CHERGA 100

Page 1

www.cherga.bg • issue 100 • 2020

Цена: 5.00 лв.

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS


A Garden of spirituality. Mount Athos and Bulgarian art in the first half of the twentieth century

Зимната ваканция в България е здравословна, сигурна и безопасна

A Winter Vacation in Bulgaria is Healthy, Safe and Secure Българските курорти предоставят изключителни възможности за пътешествия, зимна ваканция, СПА и релакс. Почивката в България е сигурна и безопасна, хотелите работят при спазване на всички хигиенни и епидемиологични мерки, под строг контрол от здравните власти. Съчетанието от благоприятен климат, красива природа и минерални води, позволяват комбиниране на профилактика и лечение със зимни спортове и отдих. Върху 30% от територията на страната ни, са разположени най-високите планини в

2

Югоизточна Европа. Най-високите писти започват от 2600 м надморска височина, с денивелация достигаща 1630 м. Рила, Пирин, Стара планина, Родопите и Витоша са благодатни за зимните спортове около 130 дни от годината – от началото на декември до април. Водните ресурси позволяват производството на изкуствен сняг, с което гарантират добри условия за спорт през целия активен зимен сезон. Пленителните гледки с вековни гори и белоснежни върхове, очароват милиони туристи от цял свят. Четирите големи и

Bulgarian resorts provide exceptional opportunities for travel, winter vacation, spa and relaxation. Holidays in Bulgaria are safe and secure – hotels operate in compliance with all hygiene and epidemiological measures, under the strict supervision of health authorities. A combination of favourable climate, beautiful nature and mineral waters allows visitors to blend prophylactics and treatment with winter sports and recreation. Situated across 30% of the territory of our country are the highest

mountains in Southeastern Europe. The highest slopes reach 2600 m above sea level and higher, with denivelations of up to 1630 m. Rila, Pirin, Stara Planina, The Rhodopes and Vitosha are opportune for winter sports about 130 days a year – from early December to April.

време. И именно тази атмосфера на мистицизъм и друго време привлича може би най-силно художниците, именно тя ги провокира да търсят изразни средства, с които манастирите върху творбите им да не бъдат само архитектурен пейзаж. На целия този събирателен образ за Света Гора, в Атон – едно късче Средкойто история, изкуство, новековие, един полупредставата за „родното“ остров, в който светът и „националното“, научен е застинал „с всичката интерес и духовност се си суровост и прелест“, непроменен през векове- преплитат през първата половина на ХХ век, те, за авторите, които го посещават, е като някакъв е посветена изложбата „Градина на духовността“. друг свят, някакво друго стъпки в развитието на българското изкуство от първата половина на ХХ век, представя значими автори. Контекстуализирането на тези произведения ни помага да възстановим важни процеси и тенденции в художествения живот у нас.

and presents key artists. The contextualization of these works helps us to grasp important processes and trends that loomed large in the artistic life of our country. A fragment of the Middle Ages, a peninsula in which the world is frozen „with all its harshness and beauty“, a site unchanged over the centuries – in the minds of the artists who’ve visited it, Mount Athos is perceived as some other world of some other epoch. It is this atmosphere of mysticism

and other-worldliness that perhaps most attracts artists to it, it is this sentiment that provokes them to seek means of expression that paint the monasteries illustrated in their works as far more than just architectural landscapes. The exhibition „A Garden of Spirituality“ is dedicated to this very collective image of Mount Athos, in which history, art, the idea of the „native“ and the „national“, scientific interest and spirituality intertwine during the first half of the twentieth century.

Abundant water resources allow the production of artificial snow, which guarantees good conditions for sports throughout the entire active winter season. The captivating views of century-old forests and snow-white peaks

59


световно признати зимни курорта: Банско, Боровец, Добринище и Пампорово привличат с поддържаните съоръжения, модерната инфраструктура, предлагането на услуги с професионално подготвени кадри от ски и сноуборд учители, планински водачи, много атракции

и забавления. Трасетата на Фън парковете „Осогово“, в планина Осогово, на 20 км от гр. Кюстендил или „Картола“, на 10 км от родопското село Момчиловци, са подходящи за млади сноубордисти и за напреднали, както и за ентусиасти за писти с нощно осветление.

fascinate millions of tourists from all over the world. The four largest and most world-renowned winter resorts: Bansko, Borovets, Dobrinishte and Pamporovo attract visitors with their well-maintained facilities, modern infrastructure, ski and snowboard training services offered by professionally trained staff, mountain guides, attractions and entertainment. The trails of the Osogovo Fun Parks in Osogovo Mountain, located 20 km from the town of Kyustendil (or Kartola), and 10 km from the Rhodopean village of Momchilovtsi, are suitable for both young and advanced snowboarders, as well as for enthusiasts for slopes with night lighting. Winter Sports – the Ultimate Health Fuel. Within most winter resorts you will find stylish hotels with a refined atmosphere and

SPA centres, where your comfort and a good mood will be complemented by classic treatments and exotic therapies, at a very good price-quality ratio. Unique opportunities for a combination of mountain, ski and spa tourism are also offered in Panichishte and Sapareva Banya. During winter, tourists will be pleasantly surprised by the pastoral landscapes and the warm welcomes of small villages nestled in the folds of the mountain, such as Shiroka Laka, Govedartsi, Ribaritsa, Tryavna, Gela, Dolen, Leshten and others. There they can discover more about the history and traditions of our country, as well as about the local beliefs and customs, they can indulge in the spirit of the past through delicious specialities cooked following homemade recipes, as well as through our rakia and wine, and they can recreate the works of old crafts using their very own hands.

3


Зимните спортове укрепват Вашето здраве. В повечето зимни курорти има стилни хотели с изискана обстановка и СПА центрове, където комфортът и доброто настроение се допълват от класически процедури и екзотични терапии, при много добро съотношение цена-качество. Уникални възможности за съчетание на планински, ски и СПА туризъм предлагат също Паничище и Сапарева баня. През зимата туристите могат да бъдат приятно изненадани от пасторалната картина и топлото посрещане в малки селища, сгушени в диплите на планината, като Широка лъка, Говедарци, Рибарица, Трявна, Гела, Долен, Лещен и др. В тях могат да открият повече за историята и традициите на страната, за местните вярвания и обичаи, да усетят духа на отминалите времена чрез вкусните специалитети по домашни рецепти, нашенската ракия и вино или да изработят с двете си ръце предмети от старите занаяти. България предлага отлични условия за здра-

4

вен туризъм, който е с много голям природен и материален потенциал. Почитателите на топлите целебни извори могат да се насладят на първокласно изживяване, като се насочат към някой от многобройните СПА курорти у нас – Велинград, Сандански, Хисаря, Девин, Павел баня, Вършец, Стара Загора, Огняново и много други. България разполага с над 800 вида минерална вода, поради което сме държавата с най-голямо разнообразие на планетата. Нашият CПA тypизъм e нa eвpoпeйcкo нивo. Страната ни присъства в списъка на туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена. Независимо дали си представяте зимната ваканция като романтично преживяване с любим човек край камината, като щура среща с приятели, търсещи неизживени приключения, като перспектива за Вашата спортна форма или като незабравим, спокоен отдих със СПА удоволствия, България е добрият избор да го осъществите. Уверете се сами. Ние Ви очакваме!

Bulgaria offers excellent conditions for health tourism, of enormous natural and material potential. Fans of healing hot springs can enjoy a first-class experience by heading to one of the many spa resorts of Bulgaria – Velingrad, Sandanski, Hissarya, Devin, Pavel Banya, Varshets, Stara Zagora, Ognyanovo and many others. Bulgaria boasts over 800 kinds of mineral water, which is Bulgaria is the country with the greatest mineral spring diversity on the planet. Bulgarian SPA tourism

upholds a European level of quality. Our country can be found in the list of tourist destinations certified with a seal for excellent safety and hygiene. Whether you imagine winter vacation as a romantic experience by the fireplace with a loved one, as a meeting with friends looking for unconquered adventures, as an opportunity outlet for your sports condition or as an unforgettable, relaxing holiday with spa pleasures, Bulgaria is the best choice to play host to it. Come and see for yourself. We are awaiting you!


Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма МАРИЯНА НИКОЛОВА:

Време е за здравна дипломация Deputy Prime Minister for Economic and Demographic Policy and Minister of Tourism MARIYANA NIKOLOVA:

Time has come for health diplomacy Позитивното в тази криза е шансът ни да променим имиджа на България, да се утвърдим като четирисезонна дестинация с разнообразни форми на летен, зимен и специализиран туризъм. Г-жо Николова, на 24 юли, тази година, 44-ото Народно събрание Ви овласти с още една висока и отговорна позиция, когато като вицепремиер по икономическата и демографската политика, оглавихте и министерството на туризма. Кои ще са приоритетите във Вашето управление като вицепремиер и министър?

Настоящата 2020 г. пренареди дневния ред на човечеството. Пренаредени бяха много приоритети, виждания, усещания. Поех ресор туризъм в много тежък момент, какъвто светът не е имал в последните 100 г. По стечение на обстоятелствата именно в един такъв труден момент към вицепремиерските ми

The current crisis has given Bulgaria a chance to enhance its positive appearance to the world as a four-season destination with a great variety of activities during spring, summer, autumn and winter and develop throughout the country specialized and niche tourism activities. Ms. Nikolova, on July 24 this year, the 44th National Assembly authorized you with another high and responsible position, when as Deputy Prime Minister for Economic and Demographic Policy, you also became Minister of Tourism. What have become the priorities in your administration as Deputy Prime Minister and Minister?

The current year of 2020 has rearranged the agenda of humanity. Many priorities, views, perceptions were shuffled. I took up tourism at a very difficult time, which the world has not seem in the past 100 years. Coincidentally, at such a difficult time, new responsibilities were added to my duties as Deputy Prime Minister – those of

5


задължения бяха добавени нови отговорности – тези на министър на туризма. Първата ми задача от ден първи беше да започна провеждането на работни срещи с всеки сектор от ресор туризъм. Целта беше да чуя от първо лице дълбочината на проблемите, вижданията какво трябва да направим с екипа ми и с представителите на бранша. Важно в такъв момент е да се взимат правилните и съгласувани решения, за да намалим възможно най-много неблагоприятните последствия върху бранша. По предварителни оценки на Световната организация по туризъм спадът в страните от ЕС е около 85% досега, а генерираните загуби само за първите 8 месеца в световен мащаб се изчисляват на 730 милиарда долара. Къде е България? Данните от статистиката показват, че спадът на

6

чуждестранните туристи у нас за периода юни–август 2020 г. е 77%, общият спад от българи и чужденци само за периода юни – август 2020 г. е 53%. При такава картина на обстоятелствата много бързо трябваше да търсим решения в подкрепа на бизнеса, на запазване на работни места, на намаляване на данъци, на подкрепа на туроператори и туристически агенти, на екскурзоводи. Успоредно с това трябваше да преориентираме рекламата на първо място към вътрешния пазар, после към страните от Балканите. Но позитивното в тази криза е шансът ни да променим имиджа на България като евтина дестинация. Утвърждаването на страната ни като четирисезонна дестинация с разнообразни форми на летен, зимен и нишов специализиран туризъм, сред които балнео- и СПА, кулинарен и др., е сред

the Minister of Tourism. My first task from day one was to start workshops with each sector of the tourism department. The goal was to become personally acquainted with the existing problems and how together with my team we can offer fast working solutions to the industry representatives. It is vital in such turbolent times to make the right and coordinated decisions in order to minimize the adverse effects on the industry. According to preliminary estimates of the World Tourism Organization, the decline in EU countries is about 85% so far, and the losses generated for the first 8 months worldwide are estimated at 730 billion US dollars. Where does Bulgaria stand? The data from the statistics show that the decrease of the foreign tourists in our

country for the period of June-August 2020 was 77 percent, and the total decrease of Bulgarians and foreigners only for the period of June-August 2020 was 53 percent. Under such circumstances, we were obliged to look for solutions to support business, to save jobs, to reduce taxes, to support tour operators and travel agents and tour guides. At the same time, we had to redirect advertising first to the internal market, then to the rest of the Balkan countries. What we can gain out of this crisis is to change the image of Bulgaria as an affordable destination, offering excellent quality in all services. The establishment of our country as a fourseason destination with great diversity in each season and the endless possibilities for niche and specialized tourism, including spas and spa services, culinary, etc., is among the leading highlights in our marketing


водещите акценти в маркетинговата ни стратегия. Благодарение активната ни политика успяхме да се преборим за допълнителни близо 5 млн. лв. в бюджета на министерството за 2021 г. спрямо тазгодишния. Така общо за реклама ще разполагаме със 17,5 млн. лева.

оптимизиране и реформиране на образованието и здравеопазването, пенсионната система.

Усилията са насочени към преодоляване на последиците от пандемията – запазване на заетостта, повишаване на квалификацията, намаляване на безработицата. Затова в бюджет 2021 г. са предВреме е за здравна дипло- видени допълнителни мация. Кампанията за ски 10 млн. лв. за активна ваканции в предстоящия политика на пазара на сезон ще премине под труда, 300 млн. лв. – за мотото „Зимните спортове продължаване на мярката укрепват Вашето здраве“. „60/40“, над 297 млн. лв. още ще отидат за краткосрочни обезщетения Как виждате ролята на за безработица, 73 млн. министерството за укрепване на икономиката лв. – за целева помощ за семействата с деца при и подобряване на демодистанционно обучение. графските фактори? За първи път планираме с Отново с постоянна грижа допълнителни 390 млн. лв. да отпадне подоходният и механизми за насърчакритерий при месечните ване. Не забравяйте, че преди ковид изпитанието помощи за деца. Предлагаме 474 млн. лв. да се туризмът формираше 12 изразходват за увеличавана сто от брутния вътрешен продукт на България не на минималната пенсия и се оказа сред най-тежко до 300 лв. от 1 януари 2021 г., а максималната да стане засегнатите от кризата. 1440 лв. от същата дата, за Нашето правителството бе сред първите в Европа, което ще са нужни нови които предприеха спешни още 94 млн. лв. мерки за преодоляване последиците от пандемия- Това е антикризисен бюта – социални, икономиче- джет в подкрепа на хората и бизнеса. Важно е всеки ски, финансови. Техният да усеща подкрепата на размер ще надхвърли 2 млрд. лв., но не спираме да държавата, особено в тази търсим нови източници на безпрецедентна криза. национални и европейски средства, за да може тази Какви според Вас, ще са подкрепа да се надгражда. очакванията и перспективите за развитие на Ковид кризата постави на туризма у нас в краткосрочен план и в по-дълъг изпитание жизнеспособността на всички общест- времеви хоризонт? вени системи и задачата Днес е трудно да се правят съвсем не е от леките. прогнози, но според мен от кризата ще „спечелят“ И с бюджета за 2021 г. тези, които превърнат правителството продълминусите в плюсове. При жава да следва водещите си приоритети за повиша- срещата ми с германски блогъри наскоро се ване доходите на хората,

strategy. Thanks to our active policy, we managed to fight for an additional nearly BGN 5 million in the budget of the ministry for 2021, compared to this year. Thus, we will have a total of BGN 17.5 million for advertising. Time has come for health diplomacy. The campaign for ski vacations in the upcoming season will pass under the motto Winter Sports – the Ultimate Health Fuel! How do you see the role of the Ministry in strengthening the economy and improving demographic factors? It is our responsibility to provide constant attention and implement incentive mechanisms for all companies, involved in the tourism sector. Do not forget that before the COVID challenge, tourism formed 12 percent of Bulgaria‘s gross domestic product and was among the most severely affected by the crisis. Our government was among the first in Europe to take urgent

measures to overcome the consequences of the pandemic – social, economic and financial. The aid will exceed BGN 2 billion, but we continue to look for new sources of national and European funds so we can constantly upgrade the much needed support. The COVID crisis has tested the viability of all social systems, and the task is far from easy. With the budget for 2021, the government continues to follow its leading priorities for raising people‘s incomes, optimizing and reforming education and health care including the pension system. Efforts are aimed at overcoming the consequences of the pandemic – maintaining employment, improving skills, reducing unemployment. Therefore, the budget for 2021 provides for an additional BGN 10 million for active labor market policy, BGN 300 million – for

7


убедих, че техните сънародници не спират да търсят къде да пътуват, но избират безопасни и сигурни дестинации. Германците предпочитат добрата храна, естествените продукти, качествените напитки и продължават да се интересуват от страната ни въпреки епидемията. Привличат ги също културните събития и историческите обекти. Важен е и фактът, че България е в списъка на страните, в които те могат за ползват балнеои СПА услуги по осигуровките си във федералните здравни каси. Ето колко много възможности само за един пазар, а колко много са останалите и всеки е със своята специфика. Това е разковничето – да усетиш интерес и да работиш за неговото предизвикване чрез повече специализирани услуги. Отваряне на

8

нови ниши и диверсификация – това е пътят за успеха. Това може да стане и без големи бизнес планове, успехът на къщите за гости и малките места за настаняване от лятото го доказва. Естествено, за големите хотели няма да е лесно, но и те трябва да потърсят своя ключ за промяната. Като цяло в сегашната ситуация разчитаме на по-силно българско присъствие в нашите курорти и на посещения от по-близки пазари, най-вече балканските, както и от страни, които не ограничават пътуванията, не налагат карантина и признават негативен PCR тест. В тази посока са и срещите ми с дипломати и колеги от различни държави – Турция, Хърватия, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Гърция, Албания и др. Имах много полезни

the continuation of the measure „60/40“, over BGN 297 million will still go for short-term benefits for unemployment, BGN 73 million – for targeted assistance for families with children in distance learning. For the first time, we plan to eliminate the income criterion for monthly allowances for children with an additional BGN 390 million. We proposed that BGN 474 million to be spent to increase the minimum pension to BGN 300 from January 1, 2021, and the maximum to be BGN 1 440 from the same date, for which another BGN 94 million will be needed. This is an anti-crisis budget to support people and businesses. It is important that everyone feels the support of the state, especially in this unprecedented crisis.

What do you think will be the expectations and prospects for the development of tourism in our country in the short and in the longer term? Today it is difficult to make predictions, but in my opinion those who turn the minuses into something positive, will gain from the crisis. When I recently met with German bloggers, I became convinced that their compatriots do not stop looking for places to travel, but choose safe and secure destinations. The Germans prefer qualtiy food, natural products, excellent drinks and continue to be interested in our country despite the epidemic. They are also attracted by cultural events and historical sites. It is also important that Bulgaria is on the list of countries in which they can use spas and spa services for their insurance in the


federal health insurance funds.

посещения в Турция и Хърватия. Водих разговори с водещите туристически сдружения, ще продължим виртуално и на живо диалога си, за да може Балканите да запазят границите си отворени за туристи. Пандемията на COVID-19 се превърна в тежко изпитание за държавите. Доколко безвъзмездната финансова помощ от 10 млн. лв. по процедурата за подкрепа на нашите туроператори или туристически агенти, ще допринесе за преодоляване на икономическите последствия? Какви са прогнозите? Даваме си сметка, че тези 10 млн. лв. са напълно недостатъчни да покрият нуждите на силно пострадалия ни сектор. Кандидатите за тези 10 млн. лв. са 840 фирми, а техните

искания са за 65 млн. лв. Продължаваме да търсим финансиране за тази разлика и водим активно диалог с Министерството на икономиката за още средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Предвиждате ли други допълнителни мерки, ако положението се усложни? В новия бюджет на държавата са предвидени 300 млн. лв. за продължаване на мярката „60/40“ и съм убедена, че тя ще се отрази позитивно върху бизнеса и запазването на работни места. Ще разполагаме с близо 5 млн. лв. повече за туристическа реклама през следващата година, което ще ни направи малко „по-агресивни“ и иновативни в промотирането на страната. Нека не забравяме и държавната

We offer a great number of opportunities and diversity on our market that can satisfy many expectations and meet even the highest demands. The key to our success is to be oriented towards the expectations of our guests and provide for them even greater variety in the specialized services. Opening new niches and extending the diversification is the way to our overall success. This can be done without major business plans as the summer success of the guest houses and small accommodation has confirmed it. Of course, it will not be easy for large hotels, but they must also look for their key to change. In general, in the current situation we rely on a stronger Bulgarian presence in our resorts and on visits from closer markets, especially the Balkans, as well as from countries that do not restrict travel, do not impose quarantine and recognize a negative PCR test. This is the direction of my meetings with diplomats and colleagues from different countries – Turkey, Croatia, Northern Macedonia, Romania, Serbia, Greece, Albania, and others. I had many useful visits to Turkey and Croatia. I had talks with the leading tourist associations, we will continue our dialogue

virtually and live, so that the Balkans can keep their borders open for tourists. The COVID-19 pandemic has become a severe test for nations. To what extent will the grant of BGN 10 million under the procedure for support of our tour operators and travel agents contribute to overcoming the economic consequences? What are the forecasts? We realize that these BGN 10 million are completely insufficient to cover the needs of our severely affected sector. The applicants for these BGN 10 million are 840 companies, and their requests are for BGN 65 million. We continue to seek funding for this difference and maintain active dialogue with the Ministry of Economy for more funds under the Operational Program „Innovation and Competitiveness 2014-2020.” Do you envisage other additional measures if the situation becomes more complicated? The new state budget provides BGN 300 million for the continuation of the measure „60/40“ and I am convinced that it will have a positive impact on business and job retention. We will have nearly BGN 5 million more for tourist

9


помощ от по 35 евро за всяка седалка в чартърните полети към България. Тя е за туроператори, които ползват въздушни превозвачи с валиден лиценз за такава услуга с цел туризъм. Правителството осигури 55 млн. лв. за тази и следващата година по мярката, която е разчетена за общо 400 хил. туристи.

като цяло. Доверието се срина и отстъпи място на страха. Нека обаче не чакаме Неволята. Ние също трябва да стъпим в нови обувки, за да поемем по по-различен път, за да оцелеем. Алтернативата е само много работа и нови идеи, гъвкавост и търсене на неразработени ниши, трансформация на бизнеса и, безспорно, вървим към все по-голяма дигиталиКакво бихте препоръчали зация. на фирмите от туристически бранш, като Как да преминаваме през стратегия за спасяване на тази криза, се учим заедно бизнеса им? с бранша, но включихме и академичните среди. Туризмът вече не е преЗа мен е важно да обхвадишният. Ковид тотално нем максимално повече промени нагласите, очак- мнения и хора, да успеем ванията, зачерта точните да помогнем на колкото прогнози и преобърна се може повече български ранните записвания. граждани и компании. Но и светът се промени, Времето изисква да чуем бизнесът, икономиките всички възможни гледни на различните държави точки в търсене на изход

10 10

advertising next year, which will make us a little „more aggressive“ and innovative in promoting the country. Let‘s not forget the state aid of 35 euros for each seat on charter flights to Bulgaria. It is for tour operators who use air carriers with a valid license for such a service for tourism purposes. The government has provided BGN 55 million for this year and next year under the measure, which is estimated at a total of 400 000 tourists. What would you recommend to companies in the tourism industry as a strategy to save their business? Tourism is no longer the same. COVID totally changed attitudes, expectations, crossed out accurate predictions,

and overturned early bookings. But the world has also changed, including businesses and the economies of different countries in general. Confidence collapsed and gave way to fear. However, let us not wait for more trouble. We also need to step into new shoes to take a different path in order to survive. The alternative is simply ro do a lot moew work, implement new ideas, be flexible and search for undeveloped niches, business transformation and, without a doubt, we are moving towards greater digitalization. We are learning how to get through this crisis together with the industry, but we have also included academia. It is important for me to cover as many opinions and people as possible, to be able


11


от ситуацията. По този повод привлякохме на помощ и академичните среди – Институтът по философия и социология на БАН и Институтът по икономика и политики към УНСС да направят своите анализи и прогнози за туризма и как да се възстанови след пандемията. Според проучването на БАН най-полезни за бранша ще бъдат ваучерите за почивка, обучаването на кадри и евентуалното разширяване на мярката „60/40“, която за туристическия бранш е „80/20“, така че да може да обхване и сезонните работници. Списание „Черга“ се радва на многолетно сътрудничество с Министерството на туризма и намира радушен прием сред гостите на страната ни. Какво послание бихте отправили към туристите, решили да посетят България в този момент? Заедно с вас гледаме в една посока и аз благодаря за това партньорство. Обединява ни любовта към страната ни и нейния огромен потенциал като туристическа дестинация. Нека работим още поактивно за разкриването му през туристите. Бих им казала: Заповядайте при нас. Предстои ви едно откритие. Ние ви предлагаме не само уникално, но и безопасно пребиваване с много емоции, нови знания и нови приятели.

турове, традиционната ни кухня. Опитваме се с моето семейство да продължаваме да откриваме страната ни. И всеки свободен ден да сме на някое ново или любимо място. Всяко кътче на страната може да ви накара да се изненадате и да го преоткриете отново, независимо дали е край морето, в планината, до водопад, езеро, в пещера, край светилище или на стръмни скали. Разнообразието е неповторимото и хубавото на родината ни. А традициите и фолклорът ни не могат да се опишат с думи. Те трябва да се преживеят. Защото са емоция. Настоящият брой е юбилеен за нас – на него стои цифрата 100. Искате ли да пожелаете нещо на нашия екип и читателите на списание „Черга“? За 100 броя на едно списание числото е признание за авторитет на медийния пазар. Пожелавам на екипа творческо дълголетие, а на читателите – смело да се впускат в изследователски мисии из непознатите места на България и да не спират да търсят нови вълнуващи преживявания.

Честитя ви празника и още дълги години да вълнувате верните си читатели. А след още 100 броя да продължавате със същия ентусиазъм и енергия да имате удовлетворение, че всеки ден и всеки брой Бихте ли ни споделили положените усилия са си коя е Вашата любима дес- заслужавали. И както бълтинация у нас? С какво гарската черга е изпълнена Ви привлича? с красиви багри и емоции и природата обагря страната Обичам България и всяко ни в своите багри, така и едно нейно място. Обичам туристите да се радват на разходките в планините, красиви емоции и прежиСПА центровете, винените вявания в България.

12

to help as many Bulgarian citizens and companies as possible. Time demands that we hear all possible points of view in search of a way out of the situation. On this occasion, we enlisted the help of academia – the Institute of Philosophy and Sociology of BAS and the Institute of Economics and Policies at UNWE to make their analyses and forecasts for tourism and how to recover from the pandemic. According to the study of BAS, the most useful for the industry will be the holiday vouchers, staff training, and the possible expansion of the measure „60/40“, which for the tourism industry is „80/20“, so that it can cover seasonal workers.

traditional cuisine. My family and I are trying to keep discovering our country. And every free day I can find, with my family we devote it either to a new or to already favorite place for us. I believe that by now I make a pretty good tour guide.

Cherga Magazine enjoys many years of cooperation with the Ministry of Tourism and finds a warm welcome among the guests of our country. What message would you send to tourists who decide to visit Bulgaria at this time?

This issue is a jubilee for us – it has the number 100. Do you want to wish something to our team and the readers of Cherga Magazine?

Every corner of the country can surprise you and you will rediscover it, whether it is by the sea, in the mountains, by a waterfall, a lake, in a cave, near a sanctuary, or on steep cliffs. The diversity is unique and beautiful in our country. And our traditions and folklore cannot be described in words. They must be experienced. Because they are an emotion.

For 100 issues of a magazine, the number is a recognition of the authority of the media We are looking in the market. I wish the team same direction with you creative longevity, and the and I thank you for this readers – to boldly embark partnership. We are united by on research missions in the the love for our country and unknown places of Bulgaria its huge potential as a tourist and not stop looking for new destination. Let‘s work even exciting experiences. harder to reveal it to tourists. I would tell them: You are Congratulations on the always welcome in Bulgaria. milestone and many more You have a discovery ahead years to excite your loyal of you. We offer you not only readers. And after another a unique, but also a safe stay 100 issues to continue with a lot of emotions, new with the same enthusiasm knowledge and new friends. and energy to have the satisfaction that every day Could you tell us what is and every number of efforts your favorite destination were worth it. And just as in Bulgaria? What attracts the Bulgarian cherga (rug) you to it? is filled with beautiful colors and emotions and nature I love Bulgaria and each of paints our country in its its places. I love the walks colors, so tourists can enjoy in the mountains, the spa beautiful emotions and centers, the wine tours, our experiences in Bulgaria.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ГАБРОВО

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ развива туристическата си привлекателност с изпълнение на проект „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ и кредитен ресурс от Регинален Фонд за градско развитие и банка ДСК, Община Габрово и Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ ще изпълнят мащабна инвестиция за развитие на туристическата привлекателност и конкурентоспособност на музея Проект „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и кредитен ресурс от финансов инструмент. Стойността е 9 779 150 лв., от които 6 679 150 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 3 100 000 лв. – средства от финансов инструмент. Продължителността е две години. С проекта се цели подкрепа на конкурентоспособността на РЕМО „Етър“, консервация, реставрация, опазване и преустройство на обекти от музейния комплекс и ефективно оползотворяване на площите им. Осигуряване на подходящи условия, оборудване и популяризиране на музея с активни маркетингови и рекламни дейности. Предвижда се консервация, реставрация, експониране, популяризиране и оборудване в над десет обекта: къща „Кръстник Колчов Хан“; хотел „Странноприемница“; водни съоръжения; изграждане на архитектурно-художествено осветление; разширяване на експозиционните възможности на къщите от чаршията; ремонт на помещение и обновяване на пещи за керамика в грънчарското ателие; преустройство на

оранжерията; обновяване на оборудване на музейните експозиционни площи. Планира се изграждане на детски обучителен център, на сцена на открито, закупуване на мобилни шатри за базари, ремонт на училището и превръщането му в база за обучения по реставрация, консервация и опазване на движимото културно наследство. Предвидено е подобряване на достъпа до обекти на хора в неравностойно положение. За подпомагане развитието на туристическите продукти се планира провеждане на маркетингово проучване и разработване на маркетингова и рекламна стратегия, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали, разпространение на рекламен клип и други популяризиращи дейности. Сключен е първият строителен договор – за изграждане на паркинг. Избрани са изпълнители за реставрация и преустройство на „Кръстникколчов Хан“ и за консервация и реставрация на водните съоръжения. Предстои подписване на договори за изпълнение.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0008-C01 „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и от кредитен ресурс от Регинален Фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

13


14


15


СПИСАНИЕ ЧЕРГА на 15 години – как осъществихме една мечта! Ако в момента разлиствате юбилейния ни 100-ен брой на сп. „Черга”, може би ще ви бъде интересно да научите как стигнахме до него?

Cherga Magazine – how we made a dream come true! If you are currently going through the pages of the Cherga magazine’s milestone

16100th issue, perhaps you are wondering how we got here.


Началото Всичко започна през далечната 2005 г., когато моята страхотна и амбициозна шефка Антоанета Пеева / собственичка на вече увърдени и популярни ИТ-издания/, ми предложи да издадем и луксозно лайфстайл списание. Избрала бе и името – „Черга”, към което добавихме бекграунда БГ. Идеята бе да бъде месечно, двуезично/ да се списва на български и английски/ и да се разпространява безплатно на борда на самолетите на чуждестранните превозвачи, в посолства, чуждестранни мисии и т.н. Списанието трябваше да разкрива красотите и забележителностите на България, да запознава с българските традиции и обичаи, да бъде своеобразна „визитна картичка”, която да рекламира и популяризира страната ни, не само като туристическа дестинация, а и като място със стародавна история и модерно настояще. Разбира се, включихме още много други интересни теми: интервюта с популярни личности, чуждестранни посланици, изявени творци в различни области и още много други. С всеки брой търсехме нови предизвикателства, нови акценти, нови автори... На по-късен етап разширихме многократно тематиката и рубриките. Започнахме да представяме подробно Общините на страната, с техните исторически и културни забележителности, с характерните им традиции и обичаи, както и с възможностите им за предоставяне на отдих и почивка.

The beginning

Във времето, нашата „Черга” променяше своя облик и ставаше все попъстра и по-интересна!

It all started back in 2005 when my great and ambitious manager Antoaneta Peeva / owner of several established and popular IT magazines / offered me to publish a luxury lifestyle magazine. She had also chosen the name – „Cherga“, to which we added the Bulgarian theme. The idea was that it would be a bilingual issue in Bulgarian and English, distributed monthly and free of charge onboard planes of foreign carriers, in embassies, foreign missions, etc. The magazine was intended to reveal the beauties and landmarks of Bulgaria, to acquaint readers with Bulgarian traditions and customs, to be a kind of „business card“ advertising and promoting our country, not only as a tourist destination but as a place of ancient history and a modern present.

Of course, we would include many other interesting topics: interviews with celebrities, foreign ambassadors, prominent artists in various spheres and much more. With each issue, we sought new challenges, new accents, new authors... During later stages, we would expand the themes and topics time and time again. We began presenting the municipalities of Bulgaria in detail, their historical and cultural landmarks, their characteristic traditions and customs, as well the opportunities for relaxation and vacation that they provide. Over time, our „Cherga“ changed its appearance and became more colourful and interesting!

Партньорите

The partners

Не беше лесно да убедим представителствата на чуждите авиокомпании да работят с нас /да качват нашите списания на техните самолети/. Някои от тях имаха свои бордни списания и рекламни брошури. Преговорите бяха дълги и напрегнати. Първи ни подадоха ръка Френските, Австрийските, Чешките, Кипърските, Турските и Унгарските авиокомпании. Последваха ги Италианските, Полските, Английските, Германските и други. Разбира се, едни от първите бяха и Правителствените самолети от Авиоотряд 28! От самото начало успяхме да спечелим доверието им и работим с тях и до днес. С голяма благодарност и признание към всички, които ни повярваха и приеха мисията ни да бъдем „живата” реклама на България по света!

It was not that easy to persuade the representatives of foreign airlines to board our magazines on their planes. Some of them had their own board magazines and brochures. Negotiations were long and tense. The French, Austrian, Czech, Cypriot, Turkish and Hungarian airlines were the first to lend a hand. They were followed by the Italian, Polish, English, German and others. Of course, government planes from 28th Air Detachment were some of the first few. From the very beginning, we managed to earn their trust and we still work with them to this day. We extend immense gratitude and recognition to all those who believed in us and welcomed our mission to be the living advertisement of Bulgaria around the globe!

17


Екипът – първите

The team

Започнахме няколко души, с голям ентусиазъм и хъс, да направим нещо хубаво и полезно. Тони Пеева даде стартът! Аз отговорях за маркетинга и рекламата, но се включвах и с многобройни журналистически материали и интервюта. Биляна Богоева – Биби, беше нашият пръв редактор, който с особено въодушевление пишеше интересни и съдържателни статии и материали и изискваше от външните ни автори същото. Тук не мога да не спомена „омайникът” ни Ради – Радослав Райков – автор на ненадминати пътеписи и есета, Мариана Майер, Борислава Бонева, Ива Димова и много други.

We started with only a few staff, equipped with great enthusiasm and passion to do something nice and useful. Tony Peeva set the beginning! I was in charge of marketing and advertising, but I also became involved with numerous journalistic materials and interviews. Biliana Bogoeva – Bibi, was our first editor, who wrote interesting and informative articles and materials with special diligence, demanding the same from our external authors. Here I cannot fail to mention our „charmer“ Radi – Radoslav Raykov – author of unsurpassed travelogues and essays, Mariana Mayer, Borislava Boneva, Iva Dimova and many others.

По-късно нашето Марийче – Мария Петкова – журналист с дългогодишна практика, пое функциите на главен редактор и дълго време се грижеше списанието да стане още по-интересно и вълнуващо за читателите. Няма как да не спомена Евго – Евгени Пеев – страхотния ни дизайнер, който неуморно и с много професионализъм и художествен усет „диплеше” черга след черга, което продължава да прави с много любов и до днес!

Later on, our very own Mariytche – Maria Petkova – a journalist with many years of experience, took over the functions of editor-in-chief and for a long time made sure the magazine became even more interesting and exciting for readers. I can‘t help but mention Evgo – Evgeni Peev – our wonderful designer, who tirelessly, with abundant professionalism and artistic flair, „folded“ Cherga after Cherga, which he continues to do with plenty of love to this day!

Димитър Желязков – човекът „оркестър”, от самото начало не щадеше сили и се раздаваше на макс, а плътно до него се нарежда Веско – Веселин Ангелов, който самоотвержено и във всяка ситуация винаги е на първа линия за всякаква помощ и дейност!

Dimitar Zhelyazkov – the „one-man-band“, from the very onset spared no effort and gave his all, and right there with him stands Vesko – Vesselin Angelov, selflessly taking up the front line in every situation and activity that required his help!

Това бе началото....

That was the beginning... At a later stage, many other colleagues joined the team and brought the magazine forward. Jeny Parova – someone who still provides us with advertisers and customers, thanks to whom we’ve reached this milestone!

На по-късен етап към екипа се присъединиха още много колеги, които продължиха списанието. Жени Парова – човекът, който и до днес осигурява рекламодатели и клиенти, благодарение на които стигнахме до този юбилей! Биляна Котева, Гинка Стоева ......... и още и още много други! Не е възможно да се изброят всички! Факт е обаче, че сп. „Черга” стигна до 100-ия си брой и съм благодарна на Съдбата, че ме срещна с всички тези хора! За това, че с тях направихме нещо специално, нещо особено ценно за мен, а предполагам и за всички колеги, с които работихме през годините! И въпреки, че живеем в трудни времена, не се отказахме и продължаваме да летим на крилете на нашата, пъстра, омайна и любима „Черга” по света... Наталия Велева Директор Маркетинг и реклама, за периода 2005 г. – 2015 г.

18

Biliana Koteva, Ginka Stoeva... and many more! It would not be possible to list them all! The matter is, however, that Cherga magazine has reached its 100th issue and I am grateful to fate for having me meet all these people! Because together we created something special, something especially valuable for me, and I imagine for all of our colleagues we have worked with over the years! And although we live in difficult times, we have refused to give up and we continue to soar on the wings of our colourful, enchanting and beloved „Cherga“ around the world ... Nataliya Veleva Director of Marketing and Advertising from 2005 – 2015.


Нашата „Черга“ разказваше... Биляна Богоева, Главен редактор в списание „Черга“ за периода 2005 г. – 2010 г. Има хора, места и неща, за които трябва да се пише. За баба – дребничка женица с бяло, миловидно и гладко лице, събрала добротата и кулинарните умения на вселената, и за къщата й в Балкана – чиста, топла и преливаща от цветовете на ръчно-тъканите от нея покривки, губери и черги. Та в тази къща чергите на баба разказваха, надиплени в скринове или постлани в стаите с бели, варосани стени. Чергите служеха за чаршафи на куклите ми, пазеха спомени от нарочно изсипаното мляко на пода и първите ми кулинарни опити – голяма окръжност от капака на електрическата тенджера, поставен направо върху чергата. И тези техни „рани“ променяха думите им, даваха различен фон на ежедневно подредените предмети върху тях, докато не биваха заменени от други, нови черги, чиито истории, разбира се, бяха нови. Ей, така обичах да си говоря с чергите, правех го и много след като баба я нямаше, а къщата й не беше регулярно мой дом. Някак си топличко ми беше от тях и си ги държах в скрина на душата. Минаха години, а през последните 2-3 от тях аз бършех следите от мляко, оставени от малкия ми син, но върху терекота и паркета. И когато цялата тази дейност ме бе отегчила до смърт, когато си мислех, че човек цял живот живее на интервал от три часа, за са сменя памперси и дава храна, има точно 10 думи в речника си, основно със забранително значение и много междуметия, се появи ТЯ. Тя, обявата, която казваше, че се търсят автори за списание ... „Черга“. Стана ми топло и видях спасение от бибероните, бягането с препядствия между играчките в къщи и възможност да проверя мога ли да сглобя просто изречение или журналистическият ми опит от преди си беше останал там, преди. Веднага направих връзка с интернета (тогава това ставаше чрез стационарния телефон вкъщи, като звукът напомняше избирането на телефонен номер) и щастливо пуснах прошение за спасение под формата на СВ. И, о, радост! Мил женски глас ми се обади и любезно ми предложи да напиша и изпратя текст за първия брой на новото списание. Започнаха трескави опити за мислене и търсене, разговори, уговорки и среща в Археологическия музей, изпращане и очакване. Отново телефонен звън и покана да отида в редакцията и да получа ....първата „Черга“. С движения на фокусник променям визията си на индиански вожд, хващам автобус 94 и се отзовавам пред офис в Студентски град. Посреща ме красива, късоподстригана, руса жена с бяла риза и закачен мобилен телефон на врата(тогава мобилните телефони не бяха толкова достъпни и се носеха като аксесоар). Запознавам се с Наталия Велева, любимата ми и днес Натали. Влизам вътре, подават ми „Черга“ и .......моят материал е на корица. От първата страница на първия брой ме гледаше Никол, 7-годишната мини мис България, облечена в народна носия, която аз интервюирах в музея. А после? После дойде поканата за главен редактор и поредни 4 прекрасни години. Каквото напишехме, беше добро, каквото направеше като дизайн Евго – беше хубаво. Нашата „Черга“ разказваше, разказваше на някого там, докато летеше. А ние, екипът й, се забавлявахме. Ама наистина ви казвам, от онова време помня само смях, мнооого смях. И онази дума, която измислих и стана най-употребяваната вътрешноредакционна дума – заушваме. Заушвахме хора за интервюта, рекламодатели, нови авиокомпании за разпространение. Между този работен ритъм се наместваха великите фирмени купони с награди за служителите, организирани от Тони, разговорите в паузите на по цигара, когато счетоводителят Веско искаше съвет дали да не боядиса косата си в цвят „опушен лешник“, а Евго тихо промърморваше, докато изпуска цигарен дим, че някоя снимка е малка. „Черга“-та ни направи семейство, а редакцията – втори наш дом. В него се родиха някои от децата ни, други пораснаха, а Поли, нашето момиче, дъщерята на Тони, отлетя. Ех, Поли, ти оставаш! Винаги на 18. 100 аплодисменти сега са за теб. Има моменти, които не са само за момента, а си ги пазиш и за после. И това после си има име – „Черга“.

Our CHERGA was telling stories... Biliyana Bogoeva, Editor-in-chief of the magazine from 2005-2010. There are people, places and things that deserve to be written about. Like about a grandmother – a small woman with a white, sweet and smooth face, who has gathered within her the goodness and culinary skills of the universe, and about her house in the Balkans – clean, warm and overflowing with the colours of her hand-woven tablecloths, rugs and carpets. In this house, Grandma‘s rugs told stories, folded in the dressers or laid out inside the rooms with white lime covered walls. The rugs served as bed sheets for my dolls and kept a record of the milk I deliberately spilt on the floor, as well as of my first culinary experiments – a large round spot from the lid of an electric pot, placed directly atop the rug. These „wounds“ of theirs altered their story and provided a different background for the object placed on top of them daily, until they would be replaced by other, new rugs, whose stories, of course, were new. Ah, how I loved talking to these rugs, which I did long after my grandmother was gone and long after her house was no longer my regular home. Somehow I felt warm around them and I kept them in the chest of my soul. Years passed, and in the last 2-3 I would wipe traces of milk left by my little son, but on the terracotta and parquet. When this task had already bored me to death, when I contemplated that a person lives a lifetime changing diapers and feeding at an interval of three hours, having exactly 10 words in his vocabulary, mainly of prohibitive character among a lot of interjections, IT appeared. It was an advertisement of a vacancy for writers in a magazine called ... CHERGA (‚‘rug‘‘). I felt warmth and I found refuge from the pacifiers and the dodging of obstacles that were the toys at home, I found the opportunity to check if I could really put together a simple sentence or if my journalistic experience from times past had remained where it was – in the past. I immediately went online (back connecting required using the landline phone at home, while the sound was reminiscent of dialling a phone number) and happily sent a request for salvation in the form of a CV. And, oh, joy! A gentle female voice called me and kindly offered me to write and send over a text for the first issue of this new magazine. What followed were feverish attempts at thinking and searching, conversations, appointments and a meeting at the Archaeological Museum, the sending and the waiting. Again – a phone call, this time an invitation to go to the newsroom and get .... the first „Rug“. As if with the moves of a magician I zapped away my appearance of an old tribe leader, I hopped on bus 94 and reported in front of an office in the Student Town district of Sofia. I am greeted by a beautiful, short-haired, blond woman with a white shirt and a mobile phone hanging around her neck (mobile phones were not so accessible then and were worn as an accessory). And then I met Natalia Veleva, to this day my dear favourite Natalie. I go inside, they give me a „Rug“ and ....... my piece is on the cover. From the first page of the first issue, looking at me was Nicole, the 7-year-old mini Miss Bulgaria, dressed in national costume, whom I interviewed at the museum. And then? Then came the invitation to become editor-in-chief and what followed were another wonderful 4 years. Whatever we would write was great, whatever Evgo did for the design was great. Our CHERGA was telling stories, it was telling them to someone out there as it flew through the skies. While we the team had so much fun. Believe me, I when I say it, my only memories of that time are of laughter, lots of laughter. Oh, and I also remember a phrase that I came up with during that period that became the most used internal editorial word – we grab them by the ear. We were grabbing people by the ear for interviews, were grabbing the ears of advertisers and new airlines for distribution. Between this work rhythm came the great company parties featuring awards for staff, organized by Tony, the conversations during cigarette breaks, when our accountant Vesko would often ask for advice on whether to he should dye his hair „smoked hazelnut“, while Evgo would mutter softly, as he inhaled cigarette smoke, that a certain picture was too small. Cherga made us a family, and the editorial office our second home. Some of our children were born in it, others grew up, and Polly, our girl, Tony‘s daughter, flew away. Ah, Polly, you will always remain. Forever 18. A hundred applause are in order for you now. See, there are certain moments that are not only meant to be lived in that moment but for you to keep them for later. And that later has a name – „Cherga“.

19


За всеки занаят, както за списването на печатно издание, си трябва вдъхновение, майсторлък и търпение. Така и с магията на Чергите. Най-важното е, да намериш подходящите хора, които могат да я направят. За 15 години, списание Черга се развиваше със своя екип, освен тези които работеха на постоянен договор, винаги се включват автори и редактори на хонорар, които са специалисти по конкретни теми и привнасят колорит и професионализъм на изданието.

Writing a publication, like every craft requires inspiration, craftsmanship and patience. The same goes for the magic of Cherga. The most important part is to select the right people to do it.

Живеем в технологични времена, екипите вече работят дистанционно, ползват различни комуникационни канали и рядко имат възможност за общуване „лице в лице“. Когато ми поставиха задача да представя екипа на Черга, се затрудних.., макар да съм част от него вече 5 години, с някои от колегите не съм се виждала… Дадох си сметка, че сме изградили много силни и надеждни професионални връзки, но не се познаваме с личен план. Това което знам със сигурност е, че в екипа няма случайни хора и всички са амбициозни, целеустремени и организирани.

For 15 years, Cherga magazine has grown together with its team, both with those who worked on a permanent contract and external authors and editors, experts in their fields who bring colour and professionalism to the magazine. We live in a technological era, teams now work remotely, use different communication channels and rarely have the opportunity to communicate „face to face“. When I was given tasked with presenting Cherga’s team, I had a difficult time ... although I have been a part of it since 2015, I have not yet seen some of my colleagues… I realized that we have built very strong and reliable professional relationships, but we don‘t know each other personally. What I know for sure is that there are no random people in the team and everyone is ambitious, purposeful and organized.

Инж. Антоанета Пеева – Създател и издател на списание „Черга“. Зодия Близнаци. Девиз: „Бързай бавно“. Бизнес дама с широк размах и високи цели, изпълнителен директор и управител на няколко фирми, член на Съюза на журналистите в България, Председател на настоятелството на Фондация Черга.

Eng. Antoaneta Peeva – Founder and publisher of Cherga magazine. Gemini. Motto: „Hurry slowly.“ Businesswoman with a wide scope and big goals, executive director and manager of several companies, member of the Union of Journalists of Bulgaria, Chairman of the Board of Trustees of Cherga Foundation.

Опиши се с няколко изречения.

Describe yourself in a few sentences.

Аз съм борбен оптимист, който вярва в доброто. Винаги гледам позитивно на всяка ситуация и не се вайкам, а търся решение. Имала съм много тежки събития, в живота, но не се предавам. Обичам да създавам. Вземам решения бързо и не съжалявам за избора си, винаги гледам напред и нагоре. Благодарна съм, че Господ ми е дал много таланти.

I am a combative optimist who believes in doing good. I always look positively at every situation and I do not complain, but rather look for a solution. I have had many difficult events in my life, but I never give up. I love to create. I make decisions quickly and do not regret my choices, I always look forward and upward. I am grateful that God has given me many talents.

Какво обичаш да правиш?

What do you enjoy doing?

Обичам да пътувам с кемпер, без предварителен план, да посещавам нови места, музеи, концерти, театър. Обичам планината и морето, да чета книги, да рисувам, да шия, да медитирам, да се срещам с приятели. Привличат ме техниката и ИТ технологиите. Повече от 23 години, работех в семейната ни фирма “Специализирани бизнес системи” АД, бях издател на водещите ИТ издания: вестник „Компютри“, списание „Софтуер“ и списание „Хардуер“.

I like to travel by camper, without a preliminary plan, to visit new places, museums, concerts, theatre. I love the mountains and the sea, reading books, painting, sewing, meditating, meeting friends. I am attracted to technology and IT technologies. For more than 23 years, I worked in our family company „Specialized Business Systems“ AD, I was the publisher of leading IT publications: „Computers“ newspaper, „Software“ magazine and „Hardware“ magazine.

20


За Черга

About Cherga

Когато преди 15 години направихме първия брой на списание Черга, бях убедена, че това ще бъде изключително успешен проект. На пазара нямаше подобно издание, а темите свързани с традиции, шевици, занаяти, фолклор бяха позабравени. В живота ни имаше един голям времеви интервал, в който нишката между поколенията беше изтъняла, а много от традициите се бяха загубили. Списание Черга веднага привлече интереса с уникалното си съдържание. Ние първи отворихме забравени, но изключително интересни теми, разказвахме мистични и езотерични истории. Нашата мисия е „Да възродим българските традиции“. Ние не се занимаваме с политика и разказваме само положителни неща, за България. За съжаление след първоначалните ни силни години, последваха проблеми, кризи и всички печатни издания бележеха спад. Благодарна съм, че макар и трудно Черга оцеля и стигнахме до този прекрасен брой 100! Всичко, което сме постигнали е благодарение на екипа. В списание Черга винаги са работили хора, които горят в работата си и приемат Черга като мисия.

When we did the first issue of Cherga magazine 15 years ago, I was convinced that this would be an extremely successful project. There was no other publication of this kind on the market, and topics related to traditions, embroidery, crafts, folklore were forgotten. There was a long period in our lives during which the thread between generations had thinned and many traditions had been lost. Cherga magazine immediately attracted interest with its unique content. We were the first to shine a light on forgotten but extremely interesting topics, telling mystical and esoteric stories. Our mission is „To revive the Bulgarian traditions“. We do not deal with politics and share only positive aspects of Bulgaria. Unfortunately, after our first strong years, problems and crises arose as all manner of print media began to decline. I am grateful that, although with many hardships along the way, Cherga survived and reached this wonderful 100th issue! Everything we have achieved is thanks to the team. The magazine has always had people who are passionate about their job and accept Cherga as a mission.

Радвам се, че нашият народ се събуди и вече всички говорят за българските традиции, занаяти, фолклор, възраждат се забравени обичаи и занаяти. България е уникална, а българският дух и традиции са безценно богатство, което трябва да съхраним и пренесем за следващите поколения.

I am glad Bulgarian people have now awoken and that everyone is talking about Bulgarian traditions, arts and folklore, while forgotten customs and crafts are being revived. Bulgaria is unique, and the Bulgarian spirit and tradition are an invaluable treasure that we must preserve and pass on to future generations.

21


22

Инж. Жени Парова – директор „Маркетинг и реклама“, лицето на списанието пред нашите рекламодатели. Зодия Везни. Девиз: „Аз уравновесявам!“ Сладко говори и не обича да спори! Нейните изключителни комуникативни умения, зареждащ позитивизъм, безгранично търпение и постоянство са безценни. Упорита и борбена, не се отказва лесно и винаги приема предизвикателства. Какво означава списание „Черга“ за теб? Работя за списание Черга от 2008 година. В началото ми беше трудно, защото идвам от друга сфера, но работата е интересна и зареждаща. С годините създадох много контакти, намерих нови приятели. Емоционално съм свързана със списанието, работя с удоволствие и дори в най-трудните моменти, нито за миг не съм си помислила да се откажа. Благодаря на всички наши партнъори за доверието и за подкрепата, те ни помогнаха да стигнем до брой 100! Какво привлича нашите рекламодатели? „Черга“ е единственото двуезично списание за българските традиции, фолклор, култура и туризъм, което е със собствен стил, винаги позитивно и вдъхновяващо. Най-хубавият отзив за списанието? Емоционално заредения.

Eng. Jeny Parova – Marketing Director, the face of the magazine in front of our advertisers. Libra. Motto: „I balance!“. She talks sweetly and doesn‘t like to argue! Her exceptional communication skills, invigorating positivism, boundless patience and perseverance are invaluable. Strongwilled and combative, she does not give up easily and always accepts challenges. What does Cherga magazine mean to you? I have been working for Cherga magazine since 2010. In the beginning, it was difficult for me because I came in from another field, but the work is interesting and stimulating. Over the years I made many contacts, I made new friends. I am emotionally attached to the magazine, I work with pleasure and even in the most difficult moments, I‘ve never even thought about giving up, not even for a moment. My gratitude goes to all our partners for their trust and support, as they helped us reach number 100! What attracts our advertisers? Cherga is the only bilingual magazine for Bulgarian traditions, folklore, culture and tourism, with its own style, always positive and inspiring. What’s the best review of the magazine you’ve received? A review filled with emotion.

Евгени Пеев – Графичен дизайнер. Създател на първоначалната графична концепция на списанието, отговорен за развитието на визията и дизайна през годините. Той е зодия Лъв, роден по девиза „Аз заповядвам!“. С типичната за огнената му природа амбициозност и лоялност, може да разреши най-трудните задачи и да поеме инициатива в сложни ситуации. Как избра да се занимаваш с графичен дизайн? Майка ми е художничка и навярно съм наследил от нея желанието да се занимавам с изкуство и дизайн. Доволен ли си от направеното дотук? Радвам се, че стигнахме до стотния брой, но честно казано, винаги може и повече!.. Щом започна да правя оформление, съм увлечен от идеите и хрумванията по време на самия работен процес. Обичам работата си.

Evgeni Peev – Graphic designer. Creator of the original graphic concept of the magazine, responsible for the development of the appearance and design over the years. He is a Leo sign, born under the motto „I command!“. With his fiery nature and ambition, he can solve the most difficult tasks and take the initiative in difficult situations. How did you choose to do graphic design? My mother is an artist and I probably inherited the desire to do art and design from her. Are you satisfied with what has been achieved so far? I am glad that we have reached the hundredth issue, but to be honest, there can always be more! .. Once I start making the layout, I am fascinated by the ideas and thoughts during the work process itself. I love my job.

Илиян Германов – дизайнер – реализатор на идеи за графично оформление. Силно подкрепян от въздушната зодия Везни, с която е в пълна хармония! За него девизът: „Аз уравновесявам!“, означава намиране на баланса между текста и изображенията. Винаги е в добро настроение, независимо от вътрешните колебания. Най-новото попълнение в екипа на списанието. Кое е най-голямото изпитание за теб? Вземането на решение, но само в личен план. С дизайна на списанието ми е леко, защото опитът си казва думата. Когато се затрудняваш, какво правиш? Хващам гората, защото обичам планината. Зиме карам и ски. Като се спусна няколко пъти, разбирам, че не е страшно надолу по склона, само следвам наклона…

Ilian Germanov – designer – implementer of ideas for graphic design. Strongly supported by the air zodiac sign Libra, with which he is in complete harmony! For him, the motto: „I balance!“, means finding a balance between text and images. He is always in a good mood, regardless of internal fluctuations. The latest addition to the magazine‘s team. What is the biggest test for you? Decision making, but only on a personal level. It‘s easy with the design of the magazine because my experience is taking effect. When you have difficulties, what do you do? I wander off in the forest because I love the mountains. In winter I go skiing. Going down a few times, I realize that it‘s not scary down the hill if you just follow the slope…


Никола Желязков – дълбоко забъркан в мистериозния план „Черга“, изпълняващ ролята на автор и редактор. Завършва философия в Софийския университет, а от ранна възраст показва афинитет към изкуствата и писането. Зодия Водолей – трудно е да бъде съвършен, но му се налага. Девиз: „Аз мога и вярвам.“ Обича разнообразието, да прекарва време сред природата и с приятели, както и да пътува. Поддръжник на идеологията, че свободата е най-важното човешко право. С какво те привлича работата в Черга? С динамиката, разнообразието и възможността да се развивам. Приемам Черга като мисия и се надявам да имам възможност да бъда все по-активна част от творческия процес на списанието. Кое е най-голямото предизвикателство за теб? Да бъда част от екипа е предизвикателство. Като млад човек, искам да покажа на какво съм способен, да генерирам и предлагам идеи, но се опитвам и да бъда търпелив, като черпя и се уча от опита и професионализма на колегите. Какво е виждането ти за бъдещето на списание „Черга“? Черга има потенциал да се развива както като печатно издание, така и като електронно издание, по който проект вече работим. Списанието създава облик за нашата прекрасна България пред чужденците, а тя заслужава да бъде представена в най-добрата си светлина.

Nikola Zhelyazkov – deeply involved in the mysterious Cherga plan, working as an author and editor. He graduated philosophy at Sofia University, and from an early age showed an affinity for the arts and writing. Aquarius – it is difficult to be perfect, but it is necessary. Motto: „I can and I believe.“ He loves diversity, spending time in nature and among friends, as well as travelling. A supporter of the ideology that freedom is the most important human right. What attracts you to work for Cherga? I like the dynamism, the diversity and the opportunity to develop. I accept Cherga as a mission and I hope to have the opportunity to be an increasingly active part of the creative process of the magazine. What is the biggest challenge for you? Being part of the team is a challenge. As a young person, I want to show what I am capable of generating and proposing ideas, but I also try to be patient and learn from the experience and professionalism of my colleagues. What is your vision for the future of Cherga magazine? Cherga has the potential to develop both as a print and as an electronic edition, a project we are already working on. The magazine transmits an image of our lovely Bulgaria to foreigners. It deserves to be presented in the best light possible.

Калоян Филипов – агент-полиглот зад граница. Живее в Холандия от 4 години, служи си свободно с чуждите езици. Зодия Рак, с девиз „Аз чувствам.“ Затова полага сериозни усилия не само да преведе съдържанието, но и да съхрани вложената авторска емоция. Към това предизвикателство, през тази година добави още едно – бакалавърска степен в програмата‚ „Свободни Науки и Изкуства: Международни Предизвикателства‘‘ в Почетния колеж на най-стария университет в Холандия. Защо прие да превеждаш материали на списанието? Харесва ми тематиката на списанието, а и работата ми осигурява безценна връзка с българския бит и случващото се в България, отвъд политиката и извън родната ми София. Как ти изглежда „Черга“, погледната отвън? В моите очи – прекрасно! Кои са твоите любими занимания? Ученето и усъвършенстването на езици, готвенето, писането на хип хоп песни и композиране на електронна музика, обичам хубавите книги. В момента чета‚ „Багават-Гита‘‘.

Kaloyan Filipov – polyglot agent abroad. He has been living in the Netherlands for over 4 years and is fluent in foreign languages. A Cancer sign, of the motto „I feel.“ Therefore, he makes serious efforts not only to translate the content but also to preserve the author‘s emotion in writing. To this challenge, this year he has added another – completing his bachelor‘s degree in the program „Liberal Arts and Sciences: Global Challenges“ at the Honors College of the oldest university in the Netherlands – Leiden University. Why did you agree to translate materials for the magazine? I like the theme of the magazine, and this work provides an invaluable connection with the Bulgarian way of life and what is happening in Bulgaria, beyond politics and outside my native Sofia. How does Cherga look like from the outside? In my eyes – wonderful! What are your favourite activities? Learning and improving my grasp of languages, cooking, writing hip hop songs and producing electronic music. I love good books. I am currently reading Bhagavad Gita As It Was.

Веселин Ангелов – незаменимата свръзка. С присъщата му загриженост и отдаденост, е зает с административните дейности и с разпространението на списанието. Зодия Скорпион по рождение. Отзивчив и коректен, независимо от силата на емоциите, рядко позволява другите да разберат какво чувства. Какво ти харесва най-много в „Черга? Луксозно, хубаво списание за хубави хора, което се прави от хубав екип. Как потребителите приемат разпространението му? Много добре! Време е да увеличим тиража. Какъв живот водиш? Водя спокоен и уравновесен живот, за да се чувствам добре в кожата си.

Vesselin Angelov – the irreplaceable link. With his inherent concern and dedication, he is busy with administrative activities and the distribution of the magazine. Zodiac sign Scorpio. Responsive and correct, regardless of the strength of emotions, rarely allows others to understand how he feels. What do you like most about Cherga? It’s a luxurious and pleasant magazine for pleasant people, made by a nice team. How do customers perceive its distribution? Very well! It is time to increase circulation. What kind of life do you live? I live a calm and balanced life to feel good in my skin. 23


Борис Лачев – нашият отговорен счетоводител, без публични изяви. Общителен и коректен. Зодия Близнак, която под мотото „Аз мисля“, премисля приходите и разходите. Той изготвя нашите финансови отчети. От какво, според теб, зависи успеха? Информацията е ключът към успеха! Твоето виждане за развитието на списание Черга? Списание Черга има добри рекламодатели, които я подкрепят през годините. Разбира се, винаги може повече, но сме доволни, че сме стигнали до тук и продължаваме да се развиваме. Моята роля е да регистрирам резултатите от труда на екипа, в цифри...

24

Boris Lachev – our responsible accountant, who never makes public appearances. Sociable and correct. Gemini, which falls under the motto „I think“, considers income and expenses. He prepares our financial statements. What do you think success depends on? Information is the key to success! Your vision for the development of Cherga magazine? Cherga magazine has good advertisers who have supported it over the years. Of course, there can always be more, but we are glad that we have reached this point and continue to develop. My role is to record the results of the team‘s work, in numbers…

И накрая да представя и себе си… Д-р инж. Гинка Стоева, внедрен изСледовател. Личност мистична, вечно различна. Явява се като автор и редактор. Любознание и любопитство, скрити под знака на Девата. Под девиза „Аз анализирам“, служи на другите, но живее за себе си. Чете, пише, рисува, танцува, пътува, а после докладва за преживяванията си. Коя е най-добрата ти статия? Ненаписаната. Какво те вдъхновява? Природата, хората, докосването до окултното и необятно познание за света. Кое е най-ценното в живота? Любовта във всичките й измерения и проявления.

And finally, to introduce myself… Dr. Eng. Ginka Stoeva – an explorer, mystical person, always different. She is an author and editor. Curiosity and inquisitiveness, hidden under the sign of Virgo. Under the motto „I analyze“, she serves others but lives for herself. She reads, writes, paints, dances, travels, and then reports on her experiences. Which is your best article? The one not yet written. What inspires you? Nature, people, grasping the occult and the vast knowledge of the world. What is the most valuable thing in life? Love in all its dimensions and manifestations.

Екипът на Черга – шарен, уникален, но хармоничен, с представители на различни зодиакални знаци, но обединени от общата идея за България и за българщината... Тъй като се стремим към качество, а не към количество, нашият екип не е голям, но е с широки компетенции и умения. Единението между енергията на нашите млади колеги със свежи идеи и знанията на опитните професионалисти, е предпоставка за добър резултат и гаранция, че има кой да поддържа българския дух на списанието и да достигне до следващи броеве... На всички наши читатели пожелаваме да бъдат здрави, одухотворени, вдъхновени, да вярват в себе си и силата на доброто и най-важното – да се обичат! Бог да пази България! Д-р инж. Гинка Стоева

The team of Cherga – colourful, unique, but harmonious, with representatives of different zodiac signs, but united by the common idea of Bulgaria and Bulgarian-ness ... As we strive for quality, not quantity, our team is not large but has broad competencies and skills. The unity between the energy of our young colleagues with fresh ideas and the knowledge of experienced professionals is a prerequisite for a good result and a guarantee that there is someone to support the Bulgarian spirit of the magazine onto forthcoming issues…. We wish our readers strong health, inspiration and motivation, and we encourage them to believe in themselves and the power of good and most importantly – to love each other! God save Bulgaria! Dr. Eng. Ginka Stoeva


Четири престижни отличия получиха вина на Black Sea Gold от Concours Mondial de Bruxelles Four prestigious awards were given for Black Sea Gold from „Concours Mondial de Bruxelles“ Високо признание получиха вината на Black Sea Gоld в тазгодишното издание на Concours Mondial Bruxelles, което се проведе между 4 и 6 септември в Бърно, Чехия.

В тазгодишното издание на конкурса за отличие се бориха 8500 вина от 46 държави. Дегустациите се проведоха при стриктно спазване на действащите правила за безопасност.

Black Sea Gold received high recognition in this year’s edition of „Concours Mondial de Bruxelles“, which took place between the 4th and the 6th of September in Brno, Czech Republic.

Голям златен медал заслужиха Salty Hills Cabernet Sauvignon & Merlot & Cabernet Franc & Syrah 2016 и Grand Prix Golden Rhythm Cabernet Sauvignon 2015, a златни медали получиха Arte Ante Cabernet Sauvignon 2016 и Brandy Cask Cabernet Sauvignon 2016.

Вината се оценяват в сляпа дегустация от компетентно международно жури, включващо енолози, сомелиери, технолози, журналисти и експерти, между които имаше и български специалисти.

Salty Hills Cabernet Sauvignon & Merlot & Cabernet Franc & Syrah 2016 and Grand Prix Golden Rhythm Cabernet deserved a gold medal, yet, the golden medal was received by Arte Ante Cabernet Sauvignon 2016 and Brandy Cask Cabernet Sauvignon 2016 Sauvignon 2015.

Concours Mondial de Bruxelles e пътуващ междуBlack Sea Gold участва с народен конкурс, който се 4 проби, от които всички провежда ежегодно. През бяха наградени. Поморийските вина взеха 4 от общо 2021 г. ще се състои 28-ото 34-те завоювани медали на издание на състезанието, български вина, участвали в а домакин за втори път ще състезанието. бъде Китай.

Black Sea Gold participated with 4 samples, from which all of them were awarded. The wines from Pomorie won 4 out of 34 of the conquered medals by the Bulgarian

wines, which took place in the contest. In this year’s edition, 8500 wines from 46 countries competed for the awards. In this year’s oenology, the tastings were conducted in strict compliance with the safety rules. The wines are evaluated in a blind tasting by a competent international jury including oenologists, sommelier, technologists, journalists and experts between which there were also Bulgarian specialists. „Concours Mondial de Bruxelles“ is a travelling international competition, which is held annually. In 2021, the 28th edition of the race will be hosted by China, for the second time.

25


ПОКРИТ МОСТ Много населени места имат своите символи. За Ловеч това е Покритият мост – емблематична архитектурна забележителност и част от герба на града. Покритият мост е популярен туристически обект, представлява част от историята и културата на Ловеч и се посещава ежегодно от хиляди туристи.

от властта, тъй като е бил важен транспортен обект.

Запазвайки местната строителна традиция, някъде в средата на 70-те години на ХІХ век Колю Фичето построява уникално транспортно съоръжение, много по-съвършено и издържано в архитектурно, градоустройствено и търговско отношение в сравнение с предшествениците си. Oсвен транспортна функция, той е Според историческиизпълнявал и ролята на те извори Покрит мост съществува в Ловеч още в търговско-занаятчийско средище. На моста са били началото на XIX в. Първите сведения за него дава разположени 64 търговски известният френски пъте- и занаятчийски дюкяншественик Ами Буе. Той е чета. Подобно на други бил повреждан многократ- свои творби Колю Фичето но от придошлите води на украсява моста с няколко скулптурни фигури. река Осъм и е поправян

26

COVERED BRIDGE Many settlements have their symbols. For Lovech, this is the Covered Bridge – an emblematic architectural landmark and part of the city’s coat of arms. The Covered Bridge is a popular tourist site, part of the history and culture of Lovech and is visited by thousands of tourist every year. According to historical sources, the Covered Bridge in Lovech was built around the early XIX century. The first evidence for it comes from the French traveller Ami Boué. The bridge was demolished multiple times by the upcoming waters of Osum river and recovered

by the state because it was an important transport site. Preserving the local building tradition, sometime in the mid-1970s Kolyu Ficheto built a unique transport facility, much more perfect and durable in terms of architecture, urban planning and trade than its predecessors. In addition to its transport function, it also served as a trade and craft centre.In addition to its transport function, it also served as a trade and craft centre. There were 64 trade and craft shops on the bridge. Like his other works, Kolyu Ficheto decorated the bridge with several sculptural figures. Burned in 1925, the Covered Bridge was rebuilt in 1931


Изгорен през 1925 г., Покритият мост е отново възстановен през 1931 г. по проект на арх. Стефан Олеков. Основните промени са 2 колони без отвори за оттичане на водата и стесняване на коритото на реката. Оформени са 40 дюкяна, в които се настаняват обущари, сарачи и др.

„варварските“ племена в средата на ІІІ в., то е изнесено на хълма поради естествените условия за защита. Просъществува и през V-VІІ век (ранновизантийската епоха). Вероятно след разрушаване на селището от ранновизантийската епоха за известно време хълмът запустява.

Най-ранните материали, Преустроен (1980-1982 произхождащи от крепостг.) и частично ремонтита – керамика и монети, ран (1999 г.), днес той е са от IX-X век, към което „покрита търговска улица“ време може да се отнесе и като преустройството възникването и. максимално го доближава През XII век крепостта до първообраза му. Днес спира Византийските войПокрития мост е изцяло ски, предвождани от Исак пешеходен, от двете му II Ангел, дошли на север от страни, както и през Възраждането са разположени Балкана да усмиряват възанаятчийски дюкяни. Там станалите българи, начело се намира и Туристически- с Асен и Петър. Така Ловеч ят информационен център се превръща в един от символите на възстановявана Ловеч. нето на Втората българска ЛОВЕШКА държава. СРЕДНОВЕКОВНА През XIII – XIV век укКРЕПОСТ реплението прераства в Ловешката средновековна цитадела, а най-големият крепост е паметник с наразцвет на града е до 30-те ционално значение, обявен години на XIV век, когато за музеен и туристически Иван Александър е бил резерват. Тя е разположеловешки деспот и по-късна върху двете тераси на но български цар. Тук е скалистия, но живописен намерена най-голямата хълм Хисаря, който се на- находка със сребърни момира в старата част на град нети на Иван Александър с Ловеч. Първото заселване Михаил Асен. на хълма е станало през В днешния си вид Ловешкаменно-медната епоха. Открити са части от жили- ката средновековна креща, фрагменти от глинени пост е реставрирана през съдове и една златна апли- 80-те години на XX век и е един от най-посещавакация. Археологическите разкопки показват, че тук ните туристически обекти се е намирало и тракийско в града. На нея по Ваше селище – разкрити са час- желание може да видите аудио-визуалното шоу ти от жилище, изградено от камък и глина. По време „Звук и светлина“, а сценана римските завоевания в та в крепостта е привлеканачалото на І в., селището телно място за провеждане е преместено в равнинната на концерти и спектакли, събития с национален и част на града. Но когато международен характер. започват нашествията на

according to a project by arch. Stefan Olekov. The main changes are 2 columns without holes for water drainage and narrowing of the riverbed. There are 40 craft shops of shoemakers, saddlers and others. Rebuilt (1980-1982) and partially renovated (1999), today it is a „covered shopping street“ and the reconstruction brings it as close as possible to its original form. Today, the Covered Bridge is entirely pedestrian, on both sides, as well as during the Renaissance, there are craft shops. The Tourist Information Centre of Lovech is also there. LOVECH MEDIEVAL FORTRESS The medieval fortress of Lovech is a monument of national importance, declared a museum and tourist reserve. It is situated on the two terraces of the rocky but picturesque hill Hissarya, which is located in the old town of Lovech. The first settlement on the hill was during the Stone-Copper Age. Parts of dwellings, fragments of pottery and a gold applique were found. Archaeological excavations show that a Thracian settlement was located here – parts of a house built of stone and clay were discovered. During the Roman conquests in the early first century, the village was moved to the plains of the city. But when the invasions of the „barbarian“ tribes began in the middle of the third century, it was moved to the hill due to the natural conditions for protection. It also existed in the V-VII century (early Byzantine era). After the destruction of the settlement

from the early Byzantine era the hill was deserted for some time. The earliest materials originating from the fortress – pottery and coins, are from the IX-X century, which time can be attributed the same as its origin. In the 12th century, the fortress stopped the Byzantine troops, led by Isaac II Angel, who came north from the Balkans to subdue the insurgent Bulgarians, led by Assen and Peter. Thus Lovech became one of the symbols of the restoration of the Second Bulgarian Empire. In the XIII-XIV century, the fortification grew into a citadel, and the greatest prosperity of the city was until the 30s of the XIV century when Ivan Alexander was a despot from Lovech and later a Bulgarian king. Here is found the largest find with silver coins of Ivan Alexander with Mikhail Asen. The Lovech medieval fortress was restored in its present form in the 80s of the XX century and is one of the most visited tourist sites in the city. By visitor‘s request, you can see the audio-visual show „Sound and Light“, and the stage in the fortress is an attractive place for concerts and performances, events of a national and international character. 5500 Lovech, Targovska Str.№22 www.lovech.bg; e-mail: obshtina@lovech.bg Tourist information center Lovech +359 68 601 362; tic@lovech.bg; http://tourism.lovech.bg

27


Великолепният дух на Русе The magnificent spirit of Ruse Един от най-красивите български градове, с впечатляваща архитектура, богата история, автентичните обществени сгради и културни паметници, град Русе – перлата на река Дунав. Представяме ви пет от общо 270 броя забележителности на града, които непременно трябва да посетите… Изключително интересна е Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, която е едно от най-старите духовни средища в България. Самата библиотека е открита през 1888 г., а емблематичната сграда, в която се помещава, е завършена през 1911 г., като първоначално е била строена за Търговско-индустриална камара. Днес библиотеката има за цел да

28

създава условия за устойчиво културно развитие и духовно обединение на общността и да предоставя качествени информационни и образователни услуги. В близост до нея се намира Регионалният исторически музей. Неговата впечатляваща сграда е била предназначена за официална резиденция на княз Александър I Батенберг, въпреки, че никога не е била ползвана като такава. Музеят е открит през 1904 г., а през 2000 г. е обявен за регионален. В момента в музея могат да бъдат разгледани седем експозиции, от които три на открито – Римската крепост Сексагинта Приста, Ивановски скални църкви и Средновековния град Червен.

One of the most beautiful Bulgarian cities, with impressive architecture, rich history, authentic public buildings and cultural monuments, the city of Ruse – the pearl of the Danube. Here are five of the 270 sights of the city that you must visit… Very interesting is the Lyuben Karavelov Regional Library, which is one of the oldest spiritual centres in Bulgaria. The library itself was opened in 1888, and the iconic building in which it is housed was completed in 1911 and was originally built for the Chamber of Commerce and Industry. Today the library aims to create conditions for sustainable cultural development and spiritual unity of the community and to provide quality

information and educational services. Near it is the Regional History Museum. Its impressive building was intended as the official residence of Prince Alexander I Battenberg, although it was never used as such. The museum was opened in 1904, and in 2000 it was declared regional. Currently, the museum has seven exhibitions, three of which are outdoor – the Roman fortress Sexaginta Prista, the Rock-hewn Churches of Ivanovo and the medieval town of Cherven. Another great place not to be missed is the Dohodno Zdanie (Profitable Building). Extremely impressive and incredibly beautiful, the building has been


Друго интересно място, което не бива да изпускате, е Доходното здание. Изключително впечатляваща и невероятно красива, сградата е обявена за архитектурен и културен паметник и е един от символите на града. Построена е в периода 1898 – 1902 г. по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк. Стилът е неокласицизъм, с украшения и орнаменти традиционни за края на 19 век. Върху нея има поставени седем фигури, които символизират дейностите, за които е била предназначена: изкуство, наука, земеделие, занаяти, търговия, отбрана и полет на духа. Днес Доходното здание е дом на Драматичен театър „Сава Огнянов“.

Удо Рибау. Оригиналното предназначение на сградата е било да помещава немско протестантско училище, а с течение на времето е била ползвана като бизнес гимназия, френска мъжка гимназия, държавен университет по технологиите и музикална гимназия. От 1973 г. е обявена за паметник на културата.

Ако говорим за централната градска част на Русе е неизбежно да споменем и Операта. Нейната история започва още в началото на 20 век, като официално е основана като държавна опера през 1949 г. Операта се намира на площад „Свобода“, като пред нея има поставен красив сух фонтан, който създава много приятна атмосфера вечер. От създаването си В същия времеви период и до днес тя е любимо място на русенци, които обичат в подобен стил е построхубавата музика и сценичена друга забележителна ното изкуство. сграда в Русе – тази на Старата музикална гимназия. Изградена между 1900 Ако посетите Русе ще останете очаровани от го– 1901 г. от Протестантлемия избор на интересни ската общност, в еклектичен стил, комбинация места и забележителности, които да разгледате. Усемежду неокласицизъм и неоготика. Четириетажни- тете невероятната градска ят паметник на културата атмосфера на култура и дух! е по дизайн на архитект

declared an architectural and cultural monument and is one of the symbols of the city. It was built in the period 1898 – 1902 and designed by the Viennese architect Peter Paul Brank. The style is neoclassicism, with ornaments and embellishments traditional for the late 19th century. On top of it are placed seven figures that symbolize the activities for which it was purposed: art, science, agriculture, crafts, trade, defence and spiritual ascension. Today the Dohodno Zdanie is home to the Sava Ognyanov Drama Theater. During the same time period and in a similar style, another remarkable building was built in Ruse – the Old High School of Music. Constructed between 1900 – 1901 by the Protestant community in an eclectic style, a combination of neoclassicism and neoGothic. The four-storey cultural monument was designed by architect

Udo Ribau. The original purpose of the building was to house a German Protestant school, and over time it was used as a business high school, a French men‘s high school, a state university of technology and a music high school. Since 1973 it has been declared a cultural monument. If we talk about the central part of Ruse, it is inevitable to mention the Opera. Its history dates back to the early 20th century, and it was officially founded as a state opera house in 1949. The opera house is located on Svoboda Square, with a beautiful dry fountain in front of it, which creates a very pleasant atmosphere in the evening. Since its opening till the present day, it is a favourite place of Ruse residents who love good music and performing arts. If you visit Ruse you will be fascinated by the great selection of interesting places and sights to see. Feel the incredible urban atmosphere of culture and spirit!

29


Перник – място на история и легенди

Pernik – a place of history and legends Средновековната крепост Перник е разположена в югозападната част на града. Археологическите находки доказват, че хълмът е населен още през V хилядолетие пр.н.е. Оттогава на това място са съществували няколко праисторически селища, тракийска, българска и византийска крепост, средновековен некропол. Крепостта влиза в пределите на Първата българска държава през ІХ в. Сред уникалните археологически находки са антична камеа с изображение на богиня Минерва и сребърен печат на цар Петър. Пазител и символ на хилядолетна история,

30

днес крепостта често се назовава с името на болярина Кракра, който в началото на ХІ в. удържа две обсади на византийския император Василий ІІ. Посетителите могат да видят останки от стените на трите крепости, запазените основи на жилищни сгради и на седем християнски храма, сред които двуетажна припортна черква с крипта. Запазени са и основите на югозападната и на северната порта, която е била и главният вход на крепостта. Крепостта е любимо място за разходка на перничани и гостите на града. Едно незабравимо докосване до място, на което си дават среща историята и легендата.

The medieval Pernik fortress is located in the southwestern part of the city. Archaeological discoveries prove that the hill was inhabited as early as the 5th millennium BC. Since then, there have been several prehistoric settlements, a Thracian, Bulgarian and Byzantine fortress, a medieval necropolis. The fortress became part of the First Bulgarian Empire in the ninth century. Among the unique archaeological finds is an ancient cameo with an image of the goddess Minerva and a silver seal of Tsar Peter.

withstood two sieges of the Byzantine Emperor Basil II. Visitors can see the remains of the walls of the three fortresses, the preserved foundations of residential buildings and seven Christian temples, including a two-story portico with a crypt. The foundations of the southwestern and northern gates, which were the main entrance to the fortress, have also been preserved. The fortress is a favourite place for walks for the people of Pernik and guests of the city. An unforgettable touch to a place where history and legend meet.

Guardian and symbol of a thousand-year history, today the fortress is often named after the boyar Krakra, who in the early eleventh century

Regional historical museum The exposition of the Regional Historical Museum


Регионален исторически музей Експозицията на Регионалния исторически музей е разположена в сградата на първия работнически театър в България, построена през 1919 г. Във фондовете на музея се съхраняват над 50 хиляди експоната. Експозицията включва два основни раздела – археология и етнография. Експозицията в първата зала е посветена на античните жители, обитавали земите по горното течение на реките Струма и Ерма. Във втората зала е представено едно от найдобре проучените тракийски светилища, посветени на Асклепий, Хигия и Тракийския конник. Следващите музейни зали представят бита, поминъка и културата на населението на Пернишка област, както и традиционни носии от Граово, Мраката и Знеполе. В следващите зали са представени образци на бусинското грънчарство, обичаят Сурова и накити от Средна Западна България. В отделна зала е представена неолитна колекция – глинени съдове, мънистен наниз с дължина над 16 метра, нефритени брадвички и уникален нефритен жезъл.

Подземен минен музей В края на ХІХ и началото на ХХ век градът на Кракра постепенно придобива нов облик и става известен като града на черното злато и индустриално сърце на България. Историята на съвременния Перник е неразривно свързана с развитието на въгледобива. Тази част от историята на града е представена в експозицията на Подземния минен музей – уникален за Балканския полуостров и един от малкото в Европа. Музеят е разположен в две от запазените галерии на първия подземен рудник, открит през 1891 г. Двете галерии са с обща дължина 630 метра. Експозиционните камери проследяват историята на въгледобива за повече от един век. От ръчния добив, извоза на въглища с коне и различни видове крепежи, през първите електролокомотиви и добивни комбайни, до съвременните механизирани комплекси за добив. В една от камерите е разположен иконостас на Св. Иван Рилски – небесния покровител на миньорите и на града. В автентична руднична атмосфера, на 50 метра под земята, посетителят се докосва не само до миньорския труд и развитието на въгледобива, но и до уникалната история на един град, роден от черното злато.

is located in the building of the first workers‘ theatre in Bulgaria, built in 1919. In the reserves of the museum are stored over 50 thousand exhibits. The exposition includes two main sections – archaeology and ethnography. The exposition in the first hall is dedicated to the ancient inhabitants who populated the lands along the upper reaches of the rivers Struma and Erma. In the second hall is presented one of the best-studied Thracian sanctuaries, dedicated to Asclepius, Hygia and the Thracian horseman. The following museum halls present the way of life, livelihood and culture of the population of Pernik region, as well as traditional folk costumes from Graovo, Mrakata and Znepole. In the other halls are presented examples of the Busintsi pottery, the custom of Surova and jewellery from Central Western Bulgaria. The Neolithic collection is in a separate hall – pottery, a bead string over 16 meters long, jade axes and a unique jade wand. Underground Mining Museum At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the city of

Krakra gradually acquired a new look and became known as the city of black gold and the industrial heart of Bulgaria. The history of modern Pernik is inextricably linked with the development of coal mining. This part of the history of the city is presented in the exposition of the Underground Mining Museum – unique for the Balkan Peninsula and one of the few in Europe. The museum is located in two of the preserved galleries of the first underground mine, opened in 1891. The two galleries have a total length of 630 meters. Exposure chambers trace the history of coal mining for more than a century. From manual mining, the export of coal with horses and various types of fasteners, through the first electric locomotives and mining combines, to modern mechanized mining complexes. In one of the chambers is an iconostasis of St. Ivan Rilski – the heavenly patron of the miners and the city. In an authentic mining atmosphere, 50 meters underground, the visitor observes not only the mining work and the development of coal mining but also the unique history of a city born of black gold.

31


представяме ПЕТ СТАРИ ЗАНАЯТА, част от българското културно наследство

PRESERVING THE SPIRIT OF TIME We present FIVE OLD CRAFTS, part of the Bulgarian cultural heritage

Вярванията на един народ, неговата душевност и бит са съхранени в занаятите – частица от националната идентичност и културно наследство. Чрез тях през вековете са пренесени свидетелствата за въображението, таланта, уменията и светоусещането на дедите ни. В миналото, пътят на ученика при усвояването на занаята е бил дълъг и труден. В зависимост от сръчността, способностите и натрупания опит, той с годините преминава през три етапа: чирак, калфа и майстор. Чиракът извършва неспециализирани дейности, помага и наблюдава работата. И до ден днешен, регионалните занаятчийски камари изискват поне 3 години чиракуване и успешно положен калфен-

ски изпит пред комисия, за да се премине към по-високата степен. От всеки калфа майстор не става, а занаят се учи цял живот. Често, уменията и тънкостите на занаята са се предавали от поколение на поколение. Индустриалната революция през втората половина на 18 век и началото на 19 век постепенно увенчава отмирането на занаяти като дръндарство – разбиване на ярешка козина с дрянови пръчки, мутафчийство – извличане на влакно от ярината, с което са плетели торби и въжета, самарджийство, бозаджийство, калайджийство, точиларство и др. В някои населени места са запазени или изградени

The beliefs of a nation, its spirit and way of life are in its crafts – a part of the national identity and cultural heritage. Through them, testimonies of the imagination, talent, skills and worldview of our ancestors have been transmitted over the centuries. In the past, the student‘s path in mastering a craft was long and tenuous. Depending on the dexterity, abilities and experience gained, he can advance through three stages over the years: chirak (apprentice), kalfa (intermediate intern) and master. The apprentice performs non-specialized activities, helps out and observes the work. To this day, regional chambers of crafts require at least 3 years of apprenticeship and

Photos by: Etar пuseum

Фото: Музей „Етър“

ДА ОПАЗИШ ДУХА НА ВРЕМЕТО

successful completion of an intermediate examination before a jury in order to move on to a higher level. Not every intermediate becomes a master, while a craft is learned through the course of a lifetime. Often, the skills and subtleties of a craft are passed down from generation to generation. The industrial revolution of the second half of the 18th century and beginning of the 19th century gradually brought forth the extinction of crafts such as drundarstvo – the breaking down of goat hair with dogwood sticks; mutafchiystvo – extracting fiber from the fur, with which bags and ropes are knit; samardzhiystvo – saddle-making, bozadzhiystvo (production


занаятчийски работилници в етнографски комплекси. В тях можем да станем свидетели на някогашните технологии. Такива са Етъра, Боженци Жеравна, Трявна, Копривщица и други, както и в по-големи градове, като Пловдив и Велико Търново. В този брой разказваме за пет от най-старите занаяти, които са достигнали до нас и дори се възраждат, съхранили духа на отминалите времена.

дейности, които се появяват по българските земи още през новокаменната и каменно-медната епоха. Находките на най-древното обработено злато в света, са в България, датирано отпреди 6500 години – Варненският некропол и на брега на Дуранкулашкото езеро в Добруджа, златното мънисто, открито в „Града на птиците“ до с. Юнаците. Свидетелства за изключителното развитие на занаята са уникалните образци сред намерените златни и Златната следа сребърни съкровища у нас – Панагюрското, считано за „най-богатото съкровиЗлатарството, известно и като „куюмджийство“ в ще, което било открито в миналото, е било почитан, Европа след Втората свепрестижен занаят. Майтовна война“; Тракийско сторите златари са били сребърно съкровище край видни еснафи сред елита Рогозен, Луковитското от на общността, дълбоко 4 век пр. Хр. и др. Сплавта, уважавани от всички. чрез която са споени елеВажни средища на златар- ментите на трилистника ския занаят със значител- от златното Вълчитрънско на роля за икономическия съкровище ревниво пази и културен подем през тайната на древните майХIХ в са били Враца, Чистори. Златото присъства провци, Видин, Самоков, в ритуалната обредност Панагюрище, София. на народа ни от векове. От златен варак (тънко златно Златото е символ на Слън- фолио) са изработвани цето и огъня, връзка меж- венците на тракийските ду световете на живите и царе. Златната паричка е мъртвите. Затова вярватрадиционен дар за новонията на много народи му роденото. Златните пендапридават мистична сила. ри и украси са атрибут на Благородният метал пред- празничното облекло на пазва от зли сили, носи българката. Златните моблагополучие и плодоронети са част от сватбената дие, послания за вечност и китка, сватбарското знаме, безсмъртие. Златарството невестинското гиздило, е сред занаятчийските дървото на коледарския

Bulgarian lands during the Neolithic and StoneCopper Ages. Remnants of the most ancient processed gold in the world are in found Bulgaria, dating In some settlements, artisan back 6,500 years – in the workshops in ethnographic Varna necropolis and on the shores of Lake Durankulak complexes have been in Dobrudja, as well as the preserved or built. Inside gold bead found in the „City them, we can witness of Birds“ near the village of ancient technologies. Yunatsite. Evidence of the These are Etara, Bozhentsi exceptional development Zheravna, Tryavna, Koprivshtitsa and others, as of the craft is the unique well as those in larger cities samples among the gold and such as Plovdiv and Veliko silver treasures found in our country – The Panagyurishte Tarnovo. In this issue, we Treasure, considered to present five of the oldest be „the richest treasure crafts to have reached us, discovered in Europe some of which are even after the Second World being revived, preserving War“; The Thracian Silver the spirit of past times. Treasure near Rogozen, The Lukovit Treasure from The golden trail the 4th century BC and others. The alloy through Goldsmithing, also known which the elements of the as „kuyumdzhiystvo“ in shamrock from the golden the past, was a revered, Valchitran treasure are prestigious craft. Master mended fiercely guard the goldsmiths guilds were secrets of the olden masters. prominent among the elite Gold has been present in the of society, deeply respected ritual rites of our people for by all. Important centres centuries. The wreaths of of the goldsmith‘s trade Thracian kings were made of with a significant role in gold warak (thin gold foil). the economic and cultural The gold coin is a traditional rise of the nineteenth gift for the newborn. Golden century were Vratsa, pendars (gold coins) and Chiprovtsi, Vidin, Samokov, decorations are an attribute Panagyurishte, Sofia. of the festive attire of Bulgarian women. Gold Gold is the symbol of the coins are part of the wedding Sun and fire, a connection bouquet, the wedding flag, between the world of the the bride‘s ornament, the living and the dead. That’s tree of the carol king and in why the belief of many other customs. The precious nations give it metal also accompanies mystical power. Christian rituals. The fine The exalted metal ornamentation of the throne protects from gospels, relic chests and the evil forces, brings frames of icons impress with well-being and their elegance and precision fertility, as well of workmanship. A golden as a meaning coin is also placed among of eternity and burial objects. immortality. Goldsmithing is Today in Panagyurishte among crafts that is a museum in which the appeared across Panagyurian goldsmith of boza – a traditional Balkan drink from grains), kalaydzhiystvo (tinkering), tochilarstvo (blade-grinding / sharpening), etc.

33


цар и в други обичаи. Благородният метал съпътства църковните ритуали. Фината орнаментика на напрестолните евангелия, кутиите за съхранение на мощи и ценности, обковите на икони, впечатляват с изящество и прецизност на изработката. Златна пара се слага и сред погребалните предмети. Днес в Панагюрище има музей, в който е представена Панагюрската златарска школа. В него са експонирани златните лъвчета и обковите на оръжията, които са носели участниците в Априлското въстание срещу османското владичество (1876 г.). Съвременните златарски накити са автентичен спомен от нашата култура и естетика. Майсторите черпят вдъхновение от християнските мотиви и от хилядолетните български традиции.

многовековна традиция. Килимите се изработват чрез старинната техника на тъкане на вертикален стан. Преждата, за тях, се оцветява с естествени багрила от билки, листа и корени, придаващи яркост и трайност. Отличават се с необикновена мекота и топлина на тоновете. На някои образци се предават мистични свойства, защото орнаментиката Килимарство – от килимите на нашите им е свързана с обреди, деди, до двореца на съдържащи позитивни английската кралица послания или предпазваща функция. Днес чиПосетите ли китното бал- провски килими стоят не само в различни музеи по канско градче Чипровци по време на празник, веро- света. Те са притежание на колекционери, кралски ятно ще бъдете впечатлени от багрите на пъстрите особи, видни личности и дипломати. По тях стъпкилими, погалени от Слънцето. Те са изложени ват Елизабет Британска и по прозорците и балкони- Беатрис Холандска, принц Чарлз, шейхове в Дубай, те на къщите, обществевокалистът на „Ролинг ните сгради и магазини. Ако това се случи по време Стоунс“– Мик Джагър, политиците Тони Блеър, на ежегодния Празник Красимир Каракачанов и на килима, ще станете свидетели на целия процес експрезидента Росен Плевна сътворение на третото нелиев. Чипровски килими са застлани и в замъка българско чудо, което Ануик, където е заснет световната организация филмът „Хари Потър“. ЮНЕСКО призна за уникално, след Бистришките Най-големият стан в света, баби и нестинарството. В градчето, наричано някога за тъкане на килими, се намира в Костандово, в „Цветето на България“, килимарството е занаят с полите на Родопа.

carpet weaving is a craft with centuries-old tradition. The carpets are made using an ancient technique of weaving on a vertical loom. The yarn is dyed with natural dyes from herbs, leaves and roots, bestowing brightness and permanence. They are distinguished by extraordinary softness and warmth of tonality. Some specimens are perceived to have mystical properties because their ornamentation Carpet weaving – is associated with rituals that from the carpets of contain positive messages or our ancestors to the palace of the Queen of protective functions. Today, the carpets of Chiprovtsi are England not just displayed in various museums around the world, If you visit the picturesque but they are also owned by Balkan town of Chiprovtsi collectors, royalty, celebrities during a holiday, you will and diplomats. These carpets most likely be mesmerized are walked upon by the feet by the bright colours of of Elizabeth of Britain and the carpets, caressed by Beatrice of the Netherlands, the sunlight. They are Prince Charles, Sheikhs displayed on the windows in Dubai, Rolling Stones and balconies of houses, lead vocalist Mick Jagger, public buildings and shops. politicians such as Tony Blair, If your visit occurs during Krassimir Karakachanov the annual Carpet Festival, and the former Bulgarian you will witness the entire President Rosen Plevneliev. process of crafting the third Carpets from Chiprovtsi are Bulgarian miracle which also displayed in the film set UNESCO has recognized Anwick castle, where „Harry as unique, after the Potter“ was shot. Bistrita grandmothers and nestinarstvo (anastenaria). The largest carpet-weaving In the town once called loom in the world is located the „Flower of Bulgaria“,

school is exhibited. It exhibits the golden lions and weapon fittings worn by participants in the 1876 April Uprising against Ottoman rule. Modern goldsmith jewellery is an authentic memory of our culture and aesthetics. Masters draw inspiration from Christian motifs and millennial Bulgarian traditions.


Технологията е на 2000 години. В цеха може да се види как са изглеждали някои от килимите, украсявали дворците на френските крале. Наричат ги „български персийски килими“. Усещането за мекота и колорит е толкова приятно, че търговците от Измирли предлагат на клиентите си да се разходят боси по Костандовския килим. С особена популярност се ползва продукцията и на българските килимари от Котел, Берковица, Сливен и Самоков. Ежегодно, в Котел се провежда фестивалът на „Етносите, багрите и котленския килим“. Той съчетава традиционния занаят с изложения, демонстрации, ритуали, кулинария, литература, изкуство, танци, музика. В селищата, където килимарството е било развито, има тъкачни станове в много домове. Там уменията се предават

от поколение на поколение. В частни школи и някои читалища се обучават групи от младежи. В тях е надеждата за съхранение на древния занаят.

Грънчарство Грънчарството е сред найдревните занаяти в света. Глинените съдове, познати от края на каменната епоха, са се изработвали на Балканския полуостров още в периода от 6000 до 4000 г. пр.н.е. Археологическите находки ни показват, че глинените изделия са имали както ежедневна, така и ритуална употреба при сватби, жертвоприношения, погребения и пр. Още през VII-VI в. пр.н.е., тракийските племена, населявали земите ни, са започнали да използват грънчарското колело. В образците от този период се забелязва влиянието на елинските майстори, поради активните търговски и

in Kostandovo, at the foot of the Rhodope Mountains range. The technology is 2000 years old. In the workshop, you can see what some of the carpets that decorated the palaces of the French kings looked like. They were called „Bulgarian Persian carpets“. The feeling of softness and colour is so pleasant that traders from Izmirli would offer their customers to walk barefoot on the Kostandovo carpet. The products of Bulgarian carpet weavers from Kotel, Berkovitsa, Sliven and Samokov are especially popular. Held annually in Kotel is the festival of „Ethnicities, Colors and Kotel carpets“ is held. It combines traditional crafts with exhibitions, demonstrations, rituals, cooking, literature, art, dance and music. In villages where carpet weaving was well developed, looms are present in many homes. There, skills are still passed

down from generation to generation. Groups of young people are trained in private schools and some community centres. Resting within them is the hope of preserving this ancient craft.

Pottery Pottery is one of the most ancient crafts in the world. Clay vases, known since the end of the Stone Age, were made on the Balkan Peninsula in the period from 6000 to 4000 BC. Archaeological finds show that the clay products had both a daily and a ritual use at weddings, sacrifices, burials, etc. As early as the VII-VI century BC, the Thracian tribes that inhabited our lands began to use the potter‘s wheel. Due to the active trade and cultural connections of the Thracians with Ancient Greece, the influence of Hellenic masters in samples from this period is

35


културни връзки с Древна Гърция. Преселението на славяните и прабългарите внася нови елементи и по-голямо разнообразие сред глинените съдове, а краят на IX и началото на X век отбелязват началото във формирането на четири български школи в занаята: Великопреславската, Великотърновската, Троянската и най-младата, Бусинската, към края на 20-ти век. Всяка от тях е толкова специфична със своята техника и орнаментика, че можем да я разпознаем, без да сме специалисти, ако знаем малко повече.

завинаги остава свързано с великото царско начало. От онази епоха е запазена керамична икона на Св. Теодор Стратилат от манастира в с. Патлейна, която е паметник със световно значение, подови и стенни плочки, както и части от няколко съда. Те могат да бъдат видени в Археологическия музей „Велики Преслав“, редом с Преславското златно съкровище, уникална колекция от оловни печати и ценна сбирка от епиграфски паметници.

Великотърновската школа е свързана със старата столица на България – Първата и най стара грън- Велико Търново и селата в близост. Възниква по вречарска школа се заражда мето на второто българско през IX век, по времецарство, през 12-13 век. За то, когато цар Симеон нея е характерна технирешава в Преслав да се ката сграфито, при която изгради нова, по-красива след нанасяне на слоеве столица. В желанието си с различен цвят, върху тя да показва величието повърхностният слой на държавата и достойнчрез драскане се прави ствата на българския рисунката. Така се открива народ, заповядал при изграждането и да работят цвета на долния слой и се създава цветови контраст. най-добрите български майстори. Сред тях били и Керамика със сграфито е грънчарите. Когато градът открита в средновековбил завършен, смайвал със ната крепост на Филибе своята хубост и великоле- (Пловдив), край с. Червен и др. Техниката е запазена пие. Затова бил наречен сред изделията на съвре„Велики Преслав“. Заслуменни майстори-грънчари гата на грънчарите била, от Велико Търново, Елена, че те създали уникална керамика със специфичен Пловдив, София и др. облик -точена или отлиТроянската школа се е вана в калъпи, рисувана, глазирана и печена в пещи обособила през 17-ти век и процъфтява в епохата на на дърва. Названието „Великопреславска школа“ Възраждането, в региона

noticeable. The migration of Slavs and Bulgars brought in new elements and greater variety among the pottery and the end of the IX and the beginning of the X century marked the beginning of the formation of four Bulgarian schools teaching this craft: these were the academies of Veliko Preslav, Veliko Tarnovo, Troyan and the youngest, Businska, created around the end of the 20th century. Each of these is so specific with its technique and ornamentation that would be able to recognize it, even without being specialists, if we would know a just a bit about these traits. The first and oldest pottery school took shape during the IX century when Tsar Simeon decided to build a new, more beautiful capital in Preslav. In his desire for the city to exhibit the greatness of the state and the merits of the Bulgarian people, he commanded the construction work to be executed by the very best Bulgarian builders. Their ranks also included potters. When the city was completed, it stunned with its beauty and magnificence. That is why it was called „Veliki Preslav“ (The Great Preslav). The merit of the potters was that they created unique ceramics with a specific look – carved or cast in moulds, painted, glazed and baked in wooden ovens. The name „Veliki Preslav

Academy“ forever remains associated with this great royal beginning. A ceramic icon of St. Theodore Stratilat from the monastery in Patleina village, a monument of world importance, as well as floor and wall tiles, and parts of several vessels from this period have been preserved to this day. They can be seen in the Archaeological Museum „Veliki Preslav“, along with the Preslav Golden Treasure, a unique collection of lead seals and a valuable collection of epigraphic monuments. The Veliko Tarnovo School is connected with the old capital of Bulgaria – Veliko Tarnovo and the villages nearby. It originated during the Second Bulgarian Kingdom, in the 12th-13th centuries. It is characterized by the sgraffito technique, in which after applying layers of different colours, a drawing is made on the surface scratching through layer and layer. This unveils the colours of the bottom layer and creates colour contrast. Ceramics with sgraffito were found in the medieval fortress of Filibe (Plovdiv), near the village of Cherven and others. The technique is retained within the products of modern master potters from Veliko Tarnovo, Elena, Plovdiv, Sofia and others. The Trojan school was established in the 17th century and flourished during the Renaissance, in the region of the town of Trojan and the village of Oreshak, located near the Trojan Monastery. In 1911 a pottery school was opened in the town – known today as the National High School of Applied Arts „Prof. Venko Kolev“. Typical Trojan pottery is always made of


на град Троян и с. Орешак, разположено близо до Троянския манастир. През 1911 г. е открито и грънчарското училище в града – днес Национална гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“. Типичната троянска керамика е винаги от кафява глина, обработена върху грънчарско колело. Украсата й се получава чрез накапване и стичане на пигментите върху съда. Тя е изцяло глазирана след изпичане. Масово разпространена и изключително позната в наши дни. Съвременните майстори надграждат и развиват българските традиции в изкуството на керамиката.

съдове били скъпи. Бусинските грънчари са изработвали своите произведения в големи количества и са успявали да ги продават в западна България, Гърция, Сърбия и даже в Банат. Украсата им е семпла, различима от останалите стилове, с „неподправено рустикално чувство за прагматизъм“ и търговски усет. Известни са бусинските гърнета за боб, устойчиви на високи температури и гърнетата за кисело мляко, които били задължително добре изпечени и неглазирани вътрешно, за да поддържат дъха на овчето кисело мляко.

Съвременниците ни могат да наблюдават работата на През 18-19 век, в с. Бусинмайстори грънчари в етно ци, близо до град Трън има- комплексите със стари зало около 300 души, които наяти в Етъра, Златоград, правели грънци. Близкото Стария Добрич, Карлово и находище от кафява глина др. Ежегодните фестивали било с много високо качест- на съвременната българво, а медните домакински ска керамика представят

brown clay, processed on a potter‘s wheel. Its decoration is obtained by dripping and draining pigments on the dish. It is fully glazed after baking. It is widespread and extremely famous nowadays. Contemporary masters upgrade and develop Bulgarian traditions in the art of ceramics. Between the 18th-19th century, in the village of Busintsi, near the town of Trun, there were about 300 people who made pots. The nearby brown clay deposit was of very high quality, while copper household utensils were expensive. The Busintsi potters made their works in large quantities and managed to sell them in western Bulgaria, Greece, Serbia and even in Banat. Their decoration is simple yet different from other styles, with an „unadulterated rustic

sense of pragmatism“ and a commercial flair. Hightemperature bean-cooking pots and yoghurt pots from Busintsi are well renowned. They should usually be wellbaked and unglazed inside to preserve the scent of sheep‘s yoghurt. Our contemporaries can observe the work of master potters in the Ethno complexes for old crafts in Etara, Zlatograd, The Old Town of Dobrich, Karlovo and others. Annual festivals of contemporary Bulgarian ceramics are organized by leading artists at the Rayko Alexiev Gallery in Sofia. Every year, from the 12th until the 15th of August, a traditional crafts fair is held, bringing together the best craftsmen from the Trojan region. The biggest exhibition of descendants of the old masters’ work in Bulgaria is the International Fair of Crafts and Arts – Varna.

37


водещи автори в галерия „Райко Алексиев“ в София. Всяка година, от 12 до 15 август, се провежда Традиционен панаир на занаятите, който събира най-добрите майстори от Троянския регион. Най-голямото изложение за наследниците на старите майстори в България е Международния панаир на занаятите и изкуствата – Варна.

Винарство – от траките до световните изложения Престоят на един турист не би бил пълноценен, ако не е опитал българското червено вино. То е рубинена капка Слънце, родена от недрата на земята ни. Свидетелства за древната история на тази вълшебна напитка, датират още от времето на траките, прославени с най-хубавите вина. Древногръцкият поет Омир описва в „Илиада“ как до лагера пред Троя са пристигали кораби с вина от Тракия. Той споменава и за тракийския град Исмар, където са сечени монети с изображения на лози и гроздове. Аристотел, IV в. преди Христа, пише, че мистичният еликсир е толкова гъст, та трябва да се разрежда с вода. За самите траки виното е означавало много повече от напитка. То е свещен дар на боговете, който носи топлина за тялото и радост за душата. Първият известен бог на виното е Загрей, свързан с култа на траките към Слънцето. Неизброими са изящните, богато украсени, златни и сребърни съдове за вино, открити в древните тракийски гробници по българските земи. Нещо повече, виното е било част от Орфеевите мистерии, за които сме разказвали в предишни броеве на

38

списание „Черга“. То винаги е било носител на дълбок, окултен смисъл. И до ден днешен, виното присъства в църковните ритуали и народните обичаи, от тържествените семейни поводи и християнски празници до преливането на гробовете на мъртвите. Траките са вярвали, че отпивайки от напитката, богът на виното се вселява в тяхната душа. Ние вярваме, че виното е частица от вкусовете на България. Лозарството и винарството са сред най-старите занаяти у нас. През 70-те и началото на 80-те години България заема едно от първите места в света по износ на вино и десертно грозде. Съществуват няколко типично български сорта грозде, но четири от тях са с древен произход, още от времето на траките и виреят в определени географски райони на България. Това са мавруд, гъмза, памид, и широка мелнишка лоза. На база генетични анализи на лозите по Българските земи е определено, че имат първичен местен произход от дивата лоза. Маврудът, увековечен в легенди и песни, се отглежда в Южна България и най-вече в района на Асеновград. Неговите малки и сладки зрънца с дебела обвивка, узряват през късна есен. Характерна особеност е, че ароматът на виното става все по-плътен с течение на времето. Притежава добре изградени танини с наймощни антиоксидантни свойства. Памидът в миналото е бил най-разпространеният български сорт. Има малки и сочни зърна с тъмночервена, тънка кожица. От него се произвежда отлично трапезно вино за масова консумация.

winemaking are among the oldest crafts in our country. In the ‚70s and early ‚80s, Bulgaria consolidated its place as one of the premier The stay of a tourist would not be complete if they had exporters of wine and table grapes in the world. There not tasted Bulgarian red are several typical Bulgarian wine. It is a ruby droplet grape varieties, but four of from the Sun, born from them are of ancient origin, the bowels of our earth. cultivated from the time Evidence of the ancient history of this magical drink of the Thracians, growing only in certain geographical dates back to the time of areas of Bulgaria. These are the Thracians, famous for Mavrud, Gamza, Pamid, and the best wines. The ancient Greek poet Homer describes the Wide Melnic Vine. Based on genetic analyses of the in the Iliad how ships with vines in Bulgarian lands, it wines from Thrace arrived has been determined that are at the camp in front of of primary local origin. Troy. He also mentions the Thracian city of Ismar, Mavrud, immortalized in where coins with images legends and songs, is grown of vines and bunches were in southern Bulgaria and minted. Aristotle, wrote, especially in the region of during the IV century BC, Asenovgrad. Its small and that the mystical elixir is sweet berries with a thick so thick that it must be shell ripen in late autumn. A diluted with water. For the Thracians themselves, wine characteristic feature is that the aroma of Mavrud wine meant much more than becomes denser over time. It a drink. It is a sacred gift from the gods, which brings has well-developed tannins warmth to the body and joy with the most powerful to the soul. The first known antioxidant properties. god of wine was Zagreus, associated with the Thracian Pamid in the past was the cult of the Sun. The exquisite most common Bulgarian grape variety. It has small and richly decorated gold and juicy grains with dark and silver wine vessels red thin skin. It produces found in ancient Thracian excellent table wine for mass tombs across Bulgarian consumption. lands are innumerable. Moreover, the wine was part Gamza is a vine typical of of the Orphic Mysteries, Northwestern Bulgaria – which we have talked grown in Suhindol, Vidin, about in previous issues of Pavlikeni. The fine wines „Cherga“ magazine. It has made from these vines have always had a deep, occult a dense, dark red colour and meaning. To this day, wine a delicate raspberry aroma. is present in church rituals and folk customs, from The Wide Melnik Vine is solemn family occasions grown only in southwestern and Christian holidays to Bulgaria, along the Struma funerals where it is poured over the graves of the dead. River. The grapes are very The Thracians believed that sweet, ripening only in October. The longer the wine by sipping the drink, the matures from this variety, god of wine entered their the more complex the aroma souls. We believe that wine it acquires. Based on this is a part of the tastes of variety many hybrid variants Bulgaria. Viticulture and

Winemaking – from the Thracians to world exhibitions


Гъмзата е сорт, типичен за Северозападна България – Сухиндол, Видин, Павликени. Добрите вина от сорта имат плътен, тъмночервен цвят и фин аромат на малина.

ка „Кайлъка“, край Плевен. В него се съхраняват над 12 хил. бутилки български вина от всички райони на страната. Там може да се види и най-голямата колекция от стари вина в България – около 7000 бутилки, отлежали между 30 и 100 години. ТехнолоШироката мелнишка гията на производство на лоза се отглежда само в Югозападна България, по нашенско вино може да поречието на река Струма. бъде проследена в шато Старосел, чрез кратка обиГроздето е много сладко, узрява чак през октомври. колка, наречена „Пътят на виното“ През 2015 година Колкото по-дълго отлежава виното от този сорт, отвори врати и Музей на толкова по-сложен аромат виното в столицата. придобива. Въз основа на този сорт през 20-ти За улеснение на ценителивек са разработени много те на виното и автентичхибридни сортове, найната българска кухня, са атрактивният от които е описани 12 туристически Мелник 55. маршрута. В тях са включени 55 общини със 120 забележителности, над 80 С развитието на древния храни и вина от 12 сорта, занаят, в края на 40-те характерни за посещавагодини на миналия век е ния географски регион. Те създаден, най-богатият, могат да бъдат видени на многолик и интересен сорт – рубин. Използва се сайта на Министерството на туризма за приготвянето на висококачествени трапезни, полусладки и сладки вина. Каменоделство Плътният му тъмночервен цвят, хармоничен вкус със Каменоделството е занаят, специфичен плодов нюанс при който камъкът се на къпина, боровинки обработва за различни и виолетки, големият практични или художестпотенциал за стареене, го вени цели. Най-често у нас правят благодатен за съче- са се използвали естестветаване с други сортове. Ка- ните находища на варовик, чествата му са допринесли гранит, риолит и мрамор. за световната слава на Майсторите, обработващи българските селекционери мрамор, който е изклюи винари. чително твърд, но крехък материал, винаги са били Българските лозари и ви- обект на особена почит. нари са отдали значимото „Корените“ на занаята са и на прекрасни нашенски дълбоки – в душевността на майстора и в древната сортове за бяло вино: ни история. Множеството мискет, димят и керацунамерени тракийски сведа. Страната ни е сред тилища и скални гробнилидерите на световното ци, особено в района на винарство. Родопите, позволяват разИсторията на винарството витието на каменоделството у нас да се проследи до по нашите земи е разкаантичността, макар че се е зана в един от малкото зародило много по-рано. музеи на виното в света. Помещава в пещера в пар- По времето на Римската

were developed in the 20th century, the most attractive of which is Melnik 55. With the development of this ancient craft in the late 40s of the last century, was created the richest, most diverse and interesting variety – Ruby. It is used for the preparation of highquality table wines, semisweet and sweet wines. Its dense dark red colour has a harmonious taste with specific fruity nuances of blackberries, blueberries and violets. Its great potential for ageing makes it conducive to combining with other varieties. Its qualities have contributed to the world fame of Bulgarian breeders and winemakers.

delineated. They include 55 municipalities with 120 landmarks, over 80 foods and wines of 12 varieties which are typical for the visited geographical region. They can be found on the website of the Ministry of Tourism.

Stonemasonry

Stonemasonry is a craft in which stone is processed for various practical or artistic purposes. Natural deposits of limestone, granite, rhyolite and marble were most often used in Bulgaria. Masters who process marble, which is an extremely hard but fragile material, have always been the subject of special respect. The „roots“ of the craft are deep – in the soul of the master and in our ancient Bulgarian winegrowers history. Numerous Thracian and winemakers have sanctuaries and rock tombs, given importance to our especially in the region of wonderful selections of white wines: muscat, dimyat the Rhodopes, allow the and keratsuda. Our country development of stonecraft in our country to be traced is among the leaders in back to antiquity, although world winemaking. it originated much earlier. It was widespread during The history of winemaking the Roman Empire. The in our lands is told in one quarries in Upper and Lower of the few wine museums Moesia began to function in the world. It is housed as early as the 1st century in a cave in the Kaylaka AD. According to research, Park near Pleven. It stores the main centres of stone over 12 thousand bottles mining were the deposits of Bulgarian wines from near the present-day town all regions of the country. There you can see the largest of Berkovitsa, from where the material for the Ancient collection of old wines in Ratiaria was extracted. The Bulgaria – about 7,000 bottles aged between 30 and military camps of Philip of Macedonia, as well as of the 100 years. The technology Roman emperors Claudius, for production of our Flavius, Trajan, Antonian, wine can be traced in the Severus and others, needed Starosel chateau, through a supplies of stone material of short tour called „The Way huge quantities. Numerous of Wine“. In 2015, a wine museum was opened in our finds of architectural details, ancient inscriptions and capital – Sofia. images, tombstones and more from the second half of To facilitate connoisseurs II century and the beginning of wine and authentic of the III century show that Bulgarian cuisine, 12 stone mining and stonework tourist routes have been

39


империя то е било широко разпространено. Кариерите в Горна и Долна Мизия започват да функционират още от І в. сл. Хр. Според проучванията, основни центрове на каменодобива са били находищата край днешния град Берковица, откъдето се е добивал материала за Античната Рациария. Военните лагери на Филип Македонски, както и римските императори Клавдий, Флавий, Траян, Антониан, Север и пр. са се нуждаели от доставки на огромни количества каменни материали. Многобройните находки на архитектурни детайли, древните надписи и изображения, нагробните паметници и др. от втората половина на II и началото на IIIв. показват, че каменодобивът и коменоделството са били силно развити по българските земи. Удивителен е броят и разнообразието кариери край Марцианопол (Девня), Дуросторум (Силистра), Хотница и Самоводене, днешните села Крета и Кунино и др. Майсторите са били самоуки, а познанията са се предавали в поколенията. Столетия по-късно, през епохата на Възраждането, започват да се обособяват майсторски работилници и да се оформят центрове на каменоделството в отделни географски райони. Те са ни завещали уникални архитектурни шедьоври като църкви, манастири, чешми, мостове, къщи и много градежи, запазени до днес. Някои са свързани с името на майстор Колю Фичето – Беленския мост, покрития мост в Ловеч и много други. Макети на негови сгради и мостове се намират в историческия музей на родния му град – Дряново. Сред забележителностите на България са

монументално-скулптурните обекти „Създатели на българската държава“ в Шумен, „Мемориален комплекс Априлци“ в Панагюрище, „Бранителите на Стара Загора“ в Стара Загора, Национален парк-музей Шипка, художествено-архитектурната украса на София – ЦУМ, президентството, Министерският съвет, хотел „Шератон“. Всички те, както и някои катедрални храмове, паметници и паркови украси са направени от възпитаниците на Професионалната гимназия по каменообработване, основана през 1921г. в с. Кунино, Врачанско. Тя е единствена на Балканите и една от двете в Европа. България има собствени професионални кадри. Те са живото духовно наследство на каменоделския занаят, оцелял през вековете като символ на българската идентичност и талант. Впечатляваща е изключителната устойчивост на българските традиционни занаяти, надживели изпитанията на времето! Природните стихии, социалните сътресения от войни, кризи, епидемии и пр., политическите и икономически превратности не само не са успели да ги заличат, но често са били тласък за насока на развитие. Предметите, сътворени от любовта и самородния талант на майсторите от миналото, разказват без думи за измеренията на материалния и духовен свят на предците ни. Постиженията на съвременните наследници на старите занаяти разширяват представите на света за националната ни душевност и самобитна култура. Гинка Стоева

were highly developed in the Bulgarian lands. The number and variety of quarries near Marcianopol (Devnya), Durostorum (Silistra), Hotnitsa and Samovodene, as well as near today‘s villages of Creta and Kunino and others, is truly astounding. The masters were self-taught, and the knowledge was passed down through the generations. Centuries later, during the Bulgarian National Revival, master workshops began to be established and stonemaking centres were formed in separate geographical areas. They have bequeathed us unique architectural masterpieces – churches, monasteries, fountains, bridges, houses and many other buildings preserved to this day. Some are associated with the name of Master Kolyu Ficheto who took part in the construction of the Belene Bridge, the covered bridge in Lovech and many others. Models of his buildings and bridges can be found in the historical museum of his hometown – Dryanovo. Among the landmarks of Bulgaria are the monumental and sculptural sites „Creators of the Bulgarian state“ in Shumen, „Apriltsi Memorial Complex“ in Panagyurishte, „Defenders of Stara Zagora“ in Stara Zagora, The Shipka National Park-Museum, among the artistic and architectural decoration of the Sofia Central

Department Store, the presidency, the Council of Ministers and the Sheraton Hotel. All of them, as well as some cathedrals, monuments and park decorations, were made by the graduates of the Vocational School of Stone Processing, founded in 1921 in the village of Kunino in the Vratsa region. It is the only one of its kind in the Balkans and one of just two in Europe. Bulgaria has its own professional staff. They are the living spiritual heritage of the stonemason‘s craft, which has survived through the centuries as a symbol of Bulgarian identity and talent. The exceptional resilience of traditional Bulgarian crafts is impressive. They have survived the tests of time! Natural disasters, social upheavals from wars, crises, epidemics – political and economic turmoil has not only failed to erase them but has often been the impetus for development. These objects, created by the love and native talent of the masters of the past, speak without words about the dimensions of the material and the spiritual world of our ancestors. The achievements of the modern heirs of the old crafts expand the world‘s perception of our national soul and original culture. Ginka Stoeva


Парк хотел „Олимп”: комфорт и уют сред лековита вода и красива природа

Park Hotel „Olymp“: comfort and coziness amidst healing water and beautiful nature В сърцето на СПА столицата на Балканите – Велинград е разположен четиризвездния СПА хотел Олимп. Уютният Лоби бар на хотела е идеалното място за пълноценен отдих на чаша кафе или изискано питие. Тук може да опитате домашно приготвените торти и куп други сладки изкушения. Насладете се на чистия въздух и на красивата панорамна гледка, разкриваща се от лятната тераса на лоби бара. СПА центърът на хотела е под наслов „Живей дълго без болка и лекарства“ и е своеобразен завършек на цялостната концепция за възстановяване на здравето с природни средства. Там може да се отпуснете и поглезите от професионалисти, терапевти, рехабилитатори, масажисти и козметички, които биха могли да ви предложат 60 вида масажи, терапии за лице и тяло, епилация, маникюр и педикюр. За добра форма на гостите си СПА хотел Олимп разполага с минерален басейн с гейзер и джетове за масаж на гърба, Римска баня, Инфрачервена кабина, Тепидариум с арома лампа от хималайска сол, Класическа сауна, Фитнес и Контрастен хидромасажен душ.

В унисон с тенденциите за здравословно хранене, хотелът разполага със собствена био-ферма с най-високия световен швейцарски сертификат за качество – „SGS“. Парк хотел „ОЛИМП“ разполага и с био магазин, в който се предлагат домашно приготвени сладка от диворастящи горски плодове, мед, билки, местни деликатеси и био козметика. Вкусно можете да похапнете в ресторант Олимп със 120 места или в механата на хотела, които предлагат ястия от българската, европейската и световна кухня. За провеждане на различни мероприятия, хотелът разполага с конферентна зала „Олимп“ с капацитет 100 места, разположена на 115 кв.м., оборудвана с мултимедия, екран, флипчарт и микрофон. Заповядайте в СПА хотел Олимп за да се насладите на стилна атмосфера, усмихнат и отзивчив персонал – една наистина добра причина да се почувствате комфортно и да поискате да се върнете отново! За резервации: 0359/56 100; Моб: 0887/336-863 Имейл: olymp_velingrad@abv.bg Уеб сайт: www.olymp-bg.com

Four-star SPA hotel Olymp is located in the heart Velingrad – the SPA capital of the Balkans. Our cozy Lobby Bar is the ideal place for complete relaxation over a cup of coffee or a fine drink. Here you can taste our homemade cakes and wide array of other sweet temptations. Enjoy the fresh air and the beautiful panoramic view from the summer terrace of the lobby bar. The spa centre of the hotel works under the motto of „Live long without pain and medication.“ In essence, it is a realization of the holistic concept of restoring one‘s health using entirely natural remedies. There you can relax and be pampered by professionals, therapists, rehabilitators, masseurs and beauticians offering over 60 different massages, facial and body therapies, hair removal, manicure and pedicure. In order to help its guests maintain superb shape, SPA Hotel Olymp is equipped with a mineral pool including a geyser and jets for a back massage, a Roman bath, an infrared cabin, a Tepidarium with an aroma lamp made from Himalayan salt, a Classic sauna,

a fitness gym and a Contrast hydromassage shower. In line with trends for healthy eating, the hotel has its own organic farm qualified for the world‘s highest Swiss quality certificate – „SGS“. Park Hotel „Olymp“ also boasts an organic shop where we offer homemade jam from wild berries, honey, herbs, local delicacies and organic cosmetics. You can have a delicious meal in Olymp restaurant (with a capacity for 120 visitors) or in the tavern of the hotel, which offers Bulgarian, European and world cuisine. The hotel welcomes events in conference hall „Olympus“ with a capacity of 100 seats and an area of 115 square meters, equipped with multimedia, wide display, flipcharts and microphones. Visit SPA Hotel Olymp to enjoy the stylish atmosphere as well as the service of the smiling and responsive staff – a guaranteed reason to feel comfortable and to return again! For reservations: 0359/56 100; Mob: +359887 / 336-863 Email: olymp_velingrad@abv.bg Website: www.olymp-bg.com

41


Националният археологически институт с музей при БАН – най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа Указът на княз Фердинанд за назначаването на първия директор на Народния музей Вацлав Добруски The Decree of Knyaz Ferdinand I for the appointing of the very first director of the National Museum Vatslav Dobruski

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) е един от най-старите културни и научни институти в България, който работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. Той има дълга институционална история, като обединява и е правоприемник

на две основни институции – Народния музей и Българския археологически институт. Идеята за създаването на български музей възниква през 40-те г. на XIX в. и създаването му се поставя като задача с основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г. в Браила. След Освобождението се създава Публична библиотека и музей, а през 1879 г. тя е преименувана

Указът на Цар Борис III за образуването на Българския археологически институт през 1921 г. The Decree of Tsar Boris III for the creation of the Bulgarian Institute of Archaeology in 1921

42

Народният музей в деня на официалното му откриване през 1905 г. The official opening of the National Museum in 1905


Националният археологически музей днес The National Archaeological Museum today

National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences – the largest archaeological research institution in Southeast Europe на Българска народна библиотека и музей и е настанена в Буюк джамия. През 1892 г. музеят се обособява като самостоятелна културна институция с Указ на княз Фердинанд. Първият директор на Народния музей е Вацлав Добруски (1858-1916). Първата постоянна експозиция е открита на 18 май 1905 г. През 1906 г. от Музея се отделя Етнографският фонд и така се поставя началото на Етнографския музей. Обогатяването на сбирките и разширяването на изследователската дейност на Народния музей са регламентирани с приетия през 1909 г. Закон за

народното просвещение, който официализира Народния музей вече като археологически. Народният археологически музей заема основна роля в изучаването на археологическите обекти с провеждането на разкопки от праисторията, Античността и Средновековието. От проучваните обекти в Музея постъпват множество находки, които и днес са едни от най-важните и интересни експонати в него. Оформя се и като основен център за консервация и реставрация в страната. Другата институция, която НАИМ-БАН обединява и чийто правоприемник е, учреденото през 1901 г.

The National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences (NAIM-BAS), one of the oldest cultural and scientific institutes in Bulgaria, tasks itself with a comprehensive study of the material and spiritual culture of the tribes and peoples who have inhabited Bulgaria’s contemporary territories, from the depths of antiquity up to the eighteenth century. It boasts a long institutional history, uniting and succeeding two main institutions – the National Museum and the Bulgarian Archaeological Institute.

and its creation was first designated as a task during the foundation of the Bulgarian Literary Society in 1869 in Braila. After the Bulgarian Liberation from the Ottoman Empire, The Public Library with Museum was established, and in 1879, it was renamed the Bulgarian National Library and Museum and was relocated in the Buyuk Mosque. In 1892 the museum was designated as an independent cultural institution by the Decree of Knyaz Ferdinand I of Bulgaria. The first director of the National Museum was Vatslav Dobruski (18581916).

The idea to establish a Bulgarian museum arose in the 40’s of the XIX century

The first permanent exposition was opened on the 18th of May, 1905.

43


Българско археологическо дружество, което развива задълбочена и интензивна работа по проучването на археологическите обекти. То е в основата и на Българския археологически институт, който е създаден по европейски образец и провежда самостоятелни изследвания и разкопки. Решението за това е взето през 1920 г., а официален статут придобива с Указ на Цар Борис III от 15.07.1921 г. Първи негов директор е Богдан Филов (1883-1945) – бивш директор на Народния археологически музей.

работят в сътрудничество за издирването, съхраняването и проучването на археологическите обекти в страната. През 1947 г. с приемането на Закона за Българската академия на науките, Българският археологически институт е включен в нейния състав. С постановление на Министерският съвет от 3 декември 1948 г. Народният археологически музей преминава към БАН, като се обединява с Археологическия институт под общото наименование Археологически институт с музей (АИМ) при БАН.

През 2021 г. отбелязваме 100 годишния юбилей от създаването на Българския археологически институт.

През 2007 г. АИМ-БАН е преименуван в Национален археологически институт с музей, с което се утвърждава дългогодишната роля на музея и института в областта на музейното дело и археологическите проучвания. С научния си и музеен потенциал

Двете институции – Народния археологически музей и Българския археологически институт,

In 1906 the Ethnographic Fund was separated from the principal Museum and thus the establishment of the Ethnographic Museum was drawn. In 1909 the enrichment of the Museum’s collections and the expansion of its research activity were stipulated by the newly adopted Law on National Enlightenment, which also formalised it as an archeological museum.

conservation and restoration in the country.

The other institution that NAIM-BAS came to be composed of, and whose legal successor it is, is the Bulgarian Archaeological Society, founded in 1901, which advanced in-depth and intensive work on study of archaeological sites. The Society also served as a foundation for the Bulgarian Archaeological Institute, established following a The National Archaeological European model, conducting Museum played a major independent research and role in the study of excavations. This very archaeological sites by important decision was made conducting excavations in 1920, and the Institute from Prehistory, Antiquity acquired official status by and the Middle Ages. Decree of Tsar Boris III Numerous finds entered from the 15th of July 1921. the Museum’s collections, Its first director was Bogdan coming from the researched Filov (1883-1945) – a former sites, some of which are still director of the National among the most important Archaeological Museum. and interesting exhibits presented today. During this In 2021 we celebrate the period it also established 100th anniversary of the itself as the major center for establishment of the

Централната зала за Музея The Central Hall of the Museum

44


Златното съкровище от Вълчитрън The Valchitran Gold Treasure

Националният археологическият музей е най-големият и с най-богата колекция в България, а НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа. Във фондовете и експозиционните зали се съхраняват ценни артефакти от палеолита (1 600 000 г. преди наше време) до края на късното средновековие

(XVII-XVIII в.). Сред най-атрактивните експонати, които могат да видят посетителите, са златното съкровище от Вълчитрън, бронзовата портретна глава на Севт III, златното съкровище от Свещари, съкровищата от римско време от Рациария и Николаево, статуята на Фортуна от Улпия Ескус, керамичната икона на Св. Теодор и много други.

Бронзовата глава на Севт III The Bronze Head of Seuthes III

Bulgarian Archaeological Institute. The two institutions – the National Archaeological Museum and the Bulgarian Archaeological Institute, cooperate in the search, preservation and study of archaeological sites. In 1947, with the adoption of the Law on the Bulgarian Academy of Sciences, the Bulgarian Archaeological Institute was included in the composition. Through a bill issued by the Council of Ministers on December 3, 1948, the National Archaeological Museum was directly incorporated into the Bulgarian Academy of Sciences, merging with the Archaeological Institute under the common name Archaeological Institute with Museum (AIM) at the Bulgarian Academy of Sciences. In 2007 AIM-BAS was renamed the National Archaeological Institute with a museum that

confirms the long-standing role of the museum and the institute in the field of museum work and archaeological research. With its scientific and exposition potential, the National Archaeological Museum boasts the largest and richest collection of any museum in Bulgaria, while NAIM-BAS is effectively the largest research institution for archeology in Southeast Europe. Valuable artifacts ranging from the Paleolithic (1,600,000 BC) to the tall end of the late Middle Ages (17th-18th centuries) are stored in its funds and exhibition halls. Among the most attractive artifacts that visitors can bear witness to are the golden treasure from Valchitran, the bronze portrait head of Seuthes III, the golden treasure from Sveshtari, the Roman treasures from Ratiaria and Nikolaevo, the statue of Fortuna from Ulpia Eskus, the ceramic icon of St. Theodore and many others.

45


Снимки: Александър Иванов

През недалечната 2000 година на 4 декември се обявява ПП „Персина“, като една от защитените територии в България. Изминали са 20 години от тогава, време в което се създадоха и наложиха традиции в опазване на природата по река Дунав. „Персина“ е единственият природен парк по българското поречие на реката. Отговорността, която носи на раменете си за опазване на необятната и очароваща природа на Дунав е голяма. Целта за обявяването на защитената територия е свързана с опазване на естественото състояние на многобройните острови и влажните зони по поречието. В състава на ПП „Персина“ са включени двете големи островни групи Никополска островна група и Комплекс Беленски острови, както и редица резервати и защитени местности.

46

Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови става основание през 2002 година да бъде обявен за Рамсарско място, което към момента е най – голямото по площ в България. В комплекса се намира и първата възстановена влажна зона по българското поречие на река Дунав. Тя е разположена на остров Персин, който от своя страна е най-големият български дунавски остров, дал името и на природния парк – „Персина“. Днес ПП „Персина“ може да се гордее с достигнати постижения в сферата на опазване на биоразнообразието, съхраняването и възстановяването на влажните зони по Дунав. Един от успехите в тази насока е възстановяването на изгубено с времето в резултат на човешка намеса гнездовище на

In the not-so-distant year of 2000, on the 4th of December, „Persina“ Natural Park was declared as one Bulgaria’s protected territories. A whole twenty years have passed since then, a period during which the traditions for the preservation of nature along the Danube River were created and established. Persina is the only nature park along the Bulgarian coast of the river. The responsibility of preserving the vast and enchanting nature of the Danube coast which the administration carries on its shoulders is immense. The purpose of declaring the area as a protected space relates to the preservation of the natural state of the numerous islands and wetlands along the coastal valley. The composition of Persina National Park includes the two large island groups Nikopol Island Group and

Belene Island Complex, as well as many reserves and protected areas. The uniqueness and great significance of the Belene Islands Complex became the reason for it to be declared a Wetlands site of International Importance in 2002, currently the largest of its kind in Bulgaria. The complex also houses the first restored wetland along the Bulgarian Danube coast. It is located on the island of Persin, which is the largest Bulgarian Danube island in its own right, and lends its name to the entire natural park – „Persina“. Today, the administration of Persina Natural Park can be proud of its achievements in the fields of biodiversity conservation, preservation and restoration of wetlands along the Danube. One of its major successes in this direction is the restoration of nesting sites of the globally


световнозастрашения вид къдроглав пеликан. През 2020 се отбеляза рекорден брой отгледани малки в сформиралите се две колонии къдроглави пеликани на остров Персин в поддържан резерват „Персински блата“. Крайбрежието на Дунав със своята дива природа винаги е привличало вниманието на много български и чуждестранни туристи. Територията на парка е свободна за посещение с изключение на резерватите и местата, които налагат ограничен достъп на хора. Поречието на река Дунав предполага добри възможности за отдих и отмора. Струпванията на птици през различните периоди на миграция позволяват да се наблюдават съвсем отблизо редки и интересни видове, които разпалват любопитството, както на специалистите, така и на

любителите орнитолози. ПП „Персина“ разполага с красив и модерен Посетителски център. Той посреща любопитството и необходимостта на хората да достигнат до повече информация и да опознаят красотата на влажните зони. Посетителският център е разположен на брега на река Дунав в гр. Белене. Не случайно поречието на река Дунав понякога да е наричано „неоткритата земя“ – тайнствена, красива и изненадваща за съвременния човек. Уникалните природни дадености и богатото културно–историческо наследство на ПП „Персина“ в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за отмора и преоткриване на връзката с природата. Даниела Каракашева, гл. спец. ВООП

endangered Dalmatian pelican, which were lost over time as a result of human intervention. In 2020, a record number of younglings were raised in the two colonies of Dalmatian pelicans that have formed on the island of Persin, maintained as part of the „Persinian marshes“ reserve.

Persina National Park boasts a beautiful and modern Visitor Center. It welcomes the curiosity and need of its guests to become acquainted with more information and the beauty of wetlands. The visitor centre is located on the banks of the Danube River in the town of Belene.

With its flourishing wildlife, The Danube coast has always attracted the attention of many Bulgarian and foreign tourists. The territory of the park is free to enter for visitors except for certain reserves and sites that require limited human access. The Danube river basin offers tremendous opportunities for rest and relaxation. The flocking of birds which gather during various migration periods allows one to observe rare and interesting species from up close, arousing the curiosity of both specialists and amateur ornithologists.

Mysterious, beautiful and fascinating to contemporary man, it is no coincidence that the Danube valley is sometimes called the „undiscovered land.“ Its unique natural endowments and the rich culturalhistorical heritage of Persina Natural Park, in tandem with the hospitality of the locals, creates ideal conditions for relaxation and a profound rediscovery of one‘s connection with nature. Daniela Karakasheva, Ch. expert PR and Education programs

Снимки: архив на ДПП „Персина“

47


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

ИНВЕСТИЦИЯ В СПОМЕНИ INVEST IN MEMORIES Регионален исторически музей – Шумен включва в структурата си над десет обекта – национални резервати, крепости, къщи музеи, временна и постоянни експозиции, както в областния център, така и извън него. В три от тези обекти функционират специално оборудвани музейни бутици, отворили врати през последните няколко години. Това са централната експозиция на културната институция (открит едва преди три месеца) и националните историкоархеологически резервати „Плиска“ (през 2018 г.) и „Мадара“ (през 2017 г.).

до специализирана историческа и археологическа литература. Както във всяко туристическо място, голямо е разнообразието от магнити – сред популярните в цялата страна различни форми и размери впечатляват ръчно направените. Те са разработени по мотиви от най-интересните културни ценности, а някои представят и археологически обекти.

Немалко са и произведенията на български майстори – троянска керамика, дърворезба, декоративни свещи и фигури. Повлияни от средновековни модели са накитите от дърво, кожа и стъкло. По старинната техника „тъкане на кори“ В тях се предлагат различни категории артику- са изработени красивите колани, колоритът на ли – от традиционните които се допълва от ръчнай-масови сувенири и занаятчийска продукция но тъканите торби.

48

Regional Historical Museum – Shumen includes in its structure over ten sites – national reserves, fortresses, houses, museums, temporary and permanent exhibitions, both in the regional centre and outside it. In three of these sites, there are specially equipped

museum boutiques, which have opened in the last few years. These are the central exposition of the cultural institution (opened only three months ago) and the national historical and archaeological reserves „Pliska“ (in 2018) and „Madara“ (in 2017).


Освен необичаен сувенир, битовият текстил е подходящ и за подарък. Не е случаен стремежът да се работи с местни партньори, тъй като по този начин се стимулира родното производство. Брандирани са предмети с практична насоченост – чадъри, шапки, пазарски и хладилни чанти, часовници, кутийки и поставки за визитки, ролетки, канцеларски пособия, чаши. Помислено е и за наймалките посетители – предлагат се детски издания, книжки за оцветяване, тематични пъзели и играчки. За любителите на природните богатства са предназначени могобройните произведения с минерали – накити, аксесоари, колекции, картини.

включват сборници с доклади от конференции, научни трудове на музейните специалисти, каталози. Последните са разработени на принципа на колекциите или са в резултат на подготвени временни експозиции, като интересът към тях е особено голям. По инициатива на музейни служители е реализирана и специална серия сребърна бижутерия. Вдъхновена от емблематични находки в първопрестолна Плиска, тя съдържа дамски и мъжки пръстени, гривни, колиета, обеци, които могат да бъдат закупени само от бутиците и електронния магазин на музея.

Идеята е всеки посетител, напускайки съответния обект, да инвестира в спомен – да отнесе сувенир, рекламен материал или книга. По Многобройни са реклам- този начин той не само ните и информационните удовлетворява своите потребности, но оказва материали – пощенски картички, брошури и ди- и подкрепа и признаплянки, пътеводители за телност към домакина – всички забележителности Регионален исторически и пр. Печатните издания музей – Шумен.

They offer different categories of items – from the traditional most popular souvenirs and handicrafts to specialized historical and archaeological literature. As in any tourist place, there is a great variety of magnets – among the popular in the whole country different shapes and sizes the handmade ones impress. They are developed based on the most interesting cultural values, and some also present archaeological sites. There are many works of Bulgarian masters – Troyan pottery, wood carving, decorative candles and figures. Jewellery made of wood, leather and glass, influenced by medieval models. The olden „belt weaving“ technique is used to make beautiful belts, the colour of which is complemented by handwoven bags. In addition to an unusual souvenir, home textiles are also suitable as a gift. There is a strive to work with local partners, as this stimulates domestic production. Items are branded with a practical focus – umbrellas, hats, shopping and cooler bags, watches, boxes and holders for business cards, tape measures, stationery, glasses.

books, themed puzzles and toys are provided. For lovers of natural resources are designed various works with minerals – jewellery, accessories, collections, paintings. There are numerous advertising and information materials – postcards, brochures and leaflets, guides to all landmarks, etc. Printed publications include collections of conference proceedings, scientific papers of museum specialists, catalogues. The latter are developed on the principle of collections or are the result of prepared temporary exhibitions, and the interest in them is particularly high. At the initiative of museum employees, a special series of silver jewellery was created. Inspired by emblematic discoveries in the first capital of Pliska, it contains women‘s and men‘s rings, bracelets, necklaces, earrings, which can be purchased only from the boutiques and e-shop of the museum.

The idea is each visitor, to take a souvenir, advertising material or a book, upon leaving the site – to invest in memories. In this way, he not only satisfies his needs but also provides support and gratitude to the host – The youngest visitors Regional History Museum are also taken in mind – children‘s editions, colouring – Shumen.

49


Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Zahariy Knyazheski Regional Library „Книгите и вестниците имат душа, те могат да мислят, могат да говорят и правят добро, могат да правят и пакости“. Туй пише дядо Славейков в първа книжка на издаваното от него списание „Пчелица“. И къде има подобро място от библиотеката, за да усетите тази душа! И хора има там, които ще ви посрещнат, ще ви помогнат… Ще ви спасят от пакостите и ще ви заведат към доброто.

„Books and newspapers have a soul, they can think, they can talk and do good, they can do mischief.“ This is what Grandpa Slaveykov wrote in the first issue of the “Pchelitsa” magazine he published. And what better place than the library to feel this soul! The people there will welcome you, help you... They will save you from mischief and lead you to good.

В Стара Загора библиотека „Захарий Княжески“ е найголямата в областта. Съхранява във фонда си над 430 хил. традиционни и електронни библиотечни документа – книги, вестници, списания, карти, графики и др. Средно на ден около 200 човека посещават различните отдели в библиотеката. Към тях трябва да прибавим и участниците в ежедневните събития в библиотечните пространства – представяне на книги и срещи с автори, концерти, изложби, филми, театрални постановки, обучения, конкурси, майсторски класове. От 2000 г. библиотеката е със статут на регионална. Началото е преди 65 години с 13 хил. тома и седем библиотекари. Гранична за работата на библиотеката е 2007 г., когато е предоставена нова сграда.

In Stara Zagora, the Zachary Knyazheski Library is the largest in the area. It stores over 430 thousand traditional and electronic library documents – books, newspapers, magazines, maps, graphics and more. On average, about 200 people a day visit the various departments in the library, plus the participants in the daily events in the library spaces – books presentations, author meetings, concerts, exhibitions, films, theatre productions, practices, competitions, master classes. Since 2000 the library has had a regional status. The begining was 65 years ago with 13,000 volumes and seven librarians. In 2007, a new building was granted for the library.

Днес библиотека „Захарий Княжески“ е съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център, който предлага широк спектър от традиционни и иновативни услуги. Освен заемането на литература за дома и ползване на определени заглавия в читалня,

50

Today Zahariy Knyazheski Library is a modern libraryinformation, cultural and educational centre, which offers a wide range of traditional and innovative services. In addition to borrowing home literature and using certain titles in a reading room, the library carries out orders and delivers books and articles from other libraries. Users have the opportunity to request a written or oral bibliography, to use a computer browse the web, to obtain copies of the sources sought.


библиотеката изпълнява поръчки и доставяне на книги и статии от други библиотеки. Потребителите имат възможност да заявят писмена или устна библиографска справка, да ползват компютър и интернет, да получат копия от търсените източници. В Детския отдел на библиотеката има не само препоръчаните от училище книги, но и най-новите издания на популярни и обичани автори и заглавия, забавни и образователни игри. За вече поотрасналите момчета и момичета е открита с подкрепа от дарители Тийн зона, оборудвана с лаптопи, мултимедия, настолни игри, STEM конструктори, книги, списания и комикси. Още от първите години на създаването на библиотеката работи и отдел „Изкуство“. За меломаните и увлечените по другите изкуства са събрани и подредени ноти, грамофонни плочи, книги, списания, ценни албуми. Отделът разполага и със съвременна техника за възпроизвеждане и почистване на различните носители. Уникална е краеведската сбирка от над 2500 библиотечни документа. Най-търсени са историите на селища в Старозагорско, спомени за стари и по-нови времена, издания с официална статистика. Отдел „Редки и ценни издания“ съхранява такива от периода на Възраждането до наши дни, книги с автографи, с нестандартни размери и оформление, библиофилски екземпляри. Най-старата книга във фонда е от 1835 г. Колекция картички и снимки показва сгради, места, събития и личности от края на XIX в. до днес. Любопитна е дарената колекция от 50 буквара от почти всички европейски държави, Монголия и Турция.

The Children‘s Department of the library has not only the books recommended by the school but also the latest editions of popular and beloved authors and titles, fun and educational games. There is a Teen Zone for the older boys and girls provided with the support of sponsors, equipped with laptops, multimedia, board games, STEM constructors, books, magazines and comics. The Art Department has been operating since the first years of the library‘s establishment. For music lovers and those interested in other arts, there is a collection of notes, gramophone records, books, magazines, valuable albums. The department also has modern equipment for reproduction and cleaning of various media. The local history collection of over 2500 library documents is unique. The most sought after are the stories of settlements in the Stara Zagora region, memories of old and newer times, publications with official statistics. The Rare and Valuable Editions Department keeps such books from the Renaissance period to the present day, books with autographs, with untraditional sizes and layouts, bibliophilic copies. The oldest book in the collection is from 1835. A collection of cards and photos shows buildings, places, events and personalities from the end of the 19th century to the present day. Engrossing is the donated collection of 50 textbooks from almost all European countries, Mongolia and Turkey. Zachary Knyazheski Library is a preferred and favourite place for the people of Stara Zagora. Readers and friends affectionately call it „our library.“ Access is easy and free. Here you can find the information you are looking for, an interesting book or just quietly talk to a friend on a bench in the lobby. Snezhana Marinova

Библиотека „Захарий Княжески“ е търсено, предпочитано и любимо място за старозагорци. Читатели и приятели ласкаво я наричат „нашата библиотека“. Достъпът е лесен и свободен. Тук можете да намерите търсена информация, интересна книга или просто тихичко да поговорите с приятел на пейка във фоайето. Снежана Маринова

51 51


Нови османотурски документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир New Ottoman Turkish documents for the pursuit and the investigation against Vasil Levski and the participants in the Arabakonak robbery През м. октомври 2018 г. в Османския архив в Истанбул бяха открити нови, неизвестни досега архивни материали, свързани с действията на Високата порта по разкриване на комитетската мрежа в българските земи през лятото на 1872 г., със залавянето и осъждането на участниците в Арабаконашкия обир, организиран от Димитър Общи през

52

септември 1872 г., а след това и на самия Васил Левски. Те са открити, може би символично, от специалист от музея на Апостола в Карлово. Почти 70 години след излизането на изданието от 1952 г. на сборника „Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд“ в Османския архив към Дирекция на държавните

In October 2018, new, hitherto unknown archival materials were discovered in the Ottoman Archives in Istanbul, related to the actions of the Sublime Porte to destroy the committee network in the Bulgarian lands in the summer of 1872, with the capture and conviction of the participants in the Arabakonak robbery organized by Dimitar Obshti in September 1872, and then

by Vasil Levski himself. They were discovered, perhaps symbolically, by a specialist from the Apostle‘s Museum in Karlovo. Almost 70 years after the publication in 1952 of the collection „Vasil Levski and his associates before the Turkish court“ in the Ottoman Archives at the Directorate of State Archives under the Presidency of the Republic


архиви при Президентството на Република Турция (Истанбул), Виктор Комбов – уредник в Национален музей „Васил Левски“, намира неизвестни досега за българската историческа наука документи, включително и снимка на Васил Левски. Архивните материали са от две колекции на фонд „Велико везирство“ – „Канцелария за общи вилаетски дела“ и „Канцелария за важни дела“. Разчетени и преведени от доц. Стефан Андреев, проф. Иван Добрев и проф. Орлин Събев, те са публикувани през 2020 г. в поредицата на Държавна агенция „Архиви“ „Известия на държавните архиви“ и в

самостоятелно издание на Националния музей „Васил Левски“. Документите са общо 25 – 20 от тях на османотурски и 5 на български език. Османотурските представляват част от официална кореспонденция на османските власти в периода от 16/22 септември 1872 г. до 17 февруари/1март 1873 г. Отнасят се за разузнавателна и агентурна информация, с която Високата порта вече разполага – подробни сведения за дейността на революционната организация отсам Дунав – за изпращането на Апостола от БРЦК след Общото събрание в Букурещ и преминаването му от Влашко през лятото

of Turkey (Istanbul), Viktor Kombov – curator at the National Museum „Vasil Levski“, finds hitherto unknown to Bulgarian historical science documents, including a photograph of Vasil Levski. The archival materials are from two collections of the Grand Vizier Fund – the Office for General Provincial Affairs and the Office for Important Affairs. Read and translated by Assoc. Prof. Stefan Andreev, Prof. Ivan Dobrev and Prof. Orlin Sabev, the materials were published in 2020 in the series of the State Archives Agency „Notices of the State Archives“ and in a separate edition of the National Museum „Vasil Levski “.

The documents are a total of 25 – 20 of them in Ottoman Turkish and 5 in Bulgarian. The ones in Ottoman Turkish were part of the official correspondence of the Ottoman authorities in the period from September 16/22, 1872 to February 17 / March 1, 1873. They refer to intelligence service information that the Sublime Porte already had – detailed information about the activities of the revolutionary organization across Danube – for the sending of the Apostle by the BRCC (Bulgarian Revolutionary Central Committee) after the General Assembly in Bucharest and his passage from Wallachia in the summer of 1872; for the

53


на 1872 г.; за определянето на Ловеч за център и съставянето на комитет там от Левски с посочени имената на комитетските членове; за комитети в Севлиево, Плевен, Търново, Габрово, Орхание (дн. Ботевград), Троян, Тетевен, Гложене, Етрополе и Видраре и други детайли от дейността на комитетската мрежа, за следствените действия срещу задържаните до края на октомври 1872 г. участници в обира на турската поща, включително и Димитър Общи, а също и срещу арестуваните впоследствие дейци от революционните комитети. Новооткритите материали категорично разкриват, че след завръщането си от Орхание в края на м. октомври 1872 г. Мазхар паша създава в София смесена комисия, която разпитва всички задържани. Те съдържат информация за състава, работата на комисията и предприетите действия за залавянето на други българи, свързани с комитетската мрежа, както и за издирването на самия Васил Левски. На разследващите вече става ясно, че именно той е главната фигура в конспиративната българска организация. В документите има данни и за отнетите вещи и оръжия на заловените, за съдържанието на откритите комитетски архиви, за удостояване с ордени и звания на най-активните в разследването полицейски и други служители. Предмет на преписката са и въпроси, свързани с личността на Васил Левски. Потвърждава се информацията, че по това време властите вече разполагат със снимка на Васил Левски и че тя е изпратена до граничните пунктове на

54

север към Влашко, и на юг – до областния управител в Одрин. Екземпляр на въпросната снимка с описание на Левски на гърба на фотографията, както и цитираните в текста на един от докладите комитетски книжа също се намират сред откритите документи – Устав на БРЦК, квитанции от комитета в Тетевен, окръжно писмо на БРЦК от 14 юни 1872 г. – оригинал и превод на османотурски. Интересен факт е, че в един от докладите присъства текст и за две заловени писма до Васил Левски. От съдържанието ù се прави категорично заключение, че става дума за двете последни писма от Любен Каравелов и Тодор Пеев до Апостола от 30 октомври и 1 ноември 1872 г. Въпреки че повечето новоткрити документи в Османския архив в Истанбул се отнасят до времето, когато Васил Левски все още не е заловен, те са много важни и с новата информация, която съдържат, и с тази, която допълва и обогатява известното и доказаното досега в изследванията за работата на османската власт и конкретно полицията и агентурния апарат през лятото и есента на 1872 г. за разкриване на дейността на БРЦК и изградената комитетска мрежа под ръководството на Васил Левски, на участниците в Арабаконашкия обир и съдебния процес срещу заловените. Те поставят и немалко въпроси пред изследователите и провокират по-нататъшно издирване на нови архивни материали в днешните турски архиви не само за Васил Левски, а за цялата ни възрожденска история.

designation of Lovech as a centre and the formation of a committee there by Levski with the names of the committee members; for committees in Sevlievo, Pleven, Tarnovo, Gabrovo, Orhanie (now Botevgrad), Troyan, Teteven, Glozhene, Etropole and Vidrare and other details of the activities of the committee network, for the investigative actions against the participants in the robbery of the Turkish post office, detained until the end of October 1872, including Dimitar Obshti, as well as against the arrested members of the revolutionary committees. The newly discovered materials categorically reveal that after his return from Orhanie at the end of October 1872, Mazhar Pasha set up a combined commission in Sofia, which interrogated all the detainees. They contain information about the structure, the work of the commission and the actions taken to capture other Bulgarians connected with the committee network, as well as to search for Vasil Levski himself. It is already clear to the investigators that he is the central figure in the conspiratorial Bulgarian organization. The documents also contain data on the confiscated items and weapons of the detainees, on the contents of the open committee archives, on the awarding of orders and titles to the most active in the investigation police and other officers. The subject of the file are also issues related to the personality of Vasil Levski. The information is confirmed that at that time the authorities already had a photo of Vasil Levski and that it was sent to the border checkpoints in the north to

Wallachia, and in the south – to the regional governor in Edirne. A copy of the photo in question with a description of Levski on the back of the photograph, as well as the committee papers cited in the text of one of the reports are also among the discovered documents – Statute of BRCC, receipts from the committee in Teteven, district letter of BRCC from June 14, 1872 – original and translation into Ottoman Turkish. It is an interesting fact that in one of the reports there is a text about two captured letters to Vasil Levski. From its content, it is concluded that these are the last two letters from Lyuben Karavelov and Todor Peev to the Apostle dated October 30 and November 1, 1872. Although most of the newly discovered documents in the Ottoman archives in Istanbul date back to the time when Vasil Levski was not yet captured, they are very important both with the new information they contain and with the one that complements and enriches what has been known and proven so far for the work of the Ottoman government and specifically the police and the intelligence apparatus in the summer and autumn of 1872 for revealing the activities of the BRCC and the established committee network under the leadership of Vasil Levski, the participants in the Arabakonak robbery and the trial against those captured. They also place plenty of questions to the researchers and provoked a further search for new archival materials in today‘s Turkish archives, not only for Vasil Levski but for our entire Revival history.


Парк „Възраждане“, „Зона на толерантността“, „Градина на Доброто“ и променената градска среда Интервю със Савина Савова, кмет на район „Възраждане“ – Столична община

Park „Vuzrazhdane“, „Zone of tolerance“, „Garden of Good“ and improved urban environment Interview with Mrs. Saviana Savova, Mayor of „Vazrazhdane“ district of Sofia Municipality САВИНА САВОВА

SAVINA SAVOVA

Магистър по право от Юридическия факултет на Великотърновския университет. Има обучения и квалификации от УНСС, ТУ и ВА „Г.С.Раковски“. Завършила е Българско училище за политика „Димитър Паница“. Работи като юрисконсулт в район „Красна поляна“– 2003-2005, Секретар на район „Възраждане“ 2005-2011. От 14.11.2011, до момента е кмет на район „Възраждане“ на Столична община. Семейна, с едно дете.

Master in Law from the faculty of law from the University of Veliko Tarnovo. She has training and qualifications from the University of National and World Economics, Technical University and „G. S. Rakovski“ National Defense College. She graduated from a Bulgarian school of politics, „Dimitar Panitza“. She worked in the district of „Krasna Polyana“ – 2003-2005, secretary in the district of „Vazrazhdane“ – 2005-2011. From 14.11.2011 until the present moment, she is the mayor of the „Vazrazhdane“ district of Sofia Municipality. She is a family woman with one child.

Г-жо Савова, трети мандат сте кмет на столичния район „Възраждане“. Представете района? Район „Възраждане“ е централен столичен район, който обединява историческата част на Стара София, новият модерен бизнес и административен център и няколко жилищни комплекса. В района е голяма част от т.нар. „Зона на толерантността“. Това е богатство за София и за района, но и голяма отговорност за нас. Усилията ни са насочени към превръщането на София

и район „Възраждане“ в атрактивна туристическа дестинация и в добро място за живеене. Район „Възраждане“ се развива активно за подобряване на градската среда. Пример за това е парк „Възраждане“. Споделете, как се реализира този мащабен проект? Парк „Възраждане“ безспорно е един от найважните обекти, които изпълнихме. През 2015 г. беше направен цялостен ремонт на многофункционалния спортен комплекс „Спортна София 2000“. До него, на

Mrs. Savova, for the third term you are the mayor of the capital‘s „Vazrazhdane“ district, how do you describe the area? „Vazrazhdane“ district is a central metropolitan area, which unites the historical part of Old Sofia, the new modern business and administrative centre and several residential complexes. In the area is a large part of the so-called. „Zone of Tolerance“. This is a treasure for Sofia and the district, but also a great responsibility for us. Our efforts are aimed at turning

Sofia and the „Vazrazhdane“ district into an attractive tourist destination and a good place to live. „Vazrazhdane“ district is actively developing to improve the urban environment. An example of this is „Vazrazhdane Park“. How is this largescale project being implemented? „Vazrazhdane“ Park is undoubtedly one of the most important sites which we have completed. In 2015, a complete overhaul of the complex „Sports Sofia 2000“ was made. Next

55


75 дка, изградихме парк „Възраждане“. В 1-я етап направихме озеленяване, детска площадка, амфитеатър, сух фонтан, места за отдих, специална площадка за атракциони, на която 2 пъти годишно гостува цирк „Балкански“. Изграждането завърши през 2019 г. с първия общински аквапарк в София с минерална вода от извора „Баталова воденица“. Аквапаркът е с 6 басейна – 5 открити и 1 закрит, 8 пързалки, външен бар, 300 шезлонга с чадъри, сауна, релакс и СПА зона, солна стая и др. На входа на парка има чешми, достъпни за всички. Създадохме модерна среда за отдих, спорт и забавление за цялото семейство в почти идеалния център на София. С изградените транспортни комуникации, паркът е достъпен за всички столичани. Изградихме парка благодарение на общите усилия на „Софийски имоти“, Столичния общински съвет, Столична община и съдействието на районната ни администрация. Непосредствено до парк „Възраждане“, на 11 дка

56

в „Зона Б-5“ обновихме междублоково пространство, което нарекохме „Градина на Доброто“. Там има 3 детски площадки, спортен комплекс с многофункционално игрище, площадки за фитнес и стрийт фитнес, зона за отдих, място за домашни любимци, алеи с нова паркова мебел и ново осветление. С доброволци засадихме над 40 японски вишни и декоративни дървета. Удовлетворена съм от направеното, защото хората са доволни. Какви са ползите от тази промяна за района? Променя се качествено градската среда. Създават се възможности за спорт, отдих и забавления, за качествен и здравословен начин на живот. Промяната на средата има и възпитателна роля върху децата – изгражда естетически критерии, а спортовете изграждат ценни качества. Не на последно място, промяната на градската среда провокира и инвеститори и представители на бизнеса да изберат района като добро място за работа и за живеене.

to it, on 75 decares, we built „Vazrazhdane“ Park. In the 1st stage, we did landscaping, built a playground, an amphitheatre, a dry fountain, places for recreation, a special playground for attractions, which hosts the circus „Balkanski“ twice a year. The construction was completed aqua park in Sofia with mineral water from the spring „Batalova Vodenitsa“ in Sofia with mineral water from the spring „Batalova Vodenitsa“. The aqua park has 6 swimming pools – 5 outdoors and 1 indoors, 8 slides, outdoor bar, 300 sunbeds with umbrellas, sauna, relax and SPA zone, salt room, etc. At the entrance of the park, there are fountains, accessible to all. We have created a modern environment for recreation, sports and entertainment for the whole family in the almost ideal centre of Sofia. With the established transport communications, the park is accessible to all citizens. We built the park thanks to the joint efforts of „Sofiiski Imoti“ JSC, the Sofia Municipal Council, the Sofia Municipality and the assistance of our regional administration. Next to „Vazrazhdane“ Park, on 11 decares in

Zone B-5, we renovated an inter-block space which we called, „The Garden of Good“. There are 3 playgrounds, a sports compound with a multifunctional playground, facilities for fitness and street fitness, a recreation area, a place for pets, alleys with new park furniture and new lighting. With volunteers, we have planted over 40 Japanese cherries and decorative trees. I am satisfied with what has been done because people are happy. What are the benefits of this change for the district? The quality of the urban environment is improving. Opportunities are created for sports, recreation and entertainment, for an excellent and healthy lifestyle. The changes in the environment also have an educational role on the children – it builds aesthetic criteria, and sports build admirable qualities. Last but not least, the changes in the urban environment provoke investors and business representatives to choose this area as a good place to work and live.


Имате ли интересни инициативи в район „Възраждане“? Съобразявайки се с ограниченията заради пандемията, работим по 3 видео проекта, насочени към учениците: „Ваканция във Възраждане“ – представяме културни, исторически и религиозни забележителности в района; „Спортът срещу агресията“ 2020 – популяризираме различни видове спорт, които могат да се практикуват безплатно в района. Проектите се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и МКБППМН на района; „Безопасно на улицата“ реализираме с ГД „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“, фондация „Етнопалитра“ и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. По разбираем начин, децата и младежите ще научат правилата за безопасно движение на пътя. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета за безопасност на движението на децата в София. Какви са вашите приоритети и какво най-много желаете да осъществите, във вашия мандат като кмет? Местната власт е най-близо до хората, затова районният кмет трябва да изгражда доверие, да бъде достъпен за гражданите и да работи активно с институциите. Като кмет на район „Възраждане“ осъзнавам своята отговорност, работя за хората и изпълнявам обещаното.

Do you have any interesting initiatives in the „Vazrazhdane“ district? Taking into account the restrictions due to the pandemic, we are working on 3 video projects aimed at students: „Vacation in Vazrazhdane“ – we present cultural, historical and religious sites in the area. „Sport against aggression“ 2020 – we promote various sports that can be practiced for free in the area. The projects are implemented with the financial support of the Program for the Development of Physical Education and Sports in Sofia Municipality and Local Commission for Prevention of Juvenile Delinquency of the district. We try to implement „Safety on the street“ the General Directorate „National Police“ – „Traffic Police“ Department, Foundation „Ethnopalitra“ and Sofia Public Electrical Transport Company JSC. In an understandable way, children and young people will learn the rules of safe driving. The project is implemented with the financial support of the Council for Child Traffic Safety in Sofia. What are your priorities and what do you want to achieve the most in your term as mayor? The local government is the closest to the people, so the district mayor must build trust, be accessible to citizens and work actively with institutions. As mayor of the „Vazrazhdane“ district, I am aware of my responsibility, I work for the people and I keep my promises.

57


Градина на духовността. Света Гора и българското изкуство през първата половина на ХХ век Изложбата „Градина на духовността. Света Гора и българското изкуство през първата половина на ХХ век“ представя произведения, свързани с Атонския полуостров, с неговите манастири и история. Експозицията включва разнообразни творби (пейзажи, гравюри, копия на стенописи, пластика, рисунки), дело на едни от най-интересни български автори от този период. Сред тях са Иван Лазаров, Иван Милев, Васил Захариев, Дечко Узунов. За изкуството на Цанко Лавренов атонските произведения имат програмен характер в творчеството му след средата на 30-те години.

58

Те не само, че са обособени в ясен цикъл, но демонстрират пластически решения, които са важна част от неговия художествен език в този период. Погледнато в по-широка перспектива пресъздаването на светогорски теми в новото българско изкуство не се ограничава само от това кой художник е посетил Света Гора и е изразил впечатленията си в произведения със светогорска тематика. То обединява и намира отзвук в разнообразни творби, демонстриращи една или друга от очертаните посоки. Събирането на всички тези светогорски произведения дава поглед към съществени

The exhibition “Garden of Spirituality. Mount Athos and Bulgarian Art in the First Half of the 20th Century” presents works related to the Athos Peninsula, its monasteries and history. The exposition includes various works (landscapes, engravings, copies of murals, plastics and drawings), created by some of the most fascinating Bulgarian artists during this period. Among them are Ivan Lazarov, Ivan Milev, Vasil Zahariev, Dechko Uzunov. For the art of Tsanko Lavrenov, these Athonite works exhibit a programmatic character in his creations after the mid-1930s. They are not only distinguished in a clear cycle but demonstrate plastic

solutions that would come to be an important part of his artistic language during this period. Observed from a broader perspective, the reproduction of Athonite themes in new Bulgarian fine art is not only limited to artists who have visited the island and expressed their impressions of it in their works through integrating these themes. The reproduction of Athonite themes comes together and finds resonance in various works, demonstrating in one way or another the outlined directions. The coming together of all these works in a unified exhibition gives a glimpse into crucial steps of the development of Bulgarian art from the first half of the twentieth century


A Garden of spirituality. Mount Athos and Bulgarian art in the first half of the twentieth century

Зимната ваканция в България е здравословна, сигурна и безопасна

A Winter Vacation in Bulgaria is Healthy, Safe and Secure Българските курорти предоставят изключителни възможности за пътешествия, зимна ваканция, СПА и релакс. Почивката в България е сигурна и безопасна, хотелите работят при спазване на всички хигиенни и епидемиологични мерки, под строг контрол от здравните власти. Съчетанието от благоприятен климат, красива природа и минерални води, позволяват комбиниране на профилактика и лечение със зимни спортове и отдих. Върху 30% от територията на страната ни, са разположени най-високите планини в

2

Югоизточна Европа. Най-високите писти започват от 2600 м надморска височина, с денивелация достигаща 1630 м. Рила, Пирин, Стара планина, Родопите и Витоша са благодатни за зимните спортове около 130 дни от годината – от началото на декември до април. Водните ресурси позволяват производството на изкуствен сняг, с което гарантират добри условия за спорт през целия активен зимен сезон. Пленителните гледки с вековни гори и белоснежни върхове, очароват милиони туристи от цял свят. Четирите големи и

Bulgarian resorts provide exceptional opportunities for travel, winter vacation, spa and relaxation. Holidays in Bulgaria are safe and secure – hotels operate in compliance with all hygiene and epidemiological measures, under the strict supervision of health authorities. A combination of favourable climate, beautiful nature and mineral waters allows visitors to blend prophylactics and treatment with winter sports and recreation. Situated across 30% of the territory of our country are the highest

mountains in Southeastern Europe. The highest slopes reach 2600 m above sea level and higher, with denivelations of up to 1630 m. Rila, Pirin, Stara Planina, The Rhodopes and Vitosha are opportune for winter sports about 130 days a year – from early December to April.

време. И именно тази атмосфера на мистицизъм и друго време привлича може би най-силно художниците, именно тя ги провокира да търсят изразни средства, с които манастирите върху творбите им да не бъдат само архитектурен пейзаж. На целия този събирателен образ за Света Гора, в Атон – едно късче Средкойто история, изкуство, новековие, един полупредставата за „родното“ остров, в който светът и „националното“, научен е застинал „с всичката интерес и духовност се си суровост и прелест“, непроменен през векове- преплитат през първата половина на ХХ век, те, за авторите, които го посещават, е като някакъв е посветена изложбата „Градина на духовността“. друг свят, някакво друго стъпки в развитието на българското изкуство от първата половина на ХХ век, представя значими автори. Контекстуализирането на тези произведения ни помага да възстановим важни процеси и тенденции в художествения живот у нас.

and presents key artists. The contextualization of these works helps us to grasp important processes and trends that loomed large in the artistic life of our country. A fragment of the Middle Ages, a peninsula in which the world is frozen „with all its harshness and beauty“, a site unchanged over the centuries – in the minds of the artists who’ve visited it, Mount Athos is perceived as some other world of some other epoch. It is this atmosphere of mysticism

and other-worldliness that perhaps most attracts artists to it, it is this sentiment that provokes them to seek means of expression that paint the monasteries illustrated in their works as far more than just architectural landscapes. The exhibition „A Garden of Spirituality“ is dedicated to this very collective image of Mount Athos, in which history, art, the idea of the „native“ and the „national“, scientific interest and spirituality intertwine during the first half of the twentieth century.

Abundant water resources allow the production of artificial snow, which guarantees good conditions for sports throughout the entire active winter season. The captivating views of century-old forests and snow-white peaks

59


www.cherga.bg • issue 100 • 2020

Цена: 5.00 лв.

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.