Page 1

Moderná svetelná technika Žiarovky Trendy vývoja: - Zvýšenie merného výkonu, - Zvýšenie životnosti, -Vylepšenie emisie špirál povlakmi z hafnia, Reflektorové multivrstvy (spätný odraz vyhrieva špirálu),- Reflektorové žiarovky s priemerom 51 mm na sieťové napätie,-Vylepšenie mechanických vlastností špirál pre lepšiu stabilitu vlákna. Halogénové žiarovky Trendy vývoja: -IČ multivrstvy na spätný odraz žiarenia na vlákno – zvýšenie merného výkonu, -dávkovanie xenónu, -dotácie „certit“-u do kremenného skla banky na potlačenie UV žiarenia, -žiarovky na sieťové napätie, -rôzne tvary baniek pre rôzne aplikácie, -zmena Tk (cca 4000 K), -nízkotlakové halogénové žiarovky, -miniaturizácia. Halogénové žiarovky Nové vlastnosti HŽ: -Až o 30 % vyšší merný výkon, -vyššia životnosť, -stabilita svetelného toku počas celej životnosti, -stabilita teploty chromatickosti, -rovnomernejšia svietivosť vo zväzku v prípade reflektorových HŽ, -nižší podiel UV žiarenia. Žiarivky Trendy vývoja: -znižovanie množstva ortuti, -vývoj bezortuťových technológií, -program T5 – vývoj – už aj s Ra=90, -vývoj nových typov luminoforov, -Vyššie teploty chromatickosti, -Vyššia životnosť. Farebný vzhľad svetla Tc- Kl. lumin Tc (6750K), trojpásmový (6400K), Viacpásomvý (6500K), Sky white (8000K) Kompaktné žiarivky Trendy vývoja: -preberanie nových technológií platných pre žiarivky, -3/8“ technológia, -tvarované KŽ, -KŽ s reflektorom či difúzorom, -zvyšovanie príkonu, -znižovanie príkonu, -zvyšovanie životnosti. Halogenidové výbojky Trendy vývoja: -keramický horák ako všeobecné riešenie, -dávkovanie Na – zbližovanie vlastností , -nové plynové náplne, -miniaturizácia príkonov. Tc (3000-4200K) Sodíkové výbojky Trendy vývoja: keramický horák ako všeobecné riešenie: -dávkovanie Na – zbližovanie vlastností , -nové plynové náplne, -miniaturizácia príkonov. Luminiscenčné diódy (LED) Hit posledných rokov, -enormný nárast merného výkonu, -modré LED, -široké možnosti spektrálneho zloženia, -organické LED. Iné svetelné zdroje - indukčné svetelné zdroje, -bezortuťové technológie, -elektroluminiscencia , -fotobiológia a luminiscencia, -organické materiály, -nové prvky pre výbojové zdroje svetla a pod. Svietidlá pre exteriérové osvetlenie vývoj smeruje: - k vyšším stupňom krytia, -k použitiu materiálov s dlhšou životnosťou, - k antivandalskému vyhotoveniu, - k systémom zabezpečujúcim jednoduchú montáž a demontáž, -k jednoduchej údržbe, -k použitiu nových svetelných zdrojov (LED), -k elektronizácii predradníkov. Osvetľovacia sústava - klasická neregulovaná, pracuje tak väčšina súčasných sústav. - jednodimenzionálne regulovaná, regulácia E podľa zadaných podmienok (denné osvetlenie, prítomnosť osôb, želanie ľudí a pod. - trojdimenzionálne regulovaná: -regulácia intenzity osvetlenia, -regulácia smerovania svetla, -regulácia farby svetla, -podľa zadaných podmienok , -možnosť vytvorenia ľubovoľného scenára. - V exteriérovom osvetlení: -farebnosť osvetlenia najmä v oblasti iluminácií, -LED, svetlovody pre iluminácie, -použitie LED technológií pre konštrukciu automobilových svietidiel, -použitie LED technológií pre verejné osvetlenie, -návestidlá sa čoraz viac konštruujú pomocou LED technológií , -nové retroreflexívne materiály, zvyšujúce bezpečnosť cestnej dopravy.

Svetlo  

svetlo, svetelna technika

Advertisement