Page 1

Chiptin

Hoeveel belang hecht u aan Risk Readiness in uw bedrijf?


De ontwikkeling in een organisatie om tot een risicoalerte houding en handelen te komen, verdient meer aandacht dan het nu krijgt. Risico’s beheersen is wéten wat er fout kan gaan en wat dat voor consequenties heeft in termen van tijd, geld, imago en integriteit. De kunst is hierop voorbereid te zijn en preventieve beheersmaatregelen te treffen, zodat risico’s eenvoudigweg niet optreden.

Expert Community Risk Management

Welke kansen en bedreigingen heeft u op het netvlies? Meestal zijn de systemen, structuren en procedures wel geïmplementeerd. De crux is of er blijvend gestuurd wordt op bedachtzaamheid op risico’s. Leeft het, of is het routine? Zijn het verplichte nummers geworden? Als risicobewustzijn in de haarvaten van de mensen is verankerd is er weinig reden tot zorg. Hebben wij in beeld wat niet fout mag gaan? Houden wij elkaar scherp op risico’s of staat de automatische piloot aan? Hoe goed zijn wij toegerust om veerkrachtig te handelen? Kortom, welke vaardigheden en mind set horen bij een alerte cultuur? Risk readiness in het DNA van de organisatie krijgen kan. Zo’n ontwikkeling is pragmatisch in te passen in het onderhanden werk van management en medewerkers met behulp van een menukaart, zoals: • Quick scans of uw medewerkers risicoparaat zijn; • Op maat gesneden risk management workshops; • Masterclasses voor de board room; • Gaming en training voor management en medewerkers; • Organiseren van een ongoing dialoog in uw organisatie; • Risicomanagement inbedden in het onderhanden (project)werk; • Ondersteuning van HRM bij Risk Management Development. Chiptin gaat graag met u op zoek naar een passende aanpak om risicobeheersing in uw organisatie in te bedden.


Meer weten? Graag komen wij met u in contact, om samen te bespreken welke aanpak het beste bij u past. Chiptin is een intelligent webbased platform dat slimmer een kwaliteitsnetwerk van flexibele professionals verbindt aan flexibele organisaties. Binnen Chiptin zijn expert community’s opgericht rondom een bepaald thema of onderwerp. Organisaties kunnen business cases inbrengen, samengestelde teams inzetten op complexe trajecten, denktank-sessies organiseren en de aangeboden diensten door de expert community afnemen. Meer informatie over Chiptin leest u op www.chiptin.nl.

Chiptin Oude Utrechtseweg 17c 3743 KN Baarn Postbus 271 3740 AG Baarn 035 - 626 14 66 risk@chiptin.nl www.risk.chiptin.me

Expert Community Risk Management

Hoeveel belang hecht u aan Risk Readiness in uw bedrijf?  

Brochure Chiptin Expert Community Risk Management

Hoeveel belang hecht u aan Risk Readiness in uw bedrijf?  

Brochure Chiptin Expert Community Risk Management

Advertisement