Page 1

nasiona rzepaku jesień 2017


! PROMO=C2LJNAAVI Bor GRATIS

j odmiany TIS kup 1 porcję teo wysokiej ny = 15duża L NAVI Bor GRA ia zawartości oleju produktywność m d o j kup 6 porcji te

PR46W21

o wysokiej zawartości oleju

Produkt z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Pioneer w Polsce

duża produktywność

Zapełni Twoje silosy

PR46W

Cechy

Produkt z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczen

Zapełni Tw

szczególnie ceniona przez wymagających producentów rzepaku umiarkowany rozwój przed zimą, a po zimie zdolność do regeneracji uszkodzeń odmiana wszechstronna, która doskonale sprawdza się w każdych warunkach klimatyczno-glebowych, o doskonałej tolerancji na wyleganie

średni

szybki

średniowczesne

średniopóźne

Wczesność kwitnienia wczesne

średniowczesne

średniopóźne

niskie

średnie

wysokie

6

szczególnie ceniona przez wymagających producentów rze 5 umiarkowany rozwój przed zimą, a po zimie zdolność do re odmiana wszechstronna, która doskonale sprawdza się w ka klimatyczno-glebowych, o doskonałej tolerancji na wylegan

Rozwój przed zimą wczesne

plon t/ha

Cechy

Profil agronomiczny wolny

MIESZANIEC WYSOKI

Wczesność dojrzewania

4 Profil agronomiczny

Wysokość roślin

Cechy dodatkowe

wolny

średnia

dobra

bardzo dobra

średnia

dobra

bardzo dobra

średnia

dobra

bardzo dobra

Rozwój przed zimą wczesne

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

Odporność na Phoma

Zawartość oleju:

48,1

Wczesność kwitnienia Zawartość glukozynolanów:

14,0

wczesne

Wczesność dojrzewania niskie

średni

szybki

3 średniowczesne

średniopóźne

wzorzec PR46W21

Źródło: Badaniaśredniopóźne COBORU 2015 średniowczesne wzorzec: badania rozpoznawcze

średnie

wysokie

Wysokość roślin

Cechy dodatkowe PLON ZIARNA

Opis, profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneera. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb,średnia wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie. Odporność na wyleganie

PLON OLEJU

średnia Zimotrwałość średnia

Wymagania glebowe bardzo dobre

średnie

Odporność na Phoma słabsze

PLON ZIARNA PLON OLEJU

Zalecenia uprawowe dobra

bardzo dobra

Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma, dobra bardzo dobra zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia)

Zawarto oleju

dobra

bardzo dobra

Wczesny Optymalny Opóźniony

40 50 55

Wymagania glebowe bardzo dobre

48,1

Ilość wysiewu nasion / m2

średnie

Opis, profil agronomiczny Ocena wyznaczona na pod wyznacza średnią dla dane oddziaływać negatywnie.


rzepak ozimy PR45D06 F1

Mieszaniec półkarłowy Maximus 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• niesamowicie mrozoodporny; wiosną wolno rozpoczyna wegetację co ogranicza ryzyko uszkodzeń po przymrozkach • bogato kwitnie i tworzy dużo długich łuszczyn • bardzo dobra odporność na Phoma • nie wymaga skracania jesiennego i wiosenego

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymagania glebowe:

** zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej

W21

PX 113 F1

Mieszaniec półkarłowy Maximus 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

niach firmy Pioneer w Polsce

• najpopularniejszy mieszaniec półkarłowy, sprawdzony w siewie punktowym • rośliny intensywnie rozgałęzione i radzące sobie w trudnych warunkach • bardzo dobra odporność na Phoma (obecność genu Rlm 7) • dobrze znosi wczesne i opóźnione siewy, nie wymaga skracania jesiennego i wiosennego

woje silosy

plon t/ha

średnio wczesny średnio wczesny bardzo niskie bardzo dobra bardzo dobra gleby średnie

** zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej

2. Profil odmiany:

6 • nie sroga mu zima, charakteryzuje się potwierdzoną

w doświadczeniach COBORU mrozoodpornością • zarejestrowany w Polsce 2017, • jest to odmiana wysoce zdrowotna i odporna na wyleganie, 5 • znakomicie przyswaja azot, dzięki czemu roślina wykorzystuje swój potencjał i przetwarza go na wysoki plon ** zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

optymalny wczesny do średnio wczesny średnie dobra bardzo dobra nadaje się na dobre i średnie stanowiska

4

PT 264 F1 Mieszaniec wysoki

3 1. Mocne strony: Zawartość • nowość, na którą warto postawić!!! glukozynolanów:

wzorzec PR46W21

Źródło: Badania COBORU 2015 wzorzec: badania rozpoznawcze

• bardzo duży wigor rozwoju wiosennego • odmiana nowa i bardzo dobrze sprawdzająca się w doświadczeniach • bardzo dobry plon dzięki odporności na osypywanie Zalecenia uprawowe y oraz ocena punktowa oparte na tylko między mieszańcami Pioneera. podstawie naporównań najwyższym poziomie dstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, ego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą • zalecana do uproszczonych Rośliny technik uprawy o dobrej zimotrwałości i zdrowotności zwłaszcza na Phoma, w technologii strip till

1

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

PT 248 F1MIESZANIEC WYSOKI

epaku egeneracji uszkodzeń Mieszaniec wysoki ażdych warunkach nie 1. Mocne strony:

ość u:

wczesny i optymalny średnio wczesny bardzo niskie bardzo dobra bardzo dobra nadaje się na dobre i średnie stanowiska

14,0

zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia)

słabsze

Ilość wysiewu nasion / m2

2. Profil odmiany: Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

optymalny wczesne i średnio wczesne wysokie bardzo dobra bardzo dobra nadaje się na dobre i średnie stanowiska

** zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej

3


odmiany rzepaku z tolerancją na kiłę kapustnych Odmiany z tolerancją na kiłę kapustnych należy wysiewać tylko na stanowiskach gdzie stwierdzono występowanie patogena!!!

MENTOR F1

PT235 F1

ARCHIMEDES F1

1. Mocne strony:

1. Mocne strony:

1. Mocne strony:

• najnowsza odmiana z tolerancją na kiłę kapustnych • extraklasa plonowania wśród odmian z tolerancją na kiłę kapustnych • wysoka zawartość oleju • bardzo wysoka zimotrwałość • bardzo wysoka odporność na wyleganie • wysoka tolerancja na warunki stresowe • wysoka przydatność w uproszczeniach uprawowych • łatwa w omłocie, duże zdolności regeneracji

• odporność na Phoma • odporność na specyficzne rasy sprawcy kiły kapustnych • wysoka stabilność • wysoki plon • termin siewu normalny do opóźnionych • bardzo dobra zimotrwałość

• najnowsza genetyka LG, rejestracja 2015 (Polska) • bardzo wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapustnych, co potwierdzają oficjalne doświadczenia COBORU • wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM7 (odporność pozioma) • odmiana ma tendencję do tworzenia bardzo dużej liczby odgałęzień bocznych • wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (Pods Shattering Resistance)

Odmiana mieszańcowa

Odmiana mieszańcowa

PT242 F1

Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony: • wysoki potencjał plonowania • odporność na specyficzne rasy sprawcy kiły kapustnych • średnia do wysokiej zawartość oleju • termin siewu normalny do opóźnionych • bardzo dobra zimotrwałość

4

Odmiana mieszańcowa


rzepak ozimy UMBERTO KWS F1 (NOWOŚĆ) Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągał plon ponad 121% wzorców • charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością – kombinowana tolerancja na podstawowe choroby rzepaku – geny Rlm3+Rlm7 +odporność poligeniczna • przydatna do siewu punktowego i strip-till • ponadprzeciętna liczba rozgałęzień produktywnych • elastyczna co do terminu siewu, bardzo dobra zimotrwałość

Termin wysiewu: Termin dojrzewania : Wysokość roślin: Zimotrwałość : Odporność na wyleganie : Wymagania glebowe:

średnio późny wczesna do średniej wysokie powyżej średniej powyżej średniej polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)

** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

STEFANO KWS F1 (NOWOŚĆ) Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę • posiada cechę S-POD- podwyższona odporność na osypywanie nasion • wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych • bardzo elastyczna co do terminu siewu, szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie

Termin wysiewu: średnio wczesny do średnio późny Termin dojrzewania: wczesna do średniej Wysokość roślin: wysokie Zimotrwałość: powyżej średniej Odporność na wyleganie: powyżej średniej Wymaganie glebowe: polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+) ** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

SERGIO KWS F1 (NOWOŚĆ) Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wykazała bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014-2016 (średnio 113,4% wzorców) • wyjątkowo wysoka odporność na choroby – w doświadczeniach COBORU lepszy wynik od wzorców przy każdej ocenianej chorobie rzepaku • bardzo odporna na osypywanie nasion posiada cechę S-POD • szybki rozwój jesienny i dość szybki start wegetacji na wiosnę

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

średni do średnio późny wczesna do średniej średnie do wysokich średnia powyżej średniej polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl.II-IVb)

** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

5


rzepak ozimy MARCOPOLOS F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU • przydatna przy opóźnionych siewach • charakteryzuje się wysoką biomasą • bardzo niska zawartość glukozynolanów, idealny surowiec paszowy • jedna z nawżej plonujących odmian mieszańcowych w PDO COBORU 2012-2015 – średnio 109% wzorców

Termin wysiewu: średnio późny Termin dojrzewania: wczesna do średniej Wysokość roślin: wysokie Zimotrwałość: powyżej średniej Odporność na wyleganie: powyżej średniej Wymaganie glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa)

** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

HYBRIROCK F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• zarejestrowana w wielu krajach UE • bardzo przydatna przy opóźnionych siewach • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji • buduje ponadprzeciętnie grubą szyjkę korzeniową przed zimą • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach PDO COBORU 2015 – średni plon z 24 lokalizacji to 5,29 t/ha • wg COBORU znacznie odporniejszy od średniej na wyleganie i choroby podstawy łodygi

Termin wysiewu: średnio późny Termin dojrzewania: wczesna do średniej Wysokość roślin: średnie Zimotrwałość: średnia Odporność na wyleganie: powyżej średniej Wymaganie glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa)

** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

FACTOR KWS F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysoko planująca odmiana z nowej linii genetycznej przeznaczona na problematyczne stanowiska • polecana na przeciętne i słabe stanowiska pod uprawę rzepaku • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion • szybki rozwój jesienny i wiosenny • posiada podwyższoną tolerancję na choroby podstawy łodygi (gen Rlm7) i werticiliozę

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

6

średnio późny wczesna do średniej średnie do wysokich powyżej średniej powyżej średniej przeciętne i słabe (klasa IIIb – V)


rzepak ozimy SHERLOCK Odmiana populacyjna 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w PDO COBORU • znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU • polecany na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych • bardzo dobra zimotrwałość • duże zdolności regeneracyjne

Termin wysiewu: średni Termin dojrzewania : bardzo wczesny Wysokość roślin: wysokie Zimotrwałość : powyżej średniej Odporność na wyleganie : poniżej średniej Wymagania glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVb+)

** odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia

QUARTZ

Odmiana populacyjna 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• najwyżej plonująca odmian populacyjna spośród zarejestrowanych w KR COBORU w roku 2013 • wymaga typowego stanowiska pod rzepak aby dać wysoki plon nasion • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wysoki wigor początkowy • wykazuje jedną z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU • spowolniony wigor wiosenny – odporność na wtórne przemarznięcia wiosną

Termin wysiewu: średni Termin dojrzewania: średni Wysokość roślin: niskie Zimotrwałość: bardzo wysoka Odporność na wyleganie: bardzo wysoka Wymaganie glebowe: typowe dla rzepaku (klasa II-IVa)

7


Odmiana liniowa wysoko plonująca również na słabszych stanowiskach.

Z Z dobrych dobrych nasion nasion dobry plon Wykazuje tolerancję na warunki dobry plon stresowe np. suszę. Jednym z najważniejszych gwarantów wysokich plonów Jednym gwarantów wysokich plonów rzepaku zsąnajważniejszych odpowiednie nasiona! rzepaku są odpowiednie nasiona! Dlatego inwestujemy naszą wiedzę i doświadczenie Dlatego inwestujemy naszą wiedzę i doświadczenie w tworzenie odmian rzepaku optymalnie dostosowanych w odmian rzepaku optymalnie dostosowanych dotworzenie polskich warunków. do polskich warunków.

Bardzo dobra zimotrwałość.

Letitia Letitia

Rośliny niższe o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.

! PROMO=C2LJNAAVI Bor GRATIS

j odmiany Bor GRATIS kup 1 porcję te 15L NAVI(dt/ha) = y n ia m d o j te kup 6 porcji

Plonowanie odmiany Letitia Doświadczenia wewnetrzne, Modzurów 2014 r.

dt/ha 80 Letitia Letitia

Odmiana liniowa wysoko plonująca

70 Odmiana również naliniowa słabszych stanowiskach. wysoko plonująca również na słabszych stanowiskach. Wykazuje tolerancję na warunki stresowe np. suszę. na warunki tolerancję 60 Wykazuje stresowe np. suszę. Bardzo dobra zimotrwałość. Bardzo dobra zimotrwałość. 50 Rośliny niższe o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Rośliny niższe o średnio wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania.

wzorzec liniowy Letitia

40

Plonowanie odmiany Letitia (dt/ha) Plonowanie odmiany Letitia (dt/ha) 30

Doświadczenia wewnetrzne, Modzurów 2014 r.

Doświadczenia wewnetrzne, Modzurów 2014 r. dt/ha

dt/ha 80 80 70

20

wzorzec liniowy

70 60

wzorzec liniowy

10

Letitia

60 50

Letitia

50 40 40 30

0

30 20 20 10 10 0 0

Brak ochrony fungicydowej Brak ochrony

Pełna ochrona fungicydowa Pełna ochrona

fungicydowej Brak ochrony fungicydowej

fungicydowa Pełna ochrona fungicydowa

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Al. 02-326 Warszawa, tel. Jerozolimskie 22 572 36 12, 158, fax 22 572 36 03 tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.agro.bayer.com.pl www.agro.bayer.com.pl


rzepak ozimy LETITIA

– wyłączność firmy CHEMPEST

Odmiana populacyjna 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• rzepak linowy nadający się również na nieco słabsze gleby z okresowym niedoborem wody • wysoka zimotrwałość i odporność na choroby • odmiana średnio niska odporna na wyleganie • średnio wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.

Termin wysiewu: optymalny Termin dojrzewania: średnio wczesny Wysokość roślin: średnio niskie Zimotrwałość: bardzo dobra Odporność na wyleganie: bardzo dobra Wymagania glebowe: dobre/średnie/ słabsze stanowiska

PUNCHER F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• odmiana charakteryzująca się szybkim rozwojem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością • daje wysoki plon nasion i tłuszczu • odmiana średnio wczesna w kwitnieniu i średnio późna w dojrzewaniu. • rośliny średniej wysokości bez tendencji do wylegania • wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych • najlepiej plonuje na dobrych i średnich stanowiskach

Termin wysiewu: optymalny/opóźniony Termin dojrzewania: średnio późny Wysokość roślin: średnio wysokie Zimotrwałość: bardzo dobra Odporność na wyleganie: bardzo dobra Wymaganie glebowe: dobre/ średnie stanowiska

InVigor InV1022 F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach klimatyczno – glebowych • średnio wczesny termin kwitnienia i średnio późny termin dojrzewania • szybki rozwój i mocne zdolności regeneracyjne • bardzo wysoka zimotrwałość – nie wykazuje tendencji do wynoszenia szyjki korzeniowej oraz stożka wzrostu • rośliny średnio wysokie bez tendencji do wylegania

Termin wysiewu: optymalny/opóźniony Termin dojrzewania: średnio późny Wysokość roślin: średnio wysokie Zimotrwałość: bardzo dobra Odporność na wyleganie: bardzo dobra Wymaganie glebowe: dobre/ średnie stanowiska

9


rzepak ozimy ARSENAL F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• wzorzec COBORU, zastąpił odmianę Artoga • wierne i stabilne plonowanie na każdym kompleksie glebowym • sprawdzona genetyka LG, rejestracja 2013 (Polska) • wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM7 (odporność pozioma) • wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (Pods Shattering Resistance)

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

optymalny i późny wczesny wysokie bardzo dobra bardzo dobra gleby średnie i mocne

ANDERSON F1 Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• jedna z najlepszych odmian mieszańcowych na europejskim rynku, rejestracja 2015 (Polska) • wybitna zimotrwałość, co potwierdzają oficjalne doświadczenia COBORU • bardzo szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym • wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM7 (odporność pozioma) • wybitna odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (Pods Shattering Resistance)

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

wczesny i optymalny średnio wczesny wysokie wybitna bardzo dobra gleby średnie

ADRIANA

Odmiana populacyjna 1. Mocne strony:

2. Profil odmiany:

• sprawdzona genetyka LG, rejestracja 2008 (Polska) • jedna z najlepszych odmian populacyjnych na europejskim rynku • bardzo dobra odporność na czerń krzyżowych • odmiana, która na przestrzeni lat zachowuje wysoki i stabilny poziom plonowania • dobra odporność na osypywanie się nasion

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

10

wczesny i optymalny średnio wczesny wysokie dobra bardzo dobra gleby średnie


rzepak ozimy POPULAR F1 Odmiana mieszańcowa

2. Profil odmiany:

1. Mocne strony:

Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

• bardzo wysoki potencjał plonowania – średni plon nasion z badań rejestrowych w PDO- 112% wzorca • charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością • odmiana należy do czołówki najlepiej zimujących rzepaków • bardzo wysoki plon tłuszczu • wybitna zimotrwałość

ATORA F1

Odmiana mieszańcowa 1. Mocne strony: • bardzo wysoka zimotrwałość • ponadprzeciętny potencjał plonowania, średnio 121% wzorca • bardzo wysoka odporność multigeniczna na choroby występujące u uprawie rzepaku • rośliny wysokie odporne na wyleganie

MERCEDES F1

optymalny i opóźniony średnio wczesny niskie i średnie bardzo dobra bardzo dobra wszystkie stanowiska glebowe

2. Profil odmiany: Termin wysiewu: Termin dojrzewania: Wysokość roślin: Zimotrwałość: Odporność na wyleganie: Wymaganie glebowe:

optymalny średnio wczesne i średnio późne wysokie bardzo wysoka bardzo dobra wszystkie stanowiska glebowe

Odmiana mieszańcowa

2. Profil odmiany:

1. Mocne strony:

Termin wysiewu: optymalny i opóźniony Termin dojrzewania: średni Wysokość roślin: średnie Zimotrwałość: bardzo wysoka Odporność na wyleganie: bardzo dobra Wymaganie glebowe: gleby cięższe, bardziej zasobne w wodę • tworzy duże i mocne rośliny o wysokiej odporności na wyleganie

• bardzo wysoka zimotrwałość – czołowe oceny w badaniach rejestrowych i PDO • bardzo plastyczna – bardzo dobrze radzi sobie na stanowiskach granicznych • stabilne plonowanie, średnia za lata 2013-2015 110% (52,4 dt/ha) • dobrze radzi sobie w uprawach uproszczonych oraz z trudnymi warunkami podczas wschodów

11

Rzepak 2017 a5  

nasiona rzepaku - odmiany na sezon jesień 2015

Rzepak 2017 a5  

nasiona rzepaku - odmiany na sezon jesień 2015

Advertisement