Page 19

Ga je voor het eerst op bezoek bij ouders? x Zorg ervoor dat je het bekendmakingsmateriaal, de kalender en foto’s van het vorige bivak van je groep bij hebt. Voor ouders van allochtone afkomst is het misschien interessant om iemand te zoeken die dat kan vertalen. x Spreek af wie het woord zal voeren en wat je zeker moet zeggen. Geef o.a. uitleg over waarvoor het lidgeld allemaal dient (verzekering, kosten lokalen, kosten startdag,...). x Denk bij allochtone ouders ook aan je kleding. Slordig gekleed zijn is voor hen een teken dat je geen respect toont. x Vraag de ouders expliciet naar hun verwachtingen ten opzichte van de begeleiding, van de leefregels, specifieke aandachtspunten bij de situatie van hun kind, enzovoort. Geef uitleg bij regels die niet helemaal overeenkomen met die verwachtingen. x Geef hen voldoende tijd en ruimte om hun bezorgdheden aan te brengen. x Hou er rekening mee dat een huisbezoek niet voor alle ouders evident is, verwittig nieuwe ouders vooraf dat je komt. Leg ook uit wat het doel van die huisbezoekjes is, bv. om het contact tussen leiding, leden en ouders levendig te houden. x Vergeet vooral niet om ook eens af te wijken van het onderwerp en het over je studies, het werk van de ouders of pakweg de Tour de France te hebben.

x

Tip 3: Werk aan je imago

Schreeuw het van de daken: de Vlamingen vinden de jeugdbeweging positief! Ze zien de jeugdbeweging als een plaats waar je positieve waarden leert, zoals ‘omgaan met andere mensen’. Maar niet iedereen ziet het zo.

19

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement