Page 1


Hotel Imperial

Hotel Forum

Hotel Amfora


16


17


26


27


42


„Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

YOUR SAFETY Mobility Solutions Offices and service shops in 16 bulgarian cities

www.rentacar.motopfohe.bg


НА КОМПЮТЪР

НА ТЕЛЕВИЗОР НА ТЕЛЕФОН

Наслади се на 40+ канала с високо качество Записани предавания и новинарски емисии Над 150 български филма и много музика 24/7 онлайн поддръжка

Код за 10% отстъпка:

CHERGA

Промоцията е валидна до 20.10.2012 и важи за всички абонаментни планове

МЕДИЯТА В ТВОЯ ДОМ www.neterra.tv


Cherga 65  

Cherga Magazine. The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Cherga 65  

Cherga Magazine. The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Advertisement