Page 26

Podczas odbierania nagrody „REKIN roku 2009” w ka-

Następna firma to WebService i etat w charakterze

tegorii Team Leader Roku usłyszał słowa: „prawdziwy

Kierownika Projektów Webowych. Tadeusz pracował m.in.

góral grający fair”. Tadeusz urodził się w Zakopanem i jak

dla takich marek jak Kubuś Maspex, Fortis Bank, Statoil,

to góral, jest dumny ze swojego pochodzenia.

Michelin, Purmo, Soraya, Pramerica. Nowa praca, nowe otoczenie i nowe wymagania. Znacznie więcej samodziel-

Po maturze, mając wybór między państwowymi uczelnia-

ności i kreatywności oraz odpowiedzialności za podejmo-

mi, które w latach 90. borykały się z problemem przerzu-

wane decyzje.

cenia się na nowe tryby, a WSB-NLU zdecydował się na tę drugą opcję z kilku powodów: trymestry, nastawienie

W tej chwili Tadeusz pracuje w Infovide-Matrix SA. Jestem

na języki, dobra kadra oraz prestiż szkoły.

tu już prawie sześć lat. Dużo jak na mnie – przyznaje z uśmiechem. – Niemniej mam to, czego do tej pory szuka-

Już w trakcie studiów przestawił się ze ścieżki marke-

łem. Duuuużo swobody, kompetentny zespół, organizację

tingowej na branżę IT, o której zaczął myśleć jako o do-

nastawioną na klienta i realizację projektów (filozofia

celowej przystani. Tadeusza zafascynowały możliwości

Focus on Customer Value). Oczywiście firma się rozrasta

wykorzystania IT w biznesie. Wtedy też, zarażony entu-

(a ja z nią) i coraz więcej „malowania” trawy na zielono, ale

zjazmem kadry profesorskiej, poznał smak powiedzenia:

generalnie jest bardzo w porządku.

„adekwatnie kreatywni”. Tadeusz pracuje na stanowisku menadżera odpowiedzialnego za realizację portfela projektowego związane-

TADEUSZ FUCHS

go z tematyką Business Intelligence dla Telekomunikacji

góral adekwatnie kreatywny

Polskiej/Orange/Polsat Cyfrowy. Wielkość zespołu, zbudowanego od podstaw, to około 20 osób. Zaangażowanie, jakie mi towarzyszy w pracy to również dług wdzięczności

Rola związana z prowadzeniem projektów to było coś

wobec wszystkich tych, którzy mi zaufali i są ze mną –

w sam raz dla mnie – relacjonuje. Trafiłem idealnie w uru-

mówi Tadeusz – bo tak naprawdę silny jestem swoim ze-

chamiany wtedy w ramach SUM (studia magisterskie

społem. Na chwilę obecną mój zespół idzie jak taran, reali-

po licencjacie) kierunek Techniki Informatyczno-Sieciowe

zując potrzeby naszych klientów w szybko zmieniającym

w Zarządzaniu. Nie przywiązuję się do technologii, softwa-

się otoczeniu. Tadeusz w organizacji nie gra pierwszych

re’u, hardware’u itp. – to zmienia się za szybko. Ważne, aby

skrzypiec, nie afiszuje się, po prostu robi swoje.

w życiu zawodowym czerpać z obecnych możliwości technologicznych. Był pierwszym studentem, który obronił

Odskocznia od dnia codziennego? Roczny Bruno,

magisterkę na wyżej wspomnianym kierunku.

„upalanie” Triumpha, narciarstwo alpejskie w wykonaniu gigantowym oraz odkrywanie uroku muzyki dawnej

Rozpoczął pracę od wdrażania systemu INCA dla firmy kurierskiej Servisco. System INCA był wtedy pionierskim projektem i zakładał, że każdy kurier zamiast listów przewozowych będzie pracował na handheldzie i całą jego pracę papierkową obsłuży komputer. Możliwość obserwowania firmy od wewnątrz dużo nauczyła Tadeusza – zwraca baczną uwagę na to, jak jego decyzje wpływają na innych.

w wykonaniu Jordiego Savalla.

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement