Page 1

CHÙA KHÁNH LINH XÃ BÌNH KHÁNH ĐÔNG - HUYỆN MỎ CÀY

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO, KHÓ KHĂN XÃ BÌNH KHÁNH ĐÔNG, HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE NĂM 2013

Số tt

Họ và tên

lớp

Trường

Địa chỉ Ấp

1

Võ Thị Mỹ Tuyên

1

Tiểu học Bình Khánh Đông

Phước Lý

2

Dương Văn Tuấn

1

//

Phước Hảo

3

Nguyễn Thị Ngọc Trân

2

//

Phước Hảo

4

Đổ Thị Mỹ Huyền

3

//

Phú Tây Hạ

5

Bùi Thanh Huy

3

//

Phước Lý

6

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

3

//

Phước Lý

7

Lê Vũ Trường

3

//

Phước Điền

8

Đặng Việt Chinh

3

//

Phước Điền

9

Nguyễn Bảo Cơ

3

//

Phú Đông Thượng

10

Trần Tiến Phát

3

//

Phú Đông Thượng

11

Đoàn Trần Thu Thảo

3

//

Phước Hảo

12

Nguyễn Khánh Giang

3

//

Phú Tây Thượng

13

Đoàn Thị Kim Anh

3

//

Phước Hảo


14

Trần Thanh Tú

3

//

Phước Hảo

15

Thái Minh Đạt

4

//

Phú Đông Thượng

16

Nguyễn Duy Khang

4

//

Phú Đông Thượng

17

Nguyễn Thu Hoài

4

//

Phú Tây Thượng

18

Phạm Như Quỳnh

4

//

Phú Tây Thượng

19

Nguyễn Văn Phúc

4

//

Phước Hảo

20

Hồ Văn Chiến

4

//

Phước Tân

21

Đoàn Văn Châu

4

//

Phú Lộc

22

Trần Văn Tiến

5

//

Phước Lý

23

Võ Thưởng Em

5

//

Phước Điền

24

Phạm Ngọc Thảo

5

//

Phước Điền

25

Trần Xuân Nhi

5

//

Phú Đông Thượng

26

Hồ Vũ Trường

5

//

Phú Tây Thương

27

Nguyễn Văn Kiệt

5

//

Phước Hảo

28

Nguyễn Thị Giang

5

//

Phước Tân

29

Nguyễn Văn Tâm

5

//

Phước Tân

30

Võ Thị Nguyệt Quế

5

//

Phú Đông Thượng

31

Lê Minh Tuyền

5

//

Phú Lợi Thượng

32

Võ Hoàng Diễm Hương

6

Trường THCS Bình Khánh Đông

33

Dương Văn Toàn

6

34

Lê Thị Huỳnh Như

6

// // //

Phước Điền

Phú Đông Thượng Phú Đông Thượng


35

Mai Như Anh

6

//

Phú Tây Thượng

36

Phạm Nhật Quan

6

//

Phước Tân

37

Nguyễn Quốc Thảo

7

//

Phước Điền

38

Trần Văn Điền

7

//

Phước Tân

39

Trần Thị Huế Minh

7

//

Phước Tân

40

Nguyễn Thị Thùy Trinh

7

//

Phước Tân

41

Lê Hướng Dương

8

//

Phú Tây Hạ

42

Hà Thị Yến Thi

8

//

Phước Tân

43

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

8

//

Phú Lộc

44

Nguyễn Thị Lan

9

//

Phú Tây Hạ

45

Mai Tiểu Phi

9

//

Phú Tây Hạ

46

Trương Thị Phương Thanh

9

//

Phú Tây Hạ

47

Nguyễn Thị Cẩm Thu

9

//

Phú Tây Hạ

48

Trần Huỳnh Như

9

//

Phước Điền

49

Nguyễn Thanh Kiên

9

//

Phước Tân

50

Nguyễn Thanh Thảo

9

NGƯỜI LẬP BẢNG SƯ CÔ CHƠN NGUYÊN

Phú Lợi Hạ

Danh sách cần hỗ trợ (Bến Tre)  
Danh sách cần hỗ trợ (Bến Tre)  

Mở cửa trái tim (ngày 10, 11.8.2013) Ngày tu + CTXH của nhóm Phật tử Sài Gòn