KOMM årsrapport 2017 och utblick 2018

Page 1

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2017 2017 OCH OCH UTBLICK UTBLICK 2018 2018

10 SKÄL: 10 SKÄL: DÄRFÖR VARA DÄRFÖR SKA SKA DU DU VARA MEDLEM KOMM MEDLEM II KOMM

PITCHER – NU PÅROLL STYRELSEBORDET SPANING –BYRÅERNAS OCH FRAMTID


Innehåll

ETT URVAL AV EVENEMANG OCH AKTIVITETER FRÅN ÅRET SOM GÅTT

BER OK TO

NO VE

RI

DECEMBER Eurobest

R

2017

I T US

JULI Almedalen: seminarier och medlemsträffar

JUNI Cannes Lions: mingel och nätverksträffar, Young Lions

APRIL Guldäggsgalan, ARU-kursstart i Gbg

MAJ VARU-kurs, Seminarier: Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i Sthlm & Gbg

MARS Young LionsUttagning & prisutdelning, ARU-kursstart (distans), Turné: Trender & insikter från Årets byrå I Sthlm, Gbg, Malmö och Umeå, Guldäggs­ vernissager i hela landet

M

AU G

SEPTEMBER Seminarium: Lönsamma bolag & välmående me­darbetare i Sthlm, Introseminarium: Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

BR

APRI L

T SEP

OKTOBER VARU-kurs, Seminarier: IRM om reklam­ inversteringar, Moodscores, Kulturen som konkurrens­ faktor, #MeToo

FE

S

R

BE

FEBRUARI ARU-kursstart, Seminarier: Återställ hjärnan till en effektivare version, samarbete annonsörer & byrå

MAR

EM B E

M

E

AJ

D EC

JANUA

MBER

RI UA

NOVEMBER Seminarier: Lönekartläggning, Lönsamma bolag & välmående medarbetare i Gbg GDPR-fördjupningskurser i Sthlm & Gbg, Guldägget Inspirerar med Ed Kennedy, Cannesut­ställningen i Sthlm, Gbg & Malmö

J U LI

J U NI

3 Vd har ordet

10 Tävlingar

17 Initierat

Vi är inne i en enorm förändringstid, låt oss tillsammans hjälpas åt.

Vi hyllar våra kreativa personer, kampanjer och bidrag.

Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen.

4 Byråkultur

14 Spaning

20 Affären i fokus

Det är viktigare än någonsin att bygga en företagskultur med värderingar i fokus.

David Orlic om hur värderingar och syfte måste in i företagens DNA.

Just nu skapar vi bättre förutsättningar för upphandling och pitcharbete.

8 Juridik

16 Utredning

22 Om KOMM

Få hjälp med dina juridiska frågor – från ARU och GDPR till avtalsrätt.

KOMM ingår i referensgruppen för utredningen ”Ett reklamlandskap i förändring”.

Det finns många skäl till varför du ska vara medlem i KOMM. Vi listar 10 stycken!

2


Vd har ordet Jessica Bjurström

P

UB-are blir vi allihopa när GDPR införs i maj 2018. EUs nya personuppgiftslag pekar tydligt på vikten av PersonUppgiftsBiträden för våra uppdragsgivare och om det och mer har vi den här hösten utbildat nära nog 100 personer.

STADGEFÖRÄNDRINGEN om balans fyllde fem år under året och

f­okus har varit byråkultur och värderingar – inte bara som ­human hygienfaktor utan som konkurrensfaktor. Det är helt ­enkelt en bättre affär. Talangerna är vår usp och under året har vi sett hur de stora internationella konsulterna köper upp svenska kreativa byråer. Deras affär är beroende av människor som kan gräva i sin hippocampus; läsa, lagra, reflektera och innovera. Nån pratade häromdagen om att det kanske blir A ­ ccenture som står på scen och tar emot priser för bästa kreativitet och insikt i Cannes i sommar – föränderlig tid minst sagt, för alla. PÅ HÖSTENS REP-MEETING i London berättade Cannes Lions

också om sina stora förändringar. Sir Martin Sorrell beordrade tävlingsstopp för alla WPPs byråer om det inte tänktes om. Styrkan i att vara stor kommer också till användning på förbundet. Kraften i storlek och det avtryck medlemmarna gör för uppdragsgivarnas affär och kommunikationens avtryck i samhället gör byråerna till en stor opinionsspelare.

Vi är inne i en enorm förändringstid, låt oss tillsammans hjälpas åt!

TILLVÄXTVERKET har 2017 tilldelat KOMM medel för att driva och

vara med och utveckla Kreativ Sektor – dragloket för regeringens exportsatsning inom de kulturella och kreativa näringarna. Det är ett stort förtroende och kvitto på att KOMM är det där telefonnumret det officiella Sverige kan ringa när man ska nå landets kreatörer; som till exempel 2017 års Guldäggsordförande Magnus Jakobsson, CD Åkestam Holst och förstås 2018 års ordförande Malin von Werder, Garbergs Malmö! FRAMÅT DÅ? 2018 har vi ännu större fokus på bättre upphand-

lingar/pitcher (se hur styrelsens utskott för affärer och pitcher formar sig för uppgifter på sidan 21), vikten av kunskap inom juridik/etik=ARU, GDPR-utbildning och självklart på #sistabriefen (komm-branschens upprop i #metoo). KOMM fortsätter stötta med verktyg; policies och processledare till workshops för en jämställd och jämlik bransch. Vill du veta mer, hör av dig direkt till mig. Vi är inne i en enorm förändringstid, låt oss tillsammans hjälpas åt!

3


Byråkultur

Byråkulturen i fokus Upproret #metoo blev ett viktigt uppvaknande och satte våra byråvärderingar i strålkastarljuset. Under hela 2017 har KOMM jobbat extra fokuserat med frågor som rör medarbetare, ledarskap och företagskultur.


Byråkultur

Har du HR-frågor? Martin Carlfors på Edge HR hjälper dig. e. Vilken typ av hjälp kan medlemsbyråerna få via er service? Vi hjälper företag i alla storlekar och branscher med ständig och enkel tillgång till all information som de behöver för att hantera sina personalfrågor eller strukturera företagets HR-processer. Oavsett om det är småföretagaren som ska anställa sina första medarbetare och behöver en mall för ­anställningsavtal eller HR-chefen som har strategiska frågeställningar om till exempel rekrytering på sitt bord och söker nya och bättre sätt att stärka affären genom effektiva HR-­ processer så finns verktygen och hjälpen i våra tjänster. Vilken är er mest populära tjänst? En av det mest populära tjänsterna är helt klart Personal Plus som är ett praktiskt stöd för alla som har HR- eller personal­ ansvar. I tjänsten har vi samlat ett gediget stödmaterial som hjälper till att axla hela arbetsgivaransvaret. Här finns intervjuguiden för pågående rekryteringar, svaret på tjänstledighetsfrågan, rehabiliteringsprocessens olika steg och regelverket kring hur man avslutar en anställning. Tjänsten omfattar också det systematiska arbetsmiljöarbetet, information kring lönekartläggning och likabehandlingsarbetet samt flera mallar, checklistor och policys att utgå ifrån.

NYHET:

STÄLL HR- FRÅGOR I NY ONLINETJÄNST I KOMMs senaste medlemsundersökning lyftes frågor på HR-området som viktiga och önskemål om en rådgivande tjänst uttrycktes. Därför har ett samarbete förhandlats fram med Edge HR – ett företag som erbjuder effektivt stöd i det praktiska och strategiska HR-arbetet. Samarbetet ger medlemsbyråer möjlighet att ställa frågor genom onlinetjänsten HR Helpline. En rådgivningstjänst där experter snabbt och direkt svarar på frågor inom HR och arbetsrätt.

Vilken är den vanligaste frågan ni får? De flesta frågorna handlar om lönekartläggningar, vad det är och hur man gör. Vi hänvisar då ofta till vår kunskapsbank där det finns massor med material som guider, FAQ och filmer kring hur man gör och vad det faktiskt innebär. Annars visar vi gärna vårt system, Lönevågen, för själva processen vilket gör det tydligt och överskådligt med vilka steg som man måste genomföra för att göra en godkänd kartläggning enligt DO.

Vill du veta mer om hur Edge HR kan hjälpa er med ert HR-arbete eller har du frågor om någon tjänst? Kontakta gärna Martin Carlfors så hjälper han dig vidare. Telefon: + 46 76 525 90 44. Mail: martin.carlfors@edgehr.se

5


# Byråkultur

#metoo

RIKTLINJER, VERKTYG OCH KODER SOM STÖTTAR MEDLEMSFÖRE­TAGEN I FRÅGOR OM ARBETSKULTUR OCH JÄMSTÄLLDHET:

✴ Jämställdhetsplan ✴ Handlingsplan mot ­ kränkande särbehandling ✴ Uppförandekod, etiska riktlinjer i praktiken ✴ Medarbetaransvar + ­ metod, varför, vad, hur? ✴ Checklista hur sexistiskt reklam undviks ✴ HR-rådgivning ✴ ARU-certifikationen ✴ Branschens etiska regler mellan annonsör och byrå

FRUKOST OM #METOO

#METOO FYLLDE UNDER hösten flödena i sociala medier och press. Hashtagen ville visa på vidden av sexuella trakasserier och kränkningar och tala om att den som har blivit utsatt inte är ensam. Initiativet bidrog till att samtalet lyftes, inte minst på arbetsplatserna. KOMM bjöd in till en frukost för att prata om ämnet tillsammans med en panel bestående utav Amanda Oxell, grundare av Annonsrådet och digital strateg på Maxus och Max Bergander, Värdegrundsansvarig på AIK Fotboll. Moderator var Jessica Bjurström, vd på KOMM. Publiken som också deltog i samtalet bestod utav mestadels studenter och byråmedlemmar. På komm.se finns en Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier tillgänglig som stöd till byråerna i arbetet.

”Årets viktigaste frukost – #metoo gör ont att prata om men samtidigt så enormt skönt att få knyta nävarna och sjunga ut. Nu fortsätter vi samtalet.” JESSICA BJURSTRÖM, VD KOMM

6


#

Byråkultur

FÖRBUNDET SOM MÖTESPLATS FÖR SAMTAL OM VÄRDERINGAR OCH ETIK EN KONKURRENSKRAFTIG företagskultur som främjar utveckling och kreativitet, som tillvaratar och utvecklar engagemang och kompetens är idag avgörande för lönsamhet i branschen. Som faktor i kundens val av byrå och för att attrahera och behålla nya talanger. För att lyfta frågorna och prata om byråkulturen som en viktig faktor för konkurrenskraften, bjöd KOMM:s utbildnings­ kommité in ledare från kommunikationsbyråerna till ett panelsamtal. På plats fanns; Petronella Panerus, vd Åkestam Holst, ­Gunilla Bergh, byråvalskonsult Engage Marketing Sweden AB, Joakim Landin, ansvarig Garbergs-gruppen, Garbergs, Caroline Jungsand, grundare JUNO PR och Ulla-Karin ­Barrett, del i ledningsgruppen och varumärkesstrateg, The Fan Club Malmö samt moderator Marie Rudolphie, COO & Strategic Director på Identity Works. Ett spännande och ärligt samtal hölls under en timme.

Fullsatt när KOMM:s utbildningskommitté arrangerade panelsamtal om byråkultur.

För dig som medlem: Ta del av seminariet som filmades på medlemssidorna. www.komm.se

” Vi har alla en känsla för vad en bra företagskultur är men vi har ingen bra definition på det. Leta efter berättelserna om händelser som definierar och bekräftar kulturen. Det är där vi börjar leva upp till vad vi försöker skapa.” ULLA-KARIN BARRETT, DEL I LEDNINGSGRUPPEN OCH VARUMÄRKESSTRATEG THE FAN CLUB

7


Juridik MEDLEMSBEVISET Sedan 2011 har förbundet årligen sänt ut konkreta medlemsbevis. Det inramade diplomet ska tjäna som en tydlig signal för branschens uppdragsgivare att medlemmarna verkar under etiska regler och tydliga överenskommelser. Medlems- diplomet är vår branschs certifiering för auktoriserad kommunikationsbyrå.

3

frågor till förbundsjurist Christina Nylander för marknadsrätt, ICCs marknadsföringskommitté och NIX telefon. En viktig del är också remissarbetet där KOMM företräder hela marknadskommunikationsbranschen när det gäller lagstiftningsärenden. VILKA ÄR DE VANLIGASTE FRÅGORNA DU FÅR FRÅN MEDLEMMARNA?

ARU OCH VARU EN KVALITETSSTÄMPEL Idag är det viktigare än någonsin att en professionell byrå känner till lagarna och den etik och branschpraxis som styr marknadskommunikation. Som medlem i förbundet krävs att minst en person på byrån har en ARU (Ansvarig ReklamUtgivare). Utbildningen arrangeras tillsammans med Berghs ett antal gånger per år. För att upprätthålla kompetensen krävs en uppdatering med VARU (Vidareutbildning Ansvarig ReklamUtgivare) vart fjärde år hos KOMM. Under 2017 hölls tre fullsatta VARU-kurser i kansliets lokaler.

CHRISTINA NYLANDER är sedan 2005 förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer. Hon har alltid varit specialiserad på de juridiska områden som berör marknadskommunikation, och har erfarenhet som både advokat och som författare till böcker inom marknads- och medierätt. VAD INNEBÄR DIN ROLL SOM FÖRBUNDSJURIST PÅ KOMM?

En stor del av min tid ägnas åt medlemsrådgivning där medlemmarna mejlar eller ringer in om juridiska frågor. Utöver medlemsrådgivning föreläser jag i ARU- och VARU-utbildningarna. Därtill företräder jag förbundet i olika forum, till exempel som ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, NDM – Näringslivets Delegation

Allra vanligast är frågor som rör marknadsrätt, upphovsrätt eller varumärkesrätt. Många frågor rör också avtalsrätt, företrädesvis samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare. Under senaste 1 – 2 åren har frågor relaterat till influencer marketing och problematiken kring vad som är kommersiell kontra icke kommersiell kommunikation ökat – inte lavinartat, men nästintill. DEN JURIDISKA RÅDGIVNINGEN ÄR UPPSKATTAD OCH EN VIKTIG DEL I MEDLEMSSERVICEN. VARFÖR TROR DU ATT DET ÄR SÅ?

Det är en trygghet för medlemmarna att någon med lång erfarenhet kan svara på deras frågor. Eftersom jag arbetar varje dag med de här frågeställningarna, är det sannolikt att jag funderat på dem förut och kan svara snabbt, oftast direkt eller samma dag. Jag brukar uppskattas för min snabbhet och för att jag uppfattas som ganska pragmatisk. För att vara jurist alltså, säger Christina Nylander med en blinkning.

SOM MEDLEM HAR DU TILLGÅNG TILL FRI JURIDISK RÅDGIVNING. Christina Nylander har anlitats av medlemsföretagen i mer än 1 000 ärenden under det gångna året, framför allt inom marknadsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, medierätt och avtalsrätt. Kontakt: christina@komm.se

8


Juridik

GDPR

HALLÅ DÄR ... DANIEL TORNBERG, ADVOKAT OCH VD PÅ MARLAW, SOM UNDERVISAR OM DEN NYA FÖRORDNINGEN GDPR.

KAN DU BESKRIVA KORTFATTAT VAD DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GÅR UT PÅ?

Den nya dataskyddsförordningen innehåller jämfört med idag strängare regler för personuppgiftshantering kombinerat med kraftiga böter för den som inte kan visa att förordningen följs. På så sätt är tanken att regelefterlevnaden hos alla företag, organisationer och myndigheter ska vara hög. VAD ÄR SYFTET MED FÖRORDNINGEN OCH VARFÖR INFÖRS DEN?

Fördjupningskurs i Stockholm med Daniel Tornberg & Sandra Hansson, advokater från Marlaw och Christina Nylander, förbundsjurist KOMM.

PÅ MEDLEMSSIDORNA FINNS STÖD I FORM AV: ✴ Filmen ”Grundläggande introduktion" ✴ Vägledning för personuppgiftsansvariga & biträden ✴ Checklista: Tips i förberedelsearbetet ✴ Personuppgifts­biträdesavtal

SKRÄDDARSYDDA KURSER I GDPR DEN NYA Dataskyddsförordningen (GDPR) är på allas

läppar och många är i startgroparna med förberedelser inför att den nya förordningen träder i kraft 25 maj 2018. Merparten av medlemmarna berörs då de bland annat arbetar med personuppgifter för kunds räkning. Förbundet har därför tillsammans med advokatfirman MarLaw skräddarsytt seminarium och kurser för kommunikationsbyrån. Film, informationsmaterial, mallar och checklistor har tagits fram och finns tillgängligt på medlemssidorna.

Idag slarvas det en hel del med personuppgiftshantering i kombination med att de flesta vant sig vid att slentrianmässigt lämna ifrån sig sina privata uppgifter. Detta vill man från EU ändra på genom tuffare lagstiftning som även ställer krav på att det ska lämnas tydlig information om exempelvis hur uppgifterna ska användas, hur jag kan begära rättning eller radering av mina uppgifter för att uppgifterna ska få behandlas överhuvudtaget. HUR PÅVERKAR GDPR KOMMUNIKATIONSBYRÅERNA?

Marknadskommunikation bygger ju på att nå rätt målgrupp – inte sällan på individnivå. Därför måste byråerna säkerställa att man har rätt att behandla uppgifterna innan ett projekt startas. Är det fråga om kundens personuppgifter som ska behandlas ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan parterna där byrån ska garanterar att behandlingen kommer att följa kundens instruktioner samt dataskyddsförordningen. VAD BEHÖVER BYRÅERNA FÖRBEREDA INFÖR MAJ 2018?

Personuppgiftshanteringen måste kartläggas och dokumenteras. Vidare bör personuppgiftsbiträdesavtal finnas förberett att använda med kunderna. VILKEN HJÄLP FINNS ATT FÅ?

KOMM tillhandahåller både utbildning samt stöddokument som avtalsmallar vilken är en utmärkt grund. Behövs ytterligare hjälp kan vi på MarLaw naturligtvis bistå med biträde.

9


Tävlingar

Kreativitet när den är som bäst Guldägget, Eurobest och Cannes Lions. Svenska byråer och kreatörer röner framgångar och sätter tydliga avtryck internationellt. På följande sidor presenterar vi stolt kommunikationen från året som gått.


Tävlingar

GULDÄGGSVERNISSAGER DEN 23 MARS arrangerades Guldäggsvernissager på 13 platser runt om i landet,

där årets nominerade bidrag till Guldägget offentliggjordes. Likt tidigare år så stod KOMM:s medlemsbyråer värdar och bjöd in branschen till mingel med kunder och kollegor för att ta del av förra årets bästa kommunikation i Sverige. Cirka 2 000 gäster besökte de olika vernissagerna och årets värdar var: ­Confetti, Hill, We Are More, NY Collective, Sticky Beat, Mustasch, Vinter, Guts & Glory, WDO, Frosting Kommunikationsbyrå, Humbly och Södra Tornet. Bilder från de olika vernissagerna hittar du på Guldäggets Facebook-sida.

Har du offrat vänner och förhållande i din iver att driva igenom en helsidesannons som 57,6% ändå kommer att bläddra förbi? TACK FÖR AT T DU K ÄMPAR . SNART ÄR DET DAGS AT T FÅ LÖN FÖR MÖDAN . 4 MA J STOCKHOLM WATERFRONT.

K ATEGO RI S P O NSO R ER :

ARR ANGÖR :

M EDIAPARTN ER:

PRO DU K TIO NS PARTN ERS:

SAMAR B E TS PARTN ERS : R yska Poste n | Chimn ey | Arc tic Pape r

KÄLLA: Reklamundvikande i en digital brytningstid (TNS Sifo 2015)

Årets Guldäggskampanj stod byrån KING för.

Bland de vinnade bidragen syntes INGO & Svenska Turistföreningens ’The Swedish Number’, DDB & Klarnas ’Smoooth’ och River/Bea Szenfelds & Stora Ensos ’Recreate Packaging 2016’

GULDÄGGSKAMPANJEN

GULDÄGGSBOKEN

Årets Guldäggskampanj stod byrån KING för och kampanjen byggdes kring de senaste siffrorna som uppger att stor del av svenskarna ogillar reklam. Kampanjen ville på ett humoristiskt sätt hylla de som trots dessa siffror fortsätter att kämpa för att skapa kreativ kommunikation. Budskapet togs ut i annonser på sociala medier och i branschpress, samt tre stycken filmer som visades i sociala medier. Kampanjen tog även upp en annan sida av “reklamtrötthet”, nämligen att man som konsument riskerar att missa bra kommunikation om man undviker all reklam. I en rikstäckande utomhus- och printkampanj uppmanade vi allmänheten att spana in all den kommunikation som belönats i tävlingen som påvisar att reklam kan vara kul, smart och informativ.

Under hösten bjöd Guldägget in till boklansering av årets Guldäggsbok i Stockholm i samband med ett seminarium, där besökarna gick hem med varsitt exemplar av boken. Likt tidigare år så designas omslaget av ordförande för kategorierna Identitetsdesign och Förpackningsdesign, detta år Nina Granath.

11


Tävlingar

När reklam inte alltid ser ut som reklam längre, blir det än viktigare att samla ihop och lyfta upp de goda exemplen. Och Guldägget gör just det, samlar ihop, inspirerar och visar vilken kraft det är i kreativ kommunikation och hur avgörande det kan vara för företags framgång.” SILLA LEVIN, VD FORSMAN & BODENFORS

GULDGLANS PÅ GULDÄGGSGALAN GULDÄGGSGALAN, som arrangerades den 4 maj på Stockholm Waterfront Congress Centre, var den 56:e i ordningen. 15 Guldägg och 5 specialpriser delades ut och drygt 1  600 gäster var på plats vid middagen och efterföljande efterfest. Nytt för i år var att även studenter hade möjlighet att närvara under hela galan från en av lokalens balkonger. Konferencier för galan var Musse Hasselvall. Årets Titanpris gick till Gapminder, Lina Franzon och Anna Boberg var vinnare av Guldskrift och Jesper Kouthoofd valdes in i Platinaakade-

Granath, som utsågs av Guldblicks­ mien. Kycklingsstipendiet gick i år till akademien med Tove Langseth som Johanna Johansson, Mattias Alfborger ständig sekreterare samt sex andra och Sheila Johansson. välmeriterade art directors. Inför årets gala instiftades det nya priset Guldblick, som ska uppmuntra till högre kvalitet och större uppfinningsrikedom inom svensk kommunikationsformgivning. Guldblick ska premierar god Art Direction och tilldelas den kreatör som gjort det mest imponerande formgivningsjobbet under föregående år. Den första vinnaren av Guldblick blev Tomas Uppstartsmöte med Guldäggsjuryn på kansliet.

12


Tävlingar

EUROBEST Johan Pihl, Great Works och Magnus Jakobsson, Åkestam Holst tar emot Grand Prix for Good för “The Humanium Metal Initiative” på Eurobests prisutdelning.

David Orlic, Lamin Sonko och Haisam Mohammed presenterade initiativet #SthlmOp på Cannes Lions scen.

CANNES LIONS SVERIGE NÅDDE FRAMGÅNGAR i Cannes Lions med

två Grand Prix varav ett till Åkestam Holst och Great Works med kund IM Swedish Development Partner för The Humanium Metal Initiative och ett till RBK och kund Ålandsbanken för Åland Index. Totalt kammande Sverige hem 21 lejon. På Cannes Lions föredragsscen stod bland annat David Orlic, Lamin Sonko och Haisam Mohammed som presenterade initiativet #SthlmOp. Under veckan arrangerade KOMM nätverksträffar och svenskmingel tillsammans med partner Clear Channel. Tre Young Lions-team tävlande för Sverige och 12 svenskar satt i juryn. Under hösten bjöd Citypaketet och KOMM in till Cannesutställningen i Stockholm, Göteborg och Malmö där de vinnande bidragen visades.

SVERIGE TOG I år hem 30 priser, varav 3 Grand Prix till Forsman & Bodenfors, Åkestam Holst och Great Works. Forsman & Bodenfors utnämndes till Country Agency of the Year samt att de två tävlande Young Creatives teamen belönades med både silver och brons.

Nina Friman & Therése Bohlén Kinn, Welcom vinnare i Young Lions & Young Creatives.

RBK och Ålandsbanken belönades med Grand Prix i kategori Cyber i Cannes Lions.

Vinnare i Young Lions, Sverige.

”För oss är tävlingarna självklart ett sätt att marknadsföra byrån, men framför allt en benchmark för att säkerställa att vi håller kvaliteten. Eftersom forskningen tydligt visat att kreativt belönad reklam är mer produktiv än icke belönad reklam känner vi oss trygga med att tävlingarna är viktiga för hela branschen.” PETRONELLA PANERUS, VD ÅKESTAM HOLST

13


Spaning

A

llt fler företag vill driva samhällsfrågor och ta ställning i sin kommunikation – men allt fler av deras kampanjer blir kritiserade, hånade eller kapade. Vad är nästa steg för företag och organisationer som vill driva långsiktig förändring med integritet och trovärdighet? David Orlic, ordförande i KOMM, delar sitt perspektiv i den uppmärksammade The Purpose Backlash, som här publiceras på svenska.

hård granskning av journalister och medvetna konsumenter, som är nyfikna på att se om företagen verkligen har täckning för de checkar som deras varumärken skriver. En annan reaktion, som blir alltmer vanlig, är hat och trakasserier: människor på både kund- och byråsidan riskerar att utsättas för hot när att de tar en progressiv ställning i frågor som rör mångfald eller jämställdhet och bli kallade för landsförrädare och fiender till nationen. Högerextrema grupperingar använder idag kraften i sociala medier som ingen annan politisk grupp: bland deras många taktiker återfinns kapning av kommersiella kampanjer för att sprida hatmeddelanden och publicera kontaktuppgifter till marknadsförarna bakom dem.

Så kallat syftesdrivna kampanjer blir allt vanligare i ­reklam­­landskapet, både i Sverige och internationellt. Många byråer och varumärkesägare gör ett fantastiskt jobb – andra gör det inte. Oavsett avsändare eller avsikt, väcks allt oftare frågan om långsiktigheten och autenticiteten hos budskapet. Det som på engelska kallas purpose-driven marketing kan mycket väl vara en överhettad trend, men purpose-driven business är definitivt här för att stanna. Att förstå skillnaden mellan de två – och hur viktigt kreativitet och kommunikation är för det senare – är helt avgörande för vår sektor. Konsekvenserna av det här skiftet är enorma: bortom att bygga starka och resilienta varumärken, måste vi nu bygga starka och resilienta företag.

VAD HÄNDER NU?

För de marknadschefer och kommunikatörer som står mitt i drevet, är det kanske lockande att försöka återgå till en annan, enklare tid. Med så mycket risk och konflikt kanske det är dags att sluta upp med att ta ställning och göra helt vanlig reklam igen. Det är en rimlig och mänsklig reaktion på kritik och hot – men det är också en fullständig illusion. Du kan ändra din kommunikationsstrategi, men du kan inte ändra medielandskapet som du verkar i. Internets löfte var att föra oss närmre varandra. Och det gjorde det – men snarare än att lösa konflikter, har det eskalerat dem. Den ökade polariseringen har förvandlat sociala medier från plattformar för vänskap och gemensamma intressen till ett slagfält där ideal, perspektiv och livsstilar krockar med varandra. Kombinerat med den pågående krisen hos traditionella medier och framväxten av en ny generation politiserade nyhetsplattformar, har den dominerande affärsmodellen för modern journalistik blivit att distribuera olika sorters ilska. I det här ekosystemet av upprördhet har konflikten blivit ett verktyg för räckvidd – kanske det enda. Det finns inga neutrala positioner att ta i en polariserad tid. Sidlinjerna har försvunnit. Det här skapar helt nya utmaningar för varumärkesägare – i synnerhet för dem som helst av allt skulle vilja återvända till en mindre laddad tid.

HUR HAMNADE VI HÄR?

De senaste 15 åren har fler och fler varumärken försökt adressera samhällsfrågor och ta ställning i sin kommunikation. Det förändrade fokuset för marknadsföringsbudgetar – från Product till Purpose – går hand i hand med de sociala mediernas genombrott, med sina närmast utopiska löften om förtjänat engagemang och viral spridning. Men engagemang och spridning behöver inte nödvändigtvis vara något positivt. Idag blir alltfler syftesdrivna kampanjer föremål för kritik, hån eller kapningar. I bästa fall förlöjligas de i en tv-sketch eller populär podcast. Emellanåt ställs de mot väggen av frispråkiga opinionsbildare och aktivistgrupper som anklagar dem för att appropriera en politisk kamp och exploatera samhällsfrågor för att tjäna pengar. Ofta faller de under

14


Om vi istället tittar framåt, finns det framförallt tre saker som präglar den nya medieverkligheten. Eftersom den här texten från början är skriven på engelska behåller jag de ursprungliga begreppen: Convergence, Complexity och Community. De kommunikatörer som behärskar dessa tre kommer inte bara att driva framtidens byråer och marknadsavdelningar – de kommer att leda de företag och organisationer som dominerar resten av det här århundradet.

Den som jobbar med kommunikation och anseendefrågor tvingas idag hantera en ny typ av kriscocktail där digitala mediers hastighet, upplösningen av intern och extern kommunikation, ökad konsumentmakt, medborgarjournalistik och framväxten av storskaliga desinformationskampanjer har ändrat om spelreglerna för krishantering. Med konflikt som det nya normala är riskaversion inte längre vara en självklar strategi. Tvärtom är den största risken idag att inte ta risker alls. Kanske måste marknadsförare börja betrakta risk på samma sätt som finansmarknaden gör: som en nödvändig del av verksamheten, där högre risk än genomsnittet också ger en större avkastning än genomsnittet.

CONVERGENCE

Vår tids tre dominerande krafter – politik, kapital och media – rör sig allt närmare varandra. Donald Trumps presidentskap är den yttersta manifestationen av den här utvecklingen, men långt ifrån den enda. I alltfler sammanhang – från FN:s 17 globala mål till den senaste innovationsforskningen – uppmuntras ett tvärsektorellt samarbete mellan många olika aktörer. Företag, organisationer och institutioner sammanfogar ständigt olika discipliner och kompetensområden på nya sätt, vare sig det är en konvergens av vetenskap och design, en kombination av data och kreativitet, eller näringslivets Shared Value-koncept som kopplar samman samhälleliga och ekonomiska framsteg. Den största konsekvensen för byråer och varumärken är utan tvekan konvergensen mellan kommunikation, marknadsföring och HR, som helt löser upp gränserna mellan intern och extern kommunikation. Därmed ändras också kravställningen på ett varumärkesbyggande kommunikationskoncept. Hur hittar man en strategiskt grundad idé som kan vara motor för både kreativitet, anseende och intern stolthet? Ett aktuellt svenskt exempel är Gör Donken, där Prime och NORD DDB tillsammans har beskrivit McDonald’s roll i ett samhälle där integration och tudelning av arbetsmarknaden är två av de största utmaningarna – hela tiden med medarbetarna i centrum.

COMMUNITY

Den gamla sanningen ”All business is local” gäller fortfarande – skillnaden idag är att definitionen av lokal inte behöver tolkas geografiskt, utan lika gärna kan vara en social vävnad som förbinder likasinnade människor på många olika platser. Nästa generations framgångsrika företag förstår det här. De vet att den nya tidens lokalsamhällen är värderingsbaserade gemenskaper. De inser att deras bolagsvärde är kopplat till den konkreta förändring som de bidrar till i dessa lokalsamhällen, bortom varumärkesaktivismen. De ser integritet, trovärdighet och anseende som sina absolut viktigaste tillgångar – och agerar med lika delar kreativitet, ödmjukhet och långsiktighet. Här går skiljelinjen mellan den syftesdrivna marknadsföringen och den syftesdrivna affären. Den senare sätter strategisk kommunikation och kreativitet i centrum för organisationen, med ett tydligt stakeholderperspektiv som överbryggar gränsen mellan det interna och externa. Det har makten och möjligheten att integrera marknadsföring, kommunikation och HR för att bygga en starkare kultur, en bättre produkt och ett mer resilient företag. Det gör vårt arbete så mycket svårare – men också så mycket viktigare och mer värdefullt. Personligen välkomnar jag det.

COMPLEXITY

När varje kontaktyta som ett företag har – internt eller externt – är kritisk ur ett kommunikationsperspektiv, blir byråns arbete oändligt mycket mer komplext. Att gå från ett kanalperspektiv till ett stakeholderperspektiv är viktigt. Intern förankring av ett koncept eller en kampanj är kritiskt innan det aktiveras externt. Lika avgörande att bygga nya processer inom ett företags organisationer som uppmuntrar till samarbete över ansvarsområden och möjliggör en mångfald av perspektiv. Och medan allt det här låter bra i teorin, är den riktiga utmaningen att göra det dagligen och i högt tempo.

DAVID ORLIC Vice vd & innovationschef, Prime. Styrelseordförande, KOMM.

15


Utredning

Hedvig Hagwall Bruckner, biträdande utredningssekreterare och till vardags copywriter på King samt ledamot i KOMMs styrelse.

Kan du berätta om bakgrunden till utredningen och syftet? Det övergripande syftet med utredningen är att bedöma om det regelverk vi har kring marknadsföring ger ett tillräckligt skydd för konsumenterna i det nya reklamlandskapet. Vi ska svara på hur det ser ut med reklamen i de nya kanalerna. Vilka metoder finns? Följer de lagen? Och om det inte är så, vad behöver göras åt det?

REGERINGENS UTREDNING:

REKLAMLANDSKAP I FÖRÄNDRING

Vad är målet och vad hoppas du att utredningen ska leda till? Det långsiktiga målet är naturligtvis en fungerande marknad där samtliga aktörer följer de regler vi har. Både för konsumenters och näringslivets skull. Problem som uppstår när lagar och regler inte följs är inte bara sådana som att konsumenterna blir lurade eller inte kan ta välgrundade beslut. Det här handlar ju också om rättvisa villkor på marknaden. Om vissa företag följer lagen och andra gör lite som de vill skapas ju obalans. Genom utredningen kan vi visa var de största problemen finns, peka på var man skulle behöva stärka upp kunskaper, förtydliga regler eller sätta in mer resurser för tillsyn till exempel.

Förbundet ingår i referensgruppen för regeringens pågående utredning Ett reklamlandskap i förändring med Gustav Martner, grundare av Digital Reliance och tidigare styrelseordförande i KOMM och Hedvig Hagwall Bruckner copywriter på King och styrelseledamot i KOMM. Utredningen syftar till att kartlägga utvecklingen av det nya medielandskapet för att skapa ett tryggare och tydligare konsumentskydd i ljuset av digitaliseringen och att analysera och bedöma om dagens regelverk är tillräckligt. En rapportering från arbetet presenterades av Hedvig under ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Resumé. Där deltog även Ann Ystén, ordförande i KOMMs Utbildningskommitté som berättade om hur förbundet arbetar med frågor rörande det nya medielandskapet, inom influencer marketing. Uppdraget ska redovisas i januari 2018.

Egna reflektioner kring arbetet hittills? Det har varit väldigt intressant att få djupdyka i de här frågorna. Jag har ju tidigare uttalat mig kring hur viktigt jag tycker det är att vi i branschen tar ansvar för det vi producerar och särskilt när det gäller marknadsföring och barn. Det jag tycker mig se är att de flesta nog vill göra rätt, men att de som agerar i de nya kanalerna inte alltid har kunskaper kring annonsmärkningar, lagar kring sponsring etcetera. Jag hoppas att det här ska förtydliga en hel del av det som man skulle kunna se som oklart. Och det är tydligt att seriösa kommunikationsbyråer har en stor roll att spela, det är ju vi som kan och bör vara garanter för att det går rätt till.

”Det jag tycker mig se är att de flesta nog vill göra rätt, men att de som agerar i de nya kanalerna inte alltid har kunskaper kring annonsmärkningar, lagar kring sponsring etcetera.” HEDVIG HAGWALL BRUCKNER

16


Kvalitet på export Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen. Tillsammans med fler kreativa branscher bidrar vi till export och formar bilden av Sverige utomlands.

FOTO: OLOF GRIND

Initierat


Initierat

Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen. De kreativa branscherna står för export som internationellt formar bilden av Sverige; bygger upp ett kunskapskapital nationellt; bidrar med hållbar tillväxt, och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen.

SAMARBETE SOM DRIVER FÖRÄNDRING bidrar med hållbar tillväxt, och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen. Tillsammans är den kreativa sektorn framtidens basindustri med utmaningar och möjligheter för ett litet men kunskaps­ intensivt land som Sverige. Genom samarbetet sker opinionsarbete där vi jobbar nära regeringen, myndigheter och näringsliv. ­Under våren 2017 tilldelades förbundet, genom Kreativ Sektor, medel från ­Tillväxtverket för att ta nästa steg och formalisera samar­ betet och etablera en gemensam kanslifunktion.

FÖRBUNDET INGÅR i Kreativ Sektor – ett näringspolitiskt samarbete mellan fem branscher inom mode, dataspel, musik, film och marknadskommunikation. Samarbetet grundar sig i de gemensamma frågor, möjligheter och utmaningar branscherna står inför men också det gemensamma värde vi genererar. Svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen. BRANSCHERNA står för export som internationellt formar

bilden av Sverige; bygger upp ett kunskapskapital nationellt;

18


Initierat

GENOM TEAM SWEDEN HJÄLPER VI SVENSKA FÖRETAG UT I VÄRLDEN KREATIV SEKTOR är sedan i fjol samordnare för regeringens undergrupp Team Sweden KKN. Team Sweden, som består utav ett antal olika grupper, är ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som i dag arbetar med internationalisering och exportfrämjande insatser för svenska företag. Grupperna täcker, utöver kreativa och kulturella näringar, områdena investeringar, energi, hållbara städer/miljöteknik, life science, livsmedel, möten & evenemang samt utvalda marknader: Brasilien, Indien och Kina. Syftet med undergruppen Team Sweden KKN är att samordna de kreativa branscherna och tillsammans jobba för att höja kunskapen om de kreativa näringarnas förutsättningar och villkor som näringar, främja svensk export i utlandet och samordna exportstödet till de enskilda företagen. Regeringen hoppas genom samarbetet skapa bättre förutsättningar för svenska företag att kunna ta steget ut i världen och etablera sig på en internationell marknad.

TEAM SWEDEN INDIEN

TEAM SWEDEN MILJÖTEKNIK

TEAM SWEDEN CARE & HEALTH

TEAM SWEDEN LIVSMEDEL

TEAM SWEDEN KINA

TEAM SWEDEN TEAM SWEDEN ENERGI

”Svensk export skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd för vårt land. Därför är det fantastiskt att kunna konstatera att exporten återigen vinner mark och agerar draglok i svensk ekonomi”.

TEAM SWEDEN MÖTEN & EVENEMANG

TEAM SWEDEN INVESTERINGAR

TEAM SWEDEN KULTURELLA & KREATIVA NÄRINGAR

TEAM SWEDEN BRASILIEN

ANN LINDE, EU- OCH HANDELSMINISTER

19


Affären i fokus

” Mätbarheten är viktig och man måste ställa sig frågan om man skapar en förändring med koppling till affären. I vårt fall såg vi ökning i bl a omsättning, besök i digitala kanaler och positiva omnämnanden i media” PETER KJELLBERG, DOMETIC GROUP, NOMINERAD I ÅRETS DESIGNKÖPARE

ÅRETS DESIGNKÖPARE HYLLAS

MOD OCH NYTÄNKANDE KOMM:s Varumärkes- och Designgrupp står bakom initiativet Årets Designköpare. Hyllningen, som instiftades 2017, syftar till att belöna beställare som ligger bakom arbeten som visar på mod, nytänkande och affärsstrategisk framgång inom grafisk design. Mottagare av hyllningen 2017 är Hanna Brogren från Stockholm Stad.

HUR MÄTER VI REKLAMENS EFFEKT? Effekt- och effektivitetskommittén som bildades 2016 arbetar aktivt med frågor rörande mätningar och effekt. I arbetet tittar man bl a på verktyg och modeller och synliggörande av lyckade case och hur kredibilitet av dessa kan påvisas.

20

UTSKOTT & KOMMITTÉER: VARUMÄRKES& DESIGNG­RUPPEN, EFFEKT- & EFFEKTIVITETSKOMMITTÉN, UTBILDNINGSKOMMITTÉN, AFFÄRSKOMMITTÉN

KUNSKAPSHÖJANDE Utbildningskommittén fokuserar på en extern del där kontakt och dialog sker med befintliga utbildningar och skolor inom kommunikation samt en intern del som behandlar frågor om ledarskap och byråkultur. Läs mer om det på sidan 4.

ÄGARFRÅGOR Affärskommittén arbetar med ägar- och driftsfrågor som berör verksamheten på byråerna. Ett utskott ur kommittén ingår även i pitchgruppen. Läs mer om arbetet med pitcher på sid 21.


Affären i fokus

TYDLIGHET GER STARKA SAMARBETEN 2012 LANSERADES Pitchrekommendationerna ihop med Sveriges

­ nnonsörer. Nu fem år senare är det dags för en revidering och A ­komplettering. Workshops om pitcher pågår just nu ihop med medlemmar, styrelsen och byråvalskonsulter. Tillsammans med kvantitativa undersökningar bildar detta bas för version 2.0 som presenteras under 2018.

Här träffas Affärs- och pitchgrupperna i Malmö. Fv: Melina Aristiadou, vd, Uncle Unicorn, Anna-Karin Nilsson, vd & senior strateg, Humbly, Ulla-Karin Barrett, varumärkes­ strateg, The Fan Club, Malin Wikerberg, cd & copywriter, Garbergs Malmö, Michael Jäderlind, vd, Odyssey.

Pitchgrupp 1 består utav Frida Roberts, vd Söderhavet, Gunilla Bergh, byråvalskonsult Engage Marketing och Anna Stenström, vd Mustasch. Pitchgrupp 2 består utav Göran Berggard, projektledare Granath, Walter Naeslund, vd Honesty och Max Aperia, Byråvalskonsult Sveriges Annonsörer.

” Återkommande i diskussionerna är vikten av att oavsett hur man går ut i pitch och oberoende av vilken typ av pitch – att kunden är tydlig med vilka kriterier som gäller i just förevarande pitch och omfattningen på uppdraget.” CHRISTINA NYLANDER, FÖRBUNDSJURIST OM ARBETET MED REKOMMENDATIONERNA.

ÅRETS UPPHANDLARE bästa resultat för den egna verksamheten i samklang med marknadens leverantörer. Vi som branschorganisation är alltid för bästa praxis före pekpinnar och tror vi kan lära oss mycket av de vinnande bidragen. Priset delas ut på Almegas Upphandlingsdag under våren. Läs mer på anbudspriset.se

SOM EN DEL i förbundets arbete för bättre upphandlingar av kommunikationstjänster delar vi sedan 2015 ut Anbudspriset och ingår i Föreningen Anbudspriset tillsammans med ett flertal leverantörer och organisationer som levererar till offentlig sektor. Priset går till den upphandlare eller avtalsförvaltare som har upphandlat eller förvaltat ett avtal med

” För oss var priset inte bara ett kvitto på att vi hittat rätt i uppläggningen av upphandlingen utan också att den resulterade i högre tjänstekvalitet. Det hjälper oss internt att i framtiden få så bra förutsättningar som möjligt inom vår egen organisation.” MARTIN KRUSE, ARBETSFÖRMEDLINGEN, VINNARE AV ANBUDSPRISET 2017 FÖR UPPHANDLINGEN AV DEN DIGITALA TJÄNSTEN STÖD OCH MATCHNING.

21


FOTO: KLAS SJÖBERG

Om KOMM

En mötesplats för affärsutveckling


Om KOMM

10 skäl: därför ska du vara med i KOMM Det finns en mängd anledningar för din byrå att vara en del av förbundet. Nedan listar vi några starka skäl:

1 2 3 4

En kvalitetssäkring. Ett medlemskap i KOMM borgar för kvalitet. Förbundet kräver att alla medlemmar har en ARU (Ansvarig Reklamutgivare) på byrån, dvs en person som genomgått en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation. Genom medlemskapet har din byrå bl a ett försprång i upphandlingar och ARU-certifieringen är en kvalitetsstämpel gentemot uppdragsgivare. Fri juridisk rådgivning. Som medlem får din byrå tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning genom förbundsjurist Christina Nylander. Rådgivningen gäller i huvudsak marknads-, avtals-, immaterial- och arbetsrätt.

Tillgång till mallar, rekommendationer och branschavtal. Förbundet tar tillvara på medlemmarnas intressen i förhållande till övriga aktörer i branschen. Exempel på detta är rekommendationen som tagits fram för samarbete mellan köpare och byrå. Ett bra avtal skapar förutsättningar för långa och goda relationer. Dokumenten finns tillgängliga för samtliga medarbetare på medlemssidorna. Byråledarverktyg. Förbundet presenterar årligen rapporter och statistik som ska ligga till grund och stötta dig som byråledare i affären och den dagliga verksamheten. Exempel på dessa verktyg är lönestatistik, att använda i medarbetarsamtal och rapporter om byråbranschen, trender och konsumentbeteenden.

23

”FÖR MIG ÄR KOMM EN MÖTESPLATS DÄR JAG KAN DISKUTERA BEHOVET AV KOMMUNIKATION SOM EN INTEGRERAD DEL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN. DESSUTOM ANVÄNDER JAG OFTA DEN JURIDISKA RÅDGIVNINGEN SOM KOMM ERBJUDER.”

HELENA SVÄRD, VD OCH PROJEKTLEDARE AOKI

”MED VÅRT MEDLEMSKAP I KOMM FÅR VI MÅNGA FÖRDELAR, BLAND ANNAT RÅDGIVNING OCH STÖD KRING HR. VI FÅR MALLAR, BENCHMARK OCH INTE MINST SEMINARIER DÄR VI TRÄFFAR ANDRA BYRÅER SOM VI KAN UTBYTA ERFARENHETER MED”. PETER SÖDERBERG, VD CHIFFER


Om KOMM

5 6

Ökad kompetens & nätverkande. KOMM bjuder löpande in till kunskapsseminarier där allt från forskare till internationella stjärnkreatörer föreläser. Dessutom arrangeras mingel för ­­erfarenhetsutbyte och nätverkande. Alla medarbetare på byrån är välkomna att delta och seminarierna är kostnadsfria.

En röst i opinionen. Genom ett medlemskap stöttar din byrå branschens opinionsarbete i frågor rörande kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle samt påverkansarbetet genom kontakt med politiker och beslutsfattare. Förbundet driver frågor för enskilda företag såväl som för hela branschen. Genom vårt engagemang i den internationella byråorganisationen EACA påverkar vi även på Europanivå. Därutöver blir din byrå genom medlemskapet automatiskt del i IRM – Institutet för reklam- och mediestatistik, NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt och ICC – International Chamber of Commerce.

7 8 9 10

Omvärldsspanare & sammankallande kraft. Förbundet är en naturlig part att höra av sig till då man söker kontakt med det officiella Sverige. Vi fungerar även som en sammankallande kraft då branschen vill nå plattformar och arenor nationellt såväl som internationellt. Hög etisk nivå i marknadskommunikation. KOMM verkar för hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation. Vi driver frågan genom opinionsbildning och genom vår närvaro i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och styrelse, som är näringslivets självreglering.

”FÖR MIG FYLLER KOMM FLERA VIKTIGA FUNKTIONER; ALLT FRÅN ATT DRIVA RELEVANTA BRANSCHFRÅGOR OCH OPINION TILL ATT VARA ETT PRAKTISKT STÖD I FORM AV MALLAR, RIKTLINJER, JURIDISK RÅDGIVNING ETC. DET SENARE GÖR ATT JAG ISTÄLLET KAN LÄGGA MER TID PÅ MER STRATEGISKA FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR BYRÅN. HÖGAKTUELLT JUST NU ÄR DET VIKTIGA ARBETE KOMM GÖR FÖR ATT FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EFFEKTIVA OCH SCHYSSTA UPPHANDLINGAR. DET ÄR OCKSÅ ETT HÄRLIGT OCH ENERGIGIVANDE GÄNG SOM ARBETAR PÅ KANSLIET! ” FRIDA ROBERTS, VD SÖDERHAVET

Förmånserbjudanden. Som medlem har din byrå alltid förmånliga priser på förbundets produkter och tjänster så som ARU på Berghs och VARU samt rabatt på inskick i ­Guldäggstävlingen och på galabiljetter. Därutöver upphandlar vi ramavtal som är anpassade för branschen där du som medlem kan spara mycket pengar. Tävlingar/festivaler. Tävlingar är vår branschs primära marknadsplats att visa upp hur man skapar affärsnytta genom kreativitet för våra uppdragsgivare. Inspirationen och beste practice stimulerar och visar vägen framåt. KOMM grundade 1961 Guldägget; en tävling, vernissage över hela Sverige och seminarier. KOMM är också den internationella festivalen; Cannes Lions svenska representant vilket ger förbundet i uppdrag att nominera juryledamöter samt att visa upp internationella kampanjer på hemmaplan.

24

”SOM ÄGARE TYCKER JAG ATT DEN JURIDISKA HJÄLPEN VI FÅR AV KOMM ÄR GRYMT BRA. BÅDE VAD DET GÄLLER UTBILDNING I NY LAGSTIFTNING SOM GDPR MEN ÄVEN ALLA BRA OCH VETTIGA MALLAR SOM SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR. OCH INTE MINST HJÄLPEN VI FÅR AV CHRISTINA NÄR DEN KOMMER TILL MARKNADSRÄTTSLIGA FRÅGOR. DEN ÄR OVÄRDERLIG.” NICLAS NILSSON, VD & GRUNDARE, GUTS & GLORY


Om KOMM

GENOM MEDLEMSKAPET I KOMM ÄR DIN BYRÅ DEL I: RO – Reklamombudsmannen RO, som är branschens självreglerande organ, är en oberoende stiftelse som granskar och prövar att reklamen följer god marknadsetik i enlighet med ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Förbundet är aktiv i stiftelsen, dels i RON (Reklamombudsmannens Opinionsnämnd) där förbundsjurist Christina Nylander är ledamot, samt i ROs styrelse med Hedvig Hagwall Bruckner (som även är styrelse­ledamot i KOMM).

revisions- företag. KOMM är delaktiga i ICCs Marknadsföringskommitté genom Christina Nylander.

IRM – Institutet för Reklam- och Mediestatistik IRM är ett oberoende, självfinansierat, institut vars syfte är att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden. Institutet genomför analyser och gör prognoser avseende reklammarknadens utveckling. IRM är sedan 1992 en ekonomisk förening och förbundet är representanter tillsammans med 15 andra medlemmar.

EACA – The European Association of Communication Agencies. EACA är den europeiska paraplyorganisation stationerad i Bryssel. Organisationen är involverad i flera kontroversiella frågor som diskuteras på EU-nivå och utgör bl a ett viktigt bidrag i debatten kring OBA, generiska förpackningar, fetma, alkoholproblematik, koldioxidutsläpp och digital reklam. Genom EACA kan förbundet påverka och få löpande information om vad som händer inom EU, som i allt större utsträckning styr den svenska lagstiftningen. Medlemskapet i EACA innebär en relativt stor kostnad för förbundet men utan medlemsländernas insats finns ingen lobbying för marknadsfrågor i Bryssel. Jessica Bjurström sitter sedan 2014 i EACA:s styrelse.

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt KOMM är även medlemmar i NDM där Christina Nylander också ingår i styrelsen. NDM är ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen där Christina Nylander ingår i styrelsen.

