Page 10

merin m o k m O K

4. En nu: aan de slag! Stel, je leest deze brochure door van A tot Z, je bent wel geprikkeld door het thema en je wilt er graag iets mee aanvangen. Dan rijst meteen de vraag: hoe beginnen we eraan? Hoe krijgen we meer diversiteit binnen onze Chirogroep? Hoe kunnen we nét iets toegankelijker zijn? Het grote werk zul je als groep zelf moeten waarmaken, maar hierbij vind je alvast een stappenplan dat je kunt volgen om de theorie om te zetten in de praktijk!

Stap 1: Gooi het in de groep Je Chirogroep toegankelijker maken, dat doe je niet zomaar. Het is belangrijk om voor de ‘daden’, eerst goed na te denken en met de leidingsploeg eens stil te staan bij dit thema, erover te discussiëren en ieders mening te weten. Maak zeker voldoende tijd vrij op de agenda van de leidingskring en geef iedereen de kans om zijn of haar mening te geven. Niemands mening is ‘fout’. Wat willen jullie graag bereiken? Hoeveel extra tijd kunnen jullie vrijmaken? Staan jullie sterk genoeg? Heeft jullie Chirogroep voldoende draagkracht? Er bestaat een degelijke en toffe methodiek Draaikracht om met de leidingsploeg stil te staan bij die vragen. Het is een interactief spel met stellingen en weetvragen om het thema duidelijk te maken en eventuele discussies erover op gang te brengen. Je krijgt heel wat tips en weetjes over hoe je diversiteit in je groep kunt brengen. Je kunt die methodiek aanvragen via diversiteit@chiro.be of 03-231 37 95, of je kunt ze downloaden op www.chiro.be/diversiteit.

Stap 2: Een blik op je buurt en leden Wie komt er naar je Chirogroep? Zijn er kinderen die de stap naar jullie groep nog niet zetten? Waar zijn er kansen in je buurt om die kinderen toch te bereiken en zo aan diversiteit binnen de groep te werken? We bekijken of je Chirogroep een afspiegeling is van de buurt waarin de lokalen liggen. Probeer inzicht te krijgen in de samenstelling van je groep en de contacten met je buurt. Dat kun je als volgt doen.

10

x

Breng het in kaart! x Kopieer een plan van de (ruime) omgeving van jullie lokalen. Geef de verschillende straten en buurten een bepaalde kleur, bijvoorbeeld blauw voor de rijkere villastraten, geel voor sociale woonwijken, rood voor straten met arbeidershuizen. Je kunt zo nodig een tocht door de buurt maken om meer te weten te komen. Zo geeft de ingekleurde kopie een beeld van arm(er) en rijk(er) in je buurt.

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

komkommerin  

K o m K o m m e r i n Werken aan diversiteit in de Chiro . Uitgesloten wegens... 6. We houden (van) u 1. In de Chiro is iedereen welkom 7. W...

Advertisement