CHERGA 101

Page 1

www.cherga.bg • issue 101 • 2021

Замък влюбен във вятъра, Равадиново A Castle in Love with The Wind, Ravadinovo

Красотата и очарованието на българското Черноморие The Beauty and Charm of The Bulgarian Black Sea Coast

www.zamaka.bg

Цена: 5.00 лв.

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS


В брой 101 20

на списание Черга представяме:

200 години от Рождението на Георги Раковски

Поглед към живота и делото на един от найярките герои на българската история

Сандански и Мелник – слънце, вино и незабравими спомени!

44

Опознайте красивата природа на Пирин планина и множеството паметници на културата в региона

28

120 години Исторически музей Искра

Праистория, античност, тракийска култура и най-интересното от историята на България

Конят и българите „По-добре, братя, една сладка маломинутна за свобода смърт, а не дълговечен робски живот....“

Магията на източните Родопи

24

Дълбоката почит на българите към конете датира от хилядолетия и е намерила своето отражение във всички жанрове от фолклора и материалното наследство.

Научете повече за природните феномени на това мистично място – Перперикон, Каменните гъби, Пещера Утробата

38

Манастирът „Свети Йоан Предтеча“ – средновековен храм с необикновена история

Една от най-ценните християнски находки е открита на о-в Свети Иван, в красивия залив на Созопол

43

Обединение на историята и съвремието – дигитализация на културното наследство на България

Регионална народна библиотека Велико Търново

CHERGA FOUNDATION

4 55

Разходка из времето в Регионален исторически музей Монтана

„Михайлова къща“, Лапидариумът, Художествена галерия „Кирил Петров“ и античната крепост Castra ad Montanensium Chairman of the Board: Eng. Antoaneta Peeva apeeva@cherga.bg

Editor-in-chief: Eng. Antoaneta Peeva Editor: Nikola Jeliazkov, Mag.eng. Ginka Stoeva, PhD

Marketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg, 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov - veseang@cherga.bg, 0898 777 329

Boris Lachev bivanov@cherga.bg, 0898 777 324

Design: MG Design Proofreading and translation: Kaloyan Filipov


8

Природа, култура и история в Дунавската равнина

Интервю с кмета на община Иваново, г-н Георги Миланов 8 столетия паметник на християнската вяра – Скалните църкви край с. Иваново

Севлиево отбелязва 145 години От Априлското въстание

48

56

Национален-парк музей Шипка Бузлуджа – една от емблемите на страна ни

Невероятното крайбрежие на Каварна – Рай за любителите на природата

40

ПОМОРИЕ – античен, романтичен, вечен!

Най-дългата плажна ивица на Черноморието с кристално чиста вода, плодородни земи и иновативни СПА центрове

съчетание на море и 42 Уникално планина в Обзор Автентичен фолклор, добра местна кухня и богат културен живот съхраняват българските традиции и обичаи

Нос Калиакра, „Яйлата“ и най-доброто от Северното Черноморие

32

„Музеен център” – Созопол представя съкровищата и културните традиции на най-древният град в България

Археология, етнография, изобразителни изкуства и историята на Древна Аполония. Потопете се в пленителната атмосфера на морския град и научете повече за миналите векове

Marketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg, 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov - veseang@cherga.bg, 0898 777 329

30

Boris Lachev bivanov@cherga.bg, 0898 777 324

Design: MG Design Proofreading and translation: Kaloyan Filipov


КОНЯТ И БЪЛГАРИТЕ The profound worship of horses by Bulgarian people dates back thousands of years. There is no other creature that is so irreversibly connected to our entire history, religion, beliefs and folklore. In ancient times, some Bulgarian tribes considered it a sacred animal.

4

Дълбоката почит на българите към конете датира от хилядолетия. Няма друго същество, което да е толкова трайно свързано с цялата ни история, религия, вярвания и фолклор.

THE HORSE AND THE BULGARIANS


В древността някои български племена са го считали за свещено животно. Опитомяването на коня от прадедите ни е започнало преди около 6000 години. Тогава те са водели полуномадски живот с дълги преходи, по време на които са изграждали селища. Красивото животно било не само най-верният им приятел, но и залог за оцеляването на племето. С него пътували, ловували и се сражавали. Кобилешкото мляко, близко до състава на майчината кърма, служело за храна. Децата от най-ранна възраст били обучавани в езда. При разкопки на прабългарска могила в Самара, където е била южната граница на Волжка България, са открити умалени юзди и стремена за краче на 3-4 годишно дете. Мъжете били изкусни стрелци с изобретения от тях лък със сложна конструкция, смели войни, умели ездачи в единство с коня си. Във времената, когато все още не се използвали седла и стремена, ездата и сраженията на кон са изисквали невероятни умения! Интересни факти разкриват силната връзка между предците ни и коня. Китайски вариант за превод на името „Дуло“, рода на българските ханове, е „родът на бойните коне“. Има исторически сведения, че още през 105-а година преди Христа при българите, заселени по северните склонове на Памир, е пристигнал пратеникът Че Лин с мисията да закупи от тях коне, наричани от китайците „небесни”. Китайските владетели не само са купували ценните екземпляри от българите, но са заимствали от тях конния строй за армията си.

Символиката на конската опашка Освен свещения култ към върховния бог Тангра, духовете на земята и водата, (наречени алпи), като свещен бил почитани конят, затова конската опашка е служела като знаме от 1 до 9 век. Била е сакрален израз на вярата, произхода и смисъла на съществуване на рода и народа. Още в древни времена се носела славата на българите, които бранели земите си и побеждавали с развятата конска опашка като знаме. „Тях не са ги поставяли в затруднение нито планинските масиви, нито изпречилите се реки, нито липсата на храна, защото с достатъчно удоволствие пият кобилешко мляко. „Кой би устоял срещу противник, който се носи и се храни от своето бързо животно?“, пише епископ Магнус Енодий в „Похвал-

Domestication of the horse by our ancestors began about 6000 years ago. At that time, they led a semi-nomadic life involving large migrations, during which they would build settlements. The beautiful animal was not only their best friend but also a means for the survival of the tribe. They travelled, hunted and fought with horses. Mare’s milk, the composition of which is very close to that of breast milk, served as food. Children were trained in riding from an early age. During excavations of a proto-Bulgarian mound in Samara, close to where the southern border of Volga Bulgaria lied, small bridles and stirrups for the feet of a 3-4 year old child were found. The proto-Bulgarian men were skilled archers armed with intricately constructed bows, brave warriors and skilled riders in unity with their horse. During times when saddles and stirrups were not

yet used, horseback riding, let alone fighting, required immense skill! Interesting facts reveal the strong bond between our ancestors and the horse. A Chinese translation of the name “Dulo”, the name of one dynasty of Bulgarian khans, equates it to “the bloodline of war horses”. There is also historical evidence that as early as 105 BC, the Chinese envoy Che Lin journeyed on a mission to buy horses from the Bulgarians who had settled on the northern slopes of the Pamir. The Chinese called the steeds “heavenly horses”. The Chinese would not only buy these valuable specimens from the Bulgarians but also borrowed from them the cavalry structure for their army.

The symbolism of the horsetail The horse was also revered as sacred by ancients Bulgarian and was right up there with the sacred cult of the supreme god Tangra and the alps - the spirits of earth and water. That is why a horse’s tail served as a flag of Bulgaria from the 1st to the 9th century. It was a sacred expression of the faith, origin and meaning of the existence of the kin and the people. Since ancient times, the glory of Bulgarians who defended their lands and won while waving a horse’s tail like a flag was talked about across far and wide. “They were seldom placed in difficulty, neither by the steep mountain ranges, nor by the insurmountable rivers, nor by a lack of food, because they drink mare’s milk with plentiful pleasure. Who could withstand an adversary who is both carried and fed by his fast steed?”,

5


но слово за остготския крал Теодорих“ през 507г. сл.н.е. Години след победата на българите над остготите летописецът не скрива страхопочитанието към войните, подстригани на чумбас (мъжка прическа, тип „конска опашка“). Кичурът с коса, сплетена на плитка, се оставял точно на върха на темето – място, където се намира силна енергийна точка. Видът им е

6

още едно потвърждение, че конят за прабългарите е същество с митичен статус. Проф.В.Бешевлиев в „Религията на прабългарите” твърди, че конската опашка се считала за седалище на конската Оренда (Великата сила), носещо победа.

enemies, but always wins! Women embroider the image of the horse in beautiful embroidery to protect the men. Craftsmen depict it on stone, metal, vessels, ritual objects, graphic drawings and icons. The people praise it in songs, stories, tales and legends about brave heroes. It is honoured during times of holiday. For our ancestors, the holiday in honour of the Horse was also the day devoted to honouring the Bulgarian warrior. It is now celebrated as St. George’s Day in the Christian calendar. Gratitude and respect for the horse remain alive in the minds of the people with St. Todor’s Day - the Day of Fertility and the horse, celebrated on the Saturday of the first week of Lent. It coincides with the feast of St. Todor (Tyrone), who rode a stallion and went to God to pray for the coming of sumThe living bond mer. Traditionally, horses with horses are decorated with wreaths of cornflower and geraThe deep respect for the nium, with blue beads and horse has been reflected red threads to guard them in all genres of folklore against curses. At sunrise, and material heritage. The women knead horse-shaped cosmic power of the horse or horseshoe-shaped loaves drives away Evil, protects of bread decorated with walfrom diseases, and the hero nuts, garlic cloves and salt. who rides it is untouchable - They give bites to the horses he flies through nine moun- and give the rest out to the tains, fights with three-head- folk. The holiday is associed dragons and insidious ated with a common horse Magnus Enodius wrote in The Panegyric of Theodoric in 507 AD. Years after the victory of the Bulgarians over the Ostrogoths, the chronicler did not hide his awe of the men’s wars cuts (chumbas) styled as horsetails. The lock of hair, weaved in a braid, would be placed exactly at the crown of the head, where a crucial energy point is found. Their appearance of the proto Bulgarians is another form of confirmation that the horse for them was a creature of mythical status. Prof. V. Beshevliev claims, in his work “The Religion of the Proto-Bulgarians”, that the horse’s tail was considered the seat of the horse’s Orenda (Great Power), and was thus seen as a harbinger of victory.


Живата връзка с конете Дълбоката почит към коня е намерила отражение във всички жанрове от фолклора и материалното наследство. Космическата сила на коня прогонва Злото, пази от болести, а юнакът, който го язди е недостижим – лети през девет планини, сражава се с триглави змейове и коварни врагове, но винаги побеждава! Жените извезват образа на коня в красиви шевици, за да пази мъжете. Майсторите го изобразяват върху камък, металопластика, съдове, ритуални предмети, графични рисунки и икони. Народът го възпява в песни, приказки, предания и легенди за смели юнаци, почита се по време на празници. За прадедите ни, празникът в чест на Коня е денят за почитане на българските войни, който по-късно се чества като Гергьовден в християнския календар. Благодарността и уважението към коня остават живи в съзнанието на народа с Тодоровден – Ден на плодородието и коня, отбелязван в съботата от първата седмица на Великия пост. Той съвпада с празника на свети Тодор (Тирон), който яхвал жребец и отивал при Бога, за да измоли идването на лятото. По традиция се окичват конете с венци от кукуряк и здравец, със сини мъниста и червен конец против уроки. Жените по изгрев замесват за здраве погачи с форма на конче или подкова, украсени с орехови ядки, скилидки чесън и сол. Залъци дават на конете, а останалото разда-

ват. Празникът е свързан с обичайно надбягване на конете, наречено „кушии“. Вари се жито, царевица и боб, от които се дава на конете за здраве, а в градината се разпиляват, за да е плодовита годината. Съвременнните чествания са придружени от песни, танци, игри и борби. В страната има организации за съхранение на древните български обичаи, свързани с конете. Клуб „Традиция“ ежегодно организира Празника на конската опашка в село Садина, област Търговище. На него се представя древен ритуал по предаване на конска опашка от най-възрастния член на семейството на най-младия, символ за здраве и сполука на селото. След това в местността Бял баир /Ак баир/ се провежда кушията. Прабългарската школа за оцеляване „Багатур“, в Стара Загора, учи не само на бойни умения, но и изгражда навици, популяризира бита и културата на нашите предци. Школата провежда състезания по стрелба с традиционен лък, стрелба с лък от кон, обучения и събори.

race called “kushii”. Wheat, corn and beans are boiled, some of which are given to the horses for health, while the rest are scattered in the garden to sow a fruitful year. Contemporary celebrations are accompanied by songs, dances, games and competitions. Organizations that have taken upon the task of preserving ancient Bulgarian customs related to horses have been created in the country. Tradition Club annually organizes the Feast of the Horsetail in the village of Sadina in the Targovishte region. An ancient ritual of handing over a horse’s tail, a symbol of health and prosperity of the village, from the oldest member of the family to the youngest, is presented at the event. Afterwards, the kushia is held in the area of Byal Bair / Ak Bair. The “Bagatur”

Proto-Bulgarian School for Survival in Stara Zagora teaches students martial arts, but also promotes the building of habits and the way of life and culture of our ancestors. The school holds competitions in traditional archery and horse-riding archery, trainings and fairs. The various forms and manifestations of worship for the horse as well as for our historical past are changing, but the love for them remains. This love is the living connection between our ancestors and the rebellious Bulgarian spirit of the “flying” horses, horses who aided in the creation of the Bulgarian state, traversed spaces and crossed the limits of time. Dr. Eng. Ginka Stoeva

Формите и проявите на почитта към коня и историческото ни минало се променят, но любовта към тях остава. Тя е живата връзка между нашите предшественици и непокорния български дух на „летящите“ коне, сътворил България, прекосил пространствата и пределите на времето. Д-р инж. Гинка Стоева

7


Природа, култура и история в Дунавската равнина Nature, culture and history in the Danube valley ВИЗИТКА

8

Община Иваново. Райско кътче, разположено на територия с богато минало и история. Намира се в североизточна България, в непосредствена близост до град Русе. Забележителностите в рамките на общината са многобройни, като освен интересни исторически паметници тук може да се насладите на пленителна и зареждаща с енергия природа. Природен парк „Русенски лом“ и археологическите резервати „Скален манастир при с. Иваново“ и „Средновековен град Червен“ са емблемите на общината и само малка част от местата, които могат да бъдат посетени.

BUSINESS CARD

г-н Георги Миланов, кмет на общината

Mr. Georgi Milanov, Mayor of the municipality

Роден на 05.11.1973. Завършва специалност „Аграрна икономика“ в Земеделския колеж в Пловдив и „Маркетинг“ в Русенския университет. Работил е като търговски представител от 1996 до 2001 г. и като горски стражар в Държавно ловно стопанство „ДУНАВ“, гр. Русе. В периода 2003-2007 г. е бил общински съветник в общински съвет Иваново. Кмет на община Иваново от 2011 г. Това е негов трети пореден мандат, като преди това е бил кмет на с. Щръклево в периода 2007-2011 г. В работата си залага на взаимно доверие и коректно отношение с колегите.

Born on November 5, 1973. Graduated in Agricultural Economics at the Agricultural College in Plovdiv, and in Marketing at the University of Ruse. Worked as a sales representative from 1996 to 2001 and further on as a forest guard at the National Hunting Reserve “DANUBE” in Ruse. Between 2003-2007 he was a municipal councillor. Mayor of Ivanovo municipality since 2011. Now in his third consecutive term, he was previously the mayor of the village of Shtraklevo in the period between 2007-2011. At work, he counts on mutual trust and a correct attitude towards colleagues.


Ivanovo Municipality A small piece of paradise, situated on a territory with a rich past and history. It is located in northeastern Bulgaria, near the city of Ruse. The sights within the municipality are numerous. In addition to fascinating historical monuments, here you can likewise enjoy the captivating and energizing wilderness. Nature Park Rusenski Lom, The Rock-hewn Churches of Ivanovo and the Medieval Town of Cherven are symbols of the municipality and only a small sample of the many places which one can visit.

Г-н Миланов, с какво печелите доверието на хората и какви са основните цели, които си поставяте?

пътна инфраструктура, траен ръст в туристическия сектор.

Основната ми цел през настоящия мандат е община Иваново да се Вече трети мандат припревърне в едно по-добро емам избора на своите гласоподаватели като своя място за живеене с добре развита инфраструктура, лична отговорност и се със запазени традиции стремя адекватно да отговоря на техните нужди. и условия за разгръщане на местния потенциал. Гласувайки ни доверие, Вярвам, че успяваме да хората очакват да видят отговорим в достатъчна и конкретни резултати. Доверие се печели с много степен на изискванията на гражданите на община труд и постоянство, с непрестанна работа за бла- Иваново. Това е и целта гото на хората. Това, което заложена в моята програпостигаме заедно е видимо ма за управление до края на мандата ми. – обновени читалища,

Mr. Milanov, how do you endeavour to gain people's trust and what are the principal goals which you set for yourself?

centres, transport and road infrastructure, and lasting growth in the tourism sector.

My main goal for the current term is for the Municipality of Ivanovo to For the third consecutive become a better place to term, I have accepted the live in, with well-developed choice of my voters as my own personal responsibility infrastructure and preserved traditions, as well as with and I am striving to adequately meet their needs. conditions for the realization of local potential. I believe In placing their trust in that we are managing us, people expect to see to sufficiently meet the concrete results. Trust is requirements of the citizens earned with a lot of hard work and perseverance, with of Ivanovo Municipality. constant work for the benefit This is likewise a goal embedded in my governance of the people. What we've achieved together is evident program until the end of my term. – renovated community

9


Вашата община разполага с интересни природни забележителности, които могат да впечатлят всеки посетител, включително любителите на орнитологията. Какви са плановете за тяхното развитие и опазване? Така е, въпреки малката надморска височина, на територията на общината има местности с полупланински облик и това я прави уникална. Каньоновидната долина на ломовете сама по себе си е атракция и представлява съществен туристически ресурс за община Иваново. Името на реката носи и природен парк „Русенски Лом“, който заема голяма част от територията на общината и може да се похвали и със забележителна флора и фауна. Многобройни видове птици и растения, някои от които се срещат, само тук, като черният щъркел, египетският лешояд, орхидеята, горската съсънка и др., показват богатото разнообразие на природата. През 2019 г. Община Иваново успешно завърши работа по проект „LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region“, по ОП Interreg „Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, с обхват 13 партньори от 7 Дунавски държави. Главната цел на проекта бе да се засилят съвместните и интегрирани подходи и политики за опазване и устойчиво използване на защитените територии и обекти, по-специално по „Натура 2000“, по поречието на река Дунав и нейните притоци. Неговата реализация създаде нови възможности за доходи в икономическия сектор, както и за въвежда-

10

не на устойчиви практики в събирането на медицински растения и билки. Една от дейностите по проекта предвижда изграждането на инфраструктурна мрежа за електрически велосипеди под формата на Е-станции по Дунав, както и разработване на мрежа от така наречените „природни маршрути“. Като стартов пункт на мрежата, пред туристическия център в общината, е инсталирана модулна зарядна станция с три броя електрически велосипеди. Вярваме, че този вид мобилност не само ще обогати предлагането в туристическия сектор, но и ще способства за опазването на природата. Устойчивото развитие на туризма и утвърждаването на община Иваново като разпознаваема туристическа дестинация със запазени природна среда и културно наследство ще продължват да са приоритетни за нейното интегрирано развитие. В допълнение на забележителната природа, община Иваново предлага страхотни условия за културен и религиозен туризъм. Тази година се навършват 800 години от създаването на известните Ивановски скални манастири. Как ще бъде отбелязана тази впечатляваща годишнина? Годишнината от създаването на скалния манастир наистина е с голяма значимост. В тази връзка, по инициатива на д-р Александър Стойков, с участието на Община Иваново, в Областна администрация – Русе бе сформиран Организационен комитет за планиране, обезпечаване и провеждане на поредица от мероприятия за честване на 800-ната

Your municipality has fascinating natural landmarks at its disposal, which would impress any visitor, especially including lovers of ornithology. What are your plans for their development and preservation?

sector, as well as for the introduction of sustainable practices in the collection of medicinal plants and herbs.

One of the project activities envisages the construction of an infrastructure network for electric bicycles in the form of E-stations along the Danube, as well as the This is true. Despite the low development of a network altitude, the territory of the of so-called "natural routes". municipality features areas As a starting point of the with a semi-mountainous network, a modular charging layout, making the area station with three electric unique. The canyon-like bicycles has been installed in valley of rifts is an attraction front of the tourist centre in in itself and represents a the municipality. We believe significant touristic resource that this type of mobility for Ivanovo Municipality. will not only enrich the The Rusenski Lom Nature supply in the tourism sector Park also bears the name but will also contribute to of the river, and the park nature conservation. The occupies a large part of the sustainable development territory of the municipality of tourism and the and boasts both remarkable establishment of the flora and fauna. Numerous Municipality of Ivanovo species of birds and plants, as a recognizable tourist some of which cannot be destination with both found anywhere else, such as a preserved natural the black stork, the Egyptian environment and cultural vulture, the orchid, the heritage will continue to be snowdrop anemone, etc., a priority for its integrated show the rich diversity of development. nature. In addition to the In 2019, Ivanovo remarkable nature, Municipality has Ivanovo Municipality successfully completed offers great conditions work on the project "LENA for cultural and religious – Local Economy and tourism. This year marks Nature Conservation in 800 years since the the Danube Region", under founding of the famous OP Interreg "Transnational Rock-hewn Churches of Cooperation Program" Ivanovo. How will this Danube 2014-2020, with impressive anniversary be a range of 13 partners celebrated? from 7 Danube countries. The anniversary of the The main objective of the creation of the rock project was to strengthen monasteries is really of great joint and integrated significance. In this regard, approaches and policies under the initiative of Dr. for the protection and sustainable use of protected Alexander Stoykov, with areas and sites, in particular the participation of Ivanovo Municipality, an Organizing Natura 2000, along the Danube and its tributaries. Committee was formed in Its implementation has the District Administration created new opportunities of Rousse, with the purpose for income in the economic of planning, providing


годишнина от създаването на Ивановския скален манастир „Св. арх. Михаил“. Програмата за честванията е изключително богата и включва събития на местно, национално и международно ниво. Предвидено е събитията да се осъществяват по местата, където е просиял светеца – Атон, Русенски Лом (Русе) и Велико Търново, където става български патриарх. Някои от тях вече се състояха.

дидатства с проектопредложение, с което да се развие археологическия резерват по различни програми. С проектното предложение се предвижда да се разработи цялостен туристически продукт, който ще допринесе за съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство на територията на община Иваново.

Освен него, известни са и манастирът „Св. Св. Константин и Елена“ в с. По предложение на КомиНисово, Природният парк тета, Министерството на „ Русенски Лом“ и Среднотранспорта одобри към вековният град Червен. Тематичния си план за Това ли са любимите пускането в употреба на специални пощенски марки места за посещение на и печати за 2021г., посветено туристите? на годишнината. За темата са предвидени две пощенски Интересите на посетителите са разнородни и търсемарки и специален пощеннето на възможности за ски печат. Предвижда се пешеходен, приключенски, наименуване на зала в РУ „Ангел Кънчев“ на името на велосипеден и екотуризъм светеца, както и провежда- в Природен парк „Русенски Лом“ също е налице. За люне на временни изложби в РИМ Русе, в университета и бителите на активния отдих, в Народното събрание. Това избрали да се потопят в магията на парка, общината са само част от събитията, предлага възможността да списъкът е дълъг. посетят и най-големия от С огромна радост искам да скалните манастири в Поломието „Св. Св. Константин отбележа, че с РМС № 128 и Елена”, известен още като от 18.02.2021 г. на община Иваново е предоставен без- Голям Нисовски манастир. възмездно за управление, за Пътят до него е продължесрок от 10 години Археоло- ние на т.н.„ Дендропътека”– обозначен маршрут гически резерват „Скални за запознаване с местните църкви – село Иваново“. В дървесни и храстови видове, тази връзка Община Иваново има намерение да кан- с начало в с. Нисово.

Churches – Ivanovo Village" has been provided free of charge for management for a period of 10 years. In this regard, Ivanovo Municipality intends to submit a draft proposal in order to apply for various programs that will serve to develop the reserve. The project proposal envisages the development and conducting a series of a comprehensive tourist product that will contribute of events to celebrate the to the preservation, 800th anniversary of the protection, promotion and Ivanovo Rock Monastery development of natural "St. Archangel Michael". and cultural heritage in the The program for the municipality. celebrations is extremely rich and includes events at a Besides the Rock-hewn local, national and Monastery, the monastery international level. The plan "St. St. Constantine and has been made for events to Helena” in the village take place in places where of Nisovo, the Rusenski the saint begged – Mount Lom Nature Park and Athos, Ruseski Lom (Ruse) the Medieval town of and Veliko Tarnovo, where Cherven are also popular he became the Bulgarian destinations. Are these patriarch. Some of them the favourite places for have already taken place. tourists to visit? At the proposal of the Committee, the Ministry of Transport has approved its Thematic Plan for the launch of special postage stamps and seals for 2021, dedicated to the anniversary. Two postage stamps and a special postage seal are provided for the topic. Plans have also been made to name a hall in the Angel Kanchev University of Rousse after the saint, as well as to hold temporary exhibitions in the Regional Historical Museum of Rousse, at the university and in the National Assembly. These are just some of the events. The list is long. It is with great pleasure that I would like to note that the Archaeological Reserve "Rock-hewn

The interests of the visitors are diverse. The search for opportunities for hiking, adventure, cycling and ecotourism in the Nature Park "Rusenski Lom" is also present. For lovers of active recreation, who have chosen to immerse themselves in the magic of the park, the municipality offers the opportunity to visit the largest of the rock monasteries in "St. St. Constantine and Helena“, also known as the Great Nisovski Monastery. The path to it is a continuation of the so-called "Arboretum" – a marked route that helps one get acquainted with the local tree and shrub species, starting in the village of Nisovo. Along with the exceptional biodiversity of the Nature Park, the municipality can

11


Наред с изключителното биоразнообразие на природния парк общината може да се похвали и с огромен, все още неизползван туристически ресурс. Крайбрежната ивица на р. Дунав, на територия на общината, предлага възможности за разнообразен активен отдих – разходка с лодка, гребане, риболов и водни спортове, а обилната растителност придава уникален колорит на Дунавския бряг. С потенциал да привличат туристи са природни забележителности като „Бялата стена“ в околностите на село Сваленик, а пещерите „Водна“, „Тъмна“, „Драганка“ и „Църквата“ в землището на с. Табачка са естествена среда за редица видове прилепи. Последната година постави много предизвикателства пред всички сектори на живота–икономика, туризъм, здравеопазване, социални дейности. Как се справя с тях общинската администрация? Така е, годината не беше лека. Трябваше да се изправим срещу глобален проблем с невиждани мащаби, който засегна всеки аспект от живота ни. Веднага след обявяване на пандемията COVID-19, общината предприе адекватни изпреварващи мерки, които освен ограничение на заразата, целят да внесат сигурност и спокойствие сред гражданите. Със специален дезинфектант се обработват всички обществени места, където обикновено се струпват хора – сградата на общината и останалите обществени и административни сгради, всички училища, детски градини, читалища, пенсионерски клубове. Проблемът не е само здра-

12

вословен. Безпрецедентните ограничения, произтичащи от мерките за ограничаване на заразата доведоха до задълбочаваща се глобална икономическа криза, която не подмина и Община Иваново и нанася огромни щети на икономиката и пазара на труда. Един от най-засегнатите сектори е туризмът. През настоящата година посетителите в общината, а също така и приходите от туризъм са намалели повече от два пъти. Някои от обектите бяха принудени дори да затворят. Общината се стреми да помогне на рисковите групи в социален аспект и на уязвимите лица. По време на разрастващата се пандемия, стартира Процедура BG05M9OP0012.101“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Сключен е договор за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.101-0192 „Патронажна грижа в община Иваново”, по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РЧР” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По проекта се доставят до дома на потребителите храна, лекарства и други стоки, закупени с лични средства, с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19. Всички ние сме изправени пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим заедно – с отговорност, дисциплина и взаимна подкрепа.

also boast of a huge, still unused tourist resource. The coastal strip of the Danube River on the territory of the municipality offers opportunities for various types of active recreation – boat trips, rowing, fishing and water sports, while the abundant vegetation gives a unique colour to the Danube shore. Natural landmarks such as the "White Wall" in the vicinity of the village of Svalenik, and the caves "Vodna", "Tamna", "Draganka" and "Church" in the village of Tabachka, which are all a natural environment for many species of bats, also exhibit potential to attract tourists.

led to a deepening global economic crisis, which did not in any way bypass Ivanovo Municipality, and is causing enormous damage to the economy and the labour market. One of the most affected sectors is tourism. This year, visitors to the municipality, as well as revenues from tourism have more than halved. Some of the sites were even forced to close.

The municipality strives to help risk groups in the social sense as well as vulnerable groups in terms of health risks. During the growing pandemic, Procedure BG05M9OP001-2.101 "Patronage Care for Elderly The last year has posed People and Persons with many challenges to all Disabilities – Component sectors of life – economy, 3", of the Operational tourism, health, social Program "Human activities. How does the Resources Development", municipal administration was launched. A contract deal with them? for the implementation of Project № That's right. The past BG05M9OP001-2.101-0192 year has not been easy. "Patronage Care in We had to face a global Ivanovo Municipality" problem of unprecedented has been commenced, proportions that has affected every aspect of our under Procedure BG05M9OP001-2.101 lives. Immediately after "Patronage Care for Elderly the announcement of the People and Persons with COVID-19 pandemic, the municipality took adequate Disabilities – Component 3", implemented with precautionary measures, the financial support of which, in addition to the Operational Program limiting the infection, aimed to bring security and "HRD" 2014-2020, and co-financed by the peace among the citizens. European Social Fund All public places where of the European Union. people usually gather – Under the project, food, the municipal building medicine and other goods and other public and purchased with personal administrative buildings, funds were delivered to all schools, kindergartens, consumers' homes in order community centres, retirement clubs, are treated to limit contact between people and to retain social with a special disinfectant. isolation to stop the spread of COVID-19. We all face The problem is not a great challenge that we only one of health. The unprecedented restrictions can tackle together – with responsibility, discipline and resulting from measures to limit the infection have mutual support.


МАГИЯТА НА ПОЛОМИЕТО И ВИНАТА НА ИЗБА НИСОВО THE MAGIC OF POLOMIE AND THE WINES OF NISSOVO WINERY Винарска изба Нисово e създадена през 2006 година с помощта на консултанти от Франция и е специално проектирана за производство на качествени бели, розови и червени вина. Винарната се намира в село Нисово, което е разположено в Природен парк «Русенски Лом». Територията на парка попада в екологичната система Натура 2000 и е под защитата на Юнеско. Природните сили са се срещали на това място в продължение на милиони години и търпеливо са моделирали каньона. Внушителните му размери и спокойствието на реката завладяват всеки със своето очарование и магия. Магия, частица от която се съхранява във вината на изба Нисово. Традицията в гроздопроизводството в региона датира от 1925 г., когато е създаден Нисовския лозарски съюз. Винарната притежава модерно технологично и техническо оборудване, осигуряващо затворен цикъл на целия процес – от производството на суровината до бутилиране на виното. Разполага с избено помещение с площ 500 кв.м., ферментационен и бутилиращ цех, лаборатория за стриктно контролиране на качеството и дегустационна зала. Лозовите масиви се отглеждат в близост до самата изба и се намират на 400 метра надморска височина, на площ 900 дка. Варовиковите почви създават отлични условия за отглеждане на лозови насаждения и производство на висококачествени вина. За тяхното отлежаване се използват френски дъбови бъчви, които деликатно омекотяват и трайно допълват вкуса им. Срокът на отлежаване е от 6 месеца до 2 години. От белите сортове се отглеждат Совиньон блан, Мускат Отонел и Пино блан. От червените – Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Пти Вердо и Гъмза. В избата работят млади и амбициозни специалисти, които със своето себеотдаване сътворяват душата и магията на виното. Техният професионализъм,стои в основата на множеството награди от международни и национални конкурси и изложения. Винарната е позната с търговските си марки «Raynoff», «Horse valley» , «Rigid elm» и «Nissovo», «Zlatitsa», които са спечелили ценителите от различни страни в Европа, Азия и Америка.

Nissovo Wine Cellar was established in 2006 with the help of consultants from France and is specially designed for the production of quality white, rosé and red wines. The winery is located in the village of Nissovo, which is situated in the Rusenski Lom Nature Park. The territory of the park is included in the ecological system Natura 2000 and is under the protection of UNESCO. Natural forces have been colliding at this site for millions of years and have patiently modelled the canyon. Its impressive size and the tranquillity of the river captivate everyone with its charm and magic. Magic, a part of which is captured in the wines of Nissovo winery. The tradition of grape production in the region dates back to 1925 when the Nissovo Viticulture Union was established. The winery has modern technological and technical equipment, providing a closed cycle of the whole process – from the production of raw materials to the bottling of wine. It has a basement with an area of 500 square meters, a fermentation and bottling workshop, a laboratory for strict quality control and a tasting room. The vineyards are grown near the cellar and are located at 400 meters above sea level, on an area of 900 acres. Limestone soils create excellent conditions for growing vines and producing highquality wines. French oak barrels are used for the ageing of wines, which delicately softens and permanently complements the taste of the wine. The ageing period is between 6 months and 2 years. The white varieties are Sauvignon Blanc, Muscat Otonel and Pinot Blanc. The reds – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot and Gamza. The winery employs young and ambitious professionals who, with their dedication, create the soul and magic of the wine. Their professionalism is the basis of many awards from international and national competitions and exhibitions. The cellar is known for its brands "Raynoff", "Horse valley", "Rigid elm" and "Nissovo", "Zlatitsa", which have won connoisseurs from different countries in Europe, Asia and America.

13


Скалните църкви в село Иваново – 800 години паметник на християнската вяра The Rock-Hewn Churches in the Village of Ivanovo – A Monument of the Christian Faith for over 800 Years

Вкопани във високите каменни масиви, край живописната долина на река Русенски лом и намиращи се в рамките на забележителния природен парк със същото име, скалните църкви край село Иваново са едно от най-интересните места, които може да посетите в региона. Тяхната история започва преди 800 години, през XII век, когато монах Йоаким, строг аскет, известен в монашеското братство със своята отдаденост и постоянство в богоугодните дела, изсякъл малка скална църва в красивия пролом на реката. Скоро на това място се построява голям скален манастир с помощта на цар Иван Асен II, но благодарение на смиреността на Йоаким, който по-късно бива провъзгласен за български патриарх.

които е имало 41 църкви. В 6 от тези храмове и до днес са запазени оригиналните скални стенописи, които ни дават поглед върху развитието на българското православно изкуство през вековете. Те са причината скалният комплекс в Иваново да бъде включен в списъците за световно културно наследство на ЮНЕСКО. Стенописите съдържат неповторими елементи и притежават изключителни художествени качества, което ги нарежда сред най-представителните примери на Палеологовото изкуство на територията на Балканите.

Дори да не сте любители на културния или църковния туризъм, определено ще останете впечатлени от тази забележителност. Величието є се крие не само в древността на нейния произход и история, Макар че вече манастирът но и във факта, че това са не е действащ, силната огромен брой помещения, духовност на мястото все със значителен размер, на още се усеща. Можете да сериозна височина, изсевидите десетки издълбачени в скала. Демонстрани монашески килии и ция на човешкият дух, помещения в скалите. По неговата несломимост и техните стени има надстремежът да бъде в едно писи, които дават инфор- с природата – създаването мация за важни събития, на духовен център, който свързани с историята на да остане във времето манастира и региона. през изпитанията на вековете, за да се превърне в Манастирът има сложно паметник на християнскаустройство и обединява та вяра и да ни напомня. няколко комплекса от Да напомня за силата на скални помещения. В човешката вяра и дух, най-активните му години за упованието в Бог и за техният брой е надхвърнеуморимостта и трудолял 100, в рамките на любието на българите.

14

Dug into the tall stone massifs, near the picturesque valley of the river Rusenski Lom and located within the remarkable natural park of the same name, the rockhewn churches near the village of Ivanovo are one of the most interesting places you can visit in the region. Their story begins 800 years ago, in the twelfth century, when the monk Joachim, a strict ascetic known in the monastic fraternity for his devotion and perseverance in godly deeds, carved a small rock church in the beautiful gorge of the river. Soon a large rock monastery was built on this place with the help of Tsar Ivan Asen II, but also thanks to the humility of Joachim, who was later proclaimed as a Bulgarian Patriarch.

there were 41 churches. In 6 of these temples, the original rock frescoes are preserved to this day and give us a glance at the development of Bulgarian Orthodox art over the centuries. They are the reason why the rock complex in Ivanovo is included in the UNESCO World Heritage List. The frescoes contain unique elements and have exceptional artistic qualities, which rank them among the most representative examples of Palaeologan art in the Balkans.

Even if you are not a fan of cultural or church tourism, you will certainly be impressed by this landmark. Its greatness lies not only in the antiquity of its origin and history but also in the fact that Although the monastery these are a huge number of is no longer active, the rooms, of considerable size, strong spirituality of the at a serious height, carved place can still be felt. You into the rocks. This is a can see dozens of carved demonstration of the human monastic cells and rooms spirit, its indomitability and in the rocks. On their walls, its desire to be in harmony there are inscriptions that with nature. It is the creation give information about of a spiritual centre that will important events related to remain in time, through the history of the monastery the course of the centuries, and the region. to become a monument of the Christian faith and to The monastery has a remind us. To remind us of complex structure and unites the strength of human faith several complexes of rockand spirit, of the trust in hewn chambers. In its most God and the tirelessness and active years, their number diligence of the Bulgarians. exceeded 100, within which


В югоизточната част на китното селище Арбанаси, отдалечено на 4 км от старопрестолния град Велико Търново, се издига храмът „Св. Архангели Михаил и Гавраил”. Разположен в обширен двор, ограден с високи каменни зидове, той се нарежда сред най-представителните образци на местната култова архитектура. Представлява масивна каменна сграда, покрита с двускатен покрив и вход от запад. Използваното съчетание на тухла и камък допринася за общия декоративен ефект и впечатляващата външна визия на църковната постройка.

В своето многовековно битие храмът „Св. Архангели Михаил и Гавраил” търпи известни преустройства. В сегашния си вид същинската църква, състояща се от олтар, наос и притвор, е оформена през ХVІІ в. При реконструкцията на храма от север са добавени обширно преддверие и параклис, посветен на Св. Параскева. В него е погребан представител на знатната фамилия Бранковяну. Впечатляващо е архитектурното решение на наоса, чрез което е постигнат по-голям вътрешен обем. От север и юг са разположени дълбоки полукръгли конхи (певници), а в

In the southeastern part of the picturesque village of Arbanassi, 4 km away from the old capital city of Veliko Tarnovo, rises the church „St. Archangels Michael and Gabriel. Located in a large courtyard surrounded by high stone walls, it ranks among the most representative examples of local worship architecture. It is a massive stone building covered with a gabled roof and an entrance from the west. The choice combination of brick and stone contributes to the overall decorative effect and the impressive exterior of the church building.

In its centuries-old existence, the church „St. Archangels Michael and Gabriel ” has undergone some changes. Тhe actual church (consisting of an altar, nave and narthex), in its current form, was formed in the seventeenth century. During the reconstruction of the church, an extensive vestibule and a chapel were added on the north side, in dedication to „St. Paraskeva”. A representative of the noble Brancoveanu family is buried within it. The architectural layout of the nave is impressive in that it achieves greater

15


покривното пространство е оформен полусферичен сляп купол. В центъра му е изписана композицията „Новозаветна Св. Троица”. Непосредствено след това е разположен кръгов фриз, включващ сцени от Небесната литургия. В иконографската програма на наоса се открояват също сцените „Рождество Христово”, „Съшествие в ада”, „Успение Богородично”, присъстват изображения на евангелисти и православни архиереи, на светци-воини, светци-лечители и пр. Над входа на западната стена са изписани патроните – архангелите Михаил и Гавраил с модел на храма в ръце.

ктиторството на почитаните арбанашки жители хаджи Никос Култукли и съпругата му Кириаки. Стенописите са дело на известните зографи Михаил от Солун и Георги от Букурещ. Особено очарование внасят дърворезбованите орнаменти на иконостаса и Владишкия трон, изработени в началото на ХІХ в. от тревненски майстори.

С архитектурно-иконографското си великолепие църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси привлича вниманието на множество български и чуждестранни посетители. Уникалната акустика в храма дава В притвора могат да се ви- възможност в него да се дят сцените от Богородич- организира Летен музикания Акатист, изображения лен фестивал на камерната класическа музика на праведни жени-мъче„Arbanassi Summer fest ници, апостоли, пророци Music”, в който участват и др. Източната стена на помещението впечатлява с музиканти от Фламандоригинално пластично ре- ската кралска филхармошение, което в съчетание ния. От 2010 г. събитието се организира ежегодно с иконографските образи на Исус Христос, Богоро- под егидата на РИМ – Ведица с младенеца, св. Йоан лико Търново и Община Велико Търново, като се Предтеча и св. Николай радва на голям интерес Мирликийски внушава от страна на меломани и идеята за зидана олтарна гости на Арбанаси. преграда. Зографията на храма е обновена през 1760 г. с

16

д-р Теменуга Георгиева – РИМ – В. Търново

interior volume. On the north and south side are situated deep semicircular conchs, while the roof area is shaped as a hemispherical blind dome. Illustrated in its centre is the composition „New Testament St. Trinity“. Positioned immediately afterwards is a circular frieze, including scenes from the Heavenly Liturgy. The iconographic program of the nave also features the scenes „Nativity“, „Creature in Hell“, „Assumption“. Also present are depictions of evangelical and orthodox bishops, saints-warriors, saints-healers, etc. Illustrated above the entrance on the western wall, are the patrons of the church – Archangels Michael and Gabriel, holding a model of the temple in their hands.

under the patronage of Hadji Nikos Kultukli and his wife Kiriaki, revered inhabitants of Arbanassi. The frescoes are the work of famous mural painters Michael of Thessaloniki and George of Bucharest. The wood-carved ornaments of the iconostasis and the Vladishki throne, crafted around the beginning of the 19th century by masters from Tryavna, exhibit a peculiar charm.

With its architectural and iconographic splendour, the church „St. Archangels Michael and Gabriel ” of Arbanassi attracts the attention of many a Bulgarian and foreign visitor alike. The unique acoustics inside the temple makes it possible to organize the Summer Music Festival of In the narthex you can Chamber Classical Music: marvel at scenes from the Arbanassi Summer fest Akathist, images of righteous Music, in which musicians women martyrs, apostles, from the Flemish Royal prophets and others. The Philharmonic participate. east wall of the room Since 2010, the event has impresses with an original been organized annually plastic solution, which under the auspices of the in combination with the Regional Historical Museum iconographic images of Jesus of Veliko Tarnovo and the Christ, the Virgin and Child, Municipality of Veliko St. John the Forerunner Tarnovo and has enjoyed a and St. Nikolai Mirlikiiski, great deal of interest from appears reminiscent of a both music lovers and guests masonry altar partition. of Arbanassi. The murals of the temple were renewed in 1760

Dr. Temenuga Georgieva – RHM – Veliko Tarnovo


ДВА САКРАЛНИ ХРАМА И ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА БАНЯ В СРЕДНОВЕКОВНИЯ ТЪРНОВГРАД

TWO SACRED CHURCHES AND A PUBLIC BATH IN MEDIEVAL TARNOVGRAD

Старата столица, разпалена в миналото от огнени битки, достигнала царска слава и духовни висоти. От векове, сред набраздените гънки по течението на река Янтра, в Асенов квартал, между Трапезица и Царевец, са запазени два сакрални храма и една баня. Днес те са едни от най-интересните и значителни обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново.

The old capital of Bulgaria, set aflame in the past by fiery clashes, worthy of royal glory and spiritual heights. Among the grooved folds along the Yantra River, in the Asenov quarter, between Trapezitsa and Tsarevets, two sacred temples and one bath have been preserved for centuries. Today they are among the most interesting and significant sites of the Regional Historical Museum – Veliko Tarnovo.

ХРАМЪТ „СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ се намира в северното подножие на крепостта Царевец. Издигането

му се свързва с акта на пренасяне на мощите на св. Йоан Поливотски от цар Калоян в столичния Търновград през 1204 г. Впоследствие около църквата е формиран манастирски комплекс, с масивни крепостни стени, множество килии и трапезария от страната на река Янтра. Изграждането му е по волята и ктиторството на унгарската принцеса Ана-Мария Арпад (1221 – 1237 г.), съпруга на цар Иван Асен II. След завладяването на Търновград от османските турци през 1393 г. манастирът замества патриаршеската

THE TEMPLE „ST. APOSTLES PETER AND PAUL“ is located at the northern foot of

the Tsarevets fortress. Its erection is associated with the act of transferring of the relics of St. John Polivotsky by Tsar Kaloyan in the capital Tarnovgrad in 1204. Subsequently, a monastery complex was formed around the church, with massive fortress walls, multiple chambers and a dining room on the Yantra Riverside. It was constructed according to the will and patronage of the Hungarian princess Anna-Maria Arpad (1221 – 1237), the wife of Tsar Ivan Assen II. After the conquest of Tarnovgrad by the Ottoman Turks in 1393, the monastery replaced

17


резиденция. Впоследствие, след смъртта на св. патриарх Евтимий обителта започва да изпълнява функциите на седалище на Великотърновска митрополия с централен храм – католикон. Стенописи от XIII в. в храма. Те са фрагментарно запазени в северозападното подкуполно пространство на наоса – медальони с образите на светците Гурий, Самон и Авив. Надписите върху тях са на старобългарски език. През 1459 – 1460 г. храмът е обновен и новоизписан по повеля на търновския митрополит Игнатий. Впечатление от това време правят запазените образи на св. Йоан Рилски Чудотворец, ангелът с дивит, както и композицията „Дейсис“.

кон. При археологически проучвания в него се разкриват основите на църква, изградена на две нива: отдолу е оформена крипта, в която са погребвани костите на починали монаси и аристократи, а второ ниво е наос с олтар. В началото на 90-те годи- Намерени са разноцветни керамопластични елеменни на XVI в. митрополит ти от подови настилки, Дионисий Рали (съорганизатор на Първо търнов- капител, както и фрагменско въстание) доукрепява ти от стенописи, вероятно изпълнени също така от югозападната г-образна много опитни зографи галерия на същия храм през XIII – XIV в. и поръчва украсяването на стените и сводовете с Разкритата обител играе нови стенописи. Източният край на тази галерия важна роля в българската история. Тя е застинал завършва с тайнствено свидетел на драматичните зазидан скевофилакий събития, разиграли се в (място за съхранение на Търновград след превзесвещени съдове и църковни ценности). Днес по мането му от османските турци през 1393 г. Според южната стена са оцелели хрониката на Владислав илюстрации – минеи за Граматик, след завладямесеците септември, ноември, декември, януари и ването на българската столица, по инициатива февруари. на патриарх Евтимий, мощите на св. Йоан Рилски ХРАМЪТ „СВ. ИВАН са пренесени от обезлюдеРИЛСКИ“ се намира в средновековен двор, раз- ната Трапезица в Търновската архиепископия. Те положен югоизточно от митрополитския католи- се съхраняват вероятно в

18

the patriarchal residence. Subsequently, after the death of St. Patriarch Euthymius, the monastery took upon the functions of the seat of the Veliko Tarnovo diocese with a central church – a catholicon. Murals in the temple from the XIII century. Fragmentarily preserved in the northwestern underdome space of the nave are medallions with the images of Saints Guriy, Samon and Aviv. The inscriptions on them are in Old Bulgarian. In 1459 – 1460 the church was renovated and reillustrated by order of Metropolitan Ignatius of Tarnovo. Depictions of St. John of Rila the Wonderworker, one of an angel with a quill, as well as the composition „Deesis“ preserved from this time, leave an impression. In the early ‚90s of the XVI century, Metropolitan Dionysius Rallis (coorganizer of the First

Tarnovo Uprising) fortified the southwestern „L“-shaped gallery of the church and ordered the decoration of the walls and arches with new frescoes. The eastern end of this gallery caps off with a mysteriously inbuilt skevofilakiy (a place for storing sacred dishes and church valuables). On the south wall, some illustrations have survived to this day – passages (minei) for the months of September, November, December, January and February.

THE TEMPLE „ST. IVAN RILSKI” is in a medieval courtyard, located southeast of the metropolitan catholicon. Archaeological excavations revealed the foundations of a church built on two levels: underneath is a crypt in which the bones of deceased monks and aristocrats are buried, and the second level is a nave with an altar. Multicoloured ceramic-plastic elements of flooring, column capitals, and fragments of frescoes were also found, most


likely similarly crafted by several experienced painters between the 13th and 14th century.

6 помещения: 2 големи общи къпални, 2 малки индивидуални къпални, съблекалня и котелно. В котелното са били разположени два резервоара – за гореща и студена вода, две огнища за ШИШМАНОВАТА БАНЯ подгряване на водата и се намира в Асенов квар- отопление на къпалните. Всяка от къпалните тал, на десния бряг на има подово и стенно река Янтра, между двата царски манастира „Св. 40 отопление с вградени в стените глинени тръби, мъченици“ и „Св. Апостоли Петър и Павел“. Това през които е преминавал горещ въздух. Къпалние най-голямата и добре запазена обществена баня те са били снабдени с по два отделни водопровоот времето на Второто българско царство. Стро- да от глинени тръби за гореща и студена вода. ителството ù се датира най-общо в XIV в., а ней- Доставката се осъщестното използване продъл- вявала чрез кладенец, жава до края на XV в. или изкопан в брега на реката. началото на XVI в. този храм до 1469 г. През месец юни на същата година монаси получават разрешение да отнесат св. мощи в Рилския манастир, където са намират и днес.

Сградата e ориентирана в посока север – юг. Има

гл. ас. д-р Пламен Събев, РИМ – Велико Търново

The discovered monastery plays an important role in Bulgarian history. She is a frozen witness to the dramatic events that took place in Tarnovgrad after its conquest by the Ottoman Turks in 1393. According to the chronicle of Vladislav Gramatik, after the conquest of the Bulgarian capital, the relics of St. John of Rila were transferred from the depopulated Trapesitsa to the Archdiocese of Tarnovo, at the request of Patriarch Evtimiy. They were probably kept in this temple until 1469. In June of the same year, the monks received permission to take the holy relics to the Rila Monastery, where they remain today.

SHISHMANOVA BANYA is located in the Asenov quarter, on the right bank of the river Yantra, between the two royal monasteries „St. 40 Martyrs ”and „St. Apostles Peter and Paul“.

This is the largest and most well-preserved public bath from the period of the Second Bulgarian Kingdom. Its construction dates back to the 14th century, while its use continued until the end of the 15th century or the beginning of the 16th century. The building is oriented in a north-south direction. There are 6 rooms: 2 large common baths, 2 small individual baths, a dressing room and a boiler room. Two tanks – for hot and cold water, two fireplaces for water heating and the heating for the baths were located in the boiler room. Each of the baths had floor and wall heating provided through clay pipes built into the walls, through which hot air would pass. The baths were equipped with two separate water cranes made of clay pipes, for both hot and cold water. The water was delivered through a well dug on the river bank. Ch. Assistant Professor Dr. Plamen Sabev, RHM – Veliko Tarnovo

19


години от рождението на Патриаха на българското освобождение Years since The Birth of The Patriarch of The Bulgarian Liberation

"Our freedom depends on us!" Георги С. Раковски/Georgi S. Rakovski


На 14 април 1821 г. в Котел се ражда един от най-знаменитите българи и повод за гордост на нацията – Съби Стойков Попович, запечатал името си завинаги в историята като Георги Сава Раковски. Основоположник и организатор на националноосвободителната борба на българския народ, стратег, революционен демократ, писател, журналист, публицист, етнограф и историк, той посвещава живота си на сакралното дело освобождение на поробена България. Неговата роля в борбата за запазване на нацията и нашата народна идентичност е незаменима, личността на Раковски е пример за бунтовния дух и непреклонността на българите. Освен с организационната си дейност, сформирането на бойни чети в чужбина и действия, свързани директно с битката срещу Османската империя, неговият изключителен принос се изразява и в друг, много ключов аспект – културната и духовна идентификация на сънародниците му. Раковски е вярвал, че народът ни е сред найдревните човешки родове изобщо и нашият произход е античен и специален. Неговата публицистика и художествена дейност е целяла да накара българите да осъзнаят душевността си, да се чувстват горди от националната си принадлежност. Родолюбец до мозъка на костите и мечтател с големи идеи, Раковски успявал да разпали огъня в сърцето на всеки, милеещ за отечеството.

за България, той отстоява идеологията си и благородния стремеж за свобода със сабя и перо докато е жив. Бил е високообразован и интелигентен, като първо учи в родния си град Котел, после в Карлово и след това в елитното гръцко училище в Цариград, където изучава философия, физика, математика, химия, богословие, латински, френски, персийски и арабски език, както и други предмети. Владеел е турски, гръцки, френски, сръбски и английски език говоримо и писмено. Представител е на течението на романтизма, неговата идея за национална идентичност е била дръзка и вдъхновяваща. Той разработва собствена визия за същността и културата на българите, която няма общо с европейските модели, защото ги предшества. Като възпитаник на Великата народна школа в Цариград, неговото виждане за национална идентичност се оформя около идеята за собствен произход и първична същност, без връзка с европейската античност. Чрез своите теоретични и практически трудове, Раковски е рисувал в съзнанията на ПРОСВЕТИТЕЛНА сънародниците си, доприДЕЙНОСТ насял е за чувството за Дарен с изключителен ум и принадлежност и любов пламенно сърце, туптящо към родината, подтиквал

On April 14, 1821, in the city of Kotel, one of the most famous Bulgarians ever, Sabi Stoykov Popovich, a Bulgarian who gives merit to the pride of our nation and who etched his name in history for eternity under the alias Georgi Sava Rakovski, was born.

feel proud of their nationality. A patriot to the bone and a dreamer with grand ideas, Rakovski managed to kindle the fire in the heart of anyone who loved the Fatherland.

Founder and convener of the national liberation struggle of the Bulgarian people, strategist, revolutionary democrat, writer, journalist, publicist, ethnographer and historian, he dedicated his life to a sacred cause - the liberation of the enslaved Bulgaria. His role in the struggle for the preservation of our nation and our national identity is irreplaceable. Rakovski’s character is a prime example of the rebellious spirit and intransigence of Bulgarians. Apart from his organizational activities, the formation of combat detachments abroad and his actions directly related to the battle against the Ottoman Empire, his exceptional contributions are expressed in another principal aspect - the cultural and spiritual identification of his compatriots. Rakovski believed that our people are generally among the most ancient human races and that our origins were ancient and special. His publicist and artistic activity aimed to make Bulgarians aware of their spirituality, to make them

Endowed with an exceptional mind and a fiery heart beating for Bulgaria, he defended his ideology and the noble pursuit of freedom with both a sword and a feather for as long as he was alive. He was highly educated and intelligent, having first studied in his hometown of Kotel, then in Karlovo and then in the elite Greek school in Constantinople, where he studied philosophy, physics, mathematics, chemistry, theology, Latin, French, Persian and Arabic, as well as and other subjects. He mastered spoken and written Turkish, Greek, French, Serbian and English. A representative of the current of romanticism, his idea of a national identity was bold and inspiring. He developed his own vision of the essence and culture of the Bulgarian, one unrelated to European models, because it precedes them. As a graduate of the Great Folk School in Constantinople, his vision of national identity was formed around the idea of an independent origin and a primary

EDUCATIONAL ACTIVITY

21


ги е да се образоват за своите традиции и обичаи. Пример за това е първият етнографски въпросник, разработен от него, свързан с теми, засягащи българската култура, с идеята да бъде попълван от всички българи с техните песни, гатанки и вярвания. Целта била по този начин да се засили чувството за националност. Раковски е автор на първата революционна поема, публикувана в „Горски пътник“ през 1857 г. в Нови Сад. Книгата оказва сериозно влияние върху българските дейци и революционери. Няколко години по-късно, през 1862 г., е издаден и Позив към българския народ за въстание, отново с автор Георги С. Раковски, предназначен за разпространение по време на освободителните битки и гласящ: „Що е наш живот в това безчестно робство? Подобре, братя, една сладка маломинутна за свобода смърт, а не дълговечен робски живот.... Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ С непоклатима вяра в идеите си, Раковски не само дава пример за патриотизъм на останалите българи, а им показва, че трябва да изпитват гордост и самочувствие. Неговата личност е отражение на българския дух и манифестация на идеала за свобода. Образът на революционер-просветител остава вечен, като благодарение на неговия труд се възпитава цяло ново поколение от възрожденци и дейци, което продължава неговото дело.

РЕВОЛЮЦИОННА ДЕЙНОСТ Приносът на Раковски по отношение на револю-

22

ционното дело е неизмерим. Делата му поставят основите на освободителното дело. Бил е истински пример за младите патриоти, готови да жертват всичко в името на свободата. Създава три плана за освобождение на България и подготвя комитети и легии в чужбина. В Първа българска легия, сформирана през 1861 г. в Белград, се включват около 600 млади българи. Студенти от Одеса и Виена, синове на занаятчии и търговци изминавали стотици километри, за да вземат участие в легията на Раковски. Сред тях са Васил Левски и Стефан Караджа, както и други бъдещи организатори на националната революция. Всеки е получавал оръжие, униформа и калпак с лъвче. Провеждали са се обучения във военни действия, водени от опитни хайдути и войводи. Раковски наблюдавал заниманията на младите борци за Свобода, повдигал техния дух и събуждал плам в душите им. За първи път българското трибагрено знаме се развява от него, като водач на легията. Обявен е за главен народен войвода и в това си качество извършва редица дела от дипломатически характер. Плановете на Раковски за Освобождение чрез сформиране на бойни чети в чужбина,

essence, unrelated to European antiquity. Through his theoretical and practical works, Rakovski painted in the minds of his compatriots, contributed to their sense of belonging and love for the homeland, encouraged them to be educated about their traditions and customs. A prime example of this is the first ethnographic questionnaire he developed, which was related to topics concerning Bulgarian culture, and was intended to be filled in with the songs, riddles and beliefs of all manner of Bulgarians. The aim was thus to strengthen the sense of nationality. Rakovski is also the author of the first-ever Bulgarian revolutionary poem, published in “Forest Traveler” in 1857 in Novi Sad. The book had a significant impact on Bulgarian activists and revolutionaries. A few years later, in 1862, the Invitation to The Bulgarian people for An Uprising was also issued, again by Georgi S. Rakovski, and was intended for distribution during the liberation battles, stating:

ideas, Rakovski not only set an example of patriotism for other Bulgarians but showed them that they should feel proud and confident. His personality is a reflection of the Bulgarian spirit and a manifestation of the ideal of freedom. The persona of the revolutionary educator remains eternal, and thanks to his work, a whole new generation of revivalists and activists was brought up, carrying on his work.

REVOLUTIONARY ACTIVITY

Rakovski’s contribution to the revolutionary cause is immeasurable. His deeds laid the foundations of the liberation cause. He was a real example for young patriots, ready to sacrifice everything in the name of Freedom. He created three plans for the liberation of Bulgaria and prepared committees and legions abroad. About 600 young Bulgarians joined the First Bulgarian Legion, formed in 1861 in Belgrade. Students from Odessa and Vienna, sons of craftsmen and merchants, travelled What becomes of our life in this dishonest bondage? Better, hundreds of kilometres to brethren, is a sweet short-lived take part in Rakovski’s legion. Among them were Vasil Levdeath for freedom, than a ski and Stefan Karadja, as well long life of slavery .... Let no as other future conveners of one wait for anyone else to the national revolution. Each set them free. Our freedom member received a weapon, depends on us! ” a uniform and a lion-emWith unshakable faith in his blazoned cap. Training in military operations was conducted by experienced haiduti and voivodes (outlaw militants in resistance). Rakovski observed the activities of the young freedom fighters, raised


които да нахлуят в България с подкрепа на чужди войски не постигат желания успех, но въпреки това изиграват важна роля в цялото националноосвободително дело. Третият и последен план за Свобода на отечеството е създаден през 1866 г. в Букурещ, когато Раковски съставя „Привременен закон за народните горски чети от 1867-о лято“. Състои се от 15 точки, в които се изяснява тактиката и организационната структура на българското четническо движение. В него се предвижда всенародно въстание, но без да се разчита на външна помощ, борба единствено със собствените сили. Отново присъства идеята за създаване на четническа армия в чужбина, която по даден сигнал да навлезе в българските територии, синхронизирано с предварително организирани българи в бойна готовност. По този план действат четите на Филип Тотю и Панайот Волов, когато навлизат в България през Дунав. Създадените от Раковски идеология и стратегия за всенародно въстание са използвани по-късно от Васил Левски в организирането на Априлското въстание . Може да се каже, че Раковски е бил учител на Левски по отношение на революционното дело. Той също е и негов „кръщелник“ - името „Левски“ му е дадено именно от него по времето на Първата българска легия. Васил Левски продължава идеята на своя учител, като неговият теоретичен и практически опит служи за основа на това, което Левски ще започне да създава. Георги Раковски е сред хората, направили най-много

за запазването на българското самосъзнание. Като истински родолюбец, неговият най-голям стремеж е бил да съхрани богатството на езика на народа наравно със стремежа към свобода. Раковски е осъзнавал важността на изграждането на национална духовна култура за осъществяването на революция. Като един от първите модерни български поети и публицисти в Българското възраждане, творбите му са осветявали идеята за свобода и независимост. Георги Раковски е вдъхновител на четническото движение, организатор, идеолог и стратег на българската националноосвободителна борба и неин ръководител през първите десет години. Заветът, който оставя след себе си, може единствено да бъде гордост за всички български граждани. Личността на Раковски ще свети ярко в историята на България завинаги и ще бъде пример за ценностите на един народ. Да живее България! Никола Желязков

their spirits and aroused zeal in their souls. As the leader of the legion, the Bulgarian tricolour flag was flown by him for the first time. He was proclaimed chief people’s voivode and in this capacity carried out a number of diplomatic missions. Rakovski’s plans for Liberation involving the formation of combat detachments abroad to invade Bulgaria with the support of foreign troops did not achieve the desired success but nevertheless played an important role in the larger national liberation cause. The third and final plan for the Freedom of the Fatherland was created in 1866 in Bucharest when Rakovski drafted the “Provisional Law on the People’s Forest Detachments of the Summer of 1867.” It consists of 15 points, which clarify the tactics and organizational structure of the Bulgarian guerrilla movement. It called for a nationwide uprising not reliant on outside help, for a battle led by the Bulgarians’ own strength. The idea of creating a chetnik army abroad, which would enter the Bulgarian territories when given a signal, and would converge with those Bulgarians who were already

mobilized in combat readiness, was present once again. The detachments of Philip Totyu and Panayot Volov acted in accordance with this plan when they entered Bulgaria by crossing the Danube. Rakovski’s ideology and strategy for a nationwide uprising were later used by Vasil Levski in organizing the April Uprising. It can be said that Rakovski was a teacher for Levski in regards to the revolutionary cause. He is also his “godfather” - he received the name “Levski” from Rakovski during the activity of the First Bulgarian Legion. Vasil Levski carried on the vision of his teacher, while his theoretical and practical experience would serve as the basis for what Levski began to create. Georgi Rakovski is among the people who have done the most to keep the Bulgarian consciousness alive. A true patriot, his greatest aspiration was to preserve the richness of our language and people on par with The Liberation. Rakovski realized the importance of building a national spiritual culture for the revolution. As one of the first modern poets and publicists of The Bulgarian Revival, his works illuminated the idea of freedom and independence. Georgi Rakovski was the inspirer of the Chetnik movement, an organizer, an ideologist and a strategist of the Bulgarian national liberation struggle, serving as its leader during its first ten years. The legacy he has left will forever serve as a source of pride for all Bulgarian citizens. Rakovski’s persona will forever shine brightly in the history of Bulgaria and will remain an example of the values of a nation. Long live Bulgaria! Nikola Zhelyazkov

23


Ако Родопа планина е родината на Орфей, то Източните Родопи, вероятно, са били любимото му място в нея – меки хълмове, които се редуват като вълни, разделени от водите на р. Арда и нейните притоци – Върбица, Крумовица, Боровица и Перперешка. И почти по средата – Кърджали, град на двата бряга на Арда и между два от най-красивите язовира в България – „Кърджали“ и „Студен кладенец“. Ако решите да дойдете тук за уикенд, ще се върнете за още няколко и ще доведете и свои приятели, за да разкриете богатствата на този южен край. Преди милиони години великият творец Природата е започнала да вае скали с чудни цветове и причудливи форми. В землището на с. Бели пласт се намира природният феномен Каменните гъби. В меките зеолитни скали са „ поникнали“ няколко огромни гъби, с добре оформени пънчета и шапки. В землището на с. Зимзелен се намира друг природен феномен, известен като Каменната сватба. Значителни по размери фигури с различен цвят наподобяват човешко шествие, а пред тях се намира двойката на младоженците. Магията на образуванието е родила драматична легенда – тръгнали роднините на младоженците и в мига, в който свекърът видял булката я пожелал. Възмутен от греховните помисли Господ вкаменил сватбарите. Загадъчните природни творения са привлекли обитателите на планината от дълбока древност. Легендарните траки открили естествена скална каверна с отвор на юг, оформили я като женска утроба, а в дъното и изваяли каменен олтар. Всеки ден слънчевият лъч прониквал в пещерата, а в деня на зимното слънцестоене лъчът бил най-дълъг и достигал до олтара. Така се извършвало ритуалното оплождане на скалата /земята/и възраждането на живота било гарантирано. Това светилище на соларно-хтоничния култ, известно като Пещерата – утроба, може да бъде видяно в района на с. Ненково. По пътя могат да бъдат видени и десетките скални ниши, върху впечатляващите монолитни скали в района на с. Дъждовница. Повече от шест хилядолетия е било обитавано скалното плато над с. Горна крепост, на което се намира най-големият мегалитен паметник на Балканите – Перперикон. Още в края на каменно-медната епоха древните жители на планината започнали да носят дарове на върха, полагали ги върху скалите и молели Боговете за закрила и плодородие. По – късно започнали да оформят големи каменни олтари, върху които извършвали различни ритуални действия. Един от най-големите се намира

24


If the Rhodope Mountains are believed to be the birthplace of Orpheus, then the Eastern Rhodopes were most certainly his favourite place in them, with their soft hills that alternates like waves separated by the waters of the Arda River and its tributaries Varbitsa, Krumovitsa, Borovitsa and Perpereshka. Placed almost exactly in the middle of the Eastern Rhodopes lies Kardzhali, a town situated on both banks of the Arda river and between two of the most beautiful dams in Bulgaria - “Kardzhali” and “Studen Kladenets”. If you choose to spend a weekend here, you will most likely come back for a few more, and you will certainly bring your friends to discover the treasures of this southern region together. Millions of years ago, the great artist that is Nature itself began to carve rocks with wonderful colours and bizarre shapes. In the area of the town of Beli Plast, you will find the Stone Mushrooms natural phenomenon. There, several huge “mushrooms” formations with well-shaped stumps and caps “sprout” from the soft zeolite rocks. In the lands around the village of Zim Zelen, you will find another natural phenomenon known as the Stone Wedding. Various figures of different colours and significant size resemble a human crowd, while in front of it you can see a couple of the newlyweds. The mystery of the formation gives birth to a dramatic legend. It tells that as the relatives of the newlyweds piled in, the bride’s father in law began to want her for himself the moment hit got a glimpse of her. Outraged by these sinful thoughts, the Lord petrified the newlyweds and their guests. Mysterious natural creations in the area have attracted inhabitants of the mountain from ancient times. Here in the Eastern Rhodopes, the legendary Thracians discovered a natural rock cavern with an opening to the south, shaped it like a woman’s womb, and sculpted a stone altar at the bottom end. Every day the sun’s rays would penetrate the cave, and on the day of the winter solstice, the longest ray would reach the altar. Thus the ritual fertilization of the rock (of the earth) was performed and the revival of life in the forthcoming year was guaranteed. This sanctuary complex of the solar-chthonic cult, Utroba cave (the womb-cave), can be seen near the village of Nenkovo. Along the way, you can also see the dozens of rock niches carved into the impressive monolithic rocks in the vicinity of the village of Duzhdovnitsa. For more than six millennia, the rocky plateau above the village of Gorna Krepost, on which the largest megalithic monument in the Balkans Perperikon - is located, was inhabited. As early as the tall end of the Stone Age, ancient inhabitants of the mountain began to bring gifts to the peak, laying them on the rocks and praying to the gods for protection and fertility. Later, they began to form large stone altars, atop which they performed various ritual

actions. One of the largest ones is located at the southern foot of the hill. It has a height of about 5 m and approximately the same diameter. It is placed in a roughly shaped oval hall without a roof. It has a badly burnt surface. Here, on this altar, thousands of divinations with fire and wine were performed. It is probably here Alexander the Great learned that he would conquer the world, and where centuries later the father of Octavian Augustus received divination of the brilliant fate of his son that was set to unfold. Here lied the famous sanctuary of the Thracian god Dionysus. A city began steadily began to take shape around. It consisted of a fortified Acropolis boasting many buildings, and of a palace-sanctuary, which can be accessed through a hundred-meter long passage carved into the rocks. This architectural ensemble consists of rooms with different functions, likely spread across more than three floors, among which the most impressive is the Throne Hall, in the lobby of which a stone throne is carved into the rocks. Neighbourhoods develop on the slopes. A large early Christian basilica was erected from the south side, representative buildings were raised from the west, and so was an extremely interesting building with a round plan, which was most probably a tomb. During the Middle Ages, Perperikon remained an important Rhodopean fortress and was briefly ruled by the

25


в южното подножие на хълма. Има височина около 5 метра и приблизително същия диаметър. Разположен е в грубо оформена овална зала без покрив. Има силно обгоряла повърхност. Тук, на този олтар, са извършвани хиляди гадания с огън и вино. Вероятно тук Александър Велики е научил, че ще завладее света, а векове по-късно бащата на Октавиан Август е получил предсказание за бляскавата съдба на своя син. Тук се е намирало прочутото светилище на тракийския бог Дионис. Около него започва да се създава град, който се състои от укрепен Акропол с множество сгради и Дворец- светилище, до който се достига по изсечен в скалите 100 метров проход. Този архитектурен ансамбъл се състои от помещения с различни функции, на поне три етажа, сред които най-представителна е Тронната зала, в чието предверие се намира изсечения в скалите каменен трон. По склоновете се развиват квартали. От юг е изградена голяма ранно-християнска базилика и представителни сгради на запад, както и изключително интересна сграда с кръгъл план, най – вероятно гробница. През средновековието Перперикон е бил важна родопска крепост, която за кратко е била под владението на българския цар Иван Александър. Превзета е от османците в началото на 60те години на 14 в. и за кратко функционира като военен гарнизон. Манастирът „Св. Йоан Предтеча“се намира в кв. Веселчани на гр. Кърджали. Той е един от най- представителните паметници на средновековната архитектура. Изграден е на южния бряг на р. Арда. Има приблизително квадратен план. Защитен е с крепостни стени, с кули в ъглите и по трасетата на оградните стени, от които днес са запазени три. Централно място в комплекса заема манастирската църква – католикон. Има триконхален план, олтарната част е с три полукръгли апсиди. Църквата е с правоъгълен притвор, пред него от запад е бил изграден портик. В дъгата на централната е запазен тристъпален синтрон. Запазени са части от мраморната олтарна преграда. Строителството на тази църква се отнася към началото на 11в. По-късно от североизток към сградата е изградена втора църква с триконхален план и правоъгълен притвор, а малко след това двете църкви са обединени с общ притвор от север. Западният притвор е преустроен в крипта. При извършените проучвания в нея са открити зидани гробници, в едната от които е разкрито епископско погребение със златовезан текстил от литургично облекло. Проучени са и основите на по-ранна трикорабна куполна базилика, чиито очертания са маркирани върху пода на действащия храм. На изток се намират останките от представителна сграда – епископския дворец, както и на манастирската трапезария. На запад към крепостната стена се развиват верижни помещения, които са имали стопански характер. Стените на храма са били покрити със стенописи – над пода цокъл, имитиращ мраморни плочи, над които са

26

Bulgarian Tsar Ivan Alexander. It was conquered by the Ottomans in the early 60s of the 14th century and a military garrison operated there for a short time. The “St. John the Forerunner ” Monastery is located in the Veselchani district of Kardzhali. It is among the most representative monuments of medieval architecture. It was built on the southern bank of the Arda River. It has an approximately square plan. It is fortified with fortress walls, as well as with towers in its corners and along the path of its fence walls, of which three have been preserved to this day. The central spot in the complex is taken up by the monastery church, which is of the catholicon kind. It has a triconchal plan, the altar part having three semicircular apses. The church has a rectangular narthex, in front of which a portico was built from the west. A three-stage syntron is preserved in the central arc. Parts of the marble-carved altar partition have been preserved. The construction of this church dates back to the beginning of the 11th century. Later, a second church with a triconch plan and a rectangular narthex was erected to the northeast of the building, and shortly afterwards the two temples were unified by a common narthex from the north. The west porch was converted into a crypt. Masonry tombs were discovered inside it during excavations, in one of which an episcopal burial was identified based on the gold-embroidered textiles of the liturgical clothing. The foundations of an earlier three-nave domed basilica, the outlines of which were left visible on the floor of the active church, have also been studied. To the east are the remains of a representative building - the Episcopal Palace, as well as the monastery dining room. A chain of chambers of commercial purpose expands to the west of the fortress. The walls of the temple were covered with frescoes. Above the plinth floor imitating marble slabs, figures of saints-warriors were painted on the conchs, while figures of church deacons were illustrated on the pillars of the altar. Magnificent images of crosses are preserved on the sections of the central entrance to the nave. Preserved above these frescoes on the south conch of the temple is a graphite inscription read “I, Dobromir, wrote in the Holy Prodrom”, from which inscription the name of the monastery was discerned. In the


изписани фигури на светци-войни в конхите и църковни дякони по стълбовете към олтара. По страниците на централния вход към наоса са запазени разкошни изображения на кръстове... Върху тези стенописи на южната конха е запазен графитен надпис, гласящ „Аз, Добромир, писах в светия Продром“ на старобългарски език, от който става известно името на манастира. През XIII век манастирът е ограбен и разрушен от рицарите на Четвъртият кръстоносен поход. По-късно обителта е възстановена, но през XIV век отново е опожарена и изоставена. Експозициите на Регионален исторически музей – Кърджали се намират в красива сграда, архитектурен паметник с национално значение, строена в 20 –те години на ХХ в. На площ над 1800 кв. м. са представени няколко десетки хиляди недвижими културни ценности, които проследяват живота и вярванията на хората, живели в планината от дълбока древност – епохата на неолита, производството на каменни оръдия на труда, костени сечива и керамика и богата идолна пластика от 4 хил. Пр. Хр., богатата материална култура на траките от бронзовата и двете фази на желязната епоха. Представена е културата на района пред римската епоха и средновековието. Изключителен интерес представляват каменния амвон от Перперикон и част от стенописите от манастира „Св. Йоан Предтеча“, както и възстановките на куполна гробница от 3 в. пр. Хр. и средновековна стенобитна машина. Музеят предлага виртуална разходка на крепостите Мнеакос и Устра, както и на манастира „Св. Йаон Предтеча“ Експозицията на отдел „Природа“ представя образци на редки и защитени растителни видове, на метални и нерудни полезни изкопаеми, на изключително красивите полускъпоценни камъни, характерни за Източните Родопи. Богатата палеонтологична колекция показва вкаменелости на най-старите обитатели на праисторическото море, включително и риба от вида Rhodopotilapia gracialis. Етнографската експозиция представя традиционните поминъци на населението – тютюнопроизводство, скотовъдство, а чрез атрактивни възстановки и занаятчийското производство – абаджийство, медникарство и папукчийство, въглищарство. Представени са и домашните занаяти – тъкачество, везба, както и носии на различните етнически и етнографски групи на населението. Традиционната сватба и календарните празници също са част от музейната експозиция. Богата колекция от икони и църковна утвар, експонати, документи и снимки са част от най-новата експозиция на музея, която проследява живота в края на ХIX в. и развитието на Кърджали като част от съвременната ни държава. Експозициите на Художествен отдел „Станка Димитрова“ се намират в първата обществена сграда в града, построена в края на ХIX в. Представена е изключително богата колекция от икони от периода 17.19 в., творби на класици на четката като Мърквичка, Владимир Димитров –Майстора, както и на съвременни български автори.

13th century, the monastery was looted and destroyed by the knights of the Fourth Crusade. Later the temple was rebuilt but was once again burned down and abandoned in the 14th century. The expositions of the Regional Historical Museum of Kardzhali are housed in a beautiful building, an architectural monument of national importance, built in the 20s of the twentieth century. Presented across an area of over 1800 square meters, are several tens of thousands of immobile cultural treasures, which trace the life and beliefs of the people who have lived in these mountains since ancient times, from the Neolithic era, through the production of stone and bone tools, ceramics and rich idol sculptures dating from the 4th millennia BC, to the rich material culture of the Thracians from the both the Bronze Age and the two phases of the Iron Age. Also exhibited is also the intangible culture of the region before the Roman era and the Middle Ages. Of exceptional interest are the stone pulpit from Perperikon, some of the frescoes from the “St. John the Forerunner” monastery, as well as a reconstruction of a domed tomb from the 3rd century BC. and a medieval wall-breaking machine. The museum offers virtual tours of the Mneakos and Ustra fortresses, as well as of the “St. John the Forerunner” monastery. The Nature department exposition presents samples of rare and protected plant species, of metallic and non-metallic minerals, as well as of the extremely beautiful semi-precious stones typical for the Eastern Rhodopes, among others. The rich paleontological collection boasts fossils of some of the oldest marine inhabitants of the prehistoric sea, including a fish from the Rhodopotilapia gracialis species. The ethnographic exposition reveals the traditional livelihoods of the local population such as tobacco production and cattle breeding, as well as of crafts such as abadjiystvo, meznicarstvo, papukchiystvo and coal mining through attractive recreations and samples of handicraft production. Domestic crafts, such as weaving and embroidery, are also presented, along with the costumes of different ethnic and ethnographic strata of the population. The traditional wedding ceremony and the calendar holidays are also part of the museum’s exhibition. A rich collection of icons and church utensils, exhibits, documents and photographs are now part of the latest exhibition of the museum, which traces life in Kardzhali in the late nineteenth century and its development as part of the contemporary Bulgarian state. Expositions of the “Stanka Dimitrova” Art Department of the Regional Museum are located in a public building from the late nineteenth century, the first of its kind to ever be built in the city. Presented inside is an extremely rich collection of work by masters of the brush from the period between the 17th and 19th centuries. as well as from contemporary Bulgarian authors.

27


120 години Исторически музей „Искра“ Праистория, античност, тракийска култура и най-интересното от историята на България Едно от най-разпознаваемите места в България е Долината на розите и тракийските владетели. Неин естествен център е град Казанлък, в който преди 120 години е създаден Исторически музей „Искра“. В столетната си история музеят е свързван с личности като Петър Топузов, Димитър Чорбаджийски – Чудомир и други известни дейци с местен и национален принос. Закономерно свързваме Казанлък и Исторически музей „Искра“ с изучаването и опазването на наследството на древните траки и на българската маслодайна роза. Но обхватът на музея е много по-значителен. Съхраняват се и се представят забележителни образци на археологията, нумизматиката, етнографията и музи-

28

калното изкуство. Експонирани са представителни колекции от праисторията, античността, средновековието, възрожденската, новата и най-новата история на България. Особен акцент е поставен на лютиерското изкуство, в което Казанлък е известен като национален център. Трезорната зала в Исторически музей „Искра“, предста-

One of the most recognizable places in Bulgaria is the Valley of Roses and Thracian Kings. Its natural centre is the town of Kazanlak, where the Iskra Historical Museum was established 120 years ago. In its century-old history, the museum has been associated with personalities such as Peter Topuzov, Dimitar Chorbadjiiski - Chudomir and other famous figures of local

and national contributions. We naturally connect Kazanlak and the Iskra Historical Museum with the study and preservation of ancient Thracian heritage and of the Bulgarian oil-bearing rose. But the scope of the museum is much more significant. Remarkable examples of archaeology, numismatics, ethnography and musical art are being preserved and presented. Representative collections from prehistory, antiquity, the Middle Ages, the Bulgarian National Revival, as well as from the contemporary and the most recent history of Bulgaria, are all exhibited. Special emphasis is placed on the work of luthiers, a national centre for which is also Kazanlak. Most recognisable for tourists is the vault in the Iskra Historical Museum which keeps the famed finds from


120 years of Iskra Historical Museum Prehistory, antiquity, Thracian culture and the most interesting from the history of Bulgaria вящ прочутите находки от Гробницата на Севт III в могилата Голяма Косматка, е най-разпознаваем за туристите. Богатата тракийска култура се онагледява най-осезаемо от стенописите в прочутата Казанлъшка тракийска гробница – първият паметник в България под егидата на ЮНЕСКО. През последните години бяха социализирани въздействащите под могилни съоръжения в Долината – гробниците и храмовете в могилите Голяма Косматка, Грифоните, Хелвеция и Шушманец. През текущата година завършва и цялостната социализация на гробен комплекс Оструша. Вековната традиция на българската маслодайна роза е представена в Музея на розата, ситуиран удачно в известния парк „Розариум“. През май и юни всяка година всички посетители

на музея могат да наблюдават демонстрация на автентично розоварене в Етнографски комплекс „Кулата“. Комплексът притежава типичните характеристики на градското и селското строителство през късно възрожденския период. Всички обекти на Исторически музей „Искра“ по правило работят без почивен ден в продължение на цялата година.

the Tomb of Seuthes III in the Golyama Kosmatka mound. The richness of Thracian culture is most clearly illustrated by the frescoes in the famous Thracian Tomb of Kazanlak - the first monument of Bulgaria welcomed under the auspices of UNESCO. In recent years, efforts have been undertaken to make under-mound facilities in the Valley more socially accessible to visitors, namely

the tombs and temples in the Golyama Kosmatka, Griffons, Helvetia and Shushmanets mounds. The overall socialization of the Ostrusha grave complex is also being completed this year. The centuries-old tradition of the Bulgarian oil-bearing rose is exhibited in the Rose Museum, which is conveniently located in the famous Rosarium Park. Every year, through May and June, all visitors of the museum can observe a demonstration of authentic rose-boiling in the “Tower” Ethnographic Complex. The complex possesses the typical characteristics of both urban and rural construction from the late Revival period. All sites of the Iskra Historical Museum, as is the rule, are open all year long without a single day off throughout the calendar.

29


Поморие, или древен Анхиало, е основан в края на V – IV век пр. Хр. като колония на античния град Аполония. Наречен е Анхиало, което означава „край сол“, „край плитко море“. От края на Ι в.пр. Хр. до средата на I в.сл. Хр. градът е център на стратегия в Одриското царство, а през 45 г. Анхиало и цялата му територия са включени в пределите на Римската империя. При император Траян (98-117 г.) селището е провъзгласено за град с

30

правото да носи родовото име на императора Улпия. През 812 г. градът преминава в пределите на българската държава. Оттогава той получава и прабългарското име Тутхон. През 1453 г. Анхиало пада под османска власт. След Съединението на България (1885 г.) Анхиало става неделима част от българската държава. През 1934 г. името на града е променено от Анхиало на Поморие. През ΧΧ в. Поморие се утвърждава като

Pomorie, also known as the ancient of Anhialo, was founded in the late V – IV century BC. as a colony of the ancient city of Apollonia. Its name Anhialo means „by the salt“, or also „by the shallow sea“. Starting from the end of the Ι century BC and until the middle of the I century AD, the city was the centre of strategy for the Odrysian kingdom, and in 45 AD Anhialo and its entire territory were included within the territory of the Roman Empire. The settlement was

proclaimed a city under Emperor Trajan (98-117), with a right to bear the family name of emperor „Ulpia“. In 812 the city passed under the borders of the Bulgarian state. From that point on it carried the proto-Bulgarian name Tuthon. In 1453, Anhialo fell under Ottoman rule. After the Unification of Bulgaria (1885) Anhialo became an integral part of the Bulgarian state. In 1934 the name of the town was changed from Anhialo to Pomorie. In the


важен туристически център свързан с морския отдих и балнеологията.

пари, което благоприятства лечението на горните дихателни пътища.

Поморие, или древно Анхиало, е малък черноморски град, очарователен със своята непринудена и романтична атмосфера, прочут с лечебната кал на Поморийското солено езеро и ароматните вина, които се произвеждат от поколения наред, но ако трябва да си отговорим на въпроса:

Поморие е от тези наши черноморски курорти, които всяко лято приемат хиляди гости. Това е градът с най-много слънчеви дни в годината и най-дългата плажна ивица по българското Черноморие. През 2013 г. Поморие е признат за столица на Балнеотуризма и Иновативна СПА дестинация.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ПОМОРИЕ? Отговорът би бил следният: „…Поморие се казваше градчето”, което гостоприемно ще посрещне всички любители на чистите плажове, красивите залези и спокойната лятна почивка. Независимо дали ще изберете уюта на малката квартира, удобството на прекрасните ни хотели, или лукса на петзвездните комплекси, всеки посетил Поморие ще си тръгне побогат, отколкото е дошъл. По-богат на приятни изживявания и красиви спомени. Тук още пазим древни съкровища – бялото и черното злато, но за античния романтичен и вечен град Поморие не се разказва, той се преживява. Съвременният град Поморие е разположен върху тесен и скалист полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море. От юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, а от север от Поморийското солено езеро. Градът се намира в близост до международно летищe Бургас, както и до ЖП гара Бургас. Преди изгрев слънце въздухът е наситен с озон и отрицателни йони, ултравиолетови лъчи и водни

Поморие е модерен курорт с отлична локация и близост до всички видове транспортни връзки. Морската вода в Поморийския залив е кристално чиста, а плажната ивица с дължина 4 263 м. е покрита с фин пясък. Топлият морски климат, плодородните земи, обширните плажове, СПА центровете с уникалната лечебна лиманна кал и уютните семейни хотели гарантират перфектната почивка. Множеството заведения за хранене и развлечения, местните винарски изби и отличната квалификация на обслужващия персонал създават условия туристите да се почувстват като у дома си. Поморие – градът на Яворов, на солниците, на лозята и вината, на модерните хотели и традиции Ви очаква за една незабравима ваканция! www.pomorietourism.bg

XXth century, Pomorie established itself as an important tourist centre related to sea recreation and balneology. Pomorie, or Anhialo, is a small Black Sea town, charming with its casual and romantic atmosphere, famous for the healing mud of its adjacent salt lake and for the aromatic wines that have been produced there for generations, but if we must answer the question:

WHY CHOOSE POMORIE? Then the answer would be the following: „Pomorie was called the town“, which hospitably welcomes all lovers of clean beaches, beautiful sunsets and quiet summer vacations. Whether you choose the coziness of a small accommodation, the comfort of our wonderful hotels or the luxury of the five-star complexes, anyone who visits Pomorie leaves richer than he came. Richer in pleasant experiences and beautiful memories. Here we still store ancient treasures, such as white and black gold, but the ancient, romantic and eternal city of Pomorie cannot be described, it can only be experienced. The modern town of Pomorie is located on a narrow and rocky peninsula, 3.5 km into the Black Sea. The town is surrounded by the sea to the south, east and north-

east, and by the Pomorie salt lake to the south, east and northeast. The city is located near Burgas international airport and near the Burgas railway station. Before sunrise, the air is saturated with ozone and negative ions, ultraviolet rays and water vapour, which favour treatment of the upper respiratory tract. Pomorie is one of the Black Sea resorts which receives thousands of guests every summer. This is the city that boasts the sunniest days a year and the longest beach on the Bulgarian Black Sea coast. In 2013 Pomorie was recognized as the capital of Balneotourism and as an Innovative SPA destination. Pomorie is a modern resort with an excellent location and ideal proximity to all modes of transport. The seawater in Pomorie Bay is crystal clear, while the beach is covered with fine sand, and is 4,263 m in length. The warm sea climate, the fertile lands, the vast beaches, the SPA centres with the unique healing estuarine mud and the cozy family hotels guarantee the perfect rest. The many restaurants and entertainment venues, the local wine cellars and the excellent qualifications of service staff create conditions for tourists to feel at home. Pomorie – the city of Yavorov, of salt pans, of vineyards and wines, of modern hotels and traditions, awaits you for an unforgettable vacation! www.pomorietourism.bg

31


„Музеен М център”” – Созопол С представя съкровищата и културните традиции на най-древният град в България Музейният център е основен културен институт в Община Созопол, създаден през 2014 г. с цел проучване, опазване и представяне на традициите и богатото културно наследство на хилядолетния град. Музеят е важен фактор за възходящото и устойчиво развитие на културния туризъм в региона. Развива се в три основни направления – археу ру ур муу са включени „„Археологически р ология, етнография и изобразителни изкуства. В структурата музей Созопол”; „Етинен Созопол л”; „Художественаа галерия” и музей му „Свети Никола” гр. Черноморец. нографски музей”; Експозиция „Старинен Созопол”; Първостепенна роля в дейността на културния институт има „Археологически музей узей Созопол”, създаден през 1961 г. Археологическата логическата експозиция – един от „Стоте национални лни обекта на България” се помещава в сградата на Културния дом на централния градски площад „Хан Крум” № 3. Разположена е на три нива в няколко просторни зали. Над хиляда експоната, датиращи от края на неолита та (края на VI хилядолетие пр. Хр.) до XVIII век, визуализират историческият разказ за най-древния град по нашите земи. Керамични съдове, каменни и костени оръдия на труда, свидетелстват за най-ранните обитатели на региона и разкриват тайните на потъналите праисторически селища в акваторията на Созополския залив. Археологическите проучвания доказват, че в края на медно-каменната епоха (V хил. пр. Хр.), региона е един от най-ранните металургични центрове в Европа. През късната бронзова и ранножелязната епоха (края на II – I хил. пр. Хр.) региона на Странджа планина е заселен от тракийското племе скирмиани (асти). Руините на техните крепости, скални светилища, долмени и соларни кръгове, които се откриват по билото на Меден рид свидетелстват за осо особеностите в развитието ието на тяхна материална и духовнаа култура. Находки отт най-добре проучената крепост в региона - „Малкото кале” са представени в една от му-ологическите проучвания на този зейните зали. Археологическите н обект след четириизключително важен ъсване, десет годишно прекъсване, са възобновени презз 2020 г. аучноот международен научноип на изследователски екип озопол „Музеен център” Созопол и музей Лувър.

32

Archa The Archaeological Museum of Sozopol, established in 1961 1961, has a primary role in the activities of In the Cultural Institute. The Archaeological Exposition, one of the 100 National Tourist Sites of Bulgaria, is hou in the Culture Home building on housed th central city square Han Krum. It is the spread across three levels in several sp spacious halls. Over a thousand exhibits, sp dating dat from the end of the Neolithic (late VI millennium BC) to the XVIII century, m help one visualize the historical tale of the most ancient city found in our lands. Ceramic vessels, as well as stone and bone tools, serve as evidence of the earliest inhabitants of the region and reveal the secrets of the sunken prehistoric settlements in the waters of the Sozopol bay. Archaeological research proves that at the end of the Copper-Stone Age (5th millennium BC), the region was one of the earliest metallurgical centers of Europe. During the Late Bronze and Early Iron Ages (late II - I millennium BC), the region of Strandzha Mountain was settled by the Thracian tribe Skirmiani (Asti). The ruins of their fortresses, rock sanctuaries, dolmens and solar circles, found on the ridge of Meden rid, testify to the peculiarities of the development of their material and spiritual culture. Finds from well-studied fortress in the region - Malkoto o the t e most ost we Kale, are exhibited in one of the museum halls. Arex chaeological excavations of this extremely imporchaeolog tant site were resumed in 2020 after a forty-year break byy an international research team from the Sozopol Museum Center and the Louvre Museum. Museum A highlight of the museum exhibim tion ti is the history of ancient Apollona


SSozopoll Museum M Center C t P Presents t The Treasures T and dC Cultural lt l Traditions of The Most Ancient City in Bulgaria The Sozopol Museum Center is a major cultural institution in the Municipality of Sozopol, established in 2014 to study, preserve and present the traditions and rich cultural heritage of the millennial city. The museum is an important factor for the upward and sustainable development of cultural tourism in the region. It expands on three main areas - archaeology, ethnography and the fine arts. Its structure includes the Sozopol Archaeological Museum; the Ethnographic Museum; Exposition „Ancient Sozopol“; the Art Gallery and the Chernomorets St. Nicholas Museum. Aкцент в музейната експозиция ия е историята на древна Аполония, основана през 610 10 г. пр. Хр. С нейното възникване се налага нов цивилизационен ационен модел, свързан с появата и развитието на градската култура в региона на Понтийска Тракия. Обществено-политическите измерения на този модел са свързани с въвеждането на античната демокрация и утвърждаване системата на полиса (град-държава). Чрез великолепни артефакти са илюстрирани елементи от градската архитектура, традиционните занаяти и изкуства (театър, музика и танци). Историческият разказ представя мъжете войни, мореплаватели, рибари и занаятчии ятчии с първостепенна роля в патриархалната структура ра на града-държава. Гинекойонът и светът на жената саа обособени в отделен модул в който чрез иконографията ята на античните вази е показана нейната роля в античното то общество, общ бщес еств тво, о, като майка, съпруга и пазител на семейното ното огнище. Представени са сюжети свързани ни с грижата за дома, артефакти и образи изразяващи стремежът към красота и еманацията на жената като източник на живот. Най-интересни са лекитите с изображения на сватбения ритуал - висша степен на женската инициация. Сватбата е граница между светското и божественото начало и затова в сюжетите са изобразени

ia, founded in 610 BC. With W its emergence, a new model of civilization civilizati was imposed, one related to the emergence and development of em urban culture in the region of Pontic Thrace. rac The socio-political dimensions of this model are related to the introduction of ancient democracy introd and the establishment of the system of the polis (city-state). Magnifi cent artefacts illustrate M elements of urban architece ture, ture traditional crafts and the arts (such as theatre, music and dance). The historical narrative presents male warriors, sailors, fishermen and artisans with a paramount role in the patriarchal structure of the city-state. The gynaecology and the world of the woman are separated in a different module se in which the iconography of the w ancient vases show her role in the anc ancient society, as a mother, as a an wife w and as a guardian of the family il hearth. Themes related to domestic work, artefacts and images m expressing the pursuit of beauty and expr the emanation emanat of women as a source of life are all exhibited. Most interesting is the potexhib tery teery with images of the wedding ritual the th he highest highe stage of female initiation. The wedding serves as a boundary between w the th he secular secula and the divine beginning, and therefore th herefore the t images depict Eros, Aphrodite and other deities Aphro understood to have been und patrons of fertility and pa marriage. The multi-figm ure u compositions present

33


Ерос, Афродита и божества, покровители на плодородието и брака. Многофигурните композиции представят елементи от сложната и многостепенна обредност – ритуалното къпане, забулването на буката и танцуващи жени които поднасят скъпи дарове на боговете. Особен интерес представляват детските играчки, както и няколко червенофигурни вази изобразяващи сцени от занимателни игри и състезания. Важно място в постоянната музейна експозиция имат вазите с митологични сюжети. Изящните фигурални композиции представят сцени свързани с култа към Дионис, Аполон, Кибела, Ерос и Афродита, Хермес, Херакъл, елевзинските божества Деметра и Персефона и др. Най-забележителна в това отношение е колекцията от луксозни съдове за вино – кратери, ойнохоета, амфори и чаши, декорирани с дионисиеви сцени, както и полихромните лекити с позлата със сюжети от Елевзинските мистерии. Хтоничните култове и погребални обичаи са обособени в самостоятелен модул, под надслов „Градът на мъртвите аполонийци”. Чрез постери и многобройни артефакти (погребални дарове и надгробни стели) са показани видовете гробни съоръжения и структурите свързани с постпогребалните обреди – тризни и обредни огнища. Периодът на разцвет на древногръцкия полис Аполония Понтийска VI - I век пр. Хр., наречена от древните летописци „Аполония Магна (Велика) е представен чрез най-големите и богати колекции в България от древногръцки рисувани вази, малка теракотена пластика, амфори, каменни котви и оловни щокове. Те оформят характерния профил на музея, съхраняващ експонати със световна известност, като т. нар. „Аполонийска каничка” с изображение на тракийски воини и вазите на „Аполонийският майстор” отличаващи се с високо художествена изработка. Историята на Аполония по време на Римската империя (I – IV век) е отразена чрез находки от римския некропол – предимно амфори, монети, керамични и стъклени съдове. През IV век, с приемането на християнството за официална религия в империята, градът е наречен Созополис – „Град на спасението”/Спасителят/, запазено до наши дни.

34

elements of the complex and multi-staged rituals - the ritual of bathing, the covering of the braid and the dancing women who offer expensive gifts to the gods. Of particular interest are the toys, as well as several red-figure vases depicting scenes from entertainment games and competitions. The vases depicting mythological scenes take an important place in the permanent museum exposition. The exquisite figural compositions present scenes related to the cult of Dionysus, Apollo, Cybele, Eros and Aphrodite, Hermes, Heracles, the Eleusinian deities Demeter and Persephone, and others. Most remarkable in this respect is the collection of luxury wine vessels - craters, oenochoe, amphorae and glasses, decorated with Dionysian scenes, as well as its polychrome pottery with golden gilding depicting scenes from the Eleusinian Mysteries. The chthonic cults and funeral customs are represented in a separate module, entitled “The City of Dead Apollonians”. The types of burial facilities and structures associated with post-funeral rites - triznas and ritual hearths, are presented through posters and numerous artefacts (funeral gifts and tombstones). The heyday of the ancient Greek polis Apollonia Pontic between the VI - I century BC, called by ancient chroniclers Apollonia Magna (the Great), is represented by the largest and richest collections of ancient Greek painted vases, small terracotta sculptures, amphorae, stone anchors and lead rods in Bulgaria. They form the characteristic profile of the museum, preserving world-famous exhibits, such as the so-called “Apollonian jug” with images of Thracian warriors and vases of the “Apollonian master” of high artistic workmanship. The history of Apollonia during the Roman Empire (I - IV century) is reflected in finds from the Roman necropolis mostly amphorae, coins, ceramic and glass vessels. In the IV century, with the adoption of Christianity as the official religion in the empire, the city was renamed Sozopolis - “City of Salvation” / Savior /, a name which has been preserved to this day. Exhibits from the late antiquity period show the role of the city as an important port, administrative, cultural and


Експонатите от периода на късната античност показват ролята на града, като важен пристанищен, административен, културен и религиозен център. От изключително значение е мраморният реликварий с мощи на свети Йоан Кръстител, открит през 2010 г. при разкопките на средновековният манастир на о-в Свети Иван. Това откритие е от първостепенно значение за християнската археология, представя Созопол, като един най-значимите християнски центрове по бреговете на Черно море. След създаването на Българската държава през 681 г., Созопол и региона на Южното Черноморие е на границата между двете велики империи – България и Византия и се превръща в обект на тяхното политическо и военно съперничество. Градът успява да запази ролята си на пристанище, културен и административен център, за което свидетелстват многобройните експонати - средновековни амфори, монети, накити и луксозна сграфито-керамика, изложени в залите на музея. През 1453 г. Созопол е завладян от османските турци и до 1878 г. в продължение на около пет века християнското население е подложено на религиозна, политическа и икономическа дискриминация. Градът запада и се превръща в малко рибарско селище, но жителите му запазват своята християнска идентичност. От тази епоха са експонирани находки от късносредновековна керамика, накити и монетно съкровище от XVIII век. Експозицията постоянно се обогатява с нови експонати, открити при последните археологически проучвания. В залите на музея ценителите на историята могат да почувстват духът на отминали исторически епохи, което им дава възможност за вълнуващо пътешествие във времето. Атмосферата на хилядолетния Созопол най-осезаемо може да се почувства вървейки по тесните калдъръмени улици в старата част на града, обявена за архитектурноисторически и археологически резерват от национално значение. Старинният Созопол е своеобразен музей на открито. От средновековното великолепие на града до днес са оцелели в руините на южната крепостна стена (VI – XIV век); средновековните манастири „Свети Николай Чудотворец” (XI – XVII век), разположен в северната част на провлака; „Старата миторполия” (X – XVII век) в центъра на града и манастирската църква

religious center. Of exceptional importance is the marble reliquary with relics of St. John the Baptist, discovered in 2010 during the excavations of the medieval monastery on the island of St. John. This discovery of paramount importance for Christian archaeology has turned Sozopol into one of the most important Christian centers on the shores of the Black Sea. After the establishment of the Bulgarian state in 681, Sozopol and the region of the Southern Black Sea coast were on the border between the two great empires of Bulgaria and Byzantium and became an object of their political and military rivalry. The city managed to retain its role as a port, cultural and administrative center, as evidenced by the numerous exhibits - medieval amphorae, coins, jewellery and luxury sgraffito-ceramics on display in the halls of the museum. In 1453 Sozopol was conquered by the Ottoman Turks and until 1878, for about five centuries, the Christian population was subjected to religious, political and economic discrimination. The town declined and became a small fishing village, but its inhabitants retained their Christian identity. Finds of late medieval pottery, jewellery and coin treasure from the XVIII century are exhibited from this era. The exposition is constantly being enriched with new exhibits discovered during the latest archaeological excavations. Inside the halls of the museum, connoisseurs of history can feel the spirit of past historical epochs, bestowing them the opportunity for an exciting journey through time. The atmosphere of the thousand-year-old Sozopol can most noticeably be felt while walking along the narrow cobbled streets in the old part of the city, which was declared an architectural-historical and archaeological reserve of national importance. Ancient Sozopol is a kind of open-air museum. Preserved from the medieval splendour of the city to this day are the ruins of the southern fortress wall (VI - XIV century); the medieval monasteries St. Nicholas the Wonderworker (XI - XVII century), located in the northern part of the isthmus; The Old Metropolia (X - XVII century) in the city center and the monastery church St. Apostles (XII - XIV century) on Cape Skamni. A remarkable monument of late medieval Christian architecture (XV - XVII century)

35


„Св. Апостоли” (XII – XIV век) на нос Скамни. Забележителен паметник на късносредновековната християнска архитектура (XV – XVII век) е църквата „Света Богородица”, която впечатлява с богато резбован, дървен иконостас и църковна утвар от края на XVIII век, която е най-старата действаща църква в града.

is the church of the Holy Mother of God, the oldest functioning church in the city, which impresses with richly carved, wooden iconostasis and church utensils from the late XVIII century.

На територията на резервата са запазени и църквите „Свети Георги” и „Свети свети Кирил и Методий” и параклиса „Свети Зосим”, построени през втората половина на XIX век. Обликът на Стария град се формира от запазените и основно реставрирани възрожденски къщи (края на XVIII – XIX век), групирани в няколко ансамбли по улиците „Аполония”, „Анаксимандър”, „Рибарска”, ”Милет” и „Кирил и Методий”. Созополската къща, с характерните си еркери и дървена обшивка на втория етаж има неподправен чар и с простотата на архитектурните си решения излъчва чувство на уют и топлота.

The churches of St. George and St. Cyril and St. Methodius and the chapel of St. Zosimus, built in the second half of the 19th century, are also preserved on the territory of the reserve. The appearance of the Old Town is shaped by the preserved and mainly restored Bulgarian Revival era houses (late XVIII - XIX century), grouped in several ensembles on the streets “Apollonia”, “Anaximander”, “Ribarska”, “Miletus” and “Cyril and Methodius”. The typical Sozopol house, with its characteristic bay windows and wooden panelling on the second floor, has unadulterated charm and radiates a feeling of coziness and warmth with the simplicity of its architectural decisions.

Тези забележителности са включени в туристическите маршрути организирани около музейните обекти на територията на резервата.

These monuments are included in the tourist routes organized around the museum sites on the territory of the reserve.

36

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Музеят е разположен в „Къща Куртиди” на ул. „Кирил и Методий” № 34 – архитектурен паметник на културата от XIX век. Експозицията пресъздава уюта на някогашната созополска къща от края на XIX – началото на XX век и представя местните занаяти, бит и култура. Основен акцент са традиционните тъкани и облекла, характерни за етнографските групи рупци и загорци от региона на град Созопол. На вторият етаж в представителните части на сградата са обособени експозиционни модули с артефакти, свързани с градския бит и култура на созополчани от края на XIX до първата половина на XX век.

The museum is located in the Kurtidi House at 34 Kiril i Metodiy Street - an architectural monument of culture from the XIX century. The exposition recreates the coziness of the Sozopol house from the bygone days of the end of the XIX and beginning of the XX century and exhibits the local crafts, way of life and culture. The main emphasis is on the traditional fabrics and clothes, typical for the ethnographic groups Ruptsi and Zagorci from the region of the town of Sozopol. On the second floor, in the representative parts of the building, are exhibition modules with artefacts related to the urban life and culture of Sozopolchani (Sozopoleans, people of Sozopol) from the end of the XIX to the first half of the XX century.


ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СОЗОПОЛ ЕКСПОЗИЦИЯ „СТАРИЯТ СОЗОПОЛ” Експозицията се помещава в „Дуковата къща” на ул. „Кирил и Методий” № 29. Пространството е многофункционално, предвидено за временни тематични и гостуващи изложби. Основен акцент в експозиционната политика е представянето на археологически артефакти, открити при последните археологически проучвания на територията на Община Созопол. Организират се изложби на произведения на традиционните художествени занаяти, приложни изкуства и творчески работилници за деца.

Постоянната експозиция се помещава се в сградата на „Старото училище” – архитектурен паметник на културата. Представени са творби - живопис, графика и скулптура на известни български и чуждестранни художници. Забележителна е колекцията от картини на проф. Александър Мутафов – един от първите български художници маринисти. Галерията представя темата „Старият Созопол”, чрез картините на созополските художници Яни Хрисопулос и Петър Катерков.

SOZOPOL ART GALLERY The permanent exhibition is housed in the building of the Old School - an architectural monument of culture. Paintings, graphics and sculpture by famous Bulgarian and foreign artists are presented. The collection of paintings by Prof. Alexander Mutafov - one of the first Bulgarian marine artists - is remarkable. The gallery presents the theme of “Old Sozopol” through the paintings of Sozopol artists Yani Chrysopoulos and Peter Katerkov.

THE OLD SOZOPOL EXHIBITION The exposition is housed in the Dukova House at 29 Kiril i Metodiy Street. The space is multifunctional, intended for temporary thematic and visiting exhibitions. The main emphasis in the exhibition policy is the presentation of archaeological artefacts, discovered during the last archaeological excavations on the territory of Sozopol Municipality. Exhibitions of works of traditional arts and crafts, applied arts and creative workshops for children are organized.

ЕКСПОЗИЦИЯ „СВЕТИ НИКОЛА”, ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

EXHIBITION “SAINT NICHOLAS”, CHERNOMORETS

Музейната сграда се намира се в централната част на град Черноморец, на ул. „Байкал” № 6. Изложбата включва археологически артефакти от праисторическото селище в местността „Аклади” и крайбрежните крепости на нос Акра и нос Хрисосотира (Червенка). На вторият етаж е разположена етнографска сбирка представяща елементи от традиционния бит и култура на местната общност от края на XIX до средата на XX век.

The museum building is located in the central part of the town of Chernomorets, at 6 Baikal Street. The exhibition includes archaeological artefacts from the prehistoric settlement in the Akladi area and the coastal fortresses of Cape Accra and Cape Chrysosotira (Chervenka). Situated across the second floor is an ethnographic collection presenting elements of the traditional way of life and culture of the local community from the end of the XIX to the middle of the XX century.


Манастирът „Свети Йоан Предтеча“– средновековен храм с необикновена история

Една от най-ценните християнски находки в световен мащаб е открита на остров в красивия залив на Созопол

The Monastery of St. John the Forerunner – A Medieval Temple with an Unusual History One of the most valuable Christian discoveries in the world was found on an island in the beautiful bay of Sozopol Ако сте ходили на море в района на Созопол, непременно сте забелязали остров Св. Иван – от брега изглежда толкова близо, че сякаш може да доплувате до него. Всъщност до него се стига много лесно – с лодка или малко корабче, на които можем да се качим от очарователното рибарско пристанище. Стигайки до острова, акостираме на малък кей, а интересните неща, които могат да се видят тук, ни очакват. Св. Иван е най-големият български остров в Черно море с площ от 0,66 км2, обявен за защитена местност с цел опазване на редки видове птици. Тук е и единственото място в България, където се среща заек подземник, при това с много голяма популация, тъй като няма естествени врагове на острова. Освен това, историята на острова датира от VII век пр. Хр., когато се счита, че тук е съществувало

38

тракийско светилище. Най-старите археологическите артефакти са от V век пр.н.е., а историческите паметници, които могат да се видят, определено представляват интерес за посетителите. На острова е разположен фар, който служи като навигационен ориентир за преминаващите кораби. Тази си функция островът притежава още от времето на римската епоха, когато е бил основен елемент от пристанищната система на Аполония. Най-интересното обаче е свързано с друго. В южната част на острова е разположен средновековният манастир „Свети Йоан Предтеча”. За историята му свидетелстват над 60 запазени ръкописа, които го представят като един от най-важните средновековни интелектуални и религиозни центрове по българското Черноморие. По-важното обаче е, че там е открита

If you have been on a summer vacation in the area of Sozopol, you have certainly noticed the island of St. Ivan. From the shore, it looks all so close, so much so that you‘d think you could swim to it. In fact, it is very easy to reach by ferry or boat, either of which we can hop on from the charming fishing port. Arriving at the island, we moor on a small pier, as the interesting things that can be seen here await us. St. Ivan is the largest island in the Bulgarian Black Sea with an area of 0.66 km2. It has been declared a protected area with the aim of preserving rare bird species. Here is the only place in Bulgaria where we can encounter the underground rabbit. In fact, there is a very large population on the island, as no natural enemies of the rabbit inhabit it. In addition, the history of the island dates back to the VII century BC, as

it is believed that a Thracian sanctuary existed here at that time. The oldest archaeological artefacts are from the 5th century BC, and the historical monuments that can be seen are definitely of interest to visitors. There is a lighthouse on the island, which serves as a navigation landmark for passing ships. The island has had this function since the time of the Roman era when it was a major element of the port system of Apollonia. The most interesting thing about the island, however, is unrelated to its role in this system. Located in the southern part of the island is the medieval monastery „St. John the Baptist“. Its history is evidenced by over 60 preserved manuscripts, which present it as one of the most important medieval intellectual and religious centres on the Bulgarian Black Sea coast. More importantly,


една от най-ценните находки за християнството изобщо. През 2010 г. на това място учените правят сензационно откритие, което събужда интереса на научните и религиозни общности в световен мащаб - реликварий с мощите на Св. Йоан Кръстител - пророкът, възвестил появата на Иисус Христос. Мощите му са свещена реликва за всички християни по света, а за автентичността на откритието потвърждават изследвания, проведени в Университета в Копенхаген и Университетската лаборатория в Оксфорд. Разкопките са проведени под ръководството на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, а самата находка е от световно значение и една от най-важните в цялата християнска история. Благодарение на учените, днес можем да видим тези съкровища на християнското наследство. Мощите на св. Йоан Кръстител са положени в храм „Св. Георги Победоносец“, който се намира в старата част на Созопол, а реликварият, в който са открити, е част от

експозицията на Археологическия музей на града. В църквата „Св. Георги Победоносец“ са изложени за поклонение и други важни християнски реликви – частица от Светия кръст и мощи на един от 12-те ученици на Иисус Христос – св. Андрей Първозвани. Този храм е богатство за очите и душите на любителите на религиозния туризъм, но Старият град на Созопол има какво още да предложи. Възрожденската архитектура е запазена в множеството реставрирани сгради и къщи, разделени от тесни, калдъръмени улички, в което се крие част от очарованието на Стария град. Освен с древната си история, Созопол може да се похвали и с богатство от красивите природни дадености, които го превръщат в любим морски град на мнозина. На обширните плажни ивици може да се порадвате на слънцето, стъпвайки върху мекия фин златен пясък, а пред очите ви да блести красотата на Созополския залив, Черно море и остров Св. Иван.

however, one of the most valuable finds for Christianity, in general, was discovered there. In 2010, scientists made a sensational discovery at this place, arousing the interest of scientific and religious communities worldwide. They discovered a reliquary with the relics of St. John the Baptist - the prophet who announced the appearance of Jesus Christ. His relics are a sacred symbol for all Christians around the world, and the authenticity of the discovery was confirmed by research conducted at the University of Copenhagen and the University Laboratory of Oxford. The excavations were conducted under the guidance of Prof. D.Sc. Kazimir Popkonstantinov, while the find itself is of worldwide importance and stands as one of the most important discoveries in all of Christian history. Thanks to scientists, today we can see these treasures of the Christian heritage. The relics of St. John the Baptist have been laid out in the church of St. George the Victorious, located in the old part of

Sozopol, and the reliquary in which they were found has become part of the exposition of the Archaeological Museum of the city. Other important Christian relics are also exhibited for worship in the church of St. George the Victorious, such as a fragment of the Holy Cross and the relics of one of the 12 disciples of Jesus Christ - St. Andrew the First-Called. This temple is a treasure for the eyes and souls of lovers of religious tourism, but the Old Town of Sozopol has much more to offer. The Bulgarian Revival Era architecture has been preserved in the many restored buildings and houses, separated by narrow, cobbled streets, which hide within them part of the charm of the Old Town. Apart from its ancient history, Sozopol also boasts a wealth of beautiful natural resources that make it a favourite seaside town for many. You can enjoy the sun from its vast beaches, stepping on the soft, fine, golden sand, as the beauty of Sozopol Bay, the Black Sea and the island of St. Ivan shine before your eyes.


Невероятното крайбрежие на Каварна – рай за любителите на природата

The Stunning Coast of Kavarna – A Paradise for Nature Lovers Каварна е модерен град с добри природни ресурси, което спомага за по-бързото развитие на туристически сектор в района. Градът е разположен на скалист бряг в северната част на българското Черноморие, на 63км. североизточно от Варна. Дължината на Каварненското крайбрежие е 42 км., като голяма част е заета от уникални брегове, които са характерни само за тази част на

40

българското Черноморие. В близост се намират известните курорти Албена и Русалка. Градът съчетава романтиката на двукатните къщи и новата архитектура на миналия век. Улиците на стария град са интересни и любопитни за гостите и засилват очарованието на Каварна. Районът е известен със своята уникална кухня и гостоприемство.

Kavarna is a modern city with great natural resources, which contributes to the faster development of the tourist sector in the region. The town is located on a rocky shore in the northern part of the Bulgarian Black Sea coast, 63 km. northeast of Varna. The Kavarna coast is 42 km long, and a large part of it is occupied by unique shores, which are typical only of this part of the Bulgarian Black

Sea coast. The famous resorts of Albena and Rusalka are in close proximity. The city interweaves the romance of two-storey houses of old with the more recent architecture of the last century. The old town streets are interesting and of curiosity for guests, enhancing the charm of Kavarna. The area is known for its unique cuisine and hospitality.


Нос Калиакра и Археологически Резерват „Яйлата“ Каварна е град, който разполага с уникален природен и културен потенциал, което разгръща перспективите му за развитие в много посоки. Интересните възможности са безброй, а поради спецификата на местоположението си, част от тях не могат да се срещнат на друго място.

Тук може да се насладите на невероятната природа на земи с богата история и да откриете атрактивни преживявания, свързани с околната среда и опознаването на културата на местното население. Едно от особено интересните места на региона е живописната местност „Яйлата“. Представлява тераса, дълга половин километър, врязана в скалистия и стръмен морски бряг, трудно достъпна и откъм суша, и откъм морето. Има много легенди за това място, а една от тях разказва, че тук е прекарал последните си дни римският поет Овидий. Той бил осъден от император Август на заточение в град Томи (дн. Констанца), откъдето успява да избяга, след което се укрива в залива на Яйлата. Природното разнообразие на Яйлата е невероятно – тук гнездят и преминават за зимуване към африканските брегове над 178 вида птици! Общо животинските видове в местността надхвърлят 270. По отношение на археологи-

ческите обекти, тук може да видите крепост, изградена в края на V – началото на VI век, а подобен некропол е открит само още един на Кримския полуостров. Нос Калиакра е другото място, което е задължително за посещение ако се озовете в района на Каварна. Намира се близо до селата Българево и Свети Никола, на 12 км от града. Обявен за резерват през 1960г., Калиакра ще ви разкрие впечатляващи крайбрежни скали, спускащи се 70 метра надолу до морето, диви степи и пищен растителен свят – на територията му от 687,5дка се срещат над 400 вида. На това място гнезди аристотелевият корморан и могат да се наблюдават делфини. Историческото наследство на Калиакра също е забележително - има намерени находки от българското средновековие, както и от късноримската епоха, особено в последните години, когато бяха открити Пръстена убиец, Неритената катарама, съкровището „Татарката плячка“ и златния пръстен на Георги.

Повече информация за „Яйлата“, нос Калиакра и региона може да откриете в Исторически музей Каварна ул. „Черноморска“ 1Б, тел.: 0570/82150, 0570/82327 e-mail: imkavarna@abv.bg

Cape Kaliakra and Yailata Archaeological Reserve Kavarna is a city equipped with unique natural and cultural potential, which expands the city‘s prospects for development in many directions. The interesting opportunities are innumerable, and due to the specifics of its location, some of them cannot be found elsewhere.

Here you can enjoy the amazing nature of these lands with a rich history and discover attractive experiences related to the environment and learn about the culture of the local population. One of the most interesting places in the region is the picturesque area „Yailata“. It is essentially a terrace, half a kilometre long, cut into the rocky and steep seashore, difficult to access both from land and from the sea. There are many legends about this place, with one of them telling that the Roman poet Ovid spent his last days here. He was sentenced by Emperor Augustus to exile in the city of Tommy (modern-day Constanta), from where he managed to escape and then hid in the Gulf of Yaila. The natural diversity of Yailata is amazing - more than 178 species of birds nest here on their way to the African coast before winter! The total number of animal species in the area exceeds 270. Regarding archaeological sites, here

you can see a unique fortress built in the late V to early VI century BC. The only other necropolis of this kind is found on the Crimean peninsula. Cape Kaliakra is the other must-visit place to see if you ever find yourself in the area of Kavarna. It is located near the villages of Balgarevo and Sveti Nikola, 12 km away from the city. Declared a reserve in 1960, Kaliakra will reveal to you impressive coastal cliffs, descending 70 meters down to the sea, wild steppes and lush flora across its territory of 687.5 decares there are over 400 species. The Aristotelian cormorant nests here and dolphins can also be observed. The historical heritage of Kaliakra is also remarkable - finds from the Bulgarian Middle Ages, as well as from the late Roman era, have been uncovered, especially in recent years, which have seen the discoveries of the Murder Ring, the Nerite Buckle, the „Tatar Booty“ treasure and the Golden Ring of George.

More information about "Yailata", Cape Kaliakra and the region can be found in the Historical Museum of Kavarna 1B Chernomorska Str, tel.: +359570/82150, +359570/82327 e-mail: imkavarna@abv.bg


Обзор – уникално съчетание на море с планина Обзор е едно от най-древните селища по българското крайбрежие, с история, датираща от преди повече от 3000 години. Градът лежи върху хилядолетна история още от тракийско време. Археологически находки от Римски терми и останки от военни укрепления са частично разкрити и са в процес на проектна подготовка.

можни плажни атракции и почивни бази.

През последните години морското градче претендира за едно от челните позиции по Черноморието ни. Приливът на туристи се увеличава с всяка изминала година, тъй като предлага услуги и хотелско настаняване от най-различни категории и се очерта като един от предпочитаните семейни курорти.

Автентичният фолклор, добрата местна кухня и богатият културен живот на Обзор съхраняват многовековните български традиции и обичаи, чрез палитра от множество международни фестивали и битови празници. Още една причина да изберете Обзор за вашата морска ваканция.

Обзор се слави с най-дългата и широка плажна ивица. Близо 10 км фин златист пясък плавно следва извивките на живописен залив и свързва двата скални носа в краищата му, давайки възможност за установяване на всевъз-

Освен че ще останете приятно изненадани от атмосферата и условията, които предлага, ще се убедите, че неслучайно Обзор е бил наречен Град на слънцето – изпълващ с топлина и уют всеки, дръзнал да опознае тайните му.

Разположен в подножието на Стара планина, градът е уникално съчетание от море и планина, като за любителите на планинския туризъм е на разположение Екопътека Калето, където по горски път стигате до зелена поляна, предлагаща условия за пикник и почивка.

Obzor – Unique Blend of Sea and Mountain Obzor is one of the most ancient settlements on the Bulgarian coast, with a history dating back more than 3000 years. The city lies atop a thousand-year history beginning from Thracian times. Archaeological finds from the Roman baths and the remains of military fortifications have been partially uncovered and are in the process of project preparation.

establishment of all sorts of beach attractions and resorts. Located at the foot of Stara Planina, the town presents a unique combination of sea and mountain. For the lovers of mountain tourism is available the Eco Path Kaleto, where through a forest path you reach a green meadow that offers excellent conditions for picnics and relaxation.

The authentic folklore, the good local cuisine and the rich In recent years, the seaside cultural life of Obzor preserve town has staked a claim for one of the leading positions on the century-old Bulgarian our Black Sea coast. The influx traditions and customs, through a palette of numerous of its tourists is increasing international festivals and with each passing year, as folk holidays. And that is just it offers services and hotel another reason to choose accommodation in various Obzor for your sea vacation. categories and has emerged as one of the preferred family Apart from the fact that you resorts. will be pleasantly surprised by the atmosphere and the Obzor is famous for being conditions it offers, you will the longest and widest beach be convinced that it is no in Bulgaria. Nearly 10 km of coincidence that Obzor was fine golden sand smoothly called the City of the Sun. It follows the curves of a picturesque bay and connects is abundant in warmth and the two rocky capes at its ends, coziness for anyone who dares giving an opportunity for the to learn its secrets.


Обединение на историята и съвремието – дигитализация на културното наследство на България

A Unification of History and Modernity – The Digitalization of The Cultural Heritage of Bulgaria Регионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново е един от най-големите и активни културнообразователни центрове в България. С разнообразието си от дейности и мероприятия, тя има важна роля за гражданското общество, поддържайки културния дух и националната памет. Една от основните цели на библиотеката е опазването на богатото културно наследство на България. В тази връзка, от 2006 г. библиотеката разработва самостоятелна програма за дигитализация на обекти на писменото културноисторическо наследство. Като пионер в тази област, екипът самостоятелно създава стратегия за дигитална конверсия, обработка и съхранение на електронните копия, съобразена с добрите практики в световен аспект. В сътрудничество с още 10 партньорски организации е създаден внушителен дигитален масив, представил пред широката световна научна и гражданска общност значима част от писмовния израз на българското кул-

турно-просветно и историческо битие през епохата на Възраждането, края на XIX и първата половина на XX век. Като ключов партньор и държател на специализиран фонд се включва Регионалният исторически музей във Велико Търново. Териториално ситуиран в центъра на страната, градът още от Средновековието е люлка на българската история. През почти хилядолетното си съществуване той е бил и столица на Втората българска държава, един от най-важните средищни, културни и търговски центрове, запазил емблематичното си значение и до наши дни. Представянето в дигитален вид пред световната общност на подобни богатства, подходящо окомплектовани с изчерпателен набор от метаданни, ще бъде безценен информационен извор за научните кръгове, ангажирани с изследване на историята, етнографията и етнологията не само на българите, а и на всички племена и народи, преминавали или пребивавали по тези земи.

The Petko R. Slaveykov Regional Public Library in Veliko Tarnovo is one of the largest and most active cultural and educational centers in Bulgaria. With its variety of activities and events, it plays an important role for civil society, maintaining the cultural spirit and national memory. One of the principal goals of the library is the preservation of Bulgaria’s rich cultural heritage. In this regard, the library has been developing an independent program for the digitization of objects of written cultural and historical heritage since 2006. As a pioneer in this field, its team has independently created a strategy for the digital conversion, processing and storage of electronic copies, in line with globally proven best practices. In cooperation with 10 partner organizations, the team has created an impressive digital array presenting a significant part of the written expression of cultural, educational and historical Bulgarian life during the periods of the Renaissance, the late XIX

century and the first half of XX century. The Regional History Museum of Veliko Tarnovo has been involved as a key partner and holder of a specialized fund. Territorially situated in the center of the country, Veliko Tarnovo has been the cradle of Bulgarian history since the Middle Ages. During its almost thousand-year existence, it has served as the capital of the Second Bulgarian State, has been of our most important social, cultural and commercial centers, and has retained its emblematic significance in modern times. A digital presentation of such treasures to the global community, appropriately equipped with a comprehensive set of metadata, will certainly be an invaluable source of information for scientific circles engaged with the study of the history, ethnography and ethnology of all tribes and peoples who have passed through or resided in these lands, and not just those of the Bulgarian people.

43


Сандански и Мелник слънце, вино и незабравими спомени! Има места, които посетиш ли веднъж, жадуваш да се върнеш отново.

Посещавайки Сандански, не пропускайте:

Археологически музей.

Един от 5-те археологически Да се разходиш, да опознаеш музеи в България, специалии вкусиш от красотата на зиран в областта на античЮгозапада е привилегия ната археология. В музея ще за всеки турист. Китно ви посрещне холограмата сгушен в подножието на на Спартак, който чрез Пирин планина, Сандански технологията „добавена е прочут с божествената си реалност“ – комбиниране природа и хилядолетна исна данни от реалния свят тория. Тук ще откриете ин- с компютърно генерирани тересни забележителности данни, ще ви разкаже за техи места, ще се запознаете с нологията за изработване на приветливи хора и докато мозайки. хапвате вкусно и отпивате гъсто мелнишко вино, ще Епископска базилика. се запознаете с неповториАрхитектурно-строителен мия и съхранен фолклор и паметник на културата от неподправени традиции. Античността с национално значение. Едно от най-важТериторията на община ните открития в ЕпископСандански се отличава с ския комплекс е разкритият голяма концентрация на религиозни обекти – църкви в северозападната част мартириум с богато украи манастири, а голяма част от тях отразяват развитието сена олтарна маса с ниши за съхранение на реликви и на уникалната за България художествена школа – Мел- аязмо. нишко Художествено средище. Едни от най-ярките є Роженски манастир. проявления се съхраняват в Манастирът е най-голямата Роженския манастир – друг религиозна обител в Пиринския край и едно от найпаметник на културата в община Сандански с нацио- старите духовни средища в нално значение. България. В непосредствена

44

There are places, which if you are to visit but once, you come to crave to visit over and over again.

When visiting Sandanski, do not miss:

To walk about, to explore and to taste the beauty of the southwest is a privilege for every tourist. Cozily nestled at the foot of the Pirin Mountain, Sandanski is famous for its divine nature and millennial history. Here you will discover interesting sights and places, you will meet amicable people, and while eating delicious food and drinking thick Melnik wine, you will get acquainted with the unique and preserved folklore and untarnished traditions.

archaeological museums in Bulgaria that specialize in the field of ancient archaeology. Upon entering the museum you will be greeted by the hologram of Spartacus, who will tell you about the art of making mosaics, through the use of “augmented reality” – a technology combining real-world observations with computergenerated data.

The territory around Sandanski municipality is distinct for its large concentration of religious sites – churches and monasteries, many of which reflect the development of a unique Bulgarian historical art school – the Melnik art sphere. Some of its brightest works are preserved in the Rozhen Monastery – another cultural monument of national importance in the municipality of Sandanski.

The Archaeological Museum. It is one of the 5

The Episcopal Basilica. An architectural monument of culture of national importance from Antiquity. One of the most important discoveries within this Episcopal complex is the martyrium discovered in the northwestern part, which boasts a richly decorated altar table with niches for storage of relics as well as a holy spring.

The Rozhen Monastery. The monastery is the largest religious shelter in the Pirin region and one of the oldest spiritual centres of Bulgaria. Also located in the immediate


Sandanski and Melnik sun, wine and unforgettable memories! близост до Роженския манастир се намира църквата „Св. св. Кирил и Методий“, построена по инициатива на Яне Сандански и в чийто двор се намира и гробът на революционера. Разказвайки за района около град Сандански, ви отвеждаме в едно вълшебно място. Църква „Свети

Георги“ – село Златолист. В средата на храма, под купола, е разположена мраморна плоча с двуглав орел. Съществуват легенди, че който стъпи на нея, се е излекувал от каквото и да е болен. През първата половина на XX век в стаичката на женското отделение е живяла преподобна Стойна, почитана от местното население заради лечителските си и пророчески дарби. Известна е с това, че е помагала на хората в болестите им.

ЗАВЛАДЯВАЩА ИСТОРИЯ, ПРЕКРАСНА ПРИРОДА И НЕПОВТОРИМО ВИНО – ТОВА Е МЕЛНИК! Вълшебен и завладяващ, най-малкият град в Бълга-

рия е архитектурен резерват с международно значение. В духа на Мелник съзряват най-прочутите лозя от сорта „Широка Мелнишка“. Песъчливи почви, хълмове и лозови масиви, които погледът не може да обхване. Това е Мелник. Слънце, къпещо се в мелнишкия грозд. Отлично оборудвани и отдадени на прецизното изкуство в производството на вино, местни винарни смело експериментират както с традиционните, така и с класическите сортове. Това е визитката на Мелнишкия винен регион. Над 25 изби предлагат това, което е поминък в района от векове – най-добрите вина! Сандански – слънчевата градина на България! Място, където живеят песните на „ПИРИН ФОЛК“ и се лее виното на „ЗЛАТЕН ГРОЗД“. Място, което посреща любителите на фолклора от цяла България на фестивалите „Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява“ и „Хоро край Пирина“. Място, където младостта празнува, твори и се изявява на „Балкански младежки фестивал“. Място, което посетиш ли, остава в сърцето ти!

vicinity of the Rozhen Monastery is the church “St. St. Cyril and Methodius ”, built on the initiative of the Bulgarian National Liberation revolutionary Yane Sandanski, in the yard of which is the tomb of Sandanski himself.

The St. George Church in the village of Zlatolist. Speaking about the area around the town of Sandanski, we bring you to one last magical place. Situated in the middle of the temple, under the dome, is a marble slab decorated with a double-headed eagle. Legends tell that whoever would step on this slab would seamlessly be cured of any illness. In the first half of the 20th century, Reverent Stoyna, who was revered by the locals for her healing and prophetic abilities, lived in the room in the women’s ward. She was famous for helping people with their illnesses.

A CAPTIVATING HISTORY, BEAUTIFUL NATURE AND UNIQUE WINE – THIS IS MELNIK! Magical and captivating, situated in the small-

est town of Bulgaria is an architectural reserve of international importance. In the heart of Melnik grow the famous vineyards of the Shiroka Melnishka variety. All around there are sandy soils, hills and vineyards reaching so far and wide that the eye cannot grasp them in one single gaze. This is Melnik. The sun bathing in the Melnik grape. Excellently equipped and extremely dedicated to the precise art of wine crafting, local wineries boldly experiment with both traditional and classic varieties. This is the business card of the Melnik wine region. Over 25 wineries offer that which has been the livelihood of the area for centuries – the very best wines! Sandanski – the sunny garden of Bulgaria! A place where the songs of “PIRIN FOLK” are played loud and the wine of “GOLDEN GRAPES’’ is poured away. A place that welcomes folklore lovers from all over Bulgaria to the “Sandanski Sings and Plays as Pirin Swings” and “Horo near Pirin” festivals. A place where the youth celebrates creates and performs at the Balkan Youth Festival. A place which if visited but once, fails to leave your heart forever!

45 45


Историческият музей в Чипровци с албум посветен на историята на чипровското тъкачество The Historical Museum of Chiprovtsi dedicates an album to its carpet weaving tradition Албумът „Чипровският килим. Постланият път към Бога“ е издание на Историческия музей в гр. Чипровци. В него са показани близо сто килими от колекцията на музея и от личната сбирка на г-н Якоб ван Вейлен, от периода от началото на XVIII до втората половина на XX в.

за световно нематериално културно наследство.

В албума се проследява началото и основните периоди в развитието на чипровското тъкачество и старинната техника на тъкане на отвесен стан, която и жива и до днес. Специално място е отделено на знаковата същност Албумът представя мястото на мотивите от чипровскии хората, където са създате килими. В материала, дени неповторимите по от който се изработват своята хубост и изящество килимите, и в орнаментичипровски килими. Градте, втъкани в тях, могат да чето Чипровци се намира в бъдат разчетени вярвания Западна Стара планина, там и представи, идващи от където Балканът докосва зората на човечеството, небето и от където започва универсални са архаичбезкрая… Землището на ните общества по света и селището е обитавано още тяхното ново осмисляне от през първото хилядолетие Християнската вяра. пр. Хр. от тракийското племе трибали. През своето Чипровските килими са многовековно съществува- занаят с многовековна не градчето е известно като традиция. Постилани в християнските храмове на значим рударски център, православни и католици, като католическото сърце на България, наречено през в молитвените домове на мюсюлманите и в свещениXVII в. „Цветето на Бълте места на евреите – синагария“ и с производството си на килими. Умението за гогите, те се превръщат в тъкане на килими е призна- постланият път на човека то през 2014 г. от ЮНЕСКО към неговия Бог.

The album “The Chiprovtsi Carpet. The Paved Way to God” is a publication of the Historical Museum of the town of Chiprovtsi. It shows nearly a hundred carpets from the museum’s collection and from the personal collection of Mr. Jacob van Veylen, from the period from the beginning of the 18th to the second half of the 20th century.

world cultural heritage by UNESCO in 2014.

The album traces the beginning and the principal periods in the development of the Chiprovtsi carpet weaving tradition and the ancient technique of weaving on a vertical loom, which is still alive to this day. A special space is given to the symbolic nature of the motifs from the Chiprovtsi carpets. The album presents the place Beliefs and ideas from the and the people where the dawn of mankind can be unique in their beauty and read in the material from elegance Chiprovtsi carwhich the carpets are made pets are created. The town and in the ornaments woven of Chiprovtsi is located in into them, universal beliefs Western Stara Planina, where and ideas from the archaic the Balkans touch the sky societies of the world and and where infinity begins… their new understanding of The land of the settlement the Christian faith. was first inhabited in the first millennium BC, by the Thra- The Chiprovtsi carpets cian tribe Tribali. During its represent a craft with a centuries-long existence, the centuries-old tradition. Laid town was known for being an out in the Christian temimportant mining centre, as ples of both Orthodox and the Catholic heart of Bulgaria Catholics, in the houses of prayer of Muslims and in the called in the XVII century the “Flower of Bulgaria”, and holy places of the Jews - the for its production of carpets. synagogues, they have beThe art of carpet weaving was come the paved path of man to his God. recognized as an intangible

Исторически музей-Чипровци, Чипровци 3460 ул. Витоша 2, e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg, тел. 0878 910 598 Historical Museum of Chiprovtsi, Chiprovtsi 3460 2 Vitosha Str., e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg, phone +359 878 910 598


Гигантските секвои край Кюстендил The Giant redwoods near Kyustendil Има една днаа приказна при рика казн знаа зн гора, родена от магическата симбиоза между човека и природата. Попаднеш ли в нея, сякаш навлизаш в друго измерение, усещаш някакво странно еуфорично състояние, изпитваш щастие и неистово желание да прегърнеш едно от тези прекрасни природни създания, до поемеш от силата и спокойствието на живия организъм. Горичката с гигантски секвои край село Богослов е само на 6 км от град Кюстендил. Местността е достъпна през всеки сезон на годината. Когато и да попаднеш там цветовете и енергията на мястото ще те пленят, независимо дали ще те обгръща гъста мъгла или слънчеви лъчи ще обсипват върховете на дърветата. Единствената в България гора от гигантски секвои е в местността „Ючбунар“. Три от екземплярите в нея са на повече от 130 г., а височината им е над 30 м. Обиколката на ствола на най-голямото дърво е цели 9 м. Около трите столетници са засадени още 100 по-млади секвои. Те са обявени за природна забележителност през 1989 г. Предполага се, че трите вековни дървета са най-старите и най-високите от вида

Бъ ълг лгар лгар ария и ! Ун ия У икал ик аллно ното т и то в България! Уникалното неповторимо е, че семената на тези секвои са жизнеспособни и от тях се получават нови фиданки. В България секвоята е внесена през 1890 г., а трите дървета в местността „Ючбунар“, са засадени от лесовъда Йордан Митрев, залесителят на хълма „Хисарлъка“ над град Кюстендил. През 2017 година секвоите станаха победители в конкурса „Дърво с корен“ на фондация „Еко Общност“, а през 2018 бяха класирани на 8 място в конкурса „Европейско дърво на годината“, проведен от Сдружение „Партньорство за околна среда“. Според учени дървото не вирее в Азия, Африка и Европа, въпреки това у нас единични екземпляри има на доста места, но никъде другаде няма гора от гигантски секвои. Мястото е пленяващо, дърветата са внушителни. Посетители от цялата страна идват, за да ги докоснат и да се снимат с тях. Видят ли ги, затаяват дъх. Вкусили от енергията на секвоите, пленени от тяхната магия, тръгнат ли си, винаги си обещават да се върнат пак… Емануела Миланова, отдел „Култура“, Община Кюстендил

Ther Th ere ere iss a fairy fai airy ry forest, foorrest, esst,t born bor orn of the magical symbiosis between man and nature. If you stumble into it, you feel as if you‘ve entered another dimension, as if you‘re experiencing some strange euphoric state, you feel happiness and a frantic desire to embrace one of these beautiful natural creatures, to take in the strength and serenity of a living organism. The grove of giant redwoods near the village of Bogoslov is only 6 km away from the town of Kyustendil. The area is accessible in every season of the year. Whenever you end up there, the colors and energy of the place will captivate you, regardless of whether you are surrounded by thick fog or whether the sun‘s rays rain down through the tops of the trees. The Yuchbunar area is the only forest of giant sequoias in Bulgaria. Three of the specimens within are more than 130 years old, while their height is over 30 m. The circumference of the trunk of the largest tree is as much as 9 m. Another 100 younger redwoods are planted around the three centenarians. They were declared a natural landmark in 1989. It is assumed that the three centuries-old trees are the oldest and tallest of their kind in Bulgaria! What is

un u niqque u and and remarkable remar em mar a ka kabl ble ab bl bout out ou unique about the trees is that their seeds are fertile and new saplings can be obtained from them. The sequoia was imported to Bulgaria in 1890, and the three trees in the Yuchbunar area were planted by the forester Yordan Mitrev, who is also responsible for the afforestation of Hisarlaka hill above the town of Kyustendil. In 2017, the trees won the „Tree with a root“ competition organized by the Eco Community Foundation, and in 2018 they were ranked 8th in the „European Tree of the Year“ competition, held by the „Partnership for the Environment“ Association. According to scientists, the sequoia tree cannot grow in Asia, Africa and Europe, yet there are single specimens in many places across our country, but nowhere else is there a forest of giant redwoods. The place is captivating, the trees are impressive. Visitors from all over the country come to touch them and take pictures with them. When they see them, they hold their breath. Having grasped the energy of the forest, captivated by the trees‘ magic, once they leave, they always promise to return again… Emanuila Milanova, „Culture“ Department, Kyustendil Municipality


НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА-БУЗЛУДЖА“ – ЕДНА ОТ ЕМБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА НИ „О, ШИПКА!“

NATIONAL PARK-MUSEUM “SHIPKA – BUZLUDZHA” ONE OF THE EMBLEMS OF OUR COUNTRY „O,SHIPKA!“ Няма как откъсът от великата Вазова епопея да не отеква в съзнанието на всеки, който тръгва от подножието на върха и изминава пътя до горе. Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ e уникален исторически и архитектурен резерват, който съхранява едни от най-величествените моменти в българската история – тогава, когато дух и сила се сливат в едно и резултатът е победа в една от най-героичните и решаващи битки по време на Руско-турската освободителна война 18771878 г. Реален пример за това, че истинската сила не се намира във въоръ-

48

жението, нито в числеността. Тя е отвъд фактите и материалното. Там, където силата, смелостта и героизма на българския дух са вградени във величествения връх и я предават и разказват на посетителите. Историческата енергията на мястото, заедно с красивата природа, правят парк-музеят една от емблемите на страната ни. Място, което те кара едновременно да настръхваш от възторг и да се гордееш с предците си. Паметник на героизма, който трябва да бъде предаван сред поколенията. Защото силата му вдъхва вяра в бъдещето.

There is no way that the excerpt from the great Vazov Epic will not echo in the consciousness of anyone who goes from the bottom of the peak and takes all the way up. National Park-Museum „Shipka-Buzludzha” is a unique historical and architectural reserve that preserves some of the most magnificent moments in Bulgarian history – when spirit and power merge into one and the result is a victory in one of the most heroic and decisive battles during the Russo-Turkish Liberation War 1877-1878. A real example of the fact that true power is not in

armaments or in numbers. It is beyond the facts and the material. There, where the power, the bravery, and the heroism of the Bulgarian spirit are embedded in the majestic peak and spread it and tell it to the visitors. The historic energy of the place, together with the wonderful nature, makes the Park-Museum one of the emblems of our country. A place that gives you chills from reverence and make you proud of your ancestors at the same time. A monument of heroism, that has to be passed through the generations. Because its power spurs faith in the future.


Връх Шипка се намира на 28 км от гр. Казанлък и на 22 км от гр. Габрово. От двата града има удобен автобусен транспорт. Достъпът до Национален парк-музей “Шипка” е изключително подходящ за автотуристи. Летен сезон ( 1 май – 30 септември) 9:00 – 19:00 ч. (билети се продават до 18:30 ч.) Зимен сезон (1 октомври– 30 април): 9:00 – 17:00 ч. (билети се продават до 16:30 ч.) Shipka Peak is located 28 km away from the town of Kazanluk and 22 km away from Gabrovo. Between the two towns there is a convenient bus transport. The access to National ParkMuseum “Shipka” is greatly suitable for motorists. Summer season ( 1 May – 30 September) 9:00 – 19:00 h. (tickets are sold until 18:30 h.) Winter season (1 October – 30 April) 9:00 – 17:00 h. (tickets are sold unitil 16:30 h.)


160 години Народно читалище „Априлов – Палаузов“ Читалищната сграда днес

160 years of the National Community Cultural Centre „Aprilov – Palauzov“ Читалищната сграда от 1922 до 1961

Тази година за Народно читалище „Априлов – Палаузов 1861“ ще премине под знака на 160 – годишнината от неговото създаване. Само една година след обявяването на Габрово за град будните му граждани основават читалищe, което съществува и до наши дни, въпреки че е преминало през всякакви трудности, както в миналото, така и днес. Важно е духът на хората в читалището да не отслабва и то да изпълнява функцията, с която е създадено – да поддържа любителското художествено творчество, да се изявяват различни художествени състави, да се провеждат различни

50

събития, да допринася за обогатяването на културния живот в града. Различните инициативи и събития през цялата 2021 г. ще бъдат посветени на годишнината от създаването. Кулминацията и завършекът на тържествата ще бъде концерт-спектакъл. Читалищата и тяхната дейност са уникален модел, който продължава да укрепва и да се развива. Този български стожер на културата, огнище на духовността в Габрово води началото си от 1861 г. и вече 160 г. отстоява културнопросветните и художествено-творчески традиции на времето.

This year the National Community Cultural Centre „Aprilov – Palauzov 1861“ will take upon the number 160 – signifying the anniversary of its establishment. Only one year after the declaration of Gabrovo as a city, its vigilant citizens would found a community centre that still exists to this day, although it has surely gone through all sorts of difficulties both in past and present. It is important that the spirit of the people working within the Centre does not waiver, and that it fulfils its intended function – to support amateur artistic work, to serve as a stage

for different artistic groups to perform on, to play host to various events, and to contribute to the enrichment of cultural life in the city. The Centre was established at the tall end of the year, more precisely on December 26, 1861. The various initiatives and events it is set to house throughout 2021 will be dedicated to this anniversary. The culmination and finale of the festivities will be a concertspectacle. Community Cultural Centres and their activity are a unique


Екипът на читалището е изключително радостен, че има възможност да допринася за дейността на едно от първите български читалища, което в сравнение с училището е имало по-широк обхват на действие. Чрез вестници, списания, книги, сказки, беседи, театрални представления читалището учело и просвещавало голяма част от населението, давало възможност за изява и широко поле за действие на формиращата се през епохата на Българското възраждане интелигенция. Всяка година читалището провежда конкурса „Априлови литературни награди“, детския конкурс „Многоликото изкуство“ и Международния хоров конкурс „Антонио Вивалди“. В обновените зали активно репетират Смесен хор за школувано пеене „Априлов – Палаузов“ с диригент Елена Назърова, корепетитор Юлия Големанова и вокален педагог Радка Кандева; вокалните групи „Габровски напеви“ и „Надежда“ с ръководител Митко Маринов; детски състав за български народни танци с хореограф Владислава Иванова и репетитор Иван Любомиров. Днес хора от всички възрасти участват в различни занимания. Към читалището работят клубът за спортни танци „Ритмика“ с треньори семейство Жекови, клубът за народни танци „9/8 БГ“ с ръководители Владислава Иванова и Тодор Колев, „Сдружение по изкуствата“ с преподаватели Ема Вертерова – изобразително изкуство, Юлия Големанова, Бистра Мамулева и Елена Назърова – преподаватели по пиано, формацията за модерни танци – шоу балет „Магия“ с хореограф Александър Белков, рок групата „DIVERSITY“, клубът за източни танци „Диамант“ с ръководител Наталия Балабанова, клубът „Актуални събития“ при Габровската организация на слепите. Ръководителите на съставите при читалището са едни прекрасни хора и страхотни професионалисти, които увличат и водят самодейците. Поддържат българския дух и издигат нивото на любителското изкуство. За това говорят многобройните отличия и награди от международни и национални конкурси.

model that continues to strengthen and develop further. This Bulgarian pillar of culture, and seat of spirituality in Gabrovo, dates back to 1861. For 160 years it has upheld the culturaleducational and artistic-artisanal traditions of the times. The staff is glad that they have the opportunity of contributing to the activities of one of the first Bulgarian community cultural centres, which compared to the school, had a wider scope of action. Through newspapers, magazines, books, fairy tales, talks, theatrical performances, the Centre would educate and enlighten a large part of the population, it would provide an opportunity for expression, and it would grant ample space for action to the newly developing intelligentsia of the Bulgarian Revival era. Each year, the Centre holds the competition „April Literary Awards“, the children‘s competition „Multifaceted Art“ and the International Choir Competition „Antonio Vivaldi“. The Aprilov-Palauzov Mixed Choir for School Singing (with Elena Nazarova as conductor, Yulia Golemanova as accompanist and Radka Kandeva as vocal pedagogue), the vocal groups „Garbovo Songs“ and „Nadezhda“ (led by Mitko Marinov), the children‘s ensemble for Bulgarian folk dances (with choreographer Vladislava Ivanova and tutor Ivan Lyubomirov), all actively rehearse in the Centre‘s renovated halls. Today, people of all ages participate in various activities. The Rhythmica sports dance club (with the Zhekovi family as coaches), the folk dance club „9/8 BG“ (with leaders Vladislava Ivanova and Todor Kolev), the Arts association (with teachers Emma Verterov – fine arts, and Julia Golemanova, Bistra Mamuleva and Elena Nazarova – piano), the modern dance group – Show Ballet „Magic“ (with choreographer Alexander Belkov), the rock band „DIVERSITY“, the oriental dance club „Diamond“ (led by Natalia Balabanova), the club Current Events under the Gabrovo Organization of The Blind. The conveners of the groups at the Centre are wonderful people and great professionals who inspire and lead their students. They support the Bulgarian spirit and raise the level of these arts. This is evidenced by their numerous awards and prizes won at international and national competitions.

51


ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В БЯЛА ЧЕРКВА РАЗКАЗВА ИСТОРИИ И ЛЕГЕНДИ

The Historical Museum in Byala Cherkva Tells Stories and Legends Бяла черква е там, в слънчевата долина на река Росица, сгушена в последните северни гънки на Предбалкана, на пътя СвищовСевлиево-Габрово и на 40 км отстояние от Велико Търново. Селище с изключително богата история, прославила името му по всички краища на родината, едно от ярките просветни революционни средища от епохата на Възраждането. Принадлежи към един прославен български край с

52

вековни героични традиции и заема достойно място сред спретнатите, китни, благоустроени и просветени селища в западната част на Великотърновския край. Тази година Бяла черква отбелязва няколко годишнини – 145 години от Априлското въстание и участието в него на четата на Бачо Киро и поп Харитон, 45 години от обявяването на селището за град, 45 години от създаването на експозицията на

Byala Cherkva lies there, in the sunny valley of the Rositsa River, nestled in the last northern folds of the ForeBalkans, on the SvishtovSevlievo-Gabrovo road, 40 km away from Veliko Tarnovo. A village with an extremely rich history, a history which has made its name famous in all parts of the country, and one of the brightest educationalrevolutionary centers of the Renaissance. It belongs to a famous Bulgarian region with century-old heroic traditions

and occupies a worthy place among the neat, beautiful, well-developed and enlightened villages in the western part of the Veliko Tarnovo region. This year Byala Cherkva celebrates several anniversaries – 145 years since the April Uprising and its participation in it via the detachment of the Bacho Kiro and priest Hariton cheta (revolutionary combative unit), 45 years since the settlement was declared a city, 45 years since the creation


Историческия музей и 45 години от издигане монументалния паметник на Бачо Киро в центъра на града.

В чест на 100-годишнината от Априлското въстание през 1976 г. Бяла черква е призната за град. На територията на града признателните поколения са издигнали 11 монументални паметника Историческата експозиция представя историята на сели- и са поставили 96 паметни щето – стопанското минало, плочи. икономическото и културно му развитие през годиниЗа историята на селището те. Тук ще чуете вдъхновен разказват уредените музейни разказ за ролята на будното експозиции: Исторически просветно и революционно музей, Къща-музей „Цанко средище през Възраждането. Церковски”, Къща-музей Ще видите ценни свиде„Райко Даскалов”, Природотелства за участието на 101 научен музей „Към приробелочерковци в четата на дата с любов” и Етнографска Бачо Киро и поп Харитон и експозиция. Православната героичната епопея в Дрянов- църква „Св. Димитър“ от ския манастир през 1876, за 1866 г. е забележителна Освобождението и бързото сграда с историческа и худоиздигане на селището в жествена стойност, в която първите свободни години. се пазят тленните останки Специално място е отредена Бачо Киро. В непосредно за представяне живота ствена близост до църквата на бележития възрожденец е внушителният ПаметникБачо Киро Петров и дейност- Камбанария , построен в та му като учител, просвети- чест на Освобождението на тел, книжовник, читалищен селището през 1877 година, деец, пътешественик, поет и днес – символ на града. В революционер. В експозици- центъра на градчето, на плоята са представени и видни щад „11 –ти май“, се издига личности, родени и израсли паметникът на Бачо Киро, тук – Цанко Церковски, открит преди 45 години, Райко Даскалов, проф. Алек- заедно с мемориалната стена сандър Бурмов. На втория с имената на 101 белочеркоетаж на музея е подредена вци – участници в АприлскоХудожествената галерия, то въстание. На 2 км южно която показва произведения от града се простира парк на живописта, графиката и „Славееви гори“ с паметника скулптурата. Тази година на гроба на Цанко Церковтук е подредена изложбата ски. Красивата природа и „ Българското Възраждане богатото наследство привлии Бяла черква в творби на чат вниманието на наши и български художници“. чуждестранни гости.

За контакт: Исторически музей – Бяла черква Гр. Бяла черква 5220 www.museumbcherkva.com Е-mail: muzei_bcherkva@abv.bg Тел. 0882556599; 0882559133

of the Historical Museum and 45 years since the monument of Bacho Kiro was erected in the city center. The historical exposition presents the history of the settlement – its economic past, and its economic and cultural development over the years. Here you will hear an inspired story about the role of the vigilant educational and revolutionary center during the Renaissance. You will see valuable evidence of the participation of 101 Belocherkovtsi in the detachment of Bacho Kiro and priest Hariton, you of the heroic epic of the Dryanovo monastery in 1876, about the Liberation and the rapid rise of the village in the first free years after it. A special area is dedicated to a presentation of the life of the famous Revivalist Bacho Kiro Petrov and his activity as a teacher, educator, writer, community center activist, traveller, poet and revolutionary. The exposition also features prominent personalities born and raised in Byala Cherkva – Tsanko Tserkovski, Rayko Daskalov, Prof. Alexander Burmov. Situated on the second floor of the museum is the Art Gallery, which displays works of painting, graphics and sculpture. This year the exhibition „The Bulgarian Revival and Byala Cherkva in The Works of Bulgarian Artists“ is layed out here.

In honor of the 100th anniversary of the April Uprising in 1976, Byala Cherkva was recognized as a city. Grateful generations have erected 11 astonishing monuments and have placed 96 memorial plaques across the territory of the town. The story of the settlement is told in selected museum expositions: The Historical Museum, The Tsanko Tserkovski House-Museum, The Rayko Daskalov HouseMuseum, The Natural History Museum “To Nature with Love” and The Ethnographic Exposition. The Orthodox Church „St. Dimitar ”, built in 1866, is a remarkable building of historical and artistic value, which keeps the remains of Bacho Kiro. The impressive Bell Tower Monument, built in honor of the village‘s Liberation in 1877, and a symbol of the city today, lies in immediate vicinity of the church. In the center of the town, on the „May 11th“ square, stands the monument of Bacho Kiro along with a memorial wall listing the names of the 101 Belocherkovtsi who participated in the April Uprising. They were unveiled 45 years ago. 2 km south of the town stretches the park „Nightingale Forests“, which is home to the monument of Tsanko Tserkovski which rises above his grave. The beautiful nature and the rich heritage attract the attention of Bulgarian and foreign guests alike.

Contact: History Museum – Byala Cherkva City. Byala Cherkva 5220 www.museumbcherkva.com E-mail: muzei_bcherkva@abv.bg Tel. +359882556599; +359882559133

53


Спираща дъха гледка от „Върхът“ на Родопите – панорамна площадка край с. Могилица в община Смолян

A Breathtaking View from „The Peak“ of The Rhodopes - The Panoramic Platform near The Village of Mogilitsa in The Smolyan Municipality В края на лятото на 2020 година, в горното поречие на река Арда, над село Могилица, бе открита уникална за района панорамна площадка, финансирана от общинската програмата за развитие на туризма. Спиращите дъха гледки в Родопите са много и това ново съоръжение разкрива по неповторим начин една от тях. Панорамната площадка е интересно и желано допълнение за туризма в региона и със сигурност ще привлича любители на природата, които искат да съзерцават красивата планинска гледка от „покрива на Родопите”. Панорамна площадка „Върхът“ е разположена е на 1351 метра надморска височина, конструкцията е изградена на ръба на скалист връх, а относителната височина от пътя, който се вие долу в ниското е около 350 метра. Посетителите могат да се разходят по метална конструкция, върху която има

54

дървена пътека, а накрая се стига до прозрачна част от подсилено стъкло, която разкрива височината под краката им. Мястото разкрива родопска гледка, която пълни очите и душата – множество селца и махали, сгушени в пазвата на планината, по-известни от които са: Могилица, Арда, Бориково, Черешките, Турян и др. Виждат се и най-високият връх на Родопите – Голям Перелик, курортът Пампорово и кулата Снежанка, връх Ком, Ардин връх и дори малко от гръцката част на Родопите. Пътеките за пешеходен туризъм тръгват от местността Широк мост в с. Могилица. При пешеходен преход трасето се преминава за около 2 – 2.5 часа в едната посока, а с джип: 40-50 мин. Вижте повече на: www.visitsmolyan.bg; последвайте ни в Инстраграм и Фейсбук.

In the upper reaches of the Arda River, above the village of Mogilitsa, a panoramic platform that is unique to the region was opened in the tall end of summer 2020. It was financed by the municipal program for tourism development. The breathtaking views in the Rhodope Mountains are many and this new facility reveals one of them in a unique manner. The panoramic site is an interesting and desirable addition for tourism in the region and will certainly attract nature lovers who want to bask at the beautiful mountain views from the „roof of the Rhodope“. The Panoramic Platform „The Peak“ is located at 1351 meters above sea level, the structure is built on the edge of a rocky peak, and the relative distance from the road which winds down from the platform is about 350 meters. Visitors can stroll on a metal structure, on which a wooden path is

installed, and can then reach a transparent section made of reinforced glass, which reveals the height under their feet. The place reveals a Rhodopean view that nourishes the eyes and the soul. It captures many villages and burrows nestled in the bosom of the mountain, the most famous of which are: Mogilitsa, Arda, Borikovo, Chereshkite, Turyan, among others. You can also see the highest peak of the Rhodopes - Golyam Perelik, the Pamporovo resort and the Snezhanka tower, Kom peak, Ardin peak and even a little of the Greek part of the Rhodopes. The hiking trails start from the Shirok Most area in the village of Mogilitsa. By foot the route can be crossed for about 2 - 2.5 hours in each direction, while by jeep it takes 40-50 minutes. See more at: www.visitsmolyan. bg; follow us on Instagram and Facebook.


Разходка из времето в Регионален исторически музей Монтана

A Walk Through Time at the Montana Regional History Museum Историята на музея започва през 1953 г., когато е открит тържествено „Музей на Септемврийското въстание 1923 г.“. През 1991 г. получава наименованието „Исторически музей“, а през 2006 г. е преобразуван в Регионален исторически музей.

открити в Монтана. Артефактите са експонирани в паркова среда с площ 700 м.2, наречена „Попска градина“.

Художествена галерия „Кирил Петров” предлага експозиция в която са включени около 150 творби, представящи различни етапи от развитието на българското изобЕкспозиционните простран- разително изкуство. Сред тях ства на РИМ-Монтана са са творби на Иван Мърквич„Михайлова къща“, намирака, Ярослав Вешин, Николай щия се в непосредствена бли- Павлович, Александър Музост до нея Лапидариум, Ху- тафов, Атанас Михов, Владожествена галерия „Кирил димир Димитров-Майстора, Петров“ и античната крепост Стефан Иванов, Бенчо Об„Калето“. решков, Иван Милев, Георги „Михайловата къща” е „най- Божилов, Димитър Киров и Енчо Пиронков. старата запазена сграда” с възрожденска архитектура Античнта крепост (Castra върху територията на днеш- ad Montanensium) се намира на Монтана. Започва да функ- в югозападния край на град ционира като музеен обект Монтана, на височината „Капрез 1955 г. под името „Къща лето” или „Градището”. Из– музей Христо и Иван Мидига се на 40 м. над нивото хайлови”. Понастоящем, „Мина днешното селище и през хайловата къща” предлага на посетителите изготвената 2011 г. получава статут на непрез 2001 г. изложба „В света движима културна ценност на баба и дядо”, представяща с национално значение. Поградския и селския бит в об- строена от римляните, многоластта от края на ХІХ и нача- кратно преустройвана и поправяна до разрушаването лото на ХХ век. ú в края на VI век. Археоло„Лапидариумът” (археологи- гически находки свидетелстват и за население, живяло по ческа експозиция на откривремето на Втората българска то), включва 56 епиграфски паметника от римската епоха, държава.

The history of the museum began in 1953, with the opening of the „Museum of the September Uprising of 1923“. In 1991 it was redubbed the History Museum, and in 2006 it was transformed into the Regional History Museum.

epigraphic monuments found in Montana. The artefacts are exhibited in a park area of 700 m2, called „Popska Garden“.

The Kiril Petrov Art Gallery offers an exhibition that includes about 150 works that represent different stages of the development of Bulgarian art. Among them are works The exhibition spaces of by Ivan Markvichka, Yaroslav RIM-Montana include Veshin, Nikolai Pavlovich, the „Mihailova House“, Alexander Mutafov, Atanas the Lapidarium located in immediate proximity to it, the Mihov, Vladimir Dimitrov„Kiril Petrov“ Art Gallery and Maistora, Stefan Ivanov, Bencho Obreshkov, Ivan the ancient fortress „Kaleto“. Milev, Georgi Bozhilov, The „Mihailova House“ Dimitar Kirov and Encho is the „oldest preserved Pironkov. building“ representing Revival The ancient fortress (Castra architecture on the territory ad Montanensium) is located of contemporary Montana. at the southwestern end of It began operation as a the city of Montana, at the museum site in 1955 under level plain „Kaleto“, also know the name „House - Museum of Hristo and Ivan Mihailovi“. as „Gradishteto“. It rises 40 meters above the level of the Currently, „Mihailova contemporary settlement and House“ offers visitors the in 2011 was recognized as an exhibition „In The World immovable cultural treasure of Our Grandparents“, first convened in 2001. It presents of national importance. It the urban and rural life in the was built by the Romans and area from the period between was repeatedly rebuilt and repaired until its destruction the late nineteenth and early at the end of the VI century. twentieth century. Archaeological finds also The Lapidarium (an opentestify to a population that air archaeological exhibition) inhabited the fortress during includes 56 Roman-era the Second Bulgarian State.


Севлиево отбелязва 145 години от Априлското въстание Sevlievo Marks 145 Years Since The April Uprising Традиционните чествания на Априлското въстание в Севлиевския край, под патронажа на кмета д-р Иван Иванов, привличат все повече граждани с възстановките на драматичните събития, организирани съвместно с Национално дружество „Традиция“. Вече е в ход подготовката за поредното мащабно отбелязване на 145 години от бунтовния Април 1876, което ще се състои на 22 май на мястото на едно от големите сражения в Централния Балкан, местността „Боаза“ при село Кръвеник. Тази възстановка се провежда ежегодно от 2016 година насам и събира стотици родолюбци, както и наследниците на гордите балканджии, пожертвали живота и сигурността на близките си в името на Освобождението на България. Допълнителна информация за събитието може да се получи на сайта на Община Севлиево. /www.sevlievo.bg/ Бунтовната пролет на 1876 година е една от най-величавите страници в историята на Севлиевския край, който става един от трите центъра

56

на масово въоръжено въстание в българските земи. В подготовката на въстанието вземат участие смелите, млади, жадуващи за свобода членове на Севлиевския революционен комитет и комитетите по селата в тогавашната Севлиевска кааза. Събират се пари, купуват се оръжие и барут. Нощем, тайно от всички, две учителки в Хаджистояновото училище ушиват знаме за въстанието. Изработен е печат на комитета, отляти са лъвчета за калпаците на въстаниците. На 1 май, на легендарния връх Бабан недалеч от с. Кръвеник се събират на общо събрание над 250 души, представители на Севлиевския революционен комитет, на селата и ц р махалите от централния

Traditional celebrations of the April Uprising in the Sevlievo region held under the patronage of Mayor Dr. Ivan Ivanov are steadily attracting more and more citizens thanks to the reenactments of the dramatic events organized in partnership with the National Fellowship „Tradition“. Preparations are already underway for another large-scale celebration of the 145th anniversary of the rebellious April of 1876, which will take place on May 22 at the Boaza area near the village of Kravenik, the site of one of its greatest battles in the Central Balkans. This restoration has been held annually since 2016 and brings together hundreds of patriots, as well as the heirs of the proud Balkan people who sacrificed the lives and security of their loved ones in the name of the Liberation of Bulgaria. Additional information about the event can be obtained on the website of the Municipality of Sevlievo. /www.sevlievo. bg/ The rebellious spring of 1876 is one of the most glorious pages in the history of the Sevlievo region, which became one of three epicentres of a mass armed

uprising in the Bulgarian lands. The brave, young, freedom-hungry members of the Sevlievo Revolutionary Committee and the village committees in the Sevlievo Kaaza of the time took part in the preparation of the uprising. Funds were gathered, and weapons and gunpowder were bought. At night, in secret from everyone else, two teachers at the Hadjistoyan school sewed a flag for the uprising. A seal of the committee was made, and lions were cast for the hats of the insurgents.

On May 1, over 250 people, made up of representatives of the Sevlievo Revolutionary Committee, the villages and hamlets of the central Balkans, gathered at the legendary Baban peak near the village of Kravenik. The mayor of the village Filyo Radev Milenov, representatives of the First Tarnovo Revolutionary District and the Sevlievo Revolutionary Committee announced the beginning of the uprising. The next day


the first shot was fired at the approaching Turks. Fie battles were fought Fierce wit the Turkish army with adv advancing from the plain.

Балкан. Кметът на селото Фильо Радев Миленов, представители на Първи Търновски революционен окръг и на Севлиевския революционен комитет обявяват началото на въстанието. Още на следващия ден е даден първият изстрел срещу приближаващи турци. Завързват се ожесточени сражения с настъпващата откъм равнината турска войска. Десетдневните сражения в планинските проходи завършват с кървавия разгром на Балканската република в селата Батошево, Кръвеник и Ново село. Заглъхнала последната битка под връх Марагидик. Разграбени и опожарени са стотици домове, изпепелени са църкви и училища, загиват близо 300 мъже, жени и деца. Осем от водачите на въстанието начело с председателя на революционния комитет Стефан Пешев са обесени на централния севлиевски площад.

На това място днес дн се величественият издига величеств Паметник на Свободата, със статуя, символизираща младата свободна България, дело на известния италиански скулптор Арнолдо Дзоки. Построен от признателните потомци още през 1894 г., днес е символ на града и място на преклонение пред паметта на предците ни.

The ten-day battles in the mo mountain passes ended wit the bloody defeat of with the Balkan Republic in the villages of Batoshevo, Kravenik and Novo Selo. The last battle died down below Maragadik peak. Hundreds of homes were looted and set on fire, churches and schools were burned to the ground, and nearly 300 men, women and children died. Eight of the leaders of the uprising, led by the chairman of the revolutionary committee Stefan Peshev, were hanged in the central square of Sevlievo. Today, on this place stands the majestic Monument of Freedom, a statue symbolizing young free Bulgaria, the work of the famous Italian sculptor Arnoldo Dzoki. Built by grateful descendants as early

as 1894, today it is a symbol of the city and a place of worship for the memory of our ancestors. These traditional pilgrimages to the monuments of the heroes keep alive the patriotic spirit of the people of Sevlievo. In recent years, on the initiative and with the funding of the Municipality of Sevlievo, more new monuments have were erected. Among the most significant ones are the memorial in the Kazarmite Park, inscribed with hundreds of names of those killed in the wars for the liberation and unification of the Bulgarian lands, and the monument of Yonko Karagiozov, an ally of the great Bulgarian Revolutionary Vasil Levski and one of the leaders of the April Uprising, whose sacrifice ensures the words „Freedom or death!“ never become meaningless to any Bulgarian.

Тези традиционни поклонения пред паметниците на героите поддържат жив патриотичния дух на севлиевци. През последните години по инициатива и със средства на Община Севлиево бяха издигнати още нови паметници. Най-значимите са мемориалът в парк „Казармите“ с изписаните стотици имена на загинали във войните за освобождение и обединение на българските земи и паметникът на Йонко Карагьозов, сподвижник на Левски и един от ръководителите на Априлското въстание, чиято саможертва не позволи да се обезсмислятт светите за всеки българин думи “Свобода или смърт!”.

57


История от 8000 години 8000 years of history

СТАРА ЗАГОРА STARA ZAGORA Култура и изкуство Art and culture

Събития Events

Туристически информационен център – Стара Загора бул. „Руски“ 27, +35942 627 098 office@visitstarazagora.bg www.visitstarazagora.bg

Tourist Information Centre – Stara Zagora bul. „Ruski“ 27, +35942 627 098 office@visitstarazagora.bg www.visitstarazagora.bg


В брой 101 20

на списание Черга представяме:

200 години от Рождението на Георги Раковски

Поглед към живота и делото на един от найярките герои на българската история

Сандански и Мелник – слънце, вино и незабравими спомени!

44

Опознайте красивата природа на Пирин планина и множеството паметници на културата в региона

28

120 години Исторически музей Искра

Праистория, античност, тракийска култура и най-интересното от историята на България

Конят и българите „По-добре, братя, една сладка маломинутна за свобода смърт, а не дълговечен робски живот....“

Магията на източните Родопи

24

Дълбоката почит на българите към конете датира от хилядолетия и е намерила своето отражение във всички жанрове от фолклора и материалното наследство.

Научете повече за природните феномени на това мистично място – Перперикон, Каменните гъби, Пещера Утробата

38

Манастирът „Свети Йоан Предтеча“ – средновековен храм с необикновена история

Една от най-ценните християнски находки е открита на о-в Свети Иван, в красивия залив на Созопол

43

Обединение на историята и съвремието – дигитализация на културното наследство на България

Регионална народна библиотека Велико Търново

CHERGA FOUNDATION

4 55

Разходка из времето в Регионален исторически музей Монтана

„Михайлова къща“, Лапидариумът, Художествена галерия „Кирил Петров“ и античната крепост Castra ad Montanensium Chairman of the Board: Eng. Antoaneta Peeva apeeva@cherga.bg

Editor-in-chief: Eng. Antoaneta Peeva Editor: Nikola Jeliazkov, Mag.eng. Ginka Stoeva, PhD

Marketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg, 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov - veseang@cherga.bg, 0898 777 329

Boris Lachev bivanov@cherga.bg, 0898 777 324

Design: MG Design Proofreading and translation: Kaloyan Filipov


www.cherga.bg • issue 101 • 2021

Замък влюбен във вятъра, Равадиново A Castle in Love with The Wind, Ravadinovo

Красотата и очарованието на българското Черноморие The Beauty and Charm of The Bulgarian Black Sea Coast

www.zamaka.bg

Цена: 5.00 лв.

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS