Page 1

nasiona zbóż jesień 2017


pszenica ozima ETANA NOWOŚĆ Hodowla Saaten Union

(odm.jakościowa„A”)

1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysoki plon połączony z jakością ziarna • sprawdza się w opóźnionych siewach • odmiana typu kompensacyjnego – bardzo dobrze się krzewi • duża odporność na wyleganie • bardzo wysoka tolerancja na rdzę żółtą i brunatną

Termin kłoszenia Termin dojrzewania Wysokość roślin Zimotrwałość MTZ Zawartość białka

średnio wczesny średni Rośliny średniowysokie o b. małej skłonności do wylegania dobra – 4,5 wg badań COBORU Wysoka i gęstość ziarna średnia, wysoka liczba opadania

SPONTAN NOWOŚĆ (odm. jakościowa „B/A”- elitarna)

Hodowla Limagrain-Nickerson/DANKO 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• bardzo wysokie plony na obu poziomach agrotechniki • możliwość uprawy na suchych stanowiskach, a także po kukurydzy • Wzorcowe parametry skupowe ziarna - wysoka zawartość glutenu i białka • Bardzo odporna na fuzariozę kłosa • Najwyższa odporność rdzę żółtą

Termin kłoszenia wczesny Termin dojrzewania bardzo wczesny Zimotrwałość średnia MTZ Wysoka MTZ – 48g Zawartość białka wysoka Rośliny średniowysokie - dobra odporność na wyleganie *doskonałe parametry wypiekowe mąki(na poziomie odmian „E”)

KWS EMIL NOWOŚĆ (odm. jakościowa „B”)

- Hodowla KWS Lochow

1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• bardzo dobra zimotrwałość – 5 • wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki • znakomita adaptacja do stanowiska glebowego • wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na choroby, w szczególności na rdze brunatną i żółtą ,septoriozę plew i brunatną plamistość liści • bardzo dobra odporność na wyleganie

Termin kłoszenia średnio wczesny Termin dojrzewania średnio późny Wysokość roślin Rośliny niskie o b. małej skłonności do wylegania MTZ średnia Zawartość białka średnia, wysoka liczba opadania

2


pszenica ozima KWS MALIBU NOWOŚĆ (odm.jakościowa„A”)

- Hodowla KWS Lochow

1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysokie i stabilne plony ziarna o bardzo dobrych parametrach - duża zawartość białka i glutenu • możliwość uprawy po kukurydzy - wysoka odporność na fuzariozę kłosa • bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną i żółtą, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła • bardzo dobra adaptacja do warunków glebowych - możliwość uprawy na stanowiskach granicznych dla pszenicy • mała skłonność do wylegania.

Termin kłoszenia Termin dojrzewania Wysokość roślin Zimotrwałość MTZ Zawartość białka

EVINA

średnio wczesny średni średniowysokie średnia średnia średnia

(odm. jakościowa „E”- elitarna)

Hodowla Limagrain Nickerson 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• nadaje się do uprawy po zbożach • wysoki plon połączony z jakością ziarna • b. dobra odporność na wyleganie • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach • wysoka zdrowotność-duża odporność na choroby liści i kłosa

Termin kłoszenia Termin dojrzewania Zimotrwałość MTZ Zawartość białka

JULIUS

średnio wczesna średniowysokie średnia wysoka gęstość ziarna B. wysoka

*doskonałe parametry wypiekowe mąki

(odm. jakościowa „A”)

Hodowla KWS Lochow 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach • elastyczny termin siewu: od wczesnego do opóźnionego • wysoki plon połączony z jakością ziarna • duża odporność na wyleganie • wysoka zdrowotność-duża odporność na choroby liści i kłosa

Termin kłoszenia średnio wczesny Termin dojrzewania średni do późnego Wysokość roślin średniowysokie o małej skłonności do wylegania Zimotrwałość powyżej średniej MTZ wysoka Zawartość białka niska do średniej

3


pszenica ozima ARTIST

(odm. jakościowa „B”)

Hodowla SaatenUnion 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• bardzo wysoki poziom plonowania bez względu na poziom agrotechniki • odmiana typu kompensacyjnego – bardzo dobrze się krzewi • wysoki plon połączony z jakością ziarna • duża odporność na wyleganie • wysoka tolerancja na rdzę żółtą i brunatną

Termin kłoszenia średnio wczesny Termin dojrzewania średni Wysokość roślin Rośliny średniowysokie Zimotrwałość średnia MTZ Wysoka Zawartość białka średnia

Sailor

(odm. jakościowa „A”)

Hodowla Danko 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• idealna odmiana do późnych siewów po kukurydzy i burakach. • bardzo dobra zimotrwałość • wysokie i stabilne plony ziarna o bardzo dobrych parametrach - grube ziarno o dużej zawartości białka i glutenu • bardzo dobra odporność na choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową • mała skłonność do wylegania.

Termin kłoszenia średnio wczesny Termin dojrzewania wczesny Wysokość roślin średniowysokie Zimotrwałość bardzo dobra MTZ wysoka i wysoka gęstość ziarna Zawartość białka wysoka

4


pszenżyto ozime MELOMAN NOWOŚĆ Hodowla HR Strzelce 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• bardzo wysokie plony - lider plonowania w 2014 i 2015 roku! • bardzo dobra mrozoodporność • bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby • niskie wymagania glebowe • wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)! • wysoka odporność na choroby grzybowe

Termin kłoszenia średnio wczesny Termin dojrzewania średni Wysokość roślin Rośliny średnio - wysokie o małej skłonności do wylegania Zimotrwałość 5,5 wg badań COBORU MTZ Wysoka Zawartość białka Wysoka

żyto ozime KWS Bono F1 Hodowla KWS Lochow 1. Mocne strony: • większa odporność na suszę - odmiana z wysokim potencjałem plonowania w warunkach stresu wodnego • wyrównany profil zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę źdźbłową i brunatną oraz mączniaka i rynchosporiozę • wysoka jakość ziarna - stabilna liczba opadania oraz wysoka gęstość w stanie zsypnym

• silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

2. Profil odmiany: Odmiana Rośliny MTZ

średnio wczesna niskie do średniowysokie niska

* doskonałe parametry przemiałowe ziarna

KWS LIVADO F1 Hodowla KWS Lochow 1. Mocne strony: • bardzo wysoki poziom plonowania • wysoka zdrowotność - bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną, dość duża odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę • silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

• uniwersalne użytkowanie zebranego plonu – konsumpcja ,pasza.

2. Profil odmiany: Odmiana Rośliny MTZ

średnio wczesna niskie do średniowysokie niska

* uniwersalne parametry ziarna

5


PODSUMOWANIE - ZBOŻA OZIME HODOWCA

Grupa jakościowa

MTZ

PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

EVINA

LIMAGRAIN

E

WYSOKA

7,8

ŚREDNIA ok. 100crn

3,5

JULIUS

KWS LOCHOW

A

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

8,0

ŚREDNIA

5,0

KWS MALIBU

KWS LOCHOW

A

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

6,3

ŚREDNIA

3,0

KWS EMIL

KWS LOCHOW

B

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

8,5

NISKA 85-90 cm

5,0

ARTIST

SAATEN UNION

B

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

8,0

ŚREDNIA

4,0

ETANA

SAATEN UNION

A

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

7,0

ŚREDNIA

4,5

Sailor

DANKO

A

WYSOKA

6,8

ŚREDNIA

5,5

SPONTAN

DANKO

B

ŚREDNIO-WYSOKA

7,0

ŚREDNIA

3,0

HR STRZELCE

X

WYSOKA

7

ŚREDNIA

5,5

HODOWCA

PRZEZNACZENIE

MTZ

PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

SU VIRENI 2 rzędowa

SAATEN UNION

PASZA

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

7,3

NISKA DO ŚREDNIEJ

5

SOULEYKA wielorzędowa

SAATEN UNION

PASZA

ŚREDNIA DO WYSOKIEJ

7,0

ŚREDNIA

4,5

ŻYTO OZIME

HODOWCA

PRZEZNACZENIE

MTZ

PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

ZIMOTR WAŁOŚĆ

KWS BONO F1

KWS LOCHOW

KONSUMPCJA, PASZA

MAŁA

4,5

DOŚĆ NISKA

X

KWS LIVADO F1

KWS LOCHOW

KONSUMPCJA, PASZA

MAŁA

4,7

DOŚĆ NISKA

X

ODMIANA

ZIMOTRWAŁOŚĆ

PSZENICA OZIMA

PSZENŻYTO MELOMAN

JĘCZMIEŃ OZIMY ODMIANA

6

skala od 1 do 9:

1- ocena najmniej korzystna 9- ocena najlepsza

ZIMOTR WAŁOŚĆ


PODSUMOWANIE - ZBOŻA OZIME PODATNOŚĆ NA CHOROBY mączniak

septorioza liści

dtr

rdza brunatna

fuzarioza kłosa

septorioza plew

choroby podstawy źdźbła

OPIS - PRZYDATNOŚĆ ODMIANY

EVINA

7,0

7,5

7,6

7,5

7,5

7,5

7,6

pszenica jakościowa o dobrej zimotrwałości i wysokim stabilnym plonie, na stanowiska typowe dla pszenicy

JULIUS

7,7

8,0

7,5

7,6

8,0

8,0

7,7

ogólnoużytkowa odmiana sprawdzona w ciągu ostatnich lat, o wysokim stabilnym plonie

KWS MALIBU

7,7

7,1

7,7

8,3

8,3

7,7

8,0

NOWOŚĆ!!! Przydatna do siewów po kukurydzy i na słabszych stanowiskach

KWS EMIL

7,0

6,3

7,0

7,3

7,2

7,4

7,3

NOWOŚĆ! Odmiana bardzo odporna na wyleganie,plon stabilny i wysoki na obu poziomach agrotechniki.

ARTIST

8,0

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

8,0

bardzo wysoki potencjał plonowania, doskonała w uprawie intensywnej

ETANA

7,0

5,0

5,0

7,0

6,0

5,0

5,0

NOWOŚĆ!!!Bardzo dobra do późnych siewów,bardzo wysoki i stabilny jakościowo plon

Sailor

7,3

6,4

7,3

6,4

8,5

7,3

8,6

szczególnie przydatna na opóźniony siew po kukurydzy i burakach cukr.

SPONTAN

8,0

6,5

7,0

6,5

8,5

7,0

8,5-8,8

B. wysoki plon na poziomie agrotechn. a1 i a2,najwyższa odporność na fuzariozę

8,4

6,8

X

8,4

7,6

6,9

8,1

Rewelacyjne plony.Bardzo wysoka tolerancja na „kwaśne” gleby

ODMIANA

PSZENICA OZIMA

PSZENŻYTO MELOMAN

JĘCZMIEŃ OZIMY PODATNOŚĆ NA CHOROBY ODMIANA

ciemnożółta brunatna moplamizaika stość

OPIS - PRZYDATNOŚĆ ODMIANY

mączniak prawdziwy

plamistość siatkowa

rdza jęczmienia

rynchosporioza

SU VIRENI 2 rzędowa

7

7

7

8

9

7

nowa odmiana, godny następca Metaxy - wyższe plony i wysoka zdrowotność

SOULEYKA wielorzędowa

8

7

8

8

9

7

sprawdzona w praktyce wysokoplonująca odmiana wielorzędowa

PODATNOŚĆ NA CHOROBY

ŻYTO OZIME

OPIS - PRZYDATNOŚĆ ODMIANY

mączniak prawdziwy

rdza brunatna

podatność na sporysz

rdza źdźblowa

rynchosporioza

septorioza liści

choroby podstawy źdźbła

KWS BONO F1

7,4

6,5

4,0

7,5

7,3

7,0

8,0

bardzo odporna na okresowe niedobory wody .

KWS LIVADO F1

7,7

7,7

4,0

8,0

7,7

7,0

8,2

bardzo odporna na choroby,wysokoplonująca; na konsumpcję i na paszę

skala od 1 do 9:

1- ocena najmniej korzystna 9- ocena najlepsza

7


jęczmień ozimy SU VIRENI

jęczmień oz. dwurzędowy - Hodowla Saaten Union 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysokie plony, również w uprawie ekstensywnej • bardzo wysoka odporność na wyleganie • doskonale wykształcone ziarno na paszę • bardzo wysoka zimotrwałość • odporna na wyleganie • bardzo wysoka tolerancja na choroby liści

Termin kłoszenia Termin dojrzewania Wysokość roślin Zimotrwałość MTZ Zawartość białka

średnio wczesny średni niskia wysoka Średnia do wysokiej wysoka

Souleyka

jęczmień oz. wielorzędowy - Hodowla Saaten Union 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysokie plony, również w uprawie na lżejszych glebach • wysoka zimotrwałość • odporna na wyleganie • wysoka tolerancja na choroby liści • mała skłonność do wylegania.

Termin kłoszenia Termin dojrzewania Wysokość roślin Zimotrwałość MTZ Zawartość białka

średnio późny średni średniowysokie wysoka średnia do wysokiej średnia

OFEROWANY MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH MA NASTĘPUJĄCE CECHY : • pochodzi z własnej reprodukcji nasiennej Chempestu, • stopień kwalifikacji C1 • zaprawa Lamardor 400 FS z dodatkiem nawozu donasiennego Peridiam Ferti (zawiera mangan, cynk, molibden). • opakowania: worki papierowe a’25kg, a’50kg lub BB a’500kg. W kwestii zaprawy nasiennej i rodzaju opakowań istnieje możliwość innych rozwiązań - do uzgodnienia wg indywidualnych potrzeb klienta.

8


Legenda: • PUNKTY SPRZEDAŻY • MASZYNY ROLNICZE • GŁÓWNE MIASTA

Zamówienia: • Punkty Sprzedaży Chempestu: szczegóły na www.chempest.pl • Barbara Konopka: kom. 605-047-803 b.konopka@chempest.pl • Jerzy Skórzyński: kom. 694-441-847 j.skorzynski@chempest.pl

Dział Obsługi Kluczowych Klientów: • Katarzyna Latocha • Bolesław Kwiatkowski • Jolanta Majcher • Sylwester Mróz • Przemysław Mzyk • Jarosław Kazikowski • Zygfryd Hluchnik • Marcin Elbing • Janusz Marmon

883 357 451 608 551 901 604 249 407 883 357 465 883 357 450 602 598 770 605 677 891 662 376 140 883 357 472

• Roman Janczura • Krzysztof Rock • Daniel Jędrosek • Magdalena Ziętarska-Wielgosik • Marek Wielgosik • Rafał Folwarczny (kierownik działu)

883 357 473 608 460 497 883 357 471 883 357 467 883 357 461 787 727 757

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 24, tel. 32 412 50 00 www.chempest.pl | e-mail: sekretariat@chempest.pl

Zboza 2017 a5  

odmiany nasion zbóż na sezon jesień 2017

Advertisement