CHERGA 105

Page 1

THE BEST OF BULGARIA – TRAVEL, HISTORY, CULTURE, TRADITIONS www.cherga.bg • issue 105 • 2022 Цена: 5.00 лв. 70 години Ансамбъл „Филип Кутев“ 70th Anniversary of the Filip Kutev State Folklore Ensemble „Антигона“ – постановка на Ал. Морфов Покровителят на България Св. Преподобни Йоан Рилски Чудотворец This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Изложба „130 години Национален археологически музей“ ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ – архитектурен паметник с непреходна стойност Бившият хотел „Тетевен“ в Русе сияе с обновена фасада, с финансовата подкрепа на Министерство на културата Известният български график Людмил

Георгиев представи третата си самостоятелна изложба „Мойте градини“ в галерия „Средец“ на Министерство на културата Постановката на Ал. Морфов „Антигона” в Народен театър „Иван Вазов“ 70 години - Национален ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев“ ТЕАТЪРЪТ НА ЛЮБОВТА И ДУХА ПРАЗНУВА 30 години от създаването си Регионален исторически музей Кюстендил празнува своята 125-годишнина В брой 105 на списание Черга представяме: Под крилете на орлите На 20 километра южно от Русе се намира един чуден свят от непокътнатата природа от 3408 хектара, Природен парк Русенски лом ТРУДОЛЮБИЕ, РАЗВИТИЕ, ДИНАМИКА Интервю с г-жа Мехмед, кмет на Крумовград за 5-ти мандат Най-новият музей на най-стария златен рудник е с адрес Крумовград, България ПОМОРИЕ: ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ! Интервю с Павлина Павлова (Поли) – талантлива белетристка и поетеса Нейните исторически романи се радват на огромен успех сред българските читатели и се продават и в Англия, САЩ и Канада. Балчик - Фестивалният град на Балканите Любимо място на много творци, архитектурно-парковият комплекс „Двореца“ очарова и вдъхновява 6-15 16-18 20-22 24-27 28-30 34-38 42-43 32-33 40-41

CHERGA FOUNDATION

2L Samokovsko shoose str., Trade Center Boila, fl. 3, Sofia, Bulgaria email: office@cherga.bg www.cherga.bg

Chairman of the Board: Eng. Antoaneta Peeva apeeva@cherga.bg

Editor-in-chief: Eng. Antoaneta Peeva Editor: Nikola Jeliazkov, Eng. G.S. PhD

Authors: Eng. Ginka Stoeva PhD, Natalia Veleva

Marketing Director: Eng. Jeny Parova jeny@cherga.bg 0899 986 199

Dissemination: Veselin Angelov veseang@cherga.bg 0898 777 329

Boris Lachev bivanov@cherga.bg 0898 777 324

Красотата на Видин в четири сезона Ловешкият зоопарк създаден през 60-те години на XX век, втори по площ и брой на животните в България чества 60 ГОДИНИ Град Кърджали – Почитай миналото, гради бъдещето Историческият музей Правец –„Храм на познанието за древност, корени и памет“ Интервю г-жа Таня Борисова, Директор на музея СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ представя творчеството на Румен Гашаров с изложбата „Бруто – нето“ Тутракан - градът на Българската бойната слава Преп. Свети Иван Рилски –ПОКРОВИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИЯ Дом на върха –представяме къщата музей на българския музикален класик Панчо
Регионалният исторически музей във Велико
представя Божествения храм на Свети Георги Победоносец, важен обект на културно – историческия туризъм в града Чипровският килим –Постланият път към Бога Биосферният резерват „Сребърна“ е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1948 г. 44-45 50-53 54-55 64-68 72-73 76-78 60-63 70-71 74-75 46-47 48-49 Design: Maria Budeva Proofreading and translation: Nikolay Patchev
Владигеров
Търново
Хотел Villa Sintica Гр. Сандански, Промишлена зона Тел. +359 877 02 52 52 Имейл: reservations@villasintica.com www.villasintica.com

НАИМ – БАН

музей стана на 130 години

Изложбата „130 години Национален археологически музей“ представи на 25 октомври Националния археологически институт с музей (НАИМ–БАН). Тя е посветена на основаването на Народния музей, понастоящем Национален археологически институт с музей при БАН, отделен като самостоятелна институция от Българската народна библиотека през 1892 г. Това е най-старият и с най-богата колекция музей в страната. Представени са над 150 от най-интересните експонати, постъпили в колекцията на Музея още във времето, когато той е отдел в Народната библиотека до първите десетилетия на XX век. Експонатите са вписани в първата инвентарна книга на Музея. Това са различни по вид и хронология артефакти, от Праисторията до Късното Средновековие (XV–XVII в.), свидетелство за богатото културноисторическо наследство на българските земи. Директорът на НАИМ–БАН доц. Христо Попов откри изложбата в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов, министъра на културата проф. Велислав Минеков и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

В изложбата са включени някои от емблематичните за Музея експонати, част от постоянната му експозиция или участващи в тематични временни изложби. Такива са златният венец и сребърният ритон с глава на сърна от с. Розовец, Пловдивско, открити съответно през 1851 г. и 1879 г., както и находката от Върбица, Шуменско, открита през 1885 г. и включваща сребърни, бронзови и керамични съдове, елементи от въоръжението

Великотърновско, датирани в късната бронзова епоха (XIII–XII в. пр. Хр.), гробната находка от с. Ресилово, Дупнишко, от края на IV в. пр. Хр., бронзова тежест за кантар, представяща фигура на мъж от източен тип, открита в с. Башанли и датирана в І в. Нумизматичната колекция е представена със съкровище от сребърни римски монети от II – III в., открито в Ихтиман, и съкровище от златни и сребърни западноевропейски и турски монети от Русе, датирано в XVI в. Интерес представляват и находки, разкрити при строежа на Народното събрание в София през 1888 г. – глинени лампи и сечива от рог. Сред експонатите е дарителски надпис, поръчан от българския патриарх Йоаким, разказващ за построяването на храм в чест на Богородица и даряването от страна на българския цар Михаил Асен на села на Батошевския манастир (1246–1251 г.). Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Изложбата може да бъде видяна до 5 февруари. 2023 г. в зала Временни изложби на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Снимки: Пресцентър на НАИМ–БАН Photos: Press centre – NAIM–BAS

6
Археологическият
първи път. Сред тях са колективната находка от кухи бронзови брадвички от Горско Косово,
и конска амуниция. По-голяма част от представените в изложбата експонати се показват пред широката публика за

NAIM – BAS The Archaeological Museum turned 130

The „130 years of the National Archaeological Museum“ exhibition was presented on October 25 by the National Archaeological Institute with Museum at the BAS (NAIM–BAS). It is dedicated to the founding of the National Museum, now the National Archaeological Institute with Museum, separated from the Bulgarian National Library in 1892 as an independent institution. It is the oldest museum in the country with the richest collection. More than 150 of the most interesting exhibits that entered the Museum's collection from the time when it was a department of the National Library until the first decades of the 20th century are presented. The exhibits are recorded in the first inventory book of the Museum. These are artefacts of different types and chronology, from Prehistory to the Late Middle Ages (XV–XVII centuries), testimony to the rich cultural and historical heritage of the Bulgarian lands.

The director of the NAIMBAS, Prof. Hristo Popov, opened the exhibition in the presence of Prof. Sasho Penov, Minister of Education and Science, Prof. Velislav Minekov, Minister of Culture, and Acad. Julian Revalski, Chairman of the BAS.

The exhibition includes some of the emblematic exhibits of the Museum, part of its permanent exposition or participating in

thematic temporary exhibitions. Such are the gold wreath and the silver rhyton with a doe's head from the village of Rozovets, Plovdiv region, discovered in 1851 and 1879, respectively, as well as the find from Varbitsa, Shumen region, discovered in 1885 and including silver, bronze and ceramic vessels, weapon implements, and horse ammunition.

Most of the exhibits presented in the exhibition are being shown to the general public for the first time. Among them are the collective find of hollow bronze hatchets from Gorsko Kosovo, Veliko Tarnovo region, dated to the Late Bronze Age (XIII–XII centuries BCE), the grave find from the village of Resilovo, Dupnitsa region, from the end of the IV century BCE, a bronze scale weight representing a male figure of an eastern type, found in the village of Bashanli and dated to the 1st century. The numismatic collection is represented by a hoard of silver Roman coins of the 2nd – 3rd centuries

found in Ihtiman and a hoard of gold and silver Western European and Turkish coins from Ruse, dated in the 16th century. Also of interest are finds discovered during the construction of the National Assembly building in Sofia in 1888 – clay lamps and horn tools. Among the exhibits is a donation inscription commissioned by the Bulgarian patriarch Joachim, telling about the construction of a temple in honour of the Holy Theotocos and the donation by the Bulgarian king Michael Asen of villages to the Batoshevski Monastery (1246–1251).

The exhibition can be seen until February 5, 2023 in the Temporary Exhibitions Hall of the National Archaeological Institute with Museum at the BAS.

The exhibition is organised with the financial support of the Ministry of Culture.

This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

Пловдив – град с хилядолетна история. Най-старият град в Европа! Съхранил десетки исторически паметници и забележителности и до днес! Кой не би се гордял с него. А той си е наш – български. И това е факт, който никой не може да промени! Десетки са забележителностите и култови артефакти в града. Днес ще ви срещнем с един от тях – Епископската базилика на Филипополис, античния предшественик на днешен Пловдив! Това е най-голямата раннохристиянска църква в страната от времето на Римската империя, построена след признаването на християнството в Римската империя през 313 година. Широка е 36 м и е дълга около 90 м и включва: централен и два странични кораба, абсида, нартекс (преддверие) и атриум с колонади. В централната ú част е имало т.нар. „презвитерум“ – платформа за епископа и духовенството. Базиликата е построена върху развалините на антична сграда, вероятно от 1-ви век след Христа. След изоставянето на църквата през 10–12 в. на мястото ú се появява голям християнски некропол с гробищна църква, украсен с изящни стенописи. Мозайките, запечатали

образите на повече от 100 птици, са най-ценните запазени и до днес части на сградата. Те образуват два пласта, с обща площ от 2000 кв. метра. Възстановяването им е сред най-значимите реставрационни проекти в България от последните няколко десетилетия, осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Община Пловдив и Министерството на културата и с участието на стотици доброволци. Кандидатурата – още един щрих към приноса на страната ни и конкретно на Пловдив, един от най-старите градове на континента, в опазването на културното наследство. Епископската базилика на Филипопол е особено ценен и посещаван обект и до днес. Намира се в близост до централния площад и католическата катедрала „Св. Лудвиг“.

MONUMENT OF imperishable value

Plovdiv – a city with a millennial history. The oldest city in Europe! Preserved dozens of historical monuments and landmarks to this day! Who wouldn't be proud of it! And it’s ours –Bulgarian. And this is a fact that no one can change! There are dozens of landmarks and cult artefacts in the city. Today we will meet you with one of them – the Episcopal Basilica of Philippopolis, the ancestor of today's Plovdiv! It is the largest early Christian church in the country, from the time of the Roman Empire, built after the recognition of Christianity across the empire in 313. It is 36 m wide and about 90 m long and includes: a central and two side naves, an apse, a narthex and an atrium with colonnades. In its central part there was the so-called „presbyterum“ – a platform for the bishop and the clergy.

The basilica was built on the ruins of an ancient building, probably from the 1st century CE. After the abandonment of the church in the 10th – 12th centuries, a large Christian necropolis with a cemetery church appeared in its place, decorated with exquisite wall paintings.

The mosaics, which sealed the images of more than 100 birds, are the most valuable parts of the building preserved to this day. They form two layers, with a total area of 2000 square meters. Their restoration is among the most significant restoration projects in Bulgaria over the last few decades, carried out with the support of the America for Bulgaria Foundation, the Municipality of Plovdiv and the Ministry of Culture, and with the participation of hundreds of volunteers.

The candidature – another facet of the contribution of our country and specifically of Plovdiv, one of the oldest cities on the continent, in the preservation of cultural heritage.

The Episcopal Basilica of Philippopolis is a particularly valuable and visited site to this day. It's located near the central square and the St. Ludwig Catholic Cathedral.

ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ –архитектурен паметник с непреходна стойност THE EPISCOPAL BASILICA OF Philippopolis –AN ARCHITECTURAL
Снимки: Антони Георгиев
This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Photos: Antoni Georgiev

Русе е най-големият пристанищен град по българския бряг на река Дунав и пети по големина в страната. Градът е бил един от най-големите и важните в Османската империя. Тук са се намирали консулствата на повечето европейски държави през XIX в., централите на големите банки, търговски представителства и др. След Освобождението град Русе търпи още по-голям разцвет. Постепенно централната част на града се превръща в едно великолепно пространство. Появяват се все повече нови сгради, чиито собственици са банкери и успешни търговци, които не жалят средства, за да построят архитектурни бижута. Стилът на много от сградите е повлиян от архитектурата на изящната Виена, което кара съвременниците да наричат града „Малката Виена“. Днес Русе е известен със запазени 270 единични и ансамблови архитектурни паметници на културата с местно или национално значение, от края на XIX и началото на ХХ век, които му придават неповторима атмосфера. Една от емблематичните сгради на града е някогашният хотел „Тетевен“ до Доходното здание, който е недвижима културна ценност от местно значение. Построена е през 1897 г. по проект на италианския архитект Нино Росети за френския фабрикант Андрея Тюрийо. През 1902 г. Братан Ревенски, който е родом от Тетевен, купува сградата. На приземния етаж е направена сладкарница „Тетевен“, в типично виенски стил, която работи до началото на 90те години на 20 век. (Повече от 80 години!) На горните етажи е разположен „Гранд хотел Тетевен“. От 2021 г. започва ремонт на фасадата и покрива на сградата, след спечелен проект за финансова подкрепа от Министерство на културата по линия на Програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство“ – 2021 г. Сумата за консервационно- реставрационни работи

Ruse is the largest portuary city on the Bulgarian bank of the Danube River and the fifth largest in the country. The city was among the largest and most important ones in the Ottoman Empire. The consulates of most European countries, the headquarters of major banks, trade missions, etc. were located here in the 19th century, After the Liberation, the city of Ruse flourished even more. Gradually, the central part of the city turned into a magnificent space. More and more new buildings were appearing, the owners of which were bankers and successful businessmen who spared no expense to build architectural jewels. The style of many of the buildings was influenced by the architecture of fine Vienna, leading contemporaries to call the city „Little Vienna“.

Today Ruse is known for its 270 cultural monuments of local or national importance preserved: architectural individual and ensemble artefacts from the late XIX and the early XX century, which give it a unique atmosphere. One of the emblematic buildings of the city is the former Teteven hotel next to the Revenue Building, which is an immovable cultural asset of local importance. It was built in 1897 according to a project by the Italian architect Nino Rossetti for the French manufacturer André Turillo. In 1902, Bratan Revenski, a native of Teteven, bought the building. On the ground floor, a pastry shop Teteven was made, in a typical Viennese style, which operated until the early 1990 s. (More than 80 years!) On the upper floors is located the Teteven Grand Hotel.

From 2021, renovation of the facade and roof of the building has begun, after winning a project for financial support from the Ministry of Culture under Program 1: „Protection of immovable cultural heritage“ – 2021. The amount for conservation and restoration works is nearly 108,000 BGN

е близо 108 000 лв.
Бившият хотел „Тетевен“ в Русе сияе с обновена фасада Преди Сега Сега
This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата
The facade of the former Teteven Hotel in Ruse attracts with its updated image

През октомври известният български график Людмил Георгиев представи третата си самостоятелна изложба „Мойте градини“ в галерия „Средец“ на Министерство на културата. Изложените графики, според автора са своеобразна метафора на човешките емоции и опит, подредени в съзнанието на автора, като грижливо отгледана градина. „Много държах на „й“-то – мойта градина, хареса ми като метафора, една градина стига, тя е като собствен мир, който трябва да се подрежда. Имам самочувствието да поканя гости, зрители. Те ще видят най-новите ми неща от последните 1-2 години. Бях много плодовит, благодарение на пандемията. Не мога да търпя творбите ми да стоят с гръб към стената. Не пращам послания. Те са скрити. Явните ги владеят едни други хора. Моите неща се отличават с нехарактерен за графичното изкуство колорит –това съм аз, това са моите градини. Графиката не е за неподготвени хора. Нашата мисия е да раз-

казваме и да образоваме, за да не е толкова голяма диференциацията. Пътят не е лесен нито за старите, нито за младите. Да си художник изисква да си много луд. Като се качиш на тия релси, трябва да си ги следваш. Да си художник е начин на живот. Организирам конкурс за младите художници, вече тече третото издание, стимулираме младите графици. Младостта е един етап, въпросът е до къде ще се стигне.“ В типичния за художника стил, на границата между конкретната натура и абстракцията, творбите на Людмил Георгиев предлагат на зрителя „убежище“ от хаоса на съвременния живот.

In October, the renowned Bulgarian engraver Ludmil Georgiev presented his third exhibition, Mine Gardens, in the Sredets gallery of the Ministry of Culture. According to the author, the exhibited engravings are a kind of metaphor of human emotions and experience, arranged in the author's mind, like a carefully cultivated garden.

“I was very fond of the 'mine' – mine garden; I liked it as a metaphor, a garden is enough, it is like its own universe that needs to be arranged. I have the confidence to invite guests, viewers. They will see my latest things since the last 1–2 years. I've been very prolific thanks to the pandemic. I can't stand my works with their backs to the wall. I don't send messages. They're hidden. The obvious ones are owned by some other people. My

things are distinguishable by a colour uncharacteristic of engraving – this is me, these are my gardens. Engraving is not for the unprepared. Our mission is to tell and educate so that the differentiation is not so strong. The road is not easy for either the old or the young. Being an artist requires you to be very crazy. When you get on these rails, you have to follow them. Being an artist is a way of life. I’m organizing a competition for young artists, the third edition is already underway; we are stimulating young engravers. Youth is a phase, the question is how far it will go.“

In the artist's typical style, on the border between factual nature and abstraction, Ludmil Georgiev's works offer the viewer a „refuge“ from the chaos of modern life.

10
Изложба в галерия „Средец“ – „Мойте градини“,
изложба
графика на Людмил Георгиев
„My Gardens“, an exhibition of engravings
Ludmil Georgiev Снимка: Пресцентър на Министерство на културата Photos: Press centre of the Ministry of Culture This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Exhibition in the Sredets gallery –
by

„Антигона“

ския репертоар,

България

ната премиера на Александър Морфов, театралното събитие на Плевенския театър. След седемгодишно отсъствие от българска сцена Морфов постави ярко театрален, ансамблов спектакъл, в който се открояват изпълненията на Деян Донков, Милена Ерменкова, Надя Керанова, Александър Кънев и Ованес Торосян. Цялата трупа работи като единен организъм, за да разкрие механизмите на трагедията, валидни от Античността до наши дни. Антигона на Милена Ерменкова завладява със силата на духа, със заложения в нея морален камертон. Тя е такава, каквато е и нищо не може да я отклони от предначертания път. Не може да не се погребват мъртвите, не може да не се зачитат близките и да се отменя постигнатото във вековете. Действието се развива сред голяма библиотека (сценографията е на Семьон Пастух и Тита Димова-Вантек) и само на Антигона е дадено правото да се възкачи на върха ú, защото тя и поетични натури като нея познават действената сила на думите и са способни на дела в мигове на поли-

„Antigone“ in the Ivan Vazov National Theatre – staging by Al. Morfov

тически и социални изпитания. Архетипната история е построена от режисьора и талантливия екип като остро съвременно представление, в което старите митове се четат по пораждащ трагическо напрежение начин. Човечеството не е годно да се учи в хода на историята, то се лута в лабиринта на заблудите си, блъска се в стените на безкрайната си жестокост и безмилостно унищожава най-добрите. Креон на Деян Донков е забавляващ се тиранин, готов да отиде до крайност, за да запази властта си. За него няма никакво значение кой е виновен и кой не, той не се интересува от морални дилеми – важно е да не се излиза от играта, в която да си на върха. Звучи познато, нали? Използвани са идеи и фрагменти от текстове на Софокъл, Рой Хен и Александър Морфов.

Anouilh's Antigone returned to the European repertoire, and returned to Bulgaria, too, with the long-awaited premiere of Alexander Morfov, the theatrical event of the Pleven Theatre. After a seven-year absence from the Bulgarian stage, Morfov staged a vividly theatrical, ensemble performance, in which the performances of Deyan Donkov, Milena Ermenkova, Nadia Keranova, Alexander Kanev and Ovanes Torosyan

stand out. The entire troupe works as a single organism to reveal the mechanisms of tragedy valid from Antiquity to the present day.

Milena Ermenkova's Antigone captivates with her strength of spirit, with her inherent moral tuning fork. She is what she is and nothing can divert her from the pre-charted path. One cannot not bury the dead, one cannot disrespect the loved ones and undo what has been achieved over the centuries. The action takes place in a large library (set design by Semyon Pastukh and Tita Dimova-Vantek) and only Antigone is given the right to ascend to its top, because she and poetic natures like her know the effective power of words and are capable of deeds in moments of political and social trials.

The archetypal story is constructed by the director and the talented team as a sharp contemporary performance in which the old myths are read in a way that generates tragic tension. Humanity is not fit to learn in the course of history, it wanders in the labyrinth of its delusions, crashes into the walls of its infinite cruelty and mercilessly destroys the best.

Deyan Donkov's Creon is a fun-loving tyrant willing to go to extremes to maintain his power. It does not matter to him who’s guilty and who’s not; he’s not interested in moral dilemmas - what’s important is not to leave the game, in which you should be at the top.

Sounds familiar, right?

Ideas and fragments of texts by Sophocles, Roy Hen and Alexander Morfov are used.

на
в
Жан Ануи се върна
европей-
върна се и в
с дългоочаква-
в НТ
Вазов“ –постановка
„Антигона”
„Иван
на Ал. Морфов
Снимки: Пресцентър на НТ „Иван Вазов“
Jean
This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Photos: Press centre of the Ivan Vazov National Theatre

Изминаха 30 години от деня, когато, на 26.09.1992 г., актрисата Милена Червенкова и драматургът Сергей Литвиненко основаха „Арт Театър“ –първият независим, частен театър в столицата. Днес той заема достойно място в културната среда на България, без да прекъсва дейността си цели три десетилетия! Факт, който е феноменален не само за страната ни, но и за цяла Източна Европа. Сътворителката на Арт Театъра –Милена Червенкова – директор, продуцент, мениджър и актриса е убедена, че „Това се дължи на огромната любов към театъра, на младежкото дръзновение и ентусиазъм; на доверието от страна на Евгени Табачников – дипломат и директор на Руския културно-информационен център (РКИЦ) тогава, който ни предостави сцена и база за развитие; на сърдечната подкрепа от актьорите, режисьорите, композиторите. Хората, с които поставихме първия спектакъл, наричам „съоснователи“. Това бяха артистът Георги Златарев и композиторът Нивелин Мирков.“ В началото репертоарът на „Арт Театър“ е грижливо подбран от световна класика за деца и юноши. Постановки като „Житената питка“, „Пипи Дългото чорапче“„Снежната кралица“, „Магьосникът от Оз“ и др. създават вълнуващи преживявания за

Театърът на любовта

и духа празнува юбилей

The theatre of love and spirit celebrates anniversary

малките зрители. За тях се организират и пищни, весели Новогодишни тържества. Постепенно, репертоарът на „Арт Театър“ се обогатява с нови форми на изява, разширява зрителската аудитория чрез спектакли за възрастни. През ноември 1997 г, в София пристига рускияt проф. Ал. Великовский, режисьор и

30 years have elapsed since the day, September 26, 1992, actress Milena Chervenkova and playwright Sergey Litvinenko founded Art Theatre – the first independent, private theatre in the capital. Today, it occupies a worthy place in the cultural environment of Bulgaria, without interrupting its

академи-

театър „Сергей Образцов“ от Москва. У нас те гостуваха на сцената на Народния театър „Иван

activity for three decades! A fact that is phenomenal not only for our country, but also for Eastern Europe in general. The co-creator of the Art Theatre, Milena Chervenkova – director, producer, manager and actress – is convinced that „...This is due to the great love for the theatre, the youthful daring and enthusiasm; to the trust of Yevgeni Tabachnikov – diplomat and director of the Russian Cultural and Information Centre

(RCIC) at the time – who provided us with a stage and base for development; to the hearty support of the actors, directors, composers. I call the people with whom we staged the first show ‘co-founders’. These were actor Georgi Zlatarev and composer Nivelin Mirkov.“ In the beginning, the repertoire of Art Theatre was carefully selected from world classics for children and teenagers. Productions such as The Rye Bread, Pippi Longstocking, The Snow Queen, The Wizard of Oz and others create exciting experiences for young viewers. Lavish, cheerful New Year celebrations are also organized for them. Gradually, the repertoire of the Art Theatre is enriched with new forms of performance, expands the audience through shows for adults. In November, 1997, Russian Prof. Al. Velikovsky arrived in Sofia to stage the play The Little Prince. He was director and teacher at the Muscovite TYZ (Theatre of the Young Viewers). Working with the professor marked a qualitatively new level of cooperation. It unfolded the potential of the growing professional troupe that knows foreign languages. Large bilateral exchange tours of the Art Theatre with the famous Muscovite Sergei Obraztsov academic theatre followed. In our country, they were guests on the stage of the Ivan Vazov National Theatre.

12
педагог от
за да постави
отбелязва качествено нов етап на сътрудничество. В него се разгръща потенциала на растящата професионална трупа,
езици.
двустранни
гастроли
със
ТЮЗ – Москва,
пиесата „Малкия принц“. Работата с професора
владееща чужди
Следват големи
разменни
на „Арт Театър“
знаменития
чен

Вазов“. Под зоркото око на проф. Великовский се репетират постановки за възрастни: „При закрити врати“, „Пушкин…Анджело“ по Пушкин и Шекспир и др. „Кучета“ от Л. и А. Чутко е селекциониран и представен на френски език на Международния театрален фестивал в Авиньон, Франция. Посланик Ирина Бокова лично приветства трупата. Театърът продължава да жъне успехи у нас и в чужбина. Той е сред малкото театрални трупи с поетични спектакли. В Арт Театър през годините са работили над 80 актьори, а общият брой на изиграните представления надвиши 2130. Освен гост-режисьорите като проф. Великовский, тук се изявяват и български режисьори като Бойко Илиев, Съби Събев, Иван Кондов, Надя Асенова, доц. Александьр Илиев, Димитър Стоянов, и др. Проф. Надежда Сейкова е Почетен художествен ръководител на Арт Театъра, привличащ млади актьори от випуските на НАТФИЗ. През тази година целият театрален сезон е посветен на юбилея, който бе тържествено отбелязан с премиерата на авторския спектакъл на Милена Червенкова: „Арт Театър – толкова много любов!“. Думите ú звучат като изповед за изминатия път, за изпитанията и радостите. Трима блестящи музиканти – Даниела Николова цигуларка, концертмайстор на симфоничния оркестър в Сарагоса, Испания, Мишо Шишков – Баща и Марио Йоцов на пианото, чрез музиката отмерват пулса на времето на тези 30 години, изпълнени с много

любов. С поглед към постигнатото, директор Червенкова заяви: „В Арт Театъра, на който съм посветила живота си, се случи една изключителна, вълшебна симбиоза между таланта на български актьори и професионализма на руски режисьори. Тя дава своите добри плодове. Мечтаем за собствена сграда, в която да пренесем

Under the watchful eye of Prof. Velikovsky, productions for adults are rehearsed: Behind closed doors, Pushkin...Angelo based upon Pushkin and Shakespeare, etc. Dogs by L. and A. Chutko was selected and presented in French at the International Theatre Festival in Avignon, France. Ambassador

abroad. It is among the few theatre companies with poetic performances. Over 80 actors have worked in the Art Theatre over the years, and the total number of performances exceeded 2130. In addition to guest directors such as Prof. Velikovsky, Bulgarian directors such as Boyko Iliev, Sabi Sabev, Ivan Kondov, Nadia Asenova, Assoc. Prof. Alexandre Iliev, Dimitar Stoyanov, etc. also perform here. Prof. Nadezhda Seykova is Honorary Artistic Director of the Art Theatre, attracting young actors from NATFIZ graduates. This year, the entire theatre season is dedicated to the anniversary, which was solemnly celebrated with the premiere of Milena Chervenkova's author's play „Art Theatre – so much love!“. Her words sound like a confession about the journey, about trials and joys. Three brilliant musicians – Daniela Nikolova, violinist, concert master of the symphony orchestra in Zaragoza, Spain, Misho Shishkov –Father and Mario Yotsov on the piano, measure through music the pulse of time of these 30 years, filled with a lot of love. Looking at what has been achieved, director Chervenkova said: „In the Art Theatre, to which I have dedicated my life, an extraordinary, magical symbiosis between the talent of Bulgarian actors and the professionalism of Russian directors took place. It bears its good fruits. We dream of our own building, in which we could carry the energy of the spirit with us. Bulgaria is a country of the spirit!“

Ginka Stoeva, M.Eng., PhD

със себе си енергията на духа. България е страна на духа!“ Д-р инж. Гинка Стоева
Irina Bokova personally welcomed the troupe. The theatre continued to reap success at home and
Адрес: гр. София, АРТ сцена на Шипка 34 (РКИЦ), тел. 0895 43 78 22 Address: Sofia, ART scene at Shipka 34 (RCIC), ph. 0895 43 78 22 This project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

фолклорно изкуство, каквато е и досега. Основател и главен художествен ръководител на ансамбъла от неговото създаване е големият български композитор Филип

Кутев (1903–1982), един от найдобрите познавачи на българската народна музика. Танцовата група се е ръководила от народната артистка – хореограф Маргарита Дикова, работила дълги години в областта на българските народни танци. За диригент е бил привлечен Иван Кавалджиев; за филологфолклорист – Мария Кутева. През тази година се чества 70-годишната история на Ансамбъла и по този повод се проведе национално турне с подкрепата на Министерството на културата. В състав с над 80 души екип бяха осъществени юбилейни концерти в София, Шумен, Велико Търново, Добрич, Русе, Варна, Бургас и др. Юбилейната година завърши на 4 декември с четвърти концерт с нова, различна програма в зала 1 на НДК. Публиката се докосна до внушителните гласове, магнетичните музиканти и виртуозните танцьори на емблемата на фолклорното сценично изкуство – ДФА „Филип Кутев“! Националното юбилейно турне „70 години ДФА Филип Кутев“ се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ е създаден през 1951 г. Още от самото начало той е сформиран като 70 години
Кутев“ Снимки: Пресцентър останало като теория, организация и т.н. се добавя от Ансамбъла и благодарение на
превръща в една престижна школа за сценично
ДФА „Филип
това, той се

70th anniversary of the Filip Kutev State Folklore Ensemble

The Filip Kutev State Ensemble for Folk Songs and Dances was founded in 1951. From the very beginning, it was formed as a professional team. The first modest but talented young singers, dancers and instrumentalists joined the Ensemble after a serious selection at a specially held national competition.

Along with their artistic talent, they also brought the incalculable folklore wealth of their birthplaces.

Everything else like theory, organization, etc. was added by the Ensemble, and thanks to this, it became a prestigious school of stage folk art, as it is until now.

The founder and chief artistic director of the ensemble since its foundation

was the great Bulgarian composer Filip Kutev (1903–1982), one of the best authorities of Bulgarian folk music. The dance group was led by the folk artist – choreographer Margarita Dikova, who worked for many years in the field of Bulgarian folk dances. Ivan Kavaldzhiev was hired as conductor; for philologist-folklorist –Maria Kuteva.

This year marks the 70-year history of the Ensemble, and on this occasion, a national tour was held with the support of the Ministry of Culture. With a team of over 80 people, jubilee concerts were held in Sofia, Shumen, Veliko

Tarnovo, Dobrich, Ruse, Varna, Burgas, etc. The anniversary year ended on December 4 with a fourth concert with a new, different program in Hall 1 of the National Palace of Culture.

The public was able to touch the impressive voices, the magnetic musicians and the virtuoso dancers of the emblem of folk stage art – the Filip Kutev SFE!

The „70 years of the Filip Kutev SFE“ national jubilee tour is being held with the financial support of the Ministry of Culture

project is implemented with the financial support of the Ministry of Culture

This
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

За тези изминали години той се утвърди като водещ център за изследването на историята и културата в югозападния регион на българското етническо землище на Балканския полуостров. В резултат на дългогодишните проучвания и събирателска дейност, музейните фондове и експозиционни зали съхраняват изключителни образци на човешката цивилизация от всички исторически периоди. Представените археологически, архитектурни, художествени и документални паметници, облекло и предмети на бита, разкриват духовната култура и идентичност на хората, обитавали и обитаващи Кюстендил

Сред тях

най-старите календари, познати в Европа, изобразен върху керамичен модел на пещ и прешлен за вретено с изображение на двете съзвездия Голямата мечка и Лебед от V хил. пр. Хр.; златни погребални

един

венци и сфероиден съд със спортна сцена от антична Пауталия; средновековно нападателно въоръжение и ръкописни книги върху пергамент от средновековния Велбъжд; сребърни и бронзови монети от VI в. пр. Хр. до Късното средновековие и Възраждането. МУЗЕЕН КЪТ ЗА ДЕЦА И ЛЮБОПИТНИ ВЪЗРАСТНИ – ЗАЛА „АСКЛЕПИЙ“, провокира любопитството на децата към историята на земите, където днес е разположен град Кюстендил. Малките посетители могат да поиграят с копия на предмети, експонирани в музея,

АРХЕОЛОГИЧЕСКА И НУМИЗМАТИЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ –ЗАЛА „АСКЛЕПИЙ“, представя историята на Кюстендилския регион от VII хилядолетие пр. Хр. до XVII в. в артефакти – движими културни Създаден като училищен музей, който се явява първият в Югозападна България и третият в страната, през ноември 2022 г., Регионален исторически музей – Кюстендил празнува своята 125-годишнина ценности,
в разделите
и
и неговите прилежащи територии.
обособени
„Праистория“, „Античност“, „Средновековие“
„Нумизматика“.
са
от
да
костюми от
и Средновековието,
се
в
строители и монетни детективи.
е привлекателно и за родителите,
с удоволствие
с децата
изпробват
Античността
да
преобразят
антични
Мястото
които
се забавляват
си.

Created as a school museum in November 2022, it is the first in South-West Bulgaria and the third nationwide

The Kyustendil Regional Museum of History celebrates its 125th anniversary

For these past years, it has established itself as a leading centre for the study of history and culture in the southwestern region of the Bulgarian ethnic land on the Balkan Peninsula. As a result of long-term research and collecting activities, the museum funds and exhibition halls store exceptional examples of human civilization from all historical periods. The presented archaeological, architectural, artistic and documentary monuments, clothing and household items reveal the spiritual culture and identity of the people who lived and live in Kyustendil and its adjacent territories.

The Archaeological and Numismatic Exhibition in the Asclepius Hall presents the history of the Kyustendil region from the 7th millennium BCE to the 17th century CE in artefacts - movable cultural values, separated into the sections Prehistory, Antiquity, Middle Ages, and Numismatics. Among them are one of the oldest calendars known in Europe,

drawn on a ceramic model of a furnace; a spindle vertebra with the image of the two constellations Ursa Major and Cygnus from the 5th millennium BCE; gold funerary wreaths and a spheroid vessel with a sports scene from ancient Pautalia; medieval offensive weaponry and manuscript books on parchment from medieval Velbuzhd; silver and bronze coins from the 6th century BCE. to the Late Middle Ages and the Renaissance.

Museum Corner for Children and Curious Adults – in the Asclepius Hall, provokes children's curiosity about the history of the lands where the city of Kyustendil is located today. Young visitors can play with replicas of objects exhibited in the museum, try on costumes from Antiquity and the Middle Ages, transform themselves into ancient builders and coin detectives. The place is also attractive for parents who enjoy having fun

17

КЪЩА МУЗЕЙ „ИЛЬО ВОЙВОДА“, построена през 70 години на XIX в. След Освобождението от 1878 г. до 1898 г. в нея живee Ильо Войвода, един от най-бележитите дейци на българското националноосвободително движение, главен воевода на доброволческите чети в Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г. Къщата е реставрирана през 1979–1980 г. и официално открита като музей през месец януари 1981 г. КЪЩА МУЗЕЙ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ“ е построена по проект, реализиран от Община Кюстендил и Посланикът на Държавата Израел в България Негово

колекции от веществени и писмени извори по темата. СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА „СВ. ГЕОРГИ“, е една от най-старите запазени на територията на Югозападна България, построена в XI–XII в. Национален паметник на културата с голяма археологическа, художествена и историческа стойност. Други обекти към Регионален исторически музей – Кюстендил

with their children. Ilyo Voivoda Museum House, built in the 1870s. After the Liberation, from 1878 to 1898, it was inhabited by Ilyo Voivoda, one of the most prominent figures of the Bulgarian national liberation movement, chief voivode of the volunteer troops in the Russo-Turkish Liberation War of 1877–1878. The house was restored in 19791980 and opened officially as a museum in January 1981.

Dimitar Peshev Museum House was built according to a project implemented by the Municipality of Kyustendil and the Ambassador of the State of Israel to Bulgaria His Excellency Emmanuel Zisman and financed by the Union of Bulgarian Jews in Israel. It is the only museum in the country related to the salvation and the rescuers of Bulgarian Jews during the Second World War and is the museum with one of the largest collections of material and written sources on the subject.

The St. Georgi Medieval Church is one of the oldest

preserved on the territory of Southwest Bulgaria, built in the 11–12th centuries. It’s a national monument of culture of great archaeological, artistic and historical value.

Other sites managed by the Kyustendil Regional Museum of History are the Ahmed Bey Mosque (16th century) with a hall for temporary exhibitions, the Pirgovata Kula (15th century) – a residential and defensive medieval tower and the Emfiedzhieva Kashta Museum House with an exhibition

presenting the citizen’s lifestyle of the wealthier part of the population of the Kyustendil region from the late 19th and the early 20th centuries.

18
на
Втората
и
са Джамията „Ахмед Бей“ (16и в.) със зала за временни изложби, Пирговата Кула (15и в.) –жилищна и отбранителна средновековна кула и КЪЩАТА МУЗЕЙ „ЕМФИЕДЖИЕВА КЪЩА“ с експозиция, представяща градския бит на по-заможната част от населението на Кюстендилския край от края на 19и и началото на 20и в.
Превъзходителство Емануел Зисман и финансиран от Съюза на българските евреи в Израел. Той е единственият музей в страната, свързан със спасяването и спасителите
българските евреи през
световна война
с една от най-големите

Багрите на есента и галещите слънчеви лъчи сякаш ни приканват да излезем навън. Ако копнеете за нещо красиво и различно, може би е време да се отправите към град Русе. На 20 километра южно от него, бихте се озовали в един чуден свят от непокътнатата природа. Вековни дървета нашепват легенди край древните крепости, а високо в небето кръжат орли. Сред величествените, почти отвесни скали с необикновени форми и буйната растителност,

The colours of autumn and the caressing rays of the sun seem to invite us to go outside. If you long for something beautiful and different, maybe it's time to head to the city of Ruse. 20 kilometres south of it, you’d find yourself in a wonderful world of unspoilt nature. Centennial trees whisper legends near ancient fortresses, and eagles circle high in the sky. Among the majestic, almost vertical cliffs with unusual shapes and the lush vegetation, meander the blue waters of the Rusenski Lom River.

The eponymous nature park is a protected area of 3408 hectares. In it, different experiences can be chosen or combined, according to the wishes of the visitors. Rest in contemplation of picturesque landscapes with 902 species of plants, 22 species of fish, crabs, snails and mussels, 10 species of amphibians and an amazing 66 species of mammals! Many are rare and some are protected. Birds have long appreciated the charms of this place, because 190 species have chosen it as their habitat. Of them, 110 species are nesting

камини. „Дендропътеката“,

лъкатушат сините води на река Русенски лом. Природният парк който носи нейното име е защитена територия от 3408 хектара. В него могат да се изберат или съчетаят различни преживявания, според желанието на посетителите. Отдих в съзерцание на живописни пейзажи с 902 вида растения, 22 вида риби, раци, охлюви и речни миди, 10 вида земноводни и невероятните 66 вида бозайници! Много са рядко срещани, а някои защитени. Птиците отдавна са оценили прелестите на това място, защото 190 вида са го избрали за свое обитание. От тях, 110 вида свиват тук гнездата си. Тук живеят скалния орел (Aquila chrysaetos), египетския лешояд (Neophron percnopterus), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), червения ангъч (Tadorna ferruginea), ловния сокол (Falco cherrug) и др. За любителите на активния туризъм има изградени опознавателни пешеходни маршрути със заслони и

THE WINGS OF EAGLES

here. Here live the golden eagle (Aquila chrysaetos), the Egyptian vulture (Neophron percnopterus), the white-tailed buzzard (Buteo rufinus), the red heron (Tadorna ferruginea), the hunting falcon (Falco cherrug) and, others. For lovers of active tourism, there are educational walking itineraries with shelters and fireplaces. The Dendrotrail, for example, introduces tourists to plant species. There are terrains for practising cycling, suitable sites for rock climbing or caving, in caverns similar to

the beautiful Orlova Chuka, as well as the possibility of canoeing on the river. The Rusenski Lom Nature Park is a fertile place for scientific research. It has attracted many scientists and researchers from various fields of knowledge over the years. Archaeological and historical finds promise unforgettable moments in the footsteps of our ancestors. Two of them deserve special attention: the Ivanovo Rock Churches archaeological reserve and the medieval town of Cherven.

например, запознава туристите с растителните видове. Има терени за практикуване на велотуризъм, подходящи обекти за скално катерене или спускане в пещери,
красивата Орлова
както и възможност да се кара кану
Природният
лом
научно
подобни на
чука,
по реката.
парк Русенски
е благодатно място за
изследователска работа. То е привлякло през годините много учени и изследователи от различни области
ПОД КРИЛЕТЕ НА ОРЛИТЕ
UNDER

Археологическите и исторически находки обещават незабравими мигове по следите на нашите предци. Две от тях заслужават особено внимание: археологическият резерват „Ивановски скални църкви“ и средновековния град Червен. Ивановски скални църкви Наречени са така поради близостта им със село Иваново, което е отправна точка, за да стигнете до тях. Те са безценно съкровище на повече от 9 века, обявено за национален обект под закрилата на ЮНЕСКО. Обединяват около 20 църкви, параклиси и килии. Има исторически сведения, че първите отшелници са пристигнали през 10-11 век. Десетилетия по-късно това място постепенно се превръща в средище на духовен живот с повече от 300 монашески килии и над 40 скални храма, свързани един с друг чрез скална пътека. Природните стихии, земетресенията и превратностите в социално-политическия живот на България са нанесли непоправими щети, но въпреки това до нас достигат ценни стенописи и познание от предците ни. В шест от храмовете са съхранени скалните творби на иконописците от Второто българско царство. „Света Богородица“ е главната църква на комплекса, изсечена на 38 метра височина. Нейни стенописи със световна известност са „Тайната вечеря“, изрисувана 150 години преди творбата на Леонардо Да Винчи, „Страстите Христови“, „Влизането в Йерусалим“,

изображения на Апостолите и др. библейски сцени. Хрониките и запазените портрети в скалната обител свидетелстват, че нейни ктитори са били и българските царе Иван Асен II (1218–1241) и Иван Александър (1331–1371). Надпис върху една от стените на параклиса „Господев дол“, съобщава, че в него се замонашва българският цар Георги Тертер (1279–1292) и по-късно е погребан там. През 20-те години на XIII век монах Йоаким основава скалния манастирски комплекс

The Ivanovo Rock Churches

They are so named because of their proximity to the village of Ivanovo, which is the starting point to reach them. They are a priceless treasure of more than 9 centuries, which is on the UNESCO World Heritage List. The site comprises about 20 churches, chapels and cells. There is historical evidence that the first hermits arrived in the 10th-11th century. Decades later, this place gradually

became a centre of spiritual life with more than 300 monastic cells and over 40 rock-hewn shrines, connected to each other by a rock path. The natural elements, earthquakes and vicissitudes in the sociopolitical life of Bulgaria have caused irreparable damage, but nevertheless valuable wall paintings and knowledge from our ancestors have reached us. In six of the temples, the frescoes of the icon painters of the Second Bulgarian Empire are preserved. The Holy Theotocos is the main church of the complex, carved at a height of 38 meters. Among the frescoes of world fame are The Last Supper, painted 150 years before the work of Leonardo Da Vinci, The Passion of the Christ, The Entry into Jerusalem, images of the Apostles, and other biblical scenes. Chronicles and the preserved portraits in the rock monastery testify that the Bulgarian kings Ivan Asen II (1218–1241) and Ivan Alexander (1331–1371) were its donors, too. An inscription on one of the walls of the Gospodev Dol chapel reports that the Bulgarian king Georgi Terter (1279–1292) became a monk there and was later buried there. In the 20s of the 13th century, monk Joachim founded the St. Archangel Michael rock

на познанието.
„Св. Архангел Михаил“ и по-късно става търновски патриарх. През XIV век Ивановските скални църкви са били огнище на исихазма, обитавани от над 80 монаси. Комплексът продължава да съществува в началото на османското владичество, но с времето запада. Обявяването на

района за Национален археологически резерват през 1978 г. позволи голяма част от безценните стенописи да бъдат съхранени за поколенията, посрещайки хиляди туристи и поклонници. Средновековен град Червен През периода на Първото българско царство (VII–XI в.) върху останките на византийска крепост от VI в. възниква малко селище. Десетилетия по-късно започва изграждането на града Червен, който достига своя разцвет в епохата на Второто българско царство(ХІІ–ІV в.) През тези два века той е считан за втория по значимост духовен и административен център след Царевец. Крепостта е била родово владение на царете от династията Тертер. Състоял се е от вътрешен град-цитадела, издигната върху стръмно скално плато и външен град, с жилища и работилници, разположен в подножието. При археологическите разкопки

са разкрити болярския дворец, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 13 църкви, общественоадминистративни сгради, много жилища и други постройки. Тук може да бъде видяна оригинална средновековна бойна кула и скални ниши за добив на селитра. Няколко монетни съкровища, въоръжение, накити, паметници, керамика, предмети от бита, занаятчийски инструменти, и др. представят начина на живот през отминалото време. Непристъпната крепост била наричана Орлово гнездо,защото река Черни Лом я опасва от три страни. От нея се разкрива великолепна гледка и пътека, която отвежда към единственият действащ скален манастир в България – Басарбовския. Красотата на природния парк Русенски Лом трудно може да бъде описана. Това е място, което трябва да се преживее. Пожелаваме Ви го! Д-р инж. Гинка Стоева

monastery complex and later became the Patriarch of Tarnovo. In the 14th century, the Ivanovo rock churches were a hotbed of hesychasm, inhabited by over 80 monks. The complex continued to exist at the beginning of the Ottoman rule, but over time it declined. The proclamation of the area as National Archaeological Reserve in 1978 allowed much of the priceless frescoes to be preserved for generations, welcoming thousands of tourists and pilgrims.

The Medieval City of Cherven During the period of the First Bulgarian Empire (VII-XI centuries), a small settlement arose on the remains of a Byzantine fortress from the VI century. Decades later, the construction of the city of Cherven began, which reached its heyday in the era of the Second Bulgarian Empire (XII-XIV centuries). During these two centuries, it was considered the second most important spiritual and administrative centre after Tsarevets. The fortress was the ancestral domain

of the kings of the Terter dynasty. It consisted of an inner city-citadel, raised on a steep rocky plateau, and an outer city, with dwellings and workshops, located at the outskirts. During the archaeological excavations, the boyar palace, fortress walls, two underground water supply passages, 13 churches, publicadministrative buildings, many residences and other buildings were discovered. An original medieval battle tower and rock niches for saltpetre mining can be seen here. Several coin hoards, weaponry, ornaments, monuments, ceramics, household items, craft tools, etc., represent the lifestyle in a bygone era. The impregnable fortress was called the Eagle's Nest, because the Cherni Lom River surrounds it on three sides. It opens up a magnificent view and a path that leads to the only active rock monastery in Bulgaria - Basarbovski.

Rusenski Lom Nature Park can hardly be described. This is a place to be experienced. We wish you so!

на Източните Родопи, се намира община Крумовград. Тя е живописна, богата на природни забележителности и културно наследство.

Почти 80% от нейната територия попада в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Тук е единственият резерват в Източните Родопи - „Вълчи дол“.

Впечатлен от красотата на величествената природа и атмосферата на града, екипът на „Черга“ гостува при г-жа Себихан Мехмед, кмет на Община Крумовград.

Г-жо Мехмед, вече 5-ти мандат успешно управлявате Община Крумовград. Как се справяте с предизвикателството да сте жена – кмет? Разкажете ни накратко за себе си. Бих казала „трудно“, но коренът на тази дума е „труд“ и затова се изисква много труд! Към това трябва да добавя и други два много важни фактора, които са ключът към успеха. Първияттова е подкрепата на семейството ми. Вторият е опитът, който натрупах, работейки в Общинската администрация. Преди да стана кмет, 12 години работех като секретар на Общината, което много ми помогна и ми даде

широк поглед върху проблематиката. Считам, че жена-кмет е по-добрия вариант за избор, защото жената е по-диалогична, по-социално ориентирана, майчински загрижена и с по-друго око гледа на всичко. Направи ни впечатление логото на община Крумовград. Много е красиво, но е интересно какво символизира? Ние се гордеем с нашия герб! Беше приет от Общински съвет още когато бях секретар на общината. Въз основа на изследване върху общинските гербове

The Krumovgrad municipality is located in the region of the Eastern Rhodope Mountains. It’s picturesque, rich in natural attractions and cultural heritage. Almost 80% of its territory falls within the European ecological network Natura 2000. Here is the only reserve in the Eastern Rhodopes – Valchi Dol. Impressed by the beauty of the majestic nature and the atmosphere of the town, the Cherga team visited Ms. Sebihan Mehmed, Mayor of Krumovgrad Municipality.

Ms. Mehmed, you have successfully managed the Municipality of Krumovgrad for the 5th term. How do you cope with the challenge of being a female mayor? Tell us a little about yourself.

I would say it’s a hardship but tracing the root is „work“; therefore a lot of work is required! To this I must add two other very important factors that are the key to success. The first is the support of my family. The second is the experience I gained working in the Municipal Administration. Before I became mayor, I worked for 12 years as the secretary of the municipality, which helped me a lot and gave me a broad view of the issues. I believe that a woman mayor is the better choice, because a woman is more dialogic, more socially oriented, motherly concerned and looks at everything with a different eye.

We were impressed by the logo of the Krumovgrad municipality. It is very beautiful, but I wonder what it symbolizes?

We are proud of our coat of arms! It was adopted by the Municipal Council when I was secretary of the municipality. Based on a study on municipal coats of arms in the country, published in the „24 Chasa“ newspaper, our coat of arms was ranked first because the image combines everything in itself. It was produced by the non-profit association "Bulgarian Heraldry“. They call it „the one who speaks for himself“ because it combines everything and tells the story of Krumovgrad. Until 1934 the city was called Koshukavak, which translates as „Steeple Chase around the Poplars“. Horse races were held here, and by the Krumovitsa river, where the town itself is located, there are tall poplars on both banks to this day. Along with this,

в страната, публикувано във вестник „24 часа“, нашият герб беше отличен като пръв, поради това, че
there ТРУДОЛЮБИЕ, РАЗВИТИЕ, ДИНАМИКА –ТОВА Е ОБЩИНА КРУМОВГРАД INDUSTRIOUSNESS, DEVELOPMENT, DYNAMICS –THIS IS KRUMOVGRAD MUNICIPALITY На района
Себихан Мехмед, кмет на Община Крумовград 24

си. Изработен е

сдружението с нестопанска цел „Българска хералдика“. Наричат го „говорещият за себе си“, защото съчетава

разказва историята за Крумовград. До 1934 г. градът се е наричал Кошукавак, което в превод означава „кушии около тополите“. Тук са се провеждали кушии –надбягвания с коне, а край река Крумовица, където е разположен самия град, и до днес има високи тополи по двата бряга. Заедно с това, в герба има корона от крепостни стени, които точно сега започваме активно да разработваме и социализираме. Фонът е зелен, с жълти листа, защото основният поминък на населението е било тютюнопроизводството. Да, в миналото районът беше известен с производството на тютюн. Какъв е съвременния облик на Община Крумовград? През годините, когато от ЕС се поставиха квоти за отглеждането на тютюна в едно семейство, производството намаля, а с присъединяването на страната към ЕС много млади хора напуснаха България и отрасълът значително сви обемите си. Намаля, но не изчезна. По високите яки на Източните Родопи като селата Егрек, Токачка, Аврен, Пашинци, Бук и др. все още се отглежда висококачествен тютюн, докато в селищата, разположени в ниското около река Крумовица, тютюнопроизводството беше изместено от други земеделски култури,

отглеждащи едър рогат добитък. Овцевъдството също е част от поминъка. В самия град функционират малки фирми с до 10 работни места и няколко поголеми предприятия с над 100 души персонал. Привлякохме двама големи инвеститора. Този факт много ни радва, понеже те осигуряват пряка заетост на над 500 души и много повече хора, участващи индиректно в производствените процеси. Основен инвеститор е „Дънди Прешъс Металс“. С разработването на златното находище, особено от 2019 г. насам, добивът се разрасна. В момента 300-350 души работят на сменен режим в „Дънди Прешъс Металс“. Когато той започваше да инвестира, съвместно създадохме Фонд за подкрепа на малкия и среден бизнес, който работи и до сега. С подпомагането от този фонд разкритите работни

is a crown of fortress walls in the coat of arms, which we are now actively developing and socializing. The background is green, with yellow leaves, because the main livelihood of the population was tobacco production.

Yes, in the past the area was famous for tobacco production. What is the modern standing of the Krumovgrad Municipality?

During the years, when the EU set quotas for the cultivation of tobacco in one family, the production decreased, and with the accession of the country to the EU, many young people left Bulgaria and the industry significantly reduced its volumes. It decreased but did not disappear. Along the high slopes of the Eastern Rhodopes, such as the villages of Egrek, Tokachka, Avren, Pashintsi, Buk, etc. high-quality tobacco is still grown, while in the settlements located in the lowlands around the Krumovitsa River, tobacco production was displaced by other agricultural crops, mainly red pepper. In

addition, we have large breeders raising cattle. Sheep breeding is also part of the livelihood. In the town proper are running small businesses with up to 10 jobs, and several larger ones operate with over 100 employees. We have attracted two major investors. This fact makes us very happy, because they provide direct employment to over 500 people and to many more people indirectly involved in the production processes. The main investor is Dundee Precious Metals. With the development of the gold deposit, especially since 2019, production has grown. Currently, 300-350 people work on a shift basis at Dundee Precious Metals. When it was starting to invest, we created jointly a Fund for the support of small and medium-sized businesses, which is still operating today. With the support from this fund, there are already 60 jobs created, which is a good achievement. We sold to Teklas – Bulgaria EAD the former army barracks area of about 2.8-3.0 ha with buildings, where now about 270 people work in the production of rubber, plastic and metal compounds, which is also quite good for the municipality of Krumovgrad.

How is tourism developing in the municipality and is there an increase in interest in rural and ecological tourism?

If I say that we are a municipality with a welldeveloped accessible environment for tourism, it would be an exaggeration, but we are working in this direction. Last year, we concluded a

всичко в
изображението съчетава
себе
от
всичко и
капия. Освен
едри
грижа за
основно пипер и червена
това, имаме
животновъди,
С
малки и големи
25
Откриване на експозиция Ада тепе 2022 г.

места са вече 60 на брой, което е едно хубаво постижение. Продадохме на Теклас – България ЕАД бившия казармен терен от около 28-30 дка със сгради, където сега в производството на каучукови, пластмасови и метални съединения работят около 270 човека, което също е доста добре за община Крумовград. Как се развива туризма в общината и наблюдава ли се нарастване на интереса към на селския и екологичен туризъм? Ако кажа, че сме община с добре развита достъпна среда за туризъм, ще е преувеличено, но работим в тази насока. Миналата година сключихме договор между Община Крумовград и Националния археологически и исторически музей към БАН, с цел да се извърши теренна регистрация на всички недвижими културни ценности на територията на общината. В изпълнение на договора, 2021 г. получихме доклад, в който специалистите приоритизираха поне 6 обекта, които представляват особен интерес. Кои са обектите, които туристите непременно трябва да посетят?

Според доклада, първият обект е разположен северно от Кувил и южно от с. Джанка. Представлява комплекс от няколко селища и скални светилища вероятно, изграждани през различни епохи – каменна, медна, бронзова и антична от 8-и век пр. Хр. до 6-и век сл. Хр. Препоръката е този обект да се обработи и социализира. Няколко исторически обекта предоставят възможност за създаване на туристически маршрут,

обхождащ скални комплекси. Те се намират на територията на селата Джанка и Морянци, но продължават до с. Долно Черковище, в съседната община Стамболово. Впечатляващ е и природния феномен в землището на село Долна Кула. Това е един съществуващ „Водопад на Сътворението“ с красиви скални пирамиди по левия бряг на река Крумовица. Твърдя, че по време на Ковид пандемията, когато движението беше ограничено, мястото беше изключително посещавано! В района на водопада е древното светилище Ин Кая (в превод „скала“, Бел. ред), което е било култово място. Трябва да споменем и резервата Вълчи Дол в Студен кладенец и абразивните кладенци; римският мост над Егрек. Атракция, която проучваме, е средновековна крепост на територията на селата Храстово, Скалак и Сърнак. Тя е заела близо 10 декара и от 10 дни насам вече се работи там. Засега археолозите твърдят, че е изключително запазена с крепостни стени, достигащи 4–4.5 метра и купи, което е уникално за България. Последната ни придобивка

contract between the Municipality of Krumovgrad and the National Museum of Archaeology and History at the Bulgarian Academy of Sciences, with the aim of carrying out field registration of all immovable cultural values on the territory of the municipality. In fulfilment of the contract, in 2021 we received a report in which specialists prioritized at least 6 sites of particular interest.

What are the must-see sites for tourists?

According to the report, the first site is located north of Kuvil and south of the village of Dzhanka. It is a complex of several settlements and rock sanctuaries, probably

built in different eras – stone, copper, bronze and ancient from the 8th century BCE to the 6th century CE. The recommendation is to process and socialize this site. Several historical sites provide the opportunity to create a tourist trail around rock complexes. They are located on the territory of the villages of Dzhanka and Moryantsi, but continue to the village of Dolno Cherkovishte, in the neighbouring municipality of Stambolovo. The natural phenomenon in the area of the village of Dolna Kula is also impressive. This is an existing „Creation Waterfall“ with beautiful rock pyramids on the left bank of the Krumovitsa River. I claim that during the COVID

С грижа за малки и големи
26
Ада тепе – най-старият златен рудник в Европа

е експозицията „Адатепе“, която отворихме преди 2-3 месеца. Тя показва начина на добиване на злато през 15 в., пр. Хр. Това е найстарият златен рудник на Балканите и Европа. Проследява се бита и ежедневието на древните рудари и е представена

за развитие на

историята на златодобива в миналото и сега. Считаме, че с довършването на археологическите проучвания, социализацията на обектите и направеното дотук, ще се създаде една сериозна

средни предприятия, напредък в

pandemic, when traffic was restricted, the place was extremely busy! In the area of the waterfall is the ancient sanctuary Kaya (translated as „rock“, ed. note), which was a cult place. We should also mention the Valchi Dol reserve in Studen Kladenets and the abrasive wells; the Roman bridge up to Egrek.

Adatepe exhibition, which we opened 2-3 months ago. It shows the method of gold mining in the 15th century BCE. It’s the oldest gold mine in the Balkans and Europe. The lifestyle and daily life of the ancient miners is followed and the history of gold mining is presented. We believe that with the completion of the archaeological research, the socialization of the sites and what has been done so far, a serious and long-term perspective will be created for the development of tourism in the municipality of Krumovgrad.

What are the prospects for the development of Krumovgrad Municipality as a whole?

We can summarize them as the expansion of the existing industries – cattle breeding, agriculture, increasing the number of small and medium-sized enterprises, progress in tourism, with

An attraction we’re exploring is a medieval fortress on the territory of the villages of Hrastovo, Skalak and Sarnak. It has occupied nearly 1 ha, and since 10 days there has been work there. So far, archaeologists claim that it is extremely well preserved with fortress walls reaching 4-4.5 meters, which is unique for Bulgaria. Our latest acquisition is the

the aim of creating more employment and livelihood for the population.

If you had to characterize the municipality of Krumovgrad in just a few words, what would they be?

I would say that we are a developing municipality with hard-working people and a changing town.

Ginka Stoeva M.Eng., PhD

27
и дългосрочна перспектива за развитието на туризма в община Крумовград. Какви са перспективите
Община Крумовград като цяло? Можем да ги
като
на съществуващите отрасли
туризма,
създаване на по-голяма
заетост и поминък за населението. Ако трябва да характеризирате община Крумовград
с
думи,
Бих казала, че сме развиваща се община с трудолюбиви хора и променящ облика си град. Д-р инж. Гинка Стоева Инвеститор „Дънди Прешъс Метълс“ – Крумовград Инвеститор „Теклас – България“ ЕАД
обобщим
разрастване
– скотовъдство, растениевъдство, увеличаване броя на малките и
с цел
трудова
само
няколко
какви ще са те?

В деня на миньора, 18 август, в Крумовград официално беше открита музейна експозиция за златото, която разказва за Ада тепе и тайните на древното рударство. Музеят представя историята на добива на злато по нашите земи отпреди няколко хилядолетия. С откриването на музейната експозиция „Ада тепе“ широката публика има възможност да се запознае със събраната информация за добива на злато в древността, за бита и особеностите на живота далеч в миналото. Доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при БАН, споделя, че благодарение на съвместната работа с отговорен инвеститор, институциите призвани да опазват културното наследство и местната власт, учените получават възможността да разкриват значими факти за историята и културата на даден регион. Това е пътят за постигане на положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката. Разбира се, всички дейности се изпълняват с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти. Спасителните археологически проучвания винаги търсят баланс между изискванията на съвремието и икономическото развитие и опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

28
Археологическите проучвания показват, че през късната бронзова епоха на значителна част в масива Ада тепе до Крумовград е разработван най-големият известен златодобивен рудник на Балканите. Установено е, че златодобив на върха е имало още от средата на II хил. пр. Хр. – времето на Микена и на Троя. Проучванията започват през 2001 г., а през 2010 „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ се ангажира с пълното проучване на стария златодобивен рудник на Ада тепе и с популяризиране на резултатите от спасителното му проучване. Учените установяват, че добив на злато на Ада тепе има в началото на XV в. пр. Хр. Златодобивът започва на самия връх и постепенно се разпростира върху цялата площ на билото. Използвана е техника, при която с помощта на огън рудосъдържаУчените от Националния археологически институт с музей при БАН са категорични, че „Ада тепе“ е най-старият известен златодобивен рудник в Европа!!! Най-новият музей на най-стария златен рудник е с адрес Крумовград, България

On Miner's Day, August 18, a museum exhibition about gold was officially opened in Krumovgrad. It tells about Ada Tepe and the secrets of ancient mining. The museum presents the history of gold mining on our lands since several millennia ago.

With the opening of the Ada Tepe museum exhibition, the general public has the opportunity to learn about the collected information, including: gold mining in the Antiquity, lifestyle and particularities of life in the remote past. Assoc. Prof. Hristo Popov, PhD, Director of the National Archaeological Institute with a Museum at the BAS, mentions that thanks to the cooperation with a responsible investor, the institutions called to protect the cultural heritage, and the local government, scientists get the opportunity to reveal significant facts about history and culture of a given region. This is the way to achieve positive results that benefit a large number of stakeholders, including science. Of course, all activities are carried out with maximum public and professional responsibility and compliance with the highest standards. Archaeological salvage research seeks always a balance between, on the one hand, the requirements of modern times and economic development, and on the other hand, the preservation and promotion of cultural and historical heritage.

Archaeological studies show that during the Late Bronze Age, the largest known gold mine in the Balkans was developed on a significant part of the Ada Tepe massif near Krumovgrad.

It has been established that gold mining has been taking place on the hill since the middle of the 2nd millennium BCE. - the time of Mycenae and Troy. Explorations began in 2001, and in 2010 Dundee Precious Metals Krumovgrad undertook the full exploration of the old gold mine of Ada Tepe and in popularizing the results of its rescue exploration. Scientists have established that there was gold mining on Ada Tepe at the beginning of the 15th century BCE. Gold mining began at the very top and gradually spread over the entire area of the ridge. A technique was used in which the ore-bearing rocks were heated with fire. The high temperature followed by rapid cooling with water helped cracking the rock and extracting the ore.

Research activities have been carried out over the years to date, involving innovative interdisciplinary methods and partnerships. Archaeologists are scheduled to work at the Ada Tepe mine until its operation is terminated.

The address of the newest museum of the oldest gold mine is Krumovgrad, Bulgaria

Scientists from the National Archaeological Institute with a Museum at the BAS are positive that Ada Tepe is the oldest known gold mine in Europe!

скалата и извличането на рудата. Дейностите по проучване се изпълняват през годините до днес, като включват иновативни интердисциплинарни методи и партньорства. Предвидено е археолози да работят на рудник „Ада тепе“ до края на дейността му. Инж. Илия Гърков, старши вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България, споделя че дружеството подкрепя археологическите проучвания, водено от разбирането, че бизнесът и общностите трябва да се развиват във взаимосвързаност. Усилията ни доведоха до изграждането на минния обект рудник „Ада тепе“, който днес функционира в хармония с културно-историческите дадености и биоразнообразието в Натура 2000 зона. Успешната реализация на този проект показва пътищата, по които минен бизнес, наука и общество могат да вървят заедно и да си сътрудничат. С новата музейна експозиция е осигурена и допълнителна възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш. Музейната експозиция „Ада тепе“ е реализирана съвместно от община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и Националният археологически институт с музей при БАН. Проектът носи позитиви за археологията и дава принос за създаване на добри условия за развитие на икономиката на Крумовград.

Iliya Garkov Managing Director, Senior Vice-President of Dundee Precious Metals for Bulgaria, shares that the company supports archaeological research, guided by the understanding that business and communities must develop in interconnectedness. Our efforts led to the construction of the Ada Tepe mine site, which today functions in harmony with the cultural and historical features and with biodiversity in the Natura 2000 zone. The successful implementation of this project shows the ways in which mining business, science and society can go together and cooperate. With the new museum exhibition, an additional opportunity is provided to popularize the history of the region and the mineral and raw materials industry.

Ada Tepe museum exhibition was implemented jointly by the Municipality of Krumovgrad, Dundee Precious Metals Krumovgrad, and the National Archaeological Institute with a Museum at the BAS. The project brings positives for archaeology and contributes to creating good conditions for the development of the economy of Krumovgrad.

30
The
щите скали са нагрявани. Високата температура и след това рязкото охлаждане с вода, подпомагали напукването на
Pomorie - Medical SPA Destination Give yourself a beautiful peace of mind, health and culinary pleasure! Best Online Price Guaranteed: www.st-george-bg.com SKY Bar Medical SPA Center Summer Restaurant Garden Veranda Show Cooking OPEN ALL YEAR-ROUND

Туристите, избрали да посетят района на Община Поморие, остават покорени от античната история, богатия културен календар и уникалното съчетание на пясък, слънце и море. Черпейки от богатствата на природата, лечебните процедури в целогодишно работещите Балнео и СПА центрове в Поморие подобряват опорно-двигателната система. Лиманната лечебна кал, която Поморийското езеро осигурява, е едно от най-големите природни богатства не само за Поморие, но и за цялата страна. Над езерото преминава миграционният път на птиците „Via Pontica“. Годишно в района на „Поморийското солено езеро“ гнездят

езерото. Всеки, който желае да се докосне до историята на тази романтична дестинация може да го направи, като посети историческия музей. Историческият музей – Поморие съхранява и експонира културноисторическото наследство на града и общината. Сградата на музея е построена в края на XIX в. като гръцко девическо училище. Тя е паметник на културата с местно значение. В залите на музея могат

експонати от отделите Археология, Етнография и Нова история. Тук се намира и уникалната по рода си антична куполна гробница, както и единственият на Балканския полуостров специализиран Музей на солта, един от Стоте национални обекта. Поморие – градът на античността, романтиката и вечността – Ви очаква за едно по-различно и наситено с емоции изживяване! Добре дошли!

се

ПОМОРИЕ: ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ! www.pomorietourism.bg над 270 вида птици. Любителите на орнитологията имат възможността да посетят Посетителския център „Поморийско езеро“,
за
където ще получат богата информация
биоразнообразието, природните ресурси и режимите на защита на
да
видят

POMORIE: AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE!

www.pomorietourism.bg

Tourists who choose to visit the region of Pomorie Municipality remain captivated by the ancient history, the rich cultural calendar and the unique combination of sand, sun and sea.

Drawing from the riches of nature, the treatment procedures in the yearround Balneological and SPA centres in Pomorie improve the musculoskeletal system. The estuarine curative mud that Pomorie Lake provides is one of the greatest natural treasures not only for Pomorie, but also for the entire country.

The Via Pontica bird migration route passes over the lake. More than 270

bird species nest annually in the Pomorie Salt Lake area.

Ornithology lovers have the opportunity to visit the Pomorie Lake Visitor Centre where they will receive rich information about the biodiversity, natural resources and protection regimes of the lake.

Anyone who wants to touch the history of this romantic destination can do so by visiting the history museum. The Pomorie Museum of History preserves and exhibits the cultural and historical heritage of the town and the municipality. The museum building

was built at the end of the 19th century as a Greek girls' school. It is a cultural monument of local importance.

Exhibits from the departments of Archaeology, Ethnography and New History can be seen in the halls of the museum.

Here is also the unique ancient dome tomb, as well as the only specialized Salt Museum on the Balkan Peninsula, one of the Hundred National Sites.

Pomorie – the city of antiquity, romance and eternity – awaits you for a different and emotionally charged experience!

Welcome!

33

Павлина Павлова

Представяме

ви Павлина Павлова (Поли) – икономист по образование, талантлива белетристка и поетеса по призвание, бизнес дама. Нейните исторически романи се радват на огромен успех сред българските читатели и вече се продават от най-големите онлайн книжарници в Англия, САЩ и Канада. Лауреат е на престижни награди и отличия у нас и в чужбина. Тя е журналист с дългогодишна практика. Работила е за Българското Национално радио и Българската Национална телевизия, както и за повечето от найтиражираните вестници и списания. Съучредител е на Съюза на независимите български писатели, на Съюза на свободните писатели, на Отворено писателско общество „Балкански Декамерон“, на Сдружение „Виенски клуб“ към Посолството на Австрия в София и др. Нейната Рекламна агенция „Поли“ е член на Световната асоциация на рекламните агенции (IAA) и на Европейската асоциация на рекламните агенции, но както ни сподели писателката, вече 14-та година е обърнала гръб на бизнеса и се е посветила на писането. Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти и др.

Pavlina Pavlova

Introducing Pavlina Pavlova (Polly) – an economist by education, a talented fiction writer and poet by profession, a businesswoman. Her historical novels enjoy huge success among Bulgarian readers and are already sold by the largest online bookstores in the UK, the USA and Canada. She is a laureate of prestigious awards and honours at home and abroad. She is a journalist with many years of experience. She has worked for the Bulgarian National Radio and the Bulgarian National Television, as well as for several of the most widely circulated newspapers and magazines.

Поли, вие сте автор на много исторически романи – „Орфей Божественият“, „Боян Мага, синът на Симеон“, „Климент Охридски“, „Спартак, Гладиаторът“, а „Орфей – божественият“ получи приза „Роман на годината, 2021“ от СБП. Защо се насочихте към тази тематика?

От дете съм израснала с разказите за страшните години на робството, за освободителните ни борби, в които моят прадядо Йордан Парцалев взема активно участие

She is a co-founder of the Union of Independent Bulgarian Writers, the Union of Free Writers, the "Balkan Decameron" Open Writers' Society, the "Vienna Club" Association at the Embassy of Austria in Sofia, etc. Polly - her Advertising Agency - is a member of the Worldwide Association of Advertising Agencies (IAA) and the European Association of Advertising Agencies, but as the writer told us, since 14 years she turned her back on business and devoted herself to writing. She is a member of the Union of Bulgarian Writers, the Union of Bulgarian Journalists, etc.

Polly, you are the author of many historical novels – „Orpheus the Divine“, „Magician Boyan, the son of Simeon“, „Kliment of Ohrid“, „Spartacus the Gladiator“. „Orpheus the Divine“ received the 2021 Novel of the Year award from the Union of Bulgarian Writers. Why did you focus

on this topic?

Since I was a child, I grew up with stories about the terrible years under the yoke, about our liberation struggles, in which my great-grandfather Yordan Partsalev took an active part. As a member of the cheta led by Bacho Kiro and Pop Khariton, he fell into the Dryanovsky Monastery

от
и
като един
четата на Бачо Киро
Поп Харитон, попада в капана на Дряновския манастир и след девет огнени денонощия успява
34

ми от живота на човека. Защото този живот е като Виенско колело – ту летим от радост и щастие нагоре, ту се сриваме в бездната на отчаянието при неуспех, разочарования, болести, предателства. И духовното израстване е плод на всички тях, защото ако само страданието оказва влияние, то и човекът няма да израсте правилно, ще бъде осакатен без любовта и радостта. Във Вашата лирика, редом с нежните нотки, се долавя тревога и активна гражданска позиция. Вашият поглед към актуал-

What is the role of suffering in the spiritual growth of a human?

then the person will not grow properly, she will be crippled without love and joy.

In your lyrics, along with the gentle notes, one can detect concern and an active civic position. Your take on the current events of the day?

I'm generally a big optimist. But lately I feel how this optimism of mine has melted into a very tiny ball. And so it is with most Bulgarians. They kicked out our children – it's called the „brain drain“ and it's one of the most brazen ways for rich countries to rob poorer ones. Because what

сестри, с инженери и строители, а най-способните ни матема-

– I think that trials and sufferings are inseparable from human life. Because this life is like a Ferris wheel – sometimes we fly up from joy and happiness, then we collapse into the abyss of despair due to failure, disappointments, illnesses, betrayals. And spiritual growth is the fruit of all of them, because if suffering alone has an impact,

35

да
се измъкне ните събития на деня? По принцип съм голяма оптимистка. Ала напоследък усещам как този мой оптимизъм се е стопил да съвсем мъничка топчица. И така е с повечето българи. Прокудиха децата ни – нарича се „изтичане на мозъци“ и е един от найнаглите начини на богатите държави да ограбват по-бедните. Защото какво на практика се получава? Ние раждаме и отглеждаме децата си, държавата помага за образованието им. И когато тези млади образовани хора трябва да се отблагодарят на обществото и да допринесат за добруването на всички, те си купуват еднопосочен билет и заминават за чужбина. Така ние вече 30 г. сме донори на западните държави с лекари и медицински
заедно с неколцина и тръгват из Балкана заедно да дирят други чети. Мечтаех от дете да напиша за прадядо ми, а после приятели ми даваха идеи за кои други достойни българи да пиша и ето ме сега с немалко томове историческа литература. Радвам се, че досега успях да пресъздам образи на велики и славни наши предци, с които да се гордеем. Каква е ролята на страданието за духовния растеж на човека? Мисля, че изпитанията и страданията са неотдели-
trap. After nine fiery days, he managed to escape together with a few others and they set off across the Balkan Mountains together to join other chetas. Since I was a child, I dreamed of writing about my great-grandfather. Then, friends gave me ideas about which other worthy Bulgarians should I write about, and here I am now with quite a few volumes of historical literature. I am glad that so far I have been able to recreate images of some of our great and glorious ancestors.
actually happens? We give birth and raise our children; the state helps with their education. And when these young educated people need to give back to society and contribute to the betterment of all, they buy a oneway ticket and go abroad. Thus, for 30 years we have been donors to Western countries with doctors and nurses, with engineers and

тици печелят стотици хиляди долари за новите си господари в Силиконовата долина. Странно обаче, че никой не ни иска политиците. Но да се върнем на младите ни хора, цветът на всяка нация. Те остават в новата държава, женят се, създават деца, които дори не знаят български и напълно ни забравят. Е, това честно ли е? Пари за въоръжаване има – милиарди се наляха само през последните няколко години, а ако те бяха вложени за построяване на лека и тежка промишленост, тези хора ще спрат да заминават. Те са принудени да го правят, защото ние не им предоставяме възможност за реализация. И докога така, а?

Вие сте автор и на книгата „Петър Дънов, Спасителят“. В какво откривате спасението, от позицията на човек, изследвал световното влияние на Учителят?

Идеята за написването на тази съвременна библия се роди напълно случайно, когато узнах, че благодарение на Петър Дънов са спасени българските евреи от депортиране в лагерите на смъртта. Този факт е малко известен поради голямата вражда между Българската православна църква и Петър Дънов, но беше крайно време да му се даде гласност. Историята е следната: цар Борис Трети подписва Заповедта на Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, с която се дава ход на замисленото: евреите да се съберат на определени пунктове с малко багаж до 9-ти март и на 10-ти да отпътуват с ешелоните за „Треблинка“. На 7 март един от приближените на Дънов е определен да придружи тези ешелони, тъй като е завършил в Полша, знае езика и работи в това министерство. Той веднага уведомява

builders, and our most capable mathematicians earn hundreds of thousands of dollars for their new masters in the Silicon Valley. However, strangely, no one wants our politicians. But back to our young people, the flower of any nation. They stay in the new country, get married, have children who don't even speak Bulgarian, and completely forget us. Well, is that fair? There is money for armaments – billions poured in just in the last few years, yet if they were invested in building light and heavy industry, these people would stop leaving. They are forced to do it because we do not provide them with meaningful job opportunities. And how long, eh?

You are also the author of the book „Peter Dunoff, the Saviour“. In what do you find salvation, from the standpoint of one who

has explored the worldwide influence of the Master?

The idea of writing this modern Bible emerged completely by accident, when I learned that the Bulgarian Jews were saved from deportation to the death camps thanks to Peter Dunoff, This fact is little known because of the great enmity between the Bulgarian Orthodox Church and Peter Dunoff, but it was high time to give it publicity. The story is as follows: Tsar Boris the Third signs the executive order issued by Peter Gabrovski, Minister of Internal Affairs and Public Health, which sets the plan in motion: that the Jews gather at certain points with little luggage by March 9th and on the 10th leave by rail echelons for the Treblinka camp. On March 7, one of Dunoff's close associates was appointed to accompany these echelons, as he had graduated in Poland, knew the language and worked

Дънов и Дънов се задейства – изпраща Любомир Лулчев, който е близък с царя, със задача да му каже, че ако не спре депортацията, ако дори само един евреин напусне България, от царското семейство няма да остане никой. Лулчев е изумен, но Дънов настоява да го направи. Но не е лесно да бъде открит Борис Трети – той се е скрил и малцина знаят местонахождението му. Лулчев напразно обикаля по резиденциите – няма го. Тогава Дънов го изпраща в Кричим и царят наистина е там. Когато чува какво е посланието на Дънов, веднага се връща в София, отива в министерството, изисква заповедта и я къса на парченца. Устно заповядва всичко да бъде отменено. Затова и заглавието е Дънов – Спасителят! Всички други протести, Димитър Пешев и прочее стават към средата на март, а и с 42-ма депутати, които са били малцинство, нищо не би постигнал. Тъй че – да благодарим на Петър Дънов за спасяването на около 50-хиляди евреи. Български евреи! Mиналата година зарадвахте читателите с криминалния роман „Чашите на Вершинин“, а също и със стихове, събрани в изящно томче, озаглавено „Върху пясъците на времето“. С криминалните романи си почивам и бягам от шаблонизацията. А относно стиховете, намерили място във „Върху пясъците на времето“ – получи се ценно помагало за студентите от Българска филология, защото в книгата ще намерят редки стихотворни форми, които хем изучават, хем няма къде другаде да прочетат.

Д-р инж. Гинка Стоева

Какво да очакваме

Току-що

от Поли в бъдеще,

е новия

in that ministry. He immediately notified Dunoff, and Dunoff took action – he sent Lyubomir Lulchev, who was close to the king, with the task of telling him that if he did not stop the deportation, if even one Jew left Bulgaria, there would be no one left of the royal family. Lulchev is stunned, but Dunoff insists on the wording of the message. Yet it’s not easy to find Boris the Third – he has gone into hiding and few know his whereabouts. Lulchev goes around the residences in vain – he was gone. Then, Dunoff sends him to Krichim and he finds really the king there. When the latter heard Dunoff's message, he immediately returned to Sofia, went to the ministry, demanded the order and tore it to pieces. Verbally ordered everything to be cancelled. That is why the title is Dunoff – the Saviour! All other protests, Dimitar Peshev and so on, took place towards the middle of March, and let’s alone that with 42 MPs, who were a minority, nothing would have been achieved. So – let's thank Peter Dunoff for saving about 50 thousand Jews. Bulgarian Jews!

Портретът от стената

What can we expect from Polly in the future, what is your new project?

I just finished my new historical novel, Samuel – Crowned and Uncrowned. I hope it will be out by the end of the year. I'm also looking forward to the second edition of my historical novel about the Passage, Lost Under the Stars. –The first edition is long out of print. Regarding the more distant future, I intend to write more historical novels and am already collecting materials for them.

Last year you delighted your readers with a crime novel, „The glasses of Vershinin“, as well as with poems collected in an elegant volume entitled „On the Sands of Time“. With crime novels, I take a break and escape from stereotypes. Regarding the poems that found a place in „On the Sands of Time“, it turned out to be a valuable aid for the students of Bulgarian Philology, because in the book they will find rare poetic forms that they study while having nowhere else to read.

What would you wish our readers? May they be healthy and fight for the betterment of Bulgaria! 38
Поли
какъв
ви проект?
завърших новия си исторически роман „Самуил – с корона и без корона“. Надявам се да излезе до края на годината. Също очаквам и второто издание на историческия ми роман за Прехода „Изгубени под звездите“ – първото му издание отдавна е изчерпано. Относно по-далечното бъдеще имам намерение да напиша още исторически романи и вече събирам материали за тях. Какво бихте пожелали на нашите читатели? Да са здрави и да се борят за добруването на България!
НОРДУЕСТ ДЕСТИЛЕРИЯ ООД гр. Видин 3700, ул. Баба Вида 9Б • +359 896 60 45 22 northwest.distillery.ltd@gmail.com https://www.northwestdistillery.bg
DISTILLERY
NORTHWEST

Община Балчик е земя, белязана от културата, етносите и религиите на седем цивилизации.

Балчик е един от най-древните европейски градове. Създаден е преди повече от 2600 години от йонийски колонисти върху руините на много по-ранно селище, известно с името Круни. В наши дни, Балчик е наречен Белият град на Българското Черноморие, тъй като е построен върху бели варовикови скали. Сведения за историята на града са получени от множеството находки, намиращи се в историческия музей в Балчик. В залите на музея са представени експонати от открития елинистически храм на Понтийската майка на боговете. Храмът е единствен по рода си на Балканите, както с уникалните си размери, така и с

на чудесни условия за семейна почив-

The Balchik Municipality is a land marked by the culture, ethnicities and religions of seven civilizations.

Balchik is one of the oldest European cities. It was

established more than 2,600 years ago by Ionian colonists on the ruins of a much earlier settlement known by the name of Kruni. Nowadays, Balchik is called the White town of the Bulgarian Black Sea because it is built on white limestone rocks.

Information about the history of the town was obtained from the many finds kept in the History Museum of Balchik.

Exhibits from the discovered Hellenistic temple of the Pontic Mother of the Gods are presented in the halls of the museum. The temple is unequalled in the Balkans, both for its unique dimensions and for the large number of epigraphic monuments and sculptural and relief images of gods, among which the temple’s majestic statue of Cybele stands out.

In the vicinity of the White town, there are natural attractions such as the Baltata nature reserve and the Tuzla mud healing resort. The Albena holiday village is an

Балчик –the
Balchik –Фестивалният град на Балканите
Festival Town of the Balkans
се намират природни забележителности като природен резерват „Балтата“, калолечебния курорт „Тузла“. Ваканционното селище „Албена“ е пример за съчетаване
40
големия брой епиграфски паметници и скулптурни и релефни изображения на богове, сред които се откроява величествената храмова статуя на Кибела. В близост до Белия град

ка, спорт и екологична зелена среда. Село Кранево е привлекателно с широката си плажна ивица, многобройната си леглова база и разнообразни форми на туризъм – спа, рекреативен, спортен, детски, фестивален, семеен. Двете голф игрища на територията на общината –БлекСийРама и Лайтхаус са сред най-красивите терени в Европа, привличащи почитатели на аристократичната игра от цял свят. Най-известната забележителност в Белия град е Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ – бивша лятна резиденция на румънската кралица Мария де Единбург. В границата на резиденцията е разположена и Ботаническата градина – друга известна забележителност на града. В комплекса могат да се разгледат християнски, ориенталски, мюсюлмански, тракийски и римски символи. Ботаническата градина включва удивителна колекция от кактуси, екзотични растения – каучуково, бонбонено, книжно дърво, древно гинко, метасеквоя, едроцветна магнолия. Растителните видове в градините на Двореца са над 3000 вида. Крайбрежната алея на Балчик е отправна точка за разходка на всички пристигащи в града туристи. Многобройните ресторанти край нея предлагат разнообразни специалитети от традиционната и световна кухня. Изцяло обновената алея е и място за разходка с велосипед, който може да се наеме от изградената байк система в региона. Ежегодно градът е домакин на поредица от културни събития, включващи фестивали, художествени пленери, концерти и други. Това бе повод градът да получи званието „Фестивален град на Балканите“.

example of combining wonderful conditions for family vacations, sports and an ecological green environment.

The village of Kranevo attracts with the availability of a wide beach, numerous beds and various types of tourism – SPA, recreational, sports, children's, festival, family.

The two golf courses on the territory of the municipality – BlackSeaRama and Lighthouse – are among the most beautiful courses in Europe, attracting fans of the aristocratic game from all over the world.

The most famous landmark in the White town is the Palace Architectural and Park Complex – a former summer residence of the Romanian Queen Maria de Edinburgh. The Botanical Garden – another famous landmark of the town – is located within the residence’s premises. Christian, Oriental, Muslim, Thracian, and Roman symbols can be seen in the complex. The botanical garden includes an amazing collection of cacti, exotic plants – rubber tree, candy tree, paper tree, ancient ginkgo, metasequoia, largeflowered magnolia, etc. There are over 3000 plant species in the gardens of the Palace.

The promenade of Balchik is the starting point for a walk for all tourists arriving in the town. The numerous restaurants offer a variety of specialities from traditional and world cuisine. The completely renovated avenue is also a place to ride a bike, which can be rented from the established bike system in the region.

Every year, the town hosts a series of cultural events, including festivals, art plein airs, concerts and more. This was the reason for the town to be dubbed the Festival Town of the Balkans.

Любимо място на

много творци, архитектурно-парковият комплекс предлага неповторимо изживяване сред живописна природа, впечатляваща архитектура и история. Преди по-малко от век край малката рекичка на морския бряг дремели само три стари воденици, а из пръснатите по напечените склонове лозя събирали сладост гроздята... Балчик напомня на забравено кътче от романтичния Ориент, когато през 1913 г. временно става румънско владение. В него се влюбват художници и поети, а по-късно румънската кралица Мария избира живописната местност около реката, за да изгради своята резиденция –своето „Тихо гнездо“ на морския бряг. Това не е дворец като всички други. Тук няма внушителни помпозни сгради, не личи стремеж да се внуши величие или могъщество. Напротив – всичко сътворено от човека е вписано в пейзажа така, сякаш винаги

е било тук– малките каменни вили с покриви от турски керемиди, приютявали някога кралицата, семейството и антуража, са разпръснати из великолепния парк. Израсналите край реката огромни каваци нарочно са заобикаляни при прокарването на алеите, дори трите воденици все още са тук... Днес Културен център „Двореца“ посреща всички желания на гостите си за индивидуални или семейни посещения и празненства, фирмени и училищни мероприятия, културен и конгресен туризъм, заснемане на филмови продукции и клипове. Гостите на комплекса могат да се настанят в уютно вилно селище категория три звезди. Вилите предлагат 21 двойни

A favourite place of many artists, the architectural park complex offers a unique experience amidst picturesque nature, impressive architecture and history.

Less than a century ago, only three old water mills were dozing by the small stream on the seashore, and the grapes were gathering sweetness in the vineyards scattered on the baked slopes...

Balchik reminds of a forgotten corner of the romantic Orient, when in 1913 it temporarily fell under Romanian rule. Artists and poets fell in love with it, and later, the Romanian Queen Maria chose the picturesque area around the river to build her residence – her „Quiet Nest“ on the seashore. This is not a palace like any other. There are no imposing pompous buildings, no attempt to instil grandeur or power. On the contrary –everything created by man is incorporated into the landscape as if it had always been here – the small stone villas with roofs of Turkish tiles, which once housed the queen, her family and entourage, are scattered

throughout the magnificent park. Grown up by the river, the huge poplars were deliberately bypassed when drawing the paths; even the three mills are still here...

Today, “The Palace" Cultural Center meets all the wishes of its guests for individual or family visits and celebrations, corporate and school events, cultural and congress tourism, shooting film productions and video clips.

Guests of the complex can stay in a cosy threestar category villa village. The villas offer 21 double rooms with separate beds, 5 double rooms (bedrooms), 10 apartments, luxury villa „Moara“ – apartment and two rooms with a common living room and dining room, VIP Prince Nicholas Apartment.

Two conference rooms are available to the visitors of „The Palace“.

The „Arka“ hall is suitable for events in which up to 40 people participate. Upon request, a projection screen and a multimedia projector can be provided. The hall has a whiteboard for writing and a bathroom.

The „Stone Hall– is for larger

42
стаи с отделни легла, 5 двойни стаи (спални), 10 апартамента, лукс вила „Моара“ –апартамент и две стаи с общо холно помещение и трапезария, VIP апартамент „Принц Николай“ На разположение на „Двореца“ в Балчик очарова и вдъхновява „The Palace“ in Balchik fascinates and inspires

посетителите на „Двореца“ са две конферентни зали. Зала „Арка“ е подходяща за мероприятия , в които участват до 40 души. При желание на гостите, може да бъде осигурен екран за прожекции и мултимедиен проектор. Залата разполага с бяла дъска за писане и санитарен възел. „Каменна зала“ е за поголеми мероприятия-с участници до 100 души. Оборудвана е с екран за прожекции и мултимедиен проектор. Разполага с озвучаване, осветление и 2 броя безжични микрофона. Може да бъде предоставена и допълнителна техникапреносим компютър. Санитарният възел е разположен точно над залата. За индивидуални разисквания по групи до 10-15 души, гостите могат да ползват Читалня „Двореца“, която се намира на първия етаж на Тихото гнездо (музея).

За организирани посещения, „Двореца“ предлага екскурзоводна беседа за запознаване с историята на мястото на

български, английски, френски или руски език(за групи до 35-40 човека). В Културен център „Двореца“ се провеждат сватбени церемонии и кръщенета, които оставят незабравими спомени за младоженци и гостите им. Съчетанието на живописна природа и море, впечатляваща архитектура и кралска обстановка прави мястото особено привлекателно за всякакви събития. Сватбените церемонии се правят в Нимфеума и личните покои на кралицата-Тихото гнездо. Ритуалите, свързани с църковния брак и кръщението, се извършват в параклис „Успение Богородично“, част от Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“. За всички фирмени мероприятия и семейни тържества се предлага организиране на кетъринг, кафе-паузи, коктейли. Всички гости на „Двореца“ могат да хапнат вкусно и да опитат отбрани питиета в двата ресторанта и винарната, които се намират на територията на комплекса.

events – with up to 100 participants. It is equipped with a projection screen and a multimedia projector. It has a sound system, lighting and 2 wireless microphones. Additional equipment – a laptop computer – can be provided. The toilet is located directly above the hall.

For individual discussions in groups of up to 10-15 people, guests can use the „Palace“ Reading Room, which is located on the first floor of the Quiet Nest (museum).

For organized visits, the

„Palace“ offers guided talks to introduce the history of the place in Bulgarian, English, French or Russian (for groups of up to 35–40 people).

„The Palace“ Cultural Center hosts wedding ceremonies and baptisms, which leave unforgettable memories for newly-weds and their guests. The combination of picturesque landscape and sea, impressive architecture and royal setting makes the place particularly attractive for any events.

Wedding ceremonies take place in the Nymphaeum and the queen's private quarters – the Quiet Nest. Rituals related to ecclesiastic marriage and baptism are performed in the Dormition of the Theotokos chapel, part of the Palace architectural park complex. For all company events and family celebrations, we offer the organization of catering, coffee breaks, cocktails. All guests of the „Palace“ can enjoy delicious food and taste selected drinks in the two restaurants and the winery, which are located on the territory of the complex.

43

Красотата

на Видин в четири сезона

то може

да се потопите в

ви

Vidin is located there – the Danube's eternal guard. A city that has gone through the challenges of different historical eras, but has managed to stand the test of time and today is moving towards an uncertain future with hope.

We often ask ourselves the question, which season is suitable for travelling and visiting the desired destination. If you have chosen Vidin, you can

immerse yourself in its Danube atmosphere in every season.

Winter is „not what it used to be“ anymore. The white blanket of snow is a dream, but the walk through the Danube Park is quiet and peaceful, perhaps a little nostalgic. But if you decide to try the wine offerings of the local cellars, then you will feel the warmth of the Danube winter.

44
Там, където величието на р. Дунав се слива с гордия Балкан, дъхът спира, а погледът трудно може да обхване тази природна красота. Там е разположен Видин – на Дунава вечен страж. Град преминал през предизвикателствата на различни исторически епохи, но успял да устои на времето и днес с надежда върви към неясното бъдеще. Често пъти си задаваме въпроса, кой сезон е подходящ за пътуване и за посещение на желаната дестинация. Ако сте избрали Видин, отведе до замъка
дунавската му атмосфера през всеки сезон. Зимата, вече „не е това което беше“. Бялата снежна покривка е мечта, но разходката из Крайдунавския парк е тиха и спокойна, може би малко носталгична. Но ако решите да опитате от винените предложения на местните изби, то тогава ще усетите топлината на дунавската зима. Пролетта е цветна, романтична и вдъхновяваща. Аромата на липите ще ви завладее и ако го следвате ще
„Баба
Where the majesty of the Danube River merges with the proud Balkan, the breath stops, and the gaze can hardly take in this natural beauty.
Spring is colourful, romantic and inspiring. The aroma of linden trees will captivate you and if you follow it, it will lead you to Baba Vida Castle. Treat yourself to a walk in search
The beauty of Vidin in four seasons

Вида“. Подарете си разходка в търсене на средновековни следи, легенди и малко известни владетели. Крепостта е чудесно място за фотосесия, която да направи спомена дълготраен. Лятото е горещо, но очаквано и изпълнено с много емоции. Градът се превръща във фестивална сцена. Разнообразието от събития може да удовлетвори всеки решил да се отдаде на преживяването на брега на Голямата европейска

река с видински привкус. Есенната красота е неописуема. Цветовете се преливат, а килимът от падащи листа придава особен чар на Крайдунавския парк. Реката, обвита в мъгла или огрята от слънцето винаги създава усещане за безкрайност и мъничко магия.

Всеки има своя сезон и знае красотата му. Заложете на усещането и заповядайте във Видин, за да откриете природните забележителности, приютили хилядолетно културно наследство.

of medieval traces, legends and little-known rulers. The fortress is a great place for a photo session to make the memory last.

Summer is hot, but eagerly expected and filled with many emotions. The city turns into a festival scene. The variety of events can satisfy anyone who decides to indulge in the experience on the banks of the Great European River with a Vidin flavour.

Autumn beauty is

indescribable. The colours overflow, and the carpet of falling leaves gives a special charm to the Danube Park. The river, shrouded in fog or lit by the sun, always creates a feeling of infinity and a little magic.

Everyone has their season and knows its beauty. Bet on the feeling and come to Vidin to discover the natural attractions that shelter a thousand-year-old cultural heritage.

Община Видин / Municipality of Vidin www.vidin.bg tourism@vidin.bg; +359 94 600 840

е живописен град, разположен в Централна Северна България, запазил възрожденския си дух. В града на люляците има много красиви и интересни места, Къкринското ханче, крепостта Хисаря и архитектурно историческия резерват Вароша, покрития мост дело на Колъо Фичето, но едно от най привлекателните места за туристите е Ловешкият зоопарк. Разположен в североизточната част на парк „Стратеш“, с площ над 110 дка, сред естествена гора и добре поддържани тревни площи и алеи. В Зоопарка се отглеждат над 450 животни от 64 вида, сред които много

екзотични представители от всички континенти. Сред тях са лъв, тигър, едногърба камила, двугърба камила, европейски бизон, кон на Пржевалски, алпаки, дългоносо мече, енот, японски елен, благороден елен, елен лопатар, европейски муфлон, кафява мечка, четири вида маймуни, папагали и други. В зоологическата градина се отглеждат също редки и защитени видове от България. Добрите грижи за обитателите се доказват и от честите случаи на новородени животни. През последните години сред новите обитатели са бизонче, маймунче, лопатарчета, еленчета, тибетски як и др. Атракция на парка са дивите прасенца, които се разхождат свободно из алеите и сами се прибират в клетките си. Впечатляващо е голямо разнообразие от птици – червено-златен фазан, пpъcтенчат фазан, сребърен

фазан, говорящ папагал Жако и дpyги птици. Ловешкият зоопарк има пряка пешеходна връзка с Алеята на българо-руската дружба, Белия паметник, Черния паметник, паметника на Васил Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“. Зоопаркът работи всеки ден, както и по време на всички празници! Достъпът до него е пешеходен, което го прави привлекателно място за отдих и почивка на жителите и гостите на града и региона.

Ловешкият зоопарк чества 60 ГОДИНИ Зимно работно време: Всеки ден 8.30 – 16.30 Лятно работно време: Всеки ден 9.00 – 18.30 Адрес: гр. Ловеч, парк „Стратеш“, Телефон: 0884 704 060 Ловеч
по
на животните в България
Зоопаркът е създаден през 60-те години на XX век и е втори
площ и брой

Lovech is a picturesque city, located in Central Northern Bulgaria, that has preserved its Revival spirit. There are many beautiful and intereting places in the City of Lilacs: the Kakrina inn, the Hisarya fortress, the Varosha architectural and historical reserve, the covered bridge built by Kolyu Ficheto, etc. However, the Lovech Zoo ranks

The Lovech Zoo is celebrating 60 YEARS

high among the most attractive places for tourists.

Located in the North-Eastern part of the Stratesh park, with an area of over 11 hectares, amid a natural forest and well-kept lawns and driveways, the Zoo keeps over 450 animals of 64 species. among which many exotic specimens from all continents. Among them are lion, tiger, one-humped camel, two-humped camel, European bison, Przewalski's horse, alpacas, long-nosed bear, raccoon, Japanese deer, red deer, fallow deer, European mouflon, brown bear, four species of monkeys, parrots, and others. Rare and protected species from Bulgaria are also bred in the zoo. In proof of good care, the inhabitants are procreating frequently. In recent years, welcomed new dwellers are little bisons, monkeys, shoveller, deer, Tibetan yak, etc.

Winter working hours: Daily 8:30 – 16:30

Summer working hours: Daily 9:00 – 18:30

Address: Lovech, Stratesh Park, Phone: 0884 704060

An attraction of the park are the wild boars that roam freely through the paths and return to their cages by themselves. The wide variety of birds is impressive – red and golden pheasant, ringed pheasant, silver pheasant, African Grey talking parrot (a.k.a. Jaco), etc.

Lovech Zoo has a direct pedestrian connection to the Avenue of the Bulgarian-Russian Friendship, the White Monument, the Black Monument, the Vasil Levski Monument, the Vasil Levski Museum, and the Varosha architectural and historical reserve.

The zoo is open every day, including on all holidays. Access is pedestrian, thus making it an attractive place for recreation and relaxation for both residents and visitors of the city and the region.

The zoo was founded in the 1960s and ranks nationally second by area and number of animals

Град Кърджали е разположен в Източнородопския планински масив на двата бряга на река Арда, само на 15 км от древния град Перперикон. Една от знаковите забележителности на града е Регионалният исторически музей, създаден през 1965 г. с цел да проучва, съхранява и популяризира културноисторическото наследство в Източните Родопи. Днес, основният му фонд включва над 40 000 културни ценности. Музеят се помещава в уникална сграда, построена в периода 1922–1930 г., обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение. Тя е разположена сред красив парк, където растат над 30 екзотични растителни вида. След извършена адаптация, площта й е организирана на 3 етажа, в 30 зали, в които се поместват експозициите на отдел Археология,

Град Кърджали -

Почитай миналото, гради бъдещето

Kardzhali – Respect the past, build the future

Етнография и Природа. Вече второ десетилетие РИМ – Кърджали се включва в инициативата „Европейска нощ на музеите“. Целта на организираните прояви е да се представят по нестандартен начин различни елементи на традиционната народна култура- носии, празници, да се потърси общото между колекции от фондовете „Природа“, „Археология“, „Етнография“ и „Нова история“, презентации на проучвания на мегалитни паметници, колекция на пощенски картички от началото на 20 в. През тази година, голям интерес предизвика изложбата „Хартиени икони – традиция и приемственост“ в художествен отдел „Станка Димитрова“, придружена с презентация за технологичния

The town of Kardzhali is located in the Eastern Rhodope Mountains on both banks of the Arda River, only 15 km from the ancient city of Perperikon. One of the iconic sights of the town is the Regional museum of history, established in 1965 with the aim of researching, preserving and popularizing the cultural and historical heritage in the Eastern Rhodopes. Today, its core fund includes over 40,000 cultural assets. The museum is housed in a unique building built in the period 1922–1930 and proclaimed an architectural cultural monument of national importance. It is located amid a beautiful park where more than 30 exotic plant species grow. After adaptation of the building, its area is organized on 3 floors, in 30 halls, housing the expositions of the departments of

Archaeology, Ethnography and Nature.

For a second decade, the Kardzhali Regional Museum of History has been participating in the European Night of Museums initiative. The purpose of the organized events is to present in a non-standard way various elements of traditional folk culture – costumes, holiday rituals;, to look for commonalities between collections from the funds Nature, Archaeology, Ethnography, and New History, presentations of studies of megalithic monuments, and of a collection of postcards from the beginning of the 20th century. This year, the exhibition Paper Icons –Tradition and Continuity in the Stanka Dimitrova Art Department, accompanied by a presentation on the technological process of

48

процес на тяхната изработка. Ангелът на Кърджали –символ на надеждата и на нуждата да бъдем заедно и да се подкрепяме! Монтиран на 20 декември 2020 г, като част от новогодишната украса, с който община Кърджали зарадва жителите на града, в трудните времена на пандемията. С него се промени облика на знаково място в центъра на града, където преди години се извисяваше паметника на Георги Димитров. Ангелът на Кърджали е послание адресирано към медиците – хората на първа линия, които с риск за собствения си живот всеки ден спасяват човешки животи. Паметникът символизира сърце с кардиограма, осветен с 18 хиляди светодиода, опасани с 1500 метра кабели върху 8-метровата метална конструкция. Монументален светещ ангел пазител, като Знак и Благословия на признателните кърджалийци към медиците от Кърджали и към медиците от цяла България. Традиционният Коледен базар и тази година

разположени в пространството пред сградата на Община Кърджали предлагат традиционни коледни сувенири, млечни продукти, мед от региона, греяно вино и скара и други кулинарни изкушения. Коледният базар, който се завърна в Кърджали след десетилетия, ще пресъздаде коледния дух, озвучен от характерна за празника музика. В рамките на базара ще се организират и благотворителни разпродажби за читалища, детски градини и дневни центрове. Многобройните забележителности в град Кърджали и около него привличат туристи през цялата година. В близост до града се намират още светилището при с. Татул, Дяволският мост, скалните образувания – Каменната сватба и Каменните гъби. Освен тях на хълмовете около града са разположени и крепостите Моняк и крепостта над село Иванци, крепостта Устра. Посетете Кърджали, дори за няколко дни ще успеете да се потопите в магията на Източните Родопи, а в ресторантите ще се насладите на вкусни родопски специалитети!

their manufacturing, drew great interest.

The Angel of Kardzhali – a symbol of hope and of the need to be together and support each other! Mounted on December 20, 2020, as part of the New Year's decoration, with which the municipality of Kardzhali delighted the residents of the town in the difficult times of the pandemic. With it, the appearance of the square in the centre of the town, where the monument of Georgi Dimitrov stood years ago, changed. The Angel of Kardzhali is a message addressed to the medics –the people on the front line, who save human lives at the risk of their own lives every day. The monument immobilized a heart with a cardiogram, illuminated with 18 thousand LEDs, strung with 1500 meters of cables on the 8-meter metal structure. A monumental shining guardian angel, as a Sign and Blessing of the grateful people of Kardzhali to the local doctors and to those from all over Bulgaria. The traditional Christmas bazaar will delight the citizens and guests of Kardzhali this year again. The wooden houses located

in the space in front of the building of the Municipality of Kardzhali offer traditional Christmas souvenirs, dairy products, honey from the region, heated wine and grill and other culinary delights. The Christmas bazaar, which has returned to Kardzhali after decades of absence, will recreate the Christmas spirit, set to music characteristic of the holiday. Charity sales for community centres, kindergartens and day care centres will also be organized within the framework of the bazaar.

Numerous sights in and around the town of Kardzhali attract tourists throughout the year. In the vicinity of the city there are also the sanctuary near the village of Tatul, the Devil's Bridge, the rock formations – the Stone Wedding and the Stone Mushrooms. Apart from them, located on the hills around the town are the Monyak fortresses and the fortress above the village of Ivantsi, the Ustra fortress, etc.

Visiting Kardzhali even for a few days will let you to immerse yourself in the magic of the Eastern Rhodopes, and in the restaurants you’ll enjoy delicious Rhodope specialities!

49
ще зарадва гражданите и гостите на Кърджали. Дървените
къщички,

през цялата година. Голямото изкуствено езеро, което се намира в близост, е емблема на града и предоставя възможност за практикуване на водни спортове и риболов. Правец е родното място на Тодор Живков –бивш държавен глава на Народна Република България. Една от знаковите забележителности на града е Историческият музей Правец. Открит на 18 април 1981 г., той съхранява историята на Правешкия край. Към него функционират още 4 изнесени експозиции: Музеен комплекс с родна къща на Тодор Живков, две музейни експозиции в село Ведраре, свързани с възрожденския период и комитетското дело от времето на Васил Левски и една в ОУ „Васил Левски“ – за образователното дело.

Директорът на Историческия музей Правец, г-жа Таня Борисова е завършила история в СУ „Климент Охридски“, специалност „археология“. През целия си живот се занимава с история и археология; тя е музеен специалист и проучвател на древното наследство. Динамична, творческа личност, която гори в работата си, не обича застоя. Г-жа Борисова е директор на ИМ – Правец от 1991 г. Споделя, че проучването и опазването на културноисторическото наследство, е не само професия или работа, но и мисия на нейния живот.

Only 50 km from Sofia, surrounded by the beautiful slopes and forests of Stara Planina, is the town of Pravets. The mild mountain climate, combined with the diverse relief and clean and preserved nature, make it an attractive place for recreation and tourism throughout the year. The large man-made lake located nearby is an emblem of the city and provides an opportunity to practice water sports and fishing. Pravets is the birthplace of Todor Zhivkov – former head of state of the People's Republic of Bulgaria.

One of the landmark sights of the town is the Pravets Museum of History. Opened on April 18, 1981, it preserves the history of the Pravets region. There are also 4 external exhibitions: Museum complex with the native house of Todor Zhivkov, two museum exhibitions in the village of Vedrare, one related to the Revival period and the other- with committee work from the time of Vasil Levski, and one in the „Vasil Levski“ elementary school – about the educational work.

The director of the Pravets Museum of History, Ms. Tanya Borisova, graduated in history from Sofia’s Kliment Ohridski University, majoring in archaeology. Throughout her life she was engaged in history and archaeology; she is a museum specialist and researcher of ancient heritage. A dynamic, creative person who burns in her work and does not like stagnation. Ms. Borisova has been the director of Pravets Museum of History since 1991. She says that the study and preservation of the cultural and historical heritage is not only a profession or a job, but also a mission of her life.

Ms. Borisova, tell us what interesting things visitors can see in the Pravets Museum of History? The permanent exhibition of the Pravets Museum of History is well structured.

It presents the ancient history of the Pravets region and offers interesting re-enactments. Here you can see finds from the Neolithic and Bronze Age, the heritage preserved and

50
Госпожо Борисова, разкажете какво интересно могат да видят посетителите в Исторически музей –Правец? Постоянната експозиция на Исторически музей – Правец е добре структурирана. Представя древната история на Правешкия край и предлага интересни възстановки. Тук може Историческият музей Правец –„Храм на познанието за древност, корени и памет“ Само на 50 км от София, заобиколен от красивите хълмове и гори на Стара
се
Правец. Мекият планински климат, в съчетание с разнообразния релеф и чистата и запазена природа, го превръщат в привлекателно място за отдих и туризъм
планина,
намира град
Визитка Business card

The Pravets Museum of History –A Temple of the Knowledge of Antiquity, Roots, and Memory

да видите находки от неолита и бронзовата епоха, съхраненото и споделено наследство в оригинал. Нашите най-ранни находки при археологически проучвания са от преди 3200 г. Любопитно е да се посети и Музейния комплекс с родната къща на Тодор Живков – туристите могат да разгледат единствено тук една уникална експозиция, дарявана на Българската държава и на държавния глава Т. Живков от различни страни по света. Освен свидетелство за дипломатическите, културни и икономически отношения на България, тя представя и многообразието на културите

shared in the original. Our earliest archaeological findings are from 3200 years ago.

It is also interesting to visit the Museum complex with the native house of Todor Zhivkov. It’s only here tourists can see a unique exhibition of gifts donated to the Bulgarian state and to T. Zhivkov as the Head of state from different countries around the world. In addition to attesting to the diplomatic, cultural and economic relations of Bulgaria, it also presents the diversity of the cultures of specific nations.

The exhibition Pravets Computers brand is also of interest.

With each purchased ticket, visitors also receive a priceless souvenir – the collector's audio-guide card of Pravets. Tell us more about that as well. The audio-guide map is an absolutely innovative solution and a new approach to viewing museum exhibits. Walking in the Museum and the Museum Complex and scanning the QR code on the map with their phone or typing in the indicated link, visitors can learn something interesting, something more about individual presented topics and stories in the exhibitions. They’d hear interesting stories, voiced professionally by the voice of actor Simeon Vladov. The audio-guide card is a gift,

it remains as a souvenir for every single visitor. Later, at home, everyone can listen to the story again on their phone and rethink what they saw. The audio guide is not the typical tour guide talk: the stories in it build on what has been seen and present it in a new light.

In the region of Pravets there is a rich archaeological heritage – burial mounds, the Borovets ancient fortress, the St. Theotocos site in the village of Osikovitsa – with a church from the 14th century, and many other sights. Tell us a little about them, too.

One of the activities of the Pravets Museum of History is the conducting of archaeological research of Thracian mounds, the Borovets fortress and the church in the village of Osikovitsa. In this way, we also enrich the museum's fund with new valuable exhibits. The ancient and late antique Borovets fortress in the municipality of Pravets is a completely renovated site. Conservation, exposure and socialization activities were carried out under the Bulgaria-Serbia CrossBorder Cooperation Program. The Borovets fortress is located on the Golyam Borovets peak (847.88 m), between the villages of Razliv and Praveshka Lakavitsa. The fortress wall encloses an area of 530 ha The elevation

на отделните народи.
Интерес представлява и изложбата „Компютри –марка Правец“. С всеки закупен билет, посетителите получават и безценен сувенир –колекционерската аудиогид карта на Правец. Разкажете ни нещо повече и за това. Аудио-гид картата е едно абсолютно иновативно решение и нов подход при разглеждане на музейни експозиции. Разхождайки се в Музея и

Музейния комплекс и сканирайки с телефона си QR кода върху картата или вкарвайки посочения адрес, посетителите могат да научат нещо интересно, нещо повече по отделни представени теми и истории в експозициите. Ще чуят интересни разкази, озвучени професионално от гласа на Симеон Владов. Аудиогид картата е подарък, остава като сувенир за всеки един посетител. По-късно в къщи всеки може отново да слуша разказа на телефона си и да преосмисли видяното. Аудиогидът не е типичната екскурзоводска беседа: разказите в нея надграждат видяното и го представят в нова светлина. В района на Правец има богато археологическо наследство - надгробни могили, Антична крепост „Боровец“, обект „Св. Богородица“ в с. Осиковица – с църква от ХIV в. и много други забележителности. Разкажете ни малко и за тях. Една от дейностите на Исторически музейПравец е провеждането на археологически проучвания на тракийски могили, крепостта „Боровец“ и църквата в с. Осиковица. Така обогатяваме и фонда на музея с нови ценни експонати. Антична и късноантична крепост „Боровец“ в община Правец е изцяло реновиран обект. Извършени са дейности по консервация, експониране и социализация по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Крепостта „Боровец“ се намира на

връх „Голям Боровец“ (847,88 м), между селата Разлив и Правешка Лакавица. Крепостната стена загражда площ от 5,300 дка. Възвишението доминира над близките околности и прави крепостта трудно достъпна от всички страни, осигурявайки естествената й защита. Крепостта е гъсто застроена със сгради с едно и няколко помещения, повечето на

dominates the nearby surroundings and makes the fortress difficult to access from all sides, ensuring the its natural protection. The fortress is densely built up with one-room and multiple-room buildings, most of them two stories high. Two entrances, a street, a strong fortress wall, an iron-working furnace have been discovered. On the ridge of the hill there is a Thracian settlement from the end of the V

and IV century BCE. The fortress was built in the middle and second half of the III century as a refuge in case of danger. In the IV–V and VI centuries, it became a permanent centre of habitation with the functions of a fortified settlement. Numerous objects, ceramic vessels, ornaments, coins and other artefacts typical of people's lifestyle in antiquity were found.

The 14th century Holy Theotocos church in the village of Osikovitsa, as well as the earlier ruins around it, are also exposed in the open air after conservation. This place is an ancient cult centre, probably a sanctuary since the 9th century BCE. The church was painted with exquisite polychrome painting, giving off the handwriting of an educated master. Similar are the churches in Berende, Kalotina, Tuden, Zemen.

Some time ago, the Pravets Museum of History organized a day of „Ancient experiences at the feet of the Borovets fortress near the village of Razliv“. Was there an interest in this event and do you plan to organize it again?

In 2022, we are holding it for the third time at the foot of the fortress. We combined it with the opening of the renovated Borovets fortress as an

52

два етажа. Открити са два входа, улица, мощна крепостна стена, пещ за обработка на желязо. На билото на хълма има тракийско поселение от края на V и IV в. пр. Хр. Крепостта е изградена към средата и втората половина на III в. като убежище при опасност. През IV–V и VI в. става постоянен център на обитаване с функции на укрепено селище. Открити са множество предмети, керамични съдове, накити, монети и други артефакти, характерни за бита на хората през античността. Църквата „Св. Богородица“ от XIV в. в с. Осиковица, както и по-ранните руини около нея също са експонирани на открито след консервация. Това място е древно култово средище, вероятно светилище още от IX в. пр. Хр. Църквата е била изографисана с изящна полихромна живопис, издаваща почерка на школуван майстор. Подобни са църквите в Беренде, Калотина,Туден, Земен. Преди време, ИМ Правец организира ден на „Антични преживявания в подножието на крепостта „Боровец“ край с. Разлив“. Имаше ли интерес към това събитие и дали планирате да го организирате отново? През 2022 г. го провеждаме за трети път в подножието на крепостта. Съчетахме го с откриването на реновираната крепост „Боровец“ като „музей

Майорум Улпиа Сердице“ и представянето на автентичните руини на крепостта да я популяризираме в още по-голяма степен. Смятаме и за в бъдеще да провеждаме подобни презентации. Идеята е те да се превърнат в традиция. Очевидно ИМ – Правец организира богата и интересна програма от тематични гостуващи изложби. Разкажете ни какво предстои. Продължаваме да надграждаме дейността на Музея и да организираме различни по характер изложби. До 10 февруари 2023 година гостите могат да разгледат изложбата „Съкровището от Над Сент Миклош – златото на предците, шедьовър на ранносредновековното изкуство в Европа“, както и изложба, представяща изключително красиви и изящни възрожденски накити от фондовете на музеите в Ботевград и Правец. Ще представим в гостуваща изложба богатството и красотата на троянската керамика. С настъпващите новогодишни празници отново ще организираме и традиционната коледна кулинарна изложба със съпътстващи програми. Продължава изложбата, представяща живота в крепостта „Боровец“, която следващата година ще обогатим с новооткритите находки през 2022 година. Освен това ще гостуваме с наша изложба

– акт

„open-air museum„ and an object for cultural tourism. Our desire was to popularize the fortress to an even greater extent through the ancient re-enactments of the Mos Mayorum Ulpia Serdicae association and the presentation of the authentic ruins of the fortress. We plan to hold similar presentations in the future. The idea is for them to become a tradition.

presenting extremely beautiful and exquisite Renaissance ornaments from the funds of the museums in Botevgrad and Pravets.

Сдружение „Мос

Obviously the Pravets Museum of History organizes a rich and interesting program of thematic guest exhibitions. Tell us what's coming up. We continue to upgrade the activities of the Museum and to organize various exhibitions. Until February 10, 2023, guests can view the exhibition „The Treasure from Nad Saint Miklos –the gold of the ancestors, a masterpiece of early medieval art in Europe“, as well as an exhibition

We will present the richness and beauty of the ceramics from Troyan in a visiting exhibition. With the upcoming New Year holidays, we will once again organize the traditional Christmas culinary exhibition with accompanying programs.

The exhibition presenting life in the Borovets fortress continues; next year we will enrich it with the newly discovered finds in 2022. In addition, we will be visiting with our exhibition „The gift – an act of diplomacy and cultural relations“ in the town of Gotse Delchev, which we will also present in other museums.

The interview was led by: Natalia Veleva

53
на открито“ и обект за културен туризъм. Желанието ни бе чрез античните възстановки на
„Подаръкът
на дипломация и културни взаимоотношения“ в гр. Гоце Делчев, която ще представим и в други музеи.

Изложбата „Бруто –нето“ представя творчеството на Румен Гашаров, като проследява промените в живописта му през годините – от ранните творби до добре познатите негови знакови мащабни платна. За 60 години творчески път Румен Гашаров създава значително количество живописни платна, колажи, илюстрации. Неговата живопис през годините е будила спорове – за пристрастието му към кича, за вкуса му към гротеската, за отношението му към масовата култура и „градския фолклор“, за смисъла на неговите картинни послания. Но в полето на интересите му остават градските мотиви, фигуралните композиции, женските персонажи и натюрморти. Творчеството му продължава да интригува с иронията и особеното чувство за хумор, с богатата ерудиция, с наивизма, с теми, които и днес се оказват актуални. В експозицията са включени над 90 творби, сред които и знакови произведения, като „Час пик“ (1979), „Спирка по пътя“ (1966), „София – триптих“ (1989), „Централна гара“ (1987), „Служебен банкет“ (1984), „Синият манекен“ (1986), „Стрелбище“ II и III, „Семейство“ (1967) и др. За пръв път се показват и част от рисунките на художника, разкриващи процеса на работа – от спонтанния момент на вдъхновение, скициран набързо, до прецизираните и добре обмислени композиции.

Изложбата се организира със съдействието на: Семейство Румен и Таня Гашарови Национална галерия, Национален дворец на културата, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, Регионален исторически музей – Видин, Регионален исторически музей –Кърджали, Регионален исторически музей –Монтана, Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново, Художествена галерия „Владимир Димитров –Майстора“ – Кюстендил, Художествена галерия „Димитър Добрович“ –Сливен, Художествена галерия – Добрич, Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен, Художествена галерия –Казанлък, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище, Художествена галерия „Петко Задгорски“ – Бургас, Художествена галерия

The exhibition Brutto – Netto presents the work of Rumen Gasharov by following the changes in his painting throughout the years – from his early works to his well-known iconic large-scale canvases. For his 60-year artistic career, Rumen Gasharov has created a significant quantity of painted canvases, collages, and illustrations.

His painting has awakened controversies – about his penchant for kitsch, his taste for the grotesque, his attitude toward mass

culture and „urban folklore“, and about the meaning of his graphic messages. Still, urban motifs, figural compositions, female characters, and still lifes in which people are in the centre of the world remain the focus of his interests. His work continues to intrigue with its irony and especially with its sense of humour, with its rich erudition, its naivism, with themes that turn out to still be current even today.

The exposition features 90 works, including iconic pieces like Rush Hour (1979), Stop Along the Way (1966), Sofia – Triptych (1989), Central Station (1987), Office Party (1984), The Blue Mannequin (1986), Shooting Gallery II and III, Family (1967), and others. And shown for the first time are some of the artist’s drawings, revealing his work process – from the spontaneous moment of inspiration, hastily sketched, to the refined and thoroughly considered compositions.

The exhibition has been organized with the assistance of: The family of Rumen and Tanya Gasharov

The National Art Gallery, National Palace of Culture, Boris Georgiev City Art Gallery

Изложбата на Румен Гашаров, „Бруто – нето“, може да бъде разгледана, в периода 8.12.2022–12.02.2023 г. Rumen Gasharov’s „Brutto – Netto” exhibition can be seen between 12/8/2022 and 02/12/2023
Академия – нощен пейзаж, 1986, маслени бои, платно Художествена галерия „Димитър Добрович“– Сливен Academy, Nocturnal Landscape, 1986, oil, canvas Dimitar Dobrovich Sliven City Art Gallery Посещение на музите II, 2004 смесена техника, платно, СГХГ Visit
the Muses II, 2004 mixed media, canvas, Sofia City Art Gallery СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ / SOFIA CITY ART GALLERY 54
from

„Проф. Илия Петров“ – Разград, Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч, Художествена галерия – Русе, Художествена галерия – Силистра, Художествена галерия –Смолян, Художествена галерия – Стара Загора, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, частни колекции. Експозицията е съпътствана от двуезичен албум „Румен Гашаров. Бруто – нето“, реализиран с подкрепата на Министерството на културата. Екип на изложбата Куратори: Аделина Филева, Станислава Николова, Ана Топалова (асистент куратор), дизайн: Надежда Олег Ляхова Румен Гашаров е роден в Пловдив, но по-голямата

живота му преминава в София. Той е един от първите възпитаници на новосъздадената през 1954 г. Художествена гимназия. Дипломата му е първата, издадена от Художествената гимназия – № 1. През 1956 г. е приет във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (Художествената академия) в София. През годините подготвя повече от петнадесет самостоятелни изложби и представя свои произведения в различни общи художествени

живописта“

’77 за картината „Прогноза“. 1984 Удостоен

годишната награда на СБХ „Владимир Димитров –Майстора“ за изложбата в Габрово. 1985 Удостоен със званието „заслужил художник“. 1987 Удостоен е с „Наградата на София“ за юбилейната му изложба от 1986 г. 1989 Получава първа награда за живопис от Национална изложба „100 години София – столица на България“ за триптиха „София“.

– Varna, City Art Gallery – Plovdiv, Museum of Humour and Satire – Gabrovo, Regional History Museum – Vidin, Regional Historical Museum –Kardzhali, Regional Historical Museum – Montana, Boris Denev Art Gallery – Veliko Tarnovo, Vladimir Dimitrov – Maystora Art Gallery –Kyustendil, Dimitar Dobrovich Art Gallery – Sliven, Art Gallery – Dobrich, Iliya Beshkov Art Gallery – Pleven, Art Gallery –Kazanlak, Nikola Marinov Art Gallery – Targovishte, Petko Zadgorski Art Gallery – Burgas, Prof. Iliya Petrov Art Gallery –Razgrad, Prof. Teofan Sokerov Art Gallery – Lovech, Art Gallery – Ruse, Art Gallery –Silistra, Art Gallery – Smolyan, Art Gallery – Stara Zagora, Hristo Tsokev Art Gallery – Gabrovo, and private collections.

The exposition is accompanied by the dual-language catalogue Rumen Gasharov. Brutto –Netto in English and Bulgarian, realized with support of the Ministry of Culture. Exhibition team Curators: Adelina Fileva, Stanislava Nikolova, Ana Topalova (assistant curator)

Design: Nadezhda Oleg Lyahova Translation: Traci Speed Rumen Gasharov was

born in Plovdiv, but he has spent most of his life in Sofia. He was one of the first pupils at the newly established High School of Fine Arts. His diploma was the first one issued by the High School of Fine Arts - № 1. In 1956, he was accepted into the Nikolay Pavlovich Higher Institute of Visual Arts (the Academy of Art) in Sofia. Over the years he has held more than fifteen solo exhibitions and has presented his work in various group exhibitions in Bulgaria and abroad. He has been bestowed with different awards for his contribution to Bulgarian art.

1977 He received first prize for painting in the first international exhibition Humour and Satire in Painting – Gabrovo ’77 for his painting Prognosis.

1984 Awarded the Union of Bulgarian Artists’ annual Vladimir Dimitrov – Maystora prize for the exhibition in Gabrovo.

1985 Honoured with the title „Honoured Artist.“

1987 Honoured with the „Sofia Prize“ for his anniversary exhibition from 1986.

1989 Received the first prize for painting in the 100 Years of Sofia – Capital of Bulgaria National Exhibition for his Sofia – Triptych.

първа награда за живопис от първата международна изложба
и
в
част от
експозиции в България и в чужбина. Удостоен е с различни награди за своя принос в българското изкуство. 1977 Получава
„Хуморът
сатирата
– Габрово
е с
Час пик, 1979, смесена техника, фазер, СГХГ Rush Hour, 1979, mixed media, fiberboard, Sofia City Art Gallery
55
София – триптих, 1989, маслени бои, платно, Национален дворец на културата / Sofia –Triptych, 1989, oil, canvas, National Palace of Culture

Впечатлени

от завладяващия комфорт и стил, съчетаващ силата на петте елемента: въздух, вода, огън земя и пространство, разговаряме с г-жа Весела Богданова, Магистър по икономика от УНСС София, Магистър по управление на туризма от СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като организатор дейността на Хотел Петте Елемента една година преди откриването му през май 2021 г.

Impressed by the captivating comfort and style, combining the power of the five elements: air, water, fire, earth, and space, we talk with Mrs. Vesela Bogdanova, Master of Economics from the University of National and World Economy of Sofia, and Master of Tourism Management from St. Kliment Ohridski University of Sofia. She’s employed as organizer of the activities of the Five Elements Hotel since one year before its opening, in May 2021.

Five Elements Medical SPA Hotel Located at the feet of the Rila mountain, in one of the most famous destinations for SPA tourism – Sapareva Banya, is the exclusive Медикъл СПА хотел „Петте елемента“ В подножието на Рила планина, в една от най-известните дестинации за СПА туризъм –Сапарева баня е разположен изключителния 56

Г-жо Богданова, разкажете ни малко

повече за хотел „Петте елемента“.

Вие споменахте за философията ни, базирана на източните учения , за петте

елемента, за връзката между физическото здраве, хармонията и душевния баланс. Намирайки се в полите на Рила – планината с най- много вода, в града с най- горещата минерална вода в България ние изграждаме концепция за здраве чрез природа, за превенция на заболяванията и за активен начин на живот. Работим целогодишно,

температура на минералната

ни позволява да предложим уникал-

преживяване – СПА на открито дори в

студените зимни дни. Свойствата на

на Сапарева баня успешно повлия-

множество неврологични заболявания, заболявания опорно двигателния апарат, дерматологични заболявания. Съчетанието на водата, чистия въздух, красивите гледки, пространството и уюта на хотела са елементите, на които разчитаме, за да доставим удоволствие и спокойствие на гостите ни. Едновременно с това основна стратегия в нашите планове е устойчивото ни развитие – грижа за околната среда и природа, подпомагане на местните общности и съхранение на културните традиции на района. Горди сме, че 90% от заетите в хотела служители са жители на общината и работят с голяма мотивация и отдаденост, за да посрещнем и изпратим доволни клиенти. Архитектурата и дизайна са дело на арх. Богданов и екипа на „Амфион“ ЕООД и

всеки детайл са вложени много любов

грижа, съчетани са природните елементи

най- иновативните технологии.

Ms. Bogdanova, tell us a little more about the Five Elements hotel.

You mentioned our philosophy based on Eastern teachings, the five elements, the connection between physical health, harmony and mental balance.

Located at the feet of Rila – the mountain with the most of water, in the town with the hottest mineral springs in Bulgaria, we are building a concept for health through nature, for disease prevention and for an active lifestyle. We work all year round, the high temperature of the mineral water allows us to offer a unique experience – an outdoor SPA even on the coldest winter days. The properties of the water of Sapareva Banya treat successfully many neurological diseases, diseases of the musculoskeletal system, dermatological conditions. The combination of water, clean air, beautiful views, space, and hotel comfort are the elements we rely upon to bring pleasure and peace to our guests. At the same time, the main strategy in our plans is our sustainable development –caring for the environment, supporting local communities, and preserving the cultural traditions of the area. We are proud that 90% of the employees employed in the hotel are residents of the municipality and work with great motivation and dedication to welcome and set off satisfied customers.

The architecture and styling are the work of arch. Bogdanov and the team of Amphion Ltd and a lot of love and care have been put in every detail; natural elements are combined with the most innovative technologies.

Do you offer any special packages for families, or for the upcoming winter season?

We have a 3=4 offer; guests pay for 3 nights and stay with us for 4; It's valid for the days from Monday to Friday and is a good opportunity for children's holidays or any other period in which to combine winter sports and relaxation with mineral water. The hotel is located only 30 minutes from the ski slopes of Borovets, which offer modern conditions for sports and quick access to the peaks. The ski slopes in the Panichishte resort are an option for beginner skiers or for the increasingly popular ski touring. We also recommend the extended stay to guests who benefit from our medical services. We offer a package of 20 procedures and a medical examination to relieve the condition of diseases of the locomotor system or sports injuries.

Five Elements Hotel offers a comprehensive rest for complex recovery of the body and spirit. Tell us what kind of cuisine you offer

най-
водата
ват
във
и
с
Предлагате ли някакви
ти за семейства
зимен сезон)? Предлагаме оферта 3=4,
заплащат 3 нощувки, а остават при нас 4, тя е валидна за дните от понеделник до петък и е добра възможност за детските ваканции или друг период, в който да се съчетаят зимните спортове и релаксацията в минерална вода. Хотелът се намира само на 30 минути от ски пистите на Боровец, които предлагат модерни условия за спорт и бърз достъп до върховете, но ски пистите в к.к. Паничище също са възможност за начинаещи скиори или набиращия популярност ски туринг. Препоръчваме удължения престой и на гости, които се възползват от медикъл услугите ни. Пакет от 20 процедури и лекарски преглед предлагаме за облекчаване състоянието при заболявания на опорно двигателната система или спортни травми. 57
високата
вода
но
специални паке-
(или за предстоящия
при която гостите

Хотел „Петте елемента“ предлага пълноценна почивка за комплексно възстановяване на тялото и духа. Разкажете и каква кухня предлагате на своите гости? В цената за настаняване са включени закуски и вечери на блок маса. Голямо разнообразие от плодове и зеленчуци е задължително, вегетариански ястия присъстват също в бюфета. Шеф Добри Иванов е на разположение да приготви храна за всеки диетичен режим при поискване от гост. Предлагаме безглутенова паста и безглутенов хляб при интерес от клиенти. Доставчиците

са

и фермери, държим много на качеството на продуктите. В обедните предложения се стараем да включване традиционна българска кухня, голям избор от супи и салати. Организираме тематични вечери и дегустации на вина. Предлагате ли възможности за конферентен туризъм?

Да, зала „Велизарий“ разполага с над 100 места, оборудвана е със съвременна техника и е чест домакин на събития от различен характер. Залата може да бъде разделена на 3 зали с капацитет до 40 човека, в които едновременно да се провеждат мероприятия. За наша радост в следващите месеци ще приемем

множество корпоративни събития, чрез които да популяризираме Сапарева баня като дестинация, да запознаем гостите ни с историята на града. Ето например малко известно е, че Флавий Велизарий е римски пълководец, основният изпълнител на амбициозния проект на византийския император Юстиниан I да завладее отново голяма част от Западната Римска империя, загубена почти век порано, роден e в Германея, днешна Сапарева баня. На него сме нарекли нашата конферентна зала. Сапарева баня е известна с най-горещата минерална вода в Европа, но какво друго привлича туристите, за целогодишен туризъм? Споменахме до тук възможностите за зимни спортове и конферентен туризъм, освен тях Рила предлага множество пешеходни маршрути с различна интензивност и дължина, много подходящи за есенен туризъм. Градът е отправна точка за Седемте рилски езера, но има по- малко известни красиви и тихи

your guests.

Accommodation includes breakfasts and buffet dinners. A wide variety of fruits and vegetables is a must, vegetarian dishes are also present in the buffet. Chef Dobri Ivanov is available to prepare food for any dietary regime at the request of a guest. We offer gluten-free pasta and gluten-free bread upon customer interest. Our suppliers are local companies and farmers; we care a lot about the quality of the products. In the lunch offers, we try to include traditional Bulgarian cuisine, a large selection of soups and salads. We organize themed dinners and wine tastings.

Do you offer opportunities

for conference tourism?

Yes, the Belisarius hall has over 100 seats, is equipped with modern devices and is a frequent host for events of varied nature. The hall can be divided into 3 with a capacity of up to 40 people, in which events can be held simultaneously. To

our delight, in the coming months we will host numerous corporate events, through which we will promote Sapareva Banya as a destination, acquaint our guests with the town’s history. Here, for example, it is little known that Flavius Belisarius was a Roman general, the mastermind behind the ambitious project of the Byzantine Emperor Justinian I to reconquer a large part of the Western Roman Empire, lost almost a century earlier. He was born in Germania, today's Sapareva Banya. We named our conference room after him.

Sapareva Banya is known for the hottest mineral spring in Europe, but what else attracts tourists, for year-round tourism?

We have mentioned here the possibilities for winter sports and conference tourism. In addition to them, the Rila mountain offers many hiking routes of different intensity and length, very suitable for autumn tourism. The town is the starting point for the Seven Rila Lakes, but there are lesser-known beautiful and quiet places to walk. In the vicinity of the town, the old airstrip often hosts events for fans of motor and car sports, and here

ни
местни компании
места за разходка. В бли зост до града, на старата самолет на писта често се провеждат събития за любителите на моторните и автомобилни спор-
58

тове, тук се намира и полигона на Академията за безопасно шофиране

състезател Димитър Илиев. Културно историческото наследство също представлява интерес за гостите на района – множество църкви и параклиси от различни исторически периоди, с различни истории и легенди. И на последно място, но не последно по значение – в хотел Петте Елемента общите пространства са така проектирани, че гостите да имат възможност да прекарат дните си без скукакътове с красиви гледки към Верила, библиотека, детски кът за игра, детски филмови вечери, музикални вечери, йога практики, голямо разнообразие от масажни терапии за лице и тяло , СПА зона с шест сауни, три парни бани, приключенски душ, горещи и студени топила, стая за релакс, фитнес и възможност за личен треньор, фризьор и маникюр… може би ще пропусна нещо.

is also the training ground of the Academy for safe driving of the acclaimed race driver Dimitar Iliev.

The cultural and historical heritage is also of interest to the guests of the area, featuring numerous churches and chapels from different historical periods, with different stories and legends.

And last but not least – in the Five Elements Hotel, the common spaces are designed in such a way that guests have the opportunity to spend their days without boredom, with beautiful views of the Verila ridge, a library, a children's play area, children's movie nights, musical evenings, yoga practices, a wide variety of massage therapies for the face and body, a SPA area with six saunas, three steam baths, an adventure shower, hot and cold immersion bowls, a relaxation room, fitness, and the possibility of getting a personal trainer, hairdresser and manicurist... maybe I'm missing something...

на изтъкнатия

Гергьовден – Денят на храбростта – На 6-ти май 2007 г. в Мемориал „Военно гробище – 1916 г.“ край Тутракан тържествено е осветен новоизградения параклис „Св. Георги Победоносец“ от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит, днес Български Патриарх. С това се полага началото на ежегодното тържествено отбелязване на празника в Тутракан. Сутринта се извършва литургия в храм „Св. Георги“, а общоградският празник се провежда на Мемориала и включва: ритуал по запалване на Вечния огън, панихида в памет на загиналите за Тутракан и Добруджа, освещаване на бойните знамена и поднасяне на венци, и курбан за здраве и благоденствие на гражданството. На 6 май, мюсюлманите в общината празнуват празника Хъдърлез. 21 септември – Ден на Тутракан – е обявен с решение на Общинския съвет от 1993 г. Идеята принадлежи на културно

не се отбелязва и чества в

St. George's Day – Day of Bravery: On May 6, 2007, the „St. George Victorious“ chapel, newly built in the Military Cemetery – 1916 Memorial, was consecrated by His Eminence Neophyte, Metropolitan of Ruse, today the Bulgarian Patriarch.

memorial service in memory of those who died for Tutrakan and Dobrudzha, consecration of battle flags and laying of wreaths, and a kourbania for the health and well-being of the citizenry.

On May 6, Muslims in the municipality celebrate the Hidirlez holiday.

September 21 was proclaimed Tutrakan Day through a by-law of the Municipal Council in 1993. The idea came up from the „Dobrudzha“ Society for Culture and Education, the Tutrakan Museum of History and the veterans of the Second World War.

For 25 years (1913–1916 and 1918–1940), Tutrakan, as well as the entire South Dobrudzha, was under Romanian occupation.

This marks the beginning of the annual solemn celebration of the holiday in Tutrakan. In the morning, liturgy is held in the church „St. George“, and the city-wide celebration is held at the Memorial and includes: a ritual of lighting the Eternal Flame, a

On September 7, 1940, the Craiova Agreement was signed. On September 21, 1940, Bulgarian troops entered Tutrakan. The liberation of Tutrakan from Romanian occupation was not celebrated in the city's holiday calendar until 1992, when the event was covered in the local press with an article by local historian

60 града на Българската бойна слава –Тутракан
Ако все още не сте посетили град Тутракан, може би ще намерите повод да го направите, като се включите в някои от празниците, които се провеждат в нашия град. Празници, които определят националната ни, българска идентичност, но и които ни карат да се чувстваме горди чада на – просветно дружество „Добруджа“, Исторически музей – Тутракан и ветераните от Втората световна война. В продължение на 25 години (1913–1916 г. и 1918–1940 г.) Тутракан, както и цяла Южна Добруджа, е под румънска окупация. На 7 септември 1940 г. се подписва Крайовската спогодба. На 21 септември 1940 г. българските войски влизат в Тутракан. Освобождението на Тутракан от румънска окупация

If you haven’t yet visited the city of Tutrakan, perhaps you will find an occasion to do so by joining some of the festivities that take place in it. Festivities that define our national identity as Bulgarians, and make us feel proud descendants of

the city of Bulgarian military glory –Tutrakan

празничния календар на града до 1992 г., когато в местния печат събитието е отразено със статия от краеведа Рачо Змеев. Празникът става част от градския празничен календар и важен момент в социалния живот на населението. Всяка година на 21 септември се провеждат тържествени сесии на Общинския съвет и се провъзгласяват Почетните граждани на град Тутракан и Общината. На 21 септември 2018 г. Народното събрание обяви Тутракан за град на Българската бойна слава. Национален събор-възпоминание „Тутраканска епопея“ – Тържествени ежегодни национални

чествания, провеждащи се в първата неделя от месец септември.

На 5 и 6 септември 1916 г. при Тутракан се разиграва едно от най-епичните сражения през Първата световна война наречено по-късно епопея. Загиналите в битката – над 10 000 воини, българи, румънци и немци са погребани във форт №6 на румънската укрепителна система при с. Дайдър (дн. с. Шуменци). Победители и победени лежат рамо до рамо във вечния си сън. След подписания Крайовския договор Южна Добруджа се връща на България. На 21 септември 1940 г. българските войски влизат в Тутракан

Racho Zmeev. The holiday becomes part of the city’s holiday calendar and an important moment in the social life of the population. Every year on September 21, solemn sessions of the Municipal Council are held and new Honorary Citizens of the City of Tutrakan

and of its Municipality are proclaimed.

On September 21, 2018, the National Assembly declared Tutrakan a City of Bulgarian Military Glory.

„Tutrakan Epic“ National Commemorative Convention – Solemn and festive national celebrations held on the first Sunday of September.

On September 5 and 6, 1916, one of the most epic battles of the First World War, later called an epic, took place near Tutrakan. Those who died in the battle – over 10,000 soldiers, Bulgarians, Romanians and Germans – were buried in Fort No.6 of the Romanian fortification system near the village of Deider (today Shumentsi village). Victors

61

и на следващия ден войниците от 3 гаубична батарея от І артилерийски полк – Русе и 5 дунавски полк отдават почит на загиналите край Тутракан на военното гробище. На 29 септември 1940 г. на Военното гробище се отслужва панихида за успокоение на духовете на загиналите герои в битката за Тутраканската крепост и молебен за живите участници в нея. През 1941 г. тържествено се отбелязва 25-годишнината от битката с вну-

шителни тържества като присъстват много живи ветерани. Около Военното гробище се стичат над 10 000 души от близките села и градове, бойни командири от Тутраканската операция, близки и потомци на загиналите, както и вдовици на избитите българи от Старо село и Белица. През първите годините на социалистическото управление ежегодно в първата неделя на месец септември се спазва традицията и се провеж-

and vanquished lie side by side in their eternal sleep.

After the signing of the Agreement of Craiova, Southern Dobrudzha returned to Bulgaria. On September 21, 1940, the Bulgarian troops entered Tutrakan. The next day, the soldiers of the 3rd howitzer battery from the 1st artillery regiment – Ruse and the 5th Danube regiment paid their respects to those who died near Tutrakan at the military cemetery.

On September 29, 1940, a memorial service was held at the Military Cemetery to appease the spirits of the fallen heroes in the battle for the Tutrakan fortress and a prayer service for the surviving participants.

In 1941, the 25th anniversary of the battle was solemnly marked with impressive celebrations attended by many living veterans. More than 10,000 people from the nearby villages and towns, combat commanders from the Tutrakan operation, relatives and descendants of the dead, as well as widows of the massacred Bulgarians from Staro Selo and Belitsa, flocked around the Military Cemetery.

During the first years

of socialist rule, the tradition was observed every year on the first Sunday of September and а National Commemorative Convention was held. Hundreds of people flocked to the Military Cemetery to bow before the memory of the heroes, attend the memorial service, light a candle and lay flowers. In order not to offend the Romanian neighbours, the state limited the celebration of the epic filled with greatness and sacrifices. After 1990, the Tutrakan epic was openly discussed, a number of historical studies were published, interesting details were revealed about these memorable for the Bulgarian people events. This drew attention to the monument near the village of Shumentsi.

In 1996, on the occasion of the 80th anniversary of the Tutrakan epic, the Municipality of Tutrakan and the Tutrakan Museum of History commissioned the development of a project for the restoration of the memorial approved by

да Народен събор. Стотици хора се стичат на Военното гробище, за да се поклонят пред паметта на героите, да присъстват на панихидата, да запалят свещ и поднесат цветя. За да не обидим румънските съседи, държавата ограничава честването на изпълнената с величие и жертви епопея. След 1990 г. за Тутраканската епопея се заговори открито, публикуваха се редица исторически изследвания, разкриха се интересни подробности за тези паметни за България и българския народ събития. Това насочи вниманието към този паметник–светиня край с. Шуменци. През 1996 г., по повод 80-годишнината от Тутраканската епопея, Община Тутракан и Исторически музей-Тутракан възлагат разработването на проект за реставрация на мемориала одобрен от НИПК и финансиран от НДФ „13 века България“, което постави се начало-

то на Алеята на славата, с изписване имената на загиналите; възстановяване на каменните надгробни кръстове и оформяне на входа на мемориала с информационни надписи за военните действия по овладяването на Тутраканската крепост. През 2002 г. е разработен проект за пространствено оформление на парковата зона на Мемориал „Военно гробище – 1916 г.“, който вече е реализиран – изграден е парк, издигнат е величествен кръст за храброст, монтирани са на вечен страж две гаубици „Круп“ и е осветен параклис „Свети Георги Победоносец“. Мемориал „Военно гробище – 1916 г.“ днес е символ на българската воинска слава и на героизма на българския войник. Той е онова сакрално място, олицетворяващо войните за национално освобождение и обединение в памет на загиналите хилядите ратници от жертвеното войнишко поколение за българския род и Родина. Тутракан е символ на героизъм, себеотрицание и воинско майсторство, своеобразен връх на българското военно изкуство.

the National Institute for Cultural Monuments and financed by the „13 Centuries Bulgaria“ National Fund, which marked the beginning of the Walk of Fame, with the names of the dead written out; restoration of the stone grave crosses and shaping of the entrance to the memorial with informational inscriptions about the military actions for the conquest of the Tutrakan fortress.

In 2002, a project was developed for the spatial layout of the park area of the Military Cemetery-1916 Memorial, which is already implemented – a park was built, a majestic bravery cross was erected, two „Krupp“ howitzers

were mounted on eternal guard, and the „St. George Victorious“ chapel was consecrated.

Today, the „Military Cemetery – 1916“ Memorial is a symbol of Bulgarian military glory and of the heroism of the Bulgarian soldier. It is a sacred place, personifying the wars for national liberation and unification, in memory of the thousands of warriors from the sacrificed soldier generation who perished for the Bulgarian people and the Motherland.

Tutrakan is a symbol of heroism, self-denial and military prowess, a kind of pinnacle of Bulgarian military art.

Покровителят на България

The patron of Bulgaria

Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец заема почетно място сред светиите, пред които се прекланя християтнския свят. За нас, българите, той е небесен закрилник и покровител на родната земя, чието свято дело пребъдва през хилядолетията. Преди повече от 1000 години, в епохата на велики владетели и книжовници като княз Борис I, цар Симеон Велики и цар Петър I , Климент Охридски, Константин Преславски и др., в село Скрино, година 876 се ражда момче, чието светско име е неизвестно до днес... Според писмените извори и множеството жития, то получава духовното име Йоан и остава в народната памет като Свети Иван. Рано осиротява, раздава имуществото си и се отдава на отшелнически живот, далеч от хората и близко до Бога. Заживява в пещера над родното си село, но след разбойническо нападение започва да се скита из Витоша, Конявската планина, Врачанския балкан и накрая се установава в Рила или Рилската пустиня, както

The Venerable Saint John of Rila the Thaumaturge occupies an honourable place among the saints before whom Christendom bows. For us Bulgarians, he is heavenly protector and patron of the homeland, whose holy work endures through the millennia.

More than 1000 years ago, in the era of great rulers and writers such as Prince Boris I, Tsar Simeon the Great and Tsar Peter I, Kliment Ohridski, Konstantin Preslavski, etc., in the village of Skrino, in the year 876 is born a boy whose worldly name remains unknown to this day. As per written sources, among which numerous biographies, he received the spiritual name Ivan and remained in popular memory as Saint Ivan. He became orphaned at an early age, gave away his possessions and devoted himself to a hermit life, far from people and close to God.

He lived in a cave above his native village, but after a bandit attack, he began wandering around Vitosha, the Konyava Mountains, the Balkan of Vratsa. Finally, he settled in Rila or the Rila Desert, as he called it himself. He inhabited

65
той сам я нарича.
Образи на св. Йоан Рилски и св. Йоаким Сарандапорски от Погановския манастир, края на XV в.

Обитава хралупата на дъб, а по-късно пещерата с провирало, съхранена до днес. Още приживе започва да прави чудеса на изцеление, които бързо се разчували и привличали хората. С времето се събират негови ученици, които строели килии, оформя се монашеско братство, което покъсно основава Рилския манастир. Той се превръща в книжовно-просветно средище, а славата на отшелника достигнала до царския двор. Самият цар Петър I пристигнал с дарове от плодове и злато. Йоан отдалеч се покланил на царя, приел плодовете, но върнал златото. В аскетизъм, благочестие и смирение отшелникът Йоан, напуска земния живот на 18.08.946 г., на 70 годишна възраст. Погребан е близо до основаната от него Рилска обител в каменна гробница, запазена до днес. Живот след смъртта Според житията, 34 години по-късно, монахът се явява в съня на учениците си със заръка да изровят тялото му. При изравянето се установило, че е нетленно! По разпореждане на българския цар, около 989–992 г. мощите му са пренесени в Средец и положени в църквата „Св. великомъченик Георги Победоносец“ (Ротондата в днешна София), където престояват почти два века. Вероятно, в този период е станало и канонизирането му за светец. Византийският хронист Георги Скилица свидетелства, че мощите излекували византийския император Мануил I Комнин (1143–1180). През 1183 г., унгарският крал Бела III, по време на войната с Византия, превзема Средец и отнася мощите на свети Йоан Рилски в своята столица Гран (Естергом). Според исторически сведения, местният римокатолически архиепископ казва, че не му е известно да съществува такъв светец и изричайки тези думи, онемява. Едва след като се прекланя пред мощехранителницата и се покайва за изреченото, говорът му се възстановява. Чудото е възприето като наказание от св. Йоан Рилски, поради което през 1187 г. унгарците връщат мощите на светеца в България. По заповед на цар Иван АсенI в крепостта Трапезица е изграден специален храм, където след 1195 г., повече от два века мощите са били съхранявани.

initially the hollow of an oak tree, and later the cave with the wriggle-through preserved to this day.

Even during his lifetime, he performed miracles of healing, which quickly became known and attracted people. Over time, his students gathered and built cells. A monastic brotherhood formed. Later it founded the Rila Monastery. It became a literary and educational centre, and the hermit's fame reached the royal court. Tsar Peter I himself arrived with gifts of fruit and gold. Ivan bowed to the tsar from afar, accepted the fruits, but returned the gold.

In asceticism, piety and humility, the hermit Ivan left earthly life on August 18, 946, at the age of 70. He's buried near the Rila monastery founded by him in a stone tomb preserved to this day.

Life after death

According to the biographies, 34 years later, the monk appeared in a dream to his disciples with the order to dig up his body. Upon digging up, it was found the corpse to be

66

Търново.Тогава като по чудо остава пощадена малката църквица

хълма Трапезица, в която се съхранявали мощите на Св. Иван Рилски. Българите многократно молят султана да даде мощите, но той не удовлетворява молбата. Едва през 1469 г., султанът разрешава на монасите от Рилската обител да върнат мощите на Светеца от Велико Търново в основания от него Рилски манастир. При пренасянето им, навсякъде където мощите са престоявали, се е изграждала църква, възпоменателен параклис или храм. През годините, много изцеления и чудеса са се случвали по този свят път. Благодарение на Климент Рилец, са запазени писмени свидетелства как чудотворната сила на мощите на Светеца е спасение за човешки животи. Болен от сърце и задух оздравява, момиче е освободено от лудостта си, друго – от сух плеврит, случай на болна от менингит и много други. От трудните времена на робството до днес съществува преданието, че който иска да предизвика значима промяна в живота си, да положи началото на нещо ново, да потърси изцеление за себе си и за свои близки, е добре да мине по „Светият път“ и да се докосне до мощите, зорко пазени в Рилския манастир, в специална ракла пред иконостаса. По тази причина, в миналото у нас са пристигали хора от цяла Източна Европа и Русия. Духовна подкрепа в своята работа е намирал и

imperishable! By order of the Bulgarian tsar, around 989–992, his relics were transferred to Sredets and laid in the St. great martyr George the Victorious church (the Rotunda church in today's Sofia), where they stayed for almost two centuries. His canonization as a saint probably took place during this period.

A Byzantine ruler of Sredets, George Skylitzes, testified that the relics cured Byzantine emperor Manuel I Comnenus (1143–1180). In 1183, the Hungarian king Bela III, waging a war with Byzantium, captured Sredets and took the relics of Saint Ivan of Rila to his capital (Esztergom). According to historical accounts, the local Roman Catholic archbishop said that he did not know that such a saint existed and, uttering these words, became speechless. Only after bowing in front of the reliquary and repenting for what he said, his speech was restored. The miracle was perceived as a punishment by St. Ivan of Rila, which is why in 1187 the Hungarians returned the relics of the saint to Bulgaria.

By order of Tsar Ivan Asen I, a special shrine was built inside the Trapezitsa fortress, where after 1195, the relics were kept for more than two centuries.

In 1393, the Turkish troops destroyed and crushed the capital Tarnovo. Miraculously, the small church on Trapezitsa hill, where the relics of St. Ivan Rilski remained, was spared. The Bulgarians repeatedly asked the sultan to give the relics, but he did not grant the request. Only in

МЛЕЧЕН ШОКОЛАД С ПОДСЛАДИТЕЛ И ГИНКО БИЛОБА 09.2023 Изрежете този талон, донесете го в нашият фирмен магазин на адрес: София, ул.Цар Симеон №82 и ще получи подарък по един брой от десерт Екзотик и шоколад с гинкобилоба ÒÀËÎÍ ÏÎÄÀÐÚÊ www.milmex.eu milmex@mail.bg; info@milmex.eu
През 1393 г. турските войски разрушават и смазват столицата
на

1469, the Sultan allowed the monks from the Rila monastery to return the relics of the Saint from Veliko Tarnovo to the monastery he had founded. Along the journey, wherever the relics were, a church, memorial chapel or shrine was built. Over the years, many cases of healing and miracles have occurred on this holy path. Thanks to Kliment Rilets, written testimonies have been preserved of how the miraculous power of the Saint's relics saved human lives. A patient with cardiac illness and shortness of breath recovers, a girl is freed from her madness, another from dry pleurisy, a case of a meningitis patient and, many others.

From the difficult times of slavery until today, there is a tradition that anyone who wants to cause a significant change in his life, to start something new, to seek healing for himself and for his loved ones, it is good to go on the „Holy Path“ and to touch the relics carefully guarded in the Rila Monastery, in a special chest in front of the iconostasis. For this reason, people from all over Eastern Europe and Russia have come here in the past. The popular healer, the unmercenary Petar Dimkov, who cured more than 100,000 people, also found spiritual support in his work. The „Holy Path“ National Pilgrimage is organized annually in our country following the return route of the Saint’s relics from Veliko Tarnovo to the Rila Monastery. On October 19, the Church solemnly commemorates the humble hermit from the Rila mountain. He cemented faith forever with his works to become The Venerable Saint Ivan of Rila the Thaumaturge, the greatest saint of the Bulgarian homeland, heavenly protector and patron of the Bulgarian people, patron saint of native awakeners, earthly angel and heavenly inhabitant, symbol of faith and unity of our nation.

68 народния лечител, безсребърникът Петър Димков, излекувал над 100 000 души. По маршрута на зъвръщането на мощите на Светеца от Велико Търново до Рилския манастир, ежегодно у нас се организира Национален поклоннически поход „Светият път“. На 19 октомври Църквата тържествено отбелязва паметта на скромния отшелник от Рила планина. Той завинаги скрепи вярата с делата си, за да се превърне в Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец,
будители, земен ангел и небесен жител, символ на вярата и единението на нацията ни. Д-р инж. Гинка Стоева
найвеликият светец на българската земя, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон на родните
Гробът на Свети Иван Рилски В молитвената скала е вградена икона на светеца В близост до църквата „Успение на Св. Иван Рилски“ се намира и аязмото. Смята се, че лековитата вода е избликнала на това място по молба на светеца

„Видинска Гъмза" е малка семейна бутикова изба в село Ново Село, въплащение на най - добрите традиции на новоселските винари. Разполагаме с над 600 дка винени лозя от сорта Новоселска Гъмза , Мерло , Каберне Совиньон ,Мускат Отонел, Ркацители, Памид. Произвеждаме

лозята, през беритбата на гроздето, до бутилирането на готовото вино и неговото представяне. За ценителите на хубавото

“ Мускат“, със свеж, сочен и интензивен вкус. Специална селекция „Сторгозия“, български сорт –кръстоска от сортове букет и Вилар блан. Orange Rikat, оранжево вино от грузинския сорт грозде Rkatsiteli, известен още като Рикат. Гъмза Cherry Barrel, специален прочит на винените традиции в Новоселския край. Памид Традишънс, древен сорт, съществувал по българските земи от хиляди години.

Съчетавайки умело традиция и иновация, създаваме не просто поредната бутилка вино, а истинско постижение на винопроизводството, невероятно удоволствие за всички сетива.

Байт Калърс ООД Официален търговски представител на „Видинска Гъмза“ АД Видин, България www.gamza.bg • Bright.colours@abv.bg • 089 660 45 22

Специална
от стари
Специална
червени и бели вина в лимитирани серии, като отделяме изключително внимание на всеки детайл от отглеждането на
вино предлагаме своите вина:
селекция “ Гъмза“,
лози без подложка на собствен корен
селекция

Именно „на върха“ на китния столичен квартал „Лозенец“, на ул. „Якубица“ №10, се намира домът на българския музикален класик Панчо Владигеров. Красивата метална порта със стилизиран славей –емблема на Съюза на българските композитори и името, специално гравирано върху металната табелка, подсказват, че това е къщата на твореца, за когото поетът Николай Лилиев пише: „Винаги вдъхновен, винаги сигурен в онова, което пише, здраво стъпил на земята, която обича и най-възторжено възпява, Владигеров превръща в музика всичко, което допре.“ В дома на ул. „Якубица“ Панчо Владигеров живее от 1951 г. до смъртта си. В изпълнение на неговата воля, изразена в завещанието от 1976 г., съпругата му – Елка и внукът –Панчо даряват своя дял от къщата за музей, заедно с целия архив на композитора. Съдарител на архива е неговият син – Александър. Постоянната експозиция на музея е открита на 25ти март 2005 г. Тя включва документална част с акценти върху живота и творчеството на композитора, автентична битова

на работния

кабинет и накрая – кът

отдих на красивата веранда. Днес музеят съхранява фонд от над 7000 архивни единици: лични документи и кореспонденция, програми и афиши, част от личната библиотека на Владигеров, богата колекция от аудио записи – грамофонни плочи и матнетофонни ленти, както и цялото ръкописно творчество на композитора – едно изключително национално богатство. Посетителят може да види оригиналния ръкопис на Рапсодия „Вардар“, личните пособия, с които Владигеров твори и постига съвършенство в музикалната партитура (шеговито наричани от него „Баба Гума“ и „Дядо Молив“), двата оригинални музикални инструмента – пиано и роял, и много други емблематични

Precisely „at the top“ of the picturesque Lozenets district of the capital, at 10 Yakubitsa street, is located the home of the Bulgarian music classicist Pancho Vladigerov. The beautiful metal gate with a stylized nightingale – the emblem of the Union of Bulgarian Composers – and the name specially engraved on the metal plate suggest that this is the house of the artist about whom the poet Nikolay Liliev wrote: „Always inspired, always sure of what he writes, firmly rooted on the ground he loves and sings most enthusiastically, Vladigerov turns everything he touches into music."

Pancho Vladigerov lived in the house on Yakubitsa Street from 1951 until his death. In fulfilment of his

will of 1976, his wife, Elka, and grandson, Pancho, donated their shares of the house for a museum, together with the entire archive of the composer. The co-founder of the archive is his son – Alexander. The museum's permanent exhibition was opened on March 25, 2005. It includes a documentary part with highlights on the life and work of the composer, an authentic domestic reconstruction of his study and finally –a relaxation area on the beautiful veranda. Today, the museum holds a fund of over 7,000 archival items: personal documents and correspondence, programmes and posters, part of Vladigerov's personal library, a rich collection of audio

„From the top you can see far, you can see clearly and you feel how the heights make you wise and give you a lot of inspiration” P. Vladigerov
Дом на върха „От върха се вижда надалеч, вижда се ясно и усещаш как висините те правят мъдър и ти дават много вдъхновение” П. Владигеров
at the top възстановка
за
експонати. С годините личността на Владигеров и неговият дом в София се превръщат в притегателен център за множество ярки изпълнители и личности: композиторите Дмитрий
Слави Веселинов 70
Home
му
Снимка:

Шостакович и Арам Хачатурян; диригентите Бруно Валтер, Натан Рахлин и Евгени Светланов; пианистите Святослав Рихтер, Алексис Вайсенберг, Красимир Гатев и Иван Дреников; цигуларите Давид Ойстрах, Леонид Коган, Емил Камиларов и Дина Шнайдерман; художниците Константин Щъркелов и Генко Генков; скулпторът Любомир Далчев, поетът Николай Лилиев и много други. Свидетелства за тези срещи в гостоприемния дом на Владигеров присъстват в експозицията на музея и във фотографската колекция в кабинета на композитора. Музеят на ул. „Якубица“ пази духа на този изпълнен със спомени дом, символ на паметта за гениалния композитор и импровизатор, за блестящия пианист и интерпретатор, за строгия и взискателен преподавател, за сърдечния човек с тънко чувство за хумор, ирония и самоирония... Творецът, признат за Патриарх на българската музикална култура, чиято музика се превръща в емблема и във визитна

картичка на България пред Европа и света. И един любопитен факт: На 21 октомври 2013 г., в памет на маестрото, е кръстен проток на негово име в Антарктика. Владигеров проток се намира между островите Лавоазие и Крог от архипелага Бискоу. Дължината му е около 6 километра. В найтясната част на протока се намира и малък остров, който също носи името на Владигеров, с площ около 750 кв. м.

Надя Сотирова –директор на ДКИ Къща музей „Панчо Владигеров“

recordings – LPs and tape records, as well as all the composer's handwritten works – an exceptional national treasure. The visitor can see the original manuscript of the Vardar Rhapsody, the personal tools with which Vladigerov created and achieved perfection in the musical score (which he jokingly dubbed „Granny Eraser“ and „Grandfather Pencil“), the two original musical instruments – a piano and a grand piano, and many other iconic exhibits. Over the years, Vladigerov's personality and his home in Sofia became an attraction centre for many bright performers and personalities: composers Dmitri Shostakovich and Aram Khachaturian; conductors Bruno Walter, Nathan Rachlin and Evgeni Svetlanov; pianists Svyatoslav Richter, Alexis Weissenberg, Krasimir Gatev and Ivan Drenikov; violinists David Oistrakh, Leonid Kogan, Emil Kamilarov and Dina Schneiderman; the artists Konstantin Shtarkelov and Genko Genkov, the sculptor Lyubomir Dalchev, the poet Nikolai Liliev and many others. Evidence of these meetings in Vladigerov's hospitable home are present

in the museum exhibition and in the photographic collection in the composer's office.

The museum on Yakubitsa Street preserves the spirit of this home full of memories, a symbol of a commemoration of the genius composer and improviser, of the brilliant pianist and interpreter, of the strict and demanding teacher, of the warmhearted person with a subtle sense of humour, irony, and self-irony, of the artist, recognized as the patriarch of Bulgarian musical culture, whose music became Bulgaria’s emblem and business card in Europe and the world.

And a curious fact:

On October 21, 2013, in memory of the maestro, a strait in Antarctica was named after him.

Vladigerov Passage is located between the islands of Lavoisier and Krog of the Biscoe Archipelago. Its length is about 6 kilometres. In the narrowest part of the passage, there is also a small island, with an area of about 750 square meters, which also bears the name of Vladigerov.

Снимка: БУЛФОТО / Евгени Димитров

Търновската църква „Св.Георги“ се намира в източното подножие на хълма Трапезица, на десния бряг на р.Янтра. По своя план тя е засводена, едноапсидна, с малък притвор. Конкретни данни за нейното строителство и стенописване се съдържат единствено в гръцкия ктиторски надпис над входа, върху западната стена на наоса. Той е разположен в пет реда и гласи: „Този божествен и пречист храм на светия преславен великомъченик Георги, Победоносец беше издигнат и украсен чрез общото дело и усърдната работа и различните пожертвования на знатния господин Параскев и Ирина, по време на архиепископа Гавриил през годината 1616 . Беше започнат на 15 март и беше завършен на 20 май“. Всъщност разбираме, че църквата е стенописвана за много кратък срок, само за 2 месеца, по времето на митрополит Гавриил, заемал търновската катедра от 1613 до 1626 г. През 1913 г., по време на катастрофалното земетресение, сполетяло Търново, сводовете на църквата и южната стена на наоса са разрушени. Днес са запазени стенописи върху източната, западната и северната стени на храма. На източната стена освен традиционната композиция „Божествена

В първия регистър са представени в цял ръст светци. Над тях е разположена традиционната сцена „Успение Богородично“, „Апостолите пред гроба на Богородица“, както и две сцени от цикъла Страсти Христови. Найгоре, в извивката на свода, е представена композицията „Тайната вечеря“. По северната стена са запазени образите, предимно на светци-войни в цял ръст, както и медальонни фризове с допоясни изображения на светци. По свода и южната стена стенописи не са запазени. В притвора на църквата се открояват сцените от цикъла Сътворение и голямата композиция Страшният съд върху източната му стена, както и сцени от цикъла с Христовите чудеса. Според последните изследвания стенописите и иконите от 1616 г. се свързват с работата на ателието на Пимен Зографски, работило в много широк периметър в Епир, Македония и Западна България. Около 1685 г. църквата „Св. Георги“ претърпява частично преустройство, тогава се подновява иконостаса с принадлежащите му икони. Преизписва се и притвора. От втория иконостас са запазени 11 икони, отнасящи се към творбите на Присовското

The St. George church in Tarnovo is located at the eastern foot of the Trapezitsa hill, on the right bank of the Yantra river. Its plan identifies it as vaulted, single-apsed, with a small narthex. Specific data on its construction and wall painting come only from the founder's inscription, in Greek, above the entrance, on the western wall of the naos. It is arranged in five lines and reads: "This divine and pure temple of the holy glorious great martyr George, Victorious was erected and decorated through the common enterprise and diligent work and various sacrifices of the noble Sire Paraskev and Irina, during the time of Archbishop Gavriil in the year 1616. It was started on March 15 and was completed on May 20.“ In fact, we understand that the church was frescoed in a very short time, just 2 months, during the tenure of Metropolitan Gavriil, who occupied the Tarnovo cathedra from 1613 to 1626. In 1913, during the catastrophic earthquake that struck Tarnovo, the vaults of the church and

southern wall of the nave were destroyed. Today, wall paintings on the eastern, western and northern walls of the temple have been preserved. On the east wall, in addition to the traditional composition „Divine Liturgy“ and „Adoration of the Sacrifice“, the scenes of „The hospitality of Abraham“ and „The descent of the Holy Spirit“ are of interest. The opposite west wall is also completely covered with paintings. In the first register, full-heigth saints are represented. Above them is the traditional „Dormition of the Theotokos“ scene, „The Apostles before the Tomb of the Theotokos“, as well as two scenes from the „Passion of the Christ“

и
литургия“
„Поклонение на жертвата“, предизвикват интерес сцените „Госто-
Божествения храм на Свети Георги Победоносец във Велико Търново приемството на Авраам“, „Съшествие на св. Дух“. Срещуположната западна стена също е изцяло покрита с живопис.
the
Стенописите върху западната стена на наоса Сцената „Успение Богородично“ и ктиторския надпис върху западната стена на наоса 72

ателие, работило в търновския край през втората половина на ХVІІв. На едната от тях – „Дейсис с апостоли“ има гръцки надпис, от който разбираме, че тя е принадлежала на темплона на търновската църква „Св.Георги“ и е създадена в 1685 г. През ХVІІ–ХІХ в. самата постройка играе не само религиозна, но и съществена социална роля. В нея се помещава лонжата на Табашкия еснаф. Според исторически сведения в килията на църквата до 1865 г. се провеждали изпитите за млади майстори-кожари. Архитектурната реставрация и консервацията на църквата е осъщест-

The Divine Shrine of Saint George the Victorious in Veliko Tarnovo

Тотева, Регионален исторически музей – Велико Търново

cycle. At the top, in the curve of the dome, the „The Last Supper“ composition is presented. On the north wall, the images, mostly of full-height warrior saints, as well as medallion friezes with waistheight images of saints have been preserved. No frescoes have been preserved on the dome and the south wall. In the vestibule of the church, the scenes from the „Genesis“ cycle of and the large composition „The Last Judgment“ stand out on its eastern wall, as well as scenes from „The miracles of Christ“ cycle. According to recent research, the frescoes and icons from 1616 are associated with the work of Pimen Zografski's studio, which operated in a very wide area comprising Epirus, Macedonia and Western Bulgaria. Around 1685, the St. George church has undergone a partial reconstruction. It’s then that the iconostasis with the icons belonging to it was renewed. The narthex

was also repainted. From the second iconostasis, 11 icons have been preserved, belonging to the works of the Prisovo atelier, which operated in the Tarnovo area in the second half of the 17th century. One of them – „Deesis with apostles“ has a Greek inscription, from which we understand that it belonged to the temple of the „St. George“ church in Tarnovo and was created in 1685. During the 17th–19th centuries, the building itself played not only a religious, but also an important social role. It housed the lounge of the Tobacco guild. According to historical information, the exams for young tanners were held in the cell of the church until 1865. The architectural restoration and conservation of the church was carried out according to a project of architect B. Kuzupov within the period of 1968–1971. Today, the church is one of the four in this part of the city that have been provided management and care by the Regional Museum of History in Veliko Tarnovo. It is an important object of cultural and historical tourism in the city.

Dr. Diana Toteva, Regional Museum of History – Veliko Tarnovo

Prof.
Стенописи от олтарната част на църквата Изображения на жени-светици от първия регистър на западната стена на църквата наоса Патронна икона „Св. Георги на кон“ от втория иконостас на църква „Св. Георги“, 1685 г. вена по проект на
арх. Б.Кузупов в периода 1968–1971 г. Днес църквата е една от четирите в тази част на града, които са предоставени за стопанисване и грижа на Регионалния исторически музей във Велико Търново и е важен обект на културно – историческия туризъм в града. Доц. д-р Диана

Chiprovtsi is among the most remarkable settlements in Northwestern Bulgaria. An ancient and very beautiful mountain town, with a rich history, known throughout the world as the centre of the famous and original Chiprovtsi carpets. In the neighborhood historical hill, which is in the upper part of Chiprovtsi, are located the museum of history, the church and the old Santa Maria cathedral. The municipality of Chiprovtsi is making great efforts to turn the historical hill of the town into a real spiritual and cultural centre today. And this is no accident...

According to the legend, the miraculous icon of The Virgin of Chiprovtsi has indicated the place where a shrine should be built. In the 13th - 14th centuries, in honour of the Holy Mother of God, Chiprovtsi Catholics built the Assumption of

Чипровци е сред най-забележителните селища в Северозападна България. Древно и много красиво планинско градче, с богата история, известно по целия свят като център на прочутите и оригинални чипровски килими. В местността Историческият хълм, която се намира във високата част на Чипровци, са разположени историческият музей, черквата и старата катедрала „Санта Мария“. Община Чипровци полага големи усилия за да превърне днес Историческият хълм на градчето в истински духовен и културен център. И това не е случайно… Според легендата, чудотворната икона на чипровската Св. Богородица е посочила мястото, където да се съгради храм. През XIII–XIV в. в чест на Светата Божия майка,
The Chiprovtsi
Чипровският килим –Постланият път към Бога 74
carpet –the covered road to God

чипровските католици съграждат катедрала „Възнесение на Света Дева Мария“. В днешно време, на това място е построен параклис-костница „Дева Мария –Майка на Църквата“. Историческият музей е съществен фактор в устойчивото развитие на Чипровци като туристическа дестинация и спомага за развитието на туризма във всички негови форми –културно-исторически, поклоннически, образователен, креативен, еко, спортен, гастрономически и др. През последните години Историческият музей обнови и обогати своята експозиция, отговаряща на изискванията на съвременната музеология. Колекцията се допълни със старинни килими и църковна утвар, посетителите използват модерна техника и аудиогайдове на английски, италиански и японски език, изгради се иновативна етнографска сбирка и Образователен център. След приемането на умението за тъкане на чипровски килими за световно, нематериално, културно наследство на ЮНЕСКО, Музеят приема като своя мисия събирането, съхраняването, експонирането и научното представяне на тези тъкани пред обществото. Наскоро Историческият музей преиздаде албум „Чипровският килим. Постланият път към Бога“, който да популяризира това наследство, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Фондацията „Америка за България“ финансира и проектирането, изграждането и зареждането със сувенири на музейния магазин. В магазина посетителите могат да купят книги за

и етнокултурното наследство

край и сувенири с

the Holy Virgin Mary cathedral. Nowadays, a Virgin Mary – Mother of the Church chapelossuary was built on this place.

The museum of history is an essential factor in the sustainable development of Chiprovtsi as a tourist destination and contributes to the development of tourism in all its forms – cultural-historical, pilgrimage, educational, creative, eco, sports, gastronomic, etc. In recent years, the Museum of History has renovated and enriched its exhibition, meeting the requirements of modern museology. The collection was supplemented with ancient carpets and church utensils; visitors use modern technology and audio guides in English, Italian and Japanese; an innovative ethnographic collection and an Education Center were built.

After the skill of weaving Chiprovtsi carpets was included on the UNESCO World Intangible Cultural Heritage List, the Museum takes as its mission the collection, preservation, exhibition and scientific presentation of these fabrics to the public. Recently, the Museum of History reissued the album „Chiprovski kilim. The covered road to God“ to promote this heritage, with the support of the America for Bulgaria Foundation.

The America for Bulgaria Foundation also financed the design, construction and stocking of the museum shop with souvenirs. In the shop, visitors can buy books about the historical and ethnocultural heritage of the Chiprovtsi region and souvenirs with motifs from the Chiprovtsi carpets. The store was designed by interior designer Martina Deneva. The souvenirs in it are the work of the artist Lina Petrova, the designer Tsvetelina Petkova and the photographer Nikolay Treiman.

на
мотиви от чипровските килими. Магазинът е проектиран от дизайнерката Мартина Денева. Сувенирите в него са дело на художничката Лина Петрова, на дизайнерката Цветелина Петкова и на фотографа Николай Трейман.
историческото
Чипровския
75

– езерото от сребро

на лунна светлина

Srebarna – the Silver Lake in the Moonlight

Визитка

„Сребърна“ е Биосферен парк в България, включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Природонаучният музей в с. Сребърна съхранява историята и многообразието на Биосферния парк. За неговото състояние

Госпожо Илиева, бихте ли разказали малко повече за Биосферния парк „Сребърна“? Малка историческа справка за неговото създаване и значението му като защитен обект на ЮНЕСКО? Няколко са датите, важни за създаването: През 1863 г. Феликс Каниц,

Srebarna is a biosphere reserve in Bulgaria, a designated UNESCO World Heritage site. The area was declared a reserve in 1948 with a protected area of about 892.05 ha and a buffer zone of about 540 hectares. We are talking about its condition and importance today with Ms. Elena Ilieva, Director of the Natural Science’s Museum (NSM) in the village of Srebarna.

Ms. Ilieva, could you tell us a little more about the Srebarna biosphere reserve? Some historical background on its foundation and its importance as a significant UNESCO protected site? There are several important dates for the creation

of the Srebarna reserve: In 1863, Felix Kanitz, an Austro-Hungarian scientist (archaeologist, ethnographer, geographer, and artist), visited Srebarna. Fascinated by its avian richness, he called it the „Eldorado of marsh birds“.

Business card
Местността е обявена за резерват през
г. с охраняема площ от около 892,05
както и буферна зона от около 540 хектара.
и значение разговаряме днес с Директорката на Природонаучния музей в с. Сребърна, госпожа Елена Илиева.
1948
ha,
Сребърна
австроунгарски учен (археолог, етнограф, географ и художник), посещава Сребърна. Очарован от нейното птиче богатство, той я нарича „Елдорадо на блатните птици“; през 1943 г. днешният вече Биосферен парк „Сребрна“, е обявен за
76

защитено място, по настояване на Алекси Петров – родолюбив българин. Официално „Сребърна“ е обявена за резерват през 1948 г. През 1977 г. сме вписани в списъка на Биосферните резервати, а през 1983 е вписан и в списъка на ЮНЕСКО като Световно природно наследство. Същата години отваря врати и Музеят. В наши дни, през 2017г. „Сребърна“ става Биосферен парк – обект на ЮНЕСКО, според изискванията на Севилската стратегия. Каква флора и фауна обитава парка, с какво езерото „Сребърна“ и не само то, допринасят за посещаването му от стотици туристи всяка година? „Сребърна“ е обявена за биосферен парк заради уникалното птиче богатство, което се намира на територията му – 220 вида, от които 90 – водоплаващи птици. Сред тях са световнозастрашеният –

Къдроглав пеликан, ням лебед, шест вида чапли, бял лопатар, малък и голям корморан, патици, гъски, гмурци и много други. Тук има също и много защитени видове растения, като блатното кокиче, блатна перуника, зеленика, тръстика и много други.

Какво притегля туристите?

Спокойствието, чистият въздух, близостта до

природата и не на последно място – една добра туристическа услуга, която предлагаме на всички посетители.

Няколко думи и за природонаучния музей, разположен на територията на резервата? Природонаучният музей (ПНМ) „Сребърна“ се намира на територията на биосферния парк, който е едва на 16 км западно от областния град Силистра. В него има препарирани птици и дивечови животни, характерни за района. Също така

In 1943, today's Reserve was declared a protected place, at the insistence of Alexi Petrov – a patriotic Bulgarian. Srebarna was officially declared a reserve in 1948. In 1977, it was included in the Biosphere Reserves list, and in 1983, it was also listed as a UNESCO World Natural Heritage. In the same year, the Museum opened its doors. In 2017 Srebarna became a Biosphere Park, according to the requirements of the Seville Strategy.

What flora and fauna inhabit the reserve? How does the Srebarna lake and the adjacent facilities contribute to its visit by hundreds of tourists every year?

Srebarna was declared a reserve because of the unique wealth of birds found on its territory – 220 species, of which 90 are waterfowl. Among them are the globally endangered curly-headed pelican, mute swan, six species of herons, white shoveler, small and large cormorant, ducks, geese, loons and many others. There are also many protected species of plants here, such as the marsh snowdrop, marsh iris, periwinkle, reed and many others.

What attracts tourists? Peace, clean air, closeness to nature and, last but not least, the good tourist

service that we offer to all visitors.

A few words about the natural science museum located on the territory of the reserve?

The Srebarna Natural Science’s Museum (NSM is located on the territory of the Biosphere Park, which is just 16 km west of the regional town of Silistra. It features stuffed birds and game typical of the area. There are also two exhibitions: a photo exhibition and one with children's drawings thematically related to the unparalleled Reserve. During the nesting period of the curly-headed pelican, for example, it can be observed on a large video wall, in real time, thanks to a camera that is positioned in the lake. Also, various themed films and clips are screened. The museum is also playing nature’s sounds, which contributes to a very pleasant atmosphere inside. For additional comfort, we have a vending machine selling hot and cold drinks and food. Cosy spaces for their consumption are also provided, both in the building and in the park space around it.

The museum opened its doors in 1983. It underwent a major renovation in 2014, including roof repairs, building upgrade, new shop windows and a new colourful look – including

77

функционират и две изложби: фотоизложба и такава с детски рисунки, тематично свързани с неповторимия парк. По време на гнездовия период на Къдроглавия пеликан например, той може да бъде наблюдаван на голяма видеостена, в реално време, благодарение на камера, която е позиционирана в езерото. Също така, се прожектират различни тематични филми и клипове. Музеят е озвучен и с природни звуци, което допринася за една много приятна атмосфера. За допълнителен комфорт на гостите, разполагаме с вендинг машина за топли и студени напитки и храна. Осигурени са и уютни пространства за тяхната консумация, както в сградата, така и в парковото пространство около нея. Музеят отваря врати през 1983 г. Претърпява основен ремонт през 2014 г., включващ ремонт на покрива, освежаване на сградата, нови витрини и един нов цветен облик на стените – със снимки и богата информация за обитателите на езерото, на български и английски езици. В каква посока работите, за да поддържате интереса на посетителите, какво е новото в работата

Екипът на музеят работи всеотдайно – всеки ден в периода от 1 април до 30 септември – от 8 до 18 часа, а от 1 октомври до 31 март ( зимно работно време), от понеделник до петък – от 8 до 16 часа. Освен споменатите услуги, предлагаме също и научни беседи, предоставяме далекогледи и бинокли на гостите, за да се насладят на природните красоти. Подаряваме и рекламни материали за спомен.

Какво си пожелавате, лично Вие, за да стане Биосферен парк „Сребърна“ още поатрактивен туристически обект?

За нас сезон 2022г. бе успешен. Благодарение на нашите усилия – на целия екип на ПНМ „Сребърна“, създаваме една приятна атмосфера, която привлича все повече туристи и се надяваме тази тенденция да се развива и занапред. Община Силистра се грижи да подобрява инфраструктурата до Биосферния парк и Музея. Продължаваме да се промотираме на международни изложения, като една изключително интересна еко туристическа дестинация. Благодарни сме за гласуваното доверие и пожелавам на всички здраве и по-светли бъдещи дни!

photos and a wealth of information about the inhabitants of the lake, in Bulgarian and English.

In what direction do you work to maintain visitors’ interest? What’s new in your work?

The museum team works dedicatedly – every day from April 1 to September 31 – from 8 a.m. to 6 p.m., and from October 1 to March 31 (winter working hours), Monday to Friday –from 8 a.m. to 4 p.m.

Apart from the mentioned services, we also offer scientific talks, and provide telescopes and binoculars to the guests to enjoy the nature’s beauty. We also give away promotional materials as a souvenir.

What do you personally wish for to make the Srebarna

reserve an even more attractive tourist site?

For us, the 2022 season was successful. Thanks to the efforts of the entire team of the Srebarna NSM, we create a pleasant atmosphere that attracts more and more tourists, and we hope that this trend will continue to develop in the future.

Srebarna is a municipality and it takes care of improving the infrastructure between the and the NSM.

We keep advertising continually the Biosphere Park on international exhibitions, as an extremely interesting destination for ecotourism.

We are grateful for the trust and I wish everyone healthy and brighter future days!

Ви?
Снимка: Теодор Димитров/ Photo: Teodor Dimitrov

Екологични и биологично чисти, в малки серии с високо качество Домашни рецепти, произведени в кулинарен цех под контрола на Българска агенция по безопасност на храните. Без изкуствени консерванти, без сгъстители и без заместители. Стъклени буркани, стерилизирани в автоклав. www.shop.cherga.bg www.facebook.com/fermacherga Търговски

Богато разнообразие от Туршии, зеленчукови консерви и разядки, произведени по традиционни български рецепти. Произвеждаме Лютеници, Апетитки и Айвари по оригинални домашни рецепти, с екологични пресни зеленчуци.

хормонални препарати, в екологично чист район.

офис: гр.
Имейл:
НАТУРАЛНИ БЪЛГАРСКИ КОНСЕРВИ ЕКО ФЕРМА ЧЕРГА ВКУСНА И ПОЛЕЗНА ХРАНА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ! Традиционни домашни рецепти с умерено количество захар Биологично чист Пчелен мед без добавена захар и заместители. Кошерите са в екологичен район, богат на разнообразни билки. Оригинални рецепти на Еко ферма Черга. Плътна текстура, която завладява с неустоим аромат и вкус. Животните се отглеждат хуманно с балансирано хранене, без антибиотици и
София, ул. Самоковско шосе, Търговски център „Боила“ 2Л
ferma@cherga.bg; тел. 0898 777 324