Page 1

Nieuwsbrief Children Asking, september 2013

1 van 3

imap://mail.childrenasking.org:143/fetch>UID>/INBOX>57595?heade...

DERDE JAARGANG - NUMMER 9 - SEPTEMBER 2013

Mooie opbrengst zomerdag

Zaterdag 7 september heeft de jaarlijkse zomerdag in Hendrik Ido Ambacht weer plaatsgevonden. Dit jaar stond die voor CA in het teken van fondswerving voor onze schoolboeken. De vrijwilligers hebben het mooie bedrag van ruim € 500,-- opgehaald. Allen bedankt.

Succesvolle outreach vrijwilligers EC Europoort Het bezoek van de vrijwilligers uit Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam is 28 augustus jongstleden succesvol afgesloten. Ze hebben kinderwerk in de Rua dos Gusmões en de favela Moinho gedaan, metterdaad geëvangeliseerd in Vila Any en twee kerkdiensten in de nachtkerk in de Rua José Bonifácius verzorgd. Hiermee hebben ze voor de bewoners de liefde van Jezus zichtbaar gemaakt en tevens een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van hun eigen geloofsleven mogen ervaren. Van al hun ervaringen hebben ze zelf een blog samengesteld waar u ook kunt genieten van veel aansprekende foto’s.

Computers voor IT lokaal in São Paulo De allereerste taak van het team was om elk één computer met beeldscherm en toebehoren veilig en ongeschonden in São Paulo af te leveren. Deze nog heel goede computers hebben wij via via voor een prikje bij de personeelsvereniging van het Havenbedrijf Rotterdam op de kop kunnen tikken en in totaal hebben we op die manier dertien PC’s over kunnen brengen.

Zeven ervan staan, inmiddels opnieuw geïnstalleerd en met internetcafé software voorzien, opgesteld in een lokaal in de Sítio. Daar zullen ze worden gebruikt voor a) commerciële

14-9-2013 14:09


Nieuwsbrief Children Asking, september 2013

2 van 3

imap://mail.childrenasking.org:143/fetch>UID>/INBOX>57595?heade...

dienstverlening aan de buurtbewoners ter verkrijging van allerhande officiële documenten en b) IT-lessen en digitaal aangeboden lesprogramma’s voor de kinderen. Eén computer is ter aanvulling bij de staf en de vijf overige zullen in Raposa worden opgesteld waar we een echt internetcafé willen gaan beginnen.

Nieuwe medewerkster in Brazilië De afgelopen periode hebben wij Ludmila de Farias Martins als Algemeen PEDE-Coördinatrice binnen ons team kunnen verwelkomen. Zij vult de taak van Isabela aan en haar specialisatie, onderwijsdeskundige op het gebied van kinderen met een leerachterstand, zal zeker goed van pas komen. Ze zal het PEDE-programma nog verder verbeteren en onze juffen trainen in het omgaan met deze doelgroep. Ludmila werkt op maandag en dinsdag op vrijwillige basis.

Canadese medewerking aan PEDE dos Anjos “De mens wikt, God beschikt” stond boven het bericht dat de oprichting van deze jongste loot aan de Children Asking boom aankondigde. Lange tijd hadden wij gewerkt om deze PEDE in de favela Moinho te kunnen starten. De nood was erg groot en de bereidheid onder het personeel en de staf van de RK Associação Misericordia om samen te werken was er ook. Alleen op het allerhoogste niveau was de samenwerking tussen deze organisatie en het interkerkelijke Children Asking kennelijk toch nog een brug te ver. Padre Henrique liet het afweten. Gelukkig stonden de poorten van de nachtkerk wagenwijd open en konden we deze doelgroep (kinderen van daklozen en drugs- en alcoholverslaafden in het centrum van São Paulo) toch bereiken. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Canadese zendelinge Melissa George (uit Vancouver) die, geassisteerd door iemand uit de nachtkerk, als vrijwillige PEDE-juf hier gaat werken.

Ontwikkelingen in Rio de Janeiro In Rio de Janeiro lopen de zaken voortreffelijk. De nieuwe PEDE Meninos de Deus heeft haar deuren geopend en kan rekenen op de steun van veel vrijwilligers uit de Igreja Gosto de Deus in São Gonçalo. Samen met juf Janaina zijn die door coördinatrice Cecília getraind en geven les aan meer dan vijfentwintig kinderen in de favela Rocha.

14-9-2013 14:09


Nieuwsbrief Children Asking, september 2013

3 van 3

imap://mail.childrenasking.org:143/fetch>UID>/INBOX>57595?heade...

Ook mogen we met het nieuwe schooljaar een nieuwe PEDE begroeten in Araurama (RJ) en Niteroi (RJ) en krijgen we versterking van de vrijwilligsters Sullamita en Bruna. Beiden studeren op dit moment Internationale Betrekkingen en Sullamita bereidt zich voor op uitzending als PEDE coĂśrdinatrice naar Guinee Bissau. Met het inschakelen van de ouders van Isabelly voor de verkoop van stroopwafels hebben we dit project ook weer een update gegeven.

Vervolgonderzoek Erasmus Universiteit De eerste week van september hebben drs. Hubers en prof. Webbink van het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP) een nieuw onderzoek gestart. Ging het eerdere onderzoek naar het effect van ons PEDE-programma op de schoolresultaten van de kinderen, nu is het onderzoek gericht op het effect van ons godsdienstonderwijs op het gedrag van de kinderen. Dit onderzoek is verricht in de vijf per september startende PEDE’s bij zowel onze leerlingen als bij een controlegroep kinderen die niet op een PEDE zitten. In mei 2014 zal dit onderzoek worden herhaald waarna het resultaat bekend gemaakt zal worden. Een ambitieuze doelstelling? Misschien. De Bijbel leert ons een Evangelie tot verandering te prediken. Wij bidden God dat wij dit inderdaad en goed zullen doen.

CONTACT Mocht u willen reageren op iets wat u hebt gelezen, hebt u een vraag over een van de projecten of een idee voor een actie, neem contact op met promotie@childrenasking.org. Wij horen graag van u!

Copyright Children Asking. Klik hier indien u, om wat voor reden dan ook, geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen

14-9-2013 14:09

Nieuwsbrief children asking, september 2013  
Nieuwsbrief children asking, september 2013  
Advertisement