Page 25

Jako licealista chciał zajmować się muzyką , założyć własną kapelę rockową , nagrać płytę. Jednak wiedział, że nie jest to skuteczny sposób na zarabianie pieniędzy. Postanowił więc zająć się biznesem. Dziś jest współwła-

PIOTR FRIEDBERG

ścicielem i dyrektorem zarządzającym w agencji Pride-

efekt synergii

&Glory Interactive oraz Grow App, firmie produkującej gry i mobilne aplikacje rozrywkowe. Fascynacja wirtualnym światem, który dla Piotra jest

(Media&Marketing Polska), srebro KTR (polski odpowied-

zarówno miejscem pracy, jak i wypoczynku, rozpoczęła

nik Cannes Lions), cztery statuetki Złotych Orłów, Grand

się jeszcze w WSB-NLU. Podczas studiów zrozumiał, że

Prix Webstar Creative. Jedna z jej kampanii wirusowych (

szczególnie pociąga go raczkujący wówczas e-biznes.

„Natanek Batmanek” dla Tesco) przyniosła ponad milion

Po licencjacie wyjechałem na rok do Niemiec na uczel-

wyświetleń w zaledwie trzy dni! Był to spektakularny

nię Multimedia Campus Kiel – wspomina. – Tam szerzej

dowód skutecznego marketingu wirusowego.

znajomy z niemieckiej uczelni zaproponował mi pracę

Piotr, pytany o klucz do osiągnięcia satysfakcji zawodo-

w warszawskiej agencji McCann Erickson. W ten sposób

wej, odpowiada: Trzeba kochać to, co się robi i praco-

rozpoczęła się moja przygoda z reklamą w Internecie.

wać z ludźmi, którzy myślą podobnie. Kiedy zakładałem swoją agencję, szukaliśmy inwestora. Zdecydowaliśmy

Po kilku latach Piotr otrzymał propozycję objęcia posady

się na tego, który oferował najsłabsze warunki finanso-

Interactive Communications Managera w Maspex i po-

we, za największe udziały :-) ale za to nie traktował tej

wrócił do Krakowa. W tej pracy zajmowałem się rzeczami

inwestycji czysto finansowo: włożyć kasę, zarobić, wyjść

absolutnie pionierskimi, tzn. marketingiem interaktywnym.

z inwestycji. Mieliśmy podobną wizję stworzenia silnej

Byłem też odpowiedzialny za zaistnienie w Internecie

grupy reklamowej oraz pomysł na synergię naszych firm.

większości marek wadowickiej firmy. To wspaniałe uczucie

I to się sprawdziło!

efekt synergii

zetknąłem się z e-commerce i reklamą w sieci. Po studiach

Po pracy grywał razem z zespołem w krakowskich

Agencja dobrze się rozwija (50 osób, a zatrudnienie

klubach oraz jeździł na rolkach. To ostatnie hobby szybko

wciąż rośnie), poszerza ofertę o nowe usługi wokół core

przeniósł do wirtualnego świata, tworząc własny, bardzo

biznesu, inwestuje w gry i aplikacje mobilne. Piotr pytany

popularny portal www.narolkach.pl.

o plany na przyszłość mówi o nowych perspektywach rysujących się przed jego firmą. Równocześnie jednak

Rozpoczynając pracę w swojej pierwszej agencji inte-

snuje wizję czegoś zupełnie nowego. Moja żona jest archi-

raktywnej wiedział, że kiedyś będzie miał własny biznes.

tektem, więc z tym większym zaciekawieniem obserwuję

Udało się po pięciu latach i to udało się znakomicie. Agen-

tę branżę, chętnie słucham o jej projektach, o tym co robi

cja Pride&Glory Interactive to miejsce, gdzie zderzają

na co dzień. Chyba znaleźliśmy fajny pomysł na stworzenie

się sztuka, marketing i technologia. W ciągu pierwszych

czegoś wspólnymi siłami. Ma nadzieję, że za jakiś czas

trzech lat istnienia Pride&Glory Interactive zdobyła kilka-

będzie mógł pokazać efekty tych przemyśleń. Wraca

naście branżowych nagród, w tym tytuł Agencji Roku 2011

też myślami do muzyki i projektu nagrania płyty. Sam

(IAB Mixx Awards), tytuł Grupy Interaktywnej Roku 2011

już pewnie niczego nie nagram, ale może wypromuję kogoś z talentem?

25

robić coś absolutnie nowatorskiego – nie ukrywa radości.

WSB-NLU Album 2012  
WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement