Page 1

стр. 7-11

стор. 2

598

безоплатних оголошень

ВИБІР ШЛЯХУ

РОЗКРИТТЯ

ДОДАВАЙТЕ!

стор. 5

стор. 6

ЗОЛОТИЙ РИНГ

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ  ВИЛКОВЕ  КІЛІЯ  САРАТА  ТАТАРБУНАРИ

Ветра да верболозы Экологический контроль начинаний

14 и 15 апреля специалис­ ты Национального природного парка «Тузловские лиманы» с группой ученых Украинского общества охраны птиц проверили площадки для будущих ветроэлектростанций в Белгород-Днестровском районе, мощность которых превысит 100 мегаватт. Оценка ситуации на местах позволит оформить адекватное экспертное заключение в отношении возможных рисков для редких видов птиц, особенно - перелетных. Орнитологи надеются, что их рекомендации будут учтены в окончательном варианте обустройства будущих ветроэлектростанций. Также специалисты высоко оценили экологичес­ кую акцию на побережье Шабо, где в рамках берегоукрепительных работ произведена массовая высадка вербы. Данная система позволит не только замедлить сползание обрывов в Днестровский лиман, но и станет настоящим украшением жемчужины Буджака. ЦИФРА

10 095

- столько граждан из разных регионов Украины сменили место голосования во втором туре президентских выборов на Одесскую область. Такие данные опубликовал Государственный реестр избирателей. 4 тыс. 379 человек сменили место голосования в пределах Одесчины. 7 тыс. 114 жителей нашей области будут голосовать в других регионах и зарубежном избирательном округе. В целом же по Украине место голосования решили и успели сменить свыше 157 тысяч человек. Срок для регистрации смены места голосования истек 15 апреля.

ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ

Сучасний спортивний майданчик - кожному мікрорайону Білгорода-Дністровського 12 квітня народний де- дра Морозова у 2014 році її путат України Віталій будівлю реконструювали, пеБарвіненко оглянув хід бу- ретворивши на спортивний дівництва нового спортив- зал. Сьогодні, завдяки реаліного комплексу в одному з зації такого проекту, маємо мікрорайонів міста Білго- змогу проводити у новому рода-Дністровського, яке приміщенні не лише заняття стало можливим завдяки з фізичного виховання, спорініціативі та плідній спів­ тивно-оздоровчу роботу, праці парламентаря і депу- але й забезпечити постійне татів міської ради. функціонування секцій дзюдо, баскетболу, легкої атлетики та футболу. Це помітно збільшило можливості для максимального розкриття потенціалу наших вихованців, їхнього послідовного і всебічного розвитку», - відзначає Олена Стрезєва, директор НВК. - Оскільки перебудова старої покинутої котельні у сучасний спортивний зал навчального закладу дала дуже Навчально-виховний ком- позитивний результат, ідею плекс «Школа-садок» ім. було розвинуто до створення Сильвії Морозової є од- повноцінного спортивного ним з найбільших у Білго- комплексу, який прислуживроді-Дністровському. Його ся би усім мешканцям житстворено у 1995 році. За- лового масиву «Радгосп», клад став одним з піонерів - продовжує депутат міськ­ процесу створення єдиного ради Олександр Морозов. комплексу дошкільної і по- Подібне починання дало би чаткової освіти, ефектив- приклад усім мікрорайонам но об’єднавши потужності нашого міста. двох дитячих садків. НВК «Як на жаль водиться, для ім. С. Морозової залишаєть- реалізації такого масштабся серед лідерів, послідовно ного, але безперечно дуже покращує інфраструктуру важливого і соціально зната умови навчання. Довгий чущого задуму - комплексу час його чи не головною з футбольним полем, бігопроблемою була відсутність вими доріжками, тренажервідповідної власної бази для ним майданчиком - коштів у занять з фізичного вихован- місцевому бюджеті не вистаня та спорту. Про сучасне чало. Саме тому звернувся спортивне приміщення мрія- за підтримкою до народноли декілька поколінь вихо- го депутата України Віталія ванців та їхніх батьків. Барвіненка. І допомога не за«Поруч з нашим НВК сто- барилася. За його участі була яла покинута і занедбана подана офіційна заявка до котельня. За ініціативою де- уряду, завдяки чому проект путата міськради Олексан- отримав державне фінансу-

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

вання на суму 2 млн. 300 тис. грн. Сьогодні роботи вийшли на завершальний етап. До урочистого відкриття нового комплексу залишаються лічені місяці», - констатує Олександр Морозов. Особисто пересвідчившись, що темп будівництва нового універсального спортивного комплексу не спадає, народний депутат України Віталій Барвіненко згадав про спільні кроки на цьому шляху: «Ще за попереднього скликання Білгород-Дністровської міської ради підтримав ініціативу її депутата Олександра Морозова перебудувати непрацюючу стару котельню в сучасний спортивний зал для дітей НВК «Школа-садок» на житловому масиві «Радгосп». Чотири роки тому для реалізації цього соціально значущого проекту бюджет Білгорода-Дністровського виділив близько 900 тис. грн. Зал досить швидко прийняв перших юних спортсменів, а от благоустрій прилеглої території залишався проблемою. Навіть майданчик контейнерів для збору сміття не забирали подалі від дітей. Враховуючи, що весь мікрорайон «Радгосп» ніколи не мав жодного відкритого спортивного майданчика, та ще й належно облаштованого, а також доцільність створення навколо нового залу повноцінного спортивного комплексу громадського значення, мені вдалося переконати урядовців в доцільності проекту. І ось, він виходить на фінішну пряму. Вже облаштовані бігові доріжки,

футбольне поле, баскетбольні та волейбольні майданчики. Все - із сучасним штучним покриттям. Змонтовано комплекс різноманітних тренажерів. Вперше нецентральний район Білгорода-Дністровського отримав громадський фізкультурно-спортивний об’єкт такого рівня». В свою чергу, депутат міськ­ради Олександр Морозов знову підкреслив дієвість підтримки суспільно корис­ ної ініціативи з боку парламентаря: «Пропозиція застосувати комплексний підхід і вийти на дійсно великий проект з кількох етапів повністю себе виправдала. Житловий масив «Радгосп» отримав не тільки новий об’єкт для занять фізичної культурою більше 600 вихованців НВК «Школа-садок», але й багатопрофільний центр спортивної підготовки молоді. Тут вже працюють секції дзюдо та настільного тенісу, займаються юні футболісти та легкоатлети, що є дуже важливим і доцільним, зважаючи на порушення терміну завершення реконструкції Центрального стадіону, гучно обіцяного міським керівництвом і частиною обласного депутатського корпусу. В новому ж комплексі із задоволенням займаються і діти, і дорослі. Успіх та користь очевидні. Отже, варто застосувати цей підхід в рамках всього міста. Впевнений, що спільну з парламентарем програму «Сучасний спортивний майданчик кожному міському мікрорайону» ми обов’язково виконаємо».

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАВДЯКИ РЕКЛАМІ


102, 103

ШАГ ЗА ШАГОМ

В советах громад продолжаются презентации перспективного плана развития Белгород-­ Днестровского госпитального округа

Из нескольких выездных заседаний последнего времени, посвященных обязательному представлению проекта развития госпитального округа №7, одним из наиболее ярких стало мероприятие в Тузлах. Помимо центрального села Тузловской ОТГ, в состав округа включена и Базарьянка. Выездное заседание госпитального совета принял Тузловский УВК. В нем также участвовали руководители Белгород-Днестровского района и данной громады. Гостей школы встречал доктор Айболит с компанией помощников. Юные артисты сделали немало назначений: главе госпитального совета прописали финансовую инъекцию для успешного выполнения реформы, другим специалистам - таблетки интересных идей и креативных решений для развития медицины, представителям местной власти - микстуру сотрудничества. Участникам заседания в мультимедийном формате презентовали план развития госпитального округа №7 на ближайшие пять лет. Отдельно говорилось о возможно-

стях Белгород-Днестровской районной больницы. Представители Тузловского совета рассказали о программе привлечения в ОТГ молодых врачей и создания для них необходимых социально-бытовых условий. Присутствовавшие на открытом заседании госпитального совета жители сел Тузлы и Базарьянка могли задать вопросы и внести свои предложения. Затем коллективно посетили местный центр первичной медико-санитарной помощи, где ознакомились с работой сельской амбулатории. Главврач ЦПМСП рассказал о его кадровом обеспечении и материально-технической базе. «Приезд руководства госпитального округа №7 и Белгород-Днестровского района в Тузлы показал, что работать будем вместе. К сотрудничеству готовы», - отметили в Тузловской ОТГ. Единственным советом, до сих пор не утвердившим перспективный план развития госпитального округа, уже третий месяц остается Белгород-Днестровский горсовет.

ДОЖДАЛИСЬ

В Белгороде-Днестровском торжественно открыта новая амбулатория общей практики семейной медицины Пусть первоначальные стационара, все помещения сроки, обещанные город- кондиционированы. Предской властью, не были вы- усмотрен и кабинет телемедержаны, 11 апреля новая дицины. Руководит подразамбулатория все-таки тор- делением Алексей Тихоплав, жественно открылась, а на перешедший из районной следующий день уже при- больницы. няла первых пациентов. Она Здесь ведут прием 9 враразместилась в отремонти- чей общей практики (терованном помещении по рапевтов). Остальные ул. Свято-Георгиевской,13 специалисты по-прежнему (бывшем здании районного находятся в здании городотдела образования). ской поликлиники по ул. ПиЗатянувшийся ремонт, в рогова. По словам главврача итоге, обошелся городскому городского ЦПМСП Витабюджету в 1 млн. 400 тыс. лия Ткаченко, с семейными грн., хотя первоначально врачами Белгорода-Днепланировалось израсходо- стровского декларации уже вать гораздо меньшую сум- подписали около 40 тыму. Мебель и компьютеры сяч человек, в том числе и приобретены за счет меди- многие жители района. О цинской субвенции Маразли- полном охвате горожан поевской ОТГ, жители которой добным декларированием по-прежнему неоднозначно говорить пока не приходитотносятся к переводу на об- ся. Пятая часть потенциальслуживание в город. ных пациентов до сих пор не В новой амбулатории обо- определилась. рудована палата дневного

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

Украденную звезду Вечного огня на Мемориале Славы в Белгороде-Днестровском заменят в ближайшее время Пропажа важного элемента мемориального комплекса в честь погибших воинов Второй мировой войны обнаружилась не сразу. Об исчезновении звезды Вечного огня полицейским сообщили сотрудники музейного отдела, действующего при Мемориале Славы. Правоохранители по-прежнему отрабатывают версию о хищении металлического украшения в ночь на 5 апреля. Вандалы пока не выявлены. Некоторым утешением может служить тот факт, что оригинальная латунная звезда Вечного огня, изготовленная еще в 1975 году, хранится в музее Мемориала Славы и устанавливается исключительно во время массовых мероприятий 9 мая (день Победы), 22 июня (день Памяти), 23 августа Расследование смерти пограничника Белгород-Днестровского отряда привело к ликвидации масштабной сети распространения наркотиков В разоблачении участвовали следователи территориального управления Госбюро расследований совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности «Юг» ГПСУ и департаментом внутренней безопасности Нацполиции. В ходе следственных мероприятий раскрыта сеть сбыта наркотических средств через посредников, которые распространяли их среди военнослужащих-пограничников. Совместная спецоперация завершилась задержанием группы лиц. В частности, в течение нескольких месяцев у представителя указанной преступной сети приобретала наркотики женщина-военнослужащий Подольского пограничного отряда, которая действовала в сговоре с еще двумя лицами. Во время своего дежурства беспрепятственно проносила незаконные препараты на территорию отряда, где продавала их сослуживцам. Зелье заказывала через социальную сеть Инстаграм, «товар» получала в почтовом отделении, для конспирации указывая номер телефона и данные другого человека. После получения очередного такого заказа женщину за-

184

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

2

ПОСЛЕ ВАНДАЛОВ

(день освобождения Белгорода-Днестровского) и 28 октября (день освобождения Украины). После масштабной реконструкции 2014 года ее практически на постоянной основе заменял аналог из металлопрофиля. На него

и покусились неизвестные злоумышленники. Изготовить новую звезду и установить ее на прежнем месте взялся руководитель местного предприятия РСУ Василий Кащи. Работы уже идут.

РАЗОБЛАЧЕНЫ

держали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Всего в рамках совместной спецоперации ГБР, пограничного УВСБ и полицейского ДВБ проведены обыски у 32 фигурантов дела. Суммарно у них выявлены и изъяты 57 кг марихуаны, 41 кг амфетаминов, более 3 кг метадона, почти 100 г кокаина и кусты конопли для последующей переработки, а также банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехника, стрелковое оружие и патроны к нему, боевые гранаты, около трех с половиной миллионов гривен наличными. Все они задержаны. ЦИФРА

- столько единиц незаконно хранимого оружия добровольно сдали правоохранителям жители Одесской области за первую декаду апреля: два карабина, 82 гладкоствольных охотничьих ружья, 97 газовых и травматических пистолетов, одну гранату и 250 патронов различного калибра, а также три боевых ножа. Частью сданного оружия после оформления необходимых документов его владельцы смогут пользоваться на законных основаниях, остальное будет уничтожено. Месячник добровольной сдачи оружия завершится 30 апреля.

Организатором сети наркоторговцев оказался 27-летний одессит, переехавший в Киев. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния. Помогал ему 23-летний земляк. Группировка состояла из лидера, главных и рядовых участников. Причастными к ее криминальным схемам оказались более 80 человек из разных областей Украины. Молодые сожительницы главарей занимались учетом финансов и вели интернет-магазины по продаже наркотиков. В хранении и передаче зелья были задействованы как парни, так и девушки в возрасте от 17 до 25 лет. Некоторые их родители не только не пресекали криминальный заработок детей, но даже способствовали ему, храня незаконный товар дома. Операция по раскрытию сети торговцев наркотиками была начата после смерти пограничника Белгород-Днестровского отряда, употреблявшего психотропные препараты. Задержанным грозят длительные сроки лишения свободы. Им инкриминируются сразу три статьи Уголовного кодекса.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАВДЯКИ РЕКЛАМІ


АКТУАЛЬНО

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

3

КОНФЛИКТЫ, СОСТАВЫ, ПОДХОДЫ

В декабре прошлого года депутаты Белгород-Днестровского горсовета своим решением сформировали новый состав исполнительного комитета, который успел проработать едва квартал. Уже в конце марта городскому голове Алле Гинак всеми правдами и неправдами удалось вернуть себе послушное депутатское большинство, распустить «неугодный и неудобный» исполком и сформировать свой - карманный, каковыми являлись три из четырех конфигураций данного органа при нынешней каденции. Своими впечатлениями о работе в его «некарманном» составе мы попросили поделиться Сергея Ростикова - предпринимателя, общественного деятеля, депутата горсовета одного из предыдущих созывов. - Сергей, тебе удалось поработать в том составе исполкома, который наделал столько шума, перевернув устоявшуюся за последние три года систему «работы» городских чиновников. Какими были первые впечатления, что удивило, что озадачило, что разочаровало? - Согласно законодательству, исполком утверждается депутатами по представлению городского головы. Вместе с тем, депутаты имеют право вносить изменения в представленный мэром проект состава исполкома. Тогда - в декабре - мэр тянула сколько могла и не вносила давно назревшие изменения. Не реагировала, несмотря на то, что и секретарь горсовета Александр Ерошенко уже не занимал данную должность, и несколько заместителей мэра так же были уволены и не принимали участия в заседаниях исполкома. Под вопросом оказалась сама легитимность решений такого усеченного состава. Видя усугубление процессов в городе, связанных с работой исполнительной власти, и понимая, что узурпация городским головой этого органа приводит к ещё более негативным последствиям, депутаты решили кардинально изменить состав исполкома, вновь сделать его рабочим. Таким образом и был сформирован тот состав. Прежний просто констатировал факты, практически все решения принимал без обсуждения, не ставя под сомнение их правильность и достоверность. Да, когда мы пришли, звучали опасения - сможет ли новый состав исполкома работать конструктивно. Мы договорились, что не будем повторять ошибки предшественников, не станем политизировать решения, а займемся только текущими вопросами жизнеобеспечения громады Белгорода-Днестровского. К чести всех, вновь введенных, членов указанной конфигурации исполкома, все согласились с такой постановкой вопроса. Это позволило нам быстро и оперативно вникнуть в суть скопившихся и обострившихся проблем, принимать только взвешенные решения. Естественно, начали с изучения Регламента работы исполкома Белгород-Днестровского горсовета - как основного свода правил его работы. Как оказалось, последние изменения в него вносились еще в 2015-м. То есть, последующие почти четыре года его никто даже не открывал. По этому Регламенту, проекты решений членам испол-

кома выдавались за день до заседания, а по факту, накануне вечером. Естественно, что в такой сжатый срок невозможно полноценно ознакомиться с документом, оценить последствия его утверждения. Поэтому, мы начали проводить предварительные совещания накануне заседаний - с обязательным приглашением конкретных чиновников, которые разрабатывали и готовили проекты решений. Нам всем нужно было основательно вникнуть в суть документа. Мы работали открыто и были доступны для всех чиновников. И это было впервые. Более того, уже после первого заседания мы поняли, что до нас решения принимались либо просто на веру ничем не подкрепленным словам начальников муниципальных управлений и отделов, коммунальных предприятий, либо путем автоматического одобрения любого предложения городского головы. Мы начали вносить свои корректировки в Регламент. Основным требованием, а их было довольно много, учитывая, сколько лет его не приводили в «порядок», стало подавать членам проекты решений исполкома как минимум за пять дней перед их рассмотрением. Это уже была маленькая победа. Добились, чтобы исполком заседал стабильно в первый и третий четверг каждого месяца, чтобы горожане могли приходить и участвовать в заседании. Далее мы настояли, чтобы исполком созывался также, как и сессия горсовета, распоряжением городского головы, а не по ее словесному пожеланию. Таким образом, удалось хоть немного систематизировать периодичность заседаний. Потому что до этого был просто хаос какой-то, цель которого, видимо, одна - протаскивать нужные мэру решения без обсуждения. Тем более, когда у городского головы оставался рычаг административного давления на членов исполкома чиновников. - Насколько, по твоему мнению, сегодня можно доверять компетентности и порядочности начальников управлений и отделов горсовета, которые разрабатывают важные для громады проекты решений? Насколько они профессионально подготовлены, способны произвести полноценный анализ, качественно обосновать свои действия? - Сразу скажу, что в горсовете есть подразделения,

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

которые весьма профессионально и качественно подходят к вопросу подготовки проектов решений. С глубоким анализом, с разъяснениями и пояснениями. Это, к примеру, финансовое управление, отдел культуры и некоторые другие. Их проекты можно читать, можно понять их суть, и самое главное – оценить реальные последствия их утверждения. Такие структуры стоит поставить в пример другим. Но у проектов решений, связанных с дальнейшей судьбой тарифов на услуги ЖКХ в Белгороде-Днестровском, этого не было… Тариф на воду, к примеру, по Регламенту должен готовить управление ЖКХ, а на заседание почему-то приходил начальник управления экономического развития. Не понятно. Мы долго не могли добиться того, чтобы докладчиком по тарифу на воду стало именно УЖКХ, и, соответственно, именно это ведомство брало бы на себя ответственность за его выполнение. Только с четвертого раза добились, чтобы начальник УЖКХ В. Козубенко хотя бы подготовил пояснительную записку, как того требует Регламент. Однако, времени до конца навести порядок нам не дали. Мэр, как известно, в марте создала себе новый «карманный» исполком, готовый безропотно голосовать за все, что она предложит. Так случилось и с тарифом на воду. - Сергей, но ведь за весь этот, извините, бедлам в организации работы исполкома несет ответственность совершенно конкретное должностное лицо, которому вменено в обязанность обеспечивать нормальное функционирование данного органа, планировать его работу и контролировать исполнение решений? - В том-то и дело, что такое лицо есть, и это управляющий делами Игорь Величко. Это его функция, и он ее, приходится признать, не выполняет. Оказалось, что за три года в исполкоме вообще не было годовых планов работы, да и квартальные в наличии далеко не все. Мы просили мэра провести служебное расследование по данному факту, но реакции никакой не последовало. А ведь человек получает немалую по меркам нашего города зарплату из денег горожан, платящих налоги. Все это, к сожалению, порождает безответственность и халатность со стороны сотрудников мэрии, коммунальных служб и предприятий, приводит к потере мотивации и

профессионализма чиновников. К примеру, директоры КП «Автотранссервис» и «Водоканал» Сергей Крупп и Олег Исламгалеев ушли со своих должностей, оставив после себя многомиллионные долги и острейшие нерешенные проблемы. И ушли без служебных расследований, без привлечения к ответственности, в то время, как громада понесла убытки. Кто за это будет отвечать? - Может быть, мэрия потеряла связь с городской общественностью, от того и сложилась такая ситуация? - Не могу не согласиться с этим. Складывается впечатление, что городскому голове сегодня не нужны профессионалы и, тем более, эксперты. Да и общественность отстранена от участия в обсуждении городских проблем. У горожан только и осталась возможность высказываться в соцсетях. Прийти же на заседание исполкома или на общественное обсуждение уже проблематично. Общественный контроль мэр А. Гинак устранила еще в 2016 году, практически разогнав общественный совет. Наверное, именно поэтому, когда тариф на проезд в городском транспорте подняли - громада промолчала. Тариф на воду существенно повысили - громада безучастна. Тариф на услуги ЖЭО увеличили - нет реакции. Так же, как не было реакции, когда утверждали новые тарифы на вывоз мусора и обслуживание лифтов. Чему удивляться, когда по улицам текут канализационные стоки, а реакция мэрии на очередную аварию лежит исключительно в политической плоскости. Из-под крана льется некачественная вода - нет мер, общественный транспорт дорогой и не эффективный - и эта ситуация замылена, запутана спорными конкурсами, резкой и необоснованной сменой правил. Качество ремонта дорог и тротуаров вызывает серьезнейшие нарекания, но кроме возмущений в соцсетях - ничего. Как следствие, действующая власть уверовала в свою безнаказанность.

К примеру, новая бетонная дорога по переулку Московскому. Я запросил данный проект в исполкоме, изучил его. Выяснил, что проект стоимостью в миллион гривен предполагал полную замену «подушки», снятие старого покрытия. Но на поверку оказалось, что сделали совсем другое, без подушки, поверх старого покрытия залили бетон с нарушением технологии, с недостаточным армированием, без ливнеотвода, без скатов. А стоимость та же - миллион. Исходя из этого, в начале этого года написал заявление в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. Городской голова же вместо благодарности за вскрытие нарушений при использовании бюджетных средств заявила, что лезу не в свое дело. Стоп. Это деньги громады. Каждый ее член вправе знать судьбу денег городской казны, которую он формирует как налогоплательщик. В прокуратуре предварительно уведомили, что уголовное дело заведено. Конкретных результатов, к сожалению, пока нет. Однако, уверен, что будут обязательно. Факты очевидны. Есть еще один пример. На заседании исполкома 4 апреля Василий Кащи во время заслушивания отчета о работе коммунального предприятия «БТИ» за 2018 год задал мэру резонный вопрос: что по ночам, после рабочего дня в кабинете директора данного КП делает депутат А. Ерошенко, который уже давно не имеет никакого отношения к предприятию. Реакция заместителя мэра Сергея Чернокульского была хамской: надо еще разобраться, зачем кое-кто гуляет ночами под окнами БТИ. Мэр лишь ухмыльнулась. Она-то ведь точно знает, что происходит на этом предприятии, и чем в кабинете его директора занимается в нерабочее время совершенно посторонний человек. После такого, с позволения сказать, ответа В. Кащи покинул заседание и, скорее всего, больше в работе этого ручного состава исполкома уже не будет принимать участия. Далее - стр. 4

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАВДЯКИ РЕКЛАМІ


ТЕМА

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

КОНФЛИКТЫ, СОСТАВЫ, ПОДХОДЫ Начало - стр. 3

- За время непродолжительной работы «неручного» исполкома развернулась нешуточная борьба по поводу обоснованности очередного и существенного повышения тарифа на услуги «Водоканала». С чем пришлось столкнуться при рассмотрении этого вопроса? - Для начала мы запросили у «Водоканала» все исходные документы по расчетам нового тарифа, заверенные и с мокрыми печатями. Когда их получили, убедились в несоответствии цифр. Они не совпали с данными проекта решения, предоставленного исполкому. Когда начали изучать методику формирования тарифа, предусмотренную соответствующим постановлением Кабмина, поняли, что здесь все нарушено. Дело в том, что постановление предусматривает как принятие нового тарифа, так и его корректировку. Когда, к примеру, поднимаются стоимость электроэнергии или минимальная зарплата, то исполком может для начала просто скорректировать тариф на этот процент, чтобы это не было слишком ощутимо для горожан. Если бы это делалось в течение последних двух лет, то сегодня не было необходимости резко увеличивать тариф практически на 50%. Но мэру по каким-то причинам это было не выгодно. Время шло, электричество дорожало, зарплата росла, потери в сетях тоже не стояли на месте, ведь состояние трубопроводов города с каждым годом становится все хуже, а тариф не корректировался. И когда тянуть уже дальше не было куда, вдруг решили не корректировать, а принять новый тариф, причем сразу и на много. - А что нужно для расчета нового тарифа? - Когда нужно рассчитать новый тариф, там совсем другая методика. В постановлении правительства есть совершенно исчерпывающий перечень документов, без наличия которых новый, подчеркиваю, новый тариф, принять невозможно. И как оказалось, у «Водоканала» полного пакета документов и данных для расчета нового тарифа не было. Не было и плана работы предприятия, а также годовой инвестиционной программы. Не было согласованного с облгосад-

министрацией норм удельного потребления электро­ энергии. Как без таких документов принимать решение? Это грубейшее нарушение. Опять же, кто виноват в этом? Почему по данному факту не проведено служебного расследования. Считаю, что со стороны мэра и ее подчиненных это было проявлением некомпетентности, которую лицемерно попытались прикрыть.

- Удалось ли добиться предоставления от «Водоканала» и управлений горсовета этих документов для нового тарифа? - Мы поняли, что этих документов нет, и получить их в обозримом будущем не получится. Поэтому новый тариф, в том виде, в котором его представили «Водоканал», управление экономразвития и управление ЖКХ, принимать не было оснований. Его можно только скорректировать. Что и было сделано в конце концов. Но уже не нами, а «карманным» исполкомом 4 апреля. Вместе с тем, мы должны понимать, что нашему «Водоканалу» это не поможет. Он так и останется убыточным, и останется на существенной подпитке из городского бюджета. Для его оживления нужен комплексный подход, предусматривающий снижение энергозатрат и потерь в сетях, повышение производительности труда. Причем, под неусыпным общественным контролем. Приведу пример. Депутат Денис Киминчиджи на одном из заседаний исполкома спросил у мэра, каким образом были использованы те бюджетные средства, которые горсовет выделил «Водоканалу» на установку нового насосного оборудования для снижения энергопотребления. Ответы были разные. То оборудование еще не начало работать, то оно еще не установлено, то оно не приносит ожидаемого эффекта, поэтому и не внесено в расчет нового тарифа. Но как же так? Деньги просили? Депутаты дали. А эффекта и виноватых нет? Складывалось впечатление, что новый тариф на воду рассчитывался чиновниками на коленке. В предложенном ними виде утверждать его было нельзя. Поэтому мы и настаивали на его корректировке, причем щадящей. К выявленным пробелам можно добавить и проваленную работу абонентского

отдела «Водоканала», за что никто не понес ответственности. Убежден, сегодня сколько бюджетных денег не дай данному предприятию, их растратят безрезультатно и неэффективно. И проверить нет возможности, пока не будет разработана четкая программа спасения «Водоканала», не будет установлен общественный контроль. А сделать это сложно, особенно после назначения начальником КП очередного депутата горсовета - на сей раз Игоря Галата. На мой взгляд, он получил эту должность не для нормализации работы предприятия, а лишь как плату за лояльность к городскому голове. - Кто, по-твоему, виноват в сложившейся нездоровой ситуации в городском хозяйстве? - По моему глубокому убеждению, виноваты в этом в равной степени и депутаты, и городской голова. К сожалению, депутаты не смогли переломить ситуацию, когда в очередной раз не приняли отставку городского головы и не взяли на себя ответственность за судьбу громады, погрузившись в интриги, в решение выгодных для них вопросов - кадровых, земельных и имущественных. - Но ведь сегодня мэр имеет большинство в совете, и практически «свой» исполком, и ей уже никто не помешает навести порядок, неоднократно обещанный ранее? - Да, сегодня это так. Более того, у А. Гинак в течение трех лет все это и так было. И большинство в совете, и свой управляемый исполком. Не было только позитивных результатов. Сегодня в городском совете выхолощены профессиональные кадры, нет стратегии развития города, нет нормального текущего и перспективного планирования. - Как, по-твоему, можно заставить работать чиновников системно и эффективно? - В команде мэра напрочь отсутствует спрос с подчиненных за порученный участок работы. И руководство города это, видимо, устраивает. Аппаратные совещания не проводятся. Как можно управлять городом, деятельностью отделов, управлений, коммунальных предприятий,

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

не проводя еженедельных совещаний, не ставя им четкие задачи, не контролируя их исполнение, не внося коррективы. К тому же, уже понятно, что «скамейки запасных» чиновников у города нет. Для воспитания профессионального и эффективного городского менеджера нужны годы. А после кадровых чисток, устроенных А. Гинак, среднее управленческое звено, на котором все и держалось, просто ликвидировано. - В завершение, какие еще болевые точки, мешающие городу развиваться, ты видишь? Каковы перспективы Белгорода-Днестровского? - У города еще есть определенный запас прочности, но он стремительно исчерпывается. Думаю, что спасти ситуацию смогут только его жители, активная часть громады. В то же время, если бессистемность в работе исполкома будет продолжаться и далее, не появится спрос с чиновника, то перспектива будет плачевной. Город за бесценок лишается последнего земельного ресурса и объектов коммунальной собственности. Инвестиции нужны как воздух. Но в реальности у нас все сделано для того, чтобы деньги в город не заходили. Вопросы решаются кулуарно и непрозрачно. У руководства нет четкой и понятной инвестиционной политики. Нет понимания того, какие предприятия нужны Белгороду-Днестровскому. Туристическая отрасль находится в самом зачаточном виде. К примеру, ставки местных налогов, которые власть из года в год лишь ужесточает, не могут стимулировать туриндустрию, процесс создания сети недорогих хостелов, доступных объектов общепита. Все делается с точностью наоборот - получить максимальный доход в бюджет сию минуту, не думая о завтрашнем дне. А если добавить к этому наличие инфраструктурных проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, не завершенной газификацией, долгами Теплоэнерго, отсутствием стратегического планирования, то окно перспектив для города с каждым годом сужается. Беседовал Степан КАМИНСКИЙ

4

Юные надежды На центральной пло-

щади Татарбунар прошел районный этап фестиваля-конкурса дружин юных пожарных Участвовали команды 13 общеобразовательных учреждений. Юные спасатели продемонстрировали знание правил безопасного поведения, умение индивидуально и коллективно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. В частности, вязать узлы, распознавать ядовитые растения и грибы, оказывать первую помощь. Общий ажиотаж вызвал конкурс «Меткий ствольщик», в котором с помощью взрослых следовало струей воды из пожарного рукава сбить мишень на определенном расстоянии. Не менее увлекательной стала и воздушная переправа через водную преграду. Также проверили и творческие навыки юных пожарных - среди прочих, исполнение песен о людях этой благородной профессии. Итоговую победу одержала команда села Струмок. Вторыми стали юные пожарные из Приморского, третьими - юные спасатели из Желтого Яра. Уже скоро - областной этап.

Только добро

В Татарбунарах на прирыночной площади прошла благотворительная ярмарка-распродажа

В ней участвовали все учебные заведения района, воспитанники Дома детского и юношеского творчества, музыкальной школы, а также студенты Татарбунарского профессионально-технического аграрного училища. Специально для ярмарки подростки своими руками изготовили различные сувениры, приготовили сладости. Многочисленные гости ярмарки не скупились на покупки. Параллельно проходил фестиваль патриотической песни «Україна - єдина країна», в котором также состязались команды учебных заведений. Подобные ярмарки-распродажи в Татарбунарах проводят ежегодно. На предыдущей собирали деньги для того, чтобы поддержать наших воинов. Средства от благотворительной ярмарки-2019 направят на лечение тяжелобольных детей Татарбунарского района.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАВДЯКИ РЕКЛАМІ


СПОРТ

ДЕСЯТАЯ ДОСРОЧНАЯ

Чемпион мира WBA и WBO в легком весе, аккерманец Василий Ломаченко досрочно победил обязательного претендента на титул WBA, британца Энтони Кроллу.

Данный поединок являлся главным в большом вечере бокса, который 12 апреля принимал знаменитый «Степлс Центр» в Лос-Анджелесе. Оба бойца отдали дань уважения этому городу и легендарной арене. Кролла включил в написание своей фамилии аббревиатуру «ЛА», Василий – вышел на ринг в уникальном дизайнерском халате цветов известного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», для которого паркет «Степлс Центра» является домашним. Энтони уже был чемпионом мира в легком весе, уступив его в близком поединке Хорхе Линаресу. Того, в свою очередь, сумел нокаутировать Василий Ломаченко - несмотря на нокдаун и травму правого плеча. Одержав победы в трех последних боях, британец вновь стал обязательным претендентом на титул WBA. Василий принял этот вызов, перенеся объединение чемпионских поясов на более поздний срок. Свои титулы аккерманец защитил в эффектном стиле. Аккерманец с первого раунда имел подавляющее преимущество над своим соперником. Заметно превосходил Энтони Кроллу в движении, наносил удары на выбор.

В конце третьего раунда после затяжной серии Василия британцу был отсчитан нокдаун. От полной остановки боя претендента спас гонг. В четвертом раунде Энтони пропустил сильнейший боковой удар и рухнул на канвас. Данный нокаут стал 10-м в профессиональной карьере Василия Ломаченко и самым быстрым. Несмотря на интенсивную подготовку, Кролла ничего не смог противопоставить мастерству украинского боксера. После боя Василий Ломаченко лично выразил восхищение стойкостью Энтони, который в свое время преодолел последствия тяжелейшей травмы, полученной при попытке защитить людей от ограбления, и сумел стать чемпионом мира, а теперь снова боролся за титул. Определенные опасения вызвала информация о переломе одного из пальцев правой руки, которой аккерманец нанес последний сокрушительный удар в этом бою. Последующее медицинское обследование выявило вывих. Специалисты его уже вправили. К ожидаемому в сентябре следующему бою Василий должен быть полностью готов. Из-за океана Ломаченко вернется к 21 апреля - вместе с семьей, которая его поддерживала.

СТАРТ

14 апреля разыгран традиционный Кубок открытия футбольного сезона в Белгород-­ Днестровском районе

В этом году стартовый турнир приняла Моложская объединенная громада. Матчи прошли в селе Турлаки. Тройку лучших команд замкнули футболисты из Староказачьего. Хозяева поля финишировали вторыми. Обладателем Кубка открытия-2019 стала команда Выпасного. Первые противостояния задали тон чемпионату района, который начнется уже скоро. Кроме того, в чемпионате Одесской области выступит клуб из Карналиевки.

Боксер из Белгород-Днестровского района Юрий Захареев признан лучшим по результатам престижного всеукраинского турнира имени космонавта Павла Поповича Популярные ежегодные соревнования проводились в 34-й раз. Их неизменно принимает Белая Церковь. В течение пяти дней на ринг открытого всеукраинского турнира по боксу среди молодежи поднимались более сотни сильнейших юных боксеров из 22 регионов Украины, а также Молдовы. Данный турнир давно заслужил признание, дав старт многим прекрасным карьерам: в числе его победителей украинские чемпионы мира среди профессионалов Владимир Кличко, Сергей Дзинзирук, Юрий Нужненко, и многие другие. По словам тренера Игоря Юрескула, перед поездкой в Белую Церковь пришлось вместе с семьей Юрия тщательно взвесить все за и против. «Совсем недавно Захареев в составе сборной Украины стал призером крупного международного турнира категории А, проходившего в Литве. А еще предстоит участвовать в чемпионате страны, и к сдаче тестов ВНО нужно готовиться. Очень плотный график.

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

ПОСТУПЬ МАСТЕРА

Нужно четко рассчитать силы, чтобы продолжить выступать достойно и с учебой справиться», - отметил наставник БК «Черное море». «Участвовать решили в последний момент. Главным аргументом стал статус турнира - его победитель получает звание мастера спорта Украины. Здесь не бывает слабых конкурентов. На победу заряжены все, ведь она

Новый дом бокса

Успехи боксеров Белгородщины способствуют бурному развитию этого вида спорта в нашем крае Желающих повторить путь кумиров - немало. На подобные вызовы следует отвечать соответствующим развитием спортивной инфраструктуры. Реагируя на запрос Бритовки, Шабская объединенная громада выделила средства для оборудования специализированного помещения. В боксерский зал переоборудуют один из модулей здания Бритовской общеобразовательной школы - одной из двух опорных в данной ОТГ. Внутренняя отделка будущего зала бокса уже завершена. Следующий этап - приобретение и установка вытяжной вентиляции, специального оснащения и соответствующего инвентаря. Військові понтонники Білгорода-Дністровського долучилися до челенджу на підтримку полонених Акція, яка має за мету підняти дух українських військовополонених, крокує країною. 10 квітня особовий склад військової частини А-3955, що дислокується у Білгороді-Дністровському, взяла участь у легкоатлетичному кросі «Сталева воля». Цю естафету сюди передала інженерна бригада з Кам’янця-Подільського. Виступаючи перед початком забігу, заступник командира частини з морально-психологічного забезпечення підполковник Олександр Бенда підкреслив: «Хочемо, щоб наші бой-

5

выводит спортсмена на принципиально новый уровень», - признался Юрий. В юниорской возрастной категории наш земляк по праву считался одним из сильнейших боксеров страны, выигрывал всемирную Гимназиаду. Теперь пришла пора доказывать обоснованность претензий уже на молодежном уровне. И Юрий справился. На турнире в Белой церкви Захареев мастерски провел все четыре боя, победив конкурентов из Запорожской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. Как отметил рефери-судья национальной категории Владимир Шевченко, представитель Одесчины и Белгород-Днестровского района справился с сильными соперниками. «В весовой категории до 69 кг на победу претендовали 23 боксера - это наибольшее число на данном турнире. У всех прекрасный послужной список и хорошие перспективы. Победа в такой категории и при таком составе дорогого стоит. Поздравляю юного Юрия Захареева с выполнением взрослого норматива «Мастер спорта Украины» и званием лучшего боксера авторитетного турнира. У данного представителя ФСО «Колос» - прекрасное будущее», - отметил специалист.

СТАЛЕВА ВОЛЯ

ові побратими знали, що ми пам’ятаємо та чекаємо на них, а противник - побачив, що він не зможе залякати військовослужбовців Збройних Сил України, зламати їхні дух та волю». Військовослужбовці дружно здолали дистанцію, про-

кладену зеленою зоною міста. По завершенні забігу командир частини полковник Сергій Глущенко урочисто передав естафету акції «Сталева воля» двом іншим військовим частинам - А-0853 інженерних військ та А-4217 Військово-морських сил.

Свои вопросы задавайте по телефону (04849) 675-18 либо заполните талон бесплатных сообщений на стр. 15, указав рубрику «Вопрос-ответ»


ТВІЙ РАДНИК

ПОМОЧЬ ВЫБОРУ

Старшеклассникам предложили выбрать будущие профессии, ознакомив с их преимуществами на современном рынке труда.

Масштабную акцию «Выпускник» для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Белгорода-Днестровского и района служба занятости провела в муниципальном Центре культуры и досуга. Задействовались и просторный холл, и сцена со зрительным залом. Свои возможности старшеклассникам демонстрировали средние технические и высшие учебные учреждения Белгорода-Днестровского и Одессы. Их представители знакомили подростков с тонкостями профессий, условиями поступления и обучения в вузах. Белгород-Днестровский представляли профессиональный строительный лицей, колледжи экономико-правовой и природопользования, строительства, компьютерных технологий, а также педагогическое училище и морской рыбопромышленный техникум. Староказачье - профессиональный аграрный лицей. Одессу - высшее профтехучилище сферы услуг Одесской юр­ академии, госуниверситет внутренних дел, Политех и морской университет. Будущих выпускников школ города и района знакомили не только с оригинальными методиками обучения.

2 701

Помимо педагогов, своими личными впечатлениями об организации культурной и спортивной жизни своих вузов, условиях учебного процесса поделились нынешние студенты. Лейтмотив - они будут рады видеть своих юных земляков членами студенческого братства. Особое внимание уделялось процессу практического применения полученных знаний, началу работы по осваиваемой специальности еще до завершения обучения, гарантиях и перспективах будущего трудоустройства. «Центр занятости готов провести для старшеклассников Белгорода-Днестровского и района профориентационную диагностику для того, чтобы подростки осознанно определились со своим профессиональным будущим, увидели, в какой сфере деятельности они могут себя применить согласно своим возможностям и наклонностям. Рассчитываем на то, что молодежь сделает правильный выбор и пойдет учиться тем профессиям, которые будут актуальны и востребованы на рынке труда в ближайшем будущем», - подчеркнула директор Белгород-Днестровского горрайонного центра занятости Нина Принц.

ЦИФРА

- столько влюбленных пар в Одесской области официально оформили свои отношения с января по март текущего года. 723 из них воспользовались услугой «Брак за сутки». За первый квартал в регионе развелись 623 пары. Для регистрации брака в сокращенные сроки необходимо обратиться к организатору государственной регистрации брака, сведения о котором размещены территориальным органом юстиции на официальном сайте. Затем выбрать дату и время для проведения государственной регистрации и заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги, - сообщили «ЧВ» в главном управлении юстиции Украины в Одесской области.

На вопросы читателей отвечает юрист Елена Прокопенко. Сегодня - о контроле над собственным пенсионным стажем. Проверить работодателя - Мне 32 года. До пенсионного возраста еще более 30 лет. Проработал на предприятии пять лет, но сейчас решил уволиться. Что мне необходимо сделать сейчас при увольнении, как убедиться, что работодатель честно внес необходимые суммы в Пенсионный фонд? - Игорь Павлович, с. Салганы, Шабская ОТГ. - По нынешнему законодательству стаж до 2004 года подтверждается записями в трудовой книжке, справками с места работы, трудовыми договорами. Начиная с 1 января 2004 года, стаж подтверждается прежде всего данными персонифицированного учета об уплате страховых взносов. Похожая ситуация - и с заработной платой. Сейчас при назначении пенсии справку о зарплате вообще можно не подавать. Прежде всего учитываются данные о зарплате за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 года. Эти данные также должны содержаться в системе персонифицированного учета. Если вы сомневаетесь в честности своего работодателя, то есть несколько способов проверить, платят ли за вас страховые взносы, подаются ли соответствующие отчеты. Это можно сделать, например, непосредственно в Пенсионном фонде, обратившись в отдел персонифицированного учета. Для этого нужно иметь при себе свидетельство социального страхования или идентификационный код. Можно подобную информацию получить и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого вам придется зарегистрироваться на портале. Но предварительно придется написать заявление в территориальное управление Пенсионного фонда и получить код доступа в ваш личный электронный кабинет. Что касается справки о зарплате, то сейчас такую справку могут учесть только по желанию пенсионера. Речь идет только о данных о зарплате до 1 июля 2000 года (любые пять лет подряд). И вместе с такой справкой все равно учитывают данные о зарплате за все периоды работы после 2000 года. Вам при назначении пенсии такая справка и вовсе

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

6

ВОПРОС ОТВЕТ

может не понадобиться. Да и сложно сказать, в какую сторону повернется пенсионное законодательство через 30 лет. Но очень правильно, что вы уже сейчас интересуетесь, делал ли работодатель за вас отчисления в Пенсионный фонд. Если страховые взносы не платятся, то и в стаж такие периоды работы не зачтут. Докупать ли стаж… - Через полгода выйду на пенсию, но мне не хватает шесть месяцев стажа. Хотела заключить договор добровольного страхования. Из Пенсионного фонда меня отправили в налоговую, а там предложили купить полгода стажа сразу с коэффициентом два, то есть - в два раза дороже. Почему так? Посоветуйте, как быть? - Татьяна Федоровна, ул. Измаильская, г. Белгород-Днестровский. - Система добровольного пенсионного страхования регулируется двумя Законами Украины: «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Данные законы позволяют гражданам трудоспособного возраста платить пенсионные взносы самостоятельно (добровольно). Это касается неработающих граждан или граждан, которые имеют доход, но не платят налоги - например, работающие за границей. Договор о добровольном участии в пенсионном страховании может заключаться на срок не менее года. То есть, согласно такому договору человек обязан платить ежемесячный единый социальный взнос в течение года. Минимальный взнос составляет 22% размера минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года раз-

мер минимальной зарплаты в Украине составляет 4 тыс. 173 грн. Таким образом, единый социальный взнос составляет 918 грн. 06 коп. - именно столько сейчас стоит месяц стажа. Если человек в течение года будет выплачивать каждый месяц такую сумму, то впоследствии при выходе на пенсию этот год засчитают ему в стаж. В последние годы количество стажа, требуемого для выхода на пенсию, увеличивается. И люди при достижении пенсионного возраста часто сталкиваются с ситуациями, когда не могут оформить пенсию, потому что им не хватает стажа. На этот случай на законодательном уровне утверждена норма, согласно которой можно купить стаж за прошлое время. Пунктом 5 статьи 10 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» предусмотрена одноразовая уплата человеком единого взноса за предыдущие периоды, когда он не работал. Но в данной ситуации каждый месяц страхового стажа будет стоить в два раза дороже. То есть, при покупке такого стажа нужно уплатить единый социальный взнос за каждый месяц соответствующего периода, умноженный на два. Естественно, такой стаж получается очень дорогим. Более того, покупной вид стажа дает только право выхода на пенсию, но при этом не будет учитываться для определения минимального размера пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж, то есть не будет считаться непосредственно при расчете пенсии. Такая норма еще раз подчеркивает, что о пенсии нужно думать заранее, понимать важность уплаты взносов, избегать зарплаты «в конвертах». Учитывая вышесказанное, уточним: договор о добровольном участии в пенсионном страховании нельзя заключить на срок менее года. Вам же до пенсии осталось всего полгода, поэтому в налоговой могли предложить купить стаж за прошлые периоды, когда вы не работали. В таком случае, согласно законодательству, применяется коэффициент 2, то есть стаж действительно стоит в два раза дороже. Рубрику ведет Олег КОСТЕНКО

Свои вопросы задавайте по телефону (04849) 675-18 либо заполните талон бесплатных сообщений на стр. 12, указав рубрику «Вопрос-ответ»


№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

7

098-857-02-92

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ 1-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4282: - центр города, 068-908-31-06 4149: - ул. Маршала Бирюзова, 1/2, справки по тел. 096-331-66-48 4031: - ул. Солнечная, 2/9, от хоз-на, б/посред., справки по тел. 098-027-35-20 3938: - пл. 47 кв. м, 2-й эт., ремонт, с мебелью, справки по тел. 096-738-25-72 3895: - СРОЧНО! ул. Победы, 14-а/90, 5 эт., пл. 20,1 кв. м, 063-827-11-40 3756: - центр, комнату, пл. 16 кв. м, кухня 9 кв. м, 2 й этаж, б/у, 098-565-71-39 3607: - р-н д/с «Петушок», пл. 30 кв. м, 2/3, ц. 9 тыс. у.е., 067-417-57-59 3606: - р-н Совхоза, пл. 49 кв. м, 1/5, справки по тел. 067-417-57-59 Б-Д район 3979: - с. Староказачье, ул. Центральная, № 1, пл. 41 кв. м, 067-796-49-45 2-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4354: - ул. Мира, № 2, пл. 45 кв. м, ремонт, мебель, техника, ц. от 10 тыс. у.е., справки по тел. 093-296-31-95 4263: - ул. Победы, 2/2, пл. 60 кв. м,справки по тел. 068-719-04-43 4150: - ул. Измаильская, 2/5, 096-331-66-48 4146: - пер. Московский, 097-140-16-32 4145: - ул. Измаильская, 097-140-16-32 4094: - ул. Первомайская, 1/2, 096-331-66-48 4034: - ул. Победы, 063-206-96-37 3893: - ул. Победы, 5/9 кирпич. дома, газ, без посредников, 098-129-24-18; 3-39-29 3889: - ул. Южная, 6/6, пл. 61,5 кв. м, без посредников, 096-429-81-58 3775: - ул. Победы, № 20, торг, 096-230-38-24 3656: - СРОЧНО, центр, общ. двор, в/у, 2 эт., место под гараж, склад. помещ., от хозяина, 098-435-67-17; 067-459-54-15 3655: - СРОЧНО, ул. Южная, 10/10, пл. 56 кв. м, недорого, 068-260-81-00 3654: - 5/9, без посредников, 098-129-24-18 3653: - ул. Кутузова, 097-026-54-93 3652: - ул. Портовая (Лазо), новострой, 4/5, справки по тел. 096-331-66-48 3651: - ул. Победы, 4/6, от строителей, недорого, справки по тел. 096-578-52-38 3609: - центр, р-н Собора, гараж, ц. 16 тыс. у.е., справки по тел. 096-578-52-38 3608: - ул. Победы, 3/6, пл. 50 кв. м, ц. 14 тыс. у.е., справки по тел. 096-578-52-38

Б-Д район 4322: - с. Шабо, ул. Центральная, 1/2, пл. 60,6 кв. м, гараж, 063-589-23-03 4315: - с. Бритовка, жилмассив, 093-488-31-21 4210: - с. Шабо, ул. Парковая, пл. 50 кв. м, справки по тел. 096-577-73-44 4127: - пгт. Сергеевка, пл. 41,6 кв. м, 1 эт., справки по тел. 096-824-88-14 САРАТА 3884: - ул. Леси Украинки, № 5, кв. 7, 2-й эт., летн. кухня, сарай, 096-108-95-71 3-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4356: - ул. Солнечная, 3/5, пл. 115 кв м, космет. ремонт, 093-741-57-58 4251: - мкр. Тира, 1 эт., отопл. газ, пл. 45 кв. м, ремонт, ц. 16,5 тыс. у.е., 067-159-92-92 4243: - ул. Провадийская, 1/5, теплая, пл. 73 кв. м, ц. 26 тыс. у.е., торг, 093-362-32-26 4152: - ул. Энгельса, 5/5, 096-331-66-48 4151: - ул. Советская, 2/5, 096-331-66-48 4095: - ул. Московская, 1/2, 096-331-66-48 4071: - престиж. р-н, мп/окна, в/у, газ, рядом с/маркет, д/сад, шк., эл-ка пл. «Тира», справки по тел. 098-437-19-59 4024: - ул. Победы, д. 8, 7/9, пл. 68 кв. м, справки по тел. 067-451-52-52 3926: - ул. Солнечная, 5/5, пл. 69 кв. м, ремонт, справки по тел. 097-352-72-26 3856: - мкр «Тира», 7/9, пл. 68,7 кв. м, с быт. техникой, мебелью, ц. догов., (04849) 3-06-59; 068-736-53-68 3776: - ул. Победы, 20, 3/6, торг, 096-230-38-24 3659: - ул. Победы, евроремонт, 094-954-01-89 3658: - мкр. «Тира», 9/9, космет. ремонт, от хозяина, 066-660-21-55 3611: - ул. Победы, 6/6, от строителей, ц. 15,5 тыс. у.е., 096-578-52-38 3589: - мкр. Победы, 7/9, пл. 68 кв. м, лифт рабочий, 067-451-52-52; 093-583-62-16 Б-Д район 3960: - с. Шабо, центр, 2/4, комн. раздел., 2 лоджии, к. 12 кв. м, 096-538-76-12 3763: - пгт. Затока, ц. 37 тыс. у.е., торг, справки по тел. 097-787-20-72 3661: - ж-д станция Шабо, 1/2, дом на 4 хоз., автономн. отопл., уч-к, гараж, справки по тел. 098-329-92-95 ЧЕРНОМОРСК (Ильичевск) 4123: - своя кв-ра, 8/16, пл. 66 кв. м, ремонт, берег море., торг, 067-105-72-91

КИЛИЯ 3663: - ул. Тургенева, №33, пл. 48 кв. м, в/у, отл. сост., утепл., с мебелью, техникой, справки по тел. 097-215-49-38 4-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 3664: - ул. Ореховая, 10, огород, 068-007-88-64 5-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4264: - ул. Победы, 1/2, пл. 110 кв. м, справки по тел. 068-719-04-43 3612: - ул. Солнечная, 2 этажа, пл. 136 кв. м, газ, справки по тел. 096-578-52-38 ДОМА-ДАЧИ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4341: - ул. Буджакская (Чапаева), № 17, старый дом, уч-к 3,2 сот, ц. 12,5 тыс. у.е., справки по тел. 097-887-39-79 4277: - ул. Кишиневская, дом, 4 комн., жилое, ц. 10 тыс. у.е, 099-544-33-28 4220: - СРОЧНО! р-н Совхоза, дом, 4 комн., пл. 81 кв. м, гараж, вода, подвал, уч-к 5 сот., справки по тел. 067-623-64-55 4219: - р-н Переможного, добротный 5-ти комн. дом, в/у, уч-к 10 сот., фрукт. деревья, 2 котла круглосут. горения, 066446-97-35; 098-439-46-23 4016: - р-н 4 шк., добротный дом, в/у, гараж, уч-к 7 сот., мебель б/у, 096-448-28-93 3911: - ул. Крупская, 4 комн., в/у, гараж, справки по тел. 096-331-66-48 3910: - р-н Переможного, дом, 4 комн., в/у, сад-огород, уч-к 17 сот., или ОБМЕН на 2х комн. кв-ру, 067-600-88-20 3847: - ул. Декабристов, дом, частично с мебелью, в/у, отапл. времянка, хозпостр., уч-к 12 сот., сад, огород, 099-605-90-51 3799: - ул. Новая, дом, 068-215-28-43 3783: - ул. Кишиневская, 45/4, дом, уч-к 4 сот., ц. 32 тыс. у.е., торг, 093-474-91-59 3736: - ул. Декабристов, 15, старый дом, справки по тел. 063-747-47-15 3677: - р-н Совхоза, недостр. дача, уч-к 6 сот., госакт, 096-530-55-00; 050-550-80-42 3676: - р-н кулинарного уч-ща, дом на 4 комн., летн. кухня, гараж, двор, 068-252-79-06

3779: - р-н крепости, румынский дом, пл. 100 кв. м, 3 гаража, бол. подвал, ц. 40 тыс. у.е., справки по тел. 068-273-98-78 3674: - дом стар. постр., хоз. постр., баня, газ, уч-к 12 сот., 097-132-21-87 3673: - р-н Адыровки, дом, 2 эт., сад 12 сот., 096-840-42-34; (04849) 2-82-23 3672: - р-н семечкового з-да, дача с 2-эт. домом, уч-к 6 сот., 067-457-14-14 3670: - р-н совхоза, дом, рядом школа-сад, справки по тел. 097-743-67-31 3669: - центр, р-н крепости, дом, пл. 106 кв. м, уч-к 4,5 сот., 067-484-44-77 3665: - ул. Куйбышева, прибалт. проект, гараж, в/у, уч-к 7 сот., 096-578-52-38 3614: - р-н ул. Переможненской, дом, каменный, под текущий ремонт, уч-к 6 сот., ц. 12 тыс. у.е., 096-578-52-38 Б-Д район 4355: - с. Выпасное, ул. Кишиневская, дом, 4 комн., времянка, подвал, уч-к 11 сот., справки по тел. 093-741-57-58 4336: - с. Адамовка, дом, зем пай 9 га, справки по тел. 098-248-71-58 4317: - с. Прибрежное, дом – дачу, 2-х эт., уч-к 6 сот., огород, фрукт. дер., виноград, цистерна, гараж, подвал, хоз. постр., справки по тел. 068-854-87-91 4275: - с. Выпасное, дом, район «Лондона», справки по тел. 097-659-35-38 4274: - с. Выпасное, дом, ул. Кишиневская, 116-А, водопровод, подвал, справки по тел. 096-252-80-77 4236: - с. Молога, дом, 4 комн., пл. 100 кв. м, гараж для м/автобуса, хоз. постр., в/у, огород 17 сот., 068-796-35-18 4234: - с. Казацкое, дом, 095-554-31-69 4185: - с. Выпасное, р-н «Мельницы», дом, 3 комн., пл. 100 кв. м, фрукт. сад, 097-146-46-80; 066-166-06-90 4165: - с.Вольное, дом, уч-к 40 сот., в/у, колодец, или обмен на 2-х комн. кв в Б-Д от хозяина, справки по тел. 097 222-87-54 4137: - с. Маразлеевка, дом, 4 комн., об. пл. 120 кв. м, хоз постр., гараж, подвал, скважина, уч-к 25 сот., торг, 068-382-82-09 4118: - с. Сухолужье, дом, центр, уч-к 11 сот., вода, колодец, лет. кухня, комора, 098-351-71-90; (04849) 6-56-78

РЕКЛАМА

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 098-857-02-92


ОГОЛОШЕННЯ 3701: - р-н «Таврии В», уч-к 6 сот., СРОЧНО, справки по тел. 067-417-57-59 3700: - р-н поликлиники, уч-к 6 сот., СРОЧНО, справки по тел. 096-578-52-38 3621: - кооператив «Вишенька», уч-к 12 сот., справки по тел. 097-644-40-76 Б-Д район

4085: - с. Шабо, 2 дома на одном уч-ке, 15 сот. виноградника, 066-409-92-44 4070: - с. Шабо, Слободка, дом, 096-364-68-90 4035: - с. Бритовка, 2-х эт. дом, уч-к 15 сот., 096-071-75-95; 098-558-33-84 4004: - с. Выпасное, ул. Кишиневская, дом, лет. кухня, подвал, в/у, 097-444-77-12 3996: - с. Выпасное, дом, р-н школы, времянка, гараж, хоз. постр., вода, справки по тел. 097-796-36-50 3988: - с. Шабо, центр, дом, уч-к 15 сот., ч/у, справки по тел. 097-945-90-63 3978: - с. Молога, два дома, пл. 170 и 260 кв. м, уч-к 25 сот., гараж на 2 авто, хоз. постр., 3 фазы, можно под пр-во, справки по тел. 099-252-88-43 3953: - с. Шабо, дача, уч-к 5,5 сот., справки по тел. 098-730-09-20 3899: - с. Молога, центр, р-н школы, дом, требует ремонта, вода, гараж, колодец, уч-к 20 сот., 068-465-16-11 3879: - с. Сухолужье, дом, , уч-к 10 сот., госакт, справки по тел. 096-116-06-35 3877: - с. Шабо, дом, 067-721-63-31 3829: - с. Приморское, ул. Центральная, № 45, дом, справки по тел. 067-841-86-30 3814: - с. Алексеевка, дом, 4 комн., об. пл. 80 кв. м, в/к, цистерна, капит. постройка пл. 100 кв. м, уч-к 50 сот., 097-303-01-59 3800: - с. Выпасное, дом, времянка, подвал, гараж, колодец, в/у, ц. 23 тыс. у.е., торг, справки по тел. 096-827-53-98 3772: - с. Б. Марьяновка, дом, уч-к 50 сот., 2 гаража, хоз. постройки, справки по тел. 068-148-09-75; 063-668-40-80 3740: - с. Бритовка, СРОЧНО! дом, в/у, уч-к 17,5 сот., ц. догов., 068-260-85-36 3735: - с. Чебановка, возле курорта Сергеевка, СРОЧНО! добротный дом, уч-к 20 сот., справки по тел. 096-737-56-36 3706: - с. Бритовка, СРОЧНО! дом, 15 лет, уч-к 4 сот., кухня, гараж, торг, справки по тел. 068-048-97-83 3693: - с. Турлаки, или СДАМ, 068-215-28-43 3692: - с. Староказачье, дом, 2 уровня, в/у, уч-к 18 сот., 063-874-77-64; 067-437-28-35 3689: - с. Пивденное, дом, в/у, уч-к 60 сот., цен. дог., справки по тел. 073-445-22-45 3688: - с. Беленькое, дом, уч-к 50 сот., берег лимана, 097-858-68-54 3687: - с. Николаевка, дом, 4 комн., вода, 4 км от моря, СРОЧНО, недорого, справки по тел. 096-741-93-48 3685: - с. Маразлиевка, дом, уч-к 60 сот., сад, хоз. постр., 095-733-05-50 3684: - с. Выпасное, дом, гараж, уч-к 60 сот., справки по тел. 067-886-37-92 3682: - с. Прибрежное, дача 3 эт., в/у, цена дог., справки по тел. 093-567-65-88 3681: - с. Салганы, ул. Кутузова, 4 комн., в/у, уч-к 7 сот., 12 тыс. у.е., торг, 096-578-52-38 3679: - с. Выпасное, новая дача, уч-к 6 сот., 4 тыс. 500 у. е., торг, 067-417-57-59 3657: - с. Молога, центр, дом, персик. сад, водопровод, колодец, 097-008-44-80 3625: - Срочно! с. Бритовка, дом, лет. кухня, огород, гараж, недорого, справки по тел. 068-048-97-83 САРАТА 4258: - центр, дом, 4 комн., хоз. постр., огород, уч-к 30 сот, ц. 12 тыс. у.е, справки по тел. 068-048-18-47 3828: - дом, 4 комн., об. пл. 73 кв. м, в/у, гараж, уч-к 15 сот., или ОБМЕН на 2 – х комн. кв. в Б-Д, 068-616-87-02; 066-350-33-61 3807: - новый дом, план под стр-во еще одного дома, сад, виноградник, в/к, уч-к 30 сот., справки по тел. 098-032-96-97 3804: - дом с мансардой, гараж 6 х 6 м, 2 сарая, в/к, домашн. утварь, 096-017-89-15 САРАТСКИЙ р-н 3721: - с. Кулевча, дом, 067-428-43-00

ВИЛКОВО 3704: - жилой дом, гараж, уч-к 45 сот., огород, виноградник, рыбалка, 100 м от берега Дуная, 067-102-07-46 ТАТАРБУНАРЫ 4123 - ул.Суворова, дом, уч-к 10 сот., водопровод, недорого, 063-839-40-06 4007: - ул. Папанина, дом, пл. 76 кв. м, гараж с ямой, зим. пристр. с кухней, уч-к 18 сот., виногр., подс. помещ., 097-503-7608; 067-307-76-40 ТАТАРБУНАРСКИЙ р-н 4086: - с. Тузлы, дом, 5 км от моря, ц. 5 тыс. евро, справки по тел. +48-577-808609 (Viber); piligrim126 (скайп) ЧАСТИ ДОМА БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4327: - центр, ул. Первомайская, полдома + дом, 5 комн., пл. об. 94,0 кв. м, жил. 63 кв. м, в/у, ремонт, мебель, уч-к 3 сот., справки по тел. 067-197-77-90 4295: - р-н ул. Толбухина, полдома с удоб­ ствами, 067-141-22-39 4262: - ул. Мичурина, № 6, 2/3 особняка, пл. 150 кв. м, 4 комн., в/у, уч-к 3 сот., торг, справки по тел. 068-719-04-43 4153: - центр, часть дома, общ. пл. 39,5 кв. м, подвал, ц/о, можно под бизнес, возможен обмен на 2-х комн. кв., ц. 19 тыс. у.е., справки по тел. 096-410-05-11 4111: - р-н педучилища, часть дома, 3 комн., отд. вход (проулок), свой дворик, место под гараж, в/у, отопл. – котел, ц. догов., справки по тел. 096-583-68-13 3973: - центр, полдома, пл. 90 кв. м, гараж, отопл. любое, 063-565-50-83 3916: - ул. Суворова, 096-331-66-48 3915: - ул. Шабская, 096-331-66-48 3687: - ул. Горького, 2, полдома, 2 комн., кухня, потолки 3 м, в/у, под ремонт, справки по тел. 097-743-15-39 Б-Д район 3997: - с. Курортное, часть дома (под дачу или бизнес), на берегу моря, 067-985-05-38 3698: - с. Шабо, 3 комн., отд. вход, гараж, уч-к 1 сот., евроремонт, 067-417-57-59 3699: - с. Салганы, отд. вход, 3 ком., лет. кухня, уч-к 8 сот., подвал, 7 тыс. у. е., справки по тел. 096-578-52-38 УЧАСТКИ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4301: - СК «Жемчуг», ул. Калиновая, № 176, госакт, колодец, 067-778-62-99 4228: - р-н Совхоза (газовое х-во), огражденный дачный уч-к 12 сот., хозпостройка, цистерна, 098-883-62-85 4187: - р-н «Таврии В», 063-455-75-88 4171: - напротив «Таврии В», уч-к 10 сот., справки по тел. 063-956-24-77 4159: - р-н учхоза, уч-к 13 сот. со строением, газ, вода, свет., 067-900-75-60 4101: - СК «Вишенька», уч-к 12 сот., подвал, вода, кунг, сад. деревья, госакт, справки по тел. 050-630-35-88 3937: - р-н Адыровки, ул. Каштановая, 52, уч-к 6 сот., цистерна, сливная яма, туалет, душ, ц. 5 тыс. у.е., 096-973-13-74 3904: - кооператив «Вишенька», уч-к 6 сот., справки по тел. 095-767-80-32 3864: - СРОЧНО! СК «Жемчуг», уч-к 6 сот., от хозяина, недорого, 096-314-46-27 3822: - р-н Адыровка, участок, 067-116-97-87 3798: - ул. Лесная, уч-к 10 сот., 096-331-66-48 3786: - ул. Космонавтов, частный сектор, уч-к 5,7 сот., 098-492-78-38 3731: - ул. Лермонтова, 17, уч-к с хоз. постройками, 093-830-42-34, звонить после 18

4340: - с. Бритовка, 2 участка, 098-565-71-39 4337: - с. Бритовка, уч-к 6 сот., 098-288-30-84 4321: - Срочно! с. Бритовка, СК «Днестровец», уч-к 6 сот., фрукт. деревья, справки по тел. 068-266-57-88 4320: - Срочно! с. Бритовка, СК «Днестровец», уч-к 12 сот., 068-266-57-88 4205: - с Старая Царичанка, уч-к 4 га, справки по тел. 098-343-90-82 4204: - с Удобное, уч-к 3 га, 098-343-90-82 4190: - пгт. Затока, 067-714-17-78 4189: - с. Каролино-Бугаз, 067-714-17-78 4188: - с. Курортное, 050-163-63-78 4174: - с. Курортное - Николаевка, уч-к 10 сот., море - 100 м, ОСГ, 067-778-11-39 4173: - пгт. Затока, 3-6 сот., море – 100 м, справки по тел. 066-272-38-22 4172: - с. Курортное, уч-к 5 сот., море 300 м, справки по тел. 098-388-72-75 4098: - с. Бритовка, р-н ПМК, ул. Солнечная, 2-я линия, уч-к 12 сот., 096-382-69-82 4069: - с. Салганы, р-н фирмы «Рута», уч-к 20 сот., док готовы, 097-146-36-71 4003: - с. Бритовка, кооператив «Днестровец», уч-к 9 сот., фрукт. сад, вода, ограждение, ц. 2,5 тыс. у.е., 067-851-79-28 3972: - с. Попаздра, уч-к 18 сот, под застройку, рядом лиман, море, красивый пейзаж, недорого,067-346-42-17 3949: - Красная Коса, уч-к 23 сот., персик, 200 м лиман, 066-692-18-78 3925: - Каролино-Бугаз, уч-к 8 сот., старые постройки, 097-323-59-68 3815: - с. Алексеевка, уч-к 75 сот., под застройку, справки по тел. 097-303-01-59 3746: - Каролино-Бугаз, уч-к 12 сот, или ОБМЕН на 1 комн. кв. в Б-Д, 067-136-09-74 3719: - с. Роскошное, земельный пай 5,6 га, цена договорная, 097-366-98-21 3649: - с. Прибрежное, уч-ки 6; 9; и 12 сот., недорого, 096-578-52-38 3648: - пгт. Затока, уч-к 5 сот, ж/д, ц. 16 тыс. у.е., торг, справки по тел. 067-417-57-59 3647: - с. Курортное, уч-ки, центр, справки по тел. 067-417-57-59 3646: - с. Николаевка, уч-к 25 сот., госакт, рядом море, недорого, 096-578-52-38 НЕДВИЖИМОСТЬ разная БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4349: - киоск - «батискаф» в начале железного ряда центрального горрынка, р-р 1,5 х 1,65 м, ц. догов., 096-571-68-22 4298: - гараж на 44 стоянке, яма, подвал, 097-907-17-82; 9-94-27 4278: - Срочно! батискаф на горрынке, колбасный ряд, 067-556-77-78; 097-270-26-97 4261: - аренда и продажа гаражей, все документы, справки по тел. 068-719-04-43 4250: - гараж на 44 стоянке, кооператив «Сигнал», справки по тел. 097-375-05-83 4231: - кирпичный м-н, рынок «Победа», пл. 8 кв. м, приватизир., ц. 2, 6 тыс. у.е., торг, 068-736-53-68; (04849) 3-06-59 4068: - рынок Победа, магазин, пл. 12 кв. м, справки по тел. 098-437-19-59 4009: - р-н рынка, полуподвал. помещ. с «финской» сауной, пл. 51 кв. м, 380 Вт, 097-503-76-08; 067-307-76-40 3903: - магазин, ул. Плавневая, справки по тел. 098-329-95-50 3882: - действующий бар, р-н рынка, справки по тел. 067-706-66-38 3805: - гараж на 28 стоянке, ворота высокие, справки по тел. 097-375-05-85 3757: - киоск - «батискаф» в промтоварном ряду центрального горрынка, ц. 2, 5 тыс. у.е., справки по тел. 096-366-44-02 Б-Д район 4299: - пгт. Затока, старый контейнер и вагончик, дешево, 063-390-70-32 4120: - с.Бритовка, жил. массив, зем. уч-к 0,72 сот. под стр-во гаража с докум., справки по тел. 096-382-69-82 3600 – пгт. Сергеевка, или СДАМ, батискаф на рынке «Лиман», 096-236-45-85 3641: - пгт. Затока, ст. «Лиманская», б/о на 220 мест, уч-к 0,73 га, госакт, скважина, справки по тел. 067-417-57-59 3640: - пгт. Затока, ст. «Солнечная», б/о на 200 мест, столовая, бассейн, парковка, справки по тел. 067-417-57-59

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

8

САРАТА 3530: - контейнер на саратском рынке, цена догов., 096-145-14-24; 098-757-70-15 ОДЕССКАЯ обл. 3638: - элеватор общ. мощ-тью 176 тыс. тонн, справки по тел. 067-417-57-59 3637: - 98 га виноградников, или СДАМ, справки по тел. 067-417-57-59 ХЕРСОНСКАЯ обл. 3636: - яблоневый сад, пл. 38,6 га, 24 тыс. деревьев, госакт, капельное орошен., справки по тел. 096-578-52-38 3635: - фермерское хозяйство, пл. 23 га, справки по тел. 067-417-57-59 ТАТАРБУНАРСКИЙ р-н 4196 - с. Нерушай (центр), здание под бизнес (бывший бар-магазин), эл. счетчик 3-х фаз., полный пакет докум., 067-660-52-16 НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ 1-комнатные БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ

4281: - р-н Солнечная, Победы, Провадяйская, Ломоносова, 1-2 этаж, евроремонт, газ, 068-908-31-06 4053: - квартиру, без посредников, справки по тел. 098-249-50-47 3872: - куплю убитую 1 – 2х комн. кв-ру, справки по тел. 063-181-98-40 ОДЕССКАЯ обл. 4207: - комнату в общежитии-коммуне (миним. 1-3 чел.), не в Бессарабии, можно окраины г. Одессы, Черноморска, справки по тел. 063-827-11-40 УЧАСТКИ Б-Д район 4175: - земельный пай, недалеко от Б-Д, недорого, возможно с проблемными докум., справки по тел. 067-778-11-39 СДАМ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4339: - полдома на длительный срок, справки по тел. 098-565-71-39 4329: - р-н Тира, жилье, полдома, 2 комн., кухня, мебель, ч/у: вода, отопл. – природ. газ, справки по тел. 096-162-90-78 4319: - Срочно! р-н 7 школы, полдома, част. удоб., длит. срок, 068-266-57-88 4279: - ул. Толбухина, р-н кулинарного уч-ща, комнату с отд. входом, кухней, в/у, справки по тел. 098-806-92-29 4273: - ул. Победы, 1 комн. кв-ру, длител. срок, справки по тел. 067-134-62-14 4246: - ул. Кропивницкого, полдома, без удобств, аренда в счет ремонта, справки по тел. 098-565-71-39 4221: - ул. Огородная, дом, без оплаты, кроме услуг, с послед выкупом, требуется косметич. ремонт, справки по тел. 096322-98-50, звонить после 15 час. 4161: - ул. Измаильская (р-н Собора), помещение (желательно строительный бизнес), пл. 20 кв. м, в/у, интернет, справки по тел. 096-737-56-36 4138: - помещение, пл. 70 кв. м, ул. Московская, рядом с «Королевской шаурмой», евроремонт, в/у, справки по тел. 097-349-87-17; 093-030-16-05 4124: - 2-х комн.кв., газ. котел «Победа», мебель, холодильник, бойлер, справки по тел. 066-491-49-48 4119: - ул. Солнечная, 3-х комн. кв., от хоз-на, бойлер, интернет, предопл. за 2 мес., справки по тел. 068-253-58-07 4102: - 2-х комн. кв., в/у, эл. /отопл., студентам или семейным без детей, 066-07225-86; 068-266-57-88 4067: - р-н педучилища, комнату в частном доме, в/у, 096-583-68-13 3999: - предприятие сдает в аренду: комнаты под офисы, пл. 12 – 20 кв. м; бол. бокс со смотр. ямой, дл. 11 м, высотой 4,5 м, ш. 5 м, 097-339-21-44 3976: - возьму на квартиру мальчиков из кулинарного уч-ща, 096-358-80-61 3945: - ул. Плавневая, помещение под офис или парикмахерскую, 2 й этаж, или продам, 098-329-95-50 3894: - часть дома, центр, в/у, 097-301-69-34 3881: - кв-ру в частном доме семье, без детей., справки по тел. 098-492-78-38 3747: - центр, уютную комнату девочкам – студенткам, 067-139-46-61

Свои вопросы задавайте по телефону (04849) 675-18 либо заполните талон бесплатных сообщений на стр. 12, указав рубрику «Вопрос-ответ»


ОГОЛОШЕННЯ Б-Д район 4283: - с. Монаши, огород 50 сот., справки по тел. 097-189-08-98 4140: - с. Монаши, огород 50 сот., справки по тел. 098-565-71-39 4082: - с. Выпасное, часть дома, одинокой женщине из сельской местн., проживание с хозяином, справки по тел. 097-985-01-52 ОДЕССА 3785: - комнату, двум девушкам - студенткам или работающим, в/у, 098-492-78-38 СНИМУ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4176: - жилье, недорого, работаю, справки по тел. 098-033-08-73 4100: - женщина с сыном (14 лет), присмотрит за жильем с проживанием, справки по тел. 098-840-80-86 3939: - любое жилье, уход, досмотр за жильем обеспечу, переселенец с Донбасса, справки по тел. 096-628-60-25 3905: - комнату, р-н ул.Победы, мужчина, одинокий, работающий, 067-111-38-97. 3739: - ч/дома, центр, на длит. срок, с последующим выкупом, 098-806-04-36 3712: - дом, полдома с последующим выкупом, 097-330-56-87; 068-727-66-25 3627: - двойной батискаф, на длительный срок, справки по тел. 097-866-81-11 ОБМЕН БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4020: - ул. Артельная, дом, 4 комн., гараж, подвал, в/у, сад-огород, уч-к 17 сот., на 2-х комн. кв-ру, справки по тел. 067-600-88-20 4010: - ул. Шевченко, 60, кв. 2, 1/5 дома, 3-х комн. кв-ру на две 1 комн. кв-ры, 098288-30-84; (04849) 3-02-50 3817: - центр, р-н рынка, полдома, 2 комн., кухня, застекл. веранда, котельная, в/к, на 1 комн. кв-ру с удобствами, 095-827-1968, звонить после 16 час. Б-Д район 4202: - с. Выпасное, ул. Кишиневская, дом, на 2-х комн. кв-ру, или продам, справки по тел. 097-444-77-12 4055: - с. Выпасное, дом на 2-х комн. кв. в Б-Д, или продам, 098-249-00-68 3883: - пгт. Сергеевка, 2-х комн. кв. 1 эт., пл. 41,6 кв. м, на 2-х комн. кв-ру в Б-Д, возможны варианты, 096-824-88-14 3780: - с. Выпасное, остан. «Лондон», дом, в/у, уч-к 10 сот., на жилье в Б-Д, 068273-46-63; 068-121-65-91 АВТО-МОТО БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4350: - продам, а-м ГАЗ 24 «РАФ», нераб сост., справки по тел. 096-571-68-22 4332: - запчасти, компрессор МТЗ – 80, справки по тел. 096-358-80-61 4286: - продам, стекло заднее ВАЗ, справки по тел. 097-092-89-97 4256: - продам гидроусилитель руля на а-м Nissan Sunny в сборе,067-900-75-60

4247: - продам, мопед Honda Dio, справки по тел. 097-375-05-83. 4226: - продам, а-м «Таврия», 1992 г.в, в хор. сост., справки по тел. 098-883-62-85 4217: - продам, а-м «Мерседес 180 Б», дизель, 2013 г.в, пробег 107 тыс. км, справки по тел. 097-902-47-92 4201: - продам диск сцепления с корзиной ГАЗ-53, справки по тел. 068-339-74-68 4198: - продам ЗАЗ 968 М «Запорожец», 83 г.в., справки по тел. 097-424-59-70 4178: - продам, а-м УАЗ 452 (буханка), 1984 г.в., в раб. сост., 096-381-21-75 4158: - продам, а-м Рено-Кенго, 2007 г.в., справки по тел. 067-900-75-60 4155: - продам колесные диски на ДЭУ Ланос, справки по тел. 097-526-15-93 4130: - продам новые скаты для прицепов, 3 шт., с дисками на 6 (дырок) гаек, справки по тел. 068-339-74-68 4129: - продам раму одноосного прицепа, с мостом и рессорами, габариты 2 м х 4 м, справки по тел. 068-339-74-68 4090: - продам, ВАЗ 2105, 80 г. в., цвет белый, сост. рабочее, ц. догов., 096-920-48-43 4056: - продам, з/части на Жигули классика, крылья, двери ГАЗ 53, 067-900-75-60 4042: - продам, а/м Славута-люкс, 2003 г. в., цв. красный, пробег 115 тыс. км, сост. хор., ц. догов., 067-295-97-23 4025: - продам, а/м Хонда Цивик, 1996 г.в. ц. догов., справки по тел. 097-526-89-03 4019: - продам, а/м Toyota универсал, ГАЗ – бензин, фаркоп, 1996 г.в., 097-436-44-22 3967: - продам, а/м ВАЗ 21011, полный фарш, один хоз-н, 067-900-75-60 3920: - продам, м/автобус ВАЗ 2105, 3 т, ц. догов, 068-951-49-16 3891: - продам, шины б/у: БЦ 20 - 175/13 – 2 шт.; БЦ 11 - 165/13 – 1 шт.; Таврия – 155/13 – 2 шт., 097-808-79-04 3863: - продам, кузов ГАЗ – 24, двигатель, з/ части разные к легковым авто, 066-491-16-64 3860: - продам, ВАЗ 2107, 1995 г. в., недорого, справки по тел. 096-420-58-28 3846: - продам, ВАЗ 2107, 1995 г. в., на ходу, недорого, 097-321-25-27 3845: - продам, мотор и коробку Запорожца 40 сил, з/части новые, справки по тел. (04849) 3-70-14, 066-376-99-07 3841: - продам, подшипники авто: выжимной перед. ступицы задн. моста, трубу глушителя, трубу от коллектора до глушителя, амортизаторы, ступицы, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3840: - продам, двери, капот, багажник, стекло лобовое для трактора Беларусь, вкладыши коренные – 7 для КамАЗа, кардан, тормозные барабаны, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3832: - продам, м/автобус, пассажир 8 мест, VOLKSWAGEN, 2002 г.в., 097-818-79-89 3806: - продам, мопед Хонда Дио, справки по тел. 097-375-05-85 3769: - продам, а/м Mazda 626, хэтчбек, 1985 г.в., цвет белый, объем 2 л, ц. 800 у.е., торг, справки по тел. 093-003-32-78 3653: - куплю, а/м прицеп с/без номера, справки по тел. 097-406-39-29

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

3725: - продам, компрессор ГАЗ 66, а-м Волга М-21 и запчасти, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3723: - продам, стекло лобовое КамАЗа, вкладыши коренные, кардан М-21, глушитель, трубу выхлопную М-21, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3630: - продам, большой прицеп для перевозки пчел, справки по тел. 096-704-27-64 САРАТА 4292: - продам, а-м ГАЗ 21 «Волга», топливо газ/бензин, 1960 г.в., цв. «белая-ночь», хор. сост; стекла по кругу, фонари, 068-048-18-47 4291: - продам новое газ. оборудование на а-м Волга, УАЗ, Газель; емкость к оборуд. 96 л, 068-048-18-47 ПРОДАМ РАЗНОЕ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4353: - камеры велосипед. «Украина», прво Россия, клеевой пистолет, все новое, справки по тел. 096-571-68-22 4352: - головки для дрели, шуруповертов, разные №; эл. кипятильники 1,5 и 2 кВт, паяльники, натфеля, напильники, все новое, справки по тел. 096-571-68-22 4351: - сучкорез, ножовку по дереву, металлу, сапы, лопаты, велонасос, редуктор для газбаллона, все новое, 096-571-68-22 4347: - диван выдвижной, мягкий уголок (2 дивана, 1 раскл., 2 кресла, столик), справки по тел. 097-146-46-80 4346: - банки стекл. 3,0 и 0,5 л, эмал. кастрюлю на 4 ведра, сапожки жен., новые, р. 41, сковороду новую, пласт. бочонки 3 л и 2 л, справки по тел. 068-123-15-52 4344: - мебель ГДР: шкафы, стенка, тумбочки; утюги разные, дешево, 067-879-03-02 4343: - муж. туфли, немецкие, цв. корич., р. 50, справки по тел. 067-879-03-02 4342: - детский столик для кормления, прво Турция, 096-358-80-61 4338: - новую асбест. трубу, диам. 150 мм, дл. 4 м, справки по тел. 097-297-74-43 4331: - вентилятор напольный, 096-358-80-61 4330: - детс. кроватку, детс. стол – кресло, детс. манеж – кроватку, 096-358-80-61 4325: - ковер 2,5 х 3,5 м, лист нержав. 2 х 1,5 м, раковину в ванную, холодильник, эмалир. детс. ванночку, 098-507-24-82 4323: - свадеб. платье, р. 46; хлебопечку «Горение»; новую раму для муж. велосипеда, 099-339-53-04; (04849) 3-42-51

9

4324: - гантели, недорого, 066-525-20-60 4318: - посуду, радиодетали, фужеры, статуэтки, пилы, топоры, дрова, мебель, книги, журналы, формы для пасок, люстры, справки по тел. 095-213-60-89 4316: - плитку кафельн. 15 х15 см, противопролежневый матрас, ножную шв. машинку «Чайка», эл. соковарку, 096-583-68-13 4314: - лечебно- профилактическое средство - шунгитовое мыло,093-488-31-21 4308: - холодильник «Zanussi», хлебопечку, соковыжималку, в отл. сост., 095-467-75-63 4300: - старинное немец. зеркало, большое, в раме, 063-390-70-32 4297: - маш. швейная «Колхер», пр-во ГДР, старые ТВ «Sony», справки по тел. 097-907-17-82; 9-94-27 4296: - детс. стенку из 4 шкафов, сост. хор., кровать односпал., шкаф платяной, б/у, полир. стол и 4 стула (новая обивка), справки по тел. 097-907-17-82; 9-94-27 4289: - вино домашнее, 300 л, ц. догов., справки по тел. 098-975-36-28 4288: - домкрат, 12 т, рабочее состояние, справки по тел. 098-033-08-73 4287: - магнитофон «SONIC», хор. сост., ц. 1200 грн., раковину, б/у, ц. 200 грн., стекло 5 мм, р-р 90 х 62, 097-092-89-97 4285: - газовый счетчик G4, новый, регулятор давления РД-2, 097-092-89-97 4284: - детс. мотоцикл до 3 лет, самокат для девочки 3 – 5 лет, всё пластм., справки по тел. 097-092-89-97 4280: - детскую кроватку, ц. 500 грн., ковер шерст. каракумский, ц. 1000 рн., 068333-95-94; 096-316-13-25 4276: - пчелосемьи, платформу для перевозки пчел, суш, мед, 097-667-61-70 4272: -новые покрывала на 2-х спальную кровать, 066-525-20-60 4270: - две кровати одинарные, холодильник, стир. маш-ку, все б/у, 097-343-28-55 4269: - новые метал. и стекл. вазы для цветов, ц. 100 и 50 грн.; зуб. эликсир на травах, 1 л, ц. 50 грн., 066-525-20-60 4268: - небольшую дорожную сумку на колесиках из джинс. ткани, ц. 200 грн.; электросамовар, б/у, ц. 150 грн., 066-525-20-60 4267: - две жен. новые сумки цв. черный и корич., ц. 150 грн./шт; новый резиновый коврик для ванной, цв. красный, дл.1,70 м; ц. 80 грн., 066-525-20-60 4255: - новую ковровую прикроват. дорожку, дл. 2 м, ц. 200 грн.; новую прикроват. тумбочку, ц. 250 грн., 066-525-20-60

РЕКЛАМА

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 098-857-02-92


ОГОЛОШЕННЯ 4266: - жен. пух. пальто с капюшоном, больоневое, цв. коричн., р. 48-50, ц. 150 грн.; резиновые сапоги, жен. р. 38, справки по тел. 066-525-20-60 4257: - трюмо, кухню, тумбочку, диван, стулья, сервант, утюг, шкаф, тел. аппарат, стенку, газ. плиту, глад. доску, стол, шв. маш-ку, 067-171-20-46 4254: - шкафы платяной и для посуды, пр-во ГДР, б/у; туфли р. 50; ТВ «Daewoo», б/у, 066-298-08-94; 067-879-03-02 4253: - утюги сов., тепловентиляторы маслян. батареи, фильтр - кувшин «Барьер», 066-298-08-94; 067-879-03-02 4252: - систему цвет. радио - видеонаблюдения типа «радионяня», справки по тел. 066-298-08-94; 067-879-03-02 4249: - очистку воздуха «Цептор», справки по тел. 098-565-71-39 4248: - лампу Биоптрон «Цептор», справки по тел. 098-565-71-39 4245: - два стацион. кнопочных телефона, ц. 150 грн./шт., электроподушку, ц. 150 грн., справки по тел. 066-525-20-60 4244: - гармонь «Ромашка», в хорошем. состоянии, 096-291-53-74 4241: - листы: алюминия, оцинковки; швеллер, журн. столики, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 4240: - трубы д.15, 20, 25, 32, 40, 47, 50, 76, 46, 89 – разной дл., кругляк д. 14, 18; арматура д. 12, 25, 30, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 4239: - уголки равност.: 20 - 4,5 м, 25 – 8 м, 30 – 3,5 м; стропы 3 шт. – 9 м; квадрат 40 х 40 – 8 м, (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 4238: - зап. части к велосипеду Хвз «Украина», ТВ «Samsung», «LG», справки по тел. 067-933-78-83 4235: - красивую стенку, р-р 3,5 х 2,5 м; кровать дуб., 068-796-35-18 4233: - две односпальные дубовые кровати со спинками и матрацами, р-р 2,0 х 0,75 м, справки по тел. 050-392-61-93 4232: - большой ТВ «LG» со спутниковой тарелкой, 068-736-53-68; (04849) 3-06-59 4230: - холод. камеру «ВЕКО», б/у, ц. 4,0 тыс. грн, холодильник «ВЕКО», б/у, сухой заморозки, ц. 3,0 тыс. грн, 096-527-76-37 4229: - пресс винный большой, ц. 2,0 тыс. грн; бочки винные пласт., б/у, ц. 500 грн.; стир. маш-ку «Донбасс», новая, ц. 2,0 тыс. грн., справки по тел. 096-527-76-37 4222: - недорого, саженцы фрукт. деревьев, виноград. столбики, чугун. батареи, справки по тел. 063-422-67-29 4218: - зерно: пшеницу, ячмень, до 10 т, справки по тел. 097-902-47-92 4214: - чайный сервиз «Мадонна» на 12 персон, справки по тел. 096-538-76-12 4213: - стир. машинку «Чайка 3», 2 режима, полуавтомат, 096-538-76-12 4211: - стенку инкруст., 4 х 2 м; ТВ «Томпсон», новый, недорого; велосипед немецкий, новый; 2 ковра 3 х 2 м, 097-590-57-98 4206: - новую заводскую надувную лодку из высокопроч. ПХВ, в полном комп-те, ц. 3300 грн., справки по тел. 096-291-53-74 4200: - сварочный аппарат 2-х контурный переменного тока, 068-339-74-68 4199: - шв. машинки ножная и ручная; проигрыватель пластинок, сов. пр-ва, справки по тел. 097-424-59-70 4194: - блоки стеновые, перегородки, плитку тротуарную, поребрики, бордюры., справки по тел. 097-581-48-85 4186: - куртка весен., кожа, цв. черный, р. 44-46, справки по тел. 097-732-78-78

4179: - новый миксер с кофемолкой ф. «Цептор», ц. 2,0 тыс. грн., торг; новую посуду «Вакси» ф. «Цептор», недорого, торг, справки по тел. 098-050-37-64 4177: - костюм жениха, р. 52; отрез на костюм тройку; слуховой аппарат, новый, ц. 300 грн., справки по тел. 068-254-44-92 4167: - эл. счетчики 3-х фаз., класс точн. 2, 20 – 50 А, 10 – 100 А, 30 – 70 А, 10 – 20 А, 50 – 100 А, 1 – ф 10 – 34 А 50 Г, справки по тел. 097-829-84-35 4162: - бильярдный стол, 2,8 х 1,5 м, цена договорная, 067-518-10-27 4160: - мебель б/у, двери б/у, уголки спальные,справки по тел. 067-900-75-60 4157: - пианино «Белорусь», 097-808-79-04 4156: - алюмин. бочку на 100 л, 097-526-15-93 4147: - плитку тротуар., самодел., 35 х 35; дрова 4 куб., ц. 1200 грн/куб, 063-638-05-80 4142: - детс. коляску, цвет бирюза, подушки пух – перо, одеяло шерст., 2-х спал., умывальник, 098-092-70-04 4139: - кондиционер, ц. 8,0 тыс грн.; бойлер на 50 л, новый с гарантией, ц 2,2 тыс. грн.; стир. маш. «Самсунг», на 6кг, 1000 обор., ц. 8,0 тыс. грн., 063-638-05-80 4136: - масл. радиатор, 0,5 кВт; пух. одеядо 2-х спал.; шубу каракул., р. 52-54, б/у; плащ муж. кож., р. 52-54; люстру хруст. пр-во Чехия, (04849) 3-24-41; 068-192-34-44 4134: - подушки (синтепон и перо) новые, одеяло шерсть, покрывало, подушки диван., справки по тел. 097-301-69-34 4133: - стол полиров. бол, шкаф 3-х ств., столики журнал., шв. маш. «Веритас», пылесос, мультиварка, диван-книжка, справки по тел. 097-301-69-34 4128: - клетку для хомяка, мойку нерж., стулья, тумбу под ТВ, шв. машинку, цветок пальма, справки по тел. 067-865-26-55 4127: - телефон моб., набор кух ножей, эл. бритву, машинку для стрижки, электрон. книжку, справки по тел. 098-595-95-15 4126: - детскую коляску, ц. 1000 грн., велосипед взрослый, 068-333-95-94 4122: - шубу, жен., б/у, р. 48; полушубок, жен., мех цигейка, б/у, р.48-50; парик, жен., новый, р. 56; валенки дет. р. 17; банки мед. 20 шт., 097-386-12-83 4113: - черепицу, б/у, старого выпуска, недорого, 093-101-93-66 4110: - снегурочке длинное платье из плотной ткани р. 44, 46, 48., ц. 150 грн., справки по тел. 098-050-37-64 4109: - новые метал. звоночки для новогодних праздников, ц. 5 грн., 098-050-37-64 4108: - большие красивые куклы, 80-х годов, сост. отлич., ц. догов., 098-050-37-64 4103: - бутыль пласт. 6 и 9 л, бутылки пласт. 1 и 1,5 л, 097-620-74-13 4099: - Срочно! газ. плиту, стенку 3,60 х 2,10 м, стол, ковры 2 х 3 м, диван, трюмо, все б/у, недорого,067-600-88-20 4097: - тюнер Т2, 097-384-21-55 4096: - драп. пальто с капюшоном, новое, для девочки, р. 46-48, недорого, ц. 500 грн., справки по тел. 097-732-78-78 4091: - очистку воды «Цептор», ц. 500 евро, биоптрон «Про» № 1, 098-565-71-39 4088: - дет. стульчик, пр-во Германия, ковры 2 х 3 и 3 х 4 м, все б/у, 096-533-81-93 4084: - фунд. блоки 4; стен. керамзитобенон. панели т. 30 см; силикат. панели т. 30 см; кирпич полуторный, всё б/у, 096-693-54-19 4079: - коровий навоз, недорого, 098-531-98-24 4078: - сапоги зим., цв. черный, кож., молодеж., р. 37; пальто жен., весна – осень, р. 46-48; 50-52, б/у, недорого, 067-139-46-61

РЕКЛАМА

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

4076: - стенку вместит., дл. 2,6 м, в хор. сост.; новые кож. жен. брюки, лайка, р. 48; новое кож. пальто жен., р. 48; теплый матрас «Серагем» (пр-во Корея), все недорого, (04849) 2-73-42 4075: - односпал. дерев. кровать, прикроват. тумбочку, инвалид. коляску, ходунки для инвалида, 067-594-48-55 4073: - зерно кукурузы, макуху, 098-231-43-51 4066: - рога оленьи, пластинки, шиньон, фонендоскоп, бол. цвет. платок 1,5 м, сапоги жен. р. 40, вазу фарфор., 066-289-55-34 4065: - стол кух.; часы механ., дерев. корпус, с боем; детс. кроватку, детс. коляску, справки по тел. 096-316-13-25 4064: - кроссовки муж., р. 42, новые, недорого, ц. 200 грн., 097-732-78-78 4063: - сапоги высокие, кожа, р. 38, недорого, справки по тел. 097-732-78-78 4061: - унитаз новый, унитаз б/у, справки по тел. (04849) 3-01-25; 096-694-48-15 4060: - з/части к стиральной маш. Bosch, шкаф-прихожая, полку –антресоль, 2 шелк. покрывала, 096-583-68-13 4054: - две одностпал. кровати, дуб., ручн. работа, с матрасом, ц. 3 тыс. грн. каждая, торг, справки по тел. 050-392-61-93 4051: -шапку муж., ондатра, р. 58, новая, ц. 700 грн.; часы настенные «Цептор»., корпус метал., новые, ц. 300 грн., набор календариков 70-х годов, 098-050-37-64 4050: - шубу «котик», цв. черный, б/у, р. 54, ц. 300 грн.; ковер, шерст., новый, 3,25 х 1,60 м, орнамент выполн. худ. салоном, не аллергичен., 098-050-37-64 4049: - большую сов. энциклопедию, сост. идеал., 1970 г.в; кух. посуду «Vacsi», в розницу, дешево, 098-050-37-64 4048: - столик дерев. в отл. сост., 90 х 45 х 85 см, ц 120 грн.; копир. бумагу «Ambassador» - 80 листов, ц. 30 грн., справки по тел. 098-050-37-64 4047: - стол с шахмат. доской, зеркало, экраны на батареи отопл., 098-437-18-02 4046: - Iphone 4S (айфон 4S), шнуры и переходник к нему, 098-494-38-57 4045: - соч. Сухомлинского, Макаренко, русских, сов., зарубеж. писателей, в хор. сост., справки по тел. 098-494-38-57 4044: - транзистор VEF 206, подсвечник на 3 свечи, метал., руч. работа, 098-494-38-57 4041: - б/у: канистры разные, баки, телевизоры, DVD новый, большой толкователь снов, гидрофор, ключи гаечн., кастрюбли алюм., бидон алюм., 097-249-57-02 4040: - б/у: книги, посуду, окон. карниз, газ. баллон, рамы оконные, 097-249-57-02 4038: - пуфики, банкетки, дверь, окно дерев. в коробке, насос глубин., пленка тепличная, справки по тел. 097-249-57-02 4033: - трюмо, сервант, гардероб, хрусталь, б/у, телевизор, вазы, 063-565-50-83 4032: - кимоно «Зендокай», р. 145, щитки, жилет, ракушку, пояс, 097-808-79-04 4026: - противопролежневый матрац с компрессором, пр-во Германия, 067-290-85-90 4022: - куртку муж., осень – весна, дубленку муж., натур., р. 52, собр. соч. рус., сов., зарубеж. авторов, 098-494-38-57 4017: - телевизоры б/у: Toshiba – 1000 грн.; Sharp – 500 грн.; банки б/у: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л, 097-829-84-35 4015: - вещи для девочки 3-4 года, отлич. сост., обувь, зимн. комбинезон бирюз. цвета, справки по тел. 097-608-32-61 4014: - прогул. коляску «Чико», фиолет. цвет, дет. велосипед с ручкой, розов. цвет, справки по тел. 097-608-32-61 4013: - вино европейских и столовых сортов, 20 грн./л, опт., торг., 097-359-21-36 4008: - винный пресс (100л), заводского пр-ва, 097-503-76-08; 067-307-76-40 4005: - комн. цветы, алоэ 5-ти летнее, 096704-27-64; (04849) 4-64-58 4002: - эл. обогрев.,1,5 и 2 кВт, телевизор, канистры 20 л, бочку пивную 100 л, бочку нерж. 100 л, бочку дуб. 450 л 096-366-61-53 4001: - виноградные столбики, мойку нерж., дет. кровать 1 – 2 года, 096-366-61-53 3994: - книги: сов. энцикл. – 50 томов, классика, справочники, поэзия; пластинки с проигрыв., ковер, газ. плиту, посуду, пылесос новый, 068-736-53-68 3992: - рыбацкие сетевые куклы: 60; 32; 30; холодильник «Днепр» в хор. сост., справки по тел. 098-351-71-90 3989: - межкомн. двери ф-мы «Меранти», газ. баллон, дет. стул, цветок алоэ – 5 лет, бол. цв. китайская роза, для офиса, справки по тел. 096-533-81-93 3986: - пианино «Беларусь», 097-808-79-04

10

3993: - спальню, цена 11 тыс. грн., торг, справки по тел. 068-736-53-68 3977: - новое свадебное платье из Канады, цвет айвори, расшитый лиф, юбка – фатин со шлейфом, р. 42, 097-907-17-82; 6-94-27 3969: - дешево, банки 10 л, ковер испанский 2 х 3 м, совет. кофемолку, 097-384-21-55 3963: - т/в «Самсунг», б/у, батарею чугун., справки по тел. (04849) 6-22-67 3962: - двери дерев. р 2,0 х 0,8 м, трюмо, прибор эл/измерит. комбиниров., типа 43101, справки по тел. 067-346-77-94 3957: - лист металла 3 мм – 2 шт., справки по тел. (04849) 3-12-84; 068-266-24-03 3955: - кресла - б/у, холодильник «Индезит» - б/у, справки по тел. 067-778-39-38 3950: - чугун. батареи, эл/двигатели, калоидную серу, телевизор, газ. баллон, редуктор, справки по тел. 098-730-09-20 3948: - лестницу - стремянку, жилой вагончик, метал. контейнер, стиральн. машинку, комод, доски, 098-437-18-02 3943: - спутник. тарелку, ковры 2 х 3 м, пресс, банки 0,5 л, мет. канистру 10 л, тачку-«кравчучку», 097-384-21-55 3942: - микроволновую печь в хор. сост., справки по тел. 096-357-13-25 3935: - взрослый 3-х колесный велосипед с электромотором, 050-510-62-70 3932: - блок-флейту «Ямаха», цв. корич. с белой отд., не дерево, ц. 200 грн., справки по тел. 096-331-62-27 3928: - стабилизатор напряж., инвертор, ручную шв. маш-ку «Подольская», кирпич, нов., тумбу, трюмо в хор. сост., ковер 3 х 4 м, нов., 096-530-55-00; 050-550-80-42 3922: - полушубок, мутон, отд. норка, р. 52-54, серо-голубой, очень хор. сост., недорого, справки по тел. 067-929-10-23 3921: - дрова, бревна, 068-951-49-16 3917: - двери дерев. глухие ш. 60 см – 2 шт., справки по тел. 095-923-91-52 3908: - молоковарку 2 л, новую, полотно дверное 90 см, чугун. радиатор – 10 секций, 1000 грн., новый, 097-353-28-07 3906: - мёд, можно оптом, 067-116-97-87 3900: - спутниковую тарелку, тюнер, справки по тел. 098-437-18-02 3892: - диван и 2 кресла, диван б/у – сост. нового, кухню, прихожую, карнизы, эл. плитку двойн., стол, шкафчики кухон., 098-129-24-18; (04849) 3-39-29 3890: - большие сов. тиски, штангу 60 кг., справки по тел. 097-444-99-63 3888: - лампу «Биоптрон» (Цептор), ц. 1000 є; очистку воды (Цептор), ц. - 500 є, 097-439-37-77; 068-908-31-06 3887: - всё для виноделия, ковры, мебель, корыто под бетон, 098-218-19-77 3878: - холодильник «Атлант», 098-351-71-90 3867: - двери межкомн., щиты декоративные, ламинированные, 099-252-88-43 3866: - двери балкон. с коробкой, подшив карниза крыши, брус сухой, матрасы ватн. б/у, 099-252-88-43 3865: - эл. двигатель 1,1 кВт, 1400 об/мин; банки стекл 0,5 л; плитку фасад., стекл., цветную; паркет х/п; фанеру 18 мм, справки по тел. 099-252-88-43 3857: - диван 2 – х спальный раздв., 2 дивана – книжка, 2 шкафа, кресло раздв., односп. кровать, 2 обед. стола, сервант, книжные полки, трильяж, ковры, справки по тел. 098-276-49-81 3849: - диван, матрас на пружинах, часы с боем «Янтарь», (04849) 3-24-41; 068-192-34-44 3848: - телевизор, холодильник, 097-321-25-27 3844: - калитку метал., дрова твердых пород, обрезки на дрова, уголь, мален. столик, справки по тел. 098-437-18-02 3840: - одвирки метал. для подвала 1 х 1, паяльную лампу, метал. решетку 1 х 1, дерев. лестницу – 3 м, цены со скидкой, справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3838: - электросамовар, шахматы, ложки нерж., вилки, фруктовницу, пресс, бочку дуб., глечик, казан чугун., сервиз, справки по тел. 094-999-10-24 3837: - формы для выпечки пасхи, телевизор LG, эл. соковыжималку, эл. духовку, справки по тел. (04849) 3-24-41; 068-192-34-44 3836: - трубы Д-100, желоба оцинк., плитку облиц., двигатель д/циркулярки, пресс, большой зонт «Оболонь», шахматы, (04849) 3-24-41; 068-192-34-44 3831 – стабилизатор напр. «Ресанта», 10 кВт. – 2 тыс. грн.; муз. центр «Technics», Япония – 4 тыс. грн., 097-160-69-64 3825: - вешалки настенные с полочкой, коврики 1,6 х 2,5м, б/у, сетку разных размеров, справки по тел. 063-638-05-80

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 098-857-02-92


ОГОЛОШЕННЯ 3827: - газовый баллон, 067-499-79-57 3824: - ворота глухие с калиткой 3,30 х 1,95 м, кастрюли алюмин. на 50 л и 30 л, справки по тел. 063-638-05-80 3823: - тумбочку кухон., стол полиров. расклад., справки по тел. 063-638-05-80 3816: - газ. плиту 4-х комфор. с духовкой в хорошем сост., ц. 800 грн., 068-254-44-92 3808: - старый телефон «Nokia», черно-белый, справки по тел. 098-225-76-70 3790: - швейную машинку «Подольск», стол компьют., б/у, микроволн. печь, перину, подушки, пух-перо, 097-613-99-52 3784: - тюнер, б/у, с прошивкой для спутн. антены, новый стабилизатор напряж., всё недорого, справки по тел. 093-491-65-82 3777: - ворота гаражные 2 х 2,4 м, справки по тел. 097-644-41-77 3773: - ножную швейную машинку, недорого, 068-148-09-75; 063-668-40-80 3771: - ковер 2 х 3 м; 2,5 х 3,5 м, электросамовар, справки по тел. 096-581-28-55 3768: - шкаф 2-х створчатый, тумбочку, стекл. шкаф, антресоль, 067-116-97-87 3762: - бильярд, нарды, шахматы, установка, реставрация, школа-проф., справки по тел. 097-021-37-05 3760: - конвектор «Термия», 2 кВт, 097716-30-91; 066-570-23-25 3758: - швеллер 12 – 1,7 м, ар-ру 2 шт. – 1,7 м, справки по тел. (04849) 3-50-96 3755: - компьютерный стол, 067-116-97-87 3748: - ручную вязальную машинку «Чернивчанка», 067-139-46-61 3741: - ковер, вешалки для одежды - 20 шт., дубленку жен., р-р 48-50, сапоги жен., р.40, справки по тел. 095-943-15-65 3734: - шкаф метал. на два газ. баллона, стол из уголка в гараж, люстры разные, насос БЦ, дешево, 096-527-76-37 3733: - ковер 2 х 3 м; подушки пух. 60 х 60 см; матрасы ватн. полуторные, б/у, ц. 300 грн.; газ. баллон с редуктором ц. 200 грн., шланги для полива с насосом БЦ, справки по тел. 096-527-76-37 3726: - холодильник, ц. 2,0 тыс. грн., (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3724: - распределитель газовый, газовая уст-ка (Белоруссия), справки по тел. (04849) 2-82-23; 096-840-42-34 3720: - выпускное платье, р. 42 – 44, кого заинтересует - фото отправлю по вайберу, справки по тел. 097-366-98-21 3708: - шкаф 3-х створ., стол, кухон. столшкаф, пылесос, 098-437-18-02 3707: - односпальную дерев. кровать, в отл. сост., миску эмал. на 18 л, куртку теплую, в отл. сост., 097-176-50-29 3652: - ворота гаражные, 2,0 х 2,4 м, справки по тел. 097-644-41-77 3656: - детскую коляску, 096-341-06-65 3655: - подрост. велосипед, корзина спереди, зеленый цвет, отл. сост, 067-777-82-71 3654: - банки: 0,5 л, 1л, 067-777-82-71 3629: - стирал. маш-ку «Дончанка», недорого, справки по тел. 067-735-02-62 3626: - бутыль стекл. 10л, канистру метал. под бензин, разное для пчеловода, справки по тел. 068-263-74-84 3624: - банки стеклянные: 2 л; 3 л; 5 л; 10 л; справки по тел. 068-123-15-52 3604: - хлебопечку, 097-138-82-44 Б-Д район 4059: - с. Шабо, чугун. батареи, новые, 5 шт., винный пресс, 096-364-68-90 3974: - с. Староказачье, саженцы: фрукт. деревьев, смородины, розы, 096-681-01-67 3970: - пгт. Затока, пластик. бутыльки 5 – 6 л по 3 грн., 067-476-97-03 САРАТА 4290 – кухню, дл. 2,5 м, цв. коричневый, б/у, справки по тел. 068-048-18-47 ТАТАРБУНАРЫ 4124 - новую куртку-пуховик, р.58, ц. 1,0 тыс. грн., 097-249-53-83 4209 - уголь с доставкой, справки по тел. 0979340517, Сергей 4208 - брикеты с доставкой, справки по тел. 0979340516, Вадим 4163: - DVD с колонками, 4-х конфорочную газ. плиту с духовкой, 0972495383 КУПЛЮ разное БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4052: - норковый берет, в отл. сост., справки по тел. 098-050-37-64 3766: - швейную машинку Zinger, справки по тел. 098-809-80-90

4307: - железные ворота, б/у, 3 м, 068-263-74-84 3761: - слуховой аппарат, б/у, рабочий, справки по тел. 068-29-29-700 ТРЕБУЮТСЯ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4184: - учитель – реабилитолог, учитель – дефектолог, практический психолог, справки по тел. 097-924-35-91 4183: - в швейное ателье – портная по ремонту одежды, график работы – гибкий, з/п – ежедневно, 092-222-87-54 4057: - работа в Польше, 068-274-69-20 3971: - в службу такси - водители с личным авто, 067-492-62-40 3956: - на СТО – автослесарь, автосварщик, моторист, 068-007-82-64 3927: - работа в интернете, запись на собеседование по тел. 097-352-72-26 3901: - продавец в м-н детской одежды, 073-010-21-68; 067-713-86-78 3897:- требуются работники для обрезки скелетных ветвей больших деревьев, справки по тел. 097-339-21-44 3875: - монтажники м/п конструкций и бронир. дверей, 096-314-46-27 3874: - водитель на силикатный, 097-332-62-32 3833: - работа в Польше, справки по тел. 097-004-99-62; 097-714-65-67 3750: - грузчики в строительный магазин, 098-649-44-18, звонить с 9 до 18 часов 3709: - разнорабочие, на постоянную работу, жилье предост., 068-292-24-33 Б-Д район 4348: - с. Курортное, на летний период, домработница (частный дом), 067-713-8678; 073-010-21-68 4333: - ст. Лиманская, реализатор (девушка) на рынок, 096-358-80-61 4323: - с. Курортное, на летний период горничная, 096-196-14-49 4304: - пгт. Затока, ст. Солнечная, садовник, справки по тел. 067-487-17-20 4303: - пгт. Затока, реализатор на центр. промрынок, график работы 3 дня в неделю, 066-368-17-06; 096-578-59-67 4215: - предприятию требуются: слесарь-ремонтник, КИПиА, холодильщик, справки по тел. 097-902-47-92 3732-: - на постоянную работу в цех розлива требуются: механик, наладчик линии розлива, 097-902-47-92 3633: - предприятию на постоянную работу требуются специалисты по тепло- и водоснабжению, электрики, справки по тел. 067-517-90-23; 050-336-20-31 3605: - с. Молога, предприятию требуется рабочий-строитель, 095-845-03-95 ТАТАРБУНАРЫ 4294 - в маг-н продтоваров (курорт Рассейка) требуются продавцы, 098-245-42-94 4293 - в кафе – бар (курорт Рассейка) требуются повара, помощник повара, посудомойщица, официанты, 098-245-42-94 ИЩУ РАБОТУ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4197: - женщина на пенсии ищет любую подработку, варианты, 063-827-11-40 3941: - ищу работу водителя категории В, справки по тел. 096-280-92-86 3752: - продавца промышленных товаров, справки по тел. 098-023-20-57 3737: - слесарем, только в городе, предлагать варианты, 096-004-95-26, Андрей УЧЕБА БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4203: - английский разговорный за 3 месяца, подготовка к экзамену 9-11 кл., справки по тел. 096-710-98-43 4036: - набор школьников в детский шахматный кружок, опытный тренер, справки по тел. 097-279-54-21 3834: - индивидуальные уроки польского языка, 097-004-99-62; 097-714-65-67 УСЛУГИ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4326: - покраска оград, уборка могил на кладбище, справки по тел. 097-245-18-73 4310: - лечебный антицеллюлитный массаж, справки по тел. 068-661-84-57 4306: - ремонт - реставрация цистерн (дорого), 098-975-36-28; 050-235-96-46 4271: - стирка на дому, выведение пятен, недорого, справки по тел. 066-525-20-60 4237: - бесплатные стрижки от ученицы, справки по тел. 068-215-28-43

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

11

УКЛАДКА тротуарной плитки, благоустройство территорий. Изготовление тротуарной плитки под заказ, 097-581-48-85 4195

4305: - плиточные работы, утепление фасадов (невысотные), справки по тел. 098975-36-28; 050-235-96-46 4227: - маникюр - педикюр, покрытие ногтей гель-лаком, 098-883-62-85 4212: - мастер-универсал: сварка, электрика, сантехника, внут. отдел. работы на б/о, справки по тел. 098-325-61-55 4195: - укладка плитки тротуарной, благоустройство территорий. Изготовление тротуарной плитки под заказ, 097-581-48-85 4182: - все виды вн. отд. работ, укладка керам. плитки, малярка, шпатлевка, обои, справки по тел. 098-325-61-55 4181: - услуги сантехника, ВК, установка и мн. др., 098-325-61-55 4170: - репетитор английского языка, справки по тел. 068-339-73-09 4169: - распиловка дров, 050-684-29-01 4168: - электрик - замена резеток, выключателей, др., 068-743-01-09 4166: - бурение скважин, 096-428-11-21 4154: - ремонт одежды любой сложности, справки по тел. 097-222-87-54 4143: - все виды ремонтно-строительных работ, 096-473-66-94 4132: - уход за больными, пожилыми людьми, опыт работы, 096-287-56-36 4131: - дипломированный педагог дефектолог-логопед, подготовка детей к школе, справки по тел. 097-392-39-53 4125: - подрезка, чистка фруктовых деревьев, винограда, 068-728-13-56 4114: - уход за нетрудоспособным, пожилым, больным - почасово, помощь по дому, схожу в аптеку, на базар, 096-768-17-50 4115: - няня на час, отведу (заберу) детей в д/сад, школу, на кружки, опыт 5 лет, присмотрю за домом, животными, справки по тел. 096-768-17-50 4114: - сиделка, уход за младенцем, пожилым, больным - почасово, помощь по дому, уборка квартир, офисов, 096-768-17-50 3743: - бесплатные консультации для моряков и поступающих в ВУЗы, 096-710-98-43 3995: - сантех. работы: ремонт, отделка санузлов, ванных комнат, 096-829-81-36 3991: - распиловка дров в городе и р-не на дому у заказчика, недорого, справки по тел. 093-815-77-07; 096-278-25-74 3918: - стирка ковров, вывоз и доставка бесплатно, справки по тел. 093-506-06-00 3879: - инъекции в/в, в/м, капельницы, опыт работы, 098-027-35-20 3873: - лечебный и антицеллюлитный массаж, справки по тел. 068-339-73-22 3851: - опытный логопед, 097-162-29-06 3830: - асфальтные работы: дворы, дороги, справки по тел. 068-733-61-61 3767: - копаем траншеи, сливные ямы, справки по тел. 098-809-80-90 3738: - переводы с/на иностранные языки с заверением, 098-225-76-70 3632: - землекопальные работы: траншеи, сливные, выгребные ямы, 068-728-13-56 3617: - пошив постельного белья в любом кол-ве, в т. ч. из матер. заказчика, справки по тел. 063-753-89-34; 067-250-16-68 ТАТАРБУНАРЫ 4125 - химчистка, ул.Тура, 28 кв.2, справки по тел. 097-836-47-07 4164: - няня на час, отведу (заберу) детей в детский сад, школу, на кружки; подготовка ребенка к школе, пед.образование, опыт, индивид. подход, 067-759-76-79 ЖИВОТНЫЕ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4345: - продам щенка (мальчик) йоркширского терьера, справки по тел. 096-338-63-33 4334: - продам щенка белого пекинеса, 2 мес., справки по тел. 096-338-63-33 4309: - продам январских козочек, справки по тел. 067-929-13-37 4302: - продам чистокр. щенков алабая, д/р 13.02.2019 г., ц. 2500 грн., 096-260-27-29 4242: - продам 3 мес. щенков алабая, привитые, недорого, 098-027-25-02; 066-574-67-82 4191: - отдам в хорошие руки щенков и т. д., обращаться в м-н «Сорока», ул. Портовая 4144: - продам козочку дойную, 3-х лет, справки по тел. 098-248-93-09

4117: - отдам в хорошие руки собачку пекинеса, возрастную и домашнего сторожевого песика, 2 года, 096-583-68-13 4104: - 2 козочки (2-3 года), дойные, погуляные, окот в феврале м-це, 068-339-74-68 4087: - продам щенка немецкой овчарки, справки по тел. 096-602-11-48 4077: - продам щенков ротвейлера, справки по тел. 068-894-01-07 4006: - продам щенков немецкой овчарки, справки по тел. 096-603-76-87 3964: - отдам котят в хорошие руки, справки по тел. 098-129-24-18 3929: - отдам 3-х котят в хорошие руки, справки по тел. 096-300-18-27 3909: - продам телят- двойняшек: бычка и телочку, справки по тел. 097-524-26-79 3886: - отдам в добрые руки котят: 2 белых и темн. 3-цвет. кошечка, кушают всё, справки по тел. 067-933-97-68 3861: - продам щенков немецкой овчарки, справки по тел. 096-603-76-87 3843: - продам корову и телочку, справки по тел. 46-6-60, 096-249-79-32 3789: - продам поросят, 067-116-97-87 3774: - продам котенка, шотландский вислоухий, 068-148-09-75; 063-668-40-80 3713: - отдам щенков в хорошие руки, справки по тел. 098-791-93-51 Б-Д район 4260: - с. Шабо, продам или поменяю на зерно вьетнамских: хряка, свинью, 4 мес. поросят, 097-319-45-92 4216: - с. Староказачье, продам племенных кроликов, 096-377-78-02 4112: - с. Широкое, продам лошадь – кобылу, 9 лет, 067-316-39-52 4029: - с. Бритовка, продам корову, 46-660; 096-249-79-32; 067-369-54-12 3987: - с. Шабо, продам козочек, 097-945-90-63 3954: - продам поросят мясной породы, 0справки по тел. 98-776-21-68 3944: - с. Николаевка, продам 2 телочки 1 год и 2 года, 068-634-82-59 3781: - с. Выпасное, продам козу, дойную с козленком, 098-248-43-09 1+1 БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4265: - приятная во всем женщина, 62/165/58, окружит заботой и вниманием порядочного, без в/п мужчину, до 65 лет, который стал бы хозяином в благоустр. доме, 067-139-46-61 3933: - женщина, 61 год, ищет порядочного мужчину, без обязательств, долгов, матер. и жил. проблем, 063-231-21-45 3931: - вдова, 55 лет, ищет надежного спутника жизни, 050-316-14-59 3885: - парень, 34 года, ищет девушку из Б-Д или Салган, для серьезных отношений и создания семьи, 097-331-23-74 3880: - мужчина, 43/186/70, ищу привлекательную женщину для совместного проживания на своей территории, 098-529-02-31 3802: - мужчина, 34 года, ищет девушку (без детей и в/п) для серьезных отношений и создания семьи, 097-331-23-74 3759: - мужчина, средних лет, без в/п, инженер, переселенцев из Донецка, познакомится с женщиной до 45 лет, для созд. семьи, 096-628-60-25 РАЗНОЕ БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ 4335: - требуется сиделка для пожилой женщины, 097-021-62-83 4328: - переселенка примет в дар холодильник в хорошем состоянии, 099-07693-31; 067-896-13-72 3952: - приглашаю женщину от 60 лет, для готовки обедов одинокому мужчине, справки по тел. 095-007-46-15 3788: - досмотрим пожилых людей за право наследования жилья, 098-558-33-84

ПОВНИЙ АРХІВ ВИПУСКІВ

CHERVIST/SSUU.COM

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: 098-857-02-92


№ 14 (151) від 16 квітня 2019 р.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛБАСКИ-ГРИЛЬ ДЛЯ НЕПОСТЯЩИХСЯ

с 17 по 23 апреля

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга. По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.

Інформаційна тижнева газета

«Чорноморський ВІСНИК»

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк. По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Когда нет времени на приготовление сложных блюд, вас выручит рецепт нежных, ароматных и очень вкусных колбасок-гриль, запеченных в духовке - сытный обед или ужин будет обеспечен! Это блюдо крайне простое в приготовлении, легкое и подходит абсолютно к любому гарниру. А чтобы они получились сочными и ароматными, попробуйте добавить яблоки, лук и тимьян. Забирайте идею «быстрых» колбасок-гриль и порадуйте родных новым вкусным блюдом! Ингредиенты: 0,8-1 кг сырых колбасок в натуральной кишке; 2 шт. репчатого лука; 2 шт. кисло-сладких яблок; 1 - 2 ст. л растительного масла; 20 г сливочного масла; 1 – 2 ч. ложки сахара; 100 мл яблочного сока, соль – перец по вкусу, тимьян. Колбаски наколоть зубочисткой по всей площади, чтобы они не лопнули при запекании. Духовку нагреть до 180-190 ОС. Лук нарезать вдоль на 8 - 10 частей. Яблоки нарезать не слишком тонкими дольками. На небольшой противень влить растительное масло, добавить кусочек сливочного, сверху разложить лук и поставить в духовку на 5 минут. Затем к луку добавить яблоки, посыпать сахаром, тимьяном, солью и перцем, влить яблочный сок. Перемешать и вернуть в духовку еще на 5 минут. Сверху разложить колбаски, смазать их растительным маслом, для корочки. Запекать до полной готовности, примерно 40-60 минут (зависит от размеров колбасок), время от времени поливать их выделившимся соком. Готовые колбаски должны быть румяными со всех сторон, при прокалывании из них должен вытекать прозрачный сок. Подавать в горячем виде. При желании блюдо можно дополнить картофельным пюре, свежими овощами и горчицей. Приятного аппетита!

ГОРОСКОП

РЕШИ!

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

12

ОВЕН, разберитесь с беспорядком в вашей жизни и постарайтесь наладить рабочие процессы. В личной жизни все будет хорошо. ТЕЛЕЦ, каждый раз, когда пытаетесь решить одну задачу, она приводит вас к тупику. Вам нужна помощь, чтобы сделать рывок и добиться успеха. БЛИЗНЕЦЫ, вы будете настроены на результат, и ничто не сможет вас остановить. Используйте полезную и важную информацию в своих целях. РАК, вы будете чувствовать, что совсем отстаете от своих мыслей. Запишите все идеи, что приходят вам в голову, вернетесь к ним, когда отдохнете. ЛЕВ, столкнетесь с кем-то в конфликте и не захотите брать свои острые слова назад, хотя понимаете, что сильно обидели человека. Лучше извинитесь. ДЕВА, идеи будут сыпаться одна за другой, и вы не будете знать, за что браться в первую очередь. Успокойтесь! Начните с малого. ВЕСЫ, вы будете так заняты работой, что забудете об одном очень важном человеке. Будьте осторожны! Он может не на шутку обидеться на вас. СКОРПИОН, у вас много сложных дел, которые нужно быстро решать, а времени категорически мало. Делегируйте часть дел помощнику. СТРЕЛЕЦ, даже если начальник будет давить, это не означает, что можете уйти после обеда и не возвращаться. У вас есть обязательства перед людьми. КОЗЕРОГ, решения будут трудными, общение с друзьями тоже. Поэтому лучше не заводите важные разговоры, пока не будете готовы к ним. ВОДОЛЕЙ, ваш путь к цели как никогда прост. Вы увидите, что дорога прямая, без сложностей и трудных людей на пути. Но все равно будете искать подвох. РЫБЫ, ставьте все под сомнение - новая информация может быть ложной. Не делайте выводов, пока не убедитесь в правдивости новых фактов.

РЕКЛАМА

Реєстраційне свідоцтво ОД №1783-654р від 27.08.2015 р. Виходить щовівторка. Засновник та видавець: ДП ТРК «Вільна Хвиля» Головний редактор: Олександр ТИМОШЕНКО Редакція, рекламний відділ, служба оголошень та експедиції: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Чкалова, 2 Контакти редакції: (04849) 980-86, e-mail: chervist@ukr.net

Листи і кореспонденції використовуються редакцією на власний розсуд, не рецензуються, не повертаються. Листування з читачами - виключно на сторінках газети. Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати отримані матеріали без порушення змісту викладеного. Відповідальність за достовірність фактів у публікаціях несуть автори, в рекламі рекламодавець. Юридичні і фізичні особи, які рекламують ліцензований вид діяльності, обов’язково посилаються на відповідну ліцензію в оригіналах друкарських текстів. Думки і оцінки авторів можуть не співпадати з точкою зору редакції. Матеріали, повідомлення і оголошення друкуються мовою оригіналу. Публікація з позначкою R друкується на правах реклами.

ВІСНИК

БЛАНК БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в еженедельник Чорноморський Бесплатные объявления принимаются только от физлиц и нумеруются. О прекращении публикации объявления ранее заявленного срока обязан сообщить сам податель. Также бланком можно воспользоваться, чтобы задать вопрос в постоянную рубрику «Вопрос-Ответ». Как воспользоваться услугой? Заполните бланк. Отдайте почтальону или курьеру «Вестника». Либо отправьте почтой: 67700, ул. Чкалова, 2, г. Белгород-Днестровский, либо принесите в редакцию. Последний день подачи для размещения в ближайшем выпуске - четверг.

ТВІЙ БЕЗКОШТОВНИЙ РАДНИК

В одну клетку вписывается один знак. Пробелы и знаки препинания также считаются знаком. Служба объявлений оставляет за собой право заменять слова по системе сокращений, используемой изданием: однокомнатная квартира - 1-к. кв., все удобства - в-у, бывший в употреблении - б-у, квадратный метр - кв. м, улица - ул., в хорошем состоянии - хор. сост., и т.п.

Дата подачи объявления ____________________ Сколько недель (выпусков) размещать _________ Контакт подателя_________________________

Підписано до друку 15.04.2019р. Віддруковано у друкарні «ВМВ-ПРИНТ», м.Одеса, 65069, пр. Добровольского, 82-а, тел. (048) 751-15-80, www.vmv.odessa.ua Замовлення …….. Тираж 10 000 екз.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАВДЯКИ РЕКЛАМІ

Profile for chervist

Чорноморський Вісник №14 (151)  

Чорноморський Вісник №14 (151)  

Profile for chervist
Advertisement