Page 21

Po studiach, z dyplomem licencjata i MBA w ręku,

AGNIESZKA GAJEWSKA CYGAN

rozpoczęła pracę w jednym z koncernów doradczych.

galopujący sukces

Szybko jednak okazało się, że to nie jej żywioł. Rola trybika w wielkiej maszynie zupełnie jej nie odpowiada.

Oprócz pracy Agnieszka ma inne pasje. Najważniejsza

Potrzebowała „galopować po własnej łące” i „ujeżdżać

to dwóch urwisów – Piotrek i Jędrek – i coraz bardziej

sukces”. Złożyła wymówienie i wspólnie z przyjaciółką

świadome ich wychowywanie, które zaczyna się od tego,

z liceum stworzyły firmę konsultingową „Grupa Tempo”.

co wpada do małych brzuszków, a kończy na tym,

Zaczynały z kapitałem zaledwie 5 tysięcy złotych. Dziś

co sprawia im radość. Codziennie „odkrywane” coraz

Agnieszka zarządza jedną z najprężniej działających

zdrowsze potrawy (bo przecież jesteśmy tym, co jemy),

firm doradztwa personalnego na Śląsku. Nie wahamy się

ograniczanie chemicznych dodatków „do życia” dopro-

określać mianem Grupy do zadań specjalnych – dekla-

wadzają do takich „odkryć”, jak wielorazowe pieluchy

ruje. Ciągle szukamy nowych wyzwań, a rozwiązywania

czy orzechy piorące. To wszystko sprawia Agnieszce –

spraw, które są niewykonalne dla innych, podejmujemy się

kobiecie biznesu – niezwykłą radość i zaczyna wprawiać

w pierwszej kolejności.

w zadumę nad rodziną i środowiskiem. Cotygodniowe

do pasji, o której Agnieszka prawie zapomniała. W ferwo-

przeciągałyśmy zaproszenie reprezentanta Rabena

rze pracy, dwóch ciąż, odkrywania zdrowej kuchni, jazda

na wizytę w naszej pierwszej siedzibie – było tam zimno,

konna, niegdysiejsza wielka radość odeszła w zapo-

ciemno i obskurnie. Mimo tych obaw współpracowały-

mnienie. Teraz wraca ze zdwojoną siłą , bo i Agnieszka,

śmy z nimi 2 lata. W tej chwili „Grupa Tempo” obsługuje

i czteroletni synek, i mąż znów odwiedzają stadninę. Zimą

klientów z całej Polski, głównie z sektora średnich

każdy weekend spędzają w górach.

i dużych organizacji w zakresie kompleksowej rekrutacji kadry menadżerskiej wysokiego szczebla, przez oceny

Kiedy wspomina o mężu, uśmiecha się. W zasadzie

okresowe, system MBO, po szkolenia zamknięte i wy-

wszystkie opisane doświadczenia przeżyłam z Pawłem.

jazdy integracyjne często łączone z analizą potencjału

Śmiejemy się, że Rektor jest przybranym dziadkiem na-

pracowniczego (autorska metodologia „Grupy Tempo”

szych dzieci, ponieważ to WSB-NLU nas połączyło. Ten fakt

). Przy okazji świadczenia tej ostatniej usługi właści-

wzięli pod uwagę, planując ślub. Szukając odpowiedniego

cielki włączają też własne zainteresowania: Agnieszka

miejsca mieli przed oczami pejzaże Beskidu Sądeckiego,

jazdę konną oraz narciarstwo, jej wspólniczka trekking.

które towarzyszyły im przez pięć pierwszych lat ich

Wspólnie z zastępem GOPR-owców układają ekstremalne

związku. Wybór padł na szczyt Równicy w Ustroniu, gdzie

scenariusze wypraw outdoorowych.

w lipcowy wieczór pod gołym niebem, na ołtarzu zbitym z drewnianych bali przyrzekli sobie miłość.

„Grupa Tempo” dwa lata temu wygrała konkurs na przyszłościowe firmy doradcze i została certyfikowanym

W tej chwili najważniejszym celem Agnieszki jest

partnerem jednego z najbardziej kreatywnych laborato-

osiągnięcie równowagi życiowej. Po urlopie macierzyń-

riów badawczo-rozwojowych. Otrzymanie takiego tytułu

skim chce wrócić do pracy i zostać coachem bizneso-

zaowocowało rozpoczęciem współpracy z jednym z naj-

wym, równocześnie co dzień patrzeć na uśmiechnięte

bardziej znanych autorytetów w dziedzinie zarządzania

buzie małych „żuczków”, jak zwykła nazywać synków,

poprzez cele, które na stałe weszło w portfel usług

mieć czas na swoje pasje i spotkania z przyjaciół-

„Grupy Tempo”. Firma z doradztwa personalnego przeszła

mi. W planach ma też trzecie dziecko, o którym mąż

na wspieranie kompleksowego rozwoju organizacyjnego

na razie jeszcze nie wie. Może tym razem będzie to mała

swoich klientów.

różowa dziewczynka…?

21

potrzebują kreatywnej stymulacji, owocują powrotem

jego polskiego partnera w działaniach HR. Bardzo długo

galopujący sukces

wyprawy z małymi odkrywcami, którzy nieustannie Pierwszy Klient (grupa Raben) wybrał ich firmę na swo-

WSB-NLU Album 2012  
WSB-NLU Album 2012  

Album absolwentów WSB-NLU wydanie 2012

Advertisement