Page 18

merin m o k m O K x Bepaal daarom als groep welke stukken van het Chiro-assortiment je ‘verplicht’. Pas die keuze aan aan je publiek. Heb je een overwegend armer publiek, kies dan ook voor minder stukken. x Zet een tweedehandssysteem op in je groep. Zamel de oude stukken van leden die stoppen of gegroeid zijn weer in en verkoop ze door aan nieuwe of kleinere leden. x Geef voor de Chirokledij korting uit de groepskas.

Drempel 2: Onbekend maakt onbemind Chiro is jouw leven, maar niet dat van iedereen (jammer genoeg). Het gaat zelfs verder: sommige mensen hebben een volledig verkeerd beeld van wat Chiro is. En andere mensen weten zelfs helemaal niet wat het is. Dus bel hen, schrijf hen, laat iets van je ho-o-ren!

x

Tip 1: De werf op!

Ongetwijfeld is september een drukke maand: je gaat van start met een nieuw jaar en probeert zoveel mogelijk nieuwe leden bij de groep te krijgen. Daarover lees je alles in de brochure ‘Gezocht: leden (m/v)’ of op www.chiro.be/bekendmaking. Op het moment dat je je wervingsactie aan het voorbereiden bent, moet je misschien ook eens nadenken of je promo iedereen bereikt. Zit iedereen hier in de lagere school? Bereiken we dan de kinderen met een handicap of gaan die naar een speciale school? Kan iedereen onze folders lezen of moeten we ook in een andere taal werken? Moeten we bepaalde mensen meer persoonlijk aanspreken dan andere?

x

18

Tip 2: Overtuig de ouders

Elk kind is een schat, die streng bewaakt wordt. Niet door een beter dan gemiddelde zeerover, maar wel door zijn of haar ouders. Wil je de poort tot die schat openen, dan moet je voorbij hen raken! Ouders moeten dus goed geïnformeerd worden. x Vaak weten ouders niet wat Chiro is of wat er gebeurt. x Ze kennen niemand van de leiding. x Ze denken dat hun kinderen er veel te ‘los’ aangepakt worden. x Ze (h)erkennen het belang van een jeugdbeweging als zinvolle vrije tijd niet, waar je mensen leert kennen en verantwoordelijkheid leert opnemen. En dus hebben ze geen vertrouwen in de werking, zeker niet genoeg om er hun kinderen naartoe te sturen. Trek dus de boer op – of beter, de ouder – en spreek ze aan, ga op bezoek en vertel hen wat je waard bent. Bespreek dat vooraf in je eigen groep en maak duidelijke afspraken over zulke thema’s voor je die bekend maakt aan mogelijke leden en ouders. Bezoeken aan ouders zijn ook de ideale gelegenheid om meer over hun leefwereld te weten te komen. Wat verwachten zij? Wat kan voor hen niet?

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement