Page 43

JAROSŁAW GRZEGORZEK

Ma dwadzieścia pięć lat. Jego mieszkanie w Pekinie

chińska miska Pawłowskiego

położone jest na terenie cesarskich ogrodów dynastii Qing, na kampusie Tsinghua University, który jest jednym z najpiękniejszych miasteczek uniwersyteckich świata. Dorastał w malutkiej wiosce pod Nowym Sączem i jako chłopak spoza wielkiego miasta musiał pracować dwa

tytuł Najlepszego Studenta WSB-NLU 2010 i Studenckiego

razy ciężej, żeby móc zrealizować swoje marzenia. Po-

Nobla z Ekonomii. Uczestniczył również w najbardziej

przeczkę zawiesił sobie bardzo wysoko.

selektywnych programach dla liderów w Europie Środkowo-Wschodniej.

urlop dziekański, aby móc polecieć do Szanghaju na kurs

Listy polecające od rektora Pawłowskiego otwierają każde

języka chińskiego. Przed wylotem – wspomina – rektor

drzwi – opowiada Jarosław – to on rekomendował mnie

Krzysztof Pawłowski powiedział mi słowa, które pamiętam

na studia do Tsinghua University w Pekinie, jednej z pięć-

do dziś. „Po jednej stronie stołu siedzi student, a na drugim

dziesięciu najbardziej prestiżowych i wpływowych uczelni

krańcu stołu znajduje się wypełniona po brzegi miska.

świata. Na Tsinghua University studiowałem na kierunku

Trzeba tylko chcieć po nią sięgnąć”. Z perspektywy czasu

Global Business Journalism. Jednocześnie w instytucie

okazało się, że była to czara sukcesu.

Public Relations i komunikacji strategicznej oraz instytucie dziennikarstwa prowadzę projekty badawcze dotyczące

W 2006 r. Jarosław został laureatem programu stypen-

komunikacji kryzysowej chińskich firm w Europie i wizerun-

dialnego Najlepsi nie płacą WSB-NLU. Na prestiżowych

ku Chin w Polsce.

światowych uniwersytetach najzdolniejsi studenci mają nieograniczone budżety badawcze. Pieniądze to najmniej-

Grzegorzek publikuje artykuły i komentarze o relacjach

szy problem – przekonuje Jarosław – na Uczelni w Nowym

polsko-chińskich w polskich i światowych mediach.

Sączu oferowane są darmowe studia. To jest właśnie

Jest współautorem tekstu w języku chińskim w związku

miska Pawłowskiego.

z wizytą prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego

chińska miska Pawłowskiego

Po skończeniu pierwszego roku studiów w WSB-NLU wziął

Oprócz wykształcenia Grzegorzek zawdzięcza studiom

chińskich polityków i biznesmenów podkreśla wagę

coś jeszcze – tutaj poznał absolwentkę zarządzania

dialogu kulturowego dla rozwoju relacji polsko-chińskich.

Xinpei, swoją drugą połówkę pochodzącą z Kantonu

W Polsko-Chińskiej Izbie Gospodarczej i organizacji

w Chinach. Mimo iż była to miłość od pierwszego wejrzenia,

przedsiębiorców Business Centre Club doradza w zrozu-

przy pierwszym spotkaniu na uczelnianej imprezie nie

mieniu chińskiej specyfiki biznesu, przekonując polskich

doszło między nimi do rozmowy. Jarosław pod wpływem

przedsiębiorców, że w Państwie Środka interesy robi się

emocji zapomniał, jak zapytać po chińsku: „Czy chciałabyś

z przyjaciółmi i członkami rodziny, a nie z tym, kto zaofe-

ze mną zatańczyć?”. Na szczęście Xinpei rozpoznała go

ruje najniższą cenę. Współpracował również przy książce

później na uczelnianych korytarzach, bo jak stwierdziła,

Chińska ruletka. Olimpiada i co dalej? wydanej z okazji

jest podobny do Billa Gatesa:). Są pierwszą polsko-chiń-

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

ską parą absolwentów WSB-NLU. Pociągają go tylko prawdziwe wyzwania – obecnie myśli Przez sześć lat studiów licencjackich i magisterskich

o doktoracie na Harvardzie, nie istnieją bowiem rzeczy

Grzegorzek zdobył kilkanaście razy stypendia i nagrody,

niemożliwe. A coś z kwestii bardziej odprężających? Aby

w tym pięciokrotnie od rządów Polski i Chin; osobiste

poznać Państwo Środka od środka, planuję objechać

gratulacje z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA;

Chiny wzdłuż i wszerz.

43

w Chinach, w grudniu 2011. Raport dla najwyższych rangą

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement