Page 1

1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·1


1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·2


1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·3

BÈÔÏÔÁ›· ∞ã°Àª¡∞™π√À


1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·4

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ISBN: 978-960-381-349-1

© Εκδόσεις Βολονάκη Μαυρομιχάλη 41 & Βαλτετσίου Τηλ.: 210.36.08.065, Fax: 210.36.08.197 www.volonaki.gr, mail: info@volonaki.gr ºøΔ√™À¡£∂™∏: «ÁÚ·ÊË»

÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 26, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210 3616596


1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·5

EÏ›˙· EÏ. ºÂÚ·‰Ô˘

BÈÔÏÔÁ›· ∞ã°Àª¡∞™π√À

εκδόσεις

Bολονάκη


1-10

17-01-04

07:43

™ÂÏ›‰·6


17-01-04

07:44

™ÂÏ›‰·7

O

στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το μάθημα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου φαίνεται περίπλοκο, και αφετέρου να τον εξοικειώσει με τα φαινόμενα της ζωής και της φύσης, που είναι κυριολεκτικά μέσα στη ζωή μας! Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει: 1. Τα σημαντικότερα σημεία κάθε ενότητας, διατυπωμένα με απλό τρόπο, ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόησή τους. 2. Ετυμολογία, δηλ. επεξήγηση και ανάλυση επιστημονικών όρων και λέξεων, που τυχόν δυσκολεύουν την κατανόηση του μαθήματος, επειδή αγνοούμε τη σημασία τους. 3. Τη θεωρία των μαθημάτων σε μορφή ερωτήσεων. 4. Συμπληρωματικές ερωτήσεις, που δίνουν την ευκαιρία να επεκταθούν οι γνώσεις μας σε κάθε κεφάλαιο. 5. Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου με τις κατάλληλες επεξηγήσεις 6. Απαραίτητα στοιχεία, που θα σας βοηθήσουν να συνθέσετε τις εργασίες που ζητάει το σχολικό βιβλίο. 7. Kριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους, ώστε να εξασκηθείτε και να διαπιστώσετε τυχόν αδυναμίες ή κενά. 8. Περίληψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου για να μπορείτε να κάνετε γρήγορα επανάληψη. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την φιλόλογο-ιστορικό Αγγελική Καραβίτη-Φερεκύδου για τη σημαντική βοήθεια στην επιμέλεια των κειμένων, καθώς και τις εκδόσεις Βολονάκη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου την συγγραφή αυτού του βιβλίου. Με εμπιστοσύνη Ελίζα Ελ. Φερεκύδου Δρ. Βιολόγος.

¶ Ú fi Ï Ô Á Ô ˜

1-10

7


1-10

17-01-04

07:44

™ÂÏ›‰·8


17-01-04

07:44

™ÂÏ›‰·9

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Η βιολογία στην καθημερινή ζωή Εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο

11 11

1. 1.1 1.2 1.3

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών Κύτταρο: η μονάδα της ζωής Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των οργανισμών 1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές Περίληψη κεφαλαίου

19 19 27 33 36 43 53

2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά – Η φωτοσύνθεση 2.2 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους μονοκύτταρους οργανισμούς 2.3 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους ζωικούς οργανισμούς 2.4 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο Διάσπαση, απορρόφηση και αποβολή ουσιών Διατροφή και υγεία Περίληψη κεφαλαίου

55 58 62 62 69 73 78 84

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ 3.1 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς 3.2 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στα φυτά 3.3 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους ζωικούς οργανισμούς 3.4 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο Το αίμα Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία Tο ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου Ουροποιητικό σύστημα και υγεία Περίληψη κεφαλαίου

94 101 106 110 114 114 125

4. 4.1 4.2 4.3

127 129 134 140

ΑΝΑΠΝΟΗ Η αναπνοή στους μονοκύτταρους οργανισμούς Η αναπνοή στα φυτά Η αναπνοή στους ζωικούς οργανισμούς

87 87 88

¶ Â Ú È Â ¯ fi Ì Â Ó ·

1-10

9


1-10

17-01-04

07:44

™ÂÏ›‰·10

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Tο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου Εισπνοή, Εκπνοή – Ανταλλαγή αναπνευστικών αερίων Αναπνευστικό σύστημα και υγεία Περίληψη κεφαλαίου

149 150

5. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 5.1 Η στήριξη και η κίνηση στους μονοκύτταρους οργανισμούς 5.2 Η στήριξη στα φυτά 5.3 Η στήριξη και η κίνηση στους ζωικούς οργανισμούς 5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα το ανθρώπου Η δομή των οστών Οι αρθρώσεις Οι μύες Μυοσκελετικό σύστημα και υγεία Περίληψη κεφαλαίου

177

6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς 6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά 6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς 6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία Περίληψη κεφαλαίου

10

155 164 176

178 179 180 193 195 195 202 203 210 211 212 214 221 235 241 243 257

7. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 7.1 Η ερεθιστικότητα στους μονοκύτταρους οργανισμούς 7.2 Η ερεθιστικότητα στα φυτά 7.3 Η ερεθιστικότητα στους ζωικούς οργανισμούς 7.4 Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου Τα αισθητήρια όργανα Το ενδοκρινικό σύστημα – Oι ορμόνες Περίληψη κεφαλαίου Bιβλιογραφία

259 259 260 264 273 275 278 285 286

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών Των φύλλων εργασίας του εργαστηριακού οδηγού Των φύλλων εργασίας του βιβλίου του εκπαιδευτικού

289 351 361


H —‡š‹§™œ™ §™‹ –š¤…¤‚š‘‹ ‘. –ÉÏÌÏǽÁ ËÁÉ ËÁÕÈμÅÒÉμ ÚÖ¼ –. –ÉÏÌÏǽÁ ËÁÉ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ× …»ÊÅÉ× - ËÌÅÉÄÉ¡: ÅÐÉÓÔ¼μÈ, ÂÉÏÌÏǽÁ, μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ, μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ, μÉËÒ¾ÂÉÁ, ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ×, ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ, ÙоÕÅÓÈ, ÐŽÒÁμÁ, ÓÙμлÒÁÓμÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ §¤« œ‘„™œ‘§¤‹ ➤ ™ ÂÉÏÌÏǽÁ ŽÎÁÉ È ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÐÏÙ μÅÌÅÔ¡ ÔÏ ÆÁÉξμÅÎÏ ÔÈ× ÚÖ¼× ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ÁÓØÏÌŽÔÁÉ μÅ ÔÈÎ μÅÌ»ÔÈ ¾ÌÖÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, μÉËÒϽÖÎ, ÆÙÔÑÎ, ÚÑÖÎ, ËÔÌ. ➤ §ÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÏÙ× ÄÏÀμÅ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ ÔÏÙ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ μÉËÒ¾ÂÉÁ. ➤ §Ï μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ ÂϼÕÈÓÅ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÇÉÁÔ½ μÅ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÏÒÁÔϽ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ. ➤ ™ ÂÉÏÌÏǽÁ »ØÅÉ ÂÏÈÕ¼ÓÅÉ ÎÁ ǽÎÅÉ È ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼ ËÁÌÀÔÅÒÈ, μÅ ÔÈÎ ÁÎÁË¡ÌÙÃÈ ÅμÂÏ̽ÖÎ, ÆÁÒμ¡ËÖÎ, ÁÎÔÉÂÉÏÔÉËÑÎ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÒÏƽμÖÎ ¾ÐÖ× ÔÏ ÃÖμ½, È μÐÀÒÁ, ÔÏ ËÒÁÓ½ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÓÙμμÅÔÏؼ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ➤ ‘˾μÈ È μÅÌ»ÔÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× μÁ× ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙμÅ ÏÉËÏÌÏÇÉË»× ËÁÔÁÓÔÒÏÆ»×, ¾ÐÖ× ÁÙÔ¼ ÔÏÙ ‘ÒÇÏÓÁÒÖÎÉËÏÀ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏËÔ¼ÓÏÙμÅ ÏÉËÏÌÏÇÉ˼ ÓÙμÐÅÒÉÆÏÒ¡ ÑÓÔÅ ÎÁ ÔÉ× ÐÒÏÌ¡ÂÏÙμÅ. ➤ ™ ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ. ➤ §Á ¼μÁÔÁ ÔÈ× ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË¼× μÅÕ¾ÄÏ٠ŽÎÁÉ: Á) È ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ, Â) È ÄÉÁÔÀÐÖÓÈ ÔÈ× ÙоÕÅÓÈ× Ç) Ï ÓØÅÄÉÁÓμ¾× ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ×, Ä) ÔÁ ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ - —§«œ¤ …¤‚š‘ ÂÉÏÌÏǽÁ: ½Ï× ÐÏÙ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ÚÖ¼ + ̾ÇÏ×, ÄÈÌÁļ, ̾ÇÏ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÚÖ¼ ÅÐÉÓÔ¼μÈ: Åн – ½ÓÔÁμÁÉ, ÄÈÌÁļ ÇÎÖÒ½ÚÖ, ÐÒÏÓ»ØÖ, μÅÌÅÔÑ

11


H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÔÈ× –ÉÏÌÏǽÁ×; · §É μÅÌÅÔ¡ È ÂÉÏÌÏǽÁ; §Ï ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× Å½ÎÁÉ È μÅÌ»ÔÈ ¾ÌÖÎ ÔÖÎ ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÄÈÌÁļ ÔÖÎ μÉËÒϽÖÎ, ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ, ÔÖÎ ÚÑÖÎ. 2. ‡ÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ μÉËÒ¾ÂÉÁ; œÉËÒ¾ÂÉÁ ¼ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÏÙ× ÄÏÀμÅ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ. 3. ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÈ È ÂÉÏÌÏǽÁ ÓÔÈ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ μÅÒÉË»× ÅÆÁÒμÏÇ»×; ™ ÂÉÏÌÏǽÁ ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÈ ÓÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼ ÅÐÅÉļ ÂÅÌÔ½ÖÓÅ ÔÈÎ ÐÏɾÔÈÔÁ ÔÈ× ÚÖ¼× μÁ×, ÄÈÌÁļ »ËÁÎÅ ÔÈÎ ÚÖ¼ μÁ× ËÁÌÀÔÅÒÈ ËÁÉ ÐÉÏ ÅÀËÏÌÈ. œÅ ÔÈÎ μÅÌ»ÔÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÁÎÁËÁÌÀÆÕÈËÁÎ Æ¡ÒμÁËÁ, Åμ¾ÌÉÁ, ÔÒ¾ÆÉμÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÒ¾ÐÏÉ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× Áо ÔÈÎ μ¾ÌÙÎÓÈ, ¾ÐÖ× Ï ÂÉÏÌÏÇÉË¾× ËÁÕÁÒÉÓμ¾×. 4. ‚ÉÁÔ½ ÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÌ»ÔÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ×; §Ï μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ μÅÌÅÔ¼ÓÏÙμÅ ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÏÒÁÔϽ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ, ÁÌÌ¡ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÁ× ÐÒÏËÁÌ»ÓÏÙÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× ¼ ÎÁ μÁ× Å½ÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÏÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÓËÅÙ¼ ÆÁÒμ¡ËÖÎ ¼ ÔÒÏƽμÖÎ. 5. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ¼μÁÔÁ ÔÈ× ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË¼× μÅÕ¾ÄÏÙ; ™ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ× ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ. ‡ÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ Ë¡ÔÉ ËÁÉ ÐÒÏÓÐÁÕÏÀμÅ ÎÁ ÔÏ ÅÊÈǼÓÏÙμÅ ÄÉÁÔÙÐÑÎÏÎÔÁ× μ½Á ÙоÕÅÓÈ. ‚ÉÁ ÎÁ ÅÌ»ÇÊÏÙμÅ Å¡Î È ÙоÕÅÓÈ μÁ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ¼ ÏÒÇÁÎÑÎÏÙμÅ »ÎÁ ÐŽÒÁμÁ. §Á ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÔÏÙ ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ× μÐÏÒŽ ŽÔÅ ÎÁ ÅÐÉÂÅÂÁÉÑÎÏÙÎ, ŽÔÅ ÎÁ ÁÐÏÒÒ½ÐÔÏÙÎ ÔÈÎ ÁÒØÉ˼ μÁ× ÙоÕÅÓÈ, ÄÈÌÁļ ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÓËÅÆÔ¼ËÁμÅ ÁÒØÉË¡. §¾ÔÅ ËÁÔÁ̼ÇÏÙμÅ ÓÔÁ ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ.

12


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹

H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

1. ‚ÉÁÔ½ ÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ »ÐÁÉÊÅ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÐÒ¾ÏÄÏ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ×; §Ï μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ »ÐÁÉÊÅ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÐÒ¾ÏÄÏ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÇÉÁÔ½ ÂϼÕÈÓÅ ÔÏÙ× ÅÒÅÙÎÈÔ»× ÎÁ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÏÙÎ ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ μ»ØÒÉ Ô¾ÔÅ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÓÁÎ ÎÁ ÄÏÙÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ ÔÏÙ× ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÇÉÁ ÎÁ ÆÔÉ¡ÊÏÙÎ Æ¡ÒμÁËÁ ËÁÉ Åμ¾ÌÉÁ. 2. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÄÉÁÆÏÒ¡ μ½Á× ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË¼× ÐÒ¾ÔÁÓÈ× Áо μ½Á ÐÒÏÓÖÐÉ˼ ¡ÐÏÃÈ; ™ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÐÒ¾ÔÁÓÈ Å½ÎÁÉ μ½Á ÐÒ¾ÔÁÓÈ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÁÐÏÄŽÊÏÙμÅ Ë¡ÎÏÎÔÁ× »ÎÁ ÁÐ̾ ÐŽÒÁμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÆÒ¡ÓÈ: «ÔÁ ÐÏÒÔÏË¡ÌÉÁ »ØÏÙÎ ÂÉÔÁμ½ÎÈ C», ŽÎÁÉ μ½Á ÐÒ¾ÔÁÓÈ ÐÏÙ μÐÏÒÑ ÎÁ ÁÐÏÄŽÊÖ Ë¡ÎÏÎÔÁ× »ÎÁ ÐŽÒÁμÁ. ¹μÖ× È ÆÒ¡ÓÈ: «™ ÐÁÌÉ¡ ÅÐÏؼ ŽÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÈ Áо ÔÈ ÓÈμÅÒÉμ», ŽÎÁÉ μ½Á ÐÒÏÓÖÐÉ˼ ÅËÔ½μÈÓÈ, ŽÎÁÉ È ¡ÐÏÃÈ ÁÙÔÏÀ ÐÏÙ ÔÈÎ Ì»ÅÉ ËÁÉ ÄÅΠŽÎÁÉ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÐÒ¾ÔÁÓÈ ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ Ë¡ÎÏÙμÅ Ë¡ÐÏÉÁ »ÒÅÙÎÁ, »ÎÁ ÐŽÒÁμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÄŽÊÏÙμÅ ÔÈÎ Á̼ÕÅÉÁ ÔÈ×. MIKPO‹KO‡IO

OÐÔÉ˾ ¼ ÖÔÏÎÉ˾ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ

HÌÅËÔÒÏÎÉ˾ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. §Ï ÇÉÁÏÀÒÔÉ ËÁÉ ÔÏ ÔÙÒ½ ŽÎÁÉ ÇÁÌÁËÔÏËÏμÉË¡ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÔÁ ÏÐϽÁ ÐÁÒÁÓËÅÙ¡ÚÏÎÔÁÉ μŠ¡ÓÈ ÔÏ Ç¡ÌÁ ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÄÀÏ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÐÏÙ ÐÁÒÁÓËÅÙ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÃÖμ½ ËÁÉ ÔÏ ËÒÁÓ½ ŽÎÁÉ ÄÀÏ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÐÏÙ ÐÁÒÁÓËÅÙ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ‹ÔÏ ÃÖμ½, ÏÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ (ÏÉ ÚÀμÅ×), ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÆÏÙÓËÑÓÅÉ È ÚÀμÈ. ‚ÉÁ ÎÁ ÐÁÒÁÓËÅÙÁÓÔŽ ÔÏ ËÒÁÓ½, ÐÉ»ÚÏÎÔÁÉ ÔÁ ÓÔÁÆÀÌÉÁ ÓÔÁ ÐÁÔÈÔ¼ÒÉÁ ËÁÉ Ï ØÙμ¾× ÔÏÙ×, ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÅСÎÖ ÓÔÏ ÓÔÁÆÀÌÉÁ, Ì»ÇÅÔÁÉ μÏÀ-

13


H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

ÓÔÏ×. ¤ μÏÀÓÔÏ× ÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ ÓÅ ÂÁÒ»ÌÉÁ ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÅнÄÒÁÓÈ ÔÖÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ (ÔÖÎ μÙ˼ÔÖÎ) μÅÔÁÔÒ»ÐÅÔÁÉ ÓÅ ËÒÁÓ½. 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÓÖÓÔ»× ¼ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: A. ‚ÉÁ ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÅʼÇÈÓÈ ÅÎ¾× ÆÁÉÎÏμ»ÎÏÙ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÂÁÓÉÚ¾μÁÓÔÅ ÓÅ ÔÙØÁ½Á ÇÅÇÏξÔÁ. …‘„¤‹. ‚ÉÁ ÎÁ ÅÊÈǼÓÏÙμÅ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË¡ »ÎÁ ÆÁÉξμÅÎÏ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕ¼ÓÏÙμÅ μ½Á ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ. ™ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ× ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÁÒØÉË¡ ÓÔÈÎ ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ, μÅÔ¡ ÓÔÈÎ ÄÉÁÔÀÐÖÓÈ ÔÈ× ÙоÕÅÓÈ×, ÓÔÏÎ ÓØÅÄÉÁÓμ¾ ËÁÉ »ÌÅÇØÏ ÔÈ× ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ× μ»ÓÖ ÐÅÉÒÁμ¡ÔÖÎ ËÁÉ Ô»ÌÏ× ÓÔÈÎ ËÁÔÁÇÒÁƼ ÔÖÎ ÓÙμÐÅÒÁÓμ¡ÔÖÎ. –. ‘Î ÄÉÅÊÁÇ¡ÇÏÙμÅ ÔÁ ÓÖÓÔ¡ ÐÅÉÒ¡μÁÔÁ ÓÅ μ½Á ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μÅÌ»ÔÈ, Ô¾ÔÅ ÔÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÔÏÙ× ÕÁ ÅÐÉÂÅÂÁÉÑÎÏÙΠСÎÔÁ ÔÈÎ ÁÒØÉ˼ μÁ× ÙоÕÅÓÈ. …‘„¤‹. «Ð¡ÒØÅÉ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ È ÁÒØÉ˼ μÁ× ÙоÕÅÓÈ ÎÁ ŽÎÁÉ Ì¡ÕÏ×. §¾ÔÅ Á˾μÈ ËÁÉ ÁÎ ÄÉÅÊÁÇ¡ÇÏÙμÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÁ ÐÅÉÒ¡μÁÔÁ μÁ× μÐÏÒŽ ÎÁ μÈÎ ÅÐÉÂÅÂÁÉÑÓÏÙÎ ÔÈÎ ÁÒØÉ˼ μÁ× ÙоÕÅÓÈ. §¾ÔÅ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÐÏÒÒ½ÃÏÙμÅ ÁÙԼΠÔÈÎ ÙоÕÅÓÈ ËÁÉ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÏÙμÅ μ½Á ¡ÌÌÈ. ‚. §Á ¼μÁÔÁ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀμÅ ÄÉÅÊ¡ÇÏÎÔÁ× μ½Á ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μÅÌ»ÔÈ ÊÅËÉÎÏÀΠСÎÔÁ Áо ÔÈÎ ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ. ‹ ‹§¤. ™ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ× ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ. ƒ. ‚ÉÁ ÎÁ ÕÅÖÒÏÀÎÔÁÉ ÔÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÔÖÎ ÐÅÉÒÁμ¡ÔÖÎ μÁ× ÁÊɾÐÉÓÔÁ, ÐÒ»ÐÅÉ Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡ ÐÏÙ ÅÐÁÎÁÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÔÁ ½ÄÉÁ ÐÅÉÒ¡μÁÔÁ ÎÁ ÐÁ½ÒÎÏÙμÅ ÔÁ ½ÄÉÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ. ‹ ‹§¤. §Á ÓÖÓÔ¡ ÓØÅÄÉÁÓμ»ÎÁ ÐÅÉÒ¡μÁÔÁ ¾ÓÅ× ÆÏÒ»× ËÁÉ ÎÁ ÔÁ ÅÐÁÎÁÌ¡ÂÏÙμÅ μÁ× Ä½ÎÏÙÎ ÔÁ ½ÄÉÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ (ÅÐÁÎÁÌÈÃÉμ¾ÔÈÔÁ), ËÁÉ ÅÐÏμ»ÎÖ× ÔÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÄÅΠŽÎÁÉ ÔÙØÁ½Á. 3. ¢Á ÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ »ÎÎÏÉÅ× ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÅÉÒ¡, ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÆÁÒμÏÓÔŽ È ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ μ»ÕÏÄÏ×: ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ, ÄÉÁÔÀÐÖÓÈ ÙоÕÅÓÈ×, ÓØÅÄÉÁÓμ¾× ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ× ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ.

14

™ ÓÖÓÔ¼ ÓÅÉÒ¡ ŽÎÁÉ: ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ, ÄÉÁÔÀÐÖÓÈ ÙоÕÅÓÈ×, ÓØÅÄÉÁÓμ¾× ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ×, ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ.


‘× ÓËÅÆÔÏÀμÅ

H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

1. ‹Å ÔÉ ÓÙμлÒÁÓμÁ ÕÁ ËÁÔÁ̼ÇÁμÅ Å¡Î ÄÅÎ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀÓÁμÅ ËÁμ½Á ÄÉÁÆÏÒ¡ ÓÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÄÀÏ ÆÙÔÑÎ ÐÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÏÙ ËÅÉμ»ÎÏÙ; ‘Î ÐÁÒÁÔÈÒÏÀÓÁμÅ ¾ÔÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÐÏÙ ÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÁμÅ μÁËÒÉ¡ Áо ÔÏ ÐÁÒ¡ÕÙÒÏ ÄÅÎ »ÓÔÒÅÆÅ ÔÏ ÆÀÌÌÖμÁ ÔÏÙ ÐÒÏ× ÔÏ ÆÖ×, ÁÙÔ¾ ÕÁ Ó¼μÁÉÎÅ ¾ÔÉ È ÁÒØÉ˼ μÁ× ÙоÕÅÓÈ ¼ÔÁÎ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÈ. ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÕÁ »ÐÒÅÐÅ ÎÁ ÁÐÏÒÒ½ÃÏÙμÅ ÔÈÎ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÈ ÙоÕÅÓÈ, ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÏÙμÅ μ½Á λÁ ÙоÕÅÓÈ ËÁÉ ÎÁ ÓØÅÄÉ¡ÓÏÙμÅ »ÎÁ ¡ÌÌÏ ÐŽÒÁμÁ. 2. ¢Á ÓËÅÆÔŽÔÅ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒ¾ÆÉμÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ËÏÙÚ½ÎÁ ÔÏÙ ÓÐÉÔÉÏÀ ÓÁ×, ÔÖÎ ÏÐϽÖÎ È ÐÁÒÁÇÖǼ ÓØÅÔ½ÚÅÔÁÉ, ÓÅ Ë¡ÐÏÉÏ ÂÁÕμ¾ μÅ ÅÆÁÒμÏÇ»× ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ×. §ÙÒ½, ÇÉÁÏÀÒÔÉ, ÃÖμ½, ËÒÁÓ½, μÐÀÒÁ, ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÂÉÏÌÏÇÉË¼× ËÁÌÌÉ»ÒÇÅÉÁ×, (ÂÉÏÌÏÇÉË¡ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÌÁØÁÎÉË¡), ÂÉÏÌÏÇÉË¡ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÇÅÎÉ˾ÔÅÒÁ, ËÏÔ¾ÐÏÙÌÏ, ËÒ»Á×, áÒÉÁ (ÐÒÏ۾ΠÁÌÉŽÁ× ¼ ÉØÕÙÏËÁÌÌÉÅÒÇÅÉÑÎ), ÓÙÓËÅÙÁÓμ»ÎÁ ÔÒ¾ÆÉμÁ, (ÏÉ ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÓÙÎÔ¼ÒÈÓÈ× ËÁÉ ÓÙÓËÅÙÁÓ½Á× ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á Áо ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×), ÁÐÏÒÒÙÐÁÎÔÉ˾ ÇÉÁ ÔÁ ÐÉ¡ÔÁ μÅ ÁÎÔÉÂÁËÔÈÒÉÄÉÁ˼ ÄÒ¡ÓÈ.

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. ™ ÓÙμÂÏ̼ ÔÖÎ ÁÒØÁ½ÖÎ —Ì̼ÎÖÎ ÓÅ ÏÒÉÓμ»ÎÏÙ× ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉËÏÀ× ËÌ¡ÄÏÙ× ÙмÒÊÅ Ô¾ÓÏ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÑÓÔÅ ÕÅÖÒÏÀÎÔÁÉ «ÐÁÔ»ÒÅ×» ÔÖÎ ÅÐÉÓÔÈμÑÎ ÁÙÔÑÎ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Ï šÐÐÏËÒ¡ÔÈ× ÕÅÖÒŽÔÁÉ «ÐÁÔ»ÒÁ×» ÔÈ× šÁÔÒÉ˼×. ¢Á ÁÎÁÔÒ»ÊÅÔÅ ÓÅ ÐÈÇ»× ËÁÉ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ËÁÉ ¡ÌÌÏÙ× ÁÒØÁ½ÏÙ× ®ÌÌÈÎÅ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ «ÐÁÔ»ÒÅ×» ÅÐÉÓÔÈμÑÎ ÓØÅÔÉËÑÎ μÅ ÔÈÎ –ÉÏÌÏǽÁ. O ‘ÒÉÓÔÏÔ»ÌÈ× Å½ÎÁÉ Ï «ÐÁÔ»ÒÁ× ÔÈ× ÚÖÏÌÏǽÁ×», Ï „žÆÒÁÓÔÏ× ÁÓØÏ̼ÕÈËÅ ËÙÒ½Ö× μÅ ÔÈÎ ÂÏÔÁÎÉ˼, Ï ‡ÒÁÊÁǾÒÁ× μÅ ÔÈÎ ÆÙÓÉÏÌÏǽÁ, Ï ‚ÁÌÈÎ¾× μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÔÏμ½Á ËÁÉ ÔÈÎ ÆÙÓÉÏÌÏǽÁ, Ï ™Ò¾ÆÉÌÏ× μÅ ÔÈÎ ÆÙÓÉÏÌÏǽÁ, Ï —μÐÅÄÏËÌ¼× μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÔÏμÉ˼ ËÁÉ ÔÈÎ ÆÙÓÉÏÌÏǽÁ.

* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

15


H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

1. §ÏÎ 18Ï ÁÉÑÎÁ, ÓÔÈÎ —ÙÒÑÐÈ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÕÈËÅ ÔÁØÀÔÁÔÈ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÈ× ÅÐÉÓÔ¼μÈ×. ¢Á ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÔÅ ÉÓÔÏÒÉË¡ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÓÔÏÉØŽÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÏÌÉÔÉ˼, ÔÈÎ ËÏÉÎÖÎÉ˼ ËÁÉ ÔÈÎ ÐÏÌÉÔÉÓÔÉ˼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÐÏÙ ÅÐÉËÒÁÔÏÀÓÅ ËÁÉ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ »ÎÁ ËŽμÅÎÏ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÕÁ ÔÅËμÈÒÉÑÎÁÔÅ ÔÈÎ ÔÁØÀÔÁÔÈ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÈ× ÅÐÉÓÔ¼μÈ×. ›ÁÔ¡ ÔÏÎ 18Ï ÁÉÑÎÁ ÏÉ ËÙÂÅÒμÓÅÉ× ÙÐÏÓÔÈÒ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ »ÒÅÙÎÁ ËÁÉ ÉÄÒÀÏÎÔÁÉ ‘ËÁÄÈμ½Å× ÐÏÙ ÄÉÏÒÇÁÎÑÎÏÙÎ ÁÐÏÓÔÏÌ»×. ™ ‚ÁÌ̽Á »ØÅÉ μÁÕÈμÁÔÉËÏÀ×, ¾ÐÖ× Ï …ÁÐÌ¡× (Laplace, 1749 -1827). ‹ÈμÁÎÔÉ˼ ÐÒ¾ÏÄÏ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÉ È ÆÙÓÉ˼, ËÁÔÁÓËÅÙ¡ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÙÄÒÁÒÇÙÒÉ˾ ÕÅÒμ¾μÅÔÒÏ, Áо ÔÏÎ ‡ÒÑÓÓÏ ÁÒÅΡÉÔ (Fahrenheit) ÓÔÈÎ ‘ÇÇ̽Á ÔÏ 1716, ÔÏÎ ‚¡ÌÌÏ ¥ÅÖμÀÒ (Reaumur) ÓÔÈÎ ‚ÁÌ̽Á ÔÏ 1713, ËÁÉ ÔÏÎ ›»ÌÓÉÏ (Celsious) ÓÔÈÎ ‹ÏÙÈĽÁ ÔÏ 1742. OÉ ÁÄÅÌÆϽ œÏÎÇËÏÌÆÉ» (Montgolfier) ËÁÔÁÓËÅÙ¡ÚÏÙÎ ÔÏ 1783 ÔÏ ÁÅÒ¾ÓÔÁÔÏ, Ï ‹ËÑÔÏ× ¤Ù¡Ô (Watt) ÔÒÏÐÏÐÏÉŽ ÔÈÎ ÁÔμÏμÈØÁμ, ÁÎÁËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ ÔÏ ÁÌÅÊÉË»ÒÁÙÎÏ Áо ÔÏÎ –ÅÎÉÁμ½Î ÒÁÇË̽ÎÏ (B. Franklin). ™ ØÈμŽÁ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ ÓÁÎ ÅÐÉÓÔ¼μÈ Áо ÔÏÎ …ÁÂÏÙÁÚÉ» (Lavoisier 1743 – 1794) ÐÏÙ ÅÊÁËÒ½ÂÖÓÅ ÔÈÎ ÓÀÎÕÅÓÈ ÔÏÙ Á»ÒÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÓÈμÁÓ½Á ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÈÎ ËÁÀÓÈ. —нÓÈ× μÅ ÁΡÌÙÓÈ ËÁÉ ÓÀÎÕÅÓÈ »ÄÅÉÊÅ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ ÀÄÁÔÏ× (ÓÀÓÔÁÓÈ ÎÅÒÏÀ). ¤É ÂÉÏÌÏÇÉË»× ÅÐÉÓÔ¼μÅ× ÐÒÏ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏÎ ‹ÏÙÈľ …ÉÎÎÁ½Ï (Linne’ 1767 -1778) ÐÏÙ ÅÉÓ¼ÇÁÇÅ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÁÊÉÎÏμ¼ÓÅÖ× ÆÙÔÑÎ ËÁÉ ÏÎÏμÁÔÏÌÏǽÁ. —нÓÈ× Ï ÆÙÓÉÏĽÆÈ× ‚¡ÌÌÏ× œÐÙƾΠ(Buffon, 1707 – 1788) »ÇÒÁÃÅ ÓÙÇÇÒ¡μμÁÔÁ μÅ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÌÏÇÏÔÅØÎÉ˼ ÁʽÁ. TÏ 1798 Ï Jenner ÁÎÁËϽÎÖÓÅ ÔÏÎ ÅÐÉÔÙؼ ÅμÂÏÌÉÁÓμ¾ 23 ÁÓÕÅÎÑÎ ÅΡÎÔÉÁ ÓÔÈÎ ÅÙÌÏÇÉ¡. H μ»ÕÏÄÏ× ÁÙÔ¼ ÔÏÙ ÅμÂÏÌÉÁÓμÏÀ ÙÉÏÕÅÔ¼ÕÈËÅ Áμ»ÓÖ× ÓÅ ¾ÌÈ ÔÈÎ EÙÒÑÐÈ.

16


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

H ÅÐÉÓÔ¼μÈ ÔÈ× BÉÏÌÏǽÁ×

A. ‡ÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×; 1. ¤É μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ŽÎÁÉ ÏÒÁÔϽ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ. 2. §Ï μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ μÁ× ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÎÁ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ. 3. §Á ÈÌÅËÔÒÏÎÉË¡ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÁ »ØÏÙÎ ÔÈÎ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÎÁ μÅÇÅÕÀÎÏÙÎ μ»ØÒÉ ËÁÉ 500.000 ÆÏÒ»× ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÂÌ»ÐÏÙμÅ. 4. §Ï ÐŽÒÁμÁ μÁ× ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÎÁ ÅÌ»ÇÊÏÙμÅ ÁÎ μ½Á ÙоÕÅÓÈ μÁ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ¼. 5. ™ ÂÉÏÌÏǽÁ ŽÎÁÉ ÕÅÖÒÈÔÉ˼ ÅÐÉÓÔ¼μÈ ËÁÉ ÄÅÎ »ØÅÉ ÐÏÌÌ»× ÅÆÁÒμÏÇ»× ÓÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼. B. ‡ÏÉÅ× ÅÆÁÒμÏÇ»× ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÓÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. 1. …, 2.…, 3.‹, 4.‹, 5.…. B. ™ ÂÉÏÌÏǽÁ ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÈ ÓÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼ ÅÐÅÉļ ÂÅÌÔ½ÖÓÅ ÔÈÎ ÐÏɾÔÈÔÁ ÔÈ× ÚÖ¼× μÁ×, ÄÈÌÁļ »ËÁÎÅ ÔÈÎ ÚÖ¼ μÁ× ËÁÌÀÔÅÒÈ ËÁÉ ÐÉÏ ÅÀËÏÌÈ. œÅ ÔÈÎ μÅÌ»ÔÈ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× ÁÎÁËÁÌÀÆÕÈËÁÎ Æ¡ÒμÁËÁ, Åμ¾ÌÉÁ, ÔÒ¾ÆÉμÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÒ¾ÐÏÉ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× Áо ÔÈÎ μ¾ÌÙÎÓÈ, ¾ÐÖ× Ï ÂÉÏÌÏÇÉË¾× ËÁÕÁÒÉÓμ¾×. —нÓÈ× È ÐÁÒÁÓËÅÙ¼ ÔÙÒÉÏÀ, ÇÉÁÏÙÒÔÉÏÀ, ÃÖμÉÏÀ, ËÒÁÓÉÏÀ, μÐÀÒÁ× Å½ÎÁÉ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ.

17


1. ™ ¤¥‚‘¢ ‹™ §™‹ ˜ ™‹ 1.1 §Á ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ÚÖÎÔÁÎ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÎÅËÒ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ, ÁÎÁÐÎϼ, ÁлËËÒÉÓÈ, ÁΡÐÔÙÊÈ, ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× ¼ÄÈ ÁÎÁÆ»ÒÕÈËÅ ÔÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÔÈ× ÂÉÏÌÏǽÁ× Å½ÎÁÉ È μÅÌ»ÔÈ ÔÖÎ ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÄÈÌÁļ ÔÖÎ μÉËÒϽÖÎ, ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ, ÔÖÎ ÚÑÖÎ. §ÏÙ× ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÏÙ× ÄÉÁËÒ½ÎÏÙμÅ Áо ÔÁ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ μŠ¡ÓÈ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÅμÆÁνÚÏÙÎ. „Á μÐÏÒÏÀÓÁμÅ ÅÀËÏÌÁ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ È Ë½ÎÈÓÈ Å½ÎÁÉ »ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÈ× ÚÖ¼×. ¹μÖ× ËÁÕÑ× ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ÇÀÒÖ μÁ×, ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, ÔÈÎ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× Ë½ÎÈÓÈ× ÔÈÎ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ËÁÉ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ, ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÏ, ÔÏ ÁÅÒÏÐÌ¡ÎÏ, ¼ »ÎÁ ÒÏμоÔ. ➤ —ÐÏμ»ÎÖ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ŽÎÁÉ ÚÖÎÔÁξ×, ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÅμÆÁνÚÅÉ Ë¡ÐÏÉÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÄÅÎ ÔÁ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÔÁ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ. §Á ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ŽÎÁÉ ÔÁ Åʼ×: ➤ ™ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏƼ×, È ÏÐϽÁ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ ÔÁ ÙÌÉË¡ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ, ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ, ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ, ÔÈÎ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÄÉË»× ÔÏÙ× ÏÙÓ½Å×. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾× ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. ➤ §Á ÆÙÔ¡ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ƒÈÌÁļ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× (ÎÅÒ¾) ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ (ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ËÁÉ μÅ ÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ (ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ), ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. ➤ È ÁÎÁÐÎϼ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ¤ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÓС ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ

19


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

➤ ➤

➤ ➤

ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. ¬ÖÒ½× ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÏÙÎ ÏÀÔÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÏÀÔÅ ÔÁ ÚÑÁ. È ÁлËËÒÉÓÈ, ŽÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×. ¹ÔÁÎ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÓС ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ ËÒÁÔ¡ÅÉ ÔÁ ÙÌÉË¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÁ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÁÙÔ¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ¡ØÒÈÓÔÁ ËÁÉ ÂÌÁÂÅÒ¡. È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈ ÓÙλØÉÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼× ÓÔÈ ÇÈ, ÅÐÅÉļ ÏÉ ÁоÇÏÎÏÉ ÅÐÉÂÉÑÎÏÙÎ ËÁÉ μÅÔ¡ ÔÏÎ Õ¡ÎÁÔÏ ÔÖÎ ÇÏÎÉÑÎ ÔÏÙ×. È ÁΡÐÔÙÊÈ, ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÑÎÔÁ× ÔÁ ÙÌÉË¡ ËÁÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÁÙÊ¡ÎÏÙÎ ËÁÉ ÓÅ μ¡ÚÁ ËÁÉ ÓÅ ¾ÇËÏ. ¹ÐÖ× ÃÈÌÑÎÅÔÅ ËÁÉ μÅÇÁÌÑÎÅÔÅ ÅÓŽ×, »ÔÓÉ ËÁÉ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ØÒÉ ÎÁ СÒÅÉ ÔÏ ÔÅÌÉ˾ ÔÏÙ μ»ÇÅÕÏ×. È ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ, ŽÎÁÉ È ÁСÎÔÈÓÈ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÓÔÁ ÅÒÅÕ½ÓμÁÔÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×. ™ ¾ÒÁÓÈ μÁ× ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙμÅ ÔÁ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÁ ÓÔÏ ÄÒ¾μÏ, ÅÎÑ »ÎÁ ÆÙÔ¾ ÕÁ ÓÔÒ»ÃÅÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÐÒÏ× ÔÈÎ ÐÌÅÙÒ¡ ÐÏÙ »ÒØÅÔÁÉ ÔÏ ÆÖ× ËÁÉ μ½Á ØÅÌÑÎÁ ÕÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÔÈ Ú»ÓÔÈ ÔÒÙÐÑÎÏÎÔÁ× Ë¡ÔÖ Áо μ½Á лÔÒÁ ÐÏÙ Ë¡ÎÅÉ ÓËÉ¡. ‹Å ÁÎÔ½ÕÅÓÈ μÅ ÔÁ »μÂÉÁ ¾ÎÔÁ, ÏÉ ÎÅËÒϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ (¾ÐÖ× Ð.Ø. »ÎÁ ËÁμ»ÎÏ Ä»ÎÔÒÏ) ¼ ÔÁ ÎÅËÒ¡ Ôμ¼μÁÔÁ ÔÏÙ× (ÐÅÓμ»ÎÁ ÆÀÌÌÁ Ä»ÎÔÒÖÎ ¼ ÔÒ½ØÅ× ÐÏÙ »ØÏÙΠлÓÅÉ) ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡. §Á ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ, ÄÈÌÁļ ÔÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÚÖ¼, μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ Áо ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡, ¾ÐÖ× ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ (ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÏ) ¼ ÔÈÎ ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ (ÆÖÔÏËÀÔÔÁÒÏ ÅÎ¾× ÓÙÎÁÇÅÒμÏÀ), ÁÌÌ¡ ¾ØÉ ¾ÌÁ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÈ× ÚÖ¼×. ®ÎÁ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ËÉÎŽÔÁÉ, ÎÁ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ËÁÙÓÁ»ÒÉÁ ËÁÉ ÎÁ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÅλÒÇÅÉÁ Áо ÔÁ ËÁÀÓÉμÁ ÐÏÙ ÔÏ٠ĽÎÏÙμÅ, ¾μÖ× ÏÀÔÅ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ, ÏÀÔÅ μÅÇÁÌÑÎÅÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ×. §Á ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ Áо ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÈ× ÚÖ¼× ÅÐÅÉļ »ÔÓÉ ÔÁ »ÆÔÉÁÊÅ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘

20

»μÂÉÏ×: ÅÎ +½Ï× (ÚÖ¼), ÄÈÌÁļ ÁÙÔ¾× ÐÏÙ »ØÅÉ ÚÖ¼. ¡ÂÉÏ×: Á (ÓÔÅÒÈÔÉ˾) + ½Ï× ( ÚÖ¼), ÄÈÌÁļ ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÚÖ¼ ÎÅËÒ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×: ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ¼ÔÁÎ ÚÖÎÔÁξ×, ÁÌÌ¡ ÔÑÒÁ »ØÅÉ ÎÅËÒÖÕŽ, »ØÅÉ ÐÅÕ¡ÎÅÉ, Ð.Ø. »ÎÁ Ä»ÎÔÒÏ ÐÏÙ »ØÅÉ ËÁŽ. ÁлËËÒÉÓÈ: Áо+ÅË+ËÒ½ÎÖ=ÁÐÏØÖÒ½ÚÖ, È ÁлËËÒÉÓÈ Å½ÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×.


—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡Ñ× ÄÉÁËÒ½ÎÏÙμÅ »ÎÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Áо »ÎÁ ¡ÂÉÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ; ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÄÉÁÆÏÒ»× ÔÏÙ× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÏÉ ÏμÏɾÔÈÔÅ× ÔÏÙ×; ‚ÉÁ ÎÁ ÊÅØÖÒ½ÓÏÙμÅ »ÎÁÎ ÚÖÎÔÁξ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Áо »ÎÁ ¡ÂÉÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ Å¡Î ÅÐÉÔÅÌŽ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ× ÔÒÏƼ×, ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×, ÔÈ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ×, ÔÈ× ÁΡÐÔÙÊÈ×, ÔÈ× ÁлËËÒÉÓÈ×, ÔÈ× ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ×. ®ÎÁ ¡ÂÉÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ¾ÌÅ× ÁÙÔ»× ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ËÁÉ ÓÅ ÁÙÔ¾ ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Áо ÔÏÎ ÚÖÎÔÁξ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾. œÐÏÒŽ ¾μÖ× ÎÁ ÅÐÉÔÅÌŽ Ë¡ÐÏÉÁ ¼ Ë¡ÐÏÉÅ× Áо ÁÙÔ»×, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÏ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÏ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÂÅÎÚ½ÎÈ ÇÉÁ ÎÁ ËÉÎÈÕŽ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ËÁÙÓÁ»ÒÉÁ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. —ÐÅÉļ ¾μÖ× ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼×, ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÏ ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÏÙμÅ ÚÖÎÔÁξ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ 2. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ; ‡ÏÉÅ× Áо ÁÙÔ»× μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÉ× ÓÙÎÁÎÔ¼ÓÏÙμÅ ÓÅ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ; ‡Ñ× ÔÏ ÅÊÈÇÅ½× ÁÙÔ¾; ¤É ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× Å½ÎÁÉ È ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏƼ×, È ÁÎÁÐÎϼ, È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, È ÁΡÐÔÙÊÈ, È ÁлËËÒÉÓÈ, È ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ. ›¡ÐÏÉÅ× Áо ÁÙÔ»× μÅμÏÎÖμ»ÎÅ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÉ× ÓÙÎÁÎÔ¼ÓÏÙμÅ ÓÔÁ ¡ÂÉÁ ¾ÎÔÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÁ μ»ÓÁ μÅÔÁÆÏÒ¡× ÇÉÁ ÎÁ СÒÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÀÓÉμÁ, (ÔÒÏƼ) ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ËÁÙÓÁ»ÒÉÁ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ (ÁлËËÒÉÓÈ). ¤ ÕÅÒμÏÓ½ÆÖÎÁ× ËÁÉ ÔÏ ÃÙÇÅ½Ï »ØÏÙÎ ÕÅÒμÏÓÔ¡ÔÈ ËÁÉ ÒÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ× (ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ), ÅÎÑ »ÎÁ× ÔϽØÏ× ÐÏÙ ËÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏÀÂÌÁ μÅÇÁÌÑÎÅÉ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× (ÁΡÐÔÙÊÈ), ËÁÉ Ï ÈÌÅËÔÒÏÎÉË¾× ÙÐÏÌÏÇÉÓÔ¼× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÔÉÇÒ¡ÃÅÉ ÁÒËÅÔ¡ ½ÄÉÁ CD μÅ ËŽμÅÎÏ ¼ μÅ μÏÙÓÉ˼ (ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ). ›ÁλÎÁ ¾μÖ× Áо ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÎÅÀÓÅÉ, ÎÁ áÊÅÉ ËÁÉ ÎÁ СÒÅÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ, ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÆÔÉ¡ÊÅÉ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ μ¾ÎÏ ÔÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ Áо μ¾ÎÏ ÔÏÙ, ËÁλÎÁ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕŽ μ¾ÎÏ ÔÏÙ ËÁÉ ÎÁ μÁ× ÄÑÓÅÉ Î»Á ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÐÏÙ ÎÁ ÐÒÏ»ÒØÏÎÔÁÉ Áо ÁÙÔ¾. ¹ÌÁ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÔÁ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÔÁ »ØÏÙÎ ÅÐÅÉļ ÔÁ »ØÅÉ ËÁÔÁÓËÅÙ¡ÓÅÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÎÁ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ. œ¾ÎÏ μÅ ÔÈÎ ÐÁÒ»μÂÁÓÈ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ μÐÏÒŽ ÔÏ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÏ

21


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

ÎÁ ÇÅμ½ÓÅÉ ÂÅÎÚ½ÎÈ ËÁÉ ÎÁ ËÉÎÈÕŽ. §Ï ÃÙÇÅ½Ï ËÁÉ Ï ÕÅÒμÏÓ½ÆÖÎÁ× Å½ÎÁÉ ËÁÔÁÓËÅÙÁÓμ»ÎÁ Áо ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÎÁ ÒÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ×, ÅÎÑ »ÎÁ× ÔϽØÏ× ØÔ½ÚÅÔÁÉ μ¾ÎÏ Å¡Î ÔÏ Ë¡ÎÅÉ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ËÁÉ ÔÏ CD ÁÎÔÉÇÒ¡ÆÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÅÎ¾× μÈØÁμμÁÔÏ×, ÔÏÙ ÙÐÏÌÏÇÉÓÔ¼, ÐÏÙ ÔÏÎ ËÁÔÁÓËÅÀÁÓÅ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×. 3. ‚ÉÁÔ½ ÎÏμ½ÚÅÉ× ¾ÔÉ È ÔÒÏƼ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×; ™ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ ÔÁ ÙÌÉË¡ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ, ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ, ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ, ÔÈÎ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÄÉË»× ÔÏÙ× ÏÙÓ½Å×. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾× ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. ®ÔÓÉ ÔÏ ÐÒ¾ÂÁÔÏ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ØÏÒÔ¡ÒÉ, ÅÎÑ μ½Á Ô½ÇÒÈ× μÅ ÁÎÔÉ̾ÐÅ×, »ÎÁ× ÇÌ¡ÒÏ× μŠáÒÉÁ, ÅÎÑ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ËÁÉ μÅ ÆÙÔ¡ ËÁÉ μÅ ÚÑÁ. §Á ÆÙÔ¡ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ƒÈÌÁļ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× (ÎÅÒ¾) ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ (ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ËÁÉ μÅ ÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ (ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ), ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. 4. §É ÅÎÎÏÏÀμÅ, ¾ÔÁÎ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ; ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÑÎÔÁ× ÔÁ ÙÌÉË¡ ËÁÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÁÙÊ¡ÎÏÙÎ ËÁÉ ÓÅ μ¡ÚÁ ËÁÉ ÓÅ ¾ÇËÏ. ¹ÐÖ× ÃÈÌÑÎÅÉ× ËÁÉ μÅÇÁÌÑÎÅÉ× ÅÓÀ, »ÔÓÉ ËÁÉ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ØÒÉ ÎÁ СÒÅÉ ÔÏ ÔÅÌÉ˾ ÔÏÙ μ»ÇÅÕÏ×. §Á ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁ× ÔÏ ÀÃÏ× ËÁÉ ÔÏ Ð¡ØÏ× ÔÏÙ ÂÌÁÓÔÏÀ ÔÏÙ× ËÁÉ ÄÈμÉÏÙÒÇÑÎÔÁ× Î»Á ÆÀÌÌÁ. 5. ‚ÉÁÔ½ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ÔÈ ÚÖ¼; ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁÔ½ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈ ÓÙλØÉÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼× ÓÔÈ ÇÈ, ÁÆÏÀ ÏÉ ÁоÇÏÎÏÉ ÅÐÉÂÉÑÎÏÙÎ ËÁÉ μÅÔ¡ ÔÏÎ Õ¡ÎÁÔÏ ÔÖÎ ÇÏÎÉÑÎ ÔÏÙ×. œ½Á ˾ÔÁ ÇÅÎΡÅÉ ÁÙÇ¡ ËÁÉ Áо ÁÙÔ¡ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ËÏÔÏÐÏÙÌ¡ËÉÁ, μ½Á ØÅÌÑÎÁ ÇÅÎΡÅÉ ÁÙÇ¡ ËÁÉ »ÔÓÉ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ØÅÌÖΡËÉÁ, μ½Á ÁÇÅÌ¡ÄÁ ÇÅÎΡÅÉ μÏÓØÁÒ¡ËÉ, ËÁÉ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÓоÒÏÙ× ÐÏÙ ÂÌÁÓÔ¡ÎÏÙÎ ËÁÉ Ä½ÎÏÙΠλÁ ÆÙÔ¡.

22


6. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÓÈμÁÓ½Á ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ; ™ ÁÎÁÐÎϼ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ¤ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÓС ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. ¬ÖÒ½× ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÏÙÎ ÏÀÔÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÏÀÔÅ ÔÁ ÚÑÁ.

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

7. ‚ÉÁÔ½ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ÁлËËÒÉÓÈ× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×; ™ ÁлËËÒÉÓÈ, ŽÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×. ¹ÔÁÎ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÓС ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ, ËÒÁÔ¡ÅÉ ÔÁ ÙÌÉË¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÁ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÁÙÔ¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ¡ØÒÈÓÔÁ ËÁÉ ÂÌÁÂÅÒ¡. §Á ÚÑÁ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏÎ ÉÄÒÑÔÁ ËÁÉ ÔÁ ÏÀÒÁ, ÅÎÑ ÔÁ ÆÙÔ¡ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÁÙÔ¡ ÊÅÒÁÕÏÀΠлÆÔÏÙÎ. 8. ‡Ñ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ È ÉËÁξÔÈÔÁ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÎÁ ÁÎÔÉÄÒÏÀÎ ÓÅ ÅÒÅÕ½ÓμÁÔÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ ÔÒ½Á ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ; ™ ÉËÁξÔÈÔÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÎÁ ÁÎÔÉÄÒ¡ ÓÅ ÅÒÅÕ½ÓμÁÔÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ. ™ ¾ÒÁÓÈ μÁ× ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙμÅ ÔÁ ÁÙÔÏ˽ÎÈÔÁ ÓÔÏ ÄÒ¾μÏ, ÅÎÑ »ÎÁ ÆÙÔ¾ ÕÁ ÓÔÒ»ÃÅÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÐÒÏ× ÔÈÎ ÐÌÅÙÒ¡ ÐÏÙ »ÒØÅÔÁÉ ÔÏ ÆÖ× ËÁÉ μ½Á ØÅÌÑÎÁ ÕÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÔÈ Ú»ÓÔÈ, ÔÒÙÐÑÎÏÎÔÁ× Ë¡ÔÖ Áо μ½Á лÔÒÁ ÐÏÙ Ë¡ÎÅÉ ÓËÉ¡. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÔÉÄÒÏÀÎ ÓÔÉ× ÁÌÌÁÇ»× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× μÅ Ô»ÔÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÑÓÔÅ ÎÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÉ× ËÁÌÀÔÅÒÅ× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ËÁÉ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÏÙ×.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÈ ÓÔ¼ÌÈ š μÅ ÔÉ× ÆÒ¡ÓÅÉ× ÓÔÈ ÓÔ¼ÌÈ šš: ‘СÎÔÈÓÈ: —ÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ – ‘ÎÔ½ÄÒÁÓÈ ÓÔÁ ÅÒÅÕ½ÓμÁÔÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ‘ÎÁÐÎϼ – —ÊÁÓÆ¡ÌÉÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ‘лËËÒÉÓÈ – ‘ÐÏÂÏ̼ ¡ØÒÈÓÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ‘ÎÁÐÁÒÁÇÖǼ - ƒÈμÉÏÙÒǽÁ ÁÐÏǾÎÖÎ

23


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹), ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»×, ¼ μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…), ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ‚ÉÁ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÚÑÖΠŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ‹ ‹§¤. ¤ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÓС ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. ¬ÖÒ½× ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÏÙÎ ÏÀÔÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÏÀÔÅ ÔÁ ÚÑÁ. Â. ¹ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. …‘„¤‹. §Ï ÐÒ¾ÂÁÔÏ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ØÏÒÔ¡ÒÉ, ÅÎÑ μ½Á Ô½ÇÒÈ× μÅ ÁÎÔÉ̾ÐÅ×, »ÎÁ× ÇÌ¡ÒÏ× μŠáÒÉÁ, ÅÎÑ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ËÁÉ μÅ ÆÙÔ¡ ËÁÉ μÅ ÚÑÁ. §Á ÆÙÔ¡ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ƒÈÌÁļ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ ËÁÉ μÁÚ½ μÅ ÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ, ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. Ç. ¹ÌÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ. …‘„¤‹. YСÒØÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ¾ÐÖ× ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ. Ä. ¹ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁ× ÔÈ μ¡ÚÁ ËÁÉ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ×. ‹ ‹§¤. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÑÎÔÁ× ÔÁ ÙÌÉË¡ ËÁÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÁÙÊ¡ÎÏÙÎ ËÁÉ ÓÅ μ¡ÚÁ ËÁÉ ÓÅ ¾ÇËÏ. ¹ÐÖ× ÃÈÌÑÎÅÔÅ ËÁÉ μÅÇÁÌÑÎÅÔÅ ÅÓŽ×, »ÔÓÉ ËÁÉ Ë¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ØÒÉ ÎÁ СÒÅÉ ÔÏ ÔÅÌÉ˾ ÔÏÙ μ»ÇÅÕÏ×. §Á ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁ× ÔÏ ÀÃÏ× ËÁÉ ÔÏ Ð¡ØÏ× ÔÏÙ ÂÌÁÓÔÏÀ ÔÏÙ× ËÁÉ ÄÈμÉÏÙÒÇÑÎÔÁ× Î»Á ÆÀÌÌÁ. 3. §Ï ËŽμÅÎÏ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ (Ó.21) ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÁÐÏÓСÓμÁÔÁ Áо ÔÏ ÂÉÂÌ½Ï «¤ ‡ÁÐÁÌ¡ÇËÉ. ¤É ̾ÇÏÉ ÔÏÙ ÆÀÌÁÒØÏÙ §ÏÙÉÁÂ½É Áо ÔÏ ÎÈÓ½ §ÉÁ»Á ÔÏÙ —ÉÒÈÎÉËÏÀ». ¤É ÙÐÏÇÒÁμμÉÓμ»ÎÅ× Ì»ÊÅÉ× ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ¼ ÎÅËÒÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ÓÅ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÐÏÙ ÄÅÎ ÙмÒÊÁÎ ÐÏÔ» ÚÖÎÔÁΡ ËÁÉ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ¡ÂÉÁ. ‘ÆÏÀ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÏ ËŽμÅÎÏ, ÎÁ ÔÁÊÉÎÏμ¼ÓÅÔÅ ÔÉ× ÙÐÏÇÒÁμμÉÓμ»ÎÅ× ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÔ¼ÌÈ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ:

24


Z NTANOI OP‚ANI‹MOI

¢—›¥¤š ¤¥‚‘¢š‹œ¤š- ¢—›¥‘ §œ™œ‘§‘ ¤¥‚‘¢š‹œ ¢

–š‘ ‘¢§š›—šœ—¢‘

„¡μÎÏ×

›ÁÌÀÂÅ×

œÈØÁμ

ÆÏÉÎÉ˾ÄÅÎÔÒÏ

‡Áν

‹ÀÎÎÅÆÁ

ËÏÒ¡ÌÌÉÁ

›Áξ

‘Ò¡ØÎÈ

¥¾ÐÁÌÏ

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

œÙÒμ¼ÇËÉ ‚Ì¡ÒÏ× ­ÎÕÒÖÐÏ× Ÿ¡ÒÉ ‡ÏÙ̽ ­ÌÏÇÏ ‹ËÏÙ̼ËÉ

25


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÉ× ÔÉ× ÓÖÓÔ»× Ì»ÊÅÉ× ÓÔÁ ËÅΡ ÔÖÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÖÎ: 1. ¤ÒÉÓμ»ÎÁ ¡ÂÉÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÖÎ …… ………… …………… 2. ™ ………………… ŽÎÁÉ μ½Á ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÖÎ ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ ÔÈÎ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ μ¾ÎÏ ÓÔÁ ÚÑÁ ËÁÉ ¾ØÉ ÓÔÁ ÆÙÔ¡. 3. ¤ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÁ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ……………………… 4. ™ ÉËÁξÔÈÔÁ ÔÈ× ØÅÌÑÎÁ× ÎÁ ÁÎÔÉÄÒ¡ ¾ÔÁÎ »ØÅÉ ÐÏÌÀ Ú»ÓÔÈ ËÁÉ ÎÁ ËÒÀÂÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÓËÉ¡, Ì»ÇÅÔÁÉ ………………………………….. 5. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ, ÔÈÎ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÄÉË»× ÔÏÙ× ÏÙÓ½Å×. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á Ì»ÇÅÔÁÉ …… … … …… ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÚÖÎÔÁÎÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. 6. §Á ÆÙÔ¡ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ ØÑμÁ ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ ËÁÉ μÁÚ½ μÅ ÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ, ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ …………………………… 7. §Á ÆÙÔ¡ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÏÙ×, ÐÏÙ ¾ÔÁÎ ÊÅÒÁ½ÎÏÎÔÁÉ Ð»ÆÔÏÙÎ. ™ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ…................... 8. ™ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼× ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ………… ……… 9. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏ٠ŽØÁÎ Ë¡ÐÏÔÅ ÚÖ¼, ÁÌÌ¡ ¾ØÉ Ó¼μÅÒÁ ŽÎÁÉ …........ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. 10. §Á ÆÀÌÌÁ ÐÏ٠лÆÔÏÙÎ Áо ÔÁ Ä»ÎÔÒÁ, ¾ÐÖ× ËÁÉ ÏÉ ÔÒ½ØÅ× Áо ÔÁ μÁÌÌÉ¡ μÁ× Å½ÎÁÉ………………………………………………………

26


–. ‡ÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×; 1. ¹ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÏÎ ½ÄÉÏ ÔÒ¾ÐÏ. 2. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÐÅÊÅÒÇÁÓ½Á ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μ¾ÎÏ ØÒ¼ÓÉμÅ× ÏÙÓ½Å×. 3. ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× 4. ¹ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÁÐλÏÙÎ ÅÐÅÉļ ¾ÌÏÉ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ. 5. ™ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ËÁÉ È ÓÙλØÉÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼× ÓÔÈÎ ‚È ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ.

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. 1. ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, 2. ˽ÎÈÓÈ, 3. ÔÒÏƼ×, 4. ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ, 5. μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾×, 6. ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, 7. ÁлËËÒÉÓÈ, 8. ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, 9. ÎÅËÒϽ, 10. ÎÅËÒ¡ Ôμ¼μÁÔÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. B. 1.…, 2.…, 3. …., 4.‹, 5.‹

1.2 ›ÀÔÔÁÒÏ: È μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ËÀÔÔÁÒÏ, μÏΡÄÁ ÚÖ¼×, ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ, ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ËÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ, ÐÙÒ¼ÎÁ×, μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ, ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ×, ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ, ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× ¼ÄÈ »ØÏÙμÅ μ¡ÕÅÉ, È ÁÎÁË¡ÌÙÃÈ ÔÏÙ μÉËÒÏÓËÏнÏÙ μÁ× »ÄÖÓÅ ÔÈ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÎÁ ÄÏÀμÅ ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ ¼ÔÁÎ ÏÒÁÔϽ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ. ®ÔÓÉ ËÁÔÁÆ»ÒÁμÅ ÎÁ ÄÏÀμÅ ÔÉ× μÉËÒ¾ÔÅÒÅ× μÏÒÆ»× ÚÖ¼×, ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ. ➤ §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂÁÓÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼× ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ È μÉËÒ¾ÔÅÒÈ μÏÒƼ ÚÖ¼× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌŽ ¾ÌÅ× ÔÉ× ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ÐÏÙ μ¡ÕÁμÅ, ÄÈÌÁļ, ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ, ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏƼ×, ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÁлËËÒÉÓÈ, ËÁÉ ÔÈÎ ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ.

27


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

➤ ®ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо »ÎÁ ËÁÉ μ¾ÎÏ ËÀÔÔÁÒÏ, ŽÎÁÉ ÄÈÌÁļ, »ÎÁ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ¾ÐÖ× Ð.Ø. È ÁμÏÉ¡ÄÁ. §ÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÏÙ× ÄÏÀμÅ μ¾ÎÏ μÅ ÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ! ➤ ®ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ¾μÖ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÐÏÌÌ¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ËÁÉ Ô¾ÔÅ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È μÀÇÁ, È ÇÁÒ½ÄÁ, ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, Ï ËÁÒØÁÒ½Á×, È Ç¡ÔÁ, ÔÏ ¡ÌÏÇÏ, Ï Õ¡μÎÏ×, È ÂÅÌÁÎÉÄÉ¡, ËÁÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×. ➤ §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÅÎ¾× ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÅÐÉËÏÉÎÖÎÏÀÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ¾ÐÖ× ÔÁ ÄÉÁμÅÒ½ÓμÁÔÁ μ½Á× ÐÏÌÙËÁÔÏÉ˽Á×. §Ï Ë¡ÕÅ ÄÉÁμ»ÒÉÓμÁ ŽÎÁÉ ÊÅØÖÒÉÓÔ¾, ¾μÖ× »ØÏÙÎ ÄÉÁÄÒ¾μÏÙ× ÐÏÙ ÅÊÙÐÈÒÅÔÏÀÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÄÉÁμÅÒ½ÓμÁÔÁ, ÅÎÑ μÏÉÒ¡ÚÏÎÔÁÉ ÔÏ ½ÄÉÏ Ä½ËÔÙÏ ÀÄÒÅÙÓÈ×, ÁÐÏØ»ÔÅÙÓÈ×, ÈÌÅËÔÒÏľÔÈÓÈ×. ➤ §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅΠŽÎÁÉ ¾ÌÁ ½ÄÉÁ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ ÔÁ ÚÑÁ Áо ÚÖÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ. ➤ §Á ÆÙÔÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÚÖÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ »ØÏÙÎ ÁÒËÅÔ»× ÏμÏɾÔÈÔÅ× ¾ÐÖ×: ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÐÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ, ÔÏ ËÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ ÐÏÙ ÇÅμ½ÚÅÉ ÅÓÖÔÅÒÉË¡ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÁÉ »ØÅÉ ÚÅÌÁÔÉÎÑÄÈ μÏÒƼ ËÁÉ ÔÏÎ ÐÙÒ¼ÎÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ ÓÔÏ Ë»ÎÔÒÏ ÔÏÙ ËÀÔÔÁÒÏÙ. ‹ÔÏ ËÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ ÙСÒØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. ®ÎÁ Áо ÁÙÔ¡ ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ŽÎÁÉ ËÁÉ ÔÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ. §Á μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÇÉÁÔ½ ÅËŽ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. ➤ §Á ÆÙÔÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÚÖÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ ÐÏÙ ÆÁ½ÎÅÔÁÉ ÐÏÌÀ ËÁÕÁÒ¡ ÓÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ. ➤ §Á ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ Áо ÔÁ ÚÖÉË¡ ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ: Á) ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ, ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ Â) ØÙμÏÔ¾ÐÉÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÙÎ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ Ç) ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×, ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ¾ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾: ÅÙ + Ë¡ÒÙÏ = ËÁÌ¡ + ÐÙÒ¼ÎÁ×, ÄÈÌÁļ Ï ÐÙÒ¼ÎÁ× ÐÏÙ ÆÁ½ÎÅÔÁÉ ËÁÌ¡, ËÁÕÁÒ¡.

28


—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ËÁÉ ÐÏÉÏÙ× ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÙ×; œÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо »ÎÁ μ¾ÎÏ ËÀÔÔÁÒÏ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÐÏÌÌ¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÁ ÏÐϽÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ. 2. ‡ÏÉÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ ÔÁ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ; §Á ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÆÙÔÉË¡ ¼ ÚÖÉË¡. §Á ÆÙÔÉË¡ »ØÏÙÎ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ËÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ, ÐÙÒ¼ÎÁ, ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×, ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ, μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ. §Á ÚÖÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ »ØÏÙÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ËÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ, ÐÙÒ¼ÎÁ, μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ. 3. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÄÉÁÆÏÒ»× μÅÔÁÊÀ ÆÙÔÉËÑÎ ËÁÉ ÚÖÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ; §Á ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ Áо ÔÁ ÚÖÉË¡ ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ: Á) ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ, ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ Â) ØÙμÏÔ¾ÐÉÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÙÎ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ Ç) ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×, ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ¾ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. 4. ‚ÉÁÔ½ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÂÁÓÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼×; §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂÁÓÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼× ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ È μÉËÒ¾ÔÅÒÈ μÏÒƼ ÚÖ¼× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌŽ ¾ÌÅ× ÔÉ× ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ÐÏÙ μ¡ÕÁμÅ, ÄÈÌÁļ, ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ, ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏƼ×, ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÁлËËÒÉÓÈ, ËÁÉ ÔÈÎ ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ μÉÔÏØÏÎÄÒ½ÏÙ ËÁÉ ÐÏÉÏ× ÔÏÙ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ; §Á μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÇÉÁÔ½ ÅËŽ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ.

29


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

¤É ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× Å½ÎÁÉ ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ, ÓÔÁ ÏÐϽÁ ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. —½ÎÁÉ ÇÅμ¡ÔÏÉ μÅ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ, μ½Á ÏÙÓ½Á μÅ ÐÒ¡ÓÉÎÏ ØÒÑμÁ ÐÏÙ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÈÎ ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. §Á ÆÙÔ¡ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ƒÈÌÁļ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× (ÎÅÒ¾) ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ (ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ËÁÉ μÅ ÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ (ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ), ÆÔÉ¡ØÎÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. 2. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÐÙÒ¼ÎÁ ËÁÉ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ×; ¤ ÐÙÒ¼ÎÁ× ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏ DNA, ÄÈÌÁļ ÔÏ ÇÅÎÅÔÉ˾ ÙÌÉ˾. ‹ÔÏ ÇÅÎÅÔÉ˾ ÙÌÉ˾ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ ËÙÔÔ¡ÒÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÏÕÈËÅÙμ»ÎÅ× ÏÉ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÒÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. ™ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÁÉ ÔÏ ØÖÒ½ÚÅÉ Áо ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ™ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÒÙÕμ½ÚÅÉ ÐÏÉÅ× ÏÙÓ½Å× ÕÁ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÕÁ ÅÊ»ÒØÏÎÔÁÉ Áо ÁÙÔ¾. 3. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ×, ÔÏÙ ØÙμÏÔÏнÏÙ* ËÁÉ ÔÏÙ ËÙÔÔÁÒÉËÏÀ ÔÏÉØÑμÁÔÏ×; TÏ ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ ÁÐÏÕÈËÅÀÅÉ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×. §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. ‘ÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ ËÁÉ ÆÒÏÎÔ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. 4.‡ÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡; —ÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ. 5. §É ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÕÅÖÒ½Á; ¤É ÅÐÉÓÔ¼μÏÎÅ× ‹Ì¡ÉÎÔÅÎ ËÁÉ ‹ÂÁÎ ÄÉÁÔÀÐÖÓÁÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÕÅÖÒ½Á, ÓÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо »ÎÁ ¼ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ËÀÔÔÁÒÁ. ¤ –½ÒØÏÆ ÓÙμÐ̼ÒÖÓÅ ÁÙԼΠÔÈÎ ÕÅÖÒ½Á Ì»ÇÏÎÔÁ× ¾ÔÉ Ë¡ÕÅ ËÀÔÔÁÒÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏ»ÌÕÅÉ μ¾ÎÏ Áо ¡ÌÌÏ ËÀÔÔÁÒÏ. ‚ÉÁ ÔÏΠ̾ÇÏ ÁÙÔ¾ ÏÉ ÅÐÉÓÔ¼μÏÎÅ× ÐÉÓÔÅÀÏÙÎ ¾ÔÉ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÒÏ»ÒØÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁ ËÏÉξ ÐÒÏÇÏÎÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ, ÐÏÙ ÅμÆÁνÓÔÈËÅ Ë¡ÔÖ Áо ¡ÇÎÖÓÔÅ× , ÐÒÏ× ÔÏ ÐÁҾΠÓÙÎÕ¼ËÅ× , СÎÖ ÓÔÈÎ ‚È.

30


‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤«

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

1. ‘о ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÐÁÒ»ÎÕÅÓÈ ÎÁ ÅÐÉÌ»ÊÅÔÅ ÔÏÙ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏÙ× ËÁÉ ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ËÁÕÅμ½Á Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: (μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ, ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ, ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ×, ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ). ‘СÎÔÈÓÈ: – —ËŽ ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ×. – ‘ÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ. – œÅ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ – ‘ÐÏÕÈËÅÀÅÉ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ¡ÌÌÅ× ÏÙÓ½Å× ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ. 2. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ™ ÂÁÓÉ˼ ÄÏμÉ˼ ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒÇÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼× Å½ÎÁÉ: Â. ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ –. ™ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ: Ç. ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ 2. ‹ÔÏ ÓؼμÁ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÅÔÁÉ »ÎÁ ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÉ× ÅÎÄŽÊÅÉ×. §Ï ËÀÔÔÁÒÏ Å½ÎÁÉ ÚÖÉ˾ ¼ ÆÙÔÉ˾; ¢Á ÄÉËÁÉÏÌÏǼÓÅÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×. ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÐÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÅÔÁÉ Å½ÎÁÉ ÆÙÔÉ˾ ÇÉÁÔ½ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, ÐÅÒÉ»ØÅÉ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ËÁÉ ØÙμÏÔ¾ÐÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÁÉ ¾ØÉ ÔÖÎ ÚÖÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. 3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ + ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÔ¼ÌÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: ‡ÙÒ¼ÎÁ× ›ÙÔÔÁÒ¾ÐÌÁÓμÁ ‡ÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ œÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ›ÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ¬ÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ¬ÙμÏÔ¾ÐÉÁ

ÙÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ + + + + + + +

˜ÖÉ˾ ›ÀÔÔÁÒÏ + + + +

31


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁСÎÔÈÓÈ: 1. §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ: Á. ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÏÙ ÚÖÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ Â. ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ Ç. ÔÏÎ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ 2. §Ï ØÙμÏÔ¾ÐÉÏ: Á. ÁÐÏÕÈËÅÀÅÉ ¡ÌÁÔÁ, ÎÅÒ¾ ËÁÉ ¡ÌÌÅ× ÏÙÓ½Å× ÇÉÁ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ Â. ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏ DNA ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ Ç. ÐÅÒÉ»ØÅÉ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ 3. §Ï ÚÖÉ˾ ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ: Á. ÄÅÎ »ØÅÉ ÐÙÒ¼ÎÁ Â. »ØÅÉ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× Ç. »ØÅÉ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ B. ‡ÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×; Á. ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ŽÎÁÉ ÏÒÁÔϽ μ¾ÎÏ μÅ ÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ Â. §Á ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ. Ç. ¤É ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ ÇÉÁ ÎÁ ÄÅÓμÅÀÏÙÎ ÔÈÎ ÈÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á. Ä. §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ. Å. ®ÎÁ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼×. ‚. ‚ÉÁÔ½ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÂÁÓÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼×;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. 1.Â., 2.Á, 3.Ç.

32

B. Á. ‹, Â. …, Ç. ‹, Ä. ‹, Å. …. ‚. §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂÁÓÉ˼ μÏΡÄÁ ÔÈ× ÚÖ¼× ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ È μÉËÒ¾ÔÅÒÈ μÏÒƼ ÚÖ¼× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌŽ ¾ÌÅ× ÔÉ× ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ÐÏÙ μ¡ÕÁμÅ, ÄÈÌÁļ, ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ, ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏƼ×, ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÁлËËÒÉÓÈ, ËÁÉ ÔÈÎ ÅÒÅÕÉÓÔÉ˾ÔÈÔÁ.


1.3 ™ ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÉÓÔ¾×, ¾ÒÇÁÎÏ, ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ, ÅÊÅÉĽËÅÙÓÈ, ÓÙÎÅÒÇÁÓ½Á,

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ÏÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÐÏÌÌ¡ ËÀÔÔÁÒÁ. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅΠŽÎÁÉ ¾ÌÁ ½ÄÉÁ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×. ƒÉÁÆ»ÒÏÙÎ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ. ƒÈÌÁļ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÓÔÏ ÓؼμÁ, ÓÔÏ μ»ÇÅÕÏ× ËÁÉ ÓÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ×. ➤ œ½Á Ïμ¡ÄÁ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÐÏÙ μÏÉ¡ÚÏÙÎ ÓÅ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇÁÓÔÏÀÎ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓÏÙÎ »ÎÁÎ ÉÓÔ¾. ➤ ‘Î ÏÉ ÉÓÔϽ ÓÙÎÅÒÇÁÓÔÏÀÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× Ô¾ÔÅ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ »ÎÁ ¾ÒÇÁÎÏ. ¹ÒÇÁÎÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, È ËÁÒÄÉ¡, ÓÔÁ ÚÑÁ, ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÁ ¡ÎÕÈ, ÓÔÁ ÆÙÔ¡. ➤ ¹ÔÁÎ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÐÏÌÌ¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÓÅ »ÎÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ μ½Á ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ, Ô¾ÔÅ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× È ËÁÒÄÉ¡, ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× ËÁÉ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ➤ ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÏÉ ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÐÉÏ ÁÐ̼ ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ Áо ÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ×. ‹ÔÏÙ× ÆÙÔÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ¾ÒÇÁÎÁ, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ¼ ÔÁ ¡ÎÕÈ, ¾μÖ× ÏÉ ÉÓÔϽ ÄÅÎ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. ➤ ‹ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÅÊÅÉÄÉËÅÀÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÏÙÎ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ μÅ ÅÐÉÔÙؽÁ ÔÈÎ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ ÉÓÔÏÀ. ➤ §ÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ¾μÖ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÑÎ ÉÓÔÑÎ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ Å½ÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÒÁÇμÁÔÏÐÏÉÈÕÏÀÎ ÏÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÌÀÔÅÒÁ. ➤ ®ÎÁ ËÀÔÔÁÒÏ ÐÏÙ »ØÅÉ ÅÊÅÉÄÉËÅÙÔŽ ËÁÉ ÁμËÅÉ ÓÅ »ÎÁÎ ÉÓÔ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ Ú¼ÓÅÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ, ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ »ÎÁ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ŽÎÁÉ ÓÅ Õ»ÓÈ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ μ¾ÎÏ× ¾ÌÅ× ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ËÁÉ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÏ×.

33


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÉÓÔ¾ ËÁÉ ÔÉ ¾ÒÇÁÎÏ; œ½Á Ïμ¡ÄÁ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ μÅ ÐÁÒ¾μÏÉÁ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ, ÐÏÙ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁÎ ÉÓÔ¾. œÅ ÔÈÎ ÓÙÎÅÒÇÁÓ½Á ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÑÎ ÉÓÔÑÎ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ »ÎÁ ¾ÒÇÁÎÏ. 2. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ; ¹ÔÁÎ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÐÏÌÌ¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ μ½Á ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÓÅ »ÎÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Ô¾ÔÅ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. 3. ‡Ñ× ÏÒÇÁÎÑÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÚÖÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ; ‡Ö× ÏÒÇÁÎÑÎÏÎÔÁÉ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ; §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÚÖÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÏÒÇÁÎÑÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÉÓÔÏÀ×, ÏÉ ÉÓÔϽ ÓÅ ¾ÒÇÁÎÁ ËÁÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÑÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ¾ÒÇÁÎÁ , ¾μÖ× ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÄÅÎ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. ­ÒÁ È ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÐÉÏ ÁÐ̼. 4. œÐÏÒŽ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÅÎ¾× ÚÖÉËÏÀ ÉÓÔÏÀ ÎÁ Ú¼ÓÅÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾; §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÅÎ¾× ÚÖÉËÏÀ ÉÓÔÏÀ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ Ú¼ÓÅÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÏ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌŽ μ½Á ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÐÏÙ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾. 5. ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ;

34

§Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑΠŽÎÁÉ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ Ë¡ÐÏÉÅ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÙоÌÏÉÐÖÎ ÉÓÔÑÎ ÑÓÔÅ ÎÁ ËÁÌÀÐÔÅÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÁ ÎÅÙÒÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÎÁÉ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÁ ÅÒÅÕ½ÓμÁÔÁ Áо ÔÏÎ ÅÇË»ÆÁÌÏ ÓÔÁ μÙÛË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÁ ÏÐϽÁ μÅ ÔÈ ÓÅÉÒ¡ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÓÙÓÔÏ̼ ÔÖÎ μÙÑÎ. ƒÈÌÁļ ÔÁ ÎÅÙÒÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÁ μÙÛË¡ ÐÒÏËÅÉμ»ÎÏÙ ÎÁ ÅÐÉÔÅÙØÕŽ È Ë½ÎÈÓÈ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ.


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×: 1. ‹Å »ÎÁÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅÎ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÀÔÅ ÓÔÏ ÓؼμÁ, ÏÀÔÅ ÓÔÏ μ»ÇÅÕÏ×. 2. ¤É ÉÓÔϽ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÄÈμÉÏÙÒÇÏÀÎ ¾ÒÇÁÎÁ. 3. §Á ÆÙÔ¡ »ØÏÙÎ ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ¾ÒÇÁÎÁ ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. 4. ‘Î ËÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÅÎ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÅÊÅÉÄÉËÅÀÏÎÔÁÉ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. 5. §Á ÎÅÙÒÉË¡ ËÁÉ ÔÁ μÙÛË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. –. ¢Á ÊÅØÖÒ½ÓÅÔÅ ÐÏÉÏ Áо ÔÁ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Å½ÎÁÉ ËÀÔÔÁÒÏ, ¾ÒÇÁÎÏ, ¼ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×: 1. ¢ÅÒÁÎÔÚÉ¡, 2. ¡ÎÕÈ ÎÅÒÁÎÔÚÉ¡×, 3. μÙ×, 4. ÁÒ¡ØÎÈ, 5. Õ¡μÎÏ×, 6. ÅÇË»ÆÁÌÏ×, 7. ÌÅÙ˾ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÏ.

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. 1.…, 2.‹, 3.…, 4.‹ , 5. … B. 1. ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, 2. ¾ÒÇÁÎÏ, 3. ¾ÒÇÁÎÏ, 4. ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, 5. ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, 6. ¾ÒÇÁÎÏ, 7. ËÀÔÔÁÒÏ.

35


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

1.3 ‡ÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ ËÁÉ ÔÁÊÉξμÈÓÈ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÂɾÓÆÁÉÒÁ, ÐÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ, ÔÁÊÉξμÈÓÈ, ÂÁÓ½ÌÅÉÏ, ŽÄÏ×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤É ÐÅÒÉÏØ»× ÔÈ× ÇÈ× ËÁÉ ÔÈ× ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ× ¾ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ËÁÉ ÎÁ ÙСÒÊÅÉ ÚÖ¼, ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ÂɾÓÆÁÉÒÁ. ➤ ‹ÔÈÎ ÂɾÓÆÁÉÒÁ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÉËÉ̽Á ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÄÈÌÁļ, ÐÏÌÌÏÀ× ËÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÇÉm ÁÙÔ¾ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÓÔÈ ÆÀÓÈ »ØÏÙμÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ➤ ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÔÁ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ËÏÉΡ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ μÐÏÒÏÀÎ ÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÁÐÏǾÎÏÙ×, ÐÏÙ ËÉ ÁÙÔϽ ÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÁÐÏǾÎÏÙ×, Ì»μÅ ¾ÔÉ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ×. ➤ —ÐÅÉļ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ŽÎÁÉ Ð¡ÒÁ ÐÏÌÌϽ, ÇÉÁ ÎÁ ÔÏÙ× μÅÌÅÔ¼ÓÏÙμÅ ØÒÅÉ¡ÓÔÈËÅ ÎÁ ÔÏÙ× ËÁÔÁÔ¡ÊÏÙμÅ ÓÅ Ïμ¡ÄÅ×, μŠ¡ÓÈ ÔÉ× ÂÁÓÉË»× ÔÏÙ× ÏμÏɾÔÈÔÅ×. ®ÔÓÉ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÈ ÇÈ, ÔÏÙ× ØÖÒ½ÚÏÙμÅ ÓŠлÎÔÅ μÅÇ¡ÌÅ× ËÁÔÈÇÏÒ½Å× ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂÁÓ½ÌÅÉÁ. ➤ §Á 5 ÂÁÓ½ÌÅÉÁ ŽÎÁÉ: 1. §Á ÚÑÁ 2. §Á ÆÙÔ¡ 3. ¤É μÀËÈÔÅ× 4. §Á ÐÒÑÔÉÓÔÁ 5. §Á μÏμÒÈ

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ: ÐÒÏ× + ÁÒμ¾ÚÖ = ÔÁÉÒÉ¡ÚÖ, ÅÆÁÒμ¾ÚÖ ÁÌÌÈÌÅнÄÒÁÓÈ: (ÁÌ̼ÌÖÎ + Åн + ÄÒ¡ÓÈ) = ÔÏ »ÎÁ ÅÐÉÄÒ¡ ÓÔÏ ¡ÌÌÏ, ÁμÏÉÂÁ½Á ÅнÄÒÁÓÈ. ǾÎÉμÏÉ ÁоÇÏÎÏÉ: ÏÉ ÁоÇÏÎÏÉ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÁÐÏǾÎÏÙ×. AÙÔϽ ÐÏÙ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ë¡ÎÏÙÎ ÐÁÉÄÉ¡, ŽÎÁÉ ÓÔŽÒÏÉ.

36


—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂɾÓÆÁÉÒÁ; –ɾÓÆÁÉÒÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÉ× ÐÅÒÉÏØ»× ÔÈ× ‚È× ËÁÉ ÔÈ× ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ× ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. 2. ‡¾ÔÅ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ×; ¹ÔÁÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ ËÁÉ Ä½ÎÏÙΠǾÎÉμÏÙ× ÁÐÏǾÎÏÙ× Ô¾ÔÅ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ×. 3. ‡Ñ× ËÁÉ ÇÉÁÔ½ ÔÁÊÉÎÏμÏÀμÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÔÈ ÆÀÓÈ; —ÐÅÉļ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ŽÎÁÉ Ð¡ÒÁ ÐÏÌÌϽ, ÇÉÁ ÎÁ ÔÏÙ× μÅÌÅÔ¼ÓÏÙμÅ ØÒÅÉ¡ÓÔÈËÅ ÎÁ ÔÏÙ× ËÁÔÁÔ¡ÊÏÙμÅ ÓÅ Ïμ¡ÄÅ×, μŠ¡ÓÈ ÔÉ× ÂÁÓÉË»× ÔÏÙ× ÏμÏɾÔÈÔÅ×. ®ÔÓÉ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÈ ÇÈ, ÔÏÙ× ØÖÒ½ÚÏÙμÅ ÓŠлÎÔÅ μÅÇ¡ÌÅ× ËÁÔÈÇÏÒ½Å× ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÂÁÓ½ÌÅÉÁ. §Á 5 ÂÁÓ½ÌÅÉÁ ŽÎÁÉ: ÔÁ ÚÑÁ, ÔÁ ÆÙÔ¡, ÏÉ μÀËÈÔÅ×, ÔÁ ÐÒÑÔÉÓÔÁ ËÁÉ ÔÁ μÏμÒÈ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÐÏÉÏ× μÅÌ»ÔÈÓÅ ÐÒÑÔÏ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ÐÏÉÏ× ÅÐÉÓÔ¼μÏÎÁ× »ËÁÎÅ ÔÈÎ ÓÀÇØÒÏÎÈ ÔÁÊÉξμÈÓÈ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ; ¤ ‘ÒÉÓÔÏÔ»ÌÈ× ¼ÔÁÎ Ï ÐÒÑÔÏ× ÐÏÙ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÇÉÁ ÔÁ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ŽÄÈ ÔÖÎ ÚÑÖÎ, ÁÌÌ¡ ¼ÔÁÎ ËÁÉ Ï ÐÒÑÔÏ× ÐÏÙ ÅÐÉØŽÒÈÓÅ ÎÁ ÔÁ ÔÁÊÉÎÏμ¼ÓÅÉ. ‡ÏÌÀ ÁÒǾÔÅÒÁ ÔÏ 1735 Ï ‹ÏÙÈÄ¾× ›¡ÒÏÌÏ× …ÉÎÎÁ½Ï× ÅÊ»ÄÖÓÅ ÔÏ »ÒÇÏ ÔÏÙ «‹ÙÓÔ¼μÁÔÁ ÔÈ× ÆÀÓÈ×», ¾ÐÏÙ ÔÁÊÉξμÈÓÅ μÅÇ¡ÌÏ ÁÒÉÕμ¾ ÆÙÔÑÎ ËÁÉ ÓÔÉ× ÅоμÅÎÅ× ÅËľÓÅÉ×, ÔÁÊÉξμÈÓÅ ÔÁ ÚÑÁ. ›ÁÔ»ÔÁÊÅ ÔÁ ŽÄÈ ÓÅ Ç»ÎÈ, ÔÁ Ç»ÎÈ ÓÅ Ô¡ÊÅÉ×, ÔÉ× Ô¡ÊÅÉ× ÓÅ ÏμÏÔÁʽÅ×, ÔÉ× ÏμÏÔÁʽÅ× ÓÅ ÆÀÌÁ ËÁÉ ÔÁ ÆÀÌÁ ÓÅ ÂÁÓ½ÌÅÉÁ, ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÁ ËÏÉΡ ÔÏÙ× ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡. ‘ÆÏÀ ÐÅÒÉ»ÇÒÁÆÅ ÔÏ Å½ÄÏ× μÅ ÓÙÎÔÏμ½Á ËÁÉ ÓÁƼÎÅÉÁ ÔÏÙ »ÄÉÎÅ ÄÉÐ̾ ¾ÎÏμÁ (ÄÉÑÎÙμÈ ÏÎÏμÁÔÏÌÏǽÁ). ¤ …ÉÎÎÁ½Ï× ÁλÆÅÒÅ ¾ÔÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÁμËÅÉ ÓÔÏ Å½ÄÏ× Homo sapiens. ¤ ÓÐÏÙÄÁ½Ï× ÓÀÇØÒÏÎÏ× ÂÉÏ̾ÇÏ× ›. ƒÁÒ½ÎÏ× Å½ØÅ ÇÒ¡ÃÅÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÇÉÁ ÔÏÙ× μÅÇ¡ÌÏÙ× ÁÙÔÏÀ× ÅÐÉÓÔ¼μÏÎÅ×: «¤ …ÉÎÎÁ½Ï× (Linne’) ËÁÉ ›ÏÙÂÉ»

37


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

(Curier) ÙмÒÊÁÎ μÅ ÐÏÌÀ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ÔÒ¾ÐÏ ÏÉ ÄÀÏ «ÕÅϽ» μÏÙ, ËÁÉ ¾μÖ× ÄÅÎ ¼ÔÁÎ ÐÁÒ¡ μ¾ÎÏ μÁÕÈÔ»× ÔÏÙ Ç»ÒÏ-‘ÒÉÓÔÏÔ»ÌÈ». 2. ®ØÏÙÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ; ƒÅÎ »ØÏÙÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, ÏÉ μ»ÄÏÙÓÅ×, ÏÉ ÁÓÔÅÒ½Å×, ÔÁ μÀÄÉÁ, ÏÉ ÁÓÔÁËϽ, È ÁËÒ½ÄÅ× ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. ‚Ém ÁÙÔ¾ ÔÏÙ× ËÁÔÁÔ¡ÓÓÏÙμÅ ÓÅ μ½Á μÅÇ¡ÌÈ ËÁÔÈÇÏÒ½Á, ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ. §Á áÒÉÁ, ÔÁ ÁμƽÂÉÁ, ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡, ÔÁ ÐÔÈΡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ »ØÏÙÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ËÁÉ ÇÉ ‘ ÁÙÔ¾ ÔÁ ËÁÔÁÔ¡ÓÓÏÙμÅ ÓÅ μ½Á ¡ÌÌÈ ËÁÔÈÇÏÒ½Á, ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡. ‹ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÁμËÏÙÎ, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÔÓÉÐÏÀÒÁ, Ï ËÁÒØÁÒ½Á×, Ï Â¡ÔÒÁØÏ×, È ÓÁÀÒÁ, È ØÅÌÑÎÁ, ÔÏ ÐÅÒÉÓÔ»ÒÉ, Ï ÅÌ»ÆÁÎÔÁ×, È ËÁμÈÌÏСÒÄÁÌÈ, Ï Ó˽ÏÙÒÏ×, Ï ÇÏÒ½ÌÁ× ËÁÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×. 3. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ËÙÒɾÔÅÒÅ× ÔÁÊÉÎÏμÉË»× ÂÁÕμ½ÄÅ×; ‹Å ÐÏÉÏ Å½ÄÏ× ÁμËÅÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×; ™ ÔÁÊÉξμÈÓÈ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÊÅËÉΡÅÉ ÐÒÑÔÁ Áо ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ —½ÄÏ×. ¹ÓÁ ŽÄÈ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÏÙÎ ÔÉ× ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ÏμÏɾÔÈÔÅ× ÔÏÙ× ËÁÔÁÔ¡ÓÓÏÎÔÁÉ ÓÅ μ½Á μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ Ïμ¡ÄÁ ÐÏÙ ÔÈÎ Ì»μÅ ‚»ÎÏ×, ÔÁ Ç»ÎÈ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÁÒ¾μÏÉÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÁ ËÁÔÁÔ¡ÓÓÏÙμÅ ÓÅ ›Ì¡ÓÅÉ× ¼ §¡ÊÅÉ×, ÔÉ× ÐÁÒ¾μÏÉÅ× Ô¡ÊÅÉ× ÓÅ ¤μÏÔÁʽÅ×, ÔÉ× ÐÁÒ¾μÏÉÅ× ÏμÏÔÁʽÅ× ÓÅ ÀÌÁ ËÁÉ ÔÁ ÆÀÌÁ ÐÏÙ μÏÉ¡ÚÏÙÎ, ÓÅ –ÁÓ½ÌÅÉÁ. —ÐÏμ»ÎÖ× ÏÉ ËÙÒɾÔÅÒÅ× ÔÁÊÉÎÏμÉË»× ÂÁÕμ½ÄÅ× Å½ÎÁÉ —½ÄÏ×, ‚»ÎÏ×, §¡ÊÈ (¼ ›Ì¡ÓÈ), ¤μÏÔÁʽÁ, ÀÌÏ, –ÁÓ½ÌÅÉÏ. ¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÁμËÅÉ ÓÔÏ Å½ÄÏ× Homo sapiens. 4. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ »ÎÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÐÏÙ ÎÁ ÁμËÅÉ ÓÅ Ë¡ÕÅ »ÎÁ Áо ÔÁ 5 ÂÁÓ½ÌÅÉÁ: ˜ÑÁ: ­ÌÏÇÏ, ÙÔ¡: ‡ÏÒÔÏËÁÌÉ¡, œÀËÈÔÅ×: œÁÎÉÔ¡ÒÉ, ‡ÒÑÔÉÓÔÁ: ‘μÏÉ¡ÄÁ, œÏμÒÈ: ‹ÔÁÆÙ̾ËÏËËÏ×. 5. ‹Å ÔÉ ÎÏμ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ÔÏ μÉËÒ¾ μ»ÇÅÕÏ× ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ;

38

œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÎÁÉ Ô¾ÓÏ μÉËÒ¡ ÐÏÙ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÁ ÄÏÀμÅ μÅ ÇÙμξ μ¡ÔÉ, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ ÓÔÈÎ ÐÁÒÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÏÙ×. §Ï μÉËÒ¾ ÁÙÔ¾ μ»ÇÅÕÏ×, ¾μÖ× Å½ÎÁÉ ÉÄÁÎÉ˾ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ× ÇÉÁ ÄÀÏ ÓÈμÁÎÔÉËÏÀ× Ì¾ÇÏÙ×:


‘) §Ï ÇÅÎÅÔÉ˾ ÙÌÉ˾, ÐÏÙ ÓÔÁ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ÐÙÒ¼ÎÁ ËÁÉ ÒÙÕμ½ÚÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ×, μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ ÐÏÌÀ ÅÀËÏÌÁ μÅ ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ, ØÖÒ½× ÎÁ Ø¡ÎÅÔÁÉ ØÒ¾ÎÏ×. –) œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ×, ÐÏÙ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ. ®ÎÁ μÉËÒ¾ ËÀÔÔÁÒÏ ÐÌÅÏÎÅËÔŽ ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ »ÎÁ μÅÇ¡ÌÏ, ÅÐÅÉļ È ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ, ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ, ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ. ƒÈÌÁļ, ÔÏ μÉËÒ¾ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× ËÀÔÔÁÒÏ ÐÌÅÏÎÅËÔŽ ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏ μÅÇ¡ÌÏ Ö× ÐÒÏ× ÔÈ ÓØ»ÓÈ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ×-¾ÇËÏÙ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ: ®ÎÁ× μÅÇ¡ÌÏ× ËÀÂÏ× ¾ÇËÏÙ 8 cm3, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо 8 μÉËÒÏÀ× ËÀÂÏÙ× ¾ÇËÏÙ 1cm3, ÄÉÁÕ»ÔÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ Áо »ÎÁÎ μÅÇ¡ÌÏ ËÀÂÏ, ÅÎÉÁ½Ï, ÐÏÙ »ØÅÉ ½ÄÉÏ ¾ÇËÏ, 8 cm3. ‘ÙÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÄÅÉØÕŽ Ö× Åʼ×: ‘Î Á È ÁËμ¼ ÔÏÙ ËÀÂÏÙ, Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ËÀÂÏ٠ĽÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÔÀÐÏ: ¾ÇËÏ× = Á3. ™ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ĽÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÔÀÐÏ: ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ =Á2. —ÐÅÉļ Ï ËÀÂÏ× »ØÅÉ 6 ÁËμ»× ŽÎÁÉ: ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ËÀÂÏÙ= 6 x Á2. ¤ μÅÇ¡ÌÏ× ËÀÂÏ× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× 8 μÉËÒÏÀ× (6 x 1 cm2 = 6cm2) »ØÅÉ ÓÙÎÏÌÉ˼ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ: 6 x 8 =48 cm2. ¤ ÅÎÉÁ½Ï× ËÀÂÏ× ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏÎ ½ÄÉÏ ¾ÇËÏ, »ØÅÉ ÁËμ¼ Á =2cm ËÁÉ ¡ÒÁ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ: 6 x 4 cm2 = 24cm3. ¹ÐÖ× ÆÁ½ÎÅÔÁÉ ËÁÉ Áо ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ, ÏÉ ÄÀÏ ËÀÂÏÉ ËÁÔÁÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏÎ ½ÄÉÏ ¾ÇËÏ, ¾μÖ× Ï ËÀÂÏ× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× 8 μÉËÒÏÀ× ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÓÙÎÏÌÉË¡ ÄÉÐÌ¡ÓÉÁ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ, Áо ÔÏÎ μÅÇ¡ÌÏ. œÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÇÉÁ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÓÈμÁ½ÎÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÎÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÅÉ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ, ÄÉÁμ»ÓÏÙ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ μÅμÂÒ¡ÎÈ×. œÉËÒ¾× ËÀÂÏ×

œÅÇ¡ÌÏ× ËÀÂÏ×

œÅÇ¡ÌÏ× ËÀÂÏ× ÁÐÏÔÅÌÏÀμÅÎÏ× Áо 8 μÉËÒÏÀ×

‹ÙÎÏÌÉË¾× ¾ÇËÏ×

1cm3

8 cm3

8 cm3

‹ÙÎÏÌÉ˼ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ

6cm2

24 cm2

48 cm2

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

39


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ‹ÔÏÎ ËÁÔ¡ÌÏÇÏ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÙСÒØÏÙÎ ¾ÒÇÁÎÁ, ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÔŠĽÐÌÁ ÓÔÏ ËÁÕ»ÎÁ ÔÉ Å½ÎÁÉ: ‘СÎÔÈÓÈ: ÀÌÌÏ ¾ÒÇÁÎÏ ‡Ò¾ÂÁÔÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ›ÅÒÁÓÉ¡ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ›ÁÒÄÉ¡ ¾ÒÇÁÎÏ ¥½ÚÁ ¾ÒÇÁÎÏ. —ÒÙÕÒ¾ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÏ ËÀÔÔÁÒÏ 2. ¤É ÅÉ˾ÎÅ× ÓÔÏ ÂÉÂÌ½Ï Å½ÎÁÉ ÁÎÁËÁÔÅμ»ÎÅ×. ¢Á ÔÉ× ÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÅÉÒ¡, ÑÓÔÅ ÎÁ ÆÔ¡ÓÅÔÅ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾. ‚ÉÁ ÔÏÎ ÓËÏо ÁÙÔ¾ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÁ ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÁ ÇÒ¡μμÁÔÁ ÓÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÓÅÉÒ¡. ‘СÎÔÈÓÈ: Ä, Å, Â, Ç, Á. 3. ¤ ÁÅÔ¾× ËÁÉ ÔÏ ØÅÌÉľÎÉ »ØÏÙÎ Ò¡μÆÏ×, ÆÔ»ÒÖμÁ, ÐÅÔÏÀÎ, ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡ ËÁÉ ÇÅÎÉË¡ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ËÏÉΡ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡. ‘μËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ×; ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÐÁÒ¡ÇÒÁÆÏ ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÕÁ ÔÅËμÈÒÉÑÎÁÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×. ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ ÁÅÔ¾× ÁμËÅÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ŽÄÏ× Áо ÔÏ ØÅÌÉľÎÉ. ¹μÖ× ËÁÉ ÔÁ ÄÀÏ Å½ÎÁÉ ÐÔÈΡ. ‚ÉÁ ÎÁ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× ÄÀÏ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ÎÁ ÇÅÎμÓÏÙΠǾÎÉμÏÙ× ÁÐÏǾÎÏÙ×, ÄÈÌÁļ ÁÐÏǾÎÏÙ× ÐÏÙ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÁÐÏǾÎÏÙ×. ‘ÙÔ¾ ÄÅÎ ÉÓØÀÅÉ ÇÉÁ ÔÏ ØÅÌÉľÎÉ ËÁÉ ÔÏÎ ÁÅÔ¾. 4. ‹ÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÏÎÔÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÆÙÔÉËÏÀ ËÁÉ ÚÖÉËÏÀ ÉÓÔÏÀ. ‡ÏÉÏ× ÉÓÔ¾× Å½ÎÁÉ ÆÙÔÉË¾× ËÁÉ ÐÏÉÏ× ÚÖÉ˾×; ¢Á ÁÉÔÉÏÌÏǼÓÅÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×.

40

‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ÚÖÉ˾×. –. ÙÔÉ˾×, ÇÉÁÔ½ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ¾ÔÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, »ØÏÙÎ ØÙμÏÔ¾ÐÉÁ ËÁÉ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×.


5. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÁËÒÏÓÔÉؽÄÁ ÓÔÈÎ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ μ½Á Ïμ¡ÄÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÁÐÏǾÎÏÙ× ÏÉ ÏÐϽÏÉ μÐÏÒÏÀÎ μÅ ÔÈÎ ÓÅÉÒ¡ ÔÏÙ× ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ËÉ ÁÙÔϽ ÁÐÏǾÎÏÙ×. 1. ‘ÙÔ¾ ÔÏ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÏ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÏÊÙǾÎÏ 2. ›ÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÁÒ¾μÏÉÁ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ËÁÉ μÏÒƼ 3. ™ … ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÄÅΠŽÎÁÉ ½ÄÉÁ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ 4. —½ÎÁÉ È ËÁÒÄÉ¡ ÔÖÎ ÚÑÖÎ 5. ‹ÙνÓÔÁÔÁÉ Áо ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÐÏÙ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

‘СÎÔÈÓÈ —

¥

«

„

¥

¤

š

‹

§

¤

‹

ƒ

¤

œ

™

¤

¥

‚

‘

¢

¤

‹

«

‹

§

™

œ

‘

41


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

‘. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÉ× ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ Ì»ÊÈ: 1. ¤É ÐÅÒÉÏØ»× ÔÈ× ÇÈ× ËÁÉ ÔÈ× ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ× ¾ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÚÖ¼ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ………………… 2. …»μÅ ¾ÔÉ ÓÔÈ ÆÀÓÈ »ØÏÙμÅ μÅÇ¡ÌÈ ……………………… ÅÐÅÉļ ÙСÒØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ËÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ŽÄÈ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. 3. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ¾ÔÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙΠĽÎÏÙΠǾÎÉμÏÙ× ÁÐÏǾÎÏÙ× ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ………… 4. §Á ŽÄÈ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ËÏÉΡ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÔÁ ËÁÔÁÔ¡ÓÓÏÙμÅ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ………… 5. §Ï μÁÎÉÔ¡ÒÉ ÁμËÅÉ ÓÔÏ ………………… ÔÖÎ œÙ˼ÔÖÎ. –. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؼÓÅÉ× ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× I μÅ ÁÙÔ»× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× II: I œÁÎÉÔ¡ÒÉ —ÌÉ¡ ‹ÁÀÒÁ Homo sapiens ‹ÁÌÉÇË¡ÒÉ

II ­ÎÕÒÖÐÏ× ‹ÐÏÎÄÙÌÖÔ¾ –ÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ‘ÓоÎÄÙÌÏ –ÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ μÙ˼ÔÖÎ

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. 1. ÂɾÓÆÁÉÒÁ, 2. ÐÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ, 3. ŽÄÏ×, 4. Ç»ÎÏ×, 5. –ÁÓ½ÌÅÉÏ B. ‹ÁÌÉÇË¡ÒÉ ‹ÁÀÒÁ —ÌÉ¡ Homo sapiens œÁÎÉÔ¡ÒÉ

42

‘ÓоÎÄÙÌÏ ‹ÐÏÎÄÙÌÖÔ¾ –ÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ­ÎÕÒÖÐÏ× –ÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ μÙ˼ÔÖÎ


1.4 ‘ÌÌÈÌÅÐÉÄÒ¡ÓÅÉ× ËÁÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»×

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

…»ÊÅÉ× ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÌÌÈÌÅнÄÒÁÓÈ, ÐÒÏÓÁÒμÏǼ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× ¼ÄÈ μ¡ÕÁμÅ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ μÁ× ÙСÒØÅÉ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. —нÓÈ× ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ¾ÔÉ È ÙÇÒÁÓ½Á, ÔÏ ÆÖ× ËÁÉ È ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÄÅΠŽÎÁÉ ½ÄÉÁ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÈ× ÇÈ×. ➤ ‚ÉÁ ÎÁ ËÁÔÁÆ»ÒÅÉ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕŽ ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÏÒÉÓμ»ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÕÁ ÔÏÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔŽ ÓÔÏ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, ÄÈÌÁļ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔÉËÏÀ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ×. ➤ ›¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»×: Á) ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÔÉ× ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ÙÇÒÁÓ½Á, ÆÖ× ËÁÉ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á Â) ÅÐÅÉļ ÓÔÈÎ ÐÅÒÉÏؼ ÐÏÙ ÚÅÉ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÁÌÌÈÌÅÐÉÄÒ¡ μÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× μÅ ÁÙÔ¾Î. Ç) ÅÐÅÉļ ÓÔÈÎ ÐÅÒÉÏؼ ÐÏÙ ÚÅÉ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÁÌÌÈÌÅÐÉÄÒ¡ μÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ŽÄÈ. ➤ ‚É ÁÙԾΠÔÏΠ̾ÇÏ, ÓÅ ÐÅÒÉÏØ»× ÐÏÙ ÂÒ»ØÅÉ ÓÙØΡ ÐÅÒÉμ»ÎÏÙμÅ ÎÁ ÄÏÀμÅ ÆÙÔ¡ μÅ μÅÇ¡ÌÁ ËÁÉ ÐÌÁÔÉ¡ ÆÀÌÌÁ, ¾ÐÖ× Ï ÐÌ¡ÔÁÎÏ×, ÅÎÑ ÓÅ ÐÅÒÉÏØ»× ÐÏÙ ÂÒ»ØÅÉ Ì½ÇÏ, ÔÁ Ä»ÎÔÒÁ »ØÏÙÎ ÓÔÅΡ ÆÀÌÌÁ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÐÅÀËÏ ÐÏÙ »ØÅÉ ÆÀÌÌÁ ÓÁÎ ÂÅ̾ÎÅ×. —нÓÈ× ¡ÔÏμÁ ÔÏÙ ½ÄÉÏ٠ŽÄÏÙ× ¾ÐÖ× ÏÉ Ë¾ËÏÒÅ× ÁÎÔÁÇÖνÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÒÉÁÒؽÁ ÓÔÏ ËÏÔ»ÔÓÉ, ÅÎÑ ÔÁ ÆÙÔ¡ «ÚÉÚ¡ÎÉÁ», ¾ÐÖ× ÏÉ ÐÁÐÁÒÏÀÎÅ×, ÂÌÁÓÔ¡ÎÏÙÎ ÇÒÈÇÏÒ¾ÔÅÒÁ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÉ× ËÁÌÌÉ»ÒÇÅÉÅ× ËÁÉ ÁÎÔÁÇÖνÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÁ ¡ÌÌÁ ÆÙÔ¡ ÇÉÁ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ×, ÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÏ ÆÖ×. ‘˾μÈ È μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ÔÖÎ ÁÐÏÄÈμÈÔÉËÑÎ ÐÏÙÌÉÑΠŽÎÁÉ »ÎÁ ŽÄÏ× ÐÒÏÓÁÒμÏÇ¼× ÓÔÉ× ËÌÉμÁÔÏÌÏÇÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×.

43


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÏÙÎ ÏÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ; ™ Ë¡ÕÅ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ, ÓÙÎÅÐÑ× ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕŽ. ¹ÓÏ ËÁÌÀÔÅÒÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔŽ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ, Ô¾ÓÏ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏÙ× ËÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÓμ»ÎÏÙ× ÁÐÏǾÎÏÙ× ÄÈμÉÏÙÒǼÓÅÉ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÔÁÆ»ÒÎÏÙÎ ÎÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔÏÀÎ ÐÅÕÁ½ÎÏÙÎ ÎÖÒ½× ËÁÉ ÄÅÎ ÁƼÎÏÙÎ ÐÏÌÌÏÀ× ÁÐÏǾÎÏÙ×. ®ÎÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ¼× Å½ÎÁÉ ËÁμÐÏÀÒÁ ÔÈ× ËÁμ¼ÌÁ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× Ì½ÐÏÙ×, ¼ ÔÁ ÐÏÌÌ¡ ØÒÑμÁÔÁ ÓÔÁ ÆÔÅÒ¡ ÔÈ× ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ×, ÐÏÙ μÏÉ¡ÚÅÉ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÈ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÐÏÆÅÀÇÅÉ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÈ×. 2. ‚ÉÁÔ½ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»×; ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»×: Á) ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÉ× ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ÙÇÒÁÓ½Á, ÆÖ× ËÁÉ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á, Â) ÇÉÁÔ½ ÁÌÌÈÌÅÐÉÄÒÏÀÎ μÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× μÅ ÁÙÔÏÀ×, Ç) ÇÉÁÔ½ ÁÌÌÈÌÅÐÉÄÒÏÀÎ μÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ŽÄÈ Áо ÁÙÔÏÀ×.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤«

44

1. ¢Á ÁÉÔÉÏÌÏǼÓÅÔÅ μÅ ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ È Ë¡ÕÅ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÅÔÁÉ ÓÔÉ× ÅÉ˾ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: – ™ ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ÓÔÏÎ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ ÔÏÎ ÂÏÈÕ¡ÅÉ Á)ÎÁ ÁÎÔÌŽ ÎÅÒ¾ ËÁÉ Â) ÎÁ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÅ ÃÈ̾ÔÅÒÁ Ä»ÎÔÒÁ ÇÉÁ ÎÁ СÒÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ. – §Á ÁÇË¡ÕÉÁ ÓÔÏ ÇÁÛÄÏÙÒ¡ÇËÁÕÏ Á) ÔÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÏÙÎ Áо ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ ËÁÉ Â) ÔÏ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÔÈÎ ÊÈÒÁÓ½Á. –§Ï ËÁÂÏÀËÉ ÔÈ× ØÅÌÑÎÁ× Á) ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ Áо ÔÈÎ ÊÈÒÁÓ½Á ËÁÉ Â) ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ Áо ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÈ×.


2. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÐÒÏÓÁÒμÏǼ È ÏÐϽÁ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÇÎÑμÈ ÓÁ× ÕÁ ÅлÔÒÅÐÅ: Á) ÓÅ »ÎÁ μÉËÒ¾ÓÖμÏ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ÎÁ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ÔÏÙ× ËÁÒÐÏÀ× ÅÎ¾× ÃÈÌÏÀ Ä»ÎÔÒÏÙ Â) ÓÅ »ÎÁ ÅÒÐÅÔ¾ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÈÎ »ÒÈμÏ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÏÙ Ç) ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÅÎ¾× ÆÙÔÏÀ ÎÁ μÈÎ ÆÁÇÖÕÏÀÎ Áо ÐÒ¾ÂÁÔÁ

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

‘СÎÔÈÓÈ: Á) ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒŽ »ÎÁ μÉËÒ¾ÓÖμÏ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ÎÁ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ËÁÒÐÏÀ× ÃÈÌÑÎ Ä»ÎÔÒÖÎ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ËÒÅμÉ»ÔÁÉ Áо ËÌÁÒ½ ÓÅ ËÌÁÒ½, ¾ÐÖ× ÏÉ μÁÛμÏÀÄÅ× ¼ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓËÁÒÆÁÌÑÎÅÉ ÓÔÏ Ä»ÎÔÒÏ, ¾ÐÖ× Ï Ó˽ÏÙÒÏ×. Â) »ÎÁ ÅÒÐÅÔ¾ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÈÎ »ÒÈμÏ, μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÏÙ, ŽÔÅ ÁÌÌ¡ÚÏÎÔÁ× ØÒÑμÁ ÓÔÏ Ä»ÒμÁ ÔÏÙ, ŽÔÅ ÎÁ ŽÎÁÉ Ï ÄÈÌÈÔÈÒÉÑÄÅ×, ¾ÐÖ× È ÏØÉ¡. Ç) »ÎÁ ÆÙÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ Ë¡ÐÏÉÏ ÄÈÌÈÔ¼ÒÉÏ ¼ Ë¡ÐÏÉÁ ÏÙÓ½Á ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌŽ ÆÁÇÏÀÒÁ ËÁÉ ÅÒÅÕÉÓμ¾, ¾ÐÖ× ÏÉ ÔÓÏÙËνÄÅ×, ¼ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÁÇË¡ÕÉÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ μÈÎ ÔÏ ÐÌÈÓÉ¡ÚÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ. 3. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒÅÉ× ÆÙÔÉËÏÀ× ËÁÉ ÔÒÅÉ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ÔÈÎ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÔÏÎ ËÁÕ»ÎÁ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÐÏÙ ÚÅÉ. ‘СÎÔÈÓÈ: ‡ÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÆÙÔÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ – ¤É Ë¡ËÔÏÉ »ØÏÙÎ ÓÁÒËÑÄÈ ÆÀÌÌÁ ÇÉÁ ÎÁ ËÒÁÔÏÀÎ ¾ÓÏ ÔÏ ÄÙÎÁԾΠÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÎÅÒ¾, ÑÓÔÅ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÈÎ ÊÈÒÁÓ½Á ÔÈ× ÅÒ¼μÏÙ. – ™ ÔÓÏÙËνÄÁ »ØÅÉ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÈ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ËÎÈÓμ¾ (ÆÁÇÏÀÒÁ) ËÁÉ ÅÒÅÕÉÓμ¾. – «Ð¡ÒØÏÙÎ ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÔÁ ÓлÒμÁÔÁ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ μÉËÒ¡ ÁÇËÁÕ¡ËÉÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÒÏÓËÏÌÌÑÎÔÁÉ ÓÅ ÚÑÁ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÐÅÒÉÏØ»× ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. ‡ÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÚÖÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ¤É ÔÒÏÐÉË»× ÐÅÔÁÌÏÀÄÅ× ÐÏÙ ÔÁ ÆÔÅÒ¡ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ØÒÑμÁÔÁ ËÁÉ μÉμÏÀÎÔÁÉ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÚÏÙÎ. ¤É ÄÒÙÏËÏÌ¡ÐÔÅ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÒÏÓÁÒμ¾ÓÅÉ ÔÏ Ò¡μÆÏ× ÔÏÙ× ÇÉÁ ÎÁ Ë¡ÎÏÙÎ ÁÎϽÇμÁÔÁ ÓÔÁ Ä»ÎÔÒÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÔÁ »ÎÔÏμÁ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏÙ× ËÏÒμÏÀ× ÔÏÙ×.

45


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

TÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÓÔÁ оÄÉÁ ÔÈ× Ð¡ÐÉÁ×, ŽÎÁÉ ÅÎÖμ»ÎÁ μÅ μÉÁ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ËÁÉ ÁÙÔ¼ È ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÔÈÎ ÂÏÈÕ¡ ÇÉÁ ÎÁ ËÏÌÙμСÅÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. 3. §Ï ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÁоÓÐÁÓμÁ ÁμËÅÉ ÓÔÏ »ÒÇÏ ÔÏÙ ÐÏÉÈÔ¼ ¤ÄÙÓÓ»Á —ÌÀÔÈ ÔÏ «§Ï ¡ÊÉÏÎ —ÓÔ½» : «…ÁÌÌ¡ ̽ÇÏ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÇÉÁ ÎÁ ÔÏ ’ØÅÉ× „ž ËÁÉ ÎÁ ËÁÔ»ØÅÉ× ÔÉ ÓÈμÁ½ÎÅÉ Ï Ì¾ÇÏ× ÔÏÙ ËÁÉ ÔÏ Ä»ÎÔÒÏ μÏÎÁؾ ÔÏÙ ØÖÒ½× ËÏСÄÉ ÇÉÁ ÔÏ Ë¡ÎÅÉ× Æ½ÌÏ ÓÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÅÉ× Ôm ÁËÒɾ ÔÏÙ Ô’ ¾ÎÏμÁ ÆÔÅξ ÓÔÁ оÄÉÁ ÓÏÙ ÔÏ ØÑμÁ ÇÉÁ ÎÁ μÈÎ »ØÅÉ× ÐÏÙ Î ‘ ÁÐÌÑÓÅÉ× Ò½ÚÁ ËÁÉ ÎÁ ÔÒÁÂ¡× ÔÏ٠¡ÕÏÙ× ÏÌÏ»ÎÁ ËÁÉ ÐÌÁÔÀ× ÅСÎÏÙ Ï ÏÙÒÁÎ¾× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁ¡ÓÅÉ× μ¾ÎÏ× ÓÏÙ ÔÈÎ ÁÐÅÒÁÎÔÏÓÀÎÈ». ¢Á ÙÐÏÇÒÁμμ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÆÒ¡ÓÅÉ× ÔÏÙ ÐÏÉÈÔ¼ ÐÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ×. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÓØÅÔÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÇÑÎ ÔÁ ÏÐϽÁ ÁÆÏÒÏÀÎ ÔÉ× ÉÄÉÁ½ÔÅÒÅ× ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÐÏÙ ÅÐÉËÒÁÔÏÀÎ ÓÔÈ ØÑÒÁ μÁ× (ÊÈÒÁÓ½Á, μÅÇ¡ÌÈ ÈÌÉÏÆ¡ÎÅÉÁ ËÔÌ.) ‘СÎÔÈÓÈ: «…ÆÔÅξ ÓÔÁ оÄÉÁ ÓÏÙ ÔÏ ØÑμÁ ÇÉÁ ÎÁ μÈÎ »ØÅÉ× ÐÏÙ Î ‘ ÁÐÌÑÓÅÉ× Ò½ÚÁ ËÁÉ ÎÁ ÔÒÁÂ¡× ÔÏ٠¡ÕÏÙ× ÏÌÏ»ÎÁ…» §Á ÐÅÀËÁ ÐÏÙ ÅÙÄÏËÉμÏÀÎ ÓÅ ÐÅÒÉÏØ»× ÔÈ× —ÌÌ¡ÄÁ× μŠ̽ÇÅ× ÂÒÏØ»× »ØÏÙÎ ÆÀÌÌÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÁÎ ÂÅ̾ÎÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÅÒÉÏÒ½ÓÏÙÎ ÔÈÎ ÁÐÑÌÅÉÁ ÎÅÒÏÀ, ÁΡÌÏÇÁ »ØÅÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔŽ ËÁÉ È ÅÌÉ¡ μÅ ÆÀÌÌÁ ÓÔÅΡ ËÁÉ μÉËÒ¡.

46


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: 1. ™ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÏ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. 2. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ ÁÌÌÈÌÅÐÉÄÒÏÀÎ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ ŽÄÏÙ×. 3. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÅÎ ÁÎÔÁÇÖνÚÏÎÔÁÉ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× μÅ ÔÏÙ×. 4. §Á ÆÙÔ¡ ÁÎÔÁÇÖνÚÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÇÉÁ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ×, ÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÏ ÆÖ×. –. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÉ× ÔÉ× ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»× μÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÏ Ô»ÌÏ×: 1. –ÌÁÓÔ¡ÎÏÙÎ ÐÉÏ ÇÒ¼ÇÏÒÁ Áо ÔÁ ËÁÌÌÉÅÒÇÈμ»ÎÁ ÆÙÔ¡ ËÁÉ ÁÎÔÁÇÖνÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÏ ÆÖ×, ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ× ËÁÉ ÔÏ ÎÅÒ¾………………………………………………………………… 2. ®ØÏÙÎ ÆÀÌÌÁ ÓÔÅΡ ËÁÉ ÌÅÐÔ¡ ÓÁÎ ÂÅ̾ÎÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÈÎ ÊÈÒÁÓ½Á…………………………………………………… 3. §Á ÆÔÅÒ¡ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ØÒÑμÁÔÁ ÇÉÁ ÎÁ ÐÁÒÁÐÌÁÎÏÀÎ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ×……………………………………………………………… 4. ®ØÏÙÎ ÄÈÌÈÔ¼ÒÉÏ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÙÎ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ……… …… … …… …… ………………. 5. ®ØÏÙÎ μÁËÒÉ¡ ËÁÉ ÄÙÎÁÔ¡ оÄÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÊÅÆÅÀÇÏÙÎ Áо ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ×………………………………… . 6. ®ØÏÙÎ ÔÁ μ¡ÔÉÁ ÓÔÏ ÐÌ¡É ÔÏÙ ËÅÆÁÌÉÏÀ ËÁÉ μÅÇ¡ÌÁ ÁÙÔÉ¡ ËÁÉ ÄÙÎÁÔ¡ нÓÖ Ð¾ÄÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÊÅÆÅÀÇÏÙÎ Áо ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ………… … ………… … ……………….. 7. ®ØÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ÓÔÏ ÓÑμÁ ËÁÉ ÔÉ× ËÅÒÁ½Å× ÔÏÙ× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ÅÒÅÕÉÓμ¾ ËÁÉ ÔÓÏÀÊÉμÏ …… ………… …………….. 8. ®ØÏÙÎ μÅμÂÒ¡ÎÅ× ÐÏÙ ÅÎÑÎÏÙÎ ÔÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÖÎ ÐÏÄÉÑÎ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÏÌÙμÐÏÀÎ ……… ………… …………….. 9. ®ØÏÙÎ Ò¡μÆÏ× ÁÒÐÁËÔÉËÏÀ, Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÖÎ ÐÏÄÉÑÎ μÅ ÉÓØÙÒ¡ ÎÀØÉÁ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÙÎÈÇÏÀÎ ……… …… ……………… 10.®ØÏÙÎ μÙÔÅÒ¡ ËÁÉ ÉÓØÙÒ¡ ľÎÔÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÊÅËÏËËÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÌŽÁ ÔÏÙ×………….. ……………………………………………

47


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

‘. ÁÅÔϽ –. ÐÁÐÁÒÏÀÎÅ× ‚. ƽÄÉÁ ƒ. ÌÁÇϽ —. ÐÅÀËÁ ‹Ô. ÌÉÏÎÔ¡ÒÉÁ ˜. ÅÌ¡ÆÉÁ ™. μ»ÄÏÙÓÅ× „. СÐÉÅ× š. ÐÅÔÁÌÏÀÄÅ×

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ A. 1.…., 2.‹, 3.…, 4. ‹. B. 1–, 2 —, 3 š, 4 ‚ , 5 ˜, 6 ƒ, 7 ™, 8 „, 9 ‘, 10 ‹Ô.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ E‡ANA…H‡TIKE‹ EP TH‹EI‹ §¤« ‹XO…IKOY –š–…š¤« 1. ‚ÉÁ Ë¡ÕÅ »ÎÁÎ Áо ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÐÒ¾ÔÁÓÈ ÐÏÙ ÎÁ ÁÐÏĽÄÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ »ÎÎÏÉÁ ÔÏÙ: ÉÓÔ¾×, ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ×, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ, ÐÒÏÓÁÒμÏǼ, ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ‘СÎÔÈÓÈ: – §Á ËÀÔÔÁÒÁ μÅ ÐÁÒ¾μÏÉÁ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ »ÎÁÎ ÉÓÔ¾. – ¤ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÏÒÇÁνÄÉÏ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÓÔÏ ÏÐϽÁ ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. – ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ŽÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ÚÖ¼× ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÄÉÁÉÑÎÉÓÈ ÅÎ¾× Å½ÄÏÙ×. – §Á ÐÏÌÀØÒÖμÁ ÆÔÅÒ¡ ÔÈ× ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ× Å½ÎÁÉ μ½Á ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÈ×. – §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ.

48

2. ‹Å ÐÏÉÁ Áо ÔÁ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ËÀÔÔÁÒÁ ÙСÒØÏÙÎ μ¾ÎÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ ÓÅ ÐÏÉÁ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×;


‘СÎÔÈÓÈ: œ¾ÎÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ÙСÒØÏÙÎ: ÓÔÏ Á, Â, Ä œÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ÙСÒØÏÙÎ : ÓÔÏ Ç ‡ÒÏÓ»ÊÔÅ! œÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ÙСÒØÏÙÎ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ÅÎÑ ÏÉ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ÙСÒØÏÙÎ μ¾ÎÏ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ÔÈ× ÌÅμÏÎÉ¡×, ÅÎÑ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÈ× Ò½ÚÁ× ÔÈ× ÅÌÉ¡× ÄÅÎ ÙСÒØÏÙÎ.

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

3. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒÅÉ× ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÎÁ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× ËÁÉ ÔÒÅÉ× ÐÏÙ ÎÁ ÁμËÏÙÎ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ŽÄÏ×: Á. ÆÙÔÉËÏÀ×, Â. ÚÖÉËÏÀ× ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ‹ÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× ÁμËÏÙÎ ÔÁ ÐÏÒÔÏË¡ÌÉÁ ÂÁÌ»ÎÔÓÉÁ, μ»ÒÌÉÎ , ÓÁÇËÏÙ½ÎÉ, ÅÎÑ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ŽÄÏ× :È ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡, È ËÅÒÁÓÉ¡ ,È μÈÌÉ¡. Â. ‹ÔÏ ½ÄÉÏ Å½ÄÏ× ÁμËÏÙÎ ÏÉ Ç¡ÔÅ× ‘ÇËÀÒÁ×, ‹É¡μ, ‡ÅÒÓ½Á× ƒÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ŽÄÏ×:Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×, Ï ÌÀËÏ×, Ï Â¡ÔÒÁØÏ× 4. ¢Á ÔÏÐÏÕÅÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÔ¼ÌÈ ÔÉ× Ì»ÊÅÉ×-»ÎÎÏÉÅ× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ: Ò½ÚÁ, ÐÅÀËÏ, ÎÅÙÒÉË¾× ÉÓÔ¾×, ÐÅÒÉÓÔ»ÒÉ, ÅÒÙÕÒ¾ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÏ, ÓÙËÑÔÉ, ÆÀÌÌÏ, ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÓËÅÌÅÔ¾×, ËÁÒÄÉ¡, ÐÌ¡ÔÁÎÏ× ›ÀÔÔÁÒÏ

šÓÔ¾×

¹ÒÇÁÎÏ

‹ÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ

¤ÒÇÁÎÉÓμ¾×

—ÒÙÕÒ¾ ÁÔμÏÓÆÁ½ÒÉÏ

ÎÅÙÒÉË¾× ÉÓÔ¾×

¥½ÚÁ

‹ËÅÌÅÔ¾×

‡ÅÀËÏ

‘μÏÉ¡ÄÁ

‹ÙËÑÔÉ

‡ÅÒÉÓÔ»ÒÉ

ÀÌÌÏ ËÁÒÄÉ¡

‘μÏÉ¡ÄÁ ÐÌ¡ÔÁÎÏ×

49


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

5. ™ ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ μÉÁ× Ð¾ÌÈ× μÏÉ¡ÚÅÉ μÅ ÔÈÎ ÄÏμ¼ ËÁÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. ƒ½ÐÌÁ ÁÐÅÉËÏνÚÅÔÁÉ μ½Á оÌÈ. ¢Á ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ ÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÈ× Ð¾ÌÈ× μÅ ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÁÒØÁ½Ï ÄÉÐ̾ ÔŽØÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÁÒÏμÏÉÁÓÔŽ μÅ ÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, ÏÉ ÁÐÏÕ¼ËÅ× μÅ ÔÁ ØÙμÏÔ¾ÐÉÁ, ÔÏ ÅÒÇÏÓÔ¡ÓÉÏ ÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÔÒÏƽμÖÎ μÅ ÔÏÎ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ, È ƒ—™ μÅ ÔÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ, ÔÁ ÓнÔÉÁ μÅ ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ËÀÔÔ¡ÒÏÙ ËÁÉ ÔÏ ÄÈμÁÒØÅ½Ï μÅ ÔÏÎ ÐÙÒ¼ÎÁ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. 6. ®ÎÁ ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ »ØÅÉ ËÁÔ¡ μ»ÓÏ ¾ÒÏ , μ¼ËÏ× 20 ÅËÁÔÏμμÙÒÉÏÓÔ¡ ÔÏÙ μ»ÔÒÏÙ (20 μm). ¢Á ÙÐÏÕ»ÓÅÔÅ ¾ÔÉ ÔÏÐÏÕÅÔÏÀμÅ ÓÔÈ ÓÅÉÒ¡ ËÀÔÔÁÒÁ μÅ ÁÙÔ¾ ÔÏ μ»ÇÅÕÏ×. ‡¾ÓÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÕÁ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ μ½Á ÓÅÉÒ¡ μÅ μ¼ËÏ× ¾ÓÏ È ÐÒÑÔÈ ÇÒÁμμ¼ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ¡ÓËÈÓÈ×; ‘СÎÔÈÓÈ: —¡Î μÅÔÒ¼ÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÐÒÑÔÈ ÓÅÉÒ¡ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ¡ÓËÈÓÈ× Å½ÎÁÉ 70mm, ÇÉÁ ÎÁ ÔÏ μÅÔÁÔÒ»ÃÏÙμÅ ÓÅ μm, ÔÏ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÏÙμÅ x1000, »ÔÓÉ Å½ÎÁÉ 7.000 μm.‚ÉÁ ÎÁ ÂÒÏÀμŠоÓÁ ËÀÔÔÁÒÁ ØÖÒ¡ÎÅ ÓÅ ÁÙԼΠÔÈ ÓÅÉÒ¡ ÄÉÁÉÒÏÀμÅ ÔÏ 7.000 μÅ ÔÏ μ»ÇÅÕÏ× ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ (20 μm). 7. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÔÁ ËÅΡ Ë¡ÔÖ Áо ÔÉ× ÅÉ˾ÎÅ× ÔÏ ÂÁÓ½ÌÅÉÏ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÁμËÅÉ ËÁÕ»ÎÁ× Áо ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. œÅ ÐÏÉÁ ËÒÉÔ¼ÒÉÁ Ë¡ÎÅÔÅ ÔÈÎ ÔÁÊÉξμÈÓÈ ÓÁ×; ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ËÁÉ È μÀÇÁ ÁμËÏÙÎ ÓÔÏ ÂÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ ÚÑÖÎ, ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ ÄÅÎ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ™ ÔÒÉÁÎÔÁÆÙÌÌÉ¡ ÁμËÅÉ ÓÔÏ ÂÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ, ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ËÁÉ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÅÉ. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ÁμËÅÉ ÓÔÏ ÂÁÓ½ÌÅÉÏ ÔÖÎ ÐÒÖÔ½ÓÔÖÎ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¾× ËÁÉ ÄÅÎ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÅÉ . 8. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÄÏμÏÀÎ »ÎÁÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÐÁÒÏμÏÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÓÙØΡ μÅ ÔÁ ÔÏÀÂÌÁ ÐÏÙ ÄÏμÏÀÎ »ÎÁ ÓнÔÉ. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ Áо ÔÁ ÔÏÀÂÌÁ; ‘СÎÔÈÓÈ:

50

§Á ÔÏÀÂÌÁ ÐÏÙ ÄÏμÏÀÎ »ÎÁ ÓнÔÉ Å½ÎÁÉ ¾ÌÁ ¾μÏÉÁ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÄÅÎ


»ØÏÙÎ ËÁμ½Á ÅÊÅÉĽËÅÙÓÈ, ÁÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÅÎ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÏÙ ØÖÒÉÓμ»ÎÁ ÓÅ Ïμ¡ÄÅ× ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×, »ØÏÙÎ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÅÊÅÉĽËÅÙÓÈ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ËÁÉ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÓËÏо ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ.

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

9. ¢Á ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÉ× Á˾ÌÏÙÕÅ× ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ× ËÁÉ ÎÁ ÔÅËμÈÒÉÑÓÅÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×: ‘. »ÎÁ μÐÁ̾ÎÉ ÐÏÙ μÅÇÁÌÑÎÅÉ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ; –. „Á μÐÏÒÏÀÓÁμÅ ÎÁ ÉÓØÙÒÉÓÔÏÀμÅ ¾ÔÉ Ï Õ¡ÎÁÔÏ× Å½ÎÁÉ »ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ; ‚. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÄÉÁÆÏÒ»× ËÁÉ ÏÉ ÏμÏɾÔÈÔÅ× ÁΡμÅÓÁ ÓÅ »ÎÁ ÎÅËÒ¾ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ËÁÉ ÓÅ »ÎÁ ¡ÂÉÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ; ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. §Ï μÐÁ̾ÎÉ ÄÅΠŽÎÁÉ ÚÖÎÔÁÎ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÁÐÌÑ× ÇÅμ½ÚÅÉ μÅ Á»ÒÁ ËÁÉ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ. ‘ÙÔ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔŽ ÁΡÐÔÙÊÈ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ ËÁÉ È μ¡ÚÁ ËÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ×. –. „ÅÖÒÏÀμÅ ÎÅËÒ¾ ÁÙԾΠÐÏÙ ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÅÉ ÐÌ»ÏÎ ÔÉ× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼×, ÔÉ× ÏÐϽÅ× ¾μÖ× ÅμÆ¡ÎÉÚÅ Ë¡ÐÏÉÁ ÓÔÉÇμ¼ ÐÒÉÎ. œÅ ÁÙԼΠÔÈÎ ÌÏÇÉ˼ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ ÁÐÏÔÅÌŽ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ μ¾ÎÏ ÔÖÎ ÚÖÎÔÁÎÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ. ‚. ™ ÏμÏɾÔÈÔÁ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ ¡ÂÉÏÙ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÎÅËÒÏÀ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ŽÎÁÉ ¾ÔÉ ËÁÉ ÔÁ ÄÀÏ ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÔÉ× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼×. ¤É ÄÉÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ× ¾μÖ× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˼. §Ï ¡ÂÉÏ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ÄÅÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÅ ÐÏÔ» ÔÉ× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼×, ÅÎÑ Ï ÎÅËÒ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÅμÆ¡ÎÉÚÅ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ÐÒÉÎ ÐÅÕ¡ÎÅÉ. 10. ¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× Å½ÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÐÒÏÓÁÒμÏÓμ»ÎÏ× Áо Ë¡ÕÅ ¡ÌÌÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ μÁ×. ‘ÙÔ¾ ÔÏÙ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÎÅÉ ËÁÉ ÓÅ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁ μÅ ÐÏÌÀ ÁÎÔ½ÊÏÅ× ÓÙÎÕ¼ËÅ×. ‡Ö× ËÁÔÁÆ»ÒÎÅÉ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÎÅÉ ÓÅ ËÁÕÅμ½Á Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ×; ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ÓÔÈÎ ÚÅÓÔ¼ »ÒÈμÏ –. ÓÔÏÙ× Ð¾ÌÏÙ× ‚. ›¡ÔÖ Áо ÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÈ× Õ¡ÌÁÓÓÁ× ƒ. ÓÔÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ

51


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 1Ï

¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÁÎ ËÁÉ ÄÅÎ Æ»ÒÅÉ ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÁÙÔ»× ÔÉ× ÁËÒÁ½Å× ÓÙÎÕ¼ËÅ×, ¾ÐÖ× »ØÏÙÎ ¡ÌÌÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, »ØÅÉ ËÁÔÁÆ»ÒÅÉ ÎÁ ÐÒÏÓÁÒμÏÓÔŽ Ø¡ÒÈ ÓÔÉ× ÄÉÁÎÏÈÔÉË»× ÔÏÙ ÉËÁξÔÈÔÅ× ËÁÉ μÅ ÔÏÎ ÐÏÌÉÔÉÓμ¾ ÐÏÙ »ØÅÉ ÁÎÁÐÔÀÊÅÉ. ®ÔÓÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÔÅØÎÏÌÏǽÁ× μÅÔÁÆ»ÒÅÉ μÅ ÅÉÄÉË»× ÅÇËÁÔÁÓÔ¡ÓÅÉ× ÎÅÒ¾ ÓÔÈÎ »ÒÈμÏ ËÁÉ ÙСÒØÏÙÎ ËÔ½ÒÉÁ μÅ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ËÌÉμÁÔÉÓμÏÀ. ‚ÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÔÏ ËÒÀÏ ÓÔÏÙ× Ð¾ÌÏÙ×, ÁÆÏÀ ÄÅÎ »ØÅÉ ÔÒ½ØÖμÁ, ÎÔÀÎÅÔÁÉ μÅ ÇÏÀÎÅ× ËÁÉ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÁ ÅÎÄÀμÁÔÁ ËÁÉ ÆÔÉ¡ØÎÅÉ ÅÉÄÉË¡ ËÁÔÁÌÀμÁÔÁ, ¾ÐÖ× ÔÁ ÉÇËÌÏÀ. ‚ÉÁ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÅÉ ÎÁ ÅÊÅÒÅÙμÓÅÉ ÔÈ Õ¡ÌÁÓÓÁ »ØÅÉ ÁÎÁËÁÌÀÃÅÉ ËÁÔÁÄÙÔÉË»× ÓÔÏÌ»× ËÁÉ ÅÉÄÉË»× ÓÙÓËÅÙ»× ÇÉÁ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ μÅ ÔÁ ÙÐÏÂÒÀØÉÁ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ Ë¡ÔÖ Áо ÔÏ ÎÅÒ¾. ‹ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽ ÅÉÄÉË»× ÓÙÓËÅÙ»× ÇÉÁ ÎÁ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÅÉÄÉË»× ÓÔÏÌ»× ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ, ÅÎÑ ÓÔÏ ÄÉÁÓÔÈμ¾ÐÌÏÉÏ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÔÁÊÉÄÅÀÅÉ. 11. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÓÔÁÙÒ¾ÌÅÊÏ: AСÎÔÈÓÈ

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

‡

…

‘

‹

œ

‘

§

š

›

™

2

«

¤

§

‹

š

¥

«

‡

3

¥

§

‘

§

‘

4

™

—

§

§

¥

5

¢

§

§

‘

6

‘

„

«

¥

7

‹

š

›

¤

–

š

š

¤

›

¤ 

«

§

—


—ÐÏμ»ÎÖ× ÓÔÏ 1Ï ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ ÔÁ Åʼ×: ❑ š ÄËÑÎÑÉ¿Ã Ç¿ÐÃË Ê ÇÒËÕÖ¾μÊ ÒÑÛ μÇÎÇÖ¢ ÖÑ ÈÃËÐÀμÇÐÑ ÖÊÙ Üؾ٠ÍÃË ÉËm ÃÛÖÀ μÇÎÇÖ¢ ÀÎÑÛÙ ÖÑÛÙ ÜØÐÖÃÐÑÂÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, ÈÛÖ¢, ÜÓà ÍÃË Öà μËÍÔÀÄËÃ, Öà ÑÒÑ¿Ã ÆÇÐ μÒÑÔÑÂμÇ Ðà ÆÑÂμÇ μÇ ÉÛμÐÀ μ¢ÖË. ¨Ñ μËÍÔÑÕÍÀÒËÑ ÄѾ×ÊÕÇ ÖÊÐ ÃТÒÖÛÌÊ ÖÊÙ ÄËÑÎÑÉ¿ÃÙ, ÉËÃÖ¿ μÇ ÃÛÖÀ ÒÃÔÃÖÊÔ¾ÕÃμÇ ÖÑÛ μËÍÔÑÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ. ❑ š ÄËÑÎÑÉ¿Ã ½ÚÇË ÄÑÊ×¾ÕÇË Ðà ɿÐÇË Ê ÍÃ×ÊμÇÔËо μÃÙ Üؾ ÍÃÎÂÖÇÔÊ, μÇ ÖÊÐ ÃÐÃÍ¢ÎÛÅÊ ÈÃÔμ¢ÍØÐ, ÇμÄÑοØÐ, ÃÐÖËÄËÑÖËÍÓÐ, ÖÔÑÈ¿μØÐ, ÃÎ΢ ÍÃË ÖÔÀÒØÐ ÃÐÖËμÇÖÓÒËÕÊÙ ÖØÐ ÑËÍÑÎÑÉËÍÓÐ ÍÃÖÃÕÖÔÑÈÓÐ. ❑ ¥Ë ÜØÐÖÃÐÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÇμÈÃпÜÑÛÐ Öà ÚÃÔÃÍÖÊÔËÕÖËÍ¢ ÖÊÙ ÜؾÙ, ÒÑÛ Ç¿ÐÃË Ê ÒÔÀÕÎÊÅÊ ÖÔÑȾÙ, Ê ÃÐÃÒÐѾ, Ê ÇÔÇ×ËÕÖËÍÀÖÊÖÃ, Ê ÃÒ½ÍÍÔËÕÊ, Ê ÃТÒÖÛÌÊ, Ê ÃÐÃÒÃÔÃÉØɾ. ❑ š ÄÃÕË; ÆÑμË; ÍÃË ÎÇËÖÑÛÔÉË; μÑТÆà ÖØÐ ÑÔÉÃÐËÕμÓÐ Ç¿ÐÃË ÖÑ ÍÂÖÖÃÔÑ. ¥Ë ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÑÂÐÖÃË ÃÒÀ ½Ðà ÍÂÖÖÃÔÑ Î½ÉÑÐÖÃË μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑË, ÇÐÓ ÃÛÖÑ¿ ÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÑÂÐÖÃË ÃÒÀ ÒÑÎ΢ ÒÑÎÛÍÂÖÖÃÔÑË. ❑ ¥Ë ÒÑÎÛÍÂÖÖÃÔÑË ÜØËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÃÒÑÖÇÎÑÂÐÖÃË ÃÒÀ ÇÛÍÃÔÛØÖËÍ¢ ÍÂÖÖÃÔà Öà ÑÒÑ¿Ã ½ÚÑÛÐ ÒÛÔ¾ÐÃ, ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÃË ÃÒÀ ÖÊÐ ÒÎÃÕμÃÖË; μÇμÄÔ¢ÐÊ ÍÃË ÕÖÑ ÍÛÖÖÃÔÀÒÎÃÕμà ÖÑÛÙ ½ÚÑÛÐ μËÖÑÚÀÐÆÔËà ÍÃË ¢ÎÎà ÑÔÉÃпÆËÃ. ¨Ã ÍÂÖÖÃÔà ÕÖÑÛÙ ÜØËÍÑÂÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ ÕÚÊμÃÖ¿ÜÑÛÐ Ñμ¢ÆÇÙ ÒÑÛ μÑË¢ÜÑÛÐ ÕÖÊÐ ÆÑμ¾ ÍÃË ÕÖÊÐ ÎÇËÖÑÛÔÉ¿Ã, ÖÑÛÙ ËÕÖÑÂÙ. ¥Ë ËÕÖÑ¿ ÕÛÐÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃË ÍÃË ÕÚÊμÃÖ¿ÜÑÛÐ Öà ÀÔÉÃÐà ÍÃË Öà ÀÔÉÃÐà ÕÛÐÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃË ÍÃË ÕÚÊμÃÖ¿ÜÑÛÐ Öà ÕÛÕÖ¾μÃÖà ÑÔÉ¢ÐØÐ. ❑ ¥Ë ÒÑÎÛÍÂÖÖÃÔÑË ÈÛÖËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÃÒÑÖÇÎÑÂÐÖÃË ÃÒÀ ÇÛÍÃÔÛØÖËÍ¢ ÍÂÖÖÃÔà ÒÑÛ ÆËÃȽÔÑÛÐ ÃÒÀ Öà ÜØËÍ¢ ÇÒÇËƾ ½ÚÑÛÐ ÍÛÖÖÃÔËÍÀ ÖÑ¿ÚØμÃ, ÚÛμÑÖÀÒËà ÍÃË ÚÎØÔÑÒ΢ÕÖÇÙ, ÀÒÑÛ É¿ÐÇÖÃË Ê ÈØÖÑÕÂÐ×ÇÕÊ. ¥Ë ÈÛÖËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ½ÚÑÛÐ ÒËÑ ÃÒξ ÑÔÉ¢ÐØÕÊ ÍÃË Öà ÍÂÖÖÃÔà ÖÑÛÙ ÕÚÊμÃÖ¿ÜÑÛÐ ËÕÖÑÂÙ ÍÃË ÀÔÉÃÐÃ, ÀμØÙ ÆÇÐ ÕÚÊμÃÖ¿ÜÑÛÐ ÕÛÕÖ¾μÃÖà ÑÔÉ¢ÐØÐ. ❑ ŒÖÊÐ ÄËÀÕÈÃËÔà ÛÒ¢ÔÚÇË μÇÉ¢ÎÊ ÒÑËÍËÎÑμÑÔÈ¿Ã ÑÔÉÃÐËÕμÓÐ. ƒËà μÒÑÔ½ÕÑÛμÇ Ðà μÇÎÇÖ¾ÕÑÛμÇ ÖÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, ÖÑÛÙ ÖÃÌËÐÑμÑÂμÇ ÕÇ Ò½ÐÖÇ μÇÉ¢ÎÇÙ Ñμ¢ÆÇÙ, Öà ÄÃÕ¿ÎÇËÃ. ¥Ë ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ½ÚÑÛÐ ÖËÙ ÒÇÔËÕÕÀÖÇÔÇÙ ÑμÑËÀÖÊÖÇÙ ÍÃË ÀÖÃÐ ÜÇÛÉÃÔÓÕÑÛÐ Æ¿ÐÑÛÐ ÉÀÐËμÑÛÙ ÃÒÑÉÀÐÑÛÙ, ÃоÍÑÛÐ ÕÖÑ ¿ÆËÑ Ç¿ÆÑÙ. ❑ ¥Ë ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÔÑÕÒÃ×ÓÐÖÃÙ Ðà ÇÒËÄËÓÕÑÛÐ ÃÐÃÒÖÂÕÕÑÛÐ ÒÔÑÕÃÔμÑɽ٠ÇÒÇËƾ ÃÎÎÊÎÇÒËÆÔÑÂÐ μÇ ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ ÍÃË μÇ ÖÑÛÙ ÛÒÀÎÑËÒÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, ÒÑÛ ÃоÍÑÛÐ ÕÖÑ ¿ÆËÑ, ÃÎ΢ ÍÃË ÕÇ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍ¢ Ç¿ÆÊ.

H ÏÒÇ¡ÎÖÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×

53


2. ‡¥¤‹…™Ÿ™ ¤«‹š ¢ ›‘š ‡—Ÿ™ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ, ÔÒÏƼ, ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ, ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÐÁÒÁÇÖÇϽ, ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×, ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×, лÃÈ, μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾×, »ÎÚÙμÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ›¡ÕÅ ËÀÔÔÁÒÏ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÁÐÌ¡ ËÁÉ ÓÀÎÕÅÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ. ‚ÉÁ ÎÁ μÐÏÒŽ »ÎÁ ËÀÔÔÁÒÏ ÎÁ ÄÉÁÔÈÒ¼ÓÅÉ ÔÈ ÄÏμ¼ ÔÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ. ➤ §Á ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ×, ËÁÉ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ: Á. ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ¾ÐÖ× Ð.Ø. È Ë½ÎÈÓÈ, Â. ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. ‚ÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÅÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ. ‚É’ ÁÙÔ¾ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ, ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ Ì¡ÂÅÉ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ. Ç. ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÄÉÏÒÕÑÎÏÙÎ ÔÉ× ÆÕÏÒ»× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎÔÁÉ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÔÅ μÅ ÔÏ Ð»ÒÁÓμÁ ÔÏÙ ØÒ¾ÎÏÙ, ŽÔŠ̾ÇÖ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÑÎ. ➤ ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μ»ÓÖ ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×. ƒÈÌÁļ, ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ¡ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× (ÎÅÒ¾ ËÁÉ ¡ÌÁÔÁ) ËÁÉ Áо ÔÏÎ Á»ÒÁ (ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÈÌÉÁË¼× ÅλÒÇÅÉÁ× ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ÔÁ ÐÏÌÀÐÌÏËÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ. ‚É mÁÙÔ¾ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÁÒÁÇÖÇÏÀ× ¼ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÁÌÌ¡ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ. ➤ §ÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÔÒÑÇÏÎÔÁ× ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÆÙÔÉËÏÀ× ¼ ÚÖÉËÏÀ×, ÔÏÙ× Ì»μÅ ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÙ×. §Á ÚÑÁ ÐÏÙ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÁ Ì»μÅ ËÁÉ ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×. ➤ §ÏÙ× ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÎÅËÒÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ ÎÅËÒ¡ Ôμ¼μÁÔÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÔÏÙ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×, ÇÉÁÔ½ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ, Áо ÔÁ ÏÐϽÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ ÁÙÔϽ ÏÉ ÎÅËÒϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÓÅ ÁÐÌÏÀÓÔÅÒÁ. ➤ ™ ÐÏÌÀÐÌÏËÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÏÉ ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉ-

55


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

ÓμϽ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÓÅ ÁÐÌ»× ØÈμÉË»× ÏÙÓ½Å×, Ì»ÇÅÔÁÉ Ð»ÃÈ. ➤ ¹ÌÅ× ÏÉ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å×, ËÁÔ¡ ÔÉ× ÏÐϽÅ× ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÁÉ ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ, Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾×. ¤ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾× ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÅÉÄÉËÑÎ ØÈμÉËÑÎ μÏÒ½ÖÎ, ÔÖÎ ÅÎÚÀμÖÎ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ: (Áо ÔÏ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÖ): ÐÁ½ÒÎÖ ÅÐÉÐÌ»ÏÎ, ÐÁ½ÒÎÖ μÁÚ½ μÏÙ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏ×: ÁÙÔ¾× + ÔÒ»ÆÖ: ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÅÁÙÔ¾ ÔÏÙ, Æ»ÒÅÉ μÁÚ½ ÔÏÙ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ (ÁÎÔ½ÕÅÔÏ: ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏ×) ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏ×: »ÔÅÒÏ× (= ¡ÌÌÏ×)+ ÔÒ»ÆÖ: ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÁÐÏÉËÏÄÏμÑ – ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ¼×: Áо + ÏÉËÏÄÏμÑ: ÄÉÁÓÐÑ Ë¡ÔÉ ÓÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏ٠лÃÈ: (Áо ÔÏ Ò¼μÁ лÐÔÖ ¼ лÓÓÖ = μÁÌÁËÑÎÖ)= ØÑÎÅÃÈ

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‚ÉÁÔ½ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ; §Á ËÀÔÔÁÒÁ, ËÁÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ×, ÇÉÁ ÎÁ СÒÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ: Á. ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ¾ÐÖ× Ð.Ø. È Ë½ÎÈÓÈ Â. ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ. ‚ÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÅÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ. ‚É’ ÁÙÔ¾ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ Ì¡ÂÅÉ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ. Ç. ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÄÉÏÒÕÑÎÏÙÎ ÔÉ× ÆÕÏÒ»× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎÔÁÉ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÔÅ μÅ ÔÏ Ð»ÒÁÓμÁ ÔÏÙ ØÒ¾ÎÏÙ, ŽÔŠ̾ÇÖ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÑÎ. 2. ‡ÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× Ì»μÅ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ×, ÐÏÉÏÙ× ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÙ× ËÁÉ ÐÏÉÏÙ× ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×;

56

‘ÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ ÐÁÒÁÇÖÇÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÁ ÆÙÔ¡, ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÁÌÌ¡ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ. —ÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÙ× Ì»μÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÔÒÑÇÏÎÔÁ× ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÆÙÔÉËÏÀ× ¼ ÚÖÉËÏÀ× ¼ Ôμ¼μÁÔÁ ÔÏÙ×. §ÏÙ× ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÎÅËÒÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ ÎÅËÒ¡ Ôμ¼μÁÔÁ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÔÏÙ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×.


3. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμŠлÃÈ; ‡»ÃÈ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÈÎ ÐÏÌÀÐÌÏËÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÏÉ ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÓÅ ÁÐÌ»× ØÈμÉË»× ÏÙÓ½Å×.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

4. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾; ¹ÌÅ× ÏÉ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å×, ËÁÔ¡ ÔÉ× ÏÐϽÅ× ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÁÉ ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ÔÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ, ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏÎ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾. 5. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÏÙÎ ÔÁ »ÎÚÙμÁ; §Á »ÎÚÙμÁ ŽÎÁÉ ÅÉÄÉË¡ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ǽÎÅÉ Ï μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‘о ÐÏÀ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ; ‡ÏÉÏ ÏÒÇÁνÄÉÏ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÏÙ× ÂÏÈÕ¡ÅÉ ËÁÉ ÐÑ×; ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ×, ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ μ»ÓÖ ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×. ‡Á½ÒÎÏÙÎ ÁÐÌ¡ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ× (ÎÅÒ¾ ËÁÉ ¡ÌÁÔÁ) ËÁÉ ÔÏÎ Á»ÒÁ (ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÈÌÉÁË¼× ÅλÒÇÅÉÁ×, ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ÐÏÌÀÐÌÏËÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ. §Á ÏÒÇÁνÄÉÏ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï Ç½ÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ Ï ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ×. ¤ ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÈ× ÐÅÒÉ»ØÅÉ μ½Á ÐÒ¡ÓÉÎÈ ØÒÖÓÔÉ˼, ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÔÏ ÐÒ¡ÓÉÎÏ ØÒÑμÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ, ÔÈÎ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ, È ÏÐϽÁ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÈÎ ÈÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á. 2. ¤É ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»× ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÎÅËÒÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ ÎÅËÒ¡ Ôμ¼μÁÔÁ ÔÏÙ×. ‡ÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ μÐÏÒŽ ÁÙÔ¾ ÎÁ ŽÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÏ ÇÉÁ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ; ¤É ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»× ÇÉÁ ÎÁ ÔÒÁÆÏÀÎ, ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ÓÀÎÕÅÔÁ μ¾ÒÉÁ ÔÖÎ ÎÅËÒÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ¼ ÔÖÎ ÎÅËÒÑÎ ÔμÈμ¡ÔÖÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ (Ð.Ø. ÆÀÌÌÁ), ÓÅ ÁÐÌ¡ μ¾ÒÉÁ. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ÁÐÌ¡ μ¾ÒÉÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÇÉÁ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÏÙÎ. œÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÙÔ¾ ǽÎÅÔÁÉ ÁÎÁËÀËÌÖÓÈ ÔÖÎ μÏÒ½ÖÎ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, ÇÉ ÁÙÔ¾ ÏÉ ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»× »ØÏÙÎ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÆÀÓÈ.

57


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

3. ‡ÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×; §Á ÚÑÁ ÐÏÙ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÁ Ì»μÅ ËÁÉ ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×.

2.1 ™ ÐÁÒÁÇÖǼ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÇÌÙ˾ÚÈ, ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ¼ÄÈ, ÔÁ ÆÙÔ¡, ÄÈÌÁļ ÏÉ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μ»ÓÖ ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×. ‘× ÄÏÀμÅ ¾μÖ× ÐÉÏ ÁÎÁÌÙÔÉË¡ ÔÉ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×. ➤ ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÔÁ ÆÙÔ¡ ÄÅÓμÅÀÏÙÎ: – μÅ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÏÙ×, ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÔÏÎ Á»ÒÁ – μÅ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ× , ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ Áо ÔÏ ØÑμÁ – μÅ ÔÈÎ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ ÔÖÎ ØÌÖÒÏÐÌÁÓÔÑÎ ÔÏÙ×, ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ, ➤ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ: – ÇÌÙ˾ÚÈ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÁ× – ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ ËÁÉ Å½ÎÁÉ È ØÈμÉ˼ ÏÙÓ½Á, ÐÏÙ ÁÎÁÐλÏÙÎ ÏÉ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ ÔÏÙ×. ➤ ™ ÇÌÙ˾ÚÈ Å½ÎÁÉ ÓÀÎÕÅÔÈ ØÈμÉ˼ »ÎÖÓÈ, ÐÏÙ ¾ÔÁÎ ÄÉÁÓÐÁÓÔŽ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÉ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÔÈÎ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ: – ÇÉÁ ÎÁ ÓÙÎÕ»ÓÏÙÎ ¡ÌÌÅ× ÏÙÓ½Å× ÔÏÙ× – ÇÉÁ ÎÁ ÔÈÎ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÖÕŽ ÅλÒÇÅÉÁ ÇÉÁ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ×. ➤ §Á ÆÙÔ¡ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÒÏƼ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÆÙÔÏÆ¡ÇÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ÁÙÔϽ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÓÁÒËÏÆ¡ÇÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ ÅÊÁÒÔÑÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ŽÔÅ ¡μÅÓÁ, ŽÔÅ »μμÅÓÁ.

58


➤ ‹ÙÎÏÐÔÉË¡ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ:

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

™ÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á

ƒÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ + ¢ÅÒ¾

ÇÌÙ˾ÚÈ + ÏÊÙǾÎÏ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ

ƒÈÌÁļ Áо ÁÐÌ¡ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÓÙÎÔ½ÕÅÔÁÉ

ÓÀÎÕÅÔÏ ØÈμÉ˾ μ¾ÒÉÏ

¼ Áо ‘Î¾ÒÇÁÎÅ× ÅÎÑÓÅÉ×

ÓÙÎÔ½ÕÅÔÁÉ

¤ÒÇÁÎÉ˼ »ÎÖÓÈ

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ; ¤É ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ, ÄÈÌÁļ ÔÁ ÆÙÔ¡. 2. ‡ÏÉÅ× ÏÙÓ½Å× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ Ì¡ÂÏÙÎ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÇÉÁ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÏÙÎ; ‚ÉÁ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ Ì¡ÂÏÙÎ ÁÐÌ»× ÁξÒÇÁÎÅ× ØÈμÉË»× ÅÎÑÓÅÉ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÔÏ ÎÅÒ¾, ÅÎÑ ÄÅÓμÅÀÏÙÎ ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ μÅ ÔÈÎ ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ ÔÖÎ ØÌÖÒÏÐÌÁÓÔÑÎ ÔÏÙ×. 3. §É ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ; ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ μ½Á ÓÀÎÕÅÔÈ ÏÒÇÁÎÉ˼ »ÎÖÓÈ, ÔÈÎ ÇÌÙ˾ÚÈ, ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ È ØÈμÉ˼ ÏÙÓ½Á ÐÏÙ ÁÎÁÐλÏÙÎ ÏÉ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ ÔÏÙ×. 4. ‚ÉÁÔ½ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÅÊÁÒÔÑÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ¼ ÐÁÒÁÇÖÇÏÀ×; §Á ÆÙÔ¡ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÒÏƼ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÆÙÔÏÆ¡ÇÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ÁÙÔϽ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÓÁÒËÏÆ¡ÇÏÙ×, ÇÉ ÁÙÔ¾ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ ÅÊÁÒÔÑÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× Å½ÔÅ ¡μÅÓÁ, ŽÔÅ »μμÅÓÁ.

59


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘. ™ ÔÒÏƼ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×: Á . ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÊÁÓÆ¡ÌÉÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× Â. ÇÉÁ ÔÈΠľμÈÓÈ Î»ÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ Ç. ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÄÉÏÒÕÖÕÏÀÎ ÏÉ ÆÕÏÒ»× Ä. ÇÉÁ ¾ÌÁ ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ –. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ× ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ: Á. ÇÌÙ˾ÚÈ Â . ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Ç. ØÌÖÒÏÆÀÌÌÈ Ä. ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. Ä, –. Á. 2. ‹ÔÈ ÄÉÐÌÁμ ÅÉ˾ÎÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. ‡ÏÉÏÉ Áо ÁÙÔÏÀ× Å½ÎÁÉ ÐÁÒÁÇÖÇϽ; ‡ÏÉÏÉ Å½ÎÁÉ ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÏÉ ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×; ‘СÎÔÈÓÈ: ÙÔ¡: ÐÁÒÁÇÖÇϽ, ÚÑÁ: ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×, ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×: μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ×. 3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÁ ËÅΡ μÅ ÔÏÙ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏÙ× ¾ÒÏÙ×: ‘СÎÔÈÓÈ: ‘ÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ, ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ, ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×.

60

4. ®ÎÁ Áо ÔÁ ÐÒÑÔÁ ÐÅÉÒ¡μÁÔÁ ÐÏÙ ÏļÇÈÓÁÎ ÓÔÈÎ ÁÎÁË¡ÌÙÃÈ ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ× ÐÒÁÇμÁÔÏÐÏɼÕÈËÅ Áо ÔÏÎ ¤ÌÌÁÎľ –ÁÎ ¬»ÌμÏÎÔ, 1692. ¤ ÅÒÅÙÎÈÔ¼× ÚÀÇÉÓÅ μ½Á ÎÅÁÒ¼ ÉÔÉ¡ ËÁÉ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ØÑμÁÔÏ×. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÆÀÔÅÃÅ ÔÈÎ ÉÔÉ¡ ÓÔÏ ØÑμÁ. ‹Ë»ÐÁÓÅ ÔÏ ØÑμÁ ËÁÉ ¡ÆÈÓÅ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÐÒÏÓÆ»ÒÏÎÔÁ× ÔÏÙ μ¾ÎÏ ÎÅÒ¾. œÅÔ¡ Áо лÎÔÅ ØÒ¾ÎÉÁ ÚÀÇÉÓÅ ÊÁΡ ÔÏ ÆÙÔ¾ ËÁÉ ÔÏ ØÑμÁ. –Ò¼ËÅ ¾ÔÉ È μ¡ÚÁ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ŽØÁ ÁÙÊÈÕŽ ËÁÔ¡ 74g, ÅÎÑ È μ¡ÚÁ ÔÏÙ ØÑμÁÔÏ× Å½ØÅ ÅÌÁÔÔÖÕŽ ËÁÔ¡ 56g. §Ï ÆÙÔ¾ ŽØÅ ÁÙʼÓÅÉ ÔÈ μ¡ÚÁ ÔÏÙ ËÁÔ¡ 18g μÅ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÄÅΠŽØÅ ÐÒÏÓÌ¡ÂÅÉ Áо ÔÏ ØÑμÁ. Á. ‚ÉÁÔ½ Ï –ÁÎ ¬»ÌμÏÎÔ ÓË»ÐÁÓÅ ÔÏ ØÑμÁ; Â. œÅ ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÁÀÊÈÓÅ ÔÈ μ¡ÚÁ ÔÏÙ ËÁÔ¡ 18g; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ‹Ë»ÐÁÓÅ ÔÏ ØÑμÁ ÇÉÁ ÎÁ μÈÎ μÅÔÁÆÅÒÕŽ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ØÑμÁÔÏ× Áо ÔÏÎ Á»ÒÁ. Â. §Ï ÆÙÔ¾ ÁÀÊÈÓÅ ÔÈ μ¡ÚÁ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×.


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Å½ÎÁÉ Ì¡ÕÏ×:

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

Á. ¬ÌÖÒÏÆÀÌÌÈ »ØÏÙÎ ËÁÉ ÏÉ ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ Â. ¤É ÐÁÒÁÇÖÇϽ ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ Áо ÁÐÌ»× ØÈμÉË»× ÅÎÑÓÅÉ× ÐÏÌÀÐÌÏËÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ. Ç. ¤É ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»× ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ÓÀÎÕÅÔÁ μ¾ÒÉÁ ÔÖÎ ÎÅËÒÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÅ ÁÐÌÏÀÓÔÅÒÁ. Ä. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÎÅÒ¾. Å. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ× ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ Áо ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, Ì»ÇÅÔÁÉ Ð»ÃÈ. 2. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÉ× ÔÏÎ ÓÖÓÔ¾ ¾ÒÏ ÇÉÁ Ë¡ÕÅ μ½Á Áо ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ: Á. ƒÉÁÓÐÏÀÎ ÔÉ× ÐÏÌÀÐÌÏËÅ× ÏÙÓ½Å× ÔÖÎ ÎÅËÒÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÅ ÁÐÌ»× ËÁÉ Ë¡ÎÏÙÎ ÁÎÁËÀËÌÖÓÈ ÔÈ× ÀÌÈ× ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ …………..... ………….... Â. ˜ÑÁ ÐÏÙ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×……… … ………… ……………………………………………………………………………… Ç. ‡ÁÒ¡ÇÏÙÎ ÇÌÙ˾ÚÈ ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ……………… …………… …… …………………………………… Ä. –ÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ǽÎÏÙÎ ÏÉ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å× ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ× ËÁÉ ÓÀÎÕÅÓÈ× ÔÏÙ μÅÔÁÂÏÌÉÓμÏÀ ……………………… Å. §Ò»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ……………………….

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. Á … ,  ‹ , Ç ‹, Ä …, Å ‹. 2. Á. ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»×, Â. ËÁÔÁÎÁÌÖÔ»×, Ç. ÐÁÒÁÇÖÇϽ ¼ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ, Ä. »ÎÚÙμÁ, Å. ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ.

61


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

2.2 ™ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ È Ð»ÃÈ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ, ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÃÅÙÄÏоÄÉÁ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ Ë¡ÎÏÙÎ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ, ÄÈÌÁļ ÅÉÓ¡ÇÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÏÙ× ËÁÉ ÅËŽ ÔÈÎ ÄÉÁÓÐÏÀÎ. ➤ ®ÎÁ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÇÉÁ ÔÏÎ ÏÐÏ½Ï μ¡ÕÁμÅ, È ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. ➤ ‡Ö× ÔÏ Ë¡ÎÅÉ ÁÙÔ¾; ➤ —ËÔŽÎÅÉ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ, ÐÏÙ ËÌŽÎÏÙÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ× ÔÈÎ ÔÒÏƼ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ μÅ »ÎÚÙμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÓÅ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÈ×, ÔÈÎ ÄÉÁÓС ÓÅ ÁÐÌÏÀÓÔÅÒÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ »ÔÓÉ ËÒÁÔ¡ ÔÉ× ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÏÙÓ½Å×, ÅÎÑ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˾×: »ÎÄÏÎ + ËÙÔÔÁÒÉ˾×: ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾(μ»ÓÁ) ÓÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ: ÃÅÙÄ¼× + оÄÉ = ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÌÈÕÉΡ оÄÉÁ, μÁ× Ä½ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÃÅÙļ ÅÎÔÀÐÖÓÈ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ Ð¾ÄÉÁ. ÁμÏÉ¡ÄÁ: Áо ÔÏ ÁμŽÂÖ, ÁμÏɼ = ¡ÌÌÁÇμÁ, μÅÔÁÂÏ̼, È ÁμÏÉ¡ÄÁ ŽÎÁÉ ÁÙÔ¼ ÐÏÙ ÁÌÌ¡ÚÅÉ ÓؼμÁ.

2.3 ™ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ È Ð»ÃÈ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÓоÎÄÙÌÁ, ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡, ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ×, ÅÊÖËÙÔÔÁÒÉ˼, ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ, ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ÐÒÖËÔ¾×, Áμ¡ÒÁ, ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ×.

62


§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ®ØÏÙμÅ μ¡ÕÅÉ ¾ÔÉ ÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÔÏÙ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡, ÅÎÑ ÁÙÔÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ, ÔÏÙ× Ì»μÅ ÁÓоÎÄÙÌÁ. ➤ §Á ÁÓоÎÄÙÌÁ, »ØÏÙÎ ÅÉÄÉË¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ÄÁÇË¡ÎÅ× ¼ ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ. AÒØÉË¡ È Ð»ÃÈ Ç½ÎÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ¼ ÓÔÈÎ ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÅÊÖËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ. ®ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÉËÒ¡ μ¾ÒÉÁ ÔÒÏÆ¼× ÐÏÙ ÔÅÌÉË¡ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ, ¾ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ È ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ. ➤ §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо: ÔÏ ÓÔ¾μÁ, ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ, ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ, ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, ÔÏ »ÎÔÅÒÏ. ➤ §Á áÒÉÁ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ »ØÏÙÎ ÓÔÏ Ô»ÌÏ× ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ »ÎÁ ¡ÎÏÉÇμÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×, ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÐÒÖËÔ¾×. ➤ §Á ÁμƽÂÉÁ, ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÔÁ ÐÔÈΡ »ØÏÙÎ »ÎÁ ¡ÎÏÉÇμÁ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ Áμ¡ÒÁ. ➤ §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ÁÄ»ÎÅ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÉ ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈΠлÃÈ. ‘ÙÔϽ ŽÎÁÉ ÏÉ ÓÉÅÌÏǾÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ×, ÔÏ Ð¡ÇËÒÅÁ× ËÁÉ ÔÏ ÓÙËÑÔÉ. ➤ §Á ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ¾ÐÖ× È ËÁÔÓ½ËÁ, »ØÏÙÎ μÁËÒÀÔÅÒÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ Áо ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÌÉÏÎÔ¡ÒÉ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ (ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽ ÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ) ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÄÀÓËÏÌÏ ÎÁ ÔÈΠлÃÏÙÎ. ¤ÒÉÓμ»ÎÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÈÒÙËÁÓÔÉË¡, ÅÐÅÉļ μÈÒÙË¡ÚÏÙÎ, ÄÈÌÁļ μÁÓÏÀÎ ÐÏÌÀ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÅÊÖËÙÔÔÁÒÉ˾×: ÁÎÔ½ÕÅÔÏ ÔÏÙ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˾×, ÁÙÔ¾× ÐÏ٠ŽÎÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏ×: Áо ÔÏ ÐÒÏÓÁÒÔÑ = ÐÒÏÓÄ»ÎÖ, ËÒÅμÑ Ë¡ÔÉ Áо Ë¡ÐÏÙ), ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ× ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÉÅÌÏǾÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ×: ÁÄ»ÎÅ× ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ Ó½ÅÌÏ (Ó¡ÌÉÏ)

63


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. œÅ ÐÏɾΠÔÒ¾ÐÏ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ È ÁμÏÉ¡ÄÁ; ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ŽÎÁÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÐÏÙ ÅËÔŽÎÅÉ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ ËÁÉ ÅÇËÌÖ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÈ×. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ μÅ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ ÔÈÎ ÄÉÁÓС ÓÅ ÁÐÌÏÀÓÔÅÒÅ× ÏÙÓ½Å×. 2. œÅ ÐÏɾΠÔÒ¾ÐÏ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ; §Á ÁÓоÎÄÙÌÁ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ¾ÐÖ× ÏÉ ÄÁÇË¡ÎÅ× ¼ ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ. ™ лÃÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× Ç½ÎÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ¼ ÓÔÈÎ ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÅÊÖËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÁ μÉËÒ¡ μ¾ÒÉÁ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ, ¾ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ. 3. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ÐÅÐÔÉËÏÀ ÓÖ̼ÎÁ ÔÖÎ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔÑÎ; §Á μ»ÒÈ ÔÏÙ ÐÅÐÔÉËÏÀ ÓÖ̼ÎÁ ŽÎÁÉ: ÔÏ ÓÔ¾μÁ, Ï Æ¡ÒÙÇÇÁ×, Ï ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ×, ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, ÔÏ »ÎÔÅÒÏ. 4. ‡ÏÀ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÂÁÔÒ¡ØÖÎ (ÁμƽÂÉÏ) ËÁÉ ÐÏÀ ÔÈ× ÔÓÉÐÏÀÒÁ× (áÒÉ); §Ï ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÂÁÔÒ¡ØÖÎ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÈÎ Áμ¡ÒÁ, μÁÚ½ μÅ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÇÅÎÎÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. §Ï ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÈ× ÔÓÉÐÏÀÒÁ× ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. 5. ‡ÏÀ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ (ÕÈÌÁÓÔÉ˾) ËÁÉ ÐÏÀ ÔÏÙ ÓÐÏÙÒÇÉÔÉÏÀ (ÐÔÈξ); §Ï ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾, ÅÎÑ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÓÐÏÙÒÇÉÔÉÏÀ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÈÎ Áμ¡ÒÁ μÁÚ½ μÅ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÇÅÎÎÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 6. ‡ÏÉÁ ÄÉÁÆÏÒ¡ »ØÅÉ Ï ÐÅÐÔÉË¾× ÓÖ̼ÎÁ× ÔÖÎ ÆÙÔÏÆ¡ÇÖÎ Áо ÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÔÖÎ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÖÎ ÚÑÖÎ ËÁÉ ÇÉÁÔ½;

64

¤ ÐÅÐÔÉË¾× ÓÖ̼ÎÁ× ÔÖÎ ÆÙÔÏÆ¡ÇÖΠŽÎÁÉ μÁËÒÀÔÅÒÏ× Áо ÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÔÖÎ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÖÎ ÇÉÁÔ½ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ »ØÏÙÎ ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ ÓÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔÏÙ× ÔϽØÖμÁ, È ÏÐϽÁ ŽÎÁÉ ÄÀÓÐÅÐÔÈ.


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡Ñ× ÅÎÔÏнÚÏÙÎ ÔÁ áÒÉÁ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×;

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

§Á áÒÉÁ ÅÎÔÏнÚÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ¾ÒÁÓÈ×, ÔÈ× ¾ÓÆÒÈÓÈ× ËÁÉ ÔÈ× ÁƼ×. 2. ‡Ñ× ËÁÔÁÆ»ÒÎÏÙÎ ÔÁ ƽÄÉÁ ËÁÉ ËÁÔÁнÎÏÙÎ Ï̾ËÌÈÒÏÙ× ÂÁÔÒ¡ØÏÙ× ¼ ÐÏÎÔÉËÏÀ×; §Á ƽÄÉÁ ËÁÔÁÆ»ÒÎÏÙÎ ÎÁ ËÁÔÁнÎÏÙÎ Ï̾ËÌÈÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁÔ½ ÔÁ ÓÁǾÎÉÁ ÔÏÙ× ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ ØÁÌÁÒ¡ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ ÓÔ¾μÁ ÔÏÙ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎϽÊÅÉ ÁÒËÅÔ¡ ÑÓÔÅ ÎÁ ØÖÒ»ÓÅÉ Ï̾ËÌÈÒÏ× Â¡ÔÒÁØÏ× ¼ ÐÏÎÔÉ˾×. 3. ‡Ñ× μÐÏÒÏÀÎ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ÎÁ ÁÌ»ÕÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ÁÆÏÀ ÄÅÎ »ØÏÙΠľÎÔÉÁ; §Á ÐÏÙÌÉ¡ ÄÅÎ »ØÏÙΠľÎÔÉÁ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ËÁÔÁнÎÏÙÎ μÉËÒ¡ ÐÅÔÒÁÄ¡ËÉÁ μÁÚ½ μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÔÈÎ ÁÌ»ÕÏÙÎ. 4. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ ÔÏ μÀÄÉ ËÁÉ ÔÏ ÙÄÒ¾ÚÖÏ, ÀÄÒÁ; ™ ÀÄÒÁ »ØÅÉ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÈ× ÎÈμ¡ÔÉÁ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÁÇÉÄÅÀÅÉ ÔÏÙ× μÉËÒÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ËÏÌÙμÐÏÀÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÎÁ ÔÏÙ× ÅÉÓ¡ÇÅÉ ÓÔÈÎ ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. §Ï μÀÄÉ, ÅÐÅÉļ »ØÅÉ μÁÌÁ˾ ÓÑμÁ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ μÁÌ¡ËÉÏ ËÁÉ ÅÐÅÉļ »ØÅÉ ÄÀÏ μ»ÒÈ ÔÏ Ë»ÌÙÆÏ× ÔÏÙ, Ì»ÇÅÔÁÉ Ä½ÕÙÒÏ. …Áμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÁÚ½ μÅ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÏÙ ÁÒØÉË¡ ÓÙÇËÒÁÔŽÔÁÉ ÓÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ, ÅÎÑ μÅÔ¡ ÐÅÒΡ ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. 5. §É ÄÉÁÆÏÒ¡ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÉ ÓÔÈÎ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÔÒÏÆ¼× Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× Áо ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ; ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× μÁÚ½ μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ËÁÉ ØÑμÁ ÐÏÙ ÔÅÌÉË¡ ÔÏ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ Áо ÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ »ØÅÉ ÐÁØÉ¡ ØŽÌÈ ËÁÉ ÏÄÏÎÔÖÔ¼ ÐÒÏÅÊÏؼ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÒÏËÁνÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ, ÐÏÙ μÅÔ¡ ÐÅÒΡ ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. 6. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÁ ľÎÔÉÁ ÔÖÎ ÆÙÔÏÆ¡ÇÖÎ Áо ÔÁ ľÎÔÉÁ ÔÖÎ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÖÎ ÚÑÖÎ; §Á ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ »ØÏÙÎ ÐÉÏ ÐÌÁÔÉ¡ ËÁÉ ÐÉÏ ØÏÎÔÒ¡ ľÎÔÉÁ Áо ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ »ØÏÙÎ ÁÉØμÈÒ¡ ÄÈÌÁļ μÙÔÅÒ¡ ľÎÔÉÁ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÓÙÌÌ¡ÂÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ μÁÓ¼ÓÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ.

65


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤ «: 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: 1.‘.Á , –. Ä 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÐÁÒÁСÎÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹) ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…) šΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. …, Â. ‹, Ç. …, Ä. ‹ 3. —¡Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÁËÒÏÓÔÉؽÄÁ, ÓÔÈÎ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÈ× ÅʾÄÏÙ ÔÏÙ ÐÅÐÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÔÖÎ ÁμÆɽÖÎ, ÔÖÎ ÅÒÐÅÔÑÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÐÔÈÎÑÎ. 1

‘

‹

‡

¤

¢

ƒ

«

…

‘

2

œ

™

¥

«

›

‘

‹

§

š

3

‘

œ



š

–

š

‘

4

¥

‘

œ



¤

‹

5

‘

ƒ

—

¢

—

‹

›

‘

4. ¢Á ÅÐÉÌ»ÊÅÔÅ »ÎÁ ÁÓоÎÄÙÌÏ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ »ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¾ ËÁÉ ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÓÙÎÏÐÔÉË¡ ÔÈÎ ÐÏÒŽÁ ÔÈ× Ð»ÃÈ× ÓÅ ÁÙÔ¾. ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ Å½ÎÁÉ »ÎÁ ÁÓоÎÄÙÌÏ ÐÏÙ »ØÅÉ ÐÁØÉ¡ ØŽÌÈ ËÁÉ ÏÄÏÎÔÖÔ¼ ÐÒÏÅÊÏؼ ÇÉÁ ÎÁ ÔÅμÁؽÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ È ÔÒÏƼ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ËÁÉ È Ð»ÃÈ ÓÙÎÅؽÚÅÔÁÉ ÓÔÏ »ÎÔÅÒÏ ¾ÐÏÙ ÕÁ ǽÎÅÉ È ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ. ¤ ÌÀËÏ× Å½ÎÁÉ »ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¾, ÁμËÅÉ ÓÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ ËÁÉ »ØÅÉ ËÏÆÔÅÒ¡ ËÁÉ μÙÔÅÒ¡ ľÎÔÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÓÙÌÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÔÈÎ ÔÅμÁؽÚÅÉ. ™ ÔÒÏƼ ÐÅÒΡ μ»ÓÁ Áо ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ËÁÉ ÓÔÏ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. —нÓÈ× »ØÅÉ ÔÏÙ× ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÙ× ÁÄ»ÎÅ× ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈΠлÃÈ.

66


œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. ™ ˾ÔÁ ÄÅÎ »ØÅÉ Ä¾ÎÔÉÁ ËÁÉ ËÁÔÁнÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÈ× Áμ¡ÓÈÔÈ. œÅ ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÐÏÌÔÏÐÏÉŽÔÁÉ È ÔÒÏƼ ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÔÈ× ÓÖ̼ÎÁ; ¢Á Ë¡ÎÅÔÅ μ½Á μÉËÒ¼ »ÒÅÙÎÁ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ËÁÉ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÅÒÇÁÓ½Á. ™ ˾ÔÁ ¾ÐÖ× ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÐÔÈΡ »ØÏÙÎ ÔÏ Ò¡μÆÏ× ËÁÉ ÓÙÌÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ÄÅÎ »ØÏÙÎ ¾μÖ× Ä¾ÎÔÉÁ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ËÁÔÁнÎÏÙÎ μÉËÒ»× Ð»ÔÒÅ× ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÏÙÎ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÎÁ ÁÌ»ÓÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ËÁÉ ÎÁ ÐÒÏØÖÒ¼ÓÅÉ È Ð»ÃÈ.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

2. œÅÒÉËϽ ¡ÎÕÒÖÐÏÉ ÐÉÓÔÅÀÏÙÎ ¾ÔÉ Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÂÌÁÂÅÒ¾ ÚÑÏ, ÅÐÅÉļ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÅÉ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ. ¢Á ÁÎÁÔÒ»ÊÅÔÅ ÓÅ ÓØÅÔÉË¡ ÂÉÂ̽Á ËÁÉ ÎÁ ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÔÅ ÅÐÉÐÌ»ÏÎ ÓÔÏÉØŽÁ. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÐÁÒ¡ÇÒÁÆÏ μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÕÁ ÁÐÁÎÔ¡ÔÅ ÓÅ ÁÙÔÏÀ× ÔÏÙ× ÁÎÕÒÑÐÏÙ× ËÁÉ ÕÁ ÔÅËμÈÒÉÑÎÅÔÅ ÔÈÎ ¡ÐÏÃÈ ÓÁ×. ‘ÙÔ¼ È ¡ÐÏÃÈ ÄÅÎ ÁÎÔÁÐÏËÒ½ÎÅÔÁÉ ÓÔÈÎ Á̼ÕÅÉÁ, ÇÉÁÔ½ È ÅнÄÒÁÓÈ ÔÏÙ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ ÓÔÈ ÆÀÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÙÅÒÇÅÔÉ˼ ËÁÉ ¾ØÉ ÂÌÁÐÔÉ˼. ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÂÏÈÕ¡ ÓÔÏÎ ÁÅÒÉÓμ¾ ËÁÉ ÔÈÎ ÁÎÁλÖÓÈ ÔÏÙ ØÑμÁÔÏ× ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ. ‡Ñ× ¾μÖ× ÔÏ Ë¡ÎÅÉ ÁÙÔ¾; ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÚÅÉ ÓÅ ÐÏÌÌ»× ÐÅÒÉÏØ»× ËÁÉ ÐÒÏÔÉμ¡ ÔÏ ÙÇÒ¾ »ÄÁÆÏ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× Èμ»ÒÁ× ÁÎϽÇÅÉ ÐÏÌÙ¡ÒÉÕμÅ× Ó¼ÒÁÇÇÅ× ÓÔÏ ØÑμÁ, Áо ÔÉ× ÏÐϽÅ× ÂÇÁ½ÎÅÉ ÔÈÎ ÎÀØÔÁ ¼ μÅÔ¡ Áо ÔÈÎ ÂÒÏؼ. ‘ÙÔ»× ÏÉ Ó¼ÒÁÇÇÅ× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË»× ÇÉÁÔ½ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÏÎ ÁÅÒÉÓμ¾ ËÁÉ ÔÈÎ ÅÎÙÄ¡ÔÖÓÈ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ×, ÐÏÙ μÅ ÔÈÎ ÓÅÉÒ¡ ÔÏÙ×, ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ. ‘˾μÈ ÏÉ ÇÅÖÓËÑÌÈËÅ× ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ μÁÚ½ μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÁÉ ØÑμÁ, ÐÏÙ ÔÏ ÁÎÁμÅÉÇÎÀÏÙÎ μÅ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÔÏÙ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÙÔ¾ ÐÅÒΡ μ»ÓÁ Áо ÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÔÏÙ× ÓÖ̼ÎÁ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ Áо ÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. œÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÙԾΠÁÎÁËÁÔÅÀÅÉ ÔÏ ØÑμÁ ËÁÉ ÏÙÓÉÁÓÔÉË¡ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ØÑμÁ Áо ÔÁ ÂÁÕÀÔÅÒÁ ÓÔÒÑμÁÔÁ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ËÁÉ ÁÎÔ½ÓÔÒÏÆÁ, ÁÎÁÎÅÑÎÏÎÔÁ× »ÔÓÉ ÔÏ ØÑμÁ ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ.

* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

67


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×; Á. ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ Ë¡ÎÏÙÎ ÅÊÖËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ Â. §Á ÁÓоÎÄÙÌÁ Ë¡ÎÏÙÎ μ¾ÎÏ ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ. Ç. ™ μ»ÌÉÓÓÁ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÈ× μÅ ÔÈÎ ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ÔÈ×. Ä. ¹ÌÁ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÐÏÙ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. Å. §Á ÐÅÒÉÓÔ»ÒÉÁ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÁ ÐÅÒÉÔÔÑμÁÔÁ ÔÏÙ× Áо ÔÈÎ Áμ¡ÒÁ. ÓÔ. §Á ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÔÁнÎÏÙÎ μÉËÒ»× Ð»ÔÒÅ× ÇÉÁ ÎÁ ØÖλÃÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×. Ú. §Á ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ »ØÏÙÎ μÁËÒÀÔÅÒÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ Áо ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ. È. ¤É ÓÉÅÌÏǾÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ×, ÔÏ ÓÙËÑÔÉ ËÁÉ ÔÏ Ð¡ÇËÒÅÁ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ× ÔÏÙ ÐÅÐÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÔÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ. 2. ¢Á ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ μÅ ÓÙÎÔÏμ½Á ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÌÁÇÏÀ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ »ÎÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÏ ÕÈÌÁÓÔÉ˾. 3. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ ‘ μÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ –: ‘ ÏÄÏÎÔÖÔ¼ ÐÒÏÅÊÏؼ —ÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ ‡ÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ËÁÉ ÄÁÇË¡ÎÅ× –Ò¡ÇØÉÁ ‘μ¡ÒÁ ÐÒÖËÔ¾×

68

– μÀÄÉ Â¡ÔÒÁØÏ× ‹ÁÌÉÇË¡ÒÉ ÁμÏÉ¡ÄÁ μ»ÌÉÓÓÁ


A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

1. Á .…, Â. …, Ç. ‹, Ä. …, Å. ‹, ÓÔ. …, Ú. ‹, È. ‹. 2. ¤ ÌÁÇ¾× Å½ÎÁÉ »ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¾, ÁμËÅÉ ÓÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡. §ÅμÁؽÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ μÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ ËÁÉ ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÁÙÔ¼ ÐÅÒΡ μ»ÓÁ Áо ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ËÁÉ ÓÔÏ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. —нÓÈ× »ØÅÉ ÔÏÙ× ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÙ× ÁÄ»ÎÅ×, ÓÉÅÌÏǾÎÏÙ×, ÓÙËÑÔÉ ËÁÉ Ð¡ÇËÒÅÁ×, ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈΠлÃÈ. 3. ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ – ÏÄÏÎÔÖÔ¼ ÐÒÏÅÊÏؼ, ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ – ÁμÏÉ¡ÄÁ, ‡ÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ËÁÉ ÄÁÇË¡ÎÅ× – μ»ÌÉÓÓÁ, –Ò¡ÇØÉÁ - μÀÄÉ, ‘μ¡ÒÁ - ¡ÔÒÁØÏ×.

2.4 ™ ÐÒ¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ È Ð»ÃÈ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÐÒÖÔÅÝÎÈ, ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÁ×, ̽ÐÈ, ÂÉÔÁμ½ÎÅ×, ¡ÌÁÔÁ μÅÔ¡ÌÌÖÎ, ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ μÁ×, ÁÌÌ¡ ËÁÉ È ÔÒÏƼ μÁ×, ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ. §Á μ¾ÒÉÁ ÁÙÔ¡ ŽÎÁÉ: – ÏÉ ÐÒÖÔÅÛÎÅ×, – ÏÉ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×, – ÔÁ ̽ÐÈ, ÅÎÑ μÁ× ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ Á˾μÈ, – ÔÏ ÎÅÒ¾, – ÏÉ ÂÉÔÁμ½ÎÅ× ËÁÉ – ÔÁ ¡ÌÁÔÁ μÅÔ¡ÌÌÖÎ. ➤ §Á μ¾ÒÉÁ ÁÙÔ¡ ÔÁ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÇÉÁ ÎÁ ÔÁ ÄÉÁÓСÓÅÉ ËÁÉ ÎÁ СÒÅÉ ÅλÒÇÅÉÁ, ÑÓÔÅ ÎÁ ÆÔÉ¡ÊÅÉ ÔÁ ÄÉË¡ ÔÏÙ μ¾ÒÉÁ ËÁÉ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ. ➤ ‘ÙÔ¡ ÔÁ μ¾ÒÉÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÌ¡, ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ËÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÓÔÏÎ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾ μÁ×. —нÓÈ× Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ¾ÔÉ Ë¡ÕŠŽÄÏ× ÔÒÏÆ¼× ÄÅÎ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÈÎ ½ÄÉÁ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ. ➤ „Á μÐÏÒÏÀÓÅ ÌÏÉоΠÎÁ Ú¼ÓÅÉ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÔÒÑÇÏÎÔÁ× μ¾ÎÏ »ÎÁ ŽÄÏ× ÔÒÏƼ×; ¹ØÉ Â»ÂÁÉÁ! ‘Î ÇÉξÔÁÎ ÁÙÔ¾ Ô¾ÔÅ Ï ÏÒ-

69


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

ÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ÄÅÎ ÕÁ Ì¡μÂÁÎÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ËÁÉ ÁÙÔ¾ ÐÉÕÁξΠÕÁ ÏÄÈÇÏÀÓÅ ÓÅ ÂÌ¡ÂÅ× ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÓÅ ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×. ➤ —ÐÏμ»ÎÖ× ÐÒ»ÐÅÉ ËÁÕÈμÅÒÉΡ ÎÁ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙμŠ̽ÇÏ Áо Ë¡ÕŠŽÄÏ× ÔÒÏƼ×, ÇÉÁ ÎÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÓÏÙμÅ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÐÏÙ ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ »ØÏÙμÅ μ½Á ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ. ➤ ™ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÐÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ Ë¡ÕÅ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ Áо: – §Ï ÆÀÌÏ ÔÏÙ, – ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÏÙ, – ÔÉ× ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÅ× ÔÏÙ. ➤ ¹ÔÁÎ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ ÔÒÏƼ Áо ¾ÓÈ ØÒÅÉÁÚ¾μÁÓÔÅ Ô¾ÔÅ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÔÈÎ ÁÐÏÕÈËÅÀÅÉ ÓÔÏ ÓÑμÁ μÁ× μÅ ÔÈ μÏÒƼ ̽ÐÏÙ×. ‘Î ÔÏ Ë¡ÎÏÙμÅ ÇÉÁ μÅÇ¡ÌÏ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ Ô¾ÔÅ ÐÁØÁ½ÎÏÙμÅ ËÁÉ ÁÎ ÄÅÎ Ì¡ÂÏÙμÅ μ»ÔÒÁ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ÏÄÈÇÏÀμÁÓÔÅ ÓÔÈÎ ÐÁØÙÓÁÒ˽Á.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‘о ÐÏÉÁ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ È ÔÒÏƼ μÁ×; ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÉËÉ̽Á ÔÒÏÆÑÎ; ¹ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ μÁ× ÁÌÌ¡ ËÁÉ È ÔÒÏƼ μÁ× ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ. §Á μ¾ÒÉÁ ÁÙÔ¡ ŽÎÁÉ: ÏÉ ÐÒÖÔÅÛÎÅ×, ÏÉ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×, ÔÁ ̽ÐÈ, ÅÎÑ μÁ× ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ Á˾μÈ, ÔÏ ÎÅÒ¾, ÏÉ ÂÉÔÁμ½ÎÅ× ËÁÉ ÔÁ ¡ÌÁÔÁ μÅÔ¡ÌÌÖÎ. ¤ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ¾ÌÁ ÁÙÔ¡ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. —ÐÅÉļ Ë¡ÕŠŽÄÏ× ÔÒÏÆ¼× ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˼ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ Áо ÁÙÔ¡ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡, ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÉËÉ̽Á ÔÒÏÆÑÎ ËÁÉ ÎÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙμÅ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ. 2. ‘о ÔÉ ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÒÏÆ¼× ÐÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ ËÁÕÈμÅÒÉΡ Ë¡ÕÅ ¡ÎÕÒÖÐÏ×; ™ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÐÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ ËÁÕÈμÅÒÉΡ Ë¡ÕÅ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ Áо ÔÏ ÆÀÌÏ ÔÏÙ, ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÏÙ ËÁÉ ÔÉ× ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÅ× ÔÏÙ.

70


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× ÏÉ ÔÒÏÆ»× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÐÒÖÔÅÛÎÅ×; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ ÔÒÏÆÑÎ ÐÌÏÀÓÉÖÎ ÓÅ ÐÒÖÔÅÛÎÅ×;

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

¤É ÐÒÖÔÅÛÎÅ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ×, ÇÉÁÔ½ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ λÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ μÅÔÁÂÏÌÉÓμÏÀ. §ÒÏÆ»× ÐÌÏÀÓÉÅ× ÓÅ ÐÒÖÔÅÛÎÅ×, ŽÎÁÉ ÔÏ ËÒ»Á× ËÁÉ ÔÏ ÁÙǾ. 2. ‚ÉÁÔ½ ØÒÅÉÁÚ¾μÁÓÔÅ ÔÒÏÆ»× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ ÔÒÏÆÑÎ ÐÌÏÀÓÉÖÎ ÓÅ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×; ¤É ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏÉ, ÇÉÁÔ½ Áо ÔÈÎ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÏÙ× Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÅλÒÇÅÉÁ. ™ ÇÌÙ˾ÚÈ, ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÁÐÌ¾× ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÁ×. ¹ÔÁÎ ÅÎÖÕÏÀÎ ÐÏÌÌ¡ μ¾ÒÉÁ ÇÌÙ˾ÚÈ× ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ ÐÏÌÀÐÌÏËÏÉ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ¡μÙÌÏ. œÅÒÉË»× ÔÒÏÆ»× ÐÌÏÀÓÉÅ× ÓÅ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÐÁÔ¡ÔÅ×, ÔÏ μ»ÌÉ, ÔÁ ÆÁÓ¾ÌÉÁ ËÁÉ È Ú¡ØÁÒÈ. 3. ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÔÁ ̽ÐÈ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ×; ‹Å ÔÉ μÁ× ØÒÈÓÉμÅÀÏÙÎ ÏÉ ÂÉÔÁμ½ÎÅ× ËÁÉ ÔÁ μ»ÔÁÌÌÁ; §Á ̽ÐÈ Å½ÎÁÉ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ×. —ËÔ¾× Áо ÁÙÔ¾, ÔÁ ̽ÐÈ ¾ÔÁÎ ÄÉÁÓÐÁÓÔÏÀÎ, ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÙÎ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÅλÒÇÅÉÁ× Áо ¾,ÔÉ ÏÉ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×. ®ÔÓÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽ ÔÁ ̽ÐÈ ÓÁÎ ÁÐÏÕ¼ËÅ× ÅλÒÇÅÉÁ×. §ÒÏÆ»× ÐÌÏÀÓÉÅ× ÓŠ̽ÐÈ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÂÏÀÔÙÒÏ, ÔÏ ÔÙÒ½ ËÁÉ ÔÏ ÅÌÁɾÌÁÄÏ. ¤É ÂÉÔÁμ½ÎÅ× Å½ÎÁÉ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ, ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÓÅ ÅÌ¡ØÉÓÔÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ×, ÐÏÙ ¾μÖ× Å¡Î ÌŽÃÏÙÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÏÙÎ ÓÏÂÁÒ»× ÂÌ¡ÂÅ× ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ . «Ð¡ÒØÏÙÎ ÓÅ ÐÏÌÌ»× ÔÒÏÆ»×, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÂÉÔÁμ½ÎÈ ‘ ÙСÒØÅÉ ÓÔÏ Ç¡ÌÁ, ÓÔÁ ËÁÒ¾ÔÁ, ÓÔÏ ÓÙËÑÔÉ ËÁÉ ÓÔÏ ÁÙǾ, ÅÎÑ È –ÉÔÁμ½ÎÈ C ÙСÒØÅÉ ÓÔÁ ÐÏÒÔÏË¡ÌÉÁ, ÓÔÉ× ÎÔÏμ¡ÔÅ× ËÁÉ ÓÔÁ ÐÒ¡ÓÉÎÁ ÌÁØÁÎÉË¡. §Á μ»ÔÁÌÌÁ, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Ï Ó½ÄÈÒÏ× ËÁÉ ÔÏ ÁÓ»ÓÔÉÏ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÓÅ ÐÏÌÀ μÉËÒ»× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ×, ÐÏÙ ¾μÖ× ÁÎ ÌŽÃÏÙÎ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÓÈμÁÎÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Ï Ó½ÄÈÒÏ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ, ÔÏ μ¾ÒÉÏ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× ËÁÉ ÔÏ ÁÓ»-

71


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

ÓÔÉÏ ÐÁ½ÚÅÉ ËÁÕÏÒÉÓÔÉ˾ ÓÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ, ÔÖÎ ÄÏÎÔÉÑÎ, ÔÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÖÎ μÙÑÎ ËÁÉ ÔÏÙ ÎÅÙÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. 4. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; §Ï ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ: ‘) Áо ÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÐÏÙ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÏ٠ŽÎÁÉ: ÓÔ¾μÁ, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ×, ÓÔÏμ¡ØÉ, ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾ ËÁÉ –) Áо ÔÏÙ× ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÙ× ÁÄ»ÎÅ×: ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÉ ÓÉÅÌÏǾÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ×, ÔÏ ÓÙËÑÔÉ, ÔÏ Ð¡ÇËÒÅÁ× ËÁÉ ÅËËÒ½ÎÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈΠлÃÈ ÔÈ× ÔÒÏƼ×.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÁÙÔÏÀ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: –ÉÔÁμ½ÎÅ× «ÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× ‡ÒÖÔÅÛÎÅ× …½ÐÈ

‹ÙÎÁÎÔÑÎÔÁÉ ÓÅ μÉËÒ»× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ‡ÒÏÓÆ»ÒÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ –ÏÈÕÏÀÎ ËÙÒ½Ö× ÓÔÈ Ä¾μÈÓÈ Î»ÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ¬ÒÈÓÉμÅÀÏÙÎ ÓÁÎ ÁÐÏÕ¼ËÅ× ÅλÒÇÅÉÁ×

2. ¢Á ÓÙμÂÏÙÌÅÙÔŽÔÅ ÔÏΠнÎÁËÁ «–ÉÔÁμ½ÎÅ× ËÁÉ ¡ÌÌÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÔÒÏƼ μÁ×» ËÁÉ ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÁ ËÅΡ ÓÔÏΠнÎÁËÁ: ‘СÎÔÈÓÈ: §¥¤—‹ –ÉÔÁμ½ÎÈ ‘

72

§š ‡¥¤›‘…—š ™ —……—šŸ™ §¤«‹

›ÁÒ¾ÔÁ, Ç¡ÌÁ, ÁÙÇ¡, ‡ÒÏÂ̼μÁÔÁ ÓÔÈÎ ¾ÒÁÓÈ ÓÙËÑÔÉ

–ÉÔÁμ½ÎÈ C —ÓÐÅÒÉÄÏÅÉļ (ÁÓËÏÒÂÉ˾ ÏÊÀ) ÎÔÏμ¡ÔÅ×

‹ËÏÒÂÏÀÔÏ

‹½ÄÈÒÏ×

ÁÎÁÉμ½Å×

‹ÙËÑÔÉ ËÒ»Á×


2.4 ƒÉ¡ÓÐÁÓÈ, ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μ¡ÓÈÓÈ, ľÎÔÉÁ, ÇÌÑÓÓÁ, Ó¡ÌÉÏ, ÁμÙÌ¡ÓÈ, ÂÌÖμ¾×, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ×, ÓÔÏμ¡ØÉ, ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾, ØÙ̾×, ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ, ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ÐÁÇËÒÅÁÔÉ˾ ÙÇÒ¾, ØÏ̼ , ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×, ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×, ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÊÅËÉΡ Áо ÔÏ ÓÔ¾μÁ μÅ ÔÈÎ μ¡ÓÈÓÈ. §Á ËÏμμ¡ÔÉÁ ÔÒÏÆ¼× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÓÔ¾μÁ μÁ× ËÁÔ¡ ÔÏ ÇÅÀμÁ, ÔÅμÁؽÚÏÎÔÁÉ ÓÅ Á˾μÈ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ, μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÄÏÎÔÉÑÎ, ÅÎÑ È ÇÌÑÓÓÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÅÙ˽ÎÈÔÏ, μÙÑÄÅ× ¾ÒÇÁÎÏ, ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÁÉÓÕÈÔ¼ÒÉÏ ¾ÒÇÁÎÏ ÔÈ× ÇÅÀÓÈ×, ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈ μ¡ÓÈÓÈ. ➤ §Ï Ó¡ÌÉÏ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÓÉÅÌÏǾÎÏÙ× ÁÄ»ÎÅ× ÐÁ½ÚÅÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ËÁÉ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ¾ÐÖ× È ÁμÙÌ¡ÓÈ, ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÏÙ ÁμÀÌÏÙ. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾× (È μÐÏÙËÉ¡). œÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ È Ð»ÃÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÊÅËÉΡ Áо ÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. ➤ ¤ ÂÌÖμ¾× ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ, ËÁÉ μÅÔ¡ ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ, Ï ÏÐϽÏ× μÅ ÐÅÒÉÓÔÁÌÔÉË»× ËÉμÓÅÉ× ÔÏÎ ÖÕŽ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ➤ ‹ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, Ï ÂÌÖμ¾× ÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ǽÎÅÔÁÉ ØÙ̾×. §Ï ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ËÁÉ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ, ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ÐÒÖÔÅÛÎÑÎ. ‘˾μÈ ÔÏ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÅÉ ËÁÉ ¾ÓÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÔÒÏƼ μÁ×. ➤ §»ÌÏ× È Ð»ÃÈ ÏÌÏËÌÈÒÑÎÅÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÐÁÇËÒÅÁÔÉËÏÀ ÙÇÒÏÀ ËÁÉ ÔÈ× ØÏÌ¼× ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ÌÉÐÑÎ. §Ï ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ »ØÅÉ ÁÎÁÄÉÐÌÑÓÅÉ× ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× ËÁÉ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ. ®ÔÓÉ Áо ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÅÒÎÏÀÎ ÓÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÓÙÎÅÐÑ× μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÏ ÔÏ ÓÑμÁ. ➤ ¹ÓÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÄÅÎ ÄÉÁÓÐÑÎÔÁÉ ËÁÉ ÄÅÎ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ, ¾ÐÖ× ÏÉ ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×, ÐÅÒÎÏÀÎ ÓÔÏ ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ μÏÒƼ ËÏÐÒ¡ÎÖÎ Áо ÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾.

73


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ - —§«œ¤…¤‚š‘ ÐÅÒÉÓÔÁÌÔÉ˾×: ÉËÁÎ¾× ÎÁ ÐÅÒÉÓÔ»ÌÌÅÉ, ÄÈÌÁļ ÎÁ ÐÅÒÉÏÒ½ÚÅÉ ÔÈÎ »ËÔÁÓÈ, ÓÔÅÎÅÀÅÉ, Ð.Ø. Ï ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ× Ë¡ÎÅÉ ÐÅÒÉÓÔÁÌÔÉË»× ËÉμÓÅÉ× ÄÈÌÁļ ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ, «ÓƽÇÇÏÎÔÁ× – ÊÅÓƽÇÇÏÎÔÁ×» ÓÅ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ËÁÉ ÓÐÒÑØÎÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÐÒÏ× ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ÁμÙÌ¡ÓÈ: »ÎÚÙμÏ ÐÏÙ ÄÉÁÓС ÔÏ ¡μÙÌÏ ËÁÉ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÂÌÖμ¾×: ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ¾ÔÁÎ È ÔÒÏƼ ÔÅμÁؽÚÅÔÁÉ Áо ÔÁ ľÎÔÉÁ ËÁÉ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ¾ÐÖ× È ÁμÙÌ¡ÓÈ, ÐÏÙ ÄÉÁÓС ÔÏ ¡μÙÌÏ. ØÙ̾×: ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, ¾ÔÁÎ Ï ÂÌÖμ¾× ÁÎÁËÁÔÅÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ . ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×: ÏÉ ÁÎÁÄÉÐÌÑÓÅÉ× ÔÏÙ ÅÓÖÔÅÒÉËÏÀ ÔÏÉØÑμÁÔÏ× ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÓÙÎÏÐÔÉË¡ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× Ð»ÃÈ× ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ; ™ лÃÈ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÊÅËÉΡ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ¾ÐÏÙ ÅËŽ ǽÎÅÔÁÉ È μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× μÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ, ÅÎÑ ÂÏÈÕÏÀÎ È ÇÌÑÓÓÁ ËÁÉ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ, ¾ÐÖ× È ÁμÙÌ¡ÓÈ. ®ÔÓÉ ÄÈμÉÏÙÒÇŽÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾× ÐÏÙ μÅÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÐÏÓÈ ÐÅÒΡ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ, ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ‹ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÁÎÁÄÅÀÅÔÁÉ ËÁÉ ÁÎÁμÅÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ËÁÉ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ, ÐÏÙ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÉ× ÐÒÖÔÅÝÎÅ×. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ØÙ̾×. §»ÌÏ× Ï ØÙÌ¾× ÐÅÒΡ ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ¾ÐÏÙ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÐÁÇËÒÅÁÔÉËÏÀ ÙÇÒÏÀ ÏÌÏËÌÈÒÑÎÅÔÁÉ È Ð»ÃÈ, ÅÎÑ ÓÔÈ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ÌÉÐÑÎ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ËÁÉ È ØÏ̼. ‹ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ Áо ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×. —нÓÈ× ¾ÓÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÄÅÎ ÄÉÁÓÐÑÎÔÁÉ ¼ ÄÅÎ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ ËÁÔÁ̼ÇÏÙÎ ÓÔÏ ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾.

74

2. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ È ÇÌÑÓÓÁ; ™ ÇÌÑÓÓÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÅÙ˽ÎÈÔÏ μÙÑÄÅ× ¾ÒÇÁÎÏ ÔÏ ÏÐϽÏ: – ŽÎÁÉ ÔÏ ÁÉÓÕÈÔ¼ÒÉÏ ÔÈ× ÇÅÀÓÈ×, – ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ËÁÉ – ÐÁ½ÚÅÉ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÏμÉ̽Á.


3. ¢Á ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÔÅ ÔÏ μ»ÒÏ× ÔÈ× Ð»ÃÈ× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ¹ÔÁÎ ÆÕ¡ÓÅÉ Ï ÂÌÖμ¾× ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ Ô¾ÔÅ ÅËŽ ÁÎÁÄÅÀÅÔÁÉ ËÁÉ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ËÁÉ Ç½ÎÅÔÁÉ ØÙ̾×. §Ï ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ËÁÉ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ ÄÉÁÓС ÔÉ× ÐÒÖÔÅÝÎÅ×. §Ï ÄÅ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÅÉ ËÁÉ ÔÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽØÁÎ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÁ×.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

5. ¢Á ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÏ μ»ÒÏ× ÔÈ× Ð»ÃÈ× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ. ¤ ØÙÌ¾× ÐÅÒΡ Áо ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ¾ÐÏÙ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÐÁÇËÒÅÁÔÉËÏÀ ÙÇÒÏÀ ÏÌÏËÌÈÒÑÎÅÔÁÉ È Ð»ÃÈ, ÅÎÑ ÓÔÈ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ÌÉÐÑÎ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ËÁÉ È ØÏ̼. —нÓÈ× ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ Áо ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×. ‘о ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÅÒÎÏÀÎ ÓÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÓÅ Ï̾ËÌÈÒÏ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÏÙÎ ÔÁ ľÎÔÉÁ; ‡ÏÉÅ× ËÁÔÈÇÏÒ½Å× ÄÏÎÔÉÑÎ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; §Á ľÎÔÉÁ ÐÁ½ÚÏÙÎ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ: – ÓÔÏÎ ÔÅμÁØÉÓμ¾ ËÁÉ ÓÔÈ μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× – ÓÔÈÎ ÏμÉ̽Á – ÓÔÈÎ ÁÉÓÕÈÔÉ˼ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ «Ð¡ÒØÏÙÎ ÄÀÏ ËÁÔÈÇÏÒ½Å× ÄÏÎÔÉÑÎ. §Á ÎÅÏÇÉÌ¡ ËÁÉ μ¾ÎÉμÁ ľÎÔÉÁ. §Á ÎÅÏÇÉÌ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁÎÉÓÔÏÀÎ Áо ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÖÎ »ÊÉ μÈÎÑÎ μ»ØÒÉ ÔÖÎ ÄÀÏ ÅÔÑÎ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÙÎÏÌÉË¡ ŽËÏÓÉ, Ä»ËÁ ÓÔÈÎ Ë¡ÔÖ ÇΡÕÏ ËÁÉ Ä»ËÁ ÓÔÈΠСÎÖ ÇΡÕÏ. §Á μ¾ÎÉμÁ ľÎÔÉÁ ÁÒؽÚÏÙÎ ÎÁ ÅμÆÁνÚÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÖÎ »ÊÉ ÅÔÑΠŽÎÁÉ ÓÙÎÏÌÉË¡ 32, 16 ÓÅ Ë¡ÕÅ ÇΡÕÏ. ¤É ÔÀÐÏÉ ÔÖÎ μ¾ÎÉμÖÎ ÄÏÎÔÉÑΠŽÎÁÉ: ÏÉ ÔÏμŽ×, ÐÏ٠˾ÂÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÓÅ μÅÇ¡ÌÁ ËÏμμ¡ÔÉÁ, ÏÉ ËÙξÄÏÎÔÅ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÙÔÅÒϽ, ÏÉ ÐÒÏǾμÆÉÏÉ ËÁÉ ÏÉ ÇÏμƽÏÉ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÌÁÔÉ¡ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÌ»ÕÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ. 2. §É ŽÎÁÉ ÏÉ ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×; ¤É ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× Å½ÎÁÉ ÁÎÁÄÉÐÌÑÓÅÉ× ÔÏÙ ÌÅÐÔÏÀ ÅÎÔ»ÒÏÙ. M»ÓÖ ÔÖÎ ÅÎÔÅÒÉËÑÎ ÌÁØÎÑÎ ÐÅÒÎÏÀÎ ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏÎ ÅÎÔÅÒÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÓÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÓÅ ¾ÌÏ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾.

75


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

3. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÖÎ ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÖÎ ÁÄ»ÎÖÎ ËÁÔ¡ ÔÈΠлÃÈ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ; ¤É ÐÒÏÓÁÒÔÈμ»ÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÓÉÅÌÏǾÎÏÉ ÁÄ»ÎÅ× ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ, ÔÏ ÓÙËÑÔÉ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÈÎ ØÏ̼ ËÁÉ ÔÏ Ð¡ÇËÒÅÁ× ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÏ ÐÁÇËÒÅÁÔÉ˾ ÙÇÒ¾. §Ï Ó¡ÌÉÏ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÈÎ ÁμÙÌ¡ÓÈ ÐÏÙ ÄÉÁÓС ÔÏ ¡μÙÌÏ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ÔÏ ÐÁÇËÒÅÁÔÉ˾ ÙÇÒ¾ ÄÉÁÓС ÐÒÖÔÅÝÎÅ×, ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× ËÁÉ Ì½ÐÈ, ÅÎÑ È ØÏ̼ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ÌÉÐÑÎ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÆÒ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÈ ÓÖÓÔ¼ ÓÅÉÒ¡, ÑÓÔÅ ÎÁ ÁÐÏĽÄÅÔÁÉ È ÐÏÒŽÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ: Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ, ÓÔÏμ¡ØÉ, ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ×. ‘СÎÔÈÓÈ: ‹ÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ×, ÓÔÏμ¡ØÉ , ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ÐÁØÀ »ÎÔÅÒÏ 2. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÁÙÔÏÀ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: ‹Ô¾μÁ – œ¡ÓÈÓÈ …ÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ - ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ‹ÔÏμ¡ØÉ – лÃÈ ÐÒÖÔÅÛÎÑÎ ¤ÉÓÏÆ¡ÇÏ× – ËÁÔ¡ÐÏÓÈ 4. ¢Á ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×:

76

Á. ‡Ñ× ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾×; ™ лÃÈ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÊÅËÉΡ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ¾ÐÏÙ ÅËŽ ǽÎÅÔÁÉ È μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× μÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ, ÅÎÑ ÂÏÈÕÏÀÎ È ÇÌÑÓÓÁ ËÁÉ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ¾ÐÖ× È ÁμÙÌ¡ÓÈ. ®ÔÓÉ ÄÈμÉÏÙÒÇŽÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾×, ÐÏÙ μÅÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÐÏÓÈ ÐÅÒΡ ÓÔÈÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ, ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. Â. ‡Ñ× ÓÙÎÄ»ÅÔÁÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉÁ˾; ‹ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ Áо ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ×. ‘о ÔÉ× ÅÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÅÒÎÏÀÎ ÓÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÓÅ Ï̾ËÌÈÒÏ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾.


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×:

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

Á. ‘Î ÐÁ½ÒÎÏÙμÅ ÁÒËÅÔ¼ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ Áо μ½Á ÔÒÏƼ ÄÅÎ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÏÙμÅ μÅ ÔÉ× ÙоÌÏÉÐÅ×. Â. œ¾ÎÏ Áо ÔÏ ÆÀÌÏ ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ Ì¡ÂÏÙμÅ ÇÉÁ ÎÁ ŽμÁÓÔÅ ÙÇÉŽ×. Ç. §Á ľÎÔÉÁ ËÁÉ È ÇÌÑÓÓÁ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ËÁÉ ÓÔÈÎ ÏμÉ̽Á. Ä . ™ ÁμÙÌ¡ÓÈ Å½ÎÁÉ »ÎÚÙμÏ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÐÁÇËÒÅÁÔÉ˾ ÙÇÒ¾ Å. ™ ØÏ̼ ÅËËÒ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÙËÑÔÉ. ÓÔ. ‹ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ÁÐÏÒÒÏÆ¡ÔÁÉ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ μ»ÒÏ× ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ËÁÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ ÔÁ ˾ÐÒÁÎÁ. 2. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ‘ μÅ ÁÙÔÏÀ× ÔÈ× –: ‘

–

—ÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× ¤ÉÓÏÆ¡ÇÏ×

ÐÒÏÖÕŽ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ

‹¡ÌÉÏ

ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ

ÙÔÉË»× ½ÎÅ×

ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾

‹ÔÏμ¡ØÉ

ÁμÙÌ¡ÓÈ

‡ÁØÀ »ÎÔÅÒÏ

ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ

3. ‡Ñ× ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾× ËÁÉ ÐÑ× Ï ØÙ̾×;

77


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. Á . …, Â. … , Ç .‹., Ä . …., Å. ‹., ÓÔ . … 2. —ÎÔÅÒÉË»× Ì¡ØÎÅ× - ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ, ¤ÉÓÏÆ¡ÇÏ× - ÐÒÏÖÕŽ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ‹¡ÌÉÏ - ÁμÙÌ¡ÓÈ ÙÔÉË»× ½ÎÅ× - ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ ‹ÔÏμ¡ØÉ - ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ 3. ™ лÃÈ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÊÅËÉΡ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ¾ÐÏÙ ÅËŽ ǽÎÅÔÁÉ È μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× μÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ, ÅÎÑ ÂÏÈÕÏÀÎ È ÇÌÑÓÓÁ ËÁÉ ÔÏ Ó¡ÌÉÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ¾ÐÖ× È ÁμÙÌ¡ÓÈ. ®ÔÓÉ ÄÈμÉÏÙÒÇŽÔÁÉ Ï ÂÌÖμ¾× ÐÏÙ μÅÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÐÏÓÈ ÐÅÒΡ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ, ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ‹ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÁÎÁÄÅÀÅÔÁÉ ËÁÉ ÁÎÁμÅÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÐÅÒÉ»ØÅÉ »ÎÚÙμÁ ËÁÉ ÙÄÒÏØÌÖÒÉ˾ ÏÊÀ, ÐÏÙ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÉ× ÐÒÖÔÅÝÎÅ×. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ØÙ̾×.

2.4 ƒÉÁÔÒÏƼ ËÁÉ «ÇŽÁ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ, ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×, ÅÌÁɾÌÁÄÏ, ÚÖÉ˾ ̽ÐÏ×, ľÎÔÉÁ, ÁÄÁμÁÎÔ½ÎÈ, ÏÄÏÎÔ½ÎÈ, ÔÅÒÈľÎÁ ,ÏÙ̽ÔÉÄÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÅÌÌÈÎÉ˼ ÐÁÒÁÄÏÓÉÁ˼ ÄÉÁÔÒÏƼ, ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ È μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ, ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ËÙÒ½Ö×: – ÅÌÁɾÌÁÄÏ – áÒÉÁ – ¾ÓÐÒÉÁ – ÐÏÌÌ¡ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÌÁØÁÎÉË¡. ➤ ™ ÄÉÁÔÒÏƼ ÁÙÔ¼ ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÉÄÁÎÉ˼, ÇÉÁÔ½ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ËÁÉ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÐÏÌÌ»× ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×, ÅÎÑ ÐÁÒ¡ÌÌÈÌÁ ÐÅÒÉÏÒ½ÚÅÉ ËÁÉ ÔÈÎ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ Ë¾ËËÉÎÏÙ ËÒ»ÁÔÏ× ËÁÉ ÚÖÉËÏÀ ̽ÐÏÙ×, ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÏÄÈǼÓÅÉ ÓÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ËÁÒÄÉÏÐÁÕÅÉÑÎ ¼ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ. ➤ ¤É ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ× ÄÅÎ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ Áо ÔÏ »ÎÔÅÒÏ, ¾μÖ× Å½ÎÁÉ ØÒ¼-

78


ÓÉμÅ× ÇÉÁÔ½ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ. ➤ ™ μ¡ÓÈÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÇÉÁ ¾ÌÈ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÕÒ»ÃÈ×, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÆÒÏÎÔ½ÚÏÙμÅ ÔÈÎ ËÁ̼ ÙÇŽÁ ÔÖÎ ÄÏÎÔÉÑÎ μÁ×. ➤ §Á ľÎÔÉÁ ÐÁ½ÚÏÙÎ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ μ¡ÓÈÓÈ, ÓÔÈÎ ÏμÉ̽Á ËÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉÓÕÈÔÉ˼ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ μÁ×, ÇÉ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÔÁ ÂÏÙÒÔÓ½ÚÏÙμÅ 2-3 ÆÏÒ»× ÔÈÎ Èμ»ÒÁ, ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÏÙμÅ ÔÁ ÇÌÙË¡ ËÁÉ ÔÁ ÁÎÁÃÙËÔÉË¡ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÁ ÇÅÀμÁÔÁ ËÁÉ ÎÁ ÅÐÉÓËÅÐÔ¾μÁÓÔÅ ÔÏÎ ÏÄÏÎÔ½ÁÔÒÏ ÔÁËÔÉË¡. ➤ —¡Î ÄÅÎ ÆÒÏÎÔ½ÓÏÙμÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ μÁ× Ô¾ÔÅ ÏÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÓÔ¾μÁ μÁ×, ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ Ó¡ËØÁÒÁ (ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ) ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÏÊ»Á. §Á ÏÊ»Á ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÏÙÎ ÔÈÎ ÁÄÁμÁÎÔ½ÎÈ (Óμ¡ÌÔÏ ÔÏÙ ÄÏÎÔÉÏÀ), ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÏÙÎ ÔÈÎ ÏÄÏÎÔ½ÎÈ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÁÕÀÔÅÒÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ È ÔÅÒÈľÎÁ. §Á ÏÊ»Á ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÏÙÎ ËÁÉ ÔÁ ÏÀÌÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ È ÏÙ̽ÔÉÄÁ.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤ …¤‚š‘ ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×: ŽÎÁÉ ¡ÆÕÏÎÅ× ÓÔÁ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÓÔÁ ÌÁØÁÎÉË¡, ÐÏÙ »ØÏÙÎ ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ, ÅÐÅÉļ ÔÁ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÁÙԾΠÔÏÎ ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÁ.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÅ× ÔÒÏÆ»× ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ È ÅÌÌÈÎÉ˼ ÐÁÒÁÄÏÓÉÁ˼ ÄÉÁÔÒÏƼ; ‚ÉÁÔ½ ÔÈ ÕÅÖÒÏÀμÅ ÉÄÁÎÉ˼ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ μÁ×; ™ ÅÌÌÈÎÉ˼ ÐÁÒÁÄÏÓÉÁ˼ ÄÉÁÔÒÏƼ, ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ È μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ, ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ËÙÒ½Ö× ÅÌÁɾÌÁÄÏ, áÒÉÁ, ¾ÓÐÒÉÁ, ÐÏÌÌ¡ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÌÁØÁÎÉË¡. ™ ÄÉÁÔÒÏƼ ÁÙÔ¼ ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÉÄÁÎÉ˼, ÇÉÁÔ½ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ËÁÉ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÐÏÌÌ»× ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ×, ÅÎÑ ÐÁÒ¡ÌÌÈÌÁ ÐÅÒÉÏÒ½ÚÅÉ ËÁÉ ÔÈÎ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ Ë¾ËËÉÎÏÙ ËÒ»ÁÔÏ× ËÁÉ ÚÖÉËÏÀ ̽ÐÏÙ×, ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÏÄÈǼÓÅÉ ÓÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ËÁÒÄÉÏÐÁÕÅÉÑÎ ¼ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ. 2. ‡Ñ× ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ È ËÁÔÁÓÔÒÏƼ ÔÈ× ÁÄÁμÁÎÔ½ÎÈ× ËÁÉ ÔÈ× ÏÄÏÎÔ½ÎÈ×;

79


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

¹ÔÁÎ ÄÅÎ ÆÒÏÎÔ½ÓÏÙμÅ ÔÁ ľÎÔÉÁ μÁ× Ô¾ÔÅ ÏÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÓÔ¾μÁ μÁ×, ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ Ó¡ËØÁÒÁ (ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ) ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÏÊ»Á. §Á ÏÊ»Á ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÏÙÎ ÔÈÎ ÁÄÁμÁÎÔ½ÎÈ (Óμ¡ÌÔÏ ÔÏÙ ÄÏÎÔÉÏÀ), ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÏÙÎ ÔÈÎ ÏÄÏÎÔ½ÎÈ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÁÕÀÔÅÒÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ È ÔÅÒÈľÎÁ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ‘о ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÎÁ ÅÐÉÌ»ÊÅÔÅ ËÁÉ ÎÁ ÙÐÏÇÒÁμμ½ÓÅÔÅ ÁÙÔ»× ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ËÁ̼ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ×. ‘СÎÔÈÓÈ: – §ÒÑÖ ÁÒÇ¡, μÁÓÑÎÔÁ× ËÁÌ¡ ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÏÙ – §ÒÑÖ ¾ÐÏÔÅ ÐÅÉÎ¡Ö – ‹ÔÁ ÇÅÀμÁÔÁ μÏÙ ÙСÒØÅÉ ÐÏÉËÉ̽Á ÔÒÏÆÑÎ – ‡½ÎÖ ÁÎÁÃÙËÔÉË¡ ¾ÐÏÔÅ ÄÉÃ¡Ö – ƒÅÎ ÔÒÑÖ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÌÁØÁÎÉË¡ ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ μÏÙ ÐÒÏÓÆ»ÒÏÙÎ Ô½ÐÏÔÁ – ¹ÔÁÎ ÔÒÑÖ ÇÌÙ˾ ÐÌ»ÎÖ μÅÔ¡ ÔÁ ľÎÔÉÁ μÏÙ. – ™ ÄÉÁÔÒÏƼ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ, μ½Á ¼ ÄÀÏ ÆÏÒ»× ÔÈÎ ÅÂÄÏμ¡ÄÁ ¾ÓÐÒÉÁ. 2. ¢Á ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ ÐÒÏÓÅËÔÉË¡ ÔÁ ÇÅÀμÁÔÁ ÐÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÉ× ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: Á. ‡ÏÉÏ Áо ÔÁ ÄÀÏ ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÓÔÈ μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ; ¢Á ÁÉÔÉÏÌÏǼÓÅÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×: Â. ‡ÏÉÅ× ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ μÁ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ È ÓÙØμ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ ÔÒÏÆÑÎ ÐÏÙ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ »ÎÁ ÇÅÀμÁ ÐÏÙ ÄÅÎ ÂÁÓ½ÚÅÔÁÉ ÓÔÈÎ μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. §Ï ÇÅÀμÁ ‘ ÇÉÁÔ½ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÆÒÏÀÔÁ ËÁÉ ÌÁØÁÎÉË¡ Â. œÐÏÒŽ ÎÁ μÁ× ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ ÔÅÒÈľÎÁ, ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×, ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ.

80


‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ E‡ANA…H‡TIKE‹ EP TH‹EI‹ §¤« ‹XO…IKOY –š–…š¤«

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. μÉËÒ¾ÔÅÒÏÙ× – ÃÅÙÄÏоÄÉÁ – ÅÎÄÏËÙÔÔÁÒÉ˼ лÃÈ Â. ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ ¼ ÐÁÒÁÇÖÇϽ – ÅÔÅÒ¾ÔÒÏÆÏÉ – ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ»× Ç. ÓÔ¾μÁ – Ó¡ÌÉÏ – ÁμÀÌÏÙ – ÇÁÓÔÒÉËÏÀ ÏÊ»Ï× – ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ 2. ¢Á ÙÐÏÇÒÁμμ½ÓÅÔÅ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÐÏÙ ÄÅÎ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ: ‘СÎÔÈÓÈ: ÁμÏÉ¡ÄÁ , Ç¡ÔÁ, ÀÄÒÁ, ÓÐÏÙÒǽÔÉ 3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ (+) ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ «ÓÙμÆÖÎÑ» ¼ «ÄÉÁÆÖÎÑ» ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÁÎ ÓÙμÆÖÎŽÔÅ ¼ ÄÉÁÆÖÎŽÔÅ μÅ ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ÐÒÑÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ×. ‘СÎÔÈÓÈ: ‹«œ ¢  œÅ ÔÈ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ

ƒš‘ ¢  +

ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ §Á ÆÙÔ¡ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ μÅ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ

+

§Á ÚÑÁ μ»ÓÖ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ× ÐÒÏμÈÕÅÀÏÎÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×

+

™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ŽÎÁÉ ÁÐÏÉËÏÄÏμÈÔ¼×

+

‘Î ÁËÏÌÏÙÕÑ ÔÈÎ μÅÓÏÇÅÉÁ˼ ĽÁÉÔÁ, È ÄÉÁÔÒÏƼ μÏ٠ŽÎÁÉ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ

+

81


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

4. ‘ÓÕÅÎÅ½× ÏÉ ÏÐϽÏÉ »ØÏÙÎ ÙÐÏÂÌÈÕŽ ÓÅ ÁÆÁ½ÒÅÓÈ ÓÔÏμ¡ØÏÙ ÓÙÎÅؽÚÏÙÎ ÔÈ ÚÖ¼ ÔÏÙ× ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÎÔÁ× ÐÏÌÀ ÓÙØΡ μÉËÒ»× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ÔÒÏÆ¼× ÔÅμÁØÉÓμ»ÎÅ× ÓÅ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ ËÏμμ¡ÔÉÁ. ¢Á ÐÒÏÓÐÁÕ¼ÓÅÔÅ ÎÁ ÅÊÈǼÓÅÔÅ ÔÏ ÇÅÇÏÎ¾× ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÑÎÔÁ× ÔÉ× ÇÎÑÓÅÉ× ÐÏÙ ÁÐÏËÔ¼ÓÁÔÅ ÓÅ ÁÙԼΠÔÈÎ ÅξÔÈÔÁ. ‘СÎÔÈÓÈ: ¹ÔÁÎ ÄÅÎ ÙСÒØÅÉ ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ Å½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾ ¾ÔÉ È Ð»ÃÈ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÄÀÓËÏÌÈ, ÇÉÁÔ½ ÆÙÓÉÏÌÏÇÉË¡ ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÁÎÁÄÅÀÅÉ ÔÏÎ ÂÌÖμ¾ ËÁÉ ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÔÏÎ ÁÎÁËÁÔÅÀÅÉ μÅ ÔÏ ÇÁÓÔÒÉ˾ ÙÇÒ¾, ÐÏÙ ÓÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÄÅÎ ÙСÒØÅÉ , ¡ÒÁ È ÔÒÏƼ ÐÅÒΡ Áо ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ÓÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ËÁÌ¡ ÔÅμÁØÉÓμ»ÎÈ ÓÅ ¾ÓÏ ÔÏ ÄÙÎÁԾΠμÉËÒ¾ÔÅÒÁ ËÏμμ¡ÔÉÁ. 4. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ: ‘СÎÔÈÓÈ: ¾ÒÇÁÎÏ ‹Ô¾μÁ

¥¾ÌÏ× ÔÏÙ ÓÔÈΠлÃÈ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ œ¡ÓÈÓÈ ÔÒÏÆ¼× - лÃÈ ÁμÀÌÏÙ

¡ÒÙÇÇÁ×

›ÁÔ¡ÐÏÓÈ

¤ÉÓÏÆ¡ÇÏ×

‹ÀÎÄÅÓÈ ÓÔ¾μÁÔÏ× – ÓÔÏμ¡ØÏÙ

‹ÔÏμ¡ØÉ

ƒÉ¡ÓÐÁÓÈ ÐÒÖÔÅÛÎÑÎ

…ÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ

¤ÌÏË̼ÒÖÓÈ Ð»ÃÈ× ËÁÉ ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ

‡ÁØÀ »ÎÔÅÒÏ

‘ÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÎÅÒÏÀ-ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ËÏÐÒ¡ÎÖÎ

7. ‚ÎÖÒ½ÚÏÎÔÁ× ¾ÔÉ ÔÏ μ¼ËÏ× ÔÏÙ ÌÅÐÔÏÀ ÅÎÔ»ÒÏ٠ŽÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 6 μ»ÔÒÁ ËÁÉ ÔÏÙ ÐÁØ»Ï× ÅÎÔ»ÒÏÙ ÐÅÒ½ÐÏÙ 1.5 μ»ÔÒÏ, ÎÁ ÙÐÏÌÏǽÓÅÔŠоÓÏ ØÒ¾ÎÏ ÕÁ ØÒÅÉÁÓÔŽ μ½Á ÆÙÔÉ˼ ½ÎÁ Áо ÔÈ ÓÔÉÇμ¼ ÐÏÙ ÕÁ ÅÇËÁÔÁÌŽÃÅÉ ÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ μ»ØÒÉ ÎÁ ÅÊ»ÌÕÅÉ Áо ÔÏÎ ÐÒÖËÔ¾. ¢Á ÕÅÖÒ¼ÓÅÔÅ ÄÅÄÏμ»ÎÏ ¾ÔÉ È ÆÙÔÉ˼ ½ÎÁ ÄÉÁÎÀÅÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ 1.5 μ»ÔÒÏ ÓÅ μÉÓ¼ ÑÒÁ.

82

‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÓÙÎÏÌÉ˾ μ¼ËÏ× ÌÅÐÔÏÀ ËÁÉ ÐÁØ»Ï× ÅÎÔ»ÒÏ٠ŽÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 7.5 μ»ÔÒÁ ¡ÒÁ È ÆÙÔÉ˼ ½ÎÁ ÕÁ ÄÉÁÎÀÓÅÉ ÔÈÎ ÁоÓÔÁÓÈ ÓÅ: 30x 7.5/1.5=150 ÌÅÐÔ¡ ¼ 2.5 ÑÒÅ×.


8. §Ï 1956 μ½Á Ïμ¡ÄÁ ÅÐÉÓÔÈμ¾ÎÖÎ ÐÒÁÇμÁÔÏÐϽÈÓÅ »ÎÁ ÐŽÒÁμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÐÉÓÔÑÓÅÉ ÔÈÎ ÅнÄÒÁÓÈ ÔÏÙ ÆÕÏÒ½ÏÙ ÓÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ÔÅÒÈľÎÁ× ÓÔÁ ľÎÔÉÁ ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ. ‚ÉÁ ÔÏ ÓËÏо ÁÙÔ¾ ÔÁ ÐÁÉÄÉ¡ μÉÁ× ÐÅÒÉÏØ¼× »ÐÉÎÁÎ ÎÅÒ¾ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï Å½ØÅ ÐÒÏÓÔÅÕŽ ÆÕ¾ÒÉÏ, ÅÎÑ ÔÁ ÐÁÉÄÉ¡ μ½Á× ¡ÌÌÈ× ÐÅÒÉÏØ¼× »ÐÉÎÁÎ ÎÅÒ¾ ØÖÒ½× ÆÕ¾ÒÉÏ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÏÉ ÅÐÉÓÔ¼μÏÎÅ× ÓÙλËÒÉÎÁÎ ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ ØÖÒ½× ÔÅÒÈľÎÁ ÓÔÉ× ÄÀÏ ÐÅÒÉÏØ»×. §Á ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ĽÎÏÎÔÁÉ ÓÔÏΠнÎÁËÁ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ‘о ÔÈÎ ÓÀÇËÒÉÓÈ ÓÙμÐÅÒÁ½ÎÏÙμÅ ¾ÔÉ ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ ÐÏÙ ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÔÅÒÈľÎÁ ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ÓÔÉ× ÐÅÒÉÏØ»× ÓÔÉ× ÏÐϽÅ× Å½ØÅ ÐÒÏÓÔÅÕŽ ÆÕ¾ÒÉÏ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. –. §Á ÔÅÌÅÙÔÁ½Á ØÒ¾ÎÉÁ È ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ÔÈ× ÔÅÒÈľÎÁ× ÓÔÁ ÐÁÉÄÉ¡ »ØÅÉ μÅÉÖÕŽ ÅÐÅÉļ ÏÉ ÏÄÏÎÔ¾ËÒÅμÅ× ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÆÕ¾ÒÉÏ ËÁÉ ÏÉ ÏÄÏÎÔ½ÁÔÒÏÉ Ë¡ÎÏÙÎ ÆÕÏÒ½ÖÓÈ ÓÔÁ ľÎÔÉÁ ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ. 9. ¤ нÎÁËÁ× ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ ÄŽØÎÅÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ (ÓÅ KJ) ÐÏÙ ÐÅÒÉËÌŽÅÔÁÉ ÓÅ 100g ÏÒÉÓμ»ÎÖÎ ÔÒÏÆÑÎ ÐÏÙ ÔÒÑμÅ ËÁÕÈμÅÒÉΡ. ¤É ÓÔ¼ÌÅ× ‘, –, ‚ ËÁÉ ƒ, ÄŽØÎÏÙÎ ( ØÖÒ½× ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÁ) ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÖÎ ÐÒÖÔÅÛÎÑÎ, ÔÏ٠̽ÐÏÙ×, ÔÖÎ ÙÄÁÔÁÎÕÒ¡ËÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÔÁÉ ÓÅ ËÁÕÅμ½Á Áо ÔÉ× ÔÒÏÆ»×: Á. ‡ÏÉÁ ÔÒÏƼ ÐÅÒÉËÌŽÅÉ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÔÏ μÉËÒ¾ÔÅÒÏ ÐÏÓ¾ ÅλÒÇÅÉÁ×; ‘СÎÔÈÓÈ: –ÏÀÔÙÒÏ , Ç¡ÌÁ. Â. ‡ÏÉÁ Áо ÔÉ× ÓÔ¼ÌÅ× ‘, –, ‚ ËÁÉ ƒ ÄŽØÎÅÉ ÔÈÎ ÐÅÒÉÅËÔÉ˾ÔÈÔÁ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÓÅ ÐÒÖÔÅÝÎÅ×, ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× , ̽ÐÈ, ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ× ËÁÉ ÎÅÒ¾; ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ÐÒÖÔÅÝÎÅ×, –. ÎÅÒ¾, ‚. ÙÄÁÔ¡ÎÕÒÁËÅ×, ƒ. ̽ÐÏ× Ç. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ ÄÀÏ ÔÒ¾ÆÉμÁ ÔÁ ÏÐϽÁ ÄÅÎ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÏΠнÎÁËÁ, ÁÌÌ¡ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ μ½Á ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ‘СÎÔÈÓÈ: ÒÏÀÔÁ, ÐÒ¡ÓÉÎÁ ÌÁØÁÎÉË¡.

83


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 2Ï

84

—ÐÏμ»ÎÖ× Áо ÔÏ 2Ï ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ: ❑ ¨Ã ÍÂÖÖÃÔà ÍÃË ÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿, ÆËÃÕÒÑÂÐ Öà ÚÊμËÍ¢ μÀÔËà ÖÊÙ ÖÔÑȾ٠ÖÑÛÙ ÍÃË ÒÿÔÐÑÛÐ ÇнÔÉÇËà ÉËà Ðà ÇÒËÖÇνÕÑÛÐ ÎÇËÖÑÛÔÉ¿ÇÙ ÖÑÛÙ. ❑ ¥Ë ÈÛÖËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÑÐÑμ¢ÜÑÐÖÃË ÒÃÔÃÉØÉÑ¿ ¾ ÃÛÖÀÖÔÑÈÑË ÍÃË ÎÃμÄ¢ÐÑÛÐ ÖÊÐ ÖÔÑȾ ÖÑÛÙ μ½ÕØ ÖÊÙ ÈØÖÑÕÂÐ×ÇÕÊÙ. œÃÖ¢ ÖÊÐ ÈØÖÑÕÂÐ×ÇÕÊ, Öà ÈÛÖ¢ ÆÇÕμÇÂÑÛÐ ÆËÑÌÇ¿ÆËÑ ÖÑÛ ¢Ð×ÔÃÍà ÃÒÀ ÖÑРýÔÃ, ÐÇÔÀ ÃÒÀ ÖÑ ½ÆÃÈÑÙ ÍÃË μÇ ÖÊÐ ÚÎØÔÑÈÂÎÎÊ ÖØÐ ÚÎØÔÑÒÎÃÕÖÓÐ ÖÑÛÙ ÆÇÕμÇÂÑÛÐ ÊÎËÃ; ÇнÔÉÇËÃ, ÇÐÓ ÒÃÔ¢ÉÇÖÃË ÉÎÛÍÀÜÊ ÍÃË ÑÌÛÉÀÐÑ, ÒÑÛ ÇÎÇÛ×ÇÔÓÐÇÖÃË ÕÖÊÐ ÃÖμÀÕÈÃËÔÃ. ❑ ¥Ë ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÎÃμÄ¢ÐÑÛÐ ÖÊÐ ÖÔÑȾ ÖÑÛÙ ÖÔÓÉÑÐÖÃÙ ¢ÎÎÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, νÉÑÐÖÃË ÇÖÇÔÀÖÔÑÈÑË, ÇÐÓ ÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÖÔ½ÈÑÐÖÃË μÇ ÐÇÍÔÑÂÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ ¾ ÐÇÍÔ¢ Öμ¾μÃÖà ÑÔÉÃÐËÕμÓÐ, νÉÑÐÖÃË ÃÒÑËÍÑÆÑμÊÖ½Ù. ❑ ¥Ë μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿, ÀÒØÙ Ê ÃμÑËÄ¢ÆÃ, ÆËÃÕÒÑÂÐ ÖÊÐ ÖÔÑȾ ÕÖÑ ÇÕØÖÇÔËÍÀ ÖÑÛ ÍÛÖÖ¢ÔÑÛ ÖÑÛÙ, ÆÊÎÃƾ Í¢ÐÑÛÐ ÇÐÆÑÍÛÖÖÃÔË; Ò½ÅÊ. ❑ ŒÖà ÃÕÒÀÐÆÛÎÃ Ê ÖÔÑȾ ÒÇÔТ ÕÖÑÐ ÒÇÒÖËÍÀ ÕØξÐà ¾ ÕÖÊÐ ÒÇÒÖË; ÍÑËÎÀÖÊÖÃ, ÀÒÑÛ É¿ÐÇÖÃË ÇÌØÍÛÖÖÃÔË; Ò½ÅÊ ÍÃË ÕÖÊ ÕÛнÚÇËà ÕÖÑ ÇÕØÖÇÔËÍÀ ÖØÐ ÍÛÖÖ¢ÔØÐ É¿ÐÇÖÃË ÇÐÆÑÍÛÖÖÃÔË; Ò½ÅÊ. ❑ ¨Ã ÕÒÑÐÆÛÎØÖ¢ ½ÚÑÛÐ ÖÑÐ ÒÇÒÖËÍÀ ÕØξÐà – ÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ: ÖÑ ÕÖÀμÃ, ÖÑРȢÔÛÉÉÃ, ÖÑÐ ÑËÕÑÈ¢ÉÑ, ÖÑ ÕÖÑμ¢ÚË, ÖÑ ½ÐÖÇÔÑ. ❑ ¨Ñ ÒÇÒÖËÍÀ ÕÂÕÖÊμà ÖÑÛ ÃÐ×ÔÓÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÖÊÐ ÕÖÑμÃÖË; ÍÑËÎÀÖÊÖÃ, ÖÑРȢÔÛÉÉÃ, ÖÑÐ ÑËÕÑÈ¢ÉÑ, ÖÑ ÕÖÑμ¢ÚË, ÖÑ ÎÇÒÖÀ ½ÐÖÇÔÑ, ÖÑ ÒÃÚ ½ÐÖÇÔÑ ÍÃË ÖÑÛÙ ÒÔÑÕÃÔÖÊμ½ÐÑÛÙ ÃƽÐÇÙ (ÕËÇÎÑÉÀÐÑË ÃƽÐÇÙ, Ò¢ÉÍÔÇÃÙ, ÕÛÍÓÖË). ❑ š ÆË¢ÕÒÃÕÊ ÖÊÙ ÖÔÑȾ٠ÌÇÍËТ ÃÒÀ ÖÑ ÕÖÀμÃ, ÀÒÑÛ μÇ Öà ÆÀÐÖËà ɿÐÇÖÃË Ê μ¢ÕÊÕÊ ÍÃË μÇ ÖÊÐ ÄѾ×ÇËà ÖÊÙ ÉÎÓÕÕÃÙ ÍÃË ÖÑÛ Õ¢ÎËÑÛ ÒÑÛ ÒÇÔ˽ÚÇË ÖÊÐ ÃμÛ΢ÕÊ, ÕÚÊμÃÖ¿ÜÇÖÃË Ñ ÄÎØμÀÙ. ¥ ÄÎØμÀÙ ÕÛÐÇÚ¿ÜÇË ÕÖÑРȢÔÛÉÉÃ, ÍÃË μÇÖ¢ ÕÖÑÐ ÑËÕÑÈ¢ÉÑ, ÉËà Ðà ÈÖ¢ÕÇË ÕÖÑ ÕÖÑμ¢ÚË. ŒÖÑ ÕÖÑμ¢ÚË, Ñ ÄÎØμÀÙ ÃÐÃÍÃÖÇÂÇÖÃË μÇ ÖÑ ÉÃÕÖÔËÍÀ ÛÉÔÀ, ÒÑÛ ÄÑÊ×¢ ÕÖÊ ÆË¢ÕÒÃÕÊ ÖØÐ ÒÔØÖÇÝÐÓÐ ÍÃË ÆÊμËÑÛÔÉÇ¿ÖÃË Ñ ÚÛÎÀÙ. š Ò½ÅÊ ÑÎÑÍÎÊÔÓÐÇÖÃË ÕÖÑ ÎÇÒÖÀ ½ÐÖÇÔÑ, μÇ ÖÊÐ ÄѾ×ÇËà ÖÑÛ ÒÃÉÍÔÇÃÖËÍÑ ÛÉÔÑ ÍÃË ÖÊÙ ÚÑξÙ, ÒÑÛ ÄÑÊ×¢ ÕÖÊ ÆË¢ÕÒÃÕÊ ÖØÐ ÎË-


ÒÓÐ. ’ÒÀ ÖËÙ ÇÐÖÇÔËͽ٠΢ÚÐÇÙ ÖÑÛ ÎÇÒÖÑ ÇÐÖ½ÔÑÛ É¿ÐÇÖÃË Ê ÃÒÑÔÔÀÈÊÕÊ ÖØÐ ×ÔÇÒÖËÍÓÐ ÑÛÕËÓÐ, ÒÑÛ ÖÇÎËÍ¢ ÒÇÔÐÑÂÐ ÕÖÊÐ ÍÛÍÎÑÈÑÔ¿Ã ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ ÍÃË ½ÖÕË μÇÖÃȽÔÑÐÖÃË ÕÇ ÀÎÑ ÖÑ ÕÓμÃ. »Õà ÕÛÕÖÃÖËÍ¢ ÆÇÐ ÆËÃÕÒÓÐÖÃË ÍÃË ÆÇÐ ÃÒÑÔÔÑÈÓÐÖÃË, ÀÒØÙ ÑË ÈÛÖËͽ٠¿ÐÇÙ, ÒÇÔÐÑÂÐ ÕÖÑ ÒÃÚ ½ÐÖÇÔÑ ÍÃË ÃÒÑÄ¢ÎÎÑÐÖÃË μÇ ÖÊÐ μÑÔȾ ÍÑÒÔ¢ÐØÐ ÃÒÀ ÖÑÐ ÒÔØÍÖÀ. ❑ ¨Ã ÍÂÖÖÃÔà μÃÙ ÃÎ΢ ÍÃË Ê ÖÔÑȾ μÃÙ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÚÊμËÍ¢ μÀÔËÃ, ÀÒØÙ ÑË ÒÔØÖÇÝÐÇÙ, ÑË ÛÆÃÖ¢Ð×ÔÃÍÇÙ, Öà οÒÊ, ÖÑ ÐÇÔÀ, ÑË ÄËÖÃμ¿ÐÇÙ ÍÃË Öà ¢ÎÃÖà μÇÖ¢ÎÎØÐ, ÒÑÛ ÒÔ½ÒÇË Ðà ÎÃμÄ¢ÐÑÛμÇ ÃÒÀ οÉÑ ÍÃ×ÊμÇÔËТ, ÉËà Ðà ½ÚÑÛμÇ μ¿Ã ËÕÑÔÔÑÒÊμ½ÐÊ ÆËÃÖÔÑȾ. ❑ š ÇÎÎÊÐË; ÒÃÔÃÆÑÕËÃ; ÆËÃÖÔÑȾ, ÕÖÊÐ ÑÒÑ¿Ã ÄÃÕ¿ÜÇÖÃË Ê μÇÕÑÉÇËÃ; Æ¿ÃËÖÃ, ÒÇÔËÎÃμÄ¢ÐÇË ÍÛÔ¿ØÙ ÇÎÃËÀÎÃÆÑ, Å¢ÔËÃ, ÀÕÒÔËÃ, ÒÑÎ΢ ÈÔÑÂÖà ÍÃË ÎÃÚÃÐËÍ¢. ❑ ¨Ã ÆÀÐÖËà ÒÿÜÑÛÐ ÔÀÎÑ ÕÖÊÐ μ¢ÕÊÕÊ, ÕÖÊÐ ÑμËοà ÍÃË ÕÖÊÐ ÃËÕ×ÊÖË; ÇμÈ¢ÐËÕÊ μÃÙ. ˜¿ÐÃË ÃÒÃÔÿÖÊÖÑ Ðà Öà ÈÔÑÐÖ¿ÕÑÛμÇ ÉËÃÖ¿ ÑË μËÍÔÑÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÜÑÛÐ ÕÖÑ ÕÖÀμà μÃÙ, ÒÃÔ¢ÉÑÛÐ Ñ̽à ÍÃË ÒÔÑÍÃÎÑÂÐ ÖÇÔÊÆÀÐà ÍÃË ÑÛοÖËÆÃ.

‡Ò¾ÓÌÈÃÈ ÏÙÓÉÑÎ ËÁ½ лÃÈ

85


3. œ—§‘¤¥‘ ›‘š ‘‡¤–¤…™ ¤«‹š ¢ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ, ÄÉ¡ØÙÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× ¼ÄÈ μ¡ÕÁμÅ, ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ μÅ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÔÉ× ÏÙÓ½Å×, ÐÏÙ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ×, ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ➤ ‡Ö× ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÅÉ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ; ➤ §Ï ËÀÔÔÁÒÏ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÅÉ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ μÅμÂÒ¡ÎÈ×. ®ÎÁ× ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ× ÔÒ¾ÐÏ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÅÒÎÏÀÎ ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÓÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÁÉ ÁÎÔ½ÓÔÒÏÆÁ, μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ×, ŽÎÁÉ È ÄÉ¡ØÙÓÈ. ➤ ®ÔÓÉ ¾ÔÁÎ ÔÁ μ¾ÒÉÁ μÉÁ× ÏÙÓ½Á× Å½ÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ »ÊÖ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ Áо ¾,ÔÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ, Ô¾ÔÅ ÁÙÔ¡ ÔÁ μ¾ÒÉÁ «ÁÐÌÑÎÏÎÔÁÉ» , ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ÄÈÌÁļ ÐÒÏ× ÔÁ μ»ÓÁ. ➤ —ÐÏμ»ÎÖ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ØÙÓÈ, ÔÁ μ¾ÒÉÁ μ½Á× ÏÙÓ½Á× ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÐÁÕÈÔÉË¡ Áо ÔÏ ÐÙËξÔÅÒÏ ÄÉ¡ÌÙμÁ ÐÒÏ× ÔÏ ÁÒÁɾÔÅÒÏ, ¼ Áо ÔÈÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÐÒÏ× ÔÈÎ μÉËÒ¾ÔÅÒÈ, μ»ØÒÉ ÏÉ ÄÀÏ ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÉ×, ÎÁ ǽÎÏÙÎ ½ÓÅ×. ➤ ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÄÉ¡ØÙÓÈ× Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÁÕÈÔÉË¡, ÄÈÌÁļ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅÎ ÄÁÐÁÎÏÀÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ǽÎÅÉ.

3.1 ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ È ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ, ÄÉ¡ØÙÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ¾ÐÖ× È ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ× μ»ÓÖ ÔÈ× ÄÉ¡ØÙÓÈ×. ➤ §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ »ØÏÙÎ ËÁÉ ¡ÌÌÏÙ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÐÉÏ ÐÏÌÀÐÌÏËÏÙ× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ×.

87


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

3.2 ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ È ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÊÀÌÖμÁ, ÆÌϽÖμÁ, ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ, ÓÔ¾μÁÔÁ, ÓÙÓÔÏ̼, ÄÉÁÓÔÏ̼, ÄÉÁÐÎϼ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

88

➤ §Á ÆÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ ÔÏÎ ÁÇÖǾ ÉÓÔ¾, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ÊÀÌÖμÁ ËÁÉ ÔÏ ÆÌϽÖμÁ. ➤ §Ï ÊÀÌÖμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÓÀÎÏÌÏ ÁÇÇŽÖÎ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÅ× ÓÅ ÁÙÔ¾, Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ, ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ. ➤ ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÔÏ ÆÌϽÖμÁ ŽÎÁÉ ÔÏ ÓÀÎÏÌÏ ÔÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÏÙÓ½Å×, Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. ➤ ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÇÌÙ˾ÚÈ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÅÎ¾× ÆÙÔÏÀ, μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ, ÄÉÁÌÙμ»ÎÈ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÆÌÏÉÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ. §Á «ÎÅÀÒÁ» ÐÏÙ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÐÏÌÌ¡ μÉËÒ¡ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÁÇÖÇÏÀ ÉÓÔÏÀ. ➤ ‚ÉÁ ÎÁ ËÁÔÁÌ¡ÂÏÙμÅ ÐÖ× ÒÙÕμ½ÚÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ¾ÔÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁÎ ÉÓÔ¾, ÔÈÎ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ. ¤ Ò¾ÌÏ× ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× Å½ÎÁÉ : Á) ÎÁ ËÁÌÀÐÔÅÉ ÔÏ ÆÀÌÌÏ Â) ÎÁ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ. ➤ ™ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÐÏÌÀ ËÏÎÔ¡ ÔÏ »ÎÁ ÓÔÏ ¡ÌÌÏ, ËÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÓÔÏμ¡ÔÖÎ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ, ÑÓÔÅ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÎÁ ÁÎϽÇÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ËÌŽÎÏÙÎ. ®ÔÓÉ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡ ¼ ËÌÅÉÓÔ¡, ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ➤ ¹ÔÁÎ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡: – ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ×. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ. – —ÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ➤ ™ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÁÙÔ¼ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÄÉÁÐÎϼ. ™ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÐÒÏËÁÌŽ ÔÈÎ ¡ÎÏÄÏ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ×, μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ. ®ÔÓÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÁÎÁÐÌÈÒÑÎÅÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÏÙ Ø¡ÎÅÔÁÉ


Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ, μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÐÎϼ, ÄÈÌÁļ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁ× ÎÅÒ¾ Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ×, μÅ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤ …¤‚š‘ ÓÙÓÔÏ̼: Áо ÔÏ Ò¼μÁ ÓÙÓÔ»ÌÌÖ = ÐÅÒÉÏÒ½ÚÖ ¼ ÅÌÁÔÔÑÎÖ ÔÏ μ¼ËÏ×, ÔÈÎ »ËÔÁÓÈ, ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÅÎ¾× ÐÒ¡ÇμÁÔÏ×, (ÁÎÔ½ÕÅÔÏ: È ÄÉÁÓÔÏ̼) ÄÉÁÓÔÏ̼: Áо ÔÏ Ò¼μÁ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÖ = ÐÌÁÔÁ½ÎÖ, ÁÙÊ¡ÎÖ ÔÉ× ÄÉÁÓÔ¡ÓÅÉ×, (ÁÎÔ½ÕÅÔÏ: È ÓÙÓÔÏ̼)

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ »ÎÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Áо ÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ ÓÁ× ÚÖ¼; ‘СÎÔÈÓÈ: ƒÉ¡ØÙÓÈ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÏ ÆÁÉξμÅÎÏ ËÁÔ¡ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÔÁ μ¾ÒÉÁ μ½Á× ÏÙÓ½Á× ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÐÁÕÈÔÉË¡ Áо ÔÏ ÐÙËξÔÅÒÏ ÄÉ¡ÌÙμÁ ÐÒÏ× ÔÏ ÁÒÁɾÔÅÒÏ, ¼ Áо ÔÈÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÐÒÏ× ÔÈÎ μÉËÒ¾ÔÅÒÈ, μ»ØÒÉ ÏÉ ÄÀÏ ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÉ×, ÎÁ ǽÎÏÙÎ ½ÓÅ×. H ÄÉ¡ØÙÓÈ Å½ÎÁÉ »ÎÁ× ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ× ÔÒ¾ÐÏ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÅÒÎÏÀÎ ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÓÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÁÉ ÁÎÔ½ÓÔÒÏÆÁ, μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ×. ®ÎÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ŽÎÁÉ ¾ÔÉ ÁÎ ÁƼÓÏÙμÅ ÁÎÏÉØÔ¾ »ÎÁ μÐÏÙË¡ÌÉ ËÏ̾ÎÉÁ× ¼ ÅÎ¾× ÁÒÑμÁÔÏ×, Ô¾ÔÅ ÕÁ μÙÒ½ÓÅÉ ÔÏ ÄÖμ¡ÔÉÏ Áо ÁÙԼΠÔÈÎ ËÏ̾ÎÉÁ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ Ì¾ÇÖ ÔÈ× ÄÉ¡ØÙÓÈ×. ƒÈÌÁļ μ¾ÒÉÁ ÔÈ× ËÏ̾ÎÉÁ× μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ μÐÏÙË¡ÌÉ, ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ μÅÇ¡ÌÈ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ, ÐÒÏ× ÔÏÎ Á»ÒÁ ÔÏÙ ÄÖμÁÔ½ÏÙ, ¾ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ μÉËÒ¼ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ. 2. œÅ ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ× ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ; ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ¾ÐÖ× È ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÅÐÅÉļ »ÒØÏÎÔÁÉ ¡μÅÓÁ ÓÅ ÅÐÁƼ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ μÅ ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ ÔÏÙ× μÅμÂÒ¡ÎÈ μÐÏÒÏÀÎ ÐÏÌÀ ÅÀËÏÌÁ ÎÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. 3. œÅ ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ËÙËÌÏÆÏÒÏÀÎ ÏÉ ÏÙÓ½Å× ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ; §Á ÆÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ »ÔÓÉ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡

89


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ ÔÏÎ ÁÇÖǾ ÉÓÔ¾, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ÊÀÌÖμÁ ËÁÉ ÔÏ ÆÌϽÖμÁ. §Ï ÊÀÌÖμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÓÀÎÏÌÏ ÁÇÇŽÖÎ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÅ× ÓÅ ÁÙÔ¾, Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ, ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÔÏ ÆÌϽÖμÁ ŽÎÁÉ ÔÏ ÓÀÎÏÌÏ ÔÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÏÙÓ½Å×, Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. 4. ‹Å ÐÏÉÏ μ»ÒÏ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÇÌÙ˾ÚÈ ËÁÉ ÐÖ× μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ËÀÔÔÁÒÁ; ™ ÇÌÙ˾ÚÈ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÅÎ¾× ÆÙÔÏÀ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ, ÄÉÁÌÙμ»ÎÈ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÆÌÏÉÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ. 5. ‡ÏÀ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ È ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ ËÁÉ ÐÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÈ×; §Á ÆÀÌÌÁ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁÎ ÉÓÔ¾, ÔÈÎ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÐÏÙ ËÁÌÀÐÔÅÉ ÔÏ ÆÀÌÌÏ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ËÁÉ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ. ™ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÐÏÌÀ ËÏÎÔ¡ ÔÏ »ÎÁ ÓÔÏ ¡ÌÌÏ, ËÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ μÉËÒÏÓËÏÐÉË¡ ÁÎϽÇμÁÔÁ, ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ. §Á ÓÔ¾μÁÔÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡, ¼ ËÌÅÉÓÔ¡, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. 6. §É ŽÎÁÉ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ; ‡Ñ× ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÁ ÆÙÔ¡; §Á ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ μÉËÒÏÓËÏÐÉË¡ ÁÎϽÇμÁÔÁ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ×. ›¡ÕÅ ÓÔ¾μÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÄÀÏ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÁÎÏÉÇÏËÌŽÎÏÙÎ, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ¹ÔÁÎ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡: – ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ×. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ. – —ÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ 7. §É ŽÎÁÉ È ÄÉÁÐÎϼ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ËÁÉ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ;

90

™ ƒÉÁÐÎϼ ŽÎÁÉ È ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÅÊ¡ÔμÉÓÈ× ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁ-


ÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ. ™ ÄÉÁÐÎϼ »ØÅÉ μÅÇ¡ÌÈ ÓÈμÁÓ½Á ÇÉÁÔ½ È ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÐÒÏËÁÌŽ ÔÈÎ ¡ÎÏÄÏ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ×, μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ. ®ÔÓÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÁÎÁÐÌÈÒÑÎÅÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÏÙ Ø¡ÎÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ, μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÐÎϼ, ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁ× ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ »ÄÁÆÏ×, μÅ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

8. ‡Ñ× ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ËÁÉ ÐÖ× ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÔÏÙ× ; §Á ÓÔ¾μÁÔÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎϽÇÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ËÌŽÎÏÙÎ, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ®ÔÓÉ ¾ÔÁÎ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡: – ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× (ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ËÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ). – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ. – —ÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡ÏÉÅ× ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å× ÓÈμÁÎÔÉË»× ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÏÙ×, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÚÖ¼ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ, ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÆÙÔ¡; §Á ÆÙÔ¡ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÒÅÉ× ÓÈμÁÎÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ×: – ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×: —ÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ. ™ ÁÎÁÐÎϼ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁÔ½ μÅ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÁÉ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ×. – ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×: ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÎÅÒ¾ Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ×. ®ÔÓÉ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÁÙÔ¾ÔÒÏÆÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. – ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÄÉÁÐÎϼ×: ÅÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ ÎÅÒ¾, ËÁÔ¡ ÔÏ ¡ÎÏÉÇμÁ ÔÖÎ ÓÔÏμ¡ÔÖÎ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ, ÐÏÙ ÁÎÁÐÌÈÒÑÎÅÔÁÉ μÅ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÁξÒÇÁÎÅ× ÏÙÓ½Å× ÔÏÙ ÅÄ¡ÄÏÙ×, Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. ™ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÐÒÏËÁÌŽ ÔÈÎ ¡ÎÏÄÏ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ×, μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ.

91


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: – §Á ÁÇÇŽÁ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÙÓ½Å× Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏ ÊÀÌÖμÁ. – §Á ÁÇÇŽÁ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÇÌÙ˾ÚÈ Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÓÅ Ï̾ËÌÈÒÏ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏ ÆÌϽÖμÁ. – §Á μÉËÒÏÓËÏÐÉË¡ ÁÇÇŽÁ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÎÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÁ «ÎÅÀÒÁ» ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏÎ ÁÇÖǾ ÉÓÔ¾. 2. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌŽÔÁÉ ÓÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ËÁÉ ÓÙÎÔÅÌŽ ÓÔÈÎ ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ËÁÉ ÁξÒÇÁÎÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÔÏÙ ÅÄ¡ÆÏÙ× Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ: ‘СÎÔÈÓÈ: Â. ÄÉÁÐÎϼ. 3. ‘Î ÙÐÏÕ»ÓÏÙμÅ ¾ÔÉ ÔÏ ÄÉÐÌÁξ ÓؼμÁ (ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ) ÁÆÏÒ¡ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ÄÉÁÌÀμÁÔÁ ÔÈ× ½ÄÉÁ× ÏÙÓ½Á×, Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÐÏÉÁ ËÁÔÅÀÕÙÎÓÈ ÕÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ ÔÁ μ¾ÒÉÁ ÔÈ× ÄÉÁÌÙμ»ÎÈ× ÏÙÓ½Á×; ¢Á ÁÉÔÉÏÌÏǼÓÅÔÅ ÔÈÎ ÁСÎÔÈÓÈ ÓÁ×. ‘СÎÔÈÓÈ: §Á μ¾ÒÉÁ ÔÈ× ÄÉÁÌÙμ»ÎÈ× ÏÙÓ½Á× ÕÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ Áо ÔÏ ÐÙËξÔÅÒÏ ÄÉ¡ÌÙμÁ ÐÒÏ× ÔÏ ÁÒÁɾÔÅÒÏ, μ»ØÒÉ ÎÁ ÅÊÉÓÖÕÏÀÎ ÏÉ ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÉ×. 4. ¢Á ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ μÅ μ½Á ÐÁÒ¡ÇÒÁÆÏ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×:

92

Á. ‚ÉÁÔ½ ÔÁ ËÏμμ»ÎÁ ÆÀÌÌÁ ÊÅÒÁ½ÎÏÎÔÁÉ; Â. ‚ÉÁÔ½ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÐÏÔ½ÚÏÙμÅ ÔÁ ÆÙÔ¡; Ç. §Á ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÔÈ× ÅÌÉ¡× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÏ Ë¡ÔÖ μ»ÒÏ× ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ×. ‹Å ÔÉ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ÔÏ ÇÅÇÏÎ¾× ÁÙÔ¾; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. §Á ËÏμμ»ÎÁ ÆÀÌÌÁ ÊÅÒÁ½ÎÏÎÔÁÉ, ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ÁÙÔ¡ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×.  . ‡Ò»ÐÅÉ ÎÁ ÐÏÔ½ÚÏÙμÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÇÉÁ ÎÁ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÅÒ¾ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ× ËÁÉ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÌÈÒÑÎÏÙÎ ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÅÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÐÎϼ. Ç . ‘ÙÔ¾ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ÓÔÏ ÎÁ μÅÉÖÕÏÀÎ ÏÉ ÁÐÑÌÅÉÅ× ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ̾ÇÖ ÅÊ¡ÔμÉÓÈ×.


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×:

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

Á. ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ÒØÏÎÔÁÉ ÓÅ ¡μÅÓÈ ÅÐÁƼ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ× μÅμÂÒ¡ÎÈ×. Â. ¤É ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ× ÁÐÏËÌÅÉÓÔÉË¡ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. Ç. ¤ Ò¾ÌÏ× ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÖÎ ÆÀÌÌÖΠŽÎÁÉ μ¾ÎÏ ÎÁ ÔÁ ËÁÌÀÐÔÅÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡. Ä. §Á ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å× ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×, ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ËÁÉ ÔÈ× ÄÉÁÐÎϼ×. Å. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉÁÐÎϼ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. ÓÔ. §Ï ÊÀÌÖμÁ ËÁÉ ÔÏ ÆÌϽÖμÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏÎ ÁÇÖǾ ÉÓÔ¾ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ. Ú. §Ï ÆÌϽÖμÁ ŽÎÁÉ ÔÏ ÓÀÎÏÌÏ ÔÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ Áо ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÏÙ. 2. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ ‘ μÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ – : ‘ 1. œÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÈÎ ÇÌÙ˾ÚÈ Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÓÔÏ ÙоÌÏÉÐÏ ÆÙÔ¾ 2. §Á μ¾ÒÉÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ ÐÙËξÔÅÒÏ ÄÉ¡ÌÙμÁ ÓÔÏ ÁÒÁɾÔÅÒÏ

– ÁÎÁÐÎϼ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ

3. ›ÁÌÀÐÔÅÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ËÁÉ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÉ× ÁÐÑÌÅÉÅ× ÎÅÒÏÀ Áо ÔÁ ÆÀÌÌÁ

ÆÌϽÖμÁ

4. §Ï ÆÙÔ¾ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ

ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ

5. §Ï ÆÙÔ¾ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÎÅÒ¾, ÅÎÑ ÓÙÎÕ»ÔÅÉ ÇÌÙ˾ÚÈ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÏÊÙǾÎÏ

ÄÉ¡ØÙÓÈ

3. ‡ÏÀ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ËÁÉ ÐÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ×;

93


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. Á. ‹, Â. …, Ç. …, Ä. ‹, Å. …, ÓÔ. ‹, Ú. … 2. 1. ÆÌϽÖμÁ, 2. ÄÉ¡ØÙÓÈ, 3. ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ, 4. ÁÎÁÐÎϼ, 5. ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ 3. §Á ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ μÉËÒÏÓËÏÐÉË¡ ÁÎϽÇμÁÔÁ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ×. ›¡ÕÅ ÓÔ¾μÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÄÀÏ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÁÎÏÉÇÏËÌŽÎÏÙÎ, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÎÁ ÅÐÉËÏÉÎÖÎŽ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ¹ÔÁÎ ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¡: – ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ×. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. – ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ. – —ÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÎÅÒÏÀ Áо ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÀÌÌÏÙ.

3.3 ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ È ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ, ËÁÒÄÉ¡, ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ, ÏμÏɾÕÅÒμÁ, ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ, ØÅÉμ»ÒÉÏ× ÀÐÎÏ×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

94

➤ «Ð¡ÒØÏÙÎ μÅÒÉËϽ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÏÉ μ»ÄÏÙÓÅ× ËÁÉ ÏÉ ÕÁÌ¡ÓÓÉÅ× ÁÎÅμÑÎÅ×, ÐÏÙ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ× ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. ➤ ¤É ÙоÌÏÉÐÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ× ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÁÐ̾ ¼ ÐÏÌÀÐÌÏËÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ.


➤ §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡, ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÔÏ Á½μÁ. ™ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÕÑ× ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ, ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ, ¾ÐÖ× μ½Á ÁÎÔ̽Á, ËÁÉ ÒÙÕμ½ÚÅÉ ÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× Áо μ½Á ËÁÒÄÉ»×. ‘˾μÈ ÙСÒØÏÙÎ ËÁÒÄÉ»× μÅ μ½Á, ÄÀÏ, ÔÒÅÉ× ¼ Ô»ÓÓÅÒÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ÔÉ× Ì»μÅ μÏξØÖÒÅ×, ĽØÖÒÅ×, ÔÒ½ØÖÒÅ×, ÔÅÔÒ¡ØÖÒÅ× ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÁ. §Ï Á½μÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÉ× ØÒ¼ÓÉμÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÎÏÉËÔ¾ ¼ ËÌÅÉÓÔ¾.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

➤ ‘ÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÈμÁ½ÎÅÉ: – ¾ÔÉ ÙСÒØÏÙÎ μ½Á ¼ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ËÁÒÄÉ»× ÓÔÏ ÓÑμÁ ÐÏÙ ÐÒÏÖÕÏÀÎ ÔÏ Á½μÁ μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ – ÔÏ Á½μÁ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÐÅÒΡ ÓÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× – ÔÏ Á½μÁ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ Áо ÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ, μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×. ‘о ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ, ÔÁ »ÎÔÏμÁ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÁ μÁÌ¡ËÉÁ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, »ØÏÙÎ ÁÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ➤ ›ÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÁÒÁμ»ÎÅÉ ÓÙÎÅØÑ× μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ËÙËÌÏÆÏÒŽ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×. §Ï Á½μÁ ÐÏÙ ÖÕŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÐÒÏ× ÔÁ ÁÇÇŽÁ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ ËÁÉ ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ Ì»ÇÅÔÁÉ ÆÌÅÂÉ˾. ›ÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ »ØÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ËÁÉ μÅÒÉË¡ ÁÓоÎÄÙÌÁ, ¾ÐÖ× Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ ÔÏ ØÔÁоÄÉ. ‹Å ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ,¾ÐÖ× ÔÁ áÒÉÁ, ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÔÁ ƽÄÉÁ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ Á½μÁ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÆÌÅÂÉ˾ ËÁÉ ÓÙÎÅÐÑ× ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÔÏÙ ÚÑÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ. ➤ ¤ ËÀÒÉÏ× Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÅËÔ¾× ¾μÖ× Áо ÁÙÔ¾, ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÒÀÕμÉÓÈ ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. ➤ §Á ÐÔÈΡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÄÉÁÔÈÒÏÀÎ ÓÔÁÕÅÒ¼ ÔÈ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ×, ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÏμÏɾÕÅÒμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÄÉÁÔÈÒŽ ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ, ÓÔÏÙ× 36.7 ÏC.

95


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

➤ §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÚÑÁ ÐÏÙ È ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ× ÄÅÎ ÄÉÁÔÈÒŽÔÁÉ ÓÔÁÕÅÒ¼, ÁÌÌ¡ ÅÐÈÒÅ¡ÚÅÔÁÉ Áо ÔÉ× μÅÔÁÂÏÌ»× ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×, Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ. ➤ œÅÒÉË¡ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ ÚÑÁ, ¾ÐÖ× ÔÁ ƽÄÉÁ, лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÉ× ØÁμÈÌ»× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× ÔÏÙ ØÅÉμÑÎÁ. ➤ œÅÒÉË¡ ÏμÏɾÕÅÒμÁ ÚÑÁ, ¾ÐÖ× È ÁÒËÏÀÄÁ, лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμ»ÒÉÏ ÀÐÎÏ, ÔÏ ØÅÉμÑÎÁ, ÅÐÅÉļ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÂÒÏÙÎ ÅÀËÏÌÁ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ - E§«œ¤…¤‚š‘ ÏμÏɾÕÅÒμÏ×: ¾μÏÉÏ× + ÕÅÒμ¾ÔÈÔÁ = ¾ÔÁÎ È ÕÅÒμÉ˼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÅÎ¾× ÓÑμÁÔÏ× ÄÅÎ ÁÌÌ¡ÚÅÉ, ŽÎÁÉ ¾μÏÉÁ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÏ×: ÐÏÉ˽ÌÌÖ + ÕÅÒμ¾ÔÈÔÁ = ¾ÔÁÎ È ÕÅÒμÉ˼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÐÏÉ˽ÌÌÅÉ, ÄÈÌÁļ, ÁÌÌ¡ÚÅÉ

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ®ØÏÙÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ μÅÒÉË¡ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ; ¹ØÉ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‹ÔÉ× μ»ÄÏÙÓÅ× ËÁÉ ÓÔÉ× ÕÁÌ¡ÓÓÉÅ× ÁÎÅμÑÎÅ×, ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ× ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ ÏÙÓ½Å× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. ¤É ÙоÌÏÉÐÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÉ× ÏÙÓ½Å× Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ×, ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÁÐ̾ ¼ ÐÏÌÀÐÌÏËÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 2. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ¤ ËÀÒÉÏ× Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÅËÔ¾× ¾μÖ× Áо ÁÙÔ¾, ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÒÀÕμÉÓÈ ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. 3. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ;

96

§Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡, ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÔÏ Á½μÁ.


4. §É ÅÎÎÏÏÀμÅ, ¾ÔÁÎ Ì»μÅ ÁÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ; ‹Å ÐÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÏ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ; ‘ÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÙСÒØÏÙÎ μ½Á ¼ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ËÁÒÄÉ»× ÓÔÏ ÓÑμÁ ÐÏÙ ÐÒÏÖÕÏÀÎ ÔÏ Á½μÁ μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ »ÔÓÉ: – ÔÏ Á½μÁ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÐÅÒΡ ÓÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. – ÔÏ Á½μÁ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ Áо ÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ. ‘о ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ, ÔÁ »ÎÔÏμÁ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÁ μÁÌ¡ËÉÁ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, »ØÏÙÎ ÁÎÏÉËÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

5. §É ÅÎÎÏÏÀμÅ, ¾ÔÁÎ Ì»μÅ ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ; ‹Å ÐÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÏ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ; ›ÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÁÒÁμ»ÎÅÉ ÓÙÎÅØÑ× μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ËÙËÌÏÆÏÒŽ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×. §Ï Á½μÁ ÐÏÙ ÖÕŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÐÒÏ× ÔÁ ÁÇÇŽÁ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ ËÁÉ ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ Ì»ÇÅÔÁÉ ÆÌÅÂÉ˾. ›ÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ »ØÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ËÁÉ μÅÒÉË¡ ÁÓоÎÄÙÌÁ , ¾ÐÖ× Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ ÔÏ ØÔÁоÄÉ. ‹Å ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ¾ÐÖ× ÔÁ áÒÉÁ, ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÔÁ ƽÄÉÁ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ Á½μÁ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÆÌÅÂÉ˾ ËÁÉ ÓÙÎÅÐÑ× ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÔÏÙ ÚÑÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ. 6. ‡¾ÓÁ ŽÄÈ ËÁÒÄÉ¡× ÙСÒØÏÙÎ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ »ÎÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ; ™ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÕÑ× ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ, ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ ¾ÐÖ× μ½Á ÁÎÔ̽Á ËÁÉ ÒÙÕμ½ÚÅÉ ÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× Áо μ½Á ËÁÒÄÉ»×. ‘˾μÈ ÙСÒØÏÙÎ ËÁÒÄÉ»× μÅ μ½Á, ÄÀÏ, ÔÒÅÉ× ¼ Ô»ÓÓÅÒÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ÔÉ× Ì»μÅ μÏξØÖÒÅ×, ĽØÖÒÅ× ÔÒ½ØÖÒÅ×, ÔÅÔÒ¡ØÖÒÅ× ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÁ áÒÉÁ »ØÏÙΠĽØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡, Ï Â¡ÔÒÁØÏ× »ØÅÉ ÔÒ½ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡, È ÏØÉ¡ ¾μÖ× »ØÅÉ ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡, ¾ÐÖ× ÔÏ ÐÅÒÉÓÔ»ÒÉ ËÁÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×. 7. ‡ÏÉÏ Á½μÁ Ì»ÇÅÔÁÉ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ ËÁÉ ÐÏÉÏ ÆÌÅÂÉ˾; ‘ÒÔÈÒÉÁ˾ Ì»ÇÅÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÖÕŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÐÒÏ× ÔÁ ÁÇÇŽÁ. ÌÅÂÉ˾ Ì»ÇÅÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡.

97


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

8. ‡ÏÉÁ ÚÑÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÏμÏɾÕÅÒμÁ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ; œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÄÑÓÅÔÅ ÄÀÏ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ; §Á ÚÑÁ ÐÏÙ ÄÉÁÔÈÒÏÀÎ ÓÔÁÕÅÒ¼ ÔÈ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ×, ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÏμÏɾÕÅÒμÁ. §»ÔÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ÐÔÈΡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡. §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÚÑÁ ÐÏÙ È ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ× ÄÅÎ ÄÉÁÔÈÒŽÔÁÉ ÓÔÁÕÅÒ¼, ÁÌÌ¡ ÅÐÈÒÅ¡ÚÅÔÁÉ Áо ÔÉ× μÅÔÁÂÏÌ»× ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×, Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ƽÄÉÁ. 9. ‚ÉÁÔ½ Ë¡ÐÏÉÁ ÚÑÁ лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμ»ÒÉÏ ÀÐÎÏ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÓÅ ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ; ¢Á ÄÑÓÅÔÅ ÄÀÏ ÐÁÒÁÄŽÇμÁÔÁ. §Á ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ ÅÐÅÉļ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÔÁÐÅÊ»ÌÕÏÙÎ ÓÔÉ× ØÁμÈÌ»× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× ÔÏÙ ØÅÉμÑÎÁ, ¾ÐÖ× ÔÁ ƽÄÉÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ¾μÖ× ËÁÉ ÏμÏɾÕÅÒμÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏ٠лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμ»ÒÉÏ ÀÐÎÏ, ÇÉÁ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ̾ÇÏ, ¾ÐÖ× È ÁÒËÏÀÄÁ, ÐÏ٠лÆÔÅÉ ÓÅ ØÅÉμ»ÒÉÏ ÀÐÎÏ ÇÉÁÔ½ ÄÙÓËÏÌÅÀÅÔÁÉ ÎÁ ÂÒÅÉ ÔÒÏƼ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ ØÅÉμÑÎÁ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÈÎ ÀÄÒÁ; ™ ÀÄÒÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏ× ÚÖÉË¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÐÏÙ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ØÒ¼ÓÉμÖÎ ËÁÉ ¡ØÒÈÓÔÖÎ ÏÙÓÉÑΠǽÎÅÔÁÉ μ»ÓÁ Áо ÔÈÎ ÐÅÐÔÉ˼ ÔÈ× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. 2. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÁ ĽÕÙÒÁ (¾ÐÖ× ÔÏ μÀÄÉ) ËÁÉ ÐÖ× ÓÔÁ áÒÉÁ; ‹ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÄÉÕÀÒÖÎ ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÏ μÀÄÉ, ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÆÔ¡ÎÏÙÎ μ»ÓÁ Áо »ÎÁ ÁÇÇŽÏ, ÅÎÑ ÔÏ Á½μÁ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. §Á áÒÉÁ ŽÎÁÉ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ Ä½ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡. ™ ËÁÒÄÉ¡ ÖÕŽ ÔÏ Á½μÁ μŠнÅÓÈ ÓÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ, ¾ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÏÊÙǾÎÏ, ËÁÉ ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÏ ÔÏ ÓÑμÁ. 3. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏÎ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ ËÁÉ ÐÖ× ÓÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ;

98


¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÁÎ ËÁÉ ÁμËÅÉ ÓÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ, »ØÅÉ ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¤É ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑΠǽÎÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÖÎ ÔÏÉØÖμ¡ÔÖÎ ÔÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÔÏÙ. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ËÉ ÁÙÔ¾ ÁÓоÎÄÙÌÏ, »ØÅÉ ÁÎÏÉØÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μŠĽØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ ÁÇÇŽÁ μÅ ÔÁ ÏÐϽÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

4. §É ÄÉÁÆÏÒ¡ »ØÅÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÁμÆɽÖÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÅÒÐÅÔÑÎ Áо ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÔÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ; §Á ÁμƽÂÉÁ, ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ŽÎÁÉ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ËÁÉ »ØÏÙÎ ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¹μÖ× ÓÔÁ ÁμƽÂÉÁ ËÁÉ ÓÔÁ ÅÒÐÅÔ¡ (ÅËÔ¾× Áо ÔÈÎ ÏØÉ¡) È ËÁÒÄÉ¡ ŽÎÁÉ ÔÒ½ØÖÒÈ ËÁÉ ÁÙÔ¾ »ØÅÉ ÓÁÎ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ Á½μÁ ÎÁ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÆÌÅÂÉ˾ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÔÏÙ× ÎÁ μÈΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÌÏÀÓÉÏ ÏÊÙǾÎÏ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÉ ÓÔÁ ÐÔÈΡ È ËÁÒÄÉ¡ ŽÎÁÉ ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÉ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾ Á½μÁ ÄÅÎ ÁÎÁμÉÇÎÀÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÆÌÅÂÉ˾ ËÁÉ μ¡ÌÉÓÔÁ ÇÉÁ μÈÎ ÙСÒÊÅÉ ËÁμ½Á ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÓÙμÂŽ ÁÙÔ¾, ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ× ÐÏÙ ÅμÐÏĽÚÏÙÎ ÔÏ ÆÌÅÂÉ˾ Á½μÁ ÎÁ ËÉÎÈÕŽ ÐÒÏ× ÔÁ нÓÖ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁËÁÔÅÙÔŽ μÅ ÔÏ ÁÒÔÈÒÉÁ˾.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÔÈ ÆÒ¡ÓÈ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡: Ç .ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡. –. §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ: Ä. ¾ÌÁ ¾ÓÁ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÁ Á, Â, Ç. 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹) ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»×, ¼ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…), ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. …, Â. ‹, Ç. …, Ä. ‹ 3. ‚ÉÁÔ½ ÏÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÁΡÇËÈ Áо »ÎÁ ÓÀÓÔÈμÁ μÅÔÁÆÏÒ¡× ÏÙÓÉÑÎ;

99


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

‘СÎÔÈÓÈ: —ÐÅÉļ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÄÅÎ »ÒØÏÎÔÁÉ ÓÅ ¡μÅÓÈ ÅÐÁƼ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. 4. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Ï ØÅÉμ»ÒÉÏ× ÀÐÎÏ× ÔÈ× ÁÒËÏÀÄÁ× Áо ÔÈÎ ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ ÔÖÎ ÆÉÄÉÑÎ; ‘СÎÔÈÓÈ: «Ð¡ÒØÏÙÎ ÚÑÁ ¾ÐÖ× ÔÁ ƽÄÉÁ ÐÏ٠лÆÔÏÙÎ ÓÅ ØÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ ÅÐÅÉļ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÉ× ØÁμÈÌ»× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ È ÁÒËÏÀÄÁ лÆÔÅÉ ÓÅ ØÅÉμ»ÒÉÏ ÀÐÎÏ ÅÐÅÉļ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÂÒÅÉ ÔÒÏƼ.

KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘ . ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×. Á. ¤É μ»ÄÏÙÓÅ× »ØÏÙÎ ÁÎÏÉØÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. Â. ¤ Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ È ÒÀÕμÉÓÈ ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. Ç. §Á ÚÑÁ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÓÔÁÕÅÒ¼ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÐÏÉËÉ̾ÕÅÒμÁ. Ä. §Á ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÔÁ ÁμƽÂÉÁ ŽÎÁÉ ÏμÏɾÕÅÒμÁ ÚÑÁ. Å. ‹ÔÏ ËÌÅÉÓÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏ Á½μÁ ÐÁÒÁμ»ÎÅÉ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ËÙËÌÏÆÏÒŽ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×. ÓÔ. ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ ÔÏ ØÔÁоÄÉ »ØÏÙÎ ÁÎÏÉØÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. –. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÐÏÙ ÔÁÉÒÉ¡ÚÏÙÎ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: 1. ‘ÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÁÒÄÉ¡, ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ, Á½μÁ. 2. §Ï Á½μÁ ÐÏÙ ÐÒÏÖÕŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÐÒÏ× ÔÁ ÁÇÇŽÁ. 3. §Ï Ë¡ÎÏÙÎ ÇÉÁÔ½ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÔÁÐÅÊ»ÌÕÏÙÎ ÓÔÉ× ËÁÉÒÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ×. 4. ›ÒÁÔÏÀÎ ÓÔÁÕÅÒ¼ ÔÈÎ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ×. 5. ‹ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÔÏ »ØÏÙÎ, ÔÏ Á½μÁ ËÉÎŽÔÁÉ Áо ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÓÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ Ð¡ÌÉ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×.

100

‚. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×;


A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

1. ‘. Á. …, Â. ‹, Ç. ‹, Ä. …, Å. ‹, ÓÔ. … –. 1. ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, 2. ‘ÒÔÈÒÉÁ˾, 3. ¬ÅÉμÅÒ½Á ΡÒËÈ, 4. ¤μÏɾÕÅÒμÁ ÚÑÁ , 5. ‘ÎÏÉØÔ¾ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ‚. ¤ ËÀÒÉÏ× Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ Áо ËÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÅËÔ¾× ¾μÖ× Áо ÁÙÔ¾, ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÒÀÕμÉÓÈ ÔÈ× ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×.

3.4 ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ È ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ …»ÊÅÉ×-ËÌÅÉÄÉ¡: ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡, ÁÒÔÈÒ½Å×, ÆÌ»ÂÅ×, ÔÒÉØÏÅÉļ, Á½μÁ, ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо μ½Á ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡ (μÅ ÄÀÏ Ë¾ÌÐÏÙ× ËÁÉ ÄÀÏ ËÏÉ̽Å×), Áо ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÔÏ Á½μÁ. §Á ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÔÒÅÉ× ÔÀÐÏÙ×: ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×, ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ× ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ: ➤ ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× »ØÏÙÎ ÐÁØÉ¡ ËÁÉ ÅÌÁÓÔÉË¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. ➤ ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å× ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ×, ÇÉÁ μÈÎ μÐÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ ÎÁ ÁÌÌ¡ÊÅÉ Òϼ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ ËÉÎŽÔÁÉ μÏξÄÒÏμÁ Áо ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÐÒÏ× ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. ➤ §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ŽÎÁÉ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ¾ÌÁ ÔÁ ÁÇÇŽÁ, »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ, ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÉÓÔÑÎ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. ‹ÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÁ ÁÒÔÈÒ½ÄÉÁ μÅ ÔÁ ÆÌŽÄÉÁ. ➤ ™ ËÁÒÄÉ¡ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ Á½μÁ ÖÕŽÔÁÉ ÁÒØÉË¡ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÅμÐÌÏÙÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÏÊÙǾÎÏ (μÉËÒ¼ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÔÏ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ Á½μÁ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ μ»ÓÖ ÁÙÔ¼× ÖÕŽÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× (μÅÇ¡ÌÈ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ➤ ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× ÓÅ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ

101


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

ÏÊÙǾÎÏ ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁÉ, Ô¾ÔÅ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ ËÁÉ Ï ÒÙÕμ¾× ÐÏÙ ØÔÙСÅÉ È ËÁÒÄÉ¡ μÁ×, ÇÉÁ ÎÁ ÖÕ¼ÓÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÉÏ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ ÔÒÉØÏÅÉÄ¼× = Ï ¾μÏÉÏ× μÅ ÔÒ½ØÁ, ÄÈÌÁļ Ô¾ÓÏ ÌÅÐÔ¾× ¾ÓÏ μ½Á ÔÒ½ØÁ

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо μ½Á ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡ (ÄÀÏ Ë¾ÌÐÏÙ× ËÁÉ ÄÀÏ ËÏÉ̽Å×), Áо ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÔÏ Á½μÁ. §Á ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÔÒÅÉ× ÔÀÐÏÙ×: ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×, ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ× ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ. 2. ‹Å ÐÏÉÏÙ× ÔÀÐÏÙ× ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; §Á ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÔÒÅÉ× ÔÀÐÏÙ×: ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×, ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ× ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ: ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× »ØÏÙÎ ÐÁØÉ¡ ËÁÉ ÅÌÁÓÔÉË¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å× ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ×, ÇÉÁ μÈÎ μÐÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ ÎÁ ÁÌÌ¡ÊÅÉ Òϼ. §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ŽÎÁÉ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ¾ÌÁ ÔÁ ÁÇÇŽÁ, »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ, ËÁÉ »ÔÓÉ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÉÓÔÑÎ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. ‹ÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÁ ÁÒÔÈÒ½ÄÉÁ μÅ ÔÁ ÆÌŽÄÉÁ.

102

3. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ; ™ ËÁÒÄÉ¡ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ Á½μÁ ÖÕŽÔÁÉ ÁÒØÉË¡ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÅμÐÌÏÙÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÏÊÙǾÎÏ (μÉËÒ¼ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ, ÔÏ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ Á½μÁ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ μ»ÓÖ ÁÙÔ¼× ÖÕŽÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× (μÅÇ¡ÌÈ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× ÓÅ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁÉ, Ô¾ÔÅ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ ËÁÉ Ï ÒÙÕμ¾× ÐÏÙ ØÔÙСÅÉ È ËÁÒÄÉ¡ μÁ×, ÇÉÁ ÎÁ ÖÕ¼ÓÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÉÏ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×.


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× Áо ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ×;

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

• ¤É

ÁÒÔÈÒ½Å× »ØÏÙÎ ÐÁØÉ¡ ËÁÉ ÅÌÁÓÔÉË¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÅÎÑ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ. • ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×. • ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ÅÎÑ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. • ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ×, ÇÉÁ μÈÎ μÐÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ ÎÁ ÁÌÌ¡ÊÅÉ Òϼ, ÅÎÑ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× ÄÅÎ »ØÏÙÎ. • ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ Á½μÁ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× Á½μÁ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. 2. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× ËÁÉ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× Áо ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ;

• ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× ËÁÉ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× Å½ÎÁÉ ÐÉÏ μÅÇ¡ÌÅ× ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ, ÅÎÑ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ŽÎÁÉ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ¾ÌÁ ÔÁ ÁÇÇŽÁ. • §Á ÔÒÉØÏÅÉļ »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ËÁÉ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å× ËÁÉ Áо ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ×. • §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ× ¾ÐÖ× »ØÏÙÎ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ×. • §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÁ ÁÒÔÈÒ½ÄÉÁ μÅ ÔÁ ÆÌŽÄÉÁ. • —ÐÅÉļ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ, ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÉÓÔÑÎ. 3. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ÌÅμÆÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ; ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÌÅμÆÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; §Ï ÌÅμÆÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÁ ÌÅμÆÁÇÇŽÁ, ÔÈÎ Ì»μÆÏ ËÁÉ ÔÏÙ× ÌÅμÆÁÄ»ÎÅ×. §Ï ÌÅμÆÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÌÉÐÁÒ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ÓÔÏ Á½μÁ, ÒÙÕμ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ× ÔÖÎ ÙÇÒÑÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ ÐÁ½ÚÅÉ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. 4. œÅ ÐÏÉÁ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ; ‚ÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÅ ÓÙÎÅÒÇÁÓ½Á μÅ ¡ÌÌÁ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ¾ÐÖ×: Á. ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾, ÁÆÏÀ ÔÏ Á½μÁ ËÉÎŽÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÈ× μÉËÒ¼× ËÙËÌÏÆÏÒ½Á× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÅËŽ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ μÅ ÔÈÎ μÅÇ¡ÌÈ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á, ÔÏ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÓÅ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×.

103


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

Â. ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾, ¾ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×, μÅÔ¡ ÔÈΠлÃÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× μÁ×, ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ Áо ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ, ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÏ μÁ× ÔÏ ÓÑμÁ. Ç. ÔÏ ÎÅÙÒÉ˾, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÅÌ»ÇØÅÉ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×. Ä. ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾, ÐÏÙ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ μÅ ÔÁ ÏÀÒÁ, ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÅÒ¡ÓÅÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ. Å. ÔÏ ÌÅμÆÉ˾ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÌÉÐÁÒ»× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ÓÔÈÎ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ× ÔÖÎ ÙÇÒÑÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. ‘˾μÈ, ÐÁ½ÚÅÉ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. 5. œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÔÒÏÆÏÄÏÔÏÀÎÔÁÉ Áо ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× μ»ÓÖ ÔÖÎ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ. ®ØÅÉ× ÓËÅÆÔŽ ÐÖ× ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÁÎ ÎÁ ÐÒÏμÈÕÅÙÔÏÀÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡× ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÔÏÙ× ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ËÁÉ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ; ¤É ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡× ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо ÁÒÔÈÒ½Å× ÐÏÙ ÔÈÎ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÙÎ ÓÁÎ ÓÔÅÆ¡ÎÈ ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÓÔÅÆÁÎÉÁ½Å× ÁÒÔÈÒ½Å×. 6. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÐÏÀ ÏÆŽÌÅÔÁÉ Ï ÓÆÙÇμ¾×; ¤ ÓÆÙÇμ¾× ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÄÉÅÀÒÙÎÓÈ ÔÖÎ ÁÒÔÈÒÉÑÎ (ÕÙμÈÕŽÔÅ ÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÅÌÁÓÔÉË¡) Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡ ÐÏÙ μ½Á ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ Á½μÁÔÏ× ÄÉÏØÅÔÅÀÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÁÙÔ¡. œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÁÎÉØÎÅÀÓÏÙμÅ ÔÏÎ ÓÆÙÇμ¾ ÓÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× Áо ¾ÐÏÙ ÄÉ»ÒØÏÎÔÁÉ μÅÇ¡ÌÅ× ÁÒÔÈÒ½Å× ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ Ï ÌÁÉμ¾×, ¼ Ï ËÁÒо×. ™ ËÁÒÄÉ¡ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏ٠СÌÌÅÔÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ μÅ 70 ÐÁÌμÏÀ× ÔÏ ÌÅÐÔ¾. ¤ Ë¡ÕÅ ÓÆÙÇμ¾× ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÅ »ÎÁÎ ÐÁÌμ¾. ¤ ÒÙÕμ¾× μÅ ÔÏÎ ÏÐÏ½Ï Ð¡ÌÌÅÔÁÉ È ËÁÒÄÉ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁ¡ÌÌÅÔÁÉ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÆÀÌÏ, ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á, ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ¾ÔÁÎ ÔÒ»ØÏÙμÅ, ÏÉ ÐÁÌμϽ μÁ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÙÊÈÕÏÀÎ μ»ØÒÉ ËÁÉ ÓÔÏÙ× 100 ÁΡ ÌÅÐÔ¾. 7. œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ μÅÔÒ¼ÓÏÙμÅ ÔÈΠнÅÓÈ ÐÏÙ ÁÓËŽ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ;

104

§ÈΠнÅÓÈ ÐÏÙ ÁÓËŽ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÔÈÎ μÅÔÒ¡μÅ μÅ ÔÏ ÐÉÅÓ¾μÅÔÒÏ. ¹ÔÁÎ È ËÁÒÄÉ¡ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ, È Ð½ÅÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÓÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å× μÐÏÒŽ ÎÁ ÆÔ¡ÓÅÉ Áо 10 »Ö× ËÁÉ 15 cmHg. ‘ÙÔ¼ È ÔÉμ¼ Å½ÎÁÉ È «μÅÇ¡ÌÈ Ð½ÅÓÈ», ¾ÐÖ× ÔÈÎ Ì»μÅ. ¹ÔÁÎ È ËÁÒÄÉ¡ ØÁÌÁÒÑÎÅÉ È Ð½ÅÓÈ Ð»ÆÔÅÉ ÓÔÁ 8 cmHg, ÁÙÔ¼ ŽÎÁÉ È «μÉËÒ¼ нÅÓÈ». §Ï cmHg ŽÎÁÉ È μÏΡÄÁ μ»ÔÒÈÓÈ× ÔÈ× Ð½ÅÓÈ×.


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

Á. ™ ËÁÒÄÉ¡ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ »ØÅÉ ÄÀÏ Ë¾ÌÐÏÙ× ËÁÉ μ½Á ËÏÉ̽Á. Â. ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. Ç. ¤É ÆÌ»ÂÅ× »ØÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ× ÇÉÁ ÎÁ ËÉÎŽÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ μ¾ÎÏ ÐÒÏ× μ½Á ËÁÔÅÀÕÙÎÓÈ. Ä. §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×. Å. §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÉÓÔÑÎ. 2. œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÓÀÎÔÏμÁ ÐÖ× ËÙËÌÏÆÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÏÎ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾; 3. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; 4. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× Áо ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. Á. …, Â. ‹, Ç. ‹, Ä. …, Å. ‹ 2. ™ ËÁÒÄÉ¡ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ Á½μÁ ÖÕŽÔÁÉ ÁÒØÉË¡ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÅμÐÌÏÙÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÏÊÙǾÎÏ (μÉËÒ¼ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÔÏ ÐÌÏÀÓÉÏ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ Á½μÁ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ μ»ÓÖ ÁÙÔ¼× ÖÕŽÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× (μÅÇ¡ÌÈ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á). ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× ÓÅ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁÉ, Ô¾ÔÅ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ ËÁÉ Ï ÒÙÕμ¾× ÐÏÙ ØÔÙСÅÉ È ËÁÒÄÉ¡ μÁ×, ÇÉÁ ÎÁ ÖÕ¼ÓÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÉÏ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×. 3. §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо μ½Á ÔÅÔÒ¡ØÖÒÈ ËÁÒÄÉ¡ (ÄÀÏ Ë¾ÌÐÏÙ× ËÁÉ ÄÀÏ ËÏÉ̽Å×), Áо ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ËÁÉ ÔÏ Á½μÁ. §Á ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ ÔÒÅÉ× ÔÀÐÏÙ×: ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×, ÔÉ× ÆÌ»ÂÅ× ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ.

105


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

4. – ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× Å½ÎÁÉ ÐÉÏ μÅÇ¡ÌÅ× ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ, ÅÎÑ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ŽÎÁÉ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ ÓÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ Áо ¾ÌÁ ÔÁ ÁÇÇŽÁ. – §Á ÔÒÉØÏÅÉļ »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ËÁÉ Áо ÔÉ× ÁÒÔÈÒ½Å×. – §Á ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÁ ÁÒÔÈÒ½ÄÉÁ μÅ ÔÁ ÆÌŽÄÉÁ. – —ÐÅÉļ »ØÏÙÎ ÌÅÐÔ¾ÔÅÒÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ, ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ÉÓÔÑÎ, ÅÎÑ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×.

3.4 §Ï Á½μÁ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, ÐÌ¡ÓμÁ, ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ, мÊÈ Á½μÁÔÏ×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ÔÏ Á½μÁ ŽÎÁÉ ÔÏ ÙÇÒ¾ ÐÏÙ Ò»ÅÉ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. ‘Î ÔÀØÅÉ ÎÁ ÔÒÁÙμÁÔÉÓÔÏÀμÅ ÂÌ»ÐÏÙμÅ ¾ÔÉ Áо ÔÈÎ ÐÌÈǼ ÔÒ»ØÅÉ Á½μÁ. ➤ §Ï Á½μÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ËÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ. ➤ §Ï ÐÌ¡ÓμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÙÇÒ¾ μÅ ÙÐÏ˽ÔÒÉÎÏ ØÒÑμÁ ËÁÉ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ËÙÒ½Ö× Áо ÎÅÒ¾. ‹ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÏÙÓ½Å×, ¾ÐÖ× ÐÒÖÔÅÛÎÅ×, ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ÁÌÌ¡ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ËÁÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ. ➤ §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÄÉÁËÒÉÕÏÀÎ ÓÔÏ μÉËÒÏÓ˾ÐÉÏ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÔÁ Åʼ×: – ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ (ÅÒÙÕÒÏËÀÔÔÁÒÁ) ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ÔÈÎ ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÁÙÔ¡. – ÔÁ ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ (ÌÅÙËÏËÀÔÔÁÒÁ), ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ¾ÔÁÎ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×, – ÔÁ ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈΠмÊÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÏÀ, ÑÓÔÅ ÎÁ μÈÎ Ø¡ÓÏÙμÅ ÐÏÌÀ Á½μÁ.

106


‹ÙÎÏÐÔÉË¡:

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

‡…‘‹œ‘

‘šœ‘

—¥«„¥‘ ‘šœ¤‹‘š¥š‘

›«§§‘¥‘

…—«›‘ ‘šœ¤‹‘š¥š‘

‘šœ¤‡—§‘…š‘

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‘о ÐÏÉÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ;(ÎÁ ÔÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÏÎÏμÁÓÔÉË¡) §Ï Á½μÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ËÁÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ËÁÉ ÔÁ ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ËÁÉ ÔÁ ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ. 2. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×; ‹ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÏÙÓ½Å×, ¾ÐÖ× ÐÒÖÔÅÛÎÅ×, ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ÁÌÌ¡ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ËÁÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ. §Á ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ÔÈÎ ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÁÙÔ¡. §Á ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ¾ÔÁÎ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×, §Á ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈΠмÊÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÏÀ, ÑÓÔÅ ÎÁ μÈÎ Ø¡ÓÏÙμÅ ÐÏÌÀ Á½μÁ. 3. §É ŽÎÁÉ ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ËÁÉ ÐÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ; §Ï ÐÌ¡ÓμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÙÇÒ¾ μÅ ÙÐÏ˽ÔÒÉÎÏ ØÒÑμÁ ËÁÉ ËÙÒ½Ö× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÎÅÒ¾. ‹ÔÏ ÐÌ¡ÓμÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÏÙÓ½Å×, ¾ÐÖ× ÐÒÖÔÅÝÎÅ×, ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ÁÌÌ¡ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ËÁÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ.

107


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡ÏÉÁ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÅ ÁÒÉÕμ¾, ¾ÔÁΠŽμÁÓÔÅ ÙÇÉÅ½× ËÁÉ ÇÉÁÔ½; §Á ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ, ŽÎÁÉ ÄÈÌÁļ ÐÅÒ½ÐÏÙ 4.000.000-6.000.000, ¾ÔÁÎ ÔÁ ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÆÔ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÐÏÌÀ ÔÉ× 7.000 (ÏÙÄÅÔÅÒ¾ÆÉÌÁ 3.000-7.000). —½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾ ¾ÔÉ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, ÅÐÅÉļ ÐÁ½ÚÏÙÎ ÔÏÎ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÔÈ× μÅÔÁÆÏÒ¡× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ŽÎÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÓÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ. §Á ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÓÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ¾ÔÁÎ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÓÑμÁ μÁ×, ÄÈÌÁļ μÏÌÀÎÓÅÉ×. 2. ‚ÉÁÔ½ ÔÏ ØÒÑμÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÁ× Å½ÎÁÉ Ë¾ËËÉÎÏ; §Ï ˾ËËÉÎÏ ØÒÑμÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÁ× ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ. ™ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ Å½ÎÁÉ μ½Á ÐÒÖÔÅÝÎÈ ÐÏÙ »ØÅÉ Ë¾ËËÉÎÏ ØÒÑμÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÓÅ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ×, ŽÎÁÉ Ë¾ËËÉÎÁ (=ÅÒÙÕÒ¡), ÇÉ ÁÙÔ¾ ËÁÉ ÏÎÏμ¡ÓÔÈËÁÎ »ÔÓÉ. ™ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ »ØÅÉ ÔÈÎ ÉÄɾÔÈÔÁ ÎÁ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ μÅ ÔÏ Á½μÁ, Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×. 3. ¹ÔÁÎ Ë¡ÐÏÉÏ× ÔÒÁÙμÁÔÉÓÔŽ ÓÏÂÁÒ¡, μÐÏÒŽ ÎÁ ØÒÅÉÁÓÔŽ ÎÁ ÔÏ٠ǽÎÅÉ μÅÔ¡ÇÇÉÓÈ Á½μÁÔÏ×. ‚ÉÁÔ½ ÎÏμ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÁÙÔ¾; §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÚÏÙÎ μÉËÒ¾ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÚÏÙÎ ÇÉÁ 90 -120 Èμ»ÒÅ× ÐÅÒ½ÐÏÙ, ÔÁ ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ μ»ØÒÉ 10 Èμ»ÒÅ×, Ë¡ÐÏÉÁ ŽÄÈ ÌÅÙËÑÎ μÐÏÒŽ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ μ¾ÎÏ μ½Á Èμ»ÒÁ. ¹μÖ× μÅ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ËÁÉ ¡ÌÌÖÎ μÅÕ¾ÄÖÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÄÉÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ÔÏ Á½μÁ »ÊÖ Áо ÔÏ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÓÑμÁ ÇÉÁ ÁÒËÅÔ¾ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ. ‹Å ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÏÀ ¼ ØÅÉÒÏÙÒÇÉË¼× ÅлμÂÁÓÈ× Å½ÎÁÉ ÐÉÕÁξ ÎÁ Ø¡ÓÅÉ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× Ô¾ÓÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÎÁ μÈÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÏ ÁÎÁÐÌÈÒÑÓÅÉ ¡μÅÓÁ ËÁÉ ÎÁ ËÉÎÄÙÎÅÀÓÅÉ È ÙÇŽÁ ÔÏÙ ¼ ËÁÉ È ÚÖ¼ ÔÏÙ. §¾ÔÅ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÁÙԾΠˡÎÏÙμÅ μÅÔ¡ÇÇÉÓÈ, ÄÈÌÁļ ÅÉÓ¡ÇÏÙμÅ Á½μÁ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÏÙ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÅÉ ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, μ»ØÒÉ ÎÁ ÐÁÒÁØÕÏÀÎ Áо ÔÏÎ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ Ô¾ÓÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÏÙ ÅÐÉÔÒ»ÃÏÙÎ ÎÁ ŽÎÁÉ ÙÇɼ×. ‘ÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÒÏÓ»ØÏÙμÅ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ μÅÔ¡ÇÇÉÓÈ Á½μÁÔÏ×, ŽÎÁÉ È Ïμ¡ÄÁ Á½μÁÔÏ× ÔÏ٠ľÔÈ ÎÁ

108


ŽÎÁÉ ÓÙμÂÁÔ¼ μÅ ÔÏÙ Ä»ËÔÈ, ÇÉÁÔ½ ÁÌÌÉÑ× μÐÏÒŽ ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÎÁ ËÉÎÄÙÎÅÀÓÅÉ ÐÏÌÀ ÓÏÂÁÒ¡.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

4. ‚ÉÁÔ½ ÄÅÎ μÐÏÒŽ Ë¡ÐÏÉÏ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÎÁ СÒÅÉ Á½μÁ Áо ÏÐÏÉÏÎļÐÏÔŠľÔÈ Á½μÁÔÏ×; ™ ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÄÅΠŽÎÁÉ ½ÄÉÁ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÁÎÕÒÑÐÏÙ×. ›¡ÐÏÉÏ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÓÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ÏÙÓ½Å×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÌÁÂÅÒ»× ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÏÎ ¡ÌÌÏ. ®ÔÓÉ μŠ¡ÓÈ ÁÙÔ»× ÔÉ× ÏÙÓ½Å× ØÖÒ½ÚÏÙμÅ ÔÏÙ× ÁÎÕÒÑÐÏÙ× ÓÅ Ïμ¡ÄÅ× Á½μÁÔÏ×, μŠ¡ÓÈ ÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ ‘–¤ ËÁÉ ÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ ¥»ÚÏÙ× (Rhesus). œÅ ¡ÓÈ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ, »ÎÁ ¡ÔÏμÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁμËÅÉ ÓÅ μ½Á Ïμ¡ÄÁ Á½μÁÔÏ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ‘, –, ‘– ¼ ¤ , ÅÎÑ μŠ¡ÓÈ ÔÏ Ò»ÚÏÙ×, μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ Ò»ÚÏÙ× ÕÅÔÉ˾ (+) ¼ Ò»ÚÏÙ× ÁÒÎÈÔÉ˾ (-). ®ÔÓÉ ÙСÒØÏÙÎ ¡ÔÏμÁ μÅ Ïμ¡ÄÁ Á½μÁÔÏ× ‘ Ò»ÚÏÙ× ÕÅÔÉ˾ (+) ¼ ‘– Ò»ÚÏÙ× ÁÒÎÈÔÉ˾ (-), ¼ ¤ Ò»ÚÏÙ× ÕÅÔÉ˾ (+) Ë.Á. ‚ÉÁ ÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ Ò»ÚÏÙ× ÉÓØÀÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ¡ÔÏμÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ Ò»ÚÏÙ× (+) μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ СÒÏÙÎ Á½μÁ ËÁÉ Áо Ò»ÚÏÙ× (+) ËÁÉ Áо Ò»ÚÏÙ× (-). ¹ÓÏÉ ¾μÖ× Å½ÎÁÉ Ò»ÚÏÙ× (-) μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ СÒÏÙÎ μ¾ÎÏ Áо Ò»ÚÏÙ× (-). ‚ÉÁ ÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ ‘–¤ ÉÓØÀÅÉ ÔÏ ÄÉ¡ÇÒÁμμÁ:

O

A

B

AB ¹ÐÖ× ÆÁ½ÎÅÔÁÉ È Ïμ¡ÄÁ ‘– μÐÏÒŽ ÎÁ СÒÅÉ Á½μÁ Áо ¾ÌÅ× ÔÉ× ¡ÌÌÅ× Ïμ¡ÄÅ×, ÁÌÌ¡ È Ïμ¡ÄÁ ¤, μ¾ÎÏ Áо ÔÈÎ ½ÄÉÁ Ïμ¡ÄÁ Á½μÁÔÏ×. ‡¡ÎÔÁ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÙоÃÈ ÔÏ ÓÀÓÔÈμÁ ‘–¤ ËÁÉ Ò»ÚÏÙ× ¾ÔÁÎ ÐÒ¾ËÅÉÔÁÉ ÇÉÁ μÅÔÁÇǽÓÅÉ× Á½μÁÔÏ×.

109


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

3.4 ›ÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÙÇŽÁ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ËÌÈÒÏÎÏμÉ˾ÔÈÔÁ, ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ, ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼×, ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ØÒ¼ÓÉμÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ È ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÖÎ ¡ØÒÈÓÔÖÎ. —½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾ ¾ÔÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÁ½ÚÅÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÇÉÁ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ ÓÖÓÔ¡ ËÉÎÄÙÎÅÀÅÉ ¡μÅÓÁ È ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ. ¹ÐÖ× »ØÅÉ ÆÁÎŽ Áо ÐÏÌÌ»× μÅÌ»ÔÅ×, ÏÉ ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ÐÒÑÔÈ ÁÉÔ½Á ÕÁΡÔÏÙ ÓÔÉ× ÁÎÅÐÔÙÇμ»ÎÅ× ØÑÒÅ×. «Ð¡ÒØÅÉ È ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ Ë¡ÐÏÉÅ× Áо ÁÙÔ»× ÔÉ× ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÎÁ ŽÎÁÉ ËÌÈÒÏÎÏμÉË»×. ¤É ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ¾μÖ× ÐÏÙ ÁÙÊ¡ÎÏÙÎ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙμÅ Ô»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× Å½ÎÁÉ: – Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼× ËÁÉ – ÏÉ ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ×. ➤ ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, È ÐÁØÙÓÁÒ˽Á, È ÄÉÁÔÒÏƼ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÆÔÖؼ ÓÅ ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ× ËÁÉ ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÚÖÉË¡ ̽ÐÈ ÅÐÉÂÁÒÀÎÅÉ ÐÏÌÀ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÁÌÌ¡ÚÏÎÔÁ× ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ËÁÉ ÁËÏÌÏÙÕÑÎÔÁ× μ½Á ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ, μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ μÅÉÑÓÏÙμÅ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙμÅ Ô»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×. ➤ ¤É ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉËϽ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉËϽ ÒÀÐÏÉ (μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ), μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÉÂÁÒÀÎÏÙÎ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏÉ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ÅÐÉÂÁÒÀÎÏÙÎ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ;

110

—ËÔ¾× Áо ÔÈÎ ËÌÈÒÏÎÏμÉ˾ÔÈÔÁ, ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅÁÓÔŽ Áо ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× μÁ×, ËÁÉ Áо ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÚÏÀμÅ. ®ÔÓÉ ÁÙÊ¡ÎÏÙμÅ ÔÈÎ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙμÅ Ë¡ÐÏÉÁ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÁÕÌÏÀμÁÓÔÅ, ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÔÒÑμÅ ÙÇÉÅÉΡ, ÄÈÌÁļ ¾ÔÁÎ ÔÒÑμÅ ÐÏÌÌ¡ ÚÖÉË¡ ̽ÐÈ ËÁÉ ËÁÕ¾ÌÏÙ ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ× ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÚÏÀμÅ ÓÅ »ÎÁ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÐÏÙ »ØÅÉ μÏÌÙÓμ»ÎÈ ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ μÅ ÒÀÐÏÙ×, ¾ÐÖ× ÔÏ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ.


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÐÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÓÏÂÁÒ¾ÔÅÒÅ× ËÁÉ ÓÙØξÔÅÒÅ× ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×;

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

¤É ÓÙØξÔÅÒÅ× ËÁÉ ÐÉÏ ÓÏÂÁÒ»× ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÐÏÙ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÏÉ ¡ÎÕÒÖÐÏÉ ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÔÏÙ× ÓÀÓÔÈμÁ ŽÎÁÉ È ÙлÒÔÁÓÈ, È ÁÒÔÈÒÉÏÓË̼ÒÙÎÓÈ, ÔÏ »μÆÒÁÇμÁ ËÁÉ È ÓÔÅÆÁÎÉÁ½Á ξÓÏ×. ™ ÙлÒÔÁÓÈ Å½ÎÁÉ È ÙÃÈ̼ ÁÒÔÈÒÉÁ˼ нÅÓÈ, μÐÏÒŽ ÎÁ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÅ ËÌÈÒÏÎÏμÉËÏÀ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ×, ¾μÖ× ÏÆŽÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÓÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ÔÏÙ ÁÔ¾μÏÙ, ÓÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ËÁ˼ ÄÉÁÔÒÏƼ Ë.Á. ™ ÁÒÔÈÒÉÏÓË̼ÒÙÎÓÈ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÐÌ¡ËÁ× ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ÁÒÔÈÒÉÑÎ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÏÄÈÇŽ ÓÔÈÎ ÅÌ¡ÔÔÖÓÈ ÔÈ× ÄÉÁμ»ÔÒÏÙ ÔÏÙ×. ®ÔÓÉ ÁÎ ÁÙÔ¡ ÔÁ ÙÌÉË¡ ÔÈ× ÐÌ¡ËÁ× ÓÙÇËÅÎÔÒÖÕÏÀÎ ËÁÉ ÐÁÒÁμŽÎÏÙÎ ÓÅ »ÎÁ ÓÈμŽÏ, ÙСÒØÅÉ Ë½ÎÄÙÎÏ× ÎÁ ÐÒÏËÌÈÕŽ ÕÒ¾μÂÏ×, ÐÏÙ ÕÁ ÆÒ¡ÊÅÉ ÔÈÎ ÁÒÔÈÒ½Á ¼ ÕÁ μÅÔÁËÉÎÈÕŽ μ»ÓÁ ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ ÅμÂÏ̼ ÓÅ ¡ÌÌÏ ¾ÒÇÁÎÏ. ®ÔÓÉ ÁÎ ÆÒ¡ÊÅÉ È ÁÒÔÈÒ½Á ÐÏÙ ÔÒÏÆÏÄÏÔŽ μÅ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× »ÎÁ ¾ÒÇÁÎÏ, Ô¾ÔÅ ÕÁ ÐÒÏËÌÈÕŽ ÓÏÂÁÒ¾ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ ÓÔÏ ¾ÒÇÁÎÏ ÁÙÔ¾. §Ï »μÆÒÁÇμÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÏÂÁÒ¾ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡, ÇÉÁÔ½ ÓÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ Î»ËÒÖÓÈ ÅÎ¾× μ»ÒÏÙ× ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×, ÅÊÁÉÔ½Á× ÅÎ¾× ÕÒ¾μÂÏÙ ÐÏÙ »ØÅÉ ÆÒ¡ÊÅÉ Ë¡ÐÏÉÁ ÁÒÔÈÒ½Á. ™ ÓÔÅÆÁÎÉÁ½Á ξÓÏ× ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ¾ÌÁ ÔÁ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ ÏÉ ÓÔÅÆÁÎÉÁ½Å× ÁÒÔÈÒ½Å×. ‹ÔÅÆÁÎÉÁ½Å× ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å× ÐÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÙÎ ÓÁÎ ÓÔÅÆ¡ÎÈ ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ ËÁÌÀÐÔÏÙÎ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÔÈ× ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×. 2. ‡Ñ× ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÔÏ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÓÔÈÎ ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ; ‡Ñ× ÅÐÈÒÅ¡ÚÅÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ; §Ï μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо ÔÉ× ÂÉÏμÈØÁνÅ×, Áо ÔÁ μ»ÓÁ μÅÔÁÆÏÒ¡×, Áо ÔÉ× ËÁÀÓÅÉ× ÔÈ× ËÅÎÔÒÉË¼× Õ»ÒμÁÎÓÈ×, Á˾μÁ ËÁÉ Áо ÔÈÎ ËÁÀÓÈ ÔÏÙ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ. ¹ÔÁÎ »ÎÁ ÙÌÉ˾ ËÁ½ÇÅÔÁÉ ØÖÒ½× ÎÁ ÙСÒØÅÉ È ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÏÊÙǾÎÏÙ, Ô¾ÔÅ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÔÏ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. §Ï μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ μÅÇ¡ÌÏ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ, ÇÉÁÔ½ ÁÎÔÁÇÖνÚÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ. ®ÔÓÉ, ÁÎÔ½ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. ¹ÔÁÎ ÌÏÉоΠÔÏ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÙСÒØÅÉ ÓÅ μÅÇ¡ÌÈ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, Ô¾ÔÅ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ μÅ

111


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ËÁÉ ÎÁ СÒÅÉ ÔÈ Õ»ÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ. ­ÒÁ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ÄÅ μÐÏÒŽ ÎÁ Ì¡ÂÅÉ ¾ÓÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÏÊÙǾÎÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ. §¾ÔÅ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ È ËÁÒÄÉ¡ ÁÒؽÚÏÙÎ ÎÁ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ÐÉÏ »ÎÔÏÎÁ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÏÙÎ ÎÁ ËÁÌÀÃÏÙÎ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, ¾μÖ× ÁÎ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ μÏÎÏÊŽÄÉÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏΠŽÎÁÉ μÅÇ¡ÌÈ, Ô¾ÔÅ ËÁÉ Ð¡ÌÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÒËÅÔ¾. ‘ÙÔ¾ »ØÅÉ ÓÁÎ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ ÅμÆÁνÚÏÎÔÁÉ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ »ÌÌÅÉÃÈ× ÏÊÙǾÎÏÙ, ¾ÐÖ× ÐÏÎÏË»ÆÁÌÏÉ, ˾ÐÖÓÈ, μÅÉÖμ»ÎÏ× ÓÙÎÔÏÎÉÓμ¾× ÓÔÏÙ× μÀÅ× Ë.Á.

ƒÉ¡ÇÒÁμμÁ μÅ ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ

‹«‚‚—¢—š‹ (—› ‚—¢—§™‹) ›‘¥ƒš¤‡‘„—š—‹ —‡š›§™§—‹-—œ¥‘‚œ‘ ‡‘„™‹—š‹ TOY KYK…OOPIKOY ‹«‹§™œ‘§¤‹

Y‡EPTA‹H ‘‚‚—š¤‡‘„—š—‹ ‘¥§™¥š¤‹›…™¥«¢‹™ „¥¤œ–¤‹ —œ–¤…™

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ EP TH‹EI‹ § ¤« ‹XO…IKOY –š–…š¤« 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÔÈ ÆÒ¡ÓÈ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: A. Á, B. Ä, ‚. Ä, ƒ, Ä. 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹), ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…), ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. …, Â. ‹, Ç. …, Ä. ‹.

112


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ ¾ÒÏÙ× μÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÆÒ¡ÓÅÉ×: …ÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ, ÐÌ¡ÓμÁ, ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

Á . —½ÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×.  . —½ÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. Ç . –ÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈΠмÊÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. Ä . ‡ÅÒÉ»ØÅÉ ÐÒÖÔÅÝÎÅ× ØÒ¼ÓÉμÅ× ÇÉÁ ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ. –. ‡ÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼× μÁ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÅÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ËÁÉ ÁÎ ÎÁÉ ÐÖ× μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙμÅ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. Á. ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, Â. ÌÅÙË¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ, Ç. ÁÉμÏÐÅÔ¡ÌÉÁ, Ä. ÐÌ¡ÓμÁ –. ¹ÐÖ× »ØÅÉ ÆÁÎŽ Áо ÐÏÌÌ»× μÅÌ»ÔÅ×, ÏÉ ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ÐÒÑÔÈ ÁÉÔ½Á ÕÁΡÔÏÙ ÓÔÉ× ÁÎÅÐÔÙÇμ»ÎÅ× ØÑÒÅ×. «Ð¡ÒØÅÉ È ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ Ë¡ÐÏÉÅ× Áо ÁÙÔ»× ÔÉ× ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÎÁ ŽÎÁÉ ËÌÈÒÏÎÏμÉË»×. ¤É ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ¾μÖ× ÐÏÙ ÁÙÊ¡ÎÏÙÎ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙμÅ Ô»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× Å½ÎÁÉ Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼× ËÁÉ ÏÉ ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ×. —ÐÏμ»ÎÖ× ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ËÁÐνÚÏÙμÅ ËÁÉ ÐÒÏÓ»ØÏÙμÅ È ÄÉÁÔÒÏƼ μÁ× ÎÁ ŽÎÁÉ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ, ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÆÙÔÉË»× ½ÎÅ× ËÁÉ ÆÔÖؼ ÓÅ ÚÖÉË¡ ̽ÐÈ, Ô¾ÔÅ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ μÅÉÑÓÏÙμÅ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙμÅ Ô»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×. —нÓÈ× μÐÏÒÏÀμÅ ¾ÌÏÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÀÊÏÙμÅ ÏÉËÏÌÏÇÉ˼ ÓÙÎŽÄÈÓÈ ÑÓÔÅ ÎÁ ÓÙμ¡ÌÌÏÙμÅ ËÁÉ ÓÔÏ ¡μÅÓÏ μ»ÌÌÏÎ ÎÁ ÅÌÁØÉÓÔÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÔÏÙ× ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉËÏÀ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ÐÏÙ ÅÐÉÂÁÒÀÎÏÙÎ ÔÈÎ ÙÇŽÁ μÁ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉËϽ ÒÀÐÏÉ.

113


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

3.4 §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ §‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ ÁÒØÉË¡ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ¾μÖ× ÔÅÌÉË¡ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. ➤ §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо: – ÔÏÙ× ÄÀÏ ÎÅÆÒÏÀ×, – ÔÏÙ× ÄÀÏ ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×, – ÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ ËÁÉ – ÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ. ➤ ™ ÐÏÒŽÁ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÂÌÈÕÏÀÎ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× Å½ÎÁÉ: ¤É ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÎÅÆÒÏÀ×, ¾ÐÏÙ ÆÉÌÔÒ¡ÒÅÔÁÉ, ËÁÉ »ÔÓÉ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ Áо ÁÙÔ¾ ËÁÉ ÄÉÁÌÀÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, ÇÉÁ ÎÁ ÓØÈμÁÔ½ÓÏÙÎ ÔÁ ÏÀÒÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÁ ÏÀÒÁ ÐÅÒÎÏÀÎ Áо ÔÏÙ× ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÁÎ ÓÔÅÎϽ ÓÖ̼ÎÅ× ËÁÉ ÆÕ¡ÎÏÙÎ ÓÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ, ÐÏÙ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÎÔÁÉ ÐÒÏÓÖÒÉΡ μ»ØÒÉ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ, μÅ »ÎÁ ÓÖ̼ÎÁ ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÏÙÒ¼ÕÒÁ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÀÒÈÓÈ. ™ ÏÙÒ¼ÕÒÁ ÓÔÉ× ÇÙÎÁ½ËÅ× ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ Ì½ÇÏ ÐÉÏ Ð¡ÎÖ Áо ÔÏΠ˾ÌÐÏ ËÁÉ ÓÔÏÙ× ¡ÎÄÒÅ× ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ËÏÒÙƼ ÔÏ٠лÏÙ×.

3.4 ¤ÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÙÇŽÁ §‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

114

➤ §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ŽÔŠ̾ÇÖ Ë¡ÐÏÉÁ× μ¾ÌÙÎÓÈ× Áо μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ŽÔŠ̾ÇÖ Ë¡ÐÏÉÏÙ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÏÀ, ŽÔŠ̾ÇÖ Ç¼ÒÁÎÓÈ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. ➤ ™ ÐÉÏ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÈ Ð¡ÕÈÓÈ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ŽÎÁÉ È ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ, ÄÈÌÁļ È μ¾ÌÙÎÓÈ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÐÏÙ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÏÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμ¾. ➤ —ÐÅÉļ ÓÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÇÙÎÁÉËÑÎ È ÏÙÒ¼ÕÒÁ ŽÎÁÉ ËÏÎÔÀÔÅÒÈ ËÁÉ ÐÉÏ ËÏÎÔ¡ ÓÔÏ ÐÒÖËÔ¾, ŽÎÁÉ ÐÉÕÁξΠÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕŽ Ë¡ÐÏÉÏ μÉËÒ¾ÂÉÏ ËÁÉ »ÔÓÉ ÏÉ ÇÙÎÁ½ËÅ× ËÉÎÄÙÎÅÀÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ.


➤ ¹ÔÁÎ ÁËÏÌÏÙÕÏÀμÅ ÔÏÙ× ÂÁÓÉËÏÀ× ËÁξÎÅ× ÙÇÉÅÉÎ¼× ËÁÉ ÁÐÏÆÅÀÇÏÙμÅ ÔÁ ÓÔÅΡ ÅÓÑÒÏÙØÁ ËÁÉ ÔÁ ÒÏÀØÁ ÐÏÙ ÅÙÎÏÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, Ô¾ÔÅ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÒÏÌ¡ÂÏÙμÅ Ô»ÔÏÉÏ٠ŽÄÏÙ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÄÀÏ ÎÅÆÒÏÀ×, ÔÏÙ× ÄÀÏ ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×, ÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ ËÁÉ ÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ. 2. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ¹ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ ÁÒØÉË¡ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ¾μÖ× ÔÅÌÉË¡ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. 3. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÏÒŽÁ ÁÐÏÂÏÌ¼× ÔÖÎ ¡ØÒÈÓÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾; ¤É ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÎÅÆÒÏÀ×, ËÁÉ ÆÉÌÔÒ¡ÒÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÎÁ ÄÉÁÌÙÕÏÀÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÔÁ ÏÀÒÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÁ ÏÀÒÁ ÐÅÒÎÏÀÎ Áо ÔÏÙ× ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×, ËÁÉ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÎÔÁÉ ÐÒÏÓÖÒÉΡ ÓÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ, μ»ØÒÉ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ Áо ÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÀÒÈÓÈ. 4. ‡Ñ× ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ ÔÁ ÏÀÒÁ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ; §Ï Á½μÁ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ, ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÎÅÆÒÏÀ× ËÁÉ ÅËŽ ÆÉÌÔÒ¡ÒÅÔÁÉ. ®ÔÓÉ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ Áо ÁÙÔ¾ ËÁÉ ÄÉÁÌÀÏÎÔÁÉ ÓÅ ÎÅÒ¾ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÔÁ ÏÀÒÁ. 5. ‡ÏÉÅ× ÌÏÉμÑÊÅÉ× ÅμÆÁνÚÏÎÔÁÉ ÓÙØξÔÅÒÁ ÓÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; ™ ÐÉÏ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÈ Ð¡ÕÈÓÈ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ŽÎÁÉ È ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ, ÄÈÌÁļ È μ¾ÌÙÎÓÈ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÐÏÙ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÏÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμ¾.

115


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

—ÐÅÉļ ÓÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÇÙÎÁÉËÑÎ È ÏÙÒ¼ÕÒÁ ŽÎÁÉ ËÏÎÔÀÔÅÒÈ ËÁÉ ÐÉÏ ËÏÎÔ¡ ÓÔÏ ÐÒÖËÔ¾, ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÀËÏÌÏ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕŽ Ë¡ÐÏÉÏ μÉËÒ¾ÂÉÏ ËÁÉ »ÔÓÉ ÏÉ ÇÙÎÁ½ËÅ× ËÉÎÄÙÎÅÀÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ. 6. ‡Ñ× Å½ÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔ»ÃÏÙμÅ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ‚ÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔ»ÃÏÙμÅ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ μÁ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕÏÀμÅ ÔÏÙ× ÂÁÓÉËÏÀ× ËÁξÎÅ× ÙÇÉÅÉÎ¼× ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÏÙμÅ ÔÁ ÓÔÅΡ ÅÓÑÒÏÙØÁ ËÁÉ ÔÁ ÒÏÀØÁ ÐÏÙ ÅÙÎÏÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÖÎ ÎÅÆÒÑÎ ÓÔÏÎ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾; ¤É ÎÅÆÒϽ ÅËÔ¾× Áо ÔÏÎ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÎÁ ÆÉÌÔÒ¡ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÙÎ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×, ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÒÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× ËÁÉ ÔÈÎ ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. 3. «Ð¡ÒØÅÉ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÎÁ ËÁÔÁÓÔÒÁÆÏÀÎ ÏÉ ÎÅÆÒϽ ÅÎ¾× ÁÎÕÒÑÐÏÙ μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ μÈÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ËÁÕÁÒÉÓÔŽ ÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ, ÎÁ ÒÙÕμÉÓÔŽ È ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ ËÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÖÎ ÙÇÒÑÎ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ. ‡¾ÓÏ ÓÏÂÁÒ¼ ÎÏμ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÁÙÔ¼ È ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ; ‡Ö× ÎÏμ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÅ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖÐÉÓÔŽ ;

116

™ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÔÈ× ËÁÔÁÓÔÒÏÆ¼× ÔÖÎ ÎÅÆÒÑΠŽÎÁÉ μ½Á ÐÏÌÀ ÓÏÂÁÒ¼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ. ‹ËÅÆÔŽÔÅ ¾ÔÉ Å¡Î ÄÅÎ ÆÉÌÔÒ¡ÒÏÙÎ ÏÉ ÎÅÆÒϽ ÔÏ Á½μÁ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÕÁÒÉÓÔŽ Áо ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ÁÎ ÄÅÎ ÒÙÕμÉÓÔŽ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÖÎ ÙÇÒÑÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ È ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×, Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÏÄÈÇÈÕŽ ÓÔÏ Õ¡ÎÁÔÏ. ™ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ ØÒ¾ÎÉÁ ÎÅÆÒÉ˼ ÁÎÅСÒËÅÉÁ, ËÁÉ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖÐÉÓÔŽ μÅ ÔÈÎ μÅÔÁμ¾ÓØÅÙÓÈ ÎÅÆÒÏÀ Áо ÓÙμÂÁÔ¾ ľÔÈ. ‘ÙÔ¾ ÄÅΠŽÎÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÄÙÎÁÔ¾ ÎÁ ǽÎÅÉ ÔÈÎ ÓÔÉÇμ¼ ÐÏÙ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÔÏ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ, ÇÉÁÔ½ μÐÏÒŽ ÎÁ μÈÎ ÙСÒØÏÙÎ ÄÖÒÈÔ»× ÏÒÇ¡ÎÖÎ, ËÁÉ ÇÉÁÔ½ μÐÏÒŽ ÎÁ μÈΠŽÎÁÉ ÓÙμÂÁÔϽ, ÄÈÌÁļ ÎÁ μÈÎ ÔÁÉÒÉ¡ÚÏÙÎ ÏÉ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏ٠ľÔÈ μÅ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Ä»ËÔÈ. ®ÔÓÉ μ»ØÒÉ ÎÁ ÂÒÅÕŽ ÔÏ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏ μ¾ÓØÅÙμÁ, Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÐÏ٠СÓØÅÉ Áо ÔÈÎ ØÒ¾ÎÉÁ ÎÅÆÒÉ˼ ÁÎÅСÒËÅÉÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ Ë¡ÎÅÉ ÁÉμÏË¡ÕÁÒÓÈ, μÅ


ÔÅØÎÈÔ¾ ÎÅÆÒ¾. ™ ÅÆÁÒμÏǼ ÔÈ× ÁÉμÏË¡ÕÁÒÓÈ× ÊÅ˽ÎÈÓÅ Áо ÔÈÎ ÄÅËÁÅÔ½Á ÔÏÙ ’60 ËÁÉ »ØÅÉ ÂÅÌÔÉÖÕŽ ÐÏÌÀ μ»ØÒÉ Ó¼μÅÒÁ. œÅ ÔÈÎ ÁÉμÏË¡ÕÁÒÓÈ ËÁÕÁÒ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÏÙ ÄÅÎ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×. ‚ÉÁ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÐÈÇÁ½ÎÅÉ Ï ÁÓÕÅÎ¼× 3 ÆÏÒ»× ÔÈÎ ÅÂÄÏμ¡ÄÁ ÓÔÏ ÎÏÓÏËÏμŽÏ, ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÅ× ÑÒÅ×. §Ï μÈØ¡ÎÈμÁ ÐÏÙ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÉμÏË¡ÕÁÒÓÈ ÐÅÒÉ»ØÅÉ μ½Á ÁÎÔ̽Á ÐÏÙ ÔÒÁ¡ÅÉ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÏÎ ÁÓÕÅμ ËÁÉ ÔÏ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÓÅ »ÎÁ ƽÌÔÒÏ - ÓÀÓÔÈμÁ ÄÉÁÌÀμÁÔÏ×. ¬¡ÒÈ ÓÅ ÁÙÔ¾ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅ ÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ÁÓÕÅμ. §Ï ÄÉ¡ÌÙμÁ ÁÙÔ¾ »ØÅÉ Ô»ÔÏÉÁ ÓÀÎÕÅÓÈ, ÑÓÔÅ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÏÉ ÏÙÓ½Å× μŠ¡ÓÈ ÔÈ ÄÉÁÆÏÒ¡ ÐÙËξÔÈÔÁ× (ÄÉ¡ØÙÓÈ) ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ μ»ÓÁ ËÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ Æ½ÌÔÒÏ. ®ÔÓÉ ÔÅÌÉË¡ ÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ÁÓÕÅμ ÁÐÁÌÌ¡ÓÓÅÔÁÉ Áо ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÅÎÑ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ÁÙÔ¾ ØÒ¼ÓÉμÅ×.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È ÁÐÏÂÏ̼ ÔÖÎ ¡ØÒÈÓÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ Áо ÔÏ ÓÑμÁ. 2. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ËÁÉ ÐÏÉÏ× Ï Ò¾ÌÏ× ËÁÕÅÎ¾× Áо ÁÙÔ¡; ‘СÎÔÈÓÈ: §Á ¾ÒÇÁÎÁ ÔÏÙ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉËÏÀ ŽÎÁÉ ÏÉ ÄÀÏ ÎÅÆÒϽ, ÏÉ ÄÀÏ ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×, È ÏÙÒÏľØÏ× ËÀÓÔÈ ËÁÉ È ÏÙÒ¼ÕÒÁ. ¤É ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÎÅÆÒÏÀ×, ËÁÉ ÆÉÌÔÒ¡ÒÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÎÁ ÄÉÁÌÙÕÏÀÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÔÁ ÏÀÒÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÁ ÏÀÒÁ ÐÅÒÎÏÀÎ Áо ÔÏÙ× ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ× ËÁÉ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÎÔÁÉ, ÐÒÏÓÖÒÉΡ ÓÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ, μ»ØÒÉ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ Áо ÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÀÒÈÓÈ. 3. ‡Ñ× ÓÙÎÄ»ÅÔÁÉ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ; ‘СÎÔÈÓÈ: ¤É ÎÅÆÒϽ ÆÉÌÔÒ¡ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ ËÁÉ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÙÎ Áо ÁÙÔ¾ ÔÉ× ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å×. ¥ÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× ËÁÉ ÔÈ ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×.

117


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* ‹Å ÏÒÉÓμ»ÎÅ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× ËÁÉ Áо ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÁÉÔ½Å×, ŽÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ËÁÔÁÓÔÒÁÆÏÀÎ ÏÉ ÎÅÆÒϽ ÅÎ¾× ÁÔ¾μÏÙ, μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ μÈÎ «ËÁÕÁÒ½ÚÅÔÁÉ» ÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ ËÁÔÁ̼ÊÅÉ ÓÀÎÔÏμÁ ÓÔÏÎ Õ¡ÎÁÔÏ. ‚ÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖÐÉÓÔŽ ÔÏ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ, ÐÒ»ÐÅÉ ÏÉ ÁÓÕÅÎÅ½× ÎÁ Ë¡ÎÏÙÎ ¡μÅÓÁ μÅÔÁμ¾ÓØÅÙÓÈ ÎÅÆÒÏÀ. ‘ÙÔ¾ ¾μÖ× Å½ÎÁÉ ÄÀÓËÏÌÏ, ÇÉÁÔ½ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÂÒÅÕŽ Ï ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏ× Ä¾ÔÈ×. œ»ØÒÉ Ô¾ÔŠŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ Ë¡ÎÏÙÎ ÁÉμÏË¡ÕÁÒÓÈ ÄÈÌÁļ ÆÉÌÔÒ¡ÒÉÓμÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÅ ÔÅØÎÈÔ¡ μ»ÓÁ. ¢Á ÁÎÁÔÒ»ÊÅÔÅ ÓÅ ÐÈÇ»× ËÁÉ ÎÁ ÓÙÌÌ»ÊÅÔÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÇÉÁ ÔÉ× μÅÔÁμÏÓØÅÀÓÅÉ× ËÁÉ ÔÈ ÄÖÒÅ¡ ÏÒÇ¡ÎÖÎ. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÅÒÇÁÓ½Á μÅ ÔÉ× ÁоÃÅÉ× ÓÁ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÓÈμÁÓ½Á ÔÈ× ÁÉμÏÄÏÓ½Á× ËÁÉ ÔÈ× ÄÖÒÅ¡× ÏÒÇ¡ÎÖÎ ËÁÉ ÎÁ ÔÈ ÄÈμÏÓÉÅÀÓÅÔÅ ÓÔÈÎ ÅÆÈμÅÒ½ÄÁ ÔÏÙ ÓØÏÌŽÏÙ ÓÁ× ¼ ÓÔÏÎ ÔÏÐÉ˾ ÔÀÐÏ.

‚ÉÁ ÔÈÎ ÁÉμÏÄÏÓ½Á ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ Ê»ÒÏÙμÅ: ™ ÁÉμÏÄÏÓ½Á ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˼, ÇÉÁÔ½ ÔÏ Á½μÁ ÄÅΠŽÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÁÒÁØÕŽ ÓÅ ÅÒÇÁÓÔ¼ÒÉÏ, ÏÀÔŠǽÎÅÔÁÉ ÎÁ ÙÐÏËÁÔÁÓÔÁÕŽ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× μÅ ¡ÌÌÏ ÙÇÒ¾. §ÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ŽÎÁÉ ÅÎÔÅÌÑ× ÁÎÑÄÙÎÈ ËÁÉ ÁоÌÙÔÁ ÁÓÆÁÌ¼× ÇÉÁ ÔÏΠľÔÈ. «Ð¡ÒØÅÉ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ ÓÔÏÎ ÁÉμÏľÔÈ Ë¡ÐÏÉÁ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ; ¤ ƾÂÏ× μ¾ÌÙÎÓÈ× ÔÏ٠ľÔÈ ÁÐÏËÌŽÅÔÁÉ, ÅÐÅÉļ ÐÌ»ÏÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÙÌÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÅÒÇÁÌŽÁ ÐÏÙ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÉμÏÌÈýÁ ŽÎÁÉ ÁÐÏÓÔÅÉÒÖμ»ÎÁ, μÉÁ× ØÒ¼ÓÈ× ËÁÉ ÔÏ ÇÎÖÒ½ÚÅÉ Ï Ä¾ÔÈ×, ÅÐÅÉļ ÁÎϽÇÏÎÔÁÉ μÐÒÏÓÔ¡ ÔÏÙ. ¬¡ÎÅÉ ÐÏÌÀ Á½μÁ Ï ÁÉμÏľÔÈ×; ¤ ¾ÇËÏ× ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÅÔÁÉ Å½ÎÁÉ μ¾ÎÏ ÔÏ 1/20 Áо ÔÏÎ ÓÙÎÏÌÉ˾ ¾ÇËÏ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ. ™ ÁÎÁÐ̼ÒÖÓÈ ÔÏÙ ØÁμ»ÎÏÙ ¾ÇËÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÅ 10 μ¾ÎÏ ÌÅÐÔ¡, ÅÎÑ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÐÌ¡ÓμÁÔÏ× ÁÐÏËÁÕ½ÓÔÁÔÁÉ ÓÅ 12 ÑÒÅ× ËÁÉ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÓÅ 1 μ¼ÎÁ ÐÅÒ½ÐÏÙ. ™ ÁÉμÏÄÏÓ½Á ŽÎÁÉ ÖÆ»ÌÉμÈ ÇÉÁ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Ë¡ÕÅ ÙÇÉÏÀ× Ä¾ÔÈ, ÄɾÔÉ ËÉÎÈÔÏÐÏÉŽÔÁÉ Ï μÙÅÌ¾× ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÔÏÙ, ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÇÖǼ λÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ Á½μÁÔÏ×.

118

* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ


‡ÏΡÅÉ ÁÙÔ¾× ÐÏ٠ĽÎÅÉ Á½μÁ; ™ ¾ÌÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ŽÎÁÉ ÅÎÔÅÌÑ× ÁÎÑÄÙÎÈ. §Ï μ¾ÎÏ ÐÏÙ ÁÉÓÕ¡ÎÅÔÁÉ ËÁÎÅ½× Å½ÎÁÉ »ÎÁ ÔÓ½μÐÈμÁ ÔÈ× ÂÅ̾ÎÁ×, ÇÉÁ μ½Á ÓÔÉÇμ¼. §ÈÎ ÙоÌÏÉÐÈ ÑÒÁ, Ï ÁÉμÏľÔÈ×, ÁÐÌÑ× ÁÎÏÉÇÏËÌŽÎÅÉ ÔÈ ÇÒÏÕÉ¡ ÔÏÙ, ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÙÎÕŽ È ÅÐÉÓÔÒÏƼ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

‡Ò»ÐÅÉ ÎÁ Ê»ÒÅÉ× ¾ÔÉ È ÁΡÇËÈ ÇÉÁ Á½μÁ ŽÎÁÉ ÓÙÎÅؼ×: ‹Å Ë¡ÕÅ ÎÏÓÏËÏμÅ½Ï 2 ÓÔÏÙ× 10 ÁÓÕÅÎŽ×, ËÁÔ¡ μ»ÓÏ ¾ÒÏ, ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅÔ¡ÇÇÉÓÈ. ®ÔÓÉ, Ë¡ÕÅ ØÒ¾ÎÏ È ØÑÒÁ »ØÅÉ ÁΡÇËÈ Áо 600.000 ÆÉ¡ÌÅ× Á½μÁÔÏ×, ÏÉ ÏÐϽÅ× ÓÅ μÅÇ¡ÌÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÙÇÇÅÎÉ˾ ËÁÉ ÆÉÌÉ˾ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÖÎ ÁÓÕÅÎÑÎ, Áо ÅÕÅÌÏÎÔ»× ÁÉμÏľÔÅ× ËÁÉ »ÎÁ μÉËÒ¾ ÐÏÓÏÓÔ¾ ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ Áо ÔÉ× »ÎÏÐÌÅ× ÄÙΡμÅÉ×. ‡ÁÒ’ ¾ÌÁ ÁÙÔ¡ ÏÉ ÁΡÇËÅ× ÔÈ× ØÑÒÁ× ÓÅ Á½μÁ ÄÅÎ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ ÁоÌÙÔÁ ËÁÉ ÁÎÁÇËÁÚ¾μÁÓÔÅ ÎÁ ÅÉÓ¡ÇÏÙμÅ Á½μÁ Áо ¡ÌÌÅ× ØÑÒÅ×, Ë¡ÔÉ ÐÏÙ ÅÐÉÂÁÒÀÎÅÉ ÔÈÎ ÏÉËÏÎÏμ½Á μÁ×, ÅÎÑ ÄŽØÎÅÉ ËÁÉ ÁÄÉÁÆÏÒ½Á ÔÖÎ ÐÏÌÉÔÑÎ ÇÉÁ ÔÏ ËÏÉÎÖÎÉ˾ ÓÀÎÏÌÏ. †»ÒÅÉ× Ð¾ÓÏÉ ¡ÎÕÒÖÐÏÉ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ Á½μÁ: ¾ÓÏÉ Å½ÎÁÉ ÔÒÁÙμÁÔ½Å× ÔÖÎ ÔÒÏØÁ½ÖÎ ÁÔÙØÈμ¡ÔÖÎ (ÐÏ٠ŽÎÁÉ ØÉÌÉ¡ÄÅ×) , ¡ÔÏμÁ ÐÏ٠СÓØÏÙÎ Áо œÅÓÏÇÅÉÁ˼ ‘ÎÁÉμ½Á, ÓÔÈÎ ÐÌÅÉÏÃÈƽÁ ÔÏÙ× ÐÁÉÄÉ¡. ‹ËÅÆÔŽÔÅ ¾ÔÉ ÇÉÁ Ë¡ÕÅ ÁÓÕÅμ ÁÐÁÉÔÏÀÎÔÁÉ 30 ÆÉ¡ÌÅ× ÔÏ ØÒ¾ÎÏ. —нÓÈ× ¾ÓÏÉ Ð¡ÓØÏÙÎ Áо ÁÉμÁÔÏÌÏÇÉË»× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× (ÌÅÙØÁÉμ½Á, ÁÉμÏÒÒÏÆÉ̽Á ËÁ.), »ÇËÙÅ× ÐÏÙ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÏÙÎ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ËÁÔ¡ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾, ÁÓÕÅÎÅ½× ÐÏÙ ÐÒ¾ËÅÉÔÁÉ ÎÁ ÙÐÏÂÌÈÕÏÀÎ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÁ μÅÇ¡ÌÈ ÅлμÂÁÓÈ Ð.Ø. ËÁÒÄÉÏØÅÉÒÏÙÒÇÉ˼ ¼ ÏÒÕÏÐÅÄÉ˼ ËÁÉ ¾ÓÏÉ Ð¡ÓØÏÙÎ Áо ØÒ¾ÎÉÁ ÎÅÆÒÉ˼ ÁÎÅСÒËÅÉÁ ¼ ÂÁÒÉ¡ ÇÁÓÔÒÏÒÒÁǽÁ. ‡ÏÉÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÑÓÅÉ Á½μÁ; ¹ÌÏÉ μÐÏÒÏÀμÅ! ¹ÌÏÉ ÏÉ ÙÇÉÅ½× ¡ÎÔÒÅ× ËÁÉ ÇÙÎÁ½ËÅ×, Áо 18 - 60 ÅÔÑÎ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ĽÎÏÙÎ Á½μÁ Ë¡ÕÅ 3 - 4 μ¼ÎÅ×. ¤ ÙÐÏüÆÉÏ× ÁÉμÏľÔÈ×, ËÁÔ¡ ÔÈ Ì¼ÃÈ ÔÏÙ ÉÓÔÏÒÉËÏÀ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÉ Ë¡ÕÅ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ¼ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ ÐÏÙ »ØÅÉ, ÑÓÔÅ ÎÁ ÂÏÈÕ¼ÓÅÉ ÔÏ ÉÁÔÒÉ˾ ÐÒÏÓÖÐÉ˾ ÎÁ ËÒ½ÎÅÉ μÅ ÁÓÆ¡ÌÅÉÁ. …¾ÇÖ ÔÏÙ ËÉÎÄÀÎÏÙ μÅÔ¡ÄÏÓÈ× ÔÏÙ AIDS, ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ μÅÇ¡ÌÈ ÐÒÏÓÏؼ. ‡ÏÉÏ× ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÑÓÅÉ Á½μÁ; ›¡ÐÏÉÏ× ÐÏ٠СÓØÅÉ Áо μ½Á ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ¼ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÐÏÙ ÔÏÙ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÉ ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÔÈÎ ÁÉμÏÄÏÓ½Á. ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÉÄÉÁ½ÔÅÒÈ ÐÒÏÓÏؼ, ÇÉÁÔ½ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉÂÁÒÙÎÕŽ

119


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

È ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÉμÏľÔÈ, ÁÌÌ¡ ÅнÓÈ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÅÉ ËÁÉ ÔÈÎ ÐÏɾÔÈÔÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÕÁ μÅÔÁÇÇÉÓÕŽ ËÁÉ ÎÁ ËÉÎÄÙÎÅÀÓÅÉ ËÁÉ ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÕÁ Ì¡ÂÅÉ ÔÏ Á½μÁ. ‘о ÔÈÎ ÁÉμÏÄÏÓ½Á ÁÐÏËÌŽÏÎÔÁÉ ÏÉ ÁÓÕÅÎÅ½× ËÁÉ ÆÏÒÅ½× ÔÏÙ AIDS, ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× B ËÁÉ C, ¾ÓÏÉ »ØÏÙÎ ÅÌÏÎÏÓ½Á, ØÒ¾ÎÉÁ ÎÏÓ¼μÁÔÁ, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ËÁÒÄÉÁË»× ÐÁÕ¼ÓÅÉ×, Ï ÄÉÁ¼ÔÈ×, È ÙлÒÔÁÓÈ, È ØÒ¾ÎÉÁ ÎÅÆÒÏСÕÅÉÁ, ÐÁÕ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ¼ÐÁÔÏ× (ÓÙËÖÔÉÏÀ), È ÁÎÁÉμ½Á, ¾ÓÏÉ Ë¡ÎÏÙÎ ØÒ¼ÓÈ ÎÁÒËÖÔÉËÑÎ ¼ ËÁÔ¡ØÒÈÓÈ ÁÌËϾÌ, ¾ÓÏÉ »ØÏÙÎ ÓÏÂÁÒ»× ÁÌÌÅÒǽÅ×, ÏÉ »ÇËÙÏÉ ËÁÉ ¾ÓÏÉ ÐÁ½ÒÎÏÙÎ ÏÒÉÓμ»ÎÁ Æ¡ÒμÁËÁ. ›¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ Õ»ÌÅÉ ÎÁ ÄÑÓÅÉ Á½μÁ: μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÑÓÅÉ ¾ÐÏÉÁ ÑÒÁ ÔÈ× Èμ»ÒÁ× μÐÏÒŽ, (ÐÒÖÉμ ¼ ÁÐÏÇÅÙμÁÔÉμ), ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ŽÎÁÉ ÊÅËÏÀÒÁÓÔÏ×, ÎÁ μÈÎ »ØÅÉ ËÁÔÁÎÁÌÑÓÅÉ ÐÒÏÈÇÏÙμ»ÎÖ× ÁÌËÏ¾Ì ËÁÉ Å½ÎÁÉ ËÁ̾ ÎÁ »ØÅÉ ¼ÄÈ Ð¡ÒÅÉ »ÎÁ ÅÌÁÆÒÀ ÇÅÀμÁ, ¾ØÉ ¾μÖ× ËÁÎÏÎÉ˾ ÇÅÀμÁ Ð.Ø. μÅÓÈμÅÒÉÁξ ¼ ÄŽÐÎÏ. §É ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÐÒÏÓ»ÊÏÙμÅ μÅÔ¡ ÔÈÎ ÁÉμÏÌÈýÁ: ƒÅÎ ÆÅÀÇÏÙμÅ Áμ»ÓÖ× Áо ÔÏ ÓÈμÅ½Ï ÔÈ× ÁÉμÏÌÈýÁ×. ‡½ÎÏÙμÅ μ½Á ÐÏÒÔÏËÁÌ¡ÄÁ ËÁÉ ÔÒÑμÅ Ë¡ÔÉ ÅÌÁÆÒÀ. ›Á̾ ŽÎÁÉ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙμÅ ÔÈÎ ÏļÇÈÓÈ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÓÔÉ× ÅоμÅÎÅ× ÑÒÅ× ÎÁ Ì¡ÂÏÙμÅ »ÎÁ ËÁ̾ ÇÅÀμÁ ËÁÉ ÐÏÌÌ¡ ÙÇÒ¡ (¾ØÉ ¾μÖ× ÁÌËϾÌ) ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏËÁÔÁÓÔ¼ÓÏÙμÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÐÏÙ Ø¡ÎÅÔÁÉ. ‡Ò»ÐÅÉ ÎÁ ÕÙμ¾μÁÓÔÅ ¾ÔÉ È ÁÄÉÁÆÏÒ½Á ÄŽØÎÅÉ ÁÎÅÙÕÙξÔÈÔÁ. ™ ÓË»ÃÈ ¾ÔÉ ÄÅÎ ÐÒ¾ËÅÉÔÁÉ ÎÁ ÓÙμÂŽ Ë¡ÔÉ ÓÅ Åμ¡× ÄÅΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ¼ ËÁÉ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÓËÅÆÔÏÀμÅ ¾ÔÉ ÔÈ ÓÔÉÇμ¼ ÐÏÙ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Á½μÁ, ÄÅΠǽÎÅÔÁÉ ÎÁ ÐÅÒÉμ»ÎÅÉ, ÏÀÔÅ ÎÁ СÒÅÉ »ÎÁ Æ¡ÒμÁËÏ. ™ ÐÒÏÓÆÏÒ¡ Á½μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ μ½Á ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á 10 ÌÅÐÔÑÎ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ ÁÙÔ¾ ÎÁ ÔÏ ØÒÅÉÁÓÔŽ Ë¡ÐÏÉÏ× ÄÉË¾× ÓÏÙ ¼ Á˾μÈ ËÉ ÅÓÀ Ï ½ÄÉÏ× ! ‚ÉÁ ÔÈ ÄÖÒÅ¡ ÏÒÇ¡ÎÖΠŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ¾ÔÉ: §Á ¾ÒÇÁÎÁ ÔÁ ÏÐϽÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÐÁÒÁØÖÒÈÕÏÀÎ ÇÉÁ ÄÖÒÅ¡ ŽÎÁÉ È ËÁÒÄÉ¡, ÏÉ ÎÅÆÒϽ, ÔÏ ÓÙËÑÔÉ, ÔÏ »ÎÔÅÒÏ, ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ËÁÉ ÔÏ Ð¡ÇËÒÅÁ×. —нÓÈ× ÉÓÔϽ ¾ÐÖ× Ï ËÅÒÁÔÏÅÉÄ¼× ØÉÔÑÎÁ×, ÏÉ ÂÁ̽ÄÅ× ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡× ËÁÉ ÔÏ Ä»ÒμÁ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕÏÀÎ ÇÉÁ μÅÔÁμÏÓØÅÀÓÅÉ×.

120

™ ÄÖÒÅ¡ ÔÖÎ ÏÒÇ¡ÎÖÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ Áо ÁÎÕÒÑÐÏÙ× ËÌÉÎÉË¡ ÎÅËÒÏÀ×, ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ μÏΡÄÁ ÅÎÔÁÔÉË¼× ÐÁÒÁËÏÌÏÀÕÈÓÈ× Ë¡ÐÏÉÏÙ ÎÏÓÏËÏμŽÏÙ, Áо ÁÓÕÅÎÅ½× ÔÖÎ ÏÐϽÖÎ È ËÁÒÄÉ¡ »ØÅÉ ÓÔÁμÁ-


Ô¼ÓÅÉ ÎÁ ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÅнÓÈ× ÎÁ ǽÎÅÉ ÄÖÒÅ¡ Áо ¡ÔÏμÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÅÎ ÚÖ¼ (Ð.Ø. ÓÙÇÇÅÎÉË¡ ¡ÔÏμÁ).

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

®ÎÁ× ÁÓÕÅÎ¼× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ËÌÉÎÉË¡ ÎÅËÒ¾× ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ È ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÒÏ× ÔÏÎ ÅÇË»ÆÁÌÏ »ØÅÉ ÓÔÁμÁÔ¼ÓÅÉ ËÁÉ »ÔÓÉ Ï ÅÇË»ÆÁÌÏ× »ØÅÉ ÎÅËÒÖÕŽ, ¾μÖ× ¾ÓÏ ÓÙÎÅؽÚÅÔÁÉ È μÈØÁÎÉ˼ ÙÐÏÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×, È ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÁ Á˾μÈ ¾ÒÇÁÎÁ ÅÊÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ ËÁÉ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ. ‘о ¾ÌÁ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ μ¾ÎÏ ÔÁ ÎÅÆÒ¡ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÆÁÉÒÅÕÏÀÎ μ»ÓÁ ÓÅ 30-45 ÌÅÐÔ¡ Áо ÔÈ ÓÔÉÇμ¼ ÐÏÙ ÓÔÁμ¡ÔÈÓÅ È ËÁÒÄÉ¡, ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÆÁÉÒÅÕÏÀÎ ÐÒÉÎ, ÁÌÌÉÑ× ÄÅ ÕÁ ŽÎÁÉ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÁ ÇÉÁ μÅÔÁμ¾ÓØÅÙÓÈ. ­ÎÕÒÖÐÏÉ ÐÏ٠ŽØÁÎ μÏÌÀÎÓÅÉ×, ËÁÒ˽ÎÏ ¼ ÊÅÐÅÒÎÏÀÎ ÔÁ 65 ØÒ¾ÎÉÁ ÓÅ ÈÌÉ˽Á ŽÎÁÉ ÁËÁÔ¡ÌÌÈÌÁ ÇÉÁ ÄÖÒÈÔ»×. ™ ÐÉÏ ÓÙØμ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÄÖÒÅ¡× ÏÒÇ¡ÎÏÙ Áо ÚÖÎÔÁξ ÄÖÒÈÔ¼ ŽÎÁÉ È μÅÔÁμ¾ÓØÅÙÓÈ ÔÖÎ ÎÅÆÒÑÎ. —нÓÈ× μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ÄÖÒÅ¡ ÅÎ¾× μ»ÒÏÙ× ÔÏÙ ¼ÐÁÔÏ× Áо »ÎÁ ÇÏλÁ ÓÔÏ ÐÁÉĽ ÔÏÙ.

121


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

‘. ¢Á ÅÐÉÌ»ÊÅÉ× ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁСÎÔÈÓÈ: 1. §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ: Á. …¾ÇÖ ÔÈ× Ç¼ÒÁÎÓÈ× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ Â. …¾ÇÖ μÏÌÀÎÓÅÖÎ Áо μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× Ç. …¾ÇÖ Ë¡ÐÏÉÏÙ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμÏÀ Ä. ¾ÌÁ ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ 2. ¤É ÎÅÆÒϽ: Á. ÆÉÌÔÒ¡ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Â. ÐÒÏμÈÕÅÀÏÙÎ μÅ ÏÊÙǾÎÏ ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× Ç. ÒÙÕμ½ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÎÅÒÏÀ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ ÔÈ ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× Ä. ÔÏ Á ËÁÉ ÔÏ Ç 3. ™ ÏÙÒ¼ÕÒÁ ÓÔÉ× ÇÙÎÁ½ËÅ×: Á. ŽÎÁÉ ÐÉÏ ÅÀËÏÌÏ ÎÁ μÏÌÙÎÕŽ Áо Ë¡ÐÏÉÏ μÉËÒ¾ÂÉÏ ËÁÉ ÎÁ СÕÏÙÎ ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ Â. ŽÎÁÉ ÐÉÏ μÁËÒÉ¡ Áо ¾,ÔÉ È ÏÙÒ¼ÕÒÁ ÓÔÏÙ× ¡ÎÄÒÅ× Ç. ÁÐÏÕÈËÅÀÅÉ ÔÁ ÏÀÒÁ Ä. Ô½ÐÏÔÁ Áо ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ –. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× ÆÒ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: 1. §Á ÏÀÒÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ μ»ØÒÉ ÎÁ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕÏÀÎ Áо ÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ. 2. §Ï ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ »ØÅÉ »ÎÁÎ ÎÅÆÒ¾, »ÎÁÎ ÏÙÒÈÔ¼ÒÁ, μ½Á ÏÙÒÏľØÏ ËÀÓÔÈ ËÁÉ μ½Á ÏÙÒ¼ÕÒÁ. 3. §Á ÓÔÅΡ ÅÓÑÒÏÙØÁ ËÁÉ ÒÏÀØÁ ÅÙÎÏÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÈÎ ÏÙÒ¼ÕÒÁ. 4. ™ ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ Å½ÎÁÉ È μ¾ÌÙÎÓÈ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. 5. §Á ÏÀÒÁ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÎÅÆÒÏÀ× μÅ ÔÏÙ× ÏÙÒÈÔ¼ÒÅ×. ‚. ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÐÉÏ ÅÙ¡ÌÖÔÅ× ÏÉ ÇÙÎÁ½ËÅ× ÓÔÉ× ÏÙÒÏÌÏÉμÑÊÅÉ×;

122


A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

‘: 1. Ä, 2. Ä, 3. Á –: 1.‹, 2…, 3. ‹, 4. …, 5 ‹ ‚: —ÐÅÉļ ÓÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÖÎ ÇÙÎÁÉËÑÎ È ÏÙÒ¼ÕÒÁ ŽÎÁÉ ËÏÎÔÀÔÅÒÈ ËÁÉ ÐÉÏ ËÏÎÔ¡ ÓÔÏ ÐÒÖËÔ¾, ŽÎÁÉ ÐÉÕÁξΠÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕŽ Ë¡ÐÏÉÏ μÉËÒ¾ÂÉÏ ËÁÉ »ÔÓÉ ÏÉ ÇÙÎÁ½ËÅ× ËÉÎÄÙÎÅÀÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ ÏÙÒÏÌϽμÖÊÈ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ E‡ANA…H‡TIKE‹ EP TH‹EI‹ §¤« ‹XO…IKOY –š–…š¤« 1. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹), ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ¼ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…) ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ‹, Â. …, Ç. …, Ä. ‹ 2. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ËÁÉ ÐÏÉÏ× Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÁÕÅξ×; ‘СÎÔÈÓÈ: §Á ¾ÒÇÁÎÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ È ËÁÒÄÉ¡ ÐÏÙ ÐÒÏÖÕŽ ÔÏ Á½μÁ μ»ÓÁ ÓÔÁ ÁÇÇŽÁ, ÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÉ× ÏÙÓ½Å×, ËÁÉ ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÉ ÁÒÔÈÒ½Å×, ÏÉ ÆÌ»ÂÅ×, ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ. ¤É ÁÒÔÈÒ½Å× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ Áо ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ÓÅ ¡ÌÌÁ ÓÈμŽÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡ ËÁÉ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ μÅ ÔÁ ÌÅÐÔ¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. 3. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ μÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÏÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ Áо ÔÏ ÌÅÐÔ¾ »ÎÔÅÒÏ ËÁÔÁ̼ÇÏÙÎ ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÏ ÔÏ ÓÑμÁ, ÅÎÑ ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÓÔÏ Á½μÁ ÆÔ¡ÎÏÙÎ ÏÉ ¡ØÒÈÓÔÅ× ÏÙÓ½Å× Áо ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ. œÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. 4. «Ð¡ÒØÅÉ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÎÕÒÑÐÉÎÈ ÁÒÔÈÒ½Á ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÐÒÏ× ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡; ‘СÎÔÈÓÈ: ¹ØÉ ÄÅÎ ÙСÒØÅÉ Ô»ÔÏÉÁ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ.

123


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

5. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒ½Á ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ μÅ ÔÁ ÏÐϽÁ ÓÙÎÄ»ÅÔÁÉ ÓÔÅΡ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÙÎÄ»ÅÔÁÉ ÓÔÅΡ μÅ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾, ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 6. ‹ÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ 3.12 ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ ÓÏÙ ÆÁ½ÎÅÔÁÉ ¾ÔÉ ÏÉ ÆÌ»ÂÅ× ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÂÁ̽ÄÅ×. ™ ÄÏμ¼ ÁÙÔ¼ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ μ½Á ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ, ÔÈÎ μÏξÄÒÏμÈ Òϼ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× Áо ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÐÒÏ× ÔÈÎ ËÁÒÄÉ¡. ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ μ½Á ¡ÌÌÈ ÄÏμ¼ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ËÁÉ ÔÈÎ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÐÏÙ ÁÙÔ¼ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ. ‘СÎÔÈÓÈ: ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ, Ø¡ÒÈ ÓÔÈÎ ÌÅÐÔ¼ ÄÏμ¼ ÔÖÎ ÔÏÉØÖμ¡ÔÖÎ ÔÏÙ× ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÏÙÓÉÑÎ μÅÔÁÊÀ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. 7. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÁËÒÏÓÔÉؽÄÁ, ÓÔÈÎ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÐÏÙ ÅÊÅÔ¡ÚÅÔÁÉ ÓÅ ÁÙÔ¾ ÔÏ ËÅÆ¡ÌÁÉÏ. ‘СÎÔÈÓÈ:

124

1

›

‘

¥

ƒ

š

‘

2

«

‡

¢

¤

‹

3

›

«

‹

§

™

4

…

—

«

›

‘

5

¤

«

¥

™

§

™

¥

6



…

¤

š

œ

‘

7

¤

«

¥

™

„

¥

‘

8

¥

«

‡

¤

š

9

š

‹

§

¤

š

10

›

…

—

š

‹

§

¤

11

¤

«

¥

¤

…

¤

š

‘

‹

œ

†

™


—ÐÏμ»ÎÖ× ÓÔÏ 3 ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ: ❑ ¨Ã ÍÂÖÖÃÔà ÎÃμÄ¢ÐÑÛÐ ÚÔ¾ÕËμÇÙ ÑÛÕ¿ÇÙ ÍÃË ÑÌÛÉÀÐÑ, ÃÒÀ ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ ÍÃË ÃÒÑÄ¢ÎÎÑÛÐ ÖËÙ ¢ÚÔÊÕÖÇÙ, μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ. ❑ ¥Ë μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÃÐÖÃÎ΢ÕÕÑÛÐ ÑÛÕ¿ÇÙ μÇ ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ. ❑ ¨Ã ÈÛÖ¢ ½ÚÑÛÐ ÖÑÐ ÃÉØÉÀ ËÕÖÀ, ÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÖÑ ÌÂÎØμà ÍÃË ÖÑ ÈÎÑ¿ØμÃ. ŒÖÊÐ ÇÒËÆÇÔμ¿Æà ÖØÐ ÈÂÎÎØÐ ÛÒ¢ÔÚÑÛÐ Öà ÕÖÀμÃÖà Öà ÑÒÑ¿Ã ÀÖÃÐ ÃÐÑ¿ÉÑÛÐ ÇËÕ½ÔÚÇÖÃË ÕÖÑ ÇÕØÖÇÔËÍÀ ÖÑÛ ÈÂÎÎÑÛ: ÃÖμÑÕÈÃËÔËÍÀ٠ýÔÃÙ, ÇÐÓ Ç̽ÔÚÇÖÃË: ÖÑ ÆËÑÌÇ¿ÆËÑ ÖÑÛ ¢Ð×ÔÃÍà ÖÊÙ ÃÐÃÒÐѾÙ, ÖÑ ÑÌÛÉÀÐÑ ÒÑÛ ÒÃÔ¢ÉÇÖÃË ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÈØÖÑÕÂÐ×ÇÕÊ ÍÃË ÇÌÃÖμ¿ÜÇÖÃË ÖÑ ÐÇÔÀ, ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÆËÃÆËÍÃÕ¿Ã ÖÊÙ ÆËÃÒÐѾÙ. ❑ ’ÒÀ ÖÑÛÙ ÒÑÎÛÍÂÖÖÃÔÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ μÀÐÑ ÑË μ½ÆÑÛÕÇÙ ÍÃË ÑË ×Ã΢ÕÕËÇÙ ÃÐÇμÓÐÇÙ ÃÐÖÃÎ΢ÕÕÑÛÐ ÑÛÕ¿ÇÙ μÇ ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ. ¥Ë ÛÒÀÎÑËÒÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ½ÚÑÛÐ ÖÑ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ, ÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ μ¿Ã ¾ ÒÇÔËÕÕÀÖÇÔÇÙ ÍÃÔÆ˽Ù, ÃËμÑÈÀÔà ÃÉÉÇ¿Ã ÍÃË Ã¿μÃ. ’ÛÖÀ μÒÑÔÇ¿ Ðà ǿÐÃË ÃÐÑËÍÖÀ ¾ ÍÎÇËÕÖÀ. ’ÐÑËÍÖÀ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ½ÚÑÛÐ Öà ½ÐÖÑμà ÍÃË ÒÑÎ΢ μÃ΢ÍËÃ. ŒÖÑ ÃÐÑËÍÖÀ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ Ê ÍÃÔÆË¢ ÒÔÑØ×Ç¿ ÖÑ Ã¿μà μ½Õà ÃÒÀ Öà ÃÉÉÇ¿Ã ÕÖËÙ ÍÑËÎÀÖÊÖÇÙ ÖÑÛ ÕÓμÃÖÑÙ ÍÃË ÃÒÀ ÇÍÇ¿ ÍÃË Ò¢ÎË Ò¿ÕØ ÕÖà ÃÉÉÇ¿Ã, ÇÐÓ ÕÖÑ ÍÎÇËÕÖÀ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÖÑ Ã¿μà ԽÇË μÀÐÑ μ½Õà ÕÖà ÃËμÑÈÀÔà ÃÉÉÇ¿Ã. »Îà Öà ÕÒÑÐÆÛÎØÖ¢ ½ÚÑÛÐ ÍÎÇËÕÖÀ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÍÃË ÃÒÀ Öà ÃÕÒÀÐÆÛÎÃ Ñ ÉÇØÕÍÓÎÊÍÃÙ ÍÃË ÖÑ ÚÖÃÒÀÆË. ¨Ñ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÕÂÕÖÊμà ÕÛμÄ¢ÎÎÇË ÕÖÊ ÔÂ×μËÕÊ ÖÊÙ ×ÇÔμÑÍÔÃÕ¿ÃÙ ÖÑÛ ÕÓμÃÖÑÙ. °ÖÕË ½ÚÑÛμÇ ÒÑËÍËÎÀ×ÇÔμà ÍÃË ÑμÑËÀ×ÇÔμà ÜÓÃ. ❑ ¨Ñ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÕÂÕÖÊμà ÖÑÛ ÃÐ×ÔÓÒÑÛ ½ÚÇË ÖÇÖÔ¢ÚØÔÊ ÍÃÔÆË¢, ÃÔÖÊÔ¿ÇÙ, ÈνÄÇÙ, ÖÔËÚÑÇËƾ ÃÉÉÇ¿Ã ÍÃË Ã¿μÃ. ¨Ã ÖÔËÚÑÇËƾ ÃÉÉÇ¿Ã ½ÚÑÛÐ ÒÑΠÎÇÒÖ¢ ÖÑËÚÓμÃÖà ÍË ½ÖÕË μÒÑÔÑÂÐ Ðà ÃÐÖÃÎ΢ÕÕÑÛÐ ÑÛÕ¿ÇÙ μÇÖÃÌ ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ ÍÃË ÖØÐ ÍÛÖÖ¢ÔØÐ. ¨Ñ ÿμà ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÖÑ Ò΢ÕμÃ, Öà ÇÔÛ×Ô¢ ÃËμÑÕÈÿÔËÃ, Öà ÎÇÛÍ¢ ÃËμÑÕÈÿÔËà ÍÃË Öà ÃËμÑÒÇÖ¢ÎËà ÍÃË ÔÀÎÑÙ ÖÑÛ Ç¿ÐÃË Ê μÇÖÃÈÑÔ¢ ÑÛÕËÓÐ, Ê μÇÖÃÈÑÔ¢ ÑÌÛÉÀÐÑÛ, Ê ¢μÛÐà ÖÑÛ ÑÔÉÃÐËÕμÑ ÍÃË Ê Ò¾ÌÊ ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ. ❑ ¨Ñ ÑÛÔÑÒÑËÊÖËÍÀ ÕÂÕÖÊμà ÖÑÛ ÃÐ×ÔÓÒÑÛ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÖÑÛÙ ÆÂÑ ÐÇÈÔÑÂÙ, ÖÑÛÙ ÆÂÑ ÑÛÔÊÖ¾ÔÇÙ, ÖÊÐ ÑÛÔÑÆÀÚÑ ÍÂÕÖÊ ÍÃË ÖÊÐ ÑÛÔ¾×ÔÃ.

MÅÔÁÆÏÒ¡ ËÁÉ ÁÐÏÂÏ̼ ÏÙÓÉÑÎ

125


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 3Ï

126

❑ ¥ ÔÀÎÑÙ ÖØÐ ÐÇÈÔÓÐ Ç¿ÐÃË Ðà ÈËÎÖÔ¢ÔÑÛÐ ÖÑ Ã¿μÃ, Ðà ÔÛ×μ¿ÜÑÛÐ ÖÊÐ ÒÑÕÀÖÊÖà ÖÑÛ ÐÇÔÑ ÕÖÑ Ã¿μà ÍÃË ÖÊÐ ÕÂÕÖÃÕÊ ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ. ❑ š ÛÉÇ¿Ã ÖÑÛ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÑ μÃÙ ÕÛÕÖ¾μÃÖÑÙ ÇÒÊÔÇ¢ÜÇÖÃË ÃÒÀ ÖÊÐ ÍÎÊÔÑÐÑμËÍÀÖÊÖÃ, ÖÊÐ ÆËÃÖÔÑȾ ÍÃË ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ. ❑ ƒËà Ðà ÃÒÑÈÂÉÑÛμÇ ÖËÙ ÕÛÚн٠ÎÑËμÓÌÇËÙ ÖÑÛ ÑÛÔÑÒÑËÊÖËÍÑ ǿÐÃË ÍÃÎÀ Ðà ÖÊÔÑÂμÇ ÖÑÛÙ ÍÃÐÀÐÇÙ ÛÉËÇËо٠ÍÃË Ðà ÃÒÑÈÇÂÉÑÛμÇ ÕÖÇТ ÔÑÂÚà ÍÃË ÇÕÓÔÑÛÚà ÒÑÛ ÇÛÐÑÑÂÐ ÖÊÐ ÃТÒÖÛÌÊ μËÍÔÑÑÔÉÃÐËÕμÓÐ.


4. A ÎÁÐÎϼ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ, ÁÎÁÐÎϼ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ›¡ÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ, ÅËÔ¾× Áо ÔÈÎ ÔÒÏƼ, ËÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ. œÅ ÔÈ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÏÒÉÓμ»ÎÖÎ ØÈμÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ, ¾ÐÖ× È ÇÌÙ˾ÚÈ, ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÅλÒÇÅÉÁ. ➤ ™ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ØÈμÉËÑÎ ÅÎÑÓÅÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ È ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ. ¤É ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÇÉÁ ÎÁ ǽÎÏÙÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ× ÏÉ ÁÎÔÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎÏ¼× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÄÅÎ ÔÏÙ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ. ➤ ‘ÙÔ¼ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ, ÄÈÌÁļ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ǽÎÅÔÁÉ: Á. ‹ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ× μÅμÂÒ¡ÎÈ× Â. ‹ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, μÅ ÅÉÄÉËÏÀ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ËÁÉ ¾ÒÇÁÎÁ ËÁÉ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÁÎÁÐÎϼ. ➤ ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÁΡÇËÅ×, ÇÉÁÔ½ ÄÅΠŽÎÁÉ ¾ÌÏÉ ÔÏ ½ÄÉÏ ÐÏÌÀÐÌÏËÏÉ, ÏÀÔÅ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, Ð.Ø. ¡ÌÌÏÉ ÚÏÙÎ ÓÔÈ ÊÈÒ¡ (ØÅÒÓÁ½Ï ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ) ËÁÉ ¡ÌÌÏÉ ÓÔÈ Õ¡ÌÁÓÓÁ (ÙÄ¡ÔÉÎÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ) ËÁÉ »ÔÓÉ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ ËÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ×. ‹ÙÎÏÐÔÉË¡ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎϼ×: ‚ÌÙ˾ÚÈ + ¤ÊÙǾÎÏ(Á»Ò.)

ƒÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ(Á»ÒÉÏ) + ¢ÅÒ¾ + EλÒÇÅÉÁ

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ; ™ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ØÈμÉËÑÎ ÅÎÑÓÅÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ È ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ.

127


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

2. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÁÎÁÐÎϼ; ‘ÎÁÐÎϼ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ, ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ Ð¾ÓÏ ÐÏÌÀÐÌÏËÏÉ Å½ÎÁÉ, ÐÏÉÅ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÁΡÇËÅ× »ØÏÙÎ ËÁÉ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÐÏÙ ÚÏÙÎ, »ØÏÙÎ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÁÎÁÐÎϼ×. 3. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ; ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ, μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ× μÅμÂÒ¡ÎÈ×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡ÏÉÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ Ë»ÎÔÒÏ ÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÅλÒÇÅÉÁ× ÅÎ¾× ËÙÔÔ¡ÒÏÙ; ¹ÐÖ× Å½ØÁμÅ μ¡ÕÅÉ ÓÅ ÐÒÏÈÇÏÀμÅÎÏ ËÅÆ¡ÌÁÉÏ, ÔÏ ÅÙËÁÒÙÖÔÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ »ØÅÉ »ÎÁ ÏÒÇÁνÄÉÏ, ÐÏÙ ÏÙÓÉÁÓÔÉË¡ ŽÎÁÉ ÔÏ Ë»ÎÔÒÏ ÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÅλÒÇÅÉÁ×, ÔÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ. ‹ÔÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ Ç½ÎÏÎÔÁÉ ÏÉ ÁÎÔÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎÏ¼× ËÁÉ »ÔÓÉ ÅËÌÀÏÎÔÁÉ μÅÇ¡ÌÁ ÐÏÓ¡ ÅλÒÇÅÉÁ×, ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒŽ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ. 2. ‚ÉÁÔ½ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡× »ØÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Ä»ÒμÁÔÏ×; ™ ËÁÒÄÉ¡ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÈ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÚÖ¼× μÁ× ÇÉÁ ÎÁ ËÙËÌÏÆÏÒŽ ÔÏ Á½μÁ μÁ× ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ¾ÌÏÙ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. ­ÒÁ ÏÉ ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÔÉ× ËÁÒÄÉ¡× ÓÅ ÅλÒÇÅÉÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÅ× Áо ÔÉ× ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÐÏÙ Ä»ÒμÁÔÏ×.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹) šΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ¼ μÅ ÔÏ (…), ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘СÎÔÈÓÈ: 1. Á. ‹, Â. ‹, Ç. …., Ä. ‹.

128


1. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÁËÒÏÓÔÉؽÄÁ ÓÔÈ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ, ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÈ× ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á× μÅ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ.

AÎÁÐÎϼ

‘СÎÔÈÓÈ: 1

ƒ

š

¤

†

—

š

ƒ

š

¤

2

š

¤

œ

‹

š

¢

‘

‚

¥

3

‘

¢

‘

‡

¢

¤

™

4

¬

™

œ

š

›

—

‹

5

«

¤

¢

¤

‚

«

†

6

‹

‘

›

¬

‘

¥

¤

7

™

—

¢

—

¥

‚

—

¤

¤

š

‘

4.1 ™ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾×, ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÄÉ¡ØÙÓÈ, ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×, ¾ÐÖ× È ÁμÏÉ¡ÄÁ, ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ, μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× ÔÏÙ× μÅμÂÒ¡ÎÈ×. ƒÈÌÁļ, È ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ »ÊÖ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ, ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ, Áо ÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ μ»ÓÁ ÓÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ μ»ÓÁ ÓÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ, ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÉ »ÔÓÉ Å½ÎÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÌÉǾÔÅÒÏ, Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ »ÊÖ. ➤ ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏ٠ŽÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ËÉ »ÔÓÉ ÁÙÔ¾ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ, ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ.

129


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ¬ÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÏÊÙǾÎÏ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ ÔÉ× ØÈμÉË»× ÅÎÑÓÅÉ× ËÁÉ ÎÁ СÒÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ; ¤É ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ØÖÒ½× ÏÊÙǾÎÏ. §Ï ŽÄÏ× ÁÙÔ¾ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÓÔÏÙ× ÏÐϽÏÙ× È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ØÖÒ½× ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÏÊÙǾÎÏ. §Ï ŽÄÏ× ÁÙÔ¾ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ØÖÒ½× ÔÈÎ ÐÁÒÏÙÓ½Á ÏÊÙǾÎÏÙ, Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ¼ ÚÀμÖÓÈ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ǽÎÅÔÁÉ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ØÈμÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÁ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ¾ÐÖ× ÇÁÌÁËÔÉ˾ ÏÊÀ ¼ ÁÌËϾÌÈ. ™ ÅλÒÇÅÉÁ ¾μÖ× ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÚÀμÖÓÈ Å½ÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 20 ÆÏÒ»× ÌÉǾÔÅÒÈ Áо ÁÙԼΠÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ. 2. ‡ÏÉÏÙ× ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; §É ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ× ËÁÉ ÐÑ× ÔÏÙ× ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÔÈÎ ËÁÕÈμÅÒÉμ μÁ× ÚÖ¼; OÉ ÚÙμÏμÀËÈÔÅ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, »ØÏÙÎ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ Ë¡ÎÏÙÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ. ¹μÖ× ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÙСÒØÅÉ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ×, Ë¡ÎÏÙÎ ÁÌËÏÏÌÉ˼ ÚÀμÖÓÈ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÁÌËϾÌÈ ËÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ. ‘ÙÔ¾ ŽÎÁÉ μ½Á ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÁÙÔÑÎ, ÓÔÉ× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×. ¤É ÚÙμÏμÀËÈÔÅ× Å½ÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÏÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÓËÅÙ¼ ÔÒÏƽμÖÎ ¾ÐÖ× ÔÏ ÃÖμ½, ÔÏ ËÒÁÓ½, È μÐÀÒÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÚÀμÖÓÈ ÐÒÏËÁÌŽ ÔÏ ÆÏÀÓËÖμÁ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ, ÅÎÑ È ÁÌËϾÌÈ ÅÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÏ Ã¼ÓÉμÏ. —нÓÈ× ÙСÒØÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ŽÄÈ ÂÁËÔÈÒ½ÖÎ (μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ØÖÒ½× ÐÙÒ¼ÎÁ ËÁÉ ØÖÒ½× ÏÒÇÁνÄÉÁ), ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÔÏÙ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ μÅ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ. ®ÔÓÉ ÙСÒØÏÙÎ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ ÐÏÙ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÏ Ó¡ËØÁÒÏ ÌÁËÔ¾ÚÈ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Ç¡ÌÁ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÇÁÌÁËÔÉ˾ ÏÊÀ. §Ï ÇÁÌÁËÔÉ˾ ÏÊÀ ÐÒÏËÁÌŽ ÔÈΠмÊÈ ÔÏÙ Ç¡ÌÁËÔÏ× ËÁÉ ÏÙÓÉÁÓÔÉË¡ ŽÎÁÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ Â¼μÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÇÖǼ ÇÉÁÏÙÒÔÉÏÀ, ÔÙÒÉÏÀ, ËÔÌ. ­ÌÌÁ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ ÓÅ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ØÖÒ½×

130


ÏÊÙǾÎÏ, μÅ ÐÅÒÉÔÔÑμÁÔÁ ÚÑÖÎ ËÁÉ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ ÆÙÔÑÎ, ÓÅ ÌÉμΡÚÏÎÔÁ ÎÅÒ¡. ‘ÙÔ¡ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÁ× Å½ÎÁÉ ØÒ¼ÓÉμÁ ÇÉÁÔ½ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ μÅÕ¡ÎÉÏ, ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ËÁÉ ÂÉÏÁ»ÒÉÏ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÓÁÎ ËÁÀÓÉμÏ ÓÅ μÈØÁλ×. «Ð¡ÒØÏÙÎ μ¡ÌÉÓÔÁ ØÑÒÅ× ¾ÐÏÙ ÔÁ ÐÅÒÉÔÔÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÚÑÖÎ ËÁÉ ÔÁ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ μÁÚÅÀÏÎÔÁÉ ÓÅ μÅÇ¡ÌÁ ØÖÎÅÙÔ¼ÒÉÁ ËÁÉ ÅËŽ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ ÚÀμÖÓÈ μÅ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ. ®ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Á»ÒÉÏ ÐÏÙ ÔÏ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÇÉÁ ÆÖÔÉÓμ¾ ¼ ÇÅÎÉË¡ ¾ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ. ¹μÖ× ÔÁ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ŽÎÁÉ ËÁÉ ÂÌÁÂÅÒ¡, ÇÉÁÔ½ ÐÏÌÌ»× ÆÏÒ»× ÅÉÓØÖÒÏÀÎ ÓÅ ÓÙÓËÅÙÁÓ½Å× ÔÒÏƽμÖÎ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ Á»ÒÁ ËÁÉ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÅËŽ ÁÌÌÏÉÑÎÏÎÔÁ× ÔÁ ÔÒ¾ÆÉμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÁÎ μ½Á ËÏÎÓ»ÒÂÁ ÄÅÎ »ØÅÉ ÐÁÒÁÓËÅÙÁÓÔŽ ÓÖÓÔ¡, Ô¾ÔÅ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÈ× ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ ÐÏÙ ÕÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÄÉ¡ÆÏÒÁ Á»ÒÉÁ ËÁÉ ÕÁ ÔÈÎ Ë¡ÎÏÙÎ ÎÁ ÆÏÙÓËÑÓÅÉ. §¾ÔŠŽÎÁÉ ÅÐÉ˽ÎÄÙÎÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ μÁ× ËÁÉ ÄÅÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ËÁÔÁÎÁÌÖÕŽ.

AÎÁÐÎϼ

3. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÄÉÁÆÏÒ»× μÅÔÁÊÀ ÁÅÒ¾ÂÉÁ× ËÁÉ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ× ÁÎÁÐÎϼ×; Á. ‹ÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ, ÓÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ¾ØÉ. Â. ÓÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÎÅÒ¾, ÅÎÑ ÓÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÁ μ¾ÒÉÁ, ¾ÐÖ× ÇÁÌÁËÔÉ˾ ÏÊÀ, ÁÌËϾÌÈ, μÅÕ¡ÎÉÏ Ë.Á. Ç. ÓÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 20 ÆÏÒ»× ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ ÅλÒÇÅÉÁ Áо ¾,ÔÉ ÓÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: ›ÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ – ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ƒÉ¡ØÙÓÈ – ƒÉÁÄÉËÁÓ½Á ÅÉÓ¾ÄÏÙ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ

131


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

2. ‹ÔÏ ÄÉÐÌÁξ ÓؼμÁ ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÐÏÙ ÄÉ»ÒØÏÎÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÈ× ÁμÏÉ¡ÄÁ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ: ‘СÎÔÈÓÈ: ÐÒÏ× ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾, ÏÊÙǾÎÏ ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ 3. ‘ÆÏÀ ÓÙμÂÏÙÌÅÙÔŽÔÅ ÔÏ ÐÁÒ¡ÕÅμÁ ÓÔÈÎ ÓÅ̽ÄÁ 79 ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÓÁ× ÂÉÂ̽ÏÙ, ËÁÉ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÐÒÏÓÅËÔÉË¡ ÔÏ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ËŽμÅÎÏ ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÉ× ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ : ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÓËÅÙ¼ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ μÁÇÉ¡ ÁÒÔÏÐÏɽÁ×. ‘ÙÔ¼ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÚÙμÏμÀËÈÔÅ× ÏÉ ÏÐϽÏÉ Å½ÎÁÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. ‘ÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÔÏÙ× ÁÎÁÐÎÏ¼× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÆÏÀÓËÖμÁ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ. ‘. ÓÅ ÐÏÉÏ Á»ÒÉÏ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÔÏ ÆÏÀÓËÖμÁ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ; –. ‡ÏÉÁ ŽÄÈ ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÔÏÙ× ÚÙμÏμÀËÈÔÅ×; ‚. ‡ÏÉÏ Å½ÄÏ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÓÔÏÙ× ÚÙμÏμÀËÈÔÅ× ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ÐÏÓ¾ ÅλÒÇÅÉÁ×; ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÚÀμÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ Óm ÁÙÔ¾ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÔÏ ÆÏÀÓËÖμÁ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ. –. ¤É ÚÙμÏμÀËÈÔÅ× Å½ÎÁÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÁÉ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ. ‹Å ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÅ× ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ×, ÁÐÏÙÓ½Á ÏÊÙǾÎÏÙ, ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ. ‚. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÅλÒÇÅÉÁ× Áо ¾,ÔÉ ÓÔÈÎ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ.

132


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

AÎÁÐÎϼ

‘ . ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: Á. ™ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÏÙÓÉÑÎ μ»ÓÁ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ È ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ. Â. ƒÅÎ ÙСÒØÏÙÎ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ë¡ÎÏÙÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ØÖÒ½× ÏÊÙǾÎÏ. Ç. ™ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ Ì»ÇÅÔÁÉ ËÁÉ ÚÀμÖÓÈ. Ä .›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÇÌÙ˾ÚÈ. Å. §Ï ÆÏÀÓËÖμÁ ÔÏÙ ÃÖμÉÏÀ ÏÆŽÌÅÔÁÉ ÓÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈ ÚÀμÖÓÈ. –. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÐÏÙ ÌŽÐÏÙÎ Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÆÒ¡ÓÅÉ×: Á. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÎÔÁÌÌÁÇ¼× ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ………………………… Â. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, μÅ ……………… , μ»ÓÖ ÔÈ× ……………………… ……………………… Ç. §Ï ÅÎÅÒÇÅÉÁ˾ Ë»ÎÔÒÏ ÔÖÎ ÅÙËÁÒÙÖÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖΠŽÎÁÉ …… ………… …… Ä. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÅÒ¾ÂÉÁ ÁÎÁÐÎϼ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ …………………………. , …………., ………………… ‚. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÓÔÏ ËŽμÅÎÏ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ: ‚ÉÁ ÎÁ ÆÔÉ¡ÊÏÙμÅ ÔÏ ÃÖμ½, ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ ÔÈ μÁÇÉ¡ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ………………, (1) ÏÉ ÏÐϽÏÉ Å½ÎÁÉ …………… ….(2), …………………… (3), ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. ¹ÔÁÎ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÙÔϽ Ë¡ÎÏÙÎ ………… …… (4) ÁÎÁÐÎϼ, ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ……………………………, (5) ÔÏ ÏÐÏ½Ï Ë¡ÎÅÉ ÔÏ ÃÖμ½ ÎÁ ÆÏÙÓËÑÓÅÉ.

133


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. Á. ‹, Â. …, Ç. ‹, Ä. … , Å. ‹ –. Á. ÁÎÁÐÎϼ,  . ÄÉ¡ØÙÓÈ , ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ, Ç. ÔÏ μÉÔÏؾÎÄÒÉÏ, Ä . ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÎÅÒ¾, ÅλÒÇÅÉÁ. ‚. (1). ˜ÙμÏμÀËÈÔÅ×, (2) ÅÙËÁÒÙÖÔÉËϽ, (3) μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ, (4) ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ, (5) ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ.

4.2 ™ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ, ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÐÁÒÁÇÖǼ ÏÊÙǾÎÏÙ, ÂɾÓÆÁÉÒÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎÏ¼× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÅÐÏμ»ÎÖ× ËÁÉ ÇÉÁ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ. ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ (ØÅÒÓÁ½ÏÉ), ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÈÎ ÁÔμ¾ÓÆÁÉÒÁ, μ»ÓÖ ÔÖÎ ÓÔÏμ¡ÔÖÎ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ. ➤ ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ (ÙÄÒ¾ÂÉÏÉ), ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. ➤ ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÇÌÙ˾ÚÈ ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ μÅ ÔÈ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ‘ÆÏÀ μ¡ÕÁμŠоÓÏ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ŽÎÁÉ È ÐÁÒÏÙÓ½Á ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÈÎ ÂɾÓÆÁÉÒÁ, μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ËÁÔÁÌ¡ÂÏÙμŠоÓÏ ÓÈμÁÎÔÉË¾× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ, ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÓÙÎÅØÑ× ÏÊÙǾÎÏ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÏÙÓ½Å× ¾ÐÖ× È ÇÌÙ˾ÚÈ, ÐÏÙ ÁÐÏĽÄÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ. ➤ §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÔÏÙ× ÁÎÁÐÎϼ, ŽÎÁÉ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ ÌÉǾÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ ÙÄÒ¾ÂÉÏ×: (Áо ÀÄÖÒ + ½Ï×), ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÚÅÉ ËÁÉ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÅ ÎÅÒ¾. ØÅÒÓÁ½Ï×:ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÁμËÅÉ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡, Ï ÓÔÅÒÉÁξ×.

134


—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×:

AÎÁÐÎϼ

1. —½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ; ™ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ ÔÖÎ ØÈμÉËÑÎ ÅÎÑÓÅÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ È ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÅλÒÇÅÉÁ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÇÉÁÔ½ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÈÒÈÕÏÀÎ ÓÔÈ ÚÖ¼. §Á ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ŽÎÁÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÁ ÏÒÇÁνÄÉÁ ÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÅλÒÇÅÉÁ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ¾ÐÖ× ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÁÎÁÐλÏÙÎ ¾ÌÏ ÔÏ ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒ¡ÖÒÏ. 2. ‡Ñ× ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÔÁ ØÅÒÓÁ½Á ËÁÉ ÐÖ× ÔÁ ÙÄÒ¾ÂÉÁ ÆÙÔ¡; §Á ØÅÒÓÁ½Á ÆÙÔ¡ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏÎ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˾ Á»ÒÁ μ»ÓÖ ÔÖÎ ÓÔÏμ¡ÔÖÎ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ ÔÏÙ×. §Á ÙÄÒ¾ÂÉÁ ÆÙÔ¡ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. 3. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÓÔÈ ÂɾÓÆÁÉÒÁ; ¤É ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ, ËÁÌÀÐÔÏÙÎ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ¾ÌÖÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÔÈ× ÂɾÓÆÁÉÒÁ× ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÓÙÎÕ»ÔÏÙÎ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÄÑÓÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ, ¾ÐÖ× È ÇÌÙ˾ÚÈ. ¹ÔÁÎ ÅÌÁÔÔÑÎÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÅÌÁÔÔÑÎÅÔÁÉ ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× ÓÙÎÅÐÑ×, ÁÐÅÉÌŽÔÁÉ È ÚÖ¼ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ. ‚ÉÁ ÔÏΠ̾ÇÏ ÁÙÔ¾Î È ÐÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÖÎ ÄÁÓÑΠŽÎÁÉ ÁÎÁÇËÁ½Á. 4. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÁÆÏÀ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ; §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙÎ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÔÏÙ× ÁÎÁÐÎϼ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÌÉǾÔÅÒÏ Áо ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÅ Õ»ÓÈ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. „ÙμÈÕŽÔÅ ¾ÔÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÉÓØÀÅÉ È ÓÙÎÏÐÔÉ˼ ÁÎÔ½ÄÒÁÓÈ: ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ ƒÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ + ¢ÅÒ¾ ÇÌÙ˾ÚÈ + ¤ÊÙǾÎÏ

135


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÉÓØÀÅÉ È ÓÙÎÏÐÔÉ˼ ÁÎÔ½ÄÒÁÓÈ: ‚ÌÙ˾ÚÈ + ¤ÊÙǾÎÏ

ƒÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ + ÎÅÒ¾ + ÅλÒÇÅÉÁ

‹ËÅÆÔŽÔÅ μŠ¡ÓÈ ÁÙÔ¡ ÐÏÙ ÉÓØÀÏÙÎ ÐÁÒÁСÎÖ, ÔÉ ÕÁ ÓÙλÂÁÉÎÅ Å¡Î ËÌŽÎÁμÅ μ½Á ÇÌ¡ÓÔÒÁ μÅ »ÎÁ ÆÙÔ¾ ÓÅ »ÎÁ ÇÙ¡ÌÉÎÏ ÄÉÁÆÁÎ»× Â¡ÚÏ. ¹ÐÖ× ÆÁ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÉ× ÐÁÒÁСÎÖ ÓÙÎÏÐÔÉË»× ÁÎÔÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÁÙÔ¡ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÁÊÉÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ ÔÏ ÁÎÔ½ÓÔÒÏÆÏ. —ÐÏμ»ÎÖ× ÔÏ ÆÙÔ¾ ÕÁ ÓÙÎÅؽÓÅÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ØÒÉ ÎÁ ÔÅÌÅÉÑÓÏÙÎ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÈÎ ÇÌ¡ÓÔÒÁ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ »ÎÁ× ÚÖÉË¾× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÄÅÎ ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÅ ÎÁ Ú¼ÓÅÉ μ»ÓÁ ÓÅ »ÎÁ ÇÙ¡ÌÉÎÏ ÓÖ̼ÎÁ ÇÉÁÔ½ μ¾ÌÉ× ÔÅÌŽÖÎÅ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÕÁ СÕÁÉÎÅ ÁÓÆÙʽÁ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ ÐÑ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ;

136

œ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ ÇÉÁ ÎÁ ǽÎÅÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÓÔÏÙ× ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖΠŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ È ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ. —ÐÏμ»ÎÖ× ÔÏ ÆÙÔ¾ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× Èμ»ÒÁ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ¡ÆÕÏÎÈ È ÈÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á, ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÅÉ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ÏÊÙǾÎÏÙ, Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ, ÐÒÁÇμÁÔÏÐÏÉÑÎÔÁ× »ÔÓÉ »ÎÁ μ»ÒÏ× ÔÈ× ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ×. §ÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ, ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ Ç½ÎÅÔÁÉ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ μ»ÓÖ ÔÖÎ ÓÔÏμ¡ÔÖÎ, ÁÄÉ¡ËÏÐÁ. ¹ÓÏ ÄÀÅÉ Ï ¼ÌÉÏ×, ÌÉÇÏÓÔÅÀÅÉ È ÈÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á, ÅÐÏμ»ÎÖ× ÔÏ ÆÙÔ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÅÉ ËÁÉ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÌÉǾÔÅÒÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÌÉǾÔÅÒÏ ÏÊÙǾÎÏ. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÓÙÎÅؽÚÏÙÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ, ÁÄÉ¡ËÏÐÁ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÎÀØÔÁ× ÔÏ ÆÙÔ¾ ÄÅÎ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÈÌÉÁ˼ ÅλÒÇÅÉÁ, ÄÅÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÏÊÙǾÎÏ, ¾μÖ× ÓÙÎÕ»ÔÅÉ ÔÈÎ ÇÌÙ˾ÚÈ ÓÔÏÙ× ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ÔÏÙ. —нÓÈ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÎÀØÔÁ× È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× (ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÁÄÉ¡ËÏÐÁ. §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÅÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎϼ.


2. ‹Å ÐÏÉÏ ÏÒÇÁνÄÉÏ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏ٠ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ËÁÉ ÓÅ ÐÏÉÏ È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ; ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ× ËÁÉ È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÁ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ.

AÎÁÐÎϼ

3. ‹ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÉÏÙ ÏÒÇ¡ÎÏÙ ÔÈ× ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ËÁÉ ÓÅ ÐÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ È ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×; ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÐÒÁÇμÁÔÏÐÏÉŽÔÁÉ ÓÔÁ ÆÀÌÌÁ ÔÈ× ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡×, È ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, ÐÒÁÇμÁÔÏÐÏÉŽÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÈ× ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡×. 4. ‡ÏÉÅ× ÓÈμÁÎÔÉË»× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÆÙÔ¡; „ÙμÈÕŽÔÅ ¾ÓÁ μ¡ÕÁμÅ ÓÅ ÐÒÏÈÇÏÀμÅÎÏ μ¡ÕÈμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ. ‡ÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ¾ÌÅ× ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ËÁÉ ÇÉÁÔ½; ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ ËÁÉ ÇÌÙ˾ÚÈ È ÏÐϽÁ ÄÉÁÓСÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ, ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÅÇ¡ÌÏ ÐÏÓ¾ ÅλÒÇÅÉÁ×. ­ÒÁ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ »ØÅÉ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÈ ÓÈμÁÓ½Á ¾ØÉ μ¾ÎÏ ÇÉÁ ÔÁ ÆÙÔ¡, ÁÌÌ¡ ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ. ™ ÁÎÁÐÎϼ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ½ÄÉÖÎ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÏÙÎ. ­ÒÁ »ØÅÉ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÈ ÓÈμÁÓ½Á ÇÉÁ ÔÁ ÆÙÔ¡. TÏ ÆÙÔ¾ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ μÅ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÔÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ μÅ ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ× ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒ¡ ÔÏÙ. AÆÏÀ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ ¾ÓÁ ÔÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ, ÔÏ ÎÅÒ¾, ÅÊÁÔμ½ÚÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ μÅ ÔÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÈ× ÄÉÁÐÎϼ×. ®ÔÓÉ μÐÏÒŽ ÎÁ СÒÅÉ μÅ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ËÁÉ Ð¡ÌÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÎÅÒ¾. —ÐÏμ»ÎÖ×, μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÐÎϼ ÒÙÕμ½ÚÅÔÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. ¹ÐÖ× ÆÁ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ ËÁÉ ÏÉ ÔÒÅÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË»× ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÄÉ˼ ÔÏÙ× ÅÐɽÖÓÈ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ¾ÌÖÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÔÏÙ ÐÌÁμÔÈ.

137


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÏÙ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÏ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ËŽμÅÎÏ: ‘СÎÔÈÓÈ: ƒÀÏ Áо ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÐÏÙ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÆÙÔ¡ ŽÎÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. ™ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÁÙÔ¼ ǽÎÅÔÁÉ ¾ÌÏ ÔÏ ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒ¡ÖÒÏ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ. –»ÂÁÉÁ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ. 2. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÔÅ ÓÔÏ ÓؼμÁ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÐÏÙ ÄÉ»ÒØÏÎÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÐÌÁÓμÁÔÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÏÙ ÆÙÔÉËÏÀ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉĽÏÙ Áо ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ μÅÇ¡ÌÏ ÐÏÓ¾ ÅλÒÇÅÉÁ×. ‘СÎÔÈÓÈ: —ÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ —Ê»ÒØÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ œÉÔÏؾÎÄÒÉÏ

138


KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹

AÎÁÐÎϼ

1. ‡ÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×; ‘. ™ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ØÌÖÒÏÐÌ¡ÓÔÅ×. –. §Á ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐλÏÙÎ ¾ÌÏ ÔÏ ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒ¡ÖÒÏ. ‚. ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÅÎ¾× ÆÙÔÏÀ. ƒ. ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒÉÑÎ ÓÔÁ ØÅÒÓÁ½Á ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ǽÎÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÓÔ¾μÁÔÁ ÔÖÎ ÆÀÌÌÖÎ. —. ¹ÓÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÔÏ ÆÙÔ¾, Ô¾ÓÏ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÅÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ. 2. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï ÓÈμÁÎÔÉË¾× Ò¾ÌÏ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ÓÔÈÎ ÂɾÓÆÁÉÒÁ ËÁÉ ÇÉÁÔ½;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ‘. …, –. ‹, ‚. … , ƒ. ‹ , —. … 2. §Á ÆÙÔ¡ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÇÌÙ˾ÚÈ ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ »ÔÓÉ ËÁÌÀÐÔÏÙÎ ÔÉ× ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ¾ÌÖÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÔÈ× ÂɾÓÆÁÉÒÁ×: – ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÓÅ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÔÏÙ× ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ – ÓÅ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ¾ÔÁÎ ÄÉÁÓÐÁÓÔÏÀÎ ÁÐÏĽÄÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ, ¾ÐÖ× È ÇÌÙ˾ÚÈ. ‘Î ËÁÉ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÔÏÙ× ÁÎÁÐÎϼ, ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙÎ.

139


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

4.3 ™ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ, ÂÒ¡ÇØÉÁ, ÙÐÏÔÙÐÑÄÅÉ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÔÒÁØŽÁ, ÁÅÒÏƾÒÏ× Ïľ×, ÁÅÒÏƾÒÏ× Ó¡ËÏ×

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ §Á ÁÓоÎÄÙÌÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× ÔÒ¾ÐÏÙ× ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÈÎ ÐÏÌÙÐÌÏ˾ÔÈÔÁ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ×, »ÔÓÉ ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ: – È ÀÄÒÁ, ÁÎÁÐλÅÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÅÐÔÉË¼× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ×, – Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ×, μ»ÓÖ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÏÙ – ÔÁ »ÎÔÏμÁ, μÅ »ÎÁ ĽËÔÙÏ ÓÖ̼ÎÖÎ, ÔÉ× ÔÒÁØŽÅ× – ÔÏ μÀÄÉ, μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÂÒ¡ÇØÉÁ – ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÐÎÅÀμÏÎÁ. ¹ÓÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ »ØÏÙÎ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÁÙÔ¾ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÇÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÏÙÎ ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÔÏÙ× ÁΡÇËÅ×. œ¾ÎÏ ÓÔÁ »ÎÔÏμÁ, È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖΠǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÉ× ÔÒÁØŽÅ×, ÐÏÙ ÔÒÏÆÏÄÏÔÏÀÎ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ× μÅ ÏÊÙǾÎÏ, ØÖÒ½× ÎÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÔÏÙ× ÓÀÓÔÈμÁ. ➤ ¹μÖ× ËÁÉ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÁÎÁÐÎϼ×, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ: – ÔÁ áÒÉÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÔÏÙ× ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, – ÔÁ ÁμƽÂÉÁ, ¾ÔÁΠŽÎÁÉ ÓÔÏ ÓÔ¡ÄÉÏ ÔÏÙ ÇÙÒ½ÎÏÙ ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ¾ÔÁÎ μÅÇÁÌÑÓÏÙÎ ËÁÉ Ç½ÎÏÙΠ¡ÔÒÁØÏÉ, ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ËÁÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÏÙ×, – ÔÁ ÐÔÈΡ »ØÏÙÎ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÏÕ¼ËÅ× ÔÏÙ Á»ÒÁ, ¾ÔÁÎ ÐÅÔÏÀÎ ÇÉÁ ÐÏÌÌ»× ÑÒÅ×, – ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ »ØÏÙÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÅÒÏƾÒÏ Ïľ ËÁÉ ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ™ ŽÓÏÄÏ× ÔÏÙ Á»ÒÁ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÅÉÄÉËÑÎ μÙÑÎ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÇÀÒÖ Áо ÔÈÎ ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. §Ï ÏÊÙǾÎÏ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÒÏ× ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×.

140


—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘

AÎÁÐÎϼ

ÙÐÏÔÙÐÑÄÅ×: Ë¡ÔÉ ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÎÅÐÔÙÇμ»ÎÏ, (Áо ÔÏ ÁÒØ, Ò¼μÁ: ÙÐÏÔÙÐ¾Ö – Ñ). ÁμƽÂÉÏ: Áо ÔÏ Áμƽ + ½Ï× = ÄÈÌÁļ, ÁÙÔ¾ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÚÅÉ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ ËÁÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. (Áμƽ = ËÁÉ ÓÔÁ ÄÀÏ) ÁÅÒÏƾÒÏ× Ó¡ËÏ×: Áо Á¼Ò + Æ»ÒÖ = ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ Á»ÒÁ ÁÅÒÏƾÒÏ× Ïľ×: È ÏÄ¾× (Ï ÄÒ¾μÏ×) μ»ÓÁ Áо ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÐÅÒΡ Ï Á»ÒÁ×.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÏÙÎ ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ; §Á ÁÓоÎÄÙÌÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× ÔÒ¾ÐÏÙ×: – μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÅÐÔÉË¼× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ×, ¾ÐÖ× È ÀÄÒÁ – μ»ÓÖ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÏÙ×, ¾ÐÖ× Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× – μÅ ÔÒÁØŽÅ×, ¾ÐÖ× ÔÁ »ÎÔÏμÁ – μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÂÒ¡ÇØÉÁ, ¾ÐÖ× ÔÁ μÀÄÉÁ – μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÐÎÅÀμÏÎÁ, ¾ÐÖ× ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ. 2. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÏÙÎ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡; §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ¾ÐÖ× ÔÁ áÒÉÁ ËÁÉ Ï ÇÙÒ½ÎÏ×, μÅ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ËÁÉ ÅÐÉÄÅÒμÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ,¾ÐÖ× Ï ÑÒÉμÏ× Â¡ÔÒÁØÏ×, μÅ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ×, ¾ÐÖ× ÔÁ ÐÔÈΡ, ¼ μÅ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÅÒÏƾÒÏ Ïľ ËÁÉ ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ¾ÐÖ× ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡. 3. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÈÎ ÀÄÒÁ; ™ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÈÎ ÀÄÒÁ ǽÎÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ÐÅÐÔÉË¼× ÔÈ× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ× Áо ¾ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ËÁÉ È Ð»ÃÈ ÔÖÎ ÔÒÏÆÑÎ ÔÈ×. ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÈ× ÐÅÐÔÉË¼× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ× ÔÈ× ÀÄÒÁ× Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. 4. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÅÉ ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ; §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ¾ÒÇÁÎÏ ÁÎÁÐÎϼ×, »ÎÁÎ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÐÎÅÀμÏÎÁ.

141


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

5. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÁ ÄÅÌƽÎÉÁ, ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡; §Á ÄÅÌƽÎÉÁ ŽÎÁÉ ÙÄÒ¾ÂÉÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ¾μÏÉÏ μÅ ÁÙÔ¾ ÔÖÎ ÙоÌÏÉÐÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ, ÄÈÌÁļ »ØÏÙÎ ÐÎÅÀμÏÎÅ×. §Á ÄÅÌƽÎÉÁ ÅÐÅÉļ ÐÁÒÁμ»ÎÏÙÎ ÇÉÁ μÅÇ¡ÌÏ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, »ØÏÙÎ ÔÅÒ¡ÓÔÉÏ Ä½ËÔÙÏ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÐÏÙ ÔÁ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÎÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÓÏÙÎ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÏÌÙμмÓÏÙÎ ÂÙÕÉÓμ»ÎÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÅÉ Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ ÐÖ× Ï ÑÒÉμÏ× Â¡ÔÒÁØÏ×; ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÔÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ Áо μ½Á ÐÏÌÀ ÌÅÐÔ¼ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ËÁÉ Ë¡ÔÖ Áо ÁÙԼΠ»ØÅÉ »ÎÁ ÐÙËξ ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ. ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÔÏÙ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ËÁÉ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ, ÄÉÁμ»ÓÏÙ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÏÙ. —ÐÅÉļ È ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÔÏÙ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ »ÒØÅÔÁÉ ÓÅ ÅÐÁƼ μÅ ÔÏÎ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˾ Á»ÒÁ ÙСÒØÅÉ Ï Ë½ÎÄÙÎÏ× Ê¼ÒÁÎÓÈ×, ÇÉ ÁÙÔ¾ Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÚÅÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÙÇÒ¾ ØÑμÁ ¾ÐÏÙ ÁÎϽÇÅÉ Ó¼ÒÁÇÇÅ×. ¹ÔÁÎ ÂÒ»ØÅÉ, ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÂÒÅÇμ»ÎÏ ØÑμÁ, ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÁÒËÅÔ¾ Á»ÒÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÎÅÀÓÅÉ. ¤ ¡ÔÒÁØÏ× Å½ÎÁÉ »ÎÁ ÁμƽÂÉÏ ÐÏÙ ÓÔÁ ÐÒÑÔÁ ÓÔ¡ÄÉÁ ÔÈ× ÁΡÐÔÙÊÈ× ÔÏÙ, ÚÅÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÇÙÒ½ÎÏ× ÐÏÙ ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ, ÅÎÑ ÓÔÏ ÔÅÌÉ˾ ÓÔ¡ÄÉÏ ÔÈ× ÁΡÐÔÙÊÈ× ÔÏÙ ÚÅÉ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ ËÁÉ ËÏÎÔ¡ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. ‹ÔÏÎ ÑÒÉμÏ Â¡ÔÒÁØÏ ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ÁÔÒÏÆÏÀÎ ËÁÉ ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ×, ÄÈÌÁļ ÙÐÏÔÙÐÑÄÅÉ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. —ÐÅÉļ È ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÖÎ ÁÅÒÏƾÒÖÎ Ó¡ËÖÎ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÒËÅÔ¼ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ ÂÁÔÒ¡ØÏÙ ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, ÇÉ ÁÙÔ¾ Ï Â¡ÔÒÁØÏ× μÐÏÒŽ ËÁÉ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÅÉ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× ÄÉÁμ»ÓÏÙ ÔÈ× ÌÅÐÔ¼× ÔÏÙ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ×. 2. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÅÉ ÔÏ μÀÄÉ, Ï ÇÙÒ½ÎÏ× ËÁÉ ÔÁ áÒÉÁ; §Ï μÀÄÉ ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÂÒ¡ÇØÉÁ, Ï ÇÙÒ½ÎÏ× μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ÔÁ áÒÉÁ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ. §Á áÒÉÁ »ØÏÙÎ ÁÒËÅÔ¡ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÏ ÓÀÓÔÈμÁ ÁÎÔÁÌÌÁÇ¼× ÁÅÒ½ÖÎ. §Á ÂÒ¡ÇØÉÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÏÓÔ»ÉÎÁ Ô¾ÊÁ, СÎÖ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ÙСÒØÅÉ »ÎÁ ÐÏÌÀ ÐÙËξ ĽËÔÙÏ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ, ÔÁ ÏÐϽÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×, ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ®ÔÓÉ ÔÁ áÒÉÁ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ×

142


ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏ ÎÅÒ¾ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï Å½ÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ. ‚É ÁÙÔ¾ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÔ¾μÁ, ÐÅÒΡ ÁΡμÅÓÁ Áо ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÂÒÁÇØÉÁË¡ ËÁÌÀμμÁÔÁ. ¹ÔÁÎ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÅÒΡ μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÉÎŽÔÁÉ ÁÎÔ½ÕÅÔÁ Áо ÔÈÎ ÆÏÒ¡ ÐÏÙ ËÉÎŽÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÃÁÒÉÏÀ. ‘ÙÔ¼ ŽÎÁÉ È ÁÒؼ ÔÖÎ ÁÎÔ½ÕÅÔÖÎ ÒÅÙμ¡ÔÖÎ, ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÔÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ, ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÎÅÒ¾ ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÅÒΡ Áо ÔÏ Á½μÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, ŽÎÁÉ È μ»ÇÉÓÔÈ ÄÙÎÁÔ¼. ‹ÙÎÅÐÑ× È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÏÌÀ ÇÒ¼ÇÏÒÁ, ÑÓÔÅ ÎÁ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏÎ ËÁÌÀÔÅÒÏ ÔÒ¾ÐÏ ÏÉ ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ÃÁÒÉÑÎ ÓÅ ÅλÒÇÅÉÁ.

AÎÁÐÎϼ

3. ‡Ñ× ÁÎÁÐλÏÙÎ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ËÁÉ ÐÑ× ÔÁ »ÎÔÏμÁ; §Á ËÀÒÉÁ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉË¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑΠŽÎÁÉ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÏÉ ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ. ¤É ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏÉ ÇÉÁÔ½ ÅËŽ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÙÎ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× Á»ÒÁ, ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÏÙÎ ÎÁ ÐÅÔ¡ÊÏÙÎ ÇÉÁ ÐÏÌÌ»× ÓÙÎÅؾμÅÎÅ× ÑÒÅ×. §Á »ÎÔÏμÁ ÐÏÙ ËÉ ÁÙÔ¡ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÐÅÔÏÀÎ, »ØÏÙÎ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ Á»ÒÉÁ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ‹ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ μÉËÒ»× ÏÐ»× ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÓÔ½ÇμÁÔÁ ËÁÉ Áо ÔÉ× ÏÐϽÅ× Ç½ÎÅÔÁÉ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖÎ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ËÁÉ ÔÉ× ÔÒÁØŽÅ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ »ÎÁ ĽËÔÙÏ ÓÖ̼ÎÖÎ ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÔÒÏÆÏÄÏÔŽ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ μÅ ÏÊÙǾÎÏ. ‹ÔÁ »ÎÔÏμÁ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖΠǽÎÅÔÁÉ ÁÐÅÙÕŽÁ× μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ËÁÉ ÄÅÎ μÅÓÏÌÁÂŽ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÔÏÙ×, ¾ÐÖ× Ç½ÎÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÙоÌÏÉÐÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 4. ‡Ñ× ËÁÔÁÆ»ÒÎÅÉ ÔÏ Æ½ÄÉ ÎÁ ËÁÔÁнÎÅÉ »ÎÁÎ ÁÒÏÙÒÁ½Ï Ï̾ËÌÈÒÏ (ÐÏÙ »ØÅÉ ÐÉÏ ØÏÎÔÒ¾ ÓÑμÁ Áо ÁÙÔ¾) ËÁÉ ÎÁ μÈÎ ÐÁÕÁ½ÎÅÉ ÁÓÆÙʽÁ; ¹ÐÖ× »ØÏÙμÅ μ¡ÕÅÉ ÔÁ ƽÄÉÁ »ØÏÙÎ ÔÉ× ÓÉÁǾÎÅ× ÔÏÙ× ØÁÌÁÒ¡ ÓÙÎÄÅÄÅμ»ÎÅ×, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÁÔÁÐÉÏÀÎ »ÎÁÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Ï̾ËÌÈÒÏ. ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÐÏ٠ŽÎÁÉ È ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ŽÎÁÉ ÐÉÏ ØÏÎÄÒ¾× Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÆÉÄÉÏÀ. ‚ÉÁ ÎÁ μÈΠСÕÏÙÎ ÁÓÆÙʽÁ ËÁÔÁнÎÏÎÔÁ× Ð.Ø. »ÎÁÎ ÁÒÏÙÒÁ½Ï, ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ »ÔÓÉ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÏÉ, ÑÓÔÅ Ï »ÎÁ× ÎÁ ŽÎÁÉ ÓØÅľΠÁÎÀÐÁÒËÔÏ× (ÁÔÒÏÆÉ˾×) ËÁÉ Ï ¡ÌÌÏ× »ØÅÉ μÁËÒ¾ÓÔÅÎÏ ÓؼμÁ, ÑÓÔÅ ÓÔÏ Ë¡ÔÖ μ»ÒÏ× ÔÏÙ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÓÅÉ Á»ÒÁ.

143


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

5. œÐÏÒÏÀμÅ ÓÅ ÎÅÒ¡ μÅ μÅÇ¡ÌÈ ÒÀÐÁÎÓÈ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× Ö× ÄŽËÔÅ× ËÁÕÁÒ¾ÔÈÔÁ×; ®ÎÁ Áо ÔÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÔÈ× ÒÀÐÁÎÓÈ× Å½ÎÁÉ È ÅÌ¡ÔÔÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. ›¡ÐÏÉÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÙÄ¡ÔÉÎÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏΠŽÎÁÉ ÐÉÏ ÅÙÁ½ÓÕÈÔÏÉ ÓÔÉ× μÅÔÁÂÏÌ»× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ Áо ¡ÌÌÏÙ×. ®ÔÓÉ ÐÁÒÁÔÈÒÑÎÔÁ× ÔÁ ŽÄÈ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÅ »ÎÁÎ ÐÏÔÁμ¾, μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÂÇ¡ÌÏÙμÅ »ÎÁ ÓÙμлÒÁÓμÁ ÇÉÁ ÔÏ Ð¾ÓÏ ËÁÕÁÒ¾× Å½ÎÁÉ ËÁÉ Ð¾ÓÏ »ØÅÉ ÅÐÈÒÅÁÓÔŽ Áо ÔÈÎ ÒÀÐÁÎÓÈ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, ÓÅ »ÎÁ ÐÏÔÁμ¾ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ Ö× ÂÉÏÄŽËÔÅ× ÔÁ ÂÅÎÕÉË¡ μÁËÒÏÁÓоÎÄÙÌÁ, ÄÈÌÁļ ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏÎ ÂÙÕ¾ ÔÏÙ. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ÂÙÕ¾ ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÐÏÌÀ . ‡ÁÒÁÔÈÒÑÎÔÁ× ÔÁ ÌÏÉоÎ, μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ СÒÏÙμÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÇÉÁ ÔÈÎ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ ÐÅÒÉÏؼ. ‡Ò»ÐÅÉ ¾μÖ× ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ÁËÒÉÂÑ× ÐÏÉÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÚÏÀÓÁÎ, ÓÔÈÎ ÐÅÒÉÏؼ ÐÏÙ μÁ× ÅÎÄÉÁÆ»ÒÅÉ, ÐÒÉÎ ÙÐÏÓÔŽ ÔÈÎ μ¾ÌÙÎÓÈ. œ¾ÎÏ »ÔÓÉ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÓÙÇËÒ½ÎÏÙμÅ ÔÁ ŽÄÈ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ËÁÉ ÎÁ ËÁÔÁ̼ÊÏÙμÅ ÓÅ »ÎÁ ÓÙμлÒÁÓμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, ÁÎ ÓÅ »ÎÁ ÙÄ¡ÔÉÎÏ ÏÉËÏÓÀÓÔÈμÁ ÏÉ ÎÀμÆÅ× Ë¡ÐÏÉÖÎ ÅÎÔ¾μÖΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÙÁ½ÓÕÈÔÅ× ÓÔÈ ÒÀÐÁÎÓÈ, Ô¾ÔŠŽÎÁÉ ÏÉ ÐÒÑÔÅ× ÐÏÙ ÅÊÁÆÁνÚÏÎÔÁÉ. ‘Î ÙмÒØÁÎ ÓÔÏ ÏÉËÏÓÀÓÔÈμÁ ÔÁ ÐÒÏÈÇÏÀμÅÎÁ ØÒ¾ÎÉÁ ÐÏÙ ÔÏ ÐÁÒÁËÏÌÏÙÕÏÀÓÁμÅ ËÁÉ ÔÑÒÁ ÄÅÎ ÙСÒØÏÙÎ, Ô¾ÔÅ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÎÅÒ¡ »ØÏÙÎ μÏÌÙÎÕŽ. ‘Î ¾μÖ× ÙСÒØÏÙÎ ÓÅ μÅÇ¡ÌÏÙ× ÁÒÉÕμÏÀ×, Ô¾ÔÅ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÎÅÒ¡ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ËÁÕÁÒ¡. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÙСÒØÏÙÎ ÏÒÉÓμ»ÎÁ ŽÄÈ ÓËÏÙÌÈËÉÑÎ ÔÏÙ ÇÌÙËÏÀ ÎÅÒÏÀ, ÐÏÙ ¾ÔÁÎ ÔÁ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÅ μÅÇ¡ÌÏÙ× ÁÒÉÕμÏÀ×, ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÎÕÅËÔÉË¡ ÓÔÈÎ ÒÀÐÁÎÓÈ, Ô¾ÔÅ È ÐÏɾÔÈÔÁ ÔÖÎ ÎÅÒÑΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ËÁ˼ ËÁÉ ¡ÒÁ Ô¾ÔÅ ËÁÔÁ̼ÇÏÙμÅ ÓÔÏ ÓÙμлÒÁÓμÁ ¾ÔÉ È ÒÀÐÁÎÓÈ ÓÔÈÎ ÐÅÒÉÏؼ ŽÎÁÉ μÅÇ¡ÌÈ. 6. œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁ ÔÏÎ ÂÉÏÌÏÇÉ˾ ËÁÕÁÒÉÓμ¾ ¼ ÇÉÁ ÔÏÎ ËÁÕÁÒÉÓμ¾ ÔÈ× Õ¡ÌÁÓÓÁ× Áо ÐÅÔÒ»ÌÁÉÏ; œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁ ÔÏÎ ÂÉÏÌÏÇÉ˾ ËÁÕÁÒÉÓμ¾ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏÎ ËÁÕÁÒÉÓμ¾ ÔÈ× Õ¡ÌÁÓÓÁ× Áо ÐÅÔÒÅÌÁÉÏËÈ̽ÄÅ×. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ ÁÅÒ¾ÂÉÏÙ× μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ ÔÁ ÁоÂÌÈÔÁ μÉÁ× Ð¾ÌÈ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÐÅÒÉÔÔÑμÁÔÁ ÁÎÕÒÑÐÖÎ ËÁÉ ÁÐÏÒÒÙÐÁÎÔÉË¡. ¤É μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÅÔÁÔÒ»ÃÏÙÎ ¾ÌÁ ÁÙÔ¡ ÔÁ ÙÌÉË¡, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÒÇÁÎÉË¡ μ¾ÒÉÁ, ÓÅ ÁÐÌ»× ÅÎÑÓÅÉ×.

144


‘˾μÈ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ËÁÉ ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÏÉ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ μÅÔÁÔÒ»ÐÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉË¡ ÙÌÉË¡, ÓÅ ÁμμÖνÁ, ÙÄÒ¾ÕÅÉÏ, μÅÕ¡ÎÉÏ. §¾ÔÅ »ØÏÙμÅ ËÁÉ ÐÒ¾ÓÕÅÔÏ Ë»ÒÄÏ×, ÄɾÔÉ È ÁμμÖνÁ ËÁÉ ÔÏ μÅÕ¡ÎÉÏ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕÏÀÎ Ö× ËÁÀÓÉμÁ, ÅÎÑ È Ì¡ÓÐÈ ÐÏÙ ÁÐÏμ»ÎÅÉ, μÐÏÒŽ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕŽ Ö× Ì½ÐÁÓμÁ. —нÓÈ× ÙСÒØÏÙÎ μÉËÒ¾ÂÉÁ ÔÁ ÏÐϽÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÄÅÓμÅÀÓÏÙÎ ÓÅ ØÈμÉË»× ÅÎÑÓÅÉ× É¾ÎÔÁ μÅÔ¡ÌÌÖÎ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÌÁÂÅÒ¡ ÇÉÁ μÁ×. ®ÔÓÉ ÇÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÏÙÎ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ μÅÔÁÂÏÌÉÓμÏÀ ÔÏÙ× ÔÁ μÉËÒ¾ÂÉÁ ÁÙÔ¡ ÄÅÓμÅÀÏÙΠɾÎÔÁ ÓÅÌÈνÏÙ, ËÁÄμ½ÏÙ, ÂÁÎÁĽÏÙ, μÏÌÙÂÄÁ½ÎÉÏÙ, ÏÙÒÁνÏÙ. ‘ÙÔ¡ ÔÁ μÉËÒ¾ÂÉÁ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÇÉÁ ÎÁ ÄÅÓμÅÀÓÏÙÎ ÔÏÊÉË¡ μ»ÔÁÌÌÁ ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÁ ÂÉÏμÈØÁÎÉË¡ ÁоÂÌÈÔÁ. ™ ÚÀμÈ Saccharomyces, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, »ØÅÉ ÐÁÒÁÔÈÒÈÕŽ ¾ÔÉ ÐÒÏÓÒÏÆ¡ ÏÙÒ¡ÎÉÏ ÓÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔÈ× ÔϽØÖμÁ. —нÓÈ× ÙСÒØÏÙÎ μÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ËÁÉ ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÔÏÙ ÐÅÔÒÅÌÁ½ÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ ÓÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÅÔÒÅÌÁÉÏËÈ̽ÄÖÎ ÓÔÈÎ Õ¡ÌÁÓÓÁ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÏÙμÅ ÔÏÎ ÕÁÌ¡ÓÓÉÏ Ë¾ÓμÏ Áо ÔÈÎ ËÁÔÁÓÔÒÏƼ.

AÎÁÐÎϼ

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ‘Î ÁËÏÌÏÙÕ¼ÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÉ× ÄÉÁÄÒÏμ»× ÔÏÙ ÌÁÂÙÒ½ÎÕÏÙ ÕÁ ÁÎÁËÁÌÀÃÅÔÅ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ μÅ ÔÁ ÏÐϽÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ ÔÁ лÎÔÅ ÚÑÁ ÔÖÎ ÅÉ˾ÎÖÎ ÔÏÙ ÂÉÂ̽ÏÙ. ‘СÎÔÈÓÈ: ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ – ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÐÅÐÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ –ÀÄÒÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ – μÀÄÉ ÐÎÅÀμÏÎÁ× – ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ÔÒÁØŽÅ× - ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ 2. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ (+) ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ ÓÙμÆÖÎÑ ¼ ÄÉÁÆÖÎÑ, ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÁÎ ÓÙμÆÖÎŽÔÅ ¼ ÄÉÁÆÖÎŽÔÅ μÅ ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ÐÒÑÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ×. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÈÎ ÔÅÌÅÙÔÁ½Á ÓÔ¼ÌÈ ÁÉÔÉÏÌÏÇÑÎÔÁ× ÔÈÎ Ë¡ÕÅ ÅÐÉÌÏǼ ÓÁ×.

145


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

‘СÎÔÈÓÈ: ‡¥¤§‘‹™ ™ œ—§‘¤¥‘ §¤« ¤†«‚¤¢¤« ‹§‘ ›«§§‘¥‘ § ¢ —¢§¤œ ¢ ƒ—¢ ‚š¢—§‘š œ— §™ œ—‹¤…‘–™‹™ §¤« ›«›…¤¤¥š›¤« ‹«‹§™œ‘§¤‹ ‹— ¤…‘ §‘ ‘‹‡¤¢ƒ«…‘ ™ ‘¢‘‡¢¤™ ‚š¢—§‘š ƒš‘œ—‹¤« §™‹ —‡šƒ—¥œšƒ‘‹

‹§‘ ‘‹‡¤¢ƒ«…‘ ™ ‘¢§‘……‘‚™ § ¢ ‘—¥š ¢ ƒ—¢ ‚š¢—§‘š œ— ƒš‘¬«‹™

146

‹«œ ¢ 

ƒš‘ ¢  ‘š§š¤…¤‚™‹™ ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÅÎÔ¾μÖΠǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÉ× ÔÒÁØŽÅ×, »ÎÁ ĽËÔÙÏ ÓÖ̼ÎÖÎ ËÁÉ ÄÅ μÅÓÏÌÁÂŽ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔ¼μÁ

+

+

+

¹ØÉ, ÄÅÎ ÁÎÁÐλÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÅÐÉÄÅÒμÉË¡. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ »ØÅÉ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÐÎÅÀμÏÎÁ ËÁÉ ÔÏ μÀÄÉ ÙÐÏÔÙÐÑÄÈ ÂÒ¡ÇØÉÁ. ‘ÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÏ Å½ÄÏ× ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÏÒÇ¡ÎÏÙ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, È Å½ÓÏÄÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ËÁÉ È ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ.


3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÓÀÎÔÏμÅ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÐÏÙ ÓÙÎÏÄÅÀÏÙÎ ÔÉ× ÅÉ˾ÎÅ× ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ: ‘СÎÔÈÓÈ

AÎÁÐÎϼ

¤ ÁÅÔ¾× ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÐÎÅÀμÏÎÅ× §Ï áÒÉ ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ™ Ç¡ÔÁ ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ¤ ÇÙÒ½ÎÏ× ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ¤ ¡ÔÒÁØÏ× ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÔÏÙ× ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× (ÙÐÏÔÙÐÑÄÅÉ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×) ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÔÏÙ. 4. ¢Á ÅÐÉÓÔÒÁÔÅÀÓÅÔÅ ÔÉ× ÇÎÑÓÅÉ× ÓÁ× ÓØÅÔÉË¡ μÅ ÔÁ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉË¡ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÖÎ ÁμÆɽÖÎ ËÁÉ ÎÁ ÓÙÎÅؽÓÅÔÅ ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÉÓÔÏÒ½Á: œÉÁ ÆÏÒ¡ ËÁÉ »ÎÁÎ ËÁÉÒ¾ ÓÅ μ½Á ̽μÎÈ ÇÅÎμÕÈËÅ »ÎÁ× ÇÙÒ½ÎÏ×… …………… …………………………………………………………………. AСÎÔÈÓÈ ¤ ÇÙÒ½ÎÏ× ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ, ÅÎÑ ¾ÔÁÎ μÅÇÁÌÑÓÅÉ ËÁÉ Ç½ÎÅÉ ÑÒÉμÏ× Â¡ÔÒÁØÏ× ÁÎÁÐλÅÉ μÅ ÔÏÙ× ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× (ÙÐÏÔÙÐÑÄÅÉ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×) ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÔÏÙ. 5. ¢Á ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ μÅ ÔÏÎ ÏÐÏ½Ï ÁÎÁÐλÏÙÎ ÔÁ áÒÉÁ. §Á áÒÉÁ »ØÏÙÎ ÁÒËÅÔ¡ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÏ ÓÀÓÔÈμÁ ÁÎÔÁÌÌÁÇ¼× ÁÅÒ½ÖÎ. §Á ÂÒ¡ÇØÉÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÏÓÔ»ÉÎÁ Ô¾ÊÁ, СÎÖ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ÙСÒØÅÉ »ÎÁ ÐÏÌÀ ÐÙËξ ĽËÔÙÏ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ ÔÁ ÏÐϽÁ ÁÎÔÁÌÌ¡ÓÓÏÙÎ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×, ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ®ÔÓÉ ÔÁ áÒÉÁ ÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ× ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏ ÎÅÒ¾, ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï Å½ÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ. ‚É’ ÁÙÔ¾ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÔ¾μÁ, ÐÅÒΡ ÁΡμÅÓÁ Áо ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÁ ÂÒÁÇØÉÁË¡ ËÁÌÀμμÁÔÁ. ¹ÔÁÎ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÐÅÒΡ μ»ÓÁ Áо ÔÁ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÉÎŽÔÁÉ ÁÎÔ½ÕÅÔÁ Áо ÔÈÎ ÆÏÒ¡ ÐÏÙ ËÉÎŽÔÁÉ ÔÏ Á½μÁ ÓÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÃÁÒÉÏÀ. ‘ÙÔ¼ ŽÎÁÉ È ÁÒؼ ÔÖÎ ÁÎÔ½ÕÅÔÖÎ ÒÅÙμ¡ÔÖÎ, ÐÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÔÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ, ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÎÅÒ¾ ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÅÒΡ Áо ÔÏ Á½μÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾, ŽÎÁÉ È μ»ÇÉÓÔÈ ÄÙÎÁÔ¼. ‹ÙÎÅÐÑ× È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÏÌÀ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ÑÓÔÅ ÎÁ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏÎ ËÁÌÀÔÅÒÏ ÔÒ¾ÐÏ ÏÉ ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ÃÁÒÉÑÎ ÓÅ ÅλÒÇÅÉÁ.

147


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

KPITHPIO ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÔÅ ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: ‘. ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÎ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÙÐÏÔÙÐÑÄÅÉ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. –. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ÁÎÁÐλÅÉ μ»ÓÖ ÔÈ× ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ× ÔÏÙ. ‚. ¤ ÑÒÉμÏ× Â¡ÔÒÁØÏ× ÁÎÁÐλÅÉ ËÁÉ μÅ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÔÏÙ. ƒ. §Á ÐÏÙÌÉ¡ »ØÏÙÎ ËÁÉ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ËÁÉ ÂÒ¡ÇØÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ. —. §Á »ÎÔÏμÁ »ØÏÙÎ ÓÔ½ÇμÁÔÁ ËÁÉ ÔÒÁØŽÅ× ËÁÉ »ÔÓÉ Ë¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ‹Ô. §Á ÂÒ¡ÇØÉÁ ÔÖÎ ÃÁÒÉÑΠŽÎÁÉ ÏÓÔ»ÉÎÁ Ô¾ÊÁ СÎÖ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ÙСÒØÅÉ »ÎÁ ĽËÔÙÏ Áо ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ. 2. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؼÓÅÔÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× μÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× : ÐÏÙÌÉ¡, »ÎÔÏμÁ, ÕÈÌÁÓÔÉË¡, ƽÄÉÁ, áÒÉÁ, ¡ÔÒÁØÏÉ , ÄÅÌƽÎÉÁ. ‘. »ØÏÙÎ »ÎÁÎ ÁÔÒÏÆÉ˾ ËÁÉ »ÎÁÎ μÁËÒ¾ÓÔÅÎÏ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÁÔÁÐÉÏÀÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ Áо ÁÙÔ¡ ÚÑÁ. –. »ØÏÙÎ ÔÅÒ¡ÓÔÉÏ Ä½ËÔÙÏ μÅ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÕÈËÅÀÏÙÎ μÅÇ¡ÌÅ× ÐÏÓ¾ÔÈÔÅ× ÏÊÙǾÎÏÙ ¾ÔÁΠŽÎÁÉ ÂÙÕÉÓμ»ÎÁ ÇÉÁ ÐÏÌÌ»× ÑÒÅ× ÓÔÏ ÎÅÒ¾. ‚. »ØÏÙÎ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ƒ. »ØÏÙÎ ÂÒ¡ÇØÉÁ —. »ØÏÙÎ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ËÁÉ ÌÅÐÔ¼ ÅÐÉÄÅÒμ½ÄÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐλÏÙÎ μ»ÓÖ ÁÙÔ¼× ‹Ô. »ØÏÙÎ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÁÅÒÏƾÒÏÙ× Ó¡ËÏÙ× ˜. »ØÏÙÎ ÓÔ½ÇμÁÔÁ ËÁÉ ÔÒÁØŽÅ×

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ‘. …, –. …, ‚. ‹, ƒ. …, —. ‹, ‹Ô. ‹ 2. ‘. ƽÄÉÁ, –. ÄÅÌƽÎÉÁ, ‚. ÕÈÌÁÓÔÉË¡, ƒ. áÒÉÁ,—. ¡ÔÒÁØÏÉ, ‹Ô. ÐÏÙÌÉ¡, ˜. »ÎÔÏμÁ

148


4.4 ™ ÁÎÁÐÎϼ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ

AÎÁÐÎϼ

…»ÊÅÉ× –ËÌÅÉÄÉ¡ ÓÙÎÅÒÇÁÓ½Á ÓÙÓÔÈμ¡ÔÖÎ, ÁÅÒÏƾÒÏ× Ïľ×, ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÅÉÓÐÎϼ, ÅËÐÎϼ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ¾ÐÖ× ËÁÉ ÏÉ ÙоÌÏÉÐÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÅλÒÇÅÉÁ. ‚ÉÁ ÔÏΠ̾ÇÏ ÁÙԾΠÏÉ ØÈμÉË»× ÏÙÓ½Å× ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ, ÄÉÁÓÐÑÎÔÁÉ ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉÁËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×, μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ. ➤ —нÓÈ×, Ë¡ÕÅ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, ÄÈÌÁļ ÎÁ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ ÔÉ× ØÈμÉË»× ÏÙÓ½Å× ÔÈ× ÔÒÏƼ×, μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ. ➤ §ÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, »ÊÖ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ, μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. ➤ —ÐÏμ»ÎÖ× ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ➤ ‹ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ μÅ ÔÈ ÁÅÒÏƾÒÏ Ïľ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ➤ ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÐÒÏ× ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. §Ï ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ μÅ ÔÏ Á½μÁ, Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÒÏ× ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÂÌÈÕŽ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ➤ ™ ÁÎÁÐÎϼ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ËÁÉ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, Á»ÒÁ× ÐÌÏÀÓÉÏ× ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÁÆÏÀ ÐÒÏÓÔ»ÕÈËÅ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÁлÂÁÌÌÅ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎϼ×.

149


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. „Á μÐÏÒÏÀÓÅ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÎÁ СÒÅÉ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÐÏÙ ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÁÎ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÓÅ μ¾ÎÏ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÔÏÙ ÓÀÓÔÈμÁ; ¹ØÉ, ÁÙÔ¾ ÄÅΠŽÎÁÉ ÄÙÎÁÔ¾ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÎÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ×, ¾ÐÖ× ËÁÉ ÏÉ ÙоÌÏÉÐÏÉ ÐÏÌÙËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÅλÒÇÅÉÁ. ‚ÉÁ ÔÏΠ̾ÇÏ ÁÙԾΠÏÉ ØÈμÉË»× ÏÙÓ½Å× ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ, ÄÉÁÓÐÑÎÔÁÉ ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉÁ˾ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÁ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ. —нÓÈ×, Ë¡ÕÅ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÅÉ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÅλÒÇÅÉÁ, ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. §ÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, »ÊÖ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. —ÐÏμ»ÎÖ× ÔÁ ÔÒ½Á ÁÙÔ¡ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ μÅ ÔÈ ÄÒ¡ÓÈ ÔÏÙ×, ÓÙμÐÌÈÒÑÎÏÙÎ ÔÏ »ÎÁ ÔÏ ¡ÌÌÏ μÅ ÓËÏо ÎÁ μÐÏÒ»ÓÅÉ Ï ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÔÏÙ ÁΡÇËÅ×. 2. ‡ÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×; §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ, Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× Å½ÎÁÉ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ. 3. ‡ÏÉÅ× ÄÉÁÄÉËÁÓ½Å× ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ È ÁÎÁÐÎϼ; ™ ÁÎÁÐÎϼ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ËÁÉ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ, ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, Á»ÒÁ× ÐÌÏÀÓÉÏ× ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÁÆÏÀ ÐÒÏÓÔ»ÕÈËÅ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÁлÂÁÌÌÅ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎϼ×.

4.4 §Ï ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ

150

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, Ì¡ÒÙÇÇÁ×, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ÔÒÁØŽÁ ÂÒ¾ÇØÏÉ, ËÙÃÅ̽ÄÅ×, ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»×, ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ.


§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

AÎÁÐÎϼ

➤ §Ï ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÈ× ÁÅÒÏƾÒÏÙ ÏÄÏÀ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÁ Åʼ×: – È μÀÔÈ (¼ ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, È ÏÐϽÁ ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ Áо ÂÌÅÎÎÏǾÎÏ), – Ï Æ¡ÒÙÇÇÁ×, – Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ×, – È ÔÒÁØŽÁ, – ÏÉ 2 ÂÒ¾ÇØÏÉ. ›¡ÕÅ ÂÒ¾ÇØÏ× ÄÉÁËÌÁĽÚÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÓÅ μÉËÒ¾ÔÅÒÏÙ× ÁÇÖÇÏÀ×, ÔÏ ÂÒÏÇØÉ˾ Ä»ÎÄÒÏ, ÐÏÙ ÓÔÁ ¡ËÒÁ ÔÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ μÉËÒϽ ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ, ÏÉ ËÙÃÅ̽ÄÅ× – 2 ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ➤ ¹ÐÖ× Å½ØÁμÅ μ¡ÕÅÉ ÓÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, Áо ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ÐÅÒΡÅÉ ËÁÉ È ÔÒÏƼ. ™ ÔÒÏƼ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ, ÇÉÁÔ½ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ. ➤ ›ÁÔ¡ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ÓÔ¡ÄÉÏ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ×, ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, È μÐÏÙËÉ¡ ÐÅÒΡÅÉ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÔÁ ÅоμÅÎÁ ÓÔ¡ÄÉÁ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ× Ç½ÎÏÎÔÁÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ× ËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ÅСÎÖ ËÁÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Ð¡ÎÖ μ»ÒÏ× ÔÏÙ, ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÓÐÒÑØÎÏÎÔÁ× ÔÈÎ, ÐÒÏ× ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ➤ ›¡ÔÖ Áо ÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ, ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ È ÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÓÔÉ× ¡ËÒÅ× ÔÈ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»×. ¤É ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»× Ð¡ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÆÖμ. ➤ ‹Å ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÐÒÏÓÐÁÕ¼ÓÏÙμÅ ÎÁ μÉ̼ÓÏÙμÅ ¼ ÎÁ ÁÎÁÐÎÅÀÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ, Ï ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÎÁ ËÌŽÓÅÉ ÓÖÓÔ¡ ËÁÉ È ÔÒÏƼ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÎÁ ËÌŽÓÅÉ È ÁÅÒÏƾÒÏ× ÏÄ¾× ËÁÉ ÎÁ СÕÏÙμÅ ÁÓÆÙʽÁ. ¤ Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓÐλÏÙμÅ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÏÒŽÁ: – Ï Á»ÒÁ× ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, μÅÔ¡ ÐÅÒΡ – ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ – ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ, – ÐÅÒΡ ÓÔÈÎ ÔÒÁØŽÁ, – μÅÔ¡ ÐÅÒΡ ÓÔÏÙ× ÂÒ¾ÇØÏÙ× ËÁÉ – ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ, ÏÉ ÏÐϽÅ× ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ.

151


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

‹ÔÏ ÓÈμÅ½Ï ÁÙÔ¾ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÂÌÅÎÎÏǾÎÏ×: ÂÌ»ÎÎÁ + ǾÎÏ× = ÇÅÎΡ, ÅËËÒ½ÎÅÉ, ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÂÌ»ÎÎÁ. ÒÉÎÉ˼: ÁÙÔ¼ ÐÏÙ ÁμËÅÉ ¼ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÓÔÈ μÀÔÈ, Áо ÔÈÎ ÁÒØÁ½Á ÅÌÌÈÎÉ˼ Ì»ÊÈ: È Ò½× – ÒÉÎ¾× = È μÀÔÈ. ËÏÉ̾ÔÈÔÁ: (Ò¼μÁ ËÏÉ̾Ö-Ñ, ËÏÉ̾ÔÈ×) = ÂÁÕÏÀÌÖμÁ. СÌÌÏμÁÉ: ËÉÎÏÀμÁÉ ÐÁÌμÉË¡, ÔÒ»μÖ.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ÁÅÒÏƾÒÏ Ïľ; §Á ¾ÒÇÁÎÁ ÐÏÙ ÓÙÎÉÓÔÏÀÎ ÔÈÎ ÁÅÒÏƾÒÏ Ïľ ŽÎÁÉ È μÀÔÈ, Ï Æ¡ÒÙÇÇÁ×, Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ×, È ÔÒÁØŽÁ, ÏÉ ÄÀÏ ÂÒ¾ÇØÏÉ, ÏÉ ÄÀÏ ÐÎÅÀμÏÎÅ×. 2. ‡ÏÉÁ ÐÏÒŽÁ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓÐλÏÙμÅ; ¤ Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓÐλÏÙμÅ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, μÅÔ¡ ÐÅÒΡ, ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÔÒÁØŽÁ, μÅÔ¡ ÐÅÒΡ ÓÔÏÙ× ÂÒ¾ÇØÏÙ× ËÁÉ ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ, ÏÉ ÏÐϽÅ× ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ. —ËŽ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ, μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. 3. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ Ç½ÎÅÔÁÉ È ËÁÔ¡ÐÏÓÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× μÁ×; ‚ÉÁÔ½ ¾ÔÁÎ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ μÉ̼ÓÏÙμÅ;

152

™ ÔÒÏƼ ÐÅÒΡÅÉ Áо ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ, ÇÉÁÔ½ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ. ›ÁÔ¡ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ÓÔ¡ÄÉÏ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ× È μÐÏÙËÉ¡ ÐÅÒΡÅÉ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÔÁ ÅоμÅÎÁ ÓÔ¡ÄÉÁ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ× Ç½ÎÏÎÔÁÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ× ËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ÅСÎÖ ËÁÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Ð¡ÎÖ μ»-


ÒÏ× ÔÏÙ, ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÓÐÒÑØÎÏÎÔÁ× ÔÈÎ, ÐÒÏ× ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ›¡ÔÖ Áо ÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ, ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ È ÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÓÔÉ× ¡ËÒÅ× ÔÈ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»×. ¤É ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»× Ð¡ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÆÖμ. ‹Å ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÐÒÏÓÐÁÕ¼ÓÏÙμÅ ÎÁ μÉ̼ÓÏÙμÅ ¼ ÎÁ ÁÎÁÐÎÅÀÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ, Ï ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÎÁ ËÌŽÓÅÉ ÓÖÓÔ¡ ËÁÉ È ÔÒÏƼ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÎÁ ËÌŽÓÅÉ È ÁÅÒÏƾÒÏ× ÏÄ¾× ËÁÉ ÎÁ СÕÏÙμÅ ÁÓÆÙʽÁ.

AÎÁÐÎϼ

4. ‚ÉÁÔ½, ¾ÔÁÎ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ, μ½Á μÐÏÙËÉ¡ ÄÅÎ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÁÌÌ¡ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÏÎ ÐÅÐÔÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ; ™ ÔÒÏƼ ÐÅÒΡÅÉ Áо ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ ËÁÉ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÓÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ, ÇÉÁÔ½ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ.

153


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹ 1. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×: ‘. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× Á»ÒÁ× ÐÌÏÀÓÉÏ× ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. –. ‚ÉÁ ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ Ï ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÔÏÙ ÁΡÇËÅ×, ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÅÔÁÉ μ¾ÎÏ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾. ‚. ‹ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ Ë¡ÕÅ ÂÒ¾ÇØÏ× ÄÉÁËÌÁĽÚÅÔÁÉ ÄÉÁÄÏØÉË¡ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÔÏ ÂÒÏÇØÉ˾ Ä»ÎÄÒÏ, ÓÔÁ ¡ËÒÁ ÔÏÙ ÏÐϽÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ ÏÉ ËÙÃÅ̽ÄÅ× ƒ. ¤É ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ. —. ¤ Æ¡ÒÙÇÇÁ× Å½ÎÁÉ ËÏÉξ ¾ÒÇÁÎÏ ÇÉÁ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 2. ‡ÏÉÁ ¾ÒÇÁÎÁ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; (ÏÎÏμÁÓÔÉË¡) 3. ‡Ñ× ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÆÖμ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ;

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ 1. ‘. ‹, –. …, ‚. ‹, ƒ. …, —. ‹ 2. È μÀÔÈ, Ï Æ¡ÒÙÇÇÁ×, Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ×, È ÔÒÁØŽÁ, ÏÉ 2 ÂÒ¾ÇØÏÉ, 2 ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ›¡ÕÅ ÂÒ¾ÇØÏ× ÄÉÁËÌÁĽÚÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÓÅ μÉËÒ¾ÔÅÒÏÙ× ÁÇÖÇÏÀ×, ÔÏ ÂÒÏÇØÉ˾ Ä»ÎÄÒÏ, ÐÏÙ ÓÔÁ ¡ËÒÁ ÔÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ μÉËÒϽ ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ, ÏÉ ËÙÃÅ̽ÄÅ×. 3. ›¡ÔÖ Áо ÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ È ÇÌÖÔÔ½ÄÁ, ÐÏÙ ÓÔÉ× ¡ËÒÅ× ÔÈ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»×. ¹ÔÁÎ ÅËÐλÏÙμÅ ÏÉ ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»× Ð¡ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÆÖμ.

154


4.4 —ÉÓÐÎϼ, ÅËÐÎϼ – ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ

AÎÁÐÎϼ

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ×, ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ, ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ËÏÉÌÉÁ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ËÙÃÅ̽ÄÅ×, ÔÒÉØÏÅÉļ, ÄÉ¡ØÙÓÈ, ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ §ÈΠŽÓÏÄÏ ËÁÉ ÔÈÎ »ÊÏÄÏ ÔÏÙ Á»ÒÁ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÂÏÈÕÏÀÎ μÀÅ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ (¼ ÐÌÅÙÒÉËϽ) μÀÅ×. ➤ §Ï ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÕÏÌÖÔ¾× μÙ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ Ë¡ÔÖ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ØÖÒ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÕÖÒÁËÉ˼ Áо ÔÈÎ ËÏÉÌÉÁ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. ➤ §É ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ: – ‹ÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× – ‹ÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ ÐÒÏ× ÔÁ Ë¡ÔÖ. ®ÔÓÉ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÓÔÈ ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ËÁÉ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ➤ §É ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ: – ¬ÁÌÁÒÑÎÏÙÎ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× – ¬ÁÌÁÒÑÎÅÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ, ÅÐÁλÒØÅÔÁÉ È ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÓÔÏ ÁÒØÉ˾ ÔÈ× μ»ÇÅÕÏ×. ®ÔÓÉ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÙμÐÉ»ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ μ»ÓÁ ÔÏÙ×, ÖÕŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ. ➤ ‡ÏÀ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ; ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ (ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ) ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ. ›¡ÕÅ ËÙÃÅ̽ÄÁ μÏÉ¡ÚÅÉ μÅ μÉËÒ¾ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо »ÎÁ ÐÙËξ ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ. ➤ ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ; ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ, ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. œÅ ̽ÇÁ ̾ÇÉÁ: ➤ ™ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ Áо ÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ. ‚Ém ÁÙÔ¾ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ, ¾ÐÏÙ ÄÅÓμÅÀÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ.

155


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

➤ ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, È ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×, ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ Áо ÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ. ®ÔÓÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÈÎ ÐÌÅÙÒ¡ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÅËÐλÅÔÁÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ➤ ‚ÉÁÔ½ ÄÉÁÆ»ÒÅÉ È ÓÀÓÔÁÓÈ ÔÏÙ ÅÉÓÐΞμÅÎÏÙ Á»ÒÁ Áо ÔÏÙ ÅËÐΞμÅÎÏÙ; ➤ ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ, Ï ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× Å½ÎÁÉ ÐÌÏÙÓɾÔÅÒÏ× ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ Ï ÅËÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ×, ŽÎÁÉ ÐÌÏÙÓɾÔÅÒÏ× ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÁÆÏÀ ÐÒÏÓÔ»ÕÈËÅ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÁлÂÁÌÌÅ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎϼ×. ➤ ‡Ñ× μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×; §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÄÅÓμÅÀÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ËÙËÌÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ËÁÉ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÅ Ë¡ÕÅ ËÀÔÔÁÒÏ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÁÙÔ¾ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ ÕÏÌÖÔ¾×:Ï ËÁÔÁÓËÅÙÁÓμ»ÎÏ× ÓÅ ÓؼμÁ Õ¾ÌÏÙ. „¾ÌÏ× = È ËÁμÐÙ̾ÇÒÁμμÈ ÏÒÏƼ, Ï ÔÒÏÀÌÏ×. ÓÀÓÔÁÓÈ: ÓÀÎÕÅÓÈ, ÓÙÇËÒ¾ÔÈÓÈ, ÄÈÌÁļ ÔÁ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ (ÁÒØ. Ò¼μÁ ÓÙÎ+ ½ÓÔÈμÉ =ÓÀÓÔÁÓÉ×)

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×; 1. §É ŽÎÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÐÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÓÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ;

156

§Ï ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÕÏÌÖÔ¾× μÙ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ Ë¡ÔÖ Áо ÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ØÖÒ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÕÖÒÁËÉ˼ Áо ÔÈÎ ËÏÉÌÉÁ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. ¹ÔÁÎ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ ÐÒÏ× ÔÁ Ë¡ÔÖ ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÔÈ× ÕÖÒÁËÉË¼× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ×, ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. ¹ÔÁÎ ØÁÌÁÒÑÎÅÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ, È ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÅÐÁλÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ ÁÒØÉ˾ ÔÈ× μ»ÇÅÕÏ× ËÁÉ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÙμÐÉ»ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÅÐÏμ»ÎÖ× Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ μ»ÓÁ ÔÏÙ×, ÖÕŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ.


2. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÅÉÓÐÎϼ ÔÏÙ Á»ÒÁ ËÁÉ ÐÏÉÏÉ μÀÅ× ÓÙμμÅÔ»ØÏÙÎ;

AÎÁÐÎϼ

¤É μÀÅ× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈΠŽÓÏÄÏ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ŽÎÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ (¼ ÐÌÅÙÒÉËϽ) μÀÅ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ: – ‹ÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× – ‹ÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ËÁÔÅÂÁ½ÎÅÉ ÐÒÏ× ÔÁ Ë¡ÔÖ. ®ÔÓÉ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÓÔÈ ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ËÁÉ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. 3. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÅËÐÎϼ ÔÏÙ Á»ÒÁ ËÁÉ ÐÏÉÏÉ μÀÅ× ÓÙμμÅÔ»ØÏÙÎ; ¤É μÀÅ× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ »ÊÏÄÏ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ŽÎÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ (¼ ÐÌÅÙÒÉËϽ) μÀÅ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ: – ¬ÁÌÁÒÑÎÏÙÎ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× – ¬ÁÌÁÒÑÎÅÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ, ÅÐÁλÒØÅÔÁÉ È ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÓÔÏ ÁÒØÉ˾ ÔÈ× μ»ÇÅÕÏ×. ®ÔÓÉ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÓÙμÐÉ»ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ μ»ÓÁ ÔÏÙ×, ÖÕŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ. 4. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÁÐÏĽÄÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ μÁ×; ‡ÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ »ØÏÙÎ ÔÏÎ Ò¾ÌÏ ÔÈ× μÅÔÁÆÏÒ¡× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×; ¤ Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÏÊÙǾÎÏ. ¤É ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁ ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ, ÐÏÙ ¾ÐÖ× Ê»ÒÏÙμÅ »ØÏÙÎ ÐÏÌÀ ÌÅÐÔ¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ. —ÐÅÉļ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ, ŽÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÏ Á½μÁ ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ, ÐÅÒΡ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÄÅÓμÅÀÅÔÁÉ ÓÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. §Á ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ »ØÏÙÎ ÔÏ μ¾ÒÉÏ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÐÏÙ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ®ÔÓÉ μÐÏÒŽ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕŽ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¹ÔÁÎ ÌÏÉоΠÆÔ¡ÓÅÉ ÅËŽ, СÌÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ, ÕÁ μÅÔÁÆÅÒÕŽ Áо ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÐÒÏ× ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÙоÌÏÉÐÖÎ ÉÓÔÑÎ. 5. ‡Ñ× ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÒÏ× ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ; §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÁÆÏÀ ÐÒÏÓÌ¡ÂÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÔÏ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÇÉÁ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÅλÒÇÅÉÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ËÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏ ¡ÎÕÒÁËÁ. ‘ÙÔ¾ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÅÒΡ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ, ÇÉÁÔ½ СÎÔÁ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÔÖÎ ÉÓÔÑÎ, ŽÎÁÉ ÐÅ-

157


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

ÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ. œÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ¾ÐÏÙ ËÁÉ Ð¡ÌÉ ÐÅÒΡ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ Áо ÔÏ Á½μÁ ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ, ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ μÅ ÔÏÎ ÅËÐΞμÅÎÏ Á»ÒÁ. ‚É ÁÙÔ¾ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅËÐλÏÙμÅ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ Áо ÁÙԾΠÐÏÙ ÅÉÓÐλÏÙμÅ. 6. ‡ÏÀ ǽÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ; ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖΠǽÎÅÔÁÉ ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ. ›¡ÕÅ ËÙÃÅ̽ÄÁ μÏÉ¡ÚÅÉ μÅ μÉËÒ¾ Ó¡ËÏ ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо »ÎÁ ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ. ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÔÈ× ËÙÃÅ̽ÄÁ× ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×, ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ, ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. 7. ‚ÉÁÔ½ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓÐλÏÙμÅ ÄÅÎ »ØÅÉ ÔÈÎ ½ÄÉÁ ÓÀÓÔÁÓÈ μÅ ÁÙԾΠÐÏÙ ÅËÐλÏÙμÅ; ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ, ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ. ™ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ Áо ÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÔÖÎ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ. ‚Ém ÁÙÔ¾ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÏ Á½μÁ, ¾ÐÏÙ ÄÅÓμÅÀÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ È ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×, ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ Áо ÔÈÎ ÓÙÇË»ÎÔÒÖÓÈ ÔÏÙ ÄÉÏÊÅÉĽÏÙ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÔÏÙ Á»ÒÁ, ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ. ®ÔÓÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÈÎ ÐÌÅÙÒ¡ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÅËÐλÅÔÁÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ­ÒÁ, Ï ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× Å½ÎÁÉ ÐÌÏÙÓɾÔÅÒÏ× ÓÅ ÏÊÙǾÎÏ, ÅÎÑ Ï ÅËÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ×, ŽÎÁÉ ÐÌÏÙÓɾÔÅÒÏ× ÓÅ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÁÆÏÀ ÐÒÏÓÔ»ÕÈËÅ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÐÏÙ ÁлÂÁÌÌÅ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ μ»ÓÖ ÔÈ× ËÙÔÔÁÒÉË¼× ÁÎÁÐÎϼ×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‚ÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ ÐÒ»ÐÅÉ Ð¡ÎÔÁ ÎÁ ÅÉÓÐλÏÙμÅ Áо ÔÈ μÀÔÈ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÏÙμÅ ÎÁ ÅÉÓÐλÏÙμÅ Áо ÔÏ ÓÔ¾μÁ;

158

™ ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ (μÀÔÈ) ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÈ× Áо ÔÏÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÂÌÅÎÎÏǾÎÏ. ¤ ÂÌÅÎÎÏǾÎÏ× ÁÙÔ¾× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ Æ»ÒÏÙÎ μÉËÒÏÓËÏÐÉË»× ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× ËÁÉ ÐÁ-


Ò¡ÇÏÙÎ ÂÌ»ÎÎÁ, ÅÎÑ Å½ÎÁÉ ÐÌÏÀÓÉÏ× ÓÅ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ. ¹ÔÁÎ ÅÉÓÐλÏÙμÅ ËÁÎÏÎÉË¡ Áо ÔÈÎ μÀÔÈ, Ô¾ÔÅ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÈ ÒÉÎÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÕÅÒμÁ½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÁÉμÏƾÒÖÎ ÁÇÇŽÖÎ, ÆÉÌÔÒ¡ÒÅÔÁÉ ËÁÉ ÙÇÒÁ½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÂÌÅÆÁÒ½ÄÖÎ ËÁÉ ÔÈ× ÂÌ»ÎÎÁ×. œÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÙԾΠËÁÕÁÒ½ÚÅÔÁÉ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÆÕ¡ÎÅÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÔÁÉ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ Áо Ó˾ÎÅ× ËÁÉ μÉËÒ¾ÂÉÁ. ¹ÔÁÎ ÅÉÓÐλÏÙμÅ Áо ÔÏ ÓÔ¾μÁ, Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÄÅÎ ÙƽÓÔÁÔÁÉ ÔÈÎ ÐÁÒÁСÎÖ ÅÐÅÊÅÒÇÁÓ½Á ËÁÉ »ÔÓÉ ÄÅÎ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÔÁÉ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÁ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ.

AÎÁÐÎϼ

2. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ÓÔÁ »μÂÒÙÁ; §Ï »μÂÒÙÏ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ× ÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÏ ÁÐÁÉÔÏÀμÅÎÏ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ μ»ÓÁ Áо ÔÏÎ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ, Ï ÏÐϽÏ× ÓÙÎÄ»ÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ÔÏÙ. ­ÒÁ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÁÅÒ½ÖΠǽÎÅÔÁÉ ÄÉÁμ»ÓÏÙ ÔÖÎ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÑÎ ÓÙÓÔÈμ¡ÔÖÎ ÔÈ× ÅÇËÀÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. 3. §Á ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ŽÎÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÏÙ×; §Ï ÓؼμÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁμƽËÏÉÌÏ× Ä½ÓËÏ×, ÄÈÌÁļ ŽÎÁÉ ÐÉÅÓμ»ÎÁ ÓÔÏ Ë»ÎÔÒÏ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÅÌÁÓÔÉË¡, ÇÉÁ ÎÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÅÙËÏ̽Á μ»ÓÁ ÓÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ. §Á ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ËÁÉ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡, ÁÎ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÅÙËÁÒÙÖÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ, ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÔÖÎ ÙоÌÏÉÐÖÎ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔÑÎ (Ð.Ø. ÐÔÈΡ, ¡ÔÒÁØÏÉ) »ØÏÙÎ ÐÙÒ¼ÎÁ. —нÓÈ× ¾ÌÁ ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ÄÅÎ »ØÏÙÎ μÉÔÏؾÎÄÒÉÁ ËÁÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÅλÒÇÅÉÁ ÔÏÙ× ÁÎÁÅÒ¾ÂÉÁ. ‘ÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾, ÁÎ ÓËÅÆÔÏÀμÅ ¾ÔÉ È ËÀÒÉÁ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖΠŽÎÁÉ È μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÊÙǾÎÏÙ ËÁÉ ÄÅÎ ÕÁ ¼ÔÁÎ ÁÐÏÔÅÌÅÓμÁÔÉË¡ ÁÎ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÓÁÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ μÅÔ»ÆÅÒÁÎ, ÇÉÁÔ½ ÔÅÌÉË¡ ÕÁ ÔÏ ËÁÔÁΡÌÖÎÁÎ ÇÉÁ ÔÉ× ÄÉË»× ÔÏÙ× ÁΡÇËÅ×, ÁƼÎÏÎÔÁ× ÐÏÌÀ ̽ÇÏ ÇÉÁ ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ËÀÔÔÁÒÁ. —нÓÈ× ÔÁ ÅÒÙÕÒ¡ ÁÉμÏÓÆÁ½ÒÉÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ×, ÇÉÁÔ½ ÔÁÉÒÉ¡ÚÅÉ μÅ ÔÈÎ ÌÅÉÔÏÙÒÇÉ˾ÔÈÔÁ ÔÏÙ×. §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÉÁØÙÕŽ μ»ÓÁ Áо ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ. ¹ÓÏ ÐÉÏ μÉËÒ¡ ŽÎÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ Ô¾ÓÏ ÐÉÏ μÅÇ¡ÌÈ Å½ÎÁÉ È ÓÙÎÏÌÉ˼ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÈ× ÐÌÁÓμÁÔÉË¼× μÅμÂÒ¡ÎÈ× ÓÅ »ÎÁÎ

159


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÏ ¾ÇËÏ Á½μÁÔÏ× ËÁÉ ¡ÒÁ, Ô¾ÓÏ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ. ( ÕÙμ¼ÓÏÙ ÔÏ ËÅÆ¡ÌÁÉÏ 1, ÓÔÉ× ÓÙμÐÌÈÒÖμÁÔÉË»× ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×). §Á ÅÒÙÕÒÏËÀÔÔÁÒÁ ÚÏÙÎ 120 Èμ»ÒÅ×. ®ÎÁ ÅÒÙÕÒÏËÀÔÔÁÒÏ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 250 ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ μ¾ÒÉÁ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ×. ™ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ Å½ÎÁÉ »ÎÁ μ¾ÒÉÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ Ó½ÄÈÒÏ ËÁÉ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. ›ÁÕÑ× ÐÅÒΡÎÅ ÔÁ ÅÒÙÕÒÏËÀÔÔÁÒÁ Áо ÔÁ ÔÒÉØÏÅÉļ ÁÇÇŽÁ ÔÖÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ, ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÄÉÁØ»ÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÅ ÁÙÔ¡ ËÁÉ È ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ. §Ï ÁÎÔ½ÕÅÔÏ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ¾ÔÁÎ ÔÁ ÅÒÙÕÒÏËÀÔÔÁÒÁ ÁƼÎÏÙÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×. 4. ‘Î ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÔÙؼμÁÔÏ× ÓÔÁμÁÔ¼ÓÅÉ È ÁÎÁÐÎϼ Ë¡ÐÏÉÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÔÉ ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÁμÅ ÎÁ Ë¡ÎÏÙμÅ ÇÉÁ ÎÁ ÅÎÅÒÇÏÐÏɼÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÁÙÔÏÀ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; —ÐÅÉļ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÅÇËÅÆ¡ÌÏ٠ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÙÁ½ÓÕÈÔÁ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ËÁÔÁÓÔÒÁÆÏÀÎ ÁÎ ÄÅÎ Ì¡ÂÏÙÎ ÇÉÁ μÅÒÉË¡ ÌÅÐÔ¡ ÏÊÙǾÎÏ, È ÔÅØÎÈÔ¼ ÁÎÁÐÎϼ ¼ ÁÌÌÉÑ×, ¾ÐÖ× Ì»ÇÅÔÁÉ, «ÔÏ ÆÉ̽ ÔÈ× ÚÖ¼×», ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ǽÎÅÉ ÔÏ ÔÁØÀÔÅÒÏ ÄÙÎÁÔ¾. ¹ÔÁÎ Ë¡ÎÏÙμÅ ÔÅØÎÈÔ¼ ÁÎÁÐÎϼ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÏÎ: – »ØÏÙμÅ ÂÅÂÁÉÖÕŽ ¾ÔÉ È ÁÅÒÏƾÒÏ× ÏÄ¾× ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÁÎÏÉØÔ¼, ÄÈÌÁļ, ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ ÐÒÏ× ÔÁ нÓÖ, ÔÏ ÐÈÇÏÀÎÉ ÃÈÌ¡, ÑÓÔÅ ÎÁ ÁÎÅÂŽ È ÇÌÑÓÓÁ ËÁÉ ÎÁ μÈÎ ËÌŽÎÅÉ ÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ. – ›ÌŽÎÏÙμÅ ÁÐÁÌ¡ ÔÁ ÒÏÙÕÏÀÎÉÁ ÔÏÙ ËÁÉ ÐÁ½ÒÎÏÙμÅ μÉÁ ÂÁÕÉ¡ ÁΡÓÁ, – ÓÆÒÁǽÚÏÙμÅ μÅ ÔÁ ØŽÌÈ μÁ× ÔÏ ÓÔ¾μÁ ÔÏÙ ËÁÉ ÅËÐλÏÙμÅ ÓÔÏ ÓÔ¾μÁ ÔÏÙ. ®ÔÓÉ ÕÁ ÄÏÀμÅ ÔÏÎ ÕÑÒÁËÁ ÔÏÙ ÎÁ ÁÎÁÓÈËÑÎÅÔÁÉ ËÁÉ ÁÐÏμÁËÒÙξμÁÓÔÅ ÇÉÁ ̽ÇÏ. —ÐÁÎÁÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ μÅÔ¡ Áо ̽ÇÏ. ™ ÔÅØÎÈÔ¼ ÁÎÁÐÎϼ μÐÏÒŽ ÎÁ ÂÏÈÕ¼ÓÅÉ »ÎÁÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÎÁ ÊÁÎÁÒؽÓÅÉ ÎÁ ÁÎÁÐλÅÉ. —¡Î Ï ÕÑÒÁËÁ× ÄÅÎ ÁÎÁÓÈËÑÎÅÔÁÉ ¾ÔÁÎ ÅËÐÎÅÀÓÏÙμÅ, μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¼ ¾ÔÉ ÙСÒØÅÉ ÅμоÄÉÏ ÓÔÈÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˼ Ïľ ¼ ¾ÔÉ È ÔÅØÎÉ˼ ÄÅÎ ÅÆÁÒμ¾ÚÅÔÁÉ ÓÖÓÔ¡. ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÐÒ»ÐÅÉ ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ ÎÁ ÔÏÐÏÕÅÔÈÕŽ ÐÒÏ× ÔÁ нÓÖ ÐÉÏ ÓÖÓÔ¡ (ÙÐÅÒ»ËÔÁÓÈ) ËÁÉ ÎÁ ÅÌÅÇØÕŽ СÌÉ È ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˼ ÏÄ¾× μ¼ÐÖ× ÙСÒØÅÉ Ë¡ÐÏÉÏ ÅμоÄÉÏ. ‹ÔÈÎ ÔÅØÎÈÔ¼ ÁÎÁÐÎϼ “ÓÔ¾μÁ μÅ ÓÔ¾μÁ” ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ŽÎÁÉ ÔÏÐÏÕÅÔÈμ»ÎÏ ÓÖÓÔ¡, ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÐÏÙ Ä»ØÅÔÁÉ ÔÉ× ÐÒÑÔÅ× ÂϼÕÅÉÅ×, ÑÓÔÅ ÎÁ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÖÕŽ ÔÏ ÁÎÑÔÅÒÏ Ôμ¼μÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉË¼× ÏÄÏÀ. ƒÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ Ï Á»ÒÁ× ÐÏÙ ÕÁ ÆÙÓ¼ÊÏÙμÅ, ÕÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ μ»ÓÖ ÔÏÙ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏÙ, ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ ÔÏÙ ÕÀμÁÔÏ×. ‘ÙÔ¾ ŽÎÁÉ »ÎÁ Ì¡ÕÏ× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÙØΡ ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÙСÒØÅÉ ÅμÐÅÉÒ½Á. ‘Î ÔÅÌÉË¡ ÔÏ ÓÔÏ-

160


μ¡ØÉ »ØÅÉ ÇÅμ½ÓÅÉ μÅ Á»ÒÁ, ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ ÎÁ ÐÉ»ÓÏÙμÅ ÔÈÎ ËÏÉÌÉÁ˼ ÐÅÒÉÏؼ ÇÉÁ ÎÁ ÂÇÅÉ ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ, ÇÉÁÔ½ ÙСÒØÅÉ Ï Ë½ÎÄÙÎÏ× ÅÉÓÒ¾ÆÈÓÈ× ÔÏÙ ÐÅÒÉÅØÏμ»ÎÏÙ ÔÏÙ ÓÔÏμÁØÉÏÀ.

AÎÁÐÎϼ

5. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÅÌ»ÇØÅÔÁÉ È ÁÎÁÐÎϼ; ™ ÁÎÁÐÎϼ ÅÌ»ÇØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÎÅÙÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ ÓÅ ÅλÒÇÅÉÁ ÁÙÊ¡ÎÏÎÔÁÉ, ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ÒÙÕμ¾× μÅ ÔÏÎ ÏÐÏ½Ï ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ËÁÉ ÓÙÎÅÐÑ× ÄÉÁÓÐÏÀÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ ÇÌÙ˾ÚÈ, ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ. ®ÔÓÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÏ Á½μÁ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ, ËÁÉ ÁÙÔ¾ ÅÎÅÒÇÏÐÏÉŽ ÔÏÎ ÅÇË»ÆÁÌÏ, Ï ÏÐϽÏ× Ä½ÎÅÉ ÅÎÔÏ̼ μ»ÓÖ ÔÏÙ ÎÅÙÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÎÁ ÁÙÊÈÕŽ È ÓÙÓÔÏ̼ ÔÖÎ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÖÎ μÙÑÎ ËÁÉ ÔÏÙ ÄÉÁÆÒ¡ÇμÁÔÏ× (ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËϽ μÀÅ×). ®ÔÓÉ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï ÒÙÕμ¾× ÁÎÁÐÎÏ¼× ËÁÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ Áо ÔÏ Á½μÁ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ (+) ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÔ¼ÌÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÁ

ÅÉÓÐÎϼ

ÅËÐÎϼ

ØÁÓμÏÙÒÈÔ¾ ‘ÎÁÆÖÎÈÔ¾ –¼ØÁ× ‚»ÌÉÏ ‘ÎÁÓÔÅÎÁÇμ¾× Ô¡ÒÎÉÓμÁ 4. ‘ÆÏÀ ÓÙμÂÏÙÌÅÙÔŽÔÅ ÔÏ ÐÁÒ¡ÕÅμÁ ÔÈ× ÓÅ̽ÄÁ× 89 (ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÓÁ× ÂÉÂ̽ÏÙ) , ÎÁ ÅÊÈǼÓÅÔÅ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ μÈ μÉÌ¡μÅ ¾ÔÁÎ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ. ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ Æ¡ÒÙÇÇÁ× Å½ÎÁÉ ËÏÉξ ¾ÒÇÁÎÏ ÇÉÁ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ›ÁÔ¡ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ÓÔ¡ÄÉÏ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ× ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×

161


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

È μÐÏÙËÉ¡ ÐÅÒΡÅÉ ÓÔÏÎ Æ¡ÒÙÇÇÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÔÁ ÅоμÅÎÁ ÓÔ¡ÄÉÁ ÔÈ× ËÁÔ¡ÐÏÓÈ× Ç½ÎÏÎÔÁÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, Ï Ì¡ÒÙÇÇÁ× ËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ÅСÎÖ ËÁÉ È ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Ð¡ÎÖ μ»ÒÏ× ÔÏÙ, ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÎÁ ÐÅÒ¡ÓÅÉ ÓÔÏ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÓÐÒÑØÎÏÎÔÁ× ÔÈÎ, ÐÒÏ× ÔÏÎ ÏÉÓÏÆ¡ÇÏ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ. ›¡ÔÖ Áо ÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ, ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ È ÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÓÔÉ× ¡ËÒÅ× ÔÈ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»×. ¤É ÆÖÎÈÔÉË»× ØÏÒÄ»× Ð¡ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÐÎϼ ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÆÖμ. ‹Å ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÐÒÏÓÐÁÕ¼ÓÏÙμÅ ÎÁ μÉ̼ÓÏÙμÅ ¼ ÎÁ ÁÎÁÐÎÅÀÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ËÁÔÁнÎÏÙμÅ, Ï ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÓÔÈÎ ÅÐÉÇÌÖÔÔ½ÄÁ ÎÁ ËÌŽÓÅÉ ÓÖÓÔ¡ ËÁÉ È ÔÒÏƼ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÎÁ ËÌŽÓÅÉ È ÁÅÒÏƾÒÏ× ÏÄ¾× ËÁÉ ÎÁ СÕÏÙμÅ ÁÓÆÙʽÁ. 6. ‹ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÔÁÉ ÓÅ 100 ml Á½μÁÔÏ×, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ËÁÉ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо »ÎÁ μÙ ÓÅ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ËÁÔÁÓÔ¡ÓÅÉ×. §É ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ ÂÇ¡ÚÅÔÅ ÇÉÁ ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× ÔÏÙ ÏÒÇ¡ÎÏÙ ÁÙÔÏÀ; OÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÔÁÉ

OÊÙǾÎÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÔÁÉ ÓÔÏ Á½μÁ

ÓÔÏ Á½μÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÏ μÙ

ÐÏÙ ÆÅÀÇÅÉ Áо ÔÏÎ μÙ

20 ml

15 ml

20 ml

2 ml

MÙ× ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× MÙ× ÓÅ »ÎÔÏÎÈ ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÁ

162

œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ¾ÔÉ Ï ¾ÇËÏ× ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ËÁÉ ÓÔÏÙ× ÄÀÏ μÀÅ× Å½ÎÁÉ Ï ½ÄÉÏ× (20ml). ¹μÖ× Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× μÀÅ× Å½ÎÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾×. ‘Î Áо ÔÏÎ ÐÒÑÔÏ ÁÆÁÉÒ»ÓÏÙμÅ ÔÏÎ ÄÅÀÔÅÒÏ, ÕÁ ÂÒÏÀμÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×, ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ÓÔÁ μÙÛË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Ë¡ÕÅ μÙ. ‡ÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ÌÏÉоΠ¾ÔÉ Ï μÙ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÅ »ÎÔÏÎÈ ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÁ ÌÁμ¡ÎÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÏÊÙǾÎÏÙ (202=18ml), Áо ¾,ÔÉ Ï μÙ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á×, (2015=5ml). §Ï ¾ÔÉ Ï »ÎÁ× μÙ× ÄÅÓμÅÀÅÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏÎ ¡ÌÌÏ, ÙÐÏÄÈÌÑÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÅÐÉÔÅÌÏÀÎ μÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ÒÙÕμ¾ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ, ÄÈÌÁļ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÓСÓÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÇÌÙ˾ÚÈ× ËÁÉ ÎÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÅλÒÇÅÉÁ×. ‘ÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓÖÓÔ¾, ÇÉÁÔ½ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÅλÒÇÅÉÁ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ¾ÔÁΠŽÎÁÉ »ÎÔÏÎÈ È μÙÛ˼ ÄÒÁÓÔÈÒɾÔÈÔÁ.


KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹

AÎÁÐÎϼ

‘. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÉ× ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ š μÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ šš: šš

I 1. ‹ÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× 2. ¬ÁÌÁÒÑÎÅÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ËÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ×

ÏÊÙǾÎÏ

3. ‡ÅÒÉ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо ĽËÔÙÏ ÔÒÉØÏÅÉÄÑÎ ÁÇÇŽÖÎ

ÅËÐÎϼ

4. ‡ÒÏÓÄ»ÎÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ 5. ¤ ÅËÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× Å½ÎÁÉ ÐÌÏÀÓÉÏ× ÓÅ

ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ

ËÙÃÅ̽ÄÁ ÅÉÓÐÎϼ

–. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×. Á. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ÏÉ μÅÓÏÐÌÅÀÒÉÏÉ μÀÅ× ËÁÉ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÁÙÊÈÕŽ Ï ¾ÇËÏ× ÔÈ ÕÖÒÁËÉË¼× ËÏÉ̾ÔÈÔÁ× ËÁÉ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÏÊÙǾÎÏ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ×. Â. ¤ ÅÉÓÐΞμÅÎÏ× Á»ÒÁ× »ØÅÉ ÁËÒÉÂÑ× ÔÈÎ ½ÄÉÁ ÓÀÓÔÁÓÈ μÅ ÔÏÎ ÅËÐΞμÅÎÏ Á»ÒÁ. Ç. §Ï ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ ØÖÒ½ÚÅÉ ÔÈÎ ÕÖÒÁËÉ˼ Áо ÔÈÎ ËÏÉÌÉÁ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. Ä. ™ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÑÎ ÁÅÒ½ÖΠǽÎÅÔÁÉ ÓÔÈÎ ÔÒÁØŽÁ. Å. ™ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÎÈ ÔÖÎ ÅÒÙÕÒÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ ÄÅÓμÅÀÅÉ ÔÏ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ.

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. 1. ÅÉÓÐÎϼ, 2. ÅËÐÎϼ, 3. ËÙÃÅ̽ÄÁ , 4. ÏÊÙǾÎÏ, 5. ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ –. Á. ‹., Â. … , Ç. ‹, Ä. …, Å. …

163


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

4.4 ‘ÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÙÇŽÁ …»ÊÅÉ× –ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˼ ÒÀÐÁÎÓÈ, ÒÀÐÏ×, ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼×, Ë¡ÐÎÉÓμÁ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅÁÓÔŽ ÁÒÎÈÔÉË¡ Áо ÔÉ× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ× ËÁÉ Áо ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× μÁ×. ➤ ¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ¾ÐÖ× ËÁÉ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÒÏμÈÕÅÀÏÎÔÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ Áо ÔÏÎ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˾ Á»ÒÁ. —¡Î Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÒÀÐÏÙ×, ÄÈÌÁļ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÓÖμÁÔ½ÄÉÁ, ÁÙÔ¡ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÏÙÎ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ ÐÒÏËÁÌÑÎÔÁ× ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×. §»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× Å½ÎÁÉ È ÂÒÏÇؽÔÉÄÁ ËÁÉ ÔÏ ÅμÆÀÓÈμÁ. ➤ —нÓÈ× È ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÅÐÈÒÅ¡ÚÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀμÅ ËÁÉ ÔÉ× ÓÙμÕÅÉÅ× ÐÏÙ »ØÏÙμÅ. œ½Á ÓÙμÕÅÉÁ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÐÏÌÀ ÁÒÎÈÔÉË»× ÓÙλÐÅÉÅ× ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ. ¤É ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÎÔÁÉ ÓÔÏÎ ËÁÐξ ÔÏÙ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ ÅÙÕÀÎÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ÔÏÙ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ ÓÅ »ÎÁ ÐÏÓÏÓÔ¾ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ. ‘˾μÈ, ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ËÁÉ ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¹ÐÖ× »ØÅÉ ÁÐÏÄÅÉØÕŽ μÅ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË»× »ÒÅÙÎÅ× »ÎÁ× ËÁÐÎÉÓÔ¼× »ØÅÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÅ× ÐÉÕÁξÔÈÔÅ× ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ, ËÁÒÄÉÏСÕÅÉÅ×, ÂÒÏÇؽÔÉÄÁ , Áо ¾,ÔÉ Ë¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÅÉ.

—¥ §™‹—š‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏÉ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÏÙÎ ÁÒÎÈÔÉË¡ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×;

164

§ÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÈÎ ÅÐÈÒÅ¡ÓÏÙÎ È ÒÀÐÁÎÓÈ ÔÏÙ ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉËÏÀ Á»ÒÁ ËÁÉ Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÚÖ¼× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕÏÀμÅ. —¡Î Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÒÀÐÏÙ×, ÄÈÌÁļ ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÏÙ-


Ó½Å× ËÁÉ ÓÖμÁÔ½ÄÉÁ, Ô¾ÔÅ ÁÙÔ¡ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÏÙÎ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ μÁ× ÓÀÓÔÈμÁ ÐÒÏËÁÌÑÎÔÁ× ÄÉ¡ÆÏÒÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×. §»ÔÏÉÅ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× Å½ÎÁÉ È ÂÒÏÇؽÔÉÄÁ ËÁÉ ÔÏ ÅμÆÀÓÈμÁ. œ½Á ÓÙμÕÅÉÁ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÐÏÌÀ ÁÒÎÈÔÉË»× ÓÙλÐÅÉÅ× ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ËÁÉ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×, ŽÎÁÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ.

AÎÁÐÎϼ

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÔÏ ÌÉǾÔÅÒÏ 17 ÇÎÖÓÔ»× ÏÙÓ½Å× ÓÔÏÎ ËÁÐξ ÔÏÙ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ËÁÒ˽ÎÏ ÓÅ ÐÅÉÒÁμÁÔ¾ÚÖÁ. —½ÎÁÉ ÅнÓÈ× ÇÎÖÓÔ¾ ¾ÔÉ ÔÏ 90% ÔÖÎ ËÁÒ˽ÎÖÎ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÓØÅÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ. ¤ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ× ÄŽØÎÅÉ ÔÈ ÓØ»ÓÈ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ ÁÒÉÕμÏÀ ÔÖÎ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ ËÉÎÄÀÎÏÙ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ× ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ . ®ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ Á˾μÁ ËÉ ÁÎ ÄÅΠŽÎÁÉ ËÁÐÎÉÓÔ¼×. ‘Î ¾μÖ× ËÁÐνÚÅÉ, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, 20 ÔÓÉÇ¡ÒÁ ÔÈÎ Èμ»ÒÁ Ï Ë½ÎÄÙÎÏ× Å½ÎÁÉ ÏËÔÑ ÆÏÒ»× μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ×. Á. —¡Î »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ËÁÐνÚÅÉ 23 ÔÓÉÇ¡ÒÁ ÔÈÎ Èμ»ÒÁ ËÁÔ¡ оÓÏ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ Ï Ë½ÎÄÙÎÏ× ÎÁ ÐÒÏÓÂÌÈÕŽ Áо ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ; Â. §É ÕÁ ÁÐÁÎÔÏÀÓÁÔÅ ÓÅ »ÎÁ ƽÌÏ ÓÁ× ÐÏÙ ÕÁ ÉÓØÙÒÉÚ¾ÔÁÎ ¾ÔÉ, ÁÎ ËÁÉ Ï ÐÁÐÐÏÀ× ÔÏÙ Ë¡ÐÎÉÚÅ »ÎÁ ÐÁË»ÔÏ ÔÓÉÇ¡ÒÁ лÕÁÎÅ 85 ØÒÏÎÑÎ ØÖÒ½× ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ; Ç . §É ÕÁ ÁÐÁÎÔÏÀÓÁÔÅ ÓÅ μ½Á ƽÌÈ ÓÁ× ÐÏÙ ÕÁ ÉÓØÙÒÉÚ¾ÔÁÎ ¾ÔÉ , ÁÎ ËÁÉ Ï ÕŽÏ× ÄÅΠŽØÅ ËÁÐνÓÅÉ ÐÏÔ» ÅÎÔÏÀÔÏÉ× Ð¡ÓØÅÉ Áо ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ™ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ 13 ÆÏÒ»× ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏΠ˽ÎÄÙÎÏ ÐÏÙ ÕÁ ÄÉ»ÔÒÅØÅ Å¡Î ÄÅÎ Ë¡ÐÎÉÚÅ.  . ¹ÐÖ× »ØÅÉ ÁÐÏÄÅÉØÕŽ ÓÅ ÐÏÌÌ»× ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË»× μÅÌ»ÔÅ× ¾ÔÉ ÔÏ 90% ÔÖÎ ËÁÒ˽ÎÖÎ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ÅÎÑ ÙСÒØÏÙÎ ÐÅÒ½ÐÏÙ 17 ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ËÁÒ˽ÎÏ ËÁÉ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÏÎ ËÁÐξ ÔÏ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ. ›¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ ËÁÐνÚÅÉ 20 ÔÓÉÇ¡ÒÁ ÔÈÎ Èμ»ÒÁ ÄÉÁÔÒ»ØÅÉ 8 ÆÏÒ»× μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ Ë½ÎÄÙÎÏ Áо Ë¡ÐÏÉÏÎ ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÅÉ. Ç. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ŽÎÁÉ ÙÐÅÀÕÙÎÏ ÇÉÁ ÔÏ 90% ÔÏÙ ËÁÒ˽ÎÖÎ ÔÏÙ ÐÎÅÀ-

165


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

μÏÎÁ. —ÐÏμ»ÎÖ× μÐÏÒŽ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ Á˾μÁ ËÁÉ ÁÎ ÄÅÎ ËÁÐνÚÅÉ. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÁÙÊ¡ÎÅÉ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ ÔÈÎ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÀÊÅÉ Ë¡ÐÏÉÏ× ËÁÒ˽ÎÏ. 2. ‹ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÏÒÉÓμ»ÎÏÉ ÒÀÐÏÉ ÏÉ ÏÐϽÏÉ »ØÏÙÎ ÐÒÏÓÄÉÏÒÉÓÔŽ ÓÔÏ ÆÖÔÏØÈμÉ˾ λÆÏ×. ¢Á ÅÎÔÏнÓÅÔÅ ÐÏÉÏÉ Áо ÁÙÔÏÀ× ÅÐÈÒÅ¡ÚÏÙÎ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ. ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÓÙÎÔ¡ÊÅÔÅ »ÎÁΠнÎÁËÁ ÓÔÏÎ ÏÐÏ½Ï ÕÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÁÉ Ë¡ÕÅ ÅнÄÒÁÓÈ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ Ä½ÐÌÁ ÏÉ ÒÀÐÏÉ ÐÏÙ ÔÈÎ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ. ‘СÎÔÈÓÈ: —нÄÒÁÓÈ

¥ÀÐÏ×

—ÒÅÕÉÓμ¾× ÓÔÏÎ Ì¡ÒÙÇÇÁ

‹ÖμÁÔ½ÄÉÁ, ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ‘ÚÑÔÏÙ

—ÒÅÕÉÓμ¾× ÔÈ× μÀÔÈ×

ƒÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ‘ÚÑÔÏÙ

‡ÒÏÂ̼μÁÔÁ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾

œÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ, ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ÁÚÑÔÏÙ, ÓÖμÁÔ½ÄÉÁ.

3. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÈÎ 89/622 ÏÄÈǽÁ ÔÈ× —ÙÒÖÐÁÛË¼× »ÎÖÓÈ×, ŽÎÁÉ ÙÐÏØÒÅÖÔÉ˾ ÎÁ ÁÎÁÇÒ¡ÆÅÔÁÉ ÓÔÁ ÐÁË»ÔÁ ÔÖÎ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ μ½Á ÐÒÏÅÉÄÏÐϽÈÓÈ ÇÉÁ ÔÉ× ÂÌ¡ÂÅ× ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌŽ ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÐÒÏËÁÌŽ ËÁÒ˽ÎÏ. ‚ÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ ÐÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ È —ÙÒÖÐÁÛ˼ »ÎÖÓÈ ÙÐÏØÒ»ÖÓÅ ÔÉ× ËÁÐÎÏÂÉÏμÈØÁνÅ× ÎÁ ÁÎÁÇÒ¡ÃÏÙÎ ÔÈÎ ÐÒÏÅÉÄÏÐϽÈÓÈ ÓÔÁ ÐÁË»ÔÁ ÔÖÎ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ;

166

‘СÎÔÈÓÈ: ¹ÐÖ× ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ »ØÅÉ ÁÐÏÄÅÉØÕŽ μÅ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË»× μÅÌ»ÔÅ×, ¾ÔÉ »ÎÁ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÈ× ÅμÆ¡ÎÉÓÈ× ÔÏÙ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ¡ÌÌÖÎ ÁÓÕÅÎÅÉÑÎ, ÏÆŽÌÏÎÔÁÉ ÓÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ËÁÉ ÓÔÉ× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ Ï ËÁÐξ×. ‡ÁÌÁɾÔÅÒÁ Ë¡ÐÏÉÏÉ ÁÓÕÅÎÅ½× μÅ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÐÎÅÀμÏÎÁ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÎÏÓ¼μÁÔÁ ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ËÁÔ»ÆÙÇÁÎ ÓÔÈÎ ÄÉËÁÉÏÓÀÎÈ. ®ÔÓÉ ÏÉ ËÁÐÎÏÂÉÏμÈØÁνÅ× ÁÎÁÇË¡ÓÔÈËÁÎ ÎÁ ËÁÔÁ¡ÌÌÏÙÎ ÙÃÈÌ»× ÁÐÏÚÈμÉÑÓÅÉ× ÓÔÏÙ× ÁÎÕÒÑÐÏÙ× ÁÙÔÏÀ×. ‚É’ ÁÙÔ¾ μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÇÒÁƼ ÔÖÎ ÐÒÏÅÉÄÏÐÏɼÓÅÖΠСÎÖ ÓÔÁ ÐÁË»ÔÁ ÔÖÎ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ ÏÉ ËÁÐÎÏÂÉÏμÈØÁνÅ× μÅÔÁÕ»ÔÏÙÎ ÔÈÎ ÅÙÕÀÎÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÁÔ¾μÏÙ, ÓÔÏÎ ËÁÐÎÉÓÔ¼.


œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×*

AÎÁÐÎϼ

1. ‹ÔÏ ÄÉÐÌÁξ ÓؼμÁ (ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ) ÁÐÅÉËÏνÚÏÎÔÁÉ ÂÌ¡ÂÅ× ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÐÒÏËÌÈÕÏÀÎ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ Áо ÔÈ Î¾ÓÏ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ. ¢Á ÁÎÁÔÒ»ÊÅÔÅ ÓÅ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× ÐÈÇ»× ËÁÉ ÎÁ ÓÙÌÌ»ÊÅÔÅ ÓÔÏÉØŽÁ ÇÉÁ ÔÈΠξÓÏ ÁÙÔ¼. ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÓÅÔÅ ÔÈÎ ÅÒÇÁÓ½Á ÓÁ× ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ. ΔÀÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÉÓÔÏÒ½Á ÔÈ× ËÁÔ¡ÄÙÓÈ×. ‹ÔÈÎ ÁÒØÁ½Á ›Ò¼ÔÈ (3.000 Ð.¬.) ÙмÒØÁÎ ÄÀÔÅ×, ÐÏÙ μ¡ÚÅÙÁÎ ÓоÇÇÏÙ× Áо ÔÈÎ Õ¡ÌÁÓÓÁ. §ÏÎ 5Ï Ð.¬. ÁÉÑÎÁ, ÁÎÁÆ»ÒÅÉ Ï ™Ò¾ÄÏÔÏ× ¾ÔÉ Ï ‹ËÙÌ̽Á× »ËÏÃÅ μÅ »ÎÁ μÁØÁ½ÒÉ ÔÁ ÓØÏÉÎÉ¡ ÔÏÙ ÓÔ¾ÌÏÙ ÔÖÎ ‡ÅÒÓÑÎ, ÅÎÑ ÓÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÏÎ „ÏÙËÙĽÄÈ („ÏÙËÙĽÄÏÙ šÓÔÏÒ½Á), ÄÀÔÅ× ÐÒɾÎÉÚÁÎ ÔÏÙ× ÙÐÏÂÒÀØÉÏÙ× ÐÁÓÓ¡ÌÏÙ× ÔÖÎ ‹ÙÒÁËÏÙÓ½ÖÎ. œ½Á Á˾μÈ ÁÎÁÆÏÒ¡ ÇÉÁ ÄÀÔÅ×, ǽÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ‘ÒÒÉÁξ (‘ÌÅÊ¡ÎÄÒÏÙ ‘ΡÂÁÓÉ×), ÓÔÈÎ ÐÏÌÉÏÒ˽Á ÔÈ× §ÀÒÏÙ (333 Ð.¬.). ¤ ‘ÒÉÓÔÏÔ»ÌÈ×, ÔÏÎ 4Ï Ð.¬. ÁÉÑÎÁ, ÁÎÁÆ»ÒÅÉ ÇÉÁ ÐÒÑÔÈ ÆÏÒ¡ ÔÈÎ ØÒ¼ÓÈ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉË¼× ÓÙÓËÅÙ¼× ÓÔÏ ÎÅÒ¾, μÅ ÓËÏо ÔÈÎ ÙÐÏÂÒÀØÉÁ ËÁÔ¡ÄÙÓÈ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÐÏÌÌϽ μÈØÁÎÉËϽ, ¾ÐÖ× Ï …ÅÏΡÒÎÔÏ ¢ÔÁ –½ÎÔÓÉ, Ï ¥ÏǼÒÏ× –¡ËÖÎÁ× ÓØÅĽÁÓÁÎ ËÁÉ ÐÒÏÓСÕÈÓÁÎ ÎÁ ËÁÔÁÓËÅÙ¡ÓÏÙÎ μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÕÁ ÂÏÈÕÏÀÓÁÎ ÓÔÉ× ËÁÔÁÄÀÓÅÉ×. §ÏÎ 17Ï ÁÉÑÎÁ μÅ ÔÈÎ ÒÁÇÄÁ½Á ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÅÐÉÓÔÈμÑÎ, Ï ­ÇÇÌÏ× ¥. œÐ¾ÉÌ (R.Boyle, 1660) μÅÌ»ÔÈÓÅ ÔÉ× ÆÙÓÉË»× ÉÄɾÔÈÔÅ× ÔÏÙ ÓÙμÐÉÅÓμ»ÎÏÙ Á»ÒÁ. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÏΠξμÏ ÔÏÙ œÐ¾ÉÌ, È Ð½ÅÓÈ ÅÎ¾× ÁÅÒ½Ï٠ŽÎÁÉ, Ùо ÓÔÁÕÅÒ»× ÓÙÎÕ¼ËÅ×, ÁÎÔÉÓÔÒ¾ÆÖ× ÁΡÌÏÇÈ ÐÒÏ× ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ. œÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏ٠ξμÏÙ ÔÏÙ œÐ¾ÉÌ, »ÇÉÎÅ ËÁÔÁÎÏÈÔ¼ È ÆÙÓÉÏÌÏǽÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÓÅ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ μÅ ÙÃÈ̼ нÅÓÈ ËÁÉ »ÔÓÉ ÁÎÁÐÔÀØÕÈËÅ È ËÁÔ¡ÄÙÓÈ. ¤ μÁÕÈμÁÔÉË¾× ‹ËÏÔ (1664) ÐÅÒÉÇÒ¡ÆÅÉ ÔÈÎ ÐÒÑÔÈ ÓÙÓËÅÙ¼, ÐÏÙ ÁÎÔÁÐÏËÒ½ÎÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÓÔ¾ØÏÙ× ÔÈ× ËÁÔ¡ÄÙÓÈ× ËÁÉ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ ËÁÉ ¡ÌÌÏÉ ÐÏÌÌϽ ØÖÒ½× ¾μÖ× ÉÄÉÁ½ÔÅÒÈ ÅÐÉÔÙؽÁ, ÅÎÑ ÔÏ 1840 ÏÉ ¥ÏÙËÁÛÒ¾Ì (Rouquayrol) ËÁÉ ¢ÔÅÎÅÒÏÀÚ (Denayrouze) ÂÅÌÔÉÑÎÏÙÎ ÔÏ ÐÒÖÔ¾ÇÏÎÏ ÓË¡ÆÁÎÄÒÏ ÔÏÙ ‹É»μÐÅ (Siebe) ËÁÉ »ÔÓÉ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÔÁÉ È ÐÒÑÔÈ ÓÙÓËÅÙ¼ ËÁÔ¡ÄÙÓÈ×. ™ ØÒ¼ÓÈ ÔÏÙ ÓË¡ÆÁÎÄÒÏÙ ÓÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ. §Ï 1866 ÔÏ ÓË¡ÆÁÎÄÒÏ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÕÈËÅ ÓÔÈÎ ÓÐÏÇÇÁÌÉŽÁ ÓÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ ËÁÉ »ÔÓÉ È ÁÌÉŽÁ ÔÖÎ ÓÆÏÙÇÇÁÒÉÑÎ »ÇÉÎÅ ÐÉÏ ÅμÐÏÒÉ˼. * ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

167


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

168

¤ ÄÀÔÈ× Å½ØÅ ÔÈ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÎÁ μŽÎÅÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ ÑÒÁ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ ÂÇ¡ÌÅÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÆÏÙÇÇ¡ÒÉÁ. ™ ¡ÇÎÏÉÁ ÔÈ× ÓÖÓÔ¼× ØÒ¼ÓÈ× ÔÏÙ μÈØÁÎÉÓμÏÀ, ŽØÅ ÓÁÎ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ ÙСÒÊÏÙÎ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÕÀμÁÔÁ, ÅÊÁÉÔ½Á× ÔÈ× Î¾ÓÏÙ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ. œ»ÓÁ ÓÔÁ ÅоμÅÎÁ ØÒ¾ÎÉÁ ËÁÉ μ»ØÒÉ ÔÏ 1915 ËÁÔÁÇÒ¡ÆÈËÁÎ ÓÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ ËÁÉ ËÙÒ½Ö× ÓÔÈÎ ›¡ÌÙμÎÏ, ÐÅÒ½ÐÏÙ 10.000 Õ¡ÎÁÔÏÉ ÓÐÏÇÇÁÌÉ»ÖÎ ËÁÉ 20.000 ÐÁÒÁÌÀÓÅÉ×, ̾ÇÖ ÔÈ× Î¾ÓÏÙ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ. ‘о ÔÉ ÐÒÏËÁÌŽÔÁÉ È Î¾ÓÏ× ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ; ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÄÙÓÈ È Ð½ÅÓÈ ÁÙÊ¡ÎÅÔÁÉ 1 Atm (μÏΡÄÁ μ»ÔÒÈÓÈ× Ð½ÅÓÈ×), ÁΡ 10 μ»ÔÒÁ ¡ÕÏ×. ‚ÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ¾ÔÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÉÓÐÎϼ Ï ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¾× Á»ÒÁ× ËÁÉ ÔÏ ¡ÚÖÔÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÔÁÉ ÓÅ ÁÙÔ¾Î, ËÉÎŽÔÁÉ Áо ÔÉ× ÐÎÅÙμÏÎÉË»× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ÓÔÏ Á½μÁ ËÁÉ μÅÔ¡ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÄÙÓÈ, Ï ÄÀÔÈ× ÅÉÓÐλÅÉ Áо ÔÈ ÓÙÓËÅÙ¼ ÔÏÙ Á»ÒÁ, ÔÏÙ ÏÐϽÏÙ È Ð½ÅÓÈ μÅÔÁ¡ÌÌÅÔÁÉ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ Â¡ÕÏ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÁΡÄÙÓÈ, ¾ÔÁÎ È Ð½ÅÓÈ ÔÏÙ ÅÉÓÐΞμÅÎÏÙ Á»ÒÁ ÅÌÁÔÔÑÎÅÔÁÉ, ÔÏ ¡ÚÖÔÏ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÁÎÔ½ÓÔÒÏÆÈ ÐÏÒŽÁ, ÄÈÌÁļ Áо ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÐÅÒΡ ÓÔÏ Á½μÁ, ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÓÔÉ× ËÙÃÅ̽ÄÅ× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ. ¹ÔÁÎ È ÁΡÄÙÓÈ Ç½ÎÅÉ ÁÒÇ¡, È ÅÌ¡ÔÔÖÓÈ ÔÈ× Ð½ÅÓÈ× Ç½ÎÅÔÁÉ ÂÁÕμÉÁ½Á ËÁÉ ÓÔÁÄÉÁË¡, ÔÁ Á»ÒÉÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÄÉÁÌÙμ»ÎÁ ÓÔÏ Á½μÁ, ÁΡμÅÓ¡ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÏ ¡ÚÖÔÏ, μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ×, ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÂÌÈÕÏÀÎ. ‘Î ¾μÖ× È ÁΡÄÙÓÈ Ç½ÎÅÉ ÁоÔÏμÁ, Ô¾ÔÅ ÔÁ Á»ÒÉÁ ÅÊ»ÒØÏÎÔÁÉ Â½ÁÉÁ ÓÔÈÎ ÐÅÒÉÏؼ ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ, ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÓÅ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÐÏ٠ŽØÁÎ ÁÐÏÒÒÏÆÈÕŽ ËÁÉ ÐÒÏËÁÌÏÀÎ ÔÈÎ ËÁÔÁÓÔÒÏƼ ÔÏÙ×. œÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÙÔ¾ ÔÏ ÄÉÁÌÙμ»ÎÏ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ¡ÚÖÔÏ, ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÈ μÏÒƼ ÆÙÓÁ̽ÄÖÎ. ™ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÅËŽÎÈ ÔÈÎ ÓÔÉÇμ¼, μÏÉ¡ÚÅÉ μÅ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ »ÎÁ μÐÏÙË¡ÌÉ ÓÁμСÎÉÁ ̽ÇÏ ÐÒÉÎ ÁÎÏÉØÔŽ ! œÅ ¡ÌÌÁ ̾ÇÉÁ ÔÈΠξÓÏ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ ÔÈÎ ÐÒÏËÁÌŽ È ÄÉ¡ÌÙÓÈ ÔÏÙ ÁÚÑÔÏÙ ÓÔÁ ÙÇÒ¡ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ÓÅ ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÁÙÊÈμ»ÎÈ× ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉË¼× Ð½ÅÓÈ×. ™ ξÓÏ× ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÄÀÏ ÔÀÐÏÙ×. ¤ ÔÀÐÏ× 1, ÕÅÖÒŽÔÁÉ È ÈÐɾÔÅÒÈ μÏÒƼ ÔÈ× Î¾ÓÏÙ μÅ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ оÎÏÙ μ¾ÎÏ ÓÔÉ× ÁÒÕÒÑÓÅÉ× ËÁÉ ÔÏ Ä»ÒμÁ. ¤ ÔÀÐÏ× 2 ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÁ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ÐÏÙ ÐÒÏËÁÌÏÀÎÔÁÉ ÓÔÏ ÎÅÙÒÉ˾ ËÁÉ ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. —½ÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÒÏËÌÈÕŽ ÏÊÀ ÅÇËÅÆÁÌÉ˾ ÅÐÅÉÓ¾ÄÉÏ. —нÓÈ× ÁÎ ÆÒ¡ÊÏÙÎ ÔÁ ÁÇÇŽÁ ÐÏÙ ÁÉμÁÔÑÎÏÙÎ ÔÏÎ ÎÖÔÉÁ½Ï μÙÅ̾ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÅμÆÁÎÉÓÔÏÀÎ


ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÔÈ× ÁÉÓÕÈÔÉ˾ÔÈÔÁ× ËÁÉ ÔÈ× ËÉÎÈÔÉ˾ÔÈÔÁ× ÔÖÎ ØÅÒÉÑÎ ¼ ÔÖÎ ÐÏÄÉÑÎ (ÐÁÒ¡ÌÙÓÈ). ‹¼μÅÒÁ È Î¾ÓÏ× ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÕÅÒÁÐÅÙÔŽ ÓÔÏÎ Õ¡ÌÁμÏ ÁÐÏÓÙμнÅÓÈ×, ¾ØÉ ¾μÖ× ÓÅ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ×. ‚ÉÁ ÔÈÎ ÐÒ¾ÌÈÃÈ ÔÈ× Î¾ÓÏÙ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ ÐÒ»ÐÅÉ Ï ½ÄÉÏ× Ï ÄÀÔÈ× ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕŽ μÅ μÅÇ¡ÌÈ ÐÒÏÓÏؼ ÔÏÙ× ÂÁÓÉËÏÀ× ËÁξÎÅ× ÁÓÆÁÌŽÁ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÄÙÓÈ ËÁÉ ÁΡÄÙÓÈ, »ÔÓÉ ÑÓÔÅ ÎÁ μÈΠ¡ÚÅÉ ÓŠ˽ÎÄÙÎÏ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ¼ ÔÈÎ ÚÖ¼ ÔÏÙ.

AÎÁÐÎϼ

®ÎÁ× ØÏÒ¾× ÐÏÙ «ÐÅÒÉÇÒ¡ÆÅÉ» ÔÈΠξÓÏ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ. ¤ «¬ÏÒ¾× ÔÏÙ μÈØÁÎÉËÏÀ», ŽÎÁÉ »ÎÁ× ÐÁÒÁÄÏÓÉÁË¾× ÅÌÌÈÎÉË¾× ØÏÒ¾× ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÉ× Ò½ÚÅ× ÔÏÙ ÓÔÏÎ ÐÅÒÁÓμ»ÎÏ ÁÉÑÎÁ. ¤ ØÏÒ¾× ÁÙÔ¾× Å½ÎÁÉ ÁÐÏμ½μÈÓÈ ÔÏÙ «ÐÉÁÓμ»ÎÏÙ» μÈØÁÎÉËÏÀ, ÄÈÌÁļ ÔÏÙ ÄÀÔÈ ÐÏÙ ÂÏÙÔÏÀÓÅ μÅ ÓË¡ÆÁÎÄÒÏ ËÉ »ØÅÉ Ð¡ÕÅÉ ÔÈ Î¾ÓÏ ÔÖÎ ÄÙÔÑÎ (ÐÁÒ¡ÌÙÓÈ). ‹ÔÏ ØÏÒ¾ ÁÙÔ¾, Ï ÐÒÑÔÏ× ÔÏÙ ØÏÒÏÀ ØÏÒÅÀÅÉ ÔÒÅμÏÙÌÉÁÓÔ¡, μÅ μÐÁÓÔÏÀÎÉ ËÁÉ Ð»ÆÔÅÉ Ë¡ÔÖ, ÅÎÑ ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ μÅ ÁÌÌÁǼ ÔÏÙ μÏÙÓÉËÏÀ ÓËÏÐÏÀ, ÓÈËÑÎÅÔÁÉ ËÁÉ ØÏÒÅÀÅÉ ËÁÎÏÎÉË¡. ¤ ØÏÒ¾× ÁÙÔ¾× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÎÔÙÐÖÓÉÁË¾× ¾ÔÁÎ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÔÁÉ. 2. §Ï ÐÁÒ¡ÕÅμÁ «§Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÂÌ¡ÐÔÅÉ ÓÏÂÁÒ¡ ÔÈÎ ÙÇŽÁ» ÓÁ× ÅÎÈμÅÒÑÎÅÉ ÇÉÁ ÔÉ× ÅÐÉÐÔÑÓÅÉ× ÔÏÙ ËÁÐνÓμÁÔÏ× ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ËÁÐÎÉÓÔ¼ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÐÁÕÈÔÉËÏÀ ËÁÐÎÉÓÔ¼. ¢Á ÓÙÇËÅÎÔÒÑÓÅÔÅ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÔÏÉØŽÁ ÓØÅÔÉË¡ μÅ ÔÁ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÐÒÏËÌÈÕÏÀÎ Áо ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÓÙÎÔ¡ÊÅÔÅ μ½Á ÅÐÉÓÔÏ̼ È ÏÐϽÁ ÕÁ ÁÐÅÙÕÀÎÅÔÁÉ ÓÅ »ÎÁ ÇÏλÁ ÐÏÙ ËÁÐνÚÅÉ ËÁÉ ÎÁ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÏ̼ ÓÁ× ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ. «ÐÏÌÏǽÚÅÔÁÉ ¾ÔÉ Ï ËÁÐÎ¾× ÅÙÕÀÎÅÔÁÉ ÇÉÁ 3,5 ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ÕÁΡÔÏÙ× ÔÏ ØÒ¾ÎÏ, ÓÅ ¾ÌÏÎ ÔÏΠ˾ÓμÏ. ®ØÅÉ ÁÐÏÄÅÉØÕŽ ¾ÔÉ ÏÉ ËÁÐÎÉÓÔ»× ÚÏÙÎ ÌÉǾÔÅÒÏ Áо ÔÏÙ× μÈ ËÁÐÎÉÓÔ»×, ÅÎÑ ÁÒÒÖÓÔÁ½ÎÏÙÎ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÓÔÏÉØŽÁ Áо ÔÏÎ ‡ÁÇ˾ÓμÉÏ ¤ÒÇÁÎÉÓμ¾ «ÇŽÁ×, ÔÒÉ¡ÎÔÁ ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ËÁÐÎÉÓÔ»× ÓÔÈÎ —ÙÒÑÐÈ, ÐÒÏÓСÕÈÓÁÎ ÎÁ ˾ÃÏÙÎ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ μ»ÓÁ ÓÔÏ 1998, ¾μÖ× ÔÏ 90% ÁÙÔÑÎ ÔÖÎ ÁÎÕÒÑÐÖÎ ÄÅÎ ÔÁ ËÁÔ¡ÆÅÒÅ. ™ ÎÉËÏÔ½ÎÈ È ÏÐϽÁ ÐÒÏËÁÌŽ »ÎÁ ÅÙØ¡ÒÉÓÔÏ ÓÙÎÁ½ÓÕÈμÁ, ÄÒÁ ÓÁÎ ÎÁÒËÖÔÉ˾ ËÁÉ ÅÐÉÄÒ¡ ÓÔÏÎ ÅÇË»ÆÁÌÏ ËÁÉ ÔÏ ÎÅÙÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‘ÙÔ¾ Ë¡ÎÅÉ ÔÏÎ ËÁÐÎÉÓÔ¼ ÎÁ Õ»ÌÅÉ ÎÁ ÅÐÁÎÁÌ¡ÂÅÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ËÁÉ »ÔÓÉ ÄÈμÉÏÙÒÇŽ ÅÕÉÓμ¾. ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× Ë¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ Õ»ÌÅÉ ÎÁ ÄÉÁ˾ÃÅÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÅμÆÁνÚÅÉ ÄÙÓ¡ÒÅÓÔÁ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ ÓÔ»ÒÈÓÈ×, ¾ÐÖ× ËÁ˼ ÄÉ¡-

169


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

ÕÅÓÈ, ÕÙμ¾ ¼ ÁÐÏÇϼÔÅÙÓÈ. ®ÔÓÉ ÓÙØΡ Ï ËÁÐÎÉÓÔ¼× ÊÁÎÁÒؽÚÅÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ. ™ нÓÓÁ ÔÖÎ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ ÓÙÓÓÖÒÅÀÅÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÐÎÅÀμÏÎÅ× ¾ÔÁÎ ËÒÙÑÎÅÉ Ï ËÁÐξ×. ™ нÓÓÁ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÁ ÐÉÏ ÉÓØÙÒ¡ ÇÎÖÓÔ¡ ËÁÒËÉÎÏǾÎÁ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ ÓÔ»ÎÖÓÈ ÔÈ× ÁÅÒÏƾÒÏÙ ÏÄÏÀ, μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÏÉ ËÁÐÎÉÓÔ»× ÎÁ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÔÏÎ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ¼ØÁ ÔÏÙ ËÁÐÎÉÓÔ¼. —нÓÈ× ÔÏ μÏÎÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ ÐÏÙ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÁÀÓÈ ÔÏÙ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ, ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏÙ× ÉÓÔÏÀ× ÇÉÁÔ½ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÈ Õ»ÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÓÔÏ Á½μÁ. ‡ÒÏÂ̼μÁÔÁ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ÙÇÉÅÉμ. —ËÔ¾× Áо ÔÁ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ËÁÉ ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÄÈμÉÏÙÒÇÏÀÎÔÁÉ ÐÒÏÂ̼μÁÔÁ ÓÔÈÎ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ, ÓÔÁ ľÎÔÉÁ ËÁÉ ÓÔÁ ÏÀÌÁ. ‘˾μÈ ÅÊÁÉÔ½Á× ÔÏÙ ËÁÐνÓμÁÔÏ× ÅÊÁÓÕÅÎŽ È ¾ÓÆÒÈÓÈ ËÁÉ È ÇÅÀÓÈ. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÄÈμÉÏÙÒÇŽ »ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ØÒÖμÁÔÉÓμ¾ ÓÔÁ ľÎÔÉÁ, ÓÔÁ ÌÅÙË¡ ÓÆÒÁǽÓμÁÔÁ ËÁÉ ÏÉ ËÁÐÎÉÓÔ»× ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÄÙÓ¡ÒÅÓÔÈ ÁÎÁÐÎϼ. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÅÐÉÄÒ¡ ÓÔÁ ÏÀÌÁ ÇÉÁÔ½ ÔÁ ÏÀÌÁ ÔÖÎ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ ÁÉμÏÒÒÁÇÏÀÎ ÌÉǾÔÅÒÏ , ÓÅ ÓØ»ÓÈ Áо ¾,ÔÉ ÔÖÎ μÈ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ, ÐÉÕÁξÔÁÔÁ ÅÐÅÉļ È ÎÉËÏÔ½ÎÈ Ë¡ÎÅÉ ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÎÁ ÓÙÓÐÑÎÔÁÉ (ÁÇÇÅÉÏÓÙÓÐÁÓÔÉ˼ ÄÒ¡ÓÈ). ‘ÙÔ¾ »ØÅÉ Ö× ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ μÈ ÆÁ½ÎÅÔÁÉ »ÇËÁÉÒÁ È ÏÙ̽ÔÉÄÁ ÓÔÏÙ× ËÁÐÎÉÓÔ»×, ËÁÉ »ÔÓÉ ¾ÔÁÎ ÆÕ¡ÎÏÙÎ ÓÔÏÎ ÏÄÏÎÔ½ÁÔÒÏ ÇÉÁ ÕÅÒÁÐŽÁ È Î¾ÓÏ× »ØÅÉ ÐÒÏØÖÒ¼ÓÅÉ ÁÒËÅÔ¡. ¤ ËÁÒ˽ÎÏ× ÔÏÙ ÓÔ¾μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÙØÎ¾× ÓÔÏÙ× ËÁÐÎÉÓÔ»×. ‘о ÔÉ× ÁÒØ»× ÔÏÙ 18ÏÙ ÁÉÑÎÁ, »ØÅÉ ÐÁÒÁÔÈÒÈÕŽ È ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÏÙ ØŽÌÏÙ× ÓÅ ËÁÐÎÉÓÔ»×. —½ÎÁÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ¾ÔÉ ÔÏ 75% ÔÖÎ ÁÓÕÅÎÑÎ μÅ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ÓÔ¾μÁÔÏ×, ŽÎÁÉ ËÁÐÎÉÓÔ»×. ™ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÁÙÔ¼ ÐÒÏÓ¡ÌÌÅÉ ËÙÒ½Ö× ¡ÔÏμÁ ¡ÎÖ ÔÖÎ 40 ÅÔÑÎ, ¾μÖ× ÔÁ ÔÅÌÅÙÔÁ½Á ØÒ¾ÎÉÁ ÐÒÏÓ¡ÌÌÏÎÔÁÉ ¾ÌÏ ËÁÉ ÐÉÏ Î»ÏÉ ¡ÎÕÒÖÐÏÉ, Ë¡ÔÖ ÔÖÎ 40 ÅÔÑÎ. ¹μÖ× Å½ÎÁÉ ÅÎÕÁÒÒÙÎÔÉ˾ ¾ÔÉ ¾ÔÁÎ Ë¡ÐÏÉÏ× ÄÉÁ˾ÃÅÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ËÁÒ˽ÎÏÙ ÔÏÙ ÓÔ¾μÁÔÏ×. ‘˾μÈ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÅÙÕÀÎÅÔÁÉ ÇÉÁ ÐÏÌÌ»× ÐÁÕ¼ÓÅÉ× : ‘. ÔÖÎ ÐÎÅÙμ¾ÎÖÎ ¾ÐÖ× Ï ËÁÒ˽ÎÏ×, È ØÒ¾ÎÉÁ ÁÐÏÆÒÁËÔÉ˼ ÐÎÅÙμÏÎÏСÕÅÉÁ, ÔÏ ÐÎÅÙμÏÎÉ˾ ÅμÆÀÓÈμÁ, È ËÁÔÁÓÔÒÏƼ ÔÖÎ ÐÎÅÙμÏÎÉËÑÎ ËÙÃÅ̽ÄÖÎ.

170


–. ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡× ËÁÉ ÔÏÙ ËÙËÌÏÆÏÒÉÁËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È ÓÔÅÆÁÎÉÁ½Á ξÓÏ× (ÓÔÈÕ¡ÇØÈ), È ÉÓØÁÉμÉ˼ ËÁÒÄÉÏСÕÅÉÁ, ÔÏ »μÆÒÁÇμÁ ÔÏÙ μÙÏËÁÒĽÏÙ, È ÙлÒÔÁÓÈ, È ÁÒÔÈÒÉÏÓË̼ÒÙÎÓÈ . ‚. ÔÖÎ ÆÖÎÈÔÉËÑÎ ØÏÒÄÑÎ, ËÁÕÑ× ÅÐÈÒÅ¡ÚÅÔÁÉ È ÆÖμ. ƒ. ÔÏÙ Ì¡ÒÙÇÇÁ, ¾ÐÖ× È ÌÁÒÙÇǽÔÉÄÁ, È ÆÁÒÙÇǽÔÉÄÁ, Ï ËÁÒ˽ÎÏ× ÔÏÙ Ì¡ÒÙÇÇÁ. ‚. ÔÏÙ ÓÔÏμ¡ØÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÄÖÄÅËÁÄ¡ËÔÙÌÏÙ, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È ÇÁÓÔÒ½ÔÉÄÁ ËÁÉ ÔÏ »ÌËÏ×. ƒ. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ÓÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ÇÙÎÁÉËÏÌÏÇÉËÑÎ ÐÒÏÂÌÈμ¡ÔÖÎ ¾ÐÖ× ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÔÈ× Åμμ¼ÎÏÙ ÒÀÓÅÖ× (ÐÅÒɾÄÏÙ), ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ÓÔÈ μŽÖÓÈ ÔÈ× ÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÏÒμÏÎÑÎ - ÏÉÓÔÒÏǾÎÖÎ, ÁÙÊ¡ÎÅÉ ÔÉ× ÐÉÕÁξÔÈÔÅ× ÏÓÔÅÏоÒÖÓÈ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅμμÈξÐÁÙÓÈ, ÁÙÊ¡ÎÅÉ ÔÉ× ÐÉÕÁξÔÈÔÅ× ÁÐÏÂÏÌ¼× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ. —. §Ï Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÅÐÉÄÒ¡ ÓÔÏ ÁÎÏÓÏÐÏÉÈÔÉ˾ (ÁμÙÎÔÉ˾) ÓÀÓÔÈμÁ, ÐÏÙ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ Ï ËÁÐÎÉÓÔ¼× »ØÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÁÓÕÅμÓÅÉ Áо ÏÐÏÉÏļÐÏÔÅ ÌÏÉμÑÄÅ× Î¾ÓÈμÁ, ÁÌÌÅÒÇÉ˾ ξÓÈμÁ ¼ ÄÅÒμÁÔÉ˼ СÕÈÓÈ. (ÅÌÁÔÔÑÎÅÔÁÉ È ÉËÁξÔÈÔÁ ÔÖÎ ÌÅÙËÑÎ ÁÉμÏÓÆÁÉÒ½ÖÎ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÏÙÎ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾). ‹Ô. ‹¼μÅÒÁ ÕÅÖÒŽÔÁÉ Â»ÂÁÉÏ ¾ÔÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÅÐÉÄÅÉÎÑÎÅÉ ÔÁ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ μÉÁ× ÁÓÕ»ÎÅÉÁ× ÐÏÙ ¼ÄÈ »ØÅÉ Ï ËÁÐÎÉÓÔ¼×, ËÁÕÑ× μÅÉÑÎÅÉ ÔÈÎ ÄÒÁÓÔÉ˾ÔÈÔÁ ÔÖÎ ÆÁÒμ¡ËÖÎ . ‹ÙμÐÅÒÁÓμÁÔÉË¡ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ »ØÅÉ ÓÙÓØÅÔÉÓÕŽ ËÙÒ½Ö× μÅ ÔÒÅÉ× ËÁÔÈÇÏÒ½Å× ÎÏÓÈμ¡ÔÖÎ: ÔÁ ËÁÒÄÉÁÇÇÅÉÁË¡ ÎÏÓ¼μÁÔÁ, ÔÏÎ ËÁÒ˽ÎÏ (ÐÎÅÀμÏÎÁ, Ì¡ÒÙÇÇÁ, ÏÙÒÏľØÏÙ ËÀÓÔÈ×) ËÁÉ ÔÉ× ØÒ¾ÎÉÅ× ÁÐÏÆÒÁËÔÉË»× ÐÎÅÙμÏÎÏСÕÅÉÅ× (ØÒ¾ÎÉÁ ÂÒÏÇؽÔÉÄÁ ËÁÉ ÐÎÅÙμÏÎÉ˾ ÅμÆÀÓÈμÁ). §ÓÉÇ¡ÒÏ ËÁÉ ÐÁÕÈÔÉ˾ Ë¡ÐÎÉÓμÁ. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË»× μÅÌ»ÔÅ× »ØÅÉ ÄÉÁÐÉÓÔÖÕŽ, ¾ÔÉ Ï ËÁÐÎÉÓÔ¼× ÅÉÓÐλÅÉ ÔÏ 28% ÔÖÎ ÐÒÏÛ¾ÎÔÖÎ ÔÏÙ ËÁÐÎÏÀ, ÔÏ ÙоÌÏÉÐÏ 26% μ»ÎÅÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ Æ½ÌÔÒÏ, ÅÎÑ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ μ»ÒÏ×, ÔÏ 46% ÄÉÁÓËÏÒнÚÅÔÁÉ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ËÁÉ ÔÏ ÅÉÓÐλÏÙÎ ÅËŽÎÏÉ ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÏÙÎ. ‘о ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ Å½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾, ¾ÔÉ »ÎÁ ÐÁÉĽ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÅ μ½Á ÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ, «ËÁÐνÚÅÉ» ÐÁÒ¡ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ ÔÏÙ ÐÅÒ½ÐÏÙ 100 ÔÓÉÇ¡ÒÁ ÔÏÎ ØÒ¾ÎÏ. §Á ÐÁÉÄÉ¡ ÐÏÙ ÅËÔ½ÕÅÎÔÁÉ ÓÅ ËÁÐξ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÌÏÉμÑÊÅÉ× ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×, ÓÙØξÔÅÒÁ Áо ¡ÌÌÁ ÐÁÉÄÉ¡ ÐÏÙ ÄÅÎ ÅËÔ½ÕÅÎÔÁÉ ÓÅ ËÁÐξ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ. —нÓÈ× ¾ÔÁÎ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÅËÔ½ÕÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ËÁÐξ ÔÖÎ ¡ÌÌÖÎ, »ØÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÖÎ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×.

AÎÁÐÎϼ

171


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

‘˾μÈ, ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÙÐÏÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ËÁÐÎÏÀ »ØÏÙÎ ÂÒÅÕŽ ÓÔÁ ÓÖμÁÔÉË¡ ÙÇÒ¡ (ÄÈÌÁļ Á½μÁ, Ó¡ÌÉÏ, ÏÀÒÁ) ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ, ÓÔÏ μÈÔÒÉ˾ Ç¡ÌÁ Á˾μÈ ËÁÉ ÓÅ »μÂÒÙÁ. ¤É ÇÙÎÁ½ËÅ× ÐÏÙ ËÁÐνÚÏÙÎ »ØÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÇÅÎμÓÏÙÎ ÂÒ»ÆÈ μÅ μÅÉÖμ»ÎÏ Â¡ÒÏ×, μÅ ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÃÙØÏÓÖμÁÔÉË¼× ÁΡÐÔÙÊÈ×, ÎÏÈÔÉË»× ÄÉÁÔÁÒÁØ»×, ËÁÕÙÓÔ»ÒÈÓÈ ÏμÉ̽Á× ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÁÙÊÈμ»ÎÁ ÐÏÓÏÓÔ¡ ÁÉÆνÄÉÖÎ ÕÁΡÔÖÎ. ‚É’ ÁÙÔ¾, È ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ËÏÉξÔÈÔÁ ËÁÉ È ‡ÏÌÉÔŽÁ »ØÏÙÎ ØÒ»Ï× ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔ»ÃÏÙÎ ÅËÔ¾× Áо ÔÏÙ× ËÁÐÎÉÓÔ»×, ËÁÉ ÁÙÔÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÏÙÎ ÁÌÌ¡ ÙƽÓÔÁÎÔÁÉ ÔÉ× ÓÙλÐÅÉÅ× ÔÈ× ÅÐÉÌÏÇ¼× ÁÙÔÑÎ ÐÏÙ ËÁÐνÚÏÙÎ. œ¾ÎÏ ÔÏ 3% ÔÖÎ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ ËÁÔÁÆ»ÒÎÅÉ ÎÁ ÄÉÁ˾ÃÅÉ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ØÖÒ½× ÂϼÕÅÉÁ. ‡ÏÌÌϽ Áо ÔÏÙ× ËÁÐÎÉÓÔ»× ÐÏÙ Õ»ÌÏÙÎ ÎÁ ÄÉÁ˾ÃÏÙÎ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÔÏ Ë¡ÎÏÙÎ ËÁÉ ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÂϼÕÅÉÁ. ‹Å Ô»ÔÏÉÅ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× μÐÏÒŽ ËÁÎÅ½× ÎÁ ÓÙμμÅÔ»ØÅÉ ÓÅ ÅÉÄÉË¡ ÐÒÏÇÒ¡μμÁÔÁ ÄÉÁËÏÐ¼× ÔÏÙ ËÁÐνÓμÁÔÏ× ÐÏÙ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÏÙÎ ÔÈÎ ÅÎÈμ»ÒÖÓÈ ÔÖÎ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ, ÔÈÎ ÙÐÏÓÔÈÒÉËÔÉ˼ ÃÙØÏÌÏÇÉ˼ ÁÇÖǼ ËÁÉ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÆÁÒμÁËÅÙÔÉ˼ ÐÁÒ»μÂÁÓÈ. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÁÎÁÆÏÒ»× ÔÈ× ‘μÅÒÉËÁÎÉË¼× «ÐÈÒÅÓ½Á× «ÇŽÁ× ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ŽÎÁÉ È ËÀÒÉÁ ÁÉÔ½Á ÕÁΡÔÖÎ Áо ËÁÒ˽ÎÏ. §Ï 30% ÔÖÎ ÕÁΡÔÖÎ ÓÙÎÄ»ÅÔÁÉ μÅ ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ нÐÁ×, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÓÉÇ¡ÒÖÎ. —ÐÏμ»ÎÖ× ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ ÁÐÏÔÅÌŽ μ½Á ÓÏÂÁÒ¼ ØÒ¾ÎÉÁ ξÓÏ, È ÏÐϽÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖÐÉÓÔŽ Áо ÔÈÎ ‡ÏÌÉÔŽÁ, ÔÈÎ ËÏÉÎÖνÁ, ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ËÏÉξÔÈÔÁ, ÔÈÎ ÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ ÁÌÌ¡ ËÁÉ Áо ÔÏÎ ËÁÕ»ÎÁ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: 1.

š ‹ËÀÌÏ× ›ÏÙÎÏÀÐÉ m ÒÉμÏ× Â¡ÔÒÁØÏ× œÐÁÒμÐÏÀÎÉ ‡ÅÀËÏ

172

šš ‡ÎÅÀμÏÎÅ× §ÒÁØŽÅ× ‘ÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ –Ò¡ÇØÉÁ ‹Ô¾μÁÔÁ


3. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÔÈ ÓÖÓÔ¼ ÓÅÉÒ¡ ÔÏÙ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ¾ÒÏÙ× ÑÓÔÅ ÎÁ ÄÉÁÆÁ½ÎÅÔÁÉ È ÐÏÒŽÁ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ: ÔÒÁØŽÁ, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, ËÙÃÅ̽ÄÅ×, Ì¡ÒÙÇÇÁ× μÀÔÈ, ÂÒÏÇØÉ˾ Ä»ÎÄÒÏ.

AÎÁÐÎϼ

‘СÎÔÈÓÈ: μÀÔÈ, Æ¡ÒÙÇÇÁ×, Ì¡ÒÙÇÇÁ×, ÔÒÁØŽÁ, ÂÒÏÇØÉ˾ Ä»ÎÄÒÏ, ËÙÃÅ̽ÄÅ×. 4. ‹ÔÏΠнÎÁËÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ Ð»ÎÔÅ ¾ÒÇÁÎÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ, ËÁÕÑ× ËÁÉ È ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÐÁÒ»ØÅÔÁÉ ÓÅ 100 ml Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ËÁÉ ÅÊ»ÒØÅÔÁÉ Áо ËÁÕ»ÎÁ Áо ÁÙÔ¡. §É ÓÙμÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ ÂÇ¡ÚÅÔÅ ÇÉÁ ÔÉ× ÅÎÅÒÇÅÉÁË»× ÁÐÁÉÔ¼ÓÅÉ× Ë¡ÕÅ ÏÒÇ¡ÎÏÙ; ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ ÓÔÁ ÄÉ¡ÆÏÒÁ ¾ÒÇÁÎÁ ŽÎÁÉ ½ÄÉÏ× (20ml ÏÊÙǾÎÏÙ/100ml Á½μÁÔÏ×), ÅÎÑ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ Áо ÁÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾×. ™ ÄÉÁÆÏÒ¡ ÐÏÙ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ, ÁÎ ÁÆÁÉÒ»ÓÏÙμÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ, ÄŽØÎÅÉ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ μÅ ÄÉ¡ØÙÓÈ ÓÔÏ ÓÀÎÏÌÏ ÔÖÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ Ë¡ÕÅ ÏÒÇ¡ÎÏÙ. ‘ÙÔ¼ È ÁÙÊÈμ»ÎÈ Ä»ÓμÅÙÓÈ ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ (»ÎÔÏÎÏ× ÒÙÕμ¾× ÄÉ¡ØÙÓÈ×) ÙÐÏÄÈÌÑÎÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÏÙ ÏÒÇ¡ÎÏÙ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÐÏÓ¡ ÏÊÙǾÎÏÙ. ‘ÙÔ¾ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ËÙÔÔÁÒÉ˼ ÁÎÁÐÎϼ ÇÉÁ ÔÈÎ ÄÉ¡ÓÐÁÓÈ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏÙ ÐÏÓÏÀ ÇÌÙ˾ÚÈ× ËÁÉ ÔÈÎ ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ× ÅλÒÇÅÉÁ×. 5. ‹ÔÏ ÓؼμÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÔÁÉ È ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÔÖÎ ÁÅÒ½ÖÎ ËÁÔ¡ ÔÈ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ËÁÉ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÅÎ¾× ÆÙÔÏÀ ÓÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÅÎ¾× ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒÁÑÒÏÙ. Á. ‡ÏÉÁ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ǽÎÅÔÁÉ ÓÅ ¾ÌÈ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒÁÑÒÏÙ; Â. ‡ÏÉÏ Á»ÒÉÏ ÄÅÓμÅÀÅÔÁÉ ËÁÉ ÐÏÉÏ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ™ ÁÎÁÐÎϼ. Â. ƒÅÓμÅÀÅÔÁÉ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÁÐÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ÄÉÏÊŽÄÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÕÒÁËÁ.

173


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

8. ‹ÔÏΠнÎÁËÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ ÁÎÁÇÒ¡ÆÏÎÔÁÉ ÔÁ ÁÐÏÔÅÌ»ÓμÁÔÁ ÅÎ¾× ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ×. ‹ÔÏ ÐŽÒÁμÁ ÁÙÔ¾ μÅÔÒ¼ÕÈËÁÎ Ï ÒÙÕμ¾× ÔÈ× ÁÎÁÐÎÏ¼× μÉÁ× ÁÕ̼ÔÒÉÁ× ËÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ Á»ÒÁ Ë¡ÕÅ ÅÉÓÐÎÏ¼× ÔÈ× ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× ËÁÉ μÅÔ¡ Áо ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏÙ. ¹ÇËÏ× Á»ÒÁ Ë¡ÕÅ ÅÉÓÐÎÏ¼× ‘ÎÁÐÎÏ»× /ÌÅÐÔ¾ ™ÒÅμ½Á œÅÔ¡ Áо ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏÙ

450 ml 1.000 ml

20 38

Á. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï ÓÙÎÏÌÉË¾× ¾ÇËÏ× ÔÏÙ Á»ÒÁ ÐÏÙ ÅÉÓÐλÅÉ È ÁÕ̼ÔÒÉÁ Ë¡ÕÅ ÌÅÐÔ¾ ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× ËÁÉ μÅÔ¡ Áо ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏÙ; Â. §Ï ÏÊÙǾÎÏ ÁÐÏÔÅÌŽ ÔÏ 20% ÔÏÙ ÅÉÓÐΞμÅÎÏÙ Á»ÒÁ ËÁÉ ÔÏ 16% ÔÏÙ ÅËÐΞμÅÎÏÙ. («ÐÏÕ»ÔÏÙμÅ ¾ÔÉ ÔÁ ÐÏÓÏÓÔ¡ ÁÙÔ¡ ÐÁÒÁμ»ÎÏÙÎ ÓÔÁÕÅÒ¡ ÓÔÉ× ÄÀÏ ËÁÔÁÓÔ¡ÓÅÉ× ÔÏÙ ÐÅÉÒ¡μÁÔÏ×). ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ Á½μÁ Ë¡ÕÅ ÌÅÐÔ¾ ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× ËÁÉ μÅÔ¡ ÔÏÎ ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏÙ; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ¤ ÓÙÎÏÌÉË¾× ¾ÇËÏ× ÔÏÙ Á»ÒÁ ÐÏÙ ÅÉÓÐλÅÉ È ÁÕ̼ÔÒÉÁ ÔÏ ÌÅÐÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ ÙÐÏÌÏÇÉÓÔŽ Ö× Åʼ×: ÁÎ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÓÏÙμÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ Á»ÒÁ ÔÈ× Ë¡ÕÅ ÅÉÓÐÎÏ¼× Åн ÔÏÎ ÁÒÉÕμ¾ ÔÖÎ ÅÉÓÐÎÏÑÎ, ÄÈÌÁļ: ¾ÇËÏ× Á»ÒÁ Ë¡ÕÅ ÅÉÓÐÎÏ¼× x ÁÒÉÕμ¾× ÁÎÁÐÎÏÑÎ /ÌÅÐÔ¾. ­ÒÁ ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× È ÁÕ̼ÔÒÉÁ ÅÉÓÐλÅÉ: 450 x 20 = 9.000 ml ¼ 9 L. ›ÁÉ μÅÔ¡ Áо ÔÏÎ ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏÙ : 1.000 x 38 = 38.000 ml ¼ 38 L. Â. ¤ ¾ÇËÏ× ÔÏÙ ÏÊÙǾÎÏÙ ÐÏÙ ÅÉÓ»ÒØÅÔÁÉ ÓÔÏ Á½μÁ Ë¡ÕÅ ÌÅÐÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ ÙÐÏÌÏÇÉÓÔŽ ÁÎ ÁÆÁÉÒ»ÓÏÙμÅ Áо ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÏÙ ÅÉÓÐΞμÅÎÏÙ ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÏÙ ÅËÐΞμÅÎÏÙ Á»ÒÁ ËÁÉ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÄÉÁÆÏÒ¡ μÅ ÔÏÎ ÓÙÎÏÌÉ˾ ¾ÇËÏ ÔÏÙ ÅÉÓÐΞμÅÎÏÙ Á»ÒÁ ÁΡ ÌÅÐÔ¾. ­ÒÁ ÓÅ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÈÒÅμ½Á× Å½ÎÁÉ: (20 %-16%) x 9.000 ml = 360 ml μÅÔ¡ ÔÏÎ ÁÇÑÎÁ ÄÒ¾μÏ٠ŽÎÁÉ: (20 %-16%) x 38.000 ml = 1.520 ml

174


œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×*

AÎÁÐÎϼ

‹ÔÏ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÁоÓÐÁÓμÁ ÅÎ¾× ÐÏÌÀ ÇÎÖÓÔÏÀ ÐÏɼμÁÔÏ× ÔÏÙ ‚É¡ÎÎÈ ¥½ÔÓÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ÁÎÁÆÏÒ¡ ÓÔÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÎϼ×:“’… ›ÏÉμ¼ÓÏÙ ËÏÒÉÔÓ¡ËÉ /‹’ »ÎÁ ËÌÖν ÇÁÚ½Å×-ÇÁÚ½Å× ØÁμ¾ÇÅÌÁ /Óm »ÎÁ ËÌÖΡËÉ ÁÓÔ»ÒÉÁ/ ËÒÅμ¡ÓÁμÅ ÓÈμÁÉÏÀÌÅ× ÔÉ× ÁΡÓÅ× μÁ× /ÎÁ ÓÏÙ ÁÅÒ½ÚÏÙÎ ÔÁ μÁÌÌ¡ËÉÁ /ËÒÅμ¡ÓÁμÅ Ë’ »ÎÁ ÓÐÁÕ¡ËÉ ÆÖ× ÎÁ ÊÅÆÌÏÙĽÚÅÉ× /ÔÏ ÆÌÏÀÄÉ ÔÏÙ ½ÓËÉÏÙ ÁÐ’ ÔÈ× ÁÙÇÏÀÌÁ× ÔÁ ÒÏÄ¡ËÉÎÁ…” Á. ¢Á ÂÒŽÔÅ ÔÏÎ Ô½ÔÌÏ ÔÏÙ ÐÏɼμÁÔÏ× ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÁμËÅÉ ÔÏ ÁоÓÐÁÓμÁ. Â. ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ËÁÉ ÎÁ ËÁÔÁÇÒ¡ÃÅÔÅ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÌÏÇÏÔÅØÎÉË¡ ËŽμÅÎÁ, ËÁÕÈμÅÒÉÎ»× ÅËÆÒ¡ÓÅÉ×, ÐÁÒÏÉμ½Å× Áо ÔÈ ÌÁÛ˼ μÁ× ÐÁÒ¡ÄÏÓÈ ËÁÉ ÄÈμÏÔÉË¡ ÔÒÁÇÏÀÄÉÁ ÐÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ. ‘СÎÔÈÓÈ: Â. 1. ƒÉÏÎÙÓ½ÏÙ ‹ÏÌÖμÏÀ: ™ ŸÙØÏÀÌÁ Ó¡Î ÇÌÙ˾ÐÎÏÏ ƒÒÏÓ¡ÔÏ ÁÅÒ¡ËÉ œ»ÓÁ ÓÅ ÁÎÕ¾ÔÏÐÏ ›Åɾ ÔÏ ÐÁÉÄ¡ËÉ §ÈÎ ÀÓÔÅÒÈ »ÂÇÁÌÅ ÁÎÁÐÎϼ 2. ‚É¡ÎÎÈ ¥½ÔÓÏÙ: §Ï ¥¾ÐÔÒÏ §Á μÁÌÌÉ¡ ÔÈ× ÅÌÁÆÒ¡ ÓËÅÐÁÓμ»ÎÁ μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÎϼ ÔÈ× ÎÀØÔÁ×̾ÇÉÁ ÅÇËÁÔÁÌÅÉμμ»ÎÁ ̾ÇÉÁ … … ‘ÙÔ»× ÏÉ ÒÖÇμ»× ÓÔÏ Ð¡ÔÖμÁ ÓÔÏÎ ÔϽØÏ ÁÐ’ ÔÏ ÙоÇÅÉÏ ÂÇÁ½ÎÅÉ ÂÁÒÉ¡ È ÁÎÁÐÎϼ ÔÏÙ ËÏÉμÉÓμ»ÎÏÙ ÙÐÈÒ»ÔÈ… ÃÈ̾ÔÅÒÁ ÁÐ’ ÔÈ Ì¡μÐÁ ¾ÔÁÎ »ÊÖ ÐÅÒΡÅÉ Ï ½ÄÉÏ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× μÅ μÉÁÎ ÅÆÈμÅÒ½ÄÁ ËÉ »ÎÁ ¡ÄÅÉÏ μÅÇ¡ÌÏ ËÌÏÙ½. * ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ

175


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 4Ï

3. ›ÁÕÈμÅÒÉμ »ËÆÒÁÓÈ: «…œÏÙ »ËÏÃÅ ÔÈÎ ÁΡÓÁ…» ¾ÔÁÎ ÁÎÁÆÅÒ¾μÁÓÔÅ ÓÅ Ë¡ÔÉ ÐÏÙ μÁ× ÔÒÏμ¡ÚÅÉ, ÁÌÌ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÆÅÒÕÏÀμÅ ËÁÉ ÓÅ Ë¡ÔÉ ÐÏÙ μÁ× ÅÎÔÙÐÖÓÉ¡ÚÅÉ Ð.Ø. »ÎÁ ÐÏÌÀ ÖÒÁ½Ï, ¡ÇÒÉÏ ÔÏнÏ.

—ÐÏμ»ÎÖ× ÓÔÏ 4 ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ: ❑ š ÆË¢ÕÒÃÕÊ ÖØÐ ÚÊμËÍÓÐ ÇÐÓÕÇØÐ ÕÖà ÍÂÖÖÃÔà ÍÃË Ê ÃÒÇÎÇÛ×½ÔØÕÊ ÇнÔÉÇËÃÙ ÑÐÑμ¢ÜÇÖÃË ÍÛÖÖÃÔË; ÃÐÃÒÐѾ. H ÃÐÖÃÎÎÃɾ ÃÇÔ¿ØÐ, ÆÊÎÃƾ ÖÑÛ ÑÌÛÉÀÐÑÛ ÍÃË ÖÑÛ ÆËÑÌÇËÆ¿ÑÛ ÖÑÛ ¢Ð×ÔÃÍÃ, É¿ÐÇÖÃË: Ã. ŒÖà ÍÂÖÖÃÔÃ, μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ μ½ÕØ ÖÊÙ ÒÎÃÕμÃÖË;٠ÖÑÛÙ μÇμÄÔ¢ÐÊÙ, Ä. ŒÖÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, μÇ ÇËÆËÍÑÂÙ μÊÚÃÐËÕμÑÂÙ ÍÃË ÀÔÉÃÐà ÍÃË ÑÐÑμ¢ÜÇÖÃË ÃÐÃÒÐѾ. ❑ š ÃÐÖÃÎÎÃɾ ÖØÐ ÃÇÔ¿ØÐ ÕÖÑÛÙ μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑÛÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ, ÀÒØÙ Ê ÃμÑËÄ¢ÆÃ, É¿ÐÇÖÃË μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ, μ½ÕØ ÖÊÙ ÒÎÃÕμÃÖË;٠ÖÑÛÙ μÇμÄÔ¢ÐÊÙ. ❑ ¥Ë ÈÛÖËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÜÑÛÐ ÕÖÊÐ ÌÊÔ¢ (ÚÇÔÕÿÑË), ÒÔÑÕÎÃμÄ¢ÐÑÛÐ ÖÑ ÑÌÛÉÀÐÑ ÃÒÀ ÖÊÐ ÃÖμÀÕÈÃËÔÃ, μ½ÕØ ÖØÐ ÕÖÑμ¢ÖØÐ ÒÑÛ ½ÚÑÛÐ ÕÖà ÈÂÎÎÃ. ¥Ë ÈÛÖËÍÑ¿ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÒÑÛ ÜÑÛÐ ÕÖÑ ÐÇÔÀ (ÛÆÔÀÄËÑË), ÒÔÑÕÎÃμÄ¢ÐÑÛÐ ÖÑ ÑÌÛÉÀÐÑ ÒÑÛ Ç¿ÐÃË ÆËÃÎÛμ½ÐÑ ÕÖÑ ÐÇÔÀ. ¨Ñ ÑÌÛÉÀÐÑ ÒÑÛ ÍÃÖÃÐÃÎÓÐÑÛÐ Öà ÈÛÖ¢ ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÍÛÖÖÃÔË; ÖÑÛÙ ÃÐÃÒÐѾ, Ç¿ÐÃË ÍÃÖ¢ ÒÑΠÎËÉÀÖÇÔÑ ÃÒÀ ÃÛÖÀ ÒÑÛ ÒÃÔ¢ÉÑÛÐ ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÈØÖÑÕÂÐ×ÇÕÊ. ❑ ¨Ã ÃÕÒÀÐÆÛÎà ÃÐÃÒнÑÛÐ μÇ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍÑÂÙ ÖÔÀÒÑÛÙ (μ½ÕØ ÖÊÙ ÒÇÒÖË;٠ÍÑËÎÀÖÊÖÃÙ, ÖÊÙ ÇÒËÆÇÔμ¿ÆÃÙ, ¾ μÇ ÛÒÑÖÛÒÓÆÊ ÄÔ¢ÉÚËÃ, ÛÒÑÖÛÒÓÆÇËÙ ÒÐÇÂμÑÐÇÙ, ¾ ÖÔÃÚÇ¿ÇÙ) ❑ ¨Ã ÕÒÑÐÆÛÎØÖ¢ ÇÒ¿ÕÊÙ ½ÚÑÛÐ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍÑÂÙ μÊÚÃÐËÕμÑÂÙ ÃÐÃÒÐѾÙ,( ÄÔ¢ÉÚËÃ, ÃÇÔÑÈÀÔÑÛÙ Õ¢ÍÑÛÙ ¾ ÒÐÇÂμÑÐÇÙ). ŒÖÑÐ ¢Ð×ÔØÒÑ ÖÑ ÃÐÃÒÐÇÛÕÖËÍÀ ÕÂÕÖÊμà ÕÛÐÇÔÉ¢ÜÇÖÃË μÇ ÖÑ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÍÃË ÖÑ ÒÇÒÖËÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ. š ÃÐÃÒÐѾ ÒÇÔËÎÃμÄ¢ÐÇË ÖÊÐ ÇËÕÒÐѾ ÍÃË ÖÊÐ ÇÍÒÐѾ ÍÃË ÄÑÊ×ÑÂÐ ÑË μÇÕÑÒÎÇÂÔËÑË μÂÇÙ ÍÃË ÖÑ ÆË¢ÈÔÃÉμÃ. ¥ ýÔÃÙ ÒÑÛ ÇËÕÒнÑÛμÇ ÇËÕ½ÔÚÇÖÃË ÕÖÊÐ ÔËÐË; ÍÑËÎÀÖÊÖÃ, μÇÖ¢ ÒÇÔТ ÕÖÑРȢÔÛÉÉÃ, ÕÖÑР΢ÔÛÉÉÃ, ÕÖÊÐ ÖÔÃÚÇ¿Ã, ÕÖÑÛÙ ÄÔÀÉÚÑÛÙ ÍÃË È×¢ÐÇË ÕÖËÙ ÍÛÅÇοÆÇÙ ÖØÐ ÒÐÇÛμÀÐØÐ, ÑË ÑÒÑ¿ÇÙ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÃË ÃÒÀ Æ¿ÍÖÛÑ ÖÔËÚÑÇËÆÓÐ ÃÉÉÇ¿ØÐ. ❑ ŒÖÑ ÕÊμÇ¿Ñ ÃÛÖÀ É¿ÐÇÖÃË Ê ÃÐÖÃÎÎÃɾ ÖØÐ ÃÇÔ¿ØÐ μÇÖÃÌ ÖÑÛ Ã½Ôà ÒÑÛ ÄÔ¿ÕÍÇÖÃË ÕÖÑ ÇÕØÖÇÔËÍÀ ÖØÐ ÍÛÅÇοÆØÐ ÍÃË ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ ÒÑÛ ÄÔ¿ÕÍÇÖÃË ÕÖà ÖÔËÚÑÇËƾ ÃÉÉÇ¿Ã, μÇ ÆË¢ÚÛÕÊ. š ÛÉÇ¿Ã ÖÑÛ ÃÐÃÒÐÇÛÕÖËÍÑ μÃÙ ÕÛÕÖ¾μÃÖÑÙ μÒÑÔÇ¿ Ðà ÇÒÊÔÇÃÕÖÇ¿ ÃÔÐÊÖËÍ¢ ÃÒÀ ÖËÙ ÕÛÐ×¾ÍÇÙ ÖÑÛ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐÖÑÙ, ÍÃË ÃÒÀ ÖÑÐ ÖÔÀÒÑ Üؾ٠μÃÙ.

176


5. ‹§™¥š†™ ›‘š ›š¢™‹™ …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ˽ÎÈÓÈ, μÅÔÁ˽ÎÈÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¹ÐÖ× ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ Áо ÔÁ ÚÖÉË¡, »ÔÓÉ ËÁÉ ÏÉ ÆÙÔÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ Áо ÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ×. §Á ÚÑÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ËÁÉ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ, ÓÅ ÁÎÔ½ÕÅÓÈ μÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÅÀËÏÌÏ ÎÁ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÔÏÙ×. ¤É ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ: – ÇÉÁ ÎÁ ÂÒÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ× – ÇÉÁ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÏÙ× – ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ ➤ —ÊÁ½ÒÅÓÈ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÏÒÉÓμ»ÎÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÐÒÏÓËÏÌÌÈμ»ÎÏÉ ÓÔÏÎ ÂÙÕ¾. ‘ÙÔϽ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ, ¾μÖ× ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ. ®ÎÁ× Áо ÁÙÔÏÀ× Å½ÎÁÉ È ÀÄÒÁ.

E‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤ …¤‚š‘ ˽ÎÈÓÈ: È ÁÌÌÁǼ ÔÈ× Õ»ÓÈ× Ë¡ÐÏÉÏÙ, (Áо ÔÏ ÁÒØ. ËÉλÖ-Ñ , ˽ÎÈÓÉ×), ÔÏ ÁÎÔ½ÕÅÔÏ =È ÁËÉÎÈÓ½Á. μÅÔÁ˽ÎÈÓÈ: μÅÔ¡ÂÁÓÈ Áо »ÎÁÎ Ô¾ÐÏ ÓÅ ¡ÌÌÏÎ, μÅÔÁÔÏнÚÖ, (ÁÒØ. μÅÔÁËÉÎ»Ö -Ñ= μÅÔ¡ +ËÉÎÑ).

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‹Å ÔÉ ÂÏÈÕ¡ÅÉ È ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÔÈ× μÅÔÁ˽ÎÈÓÈ× ÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×; ™ ÄÙÎÁÔ¾ÔÈÔÁ ÔÈ× μÅÔÁ˽ÎÈÓÈ× ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÓÔÏ ÎÁ áÊÏÙÎ ÎÁ ÂÒÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×, ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ÔÏÙ× ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ. 2. œÐÏÒÏÀÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÈÕÏÀÎ; ¹ØÉ, ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÈÕÏÀÎ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÏÉ ÏÐϽÏÉ ÚÏÙÎ ÐÒÏÓËÏÌÌÈμ»ÎÏÉ ÓÔÏÎ ÂÙÕ¾. œÅÒÉËϽ Áо ÁÙÔÏÀ× Å½ÎÁÉ È ÀÄÒÁ, ÏÉ ÓоÇÇÏÉ, ÔÁ ËÏÒ¡ÌÌÉÁ.

177


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

‹YM‡…HP MATIKE‹ EP TH‹EI‹ 1. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ ÏÉ ÓоÇÇÏÉ Å½ÎÁÉ ÚÖÎÔÁÎϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ; ¤É ÓоÇÇÏÉ Å½ÎÁÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ. ®ØÏÙÎ »ÎÁ ÓÑμÁ ÇÅμ¡ÔÏ Ð¾ÒÏÙ×, ÁÇÖÇÏÀ× ËÁÉ ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÐÏÙ μ»ÓÁ ÔÏÙ× Ò»ÅÉ ÓÙÎÅØÑ× ÎÅÒ¾. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÖÎ ÓоÇÇÖÎ ÄÅÎ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ¾ÒÇÁÎÁ. ˜ÏÙÎ ËÙÒ½Ö× ÓÔÈ Õ¡ÌÁÓÓÁ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÒÏÓËÏÌÌÈμ»ÎÏÉ ÓÅ ÓÔÅÒÅ¡ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ. §Ï μ»ÇÅÕÏ× ÔÏÙ× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¾, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÏ μÅ ÄÉ¡μÅÔÒÏ μ»ØÒÉ ËÁÉ ÄÀÏ μ»ÔÒÁ. ¤ ÓоÇÇÏ× ÐÏÙ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ, ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÖÐÉ˼ μÁ× ÙÇÉÅÉμ, ÔÏ ÌÅǾμÅÎÏ ÓÆÏÙÇÇ¡ÒÉ, ŽÎÁÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ ÓоÇÇÏÙ ÐÏÙ »ØÅÉ ÙÐÏÓÔŽ ÅÉÄÉ˼ ÅÐÅÊÅÒÇÁÓ½Á. 2. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÁÎ ÔÁ ËÏÒ¡ÌÌÉÁ ŽÎÁÉ ÆÙÔÉËϽ ¼ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ; §Á ËÏÒ¡ÌÌÉÁ ŽÎÁÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÁ ÁÎÕ¾ÚÖÁ. ˜ÏÙÎ ËÙÒ½Ö× ÓÔÈÎ Õ¡ÌÁÓÓÁ ËÁÉ ÔÁ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ŽÄÈ ÔÁ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÅ ÕÅÒμ»× ÐÅÒÉÏØ»×. ˜ÏÙÎ ÓÅ μ½Á μ¾ÎÉμÈ Õ»ÓÈ, ÅÎÑ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ÅËËÒ½ÎÅÉ μ½Á ÏÙÓ½Á ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÁÓ»ÓÔÉÏ. ¹ÔÁÎ ÓÙÓÓÖÒÅÀÏÎÔÁÉ ÐÏÌÌ¡ ËÏÒ¡ÌÌÉÁ, μÐÏÒŽ ÏÉ ÓËÅÌÅÔϽ ÔÏÙ× ÎÁ ÓØÈμÁÔ½ÓÏÙÎ μÅÔ¡ Áо ÐÏÌÌ¡ ØÒ¾ÎÉÁ, μÅÇ¡ÌÅ× ÓËÌÈÒ»× μ¡ÚÅ×, ÐÏÙ μÏÉ¡ÚÏÙÎ μÅ ÂÒ¡ØÏÙ× Ë¡ÔÖ Áо ÔÈÎ Õ¡ÌÁÓÓÁ. ‘ÙÔϽ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÐÉ˽ÎÄÙÎÏÉ ÇÉÁ ÔÁ ÐÌϽÁ. ‘о Ô»ÔÏÉÏÙ× ÙÆ¡ÌÏÙ× ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÔÁ ËÏÒÁÌÌÉÏÇÅμ ÎÈÓÉ¡. «Ð¡ÒØÏÙΠ˾ËËÉÎÁ ËÁÉ ¡ÓÐÒÁ ËÏÒ¡ÌÌÉÁ. —ÊÁÉÔ½Á× ÔÈ× ÒÀÐÁÎÓÈ× ÔÖÎ ÎÅÒÑÎ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÈ× ÙÐÅÒÁ̽ÅÙÓÈ× ÔÏÙ×, ÁÐÅÉÌÏÀÎÔÁÉ μÅ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ.

5.1 ™ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ËÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, ÃÅÙÄÏоÄÉÁ, μÁÓÔ½ÇÉÏ, ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ×

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

178

➤ §Á ÂÁËÔ¼ÒÉÁ ËÁÉ ÏÉ μÀËÈÔÅ× »ØÏÙÎ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ, ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ×. ›ÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ μ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ ËÁÉ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ×, ¾μÖ×, ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ØÈμÉË¡ μ¾ÒÉÁ. ➤ ‚ÉÁ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÄÉ¡ÆÏÒÏÙ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ×, ¾ÐÖ×:


– §Á ÃÅÙÄÏоÄÉÁ – §É× ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× – §Á μÁÓÔ½ÇÉÁ ➤ ¹ÐÖ× »ØÏÙμÅ μ¡ÕÅÉ È ÁμÏÉ¡ÄÁ ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÐÒÏÓÖÒÉÎ»× ÐÒÏÅËÂÏÌ»× ÔÏÙ ËÙÔÔÁÒÏÐÌ¡ÓμÁÔÏ× ÔÈ×, ÄÈÌÁļ ĽÎÏÙÎ ÇÉÁ ̽ÇÏ ÔÈÎ ÅÎÔÀÐÖÓÈ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ Ð¾ÄÉÁ, ÅÎÑ ÓÔÈÎ ÐÒÁÇμÁÔÉ˾ÔÈÔÁ ÄÅΠŽÎÁÉ. ‘ÙÔ¼ ŽÎÁÉ È ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˼ ÁμÏÉÂÁÄÏÅÉÄ¼× Ë½ÎÈÓÈ. ➤ §o ÐÒÖÔ¾ÚÖÏ ÐÁÒÁμ¼ËÉÏ (Paramecium) ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÏÙ. ➤ §o ÐÒÖÔ¾ÚÖÏ ÅÙÇ̼ÎÈ (Euglena) ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÅÎ¾× μÁÓÔÉǽÏÙ.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

5.2 ™ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ …»ÊÅÉ×- ËÌÅÉÄÉ¡: ÆÀÌÌÁ, ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ, ÊÀÌÖμÁ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ Å½ÎÁÉ ÂÁÓÉ˼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ. §Á ÆÀÌÌÁ ŽÎÁÉ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ǽÎÅÔÁÉ È ÆÖÔÏÓÀÎÕÅÓÈ ËÁÉ ÇÉm ÁÙÔ¾ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅËÔÅÕÅÉμ»ÎÁ ÓÔÏ ÆÖ× ÔÏÙ ¼ÌÉÏÙ. ­ÒÁ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ μÅ Ô»ÔÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÑÓÔÅ ÎÁ ÔÁ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌ»ÓÏÙÎ ÔÉ× ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÏÙ×. ➤ ™ Ò½ÚÁ ÓÙÇËÒÁÔŽ ¾ÌÏ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÓÔÏ »ÄÁÆÏ× ËÁÉ Ï ÂÌÁÓÔ¾× ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ. ➤ ‹ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ÙСÒØÅÉ ÔÏ ÊÀÌÖμÁ ÐÏÙ, ¾ÐÖ× μ¡ÕÁμÅ, ŽÎÁÉ Ï ÁÇÖÇ¾× ÉÓÔ¾× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ, ¾μÖ× ÔÏ ÊÀÌÖμÁ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. ➤ §Á ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÁÇÖÇÑÎ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÆÔÉÁÇμ»ÎÁ Áо μÉÁ ÏÙÓ½Á ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓËÌÈÒ¼ ËÁÉ ÁÄÉ¡ÂÒÏØÈ. ➤ ‹ÔÁ Ä»ÎÔÒÁ ÏÉ ÁÇÖÇϽ ÔÏÙ ÊÙÌÑμÁÔÏ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ËÀÒÉÏ ÓÙÓÔÁÔÉËÏÀ ÔÏÙ ÊÀÌÏÙ.

179


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ®ØÏÙÎ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÓÔ¼ÒÉÊÈ× ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÏÙ×; ¢ÁÉ, ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ¾ÐÖ× ÔÁ ÂÁËÔ¼ÒÉÁ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÏÉ μÀËÈÔÅ×, »ØÏÙÎ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÐÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÏ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ. §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÔÖÎ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÄÉÁÆ»ÒÅÉ ÓÅ ÓÀÓÔÁÓÈ Áо ÁÙÔ¾ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ. 2. œÅ ÐÏÉÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ; ‚ÉÁ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÄÉ¡ÆÏÒÏÙ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ×, ¾ÐÖ× ÔÁ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ, ÔÉ× ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× ËÁÉ ÔÁ μÁÓÔ½ÇÉÁ. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÐÒÏÓÖÒÉÎ»× ÐÒÏÅËÂÏÌ»× ÔÏÙ ËÙÔÔÁÒÏÐÌ¡ÓμÁÔÏ× ÔÈ×, ÄÈÌÁļ ĽÎÏÙÎ ÇÉÁ ̽ÇÏ ÔÈÎ ÅÎÔÀÐÖÓÈ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ Ð¾ÄÉÁ, ÅÎÑ ÓÔÈÎ ÐÒÁÇμÁÔÉ˾ÔÈÔÁ ÄÅΠŽÎÁÉ. ‘ÙÔ¼ È Ë½ÎÈÓÈ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁμÏÉÂÁÄÏÅÉļ×. §o ÐÒÖÔ¾ÚÖÏ ÐÁÒÁμ¼ËÉÏ (Paramecium) ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× ÐÏÙ ÙСÒØÏÙÎ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÏÙ ËÙÔÔ¡ÒÏÙ ÔÏÙ, ÅÎÑ Ôo ÐÒÖÔ¾ÚÖÏ ÅÙÇ̼ÎÈ (Euglena), ËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÅÎ¾× μÁÓÔÉǽÏÙ. 3. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÓÔÁ ÆÙÔ¡; ®ØÏÙμÅ ¼ÄÈ μ¡ÕÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÆÙÔÉË¡ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ. ‘ÙÔ¾ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ËÁÔ¡ Ë¡ÐÏÉÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ×. —ËÔ¾× ¾μÖ× Áо ÁÙÔ¾, ÔÁ ÆÙÔ¡ Æ»ÒÏÙÎ ÔÏ ÊÀÌÖμÁ, ÐÏÙ ÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÁÇÖÇÑÎ ÔÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÓËÌÈÒ¼ ËÁÉ ÁÄÉ¡ÂÒÏØÈ ÏÙÓ½Á. §Ï ÊÀÌÖμÁ ÐÁÒ»ØÅÉ ÓÔÏ ÆÙÔ¾ ÔÈÎ ÁÎÁÇËÁ½Á ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÑÓÔÅ ÔÁ ÆÀÌÌÁ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅËÔÅÕÅÉμ»ÎÁ ÓÔÈÎ ÈÌÉÁ˼ ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á.

5.3 ™ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ËÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾×, ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾×, ÐÔ»ÒÙÇÅ×, ÁÅÒÏÄÙÎÁμÉ˾×, ÐÔÅÒÀÇÉÁ, ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾×, ÐÅÒÐÁÔÏÀÎ, »ÒÐÏÙÎ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

180

➤ ‹ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ μÁ× ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÁ ÏÓÔ¡ ËÁÉ ÏÉ μÀÅ×. ¬ÖÒ½× ÁÙÔ¡ ÄÅÎ ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÁμÅ, ÏÀÔÅ ÎÁ ÓÔÁÕÏÀμÅ ¾ÒÕÉÏÉ, ÏÀÔÅ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀμÅ. ¹ÐÖ×


Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× »ÔÓÉ ËÁÉ ¾ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ »ØÏÙÎ ÓËÅÌÅÔ¾ ËÁÉ μÀÅ× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ. ➤ ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÄÀÏ ÅÉÄÑÎ: Á. —ÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾×, ÄÈÌÁļ ÎÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ Â. —ÊÖÓËÅÌÅÔ¾×, ÄÈÌÁļ ÎÁ ËÁÌÀÐÔÅÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÚÑÏÙ.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

➤ ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ : ‘. ÇÉÁ ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× –. ÇÉÁ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ‚. ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ¼ ÔÖÎ ÚÖÔÉËÑÎ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. ƒ. ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÙÇÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ÓÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ. ‡ÏÌÌ¡ ÁÓоÎÄÙÌÁ Æ»ÒÏÙÎ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾ ËÁÉ ÓÔÁ ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ Ï ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾× Å½ÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾× ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×. §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ŽÎÁÉ ÔÁ ÚÑÁ ÐÏÙ Ï ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ× ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ× ÔÖÎ ÓÐÏÎÄÙÌÏÚÑÖÎ ÄÉÁμÏÒÆÑÎÅÔÁÉ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÓÔÏ ÏÐÏ½Ï ÚÏÙÎ ËÁÉ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ, »ÔÓÉ: – §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ, ¾ÐÖ× ÔÁ ÐÔÈΡ, »ØÏÙÎ ÔÁ μÐÒÏÓÔÉΡ ÔÏÙ× ¡ËÒÁ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÁ ÓÅ ÐÔ»ÒÙÇÅ× ËÁÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× »ØÅÉ ÁÅÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÈÎ ÐÔ¼ÓÈ. – ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ »ØÏÙÎ ÔÁ ÐÔÅÒÀÇÉÁ ËÁÉ ÔÁ Ì»ÐÉÁ ËÁÉ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ËÏÌÀμÂÈÓÈ Áо ÔÏ ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×. – §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ¡ËÒÖÎ ÐÏ٠ŽÎÁÉ Ë¡ÕÅÔÁ ÓÔÏ »ÄÁÆÏ×. ®ÔÓÉ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÂÁĽÚÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ÔÒ»ØÏÙÎ. —ÊÁ½ÒÅÓÈ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡, ¾ÐÖ× ÔÁ ƽÄÉÁ, ÐÏÙ »ÒÐÏÙÎ, ÄÈÌÁļ Ó»ÒÎÏÎÔÁÉ ÓÔÏ »ÄÁÆÏ×.

—ÐÅʼÇÈÓÈ ¾ÒÖÎ – —ÔÙμÏÌÏǽÁ : ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾×: »ÎÄÏÎ = ÅÎÔ¾×, ÄÈÌÁļ μ»ÓÁ + ÓËÅÌÅÔ¾×, ÄÈÌ. Ï ÅÓÖÔÅÒÉË¾× ÓËÅÌÅÔ¾×. ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾×: »ÊÖ + ÓËÅÌÅÔ¾×, ÄÈÌÁļ Ï ÅÊÖÔÅÒÉË¾× ÓËÅÌÅÔ¾×. ÁÒÕÒÖÔ¾×: Áо ÔÏ ÁÒØ. Ò¼μÁ ÁÒÕÒ¾Ö -Ñ= ÁÒÕÒÑÎÖ = ÓÙÎÁÒμÏÌÏÇÑ ÔÁ μ»ÌÈ ÅÎ¾× ÓÙξÌÏÙ.

181


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

ÐÔÈξ – ÐÔ¼ÓÈ: (Áо ÔÏ ÁÒØ. ÅÌÌÈÎÉ˾ Ò¼μÁ лÔÏμÁÉ),ÔÏ ÐÔÈξΠ= ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÅÔ¡ÅÉ, Áо ÔÏ ½ÄÉÏ Ò¼μÁ ÐÒÏ»ÒØÅÔÁÉ ËÁÉ È Ì»ÊÈ ÐÔ¼ÓÈ = ÔÏ Ð»ÔÁÇμÁ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ. »ÒÐÖ – ÅÒÐÅÔ¾ (Áо ÔÏ ÁÒØ. ÅÌÌÈÎ. Ò¼μÁ »ÒÐÖ =Ó»ÒÎÏμÁÉ μÅ ÔÈÎ ËÏÉÌÉ¡), ÅÒÐÅÔ¾ = ÚÑÏ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¾ ÐÏÙ »ÒÐÅÉ μÅ ÔÈÎ ËÏÉÌÉ¡. ÁÅÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ: (Áо ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× Á¼Ò + ÄÙÎÁμÉ˾×): ÔÏ ÓؼμÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔ½ÓÔÁÓÈ ÔÏÙ Á»ÒÁ. ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ: (Áо ÔÉ× ÁÒØ. ÅÌÌ. Ì»ÊÅÉ× ÀÄÖÒ = ÎÅÒ¾ + ÄÙÎÁμÉ˾×): ÔÏ ÓؼμÁ ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ ÔÈÎ ÁÎÔ½ÓÔÁÓÈ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ. ¾ÆÉ× (ÏÆÉÏÅÉÄ¼× Ë½ÎÈÓÈ): ÁÒØÁ½Á ÅÌÌÈÎÉ˼ Ì»ÊÈ ÐÏÙ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ÔÏ Æ½ÄÉ, ÏÆÉÏÅÉÄ¼× = Áо ÔÏ ¾ÆÉ× + ŽÄÏ× =¾μÏÉÏ× μŠƽÄÉ, ÏÆÉÏÅÉÄ¼× Ë½ÎÈÓÈ =˽ÎÈÓÈ ¾μÏÉÁ μÅ ÔÏÙ ÆÉÄÉÏÀ. ËÁÒËÉÎÏÅÉļ: Áо ÔÈÎ ÁÒØÁ½Á ÅÌÌÈÎÉ˼ Ì»ÊÈ ËÁÒ˽ÎÏ× +ŽÄÏ×= ¾μÏÉÏ× μÅ ËÁÒ˽ÎÏ ËÁÒ˽ÎÏ×: ÓÔÁ ÁÒØÁ½Á ÅÌÌÈÎÉË¡ ŽÎÁÉ Ï Ë¡ÂÏÙÒÁ×, ÔÏ ÄÅË¡ÐÏÄÏ, ÐÏÙ ÂÁĽÚÅÉ μÉÁ μÐÒÏ× ËÁÉ μÉÁ нÓÖ. *™ Ì»ÊÈ ËÁÒ˽ÎÏ× ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÕÈËÅ ÐÒÑÔÁ Áо ÔÏÎ šÐÐÏËÒ¡ÔÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÔÏÙ ËÁÒ˽ÎÏÙ, ÇÉÁÔ½ ÁÙÔ¼ È ÁÓÕ»ÎÅÉÁ »ØÅÉ ÔÏ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÎÁ μÈÎ μÐÏÒŽ Ï ÉÁÔÒ¾× ÎÁ ÐÒÏÂÌ»ÃÅÉ ÐÖ× ÕÁ ÅÊÅÌÉØÕŽ. ƒÈÌÁļ ÔÈÎ ÐÁÒÏμϽÁÓÅ μÅ ÔÁ ¼μÁÔÁ ÁÙÔÑÎ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ, ÔÖÎ ËÁÒËÉÎÏÅÉÄÑÎ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÒ¾ÂÌÅÐÔÁ.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×. 1. ‡¾ÓÁ ŽÄÈ ÓËÅÌÅÔÑÎ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÄÀÏ ÅÉÄÑÎ, ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾×, ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾×, ÐÏÙ ËÁÌÀÐÔÅÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÚÑÏÙ. ¤ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾×, ¾ÐÖ× ÓÔÁ ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÏÙ×. 2. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ;

182

¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ÇÉÁ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ, ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ¼ ÔÖÎ ÚÖÔÉËÑÎ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ ÓÔÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÙÇÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×.


3. §É ÄÉÁÆÏÒ»× ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ, ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ ËÁÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾;

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

§Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ »ØÏÙÎ ÔÁ μÐÒÏÓÔÉΡ ÔÏÙ× ¡ËÒÁ ÔÏÙ× ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÁ ÓÅ ÐÔ»ÒÙÇÅ× ËÁÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×, »ØÅÉ ÁÅÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÈÎ ÐÔ¼ÓÈ. §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ »ØÏÙÎ ÔÁ ÐÔÅÒÀÇÉÁ ËÁÉ ÔÁ Ì»ÐÉÁ ËÁÉ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ËÏÌÀμÂÈÓÈ Áо ÔÏ ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×. §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ¡ËÒÖÎ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ Ë¡ÕÅÔÁ ÓÔÏ »ÄÁÆÏ×. ®ÔÓÉ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÂÁĽÚÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ÔÒ»ØÏÙÎ. —ÊÁ½ÒÅÓÈ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡, ¾ÐÖ× ÔÁ ƽÄÉÁ ÐÏÙ »ÒÐÏÙÎ, ÄÈÌÁļ Ó»ÒÎÏÎÔÁÉ ÓÔÏ »ÄÁÆÏ×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. œÐÏÒŽ È ÀÄÒÁ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÈÕŽ; ®ØÅÉ ÏμÏɾÔÈÔÅ× È ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÈ× ÀÄÒÁ× μÅ ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ; ™ ÀÄÒÁ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÈÕŽ, ÁÌÌ¡ ÚÅÉ ÐÒÏÓËÏÌÌÈμ»ÎÈ ÓÔÏÎ ÂÙÕ¾. ™ ÀÄÒÁ »ØÅÉ ËÅÒÁ½Å× ÔÉ× ÏÐϽÅ× ËÉÎŽ ÇÉÁ ÎÁ ÓÙÌÌ¡ÂÅÉ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÈ×. §Ï ÓÑμÁ ÔÈ× ÀÄÒÁ× ÓÔÈÒ½ÚÅÔÁÉ ÔÅÎÔÖμ»ÎÏ Ø¡ÒÈ ÓÔÁ ÅÓÖÔÅÒÉË¡ ÔÏÙ ÙÇÒ¡. ‹ËÅÆÔŽÔÅ, ¾ÔÉ »ÎÁ μÐÁ̾ÎÉ ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÉÓÏÇÅμ¡ÔÏ μÅ ÎÅÒ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÓÔÈÒÉØÕŽ ËÁÉ ÌÙǽÚÅÉ, ¾μÖ× ÁÎ »ÎÁ μÐÁ̾ÎÉ Å½ÎÁÉ ÇÅμ¡ÔÏ μÅ ÎÅÒ¾, Ô¾ÔÅ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÔÁÕŽ ÔÅÎÔÖμ»ÎÏ. ¹ÔÁÎ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ, Ì»μÅ ¾ÔÉ »ØÅÉ ÙÄÒÏÓÔÁÔÉ˾ ÓËÅÌÅÔ¾. ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ×, »ØÅÉ ËÉ ÁÙÔ¾× ÙÄÒÏÓÔÁÔÉ˾ ÓËÅÌÅÔ¾, ËÁÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÚÑÎÅ× ¼ ÄÁËÔÙ̽ÏÙ×. ›¡ÕÅ ÚÑÎÈ »ØÅÉ Ô»ÓÓÅÒÁ ÚÅÙÇ¡ÒÉÁ ÔÒÉؽÄÉÁ. §Ï ÓÑμÁ ÔÏÙ »ØÅÉ ÄÀÏ ÓÔÒÑμÁÔÁ μÙÑÎ. §Ï ÅÊÖÔÅÒÉ˾, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙËÌÉËÏÀ× μÀÅ× ÇÀÒÖ Áо Ë¡ÕÅ ÚÑÎÈ ËÁÉ ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾, ÐÏÙ »ØÅÉ ÅÐÉμ¼ËÅÉ× μÀÅ× Ë¡ÕÅÔÏÙ× ÓÔÉ× ÚÑÎÅ×. ®ÔÓÉ ËÁÕÑ× ËÉÎŽ ÓÙÎÄÙÁÓμ»ÎÁ ÔÒÉؽÄÉÁ ËÁÉ μÀÅ× μÐÏÒŽ ËÁÉ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ. ¤ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ È ÀÄÒÁ »ØÏÙÎ ÙÄÒÏÓÔÁÔÉ˾ ÓËÅÌÅÔ¾, ¾μÖ× Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Áо ÔÈÎ ÀÄÒÁ, ÄɾÔÉ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ. 2. §É ÄÉÁÆÏÒ»× ËÁÉ ÔÉ ÏμÏɾÔÈÔÅ× »ØÅÉ ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ μÅ ÔÏ μÀÄÉ (ĽÕÙÒÏ) ÓÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÓÔ¼ÒÉÊÈ×; §Ï μÀÄÉ ËÁÉ ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ Å½ÎÁÉ ËÁÉ ÔÁ ÄÀÏ ÁÓоÎÄÙÌÁ ¾μÖ×, ¾ÐÖ×

183


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

»ØÏÙμÅ ¼ÄÈ μ¡ÕÅÉ, »ØÏÙÎ ÁÒËÅÔ»× ÄÉÁÆÏÒ»× ÓÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ËÁÉ ÓÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. —нÓÈ× ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÇÉÁÔ½ ÔÁ μÀÄÉÁ ÚÏÙÎ ÐÒÏÓËÏÌÌÈμ»ÎÁ ÓÅ ÂÒ¡ØÏÙ×, ÅÎÑ ÔÁ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉÁ μÐÏÒÏÀÎ ËÁÉ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ. §Á μÀÄÉÁ »ØÏÙÎ μ½Á μÙÛ˼ ÐÒÏÅËÂÏ̼, ÄÈÌÁļ »ÎÁÎ μÙ ÐÏÙ μÏÉ¡ÚÅÉ μŠоÄÉ, ÐÏÙ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÎÁ ÐÒÏÓËÏÌÌÈÕÏÀÎ ÓÔÏÙ× ÂÒ¡ØÏÙ×. §Ï оÄÉ ÅËËÒ½ÎÅÉ ÏÙÓ½Å×, ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÌÅÐÔ»× ËÁÉ ÓËÌÈÒ»× ËÌÖÓÔ»×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÂÀÓÓÏ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ μÀÄÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÔÈÒÉØÕŽ ÓÔÏÙ× ÂÒ¡ØÏÙ×. §Ï ÓÑμÁ ÔÏÙ ÓÁÌÉÇËÁÒÉÏÀ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ, ÔÏÎ ÓÐÌÁØÎÉ˾ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ Ë»ÌÙÆÏ×, ËÁÉ ÔÏ Ð¾ÄÉ ÔÏ ÏÐÏ½Ï Å½ÎÁÉ μÙÑÄÅ× ËÁÉ ÂÏÈÕ¡ ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ÎÁ »ÒÐÅÉ, ÄÈÌÁļ ÎÁ Ó»ÒÎÅÔÁÉ. 3. ‡ÏÉÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾; ‡Ñ× ËÁÔÁÆ»ÒÎÏÙÎ ÔÁ ÚÑÁ ÁÙÔ¡ ÎÁ ËÉÎÈÕÏÀÎ; œÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓËÌÈÒ¾ ÁÙÔ¾ ÐÅÒ½ÂÌÈμÁ; §Á ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ ŽÎÁÉ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾ ËÉ ÁÒÕÒÖÔ¡ оÄÉÁ. ‹ÔÈÎ ËÁÔÈÇÏÒ½Á ÁÙԼΠÁμËÏÙÎ ÔÁ ËÁÒËÉÎÏÅÉļ ¾ÐÖ× Ï Ë¡ÂÏÙÒÁ×, È ËÁÒÁ½ÄÁ, Ï ÁÓÔÁ˾×, ÔÁ μÙÒÉ¡ÐÏÄÁ ¾ÐÖ× È ÓÁÒÁÎÔÁÐÏÄÁÒÏÀÓÁ, ÔÁ »ÎÔÏμÁ ¾ÐÖ× È μ»ÌÉÓÓÁ, ÔÏ ËÏÙÎÏÀÐÉ, È ÁËÒ½ÄÁ, ÔÁ ÁÒÁØÎÏÅÉļ ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È ÁÒ¡ØÎÈ ËÁÉ ÔÏ ÔÓÉμÐÏÀÒÉ. §Á ËÏÉΡ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÏÉ ÐÁÒÁСÎÖ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÁμËÏÙÎ ÓÔÁ ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ ŽÎÁÉ, Ï ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾×, ÔÁ ÁÒÕÒÖÔ¡ оÄÉÁ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ 6, 8, 10, μ»ØÒÉ ËÁÉ 40. §Ï ÓÑμÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ØÖÒÉÓμ»ÎÏ ÓÅ ÚÑÎÅ× ËÁÉ ÇÉÁ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ μÅμÂÒÁÎÑÄÈ ÆÔÅÒ¡. ™ μ»ÌÉÓÓÁ »ØÅÉ ÄÀÏ ÚÅÀÇÈ ÆÔÅÒÑÎ ËÁÉ 3 ÚÅÀÇÈ ÐÏÄÉÑÎ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¡ ËÁÉ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ μÅÔÁ˽ÎÈÓÈ ÔÈ×. ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× μÅÒÉË¡ ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ, ¾ÔÁÎ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ, ÁÐÏ¡ÌÌÏÙÎ ÔÏ ÐÁÌɾ ÐÅÒ½ÂÌÈμÁ, ÔÏÎ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾ ËÁÉ ÆÔÉ¡ØÎÏÙΠλÏ. ‹ÔÈ Æ¡ÓÈ ÁÙÔ¼ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÙ¡ÌÖÔÏÉ ÓÔÏÙ× ÅØÕÒÏÀ× ËÁÉ ÓÙØΡ ËÒÀÂÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÙÔÏÀÎ. §Ï ÆÁÉξμÅÎÏ ÁÙÔ¾ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ »ËÄÙÓÈ. 4. §É ŽÄÏÙ× ÓËÅÌÅÔ¾ »ØÏÙÎ ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÉÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏÙ× ÇÎÑÒÉÓμÁ; §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ »ØÏÙÎ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾ ËÁÉ ÔÏ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ¾ÔÉ Æ»ÒÏÙÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. 5. §É ŽÄÏÙ× ÓËÅÌÅÔ¾ »ØÏÙÎ ÔÁ áÒÉÁ; œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ;

184


§Á áÒÉÁ »ØÏÙÎ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ Ø¾ÎÄÒÉÎÏ×, ¾ÐÖ× ÔÏÙ ËÁÒØÁÒ½Á, ¼ ÏÓÔ»ÉÎÏ×. ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ËÁÉ ÔÁ μÉËÒ¡ ÏÓÔ¡ ÔÏÙ ËÅÆÁÌÉÏÀ. ‹ÔÁ ÐÔÅÒÀÇÉÁ »ØÏÙÎ μÉËÒ»× ÏÓÔ»ÉÎÅ× ÁËÔ½ÎÅ× ËÁÉ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÐÌÅÙÒÉËÏÀ× ËÙμÁÔÉÓμÏÀ× ÔÏÙ ËÏÒμÏÀ ËÁÉ ÔÈ× ÏÙÒ¡×.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

6. ‡ÏÉÁ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ ÔÏÙ ÂÁÔÒ¡ØÏÙ ; ¤ ¡ÔÒÁØÏ× »ØÅÉ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ËÁÉ ¡ËÒÁ ÐÏÙ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÏÙÎ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ËÁÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡. ®ØÅÉ Ô»ÓÓÅÒÁ ¡ËÒÁ, ÔÁ ÄÀÏ μÐÒÏÓÔÉΡ ¾μÖ× Å½ÎÁÉ μÉËÒ¾ÔÅÒÁ Áо ÁÙÔ¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ Ð½ÓÖ ËÁÉ »ØÏÙÎ Ô»ÓÓÅÒÁ Ä¡ËÔÙÌÁ .§Á нÓÖ ¡ËÒÁ ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ËÁÉ »ØÏÙΠлÎÔÅ Ä¡ËÔÙÌÁ ÐÏÙ ÅÎÑÎÏÎÔÁÉ μÅ μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÐÏÙ ÔÏÎ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÓÔÈÎ ËÏÌÀμÂÈÓÈ. §Á нÓÖ Ð¾ÄÉÁ ÅÐÅÉļ ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ÔÏÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ Ë¡ÎÅÉ ¡ÌμÁÔÁ ËÁÉ ÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÓÔÈÎ ÊÈÒ¡. 7. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÔÁ ƽÄÉÁ; ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ ÔÏÙ×; §Á ƽÄÉÁ ŽÎÁÉ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ¡ËÒÁ, ÁÌÌ¡ »ÒÐÏÙÎ ÓÔÈÎ ÇÈ μÅ ÔÈÎ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˼ ÏÆÉÏÅÉļ ˽ÎÈÓÈ. ›ÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÐÌÅÙÒÉËÏÀ× ËÙμÁÔÉÓμÏÀ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÏÙ× ËÁÉ Óm ÁÙÔ¾ ÂÏÈÕ¡ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÔÏÙ× ÓÔ¼ÌÈ ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÐÅÒ½ÐÏÙ 200 ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×. 8. ‡Ñ× ËÁÔÁÆ»ÒÎÏÙÎ ÔÁ ÐÔÈΡ ËÁÉ ÐÅÔÏÀÎ; ‡ÏÉÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ »ØÅÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ× ÐÏÙ ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ ÐÔ¼ÓÈ; ‹ÔÁ ÐÔÈΡ ÔÁ ÄÀÏ μÐÒÏÓÔÉΡ ¡ËÒÁ ŽÎÁÉ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÁ ÓÅ ÐÔ»ÒÙÇÅ×. ‹ÔÏ ÓÔ»ÒÎÏ ÐÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÇÅÒϽ μÀÅ× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÈ× ÐÔ¼ÓÈ×. ¤ ÙоÌÏÉÐÏ× ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÖÎ ÐÔÈÎÑΠŽÎÁÉ ÅÌÁÆÒÀ× ÇÉÁÔ½ Æ»ÒÅÉ ÁÅÒÏƾÒÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ÄÈÌÁļ »ØÅÉ ÏÓÔ¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ËÏÀÆÉÁ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ×. ‘ÙÔ¾ ÔÁ Ë¡ÎÅÉ ÐÉÏ ÅÌÁÆÒ¡ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ. ‘˾μÈ ÏÉ ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ, Ë¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ÅÌÁÆÒÀÔÅÒÏ ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ×. 9. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡; §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡ »ØÏÙÎ ÏÓÔ»ÉÎÏ ÓËÅÌÅÔ¾ μÅ Ô»ÓÓÅÒÁ ¡ËÒÁ. §Ï μÙÛ˾ ÔÏÙ× ÓÀÓÔÈμÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀÐÌÏËÏ ËÁÕÑ× ÏÉ μÀÅ× ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ØÁÌÁÒÑÎÏÙÎ ËÁÉ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÏ ÎÁ ǽÎÏÙÎ ÐÏÌÌ»× ËÉμÓÅÉ×.

185


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÁÙÔÏÀ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: š šš ‘μÏÉ¡ÄÁ ŸÅÙÄÏоÄÉÁ —ÙÇ̼ÎÈ œÁÓÔ½ÇÉÏ ‡ÁÒÁμ¼ËÉÏ –ÌÅÆÁÒ½ÄÅ× 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹), ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»×, ¼ μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…), ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: Á. §Á ÆÙÔ¡ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÓÔ¼ÒÉÊÈ×. Â. ¹ÌÏÉ ÏÉ ÚÖÉËϽ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÈÕÏÀÎ. Ç. œÉËÒÏÏÒÇÁÎÉÓμϽ ¾ÐÖ× È ÁμÏÉ¡ÄÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈ ÓÀÌÌÈÃÈ ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ×. ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ‹ , Â. … , Ç .‹ 3. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÔÈ ÆÒ¡ÓÈ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘. ™ μ»ÌÉÓÓÁ ŽÎÁÉ »ÎÔÏμÏ ÐÏÙ: Á. »ØÅÉ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ Â. μÐÏÒŽ ÎÁ ËÏÌÙμСÅÉ Ç. ÐÅÔ¡ÅÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ μÅμÂÒÁÎÖÄÑÎ ÆÔÅÒÑÎ Ä. ÔÏ ÓÑμÁ ÔÈ× »ØÅÉ ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ –. ™ Ç¡ÔÁ »ØÅÉ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾ Ï ÏÐϽÏ×: Á. ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ Â. ÄÉÁÔÈÒŽ ÔÏ ÓؼμÁ ÔÏÙ ÓÑμÁÔ¾× ÔÈ× Ç. ÓÙμ¡ÌÌÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ Ä. Ë¡ÎÅÉ ¾ÓÁ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÁ Á,  ËÁÉ Ç ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. Ç ,–. Ä . 4. ‹Å ÔÉ ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ ÔÏ ÊÀÌÖμÁ ÓÔÁ ÆÙÔ¡; §Ï ÊÀÌÖμÁ, ØÒÈÓÉμÅÀÅÉ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ, ÁÌÌ¡ ÅÊÙÐÈÒÅÔŽ ËÁÉ ÔÈ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ, ÇÉÁÔ½ ÏÉ ÁÇÖÇϽ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо μ½Á ÓËÌÈÒ¼ ËÁÉ ÁÄÉ¡ÂÒÏØÈ ÏÙÓ½Á.

186

5. ¢Á ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ μÉÁ Ë¡μÐÉÁ ËÁÕÑ× μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ μÅ ÔÏÎ ÏÐÏ½Ï ËÉÎŽÔÁÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÈ×: ™ Ë¡μÐÉÁ Æ»ÒÅÉ ÅÇË¡ÒÓÉÏÙ× ËÁÉ Ë¡ÕÅÔÏÙ× μÀÅ× ÏÉ ÏÐϽÏÉ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ØÁÌÁÒÑÎÏÙÎ ËÁÉ »ÔÓÉ È Ë¡μÐÉÁ »ÒÐÅÉ.


KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

š. ¢Á ÅÐÉÌ»ÊÅÉ× ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁСÎÔÈÓÈ: 1. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ: Á. μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ μÅ μÁÓÔ½ÇÉÏ Â. μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÂÌÅÆÁÒ½ÄÅ× Ç. μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ μÅ ÃÅÙÄÏоÄÉÁ Ä. ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ ËÁÕ¾ÌÏÙ. 2. §Á ÆÙÔ¡ ÓÔÈÒ½ÚÏÎÔÁÉ: Á. Ø¡ÒÈ ÓÔÏ ÊÀÌÖμÁ Â. Ø¡ÒÈ ÓÔÏ ÆÌϽÖμÁ Ç. ÓÔÈÎ Ò½ÚÁ ÔÏÙ× Ä. Ø¡ÒÈ ÓÔÏÎ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾ ÔÏÙ× 3. §Ï ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÔÖÎ ÂÁËÔÈÒ½ÖÎ ËÁÉ ÔÖÎ μÙ˼ÔÖÎ: Á. ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÙÔÔÁÒ½ÎÈ Â. »ØÅÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˼ ØÈμÉ˼ ÓÀÓÔÁÓÈ Áо ÔÏ ËÙÔÔÁÒÉ˾ ÔϽØÖμÁ ÔÖÎ ÆÙÔÉËÑÎ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ Ç. ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÔÏÙ× Ä. ¾ÌÁ ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ 4. ¤ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾×: Á. ÙСÒØÅÉ ÓÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ Â. ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ Ç. ÙСÒØÅÉ ËÁÉ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ Ä. ÂÏÈÕ¡ ÓÔÈÎ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÈ× ÙÇÒÁÓ½Á× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ÔÖÎ ÚÑÖÎ. šš. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÉ× ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× μÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÆÒ¡ÓÅÉ×: 1. ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ×, 2. ÀÄÒÁ, 3. ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, 4. μ»ÌÉÓÓÁ, 5. ĽÕÙÒÁ, 6. ÐÔÈξ, 7. ¡ÔÒÁØÏ× Á. μÙÑÄÅ× Ð¾ÄÉ ÐÏÙ ÔÏ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ »ÒÐÅÉ Â. ÔÁ нÓÖ Ð¾ÄÉÁ ŽÎÁÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÁ ËÁÉ ÉÓØÙÒ¡ ÇÉÁ ¡ÌμÁÔÁ ËÁÉ ÔÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÅÎÑÎÏÎÔÁÉ μÅ μÅμÂÒ¡ÎÈ Ç. μÀÅ× ËÁÉ ÔÒÉؽÄÉÁ Ä. 2 ÚÅÀÇÈ μÅμÂÒÁÎÖÄÑÎ ÆÔÅÒÑÎ ËÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¡ оÄÉÁ Å. оÄÉ ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÅÉ ÏÙÓ½Å× ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓËÏÌÌÈÕŽ ÓÅ ÂÒ¡ØÏÙ× ÓÔ. ÙÄÒÏÓÔÁÔÉË¾× ÓËÅÌÅÔ¾×. Ú. ÔÁ ¡ÎÖ ¡ËÒÁ ŽÎÁÉ ÐÔ»ÒÙÇÅ× ËÁÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× Å½ÎÁÉ ÅÌÁÆÒÀ× ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ ÁÅÒÏƾÒÁ ÏÓÔ¡. ššš. §É ÄÉÁÆÏÒÏÐÏɼÓÅÉ× ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÅÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ÅÎ¾× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ËÁÉ ÅÎ¾× ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÏ ÎÅÒ¾;

187


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ š. 1.Ç, 2.Á, 3.Â, 4.Ä šš. 1Ç, 2ÓÔ, 3 Á, 4Ä, 5 Å, 6Ú, 7Â. ššš. §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ, ¾ÐÖ× ÔÁ ÐÔÈΡ »ØÏÙÎ ÔÁ μÐÒÏÓÔÉΡ ÔÏÙ× ¡ËÒÁ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÁ ÓÅ ÐÔ»ÒÙÇÅ× ËÁÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×, »ØÅÉ ÁÅÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÈÎ ÐÔ¼ÓÈ. §Á ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÏ ÎÅÒ¾ »ØÏÙÎ ÔÁ ÐÔÅÒÀÇÉÁ ËÁÉ ÔÁ Ì»ÐÉÁ ËÁÉ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ËÏÌÀμÂÈÓÈ Áо ÔÏ ÙÄÒÏÄÙÎÁμÉ˾ ÓؼμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×.

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. ‹ÙØΡ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÁÉ ¾ÔÉ È ÀÄÒÁ »ØÅÉ ÙÄÒÏÓÔÁÔÉ˾ ÓËÅÌÅÔ¾. ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× Áо ÂÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉË»× ËÁÉ ¡ÌÌÅ× ÐÈÇ»× ËÁÉ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ »ÎÁ ËŽμÅÎÏ ÐÏÙ ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÆÅÉ ÁÙԾΠÔÏÎ ÓËÅÌÅÔ¾. ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÈÎ ÅÒÇÁÓ½Á ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ. §Ï ÓÑμÁ ÔÈ× ÀÄÒÁ× ÓÔÈÒ½ÚÅÔÁÉ ÔÅÎÔÖμ»ÎÏ Ø¡ÒÈ ÓÔÁ ÅÓÖÔÅÒÉË¡ ÔÏÙ ÙÇÒ¡. ‹ËÅÆÔŽÔÅ, ¾ÔÉ »ÎÁ μÐÁ̾ÎÉ ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÉÓÏÇÅμ¡ÔÏ μÅ ÎÅÒ¾ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÓÔÈÒÉØÕŽ ËÁÉ ÌÙǽÚÅÉ, ¾μÖ× ÁÎ »ÎÁ μÐÁ̾ÎÉ Å½ÎÁÉ ÇÅμ¡ÔÏ μÅ ÎÅÒ¾, Ô¾ÔÅ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÔÁÕŽ ÔÅÎÔÖμ»ÎÏ. ¹ÔÁÎ »ÎÁ× ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ, Ì»μÅ ¾ÔÉ »ØÅÉ ÙÄÒÏÓÔÁÔÉ˾ ÓËÅÌÅÔ¾. 2. ¤ÒÉÓμ»ÎÁ ŽÄÈ ÐÔÈÎÑÎ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÈÎ ÐÁÔÒ½ÄÁ μÁ× ÓÙØΡ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÏμÁÄÉË¡ ËÁÉ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÏÙÎ ÓÅ ¡ÌÌÁ μ»ÒÈ. ¢Á Ë¡ÎÅÔÅ μÉÁ μÉËÒ¼ »ÒÅÙÎÁ μÅ ÓËÏо ÎÁ ËÁÔÁÇÒ¡ÃÅÔÅ μÅÒÉË¡ Áо ÁÙÔ¡ ÔÁ ŽÄÈ. ¢Á ÁÎÁËÁÌÀÃÅÔÅ ÓÅ ÐÏÉÏÙ× Ô¾ÐÏÙ× ÐÈÇÁ½ÎÏÙÎ, ÇÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÏÙÎ ËÁÉ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ »ÎÁ μÉËÒ¾ ¡ÒÕÒÏ ÇÉÁ ÔÁ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉË¡ ÐÔÈΡ. œÐÏÒŽÔÅ ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÓÔŽÌÅÔÅ ÔÏ ¡ÒÕÒÏ ÁÙÔ¾ ÓÔÈÎ ÅÆÈμÅÒ½ÄÁ ÇÉÁ ÎÁ ÅÎÈμÅÒÖÕÏÀÎ ÓØÅÔÉË¡ ÏÉ ÓÙμÐÏ̽ÔÅ× ÓÁ×. ƒÀÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÈÎ μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ¹ÐÖ× ¼ÄÈ μ¡ÕÁμÅ ÓÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÅÆ¡ÌÁÉÏ ÁÙÔÏÀ ÔÏÙ μÁÕ¼μÁÔÏ× È μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑΠŽÎÁÉ μÉÁ ÐÒÏÓÁÒμÏǼ ÐÏÙ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÓÔÁ

188

* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.


ÐÏÙÌÉ¡ ÎÁ ÅËμÅÔÁÌÌÅÀÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ̽ÇÏ ËÁÉÒ¾ ÔÉ× ÅÙÎÏÛË»× ËÌÉμÁÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ÔÈ× ÅÀËÒÁÔÈ× ÚÑÎÈ×, μÅ ÓËÏо ÎÁ ËÁÔÁÆ»ÒÏÙÎ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ ËÁÉ ÎÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÓÏÙÎ ÔÈÎ ÄÉÁÉÑÎÉÓÈ ÔÏ٠ŽÄÏÙ×. ¹ÓÏ ÂÏÒÅɾÔÅÒÁ ÐÈÇÁ½ÎÏÙμÅ ÓÔÈÎ —ÙÒÑÐÈ Ô¾ÓÏ ÐÉÏ ÂÁÒÀ× Å½ÎÁÉ Ï ØÅÉμÑÎÁ×, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ËÁÉ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ÐÏÙ ÆÖÌÉ¡ÚÏÙÎ ÅËŽ, ÔÏ ÆÕÉξÐÖÒÏ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÏÙÎ ÎÏÔɾÔÅÒÁ. §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÆÅÀÇÏÙÎ ÐÒÏ× ÔÈÎ ‘ÆÒÉ˼ ËÁÉ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÏÙΠнÓÖ ÔÈÎ ¡ÎÏÉÊÈ. ™ μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ »ÎÁ ÄÀÓËÏÌÏ ËÁÉ μÁËÒÀ ÔÁʽÄÉ Ð¡ÎÖ Áо ÔÈÎ œÅÓ¾ÇÅÉÏ Õ¡ÌÁÓÓÁ ËÁÉ ÔÈÎ »ÒÈμÏ ÔÈ× ‹ÁØ¡ÒÁ×. ‘ÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÄÀÏ ÓÈμŽÁ ÔÈ× ÄÉÁÄÒÏμ¼× ÐÏÙ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÔÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙÎ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÔÁ ÄÙÓËÏ̾ÔÅÒÁ, ÇÉÁÔ½ ÏÀÔÅ ÔÒÏƼ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÂÒÏÙÎ, ÏÀÔÅ ØÑÒÏ ÇÉÁ ÎÁ ÊÅËÏÙÒÁÓÔÏÀÎ. ‚Ém ÁÙÔ¾ ÓÅ Ë¡ÕÅ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉ˼ ÐÅÒ½ÏÄÏ ÐÏÌÌ¡ ÐÏÙÌÉ¡ Ø¡ÎÏÎÔÁÉ, ÅÊÁÉÔ½Á× ÔÈ× ËÏÀÒÁÓÈ×, ÔÈ× ËÁËÏËÁÉÒ½Á× ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÉËÒÁÔŽ ÓÔÈ ÄÉÁÄÒÏμ¼, ¼ Á˾μÈ ËÁÉ ÅÐÅÉļ Ë¡ÐÏÉÁ Áо ÁÙÔ¡ Ø¡ÎÏÙÎ ÔÏÎ ÐÒÏÓÁÎÁÔÏÌÉÓμ¾ ÔÏÙ×.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

›É ¾μÖ× ÁʽÚÅÉ ÔÏΠ˾ÐÏ… ™ μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ÁʽÚÅÉ ÔÏΠ˾ÐÏ ÇÉÁÔ½ ÏÉ ÁÐÑÌÅÉÅ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡, ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÌÉǾÔÅÒÅ× Áо ÅËŽÎÅ× ÐÏÙ ÕÁ ŽØÁÎ, ÁÎ ÄÉÁØŽμÁÚÁÎ ÓÔÈÎ —ÙÒÑÐÈ. ‘˾μÈ, È ÅÐÉÔÙØ¼× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˼ ÐÅÒ½ÏÄÏ× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ, ŽÎÁÉ »ÎÁ ÐÒ¾ÓÕÅÔÏ ¾ÆÅÌÏ×. ›ÁÕÑ× È œÅÓ¾ÇÅÉÏ× ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÔÁÉ ÓÔÈ ÄÉÁÄÒÏμ¼ ÔÏÙ×, ÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÇÉÁ ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ÐÏÙÌÉ¡ »ÎÁÎ ÅÎÄÉ¡μÅÓÏ ÓÔÁÕμ¾. ‹ÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ ÂÒ½ÓËÏÙÎ ÁÓÆÁÌÅ½× ÔÏÐÏÕÅÓ½Å× ÎÁ ÊÅËÏÙÒÁÓÔÏÀÎ ËÁÉ ÁÒËÅÔ¼ ÔÒÏƼ. ¹ÌÏÉ ÖÆÅÌÏÀÎÔÁÉ… §Ï ¾ÆÅÌÏ× Áо ÔÈÎ ÐÁÒÏÙÓ½Á ÔÖÎ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉËÑÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ ŽÎÁÉ ÁμƽÄÒÏμÏ, ÄÈÌÁļ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ËÁÉ ÇÉÁ ÔÏÙ× ËÁÔϽËÏÙ× ÔÈ× ÐÅÒÉÏؼ×. ¬ÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÁÐÏÔÅÌŽ μ½Á ÉÓÔÏÒ½Á Áо ÔÁ ÁÒØŽÁ ÔÈ× œÏÎ¼× œÅǽÓÔÈ× …ÁÀÒÁ× ÔÏÙ ‘ǽÏÙ ¹ÒÏÙ×, (ÔÏÎ 11Ï ÁÉÑÎÁ), ÐÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÅÉ ¾ÔÉ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÁËÒ½ÄÅ× ËÁÔ»ÔÒÖÇÁÎ ÔÉ× ËÁÌÌÉ»ÒÇÅÉÅ× ÓÔÏ ÎÈÓ½ ÔÏÙ ‘‘È-‹ÔÒ¡ÔÈ ÓÔÏ –¾ÒÅÉÏ ‘ÉÇÁ½Ï. ™ ËÁÔÁÓÔÒÏƼ ÕÁ ¼ÔÁÎ ÏÌÏËÌÈÒÖÔÉ˼ ÁÎ ÄÅÎ ÅμÆÁÎÉÚ¾ÎÔÏÙÓÁÎ μÅÇ¡ÌÁ ËÏСÄÉÁ ÅÎ¾× Å½ÄÏÙ× ÐÏÙÌÉÏÀ, ÔÈ× ‹ÅÌÅÙ˽ÄÏ×, ÐÏÙ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÅ ÔÉ× ÁËÒ½ÄÅ×, ËÁÉ ÓÁÎ ÕÁÀμÁ ÁÐÏľÕÈËÅ ÓÔÏÎ ­ÇÉÏ ‘ÕÁΡÓÉÏ. ™ ‹ÅÌÅÙË½× ÅÐÉÓË»ÐÔÅÔÁÉ μ»ØÒÉ Ó¼μÅÒÁ ÔÏ ‘ÉÇÁ½Ï ËÁÉ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ‘ÇÉÏÐÏÀÌÉ (ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á Sturnus roseus). ‡ÅÒΡ ÔÏÎ ØÅÉμÑÎÁ ÓÔÈÎ šÎĽÁ ËÁÉ ÔÏ ËÁÌÏËÁ½ÒÉ ÆÔ¡ÎÅÉ μ»ØÒÉ ÔÉ× ÓÔ»ÐÅ× ÇÀÒÖ Áо ÔÈ œÁÀÒÈ „¡ÌÁÓÓÁ. ›ÁÔ¡ ËÁÉÒÏÀ× ÅμÆÁνÚÅÔÁÉ ÄÙÔÉ˾ÔÅÒÁ ÓÅ μÅÇ¡ÌÁ ËÏСÄÉÁ, ÆÖÌÉ¡ÚÏÎÔÁ× ¾ÐÏÙ ÂÒÅÉ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× ÓÙÎÕ¼ËÅ×.

189


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

œÅÒÉË¡ ŽÄÈ ÐÏÙ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÏÙÎ ¤ …ÅÙËÏÐÅÌÁÒǾ×, (ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á Ciconia ciconia) ŽÎÁÉ »ÎÁ μÅÇ¡ÌÏ ÐÏÙ̽ ÐÏÙ ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÓÀμÂÏÌÏ ÔÈ× ÆÉ̽Á× ÁΡμÅÓÁ ÓÅ ÚÑÁ ËÁÉ ÁÎÕÒÑÐÏÙ×. §ÏÎ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÅ ËÁÌÌÉÅÒÇÈμ»ÎÅ× ÐÅÒÉÏØ»×, ÅÎÑ Ë¡ÎÅÉ μÅÇ¡ÌÅ× ÆÖÌÉ»× Ð¡ÎÖ ÓÅ ÅËËÌÈÓ½Å×, ÓÅ ÃÈÌ¡ ËÔ½ÒÉÁ, ÓÅ ËÏ̾ÎÅ× ÔÈ× ƒ—™, ÓÅ μÅÇ¡ÌÁ Ä»ÎÔÒÁ μ»ÓÁ ¼ ÇÀÒÖ Áо ØÖÒÉ¡. ¤É ÌÅÙËÏÐÅÌÁÒÇϽ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÏÙÎ ÓÔÈÎ ‘ÆÒÉ˼ ÓÅ μÅÇ¡ÌÁ Óμ¼ÎÈ. ¤ ÐÌÈÕÙÓμ¾× ÔÏÙ× μÅÉÑÎÅÔÁÉ Ì¾ÇÖ ÔÈ× ÈÌÅËÔÒÏÐÌÈʽÁ× ÐÏÙ ÐÁÕÁ½ÎÏÙÎ ÇÉÁÔ½ ÓÙØΡ Ë¡ÕÏÎÔÁÉ Ð¡ÎÖ ÓÅ ÈÌÅËÔÒÏƾÒÁ ËÁÌÑÄÉÁ. §Ï ‹ÔÁÙÒÏØÅ̽ÄÏÎÏ, (ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á Hirundo rustica) ŽÎÁÉ »ÎÁ ŽÄÏ× ØÅÌÉÄÏÎÉÏÀ, ÇÎÖÓÔ¾ ÓÅ ¾ÌÏÙ×, ËÁÕÑ× ØÔ½ÚÅÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË»× ÆÖÌÉ»× Áо Ì¡ÓÐÈ ÓÅ ËÔ½ÒÉÁ. —½ÎÁÉ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉ˾ ËÁÉ ÓÙμÂÏ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÒÏƼ Ë¡ÕÅ ¡ÎÏÉÊÈ×. §Ò»ÆÅÔÁÉ μÅ »ÎÔÏμÁ ËÁÉ ÚÅÉ ÓÅ ËÁÔÏÉËÈμ»ÎÅ× ÐÅÒÉÏØ»×. ™ –ÁÌËÁÎÏÔÓÉËÌÉÔ¡ÒÁ ¼ ÄÒÙÏËÏÌ¡ÐÔÈ× (ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á: Dendroscopus syriacus) ÆÉÌÏÊÅÎŽÔÁÉ ÓÔÈÎ —ÌÌ¡ÄÁ, μÁÚ½ ËÁÉ μÅ μÅÒÉË¡ Á˾μÈ Å½ÄÈ ÄÒÙÏËÏÌÁÐÔÑÎ ÐÏÙ ÚÏÙÎ ÓÔÈÎ —ÙÒÑÐÈ. ¹ÐÖ× ÆÁ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÈ×, ÔÈÎ ÓÙÎÁÎÔ¡μÅ ÓÅ μÅÇ¡ÌÏÙ× ÐÌÈÕÙÓμÏÀ× ÓÔÈÎ –ÁÌËÁÎÉ˼ ØÅÒÓ¾ÎÈÓÏ, ÅÎÑ ÓÔÈÎ —ÌÌ¡ÄÁ ËÁÉ ÓÔÈÎ §ÏÙÒ˽Á ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ μ»ÒÏ× ÔÏÙ ÐÌÈÕÙÓμÏÀ ÔÈ×. „Á ÔÈÎ ÓÙÎÁÎÔ¼ÓÏÙμÅ ÓÅ Ä¡ÓÈ, ÌÉ¡ÄÉÁ, ÁÇÒÏÔÉË»× ÐÅÒÉÏØ»× ÔÈ× ™μÁÕ½Á×, ÓÔÈ œÁËÅÄÏνÁ.

190

¤ œÁÙÒÏÐÅÔÒ½ÔÈ×, (ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á Falco eleonorae) ŽÎÁÉ »ÎÁ Áо ÔÁ ŽÄÈ ÇÅÒÁËÉÏÀ ÐÏÙ ËÉÎÄÙÎÅÀÅÉ μÅ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ. ™ —ÌÌ¡ÄÁ ÕÅÖÒŽÔÁÉ Ö× È ÐÉÏ ÓÈμÁÎÔÉ˼ ØÑÒÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÏÙ œÁÙÒÏÐÅÔÒ½ÔÈ, ÁÆÏÀ ÔÏ 75% ÔÏÙ ÐÁÇ˾ÓμÉÏÙ ÐÌÈÕÙÓμÏÀ ÔÏ٠ŽÄÏÙ× ÁÙÔÏÀ, ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ÅÌÌÁÄÉ˾ ØÑÒÏ. §Ï »ÎÁ ÔÒ½ÔÏ Áо ÁÙÔ¾ ÔÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÓÔÉ× ÎÈÓ½ÄÅ× ÔÈ× ›Ò¼ÔÈ× ËÁÉ ÔÏ ÙоÌÏÉÐÏ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÓÔÉ× ÂÒÁØÏÎÈÓ½ÄÅ× ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ. ¤ œÁÙÒÏÐÅÔÒ½ÔÈ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÐÉÏ ÓÈμÁÎÔÉ˾, ÓÅ ÐÁÇ˾ÓμÉÏ ÅнÐÅÄÏ, ŽÄÏ× ÐÏÙ ÆÉÌÏÊÅÎŽ È —ÌÌ¡ÄÁ, ËÁÉ Æ»ÒÅÉ μÅÇ¡ÌÈ ÅÙÕÀÎÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÏÙ. œÅÔÁÎÁÓÔÅÀÅÉ ËÁÉ ÊÅØÅÉμÖÎÉ¡ÚÅÉ ÓÔÈÎ ÁÎÁÔÏÌÉ˼ ‘ÆÒÉ˼, ËÙÒ½Ö× ÓÔÈ œÁÄÁÇÁÓË¡ÒÈ ËÁÉ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÅÉ ÓÔÏ ‘ÉÇÁ½Ï ÔÏÎ ‘ÐÒ½ÌÉÏ. ‹Å ÁÎÔ½ÕÅÓÈ μÅ ÔÁ ¡ÌÌÁ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉË¡ ÐÏÙÌÉ¡ ÄÅÎ ÁÒؽÚÅÉ ÎÁ ÆÖÌÉ¡ÚÅÉ, ÁÌÌ¡ ËÁÕÙÓÔÅÒŽ ËÁÉ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÔÏ ÆÕÉξÐÖÒÏ, ¾ÔÁÎ ÄÉÁÓؽÚÏÙÎ ÔÏ ‘ÉÇÁ½Ï ÔÁ μÉËÒÏÐÏÀÌÉÁ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ ÇÉÁ ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÔÈ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ×. œÅÔÁÎÁÓÔÅÀÅÉ ÁÒǾÔÅÒÁ, ÔÏÎ ¢Ï»μÂÒÉÏ ¼ ƒÅË»μÂÒÉÏ. ™ ØÒ¼ÓÈ ÅÎÔÏμÏËÔ¾ÎÖÎ, ÄÈÌÈÔÈÒ½ÖÎ, ÔÏ ÐÁÒ¡ÎÏμÏ ËÙμÇÉ ËÁÉ È


ÁΡÐÔÙÊÈ, ÓÔÉ× ÐÅÒÉÏØ»× ¾ÐÏÙ Ë¡ÎÅÉ ÔÉ× ÆÖÌÉ»× ÔÏÙ, ÔÏ ÏÄÈÇÏÀÎ ÓÔÈÎ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

¤ ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÐÁÒÅμÂÁ½ÎÅÉ ÓÔÈÎ μÅÔÁΡÓÔÅÙÓÈ ¤É ÁÌÌÁÇ»× ÓÔÏ ÆÙÓÉ˾ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ËÙÒ½Ö× Ì¾ÇÖ ÔÈ× ÐÁÒ»μÂÁÓÈ× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ, μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙÎ ËÁÔÁÓÔÒÏÆÉË»× ÓÙλÐÅÉÅ×, ÇÉÁÔ½ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ÄÅÎ ÐÒÏÌÁÂÁ½ÎÏÙÎ, ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÔÀÊÏÙÎ ¡ÌÌÏÙ× μÈØÁÎÉÓμÏÀ× ÐÒÏÓÁÒμÏÇ¼× ÇÉÁ ÎÁ ÔÉ× ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÏÙÎ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÁÐÏýÌÖÓÈ ÔÈ× ‹Á¡ÎÁ× »ØÅÉ ÓÁÎ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÔÈÎ ÅлËÔÁÓÈ ÔÈ× ÅÒ¼μÏÙ ÐÒÏ× ÔÁ ξÔÉÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÏ ÔÁʽÄÉ ÔÖÎ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉËÑÎ ÐÏÙÌÉÑΠǽÎÅÔÁÉ Á˾μÁ ÐÉÏ ÄÀÓËÏÌÏ. ‚ÉÁ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ØÒ¾ÎÉÁ, ÔÁ μÅÔÁÎÁÓÔÅÙÔÉË¡ ÐÏÙÌÉ¡, ÂÒ½ÓËÏÙÎ ÓÔÁ ÎÈÓÉ¡ ÔÏÙ ‘ÉÇÁ½ÏÙ ÁÓÆÁÌÅ½× ÔÏÐÏÕÅÓ½Å× ÇÉÁ ÎÁ ÊÅËÏÙÒÁÓÔÏÀÎ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÒÏƼ. ‘ÙÔ¾ ÄŽØÎÅÉ Ð¾ÓÏ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ŽÎÁÉ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔ»ÃÏÙμÅ ÔÏÙ× ÄÒ¾μÏÙ× ËÁÉ ÔÁ ÐÅÒ¡ÓμÁÔÁ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ÁÙÔÑÎ ËÁÉ ÎÁ Ë¡ÎÏÙμÅ ÔÏ ÔÁʽÄÉ ÔÏÙ× ÅÙËÏ̾ÔÅÒÏ. ‘о μÁ× ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ ÁÎ ÕÁ ÔÁ ÏÄÈǼÓÏÙμÅ ÓÔÈÎ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ... ›ÁÉ Ë¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ ÄÅÎ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÅÉ ÅÄÑ ËÁÉ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ØÒ¾ÎÉÁ … ™ ËÏÙËÏÙ¡ÇÉÁ »ØÅÉ ÔÈÎ ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ÏÎÏμÁÓ½Á Athene noctua, ÅÐÅÉļ ŽÎÁÉ ÔÏ ÓÀμÂÏÌÏ ÔÈ× ÁÒØÁ½Á× ÕÅ¡× ÔÈ× ÓÏƽÁ×, ÔÈ× ‘ÕÈΡ×. ƒÅÎ μÅÔÁÎÁÓÔÅÀÅÉ, ÅÎÑ Á˾μÁ ËÁÉ Ó¼μÅÒÁ ÚÅÉ ËÁÉ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÈÎ ‘Õ¼ÎÁ, ÓŠ̾ÆÏÙ×, ÂÒ¡ØÏÙ× ËÁÉ ÅÇËÁÔÁÌÅÌÅÉμμ»ÎÁ ËÔ½ÒÉÁ. ‘ÒËÅÔ»× ÆÏÒ»× ËÁÉ ÏÉ ËÏÙËÏÙ¡ÇÉÅ× Ð»ÆÔÏÙÎ ÕÀμÁÔÁ ÔÒÏØÁ½ÖÎ ÁÔÙØÈμ¡ÔÖÎ ! ™ ÁÉÔ½Á ŽÎÁÉ ¾ÔÉ ÔÙÆÌÑÎÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ ÆÑÔÁ ÔÖÎ ÁÙÔÏËÉμÔÖÎ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ËÙÎÈÇÏÀÎ ÐÏÎÔÉËÏÀ× ËÏÎÔ¡ ÓÔÏÙ× ÄÒ¾μÏÙ×. 4. §Ï ËÏÙÎÏÀÐÉ, ÔÏ ÓÐÏÙÒǽÔÉ ËÁÉ È ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ŽÎÁÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ. ®ØÏÙÎ ¾μÖ× ÐÏÌÌ»× ÄÉÁÆÏÒ»× μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×. ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÅÐÉÐÌ»ÏÎ ÓÔÏÉØŽÁ ÇÉÁ ÔÉ× ÄÉÁÆÏÒ»× ÁÙÔ»× ËÁÉ ÎÁ ÓÙÎÔ¡ÊÅÔÅ »ÎÁÎ ËÁÔ¡ÌÏÇÏ. ¢Á ÓÙÇËÒ½ÎÅÔÅ ÔÏÙ× ËÁÔÁ̾ÇÏÙ× ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ ËÁÉ ÎÁ ËÁÔÁ̼ÊÅÔÅ ÓÅ »ÎÁÎ, Ï ÏÐϽÏ× ÕÁ ÓÙÇËÅÎÔÒÑÎÅÉ ¾ÌÅ× ÔÉ× ÄÉÁÆÏÒ»× ÐÏÙ ËÁÔÁÇÒ¡ÃÅÔÅ. ƒÀÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÏ ÓÐÏÙÒǽÔÉ ‹ÔÏ ÓÐÏÙÒǽÔÉ, ¾ÐÖ× ËÁÉ ÓÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ÐÔÈΡ, ÔÁ ÄÀÏ μÐÒÏÓÔÉΡ ¡ËÒÁ ŽÎÁÉ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÁ ÓÅ ÐÔ»ÒÙÇÅ×. ‹ÔÏ ÓÔ»ÒÎÏ ÐÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÇÅÒϽ μÀÅ× ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÈ× ÐÔ¼ÓÈ×. ¤ ÙоÌÏÉÐÏ× ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÖÎ ÐÔÈÎÑΠŽÎÁÉ ÅÌÁÆÒÀ× ÇÉÁÔ½ Æ»ÒÅÉ ÁÅÒÏƾÒÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ÄÈ-

191


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

ÌÁļ »ØÅÉ ÏÓÔ¡ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ËÏÀÆÉÁ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ×. ‘ÙÔ¾ ÔÁ Ë¡ÎÅÉ ÐÉÏ ÅÌÁÆÒ¡ ÔÈÎ ÑÒÁ ÐÏÙ ÐÅÔÏÀÎ. ‘˾μÈ ÏÉ ÁÅÒÏƾÒÏÉ Ó¡ËÏÉ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ, Ë¡ÎÏÙÎ ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ÅÌÁÆÒÀÔÅÒÏ ÓÅ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ¾ÇËÏ ÔÏÙ×.

ƒÀÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ŽÎÁÉ ÔÏ μÏÎÁÄÉ˾ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ÐÏÙ ÐÅÔ¡. œÏÉ¡ÚÅÉ μÅ ÐÏÎÔ½ËÉ ÐÏÙ »ØÅÉ ÆÔÅÒ¡. ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÔÈÎ —ÌÌ¡ÄÁ, ŽÎÁÉ ËÙÒ½Ö× ÅÎÔÏμÏÆ¡ÇÏ×, μÉËÒ¾ÓÖμÈ μÅ μ¼ËÏ× 10-13 оÎÔÏÙ×. ¤É ÎÙØÔÅÒ½ÄÅ× ÐÅÔÏÀÎ ÃÈÌ¡, ÁÌÌ¡ μ¾ÎÏ ÔÈ ÎÀØÔÁ. ˜ÏÙÎ ÓÅ ÓÐÈÌÉ»×, ÓÔÁ ËÏÉÌÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÂÒ¡ØÖÎ, ÔÖÎ Ä»ÎÔÒÖÎ ËÁÉ ÓÅ ÅÇËÁÔÁÌÅÌÅÉμμ»ÎÁ ÓнÔÉÁ. ÖÌÉ¡ÚÏÙÎ ËÒÅμÁÓμ»ÎÅ× ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÐÙËÎ»× Ïμ¡ÄÅ× ÔÖÎ 50-500. ‘ΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ Å½ÄÏ× ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ× ÏÉ ÎÙØÔÅÒ½ÄÅ× ØÖÒ½ÚÏÎÔÁÉ ÓÅ ÅÎÔÏμÏÆ¡ÇÅ×, ÓÁÒËÏÆ¡ÇÅ×, ÆÒÏÙÔÏÆ¡ÇÅ×. ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ »ØÅÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ μ¡ÔÉÁ, »ØÅÉ ¾μÖ× ÏÊÀÔÁÔÈ ÁËϼ. ‘˾μÈ, ÅËлμÐÅÉ ÙÐÅÒ¼ØÏÙ× ÓÅ ÓÙØξÔÈÔÅ× 25 -150KHz, ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÎÔÉÌÈÐÔϽ Áо ÔÏ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÁÙÔ½. ¤É ÙлÒÈØÏÉ ËÔÙÐÏÀÎ ÓÅ »ÎÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ËÁÉ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÏÙÎ Ö× ÈØÑ. ®ÔÓÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏÓÁÎÁÔÏ̽ÚÅÔÁÉ ÓÔÏ ÓËÏÔ¡ÄÉ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÅÉ ÔÁ ÅμоÄÉÁ, ØÖÒ½× ÎÁ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÆÖ×, ÓÔÉ× ÓÐÈÌÉ»× ÐÏÙ ÚÅÉ ËÁÉ ÔÈÎ ÎÀØÔÁ ÐÏ٠áØÎÅÉ ÔÒÏƼ. ‡Ñ× ÐÅÔ¡ È ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ; §Á ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÎÙØÔÅÒ½ÄÖÎ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ Áо ÁÙÔ¡ ÔÖÎ ÐÔÈÎÑÎ. ™ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÖÎ ÆÔÅÒÑÎ ÔÈ× Å½ÎÁÉ μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÅÌÁÓÔÉ˼, ÌÅÐÔ¼, ÇÅμ¡ÔÈ ÎÅÀÒÁ, ÐÏÙ ÙÐÏÓÔÈÒ½ÚÅÔÁÉ Áо ÔÁ Ô»ÓÓÅÒÁ ÅÐÉμÈËÙÓμ»ÎÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÈ× ËÁÉ ÆÔ¡ÎÅÉ μ»ØÒÉ ÔÁ нÓÖ Ð¾ÄÉÁ. §Ï ÐÒÑÔÏ Ä¡ËÔÙÌÏ Å½ÎÁÉ ÓÙμÕÖ× ÅÌÅÀÕÅÒÏ ËÁÉ Æ»ÒÅÉ »ÎÁ μÉËÒ¾ ÎÀØÉ, ÐÏÙ ÔÈÎ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÐÒÏÓËÏÌÌ¡ÔÁÉ ÓÅ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÅ×. §Á ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÎÙØÔÅÒ½ÄÖΠŽÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ËÁμÐÙÌÖÔ¡ Áо ÔÁ ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÉ× ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÁÎÙÃÑÎÏÎÔÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ¾ÔÁÎ ÐÅÔÏÀÎ μÅ ØÁμÈÌ»× ÔÁØÀÔÈÔÅ×. ‹ÔÏ »ÄÁÆÏ× ÄÙÓËÏÌÅÀÅÔÁÉ ÎÁ ÐÅÒÐÁÔ¼ÓÅÉ Ì¾ÇÖ ÔÖÎ μÉËÒÑÎ ÐÏÄÉÑÎ ÔÈ× , ÐÏÙ ¾μÖ× ÔÈÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ËÒÅμÉ»ÔÁÉ ÁΡÐÏÄÁ, Áо ËÌÁÄÉ¡ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ÊÅËÏÙÒ¡ÚÅÔÁÉ. ™ »ËÆÒÁÓÈ «»ØÅÉ ÔÏ ËÏËÁÌ¡ËÉ ÔÈ× ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ×», ÐÏÙ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÏÎ ÐÏÙ ÕÅÖÒÏÀμÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÔÙØÅÒ¾×, ŽÎÁÉ ÇÎÖÓÔ¼ ÓÅ ¾ÌÏÙ× μÁ×. ‘ÙÔ¾ »ØÅÉ ÅÐÉËÒÁÔ¼ÓÅÉ ÎÁ Ì»ÇÅÔÁÉ, ÇÉÁÔ½ ÔÁ ˾ËÁÌÁ ÔÈ× ÄÅΠŽÎÁÉ ËÏÀÆÉÁ, ¾ÐÖ× Å½ÐÁμÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÁÅÒÏƾÒÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ÁÌÌ¡ ŽÎÁÉ ÇÅμ¡ÔÁ, ÌÅÐÔ¡ ËÁÉ ÅÙÌÀÇÉÓÔÁ.

192


ƒÀÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÏ ËÏÙÎÏÀÐÉ… §Ï ËÏÙÎÏÀÐÉ Å½ÎÁÉ »ÎÁ ĽÐÔÅÒÏ »ÎÔÏμÏ, μÅ μÅμÂÒÁÎÑÄÈ ÆÔÅÒ¡. §Ï ÅμÌÉËÏ ËÏÙÎÏÀÐÉ »ØÅÉ ÌÅÐÔ¾ ËÁÉ μÁËÒÀ ÓÑμÁ ËÁÉ μÁËÒÉ¡, ÐÏÌÀ ÌÅÐÔ¡ оÄÉÁ, ÐÏÙ ÔÏÙ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ μ¾ÎÏ ÎÁ ÓÔÈÒ½ÚÅÔÁÉ. ‹ÔÏÎ ¡ÎÅμÏ ÔÁ ËÏÙÎÏÀÐÉÁ ÄÅÎ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÚÏÙÎ ÁÎÔ½ÓÔÁÓÈ ËÁÉ μÅ ÁÙԾΠμÐÏÒÏÀÎ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÓÅ ÐÏÌÀ μÁËÒÉÎ»× ÁÐÏÓÔ¡ÓÅÉ×. §Ï ÓÆÀÒÉÇμÁ ÐÏÙ Ë¡ÎÏÙÎ ÐÒÏ»ÒØÅÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÙÇØÒÏÎÉÓμ»ÎÏ ÔÏÙ× ÆÔÅÒÏÀÇÉÓμÁ.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

¬ÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏ٠ŽÎÁÉ μ½Á ÅÐÉμ¼ËÈ× ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ÐÏÙ ÂÇÁ½ÎÅÉ Áо ÔÈ ÓÔÏμÁÔÉ˼ ÔÏÙ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ. §Á ÕÈÌÙË¡ ËÏÙÎÏÀÐÉÁ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ Á½μÁ, ÅÎÑ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ μŠλËÔÁÒ ¼ ÇÀÒÈ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÙÎ ÓÔÈ ÆÀÓÈ. §Ï ËÏÉξ ËÏÙÎÏÀÐÉ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÅÔÁÉ ÓÅ ÓÔ¡ÓÉμÁ ËÁÉ μÏÌÙÓμ»ÎÁ ÎÅÒ¡, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÓÅ μ»ÒÈ ¾ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÁÒËÅÔ¼ ÙÇÒÁÓ½Á. ‚ÅÎΡÅÉ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ ÓÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÏÙ ÎÅÒÏÀ ËÁÉ ÁÙÔ¡ ÅÐÉÐÌ»ÏÙÎ ËÁÔ¡ Ïμ¡ÄÅ× ÔÖÎ 100 ¼ ËÁÉ ÐÅÒÉÓÓÏÔ»ÒÖÎ. §Ï ÔÓ½μÐÈμÁ ÔÏÙ ËÏÙÎÏÙÐÉÏÀ ÐÒÏËÁÌŽ ËÏËËÉνÌÁ ÓÔÏ Ä»ÒμÁ ËÁÉ ÅÎÏØÌÈÔÉ˼ ÆÁÇÏÀÒÁ. §Á ËÏÙÎÏÀÐÉÁ ÔÁÌÁÉÐÖÒÏÀÎ ÐÏÌÌ»× ÆÏÒ»× ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÓÅ ÁÒËÅÔ¡ μ»ÒÈ ÔÈ× ÇÈ× ËÁÉ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÔÏÙ μÅÔÁÄÑÓÏÙÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÅ×, ¾ÐÖ× È ÅÌÏÎÏÓ½Á. ‚É’ ÁÙÔ¾ ËÁÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽ ÄÉ¡ÆÏÒÁ μ»ÓÁ ÐÒÏÆÀÌÁÊÈ×, ¾ÐÖ× ËÏÙÎÏÙÐÉ»ÒÅ×, ÁÐÖÕÈÔÉË¡ ÙÇÒ¡, ËÒ»μÅ×. ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× ÐÒÏÓÐÁÕŽ ÎÁ ÔÁ ÅÊÏÎÔÑÓÅÉ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÑÎÔÁ× ÅÎÔÏμÏËÔ¾ÎÁ ¼ ÁÐÏÊÈÒÁ½ÎÏÎÔÁ× ÔÏÙ× Â¡ÌÔÏÙ× ËÁÉ ÔÁ »ÌÈ, ¾ÐÏÙ ÔÁ ËÏÙÎÏÀÐÉÁ ÚÏÙÎ ËÁÉ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÏÎÔÁÉ.

5.4 §Ï μÙÏÓËÅÌÅÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÓËÅÌÅÔ¾×, μÙÛ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÓоÎÄÙÌÏ×, ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ, ÓÐÏÎÄÙÌÉË¾× ÓÖ̼ÎÁ×, ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×, ÅÒÙÕÒ¾× μÙÅ̾×, ÁÓ»ÓÔÉÏ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ‹ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÔÏÎ ËÀÒÉÏ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× »ØÏÙÎ: Á. ÔÏ ÅÒÅÉÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ (ÓËÅÌÅÔ¾×) Â. ÔÏ μÙÛ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ‘ÙÔ¡ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ ÔÒÏÆÏÄÏÔŽ μÅ ÕÒÅ-

193


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

ÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ μÅ ÔÏ ÎÅÙÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏ Ò¾ÌÏ ÔÏÙ ÓÙÎÔÏÎÉÓμÏÀ ÔÖÎ ËÉμÓÅÖÎ. ➤ ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÄÉÁËÒ½ÎÅÔÁÉ : Á. ÓÔÏÎ ÓËÅÌÅÔ¾ ÔÏÙ ËÏÒμÏÀ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÅÆÁ̼, ÕÑÒÁËÁ ËÁÉ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ Â. ÓÔÏÎ ÓËÅÌÅÔ¾ ÔÖÎ ¡ËÒÖÎ ÐÏÙ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÁ ¡ÎÖ ËÁÉ ÔÁ Ë¡ÔÖ ¡ËÒÁ, (Ø»ÒÉÁ – оÄÉÁ). ™ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÒÁØ»Á ÏÓÔ¡, ÄÈÌÁļ μÉËÒ¡. ¤É ÓоÎÄÙÌÏÉ ÔÏÐÏÕÅÔÏÀÎÔÁÉ Ï »ÎÁ× ÅСÎÖ ÓÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ, ÅÎÑ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÙСÒØÏÙÎ ÅÌÁÓÔÉËϽ ĽÓËÏÉ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÅÓÏÓÐÏÎÄÀÌÉÏÉ Ä½ÓËÏÉ. ®ÔÓÉ ¾ÐÖ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÓоÎÄÙÌÏÉ ÔÏÐÏÕÅÔÈμ»ÎÏÉ, ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. œ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ Ï ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×. ™ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ »ØÅÉ Ô»ÓÓÅÒÁ ËÙÒÔÑμÁÔÁ ÄÀÏ ÐÒÏ× ÔÁ ÅμÐÒ¾×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÁÙØÅÎÉ˾ ËÁÉ ÏÓÆÙÛ˾ ËÁÉ ÄÀÏ ÐÒÏ× ÔÁ нÓÖ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÕÖÒÁËÉ˾ ËÁÉ ÉÅÒ¾. ➤ §Á ËÙÒÔÑμÁÔÁ ÁÙÔ¡ ËÁÉ Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ ÏÉ ÓоÎÄÙÌÏÉ Å½ÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË¡ ÇÉÁÔ½ : ‘. ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÎÁ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ Â¡ÒÏ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× –. ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÙÌÀÇÉÓÔÈ ➤ ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÓÔÏÎ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀÔÉμÏ× ÇÉÁÔ½: ‘. ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ μÁ× ËÁÉ ËÁÕÏÒ½ÚÅÉ ÔÈ μÏÒƼ ÔÏÙ –. ÓÔÏÎ ÅÒÙÕÒ¾ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. ‚. ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ Ö× ÁÐÏÕ¼ËÈ ÔÏÙ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× ƒ. ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾× ËÁÉ ÐÒÏÓÆ»ÒÅÉ Õ»ÓÅÉ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÆÙÓÈ μÙÑÎ —. ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ μ»ÓÁ ÓÅ ÅÉÄÉË¡ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ¾ÐÖ× ÔÏ ËÒÁνÏ, Ï ÕÑÒÁËÁ×, È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ.

E‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÐÒÏÓÆÀÏμÁÉ: (ÐÒÏ× + ÆÀÏμÁÉ)= ÐÒÏÓËÏÌÌÑμÁÉ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÏ ÓÈμÅ½Ï ÐÒ¾ÓÆÙÓÈ: ÐÒÏÓ˾ÌÌÈÓÈ.

194


5.4 H ÄÏμ¼ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÏÓÔÅÏËÀÔÔÁÒÁ, ÐÅÒɾÓÔÅÏ, ÁΡÐÔÙÊÈ, ÅÐÏÀÌÖÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ §Á ÏÓÔ¡ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÈ μÏÒƼ ËÁÉ ÔÏ ÓؼμÁ ÔÏÙ× ÔÁ ÄÉÁËÒ½ÎÏÙμÅ ÓÅ μÁËÒ¡, ÂÒÁØ»Á ËÁÉ ÐÌÁÔÉ¡. §Á ÏÓÔ¡ ŽÎÁÉ ÓËÌÈÒ»× ÄÏμ»× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо: – ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÏÓÔÅÏËÀÔÔÁÒÁ – ¡ÌÁÔÁ ÆÖÓƾÒÏÙ ËÁÉ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ, ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓËÌÈÒ¡ – ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÔÁ Ë¡ÎÏÙÎ ÅÌÁÓÔÉË¡ ➤ —ÊÖÔÅÒÉË¡ Ë¡ÕÅ ÏÓÔ¾ ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ Áо μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÐÅÒɾÓÔÅÏ. §Á ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ ÐÅÒÉÏÓÔ»ÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ: – ÓÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ËÁÉ – ÓÔÈÎ ÅÐÏÀÌÖÓÈ ÔÏÙ× ÁÎ ÔÒÁÙμÁÔÉÓÔÏÀÎ. ‹ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÙСÒØÏÙÎ ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÏÎ ÅÒÙÕÒ¾ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ, Ï ÏÐϽÏ× ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ ÐÅÒɾÓÔÅÏ: ÐÅÒ½ +ÏÓÔ¾ = ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÏÓÔ¾. ÅÒÙÕÒ¾× μÙÅÌ¾× ÏÓÔÑÎ: ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÉ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ, ËÁÉ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×: ÔÏ Ôμ¼μÁ ÔÏÙ ËÅÎÔÒÉËÏÀ ÎÅÙÒÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ×.

5.4 ¤É ÁÒÕÒÑÓÅÉ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÄÉ¡ÒÕÒÖÓÈ, ÓÙΡÒÕÒÖÓÈ, ÓÀÎÄÅÓμÏ×, ÁÒÕÒÉË¾× ÕÀÌÁËÁ×, ÁÒÕÒÉË¾× Ø¾ÎÄÒÏ×, ÁÒÕÒÉ˾ ÙÇÒ¾.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾× ËÁÉ ÇÉm ÁÙÔ¾ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× μÅ ÁÒÕÒÑÓÅÉ×. ➤ ¤É ÁÒÕÒÑÓÅÉ× ÄÉÁËÒ½ÎÏÎÔÁÉ ÓÅ : – ÄÉÁÒÕÒÑÓÅÉ×, ÏÉ ÏÐϽÅ× ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, Ð.Ø. ÑμÏ×

195


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

– ÓÙÎÁÒÕÒÑÓÅÉ×, ÏÉ ÏÐϽÅ×, ŽÔÅ ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ËÁμ½Á ˽ÎÈÓÈ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, ¾ÐÖ× Ð.Ø. ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÌÅË¡ÎÈ× ¼ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÐÏÌÀ ÐÅÒÉÏÒÉÓμ»ÎÅ× ËÉμÓÅÉ× ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, ¾ÐÖ× Ð.Ø. ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ×. ➤ ‹Å μ½Á ÄÉ¡ÒÕÒÖÓÈ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙμμÅÔ»ØÏÙÎ ÓÙÇËÒÁÔÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÓÙÎÄ»ÓμÖÎ ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁ Ó¡ËÏ ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÒÕÒÉË¾× ÕÀÌÁËÁ×. §Á ÓÈμŽÁ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÐÏÙ »ÒØÏÎÔÁÉ ÓÅ ÅÐÁƼ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÁÒÕÒÉ˾ ؾÎÄÒÏ. §Ï ÁÒÕÒÉ˾ ÙÇÒ¾, ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÈÎ ÁÒÕÒÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÕÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ØÖÒ½× ÎÁ ÔÒ½ÂÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÇÉÁÔ½ ÔÏ ÙÇÒ¾ »ØÅÉ ÔÏÎ Ò¾ÌÏ ÔÏÙ “ÌÉÐÁÎÔÉËÏÀ’’.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ ÓÀÎÄÅÓμÏ×: Áо ÔÏ ÁÒØ. ÅÌÌÈÎ. Ò¼μÁ ÓÙÎÄ»Ö =ÅÎÑÎÖ, Ä»ÎÖ μÁÚ½.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÏÙ× ¡ÌÌÏÙ× Ò¾ÌÏÙ×, ÅËÔ¾× Áо ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, »ØÅÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾×, ÐÏÙ ÔÏÎ Ë¡ÎÏÙÎ ÐÏÌÀÔÉμÏ ÇÉÁ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ×; Á. ‹ÔÏÎ ÅÒÙÕÒ¾ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× Â. ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ Ö× ÁÐÏÕ¼ËÈ ÔÏÙ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Ç. ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾× ËÁÉ ÐÒÏÓÆ»ÒÅÉ Õ»ÓÅÉ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÆÙÓÈ μÙÑÎ Ä. ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ μ»ÓÁ ÓÅ ÅÉÄÉË¡ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ¾ÐÖ× ÔÏ ËÒÁνÏ, Ï ÕÑÒÁËÁ×, È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. Å. ËÁÉ Â»ÂÁÉÁ, ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ μÁ× ËÁÉ ËÁÕÏÒ½ÚÅÉ ÔÈ μÏÒƼ ÔÏÙ. 2. ‡ÏÉÁ ÓÙÓÔ¼μÁÔÁ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÅÐÉÔÅÌÏÀμÅ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× μÁ×;

196

‹ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÔÏÎ ËÀÒÉÏ Ò¾ÌÏ ÓÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× »ØÏÙÎ ÔÏ ÅÒÅÉÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ (ÓËÅÌÅÔ¾×) ËÁÉ ÔÏ μÙÛ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‘ÙÔ¡ ¾μÖ× ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÓÔÅΡ μÅ ÔÏ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ ÔÒÏÆÏÄÏÔŽ μÅ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÔÏ ÎÅÙÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÏÎ Ò¾ÌÏ ÔÏÙ ÓÙÎÔÏÎÉÓμÏÀ ÔÖÎ ËÉμÓÅÖÎ.


3. ‘о ÐÏÉÁ ÏÓÔ¡ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ; ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÈ×;

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

™ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÂÒÁØ»Á ÏÓÔ¡, ÄÈÌÁļ μÉËÒ¡. ¤É ÓоÎÄÙÌÏÉ ÔÏÐÏÕÅÔÏÀÎÔÁÉ Ï »ÎÁ× ÅСÎÖ ÓÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ, ÅÎÑ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÙСÒØÏÙÎ ÅÌÁÓÔÉËϽ ĽÓËÏÉ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÅÓÏÓÐÏÎÄÀÌÉÏÉ Ä½ÓËÏÉ. ®ÔÓÉ ¾ÐÖ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÓоÎÄÙÌÏÉ ÔÏÐÏÕÅÔÈμ»ÎÏÉ, ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. œ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ Ï ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×. ¤ Ò¾ÌÏ× ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ× Å½ÎÁÉ ÎÁ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ Â¡ÒÏ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ ÎÁ ÔÏ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÓÔÁ Ë¡ÔÖ ¡ËÒÁ, ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÙÌÀÇÉÓÔÈ , ÎÁ ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÉ× ËÉμÓÅÉ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏÎ ÎÖÔÉÁ½Ï μÙÅ̾ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. 4. ‘о ÔÉ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ ÔÁ ÏÓÔ¡; §Á ÏÓÔ¡ ŽÎÁÉ ÓËÌÈÒ»× ÄÏμ»× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо: – ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÏÓÔÅÏËÀÔÔÁÒÁ – ¡ÌÁÔÁ ÆÖÓƾÒÏÙ ËÁÉ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ, ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÓËÌÈÒ¡ – ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÔÁ Ë¡ÎÏÙÎ ÅÌÁÓÔÉË¡ —ÊÖÔÅÒÉË¡ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÔÏ ÐÅÒɾÓÔÅÏ. 5. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ ËÁÉ ÐÖ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÅÐÏÀÌÖÓÈ ÔÖÎ ÔÒÁÙμ¡ÔÖÎ ÔÏÙ×; —ÊÖÔÅÒÉË¡ Ë¡ÕÅ ÏÓÔ¾ ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ Áо μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÐÅÒɾÓÔÅÏ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ËÀÔÔÁÒÁ, ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÅÐÏÀÌÖÓÈ ÔÏÙ×, ÁÎ ÔÒÁÙμÁÔÉÓÔÏÀÎ. 6. ‡ÏÀ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ Ï ÅÒÙÕÒ¾× μÙÅÌ¾× ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ËÁÉ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ Ï ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×; ‹ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÙСÒØÏÙÎ ËÏÉ̾ÔÈÔÅ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÏÎ ÅÒÙÕÒ¾ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ, Ï ÏÐϽÏ× ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. ¤ ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅÌ¾× ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ, μ»ÓÁ ÓÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. 7. —½ÎÁÉ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ »ÎÁ× ÅÐÉμ¼ËÈ× ÓÖ̼ÎÁ×; ¹ØÉ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÐÌ¡ »ÎÁ× ÅÐÉμ¼ËÈ× ÓÖ̼ÎÁ×. ™ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×, ÐÏÙ ÔÏÐÏÕÅÔÏÀÎÔÁÉ Ï »ÎÁ× ÅСÎÖ ÓÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ, ÅÎÑ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÙСÒØÏÙÎ ÅÌÁÓÔÉËϽ ĽÓËÏÉ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÅÓÏÓÐÏÎÄÀÌÉÏÉ Ä½ÓËÏÉ. ®ÔÓÉ ¾ÐÖ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ

197


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

ÓоÎÄÙÌÏÉ ÔÏÐÏÕÅÔÈμ»ÎÏÉ, ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. œ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ Ï ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×. ™ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ÄÅΠŽÎÁÉ ÅÙÕŽÁ, ÁÌÌ¡ »ØÅÉ Ô»ÓÓÅÒÁ ËÙÒÔÑμÁÔÁ ÄÀÏ ÐÒÏ× ÔÁ ÅμÐÒ¾×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÁÙØÅÎÉ˾ ËÁÉ ÏÓÆÙÛ˾ ËÁÉ ÄÀÏ ÐÒÏ× ÔÁ нÓÖ, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÕÖÒÁËÉ˾ ËÁÉ ÉÅÒ¾. ‘ÙÔ¡ ÔÈÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ Â¡ÒÏ× ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ËÁÉ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÙÌÀÇÉÓÔÈ. 8. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ μÅÇ¡ÌÅ× ËÉμÓÅÉ× ÔÖÎ μÅÌÑÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×; ‹ÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅ ÄÉÁÒÕÒÑÓÅÉ×, ÏÉ ÏÐϽÅ× ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, Ð.Ø. ÑμÏ×. 9. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÅÒÇ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ Ë¡ÎÏÙÎ μÉËÒ»× ¼ ÐÅÒÉÏÒÉÓμ»ÎÅ× ËÉμÓÅÉ×; ‹ÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅ ÓÙÎÁÒÕÒÑÓÅÉ×, ÏÉ ÏÐϽÅ×, ŽÔÅ ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ËÁμ½Á ˽ÎÈÓÈ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, Ð.Ø. ÏÓÔ¡ ÌÅË¡ÎÈ× ¼ ÅÐÉÔÒ»ÐÏÙÎ ÐÏÌÀ ÐÅÒÉÏÒÉÓμ»ÎÅ× ËÉμÓÅÉ× ÓÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ, ¾ÐÖ× ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÏÉ ÓоÎÄÙÌÏÉ ÓÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. 10. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ μ½Á ÄÉ¡ÒÕÒÖÓÈ; ‹Å μ½Á ÄÉ¡ÒÕÒÖÓÈ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÐÏÙ ÓÙμμÅÔ»ØÏÙÎ, ÓÙÇËÒÁÔÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÓÙÎÄ»ÓμÖÎ ËÁÉ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо »ÎÁ Ó¡ËÏ ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁÒÕÒÉË¾× ÕÀÌÁËÁ×. §Á ÓÈμŽÁ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÐÏÙ »ÒØÏÎÔÁÉ ÓÅ ÅÐÁƼ ËÁÌÀÐÔÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÁÒÕÒÉ˾ ؾÎÄÒÏ. §Ï ÁÒÕÒÉ˾ ÙÇÒ¾, ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÈÎ ÁÒÕÒÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÕÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ØÖÒ½× ÎÁ ÔÒ½ÂÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×, ÇÉÁÔ½ ÔÏ ÙÇÒ¾ «ÌÉÐÁ½ÎÅÉ»ÔÉ× ÁÒÕÒÑÓÅÉ×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. ‘о ÐÏÉÁ ÏÓÔ¡ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Ï ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÖÎ ¡ÎÖ ¡ËÒÖÎ; ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÖÎ ¡ÎÖ ¡ËÒÖÎ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÁ ÏÓÔ¡ ÔÏÙ ÑμÏÙ, ÔÏÙ ÂÒÁؽÏÎÁ, ÔÏ٠мØÈ (ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ËÅÒ˽ÄÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÖÌ»ÎÈ) ËÁÉ ÔÏÙ ¡ËÒÏÙ ØÅÒÉÏÀ. 2. ‡ÏÉÁ ÏÓÔ¡ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎ ÔÁ Ë¡ÔÖ ¡ËÒÁ;

198

¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÖÎ Ë¡ÔÖ ¡ËÒÖÎ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÁ ÁÎÑÎÙμÁ ÏÓÔ¡, ÔÁ ÏÓÔ¡ ÔÏÙ μÈÒÏÀ, ÔÈ× ËμμÈ× ËÁÉ ÔÏÙ ¡ËÒÏÙ ÔÏÙ ÐÏÄÉÏÀ. ›ÁÕÑ× ÁÒÕÒÑÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÄÀÏ ÁÎÑÎÙμÁ ÏÓÔ¡ μÐÒÏÓÔ¡ ÓÔÈÎ ÈÂÉ˼ ÓÀμÆÙÓÈ ËÁÉ Ð½ÓÖ μÅ ÔÏ ÉÅÒ¾ ÏÓÔ¾, ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ È ÌÅË¡ÎÈ.


3. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÔÏÙ ÕÑÒÁËÁ; ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× ÔÏÙ ÕÑÒÁËÁ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÄÑÄÅËÁ ÚÅÀÇÈ ÐÌÅÙÒÑÎ ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ ÓÔÏ Ð½ÓÖ μ»ÒÏ× ÔÏÙ× μÅ ÔÏÙ× ÕÖÒÁËÉËÏÀ× ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×. §Á Ä»ËÁ ÐÒÑÔÁ ÚÅÀÇÈ ÐÌÅÙÒÑÎ ÁÒÕÒÑÎÏÎÔÁÉ μÐÒÏÓÔ¡ ¡μÅÓÁ ¼ »μμÅÓÁ μÅ ÔÏ ÓÔ»ÒÎÏ. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ È ÕÖÒÁËÉ˼ ËÏÉ̾ÔÈÔÁ μ»ÓÁ ÓÔÈÎ ÏÐϽÁ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÏÎÔÁÉ ÏÉ ÐÎÅÀμÏÎÅ× ËÁÉ È ËÁÒÄÉ¡.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš : ‘СÎÔÈÓÈ: š

šš

›¡ÔÖ ÇΡÕÏ× ›ÅÒ˽ÄÁ ›Î¼μÈ

‹ËÅÌÅÔ¾× ËÅÆÁÌ¼× ­ÎÖ ¡ËÒÏ ›¡ÔÖ ¡ËÒÏ

2. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ (+) ÓÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÓÔ¼ÌÈ: ‘СÎÔÈÓÈ: ¤‹§‘

‡…‘§š‘

œ‘›¥‘

‹Ð¾ÎÄÙÌÏ×

+

›Î¼μÈ

+

œÅÔÖÐÉÁ½

+

‘ÎÑÎÙμÏ

+

—ÐÉÇÏÎÁÔ½ÄÁ –ÒÁØɾÎÉÏ

–¥‘¬—‘

+ +

3. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÏ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÓÔÁÙÒ¾ÌÅÊÏ, ÓÔÈ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ÐÏÌÀÔÉμÏ ÓÀÓÔÈμÁ ÙÐÏÓÔ¼ÒÉÊÈ× ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ: ‘СÎÔÈÓÈ: 1. §Ï ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÏÓÔÏÀ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÈ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. 2 .—½ÎÁÉ ÚÅÙÇ¡ÒÉ μÅ ÔÈÎ ÖÌ»ÎÈ. 3. §Ï ÏÓÔ¾ μÅÔÁÊÀ μÈÒÉÁ½ÏÙ ËÁÉ ËμμÈ×.

199


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

200

4. ‡¡ÅÉ μÁÚ½ μÅ ÔÈÎ ÖμÏÐÌ¡ÔÈ. 5. –Ò½ÓËÅÔÁÉ μÁÚ½ μÅ ÔÈÎ ËμμÈ ÓÔÏ Ë¡ÔÖ ¡ËÒÏ. 6. —½ÎÁÉ ËÁÉ ÔÏ ÉÅÒ¾. 7. «Ð¡ÒØÅÉ ËÁÉ ¡ÎÖ ËÁÉ Ë¡ÔÖ. 8. ‘ÐÏÔÅÌŽ ÔÏÎ ÓËÅÌÅÔ¾ ÔÏÙ ÕÑÒÁËÁ μÁÚ½ μÅ ÔÉ× ÐÌÅÙÒ»×. 1

‹

‡

¤

¢

ƒ

«

… ¤

2

›

—

¥

›

š

ƒ

‘

3

—

‡

š

‚

¤

¢

‘ §

4

›

…

—

š

ƒ

‘

5

‡

—

¥

¤

¢

™

œ

‘

§

—

¥

6

›

«

¥

§

7

‘

›

¥

¤

8

‹

¢

¤

‹

š

ƒ ‘


KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: 1. ‹ÔÏÎ ÎÖÔÉÁ½Ï μÙÅ̾ ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ×. 2. ¤ ÓËÅÌÅÔ¾× Ì»ÇÅÔÁÉ ËÁÉ ÅÒÅÉÓÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. 3. ¤É ÓоÎÄÙÌÏÉ Å½ÎÁÉ ÐÌÁÔÉ¡ ÏÓÔ¡. 4. §Ï ÐÅÒɾÓÔÅÏ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÏÓÔÅÏËÀÔÔÁÒÁ 5. ¤É μÅÓÏÓÐÏÎÄÀÌÉÏÉ Ä½ÓËÏÉ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÏÙ× ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×. 6. §Ï ÁÙØÅÎÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÏÓÆÙÛ˾ ËÀÒÔÖμÁ ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ× Å½ÎÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ÅμÐÒ¾×. 7. §Á ÏÓÔ¡ ÔÈ× ÌÅË¡ÎÈ× ÓÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× μÅ ÄÉÁÒÕÒÑÓÅÉ×. 8. ¤É ÓÀÎÄÅÓμÏÉ ÓÙÇËÒÁÔÏÀÎ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÓÔÈÎ ÄÉ¡ÒÕÒÖÓÈ. 9. §Ï ÁÒÕÒÉ˾ ÙÇÒ¾ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÖÎ μÁËÒÑÎ ÏÓÔÑÎ. 10. §Á ¡ÌÁÔÁ ÆÖÓƾÒÏÙ ËÁÉ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ Ë¡ÎÏÙÎ ÔÁ ÏÓÔ¡ ÓËÌÈÒ¡. –. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÉ× ÔÈ ÓÔ¼ÌÈ š ÔÈÎ ÓÔ¼ÌÈ šš: I

šš

1. ¡ÎÖ ÇΡÕÏ×

ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ

2. ËÅÒ˽ÄÁ

ÌÅË¡ÎÈ

3. ÁÎÑÎÙμÏ ÏÓÔ¾

ÕÑÒÁËÁ×

4. ÐÅÒ¾ÎÈ

Ë¡ÔÖ ¡ËÒÏ

5. ÓÔ»ÒÎÏ

¡ÎÖ ¡ËÒÏ

6. ¡ÔÌÁ×

ËÒÁνÏ

‚. ‡ÏÉÏ× Å½ÎÁÉ Ï Ò¾ÌÏ× ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ, ÅËÔ¾× Áо ÔÈÎ ÓÔ¼ÒÉÊÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×;

201


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. 1. …, 2.‹, 3.…, 4.…, 5.‹, 6.‹, 7. …, 8.‹, 9. …, 10. ‹. –. 1. ¡ÎÖ ÇΡÕÏ× - ËÒÁÎ½Ï 2. ËÅÒ˽ÄÁ - ¡ÎÖ ¡ËÒÏ 3. ÁÎÑÎÙμÏ ÏÓÔ¾- ÌÅË¡ÎÈ 4. ÐÅÒ¾ÎÈ - Ë¡ÔÖ ¡ËÒÏ 5. ÓÔ»ÒÎÏ - ÕÑÒÁËÁ× 6. ¡ÔÌÁ× - ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ ‚. Á. ‹ÔÏÎ ÅÒÙÕÒ¾ μÙÅ̾ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏÙ Á½μÁÔÏ× Â. ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ Ö× ÁÐÏÕ¼ËÈ ÔÏÙ ÁÓÂÅÓÔ½ÏÙ ÐÏÙ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Ç. ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÓÔÈΠ˽ÎÈÓÈ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÒÕÒÖÔ¾× ËÁÉ ÐÒÏÓÆ»ÒÅÉ Õ»ÓÅÉ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒ¾ÓÆÙÓÈ μÙÑÎ Ä. ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÁ ¾ÒÇÁÎÁ μ»ÓÁ ÓÅ ÅÉÄÉË¡ ÄÉÁμÏÒÆÖμ»ÎÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ¾ÐÖ× ÔÏ ËÒÁνÏ, Ï ÕÑÒÁËÁ×, È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. Å. ËÁÉ Â»ÂÁÉÁ, ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ÓÑμÁ μÁ× ËÁÉ ËÁÕÏÒ½ÚÅÉ ÔÈ μÏÒƼ ÔÏÙ.

5.4 ¤É μÀÅ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÓËÅÌÅÔÉË¾× μÙ×, ÌŽÏ× μÙ×, ËÁÒÄÉÁË¾× μÙ×

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

202

➤ ¤É μÀÅ× Å½ÎÁÉ ¾ÒÇÁÎÁ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÔÈÎ ÉÄɾÔÈÔÁ ÎÁ ÓÙÓÔ»ÌÌÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÎÁ ØÁÌÁÒÑÎÏÙÎ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÉ× ËÉμÓÅÉ×. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÔÒ½Á ŽÄÈ μÙÑÎ: ➤ 1. ¤É ÓËÅÌÅÔÉËϽ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÙÔϽ ÐÏÙ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×. ‡ÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ μÅ ÔÏÙ× Ô»ÎÏÎÔÅ×. …ÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ËÁÔ¡ ÚÅÀÇÈ, ¾ÔÁÎ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ Ï »ÎÁ×, Ï ¡ÌÌÏ× ØÁÌÁÒÑÎÅÉ ËÁÉ »ÔÓÉ Ç½ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ. ➤ 2. ¤É ÌŽÏÉ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÙÔϽ ÐÏÙ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×. ¬¡ÒÈ Óm ÁÙÔÏÀ× Ç½ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÔÏÙ ÓÔÏμÁØÉÏÀ ËÁÉ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ. ➤ 3. ¤ ËÁÒÄÉÁ˾×, ŽÎÁÉ Ï μÙ× ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×, ËÁÉ ÓÙÎÁÎÔ¡ÔÁÉ μ¾ÎÏ ÅËŽ. …ÅÉÔÏÙÒÇŽ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ× È ÄÏμ¼ ÔÏÙ ¾μÖ× ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Áо ÁÙÔ¼ ÔÖÎ ÌŽÖÎ.


5.4 œÙÏÓËÅÌÅÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÙÇŽÁ …»ÊÅÉ× - ËÌÅÉÄÉ¡: ÂÉÔÁμ½ÎÈ D, ÁÓ»ÓÔÉÏ, ÆÙÓÉ˼ ¡ÓËÈÓÈ, ÄÉ¡ÓÔÒÅμμÁ, Ë¡ÔÁÇμÁ, ÅÊ¡ÒÕÒÖÓÈ

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ™ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ÐÁ½ÚÅÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÓÔÈ ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ μÁ×. ™ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D ËÁÉ ÔÏ ÁÓ»ÓÔÉÏ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ μÁ× ËÁÉ ÇÉm ÁÙÔ¾ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÏÎÔÁÉ ÓÔÈ ÄÉÁÔÒÏƼ μÁ×. §Ï Ç¡ÌÁ, ÔÁ ÇÁÌÁËÔÏËÏμÉË¡ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ËÁÉ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D. §ÈÎ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÈÎ ÓÙÎÕ»ÓÅÉ ËÁÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÈÎ ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÈ ÐÒÏÂÉÔÁμ½ÎÈ, μÅÔ¡ Áо ÔÈÎ »ËÕÅÓ¼ μÁ× ÓÔÏÎ ¼ÌÉÏ. ➤ —ËÔ¾× Áо ÔÈÎ ÄÉÁÔÒÏƼ ÇÉÁ ÔÈÎ ËÁ̼ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ μÙÏÓËÅÌÅÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ËÁÉ ÆÙÓÉ˼ ¡ÓËÈÓÈ. œÅ ÔÈÎ ¡ÓËÈÓÈ ÏÉ μÀÅ× ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ËÁÌÀÔÅÒÁ ËÁÉ ÏÉ ÁÒÕÒÑÓÅÉ× ÄÉÁÔÈÒÏÀÎ ÔÈÎ ÅÙÌÙÇÉÓ½Á ÔÏÙ×. ➤ ‹ÙØÎ»× ÂÌ¡ÂÅ× ËÁÉ ÔÒÁÙμÁÔÉÓμϽ ÔÏÙ μÙÏÓËÅÌÅÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ× Å½ÎÁÉ: – ÔÏ Ë¡ÔÁÇμÁ, ¼ ÓСÓÉμÏ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ – ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÒÅμμÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÏ ÓÔÒÁμÐÏÀÌÈÇμÁ ¼ È Ë¡ËÖÓÈ ÔÖÎ ÉÓÔÑÎ ÔÈ× ¡ÒÕÒÖÓÈ×, ÓÙÎÄ»ÓμÏÙ ¼ ÕÀÌÁËÁ, ØÖÒ½× ¾μÖ× ÎÁ »ØÏÙÎ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕŽ ÔÁ ÏÓÔ¡ – È ÅÊ¡ÒÕÒÖÓÈ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ »ØÏÙμÅ ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ μÉÁ× ¡ÒÕÒÖÓÈ×.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡¾ÓÁ ŽÄÈ μÙÑÎ ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; ‡ÏÉÁ ÄÉÁÆÏÒ¡ »ØÏÙÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ×; «Ð¡ÒØÏÙÎ ÔÒ½Á ŽÄÈ μÙÑÎ ÏÉ ÓËÅÌÅÔÉËϽ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÙÔϽ ÐÏÙ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ× ËÁÉ ÐÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ μÅ ÔÏÙ× Ô»ÎÏÎÔÅ×, ÏÉ ÌŽÏÉ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÙÔϽ ÐÏÙ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, ¾ÐÖ× Ð.Ø. ÓÔÏ ÓÔÏμ¡ØÉ, Ï ËÁÒÄÉÁ˾×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ Ï μÙ× ÔÈ× ËÁÒÄÉ¡×, ËÁÉ ÓÙÎÁÎÔ¡ÔÁÉ μ¾ÎÏ ÅËŽ. …ÅÉÔÏÙÒÇŽ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ Áо ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×, È ÄÏμ¼ ÔÏÙ ¾μÖ× ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Áо ÁÙÔ¼ ÔÖÎ ÌŽÖÎ.

203


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

2. ‡Ñ× ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ; ¤É ÓËÅÌÅÔÉËϽ μÀÅ× Å½ÎÁÉ ÁÙÔϽ ÐÏÙ ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ Ø¡ÒÈ ÓÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×. ‡ÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ μÅ ÔÏÙ× Ô»ÎÏÎÔÅ×. …ÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ËÁÔ¡ ÚÅÀÇÈ ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÓÙÓÔ»ÌÌÅÔÁÉ Ï »ÎÁ×, Ï ¡ÌÌÏ× ØÁÌÁÒÑÎÅÉ ËÁÉ »ÔÓÉ Ç½ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ. 3. §É ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÐÒÏÓ»ØÏÙμÅ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ μÙÏÓËÅÌÅÔÉËÏÀ μÁ× ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×; ‡Ò»ÐÅÉ ÎÁ ÆÒÏÎÔ½ÓÏÙμÅ ÎÁ »ØÏÙμÅ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ËÁÉ ËÁ̼ ÆÙÓÉ˼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ, ÐÏÙ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÔÈÎ ÁÐÏËÔ¼ÓÏÙμÅ μÅ ÔÈÎ ¡ÓËÈÓÈ. ™ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D ËÁÉ ÔÏ ÁÓ»ÓÔÉÏ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ μÁ×. §Ò¾ÆÉμÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D, ŽÎÁÉ ÔÏ Ç¡ÌÁ, ÔÁ ÇÁÌÁËÔÏËÏμÉË¡ ÇÅÎÉ˾ÔÅÒÁ ËÁÉ ÔÁ ÁÙÇ¡, ¾μÖ× È ÂÉÔÁμ½ÎÈ D, μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÙÎÔÅÕŽ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ μÁ× μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÈÌÉÁË¼× ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á×. 4. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÓÙØξÔÅÒÅ× ËÁËÑÓÅÉ× ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ μÁ×; —½ÎÁÉ ÔÏ Ë¡ÔÁÇμÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÏ ÓСÓÉμÏ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ, ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÒÅμμÁ, (¼ ÓÔÒÁμÐÏÀÌÈÇμÁ) ÐÏ٠ŽÎÁÉ È Ë¡ËÖÓÈ ÔÖÎ ÉÓÔÑÎ ÔÈ× ¡ÒÕÒÖÓÈ×, ÔÏÙ ÓÙÎÄ»ÓμÏÙ ¼ ÔÏÙ ÕÀÌÁËÁ, ØÖÒ½× ¾μÖ× ÎÁ »ØÏÙÎ ÁÐÏμÁËÒÙÎÕŽ ÔÁ ÏÓÔ¡ ËÁÉ È ÅÊ¡ÒÕÒÖÓÈ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ »ØÏÙμÅ ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ μÉÁ× ¡ÒÕÒÖÓÈ×.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. §É ŽÎÁÉ È Ì¾ÒÄÖÓÈ, ÔÉ Å½ÎÁÉ È ËÀÆÖÓÈ ËÁÉ ÔÉ Å½ÎÁÉ È ÓËÏ̽ÖÓÈ; ™ ̾ÒÄÖÓÈ Å½ÎÁÉ È ÁÀÊÈÓÈ ÔÏÙ ÏÓÆÙÛËÏÀ ËÙÒÔÑμÁÔÏ× ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ×. ™ ËÀÆÖÓÈ Å½ÎÁÉ È ÁÀÊÈÓÈ ÔÏÙ ÕÖÒÁËÉËÏÀ ËÙÒÔÑμÁÔÏ× ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ×. ™ ÓËÏ̽ÖÓÈ Å½ÎÁÉ È Ð¡ÕÈÓÈ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ Ë¡μÐÔÅÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÁ ÐÌ¡ÇÉÁ. ‘ÙÔ»× ÏÉ ÐÁÕ¼ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÐÒÏËÌÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ Áо ÔÈÎ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÈ ÓÔ¡ÓÈ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ÄÈÌÁļ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÐÏÙ ËÁÕ¾μÁÓÔÅ ¼ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÓÈËÑÎÏÙμÅ »ÎÁ ¡ÒÏ×.

204


2. ‡ÏÉÏ× ÓоÎÄÙÌÏ× Ì»ÇÅÔÁÉ ¡ÔÌÁ× ËÁÉ ÇÉÁÔ½; ­ÔÌÁ× Ì»ÇÅÔÁÉ Ï ÐÒÑÔÏ× ÓоÎÄÙÌÏ× ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ× ËÁÉ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ. ‡¼ÒÅ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ Áо ÔÏÎ ­ÔÌÁÎÔÁ, ¼ÒÖÁ ÔÈ× ÁÒØÁ½Á× ÅÌÌÈÎÉË¼× μÙÕÏÌÏǽÁ×. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÈÎ ÅÌÌÈÎÉ˼ μÙÕÏÌÏǽÁ Ï ­ÔÌÁ× ¼ÔÁÎ ÇÉÏ× ÔÏÙ šÁÐÅÔÏÀ ËÁÉ ÔÈ× ËÅÁνÄÁ× ›ÌÙμ»ÎÈ× ËÁÉ ÓÔÈÎ §ÉÔÁÎÏμÁؽÁ ¼ÔÁÎ ÁÒØÈÇ¾× ÔÖÎ §ÉÔÁÎÉÄÑÎ (ÇÉÖÎ ÔÖÎ §ÉÔ¡ÎÖÎ) ËÁÉ μ¡ÌÉÓÔÁ Ï ÄÙÎÁÔ¾ÔÅÒÏ× ËÁÉ Ï ÅÐÉÄÅÊɾÔÅÒÏ×. œÅÔ¡ ÔÈΠνËÈ ÔÏÙ Ï ƒ½Á× ÇÉÁ ÎÁ ÔÏÎ ÔÉμÖÒ¼ÓÅÉ ÔÏÎ ÙÐÏØÒ»ÖÓÅ ÎÁ Æ»ÒÅÉ ÓÔÏÙ× ÑμÏÙ× ÔÏÙ ÔÏÎ ¤ÙÒ¡ÎÉÏ Õ¾ÌÏ (¤ÙÒÁξ) ÇÉÁ СÎÔÁ. ¤ ­ÔÌÁ× »ÌÁÂÅ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÅÐÅÉļ ÙлμÅÎÅ ÔÈÎ ÔÉμÖÒ½Á μÅ μÅÇ¡ÌÈ ÙÐÏμÏμ (Áо ÔÏ Á ËÁÉ ÔÏ Ò¼μÁ ÔÌ¡Ö-Ñ = ÁλØÏμÁÉ, ÙÐÏμ»ÎÖ, ËÁÒÔÅÒÑ). ®ÔÓÉ Ï ­ÔÌÁ× ÓÔÅ˾ÔÁÎ ÓÔÈÎ ËÏÒÙƼ μÅÇ¡ÌÏÙ ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ‘ÆÒÉ˼×, ÔÏ ÏÐÏ½Ï Ð¼ÒÅ ÔÏ ¾ÎÏμ¡ ÔÏÙ. —ËŽ ÔÏÎ ÂÒ¼ËÅ ËÁÉ Ï ™ÒÁËÌ¼× ¾ÔÁÎ Õ»ÌÈÓÅ ÎÁ ÔÏÙ ÚÈÔ¼ÓÅÉ ÂϼÕÅÉÁ ÇÉÁ ÔÏÎ ¡ÕÌÏ ÔÏÙ ÎÁ СÒÅÉ ÔÁ ØÒÙÓ¡ μ¼ÌÁ ÔÖÎ —ÓÐÅÒ½ÄÖÎ. —ÐÅÉļ Ï ™ÒÁËÌ¼× ÄÅÎ ¼ÕÅÌÅ ÎÁ СÅÉ Ï ½ÄÉÏ× ÓÔÏΠ˼ÐÏ ÔÖÎ —ÓÐÅÒ½ÄÖÎ, ÁÎÔÉËÁÔ»ÓÔÈÓÅ ÔÏÎ ­ÔÌÁÎÔÁ ÓÔÏ ËÁÕ¼ËÏÎ ÔÏÙ ÎÁ ËÒÁÔ¼ÓÅÉ ÔÏÎ ¤ÙÒÁξ ÇÉÁ ¾ÓÏ ØÒ¾ÎÏ ÅËŽÎÏ× ÕÁ »ÌÅÉÐÅ. ¹ÔÁÎ ¾μÖ× Ï ­ÔÌÁ× ÅлÓÔÒÅÃÅ μÅ ÔÁ ÐÏÌÀÔÉμÁ ÆÒÏÀÔÁ ÄÅÎ ¼ÕÅÌÅ ÎÁ ËÒÁÔ¼ÓÅÉ ÔÏÎ ÏÙÒÁξ. §¾ÔÅ Ï ™ÒÁËÌ¼× ÐÒÏÓÐÏɼÕÈËÅ ¾ÔÉ Õ»ÌÅÉ Ì½ÇÈ ÂϼÕÅÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ËÒÁÔ¼ÓÅÉ ÔÏÎ Õ¾ÌÏ ËÁÌÀÔÅÒÁ ËÁÉ ¾ÔÁÎ ¼ÒÕÅ Ï ­ÔÌÁÎÔÁ× ÔÏÙ ¡ÆÈÓÅ ¾ÌÏ ÔÏ Â¡ÒÏ×, ÇÉÁ ÎÁ ÓÙÎÅؽÓÅÉ ÔÈÎ ÔÉμÖÒ½Á ÔÏÙ.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

3. §É μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ СÕÏÙμÅ ÁÎ ÄÅÎ Ì¡ÂÏÙμÅ ÔÈÎ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÂÉÔÁμ½ÎÈ× D ÐÏÙ μÁ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ; ™ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÇÉÁ ÔÈÎ ÅÎÁоÕÅÓÈ ÁÌ¡ÔÖÎ ÓÔÁ ÏÓÔ¡. ™ »ÌÌÅÉÃÈ ÔÈ× Ë¡ÎÅÉ ÔÁ ÏÓÔ¡ μÁÌÁË¡ μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ ÐÁÒÁμÏÒÆÑÎÏÎÔÁÉ ÅÀËÏÌÁ, ¾ÐÖ× ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÓÔÈ ÒÁؽÔÉÄÁ. ™ ÂÉÔÁμ½ÎÈ D ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÔÁÉ Áо ÔÒ¾ÆÉμÁ ¾ÐÖ× ÔÏ Ç¡ÌÁ, ÔÁ ÇÁÌÁËÔÏËÏμÉË¡ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ËÁÉ ÔÁ ÁÂÇ¡ ¼ ÓÙÎÔ½ÕÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÈ ÐÒÏÂÉÔÁμ½ÎÈ ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ ÓÔÏ Ä»ÒμÁ μÁ× μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ÈÌÉÁË¼× ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á×.

205


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ E‡ANA…H‡TIKE‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: §Á ÁÒÕÒ¾ÐÏÄÁ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾ ÅÎÑ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾. §Ï ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ ÔÖÎ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔÑΠŽÎÁÉ È ÓÐÏÎÄÙÌÉ˼ ÓÔ¼ÌÈ. ‘ÙÔ¼ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ×, ÏÉ ÏÐϽÏÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÔÏÎ ÓÐÏÎÄÙÌÉ˾ ÓÖ̼ÎÁ. ‹ÙÎÄ»ÏÎÔÁÉ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× μÅ »ÎÁ ŽÄÏ× ¡ÒÕÒÖÓÈ× ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÓÙΡÒÕÒÖÓÈ. ‹ÔÈÎ ¡ÒÕÒÖÓÈ ÁÙÔ¼ ÙСÒØÅÉ »ÎÁ ÙÇÒ¾, ÔÏ ÁÒÕÒÉ˾, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÄÉÅÙËÏÌÀÎÅÉ ÔÈΠ˽ÎÈÓÈ. 2. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÓÅ ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ÏÉ ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ× ÔÖÎ ÌŽÖÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÓËÅÌÅÔÉËÑÎ μÙÑÎ. ‘СÎÔÈÓÈ: ¤É ÓËÅÌÅÔÉËϽ μÀÅ× ÌÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ μÅ ÔÈ Õ»ÌÈÓ¼ μÁ×. ‡ÒÏÓÆÀÏÎÔÁÉ ÓÔÁ ÏÓÔ¡ μÅ ÔÏÙ× Ô»ÎÏÎÔÅ×. …ÅÉÔÏÙÒÇÏÀÎ ËÁÔ¡ ÚÅÀÇÈ ËÁÉ ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È Ë½ÎÈÓÈ. ¤É ÌŽÏÉ μÀÅ× ËÉÎÏÀÎÔÁÉ ØÖÒ½× ÔÈ Õ»ÌÈÓ¼ μÁ×. —½ÎÁÉ ÏÉ μÀÅ× μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÏÐϽÖÎ ÓÙÓÐÑÎÔÁÉ, Ð.Ø. ÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÏÙ ÓÔÏμ¡ØÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏÙ. 4. ¢Á ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ ÔÈÎ ¡ÒÕÒÖÓÈ ÓÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ 5.12. ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ. §É ÕÁ ÓÙμÂŽ ÓÔÏÙ× μÀÅ× ‘ ËÁÉ – ¾ÔÁÎ ÔÏ Ø»ÒÉ ÔÅÎÔÖÕŽ; ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ – ÕÁ ÓÙÓÔÁÌŽ ËÁÉ Ï ‘ ÕÁ ØÁÌÁÒÑÓÅÉ. 5. ¢Á ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ ÐÒÏÓÅËÔÉË¡ ÔÏ ÓØ»ÄÉÏ ÅÎ¾× ÓÐÏÎÄÀÌÏÙ ÓÔÈ ÄÉÐÌÁμ ÅÉ˾ÎÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ: Á. §É ÏÓÔ¾ ŽÎÁÉ ; ‡ÌÁÔÀ, μÁËÒ¾ ¼ ÂÒÁØÀ; Â. §É ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÓÖ̼ÎÁ ÐÏÙ ÓØÈμÁÔ½ÚÏÙÎ ÏÉ ÓоÎÄÙÌÏÉ; Ç. ¤ ÐÒÑÔÏ× ÓоÎÄÙÌÏ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ¡ÔÌÁ×. ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÓÔÈÎ ÅÌÌÈÎÉ˼ μÙÕÏÌÏǽÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÉÔÉÏÌÏǼÓÅÔÅ ÔÏ ¾ÎÏμ¡ ÔÏÙ.

206


‘СÎÔÈÓÈ: Á. –ÒÁØÀ. Â. ¤ ÎÖÔÉÁ½Ï× μÙÅ̾×. Ç. ­ÔÌÁ× Ì»ÇÅÔÁÉ Ï ÐÒÑÔÏ× ÓоÎÄÙÌÏ× ÔÈ× ÓÐÏÎÄÙÌÉË¼× ÓÔ¼ÌÈ× ËÁÉ ÓÔÈÒ½ÚÅÉ ÔÏ ËÅÆ¡ÌÉ. ‡¼ÒÅ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ Áо ÔÏÎ ­ÔÌÁÎÔÁ, ¼ÒÖÁ ÔÈ× ÁÒØÁ½Á× ÅÌÌÈÎÉË¼× μÙÕÏÌÏǽÁ×.

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÈÎ ÅÌÌÈÎÉ˼ μÙÕÏÌÏǽÁ Ï ­ÔÌÁ× ¼ÔÁÎ ÇÉÏ× ÔÏÙ šÁÐÅÔÏÀ ËÁÉ ÔÈ× ËÅÁνÄÁ× ›ÌÙμ»ÎÈ× ËÁÉ ÓÔÈÎ §ÉÔÁÎÏμÁؽÁ ¼ÔÁÎ ÁÒØÈÇ¾× ÔÖÎ §ÉÔÁÎÉÄÑÎ (ÇÉÖÎ ÔÖÎ §ÉÔ¡ÎÖÎ) ËÁÉ μ¡ÌÉÓÔÁ Ï ÐÉÏ ÄÙÎÁÔ¾× Áо ¾ÌÏÙ×. œÅÔ¡ ÔÈΠνËÈ ÔÏÙ Ï ƒ½Á× ÇÉÁ ÎÁ ÔÏÎ ÔÉμÖÒ¼ÓÅÉ ÔÏÎ ÙÐÏØÒ»ÖÓÅ ÎÁ Æ»ÒÅÉ ÓÔÏÙ× ÑμÏÙ× ÔÏÙ ÔÏÎ ¤ÙÒ¡ÎÉÏ Õ¾ÌÏ (¤ÙÒÁξ) ÇÉÁ СÎÔÁ. ¤ ­ÔÌÁ× »ÌÁÂÅ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÅÐÅÉļ ÙлμÅÎÅ ÔÈÎ ÔÉμÖÒ½Á μÅ μÅÇ¡ÌÈ ÙÐÏμÏμ (Áо ÔÏÙ Á ËÁÉ ÔÏ Ò¼μÁ ÔÌ¡Ö-Ñ = ÁλØÏμÁÉ, ÙÐÏμ»ÎÖ, ËÁÒÔÅÒÑ). ®ÔÓÉ Ï ­ÔÌÁ× ÓÔÅ˾ÔÁÎ ÓÔÈÎ ËÏÒÙƼ μÅÇ¡ÌÏÙ ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ‘ÆÒÉ˼×, ÔÏ ÏÐÏ½Ï Ð¼ÒÅ ÔÏ ¾ÎÏμ¡ ÔÏÙ. 6. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Ï ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾× Áо ÔÏÎ ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾; ‘СÎÔÈÓÈ: ¤ ÅÊÖÓËÅÌÅÔ¾× ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ ÔÏ ÚÑÏ, ÅÎÑ Ï ÅÎÄÏÓËÅÌÅÔ¾× ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ ÚÑÏÙ.

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ŽÎÁÉ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ÔÏ ÏÐÏ½Ï μÐÏÒŽ ËÁÉ ÐÅÔ¡. ‡ÏÉÅ× ÐÒÏÓÁÒμÏÇ»× ÔÈÎ ÂÏÈÕÏÀÎ; ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÏÉØŽÁ ËÁÉ ÎÁ ÇÒ¡ÃÅÔÅ μ½Á ÅÒÇÁÓ½Á. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÈÎ ÅÒÇÁÓ½Á ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ. ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ŽÎÁÉ ÔÏ μÏÎÁÄÉ˾ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ÐÏÙ ÐÅÔ¡. œÏÉ¡ÚÅÉ μÅ ÐÏÎÔ½ËÉ ÐÏÙ »ØÅÉ ÆÔÅÒ¡. ™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ ÐÏÙ ÚŽ ÓÔÈÎ —ÌÌ¡ÄÁ, ŽÎÁÉ ËÙÒ½Ö× ÅÎÔÏμÏÆ¡ÇÏ×, μÉËÒ¾ÓÖμÈ μÅ μ¼ËÏ× 10-13 оÎÔÏÙ×. ¤É ÎÙØÔÅÒ½ÄÅ× ÐÅÔÏÀÎ ÃÈÌ¡, ÁÌÌ¡ μ¾ÎÏ ÔÈ ÎÀØÔÁ. ˜ÏÙÎ ÓÅ ÓÐÈÌÉ»×, ÓÔÁ ËÏÉÌÑμÁÔÁ ÔÖÎ ÂÒ¡ØÖÎ, ÔÖÎ Ä»ÎÔÒÖÎ ËÁÉ ÓÅ ÅÇËÁÔÁÌÅÌÅÉμμ»ÎÁ ÓнÔÉÁ. ÖÌÉ¡ÚÏÙÎ ËÒÅμÁÓμ»ÎÅ× ÓØÈμÁÔ½ÚÏÎÔÁ× ÐÙËÎ»× Ïμ¡ÄÅ× ÔÖÎ 50-500. ‘ΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ Å½ÄÏ× ÔÈ× ÔÒÏÆ¼× ÔÏÙ× ÏÉ ÎÙØÔÅÒ½ÄÅ× ØÖÒ½ÚÏÎÔÁÉ ÓÅ ÅÎÔÏμÏÆ¡ÇÅ×, ÓÁÒËÏÆ¡ÇÅ×, ÆÒÏÙÔÏÆ¡ÇÅ×. * ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

207


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

™ ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ »ØÅÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ μ¡ÔÉÁ, »ØÅÉ ¾μÖ× ÏÊÀÔÁÔÈ ÁËϼ. ‘˾μÈ, ÅËлμÐÅÉ ÙÐÅÒ¼ØÏÙ× ÓÅ ÓÙØξÔÈÔÅ× 25 -150KHz, ÐÏÙ ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÎÔÉÌÈÐÔϽ Áо ÔÏ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÁÙÔ½. ¤É ÙлÒÈØÏÉ ËÔÙÐÏÀÎ ÓÅ »ÎÁ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ ËÁÉ ÅÐÉÓÔÒ»ÆÏÙÎ Ö× ÈØÑ. ®ÔÓÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏÓÁÎÁÔÏ̽ÚÅÔÁÉ ÓÔÏ ÓËÏÔ¡ÄÉ ËÁÉ ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÅÉ ÔÁ ÅμоÄÉÁ, ØÖÒ½× ÎÁ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÆÖ×, ÓÔÉ× ÓÐÈÌÉ»× ÐÏÙ ÚÅÉ ËÁÉ ÔÈÎ ÎÀØÔÁ ÐÏ٠áØÎÅÉ ÔÒÏƼ. ‡Ö× ÐÅÔ¡ È ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ; §Á ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÎÙØÔÅÒ½ÄÖÎ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ ËÁÔ¡ ÐÏÌÀ Áо ÁÙÔ¡ ÔÖÎ ÐÔÈÎÑÎ. ™ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÖÎ ÆÔÅÒÑÎ ÔÈ× Å½ÎÁÉ μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÅÌÁÓÔÉ˼, ÌÅÐÔ¼, ÇÅμ¡ÔÈ ÎÅÀÒÁ, ÐÏÙ ÙÐÏÓÔÈÒ½ÚÅÔÁÉ Áо ÔÁ Ô»ÓÓÅÒÁ ÅÐÉμÈËÙÓμ»ÎÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÈ× ËÁÉ ÆÔ¡ÎÅÉ μ»ØÒÉ ÔÁ нÓÖ Ð¾ÄÉÁ. §Ï ÐÒÑÔÏ Ä¡ËÔÙÌÏ Å½ÎÁÉ ÓÙμÕÖ× ÅÌÅÀÕÅÒÏ ËÁÉ Æ»ÒÅÉ »ÎÁ μÉËÒ¾ ÎÀØÉ, ÐÏÙ ÔÈÎ ÂÏÈÕ¡ ÎÁ ÐÒÏÓËÏÌÌ¡ÔÁÉ ÓÅ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÅ×. §Á ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÎÙØÔÅÒ½ÄÖΠŽÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ËÁμÐÙÌÖÔ¡ Áо ÔÁ ÆÔÅÒ¡ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÔÉ× ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ÁÎÙÃÑÎÏÎÔÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ¾ÔÁÎ ÐÅÔÏÀÎ μÅ ØÁμÈÌ»× ÔÁØÀÔÈÔÅ×. ‹ÔÏ »ÄÁÆÏ× ÄÙÓËÏÌÅÀÅÔÁÉ ÎÁ ÐÅÒÐÁÔ¼ÓÅÉ Ì¾ÇÖ ÔÖÎ μÉËÒÑÎ ÐÏÄÉÑÎ ÔÈ× , ÐÏÙ ¾μÖ× ÔÈÎ ÂÏÈÕÏÀÎ ÎÁ ËÒÅμÉ»ÔÁÉ ÁΡÐÏÄÁ Áо ËÌÁÄÉ¡ ÓÔÁ ÏÐϽÁ ÊÅËÏÙÒ¡ÚÅÔÁÉ. ™ »ËÆÒÁÓÈ «»ØÅÉ ÔÏ ËÏËÁÌ¡ËÉ ÔÈ× ÎÙØÔÅÒ½ÄÁ×», ÐÏÙ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀμÅ ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÏÎ ÐÏÙ ÕÅÖÒÏÀμÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÔÙØÅÒ¾×, ŽÎÁÉ ÇÎÖÓÔ¼ ÓÅ ¾ÌÏÙ× μÁ×. ‘ÙÔ¾ »ØÅÉ ÅÐÉËÒÁÔ¼ÓÅÉ ÎÁ Ì»ÇÅÔÁÉ ,ÇÉÁÔ½ ÔÁ ˾ËÁÌÁ ÔÈ× ÄÅΠŽÎÁÉ ËÏÀÆÉÁ, ¾ÐÖ× Å½ÐÁμÅ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÔÖÎ ÐÏÙÌÉÑÎ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÁÅÒÏƾÒÅ× ËÏÉ̾ÔÈÔÅ×, ÁÌÌ¡ ŽÎÁÉ ÇÅμ¡ÔÁ, ÌÅÐÔ¡ ËÁÉ ÅÙÌÀÇÉÓÔÁ.

208


KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹

‹Ô¼ÒÉÊÈ ËÁÉ Ë½ÎÈÓÈ

‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÁ Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: Á. ¤ ËÁÒÄÉÁË¾× μÙ× ÌÅÉÔÏÙÒÇŽ μÅ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ× Â. ¤É ÓËÅÌÅÔÉËϽ μÀÅ× μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ Õ»ÌÈÓÈ μÁ× ÁÌÌ¡ ËÁÉ ØÖÒ½× ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ μÁ×. Ç. ¤É ËÉμÓÅÉ× ÔÖÎ ÔÏÉØÖμ¡ÔÖÎ ÔÏÙ ÅÎÔ»ÒÏ٠ǽÎÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÌŽÖÎ μÙÑÎ. Ä. ‹ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÒÅμμÁ ÔÁ ÏÓÔ¡ μÉÁ× ¡ÒÕÒÖÓÈ× ÄÅÎ ÁÐÏμÁËÒÀÎÏÎÔÁÉ. Å. §Ï Ë¡ÔÁÇμÁ ŽÎÁÉ ÔÏ ÓСÓÉμÏ ÔÖÎ ÏÓÔÑÎ. 2. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÐÏÙ ÌŽÐÏÙÎ Áо ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÁÒ¡ÇÒÁÆÏ: ‚ÉÁ ÔÈÎ ÅÊÁÓÆ¡ÌÉÓÈ ÔÈ× ÙÇŽÁ× ÔÏÙ ÓËÅÌÅÔÏÀ ËÁÉ ÔÖÎ μÙÑÎ μÁ× ÓÈμÁÎÔÉ˾ Ò¾ÌÏ ÐÁ½ÚÅÉ μ½Á ……………………………… (1). ™ ÄÉÁÔÒÏƼ μÁ× ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÅÉ ………….…(2) ËÁÉ …………….... (3). ‘ÙÔ¼ ÙСÒØÅÉ ÓÅ ÔÒ¾ÆÉμÁ ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ………….(4), ………...……………..…… (5) ËÁÉ ÔÁ …………… (6). ‘˾μÈ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÈÎ ÓÙÎÕ»ÓÅÉ Ï ÏÒÇÁÎÉÓμ¾× μÁ× Áо ÔÈÎ ÁÎÔ½ÓÔÏÉØÈ ÐÒÏÂÉÔÁμ½ÎÈ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÈ× ……… ……… ……… …….(7).

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. Á. …,  .… , Ç. ‹ , Ä. ‹, Å. ‹. –. (1) ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ, (2) ÁÓ»ÓÔÉÏ, (3)ÂÉÔÁμ½ÎÈ D, (4) Ç¡ÌÁ, (5) ÔÁ ÇÁÌÁËÔÏËÏμÉË¡ ÐÒÏÛ¾ÎÔÁ, (6)ÔÁ ÁÙÇ¡, (7)ÈÌÉÁË¼× ÁËÔÉÎÏÂÏ̽Á×.

209


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 5Ï

—ÐÏμ»ÎÖ× ÓÔÏ 5Ï ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ ¾ÔÉ: ❑ ¨Ã ÄÃÍÖ¾ÔËà ÍÃË ÑË μÂÍÊÖÇÙ ½ÚÑÛÐ ÍÛÖÖÃÔËÍÀ ÖÑ¿ÚØμÃ, ÒÑÛ ÄÑÊ×¢ÇË ÕÖÊÐ ÕÖ¾ÔËÌÊ ÖÑÛÙ. ƒËà Ðà μÇÖÃÍËÐÑÂÐÖÃË ÑË μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ½ÚÑÛÐ ÅÇÛÆÑÒÀÆËÃ, ÄÎÇÈÃÔ¿ÆÇÙ ¾ μÃÕÖ¿ÉËÃ. ❑ ¨Ã ÈÛÖ¢ ÕÖÊÔ¿ÜÑÐÖÃË Ú¢ÔÊ ÕÖÑ ÌÂÎØμÃ, ÒÑÛ ÑË ÃÉØÉÑ¿ ÖÑÛ Ç¿ÐÃË ÈÖËÃÉμ½ÐÑË ÃÒÀ μËà ÑÛÕ¿Ã ÕÍÎÊÔ¾ ÍÃË ÃÆË¢ÄÔÑÚÊ. ❑ ŒÖÑÛÙ ÜØËÍÑÂÙ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂÙ ÖÊÐ Í¿ÐÊÕÊ ÄÑÊ×ÑÂÐ Öà ÑÕÖ¢ ÍÃË ÑË μÂÇÙ. ¨Ã ÜÓà μÒÑÔÇ¿ Ðà ½ÚÑÛÐ ÇÐÆÑÕÍÇÎÇÖÀ ¾ ÇÌØÕÍÇÎÇÖÀ. ¥ ÕÍÇÎÇÖÀÙ ÖØÐ ÕÒÑÐÆÛÎÑÜÓØÐ ÆËÃμÑÔÈÓÐÇÖÃË ÃТÎÑÉà μÇ ÖÑ ÒÇÔËÄ¢ÎÎÑÐ ÕÖÑ ÑÒÑ¿Ñ ÜÑÛÐ ÍÃË μÇÖÃÍËÐÑÂÐÖÃË (ÐÇÔÀ, ýÔÃÙ, ÌÊÔ¢). ❑ ŒÖÑÐ ¢Ð×ÔØÒÑ ÖÑÐ ÍÂÔËÑ ÔÀÎÑ ÕÖÊÐ ÕÖ¾ÔËÌÊ ÍÃË Í¿ÐÊÕÊ ÖÑÛ ÕÓμÃÖÑÙ ½ÚÑÛÐ ÖÑ ÇÔÇËÕÖËÍÀ ÕÂÕÖÊμà (ÕÍÇÎÇÖÀÙ) ÍÃË ÖÑ μÛÝÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ, ÒÑÛ ÕÛÐÇÔÉ¢ÜÑÐÖÃË μÇ ÖÑ ÃÐÃÒÐÇÛÕÖËÍÀ, ÖÑ ÍÛÍÎÑÈÑÔËÍÀ ÍÃË ÖÑ ÐÇÛÔËÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ. ❑ š ÕÒÑÐÆÛÎË; ÕÖ¾ÎÊ ÃÒÑÖÇÎÇ¿ÖÃË ÃÒÀ ÕÒÑÐÆÂÎÑÛÙ ÒÑÛ ÃТμÇÕà ÖÑÛÙ ÛÒ¢ÔÚÑÛÐ ÑË μÇÕÑÕÒÑÐÆÂÎËÑË Æ¿ÕÍÑË. ŒÖÑ ÇÕØÖÇÔËÍÀ ÖÊÙ ÒÔÑÈÛ΢ÕÕÇÖÃË Ñ ÐØÖËÿÑÙ μÛÇÎÀÙ. ❑ ¥ ÕÍÇÎÇÖÀÙ μÃÙ Ç¿ÐÃË ÒÑÎÂÖËμÑÙ ÉËÃÖ¿ ÇÍÖÀÙ ÃÒÀ ÖÊÐ ÕÖ¾ÔËÌÊ ÖÑÛ ÕÓμÃÖÑÙ μÃÙ, ÄÑÊ×¢ÇË ÕÖÊÐ ÒÃÔÃÉØɾ ÖØÐ ÍÛÖÖ¢ÔØÐ ÖÑÛ Ã¿μÃÖÑÙ, ÎÇËÖÑÛÔÉÇ¿ ØÙ ÃÒÑ×¾ÍÊ ÖÑÛ ÃÕÄÇÕÖ¿ÑÛ, ÒÔÑÕÖÃÖÇÂÇË Öà ÀÔÉÃÐà μ½Õà ÕÇ ÇËÆËÍ¢ ÆËÃμÑÔÈØμ½ÐÇÙ ÍÑËÎÀÖÊÖÇÙ ÍÃË ÄÑÊ×¢ÇË ÕÖÊÐ Í¿ÐÊÕÊ, ÉËÃÖ¿ ÕÖà ÑÕÖ¢ ÒÔÑÕÈÂÑÐÖÃË ÑË μÂÇÙ. ❑ ¨Ã ÑÕÖ¢ ÃÒÑÖÇÎÑÂÐÖÃË ÃÒÀ Öà ÑÕÖÇÑÍÂÖÖÃÔÃ, ÃÒÀ ¢ÎÃÖà ÈØÕÈÀÔÑÛ ÍÃË ÃÕÄÇÕÖ¿ÑÛ ÍÃË ÃÒÀ ÑÛÕ¿ÇÙ ÒÑÛ Öà ͢ÐÑÛÐ ÇÎÃÕÖËÍ¢. ˜ÌØÖÇÔËÍ¢ ÍÃÎÂÒÖÑÐÖÃË ÃÒÀ ÖÑ ÒÇÔËÀÕÖÇÑ ÒÑÛ ÄÑÊ×¢ ÕÖÊÐ ÃТÒÖÛÌÊ ÍÃË ÕÖÊÐ ÇÒÑÂÎØÕÊ ÖÑÛÙ. ¨Ã ÑÕÖ¢ μÒÑÔÇ¿ Ðà ÕÛÐƽÑÐÖÃË μÇ ÆËÃÔ×ÔÓÕÇËÙ ÍÃË ÕÛÐÃÔ×ÔÓÕÇËÙ. ❑ ­Ò¢ÔÚÑÛÐ ÖÔ¿Ã Ç¿ÆÊ μÛÓÐ: ÑË ÕÍÇÎÇÖËÍÑ¿, ÒÑÛ Ç¿ÐÃË ÃÛÖÑ¿ ÒÑÛ ÎÇËÖÑÛÔÉÑÂÐ Ú¢ÔÊ ÕÖÊ ×½ÎÊÕÊ μÃÙ, ÑË ÎÇ¿ÑË ÒÑÛ Ç¿ÐÃË ÃÛÖÑ¿ ÒÑÛ ÎÇËÖÑÛÔÉÑÂÐ ÃÐÇÌ¢ÔÖÊÖà ÃÒÀ ÖÊ ×½ÎÊÕÊ μÃÙ ÍÃË Ñ ÍÃÔÆËÃÍÀÙ, ÒÑÛ ÕÛÐÃÐÖ¢ÖÃË μÀÐÑ ÕÖÊÐ ÍÃÔÆË¢ ÍÃË ÎÇËÖÑÛÔÉÇ¿ ÃÐÇÌ¢ÔÖÊÖà ÃÒÀ ÖÊ ×½ÎÊÕÊ μÃÙ. ❑ š ËÕÑÔÔÑÒÊμ½ÐÊ ÆËÃÖÔÑȾ ÍÃË Ê ÈÛÕË; ¢ÕÍÊÕÊ ÒÿÜÑÛÐ ÕÊμÃÐÖËÍÀ ÔÀÎÑ ÕÖÊ ÆËÃÖ¾ÔÊÕÊ ÖÊÙ ÛÉÇ¿ÃÙ ÖÑÛ ÕÍÇÎÇÖÑ μÃÙ ÍÃË ÖÑÛ μÛÝÍÑ μÃÙ ÕÛÕÖ¾μÃÖÑÙ.

210


6. A¢‘‡‘¥‘‚ ‚™

…»ÊÅÉ× - ËÌÅÉÄÉ¡: μÏÎÏÇÏνÁ, ÁμÆÉÇÏνÁ, ÇÁμ»ÔÅ×, ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, ÚÙÇÖÔ¾

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¬ÖÒ½× ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÙÎÅØÉÓÔŽ È ÚÖ¼ ÓÔÏÎ ÐÌÁμÔÈ. ¹ÔÁÎ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ǽÎÅÔÁÉ Áо »ÎÁÎ μ¾ÎÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, ØÖÒ½× ÎÁ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, Ì»ÇÅÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ¼ μÏÎÏÇÏνÁ. ➤ œÅ ÔÏ ÔÒ¾ÐÏ ÁÙԾΠÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÆÙÔ¡ ËÁÉ ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÚÑÁ. ¹ÔÁÎ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ ÆÀÌÏÙ, Ô¾ÔÅ ÁÙÔ¼ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ¼ ÁμÆÉÇÏνÁ. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙΠŽÎÁÉ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÑÎ ÆÀÌÖÎ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ. ‚ÉÁ ÔÏ ÓËÏо ÁÙÔ¾ ÔÁ ¡ÔÏμÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÁμ»ÔÅ×. §Á ÁÒÓÅÎÉË¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ× ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ‹ÔÁ ÚÑÁ Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ ËÁÉ Ï ÕÈÌÙË¾× Ö¡ÒÉÏ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÅÎÑÎÅÔÁÉ »ÎÁ× ÁÒÓÅÎÉË¾× ËÁÉ »ÎÁ× ÕÈÌÙË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. œÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÚÙÇÖÔ¾.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ μÏÎÏÇÏÎÉ˼: μ¾ÎÏ× + ǽÇÎÏμÁÉ (ǽÎÏμÁÉ) = Áо »ÎÁ ÇÅÎΡÔÁÉ »ÎÁ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼: Áμƽ = ËÁÉ ÔÁ ÄÀÏ + ǽÇÎÏμÁÉ = ÇÅÎÎÑμÁÉ Áо ÄÀÏ ÄÈÌ. ØÒÅÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÏÉ ÄÀÏ ÇÉÁ ÎÁ ÇÅÎÎÈÕÑ. ÁоÇÏÎÏ×: Áо + ǽÇÎÏμÁÉ =ÇÅÎÎÑμÁÉ ¼ ËÁÔ¡ÇÏμÁÉ Áо Ë¡ÐÏÉÏÎ, ÔÏ ÁÎÔ½ÕÅÔÏ Å½ÎÁÉ Ï ÐÒ¾ÇÏÎÏ×.

211


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

6.1 ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÓÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: μÏÎÏÇÏνÁ, ÁμÏÉ¡ÄÁ, ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ μÏÎÏÇÏνÁ. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÅ ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ. §Ï ÁÒØÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ÓÅ ÄÀÏ ÐÁÎÏμÏɾÔÙÐÁ ËÀÔÔÁÒÁ. ‚ÉÁ ÎÁ ǽÎÅÉ ÁÙÔ¾ ÐÒÑÔÁ ÄÉÐÌÁÓÉ¡ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÇÅÎÅÔÉ˾ ÔÈ× ÙÌÉ˾ ËÁÉ ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÏ ÁÒØÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ÓÅ ÄÀÏ Î»Á ¾μÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÄÈÌÁļ, ÄÉØÏÔÏμŽÔÁÉ.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – —§«œ¤…¤‚š‘ ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ: (ÅнÒ.) ĽØÁ + Ô»μÎÖ = ÓÅ ÄÀÏ μ»ÒÈ +Ô»μÎÖ = ÄÉØÏÔÏμÑ = ØÖÒ½ÚÖ ÓÅ ÄÀÏ μ»ÒÈ, ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ = ÄÉÁ½ÒÅÓÈ ÓÅ ÄÀÏ μ»ÒÈ.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‚ÉÁÔ½ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ŽÎÁÉ μ½Á ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á; ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ŽÎÁÉ μ½Á ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÇÉÁ ÔÈ ÓÙλØÉÓÈ ÔÈ× ÚÖ¼×. œÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÈμÉÏÙÒÇÏÀÎ ÁÐÏǾÎÏÙ× ËÁÉ »ÔÓÉ ÄÉÁÉÖνÚÅÔÁÉ ÔÏ Å½ÄÏ× ÔÏÙ×. 2. ‡¾ÓÁ ŽÄÈ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÇÎÖÒ½ÚÅÔÅ; §ÈÎ μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ (μÏÎÏÇÏνÁ), ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ǽÎÅÔÁÉ Áо »ÎÁÎ μ¾ÎÏ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾, ØÖÒ½× ÎÁ ÚÅÙÇÁÒÑÓÏÙÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ, ËÁÉ ÔÈÎ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ (ÁμÆÉÇÏνÁ) ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ ÆÀÌÏÙ . 3. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÏÉ μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ;

212

¤É μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ μÏÎÏÇÏνÁ ¾ÐÖ× Ð.Ø. È ÁμÏÉ¡ÄÁ. §Ï ÁÒØÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ÓÅ ÄÀÏ ÐÁÎÏμÏɾÔÙÐÁ ËÀÔÔÁÒÁ. ‚ÉÁ ÎÁ ǽÎÅÉ ÁÙÔ¾, ÐÒÑÔÁ ÄÉÐÌÁÓÉ¡ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÇÅÎÅÔÉ˾ ÔÈ× ÙÌÉ˾


ËÁÉ ÓÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÏ ÁÒØÉ˾ ËÀÔÔÁÒÏ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ÓÅ ÄÀÏ Î»Á ¾μÏÉÁ ËÀÔÔÁÒÁ, ÄÈÌÁļ, ÄÉØÏÔÏμŽÔÁÉ.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

4. ‡Ñ× ÅÐÉÔÙÇØ¡ÎÅÔÁÉ È ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ; ™ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ǽÎÅÔÁÉ ¾ÔÁÎ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ ÄÀÏ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ ÆÀÌÏÙ, ÁÒÓÅÎÉËÏÀ ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ. ‚ÉÁ ÔÏ ÓËÏо ÁÙÔ¾ ÔÁ ¡ÔÏμÁ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÅÊÅÉÄÉËÅÙμ»ÎÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÁμ»ÔÅ×. §Á ÁÒÓÅÎÉË¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ× ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÔÏÙ× ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ‹ÔÁ ÚÑÁ Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ ËÁÉ Ï ÕÈÌÙË¾× Ö¡ÒÉÏ. 5. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ; §É ŽÎÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾; ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÏÐϽÁ ÅÎÑÎÅÔÁÉ »ÎÁ× ÁÒÓÅÎÉË¾× ËÁÉ »ÎÁ× ÕÈÌÙË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. œÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÚÙÇÖÔ¾.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÔÈ ÓÖÓÔ¼ ÁСÎÔÈÓÈ. ‘. ‡Ö× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÐÏÙ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ μÅ ÔÈ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ; Á.  ¡ÒÉÏ. Â. ˜ÙÇÖÔ¾. Ç. ‚Áμ»ÔÈ×. Ä. ‹ÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. –. ‹Å ÐÏÉÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÁÒÁÔÈÒŽÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ; Á. ‹ÔÏÙ× μÏÎÏËÀÔÔÁÒÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. Â. ‹Å ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÆÙÔ¡ . Ç. ‹Å ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÚÑÁ. Ä. ‹ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÁ Á,  ËÁÉ Ç. ‘СÎÔÈÓÈ: 1.‘. , –. Ä. 3. ‘Î »ÎÁ ÚÑÏ »ØÅÉ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ, ŽÎÁÉ ÕÈÌÙ˾ ¼ ÁÒÓÅÎÉ˾; ‡Ñ× ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÏÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÔÖÎ ÚÑÖÎ; ‘СÎÔÈÓÈ: 3. ‘ÒÓÅÎÉ˾.  ¡ÒÉÁ.

213


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

6.2 ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÓÔÁ ÆÙÔ¡ §‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹

214

➤ ›¡ÐÏÉÁ ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡, Ë¡ÐÏÉÁ ÁμÆÉÇÏÎÉË¡ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÁ, ¾ÐÖ× È ÐÁÔ¡ÔÁ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ ËÁÉ μÅ ÔÏÙ× ÄÀÏ ÔÒ¾ÐÏÙ×. ➤ §Á ÆÙÔ¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ¡ÎÕÈ (Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÁÎÕ¾ÆÙÔÁ), ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÁμÆÉÇÏνÁ. ➤ §Ï ¡ÎÕÏ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ¾ÒÇÁÎÏ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ ÇÉÁÔ½ ÁÙÔ¾ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÏÙ× ÇÁμ»ÔÅ×. §Ï ¡ÎÕÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÒÓÅÎÉ˾, ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×, ÕÈÌÙ˾ ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ× ËÁÉ Ô»ÌÅÉÏ Ì»ÇÅÔÁÉ ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ➤ §Ï ÁÒÓÅÎÉ˾ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ ÔÏÙ× ÓÔ¼μÏÎÅ× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ Î¼μÁ ËÁÉ ÔÏÎ ÁÎÕ¼ÒÁ. ‹ÔÏÎ ÁÎÕ¼ÒÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ➤ §Ï ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ ÔÏÎ ÀÐÅÒÏ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ, ÔÏÎ ÓÔÀÌÏ ËÁÉ ÔÏ ÓÔ½ÇμÁ. œ»ÓÁ ÓÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÓÐÅÒμÁÔÉË»× ÂÌ¡ÓÔÅ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. ➤ §Ï Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ ËÁÉ ÓÔ¼μÏÎÅ× ËÁÉ ÀÐÅÒÏ, ¡ÒÁ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ➤ ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÇÙÒžËÏËËÖÎ Áо ÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÀÐÅÒÏÙ, Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÐÉËÏνÁÓÈ. ‘Î ÄÅΠǽÎÅÉ È ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. ➤ ™ ÅÐÉËÏνÁÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÁλμÏÙ ÓÔÁ ¡ÎÕÈ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÏÙΠμμÁ ÓÔÈμ¾ÎÖÎ ËÁÉ ÓÔÀÌÏ μÅ μÅÇ¡ÌÏ μ¼ËÏ×. ‹ÔÁ ¡ÎÕÈ ÐÏÙ »ØÏÙÎ »ÎÔÏÎÁ ØÒÑμÁÔÁ ËÁÉ ¡ÒÖμÁ, È ÅÐÉËÏνÁÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÅÎÔ¾μÖÎ. ➤ œÅÔ¡ ÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ, »ØÅÉ ÆÔ¡ÓÅÉ Ï ÇÙÒžËÏËËÏ× ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ, ËÁÉ Ô¾ÔÅ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μÉÁ ÐÒÏÅËÂÏ̼, ÓÔÏÎ ÀÐÅÒÏ, ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ μ»ØÒÉ ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ. œ»ÓÁ Áо ÁÙԼΠÔÈÎ ÐÒÏÅËÂÏ̼ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÓÔÈÎ ÓÐÅÒμÁÔÉ˼ ÂÌ¡ÓÔÈ ¾ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ Ï ÕÈÌÙË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ËÁÉ Ç½ÎÅÔÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. ➤ ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾. ¹ÔÁÎ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ. §¾ÔÅ È ÖÏÕ¼ËÈ ÁÒؽÚÅÉ ÎÁ μÅÔÁ¡ÌÌÅÔÁÉ ÓÅ ËÁÒо. ➤ ‹ÔÏÎ ËÁÒо μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÅÒÉËÌŽÏÎÔÁÉ »ÎÁ ¼ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓлÒμÁÔÁ. ›¡ÕÅ ÓлÒμÁ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ Áо ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ Î»Ï ÆÙÔ¾.


EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‡ÏÉÁ ÆÙÔ¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÁÎÕ¾ÆÙÔÁ ËÁÉ ÐÖ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ; §Á ÆÙÔ¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ¡ÎÕÈ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÁÎÕ¾ÆÙÔÁ ËÁÉ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÁμÆÉÇÏνÁ. 2. ‡ÏÉÏ Å½ÎÁÉ ÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ¾ÒÇÁÎÏ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ËÁÉ Ð¾ÓÁ ŽÄÈ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙμÅ; §Ï ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ¾ÒÇÁÎÏ ÔÖÎ ÆÙÔÑΠŽÎÁÉ ÔÏ ¡ÎÕÏ× ÇÉÁÔ½ ÁÙÔ¾ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÔÏÙ× ÇÁμ»ÔÅ×. §Ï ¡ÎÕÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÁÒÓÅÎÉ˾, ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×, ÕÈÌÙ˾ ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ× ËÁÉ Ô»ÌÅÉÏ Ì»ÇÅÔÁÉ ¾ÔÁÎ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. 3. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ »ÎÁ ÁÒÓÅÎÉ˾ ¡ÎÕÏ×; ‘ÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÁ Ó»ÐÁÌÁ, ÔÁ лÔÁÌÁ, ÔÏÙ× ÓÔ¼μÏÎÅ× ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ Î¼μÁ ËÁÉ ÔÏÎ ÁÎÕ¼ÒÁ. ‹ÔÏÎ ÁÎÕ¼ÒÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. 4. ‘о ÐÏÉÁ μ»ÒÈ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ×; §É ÄÉÁÆÏÒ¡ »ØÅÉ Áо ÔÏ Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ×; §Ï ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÁ лÔÁÌÁ, ÔÁ Ó»ÐÁÌÁ, ÔÏÎ ÀÐÅÒÏ, ÐÏÙ ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ, ÔÏÎ ÓÔÀÌÏ ËÁÉ ÔÏ ÓÔ½ÇμÁ. œ»ÓÁ ÓÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ÓÐÅÒμÁÔÉË»× ÂÌ¡ÓÔÅ× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. §Ï Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ× ÄÉÁÆ»ÒÅÉ Áо ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ×, ÇÉÁÔ½ ÅËÔ¾× Áо ÀÐÅÒÏ, »ØÅÉ ËÁÉ ÓÔ¼μÏÎÅ× . ­ÒÁ ÐÁÒ¡ÇÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. 5. §É Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÐÉËÏνÁÓÈ, μÅ ÐÏÉÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× Ç½ÎÅÔÁÉ ËÁÉ ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ; ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÇÙÒžËÏËËÖÎ Áо ÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÀÐÅÒÏÙ, Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÐÉËÏνÁÓÈ. ‘Î ÄÅΠǽÎÅÉ È ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. ™ ÅÐÉËÏνÁÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ ÁλμÏÙ ÓÔÁ ¡ÎÕÈ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÏÙΠμμÁ ÓÔÈμ¾ÎÖÎ ËÁÉ ÓÔÀÌÏ μÅ μÅÇ¡ÌÏ μ¼ËÏ×. ‹ÔÁ ¡ÎÕÈ ÐÏÙ »ØÏÙÎ »ÎÔÏÎÁ ØÒÑμÁÔÁ ËÁÉ ¡ÒÖμÁ, È ÅÐÉËÏνÁÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÅÎÔ¾μÖÎ.

215


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

6. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÓÔÁ ÆÙÔ¡; œÅÔ¡ ÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ, »ØÅÉ ÆÔ¡ÓÅÉ Ï ÇÙÒžËÏËËÏ× ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ, ËÁÉ Ô¾ÔÅ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μÉÁ ÐÒÏÅËÂÏ̼, ÓÔÏÎ ÀÐÅÒÏ, ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÅÉ μ»ØÒÉ ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ. œ»ÓÁ Áо ÁÙԼΠÔÈÎ ÐÒÏÅËÂÏ̼ μÅÔÁÆ»ÒÅÔÁÉ Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÓÔÈÎ ÓÐÅÒμÁÔÉ˼ ÂÌ¡ÓÔÈ, ¾ÐÏÙ ÙСÒØÅÉ Ï ÕÈÌÙË¾× ÇÁμ»ÔÈ×, ËÁÉ Ç½ÎÅÔÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. 7. ‡Ñ× ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ËÁÒÐ¾× ÓÔÁ ÆÙÔ¡; œÅÔ¡ ÔÈÎ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾. ¹ÔÁÎ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ. §¾ÔÅ È ÖÏÕ¼ËÈ ÁÒؽÚÅÉ ÎÁ μÅÔÁ¡ÌÌÅÔÁÉ ÓÅ ËÁÒо. ‹ÔÏÎ ËÁÒо μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÅÒÉËÌŽÏÎÔÁÉ »ÎÁ ¼ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓлÒμÁÔÁ. ›¡ÕÅ ÓлÒμÁ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ Áо ÔÏ ÏÐÏ½Ï ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ Î»Ï ÆÙÔ¾.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. œÅ ÐÏÉÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× Ç½ÎÅÔÁÉ È μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ; ™ μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ μÅ ÔÈÎ μÅÔÁÆÀÔÅÙÓÈ ÅÎ¾× ËÌÁÄÉÏÀ, ¾ÐÖ×, ÇÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, ÓÔÏ ÇÅÒ¡ÎÉ. œÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ˾ÃÏÙμÅ »ÎÁ ËÌÁĽ Áо ÔÈ ÇÌ¡ÓÔÒÁ μÁ× ËÁÉ ÎÁ ÔÏ ÆÙÔ»ÃÏÙμÅ ÓÅ ¡ÌÌÈ ÇÌ¡ÓÔÒÁ ËÁÉ »ÔÓÉ ÎÁ «ÐÉ¡ÓÅÉ», ÄÈÌÁļ ÎÁ ÂÇ¡ÌÅÉ Ò½ÚÁ ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÓÅ Î»Ï ÆÙÔ¾. ‘ÙÔ¼ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ŽÎÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉ˼. ‘˾μÈ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ »ÎÁ ÆÙÔ¾ μ»ÓÖ ÔÈ× Ò½ÚÁ× ÔÏÙ ¼ ÅÎ¾× ÆÀÌÌÏÙ ÔÏÙ ( μÅ ËÁÔÁÂÏÌ¡ÄÅ× ¼ ÐÁÒÁÆÙ¡ÄÅ×). 2. ‡Ñ× ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÁ ¡ÎÕÈ ÐÏÙ »ØÏÙÎ;

216

¹ÔÁÎ »ÎÁ ÆÙÔ¾ »ØÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ, ¼ Ô»ÌÅÉÁ ¡ÎÕÈ, Ô¾ÔÅ Ì»ÇÅÔÁÉ μ¾ÎÏÉËÏ (ÄÈÌÁļ μ¾ÎÏ× + ϽËÏ× ÐÏÙ ÓÈμÁ½ÎÅÉ = »ÎÁ ÓнÔÉ), ÄÈÌÁļ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ÆÙÔ¾ »ØÏÙμÅ ËÁÉ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ¾ÔÁÎ ÓÅ »ÎÁ ŽÄÏ× ÆÙÔÏÀ, ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ÆÙÔ¡, Ô¾ÔÅ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ŽÎÁÉ Ä½ÏÉËÏ. (ÄÈÌÁļ ÄÀÏ + ϽËÏ×= ÓÅ ÄÀÏ ÓнÔÉÁ, ÓÅ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ÆÙÔ¡). ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ È ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡ »ØÅÉ Ô»ÌÅÉÁ ¡ÎÕÈ ËÁÉ ÇÉ mÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ μ¾ÎÏÉËÏ ÆÙÔ¾. ™ ÓÙËÉ¡ »ØÅÉ ¼ ÁÒÓÅÎÉË¡ ¼ ÕÈÌÙË¡, ¡ÒÁ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ÆÙÔ¡, ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ Ì»μÅ ¾ÔÉ È ÓÙËÉ¡ ŽÎÁÉ Ä½ÏÉËÏ ÆÙÔ¾. ™ ÂÅÌÁÎÉÄÉ¡ »ØÅÉ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ÆÙÔ¾. ‚É ÁÙÔ¾ Ì»μÅ ¾ÔÉ ÁÙÔ¾ ÔÏ ÆÙÔ¾ ŽÎÁÉ μ¾ÎÏÉËÏ.


3. ‡ÏÉÁ ÆÙÔ¡ Ì»μÅ ÇÙμξÓÐÅÒμÁ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÁÇÇÅɾÓÐÅÒμÁ;

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‹Å Ë¡ÐÏÉÁ ÆÙÔ¡ ÔÁ ÓлÒμÁÔÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÇÙμΡ ËÁÉ ÄÅÎ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÎ ËÁÒо, Ô¾ÔÅ ÁÙÔ¡ ÔÁ ÆÙÔ¡ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÇÙμξÓÐÅÒμÁ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ, ÓÔÁ ÇÙμξÓÐÅÒμÁ ÁμËÅÉ ÔÏ ÐÅÀËÏ. ‘ÇÇÅɾÓÐÅÒμÁ Ì»μÅ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÔÁ ÓлÒμÁÔÁ ÔÏÙ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ËÁÒо, ÓÁÎ ÎÁ ŽÎÁÉ μ»ÓÁ ÓÅ ÁÇÇŽÏ. ‹ÔÁ ÁÇÇÅɾÓÐÅÒμÁ ÁμËÅÉ È ÐÏÒÔÏËÁÌÉ¡, ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÁ ÓлÒμÁÔÁ ÔÈ× μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ËÁÒо ÄÈÌÁļ ÔÏ ÐÏÒÔÏË¡ÌÉ. 4. ‡ÏÉÁ ÆÙÔ¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÏÎÏËÏÔÙ̼ÄÏÎÁ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÄÉËÏÔÙ̼ÄÏÎÁ; §Á ÓлÒμÁÔÁ ¼ ÔÏ ÓлÒμÁ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ËÁÒо. œ»ÓÁ ÓÔÏ ÓлÒμÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ. ‘Î ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÏÙμÅ ÐÒÏÓÅËÔÉË¡ »ÎÁ ÓлÒμÁ ÆÁÓÏÌÉÏÀ, ÕÁ ÄÏÀμÅ ¾ÔÉ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÁΡμÅÓÁ ÓÅ ÄÀÏ ÐÌ¡ËÅ× ÐÏÙ ÔÉ× Ì»μÅ ËÏÔÙÌÈľÎÅ×. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÔÏ ÓлÒμÁ ÔÏÙ× »ØÅÉ ÄÀÏ ËÏÔÙÌÈľÎÅ×, ÔÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÄÉËÏÔÙ̼ÄÏÎÁ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÏ ÓлÒμÁ ÔÏÙ ËÁÌÁμÐÏËÉÏÀ »ØÅÉ μ½Á ËÏÔÙÌÈľÎÁ. §Á ÆÙÔ¡ ÐÏÙ ÔÏ ÓлÒμÁ ÔÏÙ× »ØÅÉ μ½Á ËÏÔÙÌÈľÎÁ ÔÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ μÏÎÏËÏÔÙ̼ÄÏÎÁ. ¤É ËÏÔÙÌÈľÎÅ× ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÁÉ Áо μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ, ÔÏ ÐÅÒÉÓлÒμÉÏ. §Ï ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÁ ÓлÒμÁÔÁ »ØÅÉ ÄÀÏ ¡ËÒÁ, ÐÏÙ ÔÏ »ÎÁ Ì»ÇÅÔÁÉ ÒÉÚ½ÄÉÏ ËÁÉ ÕÁ ÄÑÓÅÉ ÔÈÎ Ò½ÚÁ ËÁÉ ÔÏ ¡ÌÌÏ Ì»ÇÅÔÁÉ ÂÌÁÓÔ½ÄÉÏ ËÁÉ ÕÁ ÄÑÓÅÉ ÔÏÎ ÂÌÁÓÔ¾ ËÁÉ ÔÁ ÆÀÌÌÁ. ¤É ËÏÔÙÌÈľÎÅ× ÐÁÒ»ØÏÙÎ ÔÉ× ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÓÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ, ÅÐÅÉļ ÄÅÎ »ØÅÉ ÏÀÔÅ Ò½ÚÅ×, ÏÀÔÅ ÆÀÌÌÁ, ÇÉÁ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÅÉ. ®ÔÓÉ μ»ØÒÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ ÆÙÔÉ˾ »μÂÒÙÏ ÁÒËÅÔ¡ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒ»ÓÅÉ ÎÁ ÆÖÔÏÓÙÎÕ»ÓÅÉ, ÔÒ»ÆÅÔÁÉ Áо ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÏÉ ËÏÔÙÌÈľÎÅ×. 5. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÓÅ »ÎÁ Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ×; §É ŽÎÁÉ È ÁÙÔÅÐÉËÏνÁÓÈ; ‹Å »ÎÁ Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ× È ÅÐÉËÏνÁÓÈ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ÁÐÌ¡ μÅ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÇÙÒžËÏËËÖÎ ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÀÐÅÒÏÙ ÔÏÙ ½ÄÉÏÙ ¡ÎÕÏÙ×. ‘ÙÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ËÁÉ ÓÅ »ÎÁ μ¾ÎÏÉËÏ ÆÙÔ¾, ÄÈÌÁļ, ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ Áо ÔÏ »ÎÁ ¡ÎÕÏ×, ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ¡ÌÌÏÙ ¡ÎÕÏÙ×, ÓÔÏ ½ÄÉÏ ÆÙÔ¾. ™ ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÓÔÉ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× ÁÙÔ»× ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÁÙÔÅÐÉËÏνÁÓÈ. œÐÏÒŽ ¾μÖ× μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÖÎ ÅÎÔ¾μÖÎ ¼ ÔÏÙ ÁλμÏÙ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ Áо »ÎÁ μ¾ÎÏÉËÏ ÆÙÔ¾ ÓÅ ¡ÌÌÏ ÆÙÔ¾ ÔÏÙ ½ÄÉÏ٠ŽÄÏÙ×. §¾ÔÅ »ØÏÙμÅ ÄÉÁÓÔÁÙÒÖÔ¼ ÅÐÉËÏνÁÓÈ.

217


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

‚ÉÁ ÔÁ ÆÙÔ¡ ŽÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÏ ÎÁ μÈΠǽÎÅÔÁÉ ÁÙÔÅÐÉËÏνÁÓÈ ËÁÉ ËÁÔ¡ ÓÙλÐÅÉÁ ÁÙÔÏÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, ÇÉÁÔ½ »ÔÓÉ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÙʼÓÏÙÎ ÔÈÎ ÐÏÉËÉÌÏμÏÒƽÁ ÔÏÙ×. ‚ÉÁ ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÏÙÎ ÔÈÎ ÁÙÔÅÐÉËÏνÁÓÈ ÖÒÉμ¡ÚÏÙÎ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ØÒ¾ÎÏ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× Áо ÔÏÙ× ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÓÔÏ ÓÉÔ¡ÒÉ, Áо ÔÁ 4-6 ¡ÎÕÈ ÔÏÙ ÓÔÁØÙÏÀ, μ¾ÎÏ ÔÁ 23 ÔÅÌÅÙÔÁ½Á ¡ÎÕÈ Å½ÎÁÉ Ô»ÌÅÉÁ. §Á ¡ÎÕÈ ÁÎϽÇÏÙÎ ÓÔÉ× 5 ¼ 6 ÔÏ ÐÒÖ½, ÇÉÁ »ÎÁ μ¾ÎÏ ÌÅÐÔ¾ ÇÉÁ ÎÁ ǽÎÅÉ ÁÙÔÅÐÉËÏνÁÓÈ. ‘Î È ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÔÏ ÐÒÖ½ ŽÎÁÉ Ë¡ÔÖ Áо 13ÏC, Ô¾ÔÅ ÄÅÎ ÁÎϽÇÏÙÎ ÔÁ ¡ÎÕÈ. 6. ¢Ïμ½ÚÅÔÅ ¾ÔÉ »ÎÁ ÆÙÔ¾ ÖÆÅÌŽÔÁÉ ¼ ÂÌ¡ÐÔÅÔÁÉ ¾ÔÁÎ Ë¡ÐÏÉÁ ÚÑÁ ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏÙ× ËÁÒÐÏÀ× ÔÏÙ; ¤ ËÁÒÐ¾× Å½ÎÁÉ »ÔÓÉ ËÁÔÁÓËÅÙÁÓμ»ÎÏ× ÇÉÁ ÎÁ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÔÈÎ μÅÔÁÆÏÒ¡ ÔÖÎ ÓÐÅÒμ¡ÔÖÎ. ™ μÅÔÁÆÏÒ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ μÅ ÔÏÎ ¡ÎÅμÏ, ÁÎ ÔÁ ÓлÒμÁÔÁ »ØÏÙÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÏ ÓؼμÁ. ‘˾μÈ ¡ÌÌÁ ÓлÒμÁÔÁ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÐÒÏÓËÏÌÌÈÕÏÀΠСÎÖ ÓÅ ÚÑÁ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ μÅ ÔÏ ÎÅÒ¾ ÔÈ× ÂÒÏؼ×. —½ÎÁÉ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ¾μÖ×, ¾ÔÉ ÓлÒμÁÔÁ ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ÐÏÙ ÔÒÑÇÏÎÔÁÉ Áо ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡, ËÁÉ Áо ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ ¼ ËÁÉ Áо ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ, ÄÅÎ ØÖÎÅÀÏÎÔÁÉ ÅÀËÏÌÁ μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ ÁÐÏ¡ÌÌÏÎÔÁÉ μÅ ÔÁ ˾ÐÒÁÎÁ ËÁÉ ÓÙÎÅÐÑ× »ÔÓÉ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÅ μÅÇ¡ÌÅ× ÁÐÏÓÔ¡ÓÅÉ×, Ë¡ÔÉ ÐÏÙ ÖÆÅÌŽ ÔÏ ÆÙÔ¾ ËÁÉ ÔÏ ÂÏÈÕ¡ÅÉ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ËÁÉ ÎÁ ÅÊÁÐÌÖÕŽ ÓÅ ¡ÌÌÅ× ÐÅÒÉÏØ»× ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÐÉÏ Ç¾ÎÉμÅ×.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: ¤É ÇÙÒžËÏËËÏÉ ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÏÙ× ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ ËÁÉ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÔÖÎ ÓÔÈμ¾ÎÖÎ. §Ï ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ μ¾ÎÏ ÀÐÅÒÏ. ¤ ÀÐÅÒÏ× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ,ÔÏÎ ÓÔÀÌÏ ËÁÉ ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ. ®ÎÁ Ô»ÌÅÉÏ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ ÓÔ¼μÏÎÅ× ËÁÉ ÀÐÅÒÏ. 2. ¢Á ÏÎÏμ¡ÓÅÔÅ ÔÁ μ»ÒÈ ÔÏÙ ¡ÎÕÏÙ× ÓÔÈ ÄÉÐÌÁμ ÅÉ˾ÎÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ. ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ÓÔ½ÇμÁ, Â. ÓÔÀÌÏ×, Ç. ÖÏÕ¼ËÈ, Ä. ÁÎÕ¼ÒÁ×, Å. μμÁ.

218


3. §Á ÆÙÔ¡ ÄÈμÉÏÙÒÇÏÀÎ μÉËÒ¾ ÁÒÉÕμ¾ ÖÁÒ½ÖÎ ÁÌÌ¡ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÏ ÁÒÉÕμ¾ ÇÙÒžËÏËËÖÎ. ‚ÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ ÐÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ ÔÏ Ë¡ÎÏÙÎ ÁÙÔ¾;

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‘СÎÔÈÓÈ: ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ μÅ ÔÏÎ ¡ÎÅμÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ØÁÕÏÀÎ ÐÏÌÌϽ Áо ÔÏÙ× ÇÙÒžËÏËËÏÙ× ËÁÉ ÎÁ μÈÎ ÆÔ¡ÓÏÙÎ ÐÏÔ» ÓÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ. 4. ™ ÐÁÔ¡ÔÁ ŽÎÁÉ »ÎÁ ÆÙÔ¾ ÐÏÙ ÄÉÁÕ»ÔÅÉ ÙоÇÅÉÏÙ× ÂÌÁÓÔÏÀ×, ÔÏÙ× ËÏÎÄÀÌÏÙ×. ‹Å ÁÙÔÏÀ× ÁÐÏÕÈËÅÀÏÎÔÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× (¡μÙÌÏ),ÔÉ× ÏÐϽÅ× ÕÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ ÔÏ ÆÙÔ¾ ÔÈÎ ÅоμÅÎÈ ØÒÏÎÉ¡ ÓÔÈ ÂÌ¡ÓÔÈÓÈ. ‹ÔÏÙ× ËÏÎÄÀÌÏÙ× ÙСÒØÏÙÎ ÏÆÕÁÌμϽ Áо ÔÏÙ× ÏÐϽÏÙ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ »ÎÁ Î»Ï ÆÙÔ¾. ‹¼μÅÒÁ, È ÐÁÔ¡ÔÁ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉ¡ÚÅÔÁÉ ËÙÒ½Ö× μÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ. ®ÔÓÉ, ÐÏÌÌ»× ÐÏÉËÉ̽Å× ÐÁÔ¡ÔÁ× ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÐÌ»ÏÎ ¡ÎÕÈ. ‚ÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ ÐÉÓÔÅÀÅÔÅ ¾ÔÉ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÁÙÔ¾; ‘СÎÔÈÓÈ: ‘ÆÏÀ ǽÎÅÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× μÏÎÏÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ »ØÅÉ ÓÁÎ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÎÁ ÅÙÎÏÏÀÎÔÁÉ ÔÁ ÆÙÔ¡ ÔÈ× ÐÁÔ¡ÔÁ× ÐÏÙ ÄÅÎ ÄÉÁÕ»ÔÏÙÎ ¾ÒÇÁÎÁ ÁμÆÉÇÏÎÉË¼× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ×. 5. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÏ ÓÔÁÙÒ¾ÌÅÊÏ, ÓÔÈ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ μ»ÒÏÙ× ÔÏÙ ¡ÎÕÏÙ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ μ¾ÎÏ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ. ‘СÎÔÈÓÈ:

2

1

‹

T

Y

…

0

K

A

P

‡

O

‹

3

E

‡

I

4

A

P

I

O

5

M

O

N

O

‚

O

6

B

…

A

‹

T

H

‹

K

O

N

N

I

A

I

A

‹

H

219


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹ ‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: 1. ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ ØÖÒ½× ÔÏ ÚÅÙÇ¡ÒÖμÁ ÔÖÎ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ Ì»ÇÅÔÁÉ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ. 2. ¤É ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÐÏÙ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÁμÆÉÇÏÎÉË¡ ÐÁÒ¡ÇÏÙÎ ÁÒÓÅÎÉËÏÀ× ËÁÉ ÕÈÌÙËÏÀ× ÇÁμ»ÔÅ×. 3. §Ï ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ Å½ÎÁÉ Ï ÕÈÌÙË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÓÔÁ ÚÑÁ. 4. ¤ ÇÙÒžËÏËËÏ× Å½ÎÁÉ Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ× ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ 5. ¤ ÓÔ¼μÏÎÁ× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ Î¼μÁ ËÁÉ ÔÏÎ ÁÎÕ¼ÒÁ. 6. §Á ÆÙÔ¡ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ ËÁÉ ÁμÆÉÇÏÎÉË¡ 7. §»ÌÅÉÏ Ì»ÇÅÔÁÉ ÔÏ ¡ÎÕÏ× ÐÏÙ »ØÅÉ μ¾ÎÏ ÓÔ¼μÏÎÅ×. 8. œÅ ÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾. 9. ¤É ÇÁμ»ÔÅ× ÅÎÑÎÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. 10. ™ ÁμÏÉ¡ÄÁ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÅ ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ.

–. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÉ× ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÐÏÙ ÌŽÐÏÙÎ Áо ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÁÒ¡ÇÒÁÆÏ: §Ï ¡ÎÕÏ× Å½ÎÁÉ ÔÏ ……………………. (1)………………(2) ÔÖÎ ÆÙÔÑÎ. §Ï ÁÒÓÅÎÉ˾ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ μ¾ÎÏ ………… (3). ‘ÙÔϽ ÁÐÏÔÅÌÏÀÎÔÁÉ Áо ÔÏ ………(4) ËÁÉ ÔÏÙ× ………… (5). ‹’ ÁÙÔÏÀ× ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ …………… …… ….. (6) ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÏÉ ÁÒÓÅÎÉËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ. §Ï ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ× »ØÅÉ μ¾ÎÏ ………… (7). ‘ÙÔ¾× ÁÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо ÔÏ ………….(8), ÔÏÎ ………….(9), ËÁÉ ÔÈÎ ……………(10). ‹Å ÁÙԼΠÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÏÉ ………………… (11) ………………(12), ÏÉ ÏÐϽÅ× ÐÅÒÉ»ØÏÙÎ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ ÔÏÙ ÆÙÔÏÀ.

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. 1.…, 2.‹, 3.…, 4.‹, 5.‹, 6.‹, 7.…, 8.…, 9. ‹, 10.‹. –. (1) ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾, (2) ¾ÒÇÁÎÏ, (3) ÓÔ¼μÏÎÅ×, (4) μμÁ, (5) ÁÎÕ¼ÒÅ×, (6) ÇÙÒžËÏËËÏÉ, (7) ÀÐÅÒÏ, (8) ÓÔ½ÇμÁ (9) ÓÔÀÌÏ, (10) ÖÏÕ¼ËÈ, (11) ÓÐÅÒμÁÔÉË»× , (12) ÂÌ¡ÓÔÅ×.

220


6.3 ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÓÔÏÙ× ÚÖÉËÏÀ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ, Ö¡ÒÉÏ, ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ, ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡, ÅÓÖÔÅÒÉ˼ , ÅÊÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, ÖÏÔ¾ËÁ, ÚÖÏÔ¾ËÁ, ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ›¡ÐÏÉÁ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ μÏÎÏÇÏνÁ, Ë¡ÐÏÉÁ μÅ ÁμÆÉÇÏνÁ ËÁÉ Ë¡ÐÏÉÁ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÅ ÔÏÙ× ÄÀÏ ÔÒ¾ÐÏÙ×. ‹ÔÁ ÚÑÁ, Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ×, ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ, »ØÅÉ μÁÓÔ½ÇÉÏ ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¾ÔÅÒÏ× ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× Áо ÔÏÎ ÕÈÌÙ˾ ÇÁμ»ÔÈ, ÔÏ Ö¡ÒÉÏ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ Õ»ÓÈ ÔÏÙ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× Áо ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ËÁÉ ÔÁ ÐÒÑÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁÒÓÅÎÉËϽ ËÁÉ ÏÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ¡ÔÏμÁ ÔÁ ÚÑÁ ÁÙÔ¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡. ➤ ‹Å μÅÒÉË¡ ÁÓоÎÄÙÌÁ ÙСÒØÏÙÎ ËÁÉ ÔÏ ÁÒÓÅÎÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÓÔÏ ½ÄÉÏ ¡ÔÏμÏ, ËÁÉ ÔÁ ÚÑÁ ÁÙÔ¡ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ. ➤ ‹ÔÁ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ Áо ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ, μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ: – ŽÔÅ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ, ÏоÔÅ Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÓÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, – ŽÔÅ »ÊÖ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ, ÏоÔÅ Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ. ➤ ‘о ÔÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÔÁ ÐÔÈΡ ËÁÉ ÔÁ áÒÉÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡ (Ö¡) ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÖÏÔ¾ËÁ. §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÇÅÎÎÏÀÎ μÉËÒ¡ ÚÖ¡ËÉÁ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÚÖÏÔ¾ËÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡, ¾ÐÖ× Ï ËÁÒØÁÒ½Á×, ÐÏÙ ÄÅÎ ÇÅÎÎÏÀÎ Áμ»ÓÖ× ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ×, ÔÁ ËÒÁÔÏÀÎ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×, ÅËËÏÌ¡ÐÔÏÎÔÁÉ ÅËŽ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ μÉËÒ¡. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ÚÑÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ. ➤ §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ× ¼ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× ÔÈÎ ¡ÎÏÉÊÈ ¼ ÔÏ ËÁÌÏËÁ½ÒÉ, ÇÉÁÔ½ ÏÉ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× Å½ÎÁÉ ÙÃÈ̾ÔÅÒÅ× ËÁÉ È ÔÒÏƼ ÓÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ. ‘ÙÔ¾ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÑÎ.

221


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘: ÖÏÔ¾ËÁ: Áо ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× Ö¾Î = ÁÂǾ + Ô½ËÔÖ = ÇÅÎÎÑ, ÁÙÔ¾× ÐÏÙ ÇÅÎΡ ÁÂÇ¡, ÐÏÙ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÅ ÁÂÇ¡. (ÇÉÁ ÚÑÁ). ÚÖÏÔ¾ËÁ: Áо ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× ÚÑÏÎ +Ô½ËÔÖ =ÔÏ ÚÑÏ ÐÏÙ ÇÅÎΡ μÉËÒ¡ ÚÑÁ ËÁÉ ¾ØÉ ÁÂÇ¡. ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ: Áо ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× Ö¾Î + ÚÑÏÎ + Ô½ËÔÖ = ÁÙÔ¾ ÔÏ ÚÑÏ ÐÏÙ ËÒÁÔ¡ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ. EËËÏÌ¡ÐÔÏÎÔÁÉ ÅËŽ ËÁÉ ÇÅÎΡ ÚÖÎÔÁΡ μÉËÒ¡. (ÇÉÁ ÅÒÐÅÔ¡ ËÁÉ ÁμƽÂÉÁ). ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ: Áо ÔÉ× Ì»ÊÅÉ× —Òμ¼× + ‘ÆÒÏĽÔÈ, ÁÙÔ¾× ÐÏÙ »ØÅÉ ÔÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ ÔÖÎ ÄÀÏ ÆÀÌÖÎ, ÁÒÓÅÎÉ˾ + ÕÈÌÙ˾.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÅÉ ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ Áо ÔÏ Ö¡ÒÉÏ; ‹ÔÁ ÚÑÁ, Ï ÁÒÓÅÎÉË¾× ÇÁμ»ÔÈ×, ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ, »ØÅÉ μÁÓÔ½ÇÉÏ ÇÉÁ ÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¾ÔÅÒÏ× ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× Áо ÔÏÎ ÕÈÌÙ˾ ÇÁμ»ÔÈ, ÔÏ Ö¡ÒÉÏ. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ Õ»ÓÈ ÔÏÙ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× Áо ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ‘ÙÔ¾ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÇÉÁÔ½ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÉ× ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÅ× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ËÁÉ ÔÁ ÐÒÑÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. 2. ‡ÏÉÁ ÚÑÁ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ; ¹ÔÁÎ ÏÉ ÁÒÓÅÎÉËϽ ËÁÉ ÏÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ¡ÔÏμÁ ÔÁ ÚÑÁ ÁÙÔ¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡. ¹ÔÁÎ ÓÙÎÙСÒØÏÙÎ ÔÏ ÁÒÓÅÎÉ˾ ËÁÉ ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÓÔÏ ½ÄÉÏ ¡ÔÏμÏ, ÔÁ ÚÑÁ ÁÙÔ¡ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ. 3. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÅÓÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ËÁÉ ÔÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼; «Ð¡ÒØÏÙÎ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ÚÑÁ ÐÏÙ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ Áо ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ Ç½ÎÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ËÁÉ Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÓÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ, «Ð¡ÒØÏÙÎ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ÚÑÁ ÐÏÙ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ËÁÉ Ì»ÇÅÔÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ.

222

4. ‡ÏÉÁ ÚÑÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÖÏÔ¾ËÁ ËÁÉ ÐÏÉÁ ÚÖÏÔ¾ËÁ;


§Á ÐÔÈΡ ËÁÉ ÔÁ áÒÉÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡ (Ö¡) ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÖÏÔ¾ËÁ. §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÇÅÎÎÏÀÎ μÉËÒ¡ ÚÖ¡ËÉÁ ËÁÉ ÇÉ ÁÙÔ¾ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÚÖÏÔ¾ËÁ.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

5. ‡ÏÉÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ; «Ð¡ÒØÏÙÎ ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡, ¾ÐÖ× Ï ËÁÒØÁÒ½Á×, ÐÏÙ ÄÅÎ ÇÅÎÎÏÀÎ Áμ»ÓÖ× ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ×, ÔÁ ËÒÁÔÏÀÎ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×, ÅËËÏÌ¡ÐÔÏÎÔÁÉ ÅËŽ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ μÉËÒ¡. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ÚÑÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ. 6. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÐÅÒ½ÏÄÏ× ÇÉÁ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÎÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ¼ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× ËÁÉ ÇÉÁÔ½; §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ× ¼ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× ÔÈÎ ¡ÎÏÉÊÈ ¼ ÔÏ ËÁÌÏËÁ½ÒÉ, ÇÉÁÔ½ ÏÉ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× Å½ÎÁÉ ÙÃÈ̾ÔÅÒÅ× ËÁÉ È ÔÒÏƼ ÓÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ. ®ÔÓÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÑÎ.

‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹ 1. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ È ÀÄÒÁ; ™ ÀÄÒÁ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÅ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ. ‹ÔÈÎ ÁÒؼ ÄÈμÉÏÙÒÇŽÔÁÉ »ÎÁ ÅʾÇËÖμÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÐÏÙ Ì»ÇÅÔÁÉ ÅËÂÌ¡ÓÔÈμÁ ËÁÉ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ. ›¡ÐÏÉÁ ÓÔÉÇμ¼ ÁÐÏØÖÒ½ÚÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ËÁÉ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ ÓÅ Î»Ï ¡ÔÏμÏ. 2. §É ËÏÉΡ ÓÈμŽÁ »ØÅÉ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÏÙ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ μÅ ÔÏÙ ÓÁÌÉÇËÁÒÉÏÀ; ›ÁÉ Ï ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ× ËÁÉ ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ Å½ÎÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ ÚÑÁ, ÄÈÌÁļ »ØÏÙÎ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉ˾ ËÁÉ ÕÈÌÙ˾ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ¹μÖ× ÁÐÏÆÅÀÇÏÙÎ ÎÁ ÁÙÔÏÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕÏÀÎ. ›ÁÕÑ× ÏÉ ÇÅÖÓËÑÌÈËÅ× ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ Æ»ÒÎÏÙÎ ÓÅ ÅÐÁƼ ÔÉ× ËÏÉÌÉÁË»× ÔÏÙ× ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÅ× ËÁÉ ÔÏ ÅнÓÁÇμÁ ÔÏÙ×. §Ï ÅнÓÁÇμÁ ÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ Áо μ½Á ÏÙÓ½Á ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÏÙÎ ÏÉ ÅÐÉÄÅÒμÉËϽ ÁÄ»ÎÅ× ÔÏÙ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ. œÅÔ¡ ÔÈÎ ÅÐÁƼ ÁÙÔ¼ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÔÏÙ ÅÎ¾× ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ ÔÏÙ ¡ÌÌÏÙ ËÁÉ ÐÒÏËÀÐÔÏÙÎ ÁÙÇ¡. §Á ÁÙÇ¡ ÁÆÏÀ ÅËËÏÌÁÆÕÏÀÎ ÕÁ ÄÑÓÏÙΠλÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ×. §Ï ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ Å½ÎÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÏ ËÁÉ ÐÁÒ¡ ÔÏ ¾ÔÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÙÔÏÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, ÔÏ ÁÐÏÆÅÀÇÅÉ. ®ÔÓÉ ÔÁ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉÁ ÚÅÙÇÁÒÑÎÏÙÎ ËÁÉ ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÔÏÙ ÅÎ¾× ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ ÔÏÙ ¡ÌÌÏÙ. ‚ÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ÁÙÇ¡ Áо ÔÁ ÏÐϽÁ μÅÔ¡ Áо ÐÅÒ½ÐÏÙ 1 μ¼ÎÁ, ÂÇÁ½ÎÏÙÎ μÉËÒ¡ ÓÁÌÉÇËÁÒ¡ËÉÁ.

223


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

3. ‡Ñ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÔÁ ĽÕÙÒÁ ËÁÉ ÐÑ× ÔÁ »ÎÔÏμÁ; §Á ĽÕÙÒÁ ŽÎÁÉ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÁμÆÉÇÏνÁ ËÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼. §Á »ÎÔÏμÁ ŽÎÁÉ ÅнÓÈ× ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡. —½ÎÁÉ ÓÙØξ ÓÔÁ »ÎÔÏμÁ ÎÁ ÐÅÒÎÏÀÎ ÐÏÌÌ¡ ÓÔ¡ÄÉÁ μ»ØÒÉ ÎÁ ÆÔ¡ÓÏÙÎ ÏÉ Î»ÏÉ ÏÒÇÁÎÉÓμϽ ÎÁ ŽÎÁÉ ½ÄÉÏÉ μÅ ÔÏÙ× ÇÏÎŽ×. §Ï ÆÁÉξμÅÎÏ Ì»ÇÅÔÁÉ μÅÔÁμ¾ÒÆÖÓÈ ËÁÉ »ÎÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ŽÎÁÉ È ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ. ™ ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ ÇÅÎΡ ÈμÉÄÉ¡ÆÁÎÁ ÁÙÇ¡ Áо ÔÁ ÏÐϽÁ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ μÉËÒ»× Ë¡μÐÉÅ×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÐÒÏÎÀμÆÅ×. §Ï Ä»ÒμÁ ÔÏÙ× ÁÌÌ¡ÚÅÉ ÁÒËÅÔ»× ÆÏÒ»× ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÐÁÒÁμ»ÎÏÙÎ ÓÅ μ½Á Õ¼ËÈ. œÅÔ¡ Áо μÅÒÉË»× ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÂÇÁ½ÎÅÉ È ÑÒÉμÈ ÐÅÔÁÌÏÀÄÁ. 4. ‡Ñ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÔÁ áÒÉÁ ËÁÉ ÐÑ× ÏÉ Â¡ÔÒÁØÏÉ; §Á áÒÉÁ ŽÎÁÉ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡. §Á ÕÈÌÙË¡ ÅÎÁÐÏÕ»ÔÏÙÎ (ÁƼÎÏÙÎ), ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÁÙÇ¡ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÁ ÐÅÒÉÏؼ μÅ ¼ÓÙØÁ ÎÅÒ¡ ËÁÉ ËÁÔ¾ÐÉΠСÎÖ Áо ÔÏ ½ÄÉÏ ÓÈμÅ½Ï ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÙÎ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. ®ÔÓÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ. ™ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼. ¤É ¡ÔÒÁØÏÉ »ØÏÙÎ ÔÏ ËÏÉξ μÅ ÔÁ áÒÉÁ ¾ÔÉ Å½ÎÁÉ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ ËÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼. ‘о ÔÁ ÁÙÇ¡ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ ÏÉ ÇÙÒ½ÎÏÉ, ÐÏÙ ÄÅÎ μÏÉ¡ÚÏÙÎ μÅ ÔÏÙ× ÇÏÎÅ½× ÔÏÙ×. ƒÅÎ »ØÏÙΠоÄÉÁ, ÁÎÁÐλÏÙÎ μÅ ÂÒ¡ÇØÉÁ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÆÙÔÏÆ¡ÇÏÉ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ËÁÉ Ç½ÎÏÎÔÁÉ Ô»ÌÅÉÁ ¡ÔÏμÁ, »ØÏÙÎ ÐÎÅÀμÏÎÅ×, оÄÉÁ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÏÉ. §Ï ÆÁÉξμÅÎÏ Ì»ÇÅÔÁÉ μÅÔÁμ¾ÒÆÖÓÈ ËÁÉ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÓÙØΡ ËÁÉ ÓÔÁ »ÎÔÏμÁ. 5. ‡Ñ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÔÁ ÐÏÙÌÉ¡ ËÁÉ ÐÑ× ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡; §Á ÐÏÙÌÉ¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡ ÐÏÙ ÓÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÏÙ× »ØÏÙÎ ÔÏ »μÂÒÙÏ. §Á ÐÏÙÌÉ¡ ËÌÖÓÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ× μ»ØÒÉ ÎÁ ÅËËÏÌÁÆÕÏÀÎ, ÄÈÌÁļ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ ÔÏ »μÂÒÙÏ ËÁÉ ÎÁ ǽÎÅÉ ÎÅÏÓÓ¾×. ¤ ÎÅÏÓÓ¾× ÕÁ ÓСÓÅÉ μÅ ÔÏ Ò¡μÆÏ× ÔÏÙ ÔÏ Ë»ÌÙÆÏ× ÔÏÙ ÁÙÇÏÀ ËÁÉ ÕÁ ÂÇÅÉ »ÊÖ Áо ÁÙÔ¾. ¤ ÎÅÏÓÓ¾× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ Á˾μÈ ÆÒÏÎÔ½ÄÁ ÐÏÙ ÔÈÎ ÐÁÒ»ØÏÙÎ ÔÉ× ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ÆÏÒ»× ËÁÉ ÏÉ ÄÀÏ ÇÏÎŽ×. §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÅÒÐÅÔ¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡. œÅÒÉË¡ ƽÄÉÁ ,¾ÐÖ× È ÏØÉ¡, ËÒÁÔÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× μ»ØÒÉ ÎÁ ÅËËÏÌÁÆÕÏÀÎ ËÁÉ »ÔÓÉ ÇÅÎÎÏÀÎ ÆÉÄ¡ËÉÁ. —½ÎÁÉ ÖÏÚÖÏÔ¾ËÁ. 6. ‡Ñ× Ç½ÎÅÔÁÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡; §É ¡ÌÌÁ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉË¡ »ØÅÉ È ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÏÙ×; ‹ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÓÖÔÅÒÉ˼. §Ï »μÂÒÙÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÚÑÏÙ ËÁÉ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÏÙ ÐÌÁËÏÀ-

224


ÎÔÁ. §Ï ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾, Áо ÔÏ ÏÐÏ½Ï È Ïμ¡ÄÁ ÁÙÔ¼ ÔÖÎ ÚÑÖΠмÒÅ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÈ×, ŽÎÁÉ ¾ÔÉ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× μÅÔ¡ ÔÈÎ Ç»ÎÎÁ. (ÕÈÌÁÓμ¾×-ÕÈÌ»×- ÕÈÌÁÓÔÉË¡)

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

7. ‹Å ÐÏÉÁ ËÁÔÈÇÏÒ½Á ÁμËÏÙÎ ÔÁ μÁÒÓÉÐÏƾÒÁ ËÁÉ ÐÑ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ; ‹Å ÔÉ ÄÉÁÆ»ÒÏÙÎ Áо ÔÁ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ; §Á μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÐÒÖÔ¾ÇÏÎÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ËÏÉΡ μÅ ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È Áμ¡ÒÁ ÄÈÌÁļ ÔÏ ËÏÉξ ¡ÎÏÉÇμÁ ÇÉÁ ÐÅÐÔÉ˾, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ËÁÉ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‚É ÁÙÔ¾ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ( = μ¾ÎÏ »ÎÁ ÔÒ¼μÁ = ÄÈÌÁļ »ÎÁ ¡ÎÏÉÇμÁ). ‹ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ »ØÅÉ ¡ÌÌÏ ¡ÎÏÉÇμÁ Áо ÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾. §Á μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡. ¹μÖ× Å½ÎÁÉ ÐÒÁÇμÁÔÉË¡ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ ÔÒ½ØÅ× ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÏ ÓÈμÁÎÔÉ˾ÔÅÒÏ Å½ÎÁÉ, ¾ÔÉ »ØÏÙÎ μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× (μÁÓÔÏÀ× = ÓÔ¼ÕÏ×) Áо ÔÏÙ× ÏÐϽÏÙ× ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ×. ¹μÖ× ÔÁ μÉËÒ¡ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ÄÅÎ ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ μÅ ÔÏÎ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ ÔÒ¾ÐÏ, ÁÌÌ¡ ÇÌŽÆÏÙÎ ÔÏ Ç¡ÌÁ ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× ÔÖÎ μÈÔ»ÒÖÎ ÔÏÙ×, ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÕÈÌ»×. ‹ÔÈÎ Ô¡ÊÈ ÁÙÔ¼ ÁμËÅÉ Ï ÏÒÎÉÕ¾ÒÙÇØÏ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÚÑÏ ÈμÉ-ÙÄÒ¾ÂÉÏ, ÔÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÏÙ ÅÎÑÎÏÎÔÁÉ μÅ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÇÉÁ ÎÁ ËÏÌÙμС, »ØÅÉ ÔÒ½ØÖμÁ, ËÅÒ¡ÔÉÎÏ Ò¡μÆÏ× ÓÁÎ ÔÈ× Ð¡ÐÉÁ× ËÁÉ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ÁÓоÎÄÙÌÁ. §Á μÁÒÓÉÐÏƾÒÁ ŽÎÁÉ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÉ ÓÅ ÁÙԼΠÔÈ ËÁÔÈÇÏÒ½Á ÁμËÏÙÎ ÔÁ ËÁÇËÏÙÒÑ ËÁÉ Ï ÌÀËÏ× ÔÈ× §ÁÓμÁνÁ×. §Ï ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ ÄÀÏ ÏÓÔ¡ μÐÒÏÓÔ¡ Áо ÔÁ ÈÂÉË¡ ÔÈ ÌÅË¡ÎÈ×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÁÒÓ½ÐÉÁ. §Ï »μÂÒÙÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ ÇÉÁ μÉËÒ¾ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ. ¹ÔÁÎ ÇÅÎÎÈÕÏÀÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ ËÁÉ ÁÎÑÒÉμÁ, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ÓÙÎÅؽÚÏÙÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ× μ»ÓÁ ÓÅ »ÎÁ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μÐÒÏÓÔ¡ ÓÔÈÎ ËÏÉÌÉ¡ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ, ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ μ¡ÒÓÉÐÏ×. ¹ÓÏ ËÁÉÒ¾ μŽÎÅÉ ÅËŽ ,ÔÒ»ÆÅÔÁÉ Áо ÔÈ× ÕÈÌ»× ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ÔÏÙ μÅ ÔÏ Ç¡ÌÁ ÐÏÙ ÕÈÌ¡ÚÅÉ. ‘о ÔÏÎ μ¡ÒÓÉÐÏ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ μ¾ÎÏ ¾ÔÁÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ×.

225


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1.¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÁÎÔÉÓÔÏÉØŽ ÓÔÈ ÆÒ¡ÓÈ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘. ‚ÙÒ½ÎÏÉ Å½ÎÁÉ ÔÁ μÉËÒ¡ : Á. ÔÖÎ ÁμÆɽÖÎ Â. ÔÖÎ ÅÒÐÅÔÑÎ Ç. ÔÖÎ ÐÔÈÎÑÎ Ä. ÔÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ –. ‘о ÔÏ ÓÑμÁ ÔÖÎ ÖÏÚÖÏÔ¾ËÖÎ ÚÑÖÎ ÅÊ»ÒØÏÎÔÁÉ : Á. ÁÙÇ¡ Â. μÉËÒ¡ ÚÑÁ Ç. »μÂÒÙÁ Ä. ¾ÓÁ ÁÎÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ÓÔÁ Á,  ËÁÉ Ç ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. Á ,–. Â. 2. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: §Á áÒÉÁ ËÁÉ ÔÁ ÐÔÈΡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÚÑÁ ÖÏÔ¾ËÁ, ÅÎÑ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡, ÐÏÙ ÇÅÎÎÏÀÎ μÉËÒ¡, ŽÎÁÉ ÚÑÁ ÚÖÏÔ¾ËÁ. ‹ÔÏ ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ ËÁÉ ÓÔÏÎ ÇÅÖÓËÑÌÈËÁ ÁÒÓÅÎÉËϽ ËÁÉ ÕÈÌÙËϽ ÇÁμ»ÔÅ× ÓÙÎÙСÒØÏÙÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ¡ÔÏμÏ, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÚÑÁ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ. ‘ÙÔ¾ ÄÅÎ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÓÔÏÎ ÓËÀÌÏ ËÁÉ ÓÔÈ Ç¡ÔÁ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÚÑÁ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡ . 3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÏÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ Ð½ÎÁËÁ ¡ÚÏÎÔÁ× »ÎÁ(+) ÓÔÈ ÓÔ¼ÌÈ “‹«œ ¢ ’’ ¼ “ƒš‘ ¢ ’’, ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ ÁÎ ÓÙμÆÖÎŽÔÅ ¼ ÄÉÁÆÖÎŽÔÅ μÅ ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ÐÒÑÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ×: ‘СÎÔÈÓÈ:

226

‡¥¤§‘‹™ ‹«œ ¢  ™ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ Å½ÎÁÉ »ÎÁ× ÔÒ¾ÐÏ× μÏÎÏÇÏÎÉË¼× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ×. + ‹ÔÁ áÒÉÁ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ÁÔ¾μÏÙ. §ÏÙ× ÎÅÏÓÓÏÀ× ÐÏÙ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ Áо ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÖÎ ÕÈÌÙËÑÎ ÐÔÈÎÑÎ ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ ÏÉ μÈÔ»ÒÅ× ÔÏÙ×. §Ï »μÂÒÙÏ ÔÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÏÙ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ. + §Ï Ö¡ÒÉÏ ËÁÉ ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÓËÏо ÔÈ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÚÙÇÖÔÏÀ.

ƒš‘ ¢ 

+ +

+


4. ‹ÔÁ áÒÉÁ ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ÇÅÎΡÅÉ ØÉÌÉ¡ÄÅ× Ö¡ÒÉÁ ÓÔÏ ÎÅÒ¾. ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ, ÔÁ ÐÔÈΡ ÇÅÎÎÏÀΠ̽ÇÁ ÁÙÇ¡, Áо ÔÁ ÏÐϽÁ ÕÁ ÂÇÏÙÎ ÎÅÏÓÓϽ. ‡ÁÒ¡ ÔÈ μÅÇ¡ÌÈ ÁÙÔ¼ ÄÉÁÆÏÒ¡, ÔÁ ŽÄÈ ÔÖÎ ÐÔÈÎÑÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÃÁÒÉÑÎ ÄÉÁÉÖνÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÅÐÉÂÉÑÎÏÙÎ. ‡Ñ× ÅÊÈÇŽÔÅ ÔÏ ÇÅÇÏÎ¾× ÁÙÔ¾;

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‘СÎÔÈÓÈ: §Ï ÕÈÌÙ˾ áÒÉ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÉ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ ÔÏÙ ÔÁ ÏÐϽÁ ŽÎÁÉ Ð¡ÒÁ ÐÏÌÌ¡, ÓÅ ¼ÓÙØÁ ÎÅÒ¡ ËÁÉ ÔÏ ÁÒÓÅÎÉ˾ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÉ ÅнÓÈ× ÐÏÌÌ¡ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. ‡ÏÌÌ¡ Ö¡ÒÉÁ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ. §Á ÁÙÇ¡ ÔÖÎ ÐÔÈÎÑΠŽÎÁÉ ¼ÄÈ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈμ»ÎÁ ËÁÉ ÔÏÙ× ÎÅÏÓÓÏÀ× ÔÏÙ× ÆÒÏÎÔ½ÚÏÙÎ ÏÉ ÇÏÎÅ½× ÔÏÙ×. ƒÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ Ë¡ÐÏÉÏ× ÔÒ¾ÐÏ× Å½ÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÏ× Áо ÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ. ›¡ÕÅ ÔÒ¾ÐÏ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÔÏ Ë¡ÕŠŽÄÏ×, »ØÅÉ ÐÌÅÏÎÅËÔ¼μÁÔÁ ËÁÉ μÅÉÏÎÅËÔ¼μÁÔÁ. §Ï Ë¡ÕŠŽÄÏ× ÁÎÔÉμÅÔÖнÚÅÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË»× ÓÙÎÕ¼ËÅ× ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ Ï ÔÒ¾ÐÏ× ÐÏÙ ÅÐÉÌ»ÇÅÉ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕŽ, ÔÏ٠ĽÎÅÉ ÔÉ× ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ÐÉÕÁξÔÈÔÅ× ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ.

227


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹ ‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× Ì¡ÕÏ×: Á. §Ï ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ Å½ÎÁÉ μÅÇ¡ÌÏ ÓÅ μ»ÇÅÕÏ× ËÁÉ ÄÅÎ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ Â. §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ŽÎÁÉ ÚÖÏÔ¾ËÁ Ç. ¤ ËÁÒØÁÒ½Á× ÇÅÎΡ μÉËÒ¡, ¡ÒÁ ÁμËÅÉ ÓÔÁ ÚÖÏÔ¾ËÁ. Ä. ¹ÔÁÎ ÓÔÏ ½ÄÉÏ ¡ÔÏμÏ ÓÙÎÙСÒØÏÙÎ ËÁÉ ÁÒÓÅÎÉ˾ ËÁÉ ÕÈÌÙ˾ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ, ÔÁ ÚÑÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ. Å . ‹ÔÁ áÒÉÁ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Å½ÎÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉ˼. –. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÉ× ÔÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× μÅ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏ٠ĽÎÏÎÔÁÉ ÐÁÒÁË¡ÔÖ: 1. áÒÉÁ, 2. ÏØÉ¡, 3. ÓÁÌÉÇË¡ÒÉ, 4. ÓËÀÌÏ×, 5. ÐÏÙÌÉ¡, 6. ¡ÔÒÁØÏ×, 7. ÀÄÒÁ, 8 ËÁÇËÏÙÒÑ. Á. §Á ÕÈÌÙË¡ ÅÎÁÐÏÕ»ÔÏÙÎ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÁÙÇ¡ ÓÅ μ½Á ÐÅÒÉÏؼ ËÁÉ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ÁƼÎÏÙÎ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÏÙ ÔÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎ. Â. ÔÏ »μÂÒÙÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ÇÉÁ ̽ÇÏ ËÁÉ ÓÙÎÅؽÚÅÉ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÓÅ »ÎÁ Ó¡ËÏ ÓÔÈÎ ËÏÉÌÉ¡ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ÔÏÙ, ÔÏÎ μ¡ÒÓÉÐÏ. Ç. ‘ÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÅ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ Ä. ™ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ ÅÊÖÔÅÒÉË¡ ËÁÉ Áо ÔÁ ÁÙÇ¡ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ÇÙÒ½ÎÏÉ ÐÏÙ μÅÔÁμÏÒÆÑÎÏÎÔÁÉ ÁÒǾÔÅÒÁ ÓÅ ÑÒÉμÁ ¡ÔÏμÁ. Å. ›ÒÁÔ¡ÅÉ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÈ× ,ÑÓÐÏÙ ÎÁ ÅËËÏÌÁÆÕÏÀÎ, ÏоÔÅ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÈ×, (ÖÏÚÖÏÔÏ˽Á). ÓÔ. §Ï »μÂÒÙÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ËÁÉ μÅÔ¡ ÔÈÎ Ç»ÎÎÁ ÕÈÌ¡ÚÅÉ ÔÁ μÉËÒ¡ . Ú. —½ÎÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÏ ËÁÉ ÇÅÎΡÅÉ ÁÙÇ¡. È. ‚ÅÎΡÅÉ ÁÙÇ¡ ÐÏÙ μ»ÓÁ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ. ¹ÔÁÎ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ Ï ÎÅÏÓÓ¾× ÓСÚÅÉ ÔÏ Ë»ÌÙÆÏ× μÅ ÔÏ Ò¡μÆÏ× ÔÏÙ ËÁÉ ÂÇÁ½ÎÅÉ »ÊÖ. ‚. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÐÅÒ½ÏÄÏ× ÇÉÁ ÔÏÙ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÎÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ¼ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× ËÁÉ ÇÉÁÔ½;

228


A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‘. Á.…, Â.‹, Ç.…, Ä . ‹, Å. ‹ –. 1 Á, 2 Å , 3Ú, 4.ÓÔ, 5 È, 6Ä, 7Ç, 8Â. ‚. §Á ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÁ ÓÐÏÎÄÙÌÖÔ¡ ÇÅÎÎÏÀÎ ÔÁ ÁÙÇ¡ ÔÏÙ× ¼ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ× ÔÈÎ ¡ÎÏÉÊÈ ¼ ÔÏ ËÁÌÏËÁ½ÒÉ, ÇÉÁÔ½ ÏÉ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Å× Å½ÎÁÉ ÙÃÈ̾ÔÅÒÅ× ËÁÉ È ÔÒÏƼ ÓÅ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ. ®ÔÓÉ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÖÎ μÉËÒÑÎ.

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. §Á ÎÅÏÇΡ ÔÖÎ ÆÙÔÏÆ¡ÇÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ, ¾ÐÖ× ÔÈ× Ç½ÄÁ×, ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÒ½ØÖμÁ. §Á μ¡ÔÉÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ÁÎÏÉØÔ¡ ËÁÉ μÐÏÒÏÀÎ Áμ»ÓÖ× ÎÁ ÐÅÒÐÁÔ¼ÓÏÙÎ . ‘ÎÔ½ÕÅÔÁ ÔÁ ÎÅÏÇΡ ÔÖÎ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ ÇÅÎÎÏÀÎÔÁÉ ØÖÒ½× ÔÒ½ØÖμÁ, ÔÁ μ¡ÔÉÁ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ËÌÅÉÓÔ¡ ËÁÉ ÄÅÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÐÅÒÐÁÔ¼ÓÏÀÎ. ¢Á ØÖÒÉÓÔŽÔÅ ÓÅ ÄÀÏ Ïμ¡ÄÅ× ËÁÉ ÎÁ ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÏÉØŽÁ ÇÉÁ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ËÁÉ ÇÉÁ ÔÁ ÎÅÏÇΡ: ¤μ¡ÄÁ ‘: ÔÏÙ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ, ÔÈ× ÁÇÅÌ¡ÄÁ× , ÔÏÙ Á̾ÇÏÙ ¤μ¡ÄÁ –: ÔÏÙ ÐÏÎÔÉËÏÀ, ÔÏÙ ÌÉÏÎÔÁÒÉÏÀ, ÔÈ× Ç¡ÔÁ× ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ× Á. ‡¾ÓÅ× ÆÏÒ»× ÔÏ ØÒ¾ÎÏ ÇÅÎΡÎÅ ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ; ‡¾ÓÁ ÎÅÏÇΡ ÇÅÎΡÎÅ Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡; Â. ‡¾ÓÅ× ÆÏÒ»× ÔÏ ØÒ¾ÎÏ ÇÅÎΡÎÅ ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ ,оÓÁ ÎÅÏÇΡ ÇÅÎΡÎÅ Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡. Ç . оÓÏ ÄÉÁÒËŽ È ËÀÈÓÈ ÓÅ Ë¡ÕÅ ÚÑÏ; ™ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ× ÓØÅÔ½ÚÅÔÁÉ μÅ ÔÏ μ»ÇÅÕÏ× ÔÏÙ× ÚÑÏÙ; Ä. ÙСÒØÅÉ ÓØ»ÓÈ ÁΡμÅÓÁ ÓÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ× ËÁ ÓÔÏÎ ÁÒÉÕμ¾ ÔÖÎ ÎÅÏÇÎÑÎ ÐÏÙ ÇÅÎΡÅÉ Ë¡ÕÅ ÚÑÏ ÔÏ ØÒ¾ÎÏ; ¢Á ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× ÓÁ× ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ. ƒÙÏ Ì¾ÇÉÁ ÇÉÁ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ §Á ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÁÎ ËÁÉ ÄÅΠŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÈ ÓÅ ÁÒÉÕμ¾ ÏμÏÔÁʽÁ, (ŽÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 4.000 ŽÄÈ), »ØÏÙÎ ÁÒËÅÔ»× ÄÉÁÆÏÒ»× μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÅÊÁÐÌÖμ»ÎÁ ÓÅ ¾ÌÈ ÓØÅľΠÔÈÎ ÅÐÉÆ¡ÎÅÉÁ ÔÏÙ ÐÌÁμÔÈ. ‚ÉÁ ÐÁÒ¡* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

229


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

ÄÅÉÇμÁ ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÁμËÏÙÎ ÏÉ ÏÒÎÉÕ¾ÒÙÇØÏÉ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÖÏÔ¾ËÁ ÚÑÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÁ ËÁÇËÏÙÒÑ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÁÒÓÉÐÏƾÒÁ, ¾μÖ× ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÁμËÏÙÎ ËÁÉ ÔÁ ÐÌÁËÏÙÎÔÏƾÒÁ, ÄÈÌÁļ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ. œÅÒÉË¡ ŽÄÈ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ ÚÏÙÎ ÓÔÉ× ÁÒËÔÉË»× Õ¡ÌÁÓÓÅ×, ¾ÐÖ× ÏÉ ÕÁÌ¡ÓÓÉÏÉ ÅÌ»ÆÁÎÔÅ× ¼ ÏÉ ÆÑËÉÅ×, ¡ÌÌÁ ÚÏÙÎ ÓÔÉ× ÔÒÏÐÉË»× ÐÁÒÁ̽Å×, ¾ÐÖ× ÔÁ ÄÅÌƽÎÉÁ, ¡ÌÌÁ ÚÏÙÎ ËÏÎÔ¡ ÓÔÁ ÇÌÙË¡ ÎÅÒ¡, ¾ÐÖ× ÏÉ Ë¡ÓÔÏÒÅ× ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÚÏÙÎ ÓÔÁ Ä¡ÓÈ ËÁÉ ÔÁ ÌÉ¡ÄÉÁ, ¾ÐÖ× ÏÉ ÐÏÎÔÉËϽ, ÏÉ ÌÁÇϽ ËÁÉ ÄÉ¡ÆÏÒÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ. ‡ÏÌÌ¡ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÚÏÙÎ ÓÅ ÚÏÀÇËÌÅ×, ÅÎÑ ¡ÌÌÁ ÚÏÙÎ ÓÅ ÅÒ¼μÏÙ×, ¡ÌÌÁ ÚÏÙΠСÎÖ ÓÔÁ Ä»ÎÄÒÁ, ¾ÐÖ× ÏÉ Ó˽ÏÙÒÏÉ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÐÅÔÏÀÎ ÔÈÎ ÎÀØÔÁ, ¾ÐÖ× ÏÉ ÎÙØÔÅÒ½ÄÅ×. ‘˾μÈ ¡ÌÌÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ŽÎÁÉ ÆÙÔÏÆ¡ÇÁ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ. ‡ÏÉÅ× Å½ÎÁÉ ÏÉ ÓÙμÕÅÉÅ× ÔÖÎ ÕÈÌÁÓÔÉËÑÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ; ‚ÅÎÉË¡ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÇÅÎÎÏÀΠ̽ÇÏÙ× ÁÐÏǾÎÏÙ× (ÐÏÌÀ ÌÉǾÔÅÒÏÙ× Áо ¡ÌÌÅ× Ïμ¡ÄÅ× ÚÑÖÎ), ¾μÖ× ÅÐÅÎÄÀÏÙÎ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ØÒ¾ÎÏ ËÁÉ ÅλÒÇÅÉÁ ÇÉÁ ÎÁ ÔÏÙ× ÆÒÏÎÔ½ÚÏÙÎ. ®ÎÁ ÅÒÐÅÔ¾ μ¾ÌÉ× ÂÇÅÉ Áо ÔÏ ÁÙǾ ¼ ÁƾÔÏÙ ÇÅÎÎÈÕŽ, ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÅÐÉÂÉÑÓÅÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ. œÐÏÒŽ ÎÁ ÔÏ ËÁÔÁÆ»ÒÅÉ μÐÏÒŽ ËÁÉ ¾ØÉ. ‹ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÄÅÎ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÁÙÔ¾, ÇÉÁÔ½ ÓÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÙСÒØÅÉ ÁÒËÅÔ¼ μÈÔÒÉ˼ ÆÒÏÎÔ½ÄÁ. ‹Å Ë¡ÐÏÉÁ, È μÈÔÒÉ˼ ÆÒÏÎÔ½ÄÁ ŽÎÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÈ ËÁÉ ÓÅ Ë¡ÐÏÉÁ ÌÉǾÔÅÒÈ, ¾μÖ× Ë¡ÕÅ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ »ØÅÉ ÁÎÁÐÔÀÊÅÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉ˾ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ËÁÉ ¡ÌÌÏ ÔÒ¾ÐÏ ÆÒÏÎÔ½ÄÁ× ÔÖÎ ÎÅÏÇÎÑÎ, ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ÔÏÙ ËÁÉ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ÔÏÙ. —ÐÏμ»ÎÖ× ÄÅÎ μÐÏÒÏÀμÅ ÎÁ ÐÏÀμÅ ¾ÔÉ Ë¡ÐÏÉÏ× ÔÒ¾ÐÏ× Å½ÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÏ× Áо ÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ. ›¡ÕÅ ÔÒ¾ÐÏ× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ËÁÉ Ë¡ÕÅ ÔÁËÔÉ˼ ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽ ÔÏ Ë¡ÕÅ ÕÈÌÁÓÔÉ˾, »ØÅÉ ÐÌÅÏÎÅËÔ¼μÁÔÁ ËÁÉ μÅÉÏÎÅËÔ¼μÁÔÁ.

230

‚ÉÁ ÔÏ ¡ÌÏÇÏ: §Ï ¡ÌÏÇÏ Å½ÎÁÉ Áо ÔÁ μÅÇ¡ÌÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÚÑÁ ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÆÙÔÏÆ¡ÇÏ. ®ØÅÉ ÓÑμÁ μÅ ÁÒμÏÎÉË»× ÁÎÁÌÏǽÅ×. §Ï ÀÃÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÆÔ¡ÓÅÉ ËÁÉ ÔÏ 1,85 μ. §Á оÄÉÁ ÔÏ٠ŽÎÁÉ μÅÇ¡ÌÁ, ÃÈÌ¡ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÄÙÎÁÔ¡. ®ØÅÉ μÅÇ¡ÌÏ ÓÔ¼ÕÏ×, ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐλÅÉ ÅÀËÏÌÁ ËÁÉ ÇÒ¼ÇÏÒÁ ¾ÔÁÎ ÔÒ»ØÅÉ ÓÅ ÄÀÓËÏÌÏÙ× ËÁÉ ËÏÙÒÁÓÔÉËÏÀ× ÄÒ¾μÏÙ×. §Ï ÓÑμÁ ÔÏÙ ËÁÌÀÐÔÅÔÁÉ Áо ÔÒ½ØÖμÁ ÐÙËξ, μÅ ËÏÎÔ»×, ÁÐÁÌ»× ÔÒ½ØÅ×. §Ï ¡ÌÏÇÏ ÚÅÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 30 ØÒ¾ÎÉÁ. §Ï ¡ÌÏÇÏ Å½ÎÁÉ ÉËÁξ ÇÉÁ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÓÅ ÈÌÉ˽Á 2 ÐÅÒ½ÐÏÙ ØÒ¾ÎÖÎ. ™ ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ ÄÉÁÒËŽ 11 μ¼ÎÅ×. §Ï ÕÈÌÙ˾ ¡ÌÏÇÏ, ÇÅÎΡÅÉ »ÎÁ ÐÏÙÌÁÒ¡ËÉ ËÁÉ ÔÏ ÕÈÌ¡ÚÅÉ Áо 4 »Ö× 6 μ¼ÎÅ×.


‚ÉÁ ÔÏÎ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ: ¤ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ× Å½ÎÁÉ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ ØÏÒÔÏÆ¡ÇÏ ÕÈÌÁÓÔÉ˾ ËÁÉ ÚÅÉ ÓÔÈÎ ‘Ó½Á ËÁÉ ÔÈÎ ‘ÆÒÉ˼. œÐÏÒŽ ÎÁ ÚÙǽÚÅÉ Áо 5 μ»ØÒÉ 7 Ô¾ÎÏÙ× ËÁÉ »ØÅÉ ÀÃÏ× Áо 3 -4 μ»ÔÒÁ. ™ ÐÒÏÂÏÓ˽ÄÁ ÔÏÙ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÅÙ»ÌÉËÔÈ. œÅ ÁÙԼΠμÐÏÒŽ ÎÁ ÓÙÌÌ»ÇÅÉ ÔÒÏƼ, ÎÅÒ¾ ËÁÉ ÎÁ ÊÅÒÉÚÑÎÅÉ Õ¡μÎÏÙ×, ËÌÁÄÉ¡ Á˾μÈ ËÁÉ μÉËÒ¡ Ä»ÎÄÒÁ. ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× ÔÈÎ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽ ÓÁÎ ¾ÐÌÏ ÅÎÁÎÔ½ÏÎ ÔÖÎ ÅØÕÒÑÎ ÔÏÙ. ¤ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ× »ØÅÉ ËÁÉ ÔÏÙ× ØÁÙÌɾÄÏÎÔÅ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ μÅÇ¡ÌÏÉ ËÏÐÔ¼ÒÅ× ÏÉ ÏÐϽÏÉ ÆÀÏÎÔÁÉ ÓÔÈÎ ¡ÎÖ ÇΡÕÏ ËÁÉ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ Ö× ¾ÐÌÏ ËÁÉ ÂÏÈÕÈÔÉ˾ ÅÒÇÁÌŽÏ. §Ï ËÙμÇÉ ÔÏÙ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ ÇÉÁ ÔÏÙ× ÐÏÌÀÔÉμÏÙ× ØÁÙÌɾÄÏÎÔÅ× ÔÏÙ (ÅÌÅÆÁÎÔ¾ÄÏÎÔÁ), ¼ÔÁÎ ÐÏÌÀ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ ÓÅ ÂÁÕμ¾ ÐÏÙ ÔÏ Å½ÄÏ× ÁÐÅÉ̼ÕÈËÅ μÅ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ. ¹μÖ× Ì¾ÇÖ ÔÈ× ÐÁÒ»μÂÁÓÈ× ÏÉËÏÌÏÇÉËÑÎ ÏÒÇÁÎÑÓÅÖÎ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÖÎ ÁÒØÑÎ ,ÔÏ ËÙμÇÉ »ØÅÉ ÓÔÁμÁÔ¼ÓÅÉ. ¤É ÅÌ»ÆÁÎÔÅ× Å½ÎÁÉ ËÏÉÎÖÎÉË¡ ÚÑÁ ËÁÉ ÚÏÙÎ ÓÅ ËÏСÄÉÁ ÔÖÎ 15-30 ÁÔ¾μÖÎ ÐÏÙ μÅÔÁËÉÎÏÀÎÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÇÉÁ ÁÎÁÚ¼ÔÈÓÈ ÔÒÏÆ¼× ËÁÉ ÎÅÒÏÀ. ™ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÚÖ¼× ÔÏ٠ŽÎÁÉ ËÁÔ¡ μ»ÓÏÎ ¾ÒÏ ÔÁ 70 ØÒ¾ÎÉÁ. ¤ ÅÌ»ÆÁÎÔÁ× ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ μÅÔ¡ ÔÈÎ ÓÙμÐ̼ÒÖÓÈ ÔÖÎ 15 ØÒ¾ÎÖÎ. ™ ËÙÏÆÏÒ½Á ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ ÄÉÁÒËŽ Áо 22-23 μ¼ÎÅ×. §Ï ÀÃÏ× ÔÏÙ ÎÅÏÇÎÏÀ ÆÔ¡ÎÅÉ ÔÁ 90 ÅËÁÔÏÓÔ¡ ËÁÉ ÔÏ Â¡ÒÏ× ÔÁ 90 ËÉÌ¡.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‚ÉÁ ÔÈÎ ÁÇÅÌ¡ÄÁ: ¤É ÁÇÅÌ¡ÄÅ× μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ μÅÔ¡ ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÖÎ 15 μÈÎÑÎ. ™ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ× Å½ÎÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 9 μ¼ÎÅ×, ÁÌÌ¡ ÅÊÁÒÔ¡ÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÐÏÉËÉ̽Á, ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ, ÔÏÎ ÁÒÉÕμ¾ ÁÐÏǾÎÖÎ ÐÏÙ »ØÅÉ ÁÐÏËÔ¼ÓÅÉ ËÁÉ ÔÏÎ ÁÒÉÕμ¾ μÏÓØÁÒÉÑÎ ÐÏÙ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ÓÅ Ë¡ÕÅ ÔÏËÅÔ¾. ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÔÖÎ ÄÉÄÀμÖÎ, μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÉÖÕŽ È ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ×. §Á μÏÓØÁÒ¡ËÉÁ ÄÅÎ »ØÏÙΠСÎÔÁ ÔÏ ½ÄÉÏ Â¡ÒÏ× ËÁÔ¡ ÔÈ Ç»ÎÎÈÓÈ, ¡ÌÌÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÙÐÅÒÂÁ½ÎÏÙÎ ÔÁ 50 ËÉÌ¡ ËÁÉ ¡ÌÌÁ ÎÁ ÚÙǽÚÏÙÎ ÇÀÒÖ ÓÔÁ 40 ËÉÌ¡, ÁΡÌÏÇÁ ÔÈÎ ÐÏÉËÉ̽Á. §É× ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÅ× ÆÏÒ»× ÏÉ ÁÇÅÌ¡ÄÅ× ÇÅÎÎÏÀÎ ÓÔÏ Ô»ÌÏ× ÔÏÙ ØÅÉμÑÎÁ ËÁÉ μ»ØÒÉ ÔÈÎ ¡ÎÏÉÊÈ. ¹ÔÁÎ ÔÏ μÏÓØ¡ÒÉ ÇÅÎÎÉ»ÔÁÉ ÓÔÏ ÌÉ¡ÄÉ, μÐÏÒŽ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÐÏÌÀ ËÒÀÏ ËÁÉ ÙÇÒ¾ ËÁÉÒ¾ ËÁÉ ËÉÎÄÙÎÅÀÅÉ ÎÁ Ø¡ÓÅÉ ÔÈÎ ÚÖ¼ ÔÏÙ. ™ μÈÔ»ÒÁ ÁÇÅÌ¡ÄÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ μÏÓØ¡ÒÉ ËÁÉ ÔÏ ÇÌŽÆÅÉ μ¾ÌÉ× ÇÅÎÎÈÕŽ, ÔÏ ÕÈÌ¡ÚÅÉ ËÁÉ ÔÏ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÉ Áо ÔÁ ÓÁÒËÏÆ¡ÇÁ ÚÑÁ. ‚ÉÁ ÔÏ ÌÉÏÎÔ¡ÒÉ ™ Ì»ÁÉÎÁ ËÙÏÆÏÒŽ ÇÉÁ 110 Èμ»ÒÅ× (ÐÅÒ½ÐÏÙ 3.5 μ¼ÎÅ×) ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÇÅÎμÓÅÉ ËÁÔ¡ μ»ÓÏ ¾ÒÏ ÔÒ½Á ÌÉÏÎÔÁÒ¡ËÉÁ (ËÁÔm ÅÊÁ½ÒÅÓÈ μÐÏÒŽ ËÁÉ

231


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

»ÊÉ), ÐÏÙ ÚÙǽÚÏÙÎ μ»ØÒÉ 1.5 ËÉ̾. —½ÎÁÉ ÔÙÆÌ¡ ËÁÉ μÅ ÄÙÓËÏ̽Á ÐÅÒÐÁÔÏÀÎ ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ŽÎÁÉ ÅÙ¡ÌÖÔÁ ÁÎ ÔÏÙ× ÅÐÉÔÅÕÏÀÎ ¡ÌÌÁ ÚÑÁ. ‹ÙØΡ ËÉÎÄÙÎÅÀÏÙÎ Áо ÀÁÉÎÅ×, ÌÅÏÐÁÒÄ¡ÌÅÉ×, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÅÌ»ÆÁÎÔÅ×, ÐÏÙ »ØÅÉ ÁÎÁÆÅÒÕŽ , ¾ÔÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÁ ÐÏÄÏÐÁÔ¼ÓÏÙÎ μ»ØÒÉ ÕÁΡÔÏÙ. ‚ÉÁ ÔÉ× ÅоμÅÎÅ× »ÊÉ μÅ ÏËÔÑ ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× È Ì»ÁÉÎÁ ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÅÉ ÔÁ ÌÉÏÎÔÁÒ¡ËÉÁ, ÔÁ ÕÈÌ¡ÚÅÉ ËÁÉ ÔÁ ÆÒÏÎÔ½ÚÅÉ. ¹ÔÁÎ ÁÙÔ¡ ŽÎÁÉ ÄÀÏ μÈÎÑÎ ÚÙǽÚÏÙÎ ÐÅÒ½ÐÏÙ Ô»ÓÓÅÒÁ ËÉÌ¡ ËÁÉ ÓÙμÕÖ× »ØÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÏÙ× ÔÁ ľÎÔÉÁ. ‘о ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÖÎ »ÊÉ μÈÎÑÎ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ÆÁ½ÎÅÔÁÉ ¾ÔÉ μÅÇÁÌÑÎÏÙÎ ÇÒÈÇÏÒ¾ÔÅÒÁ Áо ÔÁ ÕÈÌÙË¡, ËÁÉ ÓÔÏÙ× Ä»ËÁ μ¼ÎÅ× ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ È ØÁ½ÔÈ ÔÏÙ×. ‹ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÏÙ ÅÎ¾× »ÔÏÙ×, μÁÕÁ½ÎÏÙÎ ÎÁ ËÙÎÈÇÏÀÎ ËÁÕÑ× ËÁÉ ÔÅØÎÉË»× ÇÉÁ ÎÁ ÂÒ½ÓËÏÙÎ ÔÈÎ ÔÒÏƼ ÔÏÙ×. ‹ÔÁ ÄÀÏ ÔÏÙ× ØÒ¾ÎÉÁ ŽÎÁÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ. ‚ÉÁ ÔÏÎ ÐÏÎÔÉ˾ ‘ΡÌÏÇÁ μÅ ÔÏ Å½ÄÏ×, ÔÏ Â¡ÒÏ× ÔÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ Áо 20 – 60 ÇÒÁμμ¡ÒÉÁ ËÁÉ ÚÏÙÎ Áо 1- 3 ÔÒ½Á ØÒ¾ÎÉÁ. œÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ÁÎÁÐÁÒÁØÕÏÀÎ ÓÅ ÈÌÉ˽Á ÐÅÒ½ÐÏÙ 2 μÈÎÑÎ. ™ ËÀÈÓÈ μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÉÁÒËŽ Áо 19-21 Èμ»ÒÅ× ËÁÉ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ËÁÔ¡ μ»ÓÏ ¾ÒÏ 12 ÐÏÎÔÉË¡ËÉÁ ÓÅ Ë¡ÕÅ Ç»ÎÎÁ, ÐÏÙ ÚÙǽÚÏÙÎ Áо 1- 1.5 ÇÒÁμμ¡ÒÉÁ. §Ï ÐÒÑÔÏ ÔÏÙ× ÔÒ½ØÖμÁ ÅμÆÁνÚÅÔÁÉ ÓÔÉ× 10 Èμ»ÒÅ× ËÁÉ ÔÁ μ¡ÔÉÁ ÔÏÙ× ÁÎϽÇÏÙÎ ÓÔÉ× 12 -13 Èμ»ÒÅ×, ÅÎÑ Ï ÕÈÌÁÓμ¾× ËÁÉ È ÆÒÏÎÔ½ÄÁ ÄÉÁÒËŽ Áо 3 -3.5 ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÇÉÁ ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡ ËÁÉ μ»ØÒÉ 4 ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÇÉÁ ÔÁ ÕÈÌÙË¡, ÅÎÑ ÓÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÏÙ ÅÎ¾× μ¼ÎÁ, μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ. ‚ÉÁ ÔÈÎ Ç¡ÔÁ ¤É Ç¡ÔÅ× μÐÏÒŽ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ μ»ØÒÉ ËÁÉ 15 ØÒ¾ÎÉÁ. ™ ÕÈÌÙ˼ Ç¡ÔÁ ÇÅÎΡÅÉ ÄÀÏ ÆÏÒ»× ÔÏÙ ØÒ¾ÎÏ (œ¡ÒÔÉÏ - šÏÀÎÉÏ) Áо 4 -6 μÉËÒ¡. ™ ËÀÈÓÈ ÄÉÁÒËŽ ÐÅÒ½ÐÏÙ 55 Èμ»ÒÅ×. ¤É ÁÒÓÅÎÉË»× Ç¡ÔÅ×, ÓÙμÕÖ×, ǽÎÏÎÔÁÉ Ç¾ÎÉμÅ× μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ 6ÏÙ ËÁÉ 8ÏÙ μ¼ÎÁ ÔÈ× ÚÖ¼× ÔÏÙ×, μ»ØÒÉ ÔÁ 14. §Á ÇÁÔ¡ËÉÁ ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ ÔÉ× ÐÒÑÔÅ× ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÔÈ× ÚÖ¼× ÔÏÙ×, ÅÎÑ Áо ÔÈÎ ÈÌÉ˽Á ÔÖÎ ÔÒÉÑÎ μÅ ÔÅÓÓ¡ÒÖÎ ÅÂÄÏμ¡ÄÖÎ, ÔÁ ÇÁÔ¡ËÉÁ ÅÎÄÉÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ ¾ÌÏ ËÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ ÇÉÁ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ× ËÁÉ ÁÐÏÇÁÌÁËÔ½ÚÏÎÔÁÉ ÔÅÌŽÖ×, ÇÀÒÖ ÓÔÉ× ÏËÔÑ ÅÂÄÏμ¡ÄÅ×.

232

2. §Ï ËÙμÇÉ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ ÏÒÉÓμ»ÎÏÙ× μ¼ÎÅ× ÔÏ ØÒ¾ÎÏ. ‡ÏÉÏÉ Å½ÎÁÉ ÁÙÔϽ; ®ØÅÉ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÈÎ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÔÖÎ ÚÑÖÎ; ¢Á ÁÎÁÚÈÔ¼ÓÅÔÅ ÓØÅÔÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÓÅ ÅÆÈμÅÒ½ÄÅ× ËÁÉ ÐÅÒÉÏÄÉË¡, ÓÅ ÂÉÂ̽Á ¼ ÓÔÏ ÄÉÁĽËÔÙÏ. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ »ÎÁ ¡ÒÕÒÏ ÇÉÁ ÔÈ ÓÈμÁÓ½Á ÔÈ× ÁÐÁǾÒÅÙÓÈ× ËÁÕÑ× ËÁÉ ÇÉÁ ÔÉ× ÅÐÉÐÔÑÓÅÉ× ÔÈ× ÌÁÕÒÏÕÈÒ½Á× ÓÔÈÎ ÅÐɽÖÓÈ ÔÖÎ ÚÑÖÎ ÐÏÙ ËÉÎÄÙÎÅÀÏÙÎ μÅ ÅÊÁÆ¡ÎÉÓÈ.


H ÎÏμÏÕÅÓ½Á ÇÁ ÔÏ ËÙμÇÉ

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

§Ï ËÙμÇÉ ÓÀμÆÖÎÁ μÅ ÔÏΠξμÏ ËÁÉ ÓÔÉ× ÓØÅÔÉË»× ÄÉÁÔ¡ÊÅÉ×, ÅÐÉÔÒ»ÐÅÔÁÉ Ö× ¡ÕÌÈμÁ, ÓÅ ¾ÌÈ ÔÈÎ —ÐÉËÒ¡ÔÅÉÁ. × ÕÈÒÅÀÓÉμÁ ÕÈÒ¡μÁÔÁ ÎÏÏÀÎÔÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÔÁ ¡ÇÒÉÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÉ ÐÔÈΡ ÅËÔ¾×: ‘о ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡: ÁËÁÎÕ¾ØÏÉÒÏ×, ÎÙËÔÅÒ½ÄÁ, μÙÇÁ̼ (ŽÄÏ× ÐÏÎÔÉËÏÀ), ÁÓСÌÁÊ (ÔÙÆÌÏоÎÔÉËÁ×). ‘о ÔÁ ÐÔÈΡ: Á) §Á μÉËÒ¾ÔÅÒÁ Áо ÔÈÎ ÓÉÔÁÒ¼ÕÒÁ, Â) ÔÏÎ ËÀËÎÏ, ÐÅÌÁÒǾ, ÆÏÉÎÉ˾ÐÔÅÒÏ ÒÏľØÒÏÏÙ, ÇÅÒÁξ, ËÏÀËÏ, ¾ÌÁ ÔÁ ŽÄÈ ÇÀÐÁ, ¾ÌÁ ÔÁ ŽÄÈ ÄÒÙÏËÏÌ¡ÐÔÈ, ÔÓÁÌÁÐÅÔÅÉÎÏÀ, ˽ÒËÏÙ (ËÉÒËÉÎÅÚÉÏÀ) ËÁÉ ÔÒɾÒØÏÙ, ÁËÒÉÄÏÕ¼ÒÁ (¡ÇÉÏÐÏÙÌÉÏÀ), Ó½ÔÔÈ× (ÔÓÏÐÁΡËÏÙ ÓÆÙÒÉËÔ¼), Á½ÇÏÕ¼ÌÏÙ (ÐÌ¡ÎÏÙ), ÔÏÙ μÉËÒÏÀ μÅÌÁÎÏËÅÆ¡ÌÏÙ ÇÌ¡ÒÏÙ, ¾ÌÁ ÔÁ ŽÄÈ ØÅÌÉÄÏÎÉÏÀ, ÔÏÙ ËÏÒÁËÉÏÀ (ØÁÌËÏËÏÙÒÏÀÎÁ×), ¾ÌÁ ÔÁ ŽÄÈ ÎÙËÔ¾ÂÉÖÎ ËÁÉ ÔÏÙ ÔÒÙÇÏÎÉÏÀ ÔÈ× ÓÔÒÅÐÔÏÐÈ̽Á× ÄÅËÁÏËÔÑ (ÄÅËÏØÔÏÀÒÁ×). §Ï ËÙμÇÉ ÁÓËŽÔÁÉ μ¾ÎÏÎ μÅ ÔÏ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ ËÙÎÈÇÅÔÉ˾ ÐÙÒϾÌÏ ¾ÐÌÏ ÅÎÑ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÔÁÉ ËÁÉ μÅ ÔÈÎ ØÒ¼ÓÈ Ô¾ÊÏÙ ËÁÉ ËÙÎÈÇÅÔÉËÏÀ μÁØÁÉÒÉÏÀ, μÅ ¼ ØÖÒ½× ÓËÀÌÏ. ›¡ÕÅ Ë¡ÔÏØÏ× ËÙÎÈÇÅÔÉËÏÀ ¾ÐÌÏÙ, ŽÎÁÉ ÙÐÏØÒÅÖμ»ÎÏ× ÅÎÔ¾× ÔÒÉμ¼ÎÏÙ ÎÁ ÅÆÏÄÉÁÓÕŽ Áо ÔÉ× ÏÉËŽÅ× ƒÁÓÉË»× ‘ÒØ»× μÅ ÄÅÌÔ½Ï ËÁÔÏØ¼× ËÙÎÈÇÅÔÉËÏÀ ¾ÐÌÏÙ. ›ÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× μÅÔÁÆÏÒ¡× ÔÏÙ ¾ÐÌÏÙ , ÁÙÔ¾ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ŽÎÁÉ ¡ÄÅÉÏ ËÁÉ μ»ÓÁ ÓÅ ÅÉÄÉ˼ Õ¼ËÈ. §Ï ½ÄÉÏ ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ ÅÎÔ¾× ÔÏÙ ÓÐÉÔÉÏÀ. ›ÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ ËÙÎÈÇÉÏÀ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ È ÔÏÐÏÕ»ÔÈÓÈ ËÁÉ È ØÒ¼ÓÈ ÐÁǽÄÖÎ, ÄÈÌÈÔÈÒ½ÖÎ, ËÁÉ Ë¡ÕŠŽÄÏÙ× ÏÒÇ¡ÎÏÙ, ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÕÁÎÁÔÑÓÅÉ ÔÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÉ ÔÁ ÐÔÈΡ. §Ï ËÙμÇÉ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ ÅÎÔ¾× ÔÖΠоÌÅÖÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÓÙÎÏÉËÉÓμÑÎ ÇÅÎÉË¡ ËÁÉ ÓÅ ÁËÔ½ÎÁ 250 μ»ÔÒÖÎ. —нÓÈ× ÔÏ ËÙμÇÉ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ ÓÅ ÁμÐÅÌÑÎÅ× ÓÅ ËÁÌÌÉÅÒÇÏÀμÅÎÅ× ÅËÔ¡ÓÅÉ×, μ»ÓÁ ÓÅ ÐÅÒÉÆÒÁÇμ»ÎÅ× ÐÅÒÉÏØ»×, μ»ÓÁ ÓÔÏÙ× ÅÕÎÉËÏÀ× ÄÒÙμÏÀ× ËÁÉ ÁÐÁÇÏÒÅÀÅÔÁÉ Ï ÐÙÒÏÂÏÌÉÓμ¾× ÐÔÈÎÑÎ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÓÀÒμÁÔÁ ËÁÉ ÓÅ ËÏÌÑÎÅ× ÔÈ× ƒ—™ ËÁÉ ÔÏÙ ¤§—. §Ï ËÙÎÈÇÅÔÉ˾ »ÔÏ× ÁÒؽÚÅÉ Áо 1 ‘ÙÇÏÀÓÔÏÙ ËÁÉ Ì¼ÇÅÉ ÔÈÎ 31 šÏÙ̽ÏÙ ÔÏÙ ÅÐÏμ»ÎÏÙ »ÔÏÙ×.  ÓÔ¾ÓÏ ÇÉÁ Ë¡ÕÅ Õ¼ÒÁμÁ ÐÒÏÂÌ»ÐÅÔÁÉ ÊÅØÖÒÉÓÔ¼ ÈμÅÒÏμÈνÁ. ‹ÙÇËÅËÒÉμ»ÎÁ: Á) ‚ÉÁ ÔÏÎ ÌÁǾ, Áо 15 ‹ÅÐÔÅμÂÒ½ÏÙ »Ö× 10 šÁÎÏÙÁÒ½ÏÙ. Â) §È× ÏÒÅÉÎ¼× Ð»ÒÄÉËÁ× Áо 15 ‹ÅÐÔÅμÂÒ½ÏÙ »Ö× 10 œÁÒÔ½ÏÙ. Ç) §È× ÐÅÄÉÎ¼× Ð»ÒÄÉËÁ× Áо 1 ¤ËÔÖÂÒ½ÏÙ »Ö× 30 ¢ÏÅμÂÒ½ÏÙ. Ä) §ÖÎ ÌÏÉÐÑÎ ÕÈÒÁμ¡ÔÖÎ, Áо 15 ‹ÅÐÔÅμÂÒ½ÏÙ »Ö× 10 œÁÒÔ½ÏÙ.

233


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

‘о 20 ‘ÙÇÏÀÓÔÏÙ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÔÁÉ ÔÏ ËÙμÇÉ ÇÉÁ ÔÁ ÔÒÙǾÎÉÁ, ÔÁ ÄÅÎÄÒ¾ÂÉÁ (ÁÅÔÏμ¡ØÏ× - ÓÙËÏÆ¡ÇÏ×) ÔÖÎ ÐÅÒÉÓÔÅÒÏÅÉÄÑÎ, ËÁÉ ÔÖÎ ÏÒÔÙËÉÑÎ μÅ ÔÈÎ ÓÙÎÏÄŽÁ ÓËÀÌÏÙ. §Ï ËÙμÇÉ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÔÁÉ μ¾ÎÏÎ ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× Èμ»ÒÁ×, μÉÓ¼ ÑÒÁ ÐÒÉÎ ÔÈÎ ÁÎÁÔÏ̼ »Ö× μÉÓ¼ ÑÒÁ μÅÔ¡ ÔÈÎ ÄÀÓÈ ÔÏÙ È̽ÏÙ. «Ð¡ÒØÅÉ ÅÉÄÉË¾× ËÑÄÉËÁ× ÓÙμÐÅÒÉÆÏÒ¡× ÇÉÁ ÔÏ ËÙμÇÉ; ¤ ›ÑÄÉËÁ× ‹ÙμÐÅÒÉÆÏÒ¡× ÐÏÙ ÁËÏÌÏÙÕŽÔÁÉ Å½ÎÁÉ ÓÀμÆÖÎÏ× μÅ ÔÈ ‹ÀÓÔÁÓÈ R 85 - 17 ÔÏÙ ‹ÙμÂÏÙ̽ÏÙ «ÐÏÙÒÇÑÎ ÔÏÙ ‹ÙμÂÏÙ̽ÏÙ ÔÈ× —ÙÒÑÐÈ× ÐÒÏ× ÔÁ ËÒ¡ÔÈ μ»ÌÈ, ÓØÅÔÉË¡ μÅ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ËÁÉ ÅÉÄÉ˾ÔÅÒÁ “ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÈ× ¡ÇÒÉÁ× ÐÁνÄÁ×”. ™ ‹ÀÓÔÁÓÈ ÁÙÔ¼ ÁÎÁÇÎÖÒ½ÚÅÉ ¾ÔÉ “È ¡ÇÒÉÁ ÐÁνÄÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÄÉÁÔÈÒÈÕŽ ÇÉÁ ÔÉ× ÐÁÒÏÀÓÅ× ËÁÉ ÔÉ× μ»ÌÌÏÙÓÅ× ÇÅÎÉ»×, ÅÊÁÉÔ½Á× ÔÈ× ÏÉËÏÌÏÇÉ˼×, ÏÉËÏÎÏμÉ˼×, ÁÉÓÕÈÔÉ˼×, ÐÏÌÉÔÉÓÔÉË¼× ËÁÉ ÅËÐÁÉÄÅÙÔÉË¼× ÔÈ× ÁʽÁ×”. —ËÔÉμ¡ ¾ÔÉ “ÔÏ ËÙμÇÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÕÅÖÒÈÕŽ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÓÔÏÉØÅ½Ï ÄÉÁÔ¼ÒÈÓÈ× ÔÈ× ¡ÇÒÉÁ× ÐÁνÄÁ×, Ùо ÔÏÎ ¾ÒÏ ÔÏÙ ÓÅÂÁÓμÏÀ ÔÖÎ ÏÉËÏÌÏÇÉËÑÎ ÁÎÁÇËÑÎ ÔÖÎ ÅÉÄÑÎ ËÁÉ ÔÖÎ ÂÉÏÌÏÇÉËÑÎ ÉÓÏÒÒÏÐÉÑΔ. ƒÉÁÐÉÓÔÑÎÅÉ, ÖÓÔ¾ÓÏ, ¾ÔÉ “ÏÒÉÓμ»ÎÅ× ÓÙμÐÅÒÉÆÏÒ»× ËÁÉ μ»ÕÏÄÏÉ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙÎ ÅÐÉÐÔÑÓÅÉ× ÓÅ Ë¡ÐÏÉÁ ŽÄÈ”. ‚ÉÁ ¾ÌÏÙ× ÁÙÔÏÀ× ÔÏÙ× Ì¾ÇÏÙ×, ÏÉ ËÙÎÈÇϽ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙÎ ËÁÌ¡ ËÁÉ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÁÙԾΠÔÏÎ ËÑÄÉËÁ ÓÙμÐÅÒÉÆÏÒ¡×, ÇÉÁÔ½ ÔÏ ËÙμÇÉ Ó¼μÅÒÁ ÅμÐÅÒÉ»ØÅÉ ÔÏÎ ÂÁÕÀ ÓÅÂÁÓμ¾ ÓÔÈÎ ¡ÇÒÉÁ ÐÁνÄÁ, ÔÈ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÄÙÎÁÔ¼ ÅËÔ½μÈÓÈ ÐÒÏ× ÔÏÎ ¡ÌÌÏÎ ËÁÉ ÔÈ ÓÙμÐÅÒÉÆÏÒ¡ ÅÎ¾× ËÁÌÏÀ ÄÉÁØÅÉÒÉÓÔ¼. ‹ËÏÐ¾× ÁÙÔÏÀ ÔÏÙ ›ÑÄÉËÁ ŽÎÁÉ ÎÁ ÐÒÏÖÕ¼ÓÅÉ μÉÁ ÈÕÉ˼ ÇÉÁ ÔÏ ËÙμÇÉ, ÂÁÓÉÓμ»ÎÈ ÓÔÈ ÓÈμÅÒÉμ ÐÒÁÇμÁÔÉ˾ÔÈÔÁ. «ÐÅÀÕÙÎÏ× ÇÉÁ »ÎÁ ÅÕÎÉ˾ ËÅÆ¡ÌÁÉÏ, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ μÅÔÁÆ»ÒÅÉ ÓÔÉ× μÅÌÌÏÎÔÉË»× ÇÅÎÉ»×, Ï ËÙÎÈǾ×, ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ Ó»ÂÅÔÁÉ ¾ØÉ μ¾ÎÏ ÔÏÙ× Î¾μÏÙ× ËÁÉ ÔÏÙ× ËÁÎÏÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏ ËÙμÇÉ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÏÙ× ËÁξÎÅ× ÔÏÙ ÂÉÏÌÏÇÉËÏÀ ÐÁÉØÎÉÄÉÏÀ. ‡Ò»ÐÅÉ ÎÁ »ØÅÉ ÓÙÎŽÄÈÓÈ ÔÖÎ ËÁÕÈ˾ÎÔÖÎ ÔÏÙ ËÁÉ ÔÖÎ ÅÙÕÙÎÑÎ ÔÏÙ -¾ÓÏÎ ÁÆÏÒ¡ ÔÈ ÆÀÓÈ ÇÅÎÉ˾ÔÅÒÁ ËÁÉ ÔÏ Õ¼ÒÁμÁ ÅÉÄÉ˾ÔÅÒÁ- ËÁÉ ÆÙÓÉË¡ ÎÁ Ó»ÂÅÔÁÉ ÔÏÙ× ¡ÌÌÏÙ× ËÁÉ ÔÁ ÁÇÁÕ¡ ÔÏÙ×. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ¡ÓËÈÓÈ ÔÏÙ ÄÉËÁÉÑμÁÔ¾× ÓÔÏÙ× ÏÉ ËÙÎÈÇϽ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ Ó»ÂÏÎÔÁÉ ÔÏÙ× ÐÅÒÉÏÒÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁÆÏÒÏÀÎ ÓÔÏÎ Ô¾ÐÏ, ÓÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ËÁÉ ÓÔÏÎ ØÒ¾ÎÏ ÔÏÙ ËÙÎÈǽÏÙ: ŽÎÁÉ ÂÁÓÉÓμ»ÎÏÉ ÓÔÉ× ÏÉËÏÌÏÇÉË»× ÁΡÇËÅ× ÔÖÎ ÅÉÄÑÎ ËÁÉ ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔ¾× ÔÏÙ×.

234


6.4 ™ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: »μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ, ÐÅÒ½ÏÄÏ×, »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ×, ÖÏÒÒÈʽÁ.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ‚ÉÁ ÔÈÎ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÅÎ¾× ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ Áо »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ‘Î ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÌ¡ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÏÙÎ ÓÔÏ Ö¡ÒÉÏ, ÔÅÌÉË¡, μ¾ÎÏ »ÎÁ ÕÁ ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ. ®ÔÓÉ ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. ➤ §Ï ÚÙÇÖÔ¾ ÕÁ ÁÒؽÓÅÉ ÎÁ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ. ➤ ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, Ô¾ÔÅ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×, μÁÚ½ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ, Á½μÁ ËÁÉ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ μ»ÓÖ ÔÏ٠˾ÌÐÏÙ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ »μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ ¼ ÐÅÒ½ÏÄÏ×. ➤ ™ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÈ× Åμμ¼ÎÏÙ ÒÀÓÅÖ× ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÏÙ ËÀËÌÏÙ μ½Á× ÇÙÎÁ½ËÁ×. œÅÔ¡ Áо 28 Èμ»ÒÅ× ÕÁ »ØÅÉ ÖÒÉμ¡ÓÅÉ »ÎÁ Á˾μÈ Ö¡ÒÉÏ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï Å¡Î ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, ÕÁ ÁÐÏÂÌÈÕŽ ËÁÉ Ð¡ÌÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×, μÅ ÔÈÎ ÅоμÅÎÈ ÐÅÒ½ÏÄÏ. ➤ —ÐÏμ»ÎÖ× Áо ÔÈÎ ÖÒ½μÁÎÓÈ ÅÎ¾× ÖÁÒ½ÏÙ, ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, μ»ØÒÉ ÔÈÎ ÖÒ½μÁÎÓÈ ÔÏÙ ÅоμÅÎÏÙ, ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÔÁÉ »ÎÁ× ËÀËÌÏ×, ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ×.

—‡—†™‚™‹™ ¤¥ ¢ – E§«œ¤…¤‚š‘ »μμÈÎÏ×: ÅÎ ( = ÓÔÏ) + μ¼ÎÁ× =ÄÈÌÁļ ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ Ë¡ÕÅ μ¼ÎÁ, μ»ÓÁ ÓÔÏÎ μ¼ÎÁ. ÒÀÓÈ: Áо ÔÏ Ò¼μÁ Ò»Ö = ÔÒ»ØÖ, ÐÒÏ× μ½Á ËÁÔÅÀÕÙÎÓÈ, ØÀÎÏμÁÉ. »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ×: ÁÙÔ¾ ÐÏÙ ÅÐÁÎÁÌÁμ¡ÎÅÔÁÉ Ë¡ÕÅ μ¼ÎÁ. »μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ: μÈÎÉÁ½Á Òϼ, ÅμμÈξÒÒÏÉÁ.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ »μμÈÎÏ ËÀËÌÏ; ‘о ÔÈÎ ÖÒ½μÁÎÓÈ ÅÎ¾× ÖÁÒ½ÏÙ, ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, μ»ØÒÉ ÔÈÎ ÖÒ½μÁÎÓÈ ÔÏÙ ÅоμÅÎÏÙ, ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÔÁÉ »ÎÁ× ËÀËÌÏ× ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ×.

235


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

2. §É ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ »μμÈÎÏ ÒÀÓÈ ¼ ÐÅÒ½ÏÄÏ; ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÔÏ ÑÒÉμÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, Ô¾ÔÅ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ× μÁÚ½ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ, Á½μÁ ËÁÉ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ μ»ÓÖ ÔÏ٠˾ÌÐÏÙ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ »μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ ¼ ÐÅÒ½ÏÄÏ×. ™ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÈ× Åμμ¼ÎÏÙ ÒÀÓÅÖ× ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÏÙ ËÀËÌÏÙ μ½Á× ÇÙÎÁ½ËÁ×. œÅÔ¡ Áо 28 Èμ»ÒÅ× ÕÁ »ØÅÉ ÖÒÉμ¡ÓÅÉ »ÎÁ Á˾μÈ Ö¡ÒÉÏ, ÔÏ ÏÐÏ½Ï ,Å¡Î ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, ÕÁ ÁÐÏÂÌÈÕŽ, ËÁÉ Ð¡ÌÉ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×, μÅ ÔÈÎ ÅоμÅÎÈ ÐÅÒ½ÏÄÏ. 3. §É ŽÎÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾; ‚ÉÁ ÔÈÎ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÅÎ¾× ÁÎÕÒÑÐÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ Áо »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ‘Î ËÁÉ Å½ÎÁÉ ÐÏÌÌ¡ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÏÙ ÆÔ¡ÎÏÙÎ ÓÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÔÅÌÉË¡, μ¾ÎÏ »ÎÁ ÕÁ ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ. ®ÔÓÉ ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ËÀÔÔÁÒÏ ÔÏ٠λÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ. §Ï ÚÙÇÖÔ¾ ÕÁ ÁÒؽÓÅÉ ÎÁ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ »ÔÓÉ ÕÁ ÐÒÏËÀÃÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ.

‹YM‡…HP MATIKE‹ EP TH‹EI‹ 1. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÐÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÏÒŽÁ ÔÏÙ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÏÙ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ; §Ï ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ Å½ÎÁÉ »ÎÁ ËÀÔÔÁÒÏ ÐÏÙ »ØÅÉ μÁÓÔ½ÇÉÏ. §Á ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÓÔÏÙ× ¾ÒØÅÉ×, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÆÈÂŽÁ (12-15 ÅÔÑÎ). §Á ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ »ÎÁ ÙÇÒ¾ ËÁÉ ÐÅÒÎÏÀÎ Áо ÔÏÎ ÓÐÅÒμÁÔÉ˾ оÒÏ, ÇÉÁ ÎÁ ÆÔ¡ÓÏÙÎ ÓÔÈÎ ÓÐÅÒμÁÔÏľØÏ ËÀÓÔÈ. —ËŽ ÐÒÏÓÔ½ÕÅÎÔÁÉ ÔÁ ÅËËÒ½μÁÔÁ ÔÏÙ ÐÒÏÓÔ¡ÔÈ ËÁÉ »ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÉ˾ ÙÇÒ¾ (¼ ÓлÒμÁ), ÐÏÙ ÕÁ ÏÄÈÇÈÕŽ μ»ÓÖ ÔÈ× ÏÙÒ¼ÕÒÁ× ÐÒÏ× ÔÁ »ÊÖ, ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÓÐÅÒμ¡ÔÖÓÈ. «Ð¡ÒØÅÉ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÎÁ ÓÙμÂŽ ÅËÓÐÅÒμ¡ÔÖÓÈ ËÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ ÀÐÎÏÙ ËÁÉ Ô¾ÔÅ Ì»ÇÅÔÁÉ ÏÎŽÒÖÊÈ. ™ ÐÁÒÁÇÖǼ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖΠŽÎÁÉ ÓÙÎÅØ¼× ËÁÉ ¾ÔÁÎ ÄÅÎ ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÅËÓÐÅÒμ¡ÔÖÓÈ, ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÁÐÏÒÒÏÆÑÎÔÁÉ. ¤É ¾ÒØÅÉ× ÐÒÏÆÙÌ¡ÓÓÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ¾ÓØÅÏ, ÐÏÙ ÔÏÙ× ÐÅÒÉ¡ÌÌÅÉ. §Ï ¾ÓØÅÏ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÅÉ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á ÇÉÁ ÔÈÎ ÐÁÒÁÇÖǼ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ. 2. ‚ÎÖÒ½ÚÅÔÅ ÐÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÏÒŽÁ ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ ÓÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÏÙ ÁÎÕÒÑÐÏÙ;

236

§Á Ö¡ÒÉÁ ŽÎÁÉ ËÀÔÔÁÒÁ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÉ× ÖÏÕ¼ËÅ× ÔÖÎ ÕÈÌÙËÑÎ


ÁÔ¾μÖÎ Áо ÔÈ Ç»ÎÎÈÓÈ ÔÏÙ×. ‹ÔÈÎ ÁÒؼ ÔÁ Ö¡ÒÉÁ ŽÎÁÉ ÁÎÑÒÉμÁ, ¾μÖ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅÆÈÂŽÁ (12 -15 ÅÔÑÎ), ÁÒؽÚÅÉ È ÖÒ½μÁÎÓÈ ÔÏÙ×. ›¡ÕÅ 28 Èμ»ÒÅ× ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ, ÅÎÁÌÌ¡Ê, Áо Ë¡ÕÅ ÖÏÕ¼ËÈ. ƒÈÌÁļ ÓÔÏÎ »ÎÁ ËÀËÌÏ ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ Áо ÔÈÎ μ½Á ÖÏÕ¼ËÈ ËÁÉ ÓÅ 28 Èμ»ÒÅ×, ÓÔÏÎ ÅоμÅÎÏ ËÀËÌÏ, ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ Áо ÔÈÎ ¡ÌÌÈ ÖÏÕ¼ËÈ. §Ï Ö¡ÒÉÏ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ÓÔÈ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ ËÁÉ ÁÙÔ¼ È ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÖÏÒÒÈʽÁ. ‡ÁÒ¡ÌÌÈÌÁ ÔÏ ÅÓÖÔÅÒÉ˾ ÔÈ× μ¼ÔÒÁ×, ÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÁØÀÔÅÒÏ ÑÓÔÅ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÅØÔŽ ÔÏ ÎÅÁÒ¾ »μÂÒÙÏ, ÓÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ. ‘Î ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, ËÁÔÁ̼ÇÅÉ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ μ»ÓÖ ÔÏ٠˾ÌÐÏÙ, μÁÚ½ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ, Á½μÁ, ËÁÉ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ Ì»ÇÅÔÁÉ »μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ ¼ ÐÅÒ½ÏÄÏ× ËÁÉ Ç½ÎÅÔÁÉ ÇÉÁ ÎÁ ÅÐÁλÌÕÅÉ ÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ ÓÔÈÎ ÁÒØÉ˼ ÔÏÙ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

3. œÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ÐÅÒÉÇÒ¡ÃÅÔÅ ÔÁ ÇÅÇÏξÔÁ ÐÏÙ ÓÙμÂÁ½ÎÏÙÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ »μμÈÎÏÙ ËÀËÌÏÙ; ™ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÈ× Åμμ¼ÎÏÙ ÒÀÓÅÖ× (ÐÅÒɾÄÏÙ) ÕÅÖÒŽÔÁÉ ÐÒÑÔÈ Èμ»ÒÁ ÔÏÙ ËÀËÌÏÙ μ½Á× ÇÙÎÁ½ËÁ×. ‘о ÔÈÎ 1È – 5È ÐÅÒ½ÐÏÙ Èμ»ÒÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ, ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ μÁÚ½ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ, Á½μÁ, ËÁÉ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾. ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ, Áо ÔÈÎ 6È ËÁÉ μ»ØÒÉ ÔÈÎ 13È Èμ»ÒÁ ÔÏÙ ËÀËÌÏÙ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ ÖÒÉμ¡ÚÅÉ ÓÅ μ½Á Áо ÔÉ× ÄÀÏ ÖÏÕ¼ËÅ×, ËÁÉ ÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÁØÀÔÅÒÏ, ÇÉÁÔ½ ÅÔÏÉμ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÄÅØÔŽ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ. §ÈÎ 14È Èμ»ÒÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ÓÔÈÎ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ ÄÈÌÁļ ǽÎÅÔÁÉ È ÖÏÒÒÈʽÁ. ¹ÓÏ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÈ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ. ‹ÔÈÎ ÓÙλØÅÉÁ Áо ÔÈÎ 15È – 28È Èμ»ÒÁ ÙСÒØÏÙÎ ÄÀÏ ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ×: Á. ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÎÁ μÈÎ »ØÅÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ËÁÉ ÎÁ ÁÒؽÓÅÉ »ÎÁ× Î»Ï× »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ× μÅ ÔÈÎ ÁÐÏÂÏ̼ ÔÏÙ Ö¡ÒÉÏÙ (»μμÈÎÏ× ÒÀÓÈ). Â. ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ËÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ÎÁ ÁÒؽÓÅÉ ÎÁ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ ÎÁ ËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ, ÐÏÙ »ØÅÉ ¼ÄÈ ÅÔÏÉμÁÓÔŽ ÇÉÁ ÎÁ ÔÏ ÄÅØÕŽ. ®ÔÓÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÅμÆÙÔÅÀÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ ËÁÉ ÊÅËÉΡ È ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ. 4. ‡Ñ× Å½ÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÁÐÏÆÅÙØÕŽ È ÓÀÌÌÈÃÈ; ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏ ÎÁ ÇÎÖÒ½ÚÏÙμÅ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ; ™ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ ÁÐÏÔÅÌŽ μ½Á ÆÒÏÎÔ½ÄÁ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ μÈÎ ÁμÅÌÏÀμÅ, ËÙÒ½Ö× ÓÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÄÅÎ ÓÙμÐÅÒÉÌÁμ¡ÎÏÙμÅ ÓÔÏÙ× ¡μÅÓÏÙ× ÓÔ¾ØÏÙ× ÔÈ× ÚÖ¼× μÁ× ÔÈÎ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ×.

237


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

¤ ̾ÇÏ× ÐÏÙ μÁ× ÅÐÉ¡ÌÌÅÉ μÉÁ Ô»ÔÏÉÏ٠ŽÄÏÙ× ÅλÒÇÅÉÁ ŽÎÁÉ ÁÐ̾×. ™ ÈÕÅÌÈμ»ÎÈ ÄÉÁËÏм ÔÈ× ËÀÈÓÈ×, ÐÏ٠ǽÎÅÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ËÁÔÁÓÔÒÏƼ ËÁÉ ÁÐÏμ¡ËÒÙÎÓÈ ÔÏÙ ÚÙÇÖÔÏÀ Áо ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×, Ì»ÇÅÔÁÉ ¡μÂÌÖÓÈ ¼ »ËÔÒÖÓÈ. ™ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ μ½Á× ÁÎÅÐÉÕÀμÈÔÈ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ×, ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ ÏÄÈǼÓÅÉ ÓÔÈÎ »ËÔÒÖÓÈ, ÓÈμÁÄÅÀÅÉ ÁÎÅʽÔÈÌÁ ÔÈÎ ÃÙؼ μ½Á× ÇÙÎÁ½ËÁ× ËÁÉ ÐÏÌÌ»× ÆÏÒ»× ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÅÉ ÔÁ ¾ÎÅÉÒÁ ËÁÉ ÔÈÎ ÅÌнÄÁ ÇÉÁ ÔÏ μ»ÌÌÏÎ. ™ »ËÔÒÖÓÈ ÄÅΠŽÎÁÉ ÅÀËÏÌÈ ÌÀÓÈ, ÏÀÔŠŽÎÁÉ μ½Á ÁÎÑÄÙÎÈ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á, ÁÆÏÀ ÓÙØΡ ÓÙÎÏÄÅÀÅÔÁÉ Áо ÓÖμÁÔÉË»× ¼ ËÁÉ ÃÙØÏÌÏÇÉË»× ÐÁÒÅλÒÇÅÉÅ×. ‹ÀμÆÖÎÁ μÅ ÓÔÏÉØŽÁ ÔÈ× —ÔÁÉÒŽÁ× ¤ÉËÏÇÅÎÅÉÁËÏÀ ‡ÒÏÇÒÁμμÁÔÉÓμÏÀ ÓÔÈÎ —ÌÌ¡ÄÁ ǽÎÏÎÔÁÉ 150.000 ÅËÔÒÑÓÅÉ×, ÅÎÑ ÏÉ ÇÅÎμÓÅÉ× Å½ÎÁÉ μ¾ÎÏ 100.000. §Á ÔÅÌÅÙÔÁ½Á ØÒ¾ÎÉÁ ÏÉ ÅËÔÒÑÓÅÉ× ÓÅ ËÏÒ½ÔÓÉÁ Ë¡ÔÖ ÔÖÎ 18 ØÒÏÎÑÎ »ØÏÙÎ ÄÉÐÌÁÓÉÁÓÔŽ. —½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾ ¾ÔÉ È ÇÎÑÓÈ ÔÖÎ μÅÕ¾ÄÖÎ ÁÐÏÆÙÇ¼× μ½Á× ÁÎÅÐÉÕÀμÈÔÈ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ. ‘ÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ Å½ÎÁÉ È ÅÆÁÒμÏǼ ÔÖÎ μÅÕ¾ÄÖÎ ÐÏÙ ÁÐÏÔÒ»ÐÏÙÎ μ½Á ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ. ¤É μ»ÕÏÄÏÉ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÌ»×, ËÁÉ ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ËÁÕÏļÇÈÓÈ Áо ÔÏÎ ÅÉÄÉ˾ ÉÁÔÒ¾, ÇÉÁ ÔÏ ÐÏÉÁ ÁÐ’ ÁÙÔ»× Å½ÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÏ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕ¼ÓÅÉ ËÁÎŽ×, ÁΡÌÏÇÁ μÅ ÔÉ× ÁΡÇËÅ× ¼ ÔÉ× ÅÙÁÉÓÕÈÓ½Å× ÐÏÙ »ØÅÉ. œÅÒÉË»× Áо ÔÉ× ÐÉÏ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÅ× ÁÎÔÉÓÙÌÌÈÐÔÉË»× μÅÕ¾ÄÏÙ×, ŽÎÁÉ ÏÉ ÐÁÒÁË¡ÔÖ:

238

§Ï ÁÎÔÉÓÙÌÌÈÐÔÉ˾ Ø¡ÐÉ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÏÒμ¾ÎÅ× – ÐÁÒ¾μÏÉÅ× μÅ ÁÙÔ»× ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ μÁ× – ÐÏÙ ÐÁÒÅμÐÏĽÚÏÙÎ ÔÈÎ ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ. „ÅÖÒŽÔÁÉ ÅÀËÏÌÈ ËÁÉ ÁÐÏÔÅÌÅÓμÁÔÉ˼ μ»ÕÏÄÏ×, ¾μÖ× ËÉ ÅÄÑ Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÈ È ËÁÕÏļÇÈÓÈ ÔÏÙ ÉÁÔÒÏÀ, μ»ØÒÉ ÎÁ ÂÒÅÉ ËÁÎÅ½× ÁÙÔ¾ ÔÏ Ø¡ÐÉ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁÉÒÉ¡ÚÅÉ ÓÔÈÎ ÄÉ˼ ÔÏÙ ÉÄÉÏÓÙÇËÒÁÓ½Á. §Ï Ø¡ÐÉ ÐÁÒ»ØÅÉ ÁÐÏÔÅÌÅÓμÁÔÉ˼ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ μÅÔ¡ Áо μ½Á ÅÂÄÏμ¡ÄÁ ¼ ËÁÉ ÐÅÒÉÓÓ¾ÔÅÒÏ Áо ÔÈÎ ÐÒÑÔÈ ØÏÒ¼ÇÈÓ¼ ÔÏÙ. ‹’ ÁÙÔ¾ ÔÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÈÕŽ ¡ÌÌÏ٠ŽÄÏÙ× ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ. ‡Ò»ÐÅÉ ÅнÓÈ×, ÎÁ ÌÁμ¡ÎÅÔÁÉ ÁÎÅÌÌÉÐÑ× Ë¡ÕÅ Èμ»ÒÁ ËÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÔÈÎ ½ÄÉÁ ÑÒÁ. ‹Å ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÊÅØ¡ÓÅÉ ËÁÎÅ½× ÎÁ ÔÏ Ð¡ÒÅÉ, ÐÒ»ÐÅÉ ÏÐÖÓļÐÏÔÅ ÎÁ ÔÏ Ð¡ÒÅÉ μ»ÓÁ ÓÔÉ× ÅоμÅÎÅ× 12 ÑÒÅ× ËÁÉ μÅÔ¡ ÎÁ ÓÙÎÅؽÓÅÉ ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ Ø¡ÐÉÁ ËÁÎÏÎÉË¡. —¡Î »ØÅÉ ÐÁÒÅμÂÌÈÕŽ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼ ÅÐÁƼ, ÓÔÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÁÙÔ¾, ÐÒ»ÐÅÉ ÏÐÖÓļÐÏÔÅ ÎÁ ÅÎÈμÅÒÖÕŽ Ï ÉÁÔÒ¾×, ÇÉÁÔ½ Ï Ë½ÎÄÙÎÏ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÏ×.


§Ï ÐÒÏÆÙÌÁËÔÉ˾: ÁÐÏÔÅÌŽ ÔÈÎ μ¾ÎÈ μ»ÕÏÄÏ ÐÏÙ ÓÙÎÄÙ¡ÚÅÉ ÔÈÎ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ ËÁÉ ÔÈÎ ÐÒÏÓÔÁÓ½Á Áо ÔÈÎ μÅÔ¡ÄÏÓÈ ÓÅÊÏÙÁÌÉË¡ μÅÔÁÄÉľμÅÎÖÎ ÁÓÕÅÎÅÉÑÎ. ‚É’ ÁÙÔ¾ ËÁÉ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ Á˾μÈ ËÉ ÁÎ ÁËÏÌÏÙÕŽ ËÁÎÅ½× ¼ÄÈ, Ë¡ÐÏÉÁ ¡ÌÌÈ μ»ÕÏÄÏ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ×. ¹μÖ× ÔÏ ÐÒÏÆÙÌÁËÔÉ˾ ÄÅΠŽÎÁÉ Ð¡ÎÔÁ È ÐÉÏ ÁÓÆÁÌ¼× μ»ÕÏÄÏ× ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ. ¬ÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕÏÀÎÔÁÉ ÏÉ ÏÄÈǽÅ× ØÒ¼ÓÈ× ËÁÉ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÆÙÌ¡ÓÓÅÔÁÉ ÓÅ ÓËÉÅÒ¾ μ»ÒÏ×, ÇÉÁÔ½ ÁÎ ÅËÔ½ÕÅÔÁÉ ÓÅ ÙÃÈ̼ ÕÅÒμÏËÒÁÓ½Á μÐÏÒŽ ÎÁ ÁØÒÈÓÔÅÙÕŽ. —½ÎÁÉ Á˾μÈ ÓÈμÁÎÔÉ˾ ÎÁ ÔÏÐÏÕÅÔÈÕŽ, ÐÒÉÎ ÔÈÎ ÏÐÏÉÁļÐÏÔÅ ÅÐÁƼ ÔÏÙ ÓÐÅÒμÁÔÉËÏÀ ÙÇÒÏÀ μÅ ÔÏΠ˾ÌÐÏ.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‹ÐÅÒμÁÔÏËÔ¾ÎÅ× ÏÙÓ½Å×: —½ÎÁÉ ÏÙÓ½Å× ÐÏÙ ÓËÏÔÑÎÏÙÎ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. –Ò½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÐÏÌÌ»× μÏÒÆ»×, ËÒ»μÁ×, ÁÆÒÏÀ, ÚÅÌ Ë.Á. ¬ÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ ÓÔÏΠ˾ÌÐÏ μÅ ÓËÏо ÎÁ ÓËÏÔÑÓÏÙÎ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÏÙ ÕÁ ÅÉÓ»ÌÕÏÙÎ. —½ÎÁÉ ËÁÌÀÔÅÒÏ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏËÔ¾ÎÁ ÎÁ μÈÎ ØÒÈÓÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ Ö× ËÀÒÉÁ μ»ÕÏÄÏ× ÁÎÔÉÓÀÌÌÈÃÈ×, ÁÌÌ¡ СÎÔÁ ÓÅ ÓÙÎÄÙÁÓμ¾ μÅ ÔÏ ÐÒÏÆÙÌÁËÔÉ˾ ¼ ÔÏ ÄÉ¡ÆÒÁÇμÁ. ƒÉ¡ÆÒÁÇμÁ: ‘ÐÏÔÅÌŽÔÁÉ Áо Ì¡ÓÔÉØÏ ËÁÉ ÔÏÐÏÕÅÔŽÔÁÉ ÓÔÏÎ ÔÒ¡ØÈÌÏ ÔÈ× μ¼ÔÒÁ× (μÅÔ¡ ÔÏΠ˾ÌÐÏ) μÅ ÓËÏо ÎÁ μÈÎ ÅÐÉÔÒ»ÃÅÉ ÔÈΠŽÓÏÄÏ ÔÖÎ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ ÓÔÈÎ μ¼ÔÒÁ ËÁÉ ÓÔÉ× Ó¡ÌÐÉÇÇÅ×. ‚ÉÁ ÔÈÎ ØÒ¼ÓÈ ÔÏÙ ËÁÉ ÔÏ μ»ÇÅÕÏ× ÔÏÙ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÓÙμÂÏÙÌÅÀÅÔÁÉ ËÁÎÅ½× ÔÏÎ ÅÉÄÉ˾ ÉÁÔÒ¾. §Ï ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ ÓÐŽÒÁμÁ (¼ ÓÐÉÒ¡Ì) »ØÅÉ ÄÀÏ ÌÅÉÔÏÙÒǽÅ×. ™ μ½Á ŽÎÁÉ ÁÎÔÉÓÙÌÌÈÐÔÉ˼, ÄÈÌÁļ, ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÈÎ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ, ÅÐÅÉļ ÁÌÌÏÉÑÎÅÉ ØÈμÉË¡ ÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÈ× μ¼ÔÒÁ×. ™ ¡ÌÌÈ ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÎÁ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈμ»ÎÏ Ö¡ÒÉÏ ÎÁ ÅÉÓ»ÌÕÅÉ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ ËÁÉ ÎÁ ÅμÆÙÔÅÙÔŽ ÅËŽ.

239


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹ ‘. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÓÖÓÔ»× ËÁÉ ÐÏÉÅ× ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: 1. ‚ÉÁ ÔÈÎ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÅÎ¾× ÁÎÕÒÑÐÏÙ »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉŽ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ. 2. ‹ÔÁ ÄÉÚÙÇÖÔÉË¡ ĽÄÙμÁ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ Ö¡ÒÉÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÏÀÎÔÁÉ Áо ÄÀÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. 3. ›¡ÕÅ 28 Èμ»ÒÅ× ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ Áо Ë¡ÕÅ ÖÏÕ¼ËÈ. 4. §Ï Ö¡ÒÉÏ ÐÏÙ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÕÈËÅ ÁÐÏμÁËÒÀÎÅÔÁÉ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ, Á½μÁ ËÁÉ ËÙÔÔÁÒÉË¡ ÙÐÏÌŽμμÁÔÁ Áо ÔÏΠ˾ÌÐÏ. 5. ™ ÐÁÒÁÇÖǼ ÔÖÎ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ Ç½ÎÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ÐÒÏÓÔ¡ÔÈ. –. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÉ× Èμ»ÒÅ× ÔÏÙ »μμÈÎÏÙ ËÀËÌÏÙ μÅ ÔÁ ÇÅÇÏξÔÁ ÐÏÙ ÓÙμÂÁ½ÎÏÙÎ ÓÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×: i) 1È -5È Èμ»ÒÁ ii) 6È – 13È Èμ»ÒÁ, iii) 14È Èμ»ÒÁ, iv) 15È – 28È Èμ»ÒÁ Á. ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ μÁÚ½ μÅ ÂÌ»ÎÎÁ Á½μÁ Áо ÔÏΠ˾ÌÐÏ. Â. ‘Î ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ÁÒؽÚÅÉ Î»Ï× »μμÈÎÏ× ËÀËÌÏ× Ç. ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÖÒÉμ¡ÚÅÉ ÓÅ μ½Á Áо ÔÉ× ÄÀÏ ÖÏÕ¼ËÅ× ËÁÉ ÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ Ç½ÎÅÔÁÉ ÐÁØÀÔÅÒÏ ÇÉÁ ÎÁ ÄÅØÕŽ Ö¡ÒÉÏ , ÁÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ. Ä. ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ ÓÔÈ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ. §¾ÔÅ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ.

A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹ ‘. 1.‹, 2.‹, 3.…, 4.‹, 5.…. B. i) –Á , ii) – Ç, iii) – Ä, iv) – Â.

240


6.4 ‘о ÔÈ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÓÔÈ Ç»ÎÎÈÓÈ

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

…»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÚÙÇÖÔ¾, ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ ÅμÆÀÔÅÙÓÈ, ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ, ËÀÈÓÈ, ÐÌÁËÏÀÎÔÁ×, ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ×, ÁμÎÉÁË¾× Ó¡ËÏ×, ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾, ÔÏËÅÔ¾×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ §Á ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÅÉÓ»ÒØÏÎÔÁÉ ÓÔÏΠ˾ÌÐÏ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ× μÅ ÔÈÎ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼ ÅÐÁƼ. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÓÐÅÒμ¡ÔÖÓÈ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÎÔÁÉ ÐÅÒ½ÐÏÙ 200-300 ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ, ÔÁ ÏÐϽÁ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ μÁÓÔÉǽÏÙ ÔÏÙ× ÐÒÏ× ÔÉ× Ó¡ÌÐÉÇÇÅ× μÅ ÓËÏо ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ. ‘Î ËÁÉ Å½ÎÁÉ ØÉÌÉ¡ÄÅ× ÁÙÔ¡ ÐÏÙ ÕÁ ÆÕ¡ÓÏÙÎ ÓÔÏ Ö¡ÒÉÏ, μ¾ÎÏ »ÎÁ ÕÁ ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ. ➤ œ¾ÌÉ× Ç½ÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÇÀÒÖ Áо ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈμ»ÎÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÏÙ ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÔÈΠŽÓÏÄÏ ¡ÌÌÖÎ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾. ➤ §Ï ÚÙÇÖÔ¾ ÁÒؽÚÅÉ ÎÁ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ. œÅÔ¡ Áо ÁÒËÅÔ»× ÄÉÁÉÒ»ÓÅÉ× ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μ½Á μ¡ÚÁ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ, È ÏÐϽÁ ÅμÆÙÔÅÀÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ. ™ ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ »ØÅÉ ÁÒؽÓÅÉ. §Ï ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ »ØÅÉ ÐÁØÉ¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ, ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. ‚ÉÁ 10 ÐÅÒ½ÐÏÙ ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÔÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ. ➤ ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ×, ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ÐÌÁËÏÀÎÔÁ× ËÁÉ Ï ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ×, ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÏ »μÂÒÙÏ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ×. ®ÔÓÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ. §Ï »μÂÒÙÏ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÁμÎÉÁ˾ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾. §Ï ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ Áо ÔÉ× ÅÐÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×. ➤ ™ ËÀÈÓÈ ÄÉÁÒËŽ ÅÎλÁ μ¼ÎÅ×. œÅÔ¡ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ Õ»ÓÈ ÇÉÁ ÎÁ ÅÊ»ÌÕÅÉ Áо ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ. §¾ÔÅ ÓСÅÉ Ï ÁμÎÉÁË¾× Ó¡ËÏ× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾. ™ μ¼ÔÒÁ ÓÙÓСÔÁÉ ËÁÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÖÕŽÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ×, μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÏÙ ÔÏËÅÔÏÀ.

241


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. ‘о оÓÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÇÏÎÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ; ‘Î ËÁÉ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÏÙ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÏÎÔÁÉ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÅËÓÐÅÒμ¡ÔÖÓÈ ÓÔÏΠ˾ÌÐÏ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ× Å½ÎÁÉ 200-300 ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ËÁÉ ËÉÎÏÀÎÔÁÉ μÅ ÔÈÎ ÂϼÕÅÉÁ ÔÏÙ μÁÓÔÉǽÏÙ ÔÏÙ× ÐÒÏ× ÔÉ× Ó¡ÌÐÉÇÇÅ× μÅ ÓËÏо ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ, ÔÅÌÉË¡ μ¾ÎÏ »ÎÁ ÕÁ ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ. œ¾ÌÉ× Ç½ÎÅÉ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μ½Á μÅμÂÒ¡ÎÈ ÇÀÒÖ Áо ÔÏ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈμ»ÎÏ Ö¡ÒÉÏ ÐÏÙ ÄÅÎ ÅÐÉÔÒ»ÐÅÉ ÔÈΠŽÓÏÄÏ ¡ÌÌÖÎ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ. ®ÔÓÉ ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾. 2. ‡Ñ× ÊÅËÉΡÅÉ È ËÀÈÓÈ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ; §Ï ÚÙÇÖÔ¾ ÁÒؽÚÅÉ ÎÁ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ ÔÁÙÔ¾ØÒÏÎÁ μÅÔÁËÉÎŽÔÁÉ ÐÒÏ× ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ. œÅÔ¡ Áо ÁÒËÅÔ»× ÄÉÁÉÒ»ÓÅÉ× ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ μ½Á μ¡ÚÁ ËÙÔÔ¡ÒÖÎ, È ÏÐϽÁ ÅμÆÙÔÅÀÅÔÁÉ ÓÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ. ™ ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ »ØÅÉ ÁÒؽÓÅÉ. §Ï ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ »ØÅÉ ÐÁØÉ¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ, ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. 3. œÅ ÐÏÉÏ ÔÒ¾ÐÏ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ¾ÓÏ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÈÎ μ¼ÔÒÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ÔÏÙ; §Ï ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ »ØÅÉ ÐÁØÉ¡ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÐÌÏÀÓÉÁ ÓÅ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ, ÐÏÙ ÂÏÈÕÏÀÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. ‚ÉÁ 10 ÐÅÒ½ÐÏÙ ÅÂÄÏμ¡ÄÅ× ÔÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ×, ÓØÈμÁÔ½ÚÅÔÁÉ Ï ÐÌÁËÏÀÎÔÁ× ËÁÉ Ï ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ×, ÐÏÙ ÓÙÎÄ»ÏÙÎ ÔÏ »μÂÒÙÏ μÅ ÔÏ ËÙËÌÏÆÏÒÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ×. ®ÔÓÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÔÁ ÕÒÅÐÔÉË¡ ÓÙÓÔÁÔÉË¡ ËÁÉ ÔÏ ÏÊÙǾÎÏ, ÐÏÙ ÔÏ٠ŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÁ ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÁÐÔÙØÕŽ. §Ï »μÂÒÙÏ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏÎ ÁμÎÉÁ˾ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÐÅÒÉ»ØÅÉ ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾. §Ï ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ Áо ÔÉ× ÅÐÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×. 4. ‡¾ÔŠŽÎÁÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ »ÔÏÉμÏ ÇÉÁ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾;

242

™ ËÀÈÓÈ ÄÉÁÒËŽ ÅÎλÁ μ¼ÎÅ×. œÅÔ¡ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÁ½ÒÎÅÉ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ Õ»ÓÈ ÇÉÁ ÎÁ ÅÊ»ÌÕÅÉ Áо ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ. §¾ÔÅ ÓСÅÉ Ï ÁμÎÉÁË¾× Ó¡ËÏ× ËÁÉ ÁÐÏ¡ÌÌÅÔÁÉ ÔÏ ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾. ™ μ¼ÔÒÁ ÓÙÓСÔÁÉ ËÁÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÖÕŽÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ×, μÅ ÔÈÎ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÔÏÙ ÔÏËÅÔÏÀ.


‹«œ‡…™¥ œ‘§š›—‹ —¥ §™‹—š‹–A‡ANTH‹EI‹

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

1. ‘ÆÏÀ ÇÏÎÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡, ÐÑ× ÅÊÈÇŽÔÁÉ ¾ÔÉ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ Ä½ÄÙμÁ ÐÁÉÄÉ¡; ‹Å Ë¡ÕÅ »μμÈÎÏ ËÀËÌÏ ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ. ‚É ÁÙÔ¾ ÇÅÎÎÉ»ÔÁÉ »ÎÁ ÂÒ»ÆÏ× Ë¡ÕÅ ÆÏÒ¡. ¹μÖ× ÙСÒØÏÙÎ ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× ÐÏÙ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ ÄÀÏ ÐÁÉÄÉ¡. ‘ÙÔ¾ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ¾ÔÁÎ: ‘. ÖÒÉμ¡ÓÏÙÎ ÄÀÏ Ö¡ÒÉÁ ËÁÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕÏÀÎ Áо ÄÀÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. §¾ÔÅ ÕÁ ÐÒÏËÀÃÏÙÎ ÄÀÏ ÚÙÇÖÔ¡ ÐÏÙ ÕÁ ÅμÆÙÔÅÙÕÏÀÎ ÓÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ, ÕÁ ÁÎÁÐÔÙØÕÏÀÎ 2 »μÂÒÙÁ ÓÅ ÄÀÏ ÊÅØÖÒÉÓÔÏÀ× ÁμÎÉÁËÏÀ× Ó¡ËÏÙ×. „Á μÏÉ¡ÚÏÙÎ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ÓÁÎ ÄÀÏ ÏÐÏÉÁļÐÏÔÅ ÁÄ»ÌÆÉÁ. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ĽÄÙμÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ ÄÉÚÙÇÖÔÉË¡ ĽÄÙμÁ. œÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙÎ ÔÏ ½ÄÉÏ ÆÀÌÏ, μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ËÁÉ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ ÆÀÌÏÙ. –. ÖÒÉμ¡ÚÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ ËÁÎÏÎÉË¡ ËÁÉ ÇÏÎÉμÏÐÏÉŽÔÁÉ Áо »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ›ÁÔ¡ ÔÈ ÄÉÁ½ÒÅÓÈ ÔÏÙ ÚÙÇÖÔÏÀ, ÔÁ ËÀÔÔÁÒÁ ÄÉÁØÖÒ½ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ ÁÎÁÐÔÀÓÓÏÎÔÁÉ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ ÓÅ ÄÀÏ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ »μÂÒÙÁ. ‘ÙÔ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÓÔÏÎ ½ÄÉÏ, ¼ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉËÏÀ× ÁμÎÉÁËÏÀ× Ó¡ËÏÙ×. ‘ÙÔ¡ ÔÁ ĽÄÙμÁ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÏÎÏÚÙÇÖÔÉË¡ ĽÄÙμÁ, μÏÉ¡ÚÏÙÎ ÐÏÌÀ μÅÔÁÊÀ ÔÏÙ× ËÁÉ Å½ÎÁÉ Ð¡ÎÔÁ ÔÏÙ ½ÄÉÏÙ ÆÀÌÏÙ.

6.4 ‘ÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÙÇŽÁ …»ÊÅÉ× – ËÌÅÉÄÉ¡: ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˼ ÒÀÐÁÎÓÈ, Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ÁÌËϾÌ, Æ¡ÒμÁËÁ, ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ, ¡ÓËÈÓÈ, ÕÈÌÁÓμ¾×.

§‘ ‹™œ‘¢§š›¤§—¥‘ ‹™œ—š‘ § ¤« œ‘„™œ‘§ ¤‹ ➤ ›ÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ× È ÙÇŽÁ ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ËÁÉ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ ÅÐÈÒÅ¡ÚÏÎÔÁÉ Áо: – ‡ÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉËÏÀ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ×, ¾ÐÖ× È ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˼ ÒÀÐÁÎÓÈ, ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÒμÁËÁ, ÔÁ ØÈμÉË¡ ÐÒ¾ÓÕÅÔÁ ÓÔÁ ÔÒ¾ÆÉμÁ. – ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ÔÈ× ÅÇËÀÏÙ, ¾ÐÖ× ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, ÔÈÎ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ ÁÌËϾÌ, ÔÈÎ ØÒ¼ÓÈ ÆÁÒμ¡ËÖÎ ÐÏÙ ÄÅÎ ÓÙÓÔ¼ÎÅÉ Ï ÉÁÔÒ¾×. ➤ ™ »ÇËÙÏ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÅÉ ÔÈÎ ÄÉ˼ ÔÈ× ÙÇŽÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏ٠ŽÎÁÉ ËÁ̾ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕŽ μ½Á ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ËÁÉ ÆÙÓÉ˼ ¡ÓËÈÓÈ.

243


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

➤ œÅÔ¡ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾ ÁÒؽÚÅÉ È ÐÁÒÁÇÖǼ ËÁÉ »ËËÒÉÓÈ Ç¡ÌÁËÔÏ× Áо ÔÏÙ× μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÓÔ¼ÕÏ× ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×. ™ »ËËÒÉÓÈ ÓÙÎÅؽÚÅÔÁÉ ÇÉÁ ¾ÓÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÔÏ ÂÒ»ÆÏ× ÕÈÌ¡ÚÅÉ ËÁÉ ÓÔÁμÁÔ¡ ¾ÔÁÎ ÓÔÁμÁÔ¼ÓÅÉ Ï ÕÈÌÁÓμ¾×. ¤ ÕÈÌÁÓμ¾× ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË¾× ÇÉÁ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÂÒ»ÆÏÙ× ËÁÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ.

EP TH‹EI‹ – A‡ANTH‹EI‹ œÅÔ¡ ÔÈ μÅÌ»ÔÈ ÁÙÔ¼× ÔÈ× ÅξÔÈÔÁ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÐÏÒÅ½× ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÉ× ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: 1. §É μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÅÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÈ× ÅÇËÀÏÙ ËÁÉ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ; ¤É ÐÅÒÉÂÁÌÌÏÎÔÉËϽ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ×, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È ÁÔμÏÓÆÁÉÒÉ˼ ÒÀÐÁÎÓÈ, ÔÁ ÆÙÔÏÆ¡ÒμÁËÁ, ÔÁ ØÈμÉË¡ ÐÒ¾ÓÕÅÔÁ ÓÔÁ ÔÒ¾ÆÉμÁ ËÁÉ ÏÉ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÓØ»ÓÈ μÅ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÚÖ¼× ÔÈ× ÅÇËÀÏÙ, ¾ÐÖ× ÔÏ Ë¡ÐÎÉÓμÁ, È ËÁÔÁΡÌÖÓÈ ÁÌËϾÌ, È ØÒ¼ÓÈ ÆÁÒμ¡ËÖÎ ÐÏÙ ÄÅÎ ÓÙÓÔ¼ÎÅÉ Ï ÉÁÔÒ¾×. 2. ‡Ñ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÅÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÈ× μ½Á »ÇËÙÏ×; ™ »ÇËÙÏ× ÇÉÁ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÅÉ ÔÈÎ ÄÉ˼ ÔÈ× ÙÇŽÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏ٠ŽÎÁÉ ËÁ̾ ÎÁ ÁËÏÌÏÙÕŽ μ½Á ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ËÁÉ ÆÙÓÉ˼ ¡ÓËÈÓÈ. 3. ‡¾ÔÅ ÊÅËÉΡ Ï ÕÈÌÁÓμ¾×; ‚ÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉ˾ »ÎÁ ÂÒ»ÆÏ× ÎÁ ÕÈÌ¡ÚÅÉ; œÅÔ¡ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾ ÁÒؽÚÅÉ È ÐÁÒÁÇÖǼ ËÁÉ »ËËÒÉÓÈ Ç¡ÌÁËÔÏ× Áо ÔÏÙ× μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÏ ÓÔ¼ÕÏ× ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×. ™ »ËËÒÉÓÈ ÓÙÎÅؽÚÅÔÁÉ ÇÉÁ ¾ÓÏ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÔÏ ÂÒ»ÆÏ× ÕÈÌ¡ÚÅÉ ËÁÉ ÓÔÁμÁÔ¡ ¾ÔÁÎ ÓÔÁμÁÔ¼ÓÅÉ Ï ÕÈÌÁÓμ¾×. ¤ ÕÈÌÁÓμ¾× ŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË¾× ÇÉÁ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ ÂÒ»ÆÏÙ× ËÁÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ.

‘‡‘¢§™‹—š‹ ‹§š‹ —¥ §™‹—š‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×:

244

‘СÎÔÈÓÈ: §Á ÁÎÑÒÉμÁ Ö¡ÒÉÁ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÔÉ× ÖÏÕ¼ËÅ× ÔÖÎ ÇÙÎÁÉËÑÎ, ÅÎÑ ÔÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ ÓÙÎÅØÑ× ÓÔÏÙ× ¾ÒØÅÉ× ÔÖÎ ÁÎÄÒÑÎ. ‚ÉÁ


ÔÈ ÄÈμÉÏÙÒǽÁ ÔÏÙ ÚÙÇÖÔÏÀ »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ. ™ ËÀÈÓÈ ÊÅËÉΡÅÉ ¾ÔÁÎ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÅμÆÙÔÅÙÔŽ ÓÔÁ ÔÏÉØÑμÁÔÁ ÔÈ× μ¼ÔÒÁ×.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

2. ¢Á ÁÎÔÉÓÔÏÉؽÓÅÔÅ ÔÏÙ× ¾ÒÏÙ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× š μÅ ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÔÈ× ÓÔ¼ÌÈ× šš: ‘СÎÔÈÓÈ: š

šš

‘μÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾

‡ÒÏÓÔÁÓ½Á ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ Áо ÅÊÖÔÅÒÉËÏÀ× ÐÁÒ¡ÇÏÎÔÅ×.

§ÏËÅÔ¾×

m—ÊÏÄÏ× ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×.

‡ÌÁËÏÀÎÔÁ×

‡ÁÒÏؼ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÏÙÓÉÑÎ ÓÔÏ »μÂÒÙÏ.

‹¡ÌÐÉÇÇÁ

¾ÐÏ× ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ× ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ Áо »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ.

245


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

KPITHPIO A†IO…O‚H‹H‹ š. ¢Á ¡ÌÅÉ× ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÈÎ ÓÖÓÔ¼ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: 1. ‚ÉÁ ÎÁ ÄÈμÉÏÙÒÇÈÕŽ ÔÏ ÚÙÇÖÔ¾ ÓÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ ÐÒ»ÐÅÉ: Á. ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ Â. ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ 200 ÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ Ç. ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ ÄÀÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ. 2. §Ï ÚÙÇÖÔ¾ ÁÒؽÚÅÉ ËÁÉ ÄÉÁÉÒŽÔÁÉ ËÁÉ ÔÅÌÉË¡ ÅμÆÙÔÅÀÅÔÁÉ: Á. ÓÔÈ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ Â. ÓÔÏ ÅÎÄÏμ¼ÔÒÉÏ Ç. ÓÔÏΠ˾ÌÐÏ 3. §Ï »μÂÒÙÏ ÌÁμ¡ÎÅÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ μ»ÓÖ: Á. μ»ÓÖ ÔÏÙ ÁμÎÉÁËÏÀ ÙÇÒÏÀ Â. μ»ÓÖ ÔÈ× Ó¡ÌÐÉÇÇÁ× Ç. ÔÏÙ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ ËÁÉ ÔÏÙ ÏμÆ¡ÌÉÏÙ ÌÑÒÏÙ 4. ›ÁÔ¡ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾: Á. ÓСÅÉ Ï ÁμÎÉÁË¾× Ó¡ËÏ× Â. ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÁ½ÒÎÅÉ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ Õ»ÓÈ ËÁÉ ÅÊÖÕŽÔÁÉ Áо ÔÈÎ μ¼ÔÒÁ Ç. ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ËÁÉ ÔÏ Á ËÁÉ ÔÏ Â. 5. ™ »ÇËÙÏ× ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÆÒÏÎÔ½ÚÅÉ: Á. ÎÁ ËÁÐνÚÅÉ ËÁÎÏÎÉË¡ Â. ÎÁ нÎÅÉ ÁÌËÏ¾Ì Ç. ÎÁ »ØÅÉ ÉÓÏÒÒÏÐÈμ»ÎÈ ÄÉÁÔÒÏƼ ËÁÉ ÎÁ ÁÓËŽÔÁÉ ÅÌÁÆÒ¡. šš. ¢Á ÓÈμÅÉÑÓÅÉ× ÐÏÉÅ× Áо ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× Å½ÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ× ËÁÉ ÎÁ ÔÉ× ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÅÓÀ μÅ ÓÖÓÔ¾ ÔÒ¾ÐÏ. Á. ™ »ÇËÙÏ× μÐÏÒŽ ÎÁ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÅÉ ¡ÆÏÂÁ Æ¡ÒμÁËÁ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÓÙÓÔ¼ÓÅÉ Ï ÉÁÔÒ¾×. Â. ¤ ÕÈÌÁÓμ¾× ÄÅΠŽÎÁÉ ÓÈμÁÎÔÉË¾× ÇÉÁ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ËÁÉ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÂÒ»ÆÏÙ×. Ç. ¹ÔÁÎ ÄÉÁËÏÐŽ Ï ÕÈÌÁÓμ¾×, μÅÔ¡ Áо ̽ÇÅ× Èμ»ÒÅ× ÓÔÁμÁÔ¡ ËÁÉ È »ËËÒÉÓÈ Ç¡ÌÁËÔÏ× Áо ÔÏÙ× μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ×. Ä. ›ÁÔ¡ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ× Ï ÐÌÁËÏÀÎÔÁ× ËÁÉ Ï ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ× ÄÅΠŽÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏÉ ÇÉÁ ÎÁ ÔÒÁÆŽ ÔÏ »μÂÒÙÏ. Å. §Ï ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ Áо ÔÉ× ÅÐÉÄÒ¡ÓÅÉ× ÔÏÙ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎÔÏ×.

246


A‡ANTH‹EI‹ T OY KPITHPIOY ‘†š¤…¤‚™‹™‹

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

š. 1. Á, 2. Â, 3. Ç, 4. Ç, 5. Ç. šš. Á. …¡ÕÏ×. ™ »ÇËÙÏ× ÄÅÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ËÁÔÁÎÁÌÑÎÅÉ Æ¡ÒμÁËÁ ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÅÉ ÓÙÓÔ¼ÓÅÉ Ï ÉÁÔÒ¾× ÇÉÁÔ½ μÐÏÒŽ ÎÁ ÂÌ¡ÃÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ. Â. …¡ÕÏ×. ¤ ÕÈÌÁÓμ¾× ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓÈμÁÎÔÉË¾× ÇÉÁ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ËÁÉ ÔÈÎ ÏμÁ̼ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÂÒ»ÆÏÙ×. Ç. ‹ÖÓÔ¾ Ä. …¡ÕÏ×. ¤ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ× ËÁÉ Ï ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ× Å½ÎÁÉ ÁÐÁÒÁ½ÔÈÔÏÉ ÇÉÁ ÎÁ ÔÒÁÆŽ ÔÏ »μÂÒÙÏ ¾ÌÈ ÔÈÎ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ×, ÅËÔ¾× Áо ÔÉ× ÐÒÑÔÅ× 10 ÅÂÄÏμ¡ÄÅ×, ÐÏÙ ÔÁ ÁÉμÏƾÒÁ ÁÇÇŽÁ ÔÏÙ ÅÎÄÏμÈÔÒ½ÏÙ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÓÔÏ »μÂÒÙÏ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å× ËÁÉ ÏÊÙǾÎÏ. Å. ‹ÖÓÔ¾.

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. ‘Î μ½Á »ÇËÙÏ× ÇÙÎÁ½ËÁ ËÁÐνÚÅÉ, ÏÉ ÅÐÉÂÌÁÂÅ½× ÏÙÓ½Å× ÔÏÙ ËÁÐÎÏÀ ÐÏÙ ÅÉÓÐλÅÉ ÅÐÈÒÅ¡ÚÏÙÎ ÔÏ »μÂÒÙÏ. ¢ÅÏÇΡ ÐÏÙ ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ Áо ÇÏÎÅ½× ËÁÐÎÉÓÔ»× »ØÏÙÎ ÓÙμÕÖ× μÅÉÖμ»ÎÏ Â¡ÒÏ× ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÁÒÏÙÓÉ¡ÓÏÙÎ ÓÐÁÓμÏÀ×. ¢Á Ë¡ÎÅÔÅ μ½Á μÉËÒ¼ »ÒÅÙÎÁ ÇÉÁ ÔÉ× ÅÐÉÐÔÑÓÅÉ× ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÅÉ ÓÔÏ »μÂÒÙÏ È ËÁÔÁΡÌÖÓÈ ËÁÐÎÏÀ ËÁÉ ÁÌËÏ¾Ì Áо ÔÈÎ »ÇËÙÏ. §É μÐÏÒŽ ÎÁ Ë¡ÎÅÉ È μ»ÌÌÏÙÓÁ μÈÔ»ÒÁ ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÆÙÌ¡ÊÅÉ ÔÈÎ ÐÒÏÓÖÐÉ˼ ÔÈ× ÙÇŽÁ ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. ¢Á ÇÒ¡ÃÅÔÅ »ÎÁ ¡ÒÕÒÏ ËÁÉ ÎÁ ÔÏ ÄÈμÏÓÉÅÀÓÅÔÅ ÓÔÈÎ ÅÆÈμÅÒ½ÄÁ ÔÏÙ ÓØÏÌŽÏÙ ÓÁ×. ¹ÐÖ× »ØÅÉ ÆÁÎŽ Áо ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉË»× μÅÌ»ÔÅ× Ï ËÁÐÎÉÓÔ¼× ÅÉÓÐλÅÉ ÔÏ 28% ÔÖÎ ÐÒÏÛ¾ÎÔÖÎ ÔÏÙ ËÁÐÎÏÀ, ÔÏ ÙоÌÏÉÐÏ 26% μ»ÎÅÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ Æ½ÌÔÒÏ, ÅÎÑ ÔÏ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ μ»ÒÏ×, ÔÏ 46% ÄÉÁÓËÏÒнÚÅÔÁÉ ÓÔÏÎ Á»ÒÁ ËÁÉ ÔÏ ÅÉÓÐλÏÙÎ ÅËŽÎÏÉ ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÏÙÎ. ‘о ÔÁ ÐÁÒÁСÎÖ Å½ÎÁÉ ÆÁÎÅÒ¾, ¾ÔÉ »ÎÁ ÐÁÉĽ ÐÏÙ ÚÅÉ ÓÅ μ½Á ÏÉËÏÇ»ÎÅÉÁ ËÁÐÎÉÓÔÑÎ, «ËÁÐνÚÅÉ» ÐÁÒ¡ ÔÈ Õ»ÌÈÓÈ ÔÏÙ ÐÅÒ½ÐÏÙ 100 ÔÓÉÇ¡ÒÁ ÔÏÎ ØÒ¾ÎÏ. §Á ÐÁÉÄÉ¡ ÐÏÙ ÅËÔ½ÕÅÎÔÁÉ ÓÅ ËÁÐξ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÌÏÉμÑÊÅÉ× ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.

247


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

μÁÔÏ×, ÓÙØξÔÅÒÁ Áо ¡ÌÌÁ ÐÁÉÄÉ¡ ÐÏÙ ÄÅÎ ÅËÔ½ÕÅÎÔÁÉ ÓÅ ËÁÐξ ÔÓÉÇ¡ÒÏÙ. —нÓÈ× ,¾ÔÁÎ »ÎÁ× ¡ÎÕÒÖÐÏ× ÅËÔ½ÕÅÔÁÉ ÓÔÏÎ ËÁÐξ ÔÖÎ ¡ÌÌÖÎ, »ØÅÉ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÅμÆÁνÓÅÉ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÖÎ ÏÒÇ¡ÎÖÎ ÔÏÙ ÁÎÁÐÎÅÙÓÔÉËÏÀ ÓÙÓÔ¼μÁÔÏ×. ¤ÒÉÓμ»ÎÁ ÙÐÏÐÒÏÛ¾ÎÔÁ ÔÏÙ ËÁÐÎÏÀ »ØÏÙÎ ÂÒÅÕŽ ÓÔÁ ÓÖμÁÔÉË¡ ÙÇÒ¡ (ÄÈÌÁļ Á½μÁ, Ó¡ÌÉÏ, ÏÀÒÁ) ÔÖÎ ÐÁÉÄÉÑÎ, ÓÔÏ μÈÔÒÉ˾ Ç¡ÌÁ Á˾μÈ ËÁÉ ÓÅ »μÂÒÙÁ. ¤É ÇÙÎÁ½ËÅ× ÐÏÙ ËÁÐνÚÏÙÎ »ØÏÙÎ μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ ÎÁ ÇÅÎμÓÏÙÎ ÂÒ»ÆÈ μÅ μÅÉÖμ»ÎÏ Â¡ÒÏ×, μÅ ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÃÙØÏÓÖμÁÔÉË¼× ÁΡÐÔÙÊÈ×, ÎÏÈÔÉË»× ÄÉÁÔÁÒÁØ»×, ËÁÕÙÓÔ»ÒÈÓÈ ÏμÉ̽Á× ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÁÙÊÈμ»ÎÁ ÐÏÓÏÓÔ¡ ÁÉÆνÄÉÖÎ ÕÁΡÔÖÎ. ‚É’ ÁÙÔ¾, È ÅÐÉÓÔÈμÏÎÉ˼ ËÏÉξÔÈÔÁ ËÁÉ È ‡ÏÌÉÔŽÁ »ØÏÙÎ ØÒ»Ï× ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔ»ÃÏÙÎ ÅËÔ¾× Áо ÔÏÙ× ËÁÐÎÉÓÔ»×, ËÁÉ ÁÙÔÏÀ× ÐÏÙ ÄÅÎ ËÁÐνÚÏÙÎ ÁÌÌ¡ ÙƽÓÔÁÎÔÁÉ ÔÉ× ÓÙλÐÅÉÅ× ÔÈ× ÅÐÉÌÏÇ¼× ÁÙÔÑÎ ÐÏÙ ËÁÐνÚÏÙÎ. ‘ÌËÏ¾Ì „ÙμÈÕŽÔÅ ÐÖ× ¾,ÔÉ ÔÒÑÅÉ ¼ нÎÅÉ μ½Á »ÇËÙÏ×, μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÅÉ ËÁÉ ÔÏ μÖÒ¾ ÔÈ×. ™ μÉËÒ¼ ÐÏÓ¾ÔÈÔÁ ÁÌËÏ¾Ì μÐÏÒŽ ÎÁ ÅÐÈÒÅ¡ÓÅÉ ÄÙÓμÅÎÑ× »ÎÁ ÁÎÁÐÔÙÓÓ¾μÅÎÏ ¾ÒÇÁÎÏ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ, ÉÄÉÁ½ÔÅÒÁ ËÁÔ¡ ÔÏ 1Ï ÔÒ½μÈÎÏ, ÅÎÑ ÄÙÓØÅÒÁ½ÎÅÉ ÅËÔ¾× ÔÖÎ ¡ÌÌÖÎ, ÔÏ μÅÔÁÂÏÌÉÓμ¾ ËÁÉ ÔÈÎ ÁÐÏÒÒ¾ÆÈÓÈ ÔÖÎ ÕÒÅÐÔÉËÑÎ ÓÙÓÔÁÔÉËÑÎ. ™ ÙÐÅÒÂÏÌÉ˼ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ ÁÌËÏ¾Ì ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ×, μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏËÁÌ»ÓÅÉ ÔÏ ÅμÂÒÙÛ˾ ÓÀÎÄÒÏμÏ Áо ÁÌËϾÌ. §Ï ÅμÂÒÙÛ˾ ÓÀÎÄÒÏμÏ Áо ÁÌËÏ¾Ì Å½ÎÁÉ μÉÁ ÐÏÌÀ ÓÏÂÁÒ¼ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÐÏÙ ÏÄÈÇŽ ÓÔÈ Ç»ÎÎÈÓÈ ÅÌÌÉÐÏÂÁÒÑÎ ÂÒÅÆÑÎ, μÅ ÐÎÅÙμÁÔÉ˼ ËÁÕÙÓÔ»ÒÈÓÈ, ÄÙÓÐÌÁÓ½Å× ËÁÉ ÙÃÈ̾ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÎÅÏÇÎÉË¼× ÕÎÈÓÉμ¾ÔÈÔÁ×. ®ÎÁ ÐÏÔ¼ÒÉ ËÒÁÓ½, ÓÅ ÁÒÁÉ¡ ØÒÏÎÉË¡ ÄÉÁÓÔ¼μÁÔÁ, μÅÔ¡ ÔÏ ÐÒÑÔÏ ÔÒ½μÈÎÏ ÔÈ× ÅÇËÙμÏÓÀÎÈ×, ÄÅÎ ÕÁ ÂÌ¡ÃÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ, ÁÌÌ¡ È μÅÇÁÌÀÔÅÒÈ ËÁÔÁΡÌÖÓÈ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÐÉÚ¼μÉÁ.

248


‘‡‘¢§™‹—š‹

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‹§š‹ —‡ANA…H‡TIKE‹ EP TH‹EI‹ § ¤« ‹¬¤…š›¤« –š–…š¤« 1. ¢Á ¡ÌÅÔÅ ÓÅ ËÀËÌÏ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ ÐÏÙ ÓÙμÐÌÈÒÑÎÅÉ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÒ¾ÔÁÓÈ: ‘. œÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÅÔÁÉ ÓÙμÕÖ× È ÀÄÒÁ: Á .μÅ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ Â. μÅ ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ Ç. μÅ ÓÀÎÔÈÊÈ ÇÁμÅÔÑÎ Ä. μÅ ÅÐÉËÏνÁÓÈ –.  ÏÔ¾ËÁ ŽÎÁÉ ÔÁ ÚÑÁ ÐÏÙ ÇÅÎÎÏÀÎ: Á .Ö¡ÒÉÁ Â. ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ Ç. ÁÙÇ¡ Ä. μÉËÒ¡ ÚÑÁ ‘СÎÔÈÓÈ: ‘. Á ,–. Ç. 2. ¢Á ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÔÅ ÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (‹),ÁΠŽÎÁÉ ÓÖÓÔ»×, ¼ μÅ ÔÏ ÇÒ¡μμÁ (…),ÁΠŽÎÁÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×, ËÁÉ ÎÁ ÅÐÁÎÁÄÉÁÔÙÐÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÉ× ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ× ÐÏÙ »ØÅÔÅ ØÁÒÁËÔÈÒ½ÓÅÉ ÌÁÎÕÁÓμ»ÎÅ×: Á. œÅ ÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ Áо ÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÙлÒÏÙ ÓÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÔÖÎ ÓÔÈμ¾ÎÖÎ. Â. ‹ÔÁ ĽÏÉËÁ ÆÙÔ¡ ÔÁ ÕÈÌÙË¡ ¡ÎÕÈ ÂÒ½ÓËÏÎÔÁÉ ÓÅ ÄÉÁÆÏÒÅÔÉË¡ ¡ÔÏμÁ Áо ÔÁ ÁÒÓÅÎÉË¡. Ç. §Á »ÎÔÏμÁ, ËÁÕÑ× ÔÒ»ÆÏÎÔÁÉ μÅ ÔÏÙ× ØÙμÏÀ× ÔÖÎ ÁÎÕ»ÖÎ, ÂÏÈÕÏÀÎ ÓÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ. Ä. ‹ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½Ï٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ. Å. ¹ÔÁÎ ÄÀÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ ÔÏÙ ¡ÎÄÒÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÏÙÎ »ÎÁ Ö¡ÒÉÏ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×, ÇÅÎÎÉÏÀÎÔÁÉ Ä½ÄÙμÁ. ‘СÎÔÈÓÈ: Á .… , .‹, Ç. ‹ ,Ä .… ,Å .…. Á. œÅ ÔÈÎ ÅÐÉËÏνÁÓÈ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ μÅÔÁÆ»ÒÏÎÔÁÉ Áо ÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÔÖÎ ÓÔÈμ¾ÎÖÎ ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÙлÒÏÙ. Ä. ‹ÔÏÎ ¡ÎÕÒÖÐÏ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½Ï٠ǽÎÅÔÁÉ ÓÔÈ Ó¡ÌÐÉÇÇÁ. Å. œ¾ÎÏ »ÎÁ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ ÔÏÙ ¡ÎÄÒÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÇÏÎÉμÏÐÏɼÓÅÉ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÔÈ× ÇÙÎÁ½ËÁ×.

249


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

3. ¢Á ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ μÅ ÔÉ× ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× Ì»ÊÅÉ× ÔÁ ËÅΡ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÐÒÏÔ¡ÓÅÉ×: ‘СÎÔÈÓÈ: Á. ™ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ Å½ÎÁÉ »ÎÁ× ÔÒ¾ÐÏ× μÏÎÏÇÏÎÉË¼× ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ×. ‹ÔÁ ÆÙÔ¡ ÐÁÒÁÔÈÒÏÀμÅ ÁÙԾΠÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ,ËÁÕÑ× ÅнÓÈ× ËÁÉ ÔÈÎ ÁμÆÉÇÏÎÉ˼ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖǼ. ‹ÔÈÎ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁÙÔ¼, ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ μÅÔÁÆÅÒÕÏÀÎ ÏÉ ÇÙÒžËÏËËÏÉ Áо ÔÏÙ× ÁÎÕ¼ÒÅ× ÓÔÏ ÓÔ½ÇμÁ ÔÏÙ ÙлÒÏÙ. ™ ÄÉÁÄÉËÁÓ½Á ÁÙÔ¼ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ ÅÐÉËÏνÁÓÈ.  .§Á ÚÑÁ ÐÏÙ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÅ ÁμÆÉÇÏνÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ŽÎÁÉ ÅÒμÁÆÒ¾ÄÉÔÁ ¼ ÇÏÎÏØÖÒÉÓÔÉË¡. ‹ÔÈ ÄÅÀÔÅÒÈ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÁμËÅÉ ËÁÉ Ï ¡ÎÕÒÖÐÏ× ,ÅÐÅÉļ È ÇÙÎÁ½ËÁ ÐÁÒ¡ÇÅÉ Ö¡ÒÉÁ ËÁÉ Ï ¡ÎÄÒÁ× ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÁ. 4. ‘Î ÁËÏÌÏÙÕ¼ÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÉ× ÄÉÁÄÒÏμ»× ÔÏÙ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÌÁÂÀÒÉÎÕÏÙ, ÕÁ ÁÎÁËÁÌÀÃÅÔÅ ÐÏÌÀÔÉμÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÇÉÁ ÔÏÎ ÔÒ¾ÐÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇ¼× ÔÖΠлÎÔÅ ÏÒÇÁÎÉÓμÑÎ ÐÏÙ ÁÐÅÉËÏνÚÏÎÔÁÉ. ‘СÎÔÈÓÈ: ‡ÁÒÁμ¼ËÉÏ ºÄÒÁ ‡ÔÈξ ‚ÅÒ¡ÎÉ ‹ËÀÌÏ×

μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÅ ÄÉØÏÔ¾μÈÓÈ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÅ ÅËÂÌ¡ÓÔÈÓÈ ÁμÆÉÇÏÎÉË¡, ÇÅÎΡ ÁÙÇ¡ μÏÎÏÇÏÎÉË¡ μÅ ÐÁÒÁÆÙ¡ÄÅ× ÇÅÎΡ μÉËÒ¡ ÐÏÙ ÕÈÌ¡ÚÅÉ

5. ‘Î ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÓÖÓÔ¡ ÔÈÎ ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÁËÒÏÓÔÉؽÄÁ, ÓÔÈ ØÒÖμÁÔÉÓÔ¼ ÓÔ¼ÌÈ ÕÁ ÓØÈμÁÔÉÓÔŽ ÔÏ ¾ÎÏμÁ ÔÏÙ ÐÒÑÔÏÙ ËÀÔÔÁÒÏÙ ÐÏÙ ÐÒÏËÀÐÔÅÉ Áо ÔÈ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ ÔÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ Áо ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. ‘СÎÔÈÓÈ: 1. §Ï ÚÑÏ ÁÙÔ¾ ÇÅÎΡ μÉËÒ¡. 2. §ÏÎ »ØÅÉ μ¾ÎÏ ÔÏ ÕÈÌÙ˾ ¡ÎÕÏ×. 3. —½ÎÁÉ ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ËÁÉ ÔÏ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖ¡ÒÉÏ. 4. œÅÔ¡ ÔÈ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ä½ÎÅÉ ÔÏÎ ËÁÒо. 5. §Ï Ôμ¼μÁ μÅÔÁÊÀ μ¼ÔÒÁ× ËÁÉ Ë¾ÌÐÏÙ. 6. —ËŽ ǽÎÅÔÁÉ È ÐÁÒÁÇÖǼ ÓÐÅÒμÁÔÏÚÖÁÒ½ÖÎ ÓÔÏÎ ¡ÎÄÒÁ.

250

1. 2. 3. 4. 5. 6.

˜ ¤§¤›¤ «‡—¥¤‹ ‚‘œ—§™‹  ¤„™›™ §¥‘¬™…¤‹ ¤¥¬—š‹.

6. ¢Á ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒÅÉ× ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ× ÐÏÙ ÁÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡. —нÓÈ× ÎÁ ÁÎÁÆ»ÒÅÔÅ ÔÒ½Á ÚÑÁ ÓÔÁ ÏÐϽÁ È ÇÏÎÉμÏ-


ÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÒ½Á ÓÔÁ ÏÐϽÁ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ×.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‘СÎÔÈÓÈ: ‚ÉÁ ÐÁÒ¡ÄÅÉÇμÁ ÕÁ μÐÏÒÏÀÓÁμÅ ÎÁ ÐÏÀμÅ: ‘ÎÁÐÁÒ¡ÇÏÎÔÁÉ μÏÎÏÇÏÎÉË¡: ÅÙÇ̼ÎÈ, ÇÅÒ¡ÎÉ, ÆÒ¡ÏÙÌÁ. ˜ÑÁ ÓÔÁ ÏÐϽÁ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ »ÊÖ Áо ÔÏ ÓÑμÁ:

…ÁÂÒ¡ËÉ, ¡ÔÒÁØÏ×, ÔÓÉÐÏÀÒÁ.

˜ÑÁ ÓÔÁ ÏÐϽÁ È ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓÈ Ç½ÎÅÔÁÉ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÓÑμÁ:

‡½ÕÈËÏ×, ËÁÔÓ½ËÁ, Ç¡ÔÁ.

7. ‘ÆÏÀ ÐÁÒÁÔÈÒ¼ÓÅÔÅ ÐÒÏÓÅËÔÉË¡ ÔÈÎ ÅÉ˾ÎÁ ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÂÉÂ̽ÏÙ, ÎÁ ÓÙμÐÌÈÒÑÓÅÔÅ ÔÉ× ÅÎÄŽÊÅÉ× ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÓÈμÅÉÖμ»ÎÅ× μÅ ÔÏÙ× ÁÒÉÕμÏÀ× 1, 2, 3 ËÁÉ 4. ‹ÔÈ ÓÙλØÅÉÁ, ÎÁ ÁÐÁÎÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÉ× ÐÁÒÁË¡ÔÖ ÅÒÖÔ¼ÓÅÉ×: Á. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÌÅÉÔÏÙÒǽÁ ÔÏÙ ÙÇÒÏÀ ÐÏÙ ÓÈμÅÉÑÎÅÔÁÉ μÅ ÔÏÎ ÁÒÉÕμ¾ 3; Â. œÅ ÐÏɾΠÔÒ¾ÐÏ ÔÏ »μÂÒÙÏ ÐÒÏÓÌÁμ¡ÎÅÉ ÏÊÙǾÎÏ ËÁÉ ÕÒÅÐÔÉË»× ÏÙÓ½Å×; Ç. ‚ÉÁ ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ È μ»ÌÌÏÙÓÁ μÈÔ»ÒÁ ÄÅÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ËÁÐνÚÅÉ ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÈ× ËÀÈÓÈ×; ‘СÎÔÈÓÈ: 1. ÐÌÁËÏÀÎÔÁ×,2.ÁμÎÉÁË¾× Ó¡ËÏ×,3.ÁμÎÉÁ˾ ÙÇÒ¾,4.ÏμÆ¡ÌÉÏ× ÌÑÒÏ×. Á. ‡ÒÏÓÔÁÔÅÀÅÉ ÔÏ »μÂÒÙÏ. Â. œ»ÓÖ ÔÏÙ ÐÌÁËÏÀÎÔÁ. Ç. ‚ÉÁÔ½ ÐÒÏËÁÌÏÀÎÔÁÉ ÄÉÁÔÁÒÁØ»× ÓÔÈÎ ÄÉ˼ ÔÈ× ÙÇŽÁ, ÁÌÌ¡ ËÁÉ ÓÔÈÎ ÙÇŽÁ ÔÏÙ ÅμÂÒÀÏÙ. 9. ®ÎÁ Ö¡ÒÉÏ ÅÌÅÙÕÅÒÑÎÅÔÁÉ Áо ÔÈÎ ÖÏÕ¼ËÈ μÉÁ× ÇÙÎÁ½ËÁ× ÓÔÉ× 12 ‘ÙÇÏÀÓÔÏÙ. Á. ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÌ»ÏÎ ÐÉÕÁμ ÈμÅÒÏμÈνÁ ÇÏÎÉμÏÐϽÈÓ¼× ÔÏÙ; Â. ‘Î ÔÏ Ö¡ÒÉÏ ÄÅÎ ÇÏÎÉμÏÐÏÉÈÕŽ ,ÐÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÉÕÁξÔÅÒÈ ÈμÅÒÏμÈνÁ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ× ÔÈ× ÐÅÒɾÄÏÙ ÓÔÈ ÇÙÎÁ½ËÁ ÁÙÔ¼; ‡ÏÉÁ ŽÎÁÉ È ÐÉÕÁξÔÅÒÈ ÈμÅÒÏμÈνÁ ÁÐÅÌÅÙÕ»ÒÖÓÈ× ÔÏÙ ÅоμÅÎÏÙ ÖÁÒ½ÏÙ; ‘СÎÔÈÓÈ: Á. §ÈÎ ½ÄÉÁ ¼ ÔÈÎ ÅоμÅÎÈ Èμ»ÒÁ, ÄÈÌÁļ 12 ¼ 13 ‘ÙÇÏÀÓÔÏÙ. Â. 26 ‘ÙÇÏÀÓÔÏÙ, 8 ‹ÅÐÔÅμÂÒ½ÏÙ.

251


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

œÉËÒ»× »ÒÅÙÎÅ× ËÁÉ ÅÒÇÁÓ½Å×* 1. ‘ÆÏÀ ÄÉÁ¡ÓÅÔÅ ÔÏ ÐÁÒ¡ÕÅμÁ ÓÔÈÎ ÓÅ̽ÄÁ 122 ÔÏÙ ÓØÏÌÉËÏÀ ÓÁ× ÂÉÂ̽ÏÙ ÎÁ ÁÎÁÔÒ»ÊÅÔÅ ÓÅ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÅ× ÐÈÇ»× ËÁÉ ÎÁ ÓÙÌÌ»ÊÅÔÅ ÓÔÏÉØŽÁ ÇÉÁ ÔÁ μÁÒÓÉÐÏƾÒÁ ËÁÉ ÔÁ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ. ¢Á ÂÒŽÔÅ ÆÖÔÏÇÒÁƽÅ× ÔÖÎ ÐÉÏ ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉËÑÎ ÅËÐÒÏÓÑÐÖÎ ÁÙÔÑÎ ÔÖÎ Ô¡ÊÅÖÎ ËÁÉ ÎÁ ËÁÔÁÓËÅÙ¡ÓÅÔÅ μ½Á ÓØÅÔÉ˼ ÁƽÓÁ ÐÏÙ ÕÁ ÁÎÁÒÔ¼ÓÅÔÅ ÓÔÈÎ Ô¡ÊÈ ÓÁ×. §Á μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ŽÎÁÉ ÐÒÖÔ¾ÇÏÎÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÐÏÙ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ÐÏÌÌ¡ ËÏÉΡ μÅ ÔÁ ÅÒÐÅÔ¡, ¾ÐÖ× Å½ÎÁÉ È Áμ¡ÒÁ ÄÈÌÁļ ÔÏ ËÏÉξ ¡ÎÏÉÇμÁ ÇÉÁ ÐÅÐÔÉ˾, ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ËÁÉ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ. ‚É ÁÙÔ¾ ÏÎÏμ¡ÚÏÎÔÁÉ ËÁÉ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ( = μ¾ÎÏ »ÎÁ ÔÒ¼μÁ = ÄÈÌÁļ »ÎÁ ¡ÎÏÉÇμÁ). ‹ÔÁ ÙоÌÏÉÐÁ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÔÏ ÐÅÐÔÉ˾ »ØÅÉ ¡ÌÌÏ ¡ÎÏÉÇμÁ Áо ÔÏ ÁÎÁÐÁÒÁÇÖÇÉ˾ ÓÀÓÔÈμÁ ËÁÉ ÔÏ ÏÙÒÏÐÏÉÈÔÉ˾. §Á μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ÇÅÎÎÏÀÎ ÁÙÇ¡. ¹μÖ× Å½ÎÁÉ ÐÒÁÇμÁÔÉË¡ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ÇÉÁÔ½ »ØÏÙÎ ÔÒ½ØÅ× ÓÔÏ ÓÑμÁ ÔÏÙ× ËÁÉ ÔÏ ÓÈμÁÎÔÉ˾ÔÅÒÏ Å½ÎÁÉ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× (μÁÓÔÏÀ× = ÓÔ¼ÕÏ×) Áо ÔÏÙ× ÏÐϽÏÙ× ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ÔÏÙ×. ¹μÖ× ÔÁ μÉËÒ¡ μÏÎÏÔÒ¼μÁÔÁ ÄÅÎ ÕÈÌ¡ÚÏÙÎ μÅ ÔÏÎ ÓÙÎÈÕÉÓμ»ÎÏ ÔÒ¾ÐÏ, ÁÌÌ¡ ÇÌŽÆÏÙÎ ÔÏ Ç¡ÌÁ ÐÏÙ ÅËËÒ½ÎÅÔÁÉ Áо ÔÏÙ× μÁÓÔÉËÏÀ× ÁÄ»ÎÅ× ÔÖÎ μÈÔ»ÒÖÎ ÔÏÙ× ÐÏÙ ÄÅÎ »ØÏÙÎ ÕÈÌ»×. ‹ÔÈÎ Ô¡ÊÈ ÁÙÔ¼ ÁμËÅÉ Ï ÏÒÎÉÕ¾ÒÙÇØÏ×, ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÚÑÏ ÈμÉ-ÙÄÒ¾ÂÉÏ, ÔÁ Ä¡ËÔÙÌÁ ÔÏÙ ÅÎÑÎÏÎÔÁÉ μÅ μÅμÂÒ¡ÎÈ ÇÉÁ ÎÁ ËÏÌÙμС, »ØÅÉ ÔÒ½ØÖμÁ, ËÅÒ¡ÔÉÎÏ Ò¡μÆÏ× ÓÁÎ ÔÈ× Ð¡ÐÉÁ× ËÁÉ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ μÅ ÁÓоÎÄÙÌÁ. §Á μÁÒÓÉÐÏƾÒÁ ŽÎÁÉ ÕÈÌÁÓÔÉË¡ ËÁÉ ÓÅ ÁÙԼΠÔÈ ËÁÔÈÇÏÒ½Á ÁμËÏÙÎ ÔÁ ËÁÇËÏÙÒÑ ËÁÉ Ï ÌÀËÏ× ÔÈ× §ÁÓμÁνÁ×. §Ï ØÁÒÁËÔÈÒÉÓÔÉ˾ ÔÏÙ× Å½ÎÁÉ ¾ÔÉ »ØÏÙÎ ÄÀÏ ÏÓÔ¡ μÐÒÏÓÔ¡ Áо ÔÁ ÈÂÉË¡ ÔÈ ÌÅË¡ÎÈ×, ÐÏÙ Ì»ÇÏÎÔÁÉ μÁÒÓ½ÐÉÁ. §Ï »μÂÒÙÏ ÁÎÁÐÔÀÓÓÅÔÁÉ ÇÉÁ μÉËÒ¾ ØÒÏÎÉ˾ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ ÓÔÈ μ¼ÔÒÁ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ. ¹ÔÁÎ ÇÅÎÎÈÕÏÀÎ ÔÁ μÉËÒ¡ ŽÎÁÉ ÐÏÌÀ μÉËÒ¡ ËÁÉ ÁÎÑÒÉμÁ, ÇÉ’ ÁÙÔ¾ ÓÙÎÅؽÚÏÙÎ ÔÈÎ ÁΡÐÔÙÊÈ ÔÏÙ× μ»ÓÁ ÓÅ »ÎÁ Ó¡ËÏ ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ μÐÒÏÓÔ¡ ÓÔÈÎ ËÏÉÌÉ¡ ÔÏÙ ÕÈÌÙËÏÀ, ÐÏÙ ÏÎÏμ¡ÚÅÔÁÉ μ¡ÒÓÉÐÏ×. ¹ÓÏ ËÁÉÒ¾ μŽÎÅÉ ÅËŽ ÔÒ»ÆÅÔÁÉ Áо ÔÈ× ÕÈÌ»× ÔÈ× μÈÔ»ÒÁ× ÔÏÙ μÅ ÔÏ Ç¡ÌÁ ÐÏÙ ÕÈÌ¡ÚÅÉ. ‘о ÔÏÎ μ¡ÒÓÉÐÏ ÂÇÁ½ÎÏÙÎ ÔÁ μÉËÒ¡ μ¾ÎÏ ¾ÔÁÎ μÐÏÒÏÀÎ ÎÁ Ú¼ÓÏÙÎ ÁÎÅÊ¡ÒÔÈÔÁ ÓÔÏ ÐÅÒÉ¡ÌÌÏÎ ÔÏÙ×.

252

* ‹Å ÁÙÔ»× ÔÉ× ÅÒÇÁÓ½Å× Ä½ÎÏÎÔÁÉ ÔÁ ÂÁÓÉË¡ ÓÔÏÉØŽÁ ÐÏÙ ÕÁ ÔÁ ØÒÈÓÉμÏÐÏɼÓÅÉ× μÁÚ½ μÅ ¡ÌÌÅ× ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÐÏÙ ÕÁ áÊÅÉ× ÇÉÁ ÎÁ ÄÉÁÔÙÐÑÓÅÉ× ÐÉÏ ÅÀËÏÌÁ ÔÈ ÇÎÑμÈ ÓÏÙ.


2. ™ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ËÁÉ ÔÏ ‘IDS ŽÎÁÉ ÄÀÏ Áо ÔÁ ÎÏÓ¼μÁÔÁ ÐÏÙ μÅÔÁĽÄÏÎÔÁÉ μÅ ÔÈ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼ ÅÐÁƼ. œÅÔÁĽÄÏÎÔÁÉ ¾μÖ× ËÁÉ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ×. ¢Á ØÖÒÉÓÔŽÔÅ ÓÅ ÄÀÏ Ïμ¡ÄÅ× ËÁÉ Ë¡ÕÅ Ïμ¡ÄÁ ÎÁ ÁÎÁÌ¡ÂÅÉ ÎÁ ÄÉÅÊÁÇ¡ÇÅÉ μ½Á μÉËÒ¼ »ÒÅÙÎÁ ÇÉÁ μ½Á Áо ÔÉ× ÁÓÕ»ÎÅÉÅ× ÁÙÔ»×. ¢Á ÓÙÌÌ»ÊÅÔÅ ÐÌÈÒÏÆÏÒ½Å× ÇÉÁ ÔÏÙ× ¡ÌÌÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× μÅÔ¡ÄÏÓÈ×, ÇÉÁ ÔÏÙ× ÔÒ¾ÐÏÙ× ÐÒ¾ÌÈÃÈ×, ËÁÉ ÇÉÁ ÔÉ× ËÏÉÎÖÎÉË»× ÅÐÉÐÔÑÓÅÉ× ÔÏÙ×. ¢Á ÓÙÎÔ¡ÊÅÔÅ »ÎÁ ËŽμÅÎÏ ËÁÉ ÎÁ ÅÎÈμÅÒÑÓÅÔÅ ÔÏÙ× ÓÙμμÁÕÈÔ»× ÓÔÏ ÓØÏÌÅ½Ï ÓÁ× ÔÈÎ ÐÁÇ˾ÓμÉÁ Èμ»ÒÁ ËÁÔ¡ ÔÏÙ AIDS (1È ƒÅËÅμÂÒ½ÏÙ).

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

™ÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ™ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ŽÎÁÉ »ÎÁ ÓÏÂÁÒ¾ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÙÇŽÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ 2 ÄÉÓÅËÁÔÏμμÀÒÉÁ ¡ÎÕÒÖÐÏÉ ÐÏÙ »ØÏÙÎ μÏÌÙÎÕŽ ÐÁÇËÏÓμ½Ö× ËÁÉ Áо ÁÙÔÏÀ× ÓØÅľΠÔÁ 350 ÅËÁÔ. ÅμÆÁνÚÏÙÎ ØÒ¾ÎÉÁ ÌϽμÖÊÈ. ¤É ÁÓÕÅÎÅ½× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ØÒ¾ÎÉÁ ÌϽμÖÊÈ μÐÏÒŽ ÎÁ СÕÏÙΠ˽ÒÒÖÓÈ ÔÏÙ ¼ÐÁÔÏ× ¼ ÈÐÁÔÏËÙÔÔÁÒÉ˾ ËÁÒ˽ÎÏ. ¤ É¾× ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× – μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ: – μÅ ÔÈÎ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼ ÅÐÁƼ ØÖÒ½× ÔÈ ØÒ¼ÓÈ ÐÒÏÆÙÌÁËÔÉËÏÀ, μÅ ¡ÔÏμÏ ÐÏÙ Æ»ÒÅÉ ÔÏΠɾ – μÅ ÔÈÎ ËÏÉμ ØÒ¼ÓÈ ÓÙÒ½ÇÇÖÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ØÒ¼ÓÈ ÎÁÒËÖÔÉËÑÎ – Áо μÏÌÙÓμ»ÎÈ μÈÔ»ÒÁ ÓÅ ÐÁÉĽ ËÁÔ¡ ÔÏÎ ÔÏËÅÔ¾ - μÅ ÔÈÎ ËÏÉμ ØÒ¼ÓÈ ÐÒÏÓÖÐÉËÑÎ ÁÎÔÉËÅÉμ»ÎÖÎ ¾ÐÖ× Ð.Ø. ÊÙÒÁÆ¡ËÉÁ, ÏÄÏÎÔ¾ÂÏÙÒÔÓÁ, ÎÙØÏ˾ÐÔÅ× Ë.Á. – μÅ ÔÒÀÐÈμÁ μÅ μÏÌÙÓμ»ÎÈ ÂÅ̾ÎÁ ¼ ÁÉØμÈÒ¾ ÁÎÔÉËŽμÅÎÏ, ¾ÐÖ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÓÙμÂŽ ÓÅ ÐÒÏÓÖÐÉ˾ ÎÏÓÏËÏμŽÏÙ – ¾ÔÁΠǽÎÅÔÁÉ ÔÁÔÏÙ¡Ú μÅ μÏÌÙÓμ»ÎÁ ÅÒÇÁÌŽÁ – μÅ μÅÔÁÇǽÓÅÉ× Á½μÁÔÏ×, ÐÏÙ ÅÊÁÉÒÅÔÉË¡ ÓСÎÉÏ Ì¾ÇÖ ÔÖÎ ÅÌ»ÇØÖÎ ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÉμÏÄÏÓ½Á. ‡ÒÏÓÏؼ ! Ï É¾× ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× – ÄÅÎ μÅÔÁĽÄÅÔÁÉ: μÅ ÔÏ ÎÅÒ¾, ¼ ÔÈÎ ÔÒÏƼ, Áо μÁÇÅÉÒÉË¡ ÓËÅÀÈ, Áо ÔÉ× ÔÏÙÁÌ»ÔÅ× ¼ ÔÈÎ ËÏÉÎÖÎÉ˼ ÅÐÁƼ (ØÅÉÒÁýÁ, ÁÇËÁÌÉ¡, ÆÉ̽), ÏÀÔÅ Áо ÔÏΠ¼ØÁ ¼ ÔÏ ÆÔ»ÒÎÉÓμÁ. ‡Ñ× μÐÏÒŽ ÎÁ ÐÒÏÓÔÁÔÅÙÕŽ Ë¡ÐÏÉÏ× Áо ÔÈÎ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –; §Ï ËÁÌÀÔÅÒÏ μ»ÔÒÏ ÐÒ¾ÌÈÃÈ× Å½ÎÁÉ Ï ÅμÂÏÌÉÁÓμ¾×. —нÓÈ× ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÐÏÆÅÀÇÅÔÁÉ ÓÅ Ë¡ÕÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ È ËÏÉμ ØÒ¼ÓÈ ÂÅÌÏÎÑÎ, ÓÙÒ½ÇÇÖÎ ¼ ¡ÌÌÖÎ ÁÎÔÉËÅÉμ»ÎÖÎ ¾ÐÖ× ÊÙÒÁÆ¡ËÉÁ, ÏÄÏÎÔ¾ÂÏÙÒÔÓÅ×, ÎÙØÏ˾ÐÔÅ×. —½ÎÁÉ ÁÎÁÇËÁ½Á È ØÒ¼ÓÈ ÐÒÏÆÙÌÁËÔÉËÏÀ ËÁÔ¡ ÔÈ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼

253


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

ÅÐÁƼ. —¡Î ÅÐÉÕÙμŽ Ë¡ÐÏÉÏ× ÎÁ Ë¡ÎÅÉ ÔÁÔÏÙ¡Ú ¼ ÔÒÀÐÈμÁ ÄÉÁƾÒÖÎ ÓÈμŽÖÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ× ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÐÒÏÓÏؼ ÇÉÁÔ½ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ Áо ÔÉ× ÂÅ̾ÎÅ× ÁÙÔ»×. ¤É ÅÐÁÇÇÅÌμÁÔ½Á× ÙÇŽÁ× (ÉÁÔÒϽ, ÎÏÓÈÌÅÙÔ»× Ë. Á.) ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÎÁ ÅμÂÏÌÉ¡ÚÏÎÔÁÉ ÇÉÁ ÔÈÎ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –. ·ÄÈ Áо ÔÏ 1982 ÙСÒØÅÉ Åμ¾ÌÉÏ ÐÏ٠ŽÎÁÉ ÁÓÆÁÌ»× ËÁÉ ÁÐÏÔÅÌÅÓμÁÔÉ˾. —¡Î ÐÁÒ¡ ÔÉ× ÐÒÏÆÙÌ¡ÊÅÉ×, ÅËÔÅÕŽ Ë¡ÐÏÉÏ× ÓÔÏΠɾ ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –, ÙСÒØÅÉ ÔÒ¾ÐÏ× ÐÒÏÆÀÌÁÊÈ× μÅ ÔÈ ØÏÒ¼ÇÈÓÈ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÖÎ ÆÁÒμ¡ËÖÎ ¡μÅÓÁ. ‘Î μ½Á ÇÙÎÁ½ËÁ ŽÎÁÉ »ÇËÙÏ× ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÅÊÅÔÁÓÔŽ ÇÉÁ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –, ÇÉÁÔ½ ÏÉ μÈÔ»ÒÅ× ÐÏÙ »ØÏÙÎ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÑÓÏÙÎ ÔÈ Î¾ÓÏ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉ¡ ÔÏÙ× ËÁÔ¡ ÔÈ ÄÉ¡ÒËÅÉÁ ÔÏÙ ÔÏËÅÔÏÀ. ‘Î ŽÎÁÉ ÇÎÖÓÔ¾ Áо ÔÈÎ ÁÒؼ ¾ÔÉ È μÈÔ»ÒÁ ŽÎÁÉ ÆÏÒ»Á×, Ô¾ÔŠŽÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ØÏÒÈÇÈÕÏÀÎ ÅÉÄÉË¡ Æ¡ÒμÁËÁ ËÁÉ ÔÏ Åμ¾ÌÉÏ ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –, ÓÔÏ ÎÅÏÇξ μ»ÓÁ ÓÔÏ ÐÒÑÔÏ ÅÉËÏÓÉÔÅÔÒ¡ÖÒÏ ÔÈ× Ç»ÎÎÈÓÈ× ÔÏÙ, ‘ÙÔ¾ μÅÉÑÎÅÉ ÓÅ ÐÏÌÀ μÅÇ¡ÌÏ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÔÈÎ ÐÉÕÁξÔÈÔÁ μÅÔ¡ÄÏÓÈ× ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –. §É ÓÙμÂÁ½ÎÅÉ ÁÎ Ë¡ÐÏÉÏ× »ØÅÉ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –; ™ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – »ØÅÉ ÐÅÒ½ÏÄÏ ÅÐÑÁÓÈ× Áо 45-180 Èμ»ÒÅ× (ØÒ¾ÎÏ× Áо ÔÈ ÓÔÉÇμ¼ ÔÈ× μ¾ÌÙÎÓÈ× μ»ØÒÉ ÔÈÎ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ÓÙμÐÔÖμ¡ÔÖÎ). «Ð¡ÒØÅÉ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÎÁ ÅμÆÁÎÉÓÔŽ ÏÊŽÁ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ μÅ ÅμÆ¡ÎÉÓÈ ½ËÔÅÒÏÙ, ÓÅ ÐÏÓÏÓÔ¾ 30-50% ÅÎÈ̽ËÖÎ ËÁÉ ÐÏÓÏÓÔ¾ ÌÉǾÔÅÒÏ Áо 10%, ÓÅ ÐÁÉÄÉ¡, ÅÎÑ ÏÉ ÙоÌÏÉÐÅ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ× ÄÅÎ ÅμÆÁνÚÏÙÎ ËÁλÎÁ ÓÀμÐÔÖμÁ. ›¡ÐÏÉÏ× ÐÏÙ ÅÊÁËÏÌÏÙÕŽ ÎÁ Æ»ÒÅÉ ÔÏΠɾ ÓÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ÇÉÁ ÄÉ¡ÓÔÈμÁ μÅÇÁÌÀÔÅÒÏ Áо 6 μ¼ÎÅ×, ÏÒ½ÚÅÔÁÉ Ö× ØÒ¾ÎÉÏ× ÆÏÒ»Á× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –. ®ÎÁ× ÆÏÒ»Á× ÓÙμÕÖ× ÄÅÎ »ØÅÉ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ, ÁÌÌ¡ Æ»ÒÅÉ ÔÏΠɾ ÇÉÁ ØÒ¾ÎÉÁ ËÁÉ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÏÎ μÅÔÁÄÑÓÅÉ ÓÅ ¡ÌÌÏÙ×. ¤É ØÒ¾ÎÉÏÉ ÆÏÒÅ½× ÐÁÒÁËÏÌÏÙÕÏÀÎÔÁÉ ÇÉÁ ¾ÌÈ ÔÏÙ× ÔÈ ÚÖ¼, ÇÉÁÔ½ ŽÎÁÉ ÐÉÕÁξ ÎÁ ÅμÆÁνÓÏÙÎ ØÒ¾ÎÉÁ ÂÌ¡ÂÈ ÓÔÏ ¼ÐÁÒ, μÅ ÁÐÏÔ»ÌÅÓμÁ ÔÈΠ˽ÒÒÖÓÈ ¼ÐÁÔÏ× ¼ ÔÏÎ ËÁÒ˽ÎÏ ÔÏÙ ¼ÐÁÔÏ×. §ÈÎ ËÁÔ¡ÓÔÁÓÈ ÅÎ¾× ÆÏÒ»Á ŽÎÁÉ ÄÙÎÁԾΠÎÁ ÔÈÎ ÅÐÉÂÁÒÀÎÅÉ È ËÁÔ¡ØÒÈÓÈ ÁÌËϾÌ. —ÊÅÔ¡ÓÅÉ× ÇÉÁ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ‡ÏÌÌ»× ÆÏÒ»× »ÎÁ ¡ÔÏμÏ μÅ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – μÐÏÒŽ ÎÁ μÈÎ »ØÅÉ ÁÐÏÌÀÔÖ× ËÁλÎÁ ÓÀμÐÔÖμÁ ËÁÉ ÎÁ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÈ μÅÔÁÄÑÓÅÉ ØÖÒ½× ÎÁ ÔÏ ÇÎÖÒ½ÚÅÉ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÐÏÌÌ»× ÅÉÄÉË»× ÅÊÅÔ¡ÓÅÉ× ÐÏÙ ÄŽØÎÏÙÎ ÁÎ Ë¡ÐÏÉÏ× »ØÅÉ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ËÁÉ Ð¾ÓÏ ÓÏÂÁÒ¾ ŽÎÁÉ ÔÏ ÐÒ¾ÂÌÈμÁ (ÏÊŽÁ ¼ ØÒ¾ÎÉÁ, ÁÐÌ¾× ÆÏÒ»Á× ¼ СÓØÖÎ Áо ÅÎÅÒǾ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ).

254


„ÅÒÁÐÅÀÅÔÁÉ È ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ – ËÁÉ ÐÑ×; ‚ÉÁ ÔÈÎ ÏÊŽÁ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –, ÇÅÎÉË¡ ÄÅÎ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÕÅÒÁÐŽÁ, ÅËÔ¾× Áо ÊÅËÏÀÒÁÓÈ ËÁÉ ÙÐÏÓÔÈÒÉËÔÉË¡ μ»ÔÒÁ ÇÉÁ ÔÈÎ ÁÎÔÉμÅÔÑÐÉÓÈ ÔÖÎ ÓÙμÐÔÖμ¡ÔÖÎ (Ð.Ø. ÅÎÙÄ¡ÔÖÓÈ ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÅμÅÔÑÎ). ‚ÉÁ ÔÈ ØÒ¾ÎÉÁ ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ –, ÙСÒØÏÙÎ Ë¡ÐÏÉÁ Æ¡ÒμÁËÁ ÐÏÙ ÄÒÏÙÎ ÅÎÉÓØÀÏÎÔÁ× ÔÈÎ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ËÁÉ μÅÉÑÎÏÎÔÁ× ÔÏÎ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉÁÓμ¾ ÔÏÙ ÉÏÀ ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –, ÑÓÔÅ ÔÅÌÉË¡ ÎÁ ÅÐÉÂÒÁÄÀÎÏÙÎ ÔÈÎ ÁÓÕ»ÎÅÉÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÓСÎÉÅ× ÐÅÒÉÐÔÑÓÅÉ×, ÐÏÙ μÐÏÒÏÀÎ Á˾μÁ ËÁÉ ÎÁ ÅËÒÉÚÑÓÏÙÎ ÔÏΠɾ ÔÈ× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× –. ‹Å Ë¡ÕÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ØÒÅÉ¡ÚÅÔÁÉ ÉÁÔÒÉ˼ ÐÁÒÁËÏÌÏÀÕÈÓÈ.

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

‘Î Ë¡ÐÏÉÏ× Å½ÎÁÉ ÆÏÒ»Á× ÈÐÁÔ½ÔÉÄÁ× – ŽÎÁÉ ËÁ̾ ÎÁ ÆÒÏÎÔ½ÓÅÉ ÎÁ μÈΠ¡ÚÅÉ ÓŠ˽ÎÄÙÎÏ ÔÏÙ× ÓÙÎÁÎÕÒÑÐÏÙ× ÔÏÙ ÐÒÏÓ»ØÏÎÔÁ× ÏÒÉÓμ»ÎÁ ÐÒ¡ÇμÁÔÁ, ¾ÐÖ× ÎÁ μÈ μÏÉÒ¡ÚÅÔÁÉ ÔÁ ÐÒÏÓÖÐÉË¡ ÔÏÙ ÁÎÔÉËŽμÅÎÁ ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ Æ»ÒÏÙÎ Á½μÁ ÅСÎÖ ÔÏÙ× μÅ ¡ÌÌÏÙ× (Ð.Ø. ÊÙÒÁÆ¡ËÉÁ, ÏÄÏÎÔ¾ÂÏÙÒÔÓÅ×, ÎÙØÏ˾ÐÔÅ×), ÓÅ ÐÅÒ½ÐÔÖÓÈ ÐÏÙ ÁÉμÏÒÒÁǼÓÅÉ ÇÉÁ Ë¡ÐÏÉÏ Ì¾ÇÏ, ÎÁ ËÁÌÀÃÅÉ ÔÈÎ ÁÎÏÉËÔ¼ ÐÌÈǼ, ÎÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÎÁ »ÒÕÅÉ ÔÏ Á½μÁ ÔÏÙ ÓÅ ÅÐÁƼ μÅ ¡ÌÌÏÙ× ËÁÉ ÎÁ ËÁÕÁÒ½ÓÅÉ ÔÉ× ÐÉÕÁÎ»× ÓÔÁǾÎÅ× Á½μÁÔÏ× ÐÏÙ μÐÏÒŽ ÎÁ »ØÏÙΠлÓÅÉ ÓÔÏ Ð¡ÔÖμÁ ¼ Ë¡ÐÏÙ ÁÌÌÏÀ μÅ ÁÄÉ¡ÌÙÔÈ ØÌÖÒ½ÎÈ. ÙÓÉË¡ ÄÅÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ǽÎÅÉ ÁÉμÏľÔÈ× ¼ ÄÖÒÈÔ¼× ÏÒÇ¡ÎÖÎ.

AIDS - ‹ÀÎÄÒÏμÏ ÅнËÔÈÔÈ× ÁÎÏÓÏÌÏÇÉË¼× ÁÎÅСÒËÅÉÁ× ( ‘quired šmmunodeficiency Syndrome) §É ÓÈμÁ½ÎÅÉ «‹ÀÎÄÒÏμÏ ÅнËÔÈÔÈ× ÁÎÏÓÏÌÏÇÉË¼× ÁÎÅСÒËÅÉÁ×»; ‹ÀÎÄÒÏμÏ ÏÎÏμ¡ÚÏÙμÅ ¾ÌÁ ÔÁ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ μÉÁ× ÓÙÇËÅËÒÉμ»ÎÈ× ÁÓÕ»ÎÅÉÁ×. —нËÔÈÔÈ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ ÄÅÎ ËÌÈÒÏÎÏμŽÔÁÉ, ÁÌÌ¡ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ Áо ¡ÎÕÒÖÐÏ ÓÅ ¡ÎÕÒÖÐÏ. ‘ÎÏÓÏÌÏÇÉ˼ ÁÎÅСÒËÅÉÁ ÓÈμÁ½ÎÅÉ ¾ÔÉ È ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÄÅΠŽÎÁÉ ÅÐÁÒË¼× ÇÉÁ ÎÁ ÁÎÔÉμÅÔÖнÓÅÉ ÐÁÕÏǾÎÁ μÉËÒ¾ÂÉÁ. ™ ¡μÙÎÁ ÔÏÙ ÏÒÇÁÎÉÓμÏÀ ÄÅÎ μÐÏÒŽ ÎÁ ÔÏÎ ÐÒÏÓÔÁÔÅÀÓÅÉ Áо ÔÁ ÐÁÕÏǾÎÁ μÉËÒ¾ÂÉÁ. §É ŽÎÁÉ; ‡ÏÀ ÏÆŽÌÅÔÁÉ; ¤ÆŽÌÅÔÁÉ ÓÔÏΠɾ HIV ÐÏÙ ÂÒ½ÓËÅÔÁÉ ÓÔÏ Á½μÁ, ÔÏ ÓлÒμÁ ËÁÉ ÔÁ ËÏÌÐÉË¡ ÙÇÒ¡ ÔÖÎ ÁÎÕÒÑÐÖÎ ÐÏÙ »ØÏÙÎ μÏÌÙÎÕŽ, ËÁÕÑ× ËÁÉ ÓÔÏ μÈÔÒÉ˾ Ç¡ÌÁ.

255


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

—½ÎÁÉ μ½Á ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÐÏÙ ÅμÐÏĽÚÅÉ ÔÏÎ ÏÒÇÁÎÉÓμ¾ ÎÁ ÁμÀÎÅÔÁÉ ÅÎÁÎÔ½ÏÎ ÓÏÂÁÒÑÎ μÏÌÀÎÓÅÖÎ ËÁÉ ÁÓÕÅÎÅÉÑÎ. ‡ÒÏ× ÔÏ ÐÁҾΠÙСÒØÏÙÎ Æ¡ÒμÁËÁ ÐÏÙ ÁÎÁÓÔ»ÌÌÏÙÎ ÔÏ ÐÏÌÌÁÐÌÁÓÉÁÓμ¾ ÔÏÙ ÉÏÀ. ¹μÖ× ÄÅÎ ÅÊÁÓÆÁ̽ÚÏÙÎ ÕÅÒÁÐŽÁ, μ¾ÎÏ ÐÁÒÁÔŽÎÏÙÎ ÔÈÎ ÚÖ¼ ÔÖÎ ÁÓÕÅÎÑÎ ËÁÉ È ÁÓÕ»ÎÅÉÁ ÔÅÌÉË¡ ÏÄÈÇŽ ÓÔÏÎ Õ¡ÎÁÔÏ. ™ ÁΡÐÔÙÊÈ ÅμÂÏ̽ÏÙ ÇÉÁ ÔÏ AIDS ŽÎÁÉ ÄÀÓËÏÌÈ ÐÒÏ× ÔÏ ÐÁҾΠÇÉÁÔ½ ÙСÒØÏÙÎ ÐÏÌÌ»× μÏÒÆ»× ÔÏÙ ÉÏÀ, ÓÅ »ÎÁÎ ÁÓÕÅμ. ‡Ñ× μÅÔÁĽÄÅÔÁÉ; ➤ μÅ ÔÈÎ ÓÅÊÏÙÁÌÉ˼ ÅÐÁƼ, μÅ ÔÈÎ ËÏÉμ ØÒ¼ÓÈ ÓÙÒ½ÇÇÖÎ, ¼ Áо μÈ ÁÐÏÓÔÅÉÒÖμ»ÎÁ ÅÒÇÁÌŽÁ. ➤ ÁÎ È μÈÔ»ÒÁ »ØÅÉ AIDS ¼ ŽÎÁÉ ÆÏÒ»Á× ÔÏÙ ÉÏÀ ÔÏÙ AIDS μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ ÓÔÏ »μÂÒÙÏ ➤ μÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ Áо ÔÈÎ ÁÎÔÁÌÌÁǼ ÙÇÒÑÎ ÔÏÙ ÓÑμÁÔÏ×, ¾ÐÖ× Á½μÁ, ÓлÒμÁ, ËÏÌÐÉË¡ ÙÇÒ¡ ËÁÉ μÈÔÒÉ˾ Ç¡ÌÁ ËÁÔ¡ ÔÏ ÕÈÌÁÓμ¾ ➤ μÅ ÔÈ μÅÔ¡ÇÇÉÓÈ μÏÌÙÓμ»ÎÏÙ Á½μÁÔÏ×, ÐÏÙ ¾μÖ× Å½ÎÁÉ ÐÏÌÀ ÓСÎÉÏ, ÇÉÁÔ½ ǽÎÅÔÁÉ »ÌÅÇØÏ× ËÁÔ¡ ÔÈÎ ÁÉμÏÄÏÓ½Á. ➤ œÐÏÒŽ ÎÁ μÅÔÁÄÏÕŽ Áо ÁÎÕÒÑÐÏÙ× ÐÏÙ ÆÁ½ÎÏÎÔÁÉ ÙÇÉŽ×, ÁÌÌ¡ ŽÎÁÉ ÆÏÒÅ½× ÔÈ× Î¾ÓÏÙ. ‡ÒÏÓÏؼ! §Ò¾ÐÏÉ ÐÏÙ ÄÅÎ μÅÔÁĽÄÅÔÁÉ ÔÏ AIDS – ¬ÅÉÒÁýÁ – „¡ÌÁÓÓÁ ¼ ÐÉÓ½ÎÁ –§ÏÙÁÌ»ÔÅ× ËÁÉ ¡ÌÌÏÉ ËÏÉξØÒÈÓÔÏÉ ØÑÒÏÉ – ÁÇÈÔ¾ – ®ÎÔÏμÁ Ð.Ø. ÔÓ½μÐÈμÁ Áо ËÏÙÎÏÀÐÉ – ‘Ð̾ ÆÉ̽ (§Ï ÆÉ̽ μÐÏÒŽ ÎÁ ǽÎÅÉ ÅÐÉ˽ÎÄÙÎÏ Å¡Î Ï ÆÏÒ»Á× ÔÏÙ ÉÏÀ »ØÅÉ ÐÌÈÇ»× ÓÔÏ ÓÔ¾μÁ ¼ ¾ÔÁÎ ÔÁ ÏÀÌÁ ÔÏÙ μÁÔÑÎÏÙÎ) ‚ÅÎÉË¡ Ï É¾× ÔÏÙ× AIDS ŽÎÁÉ ÁÒËÅÔ¡ ÅÙ¡ÌÖÔÏ× ËÁÉ ËÁÔÁÓÔÒ»ÆÅÔÁÉ ÅÀËÏÌÁ »ÊÖ Áо ÔÏ ÁÎÕÒÑÐÉÎÏ ÓÑμÁ. «Ð¡ÒØÏÙÎ ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ;

256

§Á ÓÙμÐÔÑμÁÔÁ μÐÏÒŽ ÎÁ μÏÉ¡ÚÏÙÎ μÅ ÁÙÔ¡ ¡ÌÌÖÎ ËÏÉÎÑÎ ÁÓÕÅÎÅÉÑÎ. ‘Î Ë¡ÐÏÉÏ× ÐÉÓÔÅÀÅÉ ¾ÔÉ »ØÅÉ ÅËÔÅÕŽ ÓÔÏΠɾ, Ô¾ÔÅ ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÅÐÉÓËÅÆÔŽ ÔÏÎ ÉÁÔÒ¾ ËÁÉ ÎÁ Ë¡ÎÅÉ ÁÉμÁÔÏÌÏÇÉ˼ ÅÊ»ÔÁÓÈ ÇÉÁ ÔÏ AIDS. ®ÔÓÉ μ¾ÎÏ μÐÏÒŽ ÎÁ ÄÉÁÐÉÓÔÑÓÅÉ μÅ ÂÅÂÁɾÔÈÔÁ ÁΠŽÎÁÉ ÆÏÒ»Á× ËÁÉ ÕÁ μÐÏÒ»ÓÅÉ ÎÁ Ì¡ÂÅÉ »ÇËÁÉÒÁ ÔÈÎ ËÁÔ¡ÌÌÈÌÈ ÕÅÒÁÐŽÁ ËÁÉ ÆÙÓÉË¡ ÕÁ ÁÐÏÆÀÇÅÉ ÎÁ ÔÏÎ μÅÔÁÄÑÓÅÉ ËÁÉ ÓÅ ¡ÌÌÏÙ× ÁÎÕÒÑÐÏÙ×.


—ÐÏμ»ÎÖ× ÓÔÏ 6 ËÅÆ¡ÌÁÉÏ μ¡ÕÁμÅ: ❑ š ÃÐÃÒÃÔÃÉØɾ ÇÌÃÕÈÃοÜÇË ÖÊÐ ÕÛнÚËÕÊ ÖÊÙ Üؾ٠ÕÖÑÐ ÒÎÃоÖÊ. ¥Ë μÑÐÑÍÂÖÖÃÔÑË ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿, ÑÔËÕμ½Ðà ÈÛÖ¢ ÍÃË ÑÔËÕμ½Ðà ÜÓà ÃÐÃÒÃÔ¢ÉÑÐÖÃË μÇ μÑÐÑÉÑÐË; ÃÐÃÒÃÔÃÉØɾ ¾ μÑÐÑÉÑпÃ. ❑ »ÖÃÐ ÉËà ÖÊÐ ÃÐÃÒÃÔÃÉØɾ ÜÇÛÉÃÔÓÐÑÛÐ ÆÂÑ ÑÔÉÃÐËÕμÑ¿ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍÑ ÈÂÎÑÛ, ÖÀÖÇ ÃÛÖ¾ ÑÐÑμ¢ÜÇÖÃË ÃμÈËÉÑÐË; ÃÐÃÒÃÔÃÉØɾ ¾ ÃμÈËÉÑпÃ. ❑ ¨Ñ ¢Ð×ÑÙ Ç¿ÐÃË ÖÑ ÃÐÃÒÃÔÃÉØÉËÍÀ ÀÔÉÃÐÑ ÖÑÛ ÈÛÖÑ ÍÃË μÒÑÔÇ¿ Ðà ǿÐÃË ÃÔÕÇÐËÍÀ, ×ÊÎÛÍÀ ¾ Ö½ÎÇËÑ ÀÖÃÐ ÒÃÔ¢ÉÇË ÍÃË ÃÔÕÇÐËÍÑÂÙ ÍÃË ×ÊÎÛÍÑÂÙ ÉÃμ½ÖÇÙ. š μÇÖÃÈÑÔ¢ ÖØÐ ÉÛÔÇÀÍÑÍÍØÐ ÃÒÀ ÖÑÛÙ ÃÐ×¾ÔÇÙ ÕÖÑ ÕÖ¿Éμà ÖÑÛ ÂÒÇÔÑÛ, νÉÇÖÃË ÇÒËÍÑпÃÕÊ. ’Ð ÆÇÐ É¿ÐÇË Ê ÇÒËÍÑпÃÕÊ, ÆÇÐ μÒÑÔÇ¿ Ðà ɿÐÇË Ê ÉÑÐËμÑÒÑ¿ÊÕÊ. ❑ ŒÖà ÜÓÃ, Ñ ÃÔÕÇÐËÍÀÙ ÉÃμ½ÖÊÙ, ÖÑ ÕÒÇÔμÃÖÑÜØ¢ÔËÑ, ½ÚÇË μÃÕÖ¿ÉËÑ ÉËà Ðà μÇÖÃÍËÐÇ¿ÖÃË, ÇÐÓ ÖÑ Ø¢ÔËÑ ÆÇÐ μÇÖÃÍËÐÇ¿ÖÃË ÍÃË Ç¿ÐÃË ÒÑΠμÇÉÃÎÂÖÇÔÑ ÕÇ μ½ÉÇ×ÑÙ, ÉËÃÖ¿ ÒÇÔ˽ÚÇË ÖËÙ ×ÔÇÒÖËͽ٠ÑÛÕ¿ÇÙ ÒÑÛ Ç¿ÐÃË ÃÒÃÔÿÖÊÖÇÙ ÉËà Ðà ÃÐÃÒÖÛÚ×Ç¿ ÖÑ ÜÛÉØÖÀ ÍÃË Öà ÒÔÓÖà ÍÂÖÖÃÔà ÖÑÛ Ð½ÑÛ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂ. »ÖÃÐ ÑË ÃÔÕÇÐËÍÑ¿ ÍÃË ÑË ×ÊÎÛÍÑ¿ ÉÃμ½ÖÇÙ ÒÃÔ¢ÉÑÐÖÃË ÕÇ ÆËÃÈÑÔÇÖËÍ¢ ¢ÖÑμÃ, Öà ÜÓà ÃÛÖ¢ ÑÐÑμ¢ÜÑÐÖÃË ÉÑÐÑÚØÔËÕÖËÍ¢. ­Ò¢ÔÚÑÛÐ ÃÕÒÀÐÆÛÎà ÒÑÛ È½ÔÑÛÐ ÍÃË ÖÑ ÃÔÕÇÐËÍÀ ÍÃË ÖÑ ×ÊÎÛÍÀ ÃÐÃÒÃÔÃÉØÉËÍÀ ÕÂÕÖÊμÃ, ÕÖÑ ¿ÆËÑ ¢ÖÑμÑ ÍÃË Î½ÉÑÐÖÃË ÇÔμÃÈÔÀÆËÖÃ. ❑ ƒËà ÖÊÐ ÆÊμËÑÛÔÉ¿Ã ÇÐÀÙ ÃÐ×ÔÓÒÑÛ ÒÔ½ÒÇË Ðà ÉÑÐËμÑÒÑËÊ×Ç¿ ÖÑ Ø¢ÔËÑ ÃÒÀ ½Ðà ÕÒÇÔμÃÖÑÜØ¢ÔËÑ ÍÃË ÒÔÑÍÂÒÖÇË ÖÑ ÜÛÉØÖÀ ÒÑÛ Ç¿ÐÃË ÖÑ ÒÔÓÖÑ ÍÂÖÖÃÔÑ ÖÑÛ Ð½ÑÛ ÑÔÉÃÐËÕμÑÂ. ¨Ñ ÜÛÉØÖÀ ×à ÃÔÚ¿ÕÇË Ðà ÆËÃËÔÇ¿ÖÃË ÍÃË ½ÖÕË ×à ÒÔÑÍÂÅÇË ÖÑ ½μÄÔÛÑ. ¨Ñ ½μÄÔÛÑ ÍÃÖ¢ ÖÊÐ ÍÂÊÕÊ ÄÔ¿ÕÍÇÖÃË ÕÖÑÐ ÃμÐËÃÍÀ Õ¢ÍÑ ÒÑÛ ÒÇÔ˽ÚÇË ÖÑ ÃμÐËÃÍÀ ÛÉÔÀ ÍÃË ÒÔÑÕÎÃμÄ¢ÐÇË Öà ×ÔÇÒÖËÍ¢ ÕÛÕÖÃÖËÍ¢ ÍÃË ÖÑ ÑÌÛÉÀÐÑ, μ½ÕØ ÖÑÛ ÒÎÃÍÑÂÐÖà ÍÃË ÖÑÛ ÑμÈ¢ÎËÑÛ ÎÓÔÑÛ. š ÍÂÊÕÊ ÆËÃÔÍÇ¿ ÇÐнà μ¾ÐÇÙ. š ½ÉÍÛÑÙ ÉËà Ðà ÒÔÑÕÖÃÖÇÂÕÇË ÖÊÐ ÆË; ÖÊÙ ÛÉÇ¿Ã ÍÃË ÖÑÛ ÇμÄÔÂÑÛ Ç¿ÐÃË ÍÃÎÀ Ðà ÃÍÑÎÑÛ×Ç¿ μ¿Ã ËÕÑÔÔÑÒÊμ½ÐÊ ÆËÃÖÔÑȾ ÍÃË ÈÛÕË; ¢ÕÍÊÕÊ. ÇÖ¢ ÖÑÛÙ ÇÐнà μ¾ÐÇÙ ÖÑ ½μÄÔÛÑ ÒÿÔÐÇË ÖÊÐ ÍÃÖ¢ÎÎÊÎÊ ×½ÕÊ ÉËà Ðà Ç̽Î×ÇË ÃÒÀ ÖÊÐ μ¾ÖÔÃ. ’ÈÑ ÕÒ¢ÕÇË Ñ ÃμÐËÃÍÀÙ Õ¢ÍÑÙ ÍÃË ÃÒÑÄÎÊ×Ç¿ ÖÑ ÃμÐËÃÍÀ ÛÉÔÀ, Ê μ¾ÖÔà ÕÛÕÒ¢ÖÃË ÍÃË ÖÑ ½μÄÔÛÑ ÉÇÐÐ˽ÖÃË μÇ ÖÊÐ ÆËÃÆËÍÃÕ¿Ã ÖÑÛ ÖÑ-

AÎÁÐÁÒÁÇÖǼ

257


KÅÆ¡ÌÁÉÏ 6Ï

258

ÍÇÖÑÂ. ÇÖ¢ ÖÑÐ ÖÑÍÇÖÀ ÃÔÚ¿ÜÇË Ê ÒÃÔÃÉØɾ ÍÃË ½ÍÍÔËÕÊ É¢ÎÃÍÖÑÙ ÃÒÀ ÖÑÛÙ μÃÕÖËÍÑÂÙ ÃƽÐÇÙ ÍÃË ÆËÃÔÍÇ¿ ÉËà ÀÕÑ ÆË¢ÕÖÊμà ÖÑ ÄÔ½ÈÑÙ ×Ê΢ÜÇË. ¥ ×ÊÎÃÕμÀÙ Ç¿ÐÃË ÕÊμÃÐÖËÍÀÙ ÉËà ÖÊÐ ÑμÃξ ÃТÒÖÛÌÊ ÖÑÛ ÄÔ½ÈÑÛÙ ÍÃË ÖÊÐ ÛÉÇ¿Ã ÖÑÛ. ❑ ŒÖÊÐ ÒÇÔ¿ÒÖØÕÊ ÒÑÛ ÖÑ Ø¢ÔËÑ ÖÊÙ ÉÛÐÿÍÃÙ ÆÇÐ ÉÑÐËμÑÒÑËÊ×Ç¿, ÖÀÖÇ ÃÒÑÄ¢ÎÎÇÖÃË ÃÒÀ ÖÑÐ ÑÔÉÃÐËÕμÀ ÖÊÙ μÃÜ¿ μÇ ÄνÐÐà ÿμà ÍÃË ÍÛÖÖÃÔËÍ¢ ÛÒÑÎÇ¿μμÃÖà μ½ÕØ ÖÑÛ ÍÀÎÒÑÛ. š ÆËÃÆËÍÃÕ¿Ã ÃÛÖ¾ ÑÐÑμ¢ÜÇÖÃË ½μμÊÐÑÙ ÔÂÕÊ ¾ ÒÇÔ¿ÑÆÑÙ.


259-286

17-01-04

05:21

™ÂÏ›‰·259

7. E Ρ Ε Θ Ι Σ Τ Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ Ερέθισμα ονομάζουμε το αποτέλεσμα μίας αλλαγής που συμβαίνει στο εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού μας. Ερεθιστικότητα είναι η ικανότητα των οργανισμών να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές αυτές και να αντιδρούν. Έτσι σε ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, μπορούμε και αντιδρούμε με διάφορους τρόπους, μπορούμε να βλέπουμε, να μυρίζουμε, να ακούμε, να ακουμπάμε, να γευόμαστε, να απομακρυνόμαστε ή να πλησιάζουμε.

7.1 Η ερεθιστικότητα στους μονοκύτταρους οργανισμούς Λέξεις – κλειδιά: ερέθισμα, μονοκύτταρος οργανισμός, τακτι-

σμός

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ ➤ Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και οι μονοκύτταροι οργανισμοί δέχονται ερεθίσματα όπως: μεταβολές στο φως, μεταβολή των χημικών ουσιών στο περιβάλλον τους, αλλαγές στην θερμοκρασία. Κάθε μονοκύτταρος οργανισμός αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ερέθισμα. Η αμοιβάδα, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχει τροφή στο περιβάλλον, εκτείνει ψευδοπόδια και την πλησιάζει με σκοπό να την κλείσει μέσα σε αυτά. (θυμήσου την ενδοκυτταρική της πέψη, Κεφάλαιο 2ο). ➤ Άλλοι οργανισμοί απομακρύνονται όταν αυξηθεί το φως σε μία περιοχή. H κίνηση ενός κυττάρου ή ενός μικροοργανισμού ως αντίδραση σε ένα ερέθισμα οναμάζεται τακτισμός.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ τακτισμός: από το ρήμα τάσσω = τακτοποιώ, τάσσομαι = πηγαίνω με το μέρος κάποιου.

259


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:21

™ÂÏ›‰·260

7.2 Η ερεθιστικότητα στα φυτά Λέξεις – κλειδιά: φυτά, ερεθιστικότητα, κινήσεις, τροπισμός, φωτοτροπισμός, γεωτροπισμός

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ Τα φυτά, όπως όλοι οι οργανισμοί, εμφανίζουν ερεθιστικότητα. Οι κινήσεις των φυτών δεν είναι εύκολα αντιληπτές, όμως όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι ένα φυτό στρέφει τα φύλλα προς την κατεύθυνση που έρχεται το φως. Τα φυτά αντιδρούν σε διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος με μικρές συνήθως κινήσεις, για παράδειγμα: ➤ ο βλαστός στρέφεται προς το φως, το φαινόμενο λέγεται φωτοτροπισμός ➤ η ρίζα κατευθύνεται προς το εσωτερικό της γης, το φαινόμενο λέγεται γεωτροπισμός ➤ τα στόματα των φύλλων ανοιγοκλείνουν ανάλογα με την υγρασία ή την ηλιοφάνεια του περιβάλλοντος, η μιμόζα κινεί τα φύλλα της , αν την αγγίξουμε ➤ το ηλιοτρόπιο στρέφει το άνθος του προς τον ήλιο ➤ οι μαργαρίτες κλείνουν τα πέταλα τους το βράδυ ➤ τα εντομοφάγα φυτά, όπως η διωναία, (επιστημονική ονομασία Dionea muscipula), έχουν τριχίδια στα φύλλα τους, που ερεθίζονται, αν τα αγγίξει κάποιο έντομο και τα κλείνουν απότομα εγκλωβίζοντας έτσι την τροφή τους.

Επεξήγηση όρων – Eτυμολογία: τροπισμός: από το ρήμα τρέπω (τροπή), το φαινόμενο κατά το οποίο τα φυτά ή όργανα τους τρέπονται προς μία κατεύθυνση, όταν δέχονται ένα εξωτερικό ερέθισμα. φωτοτροπισμός: από τις λέξεις φως + τροπή, δηλαδή ο βλαστός στρέφεται προς το φως. γεωτροπισμός: γεω (έχει σχέση με τη γη) + τροπή, όταν για παράδειγμα η ρίζα ενός φυτού αναπτύσσεται προς το εσωτερικό της γης.

260


259-286

17-01-04

05:22

™ÂÏ›‰·261

EPΩTHΣEIΣ – AΠANTHΣEIΣ

Eρεθιστικότητα

Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Μπορούν οι μονοκύτταροι οργανισμοί να αντιδράσουν σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος; Με ποιον τρόπο; Οι μονοκύτταροι οργανισμοί δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον και αντιδρούν σε αυτά για μπορέσουν να επιβιώσουν. Κάθε μονοκύτταρος οργανισμός αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ερέθισμα. Για παράδειγμα η αμοιβάδα όταν αντιληφθεί ότι υπάρχει τροφή στο περιβάλλον εκτείνει ψευδοπόδια και την πλησιάζει με σκοπό να την κλείσει μέσα σε αυτά. Επίσης κάποιοι οργανισμοί απομακρύνονται όταν αυξηθεί το φως σε μία περιοχή. Οι κινήσεις που γίνονται εξαιτίας κάποιου ερεθίσματος ονομάζονται τακτισμοί. 2. Μπορούν τα φυτά να αντιδράσουν στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος; Μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα; Τα φυτά αντιδρούν σε διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος με μικρές συνήθως κινήσεις. Όταν ο βλαστός στρέφεται προς το φως, το φαινόμενο λέγεται φωτοτροπισμός, όταν η ρίζα κατευθύνεται προς το εσωτερικό της γης, το φαινόμενο λέγεται γεωτροπισμός. Επίσης τα στόματα των φύλλων ανοιγοκλείνουν ανάλογα με την υγρασία ή την ηλιοφάνεια του περιβάλλοντος, η μιμόζα κινεί τα φύλλα της αν την αγγίξουμε, ενώ τα εντομοφάγα φυτά, όπως η διωναία, έχουν τριχίδια στα φύλλα τους, που ερεθίζονται αν τα αγγίξει κάποιο έντομο και τα κλείνουν απότομα, εγκλωβίζοντας έτσι την τροφή τους. 2. Τι ονομάζουμε τακτισμό; Τακτισμό ονομάζουμε την κίνηση του μικροοργανισμού ως αντίδραση σε ένα ερέθισμα. Κάποιοι μικροοργανισμοί μπορούν να κινούνται προς μία φωτεινή περιοχή ή να απομακρύνονται από αυτήν. Αυτές οι κινήσεις τακτισμού γίνονται από κύτταρα τα οποία μπορούν να μετακινηθούν με μαστίγια, βλεφαρίδες ή μπορούν να εκτείνουν ψευδοπόδια, όπως π.χ. η αμοιβάδα. 3. Τι ονομάζουμε τροπισμό;

261


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:22

™ÂÏ›‰·262

Τροπισμό ονομάζουμε την κατευθυνόμενη ανάπτυξη ενός φυτικού οργανισμού, ως αντίδραση σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, όπως για παράδειγμα είναι το φως. Έτσι όταν ένα σπέρμα πέσει στη γη, από όποια πλευρά και αν πέσει, πάντα ο βλαστός θα αναπτυχθεί προς τον ήλιο, ενώ η ρίζα προς το εσωτερικό της γης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Να παρατηρήσετε τις εικόνες του σχολικού βιβλίου και να αναφέρετε ποιο είναι σε κάθε περίπτωση το ερέθισμα του περιβάλλοντος και με ποιον τρόπο αντιδρά ο οργανισμός: Α. Eρέθισμα: Η δίψα. Aντίδραση: Πίνει νερό Β. Eρέθισμα: Xρώματα λουλουδιών. Aντίδραση: Tο έντομο πετάει προς το άνθος. Γ. Eρέθισμα: H πείνα. Aντίδραση: Kίνηση για αναζήτηση τροφής. 2. Η θερμοκρασία επηρεάζει τη βλάστηση των σπερμάτων στα φυτά. Να αναφέρετε και άλλον τρόπο με τον οποίο τα φυτά αντιδρούν στις μεταβολές της θερμοκρασίας, κατά την εναλλαγή των εποχών. Υπάρχουν δένδρα που ρίχνουν τα φύλλα τους τον χειμώνα. Όμως στο μεσογειακό οικοσύστημα υπάρχουν φυτά, όπως τα φρύγανα που το καλοκαίρι έχουν διαφορετικά φύλλα από τον χειμώνα. Τα «καλοκαιρινά» τους φύλλα είναι πολύ μικρότερα και έτσι δεν εξατμίζεται πολύ νερό από τα στόματα. Με τον τρόπο αυτόν αντιμετωπίζουν την ξηρασία κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Μικρές έρευνες και εργασίες* Κατά τον φωτοτροπισμό ο βλαστός στρέφεται προς το φως. Να αναζητήσετε πληροφορίες για τον μηχανισμό με τον οποίο γίνεται αυτή η κίνηση. Ποιες ουσίες βοηθούν το φυτό στην κίνησή του; Να γράψετε μια εργασία και να τη διαβάσετε στην τάξη.

262

* Σε αυτές τις εργασίες δίνονται τα βασικά στοιχεία που θα τα χρησιμοποιήσεις μαζί με άλλες πληροφορίες που θα ψάξεις για να διατυπώσεις πιο εύκολα τη γνώμη σου.


259-286

17-01-04

05:22

™ÂÏ›‰·263

Τροπισμός Οι τροπισμοί αποτελούν στην ουσία κινήσεις αύξησης και παρατηρούνται στα φυτά, όταν ανταποκρίνονται σε ένα προσανατολισμένο περιβαλλοντικό ερέθισμα. Στον τροπισμό το φυτό λυγίζει προς την πλευρά που δέχεται το ερέθισμα, επειδή σε κάποιο σημείο του βλαστού του, τα κύτταρα του, αναπτύσσονται περισσότερο από ό,τι σε άλλο, γιατί, λόγω του ερεθίσματος, έχουμε την παρουσία μίας φυτορμόνης, που λέγεται αυξίνη.

Eρεθιστικότητα

Φωτοτροπισμός Η πιο συνηθισμένη φωτοτροπική αντίδραση είναι ο φωτοτροπισμός που παρατηρείται στα κολεόπτιλα (μέρος του βλαστού φυτών, όπως το καλαμπόκι), όταν εκτίθενται σε πλευρικό φωτισμό. Έτσι όταν φωτίζονται από τη μια πλευρά, κλίνουν, (γέρνουν) προς το φως εξαιτίας της επιμήκυνσης των κυττάρων στη λιγότερο φωτιζόμενη πλευρά. Μια άλλη συνηθισμένη φωτοτροπική αντίδραση είναι ο προσανατολισμός των φύλλων. Τα φύλλα αυξάνονται και προσανατολίζονται έτσι, ώστε να εκτίθεται, όσο είναι δυνατόν, μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας τους στο φως. Πολλές φορές σε φύλλα, παρατηρούνται κινήσεις σε σχέση με το φως, που δεν έχουν σχέση με την αύξηση κάποιων κυττάρων. Σε αυτές, τα φύλλα ή τα άνθη παρακολουθούν την τροχιά του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον ηλίανθο. Οι κινήσεις αυτές δεν ανήκουν στους τροπισμούς. Το τμήμα του φυτού που «αντιλαμβάνεται» το φωτεινό ερέθισμα στον φωτοτροπισμό, είναι η κορυφή του. Το φως οδηγεί στο να μεταφερθεί η φυτορμόνη αυξίνη, από τη φωτιζόμενη προς τη μη φωτιζόμενη πλευρά. Η αυξίνη προκαλεί την αύξηση των κυττάρων στο σημείο εκείνο και τελικά την κύρτωση του βλαστού προς το φως. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που εξηγούν το φαινόμενο του φωτοτροπισμού. Δύο λόγια για τις αυξίνες Ο Κάρολος Δαρβίνος στο βιβλίο του «Η δύναμη της κίνησης στα φυτά» (1881), καταγράφει την παρατήρηση ότι το «αισθητήριο» του φυτού, το τμήμα δηλαδή του φυτού, που αντιλαμβάνεται τον μονόπλευρο φωτισμό, βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η κύρτωση του βλαστού γίνεται αρκετά χαμηλότερα. Εκτός από την επιμήκυνση του τμήματος αυτού του βλαστού, υπάρ-

263


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:23

™ÂÏ›‰·264

χουν πολλές διαδικασίες που ελέγχονται με κάποιο τρόπο από τις αυξίνες. Μερικές από αυτές είναι η προώθηση της αύξησης των καρπών, ο καθορισμός του φύλου, η ανάπτυξη των ριζών, η γήρανση κ.α. Πάντως οι δύο κύριες διαφορές των φυτορμονών από τις ζωικές ορμόνες είναι: α) ότι τα φυτά δεν έχουν ειδικά όργανα (αδένες), για να συνθέτουν τις φυτορμόνες και β) ότι οι φυτορμόνες δεν έχουν μεγάλη εξειδίκευση σε κάποιο όργανο, όπως έχουν οι ορμόνες του ζωικών οργανισμών και γι αυτό μπορεί να επιδρούν σε πολλές διαδικασίες του φυτικού οργανισμού.

7.3 Η ερεθιστικότητα στους ζωικούς οργανισμούς Λέξεις- κλειδιά: ερέθισμα, αντίδραση, νευρικό κύτταρο, νευρώνας, νεύρα, γάγγλια, κεντρικό νευρικό σύστημα, περιφερειακό νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ ➤ Οι ζωικοί οργανισμοί δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, μέσω του νευρικού τους συστήματος. ➤ Οι περισσότερες από τις κινήσεις τους είναι απαντήσεις, δηλαδή αντιδράσεις, σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Ο γλάρος για παράδειγμα ταχύτατα βουτάει στο νερό για να πιάσει ένα ψάρι, που το είδε από ψηλά. Η χελώνα αμέσως μπαίνει στο καβούκι της, όταν αισθανθεί εχθρό, το ίδιο και το σαλιγκάρι. ➤ Οι ζωικοί οργανισμοί δέχονται και αντιδρούν στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την πορεία:

264

1. εμφανίζεται το ερέθισμα 2. ανιχνεύεται από το κατάλληλο αισθητήριο όργανο π.χ. φως με την όραση, ήχος με την ακοή, αφή με τις κεραίες κ.α. 3. με μορφή μηνύματος μεταβιβάζεται σε ειδικά κέντρα του οργανισμού, π.χ. στον εγκέφαλο 4. Στα κέντρα γίνεται επεξεργασία του μηνύματος και δίνεται εντολή για κάποια αντίδραση 5. Η εντολή με τη μορφή μηνύματος μεταβιβάζεται στο κατάλληλο όργανο


259-286

17-01-04

05:23

™ÂÏ›‰·265

6. το όργανο αντιδρά, π.χ. τα βλέφαρα των ματιών κλείνουν απότομα, ή το χέρι απομακρύνεται από τη φωτιά. Αυτή η πορεία πραγματοποιείται μέσω του νευρικού συστήματος και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.

Eρεθιστικότητα

➤ Το νευρικό σύστημα έχει σαν ρόλο: α. να ελέγχει και β. να συντονίζει τις κινήσεις των ζωικών οργανισμών. ➤ Το νευρικό σύστημα αποτελείται από κύτταρα που λέγονται νευρικά κύτταρα ή νευρώνες. Τα νευρικά κύτταρα έχουν τέτοια δομή ώστε να δέχονται και να μεταβιβάζουν ερεθίσματα. ➤ Τα νευρικά κύτταρα αποτελούνται από: α. το κυτταρικό σώμα, όπου βρίσκεται ο πυρήνας και τα κυτταρικά οργανίδια β. τις αποφυάδες. Η μακρύτερη από αυτές λέγεται νευρίτης και αυτός μεταβιβάζει τα μηνύματα. ➤ Όταν αθροίζονται πολλές δεσμίδες νευριτών, τότε σχηματίζονται τα νεύρα. Τα νεύρα μεταβιβάζουν μηνύματα. ➤ Όταν αθροίζονται πολλά κυτταρικά σώματα μαζί σχηματίζεται ένα γάγγλιο. Στα γάγγλια γίνεται η επεξεργασία των μηνυμάτων. ➤ Όσο πιο εξελιγμένος είναι ένας οργανισμός τόσο πιο εξελιγμένο είναι το νευρικό του σύστημα , ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του. Τα θηλαστικά έχουν εξελιγμένο νευρικό σύστημα και εξειδικευμένα αισθητήρια όργανα για να αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Το νευρικό τους σύστημα διακρίνεται σε: α. Κεντρικό νευρικό σύστημα, που αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Έχει το ρόλο να συντονίζει τις λειτουργίες του οργανισμού. β. Περιφερειακό νευρικό σύστημα, που περιλαμβάνει τα νεύρα και τα γάγγλια. Ο ρόλος του είναι: – να μεταβιβάζει τα μηνύματα από τα αισθητήρια στο κεντρικό νευρικό σύστημα και – να μεταβιβάζει τις εντολές από το κεντρικό νευρικό σύστημα στα όργανα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ – EΤΥΜΟΛΟΓΙΑ μεταβιβάζω: από τις λέξεις μετά + το ρήμα βιβάζω = μεταφέρω από ένα μέρος σε άλλο.

265


259-286

17-01-04

05:23

™ÂÏ›‰·266

EPΩTHΣEIΣ – AΠANTHΣEIΣ

Kεφάλαιο 7ο

Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Με βάση ποια πορεία αντιδρά ένας ζωικός οργανισμός σε ένα ερέθισμα; 1. Αρχικά εμφανίζεται το ερέθισμα 2. ανιχνεύεται από το κατάλληλο αισθητήριο όργανο π.χ. φως με την όραση 3. με μορφή μηνύματος μεταβιβάζεται σε ειδικά κέντρα του οργανισμού, π.χ. στον εγκέφαλο 4. Στα κέντρα γίνεται επεξεργασία του μηνύματος και δίνεται εντολή για κάποια αντίδραση 5. Η εντολή με τη μορφή μηνύματος μεταβιβάζεται στο κατάλληλο όργανο 6. το όργανο αντιδρά, π.χ. τα βλέφαρα των ματιών κλείνουν απότομα, το χέρι απομακρύνεται από τη φωτιά. Ή σχηματικά: Έρχεται το Ερέθισμα

το μήνυμα μεταβιβάζεται

στο αισθητήριο όργανο

σε ειδικό κέντρο

επεξεργασία ερεθίσματος

(π.χ. εγκέφαλος) μεταβιβάζεται η εντολή για την αντίδραση

Αντίδραση π.χ. κλείσιμο βλεφάρων

στα όργανα

2. Ποιος είναι ο ρόλος του νευρικού συστήματος στους ζωικούς οργανισμούς; Ο ρόλος του νευρικού συστήματος είναι να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις των ζωικών οργανισμών. 3. Από ποια κύτταρα αποτελείται το νευρικό σύστημα και τι χαρακτηριστικά έχουν;

266

Το νευρικό σύστημα αποτελείται από κύτταρα που λέγονται νευρικά κύτταρα ή νευρώνες. Τα νευρικά κύτταρα έχουν τέτοια δομή ώστε να δέχονται και να μεταβιβάζουν ερεθίσματα και αποτελούνται από: α. το κυτταρικό σώμα, όπου βρίσκεται ο πυρήνας και τα κυτταρικά οργανίδια


259-286

17-01-04

05:24

™ÂÏ›‰·267

β. τις αποφυάδες. Η μακρύτερη από αυτές λέγεται νευρίτης και αυτός μεταβιβάζει τα μηνύματα.

Eρεθιστικότητα

4. Τι ονομάζουμε νεύρο και τι γάγγλιο; Όταν αθροίζονται πολλές δεσμίδες νευριτών, που είναι η μακρύτερες αποφυάδες του νευρικού κυττάρου, σχηματίζεται ένα νεύρο. Τα νεύρα μεταβιβάζουν μηνύματα. Όταν αθροίζονται πολλά κυτταρικά σώματα νευρικών κυττάρων, σχηματίζεται ένα γάγγλιο. Στα γάγγλια γίνεται η επεξεργασία των μηνυμάτων. 5. Ποια είναι τα μέρη του νευρικού συστήματος των θηλαστικών; Ποιος είναι ο ρόλος καθενός από αυτά; Το νευρικό σύστημα των θηλαστικών διακρίνεται σε: α. κεντρικό νευρικό σύστημα, που αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Έχει το ρόλο να συντονίζει τις λειτουργίες του οργανισμού. β. περιφερειακό νευρικό σύστημα, που περιλαμβάνει τα νεύρα και τα γάγγλια. Ο ρόλος του είναι: – να μεταβιβάζει τα μηνύματα από τα αισθητήρια στο κεντρικό νευρικό σύστημα και – να μεταβιβάζει τις εντολές από το κεντρικό νευρικό σύστημα στα όργανα. Τα θηλαστικά έχουν εξελιγμένο νευρικό σύστημα και εξειδικευμένα αισθητήρια όργανα για να αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–AΠANTHΣEIΣ 1. Με ποιο τρόπο επικοινωνεί με το περιβάλλον η ύδρα; Όπως μάθαμε η ύδρα τρέφεται με άλλους μικρότερους οργανισμούς, τους οποίους συλλαμβάνει με τις κεραίες της. Έτσι κάθε οργανισμός που θα έρθει σε επαφή με τις κεραίες της, αποτελεί το ερέθισμα για να εκκριθούν από τις κεραίες, ουσίες που παραλύουν τους οργανισμούς αυτούς. Έτσι είναι εύκολο να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στην πεπτική της κοιλότητα. Η έκκριση των ουσιών από τις κεραίες αποτελεί την αντίδραση της ύδρας στο ερέθισμα.

267


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:24

™ÂÏ›‰·268

2. Τι χαρακτηριστικά έχει το νευρικό σύστημα του γεωσκώληκα, σε τι διαφέρει από τα δίθυρα (μύδι); Όπως ξέρουμε, ο γεωσκώληκας και το μύδι είναι ασπόνδυλα. Το σώμα του γεωσκώληκα αποτελείται από δακτυλίους που βρίσκονται ο ένας μετά τον άλλον. Κάθε δακτύλιος φέρει ένα γάγγλιο, ενώ στο μπροστινό μέρος του σώματος του, βρίσκεται ένας υποτυπώδης εγκέφαλος. Τα γάγγλια και ο εγκέφαλος αποτελούν το νευρικό σύστημα του γεωσκώληκα. Αντίθετα το μύδι, έχει μόνο τρία γάγγλια που συνδέονται μεταξύ τους. 3. Από ποια μέρη αποτελείται το νευρικό σύστημα του σαλιγκαριού; Το σαλιγκάρι έχει νευρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τρία ζευγάρια γαγγλίων που ενώνονται μεταξύ τους. Επίσης το σαλιγκάρι φέρει αισθητήρια όργανα, που είναι δύο ζευγάρια κεραίες στο κεφάλι. Οι δύο μεγαλύτερες έχουν στην άκρη τους μάτια και οι δύο μικρότερες χρησιμεύουν ως αισθητήρια αφής. 4. Ποια είναι τα αισθητήρια όργανα της μέλισσας; Έχει εγκέφαλο; Τα αισθητήρια όργανα της μέλισσας είναι: – οι κεραίες της, που έχουν ρόλο αφής, όσφρησης και ακοής, – τα μάτια της , που είναι πέντε (!) , τρία απλά μπροστά και δύο μεγάλα σύνθετα στα πλάγια, που το καθένα αποτελείται από άλλα μικρότερα. Η μέλισσα έχει εγκέφαλο, γάγγλια και νεύρα που καταλήγουν σε διάφορα μέρη στο σώμα της. 5. Ποια είναι τα αισθητήρια όργανα των ψαριών;

268

Τα ψάρια έχουν καλή όραση και σαν όργανα αφής έχει τα χείλη και το στόμα. Η όσφρηση τους γίνεται από το οσφρητικό επιθήλιο και χρησιμεύει για την ανίχνευση τροφής και τον προσανατολισμό τους. Οι καρχαρίες (ανήκουν στους χονδριχθύες), έχουν ένα ζευγάρι από ρουθούνια που χωρίζονται στη μέση, ώστε από τον ένα αγωγό να εισέρχεται το νερό και από τον άλλον να εξέρχεται. Υπάρχουν ψάρια όπως ο σολομός (γένος:Salmon), που έχουν τόσο ανεπτυγμένη όσφρηση που μπορούν να αντιληφθούν από 1.000 χιλιόμετρα (!) ότι ένα συγκεκριμένο ποτάμι χύνεται στην θάλασσα. Τα ψάρια έχουν σύστημα για την αίσθηση της ισορροπίας του σώματος τους στην κατάλληλη θέση και αντιλαμβάνονται τις δονήσεις του νερού, μέσω της νηκτικής κύστης.


259-286

17-01-04

05:24

™ÂÏ›‰·269

Ακόμη τα ψάρια έχουν το σύστημα της πλευρικής γραμμής, που είναι μια σειρά από μικρές τρύπες στα δεξιά και αριστερά , στο σώμα τους. Με αυτό το σύστημα μπορεί το ψάρι και αντιλαμβάνεται τις δονήσεις του νερού, που προκαλούνται από άλλα σώματα ή από την ένταση των ρευμάτων, δηλαδή μεταβολές στην πίεση.

Eρεθιστικότητα

6. Ποια αισθητήρια όργανα έχει ο βάτραχος; Ο βάτραχος έχει δύο μεγάλα μάτια με βλέφαρα. Eπίσης έχει τα όργανα ακοής. Έχει δύο μικρές τρύπες επάνω από το στόμα του, που αποτελούν το αισθητήριο της όσφρησης, και το δέρμα του είναι το όργανο αφής. 7. Σε τι διαφέρει το νευρικό σύστημα των πουλιών από το νευρικό σύστημα του φιδιού; Τα φίδια έχουν πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο από τα ψάρια και τα αμφίβια. Η γλώσσα τους είναι πολύ ανεπτυγμένο όργανο αφής. Ο νωτιαίος μυελός τους είναι πολύ αναπτυγμένος, περισσότερο κι από των θηλαστικών, γι αυτό είναι τόσο ευκίνητα. Τα πτηνά έχουν ακόμη πιο ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα από τα ερπετά. Έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της ακοής, μόνο που τα αυτιά τους δεν έχουν εξωτερικό πτερύγιο. Έχουν ανεπτυγμένη όραση και μάλιστα διαθέτουν την καλύτερη όραση στο ζωικό βασίλειο! Όμως η αφή, η όσφρηση και η γεύση δεν είναι ανεπτυγμένες. 8. Ποια αισθητήρια όργανα είναι ανεπτυγμένα στη γάτα; Η γάτα έχει ανεπτυγμένη ακοή, με τα πτερύγια των αυτιών της, που είναι πολύ ευκίνητα. Έχει πολύ καλή όραση και μάλιστα μπορεί να βλέπει θαυμάσια και με ελάχιστο φως. Τα μουστάκια της χρησιμεύουν σαν όργανα αφής και έχει πολύ καλή όσφρηση γιατί η μύτη της είναι υγρή και μπορεί να οσφραίνεται σε μεγάλη απόσταση.

269


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:24

™ÂÏ›‰·270

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α . Τα ειδικά κύτταρα του νευρικού συστήματος ονομάζονται: α. δενδρίτες β. νευρώνες γ. αποφυάδες δ. γάγγλια Β. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από: α. τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό β. τα νεύρα και τα γάγγλια γ. τα αισθητήρια όργανα και τις απολήξεις δ. όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ Απάντηση: Α.β,Β.α 2. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Απάντηση: Τα ειδικά κύτταρα του νευρικού συστήματος ονομάζονται νευρώνες. Λειτουργία τους είναι να προσλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν ερεθίσματα /μηνύματα. Αποτελούνται από το κυτταρικό σώμα και τις αποφυάδες. Στο κυτταρικό σώμα βρίσκονται ο πυρήνας και τα οργανίδια του κυττάρου. Οι πιο κοντές αποφυάδες ονομάζονται δενδρίτες και η μακρύτερη νευρίτης. Αθροίσματα κυτταρικών σωμάτων σχηματίζουν τα γάγγλια.

270


259-286

17-01-04

05:25

™ÂÏ›‰·271

KPITHPIO AΞIOΛOΓHΣHΣ

Eρεθιστικότητα

Α. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 1. H κίνηση της αμοιβάδας εξαιτίας κάποιου ερεθίσματος ονομάζεται φωτοτροπισμός. 2. Η ρίζα των φυτών κατευθύνεται προς το εσωτερικό της Γης και αυτό λέγεται γεωτροπισμός. 3. Οι κινήσεις των φυτών σε ορισμένα ερεθίσματα λέγονται τακτισμοί. 4. Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος των ζωικών οργανισμών λέγονται νευρώνες. 5. Αθροίσματα κυτταρικών σωμάτων αποτελούν το γάγγλιο. Β. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή φράση: 1. Τα νευρικά κύτταρα αποτελούνται από: α. το κυτταρικό σώμα β. από τις αποφυάδες γ. από το κυτταρικό σώμα και τις αποφυάδες 2. Τα νεύρα αποτελούνται από: α. από δεσμίδες νευριτών β. από τα κυτταρικά σώματα των νευρικών κυττάρων γ. τίποτα από τα παραπάνω 3. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται: α. από τα νεύρα β. από τα γάγγλια γ. από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό 4. Το περιφερειακό νευρικό σύστημα έχει σαν ρόλο του: α. να μεταφέρει τα μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα β. να μεταφέρει τις εντολές του κεντρικού νευρικού συστήματος προς τα όργανα γ. και το α και το β.

271


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:25

™ÂÏ›‰·272

Γ. Να αντιστοιχίσεις την στήλη Ι με την στήλη ΙΙ: Ι 1. μέλισσα

ΙΙ α. κεραίες που εκκρίνουν ουσίες και παραλύουν οι οργανισμοί

2. ψάρι 3. σαλιγκάρι

β. έχει πέντε μάτια και δύο κεραίες γ. έχει την πλευρική γραμμή

4. ύδρα

δ. έχει ένα ζευγάρι κεραίες με μάτια και ένα ζευγάρι κεραίες ως όργανα αφής

5. μύδι

AΠANTHΣEIΣ T OY KPITHPIOY ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. 1. Λ, 2.Σ, 3.Λ, 4.Σ, 5. Σ Β. 1. γ, 2. α, 3.γ, 4.γ Γ. 1. β, 2. γ, 3. δ, 4. α,

272


259-286

17-01-04

05:25

™ÂÏ›‰·273

7.4 Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου

Eρεθιστικότητα

Λέξεις- κλειδιά: αισθητικά νεύρα, κινητικά νεύρα, αντανακλαστικό, εγκεφαλικά ημισφαίρια, στέλεχος, παρεγκεφαλίδα, κέντρα του εγκεφάλου

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ ➤ Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερειακό νευρικό σύστημα. ➤ Τα νεύρα που μεταβιβάζουν τα μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα λέγονται αισθητικά νεύρα. ➤ Τα νεύρα που μεταβιβάζουν τις εντολές από τον κεντρικό νευρικό σύστημα στα όργανα που τις εκτελούν, λέγονται κινητικά νεύρα. ➤ Η αυτόματη αντίδραση του νευρικού μας συστήματος που γίνεται χωρίς σκέψη, λέγεται αντανακλαστικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντανακλαστικού είναι το κλείσιμο των βλεφάρων μας, όταν κάποιος μας πιτσιλίσει απότομα με κάποιο υγρό. Η κίνηση αυτή των βλεφάρων είναι μία αντανακλαστική αντίδραση που έχει σκοπό να προστατεύσει τα μάτια μας. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι ότι τραβάμε απότομα το χέρι μας, αν κατά τύχει ακουμπήσουμε μία καυτή εστία κουζίνας. ➤ Ο εγκέφαλος αποτελείται από πολλά νευρικά κύτταρα που δέχονται, επεξεργάζονται, και μεταβιβάζουν μηνύματα. Τα μέρη του εγκεφάλου είναι: – Tα εγκεφαλικά ημισφαίρια, όπου γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών που φθάνουν εκεί με τα αισθητικά νεύρα. Στα ημισφαίρια βρίσκονται το κέντρο της όρασης, της ακοής της σκέψης, κ.α. – το εγκεφαλικό στέλεχος, που ελέγχει τις λειτουργίες που γίνονται ανεξάρτητα από τη θέληση μας, π.χ. έλεγχος αναπνοής. – η παρεγκεφαλίδα, που ελέγχει και συντονίζει την ισορροπία και των συντονισμό των κινήσεων. ➤ Στον εγκέφαλο διακρίνουμε εξειδικευμένες περιοχές υπεύθυνες για συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτές τις περιοχές της λέμε κέντρα του εγκεφάλου. Έτσι υπάρχει το κινητικό κέντρο, το αναπνευστικό κέντρο, το κέντρο της όρασης, της ακοής κ.ά.

273


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:26

™ÂÏ›‰·274

EPΩTHΣEIΣ – AΠANTHΣEIΣ Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Σε ποια μέρη διακρίνεται το νευρικό σύστημα του ανθρώπου; Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερειακό νευρικό σύστημα. 2. Ποια νεύρα ονομάζουμε κινητικά και ποια αισθητικά; Τα νεύρα που μεταβιβάζουν τις εντολές από το κεντρικό νευρικό σύστημα στα όργανα που τις εκτελούν, λέγονται κινητικά νεύρα. Τα νεύρα που μεταβιβάζουν τα μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα λέγονται αισθητικά νεύρα. 3. Τι ονομάζουμε αντανακλαστικό; Η αυτόματη αντίδραση του νευρικού μας συστήματος που γίνεται χωρίς σκέψη, λέγεται αντανακλαστικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντανακλαστικού είναι το κλείσιμο των βλεφάρων μας όταν κάποιος μας πιτσιλίσει απότομα με κάποιο υγρό. Η κίνηση αυτή των βλεφάρων είναι μία αντανακλαστική αντίδραση που έχει σκοπό να προστατεύσει τα μάτια μας. 4. Από ποια μέρη αποτελείται ο εγκέφαλος; Τα μέρη του εγκεφάλου είναι: α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, όπου γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών που φθάνουν εκεί με τα αισθητικά νεύρα. Στα ημισφαίρια βρίσκονται το κέντρο της όρασης, της ακοής της σκέψης, κ.α. β) το εγκεφαλικό στέλεχος, που ελέγχει τις λειτουργίες που γίνονται ανεξάρτητα από τη θέληση μας, π.χ. έλεγχος αναπνοής. γ) η παρεγκεφαλίδα, που ελέγχει και συντονίζει την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με το γράμμα (Λ) αν είναι λανθασμένες:

274

α. Αντανακλαστικά είναι οι κινήσεις που κάνουμε μετά από πολλή σκέψη.


259-286

17-01-04

05:26

™ÂÏ›‰·275

β. Τα μέρη του εγκεφάλου είναι:τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, το στέλεχος και η παρεγκεφαλίδα. γ. Η παρεγκεφαλίδα ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των μυών. δ. Τα νεύρα ανήκουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Eρεθιστικότητα

Απάντηση: α. Λ ,β. Σ ,γ. Σ ,δ. Λ . 3. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α. Ποιες λειτουργίες ελέγχονται με τα αντανακλαστικά; β. Για τι είναι υπεύθυνα τα κέντρα του εγκεφάλου; γ. Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνη η παρεγκεφαλίδα; δ. Από ποια μέρη αποτελείται ο εγκέφαλος; ε. Ποια είναι η λειτουργία των κινητικών νεύρων και ποια των αισθητικών; Απάντηση: α. Με τα αντανακλαστικά ελέγχονται οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. β .Τα κέντρα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για τις αισθήσεις, τον έλεγχο και τον συντονισμό των κινήσεων και τις πνευματικές λειτουργίες. γ .Η παρεγκεφαλίδα ελέγχει και συντονίζει τους μύες και την ισορροπία. δ. Ο εγκέφαλος αποτελείται από τα ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. ε. Τα αισθητικά νεύρα μεταβιβάζουν νευρικά μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα .Τα κινητικά νεύρα μεταβιβάζουν τις εντολές του κεντρικού νευρικού συστήματος προς τα όργανα.

7.4 Τα αισθητήρια όργανα Λέξεις – κλειδιά: αισθήσεις, αισθητήρια όργανα, όραση γεύση, ακοή, όσφρηση, αφή.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ Οι πέντε αισθήσεις είναι : η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή. Ο άνθρωπος μπορεί και λαμβάνει τέτοια ερεθίσματα, χάρη στα εξειδικευμένα όργανα που έχει για κάθε μία από τις αισθήσεις αυτές.

275


259-286

17-01-04

05:26

Kεφάλαιο 7ο

276

™ÂÏ›‰·276

Αναλυτικά: Το αισθητήριο όργανο της όρασης είναι ο οφθαλμός (μάτι). Όταν υπάρχει φως, αυτό ανακλάται στα αντικείμενα περνά, από την κόρη του ματιού μας και με την βοήθεια του κρυσταλλοειδούς φακού, σχηματίζονται ανεστραμμένα τα είδωλα των αντικειμένων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Εκεί υπάρχουν ειδικά νευρικά κύτταρα που μετατρέπουν το φωτεινό ερέθισμα σε νευρικό μήνυμα και με το οπτικό νεύρο μεταβιβάζονται στο κέντρο όρασης του εγκεφάλου. Το αισθητήριο όργανο της ακοής και της ισορροπίας είναι το αυτί. Το πτερύγιο που βρίσκεται εξωτερικά συλλέγει τους ήχους, που περνούν μέσα από τον ακουστικό πόρο και καταλήγουν σε μία μεμβράνη, το τύμπανο. Το τύμπανο πάλλεται από τα ηχητικά κύματα, ο παλμός μεταδίδεται σε όλο το σύστημα του μέσου και εσωτερικού αυτιού, μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα και έτσι με το ακουστικό νεύρο, μεταβιβάζεται στο κέντρο της ακοής του εγκεφάλου. Στο εσωτερικό του αυτιού υπάρχουν ειδικά κύτταρα, που μαζί με την παρεγκεφαλίδα, είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της ισορροπίας. Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης είναι η ρινική κοιλότητα. Στο εσωτερικό της μύτης βρίσκεται το οσφρητικό επιθήλιο. Οι ουσίες που βρίσκονται στον εισπνεόμενο αέρα, ερεθίζουν τα κύτταρα του οσφρητικού επιθηλίου και έτσι από εκεί, ξεκινούν νευρικά μηνύματα που καταλήγουν στο κέντρο της όσφρησης του εγκεφάλου. Το αισθητήριο όργανο της γεύσης είναι η γλώσσα. Οι ουσίες της τροφής μας αποτελούν το ερέθισμα για τα εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα της γλώσσας. Έτσι το ερέθισμα της γεύσης μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα το οποίο φθάνει στο κέντρο της γεύσης του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος έχει τέσσερις γεύσεις: το ξινό, το αλμυρό, το γλυκό και το πικρό. H ποικιλία των γεύσεων που αισθανόμαστε, οφείλεται στο συνδυασμό των γευστικών ερεθισμάτων. Το αισθητήριο της αφής είναι το δέρμα. Τα ειδικά νεύρα που υπάρχουν στο δέρμα μας δέχονται τα ερεθίσματα της πίεσης, αφής, πόνου, αίσθησης της θερμοκρασίας και τα μετατρέπουν σε νευρικά μηνύματα, τα οποία με τα αισθητικά νεύρα μεταβιβάζονται στα αντίστοιχα κέντρα του εγκεφάλου.


259-286

17-01-04

05:27

™ÂÏ›‰·277

EPΩTHΣEIΣ – AΠANTHΣEIΣ

Eρεθιστικότητα

Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποιες είναι οι πέντε αισθήσεις; Οι πέντε αισθήσεις είναι : η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή 2. Ποιο είναι ο αισθητήριο της όρασης; Με ποιον τρόπο λειτουργεί; Το αισθητήριο όργανο της όρασης είναι ο οφθαλμός (μάτι). Όταν υπάρχει φως, αυτό ανακλάται στα αντικείμενα περνά, από την κόρη του ματιού μας και με την βοήθεια του κρυσταλλοειδούς φακού, σχηματίζονται ανεστραμμένα τα είδωλα των αντικειμένων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Εκεί υπάρχουν ειδικά νευρικά κύτταρα που μετατρέπουν το φωτεινό ερέθισμα σε νευρικό μήνυμα και με το οπτικό νεύρο μεταβιβάζονται στο κέντρο όρασης του εγκεφάλου. 3. Ποιο είναι το αισθητήριο της ακοής; Με ποιο τρόπο λειτουργεί; Το αισθητήριο όργανο της ακοής είναι το αυτί. Το πτερύγιο που βρίσκεται εξωτερικά, συλλέγει τους ήχους, που περνούν μέσα από τον ακουστικό πόρο και καταλήγουν σε μία μεμβράνη, το τύμπανο. Το τύμπανο πάλλεται από τα ηχητικά κύματα, ο παλμός μεταδίδεται σε όλο το σύστημα του μέσου και εσωτερικού αυτιού, μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα και έτσι με το ακουστικό νεύρο, μεταβιβάζεται στο κέντρο της ακοής του εγκεφάλου. 4. Ποιο είναι το αισθητήριο της ισορροπίας; Που βρίσκεται; Στο εσωτερικό του αυτιού υπάρχουν ειδικά κύτταρα, που μαζί με την παρεγκεφαλίδα, είναι υπεύθυνα για την αίσθηση της ισορροπίας. 5. Ποιο είναι το αισθητήριο της όσφρησης; Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης είναι η ρινική κοιλότητα. Στο εσωτερικό της μύτης βρίσκεται το οσφρητικό επιθήλιο. Οι ουσίες που βρίσκονται στον εισπνεόμενο αέρα, ερεθίζουν τα κύτταρα του οσφρητικού επιθηλίου και έτσι από εκεί ξεκινούν νευρικά μηνύματα, που καταλήγουν στο κέντρο της όσφρησης του εγκεφάλου.

277


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:27

™ÂÏ›‰·278

6. Ποιο είναι το αισθητήριο της γεύσης; Το αισθητήριο της γεύσης είναι η γλώσσα. Οι ουσίες της τροφής μας αποτελούν το ερέθισμα για τα εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα της γλώσσας. Έτσι το ερέθισμα της γεύσης μετατρέπεται σε νευρικό μήνυμα, το οποίο φθάνει στο κέντρο της γεύσης του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος έχει τέσσερις γεύσεις: το ξινό, το αλμυρό, το γλυκό και το πικρό. 7 .Ποιο είναι το αισθητήριο της αφής; Το αισθητήριο της αφής είναι το δέρμα. Τα ειδικά νεύρα που υπάρχουν στο δέρμα μας δέχονται τα ερεθίσματα της πίεσης, αφής, πόνου, αίσθησης της θερμοκρασίας και τα μετατρέπουν σε νευρικά μηνύματα, που με τα αισθητικά νεύρα μεταβιβάζονται στα αντίστοιχα κέντρα του εγκεφάλου.

7.4 Το ενδοκρινικό σύστημα – Οι ορμόνες Λέξεις – κλειδιά: ορμόνες, ενδοκρινείς αδένες, επινεφρίδια, αδρεναλίνη, καρδιακοί παλμοί

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤ ΟΣ ➤ Οι ορμόνες είναι ουσίες που εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού μας. Eκκρίνονται σε πολύ μικρές ποσότητες και ελέγχουν βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως είναι ο μεταβολισμός, η ανάπτυξη του οργανισμού, η εμφάνιση των χαρακτηριστικών του φύλου κ.α. ➤ Οι αδένες είναι ομάδες εξειδικευμένων κυττάρων που εκκρίνουν μια συγκεκριμένη ουσία. Οι ενδοκρινείς αδένες απελευθερώνουν τις ουσίες που συνθέτουν στα αιμοφόρα αγγεία και έτσι με την κυκλοφορία του αίματος, φτάνουν στα διάφορα όργανα. ➤ Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκκριση της αδρεναλίνης από τα επινεφρίδια. Όταν ξαφνικά τρομάξουμε με κάτι, το ερέθισμα μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο μας και τότε αυτός δίνει εντολή μέσω των νεύρων στα επινεφρίδια να εκκρίνουν την αδρεναλίνη. H αδρεναλίνη προκαλεί την αύξηση των καρδιακών παλμών. Γι΄ αυτό, όταν τρομάζουμε, χτυπάει γρήγορα η καρδιά μας.

278


259-286

17-01-04

05:27

™ÂÏ›‰·279

EPΩTHΣEIΣ – AΠANTHΣEIΣ

Eρεθιστικότητα

Μετά τη μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να μπορείς να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι είναι οι ορμόνες; Οι ορμόνες είναι ουσίες που εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού μας. 2. Τι είναι οι ενδοκρινείς αδένες; Οι αδένες είναι ομάδες εξειδικευμένων κυττάρων, που εκκρίνουν μια συγκεκριμένη ουσία. Οι ενδοκρινείς αδένες απελευθερώνουν τις ουσίες που συνθέτουν, στα αιμοφόρα αγγεία και έτσι με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν στα διάφορα όργανα. 3. Γιατί, όταν τρομάξουμε, χτυπάει γρήγορα η καρδιά μας; Όταν ξαφνικά τρομάξουμε με κάτι, το ερέθισμα μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο μας και τότε αυτός δίνει εντολή, μέσω των νεύρων, στα επινεφρίδια να εκκρίνουν την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη προκαλεί την αύξηση των καρδιακών παλμών. Γι΄ αυτό, όταν τρομάζουμε, χτυπάει γρήγορα η καρδιά μας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–AΠANTHΣEIΣ 1. Τι είναι οι ενδοκρινείς και οι εξωκρινείς αδένες; Στους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο υπάρχουν δύο ειδών αδένες: οι ενδοκρινείς και οι εξωκρινείς. Οι ενδοκρινείς απελευθερώνουν τις ουσίες που συνθέτουν στα αιμοφόρα αγγεία. Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν τις ουσίες που συνθέτουν, μέσω ενός πόρου, σε μία εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια του σώματος. 2. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ενδοκρινείς αδένες; Ποιες ορμόνες εκκρίνουν; Ποια είναι η δράση τους στον οργανισμό; Οι σημαντικότεροι ενδοκρινείς αδένες είναι: – τα επινεφρίδια, που παράγουν την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη αυξάνει την καρδιακή λειτουργία. – το πάγκρεας που εκκρίνει την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη ρυθμίζει την συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα.

279


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

05:27

™ÂÏ›‰·280

– ο θυρεοειδής αδένας, εκκρίνει την θυροξίνη που ρυθμίζει τον μεταβολισμό. – η υπόφυση, που εκκρίνει την αυξητική ορμόνη, η οποία ελέγχει την ανάπτυξη. – οι όρχεις, που παράγουν την τεστοστερόνη, η οποία ελέγχει την ανάπτυξη ορισμένων ανδρικών χαρακτηριστικών – οι ωοθήκες, οι οποίες εκκρίνουν τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη, που ελέγχουν την ανάπτυξη ορισμένων γυναικείων χαρακτηριστικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟY 1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με αυτούς της στήλης ΙΙ: Απάντηση: Ι

ΙΙ

Όραση Ακοή Αφή Γεύση

Οφθαλμός Αυτί Δέρμα Γλώσσα

2. Να συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Απάντηση: α. Οι ορμόνες είναι ουσίες που εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού μας. β. Οι βασικές γεύσεις είναι τέσσερις: πικρό, γλυκό, αλμυρό, ξινό. γ. Στο δέρμα μας βρίσκονται οι υποδοχείς της αφής, της πίεσης του πόνου και της θερμοκρασίας. δ. Στο εσωτερικό αυτί ειδικά κύτταρα μεταβιβάζουν μηνύματα στην παρεγκεφαλίδα για την ισορροπία. 3. Να βάλετε τους παρακάτω όρους στη σωστή σειρά, ώστε να φτάσει το ερέθισμα στο κέντρο όρασης του εγκεφάλου: α. οπτικό νεύρο, β. κόρη, γ. κρυσταλλοειδής φακός, δ. αμφιβληστροειδής χιτώνας.

280

Απάντηση: β, γ, δ, α .


259-286

17-01-04

05:28

™ÂÏ›‰·281

Μικρές έρευνες και εργασίες*

Eρεθιστικότητα

1. Στα κέντρα διασκέδασης η μουσική ακούγεται πολύ δυνατά. Αυτή η υπερβολική ένταση του ήχου έχει επιπτώσεις στην ακοή μας; Να κάνετε μία μικρή έρευνα και να συλλέξετε στοιχεία για τη σχέση της έντασης του ήχου με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας. Να διαβάσετε την εργασία σας και στους συμμαθητές σας. Πολύς λόγος γίνεται για τον θόρυβο και την ηχορρύπανση που έχει αυξηθεί υπερβολικά στις μεγάλες, σύγχρονες πόλεις. Γενικά, ως θόρυβος χαρακτηρίζεται κάθε μορφή ηχητικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την ένταση της, που είναι ενοχλητική και δυσάρεστη για τον άνθρωπο. Ακόμη, η βλαπτική επίδραση του θορύβου στην ακοή διακρίνεται, στο ακουστικό τραύμα και στην βαρηκοϊα, η οποία προκαλείται από την συνεχή έκθεση στον θόρυβο. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ο νέος άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στον υπερβολικό θόρυβο, είτε αυτός είναι στον χώρο εργασίας του, είτε κατά την διάρκεια της διασκέδασής του. Ο σύγχρονος τρόπος διασκέδασης, σε χώρους με πολύ υψηλές εντάσεις ήχου, είναι πλέον κάτι συνηθισμένο, και θεωρείται πολύ φυσικό από όσους συχνάζουν εκεί. Έτσι αυτός ο τρόπος ζωής και διασκέδασης έχει πλέον επικρατήσει και πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος να διασκεδάσει κανείς. Σύμφωνα με τις στατιστικές, περισσότεροι από 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, ζουν και εργάζονται σε χώρους, όπου η ένταση του ήχου που επικρατεί, μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνη. Ήδη, εδώ και πολύ καιρό οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν, ότι η απώλεια της ακοής εξαιτίας του θορύβου, σε άτομα μέσης ηλικίας (γύρω στα πενήντα), παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Το φαινόμενο της μείωσης της ακοής στους σημερινούς μεσήλικες, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια φυσιολογική συνέπεια της μακροχρόνιας έκθεσής τους σε συναυλίες, στις ντίσκο, στα μπαρ, στη χρήση ακουστικών με έντονη μουσική κτλ. Σε κλειστούς χώρους, όπου αναπόφευκτα η ένταση του θορύβου φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα ευαίσθητα μέρη του εσωτερικού αυτιού στον κοχλία, παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες αρχικά είναι πα* Σε αυτές τις εργασίες δίνονται τα βασικά στοιχεία που θα τα χρησιμοποιήσεις μαζί με άλλες πληροφορίες που θα ψάξεις για να διατυπώσεις πιο εύκολα τη γνώμη σου.

281


259-286

17-01-04

Kεφάλαιο 7ο

282

05:28

™ÂÏ›‰·282

ροδικές και αντιστρέψιμες, (δηλαδή θεραπεύονται), αλλά αν συνεχιστεί η έκθεση στις υψηλές εντάσεις, γίνονται μόνιμες. Αυτό συμβαίνει επειδή τα τριχωτά κύτταρα, τα οποία βρίσκονται στον κοχλία, είναι αυτά που καταστρέφονται, αρχικά σε μικρό βαθμό και με την πάροδο του χρόνου, σε μεγαλύτερο. Αν ένα άτομο παραμείνει για πολλές ώρες σε έναν χώρο με υπερβολικό θόρυβο, που η ένταση φθάνει ή υπερβαίνει τα 90-120 ντεσιμπέλ (dB, μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου), τότε το άτομο εμφανίζει προσωρινά μία ελάττωση της ακοής, η οποία όμως εξαφανίζεται μετά την πάροδο λεπτών ή μερικών ωρών ηρεμίας. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται αίσθημα πληρότητας (βούλωμα) και εμβοές (βούισμα) στο αυτί. Είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε, ότι όταν η έκθεση στον υπερβολικό θόρυβο είναι μακροχρόνια και συνεχής, δηλαδή διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια, τότε η ακοή δεν επανέρχεται στα αρχικά της επίπεδα και η βαρηκοϊα παραμένει. Μετά από μακροχρόνια έκθεση στον ήχο, βλάπτονται αρχικά οι υψηλές συχνότητες, δηλαδή το άτομο δεν ακούει καλά τις συχνότητες γύρω στα 4000 Ηz. Όμως η πρώιμη αυτή βλάβη, δεν γίνεται αντιληπτή από το άτομο. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν έχουν υποστεί βλάβη οι συχνότητες ομιλίας, οι οποίες κυμαίνονται από 500 Ηz έως 2000 Ηz. Εάν η έκθεση στον θόρυβο ή τον πολύ υψηλής εντάσεως ήχο συνεχισθεί, η βλάβη επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του κοχλία, έτσι ώστε τελικά προσβάλλονται και οι συχνότητες ομιλίας, οπότε η απώλεια της ακοής δεν παραμένει απαρατήρητη. Για τον λόγο αυτόν η έκθεση στον ήχο για πολλές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται, κυρίως, εάν κανείς είχε ήδη προσωρινή απώλεια ακοής ή και κάποια ενοχλήματα στα αυτιά, μετά την πολύωρη παραμονή του σε θορυβώδες περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος να ανιχνεύσουμε νωρίς μια πιθανή βλάβη της ακοής στις περιπτώσεις αυτές, είναι η μέτρηση της ακοής σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μόνο έτσι είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση της βλαπτικής επίδρασης του ήχου στα λεπτεπίλεπτα κυτταρικά στοιχεία του κοχλία, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η αρχικά επερχόμενη βλάβη, δεν αφορά στις συχνότητες ομιλίας, αλλά μόνο στις υψηλές συχνότητες. Η ειδική εξέταση που ονομάζεται «ακοογράφημα», δείχνει εάν υπάρχει αρχική βλάβη και αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης, ώστε να σταματήσει η βλαπτική επίδραση του ήχου. Ουσιαστικά η πρόληψη πρέπει να γίνεται με την αποφυγή της έκθεσης στον ήχο για


259-286

17-01-04

05:28

™ÂÏ›‰·283

πολλές ώρες, δηλαδή να μην παραμένουμε στον χώρο πολλές ώρες, κυρίως όταν αντιληφθούμε ότι τα αυτιά μας βουίζουν και τα νοιώθουμε βουλωμένα. Εάν η παραμονή πρέπει να παραταθεί για λόγους επαγγελματικούς, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ωτασπίδες και ακόμη να ελέγχουμε την ακοή μας σε τακτά χρονικά διαστήματα μηνών, ανάλογα με την διάρκεια παραμονής μας στον χώρο με την υψηλή ηχορρύπανση.

Eρεθιστικότητα

KPITHPIO AΞIOΛOΓHΣHΣ Α. Να συμπληρώσεις ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: α. Αντανακλαστικά λέγονται οι κινήσεις που γίνονται ταχύτατα και χωρίς σκέψη. β. Τα νεύρα που μεταβιβάζουν μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστημα λέγονται κινητικά. γ. Το στέλεχος ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των μυών και την ισορροπία. δ. Στα ημισφαίρια βρίσκονται τα κέντρα της όρασης και της ακοής, σκέψης. ε. Το αισθητήριο της ισορροπίας είναι η ρινική κοιλότητα. Β. Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις: Το αισθητήριο της όρασης είναι ο …………… (1), και το αυτί είναι το αισθητήριο της ………(2) και της ………………(3). Η ρινική κοιλότητα είναι το αισθητήριο της ……………(4). Το δέρμα είναι το αισθητήριο της ……………(5). Γ. Τι είναι οι ορμόνες; Ποιος είναι ο ρόλος τους στο ανθρώπινο σώμα; Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα;

283


259-286

17-01-04

05:29

Kεφάλαιο 7ο

™ÂÏ›‰·284

AΠANTHΣEIΣ T OY KPITHPIOY ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς Α. α. Σ, β . Λ, γ. Λ, δ. Σ, ε. Λ Β. 1. οφθαλμός, 2. ακοής, 3. ισορροπίας, 4. όσφρησης, 5. αφής. Γ. Οι ορμόνες είναι ουσίες που εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες του οργανισμού μας σε πολύ μικρές ποσότητες. Ελέγχουν πολύ βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, όπως για παράδειγμα τον μεταβολισμό, την εμφάνιση των χαρακτηριστικών του φύλου και την ανάπτυξη του σώματος. Ένα παράδειγμα είναι η ινσουλίνη που παράγεται από το πάγκρεας και ρυθμίζει την συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙς EΠANAΛHΠTIKEΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙς Τ ΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΒΙΒΛΊΟΥ 3. Αν συμπληρώσετε σωστά την παρακάτω ακροστιχίδα , στη χρωματιστή στήλη θα σχηματιστεί το όνομα των ουσιών που εκκρίνουν οι ενδοκρινείς αδένες. Απάντηση:

284

1

Ο

Π

Τ

Ι

Κ

Ο

2

Ρ

Ι

Ν

Ι

Κ

Η

3

Μ

Υ

Ε

Λ

Ο

Σ

4

Ο

Φ

Θ

Α

Λ

Μ

Ο

Σ

5

Ν

Ε

Υ

Ρ

Ω

Ν

Α

Σ

6

Ε

Ρ

Ε

Θ

Ι

Σ

Μ

Α

7

Σ

Τ

Ε

Λ

Ε

Χ

Ο

Σ


259-286

17-01-04

05:29

™ÂÏ›‰·285

Επομένως στο κεφάλαιο 7ο μάθαμε:

Eρεθιστικότητα

❑ Ερέθισμα ονομάζουμε το αποτέλεσμα μίας αλλαγής που συμβαίνει στο εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού μας και ερεθιστικότητα είναι η ικανότητα των οργανισμών να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές αυτές και να αντιδρούν. ❑ Οι κινήσεις που κάνουν οι μικροοργανισμοί εξαιτίας κάποιου ερεθίσματος ονομάζονται τακτισμοί. ❑ Φωτοτροπισμός είναι η κίνηση του βλαστού ενός φυτού προς το φως και γεωτροπισμός η κίνηση της ρίζας προς τη γη. ❑ Ο ρόλος του νευρικού συστήματος είναι να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις των ζωικών οργανισμών. ❑ Το νευρικό σύστημα αποτελείται από νευρικά κύτταρα ή νευρώνες οι οποίοι αποτελούνται από τις αποφυάδες και το κυτταρικό σώμα. ❑ Το νευρικό σύστημα των θηλαστικών διακρίνεται: ❑ α) σε κεντρικό νευρικό σύστημα, που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και β) σε περιφερειακό νευρικό σύστημα, που περιλαμβάνει τα νεύρα και τα γάγγλια. Υπάρχουν αισθητικά νεύρα που μεταβιβάζουν τα μηνύματα από τα αισθητήρια όργανα στον εγκέφαλο και τα κινητικά νεύρα που μεταφέρουν τις εντολές του κεντρικού νευρικού συστήματος στα εκτελεστικά όργανα. ❑ Η αυτόματη και χωρίς σκέψη, αντίδραση του νευρικού μας συστήματος σε ένα ερέθισμα, λέγεται αντανακλαστικό. ❑ Ο εγκέφαλος του ανθρώπου αποτελείται από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα. ❑ Τα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου είναι ο οφθαλμός, η ρινική κοιλότητα, το αυτί, το δέρμα και η γλώσσα. ❑ Οι ενδοκρινείς αδένες απελευθερώνουν τις ορμόνες στα αιμοφόρα αγγεία και έτσι με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν στα διάφορα όργανα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η έκκριση της αδρεναλίνης από τα επινεφρίδια, που αυξάνει την καρδιακή λειτουργία.

285


259-286

17-01-04

05:29

™ÂÏ›‰·286


287-288

17-01-04

05:31

™ÂÏ›‰·287

AΠANTHΣEIΣ ✔ στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών ✔ των φύλλων εργασίας του εργαστηριακού οδηγού ✔ των φύλλων εργασίας του βιβλίου του εκπαιδευτικού


287-288

17-01-04

05:31

™ÂÏ›‰·288


289-348

17-01-04

05:38

™ÂÏ›‰·289

TÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ

1. H OPΓANΩΣH THΣ ZΩHΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

στις Δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 1: Διάκριση

άβιων αντικειμένων, νεκρών και ζωντανών οργανισμών

Στις εικόνες του τετραδίου εργασιών (σελ.7) παρουσιάζονται κάποια άβια αντικείμενα, κάποιοι νεκροί και ζωντανοί οργανισμοί. 1. Να κόψετε τις εικόνες και να τις κολλήσετε στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα που ακολουθεί. Άβιο αντικείμενο

Νεκρός οργανισμός

Ζωντανός οργανισμός

α

β

γ

στ

δ

ε

2. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Το αυτοκίνητο και η κούκλα δεν εμφανίζουν, ούτε εμφάνισαν ποτέ κάποιο από τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών, γι’ αυτό τα κατατάσσουμε στα άβια αντικείμενα. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο από χαρτί, άρα προέρχεται από νεκρά τμήματα φυτών, γι’ αυτό το κατατάσσουμε νεκρούς οργανισμούς. Το ψάρι, εμφάνιζε κάποτε όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής, αφού ήταν ζωντανός οργανισμός, όμως έξω από το νερό δεν μπορεί να ζήσει και άρα είναι ένας νεκρός οργανισμός. Το μωρό και η γάτα εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής και έτσι κατατάσσονται στους ζωντανούς οργανισμούς. 3. Να καταγράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του α και του δ, καθώς και μεταξύ του γ και του στ σε ό,τι αφορά τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ζωής.

289


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:38

™ÂÏ›‰·290

α (αυτοκίνητο) – δ (ψάρι) ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: Όταν το ψάρι ήταν ζωντανό και τα δύο μπορούσαν να κινηθούν, να κάνουν καύσεις χρησιμοποιώντας οξυγόνο και να απελευθερώσουν ενέργεια να αποβάλλουν άχρηστες ουσίες (το ψάρι με την απέκκριση, το αυτοκίνητο καυσαέρια). ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Όταν το ψάρι ήταν ζωντανό μπορούσε: να αναπτυχθεί, να αναπαραχθεί, να αντιδρά σε ερεθίσματα (ερεθιστικότητα). Το αυτοκίνητο δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτελέσει τις λειτουργίες αυτές. γ (μωρό) – στ (κούκλα) ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: Δεν έχουν καμία ομοιότητα σε σχέση με τις χαρακτηριστικές λειτουργίες της ζωής. Μόνο στο μέγεθος ή στην εξωτερική εμφάνιση μπορούμε να πούμε ότι μοιάζουν. ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Το μωρό μπορεί να αναπνέει, να τρέφεται, να αναπτύσσεται, να απεκκρίνει, να αντιδρά σε ερεθίσματα και αργότερα μεγαλώνοντας να δώσει απογόνους. Η κούκλα όχι.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 2: Συσχέτιση δομής και λειτουργίας κυττάρων. Μεταφέρει οξυγόνου στους ιστούς και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα

Είναι το γεννητικό κύτταρο του αρσενικού φύλου στον άνθρωπο και έχει την ικανότητα της κίνησης, ώστε να μπορεί να φτάνει στον θηλυκό γεννητικό κύτταρο και να γίνεται η γονιμοποίηση.

Καλύπτει μεγάλες επιφάνειες του σώματος

290

Μεταφέρει μηνύματα από και προς διάφορα μέρη του σώματος.


289-348

17-01-04

05:39

™ÂÏ›‰·291

1. Να παρατηρήσετε τα παραπάνω ανθρώπινα κύτταρα και να αντιστοιχίσετε τη μορφή τους με τη λειτουργία τους, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που δίνονται για κάθε είδος κυττάρου στη διπλανή στήλη. Για τον σκοπό αυτόν να ενώσετε με μία γραμμή την κάθε εικόνα με την κατάλληλη φράση.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Να προσδιορίσετε για καθένα κύτταρο ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα συσχετίζει τη μορφολογία του με τη λειτουργία του και να αιτιολογήσετε πώς επιτυγχάνεται αυτός ο συσχετισμός. 1. Τα νευρικά κύτταρα έχουν το χαρακτηριστικό να φέρουν πολλές και μακριές αποφυάδες, που μοιάζουν με καλώδια τηλεφώνου και έτσι μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα από και προς διάφορα μέρη του σώματος. 2. Ορισμένα κύτταρα που ονομάζονται επιθηλιακά έχουν τέτοιο σχήμα που τους επιτρέπει να τοποθετούνται στενά το ένα δίπλα στο άλλο (φαντασθείτε τα πλακάκια στο δάπεδο του σπιτιού σας) και έτσι μπορούν να καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες του σώματος, χωρίς να αφήνουν κενά. Αυτό συμβαίνει με τα επιθηλιακά κύτταρα που αποτελούν το δέρμα μας. 3. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι κύτταρα του αίματος που έχουν σχήμα αμφίκοιλου δίσκου, και μικρό μέγεθος, προκειμένου να κινούνται εύκολα μέσα στα αγγεία και κυρίως στα τριχοειδή (που είναι τα λεπτότερα) και έτσι μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα του σώματος και να απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Περιέχουν την πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη στην οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα τους. 4. Τα σπερματοζωάρια είναι κύτταρα που φέρουν μαστίγιο, το οποίο τα βοηθά να κινηθούν στο θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα και να φθάσουν στο ωάριο, για να το γονιμοποιήσουν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: Ο θαυμαστός μικρός κόσμος των κυττάρων 1. Πόσο μικρό μπορεί να είναι ένα κύτταρο; Οι επιστήμονες απαντούν ότι το μέγεθος ενός κυττάρου μπορεί να είναι από 0,5 μέχρι 100 εκατομμυριοστά του μέτρου. Αν μπορούσατε να βάλετε πολλά κύτταρα σε μία σειρά, πόσα πιστεύετε ότι θα χωρούσαν σε μία γραμμή μήκους 1 χιλιοστού;

291


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:39

™ÂÏ›‰·292

Το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου είναι το 1μm. To 1 μέτρο έχει 1.000.000 μm. Επίσης το ένα χιλιοστό του μέτρου έχει 1000 μm, δηλαδή 1 mm = 1000 μm. Τα 0.5 μm Τα 1000 μm

καταλαμβάνονται »

από 1 κύτταρο από πόσα;

Χ= 1X1000/ 0.5 = 2000 κύτταρα Ανάλογα μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα κύτταρα θα χωρούσαν σε 1 mm, αν το μέγεθος τους ήταν μεγαλύτερο, π.χ. 100μm. 100 μm 1000 μm

1κύτταρο πόσα;

ψ = 1X1000/100= 10 κύτταρα. 2. Το αίμα, η καρδιά, ο εγκέφαλος, ακόμη και τα οστά μας αποτελούνται από διάφορους τύπους κυττάρων. Από πόσα κύτταρα όμως αποτελείται ένας ολόκληρος οργανισμός, για παράδειγμα μια αμοιβάδα, μια μύγα, ένα ποντίκι, ένας άνθρωπος; Να συγκεντρώσετε στοιχεία για το πλήθος των κυττάρων των οργανισμών αυτών. Αμοιβάδα: Μύγα: Ποντίκι: Άνθρωπος:

1 κύτταρο εκατομμύρια κύτταρα εκατοντάδες εκατομμύρια κύτταρα περίπου 10 14 κύτταρα

3. Να συγκεντρώσετε στοιχεία για το μέγεθος των κυττάρων του ανθρώπου από βιβλιογραφικές και άλλες πηγές. Ποιο κύτταρο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος; ➤ Το ωάριο, το θηλυκό γεννητικό κύτταρο, έχει μέγεθος περίπου 100μm. ➤ Το σώμα του νευρικού κυττάρου μπορεί να έχει μέγεθος από 4 μm – 100 μm και ο νευράξονας του (η μακρύτερη του αποφυάδα) μπορεί να έχει μήκος μέχρι και 1μέτρο. ➤ Το ερυθρό αιμοσφαίριο του ανθρώπου έχει μέγεθος 9μm. ➤ Το κύτταρο του συκωτιού έχει μέγεθος 12μm. (Τα περισσότερα ζωικά κύτταρα έχουν μέγεθος από 10-30μm. Τα περισσότερα φυτικά κύτταρα έχουν μέγεθος από 10-100μm και πολλά από αυτά είναι μεγαλύτερα από τα ζωικά). 4. Το κύτταρο αυτό είναι ορατό με γυμνό μάτι; Το ωάριο είναι μόλις ορατό, με γυμνό μάτι. 5. Καθώς τα κύτταρα αυξάνονται, ο όγκος τους αυξάνεται πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι η επιφάνειά τους. Αλλά, καθώς τα κύτταρα μεγαλώνουν, χρειά-

292


289-348

17-01-04

05:39

™ÂÏ›‰·293

ζονται περισσότερη τροφή και οξυγόνο, και αυτά πρέπει να εισέλθουν από την επιφάνειά τους. (Τα μεγαλύτερα κύτταρα τείνουν να καταναλώνουν τροφή και οξυγόνο ταχύτερα από τα μικρά ). Τελικά η επιφάνεια καθίσταται πολύ μικρή για να εισέλθει επαρκής τροφή και οξυγόνο στα κύτταρα. Οπότε, τα κύτταρα πρέπει να διαιρεθούν, αλλιώς θα πεθάνουν. Να παρατηρήσετε το μέγεθος των κυττάρων που απεικονίζονται στο τετράδιο εργασιών (σελ.12). Στην συνέχεια, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

α. Ποιο από τα κύτταρα της εικόνας καταναλώνει τροφή και οξυγόνο ταχύτερα; Το Α (αμοιβάδα), καταναλώνει ταχύτερα τροφή και οξυγόνο. β. Για ποιόν λόγο ; Το Α (αμοιβάδα), καταναλώνει ταχύτερα τροφή και οξυγόνο γιατί είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος κύτταρο. γ. Ποιο από τα κύτταρα της εικόνας βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία του με το περιβάλλον; Σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σχέση με την επικοινωνία με το περιβάλλον, βρίσκεται το βακτήριο, που είναι το μικρότερο κύτταρο, το οποίο έχει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο του *.

* Σε αυτό το συμπέρασμα μας βοηθά να καταλήξουμε η επεξήγηση που ακολουθεί: Μάθαμε ότι τα κύτταρα είναι τόσο μικρά, που δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι, γι’ αυτό είναι απαραίτητο το μικροσκόπιο στην παρατήρηση τους. Το μικρό αυτό μέγεθος όμως, είναι ιδανικό για να επιτελούν τα κύτταρα τις λειτουργίες τους, για δύο σημαντικούς λόγους: Α) Το γενετικό υλικό, που στα περισσότερα κύτταρα βρίσκεται στον πυρήνα και ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες τους, μπορεί να επικοινωνεί πολύ εύκολα με τα υπόλοιπα μέρη του κυττάρου, χωρίς να χάνεται χρόνος. Β) Το κύτταρο επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσω της πλασματικής μεμβράνης, που το περιβάλλει. Ένα μικρό κύτταρο πλεονεκτεί σε σχέση με ένα μεγάλο, επειδή η επιφάνεια που διαθέτει, σε σχέση με τον όγκο του, είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, το μικρό σε μέγεθος κύτταρο πλεονεκτεί σε σχέση με το μεγάλο, ως προς τη σχέση επιφάνειας-όγκου. Μεγαλύτερη επιφάνεια για το κύτταρο σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταλλάσσει ουσίες με το περιβάλλον του, διαμέσου της πλασματικής του μεμβράνης. Για παράδειγμα: Ένας μεγάλος κύβος όγκου 8 cm3, που αποτελείται από 8 μικρούς κύβους όγκου 1cm3, διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια από έναν μεγάλο κύβο, ενιαίο, που έχει ίδιο όγκο, 8 cm3 . Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ως εξής: Αν α η ακμή του κύβου, ο όγκος του κύβου δίνεται από τον τύπο: όγκος = α3.

293


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:40

™ÂÏ›‰·294

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4: Ζωικό και φυτικό κύτταρο 1. Να σχεδιάσετε ένα ζωικό κύτταρο όπου θα διακρίνονται : η πλασματική μεμβράνη, το κυτταρόπλασμα, ο πυρήνας με το γενετικό υλικό, καθώς και τα οργανίδια που αποτελούν το ενεργειακό κέντρο του κυττάρου. Με κατάλληλα βέλη να σημειώσετε το όνομα κάθε δομής που έχετε σχεδιάσει.

Zωικό κύτταρο πλασματική μεμβράνη

ενδοπλασματικό δίκτυο

μιτοχόνδριο

πυρήνας πεπτικό κενοτόπιο

Η επιφάνεια δίνεται από τον τύπο: επιφάνεια =α2 Επειδή ο κύβος έχει 6 ακμές είναι: επιφάνεια κύβου= 6 x α2 Ο μεγάλος κύβος που αποτελείται από τους 8 μικρούς (6x1 cm2= 6cm2) έχει συνολική επιφάνεια: 6 x 8 =48 cm2 Ο ενιαίος κύβος που έχει τον ίδιο όγκο, έχει ακμή α =2cm και άρα επιφάνεια: 6x 4 cm2 = 24cm3 Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι δύο κύβοι καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο, όμως ο κύβος που αποτελείται από τους 8 μικρούς διαθέτει συνολικά διπλάσια επιφάνεια, από τον μεγάλο.

294

Μικρός κύβος

Μεγάλος κύβος

Μεγάλος κύβος αποτελούμενος από 8 μικρούς

Συνολικός όγκος

1cm3

8 cm3

8 cm3

Συνολική επιφάνεια

6cm2

24 cm2

48 cm2


289-348

17-01-04

05:40

™ÂÏ›‰·295

2. Να σχεδιάσετε ένα φυτικό κύτταρο όπου θα διακρίνονται : η πλασματική μεμβράνη, το κυτταρικό τοίχωμα, το κυτταρόπλασμα, ο πυρήνας με το γενετικό υλικό, τα οργανίδια, όπου γίνεται η φωτοσύνθεση, και τα οργανίδια απελευθέρωσης ενέργειας. Με κατάλληλα βέλη να σημειώσετε το όνομα κάθε δομής που έχετε σχεδιάσει.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

μιτοχόνδριο κυτταρικό τοίχωμα

χλωροπλάστης

πυρήνας

Φυτικό κύτταρο

χυμοτόπιο

3. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις και να συζητήσετε τις απόψεις σας με τον καθηγητή σας και τους συμμαθητές σας. α. Σε όλα τα κύτταρα μιας πορτοκαλιάς θα παρατηρήσουμε πάντοτε μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες ή και τα δύο οργανίδια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β. Η πλασματική μεμβράνη περιβάλλει τα κύτταρα όπως το πλαστικό περιβάλλει τον αέρα σ’ ένα μπαλόνι; Σε τι πιστεύετε ότι διαφέρει; α. Τα μιτοχόνδρια βρίσκονται σε όλα ανεξαιρέτως τα κύτταρα της πορτοκαλιάς, διότι εκεί γίνεται η κυτταρική αναπνοή του κυττάρου και είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρειάζεται στο κύτταρο για να επιτελέσει τις λειτουργίες του. Οι χλωροπλάστες είναι τα οργανίδια στα οποία γίνεται η φωτοσύνθεση. Επομένως βρίσκονται μόνο μέσα σε κύτταρα των πράσινων τμημάτων του φυτού, όπως είναι τα φύλλα, διότι εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση. Τα κύτταρα των ριζών δεν φέρουν χλωροπλάστες, αφού σε αυτά δεν φτάνει το φως. β. Η πλασματική μεμβράνη, διαφέρει εντελώς από ένα πλαστικό υλικό. Η πλασματική μεμβράνη επιτρέπει την επικοινωνία του κυττάρου με το περιβάλλον του και ρυθμίζει την είσοδο και την έξοδο ορισμένων μόνο ουσιών στο κύτταρο. Αντίθετα ένα πλαστικό μπαλόνι είναι αδιαπέραστο σε οτιδήποτε.

295


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:40

™ÂÏ›‰·296

4. Όπως μάθατε, ανάμεσα στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν εμφανείς διαφορές αλλά και πολλές ομοιότητες (μορφολογικές και λειτουργικές). Να αναζητήσετε σε σχετικά βιβλία αλλά και στο διαδίκτυο εικόνες και πληροφορίες που θα αναδεικνύουν αυτές τις ομοιότητες και τις διαφορές. Να συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας και να συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία σ’ έναν πίνακα που θα αναρτήσετε στην τάξη σας. Ομοιότητες φυτικών και ζωικών κυττάρων: πυρήνας με γενετικό υλικό, μιτοχόνδρια στα οποία παράγεται ενέργεια, ενδοπλασματικό δίκτυο σωλήνων που μεταφέρουν πρωτεΐνες και άλλα συστατικά στο κύτταρο, σύστημα Golgi που πακετάρει πρωτεΐνες, ριβοσώματα όπου γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών κ.α. Διαφορές μεταξύ φυτικών και ζωικών κυττάρων: Τα φυτικά κύτταρα περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωμα, έχουν χλωροπλάστες για να κάνουν φωτοσύνθεση και έχουν χυμοτόπια όπου αποθηκεύουν νερό και θρεπτικά συστατικά. Πολλές φορές ο πυρήνας των φυτικών κυττάρων βρίσκεται στην περιφέρεια του κυττάρου, ενώ στο ζωικό κύτταρο ο πυρήνας βρίσκεται συνήθως στο κέντρο του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.5: Κατάταξη και ταξινόμηση των οργανισμών. 1. Να συμπληρώσετε στα κενά την περιοχή που ζουν (ξηρά, αέρα, νερό) οι ακόλουθοι οργανισμοί. Καρχαρίας: Ελάφι: Αετός: Δένδρο:

νερό. ξηρά αέρας. ξηρά.

2. Να αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό των παραπάνω οργανισμών που να σχετίζεται με την προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο καρχαρίας έχει σώμα με υδροδυναμικό σχήμα, κι έτσι διευκολύνεται η κίνησή του στο νερό. Το ελάφι έχει μακριά και λεπτά πόδια, κάθετα στο έδαφος και μπορεί να τρέχει ταχύτατα και να ξεφεύγει, σε περίπτωση που το κυνηγούν σαρκοφάγα ζώα. Ο αετός έχει μεγάλα και δυνατά φτερά (έχουν διαμορφωθεί τα μπροστινά του άκρα σε πτέρυγες), ώστε να μπορεί να πετά ψηλά. Ακόμη έχει οξύτατη όραση ώστε, σαν αρπακτικό που είναι, να μπορεί να διακρίνει από ψηλά, όταν πετάει, την λεία του. Το δένδρο έχει βαθιές ρίζες, ώστε να μπορεί να απορροφήσει από το έδαφος όλα τα θρεπτικά συστατικά και το νερό, που του είναι απαραίτητα για να επιβιώσει.

296


289-348

17-01-04

05:40

™ÂÏ›‰·297

3. Να κατατάξετε τους ακόλουθους οργανισμούς στο βασίλειο των φυτών ή των ζώων, δηλαδή να συμπληρώσετε στα κενά τον χαρακτηρισμό «φυτό» ή « ζώο» κάτω από κάθε εικόνα (σελ.16 τετραδίου εργασιών). Επίσης να κατατάξετε τους ζωικούς οργανισμούς σε θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια και ψάρια. Καρχαρίας: Ελάφι: Αετό : Δένδρο: Βάτραχος:

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ζώο, ψάρι ζώο, θηλαστικό ζώο, πτηνό φυτό ζώο, αμφίβιο

4. Όπως μάθατε, οι οργανισμοί ταξινομούνται σε πέντε βασίλεια. Να χωριστείτε και εσείς σε πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να συγκεντρώσει εικόνες και στοιχεία για τους πιο χαρακτηριστικούς αντιπροσώπους ενός βασιλείου. Στην συνέχεια, και οι πέντε ομάδες να συνεργαστείτε και να κατασκευάσετε έναν πίνακα από χαρτόνι στον οποίο θα παρουσιάζονται εικόνες και πληροφορίες για τους οργανισμούς των πέντε βασιλείων. 1.Το βασίλειο των μονήρων περιλαμβάνει μονοκύτταρους προκαρυωτικούς οργανισμούς, δηλαδή οργανισμούς που δεν εμφανίζουν οργανωμένο πυρήνα, όπως είναι π.χ. τα βακτήρια (ο σταφυλόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο κ.α.). 2. Το βασίλειο των πρωτίστων περιλαμβάνει κυρίως μονοκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (δηλαδή με οργανωμένο πυρήνα), όπως η αμοιβάδα, το παραμήκιο (Paramecium) και η ευγλήνη. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα κίνησης, με είτε με ψευδοπόδια (αμοιβάδα), είτε με τη βοήθεια βλεφαρίδων (παραμήκιο), είτε με τη βοήθεια μαστιγίου (ευγλήνη). 3. Το βασίλειο των μυκήτων: περιλαμβάνει μονοκύτταρους ή πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μονοκύτταρων μυκήτων είναι οι ζύμες, ενώ πολυκύτταρων, τα μανιτάρια. 4. Το βασίλειο των φυτών: περιλαμβάνει απλούς ή σύνθετους ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι οποίοι φωτοσυνθέτουν με τη βοήθεια χρωστικών, όπως η χλωροφύλλη. Πολλοί επιστήμονες στην κατηγορία αυτή τοποθετούν και τα φύκη, ενώ άλλοι μόνο τοποθετούν μερικές ομάδες φυκών στα πρώτιστα και κάποιες στα φυτά. 5. Το βασίλειο των ζώων: περιλαμβάνει πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν εξειδικευμένα κύτταρα και οργάνωσή τους σε ιστούς, όργανα και συστήματα οργάνων. (Εξαίρεση στην κατάταξη αυτή των οργανισμών αποτελούν οι ιοί, οι οποίοι είναι ακυτταρικές, μη αυτοτελείς μορφές ζωής και είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα).

297


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:41

™ÂÏ›‰·298

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 6: Προσαρμογές 1. Από τα ζώα που απεικονίζονται στο τετράδιο εργασιών (σελ. 17) να επιλέξετε ένα και να ανατρέξετε σε κατάλληλες πηγές (π.χ. βιβλιοθήκη, διαδίκτυο) για να αναζητήσετε πληροφορίες για το ζώο αυτό. Στην συνέχεια, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. α. Πού ζει το συγκεκριμένο ζώο; β. Με τι τρέφεται; γ. Έχει εχθρούς και πώς προστατεύεται από αυτούς; δ. Να αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό που βοηθάει τον οργανισμό να επιβιώνει στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ζει . ε. Να αναφέρετε μία προσαρμογή δομής ή συμπεριφοράς του συγκεκριμένου ζώου. Βάτραχος α. Ζουν κοντά στο νερό. β. Με έντομα. γ. Οι εχθροί του είναι τα φίδια, τα αρπακτικά πτηνά, αλλά και θηλαστικά που κολυμπούν, ενώ οι γυρίνοι κινδυνεύουν από ψάρια. Για να προστατευτεί έχει ισχυρά πίσω πόδια και κάνει μεγάλα άλματα, ενώ μπορεί επίσης να κολυμπήσει με άνεση στο νερό. δ. Η μεμβράνη που ενώνει τα δάκτυλα των άκρων του και τον κάνει άριστο κολυμβητή. ε. Προσαρμογή δομής : Τα ισχυρά και μακριά πίσω πόδια του τον βοηθούν στα άλματα, ενώ η μεμβράνη που ενώνει τα δάκτυλα των άκρων του τον βοηθούν να κολυμπά. Προσαρμογή συμπεριφοράς: Είναι ποικιλόθερμο ζώο και πέφτει σε χειμερία νάρκη όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή. Καμηλοπάρδαλη α. Zει στην κεντρική Αφρική β. Eίναι φυτοφάγο ζώο. γ. Οι μικρές κινδυνεύουν περισσότερο. Οι μεγάλες, χάρη στον μακρύ λαιμό τους εντοπίζουν τον εχθρό εγκαίρως και τον αποφεύγουν. δ. Έχει ψηλότερο λαιμό από άλλα φυτοφάγα που ζουν στη ίδια περιοχή και έτσι μπορεί να τρώει φύλλα δέντρων που βρίσκονται ψηλότερα. Η χελώνα α. Eίναι μία χερσαία χελώνα, που ζει στη στεριά κι όχι στη θάλασσα, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από τα πόδια της που έχουν δάκτυλα με νύχια και δεν είναι διαμορφωμένα σαν πτερύγια όπως τα πόδια της θαλάσσιας χελώνας. β. Eίναι κυρίως φυτοφάγο

298


289-348

17-01-04

05:41

™ÂÏ›‰·299

γ. Eχθροί της είναι τα αρπακτικά πουλιά και ορισμένα σαρκοφάγα θηλαστικά. Επίσης τα αυγά αποτελούν τροφή για άλλα ζώα. δ. Tο καβούκι της τη βοηθά να επιβιώσει στην περιοχή που ζει, καθώς μπορεί να μαζεύει το σώμα της μέσα σε αυτό, όταν υποψιαστεί κίνδυνο. ε. Θάβει τα αυγά της όταν τα γεννήσει για να τα προστατεύσει. Επίσης πέφτει σε χειμερία νάρκη όταν οι θερμοκρασίες γίνουν αρκετά χαμηλές για να τραφεί και να κινηθεί.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

Η φώκια α. Zει κυρίως στη θάλασσα, όμως βγαίνει και στη στεριά για να γεννήσει. β. Tρέφεται κυρίως με ψάρια ή μαλάκια. γ. Eχθροί της είναι οι φάλαινες, οι καρχαρίες και οι πολικές αρκούδες (στους πόλους). δ. Προσαρμογή δομής είναι τα άκρα της που είναι προσαρμοσμένα στην κίνηση στο νερό και τη βοηθούν να κολυμπά, καθώς και το υδροδυναμικό της σχήμα. ε. Προσαρμογή συμπεριφοράς αυτού του θηλαστικού είναι ότι, αν και ζει στη θάλασσα, γεννάει τα μικρά του στη στεριά. Η μύγα α. Mπορεί να ζήσει σχεδόν παντού. β. Tρέφεται από τις τροφές του ανθρώπου, από ακαθαρσίες. γ. Eχθροί της είναι πουλιά, ερπετά, αμφίβια. δ. Tο πέταγμα της μύγας με τα 330 χτυπήματα το λεπτό, θεωρείται μοναδικό χαρακτηριστικό και της δίνει τη δυνατότητα να κινείται αποτελεσματικά στον αέρα και να ξεφεύγει πολύ εύκολα. Η αρκούδα α. Eίναι μία καφέ αρκούδα, άρα ζει στα δάση της βορειοδυτικής Ελλάδας, της Ασίας, της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και στα όρη της βόρειας Αφρικής. β. Eίναι παμφάγο, τρέφεται και με φυτά, φρούτα και ρίζες, αλλά και με μικρά θηλαστικά ή φυτοφάγα ζώα. γ. Δεν έχει πολλούς εχθρούς. Κινδυνεύει από άλλα σαρκοφάγα ή από τον άνθρωπο. δ. Έχει νύχια και ικανότητα αναρρίχησης. ε. Πέφτει σε χειμέριο ύπνο, που είναι μία προσαρμογή ενός μεγάλου θηλαστικού που δύσκολα βρίσκει τροφή, στις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα. 2. Στις εικόνες του τετραδίου εργασιών (σελ.18) να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις τεχνητές «προσαρμογές» που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος. Όπλα, αυτοκίνητα (μεταφορικό μέσο), ένδυση, κατοικία, βατραχοπέδιλα και φιάλες κατάδυσης μεταφορικό μέσο μεταφορά στο διάστημα.

299


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:41

™ÂÏ›‰·300

3. Πώς καθεμία από αυτές τις τεχνητές «προσαρμογές» διευκολύνει την επιβίωσή του; Όπλο: Έτσι μπορεί να εξασφαλίσει την τροφή του κυνηγώντας ζώα ή να προστατευτεί από τα σαρκοφάγα. Αυτοκίνητο: διευκόλυνση μετακινήσεων στην ξηρά Ένδυση: προστασία από το κρύο. Ιγκλού: διαβίωση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν στους πόλους. Βατραχοπέδιλα και φιάλες κατάδυσης: τον βοηθούν να κινείται στο νερό, καθώς μιμείται τις προσαρμογές των ψαριών (βατραχοπέδιλα) και μπορεί να αναπνέει κάτω από το νερό. Πύραυλος: κίνηση στο διάστημα.

2. ΠPOΣΛHΨH OYΣIΩN KAI ΠEΨH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: Φωτοσύνθεση ✔ Στο ακόλουθο σχήμα να προσθέσετε στην κατάλληλη θέση τους όρους

που ακολουθούν, ώστε να φαίνεται τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται στην φωτοσύνθεση: διοξείδιο του άνθρακα, νερό, γλυκόζη, οξυγόνο, ηλιακή ενέργεια.

300


289-348

17-01-04

05:42

™ÂÏ›‰·301

1. Ποια η σημασία της φωτοσύνθεσης για τους ετερότροφους οργανισμούς; Να γράψετε μία παράγραφο στην οποία θα τεκμηριώνετε την απάντησή σας. Για να φωτοσυνθέσουν τα φυτά πρέπει να λάβουν απλές ανόργανες χημικές ενώσεις, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, ενώ δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια με την χλωροφύλλη των χλωροπλαστών τους. Κατά την φωτοσύνθεση, τα φυτά παράγουν μία σύνθετη οργανική ένωση, την γλυκόζη, (που είναι ένας υδατάνθρακας) και το οξυγόνο, που είναι η χημική ουσία που αναπνέουν οι ζωντανοί οργανισμοί και έτσι απελευθερώνουν την ενέργεια των τροφών τους. Τα φυτά αποτελούν τροφή για τους φυτοφάγους οργανισμούς και αυτά για τους σαρκοφάγους, γι’ αυτό όλοι οι οργανισμοί στον πλανήτη εξαρτώνται από τους αυτότροφους οργανισμούς είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Η χλωροφύλλη είναι η πράσινη χρωστική ουσία με την βοήθεια της οποίας πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. Σε αυτήν οφείλεται το πράσινο χρώμα των φυτών. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένα φυτά δεν έχουν φύλλα με πράσινο χρώμα. Με ποιόν τρόπο τα φυτά αυτά φωτοσυνθέτουν; Να αναζητήσετε πληροφορίες σε ειδικά βιβλία ή στο διαδίκτυο. Να καταγράψετε σε μία παράγραφο τα στοιχεία που συγκεντρώσατε. Εκτός από τις χλωροφύλλες στις οποίες οφείλεται πράσινο χρώμα των φύλλων, υπάρχουν και άλλες χρωστικές, όπως είναι τα καροτενοειδή. Αυτά είναι μία ομάδα κίτρινων, πορτοκαλιών, κόκκινων ή καστανών χρωστικών. Τα καροτενοειδή είναι υπεύθυνα για το χαρακτηριστικό χρώμα πολλών οργάνων των φυτών όπως είναι οι ώριμες ντομάτες, τα καρότα, αλλά και τα φθινοπωρινά φύλλα. Επίσης βοηθούν να γίνει η φωτοσύνθεση. Ένα μέλος της ομάδας των καροτενοειδών είναι και το καροτένιο (π.χ. β-καροτένιο και λυκοπένιο) το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα στις ρίζες του καρότου και στην ώριμη ντομάτα. Το α και β καροτένιο, έχουν μεγάλη θρεπτική αξία, γιατί όταν διασπώνται κατά την πέψη από τα ζώα, παράγουν την βιταμίνη Α. Ένα άλλο μέλος της ομάδας των καροτενοειδών χρωστικών είναι και οι ξανθοφύλλες που προσδίδουν το χαρακτηριστικό κίτρινο και καφέ χρώμα των φθινοπωρινών φύλλων. Επίσης υπάρχουν και οι ανθοκυανίνες, χρωστικές στις οποίες οφείλεται το μπλε ή κόκκινο χρώμα που έχουν τα φυτά και συνήθως τα άνθη. Αυτές βρίσκονται κυρίως στα χυμοτόπια.

301


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:42

™ÂÏ›‰·302

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 2: Διαφορετικοί οργανισμοί, διαφορετικοί τρόποι διατροφής. ✔ Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας για τον τρόπο με τον οποίο διατρέφο-

νται οι οργανισμοί, να συμπληρώσετε τα πλαίσια της παρακάτω εικόνας ανάλογα με το αν ο οργανισμός είναι παραγωγός, καταναλωτής ή αποικοδομητής. Μπορείτε να γίνετε και πιο συγκεκριμένοι γράφοντας στο κατάλληλο κουτάκι αν ο καταναλωτής είναι φυτοφάγο ή σαρκοφάγο ζώο.

ΠAPAΓΩΓOΣ

KATANAΛΩTHΣ ΣAPKOΦAΓO ZΩO

KATANAΛΩTHΣ

KATANAΛΩTHΣ

KATANAΛΩTHΣ

AΠOIKOΔOMHTHΣ ΠAPAΓΩΓOΣ KATANAΛΩTHΣ

302


289-348

17-01-04

05:42

™ÂÏ›‰·303

1. Ποια η σημασία των αποικοδομητών για τους άλλους οργανισμούς για τους άλλους οργανισμούς (καταναλωτές και παραγωγούς). Οι αποικοδομητές για να τραφούν, διασπούν τα σύνθετα μόρια των νεκρών οργανισμών ή των νεκρών τμημάτων των οργανισμών (π.χ. φύλλα), σε απλά μόρια. Αυτά τα απλά μόρια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα φυτά για να φωτοσυνθέσουν και έτσι μπορούν από αυτάνα τραφούν οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ανακύκλωση των μορίων στο περιβάλλον, γι’ αυτό οι αποικοδομητές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην φύση.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Ποια είναι η σημασία των παραγωγών για τους αποικοδομητές και τους καταναλωτές; Κατά την φωτοσύνθεση, οι παραγωγοί παράγουν μία σύνθετη οργανική ένωση, την γλυκόζη, που είναι ένας υδατάνθρακας και το οξυγόνο, που είναι η χημική ουσία που αναπνέουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί και έτσι απελευθερώνουν την ενέργεια των τροφών τους. Τα φυτά (παραγωγοί) αποτελούν τροφή για τους φυτοφάγους οργανισμούς και αυτά για τους σαρκοφάγους, γι’ αυτό όλοι οι οργανισμοί στον πλανήτη εξαρτώνται από τους αυτότροφους οργανισμούς είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Aκόμη τα νεκρά μέρη τους και οι ίδιοι όταν πεθάνουν είναι τροφή για τους αποικοδομητές. 3. Να χωριστείτε σε τρεις ομάδες: την ομάδα των «παραγωγών», την ομάδα των «καταναλωτών» και την ομάδα των «αποικοδομητών». Να προσπαθήσετε με επιχειρήματα να πείσετε τις άλλες ομάδες ότι είστε οι πλέον απαραίτητοι οργανισμοί για την συνέχιση της ζωής. (Ίσως καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι και οι τρεις ομάδες είστε εξίσου πολύτιμες). Παραγωγοί: Επιτελούν την φωτοσύνθεση, με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, μετατρέπουν τις απλές ουσίες (νερό, και διοξείδιο του άνθρακα) σε πολύπλοκες ουσίες που αποτελούν τα συστατικά των κυττάρων. Από αυτούς τρέφονται οι φυτοφάγοι και στη συνέχεια όλοι σαρκοφάγοι οργανισμοί. Επίσης, με την φωτοσύνθεση, εμπλουτίζεται η ατμόσφαιρα με οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την αναπνοή όλων των οργανισμών (παραγωγών, καταναλωτών και αποικοδομητών). Καταναλωτές: Χάρη στους καταναλωτές, τα φυτά και τα ζώα δεν αυξάνονται υπερβολικά και έτσι υπάρχει στη φύση μία ισορροπία. Ακόμη οι καταναλωτές αναπνέουν και έτσι διασπούν την τροφή τους, εκπνέοντας διοξείδιο του άνθρακα που μπορούν να χρησιμοποιούν τα φυτά για την φωτοσύνθεση. Έτσι γίνεται ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα, αλλιώς κάποια στιγμή δεν θα υπήρχε άλλο διοξείδιο του άνθρακα για να χρησιμοποιήσουν οι παραγωγοί για την φωτοσύνθεση. Επίσης τα απεκκρίματα τους, τα νεκρά μέρη τους και οι ίδιοι όταν πεθαίνουν αποτελούν τροφή για τους αποικοδομητές. Αποικοδομητές: Οι αποικοδομητές για να τραφούν, διασπούν τα σύνθετα μόρια των νεκρών οργανισμών ή των νεκρών τμημάτων των οργανισμών (π.χ.

303


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:43

™ÂÏ›‰·304

φύλλα), σε απλά μόρια. Αυτά τα απλά μόρια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα φυτά για να φωτοσυνθέσουν και έτσι μπορούν από αυτά να τραφούν οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ανακύκλωση των μορίων στο περιβάλλον, γι’ αυτό οι αποικοδομητές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην φύση. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι καθεμία από τις ομάδες των οργανισμών έχει τον δικό της σημαντικό ρόλο στη φύση και όλες είναι απαραίτητες για την διατήρηση της ζωής και της ισορροπίας στον πλανήτη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 3: Η πέψη στα ζώα ✔ Οι εικόνες του τετραδίου εργασιών (σελ.23) παρουσιάζουν ασπόνδυ-

λα και σπονδυλωτά ζώα, καθώς και όργανα με τα οποία γίνεται η διαδικασία της πέψης. Να γράψετε έναν τίτλο κάτω από κάθε εικόνα, ώστε να αποδίδεται σωστά ο τρόπος πρόσληψης της τροφής ή ο τρόπος πέψης της. Στη συνέχεια, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Ύδρα: Κοντά στην πεπτική της κοιλότητα έχει νημάτια για να παγιδεύει την τροφή της. Φίδι: Οι σιαγόνες του φιδιού συνδέονται χαλαρά μεταξύ του και μπορεί να ανοίξει στόμα του και καταβροχθίσει ολόκληρο ένα μικρό ζώο. Γεωσκώληκας: Με το στόμα του προσλαμβάνει χώμα και τροφή μαζί και αποβάλλει τα απεκκρίματα του από τον πρωκτό. Αγελάδα: Μηρυκάζει (αναμασά) την τροφή της για αρκετή ώρα γιατί αποτελείται από κυτταρίνη που είναι δύσπεπτη. 1. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο γεωσκώληκας είναι ένα ζώο που καταστρέφει τα φυτά επειδή τρέφεται με τις ρίζες τους. Να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διατροφής του και να γράψετε μία παράγραφο με την οποία θα τεκμηριώνετε τους λόγους για τους οποίους ο γεωσκώληκας δεν βλάπτει τα φυτά. Αυτή η άποψη δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, γιατί η επίδραση του γεωσκώληκα στη φύση είναι ευεργετική και όχι βλαπτική. Ο γεωσκώληκας βοηθά στον αερισμό και την ανανέωση του χώματος σε μία περιοχή. Πώς όμως το κάνει αυτό; Ο γεωσκώληκας ζει σε πολλές περιοχές και προτιμά το υγρό έδαφος. Κατά την διάρκεια της ημέρας ανοίγει πολυάριθμες σήραγγες στο χώμα, από τις οποίες βγαίνει την νύχτα ή μετά από την βροχή. Αυτές οι σήραγγες είναι σημαντικές γιατί βοηθούν στον αερισμό και την ενυδάτωση του εδάφους, που με την σειρά τους, βοηθούν την ανάπτυξη των φυτών.

304


289-348

17-01-04

05:43

™ÂÏ›‰·305

Ακόμη οι γεωσκώληκες προσλαμβάνουν μαζί με την τροφή τους και χώμα, που το αναμειγνύουν με το σάλιο τους και έτσι αυτό περνά μέσα από τον πεπτικό τους σωλήνα και αποβάλλεται τελικά στο περιβάλλον από τον πρωκτό. Με τον τρόπο αυτόν ανακατεύουν το χώμα και ουσιαστικά μεταφέρουν χώμα από τα βαθύτερα στρώματα στην επιφάνεια και αντίστροφα, ανανεώνοντας έτσι το χώμα σε μία περιοχή.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Η αγελάδα της εικόνας (σελ.23 τετραδίου εργασιών) είναι ένα τυπικό μηρυκαστικό της πατρίδας μας. Ποια άλλα μηρυκαστικά γνωρίζετε; Κατσίκα, πρόβατο, ελάφι, τάρανδος. 3. Να αναζητήσετε πληροφορίες για τα μηρυκαστικά και να γράψετε μία παράγραφο με την οποία θα τεκμηριώνετε για ποιον λόγο τα ζώα αυτά ονομάζονται έτσι. Τα μηρυκαστικά ζώα ονομάζονται έτσι, επειδή μηρυκάζουν (αναμασούν) την τροφή τους. Δηλαδή, τα μηρυκαστικά, αφού μασήσουν την τροφή για λίγο, την καταπίνουν και αποθηκεύεται σε ένα μέρος του στομαχιού τους. Στην συνέχεια την επαναφέρουν στην στοματική τους κοιλότητα και συνεχίζουν να την μασούν αυτή τη φορά πιο αργά και με αρκετό σάλιο για να δημιουργηθεί ο βλωμός. Μετά καταπίνουν τον βλωμό και συνεχίζεται η πέψη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 4: Συναρμολογώντας το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου

✔ Ένας

μαθητής μελετούσε το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά έφυγε βιαστικά και άφησε τα διάφορα όργανα ανακατεμένα… πιο κάτω. Να τοποθετήσετε τα όργανα στην κατάλληλη θέση, ώστε να σχηματιστεί το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου. (Για τον σκοπό αυτόν να τα κόψετε και να τα τοποθετήσετε σωστά στο παρακάτω πλαίσιο.)

στοματική κοιλότητα

φάρυγγας

οισοφάγος

στομάχι συκώτι πάγκρεας

λεπτό έντερο παχύ έντερο

πρωκτός

305


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:43

™ÂÏ›‰·306

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.5: Αν ήμουν φαγητό, θα ’θελα να’ μουν… ✔ Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο πεπτικός σωλήνας. Να συμπλη-

ρώσετε τα κενά με τους όρους που ακολουθούν: παχύ έντερο, στομάχι, τροφή, πρωκτός, στόμα, λεπτό έντερο. Στην συνέχεια, να φανταστείτε ότι είστε μία ουσία σ’ ένα κομμάτι τροφής που μόλις βρέθηκε στο στόμα. Να περιγράψετε με όσο πιο ενδιαφέροντα τρόπο μπορείτε το ταξίδι σας κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα, τις περιπέτειες και τις δυσκολίες που θα συναντήσετε. Να επιλέξετε και το τέλος: Αν θα περάσετε στην κυκλοφορία ή θα αποβληθείτε από το σώμα! ΣTOMA ΣTOMAXI

ΛEΠTO ENTEPO

ΠAXY ENTEPO

TPOΦH

ΠPΩKTOΣ

οισοφάγος

αιμοφόρο αγγείο

306

Γεια σας είμαι η κυτταρίνη που βρίσκεται στα φύλλα ενός μαρουλιού! Κανένας δεν μπορεί να με πειράξει κανείς! Γιατί; Γιατί είμαι άπεπτη! Άπεπτη σας λέω, δεν μπορεί κανείς να με διασπάσει στο σώμα αυτού του ανθρώπου που με έφαγε! Ναι με έφαγε πριν από λίγο μία πολύ όμορφη κυρία, ψηλή, λεπτή και καλογυμνασμένη. Ήμουν στο μαρουλάκι από τη σαλάτα της. Με μασούσε, αρκετή ώρα στη στοματική της κοιλότητα, με κάτι δόντια κοφτερά και η γλώσσα της με γύρναγε γύρω – γύρω, μαζί με κύματα από ένα υγρό, το σάλιο. Εκεί διασπάστηκε ένας φίλος μου, το άμυλο, αλλά εγώ τίποτα! Μετά με κατάπιε, πέρασα από τον φάρυγγά της και στροβιλίστηκα στον οισοφάγο της. Μετά, μπλουμ ! έκανα μια βουτιά στο γαστρικό υγρό του στομαχιού της. Εκεί, άκουσα ότι διασπάστηκαν κάτι πρωτεΐνες μιας μπριζόλας, που γνώρισα λίγο πριν στο πιάτο. Αλλά εγώ τίποτα, ζαλίστηκα η καημένη εκεί μέσα, σαν να ήμουνα στο λούνα παρκ γυρνούσα γύρω-γύρω! Ένα δύο βακτήρια πάνω στο μαρουλάκι, πάνε κι αυτά, τα εξόντωσε το υδροχλωρικό οξύ, που περιέχει το γαστρικό υγρό του στομαχιού. Ευτυχώς τελειώσαμε κι από εδώ πάμε τώρα στο λεπτό έντερο…πω, πω … τι γίνεται εδώ; Χάθηκαν όλοι μου οι φίλοι, πρωτεϊνες σάκχαρα, πάνε απορροφήθηκαν! Ακόμη και κάτι λίπη, από μία μαγιονέζα που είχαν έρθει για


289-348

17-01-04

05:43

™ÂÏ›‰·307

παρέα στη σαλάτα, πάνε κι αυτά…πρώτα διασπάστηκαν με τη χολή και μετά…απορροφήθηκαν κι αυτά! Μα τι είναι κι αυτές οι αναδιπλώσεις; Πάνω κάτω – πάνω κάτω, με ζάλισαν αυτές οι εντερικές λάχνες! Όσους έμειναν τώρα εδώ δεν τους γνωρίζω… Μα να σαν να μου φαίνεται ότι τελειώνει η ταλαιπωρία μου …φτάνω στο παχύ εντεράκι και απορροφάται το περισσότερο νερό, όμως εγώ είμαι πιασμένη χέρι - χέρι με λίγο νεράκι και ετοιμάζομαι να βγω και πάλι έξω. Πιφ! Πιφ! τι μου μυρίζει έτσι; Να ! φτάνω στο πρωκτό! να και πάλι το φως! ΟΥΦ! Επιτέλους βγήκα έξω, είμαι και πάλι ελεύθερη!

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 6: Καλό φαΐ για μια καλή φίλη ✔ Τι θα προσφέρατε σε μια καλή σας φίλη που θα ερχόταν σπίτι σας για γεύμα; Να επιλέξετε τα φαγητά που θα σερβίρετε από τον πίνακα της σελ. 30 του τετραδίου εργασιών. Στην συνέχεια, να τα σχεδιάσετε στα πιάτα και στα ποτήρια που βρίσκονται στο «τραπέζι». Να προσπαθήσετε η επιλογή σας να εξασφαλίσει νόστιμη και ισορροπημένη διατροφή στη φίλη σας.

α. Τι επιλέξατε για κύριο πιάτο; Μοσχάρι β. Με ποιόν τρόπο μαγειρέψατε; ψητό γ. Τι σαλάτα επιλέξατε; Μαρούλι δ. Με ποιόν τρόπο την παρασκευάσατε; Με λίγο ελαιόλαδο (5 γρ.) ε. Τι ήπιατε κατά την διάρκεια του γεύματος; χυμός πορτοκάλι στ. Με τι κλείσατε το γεύμα; Ένα μήλο Λαμβάνοντας υπόψη σας την ποσότητα κάθε τροφής που καταναλώσατε: Να υπολογίσετε πόση ενέργεια εξασφάλισε το γεύμα στη φίλη σας. Μοσχάρι…………………………235 kcal Σαλάτα μαρούλι με λίγο λάδι ….14 + 44.2kcal =58.2 Χυμός πορτοκάλι……………… 45 Κcal μήλο ……………………....……. 58 kcal Σύνολο…………………………. 396.2 kcal 2. Nα υπολογίσετε την ποσότητα των πρωτεϊνών που εξασφάλισε το γεύμα στη φίλη σας. ➤ Περίπου 30 g 3. Nα υπολογίσετε την ποσότητα των υδατανθράκων που εξασφάλισε το γεύμα στη φίλη σας. ➤ Περίπου 37g

307


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:44

™ÂÏ›‰·308

4. Nα υπολογίσετε την ποσότητα των λιπών που εξασφάλισε το γεύμα στη φίλη σας. ➤ Περίπου 57.8 g

✔ Στο σχήμα του τετραδίου εργασιών (σελ.31) απεικονίζονται διάφορες

δραστηριότητες του ανθρώπου. Αναγράφονται επίσης τα ποσά της ενέργειας (σε kcal) που «ξοδεύονται», αν ασχολούμαστε με την δραστηριότητα αυτήν συνεχώς επί μισή ώρα. Η τροφή που καταναλώσατε κατά την διάρκεια του γεύματός σας πρόσφερε ένα ποσό ενέργειας. Για να «ξοδέψετε» αυτήν την ενέργεια, πόση ώρα πρέπει:

– Να περπατήσετε; Περίπου 2 ώρες – Να τρέξετε; Περίπου 23 λεπτά – Να παίξετε τένις; Περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.7: Βοήθεια! Ένα συντηρητικό στο πιάτο μου 1. Να κάνετε μια μικρή έρευνα στην κουζίνα του σπιτιού σας ή στο κατάστημά τροφίμων της γειτονιάς σας. Να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στην συσκευασία. Να μην παρασυρθείτε, αν η ετικέτα γράφει «χωρίς συντηρητικά, χωρίς χρώματα». Μπορεί να περιέχει βελτιωτικά ή αντιοξειδωτικά . Στην συνέχεια, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με το όνομα του χημικού ή / και το Ε που περιέχει.

➤ Γκοφρέτες: κιτρικό οξύ (Ε330), όξινο ανθρακικό νάτριο (Ε500), λεκιθίνη ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

308

σόγιας (Ε322), Βανιλλίνη. Μουστάρδα: βενζοϊκό νάτριο, ταρτραζίνη χρωστική (Ε102), αρωματικές ύλες. Γιαούρτι: ζελατίνη Φυσικός χυμός: κιτρικό οξύ (Ε330), ασκορβικό οξύ (Ε300), αρωματικές ουσίες Αναψυκτικό σε κουτί αλουμινίου: κιτρικό οξύ (Ε330), κιτρικό νάτριο, ασκορβικό οξύ(Ε300), αρωματικές ουσίες. Χρωματιστές καραμέλες: γαλακτικό οξύ, φυσικά χρώματα Ε100, Ε120, Ε141, τεχνητά χρώματα.


289-348

17-01-04

05:44

™ÂÏ›‰·309

➤ Παγωτό: καραγεννάνη (Ε407), Βανιλλίνη, κιτρικό οξύ (Ε330), ανθρακικό νάτριο (Ε500), μόνο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471).

➤ Ψωμί του τόστ: διοξικό νάτριο (Ε262). ➤ Τσίχλες: σορβιτόλη (Ε420), μαλτιτόλη (Ε421), ξυλιτόλη (Ε967), ανθρακικό ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

ασβέστιο (Ε170), ασπαρτάμη (Ε951), χρωστική (Ε171), όξινο ανθρακικό νάτριο (Ε500), λεκιθίνη (Ε322), αρωματικές ύλες, ακετοσουλφάμη-Κ (Ε950). Τσιπς: φωσφορικό νάτριο (Ε341), διοξικό νάτριο (Ε262). Γαριδάκια: δισόξινο ανθρακικό νάτριο (Ε339), γλουταμινικό μονονάτριο (Ε621), γαλακτικό ασβέστιο (Ε327), αννάτο (Ε160β), γουανιλικό νάτριο (Ε627), αρωματικές ύλες. Γάλα σε κονσέρβα: καραγεννάνη (Ε407). Σοκολάτα: Λεκιθίνη σόγιας (Ε322), Βανιλλίνη. Λουκάνικα: ασκορβικό νάτριο (Ε301), νιτρώδες νάτριο (Ε250), γλουταμινικό μονονάτριο (Ε621), φωσφορικό νάτριο (Ε301).

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μαζί με τους συμμαθητές σας να συγκεντρώσετε στοιχεία (πληροφορίες, εικόνες, ταινίες…) για τα χημικά πρόσθετα. Στην συνέχεια, μπορείτε να ετοιμάσετε μία παρουσίαση όχι μόνο για τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου σας, αλλά και για όποιον άλλον θα μπορούσε να ενδιαφέρεται. Να οργανώσετε τους γονείς σας να μοιραστούν τις γνώσεις σας.

➤ Χημικά πρόσθετα – Ε. Τα πρόσθετα χημικά χρησιμοποιούνται κυρίως για να δώσουν πρόσθετη γεύση, χρώμα ή άρωμα στο τρόφιμο ή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Συνήθως προστίθενται σε μικρές ποσότητες, και γι΄ αυτό το λόγο αναγράφονται στο τέλος του πίνακα με τα περιεχόμενα στην ετικέτα ενός τροφίμου. Ο κωδικός «Ε» έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για να δηλώσει την ύπαρξη ενός εγκεκριμένου χημικού πρόσθετου (χρωστικές, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές). Υπάρχουν πάρα πολλά είδη εγκεκριμένων χημικών πρόσθετων, και γι’ αυτό δίπλα στο «Ε» αναγράφεται και ένας αριθμός, που εξηγεί πιο είναι το συγκεκριμένο είδος χημικού πρόσθετου που έχει χρησιμοποιηθεί, Π.χ. «Ε45», «Ε21», «Ε12», κλπ. Εάν στη συσκευασία του προϊόντος συναντήσετε το γράμμα E ακολουθούμενο από ένα τριψήφιο νούμερο, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι τα νούμερα: Από 100 έως 199 είναι χρωστικές, που αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου που έχει αλλοιωθεί κατά την επεξεργασία, για να γίνει πιο ελκυστικό. Υπάρχουν τεχνητά και φυσικά όπως η βήτα – καροτίνη (Ε160), που προέρχεται από καρότα, απαντώνται στην φύση. Τα τεχνητά χρώματα έχουν ενοχοποιηθεί για πρόκληση προβλημάτων υγείας, αυτό όμως δεν αποκλείει ότι και φυσικά χρώματα, όπως για παράδειγμα το αννάτο Ε160(b), μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Από 200 έως 299 είναι συντηρητικά, ή αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται για να μην αλλοιωθεί η τροφή από μικρόβια και χρησιμοποιούνται αρ-

309


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:44

™ÂÏ›‰·310

κετά σε καπνιστά, παστά, ή κονσερβοποιημένα κρέατα. Από 300 έως 399 είναι αντιοξειδωτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για να μην οξειδώνονται τα λίπη, τα έλαια και οι λιπαρές τροφές (τάγγισμα). Το Lασκορβικό οξύ (Ε 300) ή αλλιώς βιταμίνη C, είναι ένα αντιοξειδωτικό που προστίθενται συχνά σε τρόφιμα που περιέχουν λίπη για να μην οξειδωθούν. Επίσης το κιτρικό οξύ, που το συναντάμε στα εσπεριδοειδή, χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες σε μαγειρικά λίπη. Από 400 έως 499 είναι σταθεροποιητές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των τροφίμων ή για την πρόληψη διαχωρισμού τους μέχρι την ημερομηνία λήξης. Οι γαλακτοματοποιητές βοηθούν συστατικά όπως είναι το λάδι και το νερό, να μένουν ενωμένα, και οι σταθεροποιητές εμποδίζουν τον επαναδιαχωρισμό τους. Επίσης υπάρχουν πρόσθετα όπως η πηκτίνη (Ε440) που βοηθούν στο «δέσιμο» της μαρμελάδας και η λεκιθίνη (Ε322) – που προέρχεται από τον κρόκο του αυγού, που δίνει στην μαγιονέζα κρεμώδη υφή. Παρ’ όλο που τα Ε είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλά από τα Ε που αναγράφονται πρέπει να λαμβάνονται σε περιορισμένες ποσότητες από τον οργανισμό μας.

Πόσο ασφαλή είναι τα πρόσθετα; Η χρήση χημικών προσθέτων ελέγχεται σχολαστικά από διεθνείς επιτροπές όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι καθορίζεται από ειδικούς, που μελετούν το θέμα, η ποσότητα του χημικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με βάση την μέση ημερήσια κατανάλωση). Μετά την έγκριση του χημικού πρόσθετου, αυτό παίρνει το γράμμα Ε και έναν αριθμό με τον οποίο είναι υποχρεωμένος ο κατασκευαστής να αναγράφει στην συσκευασία του τροφίμου. Ερευνητικά κέντρα έχουν καταρτίσει μία λίστα με τα πρόσθετα που εμφανίζουν επικινδυνότητα. Η λίστα έχει δοθεί στη δημοσιότητα ώστε όλοι οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες ουσίες.

310


289-348

17-01-04

05:45

™ÂÏ›‰·311

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

Ε13 Ε142 Ε210 Ε211 Ε212 Ε213 Ε214 Ε215 Ε217 Ε239

Ε103 Ε105 Ε111 Ε121 Ε125 Ε126 Ε130 Ε152 Ε181

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ

Ε102 Ε110 Ε120 Ε123 Ε124 Ε127

ΥΠΟΠΤΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ε104 Ε123 Ε141 Ε150 Ε151 Ε153 Ε171 Ε173 Ε180 Ε240 Ε241 Ε477

Ε388 Ε339 Ε340 Ε341 Ε407 Ε450 Ε461 Ε462 Ε463 Ε465 Ε466

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

Πηγές: (www.qualitynet.gr).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 .8: Φυτικές ίνες για τη διατροφή και οπτικές ίνες για την Ιατρική.

✔ Να χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα συλλέξει πληροφορίες

για τις φυτικές ίνες και η άλλη για τις οπτικές ίνες. Να καταγράψετε τα στοιχεία που συλλέξατε. Σε κοινή παρουσίαση στην τάξη να εξηγήσετε για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ο όρος «ίνες» και στις δύο περιπτώσεις. Να αναπτύξετε τη χρησιμότητα των φυσικών φυτικών ινών και των τεχνητών οπτικών ινών για τον άνθρωπο.

Η λέξη «ίνα» σημαίνει πολύ λεπτή κλωστή. Συνήθως όταν λέμε «φυτικές ίνες», αναφερόμαστε στην κυτταρίνη. Η κυτταρίνη είναι το κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτικών κυττάρων των ανώτερων φυτών. Η κυτταρίνη αποτελείται από πολλά μόρια γλυκόζης, που ενώνονται μεταξύ τους χωρίς διακλαδώσεις και σχηματίζουν μακριές δομές, σαν κλωστές, τα ινίδια κυτταρίνης. Οι οπτικές ίνες, είναι ειδικά νήματα με πολύ λεπτή διάμετρο (σαν μία τρίχα), που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί. Το υλικό αυτό, επιτρέπει τη μετάδοση φωτός από το εσωτερικό τους. Επομένως η λέξη ίνα χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις για να δηλώσει τη μορφή και τη λεπτή δομή, που έχουν αυτά τα δύο υλικά, οι φυτικές ίνες και οι οπτικές ίνες, μία δομή που μοιάζει με λεπτή κλωστή.

311


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:45

™ÂÏ›‰·312

Φυτικές ίνες Οι φυτικές ίνες είναι μη αμυλώδεις πολυσακχαρίτες και αποτελούν το μέρος των φυτικών τροφών που είναι τελείως άπεπτο. Οι φυτικές ίνες περνούν από το λεπτό έντερο και φτάνουν στο παχύ έντερο από όπου και απομακρύνονται με τα κόπρανα. Οι φυτικές ίνες δεν παρέχουν ενέργεια (δεν έχουν δηλαδή θερμίδες) αλλά αποβάλλονται από τον οργανισμό μαζί με νερό και άλλες άχρηστες ουσίες. Υπάρχουν δύο ειδών φυτικές ίνες: α. οι διαλυτές, τις οποίες περιέχουν οι ξηροί καρποί, τα φρούτα στην φλούδα τους, τα σιτηρά και τα όσπρια και β. οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, όπως είναι η πηκτίνη και η κυτταρίνη, που υπάρχουν κυρίως στα χόρτα και στα λαχανικά. Πού οφείλεται η θετική επίδραση των φυτικών ινών; ➤ Όταν οι φυτικές ίνες αποβάλλονται από τον οργανισμό συγκρατούν νερό και έτσι καθώς οι τροφές μετακινούνται προς το παχύ έντερο, μετατρέπονται σε μαλακή μάζα, που αποβάλλεται εύκολα. Πιθανότατα με τον τρόπο αυτόν να μας προστατεύουν από τη δυσκοιλιότητα, αλλά και από τον καρκίνο του παχέος εντέρου. ➤ Επίσης επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των τροφών. Δημιουργούν αίσθημα κορεσμού, «φουσκώνουν» το στομάχι, ενώ δεν προσφέρουν θερμίδες και μας αποτρέπουν να προσλάβουμε μεγάλη ποσότητα τροφής. Έτσι μας βοηθούν να ελέγχουμε το βάρος μας. ➤ Οι φυτικές ίνες επιδρούν στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, καθυστερώντας την αφομοίωσή τους, περιορίζουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Έτσι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη. ➤ Ακόμη, ελαττώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό των αλάτων χολής, που παράγονται από χοληστερόλη, στο συκώτι. ➤ Επίσης δεσμεύουν ουσίες που πιθανό να είχαν καρκινογόνο δράση και τις εμποδίζουν να απορροφηθούν από το έντερο. ➤ Ένα μέρος των φυτικών ινών που διασπάται από βακτήρια της φυσιολογική μικροχλωρίδας του εντέρου, οδηγεί στο σχηματισμό ουσιών με κυτταροστατική δράση, όπως το βουτυρικό οξύ. Έτσι ασκούν προστατευτική δράση στον οργανισμό μας γιατί αποτρέπουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση καρκίνου. ➤ Η μακροχρόνια έλλειψη φυτικών ινών από τη διατροφή, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως είναι η δυσκοιλιότητα, οι αιμορροΐδες, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, οι πέτρες στη χολή, η άνοδος της χοληστερίνης κ.ά. Αντίθετα η υπερκατανάλωση φυτικών ινών (η μέση ημερήσια ποσότητα είναι 35 γραμμάρια) μπορεί να προκαλέσει διάρροιες, προβλήματα στην απορρόφηση του ασβεστίου, του σιδήρου, του μαγνησίου και ορισμένων λιποδιαλυτών βιταμινών. Πηγές: http://health.in.gr/news/article. http://www.fitnesslogic.gr/diet/learn

312


289-348

17-01-04

05:45

™ÂÏ›‰·313

Οπτικές ίνες Η χρήση των οπτικών ινών βοηθάει στο να γίνεται με την υψηλή ταχύτητα η μετάδοσης δεδομένων. Η ταχύτατη μετάδοση δεδομένων αποτελεί σήμερα μια επικτακτική ανάγκη, τόσο σε μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας, όσο και για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων. Η καλύτερη πρόταση για την κάλυψη των υψηλών σημερινών αναγκών είναι η χρήση ενός δικτύου οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με μηδενικές σχεδόν απώλειες, ενώ η ταχύτητα μετάδοσης πλησιάζει αυτή με την οποία διαδίδεται το φως.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

Τι είναι οι οπτικές ίνες; Οι οπτικές ίνες, είναι ειδικά νήματα που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί και με πολύ λεπτή διάμετρο, περίπου όσο μια ανθρώπινη τρίχα. Το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί επιτρέπει τη μετάδοση φωτός από το εσωτερικό τους. Συνήθως τις συναντάμε συγκεντρωμένες κατά χιλιάδες σε δέσμες, που σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια. Η δομή ενός καλωδίου οπτικών ινών είναι τέτοια, ώστε να αποτρέπει τις εξωτερικές φθορές, αλλά και την απώλεια σήματος, που θα προέκυπτε κατά τη διαρροή της φωτεινής ακτινοβολίας στο εξωτερικό του. Αν κόψουμε στη μέση ένα οπτικό καλώδιο, θα συναντήσουμε, από το κέντρο προς το εξωτερικό του, τα εξής τμήματα: • Πυρήνας: Η δέσμη των οπτικών ινών, που αναλαμβάνουν τη μετάδοση των φωτεινών σημάτων. Βρίσκεται τοποθετημένη ακριβώς στο κέντρο του καλωδίου. • Εσωτερική επένδυση: Είναι το υλικό που αντανακλά εσωτερικά το φως, εκμηδενίζοντας παράλληλα το ποσοστό διαφυγής του στο εξωτερικό του καλωδίου. • Εξωτερική επένδυση: Ανθεκτικό υλικό, που αποτελείται από καουτσούκ για μικρά καλώδια οικιακής χρήσης, ή από ατσάλι για μεγαλύτερα, που χρησιμοποιούν οι εταιρείες σε εξωτερικό περιβάλλον. Προστατεύει το καλώδιο από ζημιές που θα προέκυπταν από τους διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Πώς λειτουργούν; Για να είναι λειτουργικές οι οπτικές ίνες πρέπει να μην υπάρχει διαρροή φωτός στο εξωτερικό ενός καλωδίου. Η αρχή λειτουργίας ενός οπτικού καλωδίου είναι η ολική εσωτερική αντανάκλαση και βασίζεται στο γεγονός ότι όταν το φως αντανακλάται εξ’ ολοκλήρου σε έναν κλειστό εσωτερικό χώρο, μπορεί να ταξιδεύσει σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να μειωθεί η έντασή του. Μπορεί επίσης να κατασκευαστεί ένα δικτύου οπτικών ινών το οποίο αποτελείται από τον πομπό, ο οποίος είναι σε επαφή με το οπτικό καλώδιο, μετατρέ-

313


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:46

™ÂÏ›‰·314

πει το ψηφιακό σήμα σε φωτεινή πληροφορία και πραγματοποιεί την εκπομπή της, το μέσο μεταφοράς, που είναι το καλώδιο οπτικών ινών, τον ενισχυτή σήματος, ο οποίος για είναι απαραίτητος μόνο σε συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων και τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το φωτεινό σήμα και το μετατρέπει ξανά στην αρχική του μορφή, δηλαδή σε ψηφιακά δεδομένα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης οπτικών ινών; Η τεχνολογία των οπτικών ινών χρησιμοποιείται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες επειδή έχει μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων, μερικά από τα οποία είναι τα εξής: α. Το κόστος για τη δημιουργία ενός καλωδίου οπτικών ινών είναι πιο χαμηλό σε σχέση με ένα χάλκινο καλώδιο ίδιας απόστασης και δυνατοτήτων. Έτσι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες με μικρότερο κόστος. β. Μπορούν να μεταφερθούν, ταυτόχρονα, χιλιάδες τηλεφωνήματα ή χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια ή άλλα δεδομένα, πάρα πολύ γρήγορα. γ. Η εξασθένηση του σήματος είναι πολύ μικρή, χάρη στην ποιότητα του γυαλιού που χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης. δ. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι μικρές γιατί η χρήση της φωτεινής δέσμης, απαιτεί πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με το ηλεκτρικό σήμα. ε. Εξασφαλίζεται υψηλότερη ποιότητα επικοινωνίας χωρίς παράσιτα ή διακοπές, που θα συνέβαιναν με τη χρήση κοινού καλωδίου ή μιας ασύρματης σύνδεσης. στ. Η κατασκευή οπτικών καλωδίων είναι πιο ανθεκτική και μειώνεται στο ελάχιστο το ενδεχόμενο εξωτερικής ζημιάς. ζ. Ένα μικρό και ελαφρύ καλώδιο οπτικών ινών μεταφέρει πολύ περισσότερα δεδομένα και απαιτείται πολύ λιγότερος χώρος για την κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών. Μερικές εφαρμογές ακόμη Επίσης οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή φωτεινών επιγραφών, στην διακόσμηση, στο φωτισμό έργων τέχνης στις γκαλερί, στο φωτισμό των πισίνων, όπου παρέχουν ασφάλεια γιατί αποτρέπεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ακόμη έχουν κατασκευαστεί ιατρικά όργανα όπως το ενδοσκόπιο, για να εξετάζονται εσωτερικά μέρη του σώματός μας. Τέτοια όργανα χρησιμοποιούνται και από τους μηχανικούς για να εντοπίσουν βλάβες στο εσωτερικό των μηχανών. Πηγές: http://www.techteam.gr/ http://www.physics4u.gr/news/2004/scnews1268.html

314


289-348

17-01-04

05:46

™ÂÏ›‰·315

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.9: Το τερπνόν μετά του ωφελίμου ✔ Με την βοήθεια του πίνακα στο τετράδιο εργασιών (σελ.37), να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

1. Ποια τροφή περιέχει τις περισσότερες πρωτεΐνες; Το κοτόπουλο. Ποια τροφή περιέχει τους λιγότερους υδατάνθρακες; Το κοτόπουλο. Τι χρειαζόμαστε τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες; Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες γιατί έχουν δομικό ρόλο στα κύτταρα, δηλαδή αποτελούν κύρια συστατικά του, ενώ οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι γιατί με τη διάσπαση τους παίρνουμε ενέργεια. 2. Ποια τροφή δεν περιέχει καθόλου φυτικές ίνες; Οι τροφές ζωικής προέλευσης όπως π.χ. το γάλα, το κοτόπουλο, λουκάνικο. Τι χρειαζόμαστε τις φυτικές ίνες; Οι φυτικές ίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πέψη γιατί χάρη σε αυτές το έντερο να ενεργοποιείται και κινείται περισσότερο και απομακρύνει πιο εύκολα τις άχρηστες ουσίες από τον οργανισμό. 3. Ποια τροφή περιέχει περισσότερο σίδηρο; Το λουκάνικο. Τι χρειαζόμαστε τον σίδηρο; (Συμβουλευτείτε στο βιβλίο του μαθητή τον πίνακα στην σελ.47). Ο σίδηρος αποτελεί συστατικό της αιμοσφαιρίνης, που βρίσκεται στα ερυθρά μας αιμοσφαίρια. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη, που μεταφέρει το οξυγόνο στα κύτταρα του οργανισμού και απομακρύνει ένα μεγάλο μέρος διοξειδίου του άνθρακα από αυτά. 4. Ποια τροφή δεν περιέχει καθόλου βιταμίνη C ; Το κρέας. Τι χρειαζόμαστε την βιταμίνη C; (Συμβουλευτείτε στο βιβλίο του μαθητή τον πίνακα στην σελίδ.47). Η βιταμίνη C ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην απορρόφηση σιδήρου και ασβεστίου από τον οργανισμό. 5. Πόση ενέργεια περικλείουν 200g γάλακτος και πόση 50 g λουκάνικου; Γάλα: 544kJ Λουκάνικο: 735kJ

315


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:46

™ÂÏ›‰·316

3. METAΦOPA KAI AΠOBOΛH OYΣIΩN ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1: Ποιο είναι ποιο… ✔ Σας δίνονται δύο σειρές εικόνων. Στην πρώτη σειρά παρουσιάζονται

κυκλοφορικά συστήματα διάφορων οργανισμών. Στην δεύτερη παρουσιάζονται οι οργανισμοί «ιδιοκτήτες». Να ενώσετε με μία γραμμή το κάθε ζώο με το κυκλοφορικό σύστημα που του ανήκει. Στην συνέχεια, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να την συζητήσετε με τους συμμαθητές σας στην τάξη.

316

Τα ψάρια έχουν δίχωρη καρδιά, ο βάτραχος τρίχωρη και τα πτηνά και τα θηλαστικά τετράχωρη. Τα αμφίβια, τα ερπετά και τα θηλαστικά είναι σπονδυλωτά και έχουν κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. Όμως στα αμφίβια και στα ερπετά (εκτός από την οχιά) η καρδιά είναι τρίχωρη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αρτηριακό αίμα να αναμιγνύεται με το φλεβικό και έτσι το αίμα που φτάνει στους ιστούς τους να μην είναι πολύ πλούσιο σε οξυγόνο. Αντίθετα, στα θηλαστικά και στα πτηνά η καρδιά είναι τετράχωρη και το αρτηριακό αίμα δεν αναμιγνύεται με το φλεβικό και μάλιστα για μην υπάρξει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό, οι φλέβες έχουν βαλβίδες που εμποδίζουν το φλεβικό αίμα να κινηθεί προς τα πίσω και να ανακατευτεί με το αρτηριακό.


289-348

17-01-04

05:46

™ÂÏ›‰·317

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2: Πίεση το πρωί…πίεση το βράδυ… ✔ Να μετρήσετε την πίεσή σας καθημερινά, δύο φορές (πρωί –απόγευ-

μα), συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και σε κατάσταση ηρεμίας. Να καταγράψετε τις τιμές που βρίσκετε στον πίνακα που ακολουθεί. Να παρατηρήσετε τις τιμές της πίεσής σας στο διάστημα αυτής της εβδομάδας. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα σας στην τάξη με τον καθηγητή σας και τους συμμαθητές σας. ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΗ ΠΙΕΣΗ Μεγάλη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

11 10 13 12 11 12 11

Μικρή 8 7 8.5 7 6.5 7.6 6.6

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΙΕΣΗ Μεγάλη

Μικρή

9 11 11 10 9 11.5 10.5

6.5 9 8 6 5.5 6.6 6.7

Η πίεση του ανθρώπινου οργανισμού κατά τις πρωινές ώρες είναι μεγαλύτερη από ό,τι κατά τις απογευματινές. Οι φυσιολογικές τιμές της πίεσης μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε οργανισμό, γι’ αυτό είναι καλό να ελέγχουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα την πίεση σε κάποιον ιατρό και έτσι να γνωρίζουμε σε ποια επίπεδα κυμαίνεται συνήθως.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.3:

Το κυκλοφορικό και η κυκλοφορία

✔ Στην παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου να συμπληρώσετε βελάκια για να δείξετε πώς γίνεται η ροή του αίματος. Επίσης, να συμπληρώσετε στις κατάλληλες θέσεις τις ακόλουθες λέξεις: καρδιά, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, τριχοειδή, αρτηρία, φλέβα.

Η καρδιά συστέλλεται και διαστέλλεται και έτσι το αίμα ωθείται αρχικά στους πνεύμονες και εμπλουτίζεται με οξυγόνο (μικρή κυκλοφορία). Στην συνέχεια, το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα επιστρέφει στην καρδιά και μέσω αυτής ωθείται στους ιστούς (μεγάλη κυκλοφορία). Όταν οι απαιτήσεις του οργανισμού μας σε θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο αυξάνονται, τότε αυξάνεται και ο ρυθμός που χτυπάει η καρδιά μας, για να ωθήσει το αίμα πιο γρήγορα στους ιστούς.

317


289-348

17-01-04

05:47

™ÂÏ›‰·318

Tετράδιο εργασιών

πνεύμονες TPIXOEIΔH AΓΓEIA

μικρή κυκλοφορία

αρτηρία φλέβα καρδιά

φλέβα

αρτηρία

μεγάλη κυκλοφορία

κύτταρα

TPIXOEIΔH AΓΓEIA

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 .4: Τι ομάδα είσαι; ✔ Αφού

μελετήσετε προσεκτικά το σχήμα του τετραδίου εργασιών (σελ.43), να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες που ακολουθούν.

1. Αν ένας άνθρωπος έχει ομάδα αίματος Α, από ποιες ομάδες μπορεί να δεχθεί αίμα; Από ποιες, αν η ομάδα του είναι η ΑΒ; Ένα άτομο με ομάδα αίματος Α μπορεί να πάρει αίμα μόνο από άτομα ομάδας Α ή Ο. Ένα άτομο ομάδας αίματος ΑΒ μπορεί να πάρει αίμα απ’ όλες τις ομάδες (ΑΒ, Α, Ο)*.

318

* Όταν κάποιος τραυματιστεί σοβαρά μπορεί να χρειαστεί να του γίνει μετάγγιση αίματος. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; Τα κύτταρα του αίματος ζουν μικρό χρονικό διάστημα μέσα στον οργανισμό, τα ερυθρά ζουν για 90 -120 ημέρες περίπου, τα αιμοπετάλια μέχρι 10 ημέρες, κάποια εί-


289-348

17-01-04

05:47

™ÂÏ›‰·319

δη λευκών μπορεί να ζήσουν μόνο μία ημέρα. Όμως με την ανάπτυξη και άλλων μεθόδων μπορούμε να διατηρήσουμε το αίμα έξω από το ανθρώπινο σώμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης είναι πιθανό να χάσει ένας άνθρωπος τόσο αίμα που να μην μπορεί να το αναπληρώσει άμεσα και να κινδυνεύσει η υγεία του ή και η ζωή του. Τότε στον άνθρωπο αυτόν κάνουμε μετάγγιση, δηλαδή εισάγουμε αίμα στον οργανισμό του για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του σε οξυγόνο, μέχρι να παραχθούν από τον μυελό των οστών τόσα ερυθρά αιμοσφαίρια που θα του επιτρέψουν να είναι υγιής. Αυτό που προσέχουμε, κατά την μετάγγιση αίματος, είναι η ομάδα αίματος του δότη να είναι συμβατή με του δέκτη, γιατί αλλιώς μπορεί αυτός που παίρνει το αίμα να κινδυνεύσει πολύ σοβαρά.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

2. Ποια ομάδα αίματος, κατά την άποψή σας, είναι η πιο «τυχερή»; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η ΑΒ επειδή είναι πανδέκτης και έτσι σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης μπορεί να πάρει αίμα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. 3. Η χώρα μας, το 2003, ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία. Παρ’ όλα αυτά, τυχαίνει να ακούμε στο ραδιόφωνο εκκλήσεις για προσφορά αίματος, ιδιαίτερα κάποιας σπάνιας ομάδας, π.χ. 0 ρέζους (-). Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; Γιατί πιστεύετε ότι αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα το καλοκαίρι; Να γράψετε μία παράγραφο στην οποία θα αιτιολογείτε την απάντησή σας. Η ομάδα αίματος 0 ρέζους αρνητικό (-), είναι πολύ σπάνια μέσα στον ελληνικό πληθυσμό. Και γι’ αυτό είναι μικρό και το ποσοστό των αιμοδοτών που ανήκουν σε αυτή την ομάδα, αλλά και γιατί στη χώρα μας είναι μεγάλο το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων. Κατά τους θερινούς μήνες, συνήθως παρατηρείται μία αύξηση των ατυχημάτων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και αύξηση του πληθυσμού λόγω των τουριστών.

4. Το κράτος θέλοντας να προσφέρει κίνητρα για εθελοντική αιμοδοσία δίνει άδειες από την εργασία. Συμφωνείτε με αυτήν την τακτική; Πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος τρόπος ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας; Να συζητήσετε στην τάξη την άποψή σας. Το σημαντικότερο κίνητρο για μπορέσει κάποιος να κατανοήσει τη σημασία της αιμοδοσίας, είναι η παιδεία των πολιτών και η ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα γίνει κατανοητό ότι κάποιος που δίνει αίμα δίνει πολλά στους συνάνθρωπους του, ενώ ο ίδιος δεν χάνει τίποτα!

319


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:47

™ÂÏ›‰·320

➤ Τι πρέπει να ξέρουμε για την αιμοδοσία: Η αιμοδοσία είναι πολύ σημαντική γιατί το αίμα δεν είναι δυνατόν να παραχθεί σε εργαστήριο, ούτε γίνεται να υποκατασταθεί η λειτουργία στον οργανισμό μας με άλλο υγρό. Ταυτόχρονα είναι εντελώς ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής για τον δότη. Υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί στον αιμοδότη κάποια ασθένεια; Ο φόβος μόλυνσης του δότη αποκλείεται, επειδή πλέον όλα τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοληψία είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και το γνωρίζει ο δότης, επειδή ανοίγονται μπροστά του. Χάνει πολύ αίμα ο αιμοδότης; Ο όγκος του αίματος που λαμβάνεται είναι μόνο το 1/20 από τον συνολικό όγκο του αίματος του ανθρώπου. Η αναπλήρωση του χαμένου όγκου γίνεται σε 10 μόνο λεπτά, ενώ ο όγκος του πλάσματος αποκαθίσταται σε 12 ώρες και τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε 1 μήνα περίπου. Η αιμοδοσία είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό κάθε υγιούς δότη, διότι κινητοποιείται ο μυελός των οστών του, για την παραγωγή νέων κυττάρων αίματος. Πονάει αυτός που δίνει αίμα; Η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη. Το μόνο που αισθάνεται κανείς είναι ένα τσίμπημα της βελόνας, για μία στιγμή. Την υπόλοιπη ώρα, ο αιμοδότης, απλώς ανοιγοκλείνει τη γροθιά του, για να διευκολυνθεί η επιστροφή του αίματος.

➤ Πρέπει να ξέρεις ότι η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής: Σε κάθε νοσοκομείο 2 στους 10 ασθενείς, κατά μέσο όρο, χρειάζονται μετάγγιση. Έτσι, κάθε χρόνο η χώρα έχει ανάγκη από 600.000 φιάλες αίματος, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό καλύπτονται από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών, από εθελοντές αιμοδότες και ένα μικρό ποσοστό καλύπτεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά οι ανάγκες της χώρας σε αίμα δεν καλύπτονται απόλυτα και αναγκαζόμαστε να εισάγουμε αίμα από άλλες χώρες, κάτι που επιβαρύνει την οικονομία μας, ενώ δείχνει και αδιαφορία των πολιτών για το κοινωνικό σύνολο.

➤ Ξέρεις πόσοι άνθρωποι χρειάζονται αίμα: όσοι είναι τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων (που είναι χιλιάδες), άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Σκεφτείτε ότι για κάθε ασθενή απαιτούνται 30 φιάλες το χρόνο. Επίσης όσοι πάσχουν από αιματολογικές ασθένειες (λευχαιμία, αιμορροφιλία κα.), έγκυες που παρουσιάζουν προβλήματα κατά τον τοκετό, ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια μεγάλη επέμβαση π .χ. καρδιοχειρουργική ή ορθοπεδική και όσοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή βαριά γαστρορραγία.

320


289-348

17-01-04

05:48

™ÂÏ›‰·321

➤ Ποιος μπορεί να δώσει αίμα; Όλοι μπορούμε! Όλοι οι υγιείς άντρες και γυναίκες, από 18 - 60 ετών, μπορούν να δίνουν αίμα κάθε 3 - 4 μήνες. Ο υποψήφιος αιμοδότης, κατά τη λήψη του ιστορικού πρέπει να αναφέρει κάθε ασθένεια ή συμπτώματα που έχει, ώστε να βοηθήσει το ιατρικό προσωπικό να κρίνει με ασφάλεια. Λόγω του κινδύνου μετάδοσης του AIDS, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

➤ Ποιος δεν μπορεί να δώσει αίμα; Κάποιος που πάσχει από μία ασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση που του απαγορεύει για κάποιο διάστημα την αιμοδοσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να επιβαρυνθεί η υγεία του αιμοδότη, αλλά επίσης μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του αίματος που θα μεταγγισθεί και να κινδυνεύσει και αυτός που θα λάβει το αίμα. Από την αιμοδοσία αποκλείονται οι ασθενείς και φορείς του AIDS, ηπατίτιδας B και C, όσοι έχουν ελονοσία, χρόνια νοσήματα, όπως είναι οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, η υπέρταση, η χρόνια νεφροπάθεια, παθήσεις του ήπατος (συκωτιού), η αναιμία, όσοι κάνουν χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση αλκοόλ, όσοι έχουν σοβαρές αλλεργίες, οι έγκυοι και όσοι παίρνουν ορισμένα φάρμακα.

➤ Κάποιος που θέλει να δώσει αίμα: μπορεί να δώσει όποια ώρα της ημέρας μπορεί, (πρωινή ή απογευματινή), πρέπει να είναι ξεκούραστος, να μην έχει καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ και είναι καλό να έχει ήδη πάρει ένα ελαφρύ γεύμα, όχι όμως κανονικό γεύμα π.χ. μεσημεριανό ή δείπνο.

➤ Τι πρέπει να προσέξουμε μετά την αιμοληψία: Δεν φεύγουμε αμέσως από το σημείο της αιμοληψίας. Πίνουμε μία πορτοκαλάδα και τρώμε κάτι ελαφρύ. Καλό είναι να αποφύγουμε την οδήγηση και είναι σημαντικό στις επόμενες ώρες να λάβουμε ένα καλό γεύμα και πολλά υγρά (όχι όμως αλκοόλ) για να αποκαταστήσουμε τον όγκο που χάνεται. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αδιαφορία δείχνει ανευθυνότητα. Η σκέψη ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι σε εμάς δεν είναι σωστή και πρέπει να σκεφτούμε ότι τη στιγμή που ένας άνθρωπος χρειάζεται αίμα, δεν γίνεται να περιμένει, ούτε να πάρει ένα φάρμακο. Η προσφορά αίματος είναι μία διαδικασία 10 λεπτών και μπορεί το αίμα αυτό να το χρειαστεί κάποιος δικός σου ή ακόμη κι εσύ ο ίδιος ! www.aimodosia.org www.evaggelismos-hosp.gr

321


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:48

™ÂÏ›‰·322

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. 5: Έχω πόνο στην καρδιά και πώς να τον γιατρέψω…

✔ Να χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναλάβει να συλλέξει επιπλέον στοιχεία σχετικά με ένα από τα νοσήματα που αναφέρονται στο κείμενο του τετραδίου εργασιών (ΣΕΛ.45). Στην συνέχεια, οι τέσσερις ομάδες θα συνεργαστείτε για την έκδοση ενός φυλλαδίου το οποίο θα μοιράσετε στους συμμαθητές σας στο σχολείο. Το φυλλάδιο θα πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων σε σχέση με τον τρόπο ζωής μας.

➤ Αρτηριακή πίεση - Υπέρταση Η αυξημένη αρτηριακή πίεση ή αρτηριακή υπέρταση αποτελεί στην εποχή μας την συχνότερη αιτία για την οποία οι άνθρωποι των αναπτυγμένων χωρών, επισκέπτονται το γιατρό τους. Υπολογίζεται ότι το 20% των ενηλίκων έχει υπέρταση, ότι ένας στους τρεις από αυτούς δεν το γνωρίζει και από αυτούς που το γνωρίζουν λιγότεροι από τους μισούς προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Τελικά σ’ όλο τον κόσμο μόνο το 15-20% των υπερτασικών ρυθμίζει την πίεσή του. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειάζεται προσοχή στην αντιμετώπιση, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αρτηριακή πίεση, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως η στεφανιαία νόσος, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή ανεπάρκεια, από μια πάθηση που είναι εύκολη στη διάγνωση και εύκολα θεραπεύεται.

➤ Τι είναι η αρτηριακή πίεση; Η αρτηριακή πίεση είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, γιατί χωρίς αυτήν το αίμα δεν θα κυκλοφορούσε στο σώμα και δεν θα μεταφέρονταν στα διάφορα όργανα οξυγόνο και άλλες χρήσιμες ουσίες. Όταν η καρδιά συστέλλεται, το αίμα προωθείται σπρώχνοντας τα τοιχώματα των αρτηριών και τις υποχρεώνει να διασταλούν. Οι αρτηρίες, μικρές ή μεγάλες, αντιστέκονται στη ροή του αίματος. Το μέτρο της καθαρής δύναμης, που στη συστολή της καρδιάς σπρώχνει τα τοιχώματα των αγγείων προς τα έξω, είναι γνωστό ως συστολική αρτηριακή πίεση. Μετά τη συστολή η καρδιά χαλαρώνει και τα τοιχώματα των αγγείων επανακάμπτουν. Μια μέτρηση εκείνη τη στιγμή αντιπροσωπεύει τη διαστολική αρτηριακή πίεση.

➤ Τι ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση; Η αρτηριακή πίεση ρυθμίζεται από ένα πολύπλοκο σύστημα. Αν ο οργανισμός μας δεν διέθετε τέτοιο σύστημα, το αίμα θα λίμναζε στα πόδια μας όταν θα σηκωνόμασταν όρθιοι, η πίεσή μας θα έπεφτε και θα αισθανόμασταν πολύ αδύναμοι.

➤ Υπάρχει σημαντική μεταβολή της αρτηριακής πίεσης κατά το 24ωρο;

322

Κατά τη διάρκεια του 24ώρου συμβαίνει μία περιοδική αλλαγή στην αρτη-


289-348

17-01-04

05:48

™ÂÏ›‰·323

ριακή πίεση, αλλά και στη λειτουργία της καρδιάς. Φυσιολογικά η αρτηριακή πίεση κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει κατά τη νύχτα, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες αυξάνεται. Το τι κάνουμε και πώς αισθανόμαστε οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην αρτηριακή πίεση. Για παράδειγμα, μπορεί η πίεση να αυξηθεί αν είμαστε εκνευρισμένοι και να μειωθεί, αν είμαστε ήρεμοι.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

➤ Τι σημαίνει «υψηλή αρτηριακή πίεση» ή «υπέρταση»; Η πλειοψηφία των ιατρών θεωρεί ότι η ιδανική αρτηριακή πίεση για τους ενήλικες δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 / 80 mm Hg. Η αρτηριακή πίεση είναι υψηλή όταν η συστολική ή η διαστολική ή και οι δύο αυξάνονται και παραμένουν πάνω από τα φυσιολογικά όρια, που για τη συστολική θεωρούνται τα 140 mmHg, ενώ για τη διαστολική τα 90 mmHg.

➤ Τι προκαλεί την υπέρταση; Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η υπέρταση είναι αποτέλεσμα του άγχους, της καθιστικής ζωής, της παχυσαρκίας και γενικά της έντασης. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε οι ιατροί γνωρίζουν την ακριβή αιτία της δημιουργίας της, τουλάχιστον για το 95% των περιπτώσεων και πιστεύουν ότι οφείλεται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων, γι’ αυτό και συνήθως μιλάμε για “πρωτοπαθή υπέρταση” ή “ιδιοπαθή υπέρταση”. Στον μικρό αριθμό των περιπτώσεων - κάτω από το 5% - που η αιτία είναι γνωστή, την ονομάζουμε “δευτεροπαθή υπέρταση”. Αιτίες της δευτεροπαθούς υπέρτασης είναι βλάβες των νεφρών, αλλοιώσεις των αγγείων, ορμονικές διαταραχές και συγγενείς ανωμαλίες. Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να διορθωθούν με εγχείριση ή να ελεγχθούν με φάρμακα. Άλλες περιπτώσεις μπορεί να οφείλονται σε φάρμακα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στο φυσιολογικό μετά την τροποποίηση της δόσης ή τη διακοπή αυτών των φαρμάκων.

➤ Ποια είναι τα συμπτώματα της υπέρτασης; Η υπέρταση συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα ή προειδοποιητικά σημεία, αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Συνήθως δε νιώθουμε την πίεση, ακόμα και όταν είναι ασυνήθιστα υψηλή. Λίγα άτομα μπορεί να έχουν συμπτώματα, όπως αδιαθεσία, πονοκέφαλο ή ρινορραγία, τα οποία μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των υπερτασικών δεν γνωρίζει ότι έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, εκτός αν τη μετρήσει τυχαία.

➤ Ποιος πάσχει από υπέρταση; Θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Πολλοί πιστεύουν ότι μόνο ο αγχώδης και νευρικός τύπος ανθρώπου πάσχει. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι ακόμη και οι ήρεμοι άνθρωποι μπορεί να έχουν υπέρταση, η οποία τελικά θεωρείται μια συνηθισμένη ασθένεια.

323


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:49

™ÂÏ›‰·324

Οι στατιστικές πάντως δείχνουν ότι ορισμένες καταστάσεις συμβάλλουν με κάποιο τρόπο στην παρουσία ιδιοπαθούς υπέρτασης, όπως: το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία (κυρίως άνω των 65), το φύλο, (πριν τα 50 εμφανίζεται στους άνδρες και μετά τα 50-55 στις γυναίκες), το σωματικό βάρος (εμφανίζεται στους παχύσαρκους), η κατανάλωση αλατιού (μέτρια κατανάλωση του αλατιού ελαττώνει την αρτηριακή πίεση και η υπερκατανάλωση την αυξάνει), το άγχος, τα αντισυλληπτικά χάπια (μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση), ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι παθήσεις του θυρεοειδούς κ.α.

➤ Γιατί είναι τόσο σημαντική η θεραπεία; Παρ’ όλο που μπορεί να αισθανόμαστε καλά και χωρίς θεραπεία, ο πιο σημαντικός λόγος αντιμετώπισης της υπέρτασης είναι η παρεμπόδιση των σημαντικών της επιπτώσεων, που είναι τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, η νεφρική ανεπάρκεια και η καταστροφή γενικά των αγγείων. Σύμφωνα με στατιστικές, ακόμη και ήπια υπέρταση μπορεί να μειώσει το λεγόμενο “προσδόκιμο επιβίωσης”, δηλαδή τα χρόνια που κατά μέσον όρο προβλέπεται να ζήσουμε. Μπορεί να έχουμε υπέρταση 10 ή και 20 χρόνια χωρίς να έχουμε κάποια συμπτώματα, αλλά μερικές σημαντικές μόνιμες βλάβες σε διάφορα όργανα του σώματος να έχουν ήδη συμβεί. Όταν η αρτηριακή πίεση παραμένει σταθερά υψηλή, πιέζει τα τοιχώματα των αγγείων με επιπρόσθετη δύναμη. Τότε οι μύες που περιβάλλουν τα τοιχώματα των μεγάλων αρτηριών (π.χ. της αορτής) γίνονται σκληροί και παχύνονται. Έτσι τα αγγεία χάνουν την ελαστικότητά τους, γίνονται στενότερα και είναι πιο δύσκαμπτα. Η στένωση των αγγείων έχει ως συνέπεια να αυξάνεται ακόμη περισσότερο η αρτηριακή πίεση και να μειώνεται η προσφορά αίματος στα ζωτικά όργανα. Όσο μεγαλώνουμε οι αρτηρίες σκληραίνουν και χάνουν την ελαστικότητά τους. Όσο συνεχίζεται αυτός ο κύκλος, αυξάνεται τόσο πιο επικίνδυνο είναι για την υγεία μας. Η υψηλή αρτηριακή πίεση κάνει δύσκολη την προσπάθεια της καρδιάς να προωθήσει το αίμα, ειδικά όταν έχουμε στενωμένα αγγεία και την αναγκάζει να συστέλλεται εντονότερα. Τελικά, όλη αυτή η υπερπροσπάθεια της καρδιάς καταλήγει στην ελάττωση της ικανότητας του καρδιακού μυός να κυκλοφορήσει το αίμα, μια κατάσταση που ονομάζεται “καρδιακή ανεπάρκεια”.

➤ Πώς μπορεί να ελεγχθεί η υπέρταση χωρίς φάρμακα; Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί σε πολλά άτομα χωρίς τη χρήση φαρμάκων: με την απώλεια βάρους, με την ελάττωση της πρόσληψης αλατιού ή με τον έλεγχο του άγχους. Αν έχουμε ήπια υπέρταση, μόνο με τα παραπάνω μπορεί να επαναφέρουμε την πίεσή μας σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να χρειαστούν φάρμακα. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να χρειάζονται λιγότερα φάρμακα και σε μικρότερη δόση. Η διατήρηση ενός τρόπου υγιεινής ζωής αποτελεί την σωστότερη αντιμετώπιση της υπέρτασης.

324


289-348

17-01-04

05:49

™ÂÏ›‰·325

➤ Τι είναι η αρτηριοσκλήρυνση; Τα εσωτερικά τοιχώματα των φυσιολογικών αγγείων είναι λεία και ελαστικά και το αίμα ρέει σ’ αυτά μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους διάφορους ιστούς του σώματος. Καθώς ο άνθρωπος γερνά, λίπη και άλλες ουσίες συγκεντρώνονται στα τοιχώματα των αγγείων και σχηματίζουν αθηρωματικές πλάκες. Αυτή η διεργασία είναι γνωστή σαν αρτηριοσκλήρυνση. Καθώς οι πλάκες αυτές με το πέρασμα του χρόνου μεγαλώνουν, ο αυλός των αγγείων στενεύει και πολλές φορές κλείνει εντελώς. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι μια πάθηση που εξελίσσεται αργά και ξεκινά πιθανότατα από την παιδική ηλικία. Συνήθως, περνούν χρόνια ώσπου να σχηματιστεί η αθηρωματική πλάκα και να μεγαλώσει μέσα στην αρτηρία. Η πάθηση αυτή οδηγεί σε πολλά, διαφορετικών τύπων κυκλοφορικά προβλήματα, με πιο σημαντικά τα καρδιακά και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Η αρτηριοσκλήρυνση αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα, όταν αναπτύσσεται και στενεύει τις στεφανιαίες αρτηρίες, οι οποίες τροφοδοτούν με αίμα τον καρδιακό μυ. Εξ’ αιτίας της το αίμα δεν μπορεί να φτάσει στην καρδιά στην ποσότητα που πρέπει και ο καρδιακός μυς παρουσιάζει έλλειψη οξυγόνου. Η προσβολή των στεφανιαίων αρτηριών ονομάζεται “στεφανιαία νόσος”. Η στεφανιαία νόσος είναι η κυρίαρχη αιτία εκδηλώσεων, όπως η στηθάγχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στηθάγχη έχουμε όταν μέρος της καρδιάς παροδικά σταματήσει να τροφοδοτείται με αρκετό οξυγόνο, ενώ έμφραγμα συμβαίνει όταν τμήμα του καρδιακού μυός δεν τροφοδοτείται καθόλου με οξυγόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η περιοχή του καρδιακού μυός που χάνει την οξυγόνωσή της καταστρέφεται και τα καρδιακά κύτταρα πεθαίνουν. Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια μορφή αγγειακής νόσου που προσβάλλει τις αρτηρίες του εγκεφάλου. Εγκεφαλικό συμβαίνει όταν μια αρτηρία στον εγκέφαλο σπάσει ή αποφραχθεί με πήγμα αίματος που αναπτύσσεται εκεί ή μεταφέρεται από άλλο μέρος του κυκλοφορικού συστήματος. Ένα τμήμα του εγκεφάλου τότε νεκρώνεται και το τμήμα του σώματος που ελέγχεται απ’ αυτό, παραλύει.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

Στεφανιαία νόσος – πρόληψη και αντιμετώπιση Τι είναι η στεφανιαία νόσος; Η στεφανιαία νόσος (ή στεφανιαία ανεπάρκεια) περιλαμβάνει όλες εκείνες τις κλινικές καταστάσεις που οφείλονται στην αρτηριοσκλήρυνση των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή στην εναπόθεση αθηρωματικών πλακών στο αγγειακό τοίχωμα, που έχει ως συνέπεια τη στένωση του αγγείου. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι τα αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα και συνεπώς με οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες την καρδιά. Όταν τα αγγεία της καρδιάς δεν μπορούν, λόγω της στένωσης από την αρτηριοσκληρυντική διαδικασία, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του καρδιακού μυός σε οξυγόνο, εμφανίζεται το δυσάρεστο ενόχλημα που ονομάζεται στηθάγχη.

325


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:49

™ÂÏ›‰·326

Πώς εκδηλώνεται η στεφανιαία νόσος; 1. Αρχικά υπάρχει μία περίοδος χωρίς συμπτώματα 2. εμφάνιση σταθερής στηθάγχης 3. εμφάνιση ασταθούς στηθάγχης 4. εμφάνιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου 5. αιφνίδιος καρδιακός θάνατος 1. Στην περίοδο χωρίς συμπτώματα συνήθως υπάρχει στένωση των στεφανιαίων αγγείων, όμως δεν είναι τόσο σοβαρή που να μην λαμβάνει ο μυς της καρδιάς το απαραίτητο οξυγόνο. Εάν σε αυτό το στάδιο, στο οποίο δεν υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα, δεν γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις και εάν δεν ληφθούν μέτρα πρόληψης, μοιραία θα ακολουθήσουν οι βαρύτερες κλινικές μορφές της νόσου. 2. Η σταθερή στηθάγχη χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση θωρακικού πόνου (στηθάγχης). Συγκεκριμένα ο πόνος εμφανίζεται κάθε φορά μετά από κάποια προσπάθεια, π.χ. μετά από ορισμένη απόσταση βάδισης. Καθώς περνάει ο καιρός τα συμπτώματα επιδεινώνονται, γιατί η αρτηριοσκληρυντική πλάκα που στενεύει τον αγγειακό αυλό, επεκτείνεται. Έτσι εάν δεν υπάρξει αποφασιστική αντιμετώπιση των παραγόντων που ευθύνονται για την ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρυνσης, μετά από κάποια χρονική περίοδο η στενωμένη αρτηρία θα αποφραχθεί. Η σταθερή στηθάγχη γενικά προειδοποιεί τον ασθενή και καθώς εξελίσσεται αργά, του δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 3. Η ασταθής στηθάγχη αποτελεί μια πιο επικίνδυνη μορφή στεφανιαίας νόσου. Eκδηλώνεται με πόνο στο στήθος που εμφανίζεται ανεξάρτητα από τη σωματική προσπάθεια, π.χ. στην ηρεμία ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου να ξυπνάει τον ασθενή. Στην περίπτωση αυτή ελαττώνεται απότομα το εύρος του αυλού του αγγείου. Η ξαφνική αυτή ελάττωση οφείλεται στο σπάσιμο της αρτηριοσκληρυντικής πλάκας, πάνω στην οποία έχει επικαθήσει ένα πήγμα αίματος (θρόμβος). Το αποτέλεσμα είναι να στενέψει ξαφνικά το αγγείο, για παράδειγμα από 50% σε 90%. Μία τέτοια κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με εισαγωγή σε νοσοκομείο, και με άμεση χορήγηση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, ώστε να επουλωθεί η «σπασμένη» αρτηριοσκληρυντική πλάκα και να αποφευχθεί η εξέλιξη προς έμφραγμα του μυοκαρδίου.

326

4. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM) είναι η νέκρωση μιας περιοχής του καρδιακού μυός, που οφείλεται στην ξαφνική διακοπή της μεταφοράς οξυγόνου στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό συμβαίνει λόγω της δημιουργίας ενός θρόμβου που αποφράσσει μια στεφανιαία αρτηρία. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται με πόνο στο στήθος (στηθάγχη), μεγάλης διάρκειας, που δεν σταματά με την ανάπαυση.


289-348

17-01-04

05:49

™ÂÏ›‰·327

Όταν σε κάποιον με γνωστή στεφανιαία ανεπάρκεια εκδηλωθεί ένας έντονος πόνος στο στήθος, επιβάλλεται η άμεση μεταφορά του σε εφημερεύον νοσοκομείο. Η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο έχει ιδιαίτερη σημασία, εάν αναλογιστούμε ότι το ΟΕΜ αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου στις Δυτικές χώρες. Σήμερα με τη λειτουργία των μονάδων εντατικής παρακολούθησης και την εφαρμογή μεθόδων, που συντελούν στην ταχεία επαναιμάτωση του μυοκαρδίου, η πρόγνωση του ΟΕΜ έχει βελτιωθεί.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

5. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί την πιο δραματική εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ο φυσικός θάνατος που επέρχεται μέσα σε μία ώρα από την εμφάνιση των έντονων συμπτωμάτων. Η στεφανιαία νόσος και οι επιπλοκές της ευθύνονται για το 80% περίπου των αιφνίδιων καρδιακών θανάτων. Είναι επίσης τραγικό ότι στο 25% των περιπτώσεων ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί την πρώτη και δυστυχώς μοιραία εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Γενικά η στεφανιαία νόσος είναι μία ύπουλη πάθηση που δεν συγχωρεί χαλαρότητα και αμέλεια ούτε από την πλευρά του ασθενή, ούτε από την πλευρά του ιατρού, γιατί δεν εξελίσσεται πάντοτε ομαλά. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία η εντόπιση των ατόμων που, αν και δεν εμφανίζουν συμπτώματα, έχουν πολλούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. Οι ασθενείς αυτοί είναι απαραίτητο να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής, είτε να λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, για να αποφύγουν τα χειρότερα. Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου ; Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση μιας νόσου ονομάζονται προδιαθεσικοί παράγοντες. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι παράγοντες, οι οποίοι βάσει ερευνών, έχουν συνδυαστεί με την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. 1. Υπερλιπιδαιμία: Υπερλιπιδαιμία σημαίνει αύξηση της ποσότητας των λιπιδίων στο αίμα. Υπάρχουν αρκετές μορφές λιπιδίων, εκείνα που έχουν μελετηθεί περισσότερο και έχουν σχετισθεί με τη στεφανιαία νόσο είναι η ολική χοληστερόλη, η HDLχοληστερόλη (η οποία αποκαλείται και «καλή χοληστερόλη»), η LDL-χοληστερόλη (ή «κακή χοληστερόλη») και τα τριγλυκερίδια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η χοληστερόλη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της μεμβράνης των κυττάρων του ανθρώπου. Άρα μας είναι απαραίτητη και αυτό που συνήθως βλάπτει είναι η αύξησή της πέρα από κάποια όρια. Δεν υπάρχουν «φυσιολογικές» τιμές χοληστερόλης, όμως όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδά της στο αίμα, τόσο ελαττώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου. Έτσι οι επιθυμητές τιμές για όλα τα λιπίδια στο αίμα (σε μέτρηση μετά από νηστεία τουλάχιστον 12 ωρών) είναι: λιγότερο από 190 mg% για την ολική χοληστερόλη, λιγότερο από 115 mg% για την LDL-χοληστερόλη, περισ-

327


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:50

™ÂÏ›‰·328

σότερο από 40 mg% της HDL-χοληστερόλη για τους άνδρες και 45 mg% για τις γυναίκες, λιγότερο από 150 mg% για τα τριγλυκερίδια. Από τη χοληστερόλη που κυκλοφορεί στο αίμα ένα μέρος παράγεται από το συκώτι μας, και ένα μέρος προσλαμβάνεται με τις τροφές. Η αυξημένη χοληστερόλη αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία αρτηριοσκλήρυνσης, ειδικά όταν έχουμε υψηλές τιμές LDL και χαμηλές τιμές HDL-χοληστερόλης.

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η υπερλιπιδαιμία; Tο σημαντικότερο βήμα της θεραπείας είναι η σωστή διατροφή. Όπως ήδη αναφέρθηκε ένα μέρος της χοληστερόλης προσλαμβάνεται με τις τροφές. Τα λίπη των τροφών διακρίνονται σε δύο κυρίως τύπους: τα κεκορεσμένα και τα ακόρεστα. Τα κεκορεσμένα σε θερμοκρασία δωματίου είναι στερεά. Υπάρχουν κυρίως σε ζωικές τροφές, όπως το βούτυρο, το τυρί και το κόκκινο κρέας, αλλά και σε μερικά φυτικά έλαια, όπως το λάδι της καρύδας. Τα κεκορεσμένα λίπη έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα. Σχετικά με τα ακόρεστα, τα οποία σε θερμοκρασία δωματίου είναι συνήθως σε υγρή μορφή, υπάρχουν δύο υποκατηγορίες: τα πολυακόρεστα, στα οποία υπάγονται τα λίπη που περιέχονται σε ορισμένα φυτικά έλαια, καθώς και στα ψάρια και τα μονοακόρεστα, στα οποία ανήκει το λάδι της ελιάς. Το ελαιόλαδο εκτός από την μείωση της ολικής χοληστερόλης αυξάνει και την HDL χοληστερόλη (σε αντίθεση με τα πολυακόρεστα φυτικά έλαια που την μειώνουν) και θεωρείται η καλύτερη πηγή λίπους για τον οργανισμό μας. Γενικά, σε έναν υγιεινό τύπο διατροφής και εάν ο ιατρός δεν έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες, η συνολική ημερήσια κατανάλωση λίπους δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% των θερμίδων. Από αυτές λιγότερο από 10% πρέπει να καλύπτεται από κεκορεσμένα (ζωικά λίπη) και το υπόλοιπο 20% πρέπει να προέρχεται κυρίως από ελαιόλαδο. Η μείωση της ολικής χοληστερόλης δεν σταματά τον σχηματισμό νέων αρτηριακών πλακών, αλλά μπορεί να προκαλέσει και μερική υποχώρηση της πλάκας που ήδη υπάρχει. Εκτός από την δίαιτα, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα. 2. Κάπνισμα Υπολογίζεται ότι το 20% περίπου των καρδιαγγειακών θανάτων αποδίδεται στο κάπνισμα. Εκτός όμως από τις καρδιαγγειακές παθήσεις το κάπνισμα ενοχοποιείται και για πολλές άλλες ασθένειες η χρόνια πνευμονοπάθεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια και ο καρκίνος διαφόρων οργάνων. Ακόμη και το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σε σχέση με τα άτομα που δεν εκτίθενται στον καπνό. 3. Παχυσαρκία:

328

Είναι η παθολογική κατάσταση στην οποία συσσωρεύεται υπερβολική πο-


289-348

17-01-04

05:50

™ÂÏ›‰·329

σότητα λίπους, κυρίως κάτω από το δέρμα, αλλά και σε διάφορα όργανα του σώματος. Οφείλεται σε συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Στους φυσιολογικούς ενήλικες το λίπος κυμαίνεται μεταξύ του 12 και 20% του συνολικού βάρους του σώματος. Όταν χρησιμοποιείται το βάρος του σώματος ως δείκτης παχυσαρκίας, είναι ακριβέστερο να υπολογίζεται ο δείκτης μάζας σώματος [βάρος σε κιλά/(ανάστημα σε μέτρα)2 ] και να συγκρίνεται με τα τοπικά πρότυπα από ειδικούς πίνακες. Στα παχύσαρκα άτομα ο δείκτης μάζας σώματος είναι μεγαλύτερος του 30 (από 25-30 το άτομο θεωρείται υπέρβαρο). Από κλινικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι παχύσαρκοι άνδρες έχουν 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, ενώ οι παχύσαρκες γυναίκες 2,5 φορές. Η παχυσαρκία αποτελεί από μόνη της παράγοντα κινδύνου για την στεφανιαία νόσο, όμως ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν συνυπάρχει με την υπερλιπιδαιμία, την υπέρταση ή τον σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου είναι η αρτηριακή υπέρταση (όπως ήδη προαναφέρθηκε), ο σακχαρώδης διαβήτης, το οικογενειακό ιστορικό για στεφανιαία νόσο, το άγχος και η χρήση αντισυλυλητπικών χαπιών. Πηγές: http://www.gna-gennimatas.gr/ Δρ.Παναγούλης Ν. Χρ. http://www.mednet.gr

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.6: Ρύπανση και κυκλοφορικό σύστημα α. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο του τετραδίου εργασιών (σελ.47), να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Ποιες είναι οι κύριες πηγές μονοξειδίου του άνθρακα; Κύριες πηγές μονοξειδίου του άνθρακα είναι τα μέσα μεταφοράς, (όπως τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά), η κεντρική θέρμανση και οι βιομηχανίες. Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται, από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο. 2. Με ποιο τρόπο δρα το μονοξείδιο του άνθρακα στο κυκλοφορικό σύστημα; Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται από τις βιομηχανίες, από τα μέσα μεταφοράς, από τις καύσεις της κεντρικής θέρμανσης, ακόμα και από την καύση του τσιγάρου. Όταν ένα υλικό καίγεται χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου, τότε παράγεται το μονοξείδιο του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην υγεία του ανθρώπου, γιατί ανταγωνίζεται το οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν λοιπόν το μονοξείδιο του άνθρακα υπάρχει σε μεγάλη συγκέντρωση στο περιβάλλον, τότε μπορεί να εισέλθει με την εισπνοή στους πνεύμονες, να περάσει στα τριχοειδή αγγεία με διάχυση και να πάρει τη θέση του οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έτσι, αντί

329


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:50

™ÂÏ›‰·330

τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουν οξυγόνο στον οργανισμό, μεταφέρουν μονοξείδιο του άνθρακα. Άρα ο οργανισμός μας δε μπορεί να λάβει όση ποσότητα οξυγόνου χρειάζεται. Τότε οι πνεύμονες και η καρδιά αρχίζουν να λειτουργούν πιο έντονα για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των κυττάρων σε οξυγόνο, όμως αν η ποσότητα μονοξείδιου του άνθρακα στο περιβάλλον είναι μεγάλη, τότε και πάλι το οξυγόνο που φτάνει στα κύτταρα δεν είναι αρκετό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης οξυγόνου, όπως πονοκέφαλοι, κόπωση, μειωμένος συντονισμός στους μύες κ.α. 3. Για ποιόν λόγο πιστεύετε ότι οι καπνιστές λαχανιάζουν εύκολα όταν, για παράδειγμα, ανεβαίνουν μια σκάλα; Όταν αυξάνει η μυϊκή δραστηριότητα ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο προκειμένου να παραγάγει την ενέργεια που απαιτείται για αυτή τη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτόν αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνευστικής λειτουργίας, δηλαδή λαχανιάζουμε. Όσοι καπνίζουν λαχανιάζουν πιο εύκολα, γιατί οι πνεύμονες τους έχουν υποστεί βλάβες από τις ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου, (π.χ. πίσσα). Επίσης το μονοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται κατά το κάπνισμα και παίρνει τη θέση του οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη, (όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προηγούμενη ερώτηση), έχει σαν αποτέλεσμα να μην λαμβάνει ο οργανισμός αρκετό οξυγόνο και έτσι να χρειάζεται να δουλέψει η καρδιά περισσότερο για να φθάσει αίμα με οξυγόνο σε όλα τα μέρη του σώματος, με τελικό αποτέλεσμα, οι καπνιστές να λαχανιάζουν πιο εύκολα.

4. ANAΠNOH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .1: Κυτταρική αναπνοή ✔ Στο τετράδιο εργασιών (σελ.49) σας

δίνονται μία εικόνα και έξι όροι. Να επιλέξετε τον κατάλληλο όρο και να τον γράψετε στο αντίστοιχο πλαίσιο της εικόνας. ΔIOΞEIΔIO TOY ANΘPAKA

OΞYΓONO ΘPEΠTIKEΣ OYΣIEΣ KAI OΞYΓONO

ΘPEΠTIKEΣ OYΣIEΣ

330

KYTTAPIKH ANAΠNOH

NEPO

ENEPΓEIA ΓIA TIΣ ΛEITOYPΓIEΣ TOY KYTTAPOY

AXPHΣTEΣ OYΣIEΣ KAI OYPIA


289-348

17-01-04

05:51

™ÂÏ›‰·331

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .2: Η αναερόβια αναπνοή και οι εφαρμογές της ✔ Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο στην σελ.51 του τετραδίου εργασιών, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

1. Τι πιστεύετε ότι κάνουν οι άνθρωποι στην εικόνα; Μεταφέρουν ουσίες, όπως είναι τα περιττώματα ζώων και τα υπολείμματα φυτών, τη λεγόμενη βιομάζα, σε ειδικά χωνευτήρια, όπου με τη βοήθεια αναερόβιων βακτηρίων (δηλαδή βακτηρίων που δεν χρειάζονται οξυγόνο) θα γίνει η ζύμωση και θα παραχθεί μεθάνιο (βιοαέριο), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις σύγχρονες μηχανές και μπορεί να αξιοποιηθεί για φωτισμό, μαγείρεμα κ.α. 2. Αν οι άνθρωποι της εικόνας χρησιμοποιούσαν αερόβια βακτήρια, η ενέργεια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή ζωή τους θα ήταν περισσότερη ή λιγότερη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Τα αερόβια βακτήρια δεν κάνουν ζύμωση (δηλ. αναερόβια αναπνοή) για να παραχθεί μεθάνιο (βιοαέριο), αλλά κάνουν αερόβια κυτταρική αναπνοή, και ελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Άρα η ενέργεια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή οι άνθρωποι αυτής της εικόνας θα ήταν λιγότερη. 3. Ποιους άλλους αναερόβιους μικροοργανισμούς γνωρίζετε; Ποιο αέριο παράγεται κατά την αναερόβια αναπνοή τους; (βλ. βιβλίο του μαθητή, παράθεμα στη σελ.79). Τους ζυμομύκητες, οι οποίοι κάνουν αλκοολική ζύμωση, όπου παράγεται το αέριο διοξείδιο του άνθρακα που φουσκώνει το ψωμί.

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τα σχήματα του παραθέματος, να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της αερόβιας και της αναερόβιας κυτταρικής αναπνοής ως προς : α. τις ουσίες που δεσμεύονται (που αντιδρούν) β. τις ουσίες που παράγονται γ. τα ποσά της ενέργειας που απελευθερώνονται Να συζητήσετε τα συμπεράσματά σας με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας στην τάξη.

Διαφορές αερόβιας και αναερόβιας αναπνοής α. Στην αερόβια αναπνοή προσλαμβάνεται οξυγόνο, στην αναερόβια όχι. β. Στην αερόβια παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και νερό, ενώ στην αναερόβια παράγονται διάφορα μόρια, όπως γαλακτικό οξύ, αλκοόλη, μεθάνιο κ.α.

331


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:51

™ÂÏ›‰·332

γ. Στην αερόβια αναπνοή παράγονται περίπου 20 φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι στην αναερόβια αναπνοή. Ομοιότητες αερόβιας και αναερόβιας αναπνοής Και κατά την αερόβια και κατά την αναερόβια: α. χρησιμοποιείται η γλυκόζη, β. παράγεται διοξείδιο του άνθρακα γ. παράγεται ενέργεια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .3: Η αναπνοή στα φυτά ✔ Στην

εικόνα του τετραδίου εργασιών (σελ.53) μπορείτε να διακρίνετε την ρίζα, τον βλαστό και τα φύλλα ενός φυτού.

1. Με ποιον τρόπο γίνεται η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής στα φύλλα; Η ανταλλαγή αερίων στα φυτά γίνεται με διάχυση μέσω των στομάτων (μικρών οπών) που βρίσκονται στα φύλλα. 2. Στα κύτταρα ποιου οργάνου του συγκεκριμένου φυτού διεξάγεται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης; Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης γίνεται, σε όσα όργανα του φυτού αποτελούνται από κύτταρα με χλωροπλάστες, δηλαδή γίνεται κυρίως στα φύλλα και στον βλαστό. 3. Στα κύτταρα ποιου οργάνου του συγκεκριμένου φυτού διεξάγεται η διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής; Κυτταρική αναπνοή γίνεται στα κύτταρα όλων των οργάνων του φυτού.

✔ Να χωριστείτε σε τρεις ομάδες, την ομάδα της «κυτταρικής αναπνοής»,

την ομάδα της «φωτοσύνθεσης» και την ομάδα της «διαπνοής». Να συνεργαστείτε και να καταγράψετε πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της ομάδας σας για το φυτό. Στην συνέχεια, να εκθέσετε τις απόψεις στην τάξη και να καταλήξετε στο ποια λειτουργία είναι η πιο σημαντική για το φυτό. (ή μήπως είναι και οι τρεις εξίσου σημαντικές;)

332

Η φωτοσύνθεση είναι η λειτουργία κατά την οποία παράγεται οξυγόνο απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς στον πλανήτη και γλυκόζη, που όταν διασπαστεί παράγεται μεγάλο ποσό ενέργειας. Ακόμη με τη φωτοσύνθεση τα φυτά φτιάχνουν μόνα τους την τροφή τους, επιβιώνουν και έτσι μπορούν να τραφούν και οι υπόλοιποι οργανισμοί (καταναλωτές, αποικοδομητές). Άρα η φωτοσύνθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μό-


289-348

17-01-04

05:51

™ÂÏ›‰·333

νο για τα φυτά αλλά για όλους τους οργανισμούς στον πλανήτη. Η κυτταρική αναπνοή εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες των ίδιων των φυτών για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Με αυτήν διασπούν την τροφή τους για να πάρουν ενέργεια. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα φυτά. Όταν το φυτό προσλαμβάνει από τις ρίζες θρεπτικές ουσίες και νερό και με τα αγγεία του ξυλώματος τα μεταφέρει σε όλα τα κύτταρα του, αφού χρησιμοποιήσει όσα του χρειάζονται για τις ανάγκες του, το νερό (όσο δεν χρησιμοποιήσει για την φωτοσύνθεση), εξατμίζεται από τα στόματα των φύλλων με τη διαδικασία της διαπνοής. Έτσι μπορεί να πάρει από τις ρίζες του και πάλι θρεπτικές ουσίες και νερό. Επομένως με την διαπνοή, ρυθμίζεται η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στο εσωτερικό του φυτού, άρα ρυθμίζει όλες του τις ανάγκες. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω και οι τρεις λειτουργίες που επιτελούν τα φυτά είναι σημαντικές και για την δική τους επιβίωση, αλλά και για την επιβίωση όλων των οργανισμών του πλανήτη.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .4: Η αναπνοή στα ζώα ✔ Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν ζωικούς οργανισμούς και τα όρ-

γανα αναπνοής τους. Να γράψετε έναν τίτλο κάτω από κάθε εικόνα, ώστε να αποδίδεται σωστά ο τρόπος αναπνοής του κάθε οργανισμού.

Η ύδρα: Η αναπνοή γίνεται με διάχυση διαμέσου της πεπτικής της κοιλότητας. Ο γεωσκώληκας: Η μεταφορά οξυγόνου στο σώμα του γεωσκώληκα γίνεται με τη βοήθεια του κυκλοφορικού του συστήματος. Η γαρίδα: Η γαρίδα έχει βράγχια στα πλαϊνά της κεφαλής της (κάτω από τον εξωσκελετό) και έτσι μπορεί να αναπνέει. Το ψάρι: Το ψάρι έχει βράγχια και πάνω σε αυτά δίκτυο από λεπτά αιμοφόρα αγγεία κυκλοφορικό σύστημα και έτσι μπορεί να αναπνέει. Η ακρίδα: Έχει στίγματα και ένα δίκτυο σωλήνων, τις τραχείες και αναπνέει χωρίς τη μεσολάβηση κυκλοφορικού συστήματος. Η φώκια: Έχει πνεύμονες γιατί είναι θηλαστικό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .5: Οι οργανισμοί και τα όργανα αναπνοής τους ✔ Στην σελίδα 56 του τετραδίου εργασιών δίνονται δύο σειρές εικόνων.

Στην πρώτη σειρά παρουσιάζονται τα όργανα αναπνοής (Α, Β, Γ) και στην δεύτερη οργανισμοί (1, 2, 3, 4, 5 ,6). Να αντιστοιχίσετε τους οργανισμούς στο όργανο αναπνοής που τους «ανήκει», συμπληρώνοντας τον κατάλληλο αριθμό στο κενό δίπλα από κάθε γράμμα. Α. 3, 6 Β. 4 Γ. 1, 2, 5

333


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:52

™ÂÏ›‰·334

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. 6: Εξέλιξη και αναπνοή ✔ Να μελετήσετε τις εικόνες (σελ.57) του τετραδίου εργασιών και με την βοήθεια του διαγράμματος (σελ.58) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

1. Ποιο αέριο υπήρχε πριν από την εμφάνιση του οξυγόνου στη γη; Το διοξείδιο του άνθρακα ( CO2) υπήρχε στη Γη πριν την εμφάνιση του οξυγόνου. 2. Πότε περίπου άρχισε να υπάρχει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα; Το οξυγόνο άρχισε να υπάρχει στην ατμόσφαιρα πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια. 3. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας για την φωτοσύνθεση, να αναφέρετε τους οργανισμούς που πιστεύετε ότι συνετέλεσαν στην εμφάνιση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Οι παραγωγοί, δηλαδή τα φυτά, με την διαδικασία της φωτοσύνθεσης κατά την οποία ελευθερώνεται οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, συνετέλεσαν στην εμφάνιση του οξυγόνου. 4. Πότε οι μορφές της ζωής εμφάνισαν μεγάλη ποικιλομορφία; Πριν από περίπου 325 εκατομμύρια χρόνια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.7: Διαφορετικοί τρόποι αναπνοής ✔ Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας για την λειτουργία και τον τρόπο με τον

οποίο αναπνέουν οι οργανισμοί, να συμπληρώσετε στα κενά κουτάκια της παρακάτω εικόνας τα κατάλληλα όργανα αναπνοής. TPAXEIEΣ

ΠNEYMONEΣ

TPAXEIEΣ

BPAΓXIA

334

EΠIΔEPMIΔA


289-348

17-01-04

05:52

™ÂÏ›‰·335

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 .8: Η συνεργασία του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος

1. Σε ποιο όργανο η διανομή του αίματος παραμένει σταθερή κατά την ηρεμία και κατά την έντονη άσκηση και για ποιόν λόγο;

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

Παρατηρώντας το διάγραμμα του τετραδίου εργασιών μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα αίματος που περνά από κάθε όργανο του ανθρώπινου σώματος ανά λεπτό, σε κατάσταση ηρεμίας και κατάσταση έντονης άσκησης. Έτσι, σε κατάσταση ηρεμίας από τα 6000 ml αίματος που περνάνε ανά λεπτό από την καρδιά το 15% διανέμεται στον εγκέφαλο. Δηλαδή 6000. 15/100 = 900 ml/min φτάνουν στον εγκέφαλο μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Αντίθετα στην κατάσταση έντονης άσκησης περνούν από την καρδιά 25000 ml/min και 5% από τον εγκέφαλο, δηλαδή: 25000.5/100= 1250 ml/min. Συνεχίζοντας με παρόμοιο τρόπο για όλα τα όργανα βρίσκουμε: • Πεπτικό σύστημα: σε κατάσταση ηρεμίας 1500 ml/min, σε κατάσταση έντονης άσκησης 1000 ml/min. • Καρδιά: σε κατάσταση ηρεμίας 300 ml/min, σε κατάσταση έντονης άσκησης 1250 ml/min. • Νεφροί: σε κατάσταση ηρεμίας 1500 ml/min, σε κατάσταση έντονης άσκησης 500 ml/min. • Εγκέφαλος: σε κατάσταση ηρεμίας 900 ml/min, σε κατάσταση έντονης άσκησης 1250 ml/min. • Γραμμωτοί Μύες: σε κατάσταση ηρεμίας 1200 ml/min, σε κατάσταση έντονης άσκησης 20000 ml/min Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στον εγκέφαλο η διανομή του αίματος δεν μεταβάλλεται πάρα πολύ, (900ml/min κατά την ηρεμία και 1250 ml/min κατά την έντονη άσκηση), γιατί ο εγκέφαλος είναι το ζωτικό όργανο, που συντονίζει τις λειτουργίες ολόκληρου του οργανισμού και πολύ ευαίσθητο στην έλλειψη οξυγόνου. Εάν κάποιο μέρος του εγκεφάλου παραμείνει χωρίς οξυγόνο νεκρώνεται, ενώ εάν μείνει ολόκληρος χωρίς οξυγόνο, για τρία λεπτά, επέρχεται ο θάνατος. 2. Σε ποιο όργανο αυξάνεται κατά την έντονη άσκηση και για ποιόν λόγο; Στους μυς, επειδή συστέλλονται έντονα και γι’ αυτό απαιτείται ενέργεια, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται αίμα και συνεπώς περισσότερο οξυγόνο σ’ αυτούς. Επίσης μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στην τροφοδοσία της καρδιάς που και αυτή είναι μυώδες όργανο και εργάζεται σαν αντλία που προωθεί το αίμα σε ολόκληρο το σώμα. 3. Σε ποια όργανα μειώνεται κατά την έντονη άσκηση και για ποιόν λόγο; Μειώνεται κυρίως στους νεφρούς, (σε ηρεμία 1500 ml/min, σε έντονη άσκη-

335


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:52

™ÂÏ›‰·336

ση 500 ml/min) και στα όργανα του πεπτικού συστήματος (σε ηρεμία 1500 ml/min, σε έντονη άσκηση 1000 ml/min). Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να αυξηθεί η παροχή αίματος σε όργανα ζωτικά και να ελαττωθεί σε εκείνα που δεν έχουν μεγάλη ανάγκη τη δεδομένη στιγμή. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να κάνουμε γυμναστική ή να κολυμπούμε όταν έχουμε φάει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.9: Αναπνοή και Άθληση ✔Η

εικόνα (σελ.63 του τετραδίου εργασιών) παρουσιάζει το αναπνευστικό σύστημα ενός ανθρώπου.

α. Να ονομάσετε το όργανο Χ Τραχεία. β. Να εξηγήσετε πώς αποφεύγεται η είσοδος της τροφής στο όργανο αυτό. Κατά την κατάποση της τροφής κατεβαίνει η επιγλωττίδα και εμποδίζει την είσοδο της τροφής στον λάρυγγα αλλά και στην τραχεία, που στην ουσία είναι η συνέχεια του λάρυγγα. γ. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί στον όγκο του αέρα στο εσωτερικό των πνευμόνων, εάν τα τοιχώματα του θώρακα και το διάφραγμα κινηθούν προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα τόξα. Θα αυξηθεί ο όγκος του αέρα στο εσωτερικό των πνευμόνων. 2. Το διάφραγμα δείχνει τον όγκο του εισπνεόμενου αέρα κατά την διάρκεια τριών διαφορετικών καταστάσεων. α. Ποιος είναι ο αριθμός των εισπνοών κάθε λεπτά κατά την διάρκεια της κατάστασης που περιγράφεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ Γ και Δ: Μεταξύ Γ και Δ (15 δευτερόλεπτα) γίνονται 4 εισπνοές και επομένως σε 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) γίνονται: 4. 60 / 15 = 16 εισπνοές. β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τοποθετώντας στην κατάλληλη θέση τις λέξεις: τρέξιμο, περπάτημα, ανάπαυση.

336

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α-Β Γ-Δ Ε-Ζ

ανάπαυση περπάτημα τρέξιμο


289-348

17-01-04

05:52

™ÂÏ›‰·337

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.10: Η κατανάλωση οξυγόνου κατά την διάρκεια ενός αγώνα δρόμου

✔ Το διάγραμμα του τετραδίου εργασιών (σελ.65) παρουσιάζει την μεταβολή της κατανάλωσης οξυγόνου κατά την διάρκεια ενός αγώνα δρόμου.

Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών

1. Ποια είναι η τιμή του ρυθμού αναπνοής κατά την ανάπαυση; Κατά την ανάπαυση η τιμή ρυθμού αναπνοής είναι περίπου 7 L/min. 2. Πόσο αυξάνεται ο ρυθμός τα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα δρόμου; Γιατί; Αυξάνεται από 7 L/min σε 37 L/min δηλαδή 37-7 = 30 L /min, αυξάνεται η λειτουργία των μυών, άρα και οι ανάγκες σε οξυγόνο και γι’ αυτό αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής. 3. Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της χαλάρωσης (μεταξύ 12ου και 18ου λεπτού); Μειώνεται σταδιακά ο ρυθμός της αναπνοής. 4.Πόσο χρόνο διαρκεί ο αγώνας δρόμου; Ο αγώνας διαρκεί 12 λεπτά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.11: Τα αποτελέσματα της ρύπανσης ✔ Να

μελετήσετε προσεκτικά την εικόνα του τετραδίου εργασιών (σελ.66) και, αφού λάβετε υπόψη σας ότι ένα από τα αποτελέσματα της ρύπανσης είναι η μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Να κατατάξετε τους οργανισμούς της εικόνας με βάση τις ενεργειακές τους απαιτήσεις (να αρχίσετε με τους οργανισμούς με τις μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις). 3 και 4, 5 και 6, 7 και 8, 1 και 2. Τις περισσότερες φορές η ρύπανση των νερών έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου, γι’ αυτό οι οργανισμοί που επιβιώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αυτοί με τις λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις. 2. Ποιοι από τους οργανισμούς της εικόνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες καθαρότητας των νερών στο συγκεκριμένο υδάτινο οικοσύστημα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

337


289-348

17-01-04

Tετράδιο εργασιών

05:53

™ÂÏ›‰·338

Οι οργανισμοί 1 και 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες καθαρότητας* γιατί ζουν σε ένα περιβάλλον που είναι καθαρό και έχουν εξαφανιστεί (όπως φαίνεται από το σχήμα) από το περιβάλλον που είναι μολυσμένο. Όταν λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ζουν σε ένα περιβάλλον, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό είναι καθαρό κι όχι μολυσμένο. 3. Να ανατρέξετε σε ειδικά βιβλία ή στο διαδίκτυο και να συλλέξετε στοιχεία για οργανισμούς που χρησιμοποιεί σήμερα ο άνθρωπος για τον καθαρισμό του νερού, π.χ. σε βιολογικό καθαρισμό ή στον καθαρισμό της θάλασσας από πετρέλαιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οργανισμούς για τον βιολογικό καθαρισμό και για τον καθαρισμό της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδες. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε αερόβιους μικροοργανισμούς για να διασπάσουν τα απόβλητα μιας πόλης που περιέχουν περιττώματα ανθρώπων και απορρυπαντικά. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να μετατρέψουν όλα αυτά τα υλικά, που είναι οργανικά μόρια, σε απλές ενώσεις. Ακόμη χρησιμοποιούνται και αναερόβιοι μικροοργανισμοί που μετατρέπουν οργανικά υλικά, σε αμμωνία, υδρόθειο, μεθάνιο. Τότε έχουμε και πρόσθετο κέρδος, διότι η αμμωνία και το μεθάνιο που παράγονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, ενώ η λάσπη που απομένει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα.

338

* Ένα από τα αποτελέσματα της ρύπανσης είναι η ελάττωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό. Κάποιοι οργανισμοί είναι πιο ευαίσθητοι στις μεταβολές του οξυγόνου στο υδάτινο περιβάλλον, από άλλους. Έτσι παρατηρώντας τα είδη των οργανισμών που ζουν σε έναν ποταμό, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το πόσο καθαρός είναι και πόσο έχει επηρεαστεί από την ρύπανση. Για παράδειγμα, σε ένα ποταμό χρησιμοποιούμε ως βιοδείκτες τα βενθικά μακροασπόνδυλα, δηλαδή τα ασπόνδυλα που ζουν στον βυθό του. Αυτά τα ασπόνδυλα που έχουν σχέση με τον βυθό δεν μετακινούνται πολύ. Παρατηρώντας τα λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι οργανισμοί ζούσαν, στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, πριν υποστεί την μόλυνση. Μόνο έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε τα είδη των οργανισμών και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Για παράδειγμα, αν σε ένα υδάτινο οικοσύστημα οι νύμφες κάποιων εντόμων (αφήν