Page 1

Chiptin

Kansen creĂŤren met radicale waardeinnovatie


Wij, De Spelbrekers, geloven dat het voor organisaties noodzakelijk is te breken met bestaande spelregels om een duurzame groei te realiseren. Wij organiseren groei bij organisaties die kansen zien om met nieuwe businessmodellen succesvol te zijn. De Spelbrekers, een Expert Community van Chiptin, bestaat uit een flexibel team van ervaren game changers met verschillende achtergronden. Wij gedragen ons in relaties klantgestuurd en als gids. Hiermee doorbreken wij branchspecifieke paradigma’s en maken wij organisaties klantgestuurder.

Expert Community Innovatiestrategie

Radicale waarde-innovatie De Spelbrekers hanteren moderne technieken, zoals business modelling en Blue Ocean Strategy om te komen tot geheel nieuwe businessmodellen. Daardoor wordt gebroken met het bestaande en wordt de weg geëffend naar nieuwe manieren van waardecreatie. Dat biedt weer openingen voor nieuwe geldstromen. We noemen dit proces radicale waardeinnovatie.

De gamechangers van het Spelbrekersteam hebben de nodige ervaring opgedaan bij uiteenlopende organisaties. Denkt u daarbij aan o.a.:

ABN AMRO Binnen de denktank “Next Generation Bank” is een geheel nieuwe visie op de bank ingebracht, gebaseerd op co-creatie, community’s en een gemeenschappelijke IT-infrastructuur.

Apple Bij Apple wordt productinnovatie sterk gekoppeld aan business model innovatie om sneller nieuwe markten te ontginnen. Hardware, software en content versterken elkaar en tegelijk wordt de competitie buiten gesloten.

De aanpak

Microsoft

We hanteren daarbij het volgende stappenplan: • ‘Het spel breken’ Startend met een sessie met stakeholders inventariseren we de huidige situatie en geven we een doorkijk naar nieuwe mogelijkheden. • ‘Het spel maken’ Aan de hand van een gestructureerd proces brengen we nieuwe manieren van waardecreatie in kaart. Daarbij gaan waardeverhoging en kostenverlaging hand in hand. • ‘Het spel uitvoeren’ Na de keuze voor nieuwe vormen van waardecreatie, die hand in hand gaan met een nieuw businessmodel, nemen we uw organisatie aan de hand bij de daarvoor benodigde transformatie.

Voor Microsoft NL werd een vernieuwende en unieke propositie ontwikkeld rond Cloud Computing met een snelle omzetgroei tot gevolg.

Konica Minolta Door co-creatie met de landenorganisaties en dealers werd een virtuele infrastructuur opgezet, waardoor dealers in staat waren sneller en goedkoper sales- en marketingcampagnes te implementeren via de cloud infastructuur van Konica Minolta.

Direct concreet Vrijblijvend kennismaken met de Spelbrekers betekent direct concreet aan de slag gaan. Droomresultaten binnen handbereik. Al tijdens onze eerste afspraak verneemt u hoe we u gaan helpen bij het overbruggen van de afstand tussen uw doelstellingen (dromen) en uw prognose. U maakt kennis met onze aanpak en we laten u praktische voorbeelden zien van bedrijven die u reeds voorgingen.

ROI op maat Het Spelbrekersconcept kent diverse vormen, variërend van korte sparringpartner-sessies, een strategiesafari (vanaf 1 dagdeel) tot een complete ‘game-change’ voor uw bedrijf.


Durft u? Dat wil zeggen, als u ons durft te benaderen…

De markt aansturen? … en uw organsatie de markt wil aansturen in plaats van andersom!

Meer weten? Graag komen wij met u in contact, om samen te bespreken welke aanpak het beste bij u past. Chiptin is een intelligent webbased platform dat slimmer een kwaliteitsnetwerk van flexibele professionals verbindt aan flexibele organisaties. Binnen Chiptin zijn expert community’s opgericht rondom een bepaald thema of onderwerp. Organisaties kunnen business cases inbrengen, samengestelde teams inzetten op complexe trajecten, denktank-sessies organiseren en de aangeboden diensten door de expert community afnemen. Meer informatie over Chiptin leest u op www.chiptin.nl.

Chiptin Oude Utrechtseweg 17C 3743 KN Baarn Postbus 271 3740 AG Baarn 035 - 626 14 66 innovatie@chiptin.nl www.innovatie.chiptin.me

Expert Community Innovatiestrategie

Kansen creëren met radicale waardeinnovatie  

Brochure van Chiptin Expert Community Innovatiestrategie

Advertisement