Page 1

Chihiro Omori

LESSON 1 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 1 DRAWING 3-4


Chihiro Omori

LESSON 2 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 2 DRAWING 3 LESSON 3 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 3 DRAWING 2 LESSON 4 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 5 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 6 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 6 DRAWING 3 LESSON 7 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 8 DRAWING 1 LESSON 9 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 10 DRAWING 1 LESSON 11 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 12 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 13 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 14 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 15 DRAWING 1-2


Chihiro Omori

LESSON 16 DRAWING 1


Chihiro Omori

LESSON 17-23 (?) DRAWING 1 LESSON 25 DRAWING 1


Chihiro Omori


Chihiro Omori

IGCSE ART  

1st semester