Page 1

Meopta – optika, s.r.o.

Mgr. Lucie Zbořilová, Manažer pro personalistiku a firemní komunikaci Fakulta chemická VUT Brno, 20.10.2010 Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-1-


Historie společnosti             

1933 byla založena firma Optikotechna 1946 Optikotechna byla přejmenována na národní podnik Meopta 1953 v Přerově byl založen Ústav výzkumu optiky a jemné mechaniky 1954 hlavním výrobním programem Meopty jsou výrobky pro vojenské účely 1989 byl zcela utlumen nosný výrobní program společnosti – výrobky pro vojenské účely 1990 Meopta se začala rozdělovat na dceřiné akciové společnosti 1992 Meopta je plně privatizovaná a zůstává jediným optickým výrobcem v České republice a stává se dodavatelem největších světových optických firem 1994 vstupuje do společnosti svým kapitálem p. Paul Rausnitz, který zcela zprivatizoval dceřinu společnost Meopta – optika, a.s. Od r. 1995 postupně p. P. Rausnitz nabývá majoritní vlastnictví ve všech zbývajících dceřiných společnostech (Meopta- přístroje, Meopta- dalekohledy, Meopta a.s….) 2003 dochází k fúzi dceřiných společností do společnosti Meopta a.s. V září 2004 dochází k fúzi dvou posledních dceřinných společností – společnosti Meopta Přerov, a.s. a společnosti Meopta-optika, a.s. a vzniká jedna společnost s názvem Meopta-optika, a.s. Společnost Meopta-optika, a.s. se stává v květnu 2006 společností s ručením omezením. 2009 Meopta – optika, s.r.o. byla velmi výrazně postižena světovou krizí, potvrdila své postavení na světovém trhu, a již v závěru roku byly uzavřeny nové kontrakty

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-2-


Vize spoleÄ?nosti

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-3-


Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-4-


Majitel společnosti Meopta – optika, s.r.o. Paul Rausnitz

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-5-


Současný výrobní program Sportovní optika Fototechnika a projekční technika Volná optika Optoelektronika Vojenská technika Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-6-


Sportovní optika • Komplexně konstruované řady zaměřovacích puškohledů s pevným i proměnným zvětšením • Binokulární dalekohledy • Špičkové pozorovací dalekohledy vybavené standardními i tzv. APO objektivy s fluoridovými skly • Adaptér pro digitální fotografii

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-7-


Fototechnika a projekční technika

• Zvětšovací přístroje pro zpracování černobílých nebo barevných fotografií z negativů 35mm - výroba byla ukončena v roce 2005, za 70 let bylo vyrobeno a prodáno téměř 2 mil. přístrojů • Profesionální kinoprojektory umožňující reprodukci zvuku Dolby surround - výroba byla ukončena v roce 2009 • V současné době v procesu modernizace projekční techniky se vyrábí speciální barvodělícií soustavy pro digitální projekci

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-8-


Volná optika Velké množství optických součástí – sférické čočky, hranoly, hranolové sestavy, filtry, zrcátka, atd. Tyto součásti jsou dále používány pro laserové, lékařské, vojenské, kosmické a komerční technologie.

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

-9-


Optoelektronika • Systémy používané pro detekci vad při výrobě procesorů pro počítačový průmysl.

• Objektivy, okuláry pro průmyslové a civilní použití.

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 10 -


Vojenská technika Pasivní zařízení pro noční vidění a denní pozorovací zařízení pro pěchotu i obrněná vozidla se zesilovači jasu třetí generace V letošním roce jsme vyhráli tendr na dodávku optických systémů pro útočné pušky společně se zbrojovkou Uherský Brod

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 11 -


Certifikace

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 12 -


Certifikace

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 13 -


Spolupráce se školami ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 14 -


Základní školy • • • • •

Setkávání výchovných poradců a ředitelů škol ve společnosti Meoptaoptika, s.r.o. Příprava různých druhů propagačních materiálů cíleně pro žáky ZŠ Společná účast se SŠ na akcích, určených pro žáky ZŠ Exkurze žáků základních škol ve společnosti Projekty, např. „ organizace workshopu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ s názvem „Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel „

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 15 -


Střední školy • • • • • • • • •

Krátkodobé praxe, praktická výuka v prostorách společnosti a Dlouhodobé praxe Odborné exkurze Zapůjčování/darování vybavení pro praktickou výuku Připomínkování učebních osnov profesionály z praxe Účast expertů z praxe při závěrečných zkouškách Exkurze studentů všech ročníků Partnerství na projektech Sponzoring Koncepční spolupráce např. zajištění maturitního oboru „optik“

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 16 -


Vysoké školy • • • •

Praxe za „kredity“, UP Olomouc Bakalářské, diplomové práce Motivační program Účast při projektech, ex. marketing a to i např. výzkumných….

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 17 -


Spolupráce se vzdělávacími institucemi  Střední škola technická Přerov  Střední průmyslová škola  Univerzita Palackého v Olomouci  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 18 -


Střední škola technická Přerov • spolupráce od roku 1967

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 19 -


Preferované obory ČTYŘLETÉ obory ukončené maturitou  26-41-M/01 Mechatronika (programování řídicích systémů, automatizace, robotika, diagnostika)  23-45-L/004 Mechanik seřizovač-mechatronik (programování a obsluha CNC strojů)  23-62-L/01 Optik (přístrojová a brýlová optika)

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 20 -


Preferované obory TŘÍLETÉ obory ukončené výučním listem:  23-62-H/01 Jemný mechanik (přístrojová technika)  23-52-H/01 Nástrojař (výroba speciálních přípravků a nástrojů)  23-56-H/01 Obráběč kovů (strojní obrábění kovových materiálů)  23-62-H/01 Jemný mechanik – optik (výroba optických přístrojů, brýlová technika)  23-51-H/01 Zámečník (ruční a strojní zpracování kovů) Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 21 -


Preferované obory Nástavbové studium  23-43-L/506 Provozní technika (denní nebo dálková forma, délka studia 2 nebo 3 roky)

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 22 -


Přehled průběhu praxe studentů SŠT Přerov

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 23 -


Střední průmyslová škola Přerov • obnovena úzká spolupráce v roce 2003

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 24 -


Preferované obory ČTYŘLETÉ studijní obory zakončené maturitní zkouškou:  23-41-M/01 Strojírenství (zaměření na využití počítačů v oboru, znalosti z oblasti strojírenské technologie, konstrukce, stavby a provozu strojů)  26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření na automatizační techniku, znalosti z analogové, digitální, mikroprocesorové a výpočetní techniky, operačních systémů, znalosti informatiky a přenosu dat)

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 25 -


Přehled průběhu praxe studentů SPŠ Přerov

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 26 -


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

• spolupráce od roku 2005

Tříleté bakalářské studium  obor: Přístrojová optika

Pětileté magisterské studium  Obor: Optika a optoelektronika

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 27 -


Přehled průběhu praxe studentů UP Olomouc

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 28 -


Katedra aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci • spolupráce od roku 2008

Projekt „ Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině“

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 29 -


Přehled krátkodobé praxe studentů středních škol

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 30 -


Budoucnost? • Akreditace škol a učebních oborů dle potřeb zaměstnavatelů (možný nástroj - NSR ) • Tvorba učebních osnov ve spolupráci se zaměstnavateli (více praktických záležitostí… ) • Spolupráce školské sféry s podnikatelskou na konkrétních případech, projektech, studiích • Celoživotní vzdělávání – spojení teorie a praxe

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 31 -


Děkuji za pozornost

Mgr. Lucie Zbořilová Manažer pro personalistiku a firemní komunikaci

Meopta Prerov Title: Meopta presentation Language: English Doc. No. TCI 220 Rev. a Date: 2/22/2004

- 32 -

prezentace  

prezentace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you