ICC – International Chamber of Commerce ­ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla storlekar och i alla branscher. När de uttalar sig så sker det utifrån en samlad bedömning där leverantörers och kunders intressen vägs samman. ICC:s medlemmar är företag och näringslivsorganisationer,advokatbyråer,

25


Om KOMM

STYRELSEN

David Orlic, ordförande, vice vd och innovationschef, Prime. Malin Wikerberg, cd & copywriter, Garbergs Malmö. Olle Langseth, cd, DDB Stockholm. Melina Aristiadou, vd, Uncle Unicorn. Marie Rudolphie, COO & Strategic Director, Identity Work. Michael Jäderlind, vd, Odyssey. Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter, King. Mattias Ronge, Edelman Deportivo. Marta Karlqvist, vd, Cohn & Wolfe. Mathias Eriksson, CCO & Grundare, Matter. Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg, The Fan Club. Anna-Karin Nilsson, vd & senior strateg, Humbly. Niklas Bondesson, Head of Science, Evidence. Diana Uppman, vd, BVD. Philip Marthinsen, partner, House of Radon. My Troedsson, planner, Forsman & Bodenfors. Henrik Matsers, CFO, Åkestam Holst NoA.

KANSLIET

Jessica Bjurström, Vd jessica.bjurstrom @komm.se

Linda Nilsson, Kanslichef Partneransvarig och medlemmar Tel: 08-679 08 13 linda@komm.se

Nicole Lage-Vianna Kommunikatör och digitalansvarig Telefon 070 141 88 91 nicole@komm.se

Christina Nylander, Förbundsjurist Telefon: 08-679 08 06 christina@komm.se

Peter Liljeström Ekonomi Telefon: 070 985 40 00 peter@komm.se

Fredrik Kullberg Produktionsledare Guldägget Telefon 070 758 11 90 fredrik@komm.se

Den här skriften är producerad av Chiffer för Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveavägen 32, 111 34 Stockholm | www. komm.se Ansvarig utgivare: Jessica Bjurström, ­vd KOMM | Redaktör: Nicole Lage-Vianna, KOMM | Produktion: Chiffer AB | www.chiffer. se Projektledare: Andreas Björkman | AD: Anna-Karin Schröder | Omslagsillustration: Beatrice Edling | Repro: Italgraf Media Tryck: Exakta KOMM trycks i 500 ex och distribueras till medlemmar. Allt osignerat material är redaktionellt. Foton: Niklas Palmklint, Matilda Lahall, Erica Wessman, Erik Sandberg, Andy Liffner, Faramarz Gosheh, Getty Image. Astrakan Scandinav.

26


Medlemsföretag A New Dialogue Abby Priest Acne Advertising Adamsky Adflix Agency Ajax Wonderland Amore Andersson & Jourdan Design Andrén & Jungå Kommunikation Animal ANR BBDO AOKI AplusM AWB Bartholf Scheibel BERG Berntzon Bylund Beyond Communication Bilbo BLCK COMMUNICATION Blink Blinkers Brands Blomquist & Co Blomquist Communication Bloomy Blå Vision Bold Bolt Kommunikation Bond Street Film Brand New Communication Brandbergs BrandEcho Brandly BrandReality Brave Zone Bravissimo Brindfors Bror Rudi Creative Systems BRV Agency Bulldozer kommunikationsbyrå BVD Care of Haus Carlsöö & Co Communication CCJ Kommunikation Cheil Nordic Chiffer Cohn&Wolfe Community Network Confetti Contrast Cordovan Creative Army Designkontoret Silver Det Devocy DGA Dorian Mabb Dragster Dry Creative Projects Edelman Deportivo Edenvik Ehrenstråhle Emakina DBG Enestedt & Co Essen International ESTER Eventum Evidence Strategy Expoma Reklam

Falck & Co FamiljenPangea FCB Fältman & Malmén Feather Agency fem PR FEW Fireplace Flatmate Web Agency Food & Friends Formsmedjan Forsman & Bodenfors Friends Agenda Frosting Kommunikationsbyrå Gappio Garbergs Garbergs Malmö Garbergs Project Global Happy People GoBrave GoodRace Communication Granath Grand Public Graviz Great Works Grow Guts&Glory Gyllström Kommunikationsbyrå Halleluja Hallå Reklam & Design Happiend Happy Forsman & Bodenfors Happytear Helikopter Brand Design Hemma Annonsbyrå Herlin Widerberg Reklambyrå Hey it’s Enrico Pallazzo Hilanders HILL Holy Diver Honesty House of Radon Humbly Hummingbirds Identity Works IK Stockholm INGO IPM Ulricehamn Isobar JMWGolin Jung von Matt Jungrelations JUNO Jupiter Reklam KAPI Kelly & Pling King Klirr Stockholm Kntnt Kollo Konovalenko Kontrapunkt Kommunikation Kärnhuset Le Bureau Lennandia Advertising Lennox PR Liljedal Communication Linderoths Lindh & Partners Lindqwist Kommunikationsbyrå Linkin

Lundberg & Co Lupo Design Löfgren branding. M Lithvall M&C Saatchi Made to Order Market Navigators Markus Reklambyrå Masscreation Matador Kommunikation Matter AB McCann Stockholm MEC Mecka Minnesota Communication Mobiento Mockup Momentum Sverige Mustasch Myrén Film Navigator Neumeister Strategic Design New AD Agency Sweden Nine Nine Yards Nkel Kommunikation NORD DDB Nordic Morning Norkay Northern Link PR Nowa Kommunikation NY Collective Obeya Odyssey Ohlsonsmith Olsson & Per Design Onemotion Open Communications Ord & Bild Reklambyrå Partners Reklambyrå Passion Lab PCG Stockholm Perfect Fools Pia K Plan Sju Kommunikation AB Planeta Design Pluralis Pluto Stockholm Pool Populate Prime Pr Priority Prodigious Projector R2 Kommunikation R3 Rappakalja RBK Reagent Communication Respekt Reklambyrå Retailbyrån Workshop Rietz Right Thing United Roi Division Round & Round Rudin Communication Ruth Ryter Kommunikationsbyrå Saatchi Saatchi Satumaa Family Business

27

SCPGREY Göteborg Solfeldt Kommunikation Sommar Sould Spider Stockholm Spitfire Sprida Stakston Start Communication Stendahls Sticky Beat Stockholm Design Lab Stolpe Stolt kommunikation Storstad Sturm & Drang Reklambyrå Super Communication Svensson SWE Syre Søder Reklambyrå Söderhavet Södra tornet T&P TBWA The Amazing Society The Compadres The Fan Club The Studio Think happy thoughts Tills Tillsammans To Be Frank tomorro’ TR Tre Art Reklambyrå Treativ Reklambyrå Uncle Unicorn Valentin&Byhr Vinter Vitality Volley Volontaire Volt WDO WDW We Are More Welcom Wermeland Westander Westerbo Network Workbox Communication XXL Reklam och Kommunikation Yellon Youme Agency Yours Youseful Yra Zellout Åkestam Holst Åva Kommunikation Öppet &Torberger 0390 Communications 24ah 3Kronor 500 Stockholm


KOMM är ett branschförbund som organiserar kommunikationsbyråer inom olika discipliner. Förbundet vill inspirera och utbilda medlemmarna så att de kan göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. I opinionsarbetet driver KOMM frågor för hela branschen genom kontakt med politiker och myndigheter och som remissinstans. Sedan 1961 arrangeras årligen Sveriges äldsta och största utmärkelse i kommunikation; Guldägget. Ett medlemskap i förbundet ger tillgång till juridisk rådgivning, HR-stöd, mallar och rekommendationer samt seminarier och utbildning, till exempel i branschens enda certifiering ARU (Ansvarig ReklamUtgivare). I den här skriften sammanfattas förbundets år samt fokusfrågor.r

www.komm.se