Page 25

6. Leden behouden Nieuwe leden werven is één ding. Ze houden is een tweede, zeker als het gaat over kinderen en jongeren die moeilijk te bereiken zijn. Zij durven al sneller afhaken omdat zij de Chirotraditie niet kennen. We geloven dat leden behouden de beste werving is. Want als jullie leden tevreden zijn en graag naar de Chiro komen, doet mondelinge reclame de rest. In dit hoofdstukje lees je waaraan je zoal moet denken om je leden te behouden. Het zijn hulpmiddelen om je drempels blijvend laag te houden. Je zult merken dat dat niet enkel geldt voor de nieuwe leden, maar toch leggen we daar de nadruk op. We hebben het achtereenvolgens over speltips, een goede begeleidingshouding en het contact met ouders.

6.1. Aandachtspunten bij activiteiten We willen kinderen en jongeren boeiende spelnamiddagen bezorgen, dat is ons doel! En als we de kinderen met vol enthousiasme willen laten spelen, moeten we ‘het spel’ wel aanpassen aan de groep kinderen en jongeren waarmee we spelen. Niet elk kind of elke jongere is dezelfde. Ook elke situatie is anders. Om het voor iedereen boeiend te maken, moet je met heel wat zaken rekening houden. Dat geldt voor de kinderen en jongeren die we nu moeilijker bereiken, maar ook voor je huidige leden. Je speelt sowieso al in op je leden en hun gewoontes, je spel is al aangepast aan de kinderen. Dus zo heel verschillend is het niet. We geven je wel bij elk spelelement wat specifieke aandachtspunten mee, gericht naar kinderen die we moeilijk kunnen bereiken.

x

Doel

Elk spel heeft één of meerdere doelen. Wat wil je bereiken met je spel? Wil je kennismaking bevorderen, fantasie vergroten, de groepsgeest een ‘boost’ geven? En welk doel geef je op aan de spelers? Moeten ze winnen of gewoon plezier maken? t mox Stop met een spel op he voel ment dat iedereen het ge erd hebuse heeft dat ze zich geam s laat ben. Als je je spel eindeloo duren, dan raakt het ‘op’.

of ADHD t autisme e m n re e nodig x Kind meer tijd t a w t e n ADHD hebben eren met d in K l. e p dachtsvoor vrij s et een aan m n re e d un zijn kin moeilijk h e kunnen Z . is rn é o bij én sto ngere tijd la r o o v t h kan aandac speluitleg w u Jo . n e Ze wezaak houd ng duren. la te l a n e nergie voor h spaarde e e g p o n u ef ten met h hyperacti ardoor ze a w , jf li b geen ijn. kunnen z

x “Wat is hier de bedoeling van? ” is een vraag di e van een aant al kinderen van al lochtone afkom st sneller zal kom en dan bij Vlaa m se kinderen. Spel om het spel, zo nder duidelijk doel, vinden ze vaak ra ar: een kringspel w aarbij je met ee n dansje en een liedje telkens vo or iemand anders moet gaan staa n, enkele bewegin gen doet, van plaats wisselt en doorgaat, is zo ’n voorbeeld.

25

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement