Cherga 102

Page 1

www.cherga.bg • issue 102 • 2021

Цена: 5.00 лв.

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS


В брой 102

на списание Черга представяме:

30 Да опазим шевиците

10

...много мъдрост и много сила се крие в тях. Шевиците ни разказват от къде сме, кои сме. Те са носители на кодирана информация – първото човешко писмо под формата на картини.

РИМ Стара Загора със стремеж за развитие и богата културна програма

4

Духът на българските традиции и занаяти съхранен в музея в Разлог

Чепеларе – идеалното място за незабравимо преживяване в Родопите Какво ни предлага Зеленото сърце на България и защо трябва да го посетим

Пистирос и наследството на Древна Тракия

40

Интервю с директора на музея гл. ас. Петър Калчев

слънцето изпратено, 44 Отот пчелите донесено

22

Развлечение и приключения сред природата на Врачанския Балкан

Резбарско и зографско изкуство в Трявна

От ранно утро до здрач пчелите се трудят за слънчевата храна като летят от кошера до находищата с нектар и обратно. Още от древността народите познават свойствата на меда и пчелните продукти за здраве и лечение. Проучванията показват, че за последните 50 години консумацията на мед в света се е повишила двойно. Защо е важно да опазим пчелите и тяхното значение за цялото човечество.

42

Изобилието от камък, дърво и талант провокират тревненци да започнат упражняването на строителство, дърворезба и иконопис. Така още през XVII в. се поставя началото на Тревненската художествена школа – най-старата и единствена жива и до днес.

2 CHERGA FOUNDATION

Chairman of the Board: Eng. Antoaneta Peeva apeeva@cherga.bg

Editor-in-chief: Eng. Antoaneta Peeva Editor: Nikola Jeliazkov, Mag.eng. Ginka Stoeva, PhD


20

Ловеч грижливо пази своите природни, исторически и културни ценности

И интересните неща около крайбрежието на Дунава....

Интервю с кметицата на общината - Корнелия Маринова

Разград – фестивалната столица на Лудогорието

8 34

Тутракан посреща своите гости с музика и вкусни плодови изкушения

18 Непознатият Никопол Незабравимо пътуване в миналото и бъдещето. Възникнал като селище в Римската империя, Никопол е един от най-древните градове в България.

12 Празненства и музика в Каварна Лятната културна програма на морския град

„История на котвата“ в Ахтопол с обновена експозиция

57

Научете повече за историята на прекрасният морски град, известен от елинските времена като „Блажения град“

Оряхово – пъстър колорит от история и традиции

52

Козлодуй – красива, 38 Община спокойна и с поглед в бъдещето „Искам да видя община Козлодуй, като една модерна европейска община, с още повече нововъведения и много работни места.“ Интервю с Маринела Николова – кмет на общината

54

Защо Силистра?

Една дестинация, която ще ви очарова със своето спокойствие, мили хора и красиви места.

Marketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg, 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov - veseang@cherga.bg, 0898 777 329

Boris Lachev bivanov@cherga.bg, 0898 777 324

Design: MG Design Proofreading and translation: Kaloyan Filipov

3


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА

Интервю с гл. ас. Петър Калчев, директор на музея

REGIONAL HISTORICAL MUSEUM - STARA ZAGORA

Interview with Senior Assist. Assist Prof. Prof Petar Kalchev, Kalchev director of the museum Музеите са сред любимите места на хората, които обичат историята. На територията на Стара Загора има множество музейни обекти, свързани с различни периоди и епохи. По Ваши наблюдения, кое е най-предпочитаното място за посещение от туристи и гости на града? Нашият музей е основан преди 114 години от група старозагорски интелектуалци с възрожденски дух и желание да бъде съхранено нашето богато културно историческо наследство. Днес той разполага с модерна съвременна сграда и богата колекция от праисторическата епоха до наши дни. Постоянната експозиция на музея е разположена в сграда с формата на пясъчен часовник, отмерващ вечния ход на човешкото развитие.

4

На четири нива е показана историята на Стара Загора и региона от най-дълбока древност до освобождението на града от османско иго през 1878 г. Постоянната експозиция се радва на засилен интерес от страна на старозагорци и гостите на града. Музеят предлага интересни и атрактивни обекти. В уникалния музей „Неолитни жилища“ е показана двуетажна раннонеолитна къща от средата на VI хил. пр. Хр. Тя е най-добре запазената и с най-богат инвентар от тази епоха в Европа. Експозицията в сутерена на музея представя културата на първите земеделско-скотовъдни общности по нашите земи, поставили основата на първата европейска цивилизация. Това е уникален археологически комплекс, известен по целия свят.

Museums are among the favorite places of people who love history. There are many museum sites related to different periods and eras across the territory of Stara Zagora. According to your observations, which is the place tourists and guest of the city prefer to visit the most?

Antiquity to the liberation of the city from the Ottoman yoke in 1878 is displayed on four levels. The permanent exhibition enjoys increased interest from Stara Zagora's residents and guests. The museum also offers interesting and attractive sites. The unique Neolithic Dwellings Museum shows a two-story Our museum was founded Early Neolithic house from the 114 years ago by a group of middle of the 6th millennium Stara Zagora intellectuals BC. It is the best preserved with a Revival spirit and a site of its era in Europe as well desire to preserve our rich cultural and historical heritage. as the one with the richest inventory. The exposition in Today it boasts a modern, the basement of the museum contemporary building and has a rich collection of exhibits shows the culture of the very ranging from prehistoric times first agricultural and cattleto present day. The permanent herding communities to have lived on our lands, the very exposition of the museum communities who would go is located in a building in on to lay the foundation of the shape of an hourglass, the first European civilization. measuring the eternal course This is a unique archeological of human development. The history of Stara Zagora and the complex known all over the region around from the deepest world.


В Стара Загора могат да се видят и други интересни обекти: Античният форум Августа Траяна, Къщата музей „Градски бит XIX век“, комплекс „Бранителите на Стара Загора“ и др.

ки, правени от съвременни автори. Разполагаме и с изключително богат сувенирен щанд – от там всеки посетител може да си закупи специализирана литература или сувенири с качествена Стара Загора е град с богата изработка, от които има история и минало, а музеят огромно разнообразие. Стараем се винаги да подобрясе е утвърдил като важен културен център за района ваме, да обновяваме нашите обекти, да правим нови на Южна България. Какво ново предстои и как успява- изложби, да възстановяваме те да поддържате традици- и реставрираме неща, придобити при археологически ите в музейното дело? проучвания. По този начин Дейностите на музея са музеят продължава своята разнообразни и винаги се 114-годишна традиция, като стремим да показваме нови работим усилено да надпроекти и да представим граждаме постигнатото. нашето културно наследство по най-добрия начин. Имаме гостуващи експозиции и изложби – в момента представяме изложба, в която участва Етнографският музей във Варна, също така предстои и изложба, която ще показва различни мозай-

In Stara Zagora you can see other interesting sites: the Ancient Forum of Augusta Trayana, the City Life housemuseum from the end of the XIX century and the beginning of the XX century, the Defenders of Stara Zagora complex, as well as others.

always strive to showcase new projects and present our cultural heritage in the best way possible. We also have guest exhibitions and displays - we are currently hosting an exhibition with the co-participation of the Ethnographic Museum of Varna, and there is also an Stara Zagora is a city with a rich history and past, while the upcoming exhibition that museum has established itself as will show various mosaics an important cultural center for by contemporary authors. the region of Southern Bulgaria. We also have an extremely What's to come ahead and how rich souvenir stand. There, do you manage to maintain the every visitor can buy specialized literature or souvenirs traditions of museum work? of quality workmanship, of The activities of the muwhich there is a huge variety. seum are diverse and we We always try to improve, to renew our sites, to open new exhibitions, to renovate and restore items acquired during archeological research. In this way, the museum preserves its 114-year traditions, working hard to build upon what has been achieved so far.

5


Дигитализацията и представянето на експонати във виртуално пространство е неизбежна част от бъдещето на всички музеи. Как се развивате в това отношение?

лят идва да гледа. Не бива да се прекъсва връзката, която носи живото посещение на музейните обекти.

Говорейки за бъдеще – предвиждате ли дейности за децата, които да помагат Дигитализацията е сложна техният интерес и любоматерия, която изисква знателност към историяресурс – човешки, финансов та да бъдат съхранени? и технологичен. НезависиРаботата с подрастващи мо от това, музеят работи е една от основните цели в тази насока. Направина музея. Ние считаме, че хме проект за културното афинитетът към културното наследство на Стара Загора. наследство трябва да бъде Поставихме 4-метров екран възпитан преди достигапред сградата на музея, на не на зряла възраст, за да който се показват уникалможе човек пълноценно ните експонати, с които да възприема и оценява разполага институцията. артефактите. Провеждаме Отделно, експозициите много ателиета и програми разполагат с QR кодове за децата, както и различни и посетителите могат да игри и викторини. Броят на разглеждат експонатите ателиетата надхвърля 30. през апликация в мобилните си телефони. По време Там децата рисуват, израна пандемията направихме ботват фигури, национални носии, костюми, облекла от виртуална разходка из залите и музейните обекти, минали епохи, учим ги да пазят природата и горакоято се посрещна с голям интерес. Също така участва- та. Идеята е чрез игрите ме в проект съвместно с об- да накараме младите да щината, музей „Гео Милев“, почувстват, че това, което Кукления театър, Операта и им даваме, е национално богатство, с което трябва да се Старозагорската митрополия, който предвижда диги- гордеят. Стремежът ни е да приобщим тези млади хора тализиране на 3000 експоната от новата и най-новата към българското културно наследство, история на музея. Важно е да търсим баланса – музеите за да го пазят и са институции, показващи предадат на непосредствен допир и емоционално изживяване с следващите поколения. експоната, който посетите-

The digitization and presentation of exhibits in virtual space is an inevitable part of the future of all museums. How are you advancing in this regard?

balance - museums are institutions that facilitate direct contact and an emotional experience between the visitor and the exhibit he comes to see. The connection that a live visit to the museum site brings should not be interDigitalization is a complex matter that requires all man- rupted. ner of resources - human, Speaking of the future - do financial and technological. you envisage activities for Nevertheless, the museum children to help preserve is working in this direction. their interest and curiosity We created a project related in history? to the cultural heritage of Working with teenagers is Stara Zagora. We placed one of the main goals of a 4 meter screen in front the museum. We believe of the museum building, that the affinity for cultural which displays the unique heritage must be nurtured exhibits that the institution before reaching adulthas. Apart from this, the hood, so that one can fully exhibits have QR codes and perceive and appreciate the visitors can view the exhibits artifacts. We conduct many through an application on workshops and programs their mobile phones. During for children, as well as the pandemic we provided a various games and quizzes. virtual tour of the halls and The number of workshops museum sites, which was exceeds 30. met with great interest. We During these the children are also participating in a draw, make figures, national project with along the municipality, Geo Milev Muse- costumes, outfits, clothes um, The Puppet Theater, The from past eras, they are Opera and The Stara Zagora taught to protect nature and Metropolitanate, which aims the forest. The idea is to use games to make young to provide for the digitizapeople feel that what we give tion of 3,000 exhibits from them is a national treasure the new and recent history of the to be proud of. Our aim is to museum. include these young people It is also in the Bulgarian cultural imporheritage in order to preserve tant to and pass it on to future strive for generations.Разград – фестивалната столица на Лудогорието Разград е сърцето на Лудогорието – земя на древни цивилизации и култури. От дълбините на столетия и епохи тук си дават среща траки, келти, викинги, готи, римляни, славяни и прабългари. Сакрални места и енергийни центрове, горски дъбрави и поречието на река Бели Лом ще ви обгърнат с мистика и с усещането за едно необичайно пътешествие. Разград ревниво пази своето духовно наследство. Стъпил върху своите вековни традиции той изгражда широка палитра от фестивални изяви от регионално, национално и международно значение през цялата година. Фестивалният туризъм е една чудесна възможност да посетите Разград. Да се забавлявате, да посетите всички сакрални места в Лудогорието, да опознаете културно-историческото наследство и да се заредите с позитивна енергия за цялата следваща година. Особено активен е пролетно летния сезон, който започва с Майските празници на Културата. Юлската фестивална програма започва с „Капанска китка“ – национален фестивал на любителските клубове за хора. Печели все повече привърженици от всички възрасти в цялата страна, като сполучлив начин за съчетаване на фитнес с традиционния танцов фолклор. Провежда се всяка година в първите дни на месеца.

Razgrad is the heart of Ludogorie - a land of ancient civilizations and cultures. For centuries and epochs Thracians, Celts, Vikings, Goths, Romans, Slavs and Proto-Bulgarians have crossed paths here. Sacred places and energy centers, forest groves and the Beli Lom river valley will envelop you in mystique and the sensation of a peculiar journey. Razgrad enviously guards its spiritual heritage. Building on its centuriesold traditions, it produces a wide range of festival events of regional, national and international importance throughout the year. Festival tourism is a great opportunity to visit Razgrad. To have fun, to visit all the sacred places in Ludogorie, to get to know the cultural and historical heritage and to charge yourself with positive energy for the whole next year. The spring-summer season, which begins with the May Festival of Culture, is especially active. The July festival program begins with "Kapanska kitka" - a national festival of amateur clubs for horo dances. It is gaining more and more followers of all ages across the country as a successful way to combine exercise with traditional dance folklore. It is held every year in the first days of the month. Immediately after it is the traditional Kapan Fair, which brings together representatives of one of the oldest Bulgarian ethnographic groups "Kapantsi", who still live in about a dozen towns spread across the Razgrad, Shumen and Targovishte regions. It is held in the village of Getsovo / 2 km. from Razgrad /. Kapantsi consider themselves direct descendants of Khan Asparuh's Bulgarian tribe, and they associate their name with the trap /kapan/ the Bulgarians set up at the Varbishki Pass, in the battle during which the Byzantine emperor Nicephorus was slain in battle. Due to their stubborn and militant nature, local legends of the Kapantsi claim that they were the "Praetorian Guard" of


Веднага след него е традиционният Капански събор, който събира представители на една от най-старите български етнографски групи „капанци“, които до днес живеят в десетина села на Разградски, Шуменски и Търговищки региони. Провежда се в с. Гецово /на 2 км. от Разград/. Капанците считат себе си за преки потомци на Аспаруховите българи, а името си свързват с устроеният от тях капан във Върбишкия проход, където загива византийският император Никифор. Заради упорития си и войнствен характер в местните легенди на ка-

the khan's court. There is no direct evidence of this, but no one is able to convince them otherwise. In July, the two major international festivals are held. The Historical Festival / organized every other year - the next edition is in 2022 /. It lasts three days and is held at the Abritus Archaeological Reserve, with the participation of clubs for historical recreations from Bulgaria and abroad. In the second half of July /22-24.07.2021 / is the traditional Yogurt Fair and the Festival of Folk Traditions and Crafts. The business card of Razgrad is a representative festival of CIOFF / international organization of UNESCO / - An art festival, centred around an ancient culinary recipe for Kapantsi yoghurt, passed down from grandmothers to daughters and granddaughters in Kapantsi families. An international event involving folk groups from all continents. The evening concerts gather thousands in the city's largest square, Largo. Accompanying performances during the day include various events, open scenes, parades and of course everyone's favourite fun competition "Let's make a tarator, not terror". Also of interest is the Exhibition of Folk Crafts / one of the largest in the country /, which is attended by more than 80 masters from around the country and abroad. Some of them take part in the customary workshop for children called "First Steps in The Craft".

Razgrad - The Festival Capital of Ludogorie панците битува тезата, че те са били „преторианската гвардия“ на ханския двор. Преки доказателства за това няма, но никой не е в състояние да ги убеди в противното. През м. юли се провеждат и двата големи международни фестивала Историческият фестивал /организира се през година – следващото издание е през 2022 г./. Той е тридневен и се провежда в Археологическия резерват „Абритус“, като в него участват клубове за исторически въстановки от България и чужбина. През втората половина на м. юли /22-24.07.2021 г./ е традиционният Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти. Визитната картичка на Разград е представителен фестивал на ЦИОФФ /международна организация на ЮНЕСКО/ – Арт фестивал, стъпил върху древна кулинарна рецепта на капанското кисело мляко, която се е предавала от баби на дъщери и внучки в капанските семейства. Международна изява, включваща фолклорни групи от всички континенти. Вечерните концерти събират хиляди на най-големия градски площад „Ларго“. Съпътстващите изяви през деня включват различни събития, открити сцени, дефилета и разбира се любимото забавното състезание „Да правим таратор, а не терор“. Интерес представлява и Изложението на народните занаяти /едно от най-големите за страната/, в което участват повече от 80 майстори от страната и чужбина. Част от тях се включват в традиционното обучение на деца „Първи стъпки в занаята“. Струва си да посетите Разград през всяко време на годинатачист и зелен, уютен, той ще ви очарова от първия миг. Тук можете да откриете всичко, което ви интересува: от спектакли, концерти, интересни изложби и непознати съкровища, скътани в музеите до приятни заведения, предлагащи разнообразни вкусотии и забавления. Сигурни сме, че ще пожелаете отново да се върнете тук, за да почувствате магията на тези древни български земи.

It is worth visiting Razgrad at any time of the year – clean and green, cozy, it will enchant you from the very first moment. Here you can find everything you are interested in: from performances, concerts, interesting exhibitions and unknown treasures hidden in museums right next to pleasant restaurants offering a variety of delicacies and entertainment. We are sure that you will want to come back here again to feel the magic of these ancient Bulgarian lands.


Духът на българските традиции и занаяти съхранен в музея в Разлог The Spirit of Bulgarian Traditions and Crafts Preserved in The Museum of Razlog

Разлог е град на четири реки, разположен между три планини – Рила, Пирин и Родопите, в рая на земята – в райската градина. Богата история и традиции се пазят в сърцата и обичаите на местните хора. За това свидетелстват многобройните запазени празници - на 1 януари - ,,Старчевата“, на 21 януари - Бабинден, и още много други. Необходимо е човек да се докосне лично до духа на тези празници и да се запознае с топлината и гостоприемството на хората. Сред местата за посещение са археологически обект ,,Писана църква“, възстановка на неизменния календар на българите и на плочите от м. Столоватец, Панорамна алея ,,Стъпалата“ и други. В този възрожденски град, близо до центъра, се нами-

10

ра Исторически музей - град Разлог. Той се помещава в родната къща на полковник Никола Парапунов – ръководител на антифашистката съпротива в Пиринския край. Разположен е на площад ,,15 септември 1903 г.“, където все още е жив споменът за събитията от Илинденско-Преображенско– Кръстовденското въстание. В чест на 1000 години от смъртта и управлението на Цар Симеон I Велики на това място е направена паметникчешма, която свидетелства за славното минало на нашата родина. Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за недвижими паметници на културата. Архитектурен тип Разложко– Чепинска къща, „братова“ от края на ХIХ век.

Razlog is a town of four rivers, located between three mountains - Rila, Pirin and Rhodope, in heaven on earth - in the Garden of Eden. Its rich history and traditions are preserved in the hearts and customs of the local people. This is evidenced by the numerous well preserved holidays, such as "Starchevata" on January 1st and "Babinden" on January 21st, among many others. It is essential for one to personally grasp the spirit of these holidays and to get acquainted with the warmth and hospitality of the people. The archaeological site "Painted Church", the restoration of the everlasting calendar of the Bulgarians, the slabs from Stolovatets and the panoramic alley "Steps" are some of the sites worth a visit, among others.

Situated near the center of this Revival era town is the Historical Museum of Razlog. It is housed in the native house of Colonel Nikola Parapunov - leader of the anti-fascist resistance in the Pirin region. It is located on "September 15, 1903" square, where the memory of the events of the Ilinden-PreobrazhenskoKrastovdensko uprising is still kept alive. In honour of the 1000th anniversary of the death of Tsar Simeon I the Great, a fountain monument was erected in this place, which testifies to the glorious past of our country. The museum is part of a series of Revival houses, which have been declared immovable cultural monuments. They fall under the architectural archetype of a Razlog-


В момента тук се съхраняват над 5 000 експоната от различни епохи. Сред богатството на музейния фонд се открояват колекциите от оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло и произведения на разложките майстори занаятчии. Музеят представя три експозиции – едната е посветена на историята на гр. Разлог и неговите традиции. Втората представя бита на местните хора през XIX век в една среднозаможна градска къща, а третата експозиция показва по-интересните археологически обекти, открити на територията на Община Разлог. Всяка година в музея се експонират по две гостуващи изложби. В момента е експонирана изложбата ,,Мозайка от занаяти“ на РЕМО ,,Етър“. Най-известното в научната литература са мраморните стели от м. Столоватец, западно от града. Датирани са около ІІ хил. г. пр. Хр. Вероятно са били част от светилище, свързано с разпространен култ сред траките по нашите земи, култ към Слънцето. Една от тези плочи се намира в музея на Разлог, а другите две – в На-

ционалния исторически музей. Запазеното традиционно облекло привлича често погледа на гостите в музея и известни фотографи. Богатите традиционни шевици по женските ризи, наречени ,,запески“, са запечатани в първия издаден каталог на музея. Работата с подрастващите е една от най-важните цели на музея. Ежегодно се провеждат пет образователни програми на музея с деца на различна възраст. Везане, плетене, приготвяне на местни специалитети, стари занаяти и още други интересни неща са част от летни образователни програми на музея за децата от града. Неслучайно през 2018 г. институцията е носител на наградата за образователна инициатива на Сдружение ,,Български музеи“. Със съдействието на Община Разлог в лицето на нейния кмет инж. Красимир Герчев музеят намира един добър стопанин. Визията за развитие на общината включва отваряне на нови музейни обекти, които да показват богатите традиции и старите занаяти, запазени и до днес в Разлог.

Chepinska house, or also "brothers house" from the end of the XIX century. Currently, more than 5,000 exhibits from different eras are being stored here. Most notable among the riches of the museum fund are the weapons and old printed books collections, as well as traditional local clothing and the works of Razlog's own master craftsmen. The museum presents three expositions, the first of which is dedicated to the history of Razlog and its traditions. The second one presents the way of life of local people from the 19th century within a middleclass townhome, and the third exposition is devoted to the most interesting archaeological sites discovered on the territory of Razlog Municipality. Each year, the museum houses two visiting exhibitions. Currently, the exhibition "Mosaic of Crafts" by REMO "Etar" is on display. The most popular scientific literature exhibits are the marble stelae from Stolovatets, west of the town. They date to around the second millennium BC. They were probably part of a sanctuary associated with the cult of the Sun, which was highly widespread among the Thracians who inhabited our lands. One of these plaques

is located in the Museum of Razlog, and the other two - in the National History Museum. The preserved traditional clothing often attracts the attention of museum guests and famous photographers. The rich traditional embroideries on women's shirts, called "zapeski", are sealed in the museum's firstever published catalogue. Working with youth is one of the most important missions of the museum. Five different educational programs with children of different ages are held annually. Embroidery, knitting, preparation of local specialities, old crafts and other interesting activities are all part of the summer educational program for children from the city. It is hardly a matter of coincidence that in 2018, the institution was the recipient of the Bulgarian Museum Association's award for best educational initiative. With the assistance of the Municipality of Razlog in the person of its mayor Krassimir Gerchev, the museum is under tremendous leadership. The municipality's vision for its development includes the opening of new museum sites, which will further exhibit the rich traditions and old crafts preserved to this day in Razlog.

11


Празненства и музика в морска Каварна Celebrations and Music in Seaside Kavarna

Култур Култ урна ната та про рогр грам ама а за лят ято о 20 2021 21 на Каварн р а се очерт р ава да бъде ра р знообр разно съче съ чета тани ние е от мно ного го муз узик ика а, теа еатъ тър р, праз пр азни ници ци и фес ести тива вали ли. Пр През ез цял ялот ото о ля лято то са пре р дв д ид дени интере р сни меро р пр риятия, които могат да грабнат интереса на всеки посетител, независимо от възрастта му. Ето какв ка кви и са пре редс дсто тоящ ящит ите е съ съб бития, бити я, кои оито то ще забавляват гостите и жителите на града:

The cu The cult ltur ural al pro rogr gram am of Ka Kava varn rna a fo forr th the e su sum mmer of 2021 is going g to include a diverse combinati bi tion off a lott off musiic, th theattre, holid lidays and festivals. There are intriguing events through th houtt the summer thatt can grab b th the intere te rest st of ev ever ery y vi visi sito torr, reg egar ardl dles esss of age ge. He Here re are ar e th the e up pco comi ming ng g eve vent ntss th that at wil illl en ente tert rtai ain n guests and residents of the city:

В последните дни на юли /30-31/ ще се проведе за седми път фестивалът „Джаз на село“ в с. Камен бряг, а след него следва Празник на пъпеша в с. Българево /31 юли – 1 август/.

In the last days of July / 30-31 / the festival "Jazz in the Village" will be held for the seventh time in the village of Kamen Bryag, followed by the Melon Festival in the village of Balgarevo / July

12

През август програмата продължава с Празници на морето „Каварна 2021“, които се провеждат в първата седмица на най-топлият месец. Първото събитие ще бъде театрална постановка на Вадлен Алексан-

31 - August 1 /. In August, the program continues with Sea Holidays "Kavarna 2021", which are held in the first week of the warmest month. The first event will be a theatrical


дров – „Искри и сезони“ – „Леща,грах и диаманти“, с участието на Искра Радева, Тончо Токмактчиев, Георги Мамалев и други. На следващият ден е предвидено кино под звездите – прожекция на открито на филма „Завръщане“ на режисьора Ники Илиев. След него предстоят концерти на Веселин Маринов /3-ти август/ и Ансамбъл „Добруджа“ /4-ти август/. Празниците продължават със забавна комедийна програма на 5-ти август и завършват с концерти на групите „Do Sho Band”, „Подуене Блус Бенд“, „Фанданго“ и „Elinor“, което включва трибют на Рамщайн с огнено шоу. В края на август /27-28/ ще се проведе двудневния

фестивал „Българево Rocks“ в с. Българево, на който ще има изпълнения на живо от групите “Second to none”, „Kashmir” и „Sevi”, както и на „ The rock”, „Do Sho Band” и „Hellion Stone”.

production of Vadlen Alexandrov - "Sparks and Seasons" - "Lentils, Peas and Diamonds", starring Iskra Radeva, Toncho Tokmaktchiev, Georgi Mamalev and others.

За месец септември културната програма включва XVIII Mиден и рибен фест /5-6 септември/, на който ще се проведат концерти на „Остава“, „People of Maha”, „Jenny Jo“ и група „Фабричен дефект“ (Обратен ефект).

The next day, a movie under the stars is planned - an open-air screening of the film "Return" by director Niki Iliev. It will be followed by concerts by Veselin Marinov / August 3 / and Dobrudja Ensemble / August 4 /.

Заповядайте в Каварна за едно незабравимо лято, изпълнено с добри емоции!

The festivities continue with an entertaining comedy program on August 5 and end with concerts by the groups "Do Sho Band", "Poduene Blues Band", "Fandango" and "Elinor",

which includes a tribute to Rammstein with a fire show. At the end of August / 27-28 / the two-day festival "Bulgarevo Rocks" will be held in the village of Balgarevo, where there will be live performances by the groups "Second to none", "Kashmir" and "Sevi", as well as " The Rock ”,“ Do Sho Band ”and“ Hellion Stone ”. For the month of September, the cultural program includes the XVIII Mussel and Fish Fest / September 5-6 /, which will host concerts by "Ostava", "People of Maha", "Jenny Jo" and the group "Factory Defect" (Reverse effect).

Welcome to Kavarna for an unforgettable summer filled with good emotions!

13


ХИСАРЯ – ИЗВОРЪТ НА ЖИВОТА

Хисаря – един от най-известните балнеокурорти. Още през далечната 1882 г. е направен първият у нас химичен анализ на минерална вода именно в Хисаря, като по този начин е поставено началото на организираното балнеолечение в страната. Тук зимите са меки, а пролетта ухае на цветя. Едни от най-големите богатства на Хисаря са минералните води. Над 22 извора с различен химичен състав бликат на територията на днешния град. Лечебните им свойства са заслужено оценени още от древността, когато император Диоклециан, привлечени от това изобилие, решава да основе свой крепостен

14

град наречен Диоклецианопол. Днес за величието му напомнят красиви раннохристиянски базилики, римски казарми, административни сгради. Запазени са и крепостните стени на някогашния град с характерния за римските строители градеж от дялан камък с пояси от теракотени плочи. В архитектурния резерват ще видите много добре съхранени останки от римски терми - място за почивка и укрепване на здравето. Посетителите им

Hisarya - one of the most famous spa resorts. Back in 1882, the first chemical analysis of mineral water in Bulgaria was made right here, in Hisarya, thus marking the beginning of organized spa treatment in the country. Winter here is mild and spring smells of flowers. Some of the greatest riches of Hisarya are its mineral waters. Over 22 springs of different chemical composition gush on the territory of today's town of Hisarya. Their healing

properties have well-deserved been appraised and appreciated since antiquity, when Emperor Diocletian, attracted by this abundance, decided to found his fortress town, called Diocletianopolis. Today, beautiful early Christian basilicas, Roman barracks and administrative buildings remind us of its greatness. The fortified walls of the former town are also preserved with the construction of cut stone with belts of terracotta slabs, typical of Roman builders. In the architectural reserve, you will see very well preserved remains of Roman thermae - a place to rest and strengthen your health. Visitors were subjected to


се подлагали на лечебни и разкрасяващи процедури, извършвани от жрици. Останките от тази най – голяма римска баня са открити през 1935 г. Подът и стените са били облицовани с бял мрамор. Лечението с минерална вода в Диоклецианопол било свързано с почитането на божествата Асклепий, Хигия, Телесфор и трите нимфи пазителки на изворите. Към термите имало и нимфеум – светилище. Тук всеки извор има своя история. Водата в Хисаря лекува и успокоява, а някои казват, че водата тук е жива... че има памет. Заслу-

шайте се в напева на водата и тя ще ви разкаже за смели войни, за славни битки и могъщи владетели, ще ви разкаже за красиви девойки, че по тъмна доба и в потаен час , край топлите извори се явяват трите нимфи – пазителки. Те пеят и ефирно танцуват, благославяйки тези, които са дошли да подирят край изворите изцеление и спокойствие. Всички извори са с различна физико-химична характеристика. Този факт е уникален не само за България, но и за света. Температурата им варира от 31 до 52 градуса. Лечебните им свойства са различни. Всички води са с различна минерализация, хидрокарбонат-

healing and beauty treatments, performed by priestesses. The remains of this largest Roman bath were discovered in 1935. The floor and walls were lined with white marble. Treatment with mineral water in Diocletianopolis was associated with the worship of the deities Asclepius, Hygia, Telesphorus and the three nymphs guardian of the springs. There was also a nymphaeum - a sanctuary. Every mineral spring here has its own story. The water in Hisarya heals and soothes, some people say the water here is alive... that it has a memory. Listen to the chant

of the water and it will tell you of brave warriors, of glorious battles and mighty rulers, it will tell you of beautiful maidens, it will tell you a story of a dark day and of a secret hour, of the three nymphs - the guardians, who appear by the warm springs. They sing and dance ethereally, blessing those who have come to the springs for healing and peace. All springs have a different physicochemical specification. This fact makes them unique not only for Bulgaria, but also for the world. Their temperature ranges from 31 to 52 degrees. Their healing properties are different. All waters have different mineralization, they


но-сулфатно-натриеви, с висока алкална реакция с ниска твърдост, бистри, безцветни и с приятни питейно-вкусови качества. Най – новата колонада е „Извор на младостта“ с високо съдържание на метасилициева киселина, която забавя процесите на стареене на клетъчно ниво. Водата от „Извор на младостта“ действа и детоксикиращо. Минералната вода от извор „Момина баня“ е подходяща за лечението на бъбречно – урологични заболявния

16

и заболявания на опорно – двигателния апарат, а водата от извор „Момина сълза“ е подходяща за лечение на стомашно-чревни заболявания. Много може да бъде изписано за минералната вода, за архитектурните и исторически находки, зелените паркове и чистия въздух, но духа на Хисаря и спокойствието, което ви обзема, могат да бъдат изпитани само, когато посетите този къс от Рая.

are hydrocarbonatesulphate-sodium waters with high alkaline reaction, of low hardness, clear, colourless, with pleasant drinking quality. The newest colonnade is "Fountain of Youth" with a high content of metasilicic acid, which slows the aging process at the cellular level. The water “Spring of Youth” is also detoxifying. The mineral water from the spring "Momina Banya" is suitable for the treatment of renal - urological

diseases and diseases of the musculoskeletal system, and the water from the spring "Momina Salza" is suitable for the treatment of gastrointestinal diseases. Much could be written of the mineral water, the architectural and historical artefacts, the green parks and the clean air, yet the spirit of Hisarya and the overwhelming tranquillity, you could only experience when you visit this piece of paradise.


„Ïîä çíàìåòî íà ñâîáîäàòà: ãîðÿíèòå“

„Beneath the Banner of Freedom: the Goryani“

РИМ – Сливен с ново издание посветено на съпротивата срещу комунистическото управление

The Regional History Museum of Sliven with a new edition dedicated to the resistance against the communist rule

За горяните и тяхната съпротива знаят малцина. Новото триезично издание цели да информира и провокира интереса ни към политическата система след 9 септември 1944 г. и към горянството, което се заражда в знак на несъгласие с установяването на комунистическо управление по съветски образец в България. Горянството е първата масова и най-продължителна антикомунистическа съпротива в Източния блок. Най-мащабно и най-добре организирано е било на територията на Сливенски регион, където в началото на юни 1951 г. съпротивата кулминира в бунт – първото масово въоръжено въстание срещу комунизма не само в България, но и в Европа. Непримиримостта на свободолюбивите българи с режима остава почти неизвестна в историята. Чрез това издание се надяваме да достигнем до повече хора и да популяризираме факта, че именно българите са тези, които първи реагират срещу комунистическата власт на европейска територия.

Независимо от трагичния завършек на въстанието от 1951 г., то изразява копнежа на мнозина будни българи към възвръщане на свободата във всичките £ форми и проявления. С ясното съзнание, че действията им са обречени на провал, горяните се изправят срещу една перфектно организирана система, способна да задуши всеки акт на неподчинение. Тяхната самоотверженост, която неминуемо рефлектира върху живота и бъдещето на близките им, не бива да остава скрита, независимо от подмяната на един политически строй с друг. Реализирано с финансовата подкрепа на фондация „Конрад Аденауер“ – България, изданието е дело на екип от Регионален исторически музей – Сливен съвместно с историка Мариан Гяурски, и е посветено на 70-годишнината от потушаването на най-ранното в Европа масово въоръжено въстание срещу комунизма.

Few knew about the Goryans and their resistance. The new trilingual edition aims to inform and provoke our interest in the political system after 9 September 1944 and in the fervour of Goryanstvo that emerged in opposition to the establishment of Soviet-style communist rule in Bulgaria. The Goryani movement was the first mass and longestlasting anti-communist resistance in the Eastern Block. It was the largest and best organized on the territory of the Sliven region, where at the beginning of June 1951 the resistance culminated in a revolt – the first mass armed uprising against communism not only in Bulgaria, but also in Europe.

was the Bulgarians who first reacted against the communist power on European territory. In spite of the tragic end of the 1951 uprising, it expressed the longing of many awake Bulgarians for the restoration of freedom in all of its forms and manifestations. Clearly aware that their actions were doomed to failure, the Goryani confronted a perfectly organized system capable of stifling any act of defiance. Their selflessness, which inevitably had impact on the lives and future of their loved ones, should not remain hidden, regardless of the replacement of one political system with another.

Realized with the financial support of the Konrad Adenauer Foundation – The intransigence of Bulgaria, this publication is the freedom-loving the work of a team from the Bulgarians with the Regional History Museum regime remained of Sliven together with the almost unknown historian Marian Gyaursky, in history. Through and is dedicated to the 70th this publication we anniversary of the suppreshope to reach more sion of Europe's earliest people and popular- mass armed uprising against ize the fact that it communism.

17


Никопол е един от най-древните градове на България с над 1800-годишна история. Възникнал като селище по време на Римската империя, при управлението на византийския император Никифор III Вотаниат през 1059 година получава името Никополис – град на победите. През ХI – XIV в. се утвърждава като крепост с важно военностратегическо, стопанско и политическо значение. Именно през втората половина на XIV в. получава и статут на втора резиденция на Търновското царство. След като османският завоевател превзема Търновград, българският цар Иван Шишман премества столицата на Второто българско царство тук. В периода ХV – ХVII в. Никопол е превърнат в един от най-големите военно-административни центрове на север от Стара планина, с развита култура и духовен живот. Днес градът, разположен на самия бряг на река Дунав, е административен център на община, в чиито със-

18

тав са включени общо 14 селища с население около 9000 души. Свидетелство за богатото минало на Никопол са съхранените уникални културно-исторически и архитектурни паметници от различни епохи, а именно Чешмата „Елия” – паметник на културата от II век, Крепостта „Калето” (Шишманово кале) – паметник на културата, архитектурна забележителност със статут национално значение, Скалната църква „Свети Стефан” (ХI век), Църквата „Св. св. Петър и Павел” (XII – XIV в), единствената оцеляла част от средновековен манастирски комплекс и Църквата „Успение на Пресвета Богородица”. В Никопол има пет паметника на руски войници и офицери, загинали за освобождението на града през Руско-турската война. Най-големият от тях е Паметникът на победата – един от символите на града. Издигнат е на хълм над Никопол в памет на загиналите 1300 руски войни. От него се открива прекрасна гледка

Nikopol is one of the most ancient cities in Bulgaria with an over 1800-year-old history. Emerging as a settlement during the Roman Empire, it received the name Nicopolis city of victories - during the reign of the Byzantine emperor Nicephorus III Votaniat in 1059. Between the XI and XIV centuries, it was established as a fortress of important militarystrategic, economic and political importance. It was in the second half of the 14th century that it received its status as a residence of the Tarnovo kingdom. After the Ottoman conqueror claimed Tarnovgrad, the Bulgarian Tsar Ivan Shishman moved the capital of the Second Bulgarian Kingdom here. In the period between the XV and XVII century, Nikopol was turned into one of the largest militaryadministrative centers north of the Balkan Mountains, with a well developed cultural and spiritual life. Today, the city, located on the banks of the Danube, is the administrative center of its municipality, which includes

a total of 14 settlements with a population of about 9,000 people. Its preserved and unique cultural, historical and architectural monuments from different eras serve as a testament to the rich past of Nikopol, namely the "Elia" Fountain – a cultural monument from the II century, the Kaleto Fortress (Shishmanovo Kale) – a cultural monument and an architectural landmark with a status of national importance, the Rock-hewn Church "St. Stephen" (XI century), the "St. Peter and St. Paul ” Church (XII-XIV c) – the only surviving part of a medieval monastery complex and The "Assumption of the Blessed Virgin Mary" Church. In Nikopol, there are five monuments devoted to Russian soldiers and officers who perished during the liberation of the city in the Russo-Turkish War. The largest of them is The Monument of Victory, which serves as one of the symbols of the city. It was built on a hill above Nikopol in memory of the 1,300 Russian soldiers


към река Дунав. Други интересни забележителности са Паметната плоча в чест на загиналите рицари хоспиталиери (йоанити), художественият монумент „600 години от битката при Никопол” както и Къщата музей „Васил Левски” (Смоляновата къща) – типична българска градска къща от периода преди Освобождението. Но безспорно, най-голямата атракция на Никопол е река Дунав, красивата природа по крайбрежието и близките до града острови. По-голяма част от територията на община Никопол попада в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, а част от Никополското плато е в природен парк „Персина”, обявен за такъв през 2000 г. за да бъдат опазени забележителните екосистеми, характерни за р. Дунав. Община Никопол разполага с богат туристически ресурс от екопътеки, природни забележителности, възможности за къмпингуване, спортен лов и риболов, водомоторни спортове и приятни места за релакс. До островите Лакът, Палец и Градина се

предлага двучасова разходка с лодка, където любителите на приключенията и екстремните спортове ще имат незабравими преживявания. Но най-атрактивен е остров Катунара, спечелил си прозвището Никополските Малдиви заради почти трикилометровия бряг с фин речен пясък. Никополският архипелаг е оазис на дивата природа. Докато лодката ви пори водната шир, над вас прехвърчат корморани, чапли, къдроглави пеликани, морски орли, бекасини и т.н. Освен това, противно на очакванията, на островите можете да срещнете диви свине, сърни, чакали, лисици, диви котки и фазани, които преплуват реката, за да потърсят спокойствие и уединение от хората. Интерес за гостите на общината са и традиционните фестивали свързани с местните традиции и фолклор, обичаи и кулинарни специалитети. Никопол – старата българска столица бавно, но сигурно излиза от анонимност, за да заеме полагаемото й се място на туристическата карта на България.

who died during the battles. It offers a beautiful view of the Danube River. Other interesting landmarks include the Memorial Plaque in Honor of The Fallen Knights Hospitaller (Ioannites), the artistic monument "600 Years since The Battle of Nikopol" and the House Museum "Vasil Levski" (Smolyan House) – a typical Bulgarian townhouse from the period before the Liberation.

water sports and pleasant places to relax. Also offered is a twohour boat ride to the islands of Lakut, Palec and Gradina, where lovers of adventure and extreme sports will gain unforgettable experiences. Most attractive however is the island of Katunara, which earned its nickname as the Nikopol Maldives due to its almost three-kilometre long coast covered in fine river sand. The Nikopol archipelago is an oasis of wildlife. As your boat crosses the water, cormorants, Nonetheless, the biggest herons, Dalmatian pelicans, attraction of Nikopol is sea eagles, snipes, etc. fly over undoubtedly the Danube you. In addition, contrary to River, the beautiful nature along the coast and the islands expectations, on the islands, you can meet wild boars, deer, close to the city. jackals, foxes, wild cats and Most of the territory of Nikopol pheasants that swim across the river to seek peace and privacy Municipality falls within the from people. European ecological network NATURA 2000, and part of the Nikopol plateau is included Traditional festivals related to local traditions and within "Persina" nature park, founded in 2000 to preserve the folklore, customs and culinary remarkable ecosystems typical specialities, are also of great interest to Nikopol's guests. of the Danube. Nikopol Municipality boasts a rich tourist resource of eco-trails, natural landmarks, opportunities for camping, sport hunting and fishing,

Nikopol - the old Bulgarian capital is slowly but surely coming out of its anonymity to take its rightful place on the tourist map of Bulgaria.

19


Интервю с

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА,

Interview with Визитка кмет на Община Ловеч

Завършила Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“, Сливен със златен медал. Магистър по биология и химия от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Има придобита професионална квалификация по управление на средното образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1992 до 2011 г. работи като директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч. От 7 ноември 2011 г. до май 2013 г. е Председател на Общинския съвет на Ловеч. Кмет на общината от 2015 г. Уважаема г-жо Маринова, това е Вашият втори мандат като кмет на община Ловеч. Какви са приоритетите и основните цели, които си поставяте? Основната ни задача, особено в периода на Ковид 19, е да се поддържа устойчив растеж, да имаме динамична и устойчива обществена среда. Разчитаме на сплотен екип, на доброволци, които споделят нашите ангажименти за фискална отговорност, здравословно и безопасно работно място, ефективно ангажиране и лично лидерство. Нашата визия е Ловеч да е социално справедлива община, с равновесие между производ-

20

ствения, човешкия и природния капитал. Не на последно място е популяризиране на община Ловеч като предпочитана туристическа дестинация чрез опазване и развитие на природното и културно-историческото наследство. Градът разполага с множество културни институти. Предвиждат ли се проекти, свързани с тяхното подпомагане и развитие? В програмата за управление до 2023 г. са предвидени много и разнообразни дейности. Сред тях са както освежаване на фасадите на нашата гордост – Покритият

CORNELIA MARINOVA,

Business card Mayor of Lovech Municipality

A gold medal graduate of the Zahari Stoyanov High School, Sliven with major in French Language. Master 's degree in Biology and Chemistry from the Paisii Hilendarski University of Plovdiv. She holds a professional degree in secondary education management from Sofia University St. Kliment Ohridski. From 1992 to 2011 she worked as Principal of the Vasil Levski Primary School in the town of Lovech. From 7 November 2011 to May 2013 she was a Chairman of the Municipal Council of Lovech. Mayor of the municipality since 2015. Dear Mrs. Marinova, this is your second term as Mayor of Lovech Municipality. What are your priorities and main goals? Our main task, especially in the period of Covid 19, is to maintain sustainable growth, to have a dynamic and sustainable social environment. We rely on a united staff, as well as on many volunteers who share our commitment to fiscal responsibility, a healthy and safe workplace, effective employment and personal leadership. Our vision is for Lovech to be a socially fair municipality, with a balance between productive, human and natural capital.

Last but not least the promotion of Lovech Municipality as a preferred tourist destination through the conservation and development of the natural and cultural heritage. The town has numerous cultural institutes. Are there any projects related to the support and development of these cultural institutes? Many and varied activities are foreseen in the management programme until 2023. Among them is the renovation of the facades of our pride – the Covered Bridge, and the renovation of the Epiphany Bridge, as well as the refurbishment and


Lovech carefully protects its natural, historical and cultural values мост, и ремонт на Богоявленския мост, така и преустройство и цялостна реконструкция на Младежкия дом в кв. „Вароша”. След реконструкцията там ще се нанесат експонатите на РИМ, ще има „Музейко“, конферентни и репетиционни зали. Популяризираме още Люляковите музикални вечери, Варошлийски вечери и празника на Покрития мост. Високо ценим Националния събор на народното творчество и занаяти „Цветница” , националния пленер „Синя зона”. Ловеч разполага с уникални места за посетителите – важни културни паметници, които свидетелстват за богатата история на града. Споделете няколко думи за тях. Ловеч е красив град, който съперничи на най-живописните български градове. Той е град на люляците и на красивите паркове, на плавните завои на река Осъм. В Ловеч се намира вторият по големина зоопарк у нас с над 450 екземпляра от 64 вида. Тук, в революционната столица на Васил Левски, е найголемият негов паметник. Ловеч е град на мостове. Шест на брой, те са от различни епохи, но всичките красиви и неделими от облика на града. Сред тях е емблемата на града – известният Покрит мост на майстор Колю Фичето. А в центъра на града се извисява новият катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“. Той е забележителен като мащаб, с архитектурата си, с иконите, с хубавите полилеи, фрески и иконопис.

В близост до града се намира и една от най-големите пещери у нас – Деветашката. Тя е природна забележителност и защитена местност, както и атракция за туристи. Трудно ли е да бъде опазван такъв паметник на природата с национално значение? Деветашката пещера е сред най-големите пещери в България, достъпна в началото си без специална екипировка. Разположена е на 16 км северно от Ловеч. Днес достъпът до пещерата е по мост, който остана след снимките на филма „Непобедимите 2“ (2012). Пещерата е описана още през 1877 г., от английския пътешественик Дж. Бейкър. За първи път пещерата е проучена през 1921 г. от проф. Гаврил Кацаров, който е основоположник на българската тракология. Той описва следите от материална култура. Така че тази година се навършва един век от това проучване. Иначе хората са живели в нея още по времето на неолита, има находки. Община Ловеч днес полага грижи за надграждане на инфраструктурата – паркинг, информационни табла за туристите. Предстои облагородяване на прилежащите терени около пещерата, които не попадат в „Натура 2000“. Нямаме трудности с опазването. То е важно, защото тук обитават 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга. Пещерата е убежище на прилепите и е включена като приоритетен обект в списъка на Споразумението за опазване на европейските видове прилепи – EUROBATS.

complete reconstruction of the Youth Home in the district of Varosha. Following the reconstruction, the exhibits will be “accommodated” at the Regional Historical Museum (RHM), there will be "Muzeiko", conference and rehearsal halls. We also promote the lilac (Lulyakov) musical evenings, the Varoshliyskiy evenings and the celebration of the Covered Bridge, we highly appreciate the "Tsvetnitsa” National gathering of folk art and crafts, the "Blue Zone” national open-air exhibition.

frescoes and iconography. In the vicinity of the town is located one of the largest caves in the country – the Devetashka cave. It is a natural landmark and protected area, as well as an attraction for tourists. Is it difficult to protect such a monument of nature of national importance?

The Devetashka Cave is among the largest caves in Bulgaria, accessible at its entrance without special equipment. It is located 16 km north of Lovech. Today, the access to the cave is made by a bridge left over from the Lovech has unique places for visitors filming of The Expendables 2 (2012). The cave was de– important cultural monuments that testify to the rich history of the scribed in 1877 by the English traveller J. Baker. The cave was town. Do share a few words about first explored in 1921 by prothem. fessor Gavril Katsarov, who is Lovech is a beautiful town also the founder of Bulgarian that rivals the most picturThraceology. He described esque Bulgarian towns. It is the traces of material culture. a town of lilac shrubs and So this year marks a century beautiful parks, of the smooth since that study. curves of the Osam river. Lovech is home to the second Except for that, people lived there since the Neolithic times, largest zoo in the country with over 450 specimens of 64 there are finds. Today Lovech Municipality takes care to species. upgrade the infrastructure In the revolutionary capital of – a parking lot, information Vassil Levski, lies his largest boards for tourists. We have no monument. Lovech is a town difficulties with the preservaof bridges. Six in number, tion of our environment. Presthey are from different eras, ervation is important because all of them beautiful and we have 12 species of protected inseparable from the image amphibians, 82 species of of the town. Among them is birds, 13 of which are listed in the emblem of the town – the the Red Book. famous Covered Bridge of master Kolyu Ficheto. And in The cave is a bat sanctuary the centre of the town stands and has been included as a the new Cathedral of St. Cyril priority site in the list of the Agreement on the Conservaand Methodius. It is remarkable for its scale, architecture, tion of European Bat Species – EUROBATS. icons, beautiful chandeliers,

21


РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА Открийте красотите и богатствата на Врачанския Балкан

В топлото лятно време отдихът в планината носи изключително приятни емоции и моменти. Една от найдобрите възможности за туризъм в планината у нас предлага красивият Северозападен Балкан - спираща дъха природа, смайващи гледки и истинско природно величие. Може да се впуснете по туристическите маршрути и екопътеки, за да се запознаете с удивителните места и красота на района. В парк „Леденика“ се органи-

22

зират различни събития под формата на концерти, сватби и други прояви. Паркът е разположен непосредствено до пещера Леденика, която е отворена за посещения през цялата година. Развлекателният парк разполага и с 5D кино, въжена градина, стена за катерене, амфитеатър и тематичен приказен парк. Провеждат се и организирани посещения на туристическите дестинации в района, които си заслужават интереса на всеки посетител. Едно

In the warm summer weather, relaxing in the mountains brings extremely pleasant emotions and moments. One of the best opportunities for tourism in the mountains in our country is offered by the beautiful northwestern Balkans - breathtaking nature, stunning views and true natural grandeur. You can embark on tourist routes and eco-trails to get acquainted with the amazing places and beauty of the area.

Various events in the form of concerts, weddings and other events are organized in Ledenika Park. The park is located next to Ledenika Cave, which is open for visits all year round. The amusement park also boasts a 5D cinema, a rope garden, a climbing wall, an amphitheater and a fairytale theme park. Organized visits to the tourist destinations in the area are also held, which are worth the interest of every visitor. One of the most in-


ENTERTAINMENT AND ADVENTURES AMIDST NATURE Discover the marvels and riches of the Vratsa Balkans от най-интересните места, които може да видите, е природният феномен Божия мост - невероятно скално творение, предизвикващо възхищение. Намира се на 12 километра северно от Враца и представлява проходна пещера, през която протичат водите на поток, водещ началото си от извора, който се явява краят на пещерата Понора, една от най-големите водни пещери в България. С Божия мост се свързват множество легенди и предания. Наречен е така, защото някога местните хора не са могли да си обяснят неговия произход. Изключително впечатляващ карстов феномен и една от най-големите красоти на този край, Божия мост може да бъде съпоставен единствено с Чудните мостове (Еркюприя) в Родопите. Другото място, което не бива да се пропуска при посещение във Врачанския Балкан, е манастирът „Св. Иван Пусти“, основан в края на 11 век и началото на 12 век. От стария манастирски комплекс най-добре е запазена църквата, датираща от 16 в., а постройките към него са новоизградени по време на

последното му обновяване. От юг и от запад поляната зад манастирската църква е оградена от отвесни, високи около 50 м варовикови скали. В основата на скалния венец се намира плитка, но висока и широка пещера, от която извира карстов извор. Върху западната стена на пещерата са запазени следи от скални икони с образите на двама светци – свети Иван Рилски и свети Йоан

teresting places you can see is the natural phenomenon "God's Bridge" - an incredible rock creation that inspires admiration. It is located 12 kilometers north of Vratsa and is a passage cave through which flow the waters of a stream originating from a spring at the end of "Ponora" cave, one of the largest water caves in Bulgaria. Many legends and folk tales are connected to God's

bridge. It is so named because back in time the locals could not explain its origin. An extremely impressive karst phenomenon and one of the greatest marvels of this region, God's Bridge can be compared only with the Wonderful Bridges (Erkyupria) in the Rhodopes. The other place that should not be missed when visiting the Vratsa Balkans is the monastery "St. Ivan Pusti ”, founded at the end of the 11th century and the beginning of the 12th century. A church from the 16th century is the best preserved part of the old monastery complex, and the buildings around it were recently built during its last renovation. To the south and the west, the meadow behind the monastery church is surrounded by vertical limestone rocks at about 50 m high. At the base of the rock crown is a shallow, but high and wide cave, from which springs a karst spring. On the western wall of the cave are preserved traces of rocksewn icons with the images of two saints - St. Ivan Rilski and St. John the Theologian, shaped into rectangular frames. The frescoes in the

23


Къща-музей "Баба Илийца" House museum "Baba Iliytsa"

Богослов, оформени в правоъгълни рамки. Стенописите в Голямата пещера са обявени за паметник на културата с национално значение и са продължение на най-добрите традиции в средновековната българска живопис. Запазеното от тези образци свидетелства за богата фантазия и забележително художествено майсторство – т.е. за почерка на Търновската средновековна художествена школа. Под тях е свещеният извор с езерото, за чиято вода се вярва, че притежава лековити сили. Тя минава покрай църковната сграда и пада от скалите, като образува малък водопад. Съдбата на манастира е свързана с много историче-

ски превратности и загадки. Най-голямата от тях е неговото необяснимо и до днес запустение, около което витаят тайните и сенките от вековното му минало. Легендите мълвят, че тук, в постницата, четиридесет дни е престоял сред дивите зверове Рилският чудотворец и скалата сама се отворила, за да излезе. Отишъл в Рилската пустош светият старец - оттогава останали имената на този манастир, „Иван Пусти” – от „постница”, или дето „опустял” след тръгването на светеца. Въпреки че е един от най-малките манастири във Врачанската епархия, зиме и лете той е обект за посещение от стотици поклонници и туристи.

Great Cave have been declared a cultural monument of national importance and are a continuation of the best traditions in medieval Bulgarian painting. What is preserved in these specimens testifies to the rich imagination and remarkable artistic mastery, that is, to the signature style of the Tarnovo Medieval Art School. Beneath them is the sacred spring with the lake whose water is believed to have healing powers. The water passes around the church building and falls off the rocks, forming a small waterfall. The fate of the monastery is associated with many historical vicissitudes and mysteries. The greatest of

them is its inexplicable to this day desolation, around which hover the secrets and shadows of its centuriesold past. Legend has it that here, in the fasting house, the Rila miracle worker St. Ivan Rilski stayed among wild beasts for forty days and the rock opened itself so that he could come out. The holy old man then went to the Rila wasteland, and it since then that the name of this monastery "Ivan Pusti" has remained - "Pusti" is derived from "postnitsa" or "deserted". Although it is one of the smallest monasteries in the Vratsa diocese, in both winter and summer it is a site visited by hundreds of pilgrims and tourists.

ОП „Туризъм и спорт“ организира групови посещения и беседи на изброените туристически обекти. ME "Tourism and Sports" organizes group visits and lectures at the tourist sites.

24


Банско впечатлява със самобитен фолклор и уникална банска архитектура Bansko impresses with original folklore and unique architecture Банско е еднакво атрактивен и през четирите сезона на годината, предлагайки множество от развлечения и разнообразни условия за почивка. Градът е привлекателен за български и чуждестранни туристи заради уникална си комбинация от спокойствие и природа. Популярността на Банско в и извън България се дължи на прекрасните условия за ски и летен туризъм в съчетание със самобитен фолклор и уникалната банска архитектура. Огромното разнообразие от възможности превръща Банско в идеалното място за почивка и приключения за малки и големи. Повечето от активностите, които се предлагат, са пряко свързани с природата – планинско колоездене, конна езда, скално катерене, планински преходи, международен ловен туризъм, рафтинг и каякинг, любителски спортен риболов и други. Елате в Банско за да се насладите на красивата природа! Bansko is equally attractive during the four seasons of the year, offering numerous activities аnd a variety of options for your holiday. Bansko is entertaining both Bulgarian and foreign tourists, because of its unique combination of tranquillity and nature. The popularity of Bansko in and outside Bulgaria is due to the wonderful conditions for skiing and summer tourism in combination with original folklore and unique Bansko architecture. The huge variety of activities makes Bansko a perfect place for holidays and adventures for children and adults. Most of the activities are entirely related to nature, such as mountain biking, trail hiking tours, horse riding, rock climbing, rafting and kayaking, international hunting tourism, fishing and others. Come to Bansko and enjoy the beautiful nature!

25


Самоковска шевица от ръкави на женска риза

Българските шевици са уникални, завладяващо красиви и колоритни. Традиционните символи и цветове, предавани чрез тях от поколение на поколение, разказват за вярванията, бита и историята ни. Те са част от националната идентичност. Притежават специфичен облик за различните региони на страната. С течение на времето все повече навлизат стилизираните им образци. Ценителите на автентичното българско начало се стремят да съхранят наследието на предците ни. Ревностна пазителка на словесната им образност и древното познание е и Стефка Михайлова. „Събирам стари шевици, които могат да бъдат загубени. За мен всяка от тях е съкровище. Шевиците разказват от къде сме, кои сме. Те са носители на кодирана информация – първото човешко писмо

26

Самоковска шевица от ръкави на женска риза

под формата на картини. Така може да общуват всички хора, без да знаят букви или езици. Те са универсален език. Много мъдрост и много сила се крие в тях. Те ни разказват за организацията, идолите, мислите, красивата природа и какво ли още не. Плод са на много поколения. Създадени са от преди хиляди години, още от зората на човечеството.“, развълнувано споделя тя. Стремежът да открива и предава откритото сред скринове и ракли, води до издаването на първата книга „Български народни шевици“, придружено с изложба в библиотеката по изкуства в гр. Кюстендил. „Трудно откривах албуми с шевици. Те бяха на много висока цена. Затова продължих да търся и разработвам по-малко известни шевици.“, казва Стефка. Находките от диренето през годините я правят автор на още пет

Bulgarian embroideries are unique, fascinatingly beautiful and colourful. The traditional symbols and colours, passed down through the generations, tell us stories of the country’s beliefs, lifestyle and history. A part of our national identity in them. They have a specific look in the different regions of the country. Over time, more and more stylized examples of them have come into use. Connoisseurs of the authentic Bulgarian origin strive to preserve the heritage of our ancestors. Stefka Mihailova is a zealous guardian of their verbal imagery and ancient knowledge. “I collect old embroideries that might get lost. For me, each of them is a treasure. The embroideries tell where we are from, who we are. They are carriers of coded information - the first human letter in the form of pictures. In this way people can communicate without

knowing letters or languages. Embroidery is a universal language of kind. Much wisdom and much strength lies in them. They tell us about the organization, the idols, the thoughts, the beautiful scenery and much more. They are the fruit of many generations. They were created thousands of years ago, since the dawn of mankind," she shares excitedly with us. The desire to discover and transmit what she found among the drawers of dressers and coffers led to the publication of the first book "Bulgarian National Embroideries", accompanied by an exhibition at the art library in the town of Kyustendil. "I had a hard time finding albums with embroidery. So I continued to look for and develop lesser-known embroideries," says Stefka. Her findings over the years have made her the author of five more books dedicated to embroidery: “I am


Капанска шевица от престилка

Шевица от ръкав на женска риза, Видинско

щери. Стефка Михайлова е най-малката. „Почитахме традициите. От баба ми Гина се научих се да плета, още преди да тръгна на училище. Тя беше много опитна. Любимото й занимание беше бродерия на кърпи за лице с шевица. Бродирам от дете, покрай двете ми доста по-големи сестри, които изработваха чеиза си. Избродирах си блузка с шевица. Бродирах и каренца.“, спомня си енергичната изследователка на шевиците. По това време разкрива и още една своя дарба – рисуването. Съкровеното желание на младото момиче е да стане дизайнер, но се подчинява на бащината воля и започИЗВОРИТЕ НА ва да учи математика. Това ВДЪХНОВЕНИЕТО й отрежда една по-различна съдба, но само на пръв Интересът към бродерията поглед... Работи по разпресе заражда сред полята на деление и среща любовта Добруджа - село Средище, на живота си. „Когато се Силистренско, където омъжих в с. Шишковци, отраства сред голямо и Кюстендилско, къщата на задружно семейство. Под съпруга ми беше много покрива на селската къща добре декорирана с богато се споделя битът на три везани възглавници от поколения – баба и дядо, свекърва ми Верка Атанамама и татко с трите дъсова - каренца с шевица, книги, посветени на везбата: „Разработвам различни аспекти на българското везбено изкуство. Разучаваме заедно детайли на везането. В българските шевици и носия има много забравени техники. Ситното и равно везмо е най-красиво. Виждам, че събраните от мен шевици са много полезни за творци от различни области. Това ме прави щастлива.“ Пътят към усещането за щастие криволичи далече през годините назад. Започваме разговор, в който откриваме, че всичко в живота е водило към този миг....

developing different aspects of Bulgarian embroidering art. We explore the details of embroidery together. There are many forgotten techniques in Bulgarian embroidery and costume. The fine and even embroidering is the most beautiful. I can see that the embroideries I have collected are very useful for artists from different fields. This is what makes me happy." The road of feeling happy goes way back through the years. We begin a conversation in which we discover that everything in life has led to this moment...

THE SOURCES OF INSPIRATION The interest in embroidery was born in the fields of Dobrudzha - the village of Sredishte, Silistra, where she grew up among a large and united family. Three generations - the grandparents, the mom and the dad and their three daughters shared their lives under the roof of the farmhouse.

Stefka Mihaylova was the youngest in the family. “We honoured tradition. I learned to knit from my grandmother Gina before I started school. She was very experienced. Her favourite occupation was to make face cloths with embroidery. I've been knitting since I was a kid, along my two much older sisters who made their own (marriage) trousseau. I made a blouse with embroidery. I also embroidered plaids," recalls the energetic embroidery researcher. At this time she also discovered another gift - painting. The young girl's cherished wish was to become a designer, yet she obeyed her father's will and started studying mathematics. That gave her a different future, but only at first glance. She was given a job by assignment and there she met the love of her life. “When I got married in Shishkovci village in the municipality of Kyustendil, my husband's house was very well decorated with richly embroidered cushions by my mother-in-law Verka Atanassova - she embroi-

27


възглавнички за столчетата и още много такива за подаръци.“ Влечението към шевиците намира нови простори за изява, а младото семейство бързо се разраства. Десетилетия наред работи като учителка по математика, но това е период, в който намира подкрепа за неугасващия интерес към везбата. “Много обичах работата си и децата. Те и до ден днешен са моето вдъхновение“, заявява Стефка Михайлова. Работната среда също я подкрепя и надгражда уменията й: “Училището е елитно, с много опитни кадри. Обучаваха ни за работа по най-модерните технологии. Така се научих да работя в група. Там се пресъздаваха народни обичаи за различните празници - Бъдни вечер, Прощъпулка, Лазаровден, Цветница и др. Правехме изложби с народно творчество. Бях ръководител на обединението на класните ръководители. Издавахме вестници и книги.“, спомня си с умиление Стефка. Появява се и ново хоби: “Запалих се по фотографията преди 10-ина години. Не станах фотограф, но тя много ми помага в търсенето на материали.“ Годините се изнизват и настъпва онзи благодатен период от живота, когато натрупаните желания, срещат опита, мъдростта и възможността да ги осъществиш.

ви. Събрах кърпичките на С б приятелките си с шевици. Една по една избродирах 200 картички и 70 разделители за книги с различни шевици. Реших, че ще е полезно и за другите да имат тези мотиви и издадох първата си книга.“, споделя с усмивка Стефка Михайлова. Спомените са отстъпили място на радостта от внуците. За тях тя казва: “Моите две внучета Наско и Стефчо са „виновниците“ за написаните от мен книги.“ Те са полезно ръководство за всички, влюбени в бродерията. Могат да послужат на жудожници, дизайнери, творци или да бъдат отправна точка за успешното начало на нов бизнес. Пазителката на автентичните нашенски шевици не спира дотук. Тя изследва ПЛОДОВЕТЕ НА символите, работи по ВРЕМЕТО проекти с етнографските музеи и следва порива да Училищният звънец и търси и открива безценногрижите по децата са само то наследство, вложено в спомен. „Имах много шевиците. В него е силата свободно време и започнах на човешкото присъствие на този свят. да изработвам картички с шевица за моите внуци. Д-р инж. Гинка Стоева Търсех все различни моти-

28

n not become a photographer, bbut it helped me a lot in my rresearch for materials. The yyears passed and there came a blessed time in life when llong cherished desires met tthe experience, the wisdom aand the opportunity to realiize them.

Дупнишка шевица от ръкави на женска риза

THE FRUITS OF TIME T

dered d d table t bl cloths, l th cushions for the chairs and many more items for gifts.” The attraction to embroidery gave Stefka new ways to express herself, and the young family was growing rapidly. She worked as a Math teacher for decades, but it was during that period that she found support for her enduring interest in embroidery. ”I loved my job and the kids. They are still my inspiration," says Stefka Mihailova. The work environment also supported her in developing her skills: "The school was elite with very experienced staff. We were trained to work with the latest technologies. This is how I learned to work in a group. The school made recreated national customs on many holidays - Christmas Eve, the First steps made by a child, Lazarus Day and Palm Sunday, etc. We made exhibitions of folk art. I was the head of the class teachers' association. We used to publish newspapers and books", Stefka recalls fondly. I also found a new hobby” - I fell in love with photography 10 years ago. I did

T school bell and takThe iing care of the children was now just a memory. w ““Then I suddenly had a llot of free time and started making embroidery cards m ffor my grandchildren. I kkept looking for different patterns. I collected my p ggirlfriends’ handkerchiefs with embroidery. One by w one I embroidered 200 cards and 70 book dividers with different embroideries. I decided that it would be useful for other people to see those patterns and published my first book," says Stefka Mihaylova with a smile. Memories have given way to the joy of having grandchildren. She shares about them: "My two grandsons Nasko and Stefcho are the "culprits" for the books I have written”. They are a useful guide for anyone in love with embroidery. They can serve painters, designers, artists or be a starting point for the successful launch of a new business. The keeper of the authentic Bulgarian embroidery does not stop there. She researches symbols, works on projects with ethnographic museums and follows the urge to seek and discover the precious heritage embedded in embroidery. In there lies the power of human presence in this world. Dr of Science, Engineer Ginka StoevaШевиците са се предавали от поколение на поколение с безусловната вяра, че притежават неземна сила. Те пазят от злото, помагат и носят информация за притежателя им. Ако за дедите ни това е било достатъчно, то за съвременния човек е потребно повече от сляпа вяра. Той проглежда за онова, което предците интуитивно са вложили. Съвременната наука постепенно разкрива връзката между естеството на символите, посланията им и тяхното влияние върху човека. Светът заговори за „кода на шевиците“. Учени, етнолози, изследователи и любители на везбата по различни начини и методи разбулват неподозираната мистика на образната словесност, вградена в шевиците. Всеки път откритията повеждат към дълбокия, извечен смисъл, надживял пределите на

30

времето, за да се пресътвори в нашия век. Интересът към шевиците се възражда, защото само стойностното е непреходно. За българката Стефка Михайлова те са житейски път и мисия: „Българската бродерия е благословия. Везането е свещенодействие. Шевицата е любов, вяра и надежда за утрешния ден. В това е нейната сила, молба за плодородие, за здраве и щастие.“ Целта на изследователката е да открива и разпространява автентичните мотиви, защото „шевиците са предавани в поколенията, без да бъдат променяни. Така до нас е достигнала изключително важна информация за символите-знаци. Тази тенденция трябва да продължи.“ Чрез емпиричното познание, личното наблюдение, проучвания и обмяна на сведения за произхода на извезаните изображения, Стефка

Embroidery have been passed down from generation to generation with the unconditional belief that they possess unearthly power. They protect from evil, support the person and carry information about their owner. If that was enough for our forefathers, modern man needs more than blind faith. We now have eyes to see what the ancestors intuitively embedded in them. Modern science is gradually revealing the relationship between the nature of symbols, their messages and their influence on man. Now the world is talking about the "embroidery code". Scholars, ethnologists, explorers and lovers of embroidery in different ways and methods unravel the unsuspected mystique of the figurative verbosity embedded in embroideries. Each time, the discoveries lead to the deep, eter-

nal meaning that has transcended the limits of time to be recreated in our century. The interest in embroidery is revived because only the valuable is timeless. For the Bulgarian Stefka Mihaylova they are a life path and a mission: "Bulgarian embroidery is a blessing. Embroidering is a sacred act. Embroidery is love, faith and hope for tomorrow. This is its power, a plea for fertility, for health and happiness. "The researcher's goal is to discover and disseminate authentic motifs because "embroideries have been passed down through generations without any altering. Thus, extremely important information about the sign-symbols has come down to us. Through empirical knowledge, personal observations, research and exchange of information about the origin of the em-


Ùàñòëèâà ñúì , ÷å ìîãà äà äîïðèíåñà çà âúçðàæäàíåòî íà

I am happy that I can contribute to the revival of Bulgarian

áúëãàðñêàòà âåçáà è òðàäèöèè.

embroidery and traditions.

Михайлова успява да състави речник на символите и знаците в шевиците. Книгата е със заглавие „Символи, знаци и схеми в българската народна шевица“. Тя е само „перла в огърлицата“ от шестте й произведения, посветени на тематиката. Изчерпва се за броени дни, въпреки оскъдното разпространение. В нея са разгледани два типа символи: едните са устойчиви, с широка популярност и употреба на планетата, „достъпни за всички народи от дълбока древност“- Богинята-майка, свастиката, канатицата, соларни знаци и пр. Другите са носители на етно-културните особености на определен географски район - знаци на български родове, изображения от митологията, растения и пр. Всички те притежават позитивен заряд. Независимо към коя категория принадлежи, „шевицата е кодирана информация. Пренася знания от преди много

хиляди години.“, убедена е авторката. Съчетаването на символите носи посланието. То може да бъде разчетено и обуславя предназначението на шевицата. „Има много правила и особености. Шевицата за различните региони е с разнообразно разположение върху полите, пазвата и ръкавите на ризата. Червеният цвят е основен за българската шевица, но по регионите има и други преобладаващи цветове.“, пояснява изследователката на оригиналите.

ТАЙНСТВОТО НА БОГИНЯТА – МАЙКА Българските мотиви притежават много и различни символи, но „главен герой в шевицата е Богинятамайка.“, казва Стефка Михайлова. Опитът и знанията, натрупани през изминалите десетилетия, разкриват, че Богинята - майка е многолика и понякога изненадващо

Ñòåôêà Ìèõàéëîâà

Stefka Mihaylova

broidered images, Stefka Mihailova managed to compile a dictionary of symbols and signs in embroidery. The book is entitled "Symbols, signs and schemes in Bulgarian folk embroidery". It is only a "pearl in the necklace" of her six works on the subject. It discusses two types of symbols: One is persistent, with wide popularity and use on the planet, "accessible to all peoples since ancient times"- the Mother Goddess, the swastika, the canatitsa, solar signs, etc. The others are carriers of the ethno-cultural features of a certain geographical region - signs of Bulgarian clans, images from mythology, plants, etc. They all have a positive charge. Regardless of which category it belongs to, "embroidery is coded information. It carries knowledge from many thousands of years ago," the author is convinced. Combining the symbols carries the message. It can be read and determines

the purpose of embroidery. "There are many rules and peculiarities. Embroidery in the different regions varies on the skirts, lapels and sleeves of the shirt. Red is the main colour for Bulgarian embroidery, yet there are other predominant colours in the regions," explains the researcher of the originals.

THE MYSTERY OF THE MOTHER GODDESS Bulgarian motifs have many different symbols, but "the main character in the embroidery is the Mother Goddess," says Stefka Mihaylova. Experience and knowledge accumulated over the past decades reveal that the Mother Goddess is multifaceted and sometimes surprisingly different. She is the giver of life, represented by the tree of life. The swastika, as part of the image, turns out to be a sign of the dialogical

31


Фиг.1/ Fig.1 различна. Тя е даряващата живот, представяна чрез дървото на живота. Свастиката, като част от изображението, се оказва белег за диалогичната същност на Богинята. Разменените цветове на половинките на ромба, спрямо краката, напомня за принципа на оцветяване в източния символ Ин и Ян. (фиг.1) Елбетицата (двоен кръст) също е пряко свързана с Богинята-майка. Символизира хармонията в света и Стефка Михайлова я онагледява със Софийска

32

шевица. В центъра на изображението на раждащата богиня стои ромбът, който още от неолита обозначава обработеното поле или утробата. Пчелата, бродирана по пазви и престилки, също е символ на Богинята-майка. „Върху пазвата на ризата бърчанка е изобразена пчела-майка в различни стадии от нейното развитие. Това осигурявало покровителството на Богинята-пчела и стимулирало женската плодовитост. В редица традиции тя е символ на душата, а следователно на възкре-

the tilled field or womb. The bee embroidered on bosoms and aprons is also a symbol of the Mother Goddess. "On the bosom of the shirt is depicted a queen bee in various stages of its development. This ensured The double cross is also the protection of the directly associated with goddess-bees and stimuthe Mother Goddess. It lated female fertility. In symbolizes harmony in many traditions it is a the world and Stefka Mi- symbol of the soul, and hailova illustrates it with therefore of resurrection Sofia embroidery. In the and immortality. Accenter of the image of the cording to Bulgarian folk birthing goddess stands belief, the bee is blessed the rhombus, which since by God and is seen as a the Neolithic denotes protective symbol. The

nature of the Goddess. The alternating colours of the halves of the rhombus, relative to the legs, is reminiscent of the principle of colouration in the Eastern symbol of Yin and Yang. / Fig.1/


сението и безсмъртието. Според българската народна вяра пчелата е благословена от Господ и се възприема като защитен символ. Безценното насекомо е олицетворение на мъдрост, защото неуморно събира мед, а така се придобива познание. Често я срещаме и като символ на трудолюбие. Пчелният кошер има добре организиран начин на живот и се възприема като идеален модел на обществото. Пчелата–майка олицетворява върховна власт. Често се сравнява с божества на плодородието. Това е „тема с продължение“, по която работата на Стефка Михайлова не е престанала.

ПРЕОТКРИВАНЕТО НА СИМВОЛИКАТА Усилената работа върху символиката на мотивите, вложени в българските шевици, е довела до тяхното систематизиране и разширено тълкуване, придружено от конкретни примери за находките. Например:

се в своята устойчивост и преданост, достигнали „златния връх“. Златовръх е името и на целебно растение, известно още като „златен корен“, чието най-популярно свойство е да елиминира умората и да тонизира организма. Внимателният поглед към контурите на мотива показва стилизирано изображение на цветовете на билката. Детелините в Разложката шевица са вграждани за щастие и късмет. Първият лист символизира вярата, вторият – надеждата, третият – любовта. Ако се съчетават тези три, четвъртият лист носи късмета. Свързано е с факта, че четирилистните детелини са много по-рядко срещани от останалите. „Звездици“ е Разложка шевица, която съдържа посланието за единство и хармония между онова, което е горе на небето, и това, дето е на Земята. С нея се украсявали дрехи на девойки и млади жени.

Неизброимо е богатството от символи, описани Житото е символ на раж- в „Шевица от скрина“, дането и развитието на но положеният труд от живота, на плодородието, авторката може да бъде пожелания за жизненост. много добра база както за практическо приложение, Еленът носи посланията така и за бъдещи изследза „дълголетие, издръжвания върху символиката. ливост, грация и доброта“. Родени от българската душа, шевиците достигат Звънчетата са древен сим- до нас и разказват за мивол за прогонване на Зло- налото. Нашепват легенди то. Привличат и упътват и спомени. Събуждат лутащите се души. Срещат промяната в мисленето на се в Кюстендилско. поколенията. Символите им призовават за нов Златовръх е Разложка живот - желан, осмислен шевица. Носена от млади и изпълнен с творящата сила на Любовта. Призважени, постигнали мисини сме да ги опазим. ята на Женското начало – семейство и продълД-р инж. Гинка Стоева жение на рода, доказали

priceless insect is the personification of wisdom, because it tirelessly collects honey, and this is how knowledge is acquired. The beehive has a well-organized way of life and is seen as an ideal model of society. The queen bee personifies supreme power and is often compared to fertility deities. This is a "continuing theme" on which Stefka Mihailova's work has not stopped.

THE REDISCOVERY OF SYMBOLISM The intensive work on the symbolism of the motifs embedded in the Bulgarian embroideries has led to their systematization and extended interpretation, accompanied by specific examples of the finds. For instance: Wheat is a symbol of the birth and development of life, fertility, wishes for vitality.

tovrah is also the name of a healing plant, also known as "golden root", whose most popular property is to eliminate fatigue and tone the body. A close look at the contours of the motif reveals a stylized depiction of the flowers of the herb. The clovers in the Razlog embroidery are embedded for happiness and good luck. The first leaf symbolizes faith, the second - hope, the third - love. If these three are added, the fourth leaf brings the luck. It is related to the fact that four-leaved clovers are much less common than the others. "Starlets" is a Razlog embroidery that contains the message of unity and harmony between what is up in the sky and what is down on Earth. It was used to decorate the clothes of girls and young women.

The wealth of symbols described in "Embroidery from the Chest of Drawers" is innumerable, but the author's work can be a Bells are an ancient sym- very good basis for practical application as well bol for banishing Evil. as for further research on They attract and guide symbolism. Born from wandering souls. They the Bulgarian soul, the meet in Kyustendil. embroideries reach us and tell us about the past. Zlatovrah (the golden They whisper legends and peak) is Razlog’s emmemories. They awaken broidery. Worn by young women, who have a generational shift in thinking. Their symbols achieved the mission of call for a new life-desired, the Feminine - family meaningful and filled and the continuation of with the creative power the lineage, who have of Love. We are called to proven themselves in their resilience and devo- protect them. tion, who have reached the “golden peak". ZlaDr. Eng. Ginka Stoeva The deer carries the messages of "longevity, endurance, grace and kindness."

33


Фестивалите „Огнен Дунав“ и „Празник на кайсията“ Лятното време в Тутракан е изпълнено с позитивни емоции и много забавления. Програмата със събития е цветна и ви дава възможност да откриете нови занимания и развлечения в дунавския град. Безспорно обаче има две традиционни събития, които носят най-голямо усещане за духа на Тутракан. Първото от тях е свързано с празника на река Дунав. Ежегодно организираният фестивал „Огнен Дунав“ е гарантирано шоу за всички зрители, като в програмата му се предвиждат концерти на български и чуждестранни изпълнители и танцови състави, различни игри и забавления, както и кулминацията – светлинно, огнено и лазерно шоу. Сцената на фестивала се превръща в истинска атракция и неслучайно събитието се радва на голям международен

34

интерес. Всяка година градът посреща гости от Балканите и други европейски страни, като всеки посетител остава впечатлен. Събитието събира хиляди хора и популяризира Тутракан като дестинация и дава възможност на гостите да го опознаят като красив, дунавски град. Интересно е разнообразието от музикални стилове, които се съчетават по време на фестивала – народна музика, рок, поп, рап, класическа – няма граници за жанровете, на които посетителите могат да се насладят. Танцовите ансамбли и състави от различни места допринасят за пъстротата на изкуството на сцената на фестивала. Мнозина определят „Огнен Дунав“ като най-голямото и значимо културно събитие в програмата на града.

Summertime in Tutrakan is filled with positive emotions and a lot of fun. The program of events is colourful and gives you the opportunity to discover new activities and entertainment in the Danube town. Undoubtedly, however, there are two traditional events that offer the deepest grasp of the spirit of Tutrakan. The first of them is related to the celebration of the Danube River. The annual Fiery Danube Festival is a guaranteed show for all spectators, and its program includes concerts by both Bulgarian and foreign performers and dance groups alike, various games and forms of entertainment, as well as a grand culmination - a light, fire and laser show. The stage of the festival turns into a real attraction and it is no coincidence that the event enjoys great international

interest. Every year the city welcomes guests from around the Balkans and from other European countries, and every visitor is left impressed. The event gathers thousands of people every year, promotes Tutrakan as a destination and gives guests the opportunity to get to know it as a beautiful Danubian city. The variety of musical styles that are brought together during the festival is also fascinating - the program includes folk music, rock, pop, rap and classical music. There are no limits to the genres that visitors can enjoy. Dance ensembles and teams from different places contribute to the diversity of art on the festival stage. Many define "Fiery Danube" as the largest and most significant cultural event in the city's program. The other emblematic event for Tutrakan is the Apricot


The Fiery Danube Festival and The Apricot Festivals Другото емблематично събитие за Тутракан е Празникът на кайсията. Както е известно, регионът на Тутракан е най-големият производител на кайсии в страната, което е и причината за традиционния фестивал. Провежда се ежегодно под мотото „Тутракан – столица на кайсията“. Събитието предлага изложение на различни сортове на вкусния плод, конкурси за най-добър кайсиев плод, най-вкусно сладко от кайсии, най-добра кайсиева ракия и найвкусен кайсиев сладкиш. В програмата е включен и музикален концерт, както и много игри. Празникът на кайсията е едно от най-интересните събития в културния афиш на Тутракан и е обичан от големи и малки жители на града, а за посетителите представлява истинска атракция. Целта на празника е да отбележи и популяризира труда на местните

кайсиепроизводители и да съхрани обичаите на културния живот на община Тутракан. Продукцията на региона се отличава не само с големия си мащаб, но и с отличните вкусови качества на отглежданите сортове кайсии. Разнообразието на сортове е огромно и посетителите на фестивала ще могат да оценят и опитат техните вкусови качества. Професионално жури ще отсъди най-добрите плодове в различните категории на конкурсите, включващи най-добър плод по сладост, плътност и търговски вид. Един от най-интересните конкурси е специално предназначен за деца – дефиле на плодородието с оригинални костюми и награда „Принцеса Кайсия и Принц Кайсия“. Освен кайсиепрозводителите, в събитието вземат участие и читалища, любители кулинари, местни жители, както и гости на града.

Festival. As is common knowledge to many, the region of Tutrakan is the largest producer of apricots in the country, which is the reason for the traditional festival. It is held annually under the motto "Tutrakan - Capital of The Apricot". The event offers an exhibition of different varieties of delicious fruit, and competitions for the best apricot fruit, the most delicious apricot jam, the best apricot rakia and the most delicious apricot cake. The program also includes a music concert and many games. The apricot festival is one of the most interesting events in the cultural poster of Tutrakan. It is loved by young and old residents of the city alike, while for visitors it is a real attraction. The purpose of the holiday is to celebrate and promote the work of local apricot growers and to preserve the customs of cultural life in the

municipality of Tutrakan. The produce of the region is distinguished not only by its large scale but also by the excellent taste of the cultivated varieties of apricots. The multitude of varieties is huge and visitors of the festival will be able to appreciate and try their qualities. A professional jury will judge the best fruits in the various categories of the competitions, including the best fruit in sweetness, density and commercial appearance. One of the most interesting competitions is specially designed for children - a parade for original costumes centred around a theme of fertility, with the winners receiving the "Princess Apricot and Prince Apricot" award. In addition to apricot growers, the event is attended by community center members, amateur chefs, locals and guests of the city.

35


Ваканционен комплекс Уейв Резорт – едно по-различно място Wave Resort – a unique place to experience

Ваканционен комплекс Уейв Резорт се намира на 5 км северно от град Поморие. Място, което събира енергийността на фините магнитни частици на плажния пясък и лечебните свойства на солените води на Поморийското лиманно езеро. Обграден от една страна от морето, а от друга от Поморийските солници, с неповторимата си атмосфера, микроклимат, адаптирана растителност и животинска среда, ваканционен комплекс Уейв Резорт разкрива впечатляващо релаксираща и естествено възстановяваща атмофера. Съчетани със сутрешния морски бриз и лечебните йодни пари, те сътворяват една естествена лечебница за редица заболявания. Пясъкът на плажната ивица има черен цвят, заради високото съдържание на магнетит- феримагнитен минерал, един от няколкото оксиди на желязото. Магнетитът

притежава най-силните магнитни свойства от всички естествено срещани минерали на Земята. Смята се за лечебен, особено когато е съчетан с дълго излагане на слънце и морска вода. Черпейки от природните богатства в съседство, несъмнена гордост на ризорта е разположения на 2500 кв.м. W~SPA център. Както всичко останало в Уейв Резорт, така и тук, усещането е по-различно. W~SPA е посветен на съвременния свят на СПА, грижата за здравето, профилактиката срещу заболявания, детокса и цялостното пречистване на тялото.

Wave Resort is situated 5 km north of Pomorie. A place that collects the energy of the fine magnetic beach sand and the healing power of the salt waters of the Pomorie Lake. Surrounded on one side by the sea and on the other by Pomorie Lake, with its unique microclimate, vegetation and animal habitat, Wave Resort reveals an impressively relaxing and naturally restorative atmosphere. Combined with the morning sea breeze and healing iodine fumes, they create a natural healing envi-

ronment for a number of diseases. The sand on the beach is black due to the high content of magnetite - a ferromagnetic mineral, one of the few iron oxides. Magnetite has the strongest magnetic power of allnatural minerals on Earth. It is considered healing, especially when combined with prolonged exposure to the sun and seawater. Drawing from the riches of nature, the undoubted pride of the resort is the W~SPA centre with its 2,500 sq.m. of modern architecture and scenic

За контакти: Ваканционен комплекс Уейв Резорт | Къмпинг зона Ахелой | +359 59 09 81 81 | www.waveresort.bg


финландска сауна, парна баня, леден душ и шоково ведро, траУелнес програмите на W~SPA диционен турски хамам, зони в Уейв Резорт са програми за за отмора и гимнастика. възстановяване и възвръщане В програмите са предвидени на душевния баланс, които комбинират двигателна актив- още солен терапевтичен басейн, ност, Спа терапии и възстано- Kнайп пътеки, Хималайска солвителни процедури с Поморий- на стая, душ Шарко, душ Виши, самостоятелна Расул зала с парска кал и луга, хидротерапии, електротерапия, физиотерапия, на баня, терапия с инфрачервени лъчи върху затоплено легло, халотерапия, специален хратангенторна вана с хидромасаж, нителен режим с разнобразие пресотарапия с лимфодренаж, от функционални храни за ароматна вана и други. подобряване на здравето и Насладете се на една укрепвацялостното благосъстояние. Всяка от трите уелнес програми ща, оздравителна и неповторие с възможност за избор на 3, 5 ма ваканция във ваканционен комплекс Уейв Резорт. или 7 дневен пакет. КлиенОсигурете си едно по-различно тите се възползват от модерно преживяване, на едно по-разоборудван фитнес, вътрешен лично място. басейн с джакузи, билкова и

Уелнес програми

grounds. Like everything else at Wave Resort, the feeling here is unique. W~SPA is dedicated to the modern world of SPA, health care, disease prevention, detox and overall cleansing of the body.

Wellness programs W~SPA wellness programs at Wave Resort are programs for rejuvenation and restoring mental balance. They combine physical activities, Spa therapies with Pomorie mud and lye, hydrotherapy, electrotherapy, physiotherapy, halotherapy, a special diet with a variety of functional foods to

improve health and overall well-being. Each of the three wellness programs has a choice of 3, 5 or 7 day packages. Customers benefit from a modern equipped gym, indoor pool with jacuzzi, herbal and Finnish sauna, steam bath, ice shower and shock bucket, traditional Turkish hammam, relaxation and gymnastics areas. The programs also include a salt therapeutic pool with hydro massage, Kneipp paths, Himalayan salt room, Sharko shower, Vichy shower, private Rasul chamber with steam bath, infrared therapy on a heated bed, hydro massage bath, pressotherapy, lymphatic drainage, aromatic bath and others. Experience a strengthening, healing and unique vacation at Wave Resort.

Contacts: Wave Resort | Camping area Aheloy, Pomorie | +359 59 09 81 81 | www.waveresort.bg


красива, спокойна, с поглед в бъдещето beautiful, calm, looking into the future

Предвиждат ли се дейности, свързани с развитието на читалищата на територията на общината?

на територията на общината. Общинският съвет ежегодно разпределя по утвърден точков механизъм общинска субсидия от 80 000 лв. за дейността на читалищата и за поддръжка на сградите. Съвместно провеждаме различни фестивали с регионално и национално значение. Имаме много добри певчески групи и танцови състави. Близо 500 самодейци развиват творческа дейност. През месец април след основен ремонт на сградата официално се откри и Народно читалище „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене, което през 2018 г. претърпя пожар. Щастлива съм, че успяхме, с подкрепата на държавата и с общи усилия, да възстановим и обновим тази културна институция. Козлодуйското читалище също е обновено по проект. Непрекъснато търсим възможности за възстановяване на остарялата материална база на читалищата.

Работим изключително ползотворно с петте читалища

В Козлодуй се намира единственият на Балканския

Здравейте, г-жо Николова, за нас е удоволствие да Ви представим на нашите читатели. Споделете ни няколко думи за общината и града. Община Козлодуй е разположена в северозападната част на Област Враца и включва пет населени места – гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара, с население близо 21 000 жители. Радвам се, че гр. Козлодуй е атомната столица на България. Промените, които се случват в община Козлодуй в последните години са видими и реални. С моя екип успяхме да реализираме много от идеите, които имах, когато станах кмет. Основната ни задача е нашата община да е едно спокойно и сигурно място за живеене.

38

We work very fruitfully with the five community centres in the municipality. Under an approved nomination facility, the Municipal Council annually allocates a municipal subsidy The municipality of Kozloduy of BGN 80,000 for the activities is located in the north-western of the community centres part of Vratsa District and and for the maintenance of includes five settlements - the the buildings. We jointly hold town of Kozloduy, the village of various festivals of regional Harlets, the village of Glozhane, and national importance. the village of Butan and the We have very good singing village of Kriva Bara, with a and dance groups. Nearly population of nearly 21 000 500 amateur artists develop inhabitants. We are happy that creative activities. In April, the town of Kozloduy is the after a major renovation of nuclear capital of Bulgaria. The the building, the community changes that have taken place centre "Yakim Despotov - 1899", in Kozloduy municipality in which suffered a fire in 2018 recent years are visible and real. was officially opened in the With my team we managed village of Glozhane. I am happy to realize many of the ideas I to say that we have managed, had in mind when I took the with the support of the state mayor's position. Our main task and with joint efforts, to restore is to make our municipality a and renovate this cultural peaceful and safe place to live. institution. The community Have you planned for any centre in the town of Kozloduy activities related to the has also been renovated under development of community a project. We are constantly centres on the territory of this looking for opportunities to municipality? restore the outdated facilities of Hello, Ms. Nikolova, it is our pleasure to introduce you to our readers . Please share a few words about the community and the town.


полуостров плаващ Национален исторически музей „Параход Радецки”. Той ли е най-важният културно-исторически обект за района? Гордеем се, че именно от Козлодуй е тръгнал пътят към безсмъртието на Ботев и неговата чета. Национален исторически музей „Параход Радецки” е филиал на НИМ, гр. София, и е част от 100-те национални туристически обекта в България. На плаващия музей може да се види експозиция от ценни реликви, като знамето на Ботевата чета, униформи на Ботеви четници, последните писма, писани от Христо Ботев и др. С Ботев и неговото дело е свързан и Общинският ни музей „Козлодуй – новата станция на България”, намиращ се непосредствено до паметника на Ботев. Експозицията е разположена в четири помещения, като във всяко едно от тях е показана отделна тема от историята на града ни. Тези забележителности се намират в красивата местност Ботев парк. На това място всяка година на 27 май посрещаме стотици Ботеви поклонници, които, след като пренощуват

тук, тръгват на поход по Ботевия път до връх Околчица. Имаме и други културно-исторически обекти в община Козлодуй, като Матеев геран, Поповото ханче, местността „Калето”, където могат да се видят останки от античния град-крепост и средновековното селище „Августа”. Как бихте искали да изглежда община Козлодуй през следващите 10 години? Едни от приоритетите в политиката на Община Козлодуй са предучилищното и училищното образование, здравеопазването, градското благоустройство. За мен, като кмет, децата са най-важни. Поетапно ремонтираме детски градини и изграждаме нови детски площадки на открито. Ние сме и от малкото общини в България, които отпускат по 600 лева при раждане или осиновяване на дете. Надявам се, това което правим да накара хората да остават да живеят тук, да създават семейства, да отглеждат децата си тук, в нашата община – красива и уредена. Искам да видя община Козлодуй, като една модерна европейска община, с още повече нововъведения и много работни места.

the community centres. Kozloduy is home to the only floating National History Museum on the Balkan Peninsula - "the Radetsky Steamship”. Is this the most important cultural and historical site for the area? We are proud that it was from Kozloduy that Botev and his detachment started their way to immortality. The National History Museum "the Radetsky Steamship" is a branch of the National Museum of History in the city of Sofia, which is part of the 100 national tourist sites in Bulgaria. In the floating museum you can see an exposition of valuable relics, such as the flag of Botev's detachment, uniforms of Botev's revolutionaries, the last letters written by Hristo Botev, etc.

meet at this place every year on May 27, who, after spending the night here, set off on a hike along Botev's Road to Mount Okolchitsa. We have other cultural and historical sites in Kozloduy municipality, such as the Mateev geran, the Popovo Inn, the “Kaleto” locality, where you can see the remains of the ancient fortress-town and the medieval settlement of "Augusta". How would you like to see Kozloduy Municipality in the next 10 years?

One of the policy priorities of Kozloduy Municipality is pre-school and school education, health care, urban development. For me, as mayor, children are most important. We are gradually renovating kindergartens and building new outdoor playgrounds. We are one of the few municipalities Our Municipal Museum in Bulgaria that grant 600 leva "Kozloduy - the new station of for the birth or adoption of Bulgaria", located next to the a child. I hope what we are Botev monument, is also related doing will make people stay with Botev and his work. The to live here, start families, exposition is arranged in four raise their children here, in rooms, each of them displaying our municipality - a beautiful a separate theme from the and well-settled town. I want history of our town. These to see Kozloduy as a modern attractions are located in the European municipality, with beautiful area of Botev Park. even more innovations and workplaces. Hundreds of Botev's pilgrims


Пистирос и наследството на Древна Тракия

Pistiros and the Heritage of Ancient Thrace Територията на община Септември, разположена между северните склонове на Родопите и предпланините на Средна гора, в най-западната част на долината на р. Марица, е предлагала през вековете отлични условия за живот, доказателство за което са над 200 археологически паметници от различни исторически епохи – античното тържище Пистирос, Ветренската гробница, римската пътна станция Бона Манзио, останките от ранносредновековната църква „Св. Марина“ във Варвара и много други. Безспорно, от тези обекти, най-интересният и значим за науката, но също така и по мащаби на проучванията, е Пистирос – антично селище, намиращо се на левия бряг на р. Марица (някога плавателна), в м. Аджийската воденица, в землището на сегашния град Ветрен. Име-

40

то на селището е известно от надпис, открит през 1990 г. Откривател на обекта е полският археолог М. Домарадски, чието име носи музеят в гр. Септември. Постоянната експозиция е посветена именно на този забележителен археологически паметник. Непрекъснатите до този момент археологически проучвания (вече за тридесет и трета поредна година) обогатяват знанията ни относно историята на селището, като от резултатите става ясно, че емпорион Пистирос е играл изключително важна роля в развитието на икономическия и културен живот в Древна Тракия. Ежегодно постъпващите находки не спират да изненадват учените и да поставят нови въпроси пред тях. За Пистирос вече се знае много – селището възниква към средата на V в. пр. Хр.

The territory of the municipality of Septemvri, located between the northern slopes of the Rhodopes and the foothills of Sredna Gora, in the westernmost part of the valley of the Maritsa river, has offered over the centuries excellent living conditions, as evidenced by more than 200 archaeological monuments from different historical eras – the ancient marketplace of Pistiros, the Vetren tomb, the Roman road station Bona Manzio, the remains of the early medieval church of St. Marina in Varvara and many others. Undoubtedly, of these sites, the most interesting and significant for science purposes, but also for the scale of the study, is Pistiros – an ancient settlement located on the left bank of the Maritsa river (once navigable), in the Adzhiyska mill vicinity,

in the land of the present town of Vetren. The name of the settlement is known from an inscription discovered in 1990. M. Domaradski was the founder of the site, whose name is given to the museum in the town of Septemri. The permanent exhibition is dedicated to this remarkable archaeological monument. Continuous archaeological research (for a thirty-third year now) has enriched our knowledge of the settlement's history, and the results show that the emporion Pistiros played an extremely important role in the development of economic and cultural life in Ancient Thrace. The annual findings never cease to surprise scientists and pose new questions to them. Much is already known about Pistiros – the settlement dates back to the middle of the 5th century


на територията на Одриското царство. Според най-широко приетата хипотеза у нас, той е създаден от тасоски колонисти. Това, което знаем със сигурност е, че в него са живели, както гърци, така и траки, които активно са се занимавали със занаятчийство и търговия. Това е видно от намерените тук многобройни и разнообразни артефакти, които могат да бъдат разгледани в експозицията на музея. Сред тях са амфорите за вино, като тасоското – едно от най-качествените и скъпи вина в тогавашния свят – и за по-евтини и достъпни вина от други по-малки центрове на Егейското крайбрежие. Намерени са още теглилки за везни, оловни пломби, множество монети, които свидетелстват за извършването на търговска дейност. Изключителен интерес представляват откритите през 2012 г. глинени отпечатъци от пръстени, прикрепени към свитък. Те са интерпретирани като печати, скрепяващи търговски сделки. Сред вносните стоки са и красивите червенофигурни вази, дело на атически майстори, в които като оживели пред нас се явяват сцени от античната митология. Археологическият музей притежава една от най-богатите колекции от гръцка рисувана керамика у нас. Наред с търговията, е развивана и производствена дейност. На територията на обекта има данни за изработането на изделия от бронз. Намерени са поти за разтопяване на метала, калъпи за отливане на статуетки и накити, бронзови матрици за орнаментиране на метални пластини и специални инструменти, използвани в ювелирството. Пистирос впечатлява и със своята архитектура. Запазени са част от неговите крепостни стени, изградени от масивни гранитни блокове и кирпич във височина. Разкрита е една от портите на селището, защитена с кула, която по-късно е преустроена като бастион. От портата започва улица застлана с каменни плочи, от двете страни на която са били построени сгради с каменен цокъл и кирпичени стени. Сградите са имали богата архитектурна украса, изработена от глина и керемидени покриви. Постройките и улиците са снабдени с отводнителни канали. Руините на Пистирос могат да бъдат видени и днес, устояли на времето. Но за музея и проучвателите предстои важната задача, свързана със социализацията и експонирането на този уникален археологически паметник. Голяма част от артефактите, открити при археологическите разкопки, могат да бъдат разгледани в постоянната експозиция на музея. Музеят популяризира дейността си и с редица гостуващи изложби в страната и чужбина, полеви археологически школи и образователни програми за ученици. Актуална информация за събитията провеждани в АМ гр. Септември може да бъде видяна на неговата електронна страница и във Facebook – https://archaeological-museum-septemvri.com/; https://www.facebook.com/museumseptemvri.

BC on the territory of the kingdom of Adrianople. According to the most widely accepted hypothesis in our country, it was created by Tassos colonists. What we know for sure is that it was inhabited by Greeks and Thracians who were actively engaged in crafts and trade. This is evident from the numerous and varied artefacts found here, which can be viewed in the museum's exhibition. These include wine amphorae, such as Thasos wine – one of the finest and most expensive wines in the world at the time – and for cheaper and more accessible wines from other smaller centres on the Aegean coast. Also found were weighing scales, lead seals, and numerous coins that attested to commercial activity. The clay ring prints found in 2012 attached to a scroll were of particular interest. They have been interpreted as seals binding commercial transactions. Among the imported goods were beautiful red-figure vases, the work of Attic masters, in which scenes from ancient mythology appear before us as if brought to life. The Archaeological Museum has one of the richest collections of Greek painted ceramics in the country. Along with trade, manufacturing activity was also developed. There is evidence on the site of the manufacture of bronze. Pottery for melting metal, moulds for casting statuettes and jewellery, bronze moulds for ornamenting metal plates and special tools used in jewellery making were found. Pistiros also impresses with its architecture. Part of its walls are preserved, built of massive granite blocks and sun-dried brick in height. One of the settlement's gates, protected by a tower that was later rebuilt as a bastion, has been uncovered. A street paved with stone slabs begins from the gate, on both sides of which were built buildings with stone plinths and sun-dried brick walls. The buildings had rich architectural decoration made of clay and tiled roofs. The buildings and streets were provided with drain channels. The ruins of Pistiros can still be seen today, having stood the test of time. Yet the museum and researchers shall face the important task of socializing and exposing this unique archaeological monument lies ahead. Many of the artefacts, discovered during the archaeological excavations can be viewed in the museum's permanent exhibition. The museum also promotes its activities with a number of guest exhibitions in the country and abroad, field archaeological schools and educational programs for students. Up-todate information about the events held at the Architectural Museum (AM), in the town of Septemvri can be viewed on its website and in Facebook – https://archaeological-museum-septemvri.com/; https://www.facebook.com/museumseptemvri.

41


Старият мост с часовниковата кула The old bridge with the clock tower

Даскаловата къща The Daskalov House

Трявна – столицата на резбарското и зографското изкуство

Т

рявна е едно от китните балкански градчета, съчетало стария възрожденски дух с динамиката на забързаното ежедневие. Родена през XVI в., днес Трявна се развива като желана туристическа дестинация, посрещайки гости от страната и чужбина. Чистият лечебен въздух и старинният облик на градчето са предпоставка както за многобройни частни посещения, ученически екскурзии и зелени училища, така и за превенция на белодробното здраве. Регионът предлага уюта и прохладата на планината с легендите и разказите за миналото. Трявна възниква като дервентджийско селище през 1565 г. и поради привилегирования си статут населението се ползва с редица данъчни облекчения. Това благоприятства бързото му разрастване. Суровият климат и неблагоприятните природни условия ограничават възможностите за развитие на селско стопанство и подтикват населението да търси възможности за препитание. Изобилието от камък, дърво и талант провокират тревненци да започнат упражняването на строителство, дърворезба и иконопис. Така още през XVII в. се поставя началото на Тревненската художествена школа – най-старата и единствена жива и до днес, в лицето на Специализирания музей, Националната гимназия за приложни изкуства и много резбарски работилнички. Музеят има за цел събиране, съхраняване и популяризиране на образците на старите тревненски майстори. Създаден през 1963 г. с пръв музеен обект Даскаловата къща, днес той обхваща девет музейни обекти, които представят както бита, образованието и социално-икономическия възход на някогашните тревненци, така и постиженията на тревненската художествена школа. Част от тях са:

Даскаловата къща, строена 1804 г. - 1808 г., е единствения в страната музей на резбарското изкуство. Това е емблематична сграда, съчетала в себе си финансовите възможности на собственика й Картината "Жената и природатърговеца хаджи Христо Даскалов, та" от Димитър Казаков - Нерон. с майсторлъка и изяществото в работата на тревненските майстори строители и резбари. Къщата е паметник на културата с национално значение. Славейковата къща – домът, в който Ирина и Петко Славейкови създават своето семейство. Роден дом е и на поета Пенчо Славейков, получил номинация за Нобелова награда през 1912 г. за поемата си „Кървава песен”. В този музей е показана скромната жилищна атмосфера, илюстрирана с документален разказ и филм за живота и творчеството на бележитата фамилия. Къщата е строена около 1830 г. Други места, които непременно трябва да посетите, са Музеят на иконата, Музеят за азиатско и африканско изкуство и Ангел Кънчевата къща, която е паметник на културата с национално значение. В Трявна всеки гост намира топлина, спокойствие и уют. Времето измерва Старият часовник на площада, от който всяка вечер се разнася нежна Славейкова песен. Тук всеки с наслада ще усети българския възрожденски дух. Или пък ще смири душата си в двете тревненски църкви „Св. Арх. Михаил” и „Св. Георги”. Добре дошли в сърцето на България!

„Старото школо” – едно от първите светски училища по българските земи. Строено в периода 1836 - 1839 г., то е известно още като „Славейково школо” поради факта, че в продължение на 8 години тук учителства Петко Славейков. Днес в Школото могат да се разгледат пет експозиционни зали. Райковата къща – една от най-красивите тревненски къщи. Тя е строена през 1846 г. и е роден дом на първия български професор по химия – Пенчо Райков. Сградата е представител на късно възрожденския тип, и е дело на архитектон Димитър Сергюв. В нея е представена документална експозиция за живота и научните постижения на проф. Райков. Къщата е паметник на културата с национално значение.

42

Старото школо "The Old School"


Райковата къща The Raikova House

Славейковата къща The Slaveykova House

Tryavna – The Capital of Carving and Painting

T

ryavna is one of the beautiful Balkan towns, combining the old Revival spirit with the dynamics of hectic everyday life. Created in the 16th century, today Tryavna is developing as a desirable tourist destination, welcoming guests from across the country and abroad. The clean healing air and the ancient appearance of the town are a prerequisite for numerous private visits, school trips and summer camps, as well as for the prevention of lung health. The region offers the coziness and coolness of the mountain with its legends and stories about the past.

Tryavna emerged as a Derventji settlement in 1565 and due to its privileged status, the population enjoyed a number of tax reliefs. This favoured its rapid growth. The harsh climate and unfavourable natural conditions limited the opportunities for agricultural development and encouraged the population to seek livelihoods. The abundance of stone, wood and talent provoked the people of Tryavna to start practicing construction, woodcarving and icon painting. Thus, as early as the 17th century, the Tryavna Art School was established - the oldest and only one true alive to this day, in the face of the Specialized Museum, the National High School for Applied Arts and many carving workshops. The museum aims to collect, preserve and promote the works of the old masters of Tryavna. Established in 1963 with its first museum site, the Daskalova House, today it covers nine museum sites, which represent the life, education and socio-economic rise of the former Tryavna, as well as the achievements of the Tryavna Art School. Some of them are: "The Old School" – one of the first secular schools in the Bulgarian lands. Built in the period between 1836 and 1839, it is also known as "The Slaveykov School" due to the fact that Petko Slaveykov taught here for a span of 8 years. Today, five exhibition halls are open for visit in the School. The Raikova House – one of the most beautiful houses in Tryavna. It was built in 1846 and was the home of the first Bulgarian professor of chemistry - Pencho Raykov. The building is representative of the late Revival house type and is the work of architect Dimitar Sergyuv. It presents a documentary exposition about the life and scientific achievements of Prof. Raykov. The house is a cultural monument of national importance. The Daskalov House, built between 1804 and 1808, is the only museum of carving art in the country. This is an emblematic building, combining the financial capabilities of its owner - the merchant Hadji Hristo Daskalov, with the craftsmanship and elegance found in the work of Tryavna's master builders and carvers. The house is a cultural monument of national importance.

Обучение по дърворезба Woodcarving training

Урок на Рада Госпожина Lesson of Rada Gospozhina

The Slaveykova House – the home where Irina and Petko Slaveykovi started their family. It is also the birthplace of the poet Pencho Slaveykov, who received a Nobel Prize nomination in 1912 for his poem "A Bloody Song". This museum shows a modest living atmosphere, illustrated with a documentary story and a film about the life and work of the famous family. The house was built around 1830. Other must-visit places are the Iconography Museum, the Museum of Asian and African Arts and Angel Kanchev House, which is a cultural monument of national importance. In Tryavna every guest finds warmth, tranquillity and comfort. Time is measured by the Old Clock on the square, from which a gentle nightingale's song can be heard every night. Here everyone will savour the opportunity to experience the spirit of Bulgarian Revival life. Or he may as well humble his soul in Tryavna's two churches "St. Arch. Michael” and “St. Georgi ”. Welcome to the heart of Bulgaria!

43


ОТ СЛЪНЦЕТО ИЗПРАТЕНО, ОТ ПЧЕЛИТЕ ДОНЕСЕНО SENT FROM THE SUN, BROUGHT BY THE BEES

Исторически сведения показват, че за славяните и прабългарите пчеларството е било познато още преди заселването им на Балканския полуостров. След създаването на българската държава през 681 г., то било разпространено по цялата територия на страната. България била прочута сред съседите си с вкусния пчелен мед и пречистен восък. В началото събиран от питите на дивите пчели, а по късно от кошери, с конусовидна форма, изплетени от клони, в кухи дънери или скални дупки. Пчелите печелели голяма почит не само заради меда, на и със способността да предсказват времето чрез поведението си. Ако летят още преди изгрев слънце, денят ще бъде хубав. Ако не излизат от кошера – иде буря, ще вали дъжд. Стесняването

44

на входа му чрез натрупването на повече прополис, вещае люта зима. В началото на ХХ век масово навлизат и се усъвършенстват дървените кошери в съвременния им вид, а пчеларството се запазва като традиционно занимание във всички области на страната ни.

Пътят на слънчевия дар Пчелите съществуват от повече от 130 милиона години и правят мед по един и същ начин! Изключителната им устойчивост се дължи на високата адаптивност, свързана с тяхната задружна работа и способността да поддържат чистота в кошера. Пчелната колония се състои от една пчела-майка, мъжки търтеи и от 20 до 60 хиляди пчели. В семейството на

Mankind had begun extracting honey through bees about 10,000 years ago. The only insects to create valuable food for humans, bees were regarded as sacred for the Mayan civilization. Historical data show that beekeeping was well known to Slavs and Proto-Bulgars even before they settled on the Balkan Peninsula. After the establishment of the Bulgarian state in 681, the craft was spread throughout the land. Bulgaria was famous among its neighbours for its delicious honey

and refined wax. These were initially collected from the honey-combs of wild bees. Later on, Bulgarians learned to breed bees in coneshaped hives woven from branches. They plastered these hives inside and out with a mixture of yellow soil or clay, manure, ash and straw to protect them from wind, rain and cold. To entice the bees, they smeared the insides of the hives with honey and balm. They were called "travni", "kosheritsa" or also "pavit" (as they called plants with a long, tough, creeping or


високообществените медоносни пчели съществува силно разграничение и разделение на труда. Пчелата-майка е по-едра от останалите и е единствената, която снася до 2500 яйца на ден през месеците на силен медосбор. Живее до 5 години. Търтеите имат оплождаща функция и не вършат нищо друго, не събират мед, не жилят. Младите женски пчелички, навършили 18 – 20 дена, стоят само в кошера. Наричат се пчели-работнички или „приемачки“, защото приемат и преработват нектара като го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето в продължение на около 20 минути. Така го обогатяват с ензими и изпаряват водното му съдържимо, докато намалее до 35 – 40% . После го отлагат под формата на малки капчици по стените или дъното на восъчната килийка и постепенно я запълват. Изпарението продължава под въздействие на активната вентилация в кошера. Когато водното съдържание в нектара достигне 15 – 20/21%, а количеството на захарозата до 5 %, нектарът се превръща в пчелен мед. Пчелата работничка произвежда около 1/12 чаена лъжичка мед за целия си живот. Пчелите-работнички са заети и с изграждането на шестоъгълните килийки на восъчните пити. Тази форма е особено устойчива, а за нея се изразходва по-малко восък и енергия, отколкото за която и да е друга. Когато килийките се напълнят с мед, ги запечатват с восъчно капаче, което предотвратява поемането на

влага. Работничките хранят пчелата-майка и кърмят ларвите с пчелно млечице. Грижат се за чистотата, обработват килийките и извършват всички останали дейности в гнездото. По-възрастните медоносни пчели летят извън кошера на разстояния до 1,5 – 2 км, но в някои случаи могат да се отдалечат от кошера на 7 –9 км и повече. Откриват и събират вода и нектар, които донасят в убежището си. Разделени са на пчели „разузнавачки“ и пчели „събирачки“. Разузнавачките облитат територии в търсене на нектар, като се ориентират по аромата, цвета, формата на растенията и звука, който издават другите пчели. Бръмченето се дължи на трептенето крилцата им, които се разтварят по 11 400 пъти в минута. Разузнавачките пренасят в кошера част от новооткрития нектар и предават на събирачките информация за находището чрез „танца на вълната“ – движения върху питата, указващи разположението на източника спрямо Слънцето и кошера. Донесеният нектар подсказва аромата. Мозъкът на пчелите е с размерите на сусамово семе, но притежава удивителен капацитет за определяне на изминатото разстояние и ефективността на движението. От ранно утро до здрач пчелите събирачки се трудят за слънчевата храна като летят от кошера до находищата с нектар и обратно. Ако не могат да се завърнат по светло, остават да пренощуват върху цветовете. Средно дневно те извършват по 10 полета със скорост

twisting stem, used in the manufacture). In some locales, they used vine or willow sticks for this purpose. Under extreme conditions, straw "hoods" (kaftans) were placed on top of the hives. In Northeastern Bulgaria bees were also bred in so-called "stoolbi" – hollow logs, 40-50 centimetres long, sealed on top with planks and tiles. Cliff holes were dug in settlements along the Danube River for the same purpose. Bees had earned great respect not only for their honey but also for their ability to forecast the weather through their behaviour. If they roamed before sunrise, the day would be nice. If they did not come out of the hive – a storm would be coming, it would rain. The narrowing of its entrance by gathering more propolis alludes to a harsh winter. At the beginning of the twentieth century, wooden hives in their modern form spread and were being improved upon en masse, whereas beekeeping was preserved as a traditional occupation in all areas of our country.

The path of the solar gift Bees have been around for more than 130 million years and continue to make honey in the exact same way! Their exceptional durability is due to their high adaptability associated with their teamwork and their ability to maintain cleanliness in the hive. A bee colony consists of one mother bee, male drones and from 20 to 60 thousand bees. In the family of highly social honey bees, a strong division of labour is at play. The mother bee is larger than the rest and is the only bee that lays eggs, going up to 2,500 eggs a day during the months of strong

honey harvest. It lives for up to 5 years. Drones play a fertilizing role and do nothing else, they do not collect honey, and they do not even sting. Young female bees, aged between 18 and 20 days, spend their time only inside the hive. They are called worker bees or "receivers" because they receive and process nectar by moving it repeatedly through their honey stomach to their trunk for about 20 minutes. Thus they enrich it with enzymes and evaporate its water content until it decreases to 35 – 40%. They then deposit it in the form of small droplets on the walls or bottom of the wax cell and gradually fill it up. Evaporation continues under the influence of active ventilation in the hive. When the water content in the nectar reaches 15 – 20/21%, and the amount of sucrose up to 5%, the nectar turns into honey. A single worker bee produces about 1/12 of a teaspoon of honey for the entirety of its life. Worker bees are also busy building the hexagonal cells of the wax combs. This form is particularly durable and requires less wax and energy than any other. When the cells are filled with honey, they are sealed with a wax cap, which prevents the absorption of moisture. The workers feed the mother bee and feed the larvae with royal jelly. They take care of the cleanliness and the cells and perform all other activities in the nest. Older honey bees fly outside the hive at distancess of up to 1.5 – 2 km, m, but in some cases, they can move away from th the he hive at 7-9 km k and more..


около 50 – 60 км/час, а когато са натоварени – 25 – 40 км/час. Пчелите събирачки изсмукват с хоботчето си нектара или маната като го събират в медовото си стомахче, където започва ензимната им преработка. Количеството нектар, което донася една пчела е 45 – 60 милиграма. Това означава, че медоносните пчели трябва да прелетят около 144 841 км (обиколката на Земята е само 40 075 км!), да съберат прашец от 2 000 000 цвята, при 14 000 часа работа, за да направят 1 килограм мед. Той ни дава енергия от 315 до 335 килокалории. Безценната слънчева храна е незаменима за работливите пчели и човека. Затова 20 май се отбелязва като Световен ден на пчелите.

кти за здраве и лечение, а способността му да абсорбира влага го прави полезен и за човешката хубост. Той е концентрирана пълноценна храна, съдържаща над 450 важни за нас вещества: въглехидрати – предимно простите захари глюкоза и фруктоза, аминокиселини, белтъци, минерали, витамини, хормони, ензими и др., с усвоимост над 80%! Това е единствената храна, която съдържа „пинокембрин“ – антиоксидант, подобряващ функциите на мозъка. Изследванията доказват, че медът притежава антимикробно действие, помага за нормализиране на киселинността в стомаха, служи при превръзка и лекуване на рани, за укрепване на имунната система. Има широко приложение в народната медиЗдраве, донесено от цина – се от болки в гърпчелите лото, простуда, храносмиОт древността народилателте познават свойствата на ни меда и пчелните проду-

They search and collect water and nectar, which they bring to their shelter. They are divided into "scout" bees and "gathering" bees. Scouts fly around in search of nectar, navigating using the aroma, colour and shape of the plants as well as the sound made by other bees. The buzzing is due to the flutter of their wings, which flap 11,400 times a minute. The scouts transfer some of the newly discovered nectar to the hive and pass on information about the deposit to the collectors through the "dance of the wave" – movements on the comb, indicating the location of the source relative to the sun and the hive. The nectar brought suggests the aroma. The bees brains are the size of a sesame seed but have an amazing capacity to determine the distance travelled and the efficiency of movement. From early morning until dusk, collector bees

work for their ''solar'' food by flying from the hive to the nectar fields and back. If they cannot return by sunset, they stay overnight atop the flowers. On average, they perform 10 flights a day at a speed of about 50 – 60 km / h, and when carrying – 25 – 40 km / h. The collecting bees suck out the nectar or 'manna with their proboscis and collect it in their honey stomach, where the enzymatic processing begins. The amount of nectar that a single bee brings is 45-60 milligrams. This means that honey bees have to fly about 144,841 km (the circumference of the Earth is only 40,075 km!), to collect the pollen of 2,000,000 flowers, with 14,000 hours of work to make 1 kilogram of honey. It gives us energy worth between 315 and 335 kilocalories. This invaluable ''solar'' food is indispensable for hardworking bees and humans alike. That is why the 20th of May is celebrated as International Bee Day.


Health brought by bees

разстройства до кожни проблеми и сенна хрема. Прополисът (пчелен клей), заслужено е наречен "природен антибиотик". От него се извлича 30%-на тинктура, която притежава мощни противомикробни, противовирусни, противоплесенни и противорадиационни свойства. Пчелният прашец, пчелното млечице и пчелния восък са природни имуностимуланти. Толкова много блага, донесени с труда на пчелите! Единственото, което можем да направим в замяна, е да се грижим за тяхното опазване и благосъстояние.

Да опазим пчелите! Почти невероятно е, как толкова малки същества могат да имат такова ог-

ромно влияние не само върху човешкия вид, а върху цялата природа. Според Алберт Айнщайн, ако пчелите изчезнат от Земята, човечеството ще оцелее не по-дълго от четири години. Причината – над 1/3 от растенията за храна за хората и животните, се опрашват от насекоми. 80% от тези насекоми са пчели. По време на един групов летеж, медоносната пчела посещава между 50 до 100 цветчета. Българската пророчица баба Ванга предсказва изчезването на пчелите като начало на катастрофа, която очаква хората: „Ще дойде ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци – най-напред лукът, чесънът, пиперът. После ще изчезнат и пчелите, а млякото ще стане

From ancient times humans have understood the healing properties of honey and bee products. The ability of honey to absorb moisture makes it useful for human beauty. It is a concentrated complete food containing over 450 substances important to human health: carbohydrates – mainly the simple sugars glucose and fructose, amino acids, proteins, minerals, vitamins, hormones, enzymes, etc., with the digestibility of over 80%! This is the only food that contains "pinocembrin" – an antioxidant that improves brain function. Depending on its origin, honey can be polyfloral (when the nectar is collected from different plants) or monofloral – if one crop dominates. In Bulgaria, larger quantities of monofloral honey are obtained from acacia, linden, lavender, sunflower and rapeseed. Тobacco, chestnut, cotton and pine honey, etc. are more limited, as well as manna (honeydew) honey, obtained mainly from the secretions of living parts of plants or from the secretion of insects sucking on them. Studies prove that

honey has antimicrobial properties, helps to normalize acidity in the stomach, serves in patching and healing wounds, as well as strengthening the immune system. It is widely used in folk medicine – treating anything from sore throats, to colds, from digestive disorders to skin problems and hay fever. Propolis (bee glue) is deservingly called a "natural antibiotic". 30% tincture is extracted from it, which has powerful antimicrobial, antiviral, antimoulding and anti-radiation properties. Bee pollen, royal jelly and beeswax are natural immunostimulants. So many blessings are brought upon us by the labour of bees! The only thing we can do in return is to take responsibility for their protection and well-being.

Let's protect the bees! It is almost unbelievable how such small beings can have such a huge impact


отровно”. На пръв поглед, за България мрачната прогноза изглежда далечна. Страната ни се нарежда на 6 място в Европа по износ на мед с над 103 000 кг., по данни на Евростат от 2018г.Пордуктът ни е познат и на далечни пазари като Япония, Обединените Арабски Емирства, САЩ… Проучванията показват, че за последните 50 години консумацията на мед в света се е повишила двойно. От друга стана, броят на пчелите за последните 100 години е намалял 2 пъти! Специалистите посочват три основни причини за тенденцията: масовата употреба на пестициди и други химикали; появата на нови болести по пчелите, вследствие на силно замърсената околна среда, в това число електромагнитни излъчвания от изкуствени източници; фи дефицитът на медоносни

култури, водещ до гладуване на голяма част от пчелите по света и у нас. Еколозите и пчеларите бият тревога. Браншовите организации и граждански сдружения призовават за пълна забрана на пестицидите и по-добра организация на земеделието. Сред тях са и младите пчелолюбци-доброволци от „Bees4Peace“, основана от Георги Пчелин в България. Те вярват, че единното общество е залог за опазване на природата. Работят по мащабен проект за изграждане на платформа с идеята да бъдат обединени всички организации, пчелари и хора, които разбират значимостта на пчелите за екосистемата, да споделят своите знания и опит за задружни действия. Повече за проекта Bees4Peace може да прочетете на сайта на организацията www. bees4peace.com.

Списание Черга подкрепя подобни инициативи и счита за изключително важно информацията по тези въпроси да бъде разпространявана и представяна подробно в общественото пространство. Бъдещето на човечеството е в пряка връзка с оцеляването на пчелите. Затова считаме, че е наш дълг да помагаме и да полагаме грижи за тяхното опазване.

48

not only on human species but on the whole of nature. According to Albert Einstein, if bees disappeared from the Earth, humanity would survive no longer than four years. The reason? More than 1/3 of food crops for humans and animals are pollinated by insects. 80% of these insects are bees. During a group flight, the honey bee visits between 50 and 100 flowers. The Bulgarian prophetess Baba Vanga predicts the disappearance of bees as the beginning of a catastrophe that awaits people: “The day will come when various plants and vegetables will disappear from the face of the earth – first onions, garlic, peppers. Then the bees will disappear and the milk will become poisonous.'' At first glance, for Bulgaria, the gloomy forecast seems distant. Our country ranks 6th in Europe for honey exports with over 103,000 kg yearly, according to Eurostat data from 2018. Our product is well known in distant markets such as Japan, the United Arab Emirates and the USA. Studies show that in the last 50 years, the world's consumption of honey has doubled. On the other hand, however, the number of bees worldwide has de-

creased 2 times in the last 100 years! Experts point to three main causes of this trend: the widespread use of pesticides and other chemicals; the emergence of new diseases in bees due to the highly polluted environment, including electromagnetic radiation from artificial sources; and the deficit of honey crops, leading to starvation of a large part of the bees in the world and in our country. Environmentalists and beekeepers are alarmed. Industry organizations and civic associations are calling for a complete ban on pesticides and a better organization of global agriculture. Among them are a group of young bee-lover volunteers from "Bees4Peace", founded by Georgi Pchelin in Bulgaria. They believe that a united society is a pledge to protect nature. They are working on a large-scale project to build a platform with the intention to unite all organizations, beekeepers and people who understand the importance of bees for the ecosystem, so they can share their knowledge and experience for joint action. You can read more about the Bees4Peace project on the organization's website www.bees4peace.com.

CHERGA magazine supports such initiatives and considers it extremely important that information on these issues be disseminated and presented in detail in the public sphere. The future of humanity is undeviatingly related to the survival of bees. That is why we believe that we must help and take care of their protection.


ЧЕПЕЛАРЕ – идеалното място за незабравимо преживяване в Родопите

CHEPELARE - The Perfect Place for An Unforgettable Experience in The Rhodopes Разположено на 70 км от Пловдив и на 10 км от Пампорово, малкото китно градче впечатлява своите посетители и гости с очарователната природата, която го заобикаля. Духът на планината ще ви обземе още преди да влезете в Чепеларе. Тук може да се насладите на неповторим уют и спокойствие, но да имате и избор от забавления и различни неща за правене. Независимо от сезона, Чепеларе има какво да ви предложи. Ако искате да забравите за суматохата на големия град и да избягате от скуката, наслаждавайки се максимално на своята почивка,

всички пътища водят до Зеленото сърце на България – Чепеларе. Тук ще имате голям избор от атракции и развлечения, както и възможност за отдих сред природата. Още от миналото градчето е известно като дестинация за качествена и пълноценна почивка и възстановяване – до 90-те години на миналият век тук е имало санаториум, използван от немските войски през Втората Световна. Чистият въздух и обаятелните зелени пейзажи, които въздействат благоприятно на ума и душата са причината за това. Регионът е изключително подходящ за

Located 70 km away from Plovdiv and 10 km away from Pamporovo, the small picturesque town impresses its visitors and guests with the charming nature that surrounds it. The spirit of the mountain will overwhelm you even before you enter Chepelare. Here you can enjoy unique comfort and tranquillity, but also have a wide variety of choices regarding entertainment and different leisure activities. Regardless of the season, Chepelare has a lot to offer. If you want to forget about the hustle and

bustle of the big city and escape from boredom, enjoying your vacation to the fullest, all roads lead to the Green Heart of Bulgaria - Chepelare. Here you will have a large selection of attractions and entertainment, as well as the opportunity to relax in nature. Since the past, the town has been known as a destination for high quality and holistic rest and recovery - until the 90s of last century there was a sanatorium used by German troops during World War II. The fresh air and the

49


планинари и със своите еко пътеки предлага отлични условия за пешеходен туризъм и велоразходки из планината. Чепеларе е наистина специално кътче в Родопите, както и перфектното място за любителите на животните и природата – тук се наблюдават сърни, орли, черни гарвани и черни щъркели, които могат да се видят от април до края на септември. А в село Хвойна, намиращо се само на 14 км от града, може да пояздите кон в планината, независимо дали сте напреднали или начинаещи. Какъв по-подходящ начин да усетите лечебната енергия на природата от ездата сред дърветата, дишайки чист въздух, върху животно, което има дълбока връзка с историята ни и е символ за нашия народ... За по-големите авантюристи има други атракции, като Алпийския тролей – впуснете във вълнуващ полет над красивата зелена живопис! Почувствайте вятъра в косите докато се реете като птица и плак-

нете окото с природната картина. Тролеят е напълно безопасен подходящ за всички възрасти. Ако сте фенове на спорта, безспорен интерес за вас ще предизвика Музеят на ските и зимните спортове. Неслучайно Чепеларе е наричан още „Град на шампиони“ - неговата славна история със зимните спортове е радвала и носила гордост на България многократно. От Чепеларе е Екатерина Дафовска – атлетът, спечелил първия златен медал в историята на България на Зимни олимпийски игри, както и Радослав Янков – носител на световната купа на FIS в сноуборд слалома. Музеят на ските и зимните спортове е единствен по рода си на Балканите, но не е единственият уникален музей който може да посетите в Чепеларе! Освен него има и Музей на родопския карст, където може да видите различни скални образувания и красиви минерали, характерни за пещерите, както и много други интересни експонати, свързани с палеонтология и биоспелеология. В градът

charming green landscapes, which have a beneficial effect on the mind and soul, are the reason for this. The region is extremely suitable for mountaineers and with its eco trails offers excellent conditions for hiking and biking in the mountains. Chepelare is a really special place in the Rhodopes, as well as the perfect place for animal lovers and nature - here there are deer, eagles, black crows and black storks, which can be seen from April to late September. And in the village of Hvoyna, located only 14 km away from the town, you can ride a horse in the mountains, whether you are advanced or a beginner. What better way to feel the healing energy of nature than riding among the trees, breathing fresh air, on an animal that has a deep connection with our history and is a symbol of our people ...

over the beautiful green landscape! Feel the wind in your hair as you soar like a bird and rinse your eye with the natural picture. The trolley is completely safe and suitable for all ages. If you are a fan of sports, the Museum of Skiing and Winter Sports will be of undeniable interest to you. It is no coincidence that Chepelare is also called the "City of Champions" - its glorious history of winter sports has delighted and brought pride to Bulgaria many times. From Chepelare is Ekaterina Dafovska - the athlete who won the first gold medal in the history of Bulgaria at Winter Olympics, as well as Radoslav Yankov - winner of the FIS World Cup in snowboard slalom. The Museum of Skiing and Winter Sports is the only one of its kind in the Balkans, but it is not the only unique museum you can visit in Chepelare! In addition, there is a Museum of the For bigger adventurers, Rhodope Karst, where you there are other attractions, can see various rock formasuch as the Alpine Trolley - tions and beautiful minerals embark on an exciting flight typical of the caves, as well


има и читалище, основано през далечната 1880г. Там може да разгледате етнографски кът и да научите повече за историята на региона и местния фолклор. Има и работилница за правене на гайди, както и постоянна експозиция с предмети от Царство България. Също така, най-дългата писта за алпийски ски на територията на България – ски зона Мечи чал, е в непосредствена близост до Чепеларе. В края на лятото ни очаква Фестивал на родопската храна - „Родопска угодия“, който ще се проведе в Чепеларе и Пампорово. Фестивалът има за цел да популяризира кулинарните традиции на Родопите, както и местните обичаи, песни, танци и характерните за района занаяти. Събитието дава шанс за изява на млади и стари фолклорни

изпълнителни от цялата страна и чужбина. Няма възрастово ограничение за изпълнителите на сцената – единственото условие е да са заредени със желание и позитивна емоция. Освен тях, за настроението ще се погрижат и всички майстори готвачи както и любители на готвенето и кулинарията, които ще имат възможност да представят традиционни родопски ястия и специалитети. Жури от професионални кулинари ще определи и награди победителите в кулинарните изложби, а от вкусните родопски гозби ще могат да дегустират всички посетители и участници във фестивала. Когато и да дойдете в Чепеларе, решението винаги е правилно – тук доброто прекарване е гарантирано, независимо по кое време на годината!

typical of the region. The event gives folk performers young and old from all over the country and abroad a chance to perform. There is no age limit for performers on stage - the only condition is that they are charged with desire and positive emotion. Apart from them, the mood will be taken care of by all master chefs as well as lovers of cooking and cuisine, who will have the opportunity to present traditional Rhodope dishes and specialities. A jury of professional chefs will determine and award the winners of the culinary exhibitions, and all visitors At the end of the summer, we await the Rhodope Food and participants in the festival will be able to taste the Festival - "Rhodope Pleasdelicious Rhodope dishes. ure", which will be held in Chepelare and PampWhenever you come to orovo. The festival aims Chepelare, the decision is to promote the culinary traditions of the Rhodopes, always right - here a good time is guaranteed, no matas well as local customs, ter what time of year! songs, dances and crafts as many other interesting exhibits related to palaeontology and biospeleology. The city also has a community center, founded in the distant 1880. There you can explore an ethnographic corner and learn more about the history of the region and local folklore. There is also a workshop for bagpipe making, as well as a permanent exhibition with objects from the Kingdom of Bulgaria. Furthermore, the longest alpine ski slope in Bulgaria - ski area Mechi Chal, is found near Chepelare.

51


Община Оряхово – пъстър колорит от история и традиции Община Оряхово е разположена в северозападната част на България и обединява седем селища, всяко от които притежава свой пъстър колорит от история и традиции. Град Оряхово е административният център, отличаващ се със старинните сгради в архитектурен стил късен сецесион, с панорамната гледка от високо към река Дунав и със запазения досег до духовата музика и творчеството на незабравимия Дико Илиев.

Oryahovo Municipality – a history full of colour and traditions The municipality of Oryahovo is located in the Northwestern part of Bulgaria and unites seven villages, each of them having its own colourful history and traditions. Its administrative center is the town of Oryahovo, distinguished by g in the architectural style y of late Secession,, the panoramic p view from high g above the Danube,, its ancient buildings the preserved touch of brass music and the work of the unforgettable Diko Illiev. Своеобразен символ на хилядолетната осанка на града е средновековната крепост Камъка, изградена през ІХ век и използвана до XVII в. Тук от 2021 г. по проект „Ехо от вековете“ всяка събота се предлага развлекателна услуга – стрелба с лък. Гостите на Оряхово могат да посетят четирите обекта на Историческия музей – централна сграда с експозиции „Археология“ и „Възражда-

52

не“, къща-музей „Дико Илиев и духовите музики“, Етнографска къща и Художествена галерия „проф. Марин Върбанов“. Други забалежителности са Паметникът на загиналите румънски во∫ни за освобождението, възрожденската църква „Св. Георги“ и църквата „Усп. на Прсв. Богородица“. Наслада от приятна разходка предлагат парковете „Ловен дом“ „Щурците“, „Нотите“ и

The medieval fortress "The Stone", built in the ninth century and used until the seventeenth century, is a symbol of a kind in the town's millennial posture. Since 2021, the project ‘Echoes of the Ages’ offers archery as a recreational service every Saturday. The guests of Oryahovo can visit the four sites of the Historical Museum - the central building with the expositions "Archaeology" and "Revival", the house-museum "Diko Iliev

and the brass bands", the Ethnographic House and the Art Gallery, named after "Prof. Marin Varbanov". Other attractions are the Monument of the Romanian soldiers, who died for the liberation, the Renaissance church "St George" and the Church “Assumption of Virgin Mary” The parks "Hunting lodge" "The crickets", "The notes" and "The Danube park" offer the pleasure of a pleasant walk. The August Fair days with the


Площад „Дико Илиев“ със символа на духовата музика – флигорната и НЧ „Надежда 1871“, гр. Оряхово

Крайдунавски парк

„Крайдунавски парк“. Панаирните августовски дни с Празниците на духовите музики са едни от най-приятните събития от богатия културен календар. Културни акценти са и пленерите, организарани от галерия „Савчеви“. Фериботният комплекс при град Оряхово осъществява пряка връзка с Румъния. Трансгранично сътрудничество е установено със съседните румънски градове Бекет и Дъбулени, както и със село Кълъраш. Село Селановци е най-голямото село в Северозапада. То пази любопитни спомени от миналото. Традициите представя музейна сбирка „Бит и творчество през вековете”. Селановци привлича със своя международен фестивал „Кукурузени усмивки”, организиран ежегодно на Петковден. Той е сцена за фолклорно разнообразие и незабравими емоции. В село Остров юлските

дни са най-оживени. Атанасовден е повод за парад на народните носии и изяви на читалищни самодейци. „Фестивалът на рибата” обединява любителите кулинари. Тук любим гост е Ути Бъчваров. Изложби и състезания допълват празничното настроение. Село Лесковец става столица на шлагерната песен през месец юни, благодарение на фестивала на старата градска песен „Сребро в косите, песен в душите“. Традиционият събор в село Галово носи септемврийски багри. Атрактивен и запомнящ се е празникът Илинден в село Горни Вадин, когато се прави Курбан и се организира посещение на оброчен камък. В село Долни Вадин е отворена за посещение къщата на Ботевия четник Младен Павлов с уредена в нея богата етнографска сбирка, както и рибарска къща с постоянна изложба на рибарски принадлежности.

Средновековната крепост „Камъка“

Festival of Wind Music present some most enjoyable events of the rich cultural calendar. Cultural highlights are also the national open-air exhibition, organized by Savchevi Gallery. The ferry complex in the town of Oryahovo has a direct connection to Romania. Cross-border cooperation has been established with the neighbouring Romanian towns of Becket and Dubuleni, as well as with the village of Calarasi. The village of Selanovtsi is the largest village in the Northwest. It holds curious memories of the past. The traditions are presented by the museum collection "Life and creativity through the ages". Selanovtsi attracts with its international festival "Corn Smiles", organized each year on Petkov day. It is a stage for folk diversity and unforgettable emotions. July days are the liveliest in the village of Ostrov. Atanasov

day is an occasion for a parade of folk costumes and performances of community artists. The "Fish Festival" unites culinary lovers. A favourite guest of those is Uti Bachvarov. Exhibitions and competitions add to the festive mood. The village of Leskovets became the capital of popular tune songs in June, thanks to the festival of old town songs "Silver in the hair, a song in the souls". The traditional festival in the village of Galovo has September shades. Attractive and memorable is the celebration of Illinden in the village of Gorni Vadin, when boiled mutton (Kurban) is cooked and a visit to the votive stone is organized. In the village of Dolni Vadin, the house of Botev's revolutionary, Mladen Pavlov is open for visits, offering a rich ethnographic collection and a fisherman's house with a permanent exhibition of fishing tackle.

Екемджиевата къща, построена 1892 г., реновирана 2020 г.

53


ЗАЩО СИЛИСТРА? Why Silistra?

Because, if you don’t live in Silistra and you hear someone saying „Let’s go to Silistra!“, you will most probably think it is a place far away, at the end of Bulgaria. In fact, Silistra is the beginning of Bulgaria… It is a destination holding a prestigious place on the map – with its rich history and traditions, nice people and beautiful places – heritage from different eras. This is Silistra, on the coast of the Danube.

Защото, ако не живеете в Силистра и някой Ви каже – ,,Хайде да отидем в Силистра“, със сигурност първо ще си помислите, че това е някъде далеч – на края на България. А всъщност – Силистра е началото на България… Това е една дестинация, която стои престижно на

54

картата – с богата история и традиции, с мили хора и красиви места – наследство от различни епохи. Това е Силистра на брега на река Дунав. Слагаме началото на една разходка, която в спомените си ще запечатате с клеймо топ дестинация: равно

We are starting a walk, which will seal the mark „top destination“in your memory: the Dobrudzha plain with blooming fiery poppies, the lavender scent of purple fields; grainfields of full, ripe wheat; sunflowers looking at you; wine from divine vines. Vast open space – as far as the eye can see. Come and see Silistra! Upon arrival, you will be engulfed by the tranquility of


Добруджанско поле с цъфнали огнени макове, с лавандулов аромат на лилави ниви; с жита, налети със зърно; със слънчогледи, които се оглеждат във Вас; с вино от божествени лозници. Простор – докъдето Ви стига погледът. Елате и вижте Силистра! Още с пристигането ще Ви поеме спокойствието на града. Някак мързеливо слънцето се опитва да набере скорост над реката, сякаш внимава да не стресне хората. Чудесният начин да започнете почивката си в Силистра е с разходка в Дунавския парк – един от най-старите по поречието на река Дунав – от Шварцвал, Германия до Силистра, България. Най– старият парк, обявен за модел на парковото изкуство в

страната и носещ това достойно признание и днес. Тук домуват четирилистни детелини, символ на надеждата за щастие; Старият дъб, който шушне легенди, обявен за Дърво на годината – 2015 г.; най-красивите залези и исторически артефакти. В парка може да Ви препречи пътя катеричка, носеща малкото си с уста; да видите бяла сова и да чуете гласа на птички навсякъде около себе си. Природа, която времето и хората пазят, защото тя е ненадминат създател и гарантиран приятел. Дунавският парк е люлка на цивилизацията по тези земи. И артефактите на открито са музей със свободен достъп. Дуросторум – Доростол – Дръстър – Дристра – Силистра, различни имена на едно и също място. На брега на река Дунав то

the town. At a somewhat lazy pace the sun tries to reach out over the river, as if careful not to startle people. A great way to start your holiday in Silistra is a walk in the Danube Park – one of the oldest along the Danube – from the Black Forest, Germany to Silistra, Bulgaria. The oldest park, declared a model of park art in the country and carrying this worthy recognition today. It is a home of the four-leaf clover – a symbol of hope for happiness; of The Old Oak – whispering legends, named Tree of the Year – 2015; of the most beautiful sunsets and historical artifacts. In the park, a squirrel carrying its baby with its mouth can get in your way; if you are an observant person you may see a white owl and hear different voices of birds all around you. Nature that time and the people of the city protect

because it is an unmatched creator and a trusted friend. The Danube Park is the cradle of civilization in these lands. The open-air artifacts are a museum with free access. Durostorum – Dorostol – Drustar – Dristra – Silistra, different names of the same place. On the banks of the Danube it was a hometown for Thracians, Slavs, Romans, Byzantines, Proto-Bulgarians. Today their pier is a nature and architectural heritage and reserve. In the park, you can walk the alleys for hours and it will be a sweet enchantment that you will not have enough words to describe when sharing the experience with your friends. It is because there is so much history in the Danube Park: the Patriarchal Basilica of the first Bulgarian Patriarch Damyan, built in

55


е било град – дом на траки, славяни, римляни, византийци, прабългари. Днес техният пристан е природен и архитектурен резерват.

фортификация без аналог през Късната античност.

В Дунавския парк с телефон в ръка ще сте изкушени от залеза. Дори и да не сте фотограф Вашите снимВ парка можете да се разки ще са вълшебни. При хождате с часове и това ще залез слънце реката е маге една сладка омая, за коянетична, обагрена в цветото няма да Ви стигат дуве и прегърната от облаци мите, когато разказвате на с различни форми; пейкиприятелите си. Защото в те са самотни и приканваДунавския парк има исто- щи; дърветата – като стройрия: Патриаршеската бази- ни стражи на притихналите лика на първия български птици. Залезът ще е моменпатриарх Дамян, построетът на влюбването, за коена през втората половина то винаги ще разказвате. А на IX век; Северната крена следващото утро отидете постна стена, която датина брега на Биосферен парк ра от IV век, възстановена ,,Сребърна“. Под егидата и ползвана без прекъсвана ЮНЕСКО езерото пази не от ІХ до ХV в. (пред нея най– ценни видове обитае било пристанището на тели – птици, растения, жикъсноантичния и средновотни. В Природонаучния вековния град, а източно музей ,,Сребърна“ гидове– дворецът на българските владетели „Преславният те-майстори на разказа ще дом на Дунава“, издигнат от Ви представят елдорадото от флора и фауна. Разходка хан Омуртаг и ползван от цар Симеон); Южната кре- сред природата на брега на постна стена – едно от най- езерото по екопътеки ще Ви впечатляващите военно-от- зареди със спокойствие… бранителни съоръжения в И ще сте готови да поискате България от Античността и още малко от всичко. Средновековието, изградеЕто защо избрахме Силино при императорите Диоклециан и Константин Ве- стра! Тук можете да превъртите играта на живота! лики в началото на IV в. и възстановено при император Юстиниян Велики като Илияна Пейчева

56

the second half of the IX century; The northern fortress wall, which dates from the IV century, restored and used without interruption from the IX to the XV century (in front of it was the port of the late ancient medieval city, and on the east side – the palace of the Bulgarian rulers, named „The Glorious Home of the Danube“, built by Khan Omurtag and used by Tsar Simeon I); The southern fortress wall – one of the most impressive military defense facilities in Bulgaria since antiquity and the Middle Ages, built by the emperors Diocletian and Constantine the Great in the early IV century and restored by Emperor Justinian the Great as an unparalleled fortification in late antiquity. The sunset by the river in the Danube Park is a temptation for everybody who wants to have a magical photo. At sunset the river is magnetic, full of colours and embraced

by clouds of various shapes; the lonely benches invite you to sit and rest; the trees look like slender guardians of silent birds. The sunset by the river will be the moment of falling in love, which you will always tell about. The next morning you can go to the shores of Srebarna Biosphere Park. Under the auspices of UNESCO, the lake preserves the most valuable species of inhabitants – birds, plants, animals. In the Natural History Museum „Srebarna“ the guides – masters of storytelling, will present the abundance of flora and fauna. A walk in nature on the shores of the lake on eco-trails will fill you with peace… And you will be ready to ask for a little more of everything. This is why we chose the city of Silistra! It remains forever in the heart of those who come to visit! Iliyana Peycheva


„ИСТОРИЯ НА КОТВАТА“ В АХТОПОЛ ПРЕДСТАВЯ СВОЯТА ОБНОВЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ Център на музейния комплекс е четиризвездният хотел, който се въздига над крайбрежния скат на южния ахтополски залив. Той предлага всички възможни удобства, а прекрасните гледки от неговите тераси и прозорци разкриват защо град Ахтопол (от елинското Агатополис - „Блажения град“) се „отваря“ колкото към синевата на Черно море, толкова и към омайната зеленина на Странджа планина. Различни научни институции провеждат тук своите международни конференции, а Сдружение „Черноморска Странджа” реализира своята научноизследователска програма чрез ежегодни „Кръгли маси“. В доримските епохи градът се развива като укрепено селище в „стратегия Астика“, след което се обособява като естествен административен и духовен център (епископия) на областта. Ахтопол остана единственото градче на Черноморска Странджа с незастро-

ена крайбрежна клифова зона и се обособи като място за спокойно семейно летуване. В сравнителен план изключително високия брой на летовниците и през „пандемичната“ 2020 г. се дължи на факта, че неговото землище и акватория (ведно с онези на Синеморец и Резово) бяха и остават един от малкото екологично чисти и „небетонирани“ райони на Българското Черноморие. Град Ахтопол е стария административен център на една удивителна и от природна, и от културна гледна точка крайбрежна територия на Българското Черноморие. Неговият „Стар град” се намира на естествен скалист полуостров, който бива укрепен в началото на VI в. сл. Хр. с мощни крепостни стени. В техните граници бяха открити и множество по-ранни археологически материали: най-ранните датират от началото на V хил. пр. Хр. И от акваторията бяха

извадени праисторически материали, множество древни котви от всички исторически епохи и найразлични артефакти от Античността и Средновековието, които местните рибари и водолази даряваха и даряват на музейната експозиция „История на котвата”. Тя беше създадена и се откри официално през 2012 г. от Сдружение „Черноморска Странджа“ с председател инж. Петър Кънев. Основната част на музейната експозиция „История на котвата“ е разгърната в ресторант „Музея“. Експонатите представят една от най-богатите в света колекции на котви и котвени части. Посетителят може сам да се докосне до тайните и загадките на морската история и археология (разяснителните табла и табели са на три езика – български, руски и английски). Трагичната съдба на множеството потънали в странджанската акватория антични (елински и римски), средновеков-

ни (ромейски/византийски, италиански, османски и казашки) и модерни (руски, английски, френски, австрийски, турски и гръцки) кораби се илюстрира от множество находки: почти всички видове черноморски котви, древни медни слитъци, капачета за „териак“, оловни печати, посуда, лотове, морски камбани и оръдия, най-различни амфори, стъклария, накити, пръстени... Грабва окото и експозицията „Ахтопол и ахтополци през вековете“, а залата с картите представя „Черно море и Странджа в европейските картографски представи“. Посещенията в „История на котвата“ (от 18.оо до 21.оо часа) са безплатни, снимането е разрешено, а беседите (по предварителна заявка) също са безплатни. Контакти: Ахтопол, кв. Лазур, ул. Нептун 3 0590/6 20 50 info@hotelneven.bg www.anchors-bg.com

57


"HISTORY OF THE ANCHOR" IN AHTOPOL PRESENTS ITS RENEWED EXHIBITION of Sinemorets and Rezovo) were and remain some of the few ecologically clean and "unconcreted" areas of the Bulgarian Black Sea coast. At the center of the museum complex is a four-star hotel, which rises above the coastal slope of the southern Ahtopol bay. It offers all possible amenities, and the beautiful views from its terraces and windows reveal exactly why the city of Ahtopol (deriving from the Hellenic Agathopolis - "The Blessed City") "unravels" toward the blue of the Black Sea just as much as toward the enchanting greenery of Strandzha Mountain. Various scientific institutions hold their international conferences here, whereas the Black Sea Strandja Association implements its research program through its annual "Round Tables". In pre-Roman times, the city developed as a fortified settlement as part of the "Astika strategy", after which it became the defacto natural administrative and spiritual center (episcopate) of the district. To this day, Ahtopol remains the only town on the Black Sea side of Strandzha with an untouched coastal cliff zone and has thus become an ideal place for quiet family vacations. In comparative terms, the extremely high number of holidaymakers during the pandemic-laden year of 2020 is due to the fact that Ahtopol's land and water area (along with those

58

The town of Ahtopol is the old administrative center of an amazing (from both a natural and cultural point of view) coastal territory of the Bulgarian Black Sea coast. Its "Old Town" is located on a natural rocky peninsula, which was fortified in the early VI century AD. Numerous earlier archaeological materials were also discovered within its borders: the earliest ones date from the beginning of the 5th millennium BC. Prehistoric materials, multiple ancient anchors from all historical epochs and various artefacts from Antiquity and the Middle Ages have been fished out from its waters, which local fishermen and divers continue to donate to the museum exposition "History of the Anchor". The exhibition was established and officially opened in 2012 by the "Black Sea Strandzha" Association, chaired by Eng. Peter Kanev. The main part of the "History of the Anchor" museum exposition is deployed in the restaurant "Museum". The exhibits present one of the world's richest collections of anchors and anchor parts. Visitors can grasp the secrets and mysteries of maritime history and archaeology (explanatory boards and plates are

available in three languages - Bulgarian, Russian and English). The tragic fates of the numerous ancient (Hellenic and Roman), medieval (Roman / Byzantine, Italian, Ottoman and Cossack) and modern (Russian, English, French, Austrian, Turkish and Greek) ships sunk in Strandzha's waters is illustrated by several finds: all kinds of Black Sea anchors, ancient copper ingots, caps for "teriak", lead seals, utensils, lots, sea bells and cannons, various amphorae, glassware, jewellery, rings ... The "Ahtopol

and Ahtopoltsi through the centuries "exhibitions also captivates the eye, while the map hall presents" Black Sea and Strandzha in European Cartographic Ideas ". Visits to "History of the Anchor" (open 6:00 pm to 9:00 pm) are free of charge, filming is allowed, and conferences (arranged by prior request) are also free. Contacts: Ahtopol, Lazur quarter, 3 Neptun street 0590/6 20 50 info@hotelneven.bg www.anchors-bg.com


с три номинации за Световните Оскари в Туризма а

Сканирайте QR кода и подкрепете българската атракция.


КОМПЛЕКС „АЛПИН“, БОРОВЕЦ – комфорт и уют за цялото семейство! Комплекс „Алпин“ е едно малко, кокетно бижу намерило своето място на няколко метра от ски пистите на един от най-популярните зимни курорти в България. С елегантно съчетание на стил, уют и изисканост, комплексът успява да предложи отлични условия за почивка и да остави доволен всеки свой гост. Ако предпочитате да прекарвате време с любимите си хора извън шума на големия град, дошли сте на правилното място. Добрите емоции и приятните моменти са гарантирани, а благодарение на нашия опитен персонал и специалното отношение към всеки наш гост, Алпин е предпочитано място за отсядане и на чуждестранни посетители в Боровец, които държат на качеството във всеки аспект. „Алпин“ е добре познат като един от най-добрите бутикови комплекси в Боровец и се стреми да поддържа своето реноме чрез най-висок клас обслужване на гостите си. Заповядайте и сами ще се убедите, че сте направили най-добрият избор за вашата идеална почивка.

„ALPIN“ COMPLEX, BOROVETS – comfort and warmth for your whole family! Complex Alpin is a small, coquettishly “bijou” located just a few meters from the ski slopes of one of the most popular winter resorts in Bulgaria. An elegant mix of style, warmth and comfort, the complex manages to offer excellent conditions for vacation. If you desire to spend fantastic holidays surrounded by your loved ones, far from the loud big city, you are at the right place. The good times here are guaranteed, and thanks to the experienced staff and the special attitude to each of our guests, „Alpin“ is a preferred place for accommodation of foreign tourists in Borovets, who really want quality in every aspect. ”Alpin” is well known as one of the best boutique hotel and it has been striving to maintain its reputation with highest class of customer service. Come and see for yourself that you have made the best choice for your ideal vacation. Комплекс „Алпин“, 2010, Боровец, България, office@alpin-hotel.bg, +359(88)8002233, +359(750)32201

Alpin Complex, 2010, Borovets, Bulgaria, office@alpin-hotel.bg, +359(88)8002233, +359(750)32201


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.