Page 73

Współwłaścicielka firmy Vitaceuticals s.c., która impor-

biznesie były dla niej wzorem do naśladowania, a citiban-

tuje ze Stanów Zjednoczonych kosmeceutyki, czyli wy-

kowe stowarzyszenie kobiet Citiwomen zaoferowało dużo

sokiej jakości kosmetyki o bogatym składzie, na granicy

szkoleń, wymianę doświadczeń i wsparcie, z którego

leków. W Polsce współpracuje z gabinetami medycyny

chętnie korzystała. Gdy pojawiła się konkurencyjna ofer-

estetycznej, dermatologami, chirurgami plastykami oraz

ta z innego banku, zgłosiła się i po pozytywnym przejściu

najlepszymi spa. Anna ma wielką satysfakcję z tego, że

sita rekrutacji spakowała dziecko, nianię, wynegocjowała

sprowadza niszowy produkt dla Polek.

cotygodniowe przeloty dla męża i wyjechała do Szkocji siedziby banku w Edynburgu. Miała szczęście pracować

wania świata – ciekawości i otwartości na przygodę.

przy innowacyjnym projekcie, który potem został uznany

Anna zawsze lubiła pływać, została jednym z najmłod-

za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w bankowości

szych ratowników w Polsce, a z racji tego, że w mieście

tego roku – tworzyli pełną bankowość dla Polaków prze-

podkarpackim nie można było rozwijać swoich pasji,

bywających na emigracji w Wielkiej Brytanii. Gdy projekt

starała się o rejs żaglowcem Chopin dookoła świata.

został wprowadzony w życie, Anna zdecydowała się

Było to niestety przedsięwzięcie zbyt kosztowne dla

wrócić do kraju i urodzić drugie dziecko.

jej rodziców. Rodzice zgodzili się jednak na jej samotny wyjazd na rok do liceum w Teksasie. Była to dla Ani przepustka do zupełnie nowego świata, otwartego myślenia

ANNA RACZYŃSKA

i samodzielności. Zachłannie zapisywała się na wszelkie

radosna energia

możliwe zajęcia dodatkowe, zaczynała dzień w szkole

radosna energia

na kontrakt do The Royal Bank of Scotland, światowej Wszystko zaczęło się od niepohamowanej chęci pozna-

nych, a kończyła wieczorem treningiem pływackim.

Ponieważ największą dla niej wartością jest rodzina,

Powoli nabierała pewności siebie, swobody językowej

zdecydowała się na stałe odejść z korporacji i założyć

i poszanowania dla ciężkiej pracy. Dzięki temu odwa-

własną firmę po to, by móc spełniać swoje pasje, mieć

żyła się po powrocie do Polski aplikować do najlepszej

czas dla dzieci i wspierać je w rozwijaniu zachłanności

wówczas prywatnej szkoły biznesu – WSB-NLU, a potem

na życie. Intensywnie pracuje i intensywnie odpoczywa

ukończyć studia MBA. Prosto po studiach wyjechała

– codziennie trenuje pływanie i jogę, poza tym zawsze

do Warszawy, gdzie udało jej się zdobyć doskonałe

znajduje czas na snowboard i windsurfing. Zawodowo

doświadczenie w międzynarodowej agencji reklamowej

poznaje zupełnie nową branżę – medyczną , pomaga swo-

Saatchi&Saatchi. W tej sieciowej agencji reklamowej

im klientom – lekarzom z własnymi biznesami – rozwijać

poznała smak prawdziwej pracy, była odpowiedzial-

ich przedsięwzięcia i cieszy się każdym dniem, w którym

na za obsługę kluczowych klientów, doświadczyła

nauczyła się czegoś nowego. Firma, którą prowadzi z naj-

ekstremalnych przeżyć oraz poznała mechanizmy, które

bliższą przyjaciółką , zdobyła już wyróżnienie za najlep-

pomogły jej w późniejszej pracy.

szy produkt roku wg magazynu InStyle. Anna ma jeszcze dużo marzeń, a najważniejsze jest to, by stale dokonywać

Kolejne wydarzenia dały jej nowe pole do działania w nie-

właściwych wyborów między byciem spełnioną bizne-

spodziewanej dla niej dziedzinie, bankowości – w zespole

swoman a spełnioną mamą ; być po prostu szczęśliwą.

kart kredytowych najważniejszego pionu biznesu Citibanku w Polsce. Tutaj miała dwie wspaniałe przełożone, mocne kobiety, które w zdominowanym przez mężczyzn

73

o siódmej rano na zajęciach teatralnych i humanistycz-

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement