Page 1

Des i gnPor t f ol i o by Ch e r y l Gar c i a


CONTENT:

1 . B. ARCHTh e s i sd e s i g n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 AnAr tv i l l a g e , Fo r tKo c h i

2 . Cu l t u r a lHu b , Ba n g a l o r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

3 . Sp o r t sAc a d e my , Ba n g a l o r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

ARCHI TECTURALDESI GNPORTFOLI O BYCHERYLGARCI A


Design portfolio by cheryl garcia  
Design portfolio by cheryl garcia  
Advertisement