Page 27

x

Inkleding

Een ingeklede activiteit slaat meestal beter aan. Ze trekt de aandacht of prikkelt de fantasie. Inkleden kan op verschillende manieren: lokaal, verkleedkledij, randanimatie,... Pas je inkleding aan aan je publiek! ns x Zeker (allochtone) jonge t bijvoorme vinden een inkleding enstift beeld een handtas en lipp meestal belachelijk.

kent. den goed le je je t a oor hen x Zorg d rmijd je v e v r ie n a Op die m n (thuisderwerpe n o e g li e ing te gevo pelinkled s n e e in ) akt situatie,... k aangep Wat ludie . n e rk e tiseverw of stigma n e ts e w k lijkt, kan ding in l met inkle e p s n e E eeld. ren. a, bijvoorb m e th s g een dru den zullen ochtone le ll a e ig m voelen. Som geviseerd jk li e k k a m s al zich ge htoon som c o ll a ls a n Zij moete n vragen af en zulle a m g ti s t van da ns zo noren voor o e ij b n e b heb sspel. maal drug

x

x Moslimmeisj es schrikken ee rder op van spelletje s waarin je veel lichamelijk cont act hebt of die eerder seksueel getint zijn, zelfs al is het enkel in de naam.

x Anderzijds kan een inkleding de ideale manier zijn om een kind met een handicap positief in de kijker te zetten. Doe dat wel enkel wanneer je een kind of jongere genoeg kent.

Terrein

Voor je aan de slag gaat, kies je een terrein dat aangepast is aan de weersomstandigheden en de grootte van de groep, en baken je dat af. is een x Voor iemand met ADHD g heel superprikkelende omgevin lokaal lastig. Zorg voor een ruim tige kleu(of buitenterrein) met rus ren.

x Voor men sen in een ro lstoel organiseer je de activit eiten niet op een hob belig, zand e rig terrein. Hou h et voldoend e veilig en doenbaar. A ls het echt n iet anders kan, beden k dan een le uke rol voo r x Vertel ander het kind (b staligen niet v. p u n te ngeefster, en ke l tot waar het te scheidsrech ter). rrein zich uitst rekt, maar markeer het ook (met bijvoorbeeld emmers, lint, krijt of stoelen).

27

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement