Page 1


48


7 13

АКТУАЛНО CURRENT EVENTS КУЛТУРЕН АФИШ CULTURAL AGENDA

През декември за първи път у нас – Opera in Cinema A First for Bulgaria in December – Opera in Cinema

24

ЛИЦЕ VISAGE

Мария Гроздева във времето на големия изстрел Maria Grozdeva at the Time of the Great Shot

28

16

ПЪТЕШЕСТВИЕ JOURNEY

Редки животни и завладяващи легенди населяват Поломието Rare Animals and Captivating Legends are Populating the Lom Valley

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО ADORABLE HOMELAND

Банско: там, където звънят камъните на Глазне Bansko: Where the Stones of Glazne are Ringing

34

БЕЗ ГРАНИЦИ BOUNDARYLESS

Българската култура живее в Дом “Витгенщайн” Bulgarian Culture Dwells at Wittgenstein House

36

Първи бал на София в столицата на валса First Ball of Sofia in the Capital of Waltz

40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВКУСА SAVORY ADVENTURES

Културната каша около качамака A Cultural Mush around Cornmeal


44 СКИТНИК WANDERER

Малта: микрокосмос в сърцето на Средиземно море Malta: A Microcosm at the Heart of the Mediterranean

50 ОТВЪД ВРЕМЕТО BEYOND TIME Рибена черква Fish Church

54 ГЕОГРАФИЯ НА ВИНОТО WINE GEOGRAPHY БЪЛГАРСКОТО ВИНО: големите успехи все още са в бъдещето BULGARIAN WINE: The Great Achievements are Still to Come


СПИСАНИЕ “ЧЕРГА БГ” СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА БЕЗПЛАТНО НА БОРДА НА:

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ САМОЛЕТИ АВИООТРЯД 28, TAROM RUMANIAN AIRLINES, АIR MALTA, AIR FRANCE, UKRAINIAN AIRLINES - AERO SVIT, ALITALIA, HUNGARIAN AIRLINES - MALEV, POLISH AIRLINES - LOT, CYPRUS AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, CZECH AIRLINES - CSA, AUSTRIAN AIRLINES, KD AVIA.

Уважаеми читатели, Започна абонаментът за сп. Черга БГ! Списанието излиза вече шеста година и се разпространява безплатно в чуждестранни авиокомпании, посолства, министерства и ведомства на най-високо правителствено равнище, във всички общини в страната, големи бизнес-сгради и офисите в тях, в хотели, здравни заведения и много други. И през 2010 година запазваме преференциалните цени за абонамент! Ако желаете нашата пъстра Черга БГ да присъства и през 2010 г. във вашия дом, офис и на работното ви място, побързайте да направите своя абонамент!

Dear readers, The subscription campaign for the Cherga.BG magazine is on again! The magazine is published for a sixth year in a row and is circulated free of charge to airlines, embassies, ministries and agencies at the top governmental level, all Bulgarian municipalities, and in large business centres and the offices inside, in hotels, health establishments, etc. We are keeping our preferential subscription pricing for 2010 as well! If you wish to keep in 2010 our multicoloured Cherga.BG inside your home, company, or workplace, we are urging you to renew your subscription!

SUBSCRIPTION COUPON 2010

ISSN 1312-6547

Publisher:

BULGARIAN PUBLISHING COMPANY

Address: Sofia, 1 Samokovsko Shosse Str. Commercial Center “Boila”, 3rd floor Tel: 02/973 7979, 02/973 7997, 02/973 7799

Executive Director:

Eng. Antoaneta Peeva apeeva@computers.bg

Production manager

Natalia Veleva nveleva@computers.bg 0898 777 322

Editor-in-chief:

Maria Petrova maria@computers.bg

Authors:

Radoslav Raikov Borislava Bajkusheva-Boneva Juli Stoyanov Ivan Apostolov Antonia Stoyanova

Мanager advertisement:

Dimitar Jeliazkov dijel@computers.bg 089 8777 327

Advertising: Jeny Parova jeny@computers.bg 0899 986 199 Client payments: Veselka Jonovska veselka@computers.bg 0898 777 321 Design:

Evgeni Peev fvd@computers.bg

Dissemination:

NRA BLIZNACI 02/434 1234

Proof reading and translations:

Nikolay Patchev

Cover:

DESIGN: EVGENI PEEV - FVD fvd@computers.bg

Bank account

First Investment Bank BIC:FINVBGSF IBAN:BG56FINV915010BGN095VP IBAN ДДС: BG36FINV915090BGN0998H

Bulagrian Publishing Company also publishes “Computers” newspaper and the „Software&Hardware“ and „Office Assistant“magazines;

22

The editors bear no responsibility for the contents of the published advertisement materials. The authors bear responsibility for all opinions and stands in Cherga Magazine articles, as well as for their authenticity. The editor holds all copyrights. Reprinting of texts can be done only after editors’ written agreement.


Current Events

АКТУАЛНО

ГРАФИКИ НА ДИМО КОЛИБАРОВ ПРИВЛИЧАТ В “РАКУРСИ” Столичната галерия “Ракурси” представя от 25 ноември до 14 декември изложбата “Земно привличане” на Димо Колибаров. Идеята на експозицията е да предразположи зрителя към размисли - доколко човек е способен да преодолява гравитацията на собственото си ежедневие, изпълнено със съмнения, суета и изкушения; дали е съхранил сетивността си да преоткрие своята хармония в тази на природата. Героите на художника, забулени в анонимност и сякаш събирани от различни исторически пластове, улавят късчета щастие и ги подреждат в своеобразен пъзел на представата си за мимолетност и непреходност. Експозицията включва последните тридесет графични произведения на автора, изпълнени в техниките офорт, литография и акватинта. Димо Колибаров е доцент в Националната художествена академия в София, катедра “Графика”. Участвал е в многобройни изложби у нас и в чужбина.

DIMO KOLIBAROV’S ENGRAVINGS ATTRACT TO “RAKURSI” The capital city’s “Rakursi” gallery is presenting, from November 25 to December 14, Dimo Kolibarov’s exhibition “Gravity”. The exposition’s idea is to predispose the spectator to meditations – to what extent are we capable to overcome the gravity of our own daily routine, filled with doubts, vanity, and temptations; have we preserved our own responsiveness that would allow us to rediscover our harmony within the harmony of nature. The painter’s characters, veiled in anonymity and as though collected from various historical layers, are capturing fragments of happiness and are arranging them in a peculiar puzzle of their notion of ephemerity and intransiency. The exhibition includes the author’s latest 30 engraving works, executed in etching, lithography, and aquatint. Dimo Kolibarov is an associate professor at the National Academy of Arts – Sofia, with the Graphic Art chair. He has participated to multiple exhibitions in Bulgaria and abroad.

7


Current Events

АКТУАЛНО

РАЗКРИХА НАЙ-РАННОТО ТРАКИЙСКО ПОГРЕБЕНИЕ КРАЙ с. КАРАНОВО Гроб на богат одриски аристократ с изключително разточителен погребален ритуал е открит по време на експедиция, ръководена от археолога Веселин Игнатов. Находката е намерена при разкопки на могила в село Караново. Преди година специалистите попаднаха на колесница, чиито колелата са сред най-големите, откривани досега. Тя е с диаметър 1,20 м, с впечатляваща орнаментика и със скелетите на два коня. Особено важен е фактът, че това е най-ранно датираното погребение с подобен ритуал по полагане на колесница от средата на I век, посочи Игнатов. При новите разкопки са намерени и забележителни накити и предмети. До момента археолозите са извадили малка част от богатите дарове, предназначени за отвъдния живот на видния аристократ. В гроба е открито още пълно бойно снаряжение – мечове, копия, желязна ризница, златни и сребърни накити и невиждани до сега сребърни чаши. При разкопките е намерен и стабилен колан – сребърен със златно покритие. “Не ни радват чак толкова среброто и хубавата украса, колкото кожата на колана, боядисана в яркочервен цвят”, коментира археологът. Предметите ще попълнят колекцията на музея в Нова Загора, а могилата ще бъде съхранена за туристите. Така те ще имат възможност да проследят целия разточителен погребален ритуал на тракийските аристократи.

THE EARLIEST THRACIAN BURIAL DISCOVERED NEAR KARANOVO The tomb of a rich Odrysian aristocrat with an exceptionally lavish interment ritual was discovered by an expedition led by archaeologist Vesselin Ignatov. The discovery was made during the excavation of a tumulus at the village of Karanovo. A year ago, the researchers came across a chariot whose wheels are among the largest found up to date. It’s 1.2 m in diameter, with impressive ornamentation and goes together with two horse skeletons. Of particular importance is the fact that this is the earliest dated burial with such a ritual of chariot interment from the mid-first century CE, said Ignatov. The new excavations brought also remarkable jewelry and other artifacts. Until now, the archaeologists have unearthed only a fraction of the opulent gifts intended for the prominent aristocrat’s afterlife. Full combat equipment– swords, spears, and a steel armour– was also found in the tomb, as well as golden and silver jewelry and silver jars unseen elsewhere. During the excavations, a stable belt was also found, with gold-plated silver trim. “It’s not that much the silver or the lovely ornamentation that are making us happy, it’s the belt’s leather, dyed in a scarlet-red color”, commented the archaeologist. The artifacts will be added to the Nova Zagora museum’s collection, while the tumulus will be preserved for the tourists. Thus, the latter would have the opportunity to acquaint themselves with the Thracian aristocrats’ lavish interment ritual.

8


THE PALACE OF CONSTANTINE THE GREAT TO BE EXHIBITED IN DOWNTOWN SOFIA

ДВОРЕЦЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ЩЕ БЪДЕ ЕКСПОНИРАН В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ Дворецът на император Константин Велики ще бъде експониран под столичния хотел “Шератон” през 2010 г., каза главният архитект на София Петър Диков. Според него, не е изключено руините да бъдат поставени под стъклен похлупак. Площадът пред хотела ще бъде превърнат в пешеходна зона, а паркингът ще бъде закрит. Останките от двореца на Константин, “покръстителя на света”, се простират от хотела до църквата „Света Неделя” и Президентството. “Сердика е моят Рим”, това са известните думи на император Константин Велики (272-337 г.), които той обикновено казвал, станело ли дума за неговия любим град – днешната българска столица. Именно оттук той управлявал 13 години новата Римска империя. Уникалното е, че София съществува от няколко хиляди години, но центърът й винаги е бил на едно и също място. Днес това е Ларгото – пространството между сградите на Президентството, Министерския съвет и бившия Партиен дом. На това място е бил и дворецът на император Константин. През IV век той е заемал цял квартал от града, известен като Константиновия. През 13-ти век севастократор Калоян превърнал оцелялото от Константиновия дворец в своя градска резиденция.

The Palace of Emperor Constantine I will be exposed under the capital city’s Sheraton hotel in 2010, said Mr. Petar Dikov, Chief Architect of Sofia. According to him, it’s not unlikely to put the ruins under a glass cover. The plaza in front of the hotel would be converted into a walking zone, and the parking lot would be removed. The remains from the palace of Constantine, the “World’s Christener” for the Eastern Orthodox Church, extend from the hotel to the Ste. Nedelya church and to the Presidency building. “Serdica is my Rome” are the famous words of Emperor Constantine the Great (272–337 CE), which he usually pronounced when something dealt with his favourite city – today’s capital of Bulgaria. It’s precisely from here that he ruled for 13 years the new Roman Empire. What’s peculiar is that Sofia exists since several thousand years but its centre has always been at the same location. Today, this is the Largo – the space between the buildings of the Presidency, the Council of Ministers, and the former Party House. This was also the location of Emperor Constantine’s palace. In the 4th century, it was occupying a whole district of the city, known as Constantine’s district. In the 13th century, Sebastocrator Kaloyan converted whatever remained from Constantine’s palace into his residency in the city.

9


ПРЕОТКРИВАМЕ ДУХА НА ЛОНДОН ПРЕЗ 60-ТЕ С BEEFEATER Проектът London Dress Code стартира в София в края на октомври с първото от общо пет поредни модни ревюта – The Swinging 60s. Главни участници в първото модно пътешествие, спонсорирано от премиум джин №1 за света, бяха студентите от трети курс в Националната художествена академия с ръководител Ива Шатц. Вдъхновен от неповторимия стил на Лондон, проектът в развитие планира да проследи тенденциите от последните няколко десетилетия, а именно 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и днес. Събития на всеки няколко месеца ще пресъздават не само стила в дрехите, но и характерната за периода атмосфера. London Dress Code е културна платформа за развитие на талантливи български дизайнери, които да бъдат вдъхновени от брит-културата от миналото до днес. Beefeater e марка, която дава възможност за изява на младите таланти и изцяло финансира проекта. След ревютата всички колекции ще бъдат използвани за благотворителни каузи.

REDISCOVERING THE LONDON SPIRIT OF THE 60s WITH BEEFEATER The London Dress Code project took off in Sofia at the end of October with The Swinging 60s, the first of five fashion shows. The main participants to the first fashions trip, sponsored by the world’s No.1 premium gin, were the National Academy of Art third-year students led by Iva Schatz. Inspired by London’s inimitable style, the project-in-progress is planning to track the trends of the last few decades, namely the 60s, the 70s, the 80s, the 90s, and today. Events at intervals of a few months would recreate not only clothing style but also the mood characteristic of the respective period. London Dress Code is a cultural platform for the development of gifted Bulgarian designers who would be inspired by Brit Culture then and today. Beefeater is a brand that provides young talents with opportunities and is fully financing the project. Following the fashion shows, all collections will be used for charitable ends.

10


Current Events

АКТУАЛНО

VELIKO TARNOVO WAS ADMITTED INTO THE WORLD LEAGUE OF HISTORICAL CITIES Veliko Tarnovo is already a member of the World League of Historical Cities headquartered in Kyoto. Among those who lobbied for the admission were Bulgarian sumo wrestler in Japan Kaloyan Mahlyanov–Kotooshu and the Japanese ambassador in Bulgaria H.E. Tsuneharu Takeda. Our old capital is the first Bulgarian city to join the community of World Historical Cities and shares this privilege with Rome, Paris, Vienna, Amsterdam, and Boston. There are 70 historical cities members of the League founded in 1994. The League opens to the old-throne city many opportunities for work on international projects and the development of world-class tourism. This recognition would give an impetus to the submission of a joint artifact, consisting of Tarnovo’s St. Peter and Paul church and Arbanassi’s unique churches, for inclusion into UNESCO’s World Heritage list, said archaeologist Nikolay Ovcharov. He added: “We’re relying upon Ms. Irina Bokova’s support as well, for no Bulgarian monument has been added to the list of the world’s organization since 30 years.”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЛЕЗЕ В СВЕТОВНАТА ЛИГА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ГРАДОВЕ Велико Търново вече е част от Световната лига на историческите градове със седалище в Киото. За приемането на Велико Търново лобирали българският сумист в Япония Калоян Махлянов-Котоошу и посланикът на Япония у нас Цунехару Такеда. Старата ни столица е първият български град, включен в общността на световните исторически градове и се нарежда до Рим, Париж, Виена, Амстердам, Бостън. Общо 70 са историческите градове, които членуват в Лигата, създадена през 1994 г. Лигата дава много възможности пред старопрестолния град за работа по международни проекти и развитие на туризма на световно ниво. Това признание ще даде тласък за предлагането на църквата “Св. Св. Петър и Павел” в Търново и на уникалните черкви в Арбанаси като сборен паметник за включване в списъка Световно наследство на ЮНЕСКО, каза археологът Николай Овчаров. “Разчитаме на подкрепата и на г-жа Ирина Бокова, защото от 30 години български паметник не е влизал в листата на световната организация”, допълни той.

11


Current Events

АКТУАЛНО

LAUNCH OF THE 2010 EUROPEAN TOURIST DESTINATIONS OF EXCELLENCE INITIATIVE

ЗАПОЧНА КОНКУРСЪТ ЗА ОТЛИЧНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ Започна националният конкурс за отлична туристическа дестинация – EDEN 2010 г. Темата на тазгодишното издание е „Водата - извор на живот и благоденствие“. Победителят ще представи България в европейската надпревара. Първата дестинация национален победител – Белоградчик, е успяла само за три години да увеличи с десет пъти потока туристи - от 30 000 на 300 000 души. Това ще е третото участие на България в европейската надпревара за отлична туристическа дестинация. Церемонията по награждаване на победителите ще бъде в края на юли догодина. На нея ще бъдат поканени представители на десетте най-добри дестинации и ще им бъде осигурена възможност за мултимедийно представяне. Целта е да се създаде неформална мрежа от дестинации, в които може да се развива „воден“ туризъм. Според ръководителя на проекта Анелия Крушкова, страната ни е на второ място в Европа по богатство на минерални извори, затова те могат да се превърнат в символ на България. „Конкурсът EDEN е доказал успеха си в България“, коментира Крушкова. Според нея участието и на Белоградчик, и на Белица – спечелилите първите две издания на надпреварата у нас, е помогнало за тяхното развитие като туристически продукти. В тазгодишната надпревара могат да се включат много малки населени места, които досега не са разработени като туристически дестинации. Документи за участие в конкурса могат да се подават до 22 февруари. Ще бъдат организирани шест информационни дни по проекта - в Сандански, Стара Загора, Ловеч, Силистра, Добрич и Ивайловград. 12

The national contest for tourist destinations of excellence – EDEN 2010 – is on. The focus for this year’s edition is “Water– a Source of Life and Wellness”. The winner will represent Bulgaria in the European contest. Belogradchik, the first destination that earned the national award, succeeded in decupling the tourist flow – from 30,000 to 300,000– in three years only. This will be the third participation of Bulgaria in the European Tourist Destinations of Excellence award. The award ceremony will take place at the end of July next year. Representatives of the top ten destinations will be invited to attend and they will have an opportunity for a multimedia presentation. The objective is to build an informal network of destinations where aquatic tourism can be developed. According to project leader Ms. Anelia Krushkova, our country is second in Europe by mineral springs. Thus, the latter might become an emblem of Bulgaria. “The EDEN award has a proven record of success in Bulgaria”, commented Ms. Krushkova. In her words, the participation of both Belogradchik and Belitza – the winners from the first two national editions – has contributed to their development as tourism products. Several small municipalities, which are not yet developed as tourist destinations, may participate in this year’s contest. The final date for entry forms submission is February 22. Six information days on the project will be held, in Sandanski, Stara Zagora, Lovech, Silistra, Dobrich, and Ivaylovgrad, respectively.


CulturalAgenda

Зимни празници в село Мечкарево.

КУЛТУРЕН АФИШ

“WINTER FEASTS” at the Mechkarevo village.

За първи път България ще бъде домакин на Best Model of the World.

FOR THE FIRST TIME, Bulgaria will host Best Model of the World

Знаменитата танцьорка Исабел Байон ще разпали страстите с фламенко.

През декември за първи път у нас – Opera in Cinema

RENOWNED DANCER ISABEL BAYÓN will ignite the passions with flamenco.

A First for Bulgaria in December – Opera in Cinema Разберете как можете да спечелите награда от “Черга.БГ” безплатен уикенд за двама в красивия архитектурноетнографски комплекс „Етър” край Габрово

Learn how you can win a prize from Cherga.BG – a free weekend for two in splendid “Etar” Architectural Ethnographic Complex near Gabrovo

МЕСЕЦЪТ: Навярно декември е най-обичаният и най-очакваният месец. С него идват коледните и новогодишните празници, а с тях и много надежди, мечти и добри думи. Когато краят на годината чука на вратата ни, имаме право на „своето” културно събитие, което ще открием с приятелите, семейството и колегите си в декемврийския културен календар. Предлагам ви само няколко от тях – в София, Ямбол, Русе, с. Мечкарево, Казанлък и Перник.

THE MONTH: December is probably the most liked and the most expected month. Christmas and New Year’s holidays are coming with it, and with them, lots of hope, dreams, and nice words. When the year’s end is knocking on our door, we’re entitled to “our” cultural event, the one that we’ll find with our friends, family, and co-workers in the December cultural agenda. I’m suggesting a few – in Sofia, Yambol, Rousse, Mechkarevo, Kazanlyk, and Pernik.

ИЗНЕНАДИТЕ: Първата от тях вече проби мъглите над София и ще остави декември 2009 в спомените на меломаните. За първи път гостите на столицата ще видят Opera in Cinema на 7 декември в НДК с откриването на сезона на Ла Скала - Милано: излъчване на живо на операта „Кармен” от Бизе. Ще бъдем “на живо” и в Ла Скала - Милано, Метрополитен Опера, Ковънт Гардън, Театро Комунале - Болоня, Театро Реджо - Парма, Залцбургския фестивал, Двореца на изкуствата „Кралица София” – Валенсия, Парижката опера. Пак за първи път, от 2 до 12 декември България ще бъде домакин на едно дългоочаквано събитие - Best Model of the World 2009.

THE SURPRISES: The first among them already pierced Sofia fogs and will anchor December 2009 in the memories of music lovers. For the first time the visitors and citizens of Sofia will see Opera in Cinema, on December 7 at the NDK, with the season opening of La Scala: a live broadcasting of Bizet’s opera “Carmen”. We’ll also be “live” at La Scala, the Metropolitan Opera, Covent Garden, the Teatro Comunale di Bologna, the Teatro Regio di Parma, the Salzburg Festival, the Palace of the Arts “Queen Sofía” in Valencia, or the Opéra National de Paris. Another first: from December 2 to December 12, Bulgaria will host a long-awaited event under the auspices of the Ministry of culture 13


За втори път у нас гостува шотландската банда Simple Minds.

Навършват се 60 години от откриването на Панагюрското съкровище.

SCOTTISH BAND SIMPLE MINDS will be welcomed for a second time.

Sixtieth anniversary of the discovery of the PANAGYURISHTE TREASURE.

София ще посрещне за церемонията, която ще се излъчва директно в 15 държави, към 100 топ модела повече от 60 страни. Пред международното жури и над 40 световни медии ще бъдат представени 15 модни марки. КОНЦЕРТИТЕ: Навярно сред най-очакваните е гала концертът на участниците в майсторския клас на оперната прима Анна ТомоваСинтова на 13 декември в НДК. Пак там, на 10 декември едно представление ще отведе зрителите в старите фламенко таверни в Севиля. Там ще ни пренесе знаменитата танцьорка Исабел Байон, като представя своята блестяща хореография. Събитето е организирано от Джаzz+. Почитателите на рок, ню уейв и поп ще посрещнат за втори път в България шотландската банда Simple Minds на 14 декември в НДК. Извън столицата, в Казанлък, започват Музикалните празници „Акад. Петко Стайнов”. Те са посветени на видния български диригент и композитор Петко Стайнов, пречупил класическата музика през призмата на фолклора и издигнал българското хорово изкуство на световно ниво. Много музикални изяви включва и богатата културна програма на традиционния Коледно-новогодишен фестивал в Русе, който се открива на 8 декември. Празник „Музика от близо и далеч” с международно участие организира Ямболската хорова школа „Проф. Г. Димитров” на 18 декември. На следващия ден Коледарски и сурвакарски празници на танцовото изкуство ще заредят посетителите на Ямбол с празнично настроение. ПРАЗНИЦИТЕ: Най-хубавите декемврийски празници са в зимната приказка на АЕК „Етъра”, където предстоят изложбите „Детско творчество”, „Коледна обредност” и „Сурвакници”. Автентичен състав от местни хора показва обичаят „Коледуване”. По традиция най-очакван тук е празникът на „Св. Спиридон” – Денят на майсторите, на 12 декември. На този ден в „Етъра”, освен църковен ритуал и връчването на майсторски свидетелства, се изразява признанието към патрона на празника и към майсторите-дарители. Фолклорни колективи от цялата страна ще се надпреварват във възпроизвеждане на зимни обреди, танци и приготвяне на обредни хлябове и сурвакници на 26 декември в сливенското село Мечкарево по време на традиционните „Зимни празници”. Компетентно жури ще награди отличените. Повече от празник ще бъде и предстоящият IV Национален турнир по танцово шоу и хип-хоп в Перник на 11-14 декември. Включени са различни сценични танци на народите. 14

– Best Model of the World 2009. Sofia will be welcoming about 100 models from more than 60 countries for the ceremony that will be aired directly to 15 countries. Fifteen fashion brands will be presented before the international jury and more than 40 media with worldwide coverage. THE CONCERTS: Probably one of the most expected is the gala performance of the participants to the master class of opera diva Anna Tomowa-Sintow, on December 13 in the NDK. Still there, a December 10 performance will bring the audience to Seville’s old flamenco taverns. Renowned bailora (dancer) Isabel Bayón is the one that will lead us there by introducing us to her brilliant choreography. The event is organized by Jazz+. Rock, New Wave, and Pop fans will welcome for a second time in Bulgaria the Simple Minds Scottish band, on December 14 in the NDK. Out of the capital, in Kazanlyk, the Music Festival “Acad. Petko Staynov” is taking off. It’s in homage of illustrious Bulgarian director and composer Petko Staynov who refracted classical music through the prism of folklore and elevated Bulgarian choral performance to world level. Many musical productions are also included in the rich cultural programme of the traditional Christmas and New Year’s Festival in Rousse, which opens on December 8. On December 18, Yambol’s “Prof. G.Dimitrov” Choral School is organizing “Music from Near and Far”, a festival with international participation. The next day, Christmas and Survaki dance celebrations will load up Yambol visitors with festive mood. THE FESTIVITIES: The best December holidays are at the real winter tale of the Etar AEC, where the exhibitions “Children’s Creations”, “Christmas Rituals”, and “Survaknitzi” are coming up. An authentic group of locals is demonstrating the “Koleduvane” (Christmas) ritual. By tradition, most awaited here is St. Spiridon’s day– the Craftsmen’s Holiday, on December 12. On this day at the Etar AEC, a religious ritual is held, master artisan certificates are handed out, and recognition of the holiday’s patron and of the craftspeople-donators is expressed. Folk groups from all around the country are going to compete in reproducing winter rituals, dancing, and making ritual breads and survakas on December 26 in the Mechkarevo village near Sliven. During these “Winter Feasts”, a competent jury will award the winners. The forthcoming 4th National Dance Show and Hip-Hop Tournament, December 11 to 14 in Pernik, is also going to be more than a feast. Various stage dances of the nations are expected. THE ANNIVERSARIES: • On December 7, many municipalities and organizations will celebrate with performances, concerts, and contests


CulturalAgenda

КУЛТУРЕН АФИШ

Ще суингираме с оркестъра на Глен Милър на 22 декември.

We’ll be swinging with GLENN MILLER’S ORCHESTRA on December 22.

the centenary of the birth of poet Nikola Vaptzarov. • Sixty years ago, on December 8, was discovered the world-famous Panagyurishte Golden Treasure. The town and its museum would surely attract tourists in growing numbers with copies of the unique golden artifacts but also with the history linked to the heroes of Panagyurishte. • The 65th anniversary from great musician Glenn Miller’s death will let us swing with his orchestra on December 22 in the NDK. The history of swing will revive in Miller’s favourite standards and in Frank Sinatra’s, Benny Goodman’s, and other pieces under the direction of Will Salden. The best Christmas tunes will also be performed. THE SITES: www.ndk.bg; www.etar.org; www.folklore-bg.com; www. bestmodeloftheworld.com; jazz-plus.com THE PRIZE: The Cherga.BG magazine’s special prize for its readers is A FREE WEEKEND FOR TWO AT THE “ETAR” AEC It will be awarded for the first incoming correct answer to the following question: Who, when, and by what three main methods built Bulgaria’s first of its kind museum “Etar”? We’ll expect your answer taking up to one standard page before December 24, 2009, at the e-mail address: pr@pr-bg.eu The winner will be announced in the January 2010 issue of the magazine. She or he may benefit from the award between January 10 and May 30, 2010.

Читател на “Черга БГ” ще почива в АЕК “Етъра”.

Our columnist: Assoc. Prof. Dr. Sonya Alexieva

ONE OF CHERGA.BG’S READERS will be vacationing at the Etar AEC.

ГОДИШНИНИТЕ: • На 7 декември много градове и организации ще отбележат със спектакли, концерти и конкурси 100 години от рождението на поета Никола Вапцаров. • Преди 60 години на 8 декември е открито прочутото Панагюрско златно съкровище. Градът и музеят там ще привличат все повече туристи както с копие на уникалните златни предмети, така и с историята на панагюрските герои. • Послучай 65 години от смъртта на великия музикант Глен Милър ще суингираме с неговия оркестър на 22 декември в НДК. Историята на суинга ще оживее в любими стандарти на Милър и парчета на Франк Синатра, Бени Гудман и др. под диригентството на Уил Салден. Ще звучат и най-хубавите коледни песни. САЙТОВЕТЕ: www.ndk.bg; www.etar.org; www.folklore-bg.com; www.bestmodeloftheworld.com; jazz-plus.com НАГРАДАТА: За читателите на сп. „Черга.БГ” е специалната награда на списанието: БЕЗПЛАТЕН УИКЕНД ЗА ДВАМА В АЕК “ЕТЪР” за първия получен верен отговор на въпроса: Кой, кога и чрез кои три основни метода е изградил първия по рода си в България музей „Етъра”? Отговорът в размер до една стандартна страница очакваме на e-mail: pr@pr-bg.eu до 24 декември 2009 г. Победителят в играта ще бъде обявен в януарския брой на списанието. Той може да ползва наградата си в периода 10 януари – 30 май 2010 г. Рубриката води: доц. д-р Соня Алексиева 15


Редки животни и завладяващи Природа и духовност тук се сливат подобно на живата вода на реките, които се вият сред варовикови скали, тайнствени пещери, древни селища и скални черкви

Rare Animals and Captivating Legends are Populating the Lom Valley „Ханът оглеждал околността и не вярвал на очите си: реката прегръщала хълмовете отвсякъде – само тънък скален език ги свързвал с равнината. Над водата се издигали на възбог страховити скали. Гъсти гори ги ограждали от всички страни. Бистри ручеи бликали изпод тежки сенки. От лесовете се дочувало грухтене на глигани, вой на вълци, плач на чакали. Във висинето се виели орли и соколи. Щъркели крачели из мочурищата, където вече започвало вечерното квакане на жабите. Поляните били обсипани с безброй уханни цветя, над които жужели пчели и прелитали шарени пеперуди. Край реката се ширели тучни пасища, които сякаш молели конете да навлязат в буйната им трева. Докъдето стигал погледът, пъстреели ниви и ливади. Тъмнеели гърлата на тайнствени пещери. Всички стояли като омагьосани и не вярвали, че е възможна такава красота.“ 16

„Ханът оглеждал околността и не вярвал на очите си: реката прегръщала хълмовете отвсякъде – само тънък скален език ги свързвал с равнината. Над водата се издигали на възбог страховити скали. Гъсти гори ги ограждали от всички страни. Бистри ручеи бликали изпод тежки сенки. От лесовете се дочувало грухтене на глигани, вой на вълци, плач на чакали. Във висинето се виели орли и соколи. Щъркели крачели из мочурищата, където вече започвало вечерното квакане на жабите. Поляните били обсипани с безброй уханни цветя, над които жужели пчели и прелитали шарени пеперуди. Край реката се ширели тучни пасища, които сякаш молели конете да навлязат в буйната им трева. Докъдето стигал погледът, пъстреели ниви и ливади. Тъмнеели гърлата на тайнствени пещери. Всички стояли като омагьосани и не вярвали, че е възможна такава красота.“


Journey

легенди населяват Поломието

ПЪТЕШЕСТВИЕ

Nature and spirituality are merging here similarly to the live water of the rivers, which meander among limestone rocks, mysterious caves, ancient settlements, and rock churches.

Тази картина, описана в една от легендите за Поломието, може да видите и днес. И да се омагьосате, подобно свитата на хана. Достатъчно е да потеглите към Природен парк „Русенски Лом”, разположен на 3408 ха по каньоновидната долина на едноименната река - последния десен приток на Дунав. Зад всеки завой тук се откриват различни гледки. На моменти човек е с усещането, че се намира в планината, макар да е сред Дунавската хълмиста равнина, само на двайсетина километра от град Русе. Друг път му се струва, че е попаднал насред истинска джунгла.

BG

скални черкви. Край тях гнездят редки птици и разпръскват ухания пъстри цветя. Хор от птици оглася безспир живописния каньон. Из него денем се стрелкат лястовици и бързолети, пъстроперите синявци и папуняци. Бухалът, дългоухата сова и горската улулица пък са господарите на нощта.

Историята на това магично място започва преди около 120 млн. години, когато Поломието е било дъно на топло море. След време то се оттегля и оставя след себе си утаени варовици. При образуването на Алпо-Хималайската система, част от която е и Притоците Черни, Бели и Стара планина, се образуват Мали Лом се сливат в река Ру- пукнатини, по които протичат сенски Лом, която се вие сред днешните притоци на Дунав, варовикови скали, тайнствени разказва Цонка Христова, глапещери, древни селища и вен експерт в дирекцията на

This vision, depicted in one of the legends about the Polomie (the Lom Valley), is something you could still see today. And become enchanted like the Khan’s suite. Suffices setting out towards the Roussenski Lom Natural Park, which occupies 3,408 ha along the canyon-like valley of the homonymic river– the last right tributary of the Danube. Different sights are opening here after every turn. At times, one has the feeling of being in the mountain, in spite of being amidst the hilly Danube Plain, some twenty kilometres only from the city of Rousse. At other moments, one has the sensation of having landed amid a genuine jungle.

EN

Three Lom affluents – Black, White, and Small – are merging into the Roussenski Lom

River, which meanders among limestone rocks, mysterious caves, ancient settlements, and rock churches. Rare birds are nesting and variegated flowers are spreading fragrances on their shores. A birds’ chorus is intoning relentlessly the picturesque canyon. In the daytime, swallows and swifts, motleyfeathered tits and hoopoes are dashing around. In contrast, the owl, the long-eared owl and the earless wood-owl are the sovereigns of the night. The history of this magical place is rooted about 120 million years ago, when the Polomie was the floor of a warm sea. With time, it withdrew and left behind limestone sediments. During the formation of the Alpo-Himalayan System, to which the Balkan Mountain belongs, fissures devel17


Реките, които търсят брод сред варовика, образуват живописните меандри на Ломовете.

THE RIVERS SEEKING A FORD THROUGH THE LIMESTONE are shaping the picturesque meanders of the Lom Rivers.

Усойницата е сред обитателите на парка, наред с още 6 вида змии.

THE VIPER is one of the park inhabitants along with six other species of snakes.

Диекиановият лопен, който е сред защитените видове, се среща единствено тук.

THE DIECKIAN MULLEIN, which is a protected species, is only found here.

Природен парк „Русенски Лом“. Реките, които търсят брод сред варовика, образуват живописните меандри и каньоновидните долини на Ломовете.

изтощено от адската жега, решил да го напои с водица от кратунката си. Миг преди да изсипе живителната течност, го пронизала стрела. Момъкът изпуснал съдината, която се търкулнала надолу по чукариСкалните карамфили или те, и се строполил на скалата. „усмивката на монаха“ Протегнал ръка към цветето, видял как струйка кръв се Ароматът на скални карамфи- устремила към пресъхналите ли и люляци пленява сетиму коренчета и се усмихнал. вата през пролетта. Белите На другия ден, див и чаровен, цветчета на скалния карамфил разлюлян от полъха на ръба цъфтят на най-непристъпни на скалата, скалният карамместа. Вкопали корени в дове- фил осъмнал с цяла свита усяната по варовиците почва, те тремени като стрелички бели издържат на страшни студове цветчета. А уханието му било и не загиват дори в най-голенеудържимо, възпламеняващо мите горещини, останали без пориви на радост и любов. капчица вода. Уханните цветя Затова местните вярват, че дуса известни тук със странното шата на монаха се преселила в име „усмивката на монацветето, напоено с кръвта му. ха“. Стара легенда разказва как млад монах, трогнат от С изяществото и колорита си крехкостта на растението, тук впечатляват още мно-

BG

18

oped along which today tributaries of the Danube are flowing, explains Ms. Tzonka Christova, senior expert with the Management of the Roussenski Lom Natural Park. The rivers, while seeking a passage through the limestone, are those that form the picturesque meanders and the canyon-like valleys of the Lom Rivers.

out a droplet of water. These aromatic flowers are known here under the strange name of “the monk’s smile”. An ancient legend tells about a young monk who, moved by the frailty of the plant exhausted by the infernal heat, decided to irrigate it with water from his gourd. A moment before pouring the revitalizing liquid, an arrow pierced him. The young The rock pinks or the “monk’s man dropped the bottle, which smile” rolled down by the boulders, and collapsed onto the rock. The fragrance of rock pink and He extended his hand towards lilacs is capturing the senses the flower, saw how a spurt in springtime. The small white of blood rushed to its desicflowers of the rock pink are cated roots, and smiled. The blossoming in the most unnext day, wild and charming, reachable places. Burying their waving under a gush of wind at roots in the soil blown on top the rock’s edge, the rock pink of the limestone, they are with- met the dawn with a full suite standing chilling colds and do of white flowers, pointing up not perish even throughout like small arrows. And its scent the greatest heats, left withwas uncontainable, igniting

EN


Черният Аполон е един от редките видове.

BLACK APOLLO is among the rare species.

Черните щъркели тук гнездят основно след скалите.

HERE BLACK STORKS are nesting mostly between the rocks.

го цветя, сред които лечебната ружа, пъстрата перуника и 14 вида орхидеи. Природният парк е дом на над 930 растителни вида, от които един български и 30 балкански. Ковачевият зановец и диекиановият лопен се срещат единствено тук. Интересен представител на степната растителност е Йоановото коило. Емили-поповото прозорче, горската съсънка, снежното кокиче, седефчето са също сред редките видове, включени в Червената книга на България. Преди десетина години в парка е открит и нов вид за флората на България – сибирска телчарка.

BG

Поради малката надморска височина на природния парк иглолистните гори отстъпват на широколистните. Разходите ли се сред дърветата, ще

откриете редкия келяв габър, редом до косматия и летния дъб, благуна, липата, явора. Сред лесостепната растителност се срещат черен бор, цер, акация, клен, мъждрян. Горското царство е обитавано от 66 вида бозайници от общо 92 в цяла България, както и 20 вида гризачи. Тук съжителстват сърни, благородни елени, диви свине, вълци, лисици, чакали, диви котки, таралежи, сънливци. Невероятното многообразие допълват 10 вида земноводни (5 от тях защитени) и 19 вида влечуги. Особена зоогеографска стойност имат обитаващото Ломовете нощно гущерче - единствен представител на геконите в България, и жълтокоремника или безкрак гущер, чието разпространение у нас

impulses of joy and love. This is why the locals believe that the monk’s soul resuscitated in the flower that he soaked with his blood.

EN

Many more flowers here are impressing with their elegance and colorfulness, among which the marshmallow, the variegated iris, and 14 orchid species. The nature park is home to more than 930 vegetal species, of which one Bulgarian and 30 Balkan endemic ones. The Kovachev’s broom and the Dieckian mullein are only found here. An interesting representative of steppe flora is the Ioan’s feather grass. The Emile Popov’s cinquefoil, the snowdrop windflower, the common snowdrop, the common rue are among the rare species listed in Bulgaria’s Red Book,

too. About a decade ago, a new for the Bulgarian flora species was discovered in the Park – the Siberian milkwort. Needleleaf forests are giving way to broadleaf ones due to the low altitude of the nature park. This kingdom of the woods is inhabited by 66 mammal species out of a total of 92 for Bulgaria as a whole, among which 20 rodent species. Cohabiting here are deer, wild boars, wolves, foxes, jackals, wild cats, hedgehogs. To this incredible variety should be added 10 amphibian species (five of them under protection) and 19 reptile species. Of special zoogeographic value are the small night lizard that dwells around the Lom Rivers – the only representative of the Gekkonidae in Bulgaria. 19


Част от уникалните стенописи в Ивановските скални черкви, под егидата на ЮНЕСКО.

DETAIL OF THE EXCLUSIVE WALL PAINTINGS in the Ivanovo rock churches, a UNESCO World Heritage monument.

Изглед към долината, в която зад всеки завой се откриват различни гледки.

A VIEW OF THE VALLEY, in which every turn unveils new vistas

е ограничено. Между безгръбначните заслужават внимание карпатският скорпион и сколопендрата. Сред насекомите се срещат малка богомолка, черно житно пиле, няколко хищни бръмбара бегачи, пеперудата малък аполон.

BG

Птичият свят на Поломието не отстъпва по богатство на растителния и животинския. Многобройните експедиции на зоолози и орнитолози са преброили 190 вида птици, от които близо 130 са под закрилата на Закона за защита на природата. Край нишите и терасите на каньона се срещат египетски лешояд, скален орел, черен щъркел, орел змияр, ловен сокол, степна 20

ветрушка и червен ангъч, включени в Червената книга на България. Любопитно е, че в Средна Европа черният щъркел вие гнезда по стари дървета в горите, а в България гнезди основно в скалите. Пещерите тук са пълни с колонии на прилепи. В България се наблюдават 29 вида, като 22 от тях са установени в Природен парк „Русенски Лом”. Всички са защитени, а 4 вида са включени и в Червената книга. Най-много прилепи, около 10 000, има в пещера „Орлова чука”, която е на второ място по дължина в България. Изследвани и картирани са над 15 000 м. Пещерните й галерии, пълни със сталактити, сталагмити, сталактони, са като огромна изложбена зала на причудливи каменни

The birds’ world of the Polomie doesn’t yield in terms of variety to the vegetal and the animal ones. Numerous expeditions of zoologists and

EN

ornithologists have counted 190 bird species,

Bulgaria are 29 species, 22 of them being confirmed in the Roussenski Lom Natural Park. All of them are protected, and four species are included in the Red Book.

The largest bat colony, some 10,000, is inside the “Orlova of which close to 130 are under Chuka” cave, which ranks protection by the Environmen- second by length in Bulgaria. tal Protection Law. Around More than 15 km of it are exthe niches and the terraces of plored and mapped. Its cavernthe canyon, egyptian vulture, ous passages, full of stalactites, golden eagle, black stork, short- stalagmites and columns, are toed eagle, saker falcon, lesser like an enormous exhibition kestrel and ruddy shelduck can hall of bizarre stone sculptures be found, all of them listed in created by nature– the Ten Bulgaria’s Red Book. Curiously, Stone Warriors, the Wood in Middle Europe, black storks without Leaves, the Family, are nesting on top of old trees the Awning, the Spindle, the in the woods, while in Bulgaria Dry Lake, the Small Wood, – mostly between the rocks. the Monks, the Little Deer, the Twins, the Hive, the Paradise, The caves here are full of Adam and Eve, etc. Beautiful bat colonies. Observable in needle-shaped crystals are also


Зелени патрули редовно почистват парка от отпадъци.

GREEN PATROLS are regularly cleaning the park from litter.

Големи колонии прилепи обитават пещерата “Орлова чука” – втора по-дължина в България.

LARGE BAT COLONIES are found inside the “Orlova Chuka” cavern, the second longest in Bulgaria.

Останки от крепостта на средновековния град Червен.

Vestiges of the medieval city of CHERVEN’S FORTRESS.

скулптури, сътворени от природата - Десетте каменни войници, Безлистата гора, Семейството, Стряхата, Вретено, Сухото езеро, Малката гора, Монасите, Еленчето, Близнаците, Кошерът, Раят, Адам и Ева и т.н. В някои галерии са открити и красиви игловидни кристали.

BG

В Големия вестибюл на “Орлова чука”, между красиви сталактити във форма на завеси и драперии, се откроява Големият сталактон, висок 3,5 метра. Впечатляващ е и Пеещият сталактон, от който при почукване се отронват звуци като от музикален инструмент. В пещерата има и изворче, което се сочи като най-хубавото място тук. Говори се, че който пие вода от него, може да сбъдне свое желание. Пийнете от извора и

продължете освежени разходката си из Ломовете, за да се докоснете до духовността на предците. Първите следи от човека на това място датират от старокаменната епоха. За античността напомнят тракийски селища и светилища, останки от римски и византийски крепости. Българската история тук се свързва с Ивановските скални църкви, средновековния град Червен и единствения действащ скален манастир у нас “Св. Димитър Бесарбовски”. Скалните монашески жилища и черкви са над 250 През късното средновековие - ХII - ХIV век, по долината на Ломовете се заселват голям брой монаси-отшелници. Те си приспособяват жилища като

EN

found in some galleries.

Inside the Grand Vestibule of “Orlova Chuka”, between striking stalactites shaped as curtains and draperies, the 3.5 m high Great Column stands out. No less impressive is the Singing Column, which lets escape when knocked sounds like those of a musical instrument. A spring surging inside the cave is pointed as the best place here. It’s believed that whoever drinks its water may accomplish a wish. Drink from the spring and go on refreshed with your walk around the Lom Rivers, in order to get in touch with the ancestors’ spirituality. The earliest human traces at this location are dated to the Paleolithic epoch. Thracian settlements and shrines, ves-

tiges of Roman and Byzantine fortresses are reminders of the Antiquity. Bulgarian history is associated here with the rock churches of Ivanovo, the medieval city of Cherven, and the only active rock monastery in the country – “St. Dimiter Bessarbovski”. The monastic rock cells and churches are in excess of 250. During the late Middle Ages, from the 12th to the 14th centuries, monks-hermits settled along the Lom Rivers valley in great numbers. They adapted lodging for themselves by altering suitable caves. Here the churches and the medieval cells, which often form entire monastery complexes, are more than 250. The archaeological reserve “Rock Churches”– Ivanovo is located on the 21


Сред скалите човек остава с усещането, че се намира в планината.

AMID THE ROCKS, you’re left with the impression of being in the mountain. Бухалът, наред с дългоухата сова и горската улулица, е господарят на нощта сред Ломовете.

THE OWL, along with the long-eared owl and the earless wood-owl, is the sovereign of the night around the Lom Rivers.

Един от пунктовете за наблюдение в Природния парк. Орнитолози са преброили тук 190 вида птици.

ONE OF THE OBSERVATION POINTS in the Nature Park. Ornithologists have counted here 190 species of birds.

дообработват подходящи за това пещери. Средновековните килии, които често образуват цели манастирски комплекси, и църквите тук, са над 250. На територията на парка се намира археологически резерват “Скални църкви”, с. Иваново. Той включва скалния манастир “Св. Архангел Михаил”, който е един от найголемите духовни и книжовни центрове в България през XIII и XIV в. Съхранените до днес стенописи в шест църкви и параклиси са най-значимото запазено достижение на българското средновековно изкуство през XIV в. Рисувани са от неизвестни български иконописци от Търновската живописна школа в стила на Византийското изкуство или т. нар. Палеологов Ренесанс. Стенописите в църквата “Света Богородица”, която е на 38 м

BG

22

височина, са под закрилата на ЮНЕСКО. Останалите църкви със запазени стенописи се намират на другия бряг на река Русенски Лом Манастирът „Св. Димитър Бесарбовски”, до с. Бесарбово, включва около 300 скални помещения, като 40 от тях са били църкви. Монаси-отшелници обитават тези места до XV век. Тогава манастирът е изоставен. Възстановен е чак през 1937 г. от монах Хрисант. Посетителите могат да видят скалната църква, част от манастира и нишата на светеца. В подножието на скалите се намира изкопан от преподобния отец кладенец, за чиято вода се говори, че притежава лечебни свойства. Разходката в миналото продължава към средновековния

territory of the park. It includes the “St. Archangel Mikhail” rock monastery, which is one of the largest spiritual and literary centres in Bulgaria during the 13th and 14th centuries. The wall paintings preserved until today in six churches and chapels are the most significant surviving achievement of 14th century Bulgarian Medieval art. They were painted by unknown Bulgarian icon masters belonging to the Tarnovo School in the Byzantine art style, or the so-called Paleolog Renaissance. The frescoes of the “Holy Mother of God” church, which is perched 38 metres high, are under UNESCO’s safeguard.

EN

The other churches featuring preserved murals are on the opposite shore of the Roussenski Lom River.

The “St. Dimiter Bessarbovski” monastery, near the Bessarbovo village, has some 300 rock rooms, of which 40 were used as churches. Monks-hermits inhabited these places until the 15th century. The monastery was abandoned then. It was only restored in 1937 by the monk Chrisant. Visitors can see the rock church, part of the monastery, and the saint’s alcove. At the base of the cliffs, there’s a well dug by the pious father. It’s believed that its water has healing powers. The walk through the past continues towards the medieval city of Cherven, which was among the most significant military, administrative, economic, religious, and cultural centres of 13th – 14th centuries Bulgaria. Today, vestiges from the fortress, the boyar’s palace,


Изглед към Русенски Лом

A vista of the ROUSSENSKI LOM RIVER

Излекувана птица, преди да бъде освободена. Това става в края на симпозиума за съвременно изкуство “Ломея”.

A HEALED BIRD before being released. This happens at the end of the “Lomeya” Modern Art Symposium.

град Червен, който е един от най-значимите военно-административни, стопански и църковно-културни центрове на България през XIII - XIV век. Днес могат да се видят останките от крепостта, болярския дворец и митрополитската църква (от общо 13 църкви в града). Тук е и най-добре запазената средновековна кула в България, висока 12 м.

предание и днес князът, заедно с дъщеря си Бояна и безсмъртните воини от нейния отряд, обитава вълшебна пещера, някъде в скалите край Ломовете. Входовете й се охраняват от безсънни стражи и само човек с чисто сърце и светъл ум може да проникне вътре. Там, в огромна зала, до която водят преплетени ходници, са насядали всички в пълно въоръжение и спят. Само След дългата обиколка на Боян Магесника не спи. Той толкова духовни места е лесно бди. Бди над България. И ако да повярваш , че именно тук враг нападне отечеството ни, все още живее Духът-пазител всички българи – и българите на България – Боян Магесни- от цялата земя, и безсмъртника, най-малкия син на Симеон те воини ще се изправят като Велики. Легендите разказват, един, ще защитят свободата на че княз Боян е могъщ чародей, България и нейната вечност. владее древни знания, които българите носят от дълбините Мария Петкова на хилядолетията, и спасява Снимки: България от враговете й в тру- Архив на Природен парк ден момент. Според местното “Русенски Лом”

BG

and the metropolitan church (one of 13 churches in the city) could be seen. Here is also Bulgaria’s best-preserved, 12-metres high medieval tower.

Its entrances are watched by ever-wakeful sentinels, and only a pure-hearted and brightminded person could penetrate into the cavern. There, inside a huge hall accessible through After the long tour of so many intertwined passageways, all of spiritual locations, it’s easy to them sit, asleep in full combat assume that here is the place gear. Wizard Boyan alone still inhabited by Bulgaria’s is awake. He’s on watch. He Guardian Spirit– Boyan Mages- watches over Bulgaria. And if nik (Wizard Boyan), the junior an enemy attacks our homeson of Tsar Simeon the Great. land, all Bulgarians – BulgarLegends tell that Prince Boyan ians from around the world and is a mighty wizard who’s masthe immortal warriors alike tering ancient knowledge that – will stand up as one; they will Bulgarians bore from millendefend the freedom of Bulgaria nial depths, and who saves Bul- and its eternity. garia from its foes in difficult times. As maintained by the local myth, the prince, together with his daughter Boyana and the immortal warriors of her Maria Petkova squad, is still dwelling in a Photos: Archives of magic cavern somewhere amid the Roussenski Lom the rocks near the Lom Rivers. Natural Park

EN

23


Мария Гроздева във времето на големия изстрел С деветата си европейска титла от това лято в Хърватия, Мария напомни, че короната й на кралица на стрелбата не е от случайни куршуми

Maria Grozdeva at the Time

Най-точното попадение на Мария Гроздева обаче не са олимпийските и европейските рекорди, а трите й деца – Христо, Валери и Магдалена. Как хладнокръвният стрелец се справя с ролята на многодетна майка разказваме в нашата история. В нея е замесена и покойната българска пророчица Ванга, предрекла смъртта на принцеса Даяна, разпадането на СССР и Чехословакия и потъването на руската подводница „Курск”.

BG

тата си. Оракулът от Петрич разкрива, че момчето ще учи много, а за момичето казала: „Виждам го с грееща звезда на челото”. „Тогава си казах: ‘Значи ми е писано. Каквото и да правя, ще си взема медала.’ Така и стана”, връща лентата Мария Гроздева. Майсторката на стрелбата признава, че никога не се е отличавала с желязна дисциплина. „В Барселона всички се бяха стегнали, криеха се от жегата и тренираха, а аз ходех всеки ден на плаж, фитнес и сауна. Това са противопоказни неща, но взех бронзов медал. После доста медали взех по пътя на същата тая логика – че от съдбата си не мога да избягам”.

ПРЕДСКАЗАНИЕТО Първата Олимпиада на Мария е Барселона 1992. Преди да отлети за Игрите бъдещата шампионка научава от баща си старо предсказание. Навремето нейната баба ходила при Ванга Щеше да е твърде наивно, ако да пита за бъдещето на внуче- Мария разчиташе само на 24

Maria Grozdeva’s best hits, however, are not her Olympic and European records but her three children– Christo, Valeri, and Magdalena. How does the cold-blooded shooter deal with the role of a mother is what our story’s about. It also involves the now defunct Bulgarian sibyl Vanga, who forecasted Princess Diana’s death, the breakup of the USSR and of Czechoslovakia, and the Kursk submarine disaster.

EN

Petrich revealed that the boy would be very studious, while for the girl, she said, “I see her with a star on her forehead”. “Then, I told to myself: ‘It’s written. Whatever I do, I’ll take my medal.’ This is what happened, indeed”, rewinds Maria Grozdeva. The shooting master avows that she was never standing out with iron discipline. “Everybody in Barcelona was restrained, was hiding from the heat and was practicing, while I was every day at the beach, to the fitness room and to the sauna. All those counter indicated things, yet I got a bronze medal. Later, I took quite a lot of medals the way of the same logic – that I couldn’t escape my fate.”

THE FORETELLING Barcelona’92 was Maria’s first Olympics. Before taking off for the Games, the future champion learned an old prediction from her father. Way back, her grandma visited Vanga to inquire about her grandchildren’s prospects. The clairvoyant from It’d have been too naïve if


Visage

ЛИЦЕ

Мария Гроздева е на 37 години. Двайсет от тях е прекарала в битка с най-точните стрелци в света. На Олимпиадата в Пекин през 2008-а остана извън почетната стълбица, но това лято в Хърватия отстреля девета европейска титла. Така напомни, че короната й на кралица на стрелбата не е от случайни куршуми и че ще е сред най-сериозните претенденти за десетки в мишената на Игрите в Лондон през 2012. Maria Grozdeva is 37. Twenty of them she spent in a battle with the most accurate shooters in the world. At the Beijing Olympics in 2008, she stayed out of the podium, but this summer in Croatia, she shot a ninth European title. Thus, she reminded that her Queen of Shooting crown is not made of lost bullets, and that she’ll be among the most serious contenders for tens on the target at the 2012 London Games.

With her ninth European title this summer in Croatia, Maria reminded that her Queen of Shooting crown is not made of lost bullets

of the Great Shot щастливата си звезда. Тя тренира всеки ден с пистолета, прекарва по няколко часа във фитнес залата, а сутрин бяга или кара колело в Южния парк.

BG

Дойде ли времето на големия изстрел, си пожелава и късмет. Защото „нищо не се получава, ако днес не ти е ден”. „Не мисля за нищо друго през тези частици от секундата. Представям си изстрела, движението, траекторията”, разказва шампионката. Носителката на куп титли е категорична, че второто и третото място не са поражение. „Не може да си винаги Номер 1. Радвам се на всяко влизане във финал, защото то ми дава шанс да спечеля медал. Не се ядосвам, ако съм втора

или трета. Може малко да ме е яд, но само ако съм водела, а на финала съм се изложила и съм изпуснала първото място. Това обаче не ми се е случвало, по-скоро съм била на задна позиция и съм се придвижвала напред. Отличието винаги ме радва, каквото и да е то. Медали не се печелят толкова лесно, нито толкова често”, разказва Мария Гроздева. ПОГЛЕД ОТ ВЪРХА Знаменитостите често повтарят клишето, че на върха е самотно. При Мария тази констатация звучи различно. „На върха никак не е самотно. Появяват се много хора, които казват ‘Ти си супер!’, ‘Ти си върхът’. Лакейничат, а после, като изпаднеш, изобщо не ги виждаш. Случвало ми се е дори

Maria relied upon her lucky star alone. Every single day, she’s training with the handgun, spends a few hours at the gym, and runs or bikes in the South Park.

EN

Come the time of the great shot, she also wishes herself luck. Because “nothing works out if today is not your day”. “I’m thinking of nothing else during these fractions of a second. I visualize the shot, the movement, the trajectory”, says

Мария не е амбициозна майка и оставя децата си сами да избират заниманията си.

MARIA ISN’T AN OVERAMBITIOUS MOTHER and leaves her children choose alone their activities.

the champion. The holder of a bunch of titles is categorical that a second or a third place is not a defeat. “You can’t always be No.1. I’m pleased with every accession to a final, because it gives me a chance to win a medal. I’m not angry if I’m second or third. I may get irritated a bit only if I was leading but failed in the final and missed out the first rank. However, this never happened to me, I’ve rather been with a low ranking and moved upwards. I’m always rejoicing at the prize, what25


Кралицата на стрелбата с част от медалите си.

THE QUEEN OF SHOOTING with a fraction of her medals.

Мария Гроздева получава лъвче - талисман преди Олимпийските игри в Пекин.

MARIA GROZDEVA RECEIVES A LION cub mascot before the Beijing Olympic Games.

да си обръщат главата на другата страна. На Олимпиадата в Сидни през 2000 г. толкова много очакваха да взема медал в първата дисциплина, а аз се изложих. Напрежението беше голямо, на всичкото отгоре ми съобщиха, че президентът ще дойде да ме гледа. Притеснението не ми личеше външно или като пулс. Обаче имаше нещо, което ме караше да не съм там, да не се чувствам сигурна и да не направя хубава стрелба.

BG

ОСВЕН МЕДАЛИТЕ, пистолетът на Мария е намесен и в семейството й.

ever it is. Medals are not won easily nor so often”, says Maria Grozdeva.

thing that made me feel out of there, to feel insecure and to fail achieving a good shooting.

Именно стрелбата събира шампионката със съпруга й Валери Григоров. Преди да станат двойка в живота, той е неин треньор.

A SIGHT FROM THE TOP “It’s lonely at the top” is an oftrepeated celebrity cliché. With Maria, this statement sounds differently. “It’s not lonely at all at the top. Lots of people show up that tell you ‘You’re great!’, ‘You’re tops!’ They’re subservient but then, when you fall down, you don’t see them anymore. It even occurred that some turn they heads the other way. At the Sydney Olympics in 2000, great many were expecting that I’d get a medal in the first competition but I failed. The tension was very high and on top of all, I was forewarned that the President would come to watch me. My nervousness wasn’t perceptible externally or as a pulse. Yet there was some-

I recall how we had a walk in the Olympic Village. We were on one sidewalk and spotted some acquaintances on the other. We waved to greet them but they looked the other way. Five days later, when I got a medal from the other event, the very same people were obsequious,” recollects the champion.

Две години преди да се срещнат, бракът на Валери се е разпаднал. Когато се женят, Мария приема като собствено дете сина му Христо. „Нямах Помня как след това се разхож- абсолютно никакъв проблем. дахме из олимпийското село. Напротив. Успокоявах се, че Вървяхме по единия тротоар дори и да нямаме други деца, и засякохме познати, които имаме Христо. С майка му сме минаваха по другия. Махнахме в перфектни отношения”, разим за поздрав, а те си обърнаха казва Гроздева. Когато бившата главите. Пет дни по-късно, съпруга идва в България, когато взех златен медал на цялата фамилия е непрекъснадругата дисциплина, същите то заедно. „Надявам се малките тези хора се размазваха”, спом- Валери и Магдалена да вземат ня си шампионката. пример от Ицето – той нито 26

MEDALS APART, Maria’s handgun has to do with her family, too. Shooting is precisely what brought together the champion with her husband, Valeri Grigorov. Before forming a couple, he was her trainer. Two years before they met,


пуши, нито употребява алкохол. Помня го как още 9-годишен идваше с нас на лагерите в Белмекен. Сега е на 22 и много помага в отглеждането на брат си и сестра си. Грижи се за тях, непрекъснато ги кара някъде с колата”.

като всяка майка – и ги глезя, и съм строга, и съм нервна, и съм спокойна.” Пълноправен член на фамилията е и кучето Джак, порода „Джак Ръсел териер”. Кутрето е неотлъчно до стопаните си дори на плажа и свойски пролайва към Мария, когато тя се заплесне в приказки с някой фен. А почитателите й са наистина много – от 8-годишни пакостници до аристократични дами на достолепна възраст, тръгнали на разходка в парка.

Противно на очакванията, шампионката не е амбициозна майка и не държи децата й да вървят по нейния път. „Аз към себе си не съм амбициозна, камо ли към децата. Насила не бих ги накарала да правят нищо. Ако имат желание, ще станат каквито поискат. Аз съм Елена Кръстева САМО ФАКТИ

BARE FACTS

* 14-годишна става майстор на спорта, на двайсет печели първия си медал от Олимпийски игри – бронз от Барселона 1992.

* Earned a Master of Sports designation at 14. Won her first Olympic medal at 20– Barcelona 1992

* Участничка е в пет Олимпиади. В четири от тях е печелила медал. Окичва се със злато на игрите в Сидни през 2000 г. и в Атина през 2004 г. Бронзов спомен й оставят Олимпиадите в Барселона – 1992 и Атланта – 1996. В Атина, освен злато с малокалибрен пистолет, печели и бронз на стрелба с пневматичен пистолет от десет метра.

* Participated to five Olympiads. Won a medal in four of them. She decorates herself with gold from the Sydney 2000 and Athens 2004 Games. She kept bronze “souvenirs” from Barcelona 1992 and Atlanta 1996. In Athens, in addition to the gold in small-calibre handgun, she also won the bronze in the 10-metre pneumatic handgun shooting.

* Девет пъти европейска шампионка. През лятото взе поредната си титла от първенството в Хърватия. * Майка на три деца - Христо, Валери и Магдалена. 22-годишният Христо е от първия брак на съпруга й. Валери е на девет години, а Маги – на шест. Съпругът й Валери Григоров е неин треньор.

Valeri’s marriage had disintegrated. After they wed, Maria received his son Christo as her own kid. “I had no problem at all. Quite the contrary. I was composing myself that even if we have no other children, we do have Christo. The relationship we have, his mother and I, is perfect,” says Grozdeva. When the ex-wife comes to Bulgaria, all the family is constantly together. “I hope little Valeri and Magdalena will follow suit after Itzo – he’s not a smoker and doesn’t drink alcohol. I recall how since the age of nine he was coming with us in the training camps at Belmeken. He’s now 22 and is of great help in raising his brother and sister. He takes care of them; he’s always driving them somewhere with the car.” Contrary to the expectations, the champion is not an ambitious mother and doesn’t insist

that that her kids follow her track. “I’m not ambitious for myself, let alone for the kids. I wouldn’t force them into doing anything. Whatever they like, they’ll do it. I’m like every mother – I may spoil them and I may exact upon them, I may be nervous and may be composed.” A family member in his full rights is the dog Jack, a JackRussell terrier. The pup is inseparable from his masters even at the beach and barks familiarly at Maria when she gets too lost in chatting with some fan. And fans of her are really numerous – from 8-years old pests to upper-class ladies of venerable age in their walk through the park.

Elena Krasteva

EN

* Nine times European champion. This summer, she earned her most recent title from the championship in Croatia. * Mother of three: Christo, Valeri, and Magdalena. Christo, 22, is from her husband’s earlier marriage. Valeri is 9, Maggie– 6. Her husband, Valeri Grigorov, is her trainer.

* Притежателка е на европейски и олимпийски рекорд по стрелба с малокалибрен пистолет.

* Holder of the European and Olympic records in small-calibre handgun shooting

* Често се включва в благотворителни каузи. Помага на деца от домовете за сираци в България. Редовен участник е в походите „От любов към живота”, организирани в подкрепа на борбата с рака на гърдата.

* Takes frequently part in charitable initiatives. Helps kids from Bulgarian orphanages. A customary participant to the “Out of Love for Life” marches, organized in support of the struggle against breast cancer. 27


In Memoriam BG През октомври почина един от най-добрите и сладкодумни съвременни разказвачи - Ясен Антов. Писател, публицист, пътешественик с нестихваща „лакомия за върхове“, той е автор на десетки книги с разкази и пътеписи и носител на много журналистически и международни отличия, сред които и националната литературна награда “Чудомир” за 1978, 1984 и 2001 г. Книгата му „Накъдето ми видят очите“ бе обявена за „Пътепис на столетието“ в националния конкурс, посветен на 150годишнината от рождението на Иван Вазов. „Приключенията на един пешеходец” и

„С чадър и пижама през Хималаите” са пълни с хумор и запомнящи се случки. Книгите на човека, който обиколи света и стигна до полярния кръг, са преведени в повече от 30 страни. Ясен Антов е носител и на орден „Св. Св. Кирил и Методий“, но повече ценеше грамотата си за спасяване на давещи се. Аристократ на духа, с рядко чувство за хумор, той все приканваше: „Хора, идете при другите, излезте от своя свят, опознайте другия.“ И още: „Бъдете усмихнати, мислете положително и не се оплаквайте!” Защото, както написа в едно свое стихотворение, „Стълбите“:

„Когато на стълбите не срещнеш никого и си кажеш: „Ех, сега да срещна някого...“, наистина срещаш някого и му казваш: „Здравей, желая ти всичко хубаво!“ А той ти отвръща: „Абе, я се разкарай.“ Жалко за стълбите.“ EN In October, one of the best and most articulate contemporary storytellers – Yassen Antov passed away. A writer, a journalist, a traveler with an unabated “craving for peaks”, he was the author of dozens of books with stories and voyages, and a holder of many journalistic and international prizes, among which the 1978, 1984,

Светъл път в отвъдния свят, Ясене! И вярвам, че когато и да е, ще се срещнем на едни стълби, за които никак няма да е жалко.

Bansko: Where the Stones of

28


and 2001 “Chudomir” National Literary Awards. His book “Wherever my Eyesight takes me Away” was proclaimed “Voyage of the Century” in the national contest on the occasion of the 150th anniversary of Ivan Vazov’s birth. “The Adventures of a Pedestrian” and “With an Umbrella and with Pajamas across the Himalaya” are full of humor and memorable happenstances. The books of the man who toured the world and reached the Polar Circle are translated in more than 30 countries. Yassen Antov was also decorated with the Order of St. Cyril and Methodius but he prized more his deed for the salvation

of drowners. An aristocrat of the spirit, with a rare sense of humor, he was pleading all the time: “People, go to the others, go out of your universe, get to know the other.” And more: “Be smiling, think positively, and don’t complain!” Because, as he wrote in one of his poems, “The Stairs”: In the stairway, when You didn’t meet anybody and you tell to yourself: “Ah, if I could right now meet somebody…”, Then you actually meet somebody and you tell him: “Hello, I wish you all the best!” But he replies: “Man, get lost!” – What a pity for the stairs…

Luminous way to you in the hereafter, Yassen! And I do believe that no matter when, we’d meet on one flight of stairs for which it won’t be a pity at all.

Glazne are Ringing

Банско: там, където звънят камъните на Глазне Да се каже, че Хайнрих Хайне е бил осъзнат турист в съвременния смисъл на това понятие, няма да е точно. Но той ни е оставил строфите: „Сбогом, сбогом, гладки зали! Сбогом, празни гладки хора! Аз отивам в планината С присмех гледам ви отгоре.“

Saying that Heinrich Heine was a willful tourist in the contemporary sense of that concept would be inexact. But he has left us the stanzas: “Farewell, farewell, smooth halls! Farewell, empty smooth people! I’m going to the mountain; It’s with mockery that I look at you from above.”

С други думи – бягайте от града. Спасявайте се в планината, не се поддавайте на пушилката и суетата долу, за да не станете и вие „гладки хора“. Планината моделира човека – това ни е добре известно – по друг начин. Но все пак се колебаем дали да тръгнем нагоре, или да слезем в града, защото сме между Банско и Пирин. Към кое по напред?

In other words – flee the city. Save yourselves in the mountain, don’t yield to the smog and the vanity below, in order not to become “smooth people”. The mountain is shaping the man – this is well known to us – in a different way. Nonetheless, we’re hesitating whether to go up or to go down to the town, because we are between Bansko and Pirin. Where to head first?

Навеждаме се и взимаме камък от реката – това е Глазне, водата й е прозрачна като въздуха. А камъните, слезли с нея от планината, са гладки, блестящи и красиви като яйцата на Фаберже. Само че пълни не с естетиката на художника, а на природата. Ако бях майстор фотограф, щях да направя албум, в който да сложа начело точно камък от Глазне. А след камъка една икона. Света Марина, обута в червени обувки. С единия си крак е застъпила дявола, с едната ръка го държи за единия рог, а с другата е вдигнала тежък чук. Кой е художникът, който е обул светицата в царски червени обувки? Защо благочестивата жена е вдигнала така жестоко чука, за да отнеме един живот, та макар и на Сатаната? А после ще има снимка на следния надпис върху камък: „Братя, хвърлете фесовете, от днес вече сте свободни българи!“ Това е из-

BG

We lean down and take a stone from the river – this is Glazne, its water is limpid like the air. And the stones, which descended with it from the mountain, are smooth, shining and exquisite like a Fabergé egg. Only filled with the aesthetics not of the artist but of nature. If I were a skillful photographer, I’d have made an album, in which I’d have put precisely a stone from Glazne as a leading subject. And an icon after the stone. Ste. Marina, with red shoes on. With one of her feet, she’s stepping onto the Devil; she grasps him with one of her hands by one of his horns, and brandishes with the other a heavy hammer. Who is the painter who has put the saint in royal red shoes? Why does the holy woman brandish the hammer with such cruelty, to take a life, even if it’s Satan’s life? Following that, I’d put a picture of the following inscription on a stone: “Brothers, throw out the fez; from now on, you’re free

EN

29


Adorable Homeland

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО

Градът, погледнат от птичи поглед.

A BIRD’S–EYE VIEW of the town

Пирин е снежна, но и слънчева планина. В нея има тайни, магии, езера и реки, вековни гори, шеметни пропасти.

PIRIN IS BOTH A SNOWY AND A SUNNY MOUNTAIN. It is hosting secrets, magic, lakes and rivers, centennial forests, and vertiginous precipices.

Банско е живописен през есента..

BANSKO is picturesque in autumn.

викал поетът, нежният български поет с трептяща от обич и крехкост душа. Така се е подписал: „Пеьо К. Яворов, войвода, Банско, 5.X.1912 г.“

BG

След това ще сложа одухотворения образ на жена, банскалийска стопанка, която прави капама. Това не е просто приготвяне на храна, ядене и кулинария, а дело на магьосница. Банскалийката е приготвила прошарена сланина, смляно свинско, ребра или кокали от свинско, една кокошка (може и заек). Две кисели зелки, парче кървавица, ориз, две глави лук, черен пипер и сол. И сега – внимавайте! Вековете са научили банскалийката, че най-отдолу задължително се слага сланината, при това – с кожичката надолу. След като се наредят съставките и капакът се замаже с тесто, в тенджерата започва бавно да се ражда чудото. И след три часа – отново внимание! - след три часа на бавен огън сядате на масата 30

и пълните чашите с червено вино. Който яде капама с бяло вино се пече на бавен огън на оня свят. И всичко това през лятото? Да, и през лятото, но в Банско. Въздухът тук е лек, прохладен, здрав, лечебен. Въздух за войводи и юнаци. Като говоря за Банско и Пирин, отделям доста място за капамата. Но имам основание – сега в града действат десетки ресторанти и ресторантчета, механи и механички, където наред с цялата българска и почти цялата европейска кухня се приготвя добре и капама. И е голям грях на душата, тежък и непростим, ако гостът не се запознае с нея интимно. Сега обаче ще ви поканя с фотоапаратите ви на върха на часовниковата кула. През 1688 г. я е вдигнал майстор Григор Доюв, а часовника е майсторил Тодор от прочутия род на Хаджирадановите. От нея се виждат и градът, и планината, но ние се вглеж-

Bulgarians!” This is what shouted the poet, the tender Bulgarian poet with a soul pulsating with love and fragility. Here’s how he signed: “Peyo K. Yavorov, voyvoda, Bansko, 5.X.1912”

EN

After this, I’d put the spiritual image of a woman, a Bansko housewife, who’s making kapama. This is not just food preparation, gastronomy and cookery, but witchcraft. The Bansko woman has prepared laced lard, ground pork, ribs or pork bones, and one hen (could be a rabbit). Two sour cabbage heads, a piece of blood sausage, rice, two onions, black pepper, and salt. And now– attention! Century-old practice has taught the Bansko woman that the lard is mandatorily put at the bottom, and, with that, skin down. Once the ingredients are layered and the cover is sealed with dough, the birth of the miracle begins slowly inside the pot. And three hours later – attention again! – after three hours on slow cooking, you sit around

the table and fill the glasses with red wine. Whoever eats kapama with white wine would cook on a slow fire in the hereafter. And all that in the summertime? Yes, in the summer as well, but in Bansko. The air here is light, cool, healthy, and healing. An air for voyvodas and heroes. When speaking of Bansko and Pirin, I leave quite a lot of space to the kapama. But I have my grounds – now there are tens of big and small restaurants, big and small taverns in town where, alongside all the Bulgarian and almost the entire European cuisine, kapama is properly prepared. And the guest would commit a big sin, a heavy and unpardonable one, if he misses getting acquainted with it intimately. However, I’ll now invite you with your cameras at the top of the clock tower. It was erected in 1688 by Master Grigor Doyuv, while the clock was manufactured by Todor from the famous HadjiRadanov lineage. Both the town and the mountain are


Тежки камъни теглят дебели въжета, за да се въртят стрелките на часовниковата кула, построена през 1688 г.

Heavy rocks are pulling thick ropes to make turn the arrows of the CLOCK TOWER built in 1688. BG даме вътре в нея. Тежки ръчно ковани зъбчати колела и скрипци. Тежки камъни теглят дебели въжета надолу, за да въртят стрелките. А те показват с точност до минута. Тук няма Лонжин, Омега, Сейко, има ковани с чук на наковалня колела и зъбци, има въжета и каменни тежести – и точност за завиждане. Защото майсторът банскалия е бил майстор на майсторите. Димитър Доюв е строил великолепната черква „Света Троица“, една от забележителните български светини. В двора и има надгробни кръстове на достойни банскалии, служили на вяра, народ и свобода. Има и каменен къс с надпис, който предизвиква възторг у туристите: „Вековен нивелачен репер №378. Охраняван от държавата. Закон за ТСУ, чл. 169.“ Това е чудесно, викат туристите, в България все още има нещо вековно! При това охранявано от държавата, а не от някое частно секюрити.

visible from it, but we’d take a deeper look inside it. Heavy hand-forged gears and pulleys. Heavy rocks are pulling thick ropes downwards to make the arrows turn. And the latter are indicating with an accuracy of a minute. There’s no Longines, Omega, Seiko here; there are wheels and teeth forged with a hammer onto an anvil, there are ropes and stone weights – and an enviable accuracy. Because the Bansko master was a master of masters. Dimiter Doyuv built the magnificent St. Trinity church, one of the remarkable Bulgarian holy places. Its courtyard shelters tomb crosses of worthy Bansko residents who served the faith, the people, and freedom. There’s also a piece of stone with a writing that draws praise from visitors: “Centennial leveling marker No.378. Guarded by the State. Urban Zoning Law, Section 169”. This is marvelous, say the visitors, there’s still something that’s centennial in Bulgaria! Moreover, guarded by the state, not by some private security firm.

EN

31


Банско е безкраен с архитектурата си, с ажурните чардаци и писаните къщи, с черквите, със звънтящите камъни от Глазне по калдъръмените улици и веселите механи с пирински песни.

BANSKO IS ENDLESS WITH ITS ARCHITECTURE, with its filigree loggias and hand-painted houses, with the churches, with the ringing stones from the Glazne River on the stone-clad streets, and with the joyful taverns with the Pirin songs.

А отвън при двата чучура на чешмата четем: „1842 г. Ожидаю жаждушчих да грендет и да пиет и да благославят ктитора Николай Сикона от Мехомия.“ „Да грендет“ значи да спрат, да пият пиринската вода и да благославят този ктитор, който не е организирал благотворителни коктейли, а е направил чешма за жаждущите.

BG

Тове е Банско. Банско е тихия двор с дома на Неофит Рилски, където се влиза на пръсти като в храм. И музея на иконите, където с неистов поглед Йоан Предтеча е хванал човешка глава в поднос с надпис: „Покайте се, идва царството небесно!“ Само като видиш очите на Йоан, ще се покаеш не веднъж, а сто пъти. Така са рисували Тома Вишанов и Димитър Молеров, създали прочутата иконописна школа на Банско, дръзко нарушавали канона и обогатили не само Ренесанса, но и живописната история на 32

Европа. Показали са и жизненост, и правдивост, които истински приближават Бога до обикновения човек. Още миг се задържаме в музея. Когато читателите попаднат в Банско, да се спрат пред иконата на Богородица Одигитрия. Това е на само забележително произведение на изкуството – тя е и закрилница на пътешествениците. Струва си да й се отдаде почит и да се запали свещица в черквата. И още, и още – Банско е безкраен с архитектурата си, с ажурните чардаци и писаните къщи, с черквите, със звънтящите камъни от Глазне по калдъръмените улици и веселите механи с пирински песни. Но и с планината, която е неразделна от града. Преди години у нас бе експерт на Европейския съюз по въпросите на природната среда. Беше из Пирин и като се върна в София, каза без капка притеснение: „Господа, вие сте луди! Само луд човек може да не разбира какво значи Пирин! Обиколил

And outside, next to the two spouts of the fountain, we’re reading: “1842. Expecting the thirsting ones to halt and to drink and to bless the ktitor Nikolay Sikona from Mehomia”. To “halt” means to stop, to drink Pirin’s water, and to bless this donator who wasn’t organizing charitable cocktail parties but built a fountain for the thirsty.

fine arts. They showed both vitality and truthfulness, which are genuinely bringing God closer to the laymen. We stay a bit longer in the museum. When it happens to the readers to come to Bansko, stop off in front of the Holy Mother of God Odigitria icon. This isn’t just a remarkable work of art – she’s also a protector of travelers. It’s worthwhile to pay her respect and to light a This is Bansko. Bansko is the candle inside the church. And so quiet courtyard with Neophit on, and so on – Bansko is endRilski’s home, when one enters less with its architecture, with its tiptoeing as in a shrine. And the filigree loggias and hand-painted icons museum, where John the houses, with the churches, with Baptist, featuring a frenetic stare, the ringing stones from the is holding a plate with a human Glazne River on the stone-clad head on it and bearing the instreets, and with the joyful scription “Repent, the Heavens’ taverns with the Pirin songs. But Kingdom is coming!” It just also with the Mountain, which takes to see St. John’s eyes, and is inseparable from the town. you’d repent not once but a hun- Years ago, a European Union dred times. This is how painted expert in environmental affairs Toma Vishanov and Dimiter was visiting. He went places in Molerov, who created the famous Pirin and when he came back to icon-painting school of Bansko, Sofia, he exclaimed without the defiantly broke the canon and slightest awkwardness: “Gentleenriched not only the Revival men, you’re crazy! Only a fool but also the history of Europe’s would fail comprehending what

EN


BG съм всички планини в Европа. Няма друга така девствена, запазена, живописна и силна планина като Пирин. А Банско от зимен ски център трябва да стане целогодишен планински курорт!“

Може би не сме луди, както казва чужденецът. Може само да не сме достатъчно умни и да сме малко по-инертни. А Пирин наистина трябва да влезе във всички пътеводители за Европа. Защото като тръгнем от площада в Банско, само след часове сме в един свят, който е накарал траките да го нарекат „Орбел“ - снежната планина. По-късно славяните му дават името „Юденица“ - от юди, самодиви и магьосници, както и „Перун“ - на името на бога, който живеел на връх Вихрен и оттам пращал унищожителните си гърмове връз хората. Така са я наричали, защото Пирин е и снежна, но и слънчева планина. В нея има тайни, магии, богове и гръмотевици, има езера и реки, вековни гори, диви кози по хребетите, шеметни пропасти, омайничета и еделвайси. Просто тръгнете нагоре и ще разберете, че Банско без Пирин не е Банско. Както и когато слезете, ще усетите, че и планината е самотна без града и без хората му. Тя не може също и без песните, които са й посветени, без поетите и художниците, които са й били поданици и роби.

Pirin means! I’ve toured all of Europe’s mountains. There’s no matching, such a virgin, preserved, picturesque, and strong mountain as Pirin. Meanwhile, Bansko should grow up from a winter ski centre into an allseason mountain resort!”

EN

Perhaps we’re not crazy as the foreigner said. Maybe we’re merely not clever enough and somewhat more inert. But Pirin must indeed make an entry in all Europe travel guides. Because if we depart from Bansko’s central square, we’d find ourselves within a few hours in a universe that prompted the Thracians to call it Orbel – the Snow Mountain. Later on, the Slavs named it Yudenitza – from Judas, elves, and wizards, and also Perun – after the name of the deity who lived on the Vihren Peak and was sending upon the humans his devastating thunders. They called it like that because Pirin is both a snowy and a sunny mountain. It is hosting secrets, magic, gods and thunders; it encompasses lakes and rivers, centennial forests, wild goats on the ridges, vertiginous precipices, Wood Avens and edelweiss flowers. Just start climbing and you’ll understand that Bansko without Pirin isn’t Bansko. Likewise, when you come down, you’ll sense that the mountain is lonely without the town and its people. It can’t be without the songs that extol it, without the poets and the painters who have been its subjects and slaves.

Между другото, ако срещнете дива коза в планината, знайте, че тук е била и Керинейската кошута. Митологичният герой Херакъл, когато е вършил своите 12 подвига, е гонил неуловимата Керинейска кошута точно в нашата Пирин планина. Ако срещнете обаче гол до кръста човек, брадясал, изгорял и с попукани от слънцето устни, не мислете, че това е Херакъл. Просто пред вас е турист, който се връща щастлив от дълъг и чудесен преход. Извикайте ми „Ехо!“

By the way, if you come across a wild goat in the mountain, be aware that here was also the Ceryneian Hind. Mythical Heracles, when doing his Twelve Labors, chased the elusive Ceryneian Hind precisely in our Pirin Mountain. If, however, you cross the path of a bare-torso man, bearded, sunburnt and with lips cracked from thirst, don’t assume this is Heracles. You simply have in front of you a tourist who’s happily returning from a long and wonderful trek. Yell at me, “Echo!”

Ясен Антов

Yassen Antov 33


Българската култура живее в Дом “Витгенщайн” ИЗВЕСТНИЯТ ФИЛОСОФ ЛУДВИГ ВИТГЕНЩАЙН проектира в детайли сградата, която днес е културен център на страната ни във Виена За много австрийци Дом “Витгенщайн” на ул. “Паркгасе” 18 е не просто адрес, а “айн бегриф” – символ, представа, изпълнена с конкретно съдържание. Българският културен център, по-скоро неговата галерия, се препоръчват за посещение, наред с останалите забележителности на града, и то от престижното месечно издание за културна информация “Хелоу, Виен!”.

BG

нагоре, дръжките на вратите (поставени високо), крушките - голи, без полилеи. Изпипал е всичко със съвършена прецизност, вероятно верен на максимата си, че „Което не може да се каже, може да се покаже“.

По това време прочутият философ, макар че е син на най-богатия индустриалец в Австрия - стоманения магнат Карл Витгенщайн, живее Отдалеч къщата се откроява като аскет. Препитава се като със стила си, чужда на сивота- селски учител, странстващ та, в буквалния и в преносния от село на село. Затова той не смисъл на думата. Бялата е в състояние да финансира строга фасада с кубични строителството и с тази задача форми, с метални врати и про- се заема сестра му Маргарете. зорци, без никакви външни Тя е високообразована виукраси, е противовес на разто- енчанка, която впоследствие чителството и показността. превръща дома в литературно-музикален салон, място за Къщата е завършена през срещи на интелектуалния и 1928 г. Строена е по проект на индустриалния елит. известния философ Лудвиг Витгенщайн и архитект Паул Съдбата на къщата, в която Енгелман. Витгенщайн е така днес звучи българска реч, е погълнат от проектирането, че изненадваща и с неочаквани чертае всеки детайл отделно обрати. По време на Втората - врати, прозорци, разположе- световна война се ползва от нието на радиаторите, метал- Червения кръст за лазарет. ните щори, които се изтеглят По-късно, след смъртта на със специална пръчка отдолу Маргарете през 1958 г., е обя34

Bulgarian Culture For many Austrians, Wittgenstein House on Parkgasse 18 is not simply a street address but “ein Begriff”: a symbol, a notion filled with a tangible meaning. The Bulgarian Cultural Centre, or rather its gallery, are recommended for visiting, along with other landmarks of the city, and this, by none else but the prestigious “Hello, Wien!” cultural information monthly.

EN

blinds that are pulled with a special rod from the down end up, the door handles (placed high), the lamps – bare, with no lampshades. He refined everything with flawless precision, probably loyal to his maxim: “Whatever can’t be said can be demonstrated”.

At the time, the famous philosopher, although being the son of Austria’s wealthiest industrialist – steel tycoon Karl Wittgenstein, The house stands out from far led an ascetic’s life. He was earning away by its style, rejecting the a living as a teacher wandering greyness, literally and figuratively. from one village to another. This is The white austere façade with why he was unable to finance the cubic forms, metal doors and win- construction, and it was his sister, dows, with no exterior ornaments Margarethe, that took the task is a counterweight to opulence and upon her. As a highly-educated vanity. Viennese, she subsequently turned over the house into a literary and The construction of the house musical salon, a meeting place ended in 1928. It was built on for the intellectual and industrial a design made by well-known elites. philosopher Ludwig Wittgenstein and architect Paul Engelmann. The fate of the house where Wittgenstein was so absorbed by Bulgarian language is sounding its design that he drew every detail today is surprising and full of separately: doors, windows, the unexpected about-turns. During position of the heaters, the metal WW II, the Red Cross was using it


Boundaryless

БЕЗ ГРАНИЦИ

as a lazaretto. Later on, after Margarethe’s death in 1958, it was put on sale by her successor, Dr. Thomas Stonborough. There were anecdotes about mysterious events happening inside– doors suddenly gaping open, objects falling on the floor untouched, audible steps.

EN

Construction entrepreneur Franz Katlein showed interest in the land lot, with the intention to build there a 16-storey hotel. However, when he finally obtained the demolition permit from the administration, he faced a rising outcry campaign led by the Central Union of Architects. Eventually, the building was declared architectural heritage, and was acquired by Bulgaria in 1975 and converted in the country’s Cultural Centre in Vienna. Sashka Zhurkova, our reporter in Vienna

HIGHLIGHTS FROM WITTGENSTEIN HOUSE’S CULTURAL PROGRAMME FOR DECEMBER 2009 DECEMBER 1, 2009 Sculpture and paintings exhibition Ivan Ivanov, Nina Ivanova “Ground Floor” gallery DECEMBER 3, 2009 Stefan Kamilarov presents young violinists, jointly with the Wieden neighbourhood Town hall Hall of the Wieden Municipality DECEMBER 10, 2009 Exhibition Prof. Stoimen Stoilov, Diana Stoilova, Iskren Iliev DECEMBER 11, 2009 Wittgenstein Traditional Jazz Club

Dwells at Wittgenstein House EMINENT PHILOSOPHER LUDWIG WITTGENSTEIN designed in detail the building that is today our country’s Cultural Centre in Vienna

вена за продан от наследника й д-р Томас Стонбъроу. Говори се, че тогава в нея се случват загадъчни събития внезапно се разтварят вратите, предмети падат непокътнати на пода, чуват се стъпки.

BG

Интерес към парцела проявява строителният предприемач Катлайн, който има намерение да построи на мястото й 16етажен хотел. Но когато найсетне получава разрешението на съответните служби за събарянето й се надига протестна кампания от Централния съюз на архитектите. В крайна сметка, сградата е обявена за архитектурен паметник, а от 1975 г. е собственост на България и неин културен център във Виена. Сашка Журкова, наш кореспондент във Виена

АКЦЕНТИ ОТ КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА НА ДОМ „ВИТГЕНЩАЙН“ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1 ДЕКЕМВРИ 2009 Изложба скулптура и живопис Иван Иванов, Нина Иванова Галерия “Приземен етаж” 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Стефан Камиларов представя млади цигулари, съвместно с община Вийден Зала на община Вийден 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Изложба Проф. Стоимен Стоилов Диана Стоилова Искрен Илиев 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Традиционен джаз-клуб “Витгенщайн” 35


Видни личности от България и света ще танцуват валс в голямата зала на двореца Niederösterreich, в сърцето на Виена.

EMINENT PERSONALITIES FROM BULGARIA AND THE WORLD will be waltzing in the Main Hall of the Niederösterreich Palace, in the heart of Vienna.

Първи бал на София в столицата на валса Българският и чуждестранен елит ще танцува валс сред приказната атмосфера на двореца Niederösterreich, в сърцето на Виена, на 15-и януари 2010 г. Това е първият бал на София в австрийската столица и се очаква той да събере видни представители както на политическите и бизнес среди, така и на интелигенцията и спорта.

BG

евродепутат, и на българския посланик във Виена н.пр. Ради Найденов. Проектът се осъществява със съдействието на австрийския двуезичен вестник “Виена Днес–Wien Heute”, агенция “Agentur Interklassе”, „BG Migrationsmuseum– Vienna” и медийното партньорство на сп. “Черга.БГ”.

Освен бални танци, програмата включва интересни и разнообразни изяви на оперни, поп и рок музиканти от България и Австрия. По време на бала ще бъдат връчени наградите “Българин на годината 2009”, почетен знак с лента, в различни области от обществено–политическия живот на България. Номинациите в отделните категории, както и допълнителна информация за бала, можете да откриете на официалния адрес в Интернет– www.sofiaball-vienna.at. Всеки може да номинира личности, достойни за „Българин на годиSofia Ball–Vienna е под патрона- ната” в различните категории, жа на д-р Антония Първанова, като изпрати аргументирано Класическата музика, балните танци, елегантни дами и кавалери са чарът на подобни събития. Но освен развлечение, баловете са известни и със своята благотворителна мисия. Част от събраните средства ще бъдат предоставени под формата на стипендии на най-талантливите български студенти в Австрия. Останалите пари са предвидени за организирането на оперен конкурс в памет на примата на Виенската опера, сънародничката ни Люба Величкова.

36

EN

The Bulgarian and foreign elite is going to dance the waltz amidst the fabulous atmosphere of the Niederösterreich Palace, in the heart of Vienna, on January 15, 2010. This is the first ball of Sofia in the Austrian capital, and it is expected to gather notorious representatives of political and business circles, as well as of intellectual and sports elites.

auspices of Dr. Antonia Parvanova, MEP, and of the ambassador of Bulgaria in Vienna, H.E. Radi Naidenov. The project is put into effect with the co-operation of “Wien Heute”, a bilingual Austrian newspaper, the “Agentur Interklassе” agency, the „BG Migrationsmuseum – Vienna”, and the media partnership of the Cherga.BG magazine.

Classical music, ball dances, elegant ladies and gentlemen are the charm of such kind of events. However, balls are not only known for their entertaining value but also for their charitable mission. A part of the funds raised will be made available to the most talented Bulgarian students in Austria under the form of bursaries. The remainder of the funds is intended for organizing an opera contest in memory of the late Vienna State Opera’s diva, our compatriot Ljuba Welitshkowa (known as Ljuba Welitsh).

In addition to ball dances, the programme includes exciting and diverse performances of operatic, pop and rock musicians from Bulgaria and Austria. During the ball, the Bulgarian of the Year 2009 awards, a sign of distinction with a ribbon, in various areas of Bulgaria’s social and political life will be given. You may find the nominees, as well as additional information on the ball, at the official Internet site www.sofiaball-vienna. at. Anybody could nominate personalities worthy of being a Bulgarian of the Year in the different categories by submitting a rational proposal through

Sofia Ball–Vienna is under the


Дамите, поканени на бала, ще получат специален дар по стара традиция, типична за австрийските балове.

THE LADIES ATTENDING THE BALL will receive a special gift by tradition characteristic of Austrian balls.

First Ball of Sofia in the Capital of Waltz предложение чрез стандартизирания формуляр на уебсайта.

BG

Сред гостите на Sofia Ball– Vienna ще бъдат австрийският посланик в България н.пр.д-р Клаус Фабиан със съпругата си, Карл фон Хабсбург, еврокомисар д-р Бенита Ферреро-Валднер, д-р Ерхард Бусек, правнукът на генерал Рачо Стоянов, който носи и двете имена на знаменития си прадядо, директорът на Дом “Витгенщайн” Борислав Петранов, френският граф дьо Траси, баронеса Наталия Холцмюлер. Гостите на бала ще се насладят на изтънчени блюда, приготвени от фирма “Герстнер”, която има 150-годишна традиция в кулинарията. Забележителни личности са опитвали ястията на “Герстнер”. Сред тях са император ФранцЙозеф I, императрицата Сиси, ерцхерцог Карл фон Хабсбург-Лотринген, кралицата на Обединеното Кралство Елизабет ІІ, кралете на Испания и Швеция, президентът Джон Ф.

Кенеди, президентът Франсоа Митеран, премиер-министърът Владимир Путин. Фирма “Герстнер” се грижи за менюто на Виенския оперен бал от 1956 г. до сега, вече 53 пъти. Дамите, поканени на бала, ще получат специален дар. Това е традиция, типична за австрийските балове, която води началото си от 1875 г. Тогава, заедно с билетите, дамите получавали малко моливче с кордела, за да прикрепват специална танц карта към балната си рокля. На тази карта се вписвали по ред имената на кандидат-кавалерите за съответния танц. С времето картите ставали все по-красиви, а към тях започнали да добавят малък букет, атлазена чантичка, кутийка за бижута, накит, парфюм, копринен шал, украшения от Сваровски. Тези дарове, известни като „даменшпенде”, са ценени и днес, и имат антикварна стойност. Колекционер от Виена притежава около 2600 различни комплекти от XIX и XX век.

the form available on the Web site.

EN

Among the guests of Sofia Ball– Vienna will be the Austrian ambassador H.E. Dr. Klaus Fabian and his wife, Karl von Habsburg, Dr. Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner, Dr. Erhard Busek, the grand-grandson of General Racho Stoyanov who’s bearing the names of his illustrious grand-grandfather, Mr. Borislaw Petranow, Director of the Wittgenstein House, French count de Tracy, and baroness Natalia Holzmueller. Ball guests are going to enjoy refined plates prepared by the Gerstner company, which is proud of its 150 years of culinary tradition. Distinguished personalities have tasted Gerstner’s meals. Among them are Emperor Franz-Joseph I, Empress Sissi, Archduke Karl von HabsburgLorraine, Queen Elizabeth II of the United Kingdom, the Kings of Spain and of Sweden, President John F. Kennedy,

President François Mitterrand, PM Vladimir Putin. Gerstner has been in charge of the menu of the Vienna Opera Ball since 1956, 53 years in a row. The ladies in attendance will receive a special gift. This is a tradition characteristic of Austrian balls that goes back to 1875. Then, the ladies received, together with their tickets, a small pencil with a ribbon to let them affix a special dance card to their ball gowns. On this card, the names of the gentlemen candidates for the respective dances were written in sequence. With time, the cards became more and more handsome, and add-ons were handed with them: a small bouquet, a small satin bag, a jewelry box, a brooch, a perfume, a silk scarf, Swarowski ornaments. These gifts, known as Damenspende, are appreciated today, too, and have collectible value. A Viennese collector owns about 2,600 sets from the 19th and 20th centuries. 37


38


39


Savory Adventures

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВКУСА

Културната каша около качамака

Американската царевица избавила средновековна Европа от глад и предизвикала странно объркване в научните среди

American corn saved Medieval Europe from hunger and caused a strange imbroglio in scientific circles

A Cultural Mush around Cornmeal 40


Качамакът е просто сиромашко ястие, чиято история е запечатала сложните междукултурни отношения на трапезата не само в България и на Балканите, но и в Западна Европа. Старите български готварски книги предлагат различни версии на това в същината си варено царевично брашно – с месо или пръжки, с яйца и сирене, с кисело мляко, със захар и орехови ядки. Освен това, веднъж свареният качамак може да се пържи в тиган, да се запича на фурна или на скара. В Румъния е познат като мамалига, влашките цигани му казват малай, а в Италия е известен като полента. Неговото проникване и разпростране-

BG

ние в Европа е забележителен пример как цивилизациите могат не само да се сблъскват и да воюват, но и взаимно да си предлагат решения в борбата за оцеляване. Според френския историк Фернан Бродел, царевицата е основен елемент от т.нар. “хранителни революции на XVIII в.” - процес, в който Старият и Новият свят са си обменили ориза, пшеницата, кафето, картофите, боба, доматите, тютюна, какаото и някои други продукти. Благодарение на царевицата, фасула и картофите много селяни в Западна Европа са се избавили от хроничния глад и започнали да продават произведената пшеница на пазара.

The kachamak – as cornmeal is called in Bulgarian – is a simple poor man’s meal whose story is imprinted with the complex intercultural relations at the table not only in Bulgaria and on the Balkans but also in Western Europe. Old Bulgarian cooking books are offering different versions of this, essentially, boiled corn flour – with meat or deep-fried bacon, with eggs and cheese, with yoghurt, with sugar and walnuts. Moreover, once boiled, the kachamak can be fried in a pan or broiled in an oven or onto a grill. It’s known as mamaliga in Romania; Walachian gypsies are calling it malay, while in Italy its name

EN

is polenta. Its introduction to and spread across Europe is a remarkable case in point of how civilizations may not only collide and lead wars but also offer to each other solutions in the common survival struggle. According to French historian Fernand Brodel, corn is a fundamental component of the so-called “food revolutions of the 18th century” – a process during which the Old and the New worlds exchanged crops like rice, wheat, potatoes, beans, tomatoes, tobacco, cocoa, and some other produce. Thanks to corn, beans, and potatoes, many Western European peasants saved themselves from chronic famine and started sell41


РЕЦЕПТИ

RECIPES

Чорбаджийски качамак Продукти: 500 г царевично брашно, 200 г краве масло, 300 г натрошено сирене, сол, 1 кг овче кисело мляко, 1,5 л вода. В тенджера се слага водата заедно със солта и 100 г масло. След като заври, тенджерата се отстранява от огъня и в нея се прибавя брашното, като се ръси с шепи на равномерен пласт. С точилка в брашното се правят няколко дупки, за да ври водата равномерно и да излиза през тях парата. Варенето продължава, докато от дупките започне да излиза каша. Тогава качамакът се сваля от огъня и се бърка, докато се превърне в еднородна гъста маса. Отгоре се настъргва сиренето. Сместа се разбърква добре и се разстила в тава или в плоски чинии, намазани с масло, полива се със запърженото масло и се поднася с кисело мляко.

Chorbadjiiski (Affluent Man’s) Kachamak Ingredients: 500 g of corn flour, 200 g of butter, 300 g of minced feta cheese, 1 kg of sheep’s yoghurt, 1.5 l of water Put in a pot the salted water and 100 g of butter. Once it boils up, remove the pot from the heat and add the flour, scattering it by handfuls in even layers. Make a few holes through the flour with the end of a dough roller to let steam escape and to allow uniform boiling. Cooking shall continue until mash starts overflowing through the holes. The kachamak shall then be removed from the heat and stirred until it becomes a uniform thick mass. The feta is grated over it. The mixture is stirred well and is spread over a buttered pan (or dishes), and the remaining fried butter is poured on top. Serve with the yoghurt.

Сладък качамак с орехи Продукти: 400 г царевично брашно, 1 л вода, 100 г счукани орехови ядки, сол, захар. В дълбока тенджера се слагат едновременно водата, брашното и солта. Бърка се до получаване на гладка каша и след това се вари около 30 минути. След като качамакът започне да се отделя от съда се разсипва в чинии и се поръсва със захарта и счуканите орехи.

Sweet Kachamak with Walnuts Ingredients: 400 g of corn flour, 1 l of water, 100 g of minced walnut kernels, salt, sugar Put together water, flour and salt into a deep pot. Stir until obtaining a homogeneous mash and cook for 30 minutes afterwards. Once the Kachamak starts detaching itself from the pot, put it onto dishes and sprinkle it over with the ground walnuts and sugar.

Качамак на скара Продукти: 500 г царевично брашно, 1,5 л вода, сол. След като предварително подсолената вода заври се сипва царевичното брашно по малко при непрекъснато бъркане. Кашата се вари, докато започне да се отделя от съда. След това се изсипва в тавичка, разстила се равномерно и се нарязва на филийки, които се запичат на скара или върху сач. Поднася се с айран и печено сирене.

Grilled Kachamak Ingredients: 500 g of corn flour, 1.5 l of water, salt Once the water salted in advance starts boiling, pour gradually the corn flour into it while stirring continually. The mush should be boiled until it starts separating from the bowl. It’s then spread evenly into a pan and is cut into slices that are broiled onto a grill or a sač (tajine). Serve with ayran (diluted yoghurt) and grilled cheese.

BG Царевичните зърна били сред семената, които Христофор Колумб донесъл в Испания след първото си пътешествие до Америка през 1492 г. Скоро след това новата земеделска култура пуснала корени в Севиля, откъдето започнало разпространението й в Европа. Към средата на XVI век вече е била позната в различни части на Африка и Азия, дори в Япония. И въпреки че историческите маршрути на това растение изглеждали общо взето ясни, то предизвикало странни недоразумения в научните среди. В някои европейски страни

ing the extra wheat they EN harvested on the market.

42

по недоизяснени причини царевицата дълго време е била наричана „турско жито”. До средата на XIX век това карало много изследователи да търсят някаква нейна втора родина в Азия или Африка. Основни аргументи били изображенията на царевични мамули в старинни японски гербове, както и древни африкански съдове с подобна украса. Царевицата обаче прилича на твърде много други неща, поради което едва ли е загадка някакви нейни подобия да се срещнат в хералдиката и керамиката, преди да е била позната.

Corn grains were among the seeds Christopher Columbus brought to Spain from its first expedition to America in 1492. Soon the new crop put roots in Seville, from where its spread in Europe began. By mid-16th century, it was also known in various parts of Africa and Asia, as far as Japan. Although the historical itineraries of this plant were generally clear, it caused strange imbroglios in scientific circles. In some European countries, corn was long-

time called “Turkish wheat” for obscure reasons. Until the mid19th century, this prompted many researchers to look for its supposed second homeland somewhere in Asia or Africa. The main rationale lied upon the pictures of maize ears in ancient Japanese coats of arms, as well as upon antique African pottery with similar ornamentation. However, corn looks like too many other things. Thus, it’s hardly a puzzle that some of its look-alikes may show up in heraldry or in ceramics prior to its actual introduction.


Savory Adventures

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ВКУСА

Причина за объркването изглежда е било първото й наименование (Turcicum fromentum), което френският ботаник Жан Рюел й дал през 1536 г. То било прието от немският ботаник Леонард Фукс и, явно поради фонетична близост, в Италия името станало greno turco, във Франция - blé de Turquie, в Германия - Turkischer Weizen, а в Русия царевицата направо влязла с турското си име кукуруз. В самата Турция пък понякога я наричали румско (т.е. християнско) жито. Има и друго обяснение за тази езикова бъркотия - през XVI век в Германия било модно всичко ново и чуждо да се нарича “турско”.

към нея с течение на времето се оказало раздвоено. Българският народен будител и духовник Софроний Врачански разказва как през 1799 г. край Плевен ял царевичен хляб, без в разказа да личи задоволство от неговия вкус. Петдесет години по-късно Раковски, революционер и възрожденец, описва в своя „Показалец” царевичния качамак като ястие, достойно за „диви человеци”. В същото време етимологията на думата царевица (от цар) внушава усещане за благородния образ на това зърно в съзнанието на българските селяни. Изглежда, заради големината на зърната са я смятали за нещо като царско жито. Царевичният качамак все пак е нещо вкусно, Едва към края на XVIII век, стига да не е единствена и след като Карл Линей в своята всекидневна храна. Неговата ботаническа класификация история е пример за хазартната нарекъл царевицата mais, логика на цивилизационните турската връзка около нейното процеси. Човек никога не може европейско приемане постепен- точно да предвиди какви бърно започнала да избледнява. котии в науката и живота може да предизвика едно случайно В днешните български земи измислено име. царевицата е била въведена като земеделска култура към края на XVII век. Отношението Ясен Бориславов

BG

The likely cause of the imbroglio was its first designation, Turcicum fromentum, which French botanist Jean Ruel assigned to it in 1536. The name was adopted by the German botanist Leonard Fuchs and afterward, obviously also because of phonetic similarity, in Italy the term became greno turco, in France – blé de Turquie, in Germany – Turkischer Weizen, while in Russia it was directly borrowed from Turkish, kukuruz. In Turkey, conversely, it was sometimes called Rum (i.e., Christian) wheat. There’s also another explanation to this linguistic mess: in 16th-century Germany, it was fashionable to call everything new and foreign “Turkish”.

EN

It’s only in late 18th century, after Carl von Linné named it mais in his botanical classification, that the Turkish connection in its European acceptance started to fade little by little.

it was mitigated. Bulgarian enlightener and cleric Sofronyi Vrachanski writes about having eaten corn bread in 1799 near Pleven, without leaving the impression of feeling satisfied from its taste. Fifty years later revolutionary and Revival activist Rakovski describes in his “Pokazaletz” review the cornmeal as a food worthy only of a “savage populace”. Meanwhile, the etymology of the Bulgarian term tsarevitza (from Tsar, King) implies that in the Bulgarian peasants’ psyche, this cereal has a dignified image. It seems that because of its large grains, it was considered as something like regal wheat. Kachamak from corn is nevertheless something delicious, provided it’s not the sole and daily food. Its history is an illustration of the random logic of civilization processes. No one could foresee precisely what a mess might an arbitrarily chosen name cause in science and in life.

Corn was introduced as a crop in today’s Bulgarian lands at the end of the 17th century. With time, the attitude towards Yassen Borislavov

WWW.TVMONITORING.ORG

Don’t let the news pass you by! Не позволявай новините да те подминават!

Eurodesign BG tel: +359 2 960 7117 info@eurodesign.bg www.eurodesign.bg

43


Попадналият на остров Малта човек гледа с невярващи очи яркия широк хоризонт и блестящото море и тялото му се изпълва със светлина. И недоумява как може да се вярва на изрази като “Виж Неапол и умри”, когато точно в сърцето на Средиземно море се намира истински остров на съкровищата. Сякаш влюбено в калдъръмените улички на този миниархипелаг, слънцето рядко ги напуска.

Малта Микрокосмос

в сърцето на Средиземно море A person who lands on the island of Malta looks with incredulous eyes at the blistering wide horizon and the shining sea, and her body is pervaded by light. And is perplex: how could one trust sentences like “Vedi Napoli, poi Mori” when exactly at the heart of the Mediterranean, there’s a veritable treasure island? As if in love with the stone-clad alleys of this mini-archipelago, the Sun is seldom deserting them.

Malta A Microcosm

at the Heart of the Mediterranean 44


Wanderer

СКИТНИК

Старият град Мдина, който има 3000-годишна история, е известен и като “тихият град”, заради високите стени, затворените врати и прозорци.

THE OLD CITY OF MDINA that boasts 3,000 years of history is also known as “the quiet city”, because of the high walls and the closed doors and windows.

Средновековни крепости, величествени катедрали, древни храмове с 1000 години по-стари от пирамидите, живописни брегове – това са само част от съкровищата на Малта, побрани на едва 316 кв.км. Легендите за Одисей, който остава 10 години на острова, запленен от нимфата Калипсо, и разкази за рицарски подвизи допълват приказката. Тук митове и реалност се смесват подобно на кръвта в жилите на малтийците: тя е смес от арабска, латинска и англосаксонска. Точно затова и малтийският език е странна комбинация от арабски и италиански. Това е единственият семитски език, който използва латинска азбука. Но за успокоение на туристите, английският също е официален. Нещо повече, Малта е популярна с училищата си за изучаване на английски. Над 160 години страната е колония на Великобритания до 1974 г., когато и последният английски войник я напуска. Наследство от англичаните е и лявото движение, което

BG

затруднява, ако решите да си наемете кола. Добрата новина е, че Малта е сред малкото държави, които могат да се обходят и за ден. Площта на главния остров Малта е 246 кв. км, а най-голямото разстояние тук е към 27 км. Остров Гозо е едва 68 кв. км., а Комино – 2 кв. км и има само шест жители. Затова

Medieval fortresses, majestic EN cathedrals, ancient temples a thousand years older than the Pyramids, picturesque shores– those are only a few amongst Malta’s treasures, confined on mere 316 sq. km. The legends about Odysseus, who stayed for ten years on the island, captivated by the nymph Calypso, and knight’s feat stories round up the tale. Myths and reality are mingling here much like the blend of Arab, Latin, and Anglo-Saxon blood that flows in the veins of the Maltese. This is also the reason why Maltese language is a strange combination of Arabic and Italian. This is the only Semitic language that uses the Latin alphabet. To the relief of travelers, English is also an official language. Moreover, Malta is popular with its English-teaching schools. For more than 160 years, the country was a British colony– that is, until 1974, when the last British soldier leaves its soil. Left-hand traffic is another legacy from the Britons. This may cause you some discomfort should you decide to rent a car. The good news is that Malta is among the few countries that could be toured even in a single day. The area of the main island, Malta, is only 246 sq. km, while the greatest distance here is about 27 km.

Gozo Island has an area of only 68 sq. km, and Comino – 2 sq. km, with a population of only six. On the other hand, Comino has a hotel and a church, and is the favourite place for water sports and calm admirers. The limited territory doesn’t prevent the mini-archipelago from having a total of 67 towns. Often two adjacent streets fall into different towns, which have their own town halls and even different car license plates. Valetta, the capital, is named after the knight Jean Parisot de La Valette from the Order of St. John. The Hospitaliers ruled the island, given to them by Charles V, Holy Roman Emperor and King of Spain, for 268 years. They became Europe’s heroes when, in 1565, they, fighting alongside the Maltese, drove back the 40,000 army of Suleiman the Magnificent. Before losing the island to Napoleon’s troops in 1798, the knights left here Roman Catholicism and their symbol– the Maltese cross. The imposing palaces and cathedrals are also due to them. Two of Europe’s four giant cathedrals are indeed erected in Malta. One of the most impressive is Valetta’s St. John co-cathedral. It’s divided into eight parts – one for each country represented in the Order. Its interior is a masterpiece of

www.megalan.bg 45


BG пък Комино има хотел и черква и е предпочитано място от любителите на водните спортове и спокойствието. Малкато територия не пречи на миниархипелага да има общо 67 града. Често две съседни улици се оказват в два различни града, които освен това си имат собствени кметства и дори различни регистрационни номера на автомобилите. Столицата Валета е кръстена на рицаря Жан Паризо дьо ла Валет от ордена на Св. Йоан. Йоанитите управляват 268 години острова, подарен им от Карл V, император на Свещената Римска империя и крал на Испания. Те се превръщат в герои на Европа, когато през 1565 г. заедно с малтийците отблъскват 40-хилядната турска армия на Сюлейман Великолепни. Преди да загубят острова от наполеоновите войски през 1798 г., рицарите оставят тук католическата вяра и своя символ – малтийския кръст. Тяхно дело са и внушителните дворци и катедрали. Две от четирите европейски катедрали-гиганти се издигат именно в Малта. Една от найвпечатляващите е ко-катедралата “Св. Йоан” във Валета. Тя е разделена на осем части – за всяка страна, представена в ордена. Интериорът й е шедьовър на бароковото изкуство. Под богато украсения й под са погребани най-смелите

46

рицари. Музеят към църквата съхранява картини на гениалния Караваджо, колекция от фламандски гоблени и сребърни вещи. Сър Уолтър Скот описва Валета като “град, строен от джентълмени за джентълмени”. Ако вървите от Градската врата към центъра на града, ще минете през няколко площада, заобиколени от дворци и катедрали. Сред многото красиви градини тук е “Барака гардънс”, откъдето се открива прекрасна панорама към Голямото пристанище. Друга забележителност в столицата е Дворецът на Великите майстори, който сега е седалище на правителството и парламента. Една от най-красивите части на Малта е някогашният й политически център – Мдина, който има 3000-годишна история. Старият град, разположен живописно на скалист хълм, е известен като “градът на благородниците” и като “тихият град”, заради високите стени, затворените врати и прозорци. Тесните калдъръмени улички са като музей на архитектурата. Тук могат да се видят сгради и орнаменти от средновековието до късния барок. Ако някой жител на Малта поиска, може всеки ден от годината да се моли в различна


Wanderer

СКИТНИК

EN Baroque art. Under its richly decorated floor are buried the most valiant knights. The museum of the church is giving shelter to paintings of Renaissance genius Caravaggio, a collection of Flemish tapestries, and silver artifacts. Sir Walter Scott is describing Valetta as

Comino, are 365 churches. They are sustained by the donations of the locals who are zealous Roman Catholics. If you decide to go into wedlock with some local, it’s good to know that here marriage is for life.

Divorce and abortion are prohibited in Malta. Nowadays, there are separated couples and even people If you walk from City Gates living with another partner, but towards the city centre, you’d go they’re all outlawed. across several squares surrounded Exception made for the catheby palaces and cathedrals. Baraka drals, everything else in Malta is Gardens is among the many beau- commensurate with human sizes. tiful gardens here, from which a The houses are lined closely to splendid panorama of the Grand each other and are often painted Harbour opens. in different opaque colors. Their Another landmark in the capital is palette is complemented by exotic the Great Masters’ Palace, which plants in the plots at the front – houses the Government and the oleanders, hibiscuses, bougainvilParliament. leas, cacti, and palms. The local One of the most exquisite parts limestone with honey hue is used of Malta is its ex political centre, in building most of the houses. Mdina, whose history goes three They often incorporate a tiny millennia back. The old city, sceni- chapel with a sculpture of the saint cally located on a rocky hill, is – protector of the home. known as “the noblemen city” and Malta is gorgeous from the seaas “the quiet city”, because of the side, too. With its impressive fortihigh walls and the closed doors fied walls and towers, it looks like and windows. The narrow stone- a knight’s film set. Several ships, clad streets are like a museum of yachts, and picturesque boats are architecture. Here, one can see moored to its coasts. By an old trabuildings and ornamentation from dition that goes from the times of the Middle Ages up to the late the first settlers – the Phoenicians, Baroque. local boats are decorated with the If a Maltese so decides, she might all-seeing eyes of Osiris, and are pray every day of the year in a glowing with various nuances of different church. Serving the yellow, red, green, or blue. 400,000 population of the three The sight is particularly enticing largest islands – Malta, Gozo, and at dusk, when sunset is gilding the “a city built by gentlemen for gentlemen”.

Ко-катедралата “Св. Йоан” във Валета е разделена на 8 части – за всяка страна, представена в ордена. Интериорът й е шедьовър на бароковото изкуство.

VALETTA’S ST. JOHN CO-CATHEDRAL is divided into eight parts – one for each country represented in the Order. Its interior is a masterpiece of Baroque art.

47


“Лазурният прозорец” или 100-метровите скали на Гозо.

THE “AZURE WINDOW” or Gozo’s 100-meter cliffs.

Малта е много красива и откъм морето. С внушителните крепостни стени и кули, тя е като декор за рицарски филм.

MALTA IS GORGEOUS FROM THE SEASIDE, too. With its impressive fortified walls and towers, it looks like a knight’s film set. BG църква. 400-хилядното населението на трите острова – Малта, Гозо и Комино, разполага с 365 църкви. Те се издържат от дарения на местните, които са ревностни католици. Затова и религиозните фестивали в Малта нямат край. Малтийците прекарват голяма част от времето през годината в хвърляне на конфети и разнасяне на статуите на светците по улиците, вдигайки тостове за рицарите от ордена на Св. Йоан. Ако решите да минете под венчило с някой местен, е добре да знаете, че

Палитрата им се допълва и от екзотичните растения пред тях – олеандри, хибискуси, бугенвилии, кактуси и палми. Повечето къщи са изградени от местния варовиков камък с цвят на мед. В тях често са вградени параклисчета със скулптура на светеца - закрилник на дома. Малта е много красива и откъм морето. С внушителните крепостни стени и кули, тя е като декор за рицарски филм. По бреговете й са акостирали многобройни кораби, яхти и живописни лодки. По стара традиция, тръгнала от времето на първите заселници – финикийците, месттук бракът е доживотен. ните лодки са изрисувани с всевиждащите очи на Озирис В Малта разводите и абортите и греят в различни тонове на са забранени. Днес се срещат жълтото, червеното, зеленото съпрузи, които живеят разде- и синьото. лени или дори с друг партГледката е особено примамньор, но те са извън закона. лива привечер, когато залезът Освен катедралите, всичко позлатява жълтеникаво-ораностанало в Малта е съизмери- жевите фасади на катедралите мо с човешкия ръст. Къщите край пристанищата, а морето са наредени плътно една до е прозрачно, с пурпурни и друга и често са оцветени в изумруденозелени кръпки. различни наситени цветове. Тогава рибарите вадят и 48

yellowish-orange facades of EN the cathedrals bordering the ports, while the sea is transparent, with purple and emerald-green patches. This is when fishers are pulling out their catch. And the latter always includes exceptionally tasty fishes. The pure waters surrounding the islands are rife with marine creatures. They are an attraction to both divers and gourmets. Nightlife starts after 10 p.m., being focused on a few streets in the St. Julian’s and Paceville districts. You won’t have a problem moving from one place to another,

since the disco clubs, pubs, and nightclubs are literally next to each other. The streets themselves are like an open-air discotheque. The greenest location on the archipelago is Gozo Island A popular sight from most postcards and albums from Malta is the local natural phenomenon called the “Azure Window”– 100 m tall cliffs that form a window in the sea. Just adjacent is a small cavern where tourists can enter on boat, weather permitting.


Wanderer

СКИТНИК

Всевиждащите очи на Озирис са изрисувани върху живописните лодки на острова.

THE ALL-SEEING EYES OF OSIRIS are painted on the island’s picturesque boats.

своя улов. А той винаги включва изключително вкусни риби. В чистите води около острова гъмжи от морски обитатели. Те са атракция както за гмуркачите, така и за гурметата. След 22 часа започва нощният живот, който е концентриран на няколко улици в района на Сейнт Джулиан и Пачевил. Никакъв проблем не е да се местите от място на място, тъй като дискотеките, пъбовете и нощните клубове са буквално един до друг. Самите улици са като открита дискотека.

неолитни останки в Малта са с около 1000 години постари от пирамидите в Гиза. Огромни камъни, някои от които тежат по няколко тона, са използвани при строежа и на храма Джантия (в превод “мястото на гигантите”). Той е признат за една от найдревните обредни постройки в света и e под закрилата на ЮНЕСКО. В центъра на един от най-хубавите плажове тук - Рамла ел-Хамра, е издигната скулптура на Богородица. Съвсем близо е и легендарната пещера на Калипсо. Легендата разказва, че навремето кораНай-зеленото място на бът на Одисей се разбил до архипелага е о-в Гозо. острова. Хубавицата Калипсо го открила да лежи в безсъзПопулярна гледка от повенание на брега и го прибрала чето картички и албуми за в пещерата си, за да го лекува. Малта е тукашният природен Одисей бил така запленен феномен “Лазурният прозоот прекрасната нимфа, че рец” – 100-метрови скали, загубил спомена за Итака и които образуват прозорец в вярната си Пенелопа и не се морето. Точно до него има откъснал от Калипсо цели 10 малка пещера, в която при години. Накрая се наложило хубаво време туристите могат Зевс да изпрати своя вестода влязат с лодка. носец Хермес, за да “подсети” Много преди идването на Одисей закъде всъщност е финикийците, островът е тръгнал. обитаван от загадъчни древ- От подобно подсещане често ни цивилизации с уникална имат нужда и туристите, покултура. Свидетелство за това паднали в плен на средиземса останките от впечатляващи номорския остров и неговите храмове, които те издигали в съкровища. чест на “богинята на плодородието” или “Майката Земя”. Според учени, ранните Мария Петкова

BG

Long before the arrival EN of Phoenicians, the island was inhabited by mysterious ancient civilizations with unique cultures. Witnessing that are the remains from impressive shrines that they erected in honor of the “Goddess of Fertility” or “Mother Earth”. As stated by scientists, the early Neolithic vestiges in Malta are about one thousand years older than the Giza Pyramids. Huge stone blocks, some of which weighting several tons, have also been used in building the Ggantija temple (translated, the “place of the giants”). It’s recognized as one of the most ancient cult edifices in the world and is under UNESCO’s protection. At the centre of one of the best beaches here – Ramla el-Hamra, a sculpture of the Holy Virgin is

erected. Very close to the beach is also Calypso’s legendary cave. The legend says that once upon time Odysseus’ vessel shipwrecked near the island. The beauty Calypso found him lying unconscious on the shore and took him to her cave to treat him. Odysseus was so enthralled with the splendid nymph that he lost any recollection of Ithaca and his faithful Penelope, and didn’t separate from Calypso for ten whole years. Eventually, Zeus had to send his messenger, Hermes, to “remind” Odysseus where indeed he was heading. Oftentimes, travelers in captivity of this Mediterranean island and its treasures might need such a reminder, too. Maria Petkova

49


BG Казват, хората приличат на този, на когото са кръстени, бавно и без да усетят получават богослова на имената си, подчиняват се на смисъла им. Какъв ли общ образ има в името Николай? Можем да го съзрем в цяла поредица вълшебни легенди, които разказват за него, сливайки в едно прастари езически представи с християнски мотиви и символи.

Свети Никола е ту млад момък със златни крила, който успял да надвие морската юда, ту беловлас старец, с дълга, бяла като снега брада.Той е митичен юнак, сражава се и надвива морски чудовища, тъмни сили на злото, мрака и ужаса. Той заповядва на морето, водите и ветровете. Такъв бил неговият дял при подялбата на света 50

– по море да ходи, гемии да крепи. Също му се паднали бродовете на реките, службите и трапезите.Той има свръхчовешка сила, с крила хвърчи над моретата и може да размрази дори замръзналото Черно море. Може да спаси изпадналите в беда моряци, но може и люто да се разсърди, да пусне заключените в една пещера ветрове, да изпрати страшна буря. Може би затова и до днес на 6-и декември всички морски съдове спират във водата в чест на своя повелител. Владее над водите и морските дълбини, господар е на зимата, снега и ледения вятър. Притежава и несметните богатства на подводния свят – плава със златен кораб, има златна гега, пие от златна чаша, строи черк-

EN Some say that people resemble those whose name they are bearing; slowly and without noticing they receive the divinity of their names, abide by their meaning. What might be the common image behind the Nikolay name? We could catch sight of it in a full row of marvelous legends telling about it while blending age-old pagan notions with Christian aspects and symbols. St. Nicholas is either a young guy with golden wings who was able to triumph over the sea fiend, or a white-haired elder with a long snow-white beard. He’s a mythical hero who combats and overcomes sea monsters, dark forces of evil, gloom, and terror. He’s commanding the sea, the waters, and the winds. That was his share at the time of the partition

of the Universe – to walk over seas, to uphold fishing boats. River crossings, liturgies, and tables were allocated to him as well. He possesses superhuman power, flies with his wings above the seas, and is even capable of thawing the frozen Black Sea. He can save sailors in peril, but could also get wildly furious, release the winds that were locked in a cavern, and send a terrible storm. Maybe this is the reason why even today, all sea vessels stop in the water on December 6 to honour their sovereign. He rules over the waters and the sea depths; he’s the master of the winter, the snow and the freezing wind. He owns the incalculable treasures of the underwater world – he sails a golden ship, has a golden crook, drinks from a golden goblet, builds churches


Рибена черква На 6-и декември, Никулден, всички морски съдове спират във водата, за да почетат своя повелител Свети Никола

Fish Church

On December 6, Nikulden, all sea vessels stop in the waters to pay homage to their sovereign, St. Nicholas

EN and monasteries of gold and silver. In a folk song, St. Nicholas “builds churches and monasteries”. He’s an able worker but can also lead a round dance. At his sides is dancing “a little lass, a little lass in a fine silk chemise”. It’s the Holy Mother of God herself who bestowed it to the girl, in sign of gratitude of her having swung the cradle of the infant God. St. Nicholas sense of justice was particularly acute. It’s told that when he began packing for Paradise – the place he deserved rightfully and by sainthood, all of his kin attempted to follow suit: brothers, cousins, etc. Yet he stopped them categorically and without hesitating: “No, said

Beyond Time

ОТВЪД ВРЕМЕТО

BG ви и манастири от злато и сребро. В народната песен Св. Никола “гради църкви и манастири”. Той умее да работи, но и хоро да води. До него играе “малка мома, малка мома с тънка риза копринена”. Подарила й я самата Богородица, затова, че е полюляла люлката на младия Бог.

Вярва се, че дом, закрилян от него, е защитен от всякакви посегателства. Закриля сиромасите и несправедливо осъдените, защитава затворниците.

Ако човек почита Свети Никола, може да се излекува от всякакви болести. Той притежава чудодейни възможности, стои между световете, изцелява Особено силно било чувство- неизлечимо болни, подчинято за справедливост на Св. ва същества от отвъдното на Никола. Разказват, че когато силата си. Светецът е христисе застягал за рая – мястото, янизираната версия на почитта което по право и святост към добрия дух–прародител, му се полагало–, подир него закрилник на дома и фамилитръгнала цялата му рода, ята. Св. Никола е патрон на братя, братовчеди и пр. Но рибарите, ловците, търговците, той категорично и без да се както и на овчарите, стадата им замисля ги спрял: “Не - рекъл и вълците. Лекува, но може и им - не сте достойни и значи не да причини болести. Помага на може по роднинство там да ви девойките да се задомят. приемат”. Това също можело само със светците да се случи. Ритуали Затова и старите българи са го Всички българи знаят – на почели не с един, а с два праз- празника му без шаран не може. Казват, това останало от ника – летни Св. Никола (9-и деня, в който светецът сторил май) и зимни – Никулден. чудо – запушил с шаран дупкаСветецът пази не само от при- та на пробита гемия и спасил родни бедствия, но и от крадци хората от сигурна смърт. и мошеници. Вероятно тази му Затова на места наричат този дарба са си харесали банкери- ден още “Рибни Свети Никола”, “Мокри Свети Никола” или те, решавайки да празнуват в “Рибена черква”. негова чест.

’‰„”‘†Ž}…}ˆ} } ƒ¿‰}‚‰ˆŽ†’

‹Œ‹–‰}ƒ}Žƒ‰

UUU LDRDPP@ LDR

2.%( }# 3 }"$-31$

51


EN

Празничната трапеза, освен задължителната риба, включва само постни ястия.

THE FESTIVE TABLE must have, except the mandatory fish, only Lenten meals. BG Празничната трапеза, освен риба (тя трябва да е с люспи), се състои само от постни ястия – фасул, сарми и др. Рибата се пълни с лук, ориз, орехи и се пече на фурна цяла, в тесто. Централно място заема и обредният хляб, наричан “боговица”, “богов хляб”, “никулски кравай” или “светец”. Шарките могат да означат кораб, риба, самия светец как хвърчи над морето. Те са пластично моделирани и най-разнообразни – кръст, птиче, кръг, дъга, подкова и др.

крива под звездите и след това се дава на болния да пие. Рибарите оказват специална почит на светеца. Първата уловена този ден риба се изяжда още на брега. След 6-и декември риболовът вече е забранен. Празнуват се семейно-родови служби в чест на светеца – закрилник на фамилията, дома, имота. На Никулден се събират младежите, които ще коледуват и отиват да канят своя станеник да влезе в ролята си.

Освещава се нов дом. Новодомците колят курбан и редят тържествена трапеза. На много места се правят “сглядни” празнични хора, на които момите играят, а момците си избират невести. Която девойка иска до се Кръстата кост от главата на омъжи, трябва да се помоли рибата се пришива в шапчина светеца сутринта рано на цата на малките деца, за да ги празника му и да остави пред предпазва от уроки и всякакви иконата му цветя и дарове. лоши магии. Тя е лековита Овчарите пазят от сваренисъщо при безсъние, хъркане те на Никулден жито или и други болести, помага и при царевица и дават от тях на болести по добитъка. Костта се животните чак до Гергьовден. стърже на прах, размесва се с Св.Никола е светец, на който вода, престоява три дни на по- често се посвещава курбан за Хлябът се разчупва от бащата високо над главите, да са високи класовете по нивите. На Никулден трапезата не се вдига цял ден и всеки гост е добре дошъл.

52

избягнато премеждие. Овчарите се надхвърлят с овчарските си геги. Който хвърли най-далеч, неговите овце ще са най-здрави и плодовити през годината. Когато се приготвя шарана или друга риба с люспи - мряна, платика - люспите не бива да се търкалят по земята и никой не бива да стъпва по тях, за да не го сполети беда. Костите на Никулденския шаран не се хвърлят – или се изгарят, или се заравят дълбоко в земята.

Символиката на рибата, шарана В античността рибата има различна символика – щастие, живот, жизненост, идваща вероятно от бързото й размножаване. Свързва се с подземния свят: на мъртвите се принася като жертва риба. Често една от посоките – запад, се изобразява с риба. В ранното християнство тя е символ на новопокръстените, техен таен разпознавателен знак. В Евангелието привличането

he, you’re not worthy and therefore you shall not be admitted there by kinship.” Something like that was supposed to occur only with the saints. This is why old-time Bulgarians revered him not with a single but with two holidays: a summer’s St. Nicholas (on May 9) and a winter’s one – Nikulden. The saint is protecting not only from natural disasters but also from thieves and crooks. Perhaps this is his gift that pleased most the bankers, as they decided to have their celebration on his day. The belief is that a dwelling under his wing is protected from any encroachment. He’s protecting the poor and those sentenced unjustly, as well as inmates. Those revering St. Nicholas can cure themselves from any and all diseases. He possesses miraculous skills, stays between both worlds, heals untreatably ill people, and subjects beings from the hereafter to his power. The saint is a Christianized version of the reverence of the fair ancestral spirit, a protector of the home and the family. St. Nicholas is the patron of fishers, hunters, and merchants, as well as of shepherds, their flocks and the wolves. He heals but may also bring about an illness. He helps wedding the lasses.

Rituals All Bulgarians know – his holiday requires a carp. Apparently, this is going since the day when the saint did a miracle: he used a carp to plug a hole at the bottom of a fishing boat and saved the people from inevitable death. This is why this day is also called in some locations the “Fish’s St. Nicholas”, the “Wet St. Nicholas”, or “Fish Church”. The festive table must have, exception made for fish (it has to be with scales), only Lenten meals– beans, dumplings, etc. The fish is stuffed with onions, rice, and walnuts and is baked whole, wrapped in dough, in the oven. The ritual bread, called “bogovitza”, “God’s bread”,


scales – Mediterranean barbell, bream – is prepared, the scales shall not be left on the soil and nobody should step on them to avoid falling into misfortune. The bones of the Nikulden’s carp shall not be dumped: they shall be either burned or buried deep in the soil.

The symbolism of the fish, of the carp

Подготовката за коледните празници започва още от Никулден.

PREPARATIONS FOR CHRISTMAS FESTIVITIES start from Nikulden. BG към християнството се сравнява с уловени риби. Рибарят символизира кръстителя, а рибата – кръщавания. До IV век изображението на риба се среща много често върху саркофази, катакомби и др. и става символ на самия Христос.

Шаранът, заедно със змията и кокошката, символизират подземния свят, света на мъртвите, на влагата, на хтоноса. Според различни легенди за произхода на света, около земята са увити шаран и змия. Шаранът и змеят от митологична гледна точка са равнозначни. В друга легенда, земята се държи върху главата на щъркел, а под краката на птицата плува шаран. При изобразяването на света чрез вертикален модел – “световно дърво”, “дърво на живота”, долната страна е заета винаги от змия или риба. Езически предшественик на Св. Никола е змеят, а християнизираната му версия отрежда на светеца да бъде посредник между световете, долния и горния, между земята и боговете. Лилия Старева

“Nikulski kravay” (roll) EN or “svetetz” (saint) is taking a central place, too. Its decorations may denote a ship, a fish, or the saint himself flying above the sea. They could be of many varied forms– a cross, a bird, a circle, an arc, a horseshoe. The father is the one who breaks apart the bread, high above everybody’s heads, in order to have high stalks in the fields. On Nikulden, the table is left served all day and every guest is welcome.

celebrated in honor of the saintprotector of the family, the house, and the estate. A new dwelling may be sanctified. The new dwellers are sacrificing ceremonially an animal (kurban) and are arranging a festive table. On Nikulden, young guys who’re planning to participate to the Koleduvane ritual on Christmas are gathering and are going to their Stanenik (leader) to invite him to accept his role.

At many places, festive round dances are organized as wouldbe groom and bride meetings, whereas the maids are dancing while the guys are choosing their brides. Any lass willing to marry should pray the saint early in the holiday morning and leave flowers and gifts beneath his icon. St. Nicholas is among those saints whom a gift (kurban) is often dedicated for having escaped a peril. Fishers are paying special tribute Shepherds are competing in to the saint. The first fish caught shepherd’s crook throw. Whoever on this day shall be eaten once on makes the longest throw would shore. After December 6, fishing enjoy the healthiest and most feis already proscribed. cund sheep throughout the year. Family and clan services are When carp or another fish with A cruciform bone from the fish’s head is sewed in small children’s hats to protect them from evil sights and all kind of evil witchcraft. It’s also curative against insomnia and snoring, helps against cattle illnesses. The bone is scraped into powder, mixed with water, left for three days on the roof under the stars, and is then given to the sick to ingurgitate.

During the Antiquity, fish was loaded with various symbolic meanings – happiness, life, vitality, stemming out probably from its fast reproduction. It was linked to the underground world: fish was a frequent oblation to the dead. Often one of the directions, west, is represented as fish. In early Christianity, it was an emblem of the newly christened, their secret sign of identification. In the Gospels, proselytism to Christianity was equated to catching fishes. The fisher denotes the christener and the fish – the christened. Until the 4th century, the image of a fish was very frequent on sarcophagi, catacombs, etc., and became a symbol of the Christ himself. The carp, along with the snake and the hen, is symbolizing the underground world, the world of the dead, the moisture, the chtonos. According to various genesis legends, a carp and a snake are wrapped around the world. In another legend, the Earth is resting on the head of a stork, and a carp is swimming under the bird’s feet. When representing the world by a vertical model – a “world’s tree”, a “tree of life”, the bottom end is always occupied by a snake or a fish. The carp is equivalent to the dragon from a mythological standpoint. A pagan precursor of St. Nicholas is the dragon and its Christianized version reserves for the saint the fate of being the intermediary between the worlds, the Upper and the Lower ones, between the Earth and the Gods. Lilia Stareva 53


Образът на повечето страни с умерен климат неизбежно се свързва с вкуса на техните вина. Това е валидно не само за класически винарски страни като Франция, Италия, Испания и Германия, но и за държави, които през последните две десетилетия трайно се настаниха на световната винена карта и будят растящо любопитство сред ценителите. Като пример, освен страните от т. нар. Нов свят (САЩ, Чили, Аржентина, ЮАР, Австралия и Нова Зеландия), могат да бъдат посочени и други като Австрия, Гърция, Унгария и дори Чехия и Израел.

The image of most moderate climate countries is inevitably linked to the tastes of their wines. This applies not only to classical vintner countries like France, Italy, Spain, and Germany but also to states that settled for good on the world’s wine map during the last two decades and that are drawing an escalating curiosity among connoisseurs. Cases in point are not only countries from the so-called New World (the U.S., Chile, Argentina, R.S.A., Australia, and New Zealand) but also Austria, Greece, Hungary, and even the Czech Republic and Israel.

BULGARIAN WINE:

54


Wine Geography

ГЕОГРАФИЯ НА ВИНОТО

Мястото на България в тази динамична йерархия е особено. Нейният ореол на много стара винена страна, в която вино се е произвеждало и пиело още от омирово време, понякога помага на рекламните послания и тласка туристическия интерес към някои древни тракийски паметници, свидетелстващи за виноделието през Античността, но всичко това няма пряко отношение към модерната винарска индустрия. Тя буквално беше преформатирана през последните десет години и този процес не е завършен. Страната все още не е показала своя действителен потенциал в тази сфера. Сигурно е единствено, че природните дадености за развитие са забележителни и успехите предстоят.

и продоволствен продукт, а не луксозна стока. В десетилетията на социализма България изнася трапезни вина изключително за съветския пазар и другите соцстрани. Едва в края на 80-те виното с марка „България” става познато на някои западни пазари и предимно в Англия, където се настанява в ниските ценови сегменти и е харесвано главно заради доброто съотношение цена-качество. След средата на 90-те, то постепенно започна да губи престиж и позиции под натиска на вина от Чили, Аржентина, Испания и Австралия. В същото време, социалните трансформации в страната предизвикаха сериозни промени във винарската индустрия. Големите винзаводи бяха приватизирани и някои впоследствие Поради исторически причифалираха, а други успяха да ни, до последната четвърт на се модернизират. Значителен миналия век българското вино проблем създаде и поземленаживее в относителна аноним- та реформа, след която старите ност. То е преди всичко храна лозови масиви се оказаха с

BG

Bulgaria’s position within this dynamic hierarchy is unusual. Its aura of a very old vintner country, in which wine was made and drank since Homeric times, is sometimes facilitating advertisement messages and is inducing touristic interest in some ancient Thracian artifacts indicative of wine making in the Antiquity, yet all this has no direct correlation with modern wine industry. The latter was literally reformatted in the course of the last ten years, and this is still a work-in-progress. The country hasn’t demonstrated its true potential yet. The only certain thing is that the natural premises for development are formidable and the achievements are still to come.

EN

For historical reasons, Bulgarian wine subsisted in relative anonymity until the last quarter of the past century. It was primarily a foodstuff, victuals, not luxurious merchandise. During the Socialism decades, Bulgaria

Българското вино: големите успехи все още са в бъдещето

The Great Achievements are Still to Come

exported table wines exclusively to the markets of the USSR and the other socialist countries. It’s at the end of the Eighties only that Bulgaria-branded wine became recognized on some Western markets, mostly in the U.K., where it established itself in the low-cost segments and where it was appreciated mostly due to the advantageous quality/ price ratio. From the Mid-Nineties on, it started gradually to lose prestige and market share under pressure from Chilean, Argentinean, Spanish, and Australian wines. In the mean time, social transformations inside the country caused substantial change of the wine industry. The large winemaking plants were privatized and some among them fell later into insolvency, while others underwent successful modernizations. The land ownership reform engendered considerable problems as well: The former huge vineyards were distributed to new owners who didn’t know what to do with

По стара традиция, девойки мачкат с крака първото грозде, а гроздовият сок се освещава за здраве и берекет.

BY OLD TRADITION, barefoot lasses are treading the first grapes, and the grape juice is sanctified for health and harvest opulence.

55


Wine Geography

ГЕОГРАФИЯ НА ВИНОТО

нови собственици, които не знаеха какво да ги правят и как да ги стопанисват. Това влоши качеството на гроздето и предизвика естествен срив на пазара.

за бели вина и Мавруд, Гъмза, Мелник и Рубин (кръстоска от Небиоло и Сира) за червени. Най-перспективен от тях изглежда Маврудът, макар че понякога предизвиква противоречиви коментари сред В началото на новото хилядо- енолозите. Създаденият от летие българският винарски историята и медиите образ на пейзаж започна динамично да това вино като тежко, плътно се променя. Създадоха се деи силно често се разминава с сетки нови винарски изби със действителния потенциал на собствени лозя, в които могат гроздето и това кара технода контролират добивите и лозите да полагат особени качеството на гроздето. Освен усилия, за да отговорят на тривиални международни очакванията. Като особено сортове като Каберне, Мерло, успешен експеримент в тази Шардоне, Мускат, Совиньон посока трябва да се посочи блан и Траминер, започна мавруда „Виница” на винарна засаждане на нови и слабо „Загрей”, произведен за първи познати у нас като Пино ноар, път през миналата година по Сира, Гренаш, Санджовезе, технология на италианското Марселан, Вионие, Немски амароне от завехнало грозде. ризлинг, Малбек, Карменере Но траен интерес могат да и др. Първите вина от тези предизвикат дори и два-три насаждения са вече на пазара. качествени местни сорта. Нека в тази връзка споменем, че АвЗа разлика от страни като Ита- стрия дължи своята бурно раслия, Португалия и Испания, тяща през последните години които имат стотици местни винарска слава изключително сортове и могат да изненадват на своя Грюнер велтлинер и любопитната и постоянно тър- по-малко на Ризлинг, Бласеща нещо различно винена уфренкиш и Санкт Лаурент. публика с вина от Турига насионал, Темпранийо, НегроаВ момента в България има маро, Примитиво, Сагрантино около 250 промишлени винари много други, България има ни с капацитет от 50 000 до малко уникални местни сор80 000 тона, които предлагат тове. Това са Мискет и Димят вина със собствени търгов-

BG

them or how to take care of them. This worsened grape quality and led to a predictable market downfall.

EN

At the outset of the new millennium, the Bulgarian vintner landscape started a vigorous change. Tens of new wineries emerged. They own vineyards in which they can exert control over grape yields and quality. In addition to widespread international varieties like Cabernet, Merlot, Chardonnay, Muscat, Sauvignon Blanc and Gewuerztraminer, planting of new and locally lesser-known ones like Pinot Noir, Syrah, Grenache, Sangiovese, Marcellan, Viognier, German Riesling, Malbec, Carmenere, etc. began. The first wines from these plantations have already hit the market.

of Nebiolo and Syrah) as reds. Most auspicious among them is Mavrud, although it sometimes draws controversial comments amongst oenologists.

This wine’s image built by history and the media as a heavy, corpulent, and strong one is often in dichotomy with the grape’s actual potential, which incites technologists to apply exceptional efforts in trying to match the expectations. The Vinica mavrud of the Zagreus winery might be highlighted as a particularly successful instance of these experimentations. It was first made last year following the Italian Amarone technology, from withered grapes. Nonetheless, a lasting interest could be stirred even from a couple or three goodquality local varieties. Let’s not As opposed to countries like forget that Austria’s booming Italy, Portugal, and Spain, which wine reputation in the last few have hundreds of autochyears is attributable exclusively thonic varieties and thus could to its Gruener Weltliner and, to surprise a curious and cona lesser extent, to Riesling, Blautinually looking for novelties fraenkisch, and Sankt Laurent. wine public with wines from Touriga Nacional, Tempranillo, There are currently about 250 Negroamaro, Primitivo, Sagran- industrial wineries offering tino and many others, Bulgaria wines with they own brand has few unique local varieties. names in Bulgaria. Their Those are Misket and Dimyat capacities are in the 50K to 80K as whites, and Mavrud, Gamza, ton range. Most of them are Melnik, and Rubin (a crossover new, equipped up-to-date and

Създадени бяха десетки нови винарски изби със собствени лозя, които контролират добивите и качеството на гроздето. TENS OF NEW WINERIES EMERGED that own their vineyards and are keeping under control grape yields and quality.

56


57


Уникални за България сортове са белите Мискет и Димят и червените Мавруд, Гъмза, Мелник и Рубин. BULGARIA’S UNIQUE VARIETIES are the whites Misket and Dimyat, and the reds Mavrud, Gamza, Melnik, and Rubin.

ски марки. Повечето са нови, модерно оборудвани и сравнително малки изби, които през последните няколко години постепенно започнаха да градят един нов и по-привлекателен образ на българското вино. Като водещи в този процес трябва да бъдат посочени „Домейн Бойар”, „Беса Вали”, „Катаржина”, „Кастра Рубра”, „Миролио”, „Дамяница” и „Тера Тангра”, а от по-малките бутикови винарни, вниманието привличат „Шато дьо Вал”, „Санта Сара”, „Синтика”, „Малката звезда”, „Боровица”, „Винарна Варна”, „Винарна Русе”, „Румелия” (с Мерул) и др. Отделни вина като „Solitaire” на „Домейн Бойар”, „Dux” на винарна „Боровица”, „Енира” на „Беса вали”, „Рото” на „Тера Тангра”, „Соето”, „Грео” и „Хипноза” на „Логодаж”, „Рубаят” на Винекс „Преслав”, „Уникато” и „Комета” на „Дамяница” очертават горното ниво в качеството, което индустрията може да постигне. Проблемът при повечето от тях е, че са доста надценени. В това отношение натискът на чуждите вина на

BG

58

българския пазар, съчетан с растящата винена култура през последните години, може да се окаже благоприятен и да принуди българските производители да регулират цените. У нас все още е трудно да се говори за тероари в строгия смисъл. Понякога изглежда полесно да се разпознае почерка на технолога. В миналото големите винарни изкупуваха грозде в цялата страна, поради което и вкусовете бяха често пъти унифицирани. Новите лозови насаждения, от които се очаква да покажат действителния потенциал на страната, все още са млади. Трябва да минат поне десет години. Въпреки това, повечето инвеститори в тази област вярват, че не е далеч денят, когато хубавото българско вино ще бъде на фокус в световните форуми, както стана през последните десетина години с по-рано пренебрегвани винени дестинации като Южна Италия, Австрия и дори Гърция. Tекст и снимки: Ясен Бориславов

relatively small wineries, which during the last few years began building gradually a new and more attractive image of the Bulgarian wine. The leaders in this process that one should point to are Domaine Boyar, Bessa Valley, Katarzyna, Castra Rubra, Miroglio, Damyanitza, and Terra Tangra, while those amongst the smaller boutique wineries that are drawing attention are Chateau de Val, Santa Sarah, Sintika, Malkata Zvezda, Borovitza, Vinarna Varna, Vinarna Rousse, Rumelia Wine Cellar (Merul), etc. Distinct wines such as Domaine Boyar’s Solitaire, the Borovitza winery’s Dux, Bessa Valley’s Enira, Terra Tangra’s Roto, Soetto, Greo, and Hypnose made by Logodaj, Vinex Preslav’s Rubaiyat, or Uniqato and Kometa from Damianitza are delimiting the upper level of quality the industry is capable of.

EN

experiencing significant growth lately, may prove beneficial and may force Bulgarian producers to temper their pricing. In this country, speaking of terroirs per se is still implausible. Sometimes recognizing the technologist’s label seems easier. In the past, large wineries were buying grapes from all around the country, which oftentimes implied homogeneous tastes. The new plantations upon which the bets for demonstrating the country’s actual potential are put are still immature. One has to wait for at least ten years. Nonetheless, most investors believe that the day when good Bulgarian wine will capture the focus of worldwide forums– as it happened within the last decade with such formerly disregarded wine destinations like Southern Italy, Austria, and even Greece– is not very distant.

The problem with most of them is that they’re pretty much overpriced. In that sense, the price pressure from foreign wines on the Bulgarian market, combined Text and photos: with an oenological culture Yassen Borislavov


www. tchergata.bg

РАЙСКО КЪТЧЕ В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА Адрес: ул.”Шипка” 34 Телефон:944 77 77 www.tchergata.bg Ресторантът разполага със собствен охраняем паркинг

ПРЕЗ ОКТОМВРИ РЕСТОРАНТ ”ЧЕРГАТА” ОТКРИ ЗИМНА ГРАДИНА С 50 МЕСТА, С ЧЕВЕРМЕ, КОЕТО СЕ ПРИГОТВЯ ПРЕД ОЧИТЕ ВИ ПО СТАРА БЪЛГАРСКА РЕЦЕПТА . ОСВЕН ТОПЛИНАТА, БЛИКАЩА ОТ КАМИНАТА, ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК И СЪБОТА ОРКЕСТЪРЪТ ЩЕ СТОПЛИ ДУШАТА ВИ. РЕСТОРАНТЪТ РАЗПОЛАГА С 250 СЕДЯЩИ МЕСТА, КОИТО СТАВАТ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОКТЕЙЛ. ”ЧЕРГАТА” Е НЕЗАБРАВИМО МЯСТО ЗА СЕМЕЙНИ И ИНТИМНИ СРЕЩИ, ДЕТСКИ ИЛИ БИЗНЕС ТЪРЖЕСТВА, СВАТБИ. С УМЕЛО СЪЧЕТАНИЕ НА МОДЕРЕН ИНТЕРИОР И ФОЛКЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ, РЕСТОРАНТЪТ Е ЕДНОВРЕМЕННО УЮТЕН И ПРОСТОРЕН, С УСЕЩАНЕ ЗА СВОБОДА И НЕПОВТОРИМА АТМОСФЕРА В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ. РАЗНООБРАЗНОТО МЕНЮ ПРЕДЛАГА ПОДБРАНИ БЪЛГАРСКИ ЯСТИЯ, ПРИГОТВЕНИ И ПОДНЕСЕНИ С ЛЮБОВ И УСМИВКА ЗА ВАС, НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРИ ЦЕНИ. ПОСЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ ФИРМЕНИ ПАРТИТА ВИ ПРЕДЛАГАМЕ КУВЕРТ ОТ 25-30 ЛВ. НОВОГОДИШЕН КУВЕРТ – 85 лв. ”ПО ДОБРЕ ДА ОТИДЕШ ДА ВИДИШ С ОЧИТЕ СИ, ОТКОЛКОТО ДА ПРОЧЕТЕШ ИЛИ ДА ТИ РАЗКАЖАТ”- ГЛАСИ СТАРА ПОГОВОРКА. ЗАПОВЯДАЙТЕ И ВИЕ В НАШИЯ РЕСТОРАНТ ”ЧЕРГАТА”, ЗА ДА ВИ ПОСРЕЩНЕМ И НАГОСТИМ, ЗА ДА ОСТАНЕ ТОЙ ЗАВИНАГИ В СЪРЦЕТО ВИ!!!

A DOWNTOWN SOFIA CORNER OF PARADISE IN OCTOBER, THE TCHERGATA RESTAURANT UNVEILED A WINTER GARDEN WITH 50 SEATS, WHERE CHEVERME IS COOKED ON A SPIT IN FRONT OF YOU ACCORDING TO AN OLD-TIME BULGARIAN RECIPE. IT’S NOT ONLY THE WARMTH FLOWING FROM THE FIREPLACE THAT YOU’D ENJOY: THE BAND WILL ALSO TAKE CARE OF YOUR GOOD MOOD ON THURSDAYS, FRIDAYS, AND SATURDAYS. THE NUMBER OF SEATS THAT THE RESTAURANT OFFERS IS 250, WHICH CAN DOUBLE WHEN ORGANIZING COCKTAIL PARTIES. TCHERGATA IS AN UNFORGETTABLE PLACE FOR FAMILY GATHERINGS AND INTIMATE MEETINGS, FOR CHILDREN’S AND BUSINESS CELEBRATIONS, AND FOR WEDDINGS. FEATURING AN INGENIOUS COMBINATION OF CONTEMPORARY INTERIOR AND FOLKLORIC ELEMENTS, THE RESTAURANT IS AT ONCE COMFY AND SPACIOUS, INSPIRING A FEELING OF FREEDOM AND HAVING AN UNMISTAKABLE AIR OF CENTENARY BULGARIAN TRADITIONS. THE VARIED MENU IS OFFERING SELECT BULGARIAN MEALS, COOKED AND SERVED WITH LOVE AND SMILE FOR YOU, AT EXCEPTIONALLY AFFORDABLE PRICES. ON THE OCCASION OF THE UPCOMING CHRISTMAS BUSINESS PARTIES, WE’RE OFFERING SPECIAL ALL-INCLUSIVE CHARGES AT 25 TO 30 LEVA. NEW YEAR'S EVE MENU – 85 BGL. “BETTER IS TO GO AND SEE RATHER THAN TO READ OR TO LISTEN ABOUT”, AS AN OLD SAYING GOES. WE’D BE WELCOMING YOU AT OUR TCHERGATA RESTAURANT; WE’LL MEET YOU AND TREAT YOU SO THAT YOU’LL KEEP IT FOREVER IN YOUR HEART!


Cherga_38  
Cherga_38  

The best of Bulgaria - history, culture, traditions, Bulgaria today

Advertisement