Page 1

Inhoud Excel Het doel van de sessie Excel: de studenten kunnen een goed gestructureerde en overzichtelijke puntenlijst maken op een efficiënte manier en kunnen die gegevens ook visueel voorstellen d.m.v. een grafiek. Elektronisch rekenblad  de begrippen werkmap, werkblad en actieve cel aanduiden  efficiënt verplaatsen binnen een werkmap  een bereik selecteren en aanduiden  werkbladen toevoegen, verwijderen en hernoemen  tekst en getallen invoeren in cellen  de waarde van een cel wijzigen  celeigenschappen instellen  kolombreedtes en rijhoogtes aanpassen  kolommen en rijen invoegen, verwijderen, verbergen en weer zichtbaar maken  formules deskundig opbouwen  formules doorvoeren met juist gebruik van absolute en relatieve celverwijzingen  de functies aantal, som, max, min hanteren  een werkblad opmaken

  

   

randen en arcering lettertype, letterkleur, lettergrootte, uitlijning pagina-instelling voorwaardelijke opmaak

gegevens sorteren een werkblad afdrukken een eenvoudige grafiek maken, opmaken en aanpassen

Inhoud excel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you