Page 20

merin m o k m O K Op één punt komen we al duidelijk negatief over: 25 % van de (oud-)leden vindt dat je leert drinken in de jeugdbeweging. Bij mensen die nooit in de jeugdbeweging gezeten hebben, loopt dat op tot 35 %. Voor leren roken schommelt het van 18 tot 23 % . Werk aan de winkel voor ons imago, dus!? Neem het imago van je groep eens onder de loep (een simpele rondvraag op de markt kan je helpen). Is je lokaal het slechtst onderhouden gebouw in de straat? Ligt het terrein vol afgedankte autobanden en winkelkarretjes? Zie je vanop straat geen leiding wanneer de kleinste leden aankomen? Staat er altijd een groepje keti’s te roken aan de deur voor de activiteit? Waren de aspi’s weer stomdronken op de kermis? Staat de radio elke week loeihard uit het raam te brullen? Je kunt je imago positief beïnvloeden door kleine dingen te veranderen. Sta er even bewust bij stil met de leidingsploeg.

x

Tip 4: Sla een brug en een goed figuur met een brugfiguur

De proost of VB is een kei in het overtuigen van ouders om hun kinderen naar de Chiro te sturen: hij of zij komt ten minste volwassen over. Bij speciale doelgroepen werkt dat net zo. Een Turkse winkelier die de Chiro aanprijst, een leerkracht in een concentratieschool, iemand van het OCMW, iemand van een allochtone zelforganisatie of een vereniging waar armen het woord nemen, iemand van de instelling voor mensen met een handicap of een doventolk: het zijn allemaal brugfiguren. Maar ook zij kennen de Chiro vaak niet. Het is jouw taak om hen die te leren kennen. Overtuig hen ervan dat een jeugdbeweging een waardevolle plaats is om goed omkaderd te ontspannen, vrienden te maken, verantwoordelijkheid te nemen,... Kortom: omdeel te nemen aan de maatschappij!

Drempel 3. Bouw geen muren rond culturen De ene mens gedraagt zich anders dan de andere. Dat is normaal. Dat heeft vaak niet zomaar met verschillen tussen personen te maken. Het heeft veel te maken met je achtergrond en eigen cultuur: dat waarvan iemand geleerd heeft dat het de juiste manier is van reageren, het juiste eten is om te eten, de juiste manier om iets doen of te zeggen, wat wel of niet belangrijk is. Niet al die dingen leer je bewust op school. Van heel wat van die dingen zie je dat je ouders het zo doen, zijn het zaken die je vaak hoort zeggen door je grootouders of op de speelplaats, die altijd zo gebeuren en dus ook wel zo horen, zeker?

x

Tip 1: Sla een gat in je Chiromuur

20 We hebben een eigen Chirotaaltje en eigen Chiromanieren, eigen Chiroliedjes en eigen Chirokleren. We weten allemaal dat bepaalde dingen belangrijker zijn wanneer we ons in de Chiro bevinden dan op andere momenten... Chiro is een cultuur! En in een ‘andere cultuur’ gedropt worden is vaak moeilijk. En kun je je niet genoeg . Onze cijfers haalden we uit BAERT K. Jeugdbewegingen in de media: een studie naar de voorstelling, de publieksreceptie en het imago van jeugdbewegingen in Vlaanderen. Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2002, 166 p.

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement