Chemigate, the Bridge 1 / 2020 FI

Page 1

C H E M I G AT E N S I D O S RY H M Ä L E H T I 2 0 2 0


PÄÄKIRJOITUS TOM SCHAUMAN

Rakkautta koleran aikaan Otsikko on Gabriel García Márquezin kirjoittaman romaanin nimi. Kun kirjoitan tätä pääkirjoitusta, olemme kädet savessa keskellä tilannetta, joka vaikuttaa olevan kansakuntamme suurin yksittäinen haaste yli seitsemäänkymmeneen vuoteen. Presidenttimme on antanut painavan sanansa, ja kerrankin hallitus on jostain asiasta yhtä mieltä. Osa minusta haluaisi tehdä kuten Boccaccio noin 700 vuotta sitten keskellä ruton riivaamaa Italiaa eli muuttaa ystävieni kanssa periferiaan ja kertoa tuhmia tarinoita viiniä juoden. Mutta sitten satuin lukemaan Mika Ihamuotilan (Marimekko, Rovio) LinkedIn- jutun, jossa hän sanoi, että nyt yrityksen arvot testataan. Olen vahvasti samaa mieltä. Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa kävimme yrityksemme sisällä laajaa arvokeskustelua. Mukaan tilaisuuksiin oli kutsuttu koko henkilöstö. Keskustelu oli antoisaa siitäkin huolimatta, että aihepiiri oli vaikea. Vaikea, koska lähes kahden sukupolven ajan jatkuneiden hyvien toimintatapojen sanoittaminen lauseiksi, tiivistäminen yksittäisiksi sanoiksi tai piirtäminen kuvioiksi on haastavaa. Toimipaikkojemme hajanaisesta sijainnista huolimatta esiin piirtyi hyvin samanlaisia arvoja kuten ilo, rohkeus, osaaminen, vastuullisuus, yhteistyö ja joustavuus. Oli hienoa huomata, kuinka vahva yrityskulttuuri meillä jo on ja kuinka arvomme selvästikin toimivat sidoksina ihmisten ja toimipaikkojen välillä. Palkaksi kutsuttu korvaus menetetystä vapaa-ajasta on se, mikä saa ihmisen töihin, mutta jokin aivan muu ajaa hänet palaamaan samalle työpaikalle yhä uudestaan. Alla elävä esimerkki arvoistamme. Ennen joulua jouduimme hetkellisesti kääntämään hanat kaakkoon ja ajamaan tehtaitamme aivan täy-

sillä, koska asiakkaamme erinäisistä syistä tarvitsivat apuamme. Kuten usein näissä tilanteissa käy, niin odottamattomia mutta ei ylitsepääsemättömiä pullonkauloja ilmeni. Minut kutsuttiin nopeasti muodostettuun työryhmään, koska minua tarvittiin. Tilanne sai minut ajattelemaan lennonjohtotornia. Iso ryhmä ihmisiä teki kovalla aikataulupaineella saumatonta yhteistyötä, koska kaikkien prioriteetti oli pitää lentokoneet ilmassa. Painetta puurokattilassa lisäsivät lähestyvät pyhät ja ihmisten kotona odottavat jouluaskareet. Minä olin paikalla koska minulla oli tietotaitoa koskien yhtä pientä aihealuetta, en koska olin pomo. Minulle delegoivat tehtäviä niin tuotannon työnjohtajat kuin myyntitykit. Uskon, että jollemme olisi osanneet hommaamme, osoittaneet rohkeutta kovan haasteen edessä, tunteneet vastuuta asiakkaitamme ja yritystäm-

me kohtaan, pystyneet joustamaan ja saaneet iloa tekemästämme työstä, emme olisi kyenneet vastaamaan haasteeseen. Tämä vuosi on Chemigaten juhlavuosi. Täytämme kymmenen. Tarkkaavaiset lukijamme ovat saattaneet huomata raapustuksissani menneinä vuosina kehittymisen angstia. Nyt tilanne on parempi. Viime vuonna valmistui POLKU 2019 -strategiatyö, ja tämän jälkeen yrityksemme arvoja on kirkastettu koko henkilöstön voimin. Meillä on nyt polku, jota tallata, ja arvot, jotka pitävät meidät sillä. Vastuullisuudesta, kumppanuudesta, joustavuudesta ja innovatiivisuudesta löydätte lisää tarinoita tästä lehdestä. Katse on eteenpäin, vaikka nostalgiahengessä vilkaisemmekin kerran tai kaksi olkamme yli. Chemigaten juhlavuosi on alkanut vauhdilla. Toivon piankin saavani kirjoittaa teille muistakin syistä kuin lakoista, koronasta ja the Bridgen ilmestymisestä. Paljon on nimittäin tekeillä hyviä asioita, joista kovasti jo haluaisin tässä kirjoittaa, mutta annetaan niille nyt vielä jonkin verran lisäaikaa. Odotellessanne voitte piipahtaa vaikka syntymäpäiväkahvilla. Siihen tarjoutuu mahdollisuus ainakin niille, jotka tarkkaan syynäävät näitä sivuja. Toivon, että tämänvuotisen the Bridgen sisältö kiinnostaa niin, että kohtalon sille määräämä seuraava vaihe kiertotaloudessa lykkääntyy tovin. Samalla haluan myös osoittaa kiitokseni kaikille niille, jotka uurastivat tämän lehden hyväksi. PS: Chemigate täyttää kymmenen vuotta 31.10. Päätoimittaja, Tom


Sisältö THE BRIDGE 2020 CHEMIGATEN SIDOSRYHMÄLEHTI

RAK K AU T TA KOLER AN AIKAAN ........................... 2 HY V IÄ T Y YP P EJÄ, HY VÄÄ T YÖTÄ !................................................... 4 PA P ERIN TARINA................................................ 8 BEYOND PA P ER – NÄK IJÖITÄ JA TEKIJÖ ITÄ................................. 10 RAJAT YLIT TÄVÄÄ KUMPPANUUT TA.................. 17 M ILLA INEN ON PAPE RIN K ÄY TÖN TU LEVAISUUS? ................................... 18 K YBERU HK A ON OTE T TAVA VAKAVASTI . . .......... 2 0 TU TK ITU S TI ILM ASTOY STÄVÄLLISE MPÄÄ TEK NOLOGIA A .................................................. 2 1 ENERGIAA S ÄÄS T Y Y JA LU ONTO K IIT TÄÄ ....................................... 2 2 HY VÄ YHTEIS HENKI TO I P OLYM EERIK EM IS TIN CHE MIGATE LLE.............. 2 3 P ROP ELLIPÄ ÄN PÄIVÄÄN KUULUU M U U TA K IN K U IN L E NNO KKAAT LÄHDÖT . . ........ 24 FOC U S P LAN, PA LVE LUITA Y LI 30 VUOT TA ....... 2 5 C A S E P RIM EBOND . . .......................................... 2 6 HY VÄ M E!......................................................... 30 M A K U PA LAT . . .................................................... 32 FINGERP ORI..................................................... 34 P U S S IT HU K A S S A . . ............................................ 35

The Bridge on Chemigate Oy:n sidosryhmälehti. Päätoimittaja: Tom Schauman (tom.schauman@chemigate.fi) Toimituskunta: Maisa Kantola, Tom Schauman Avustajat: Timo Kankaanpää, Kati Haapaniemi Taitto: Jenga Markkinointiviestintä Oy Kansipiirros: Pertti Jarla Painopaikka: Grano Paperi: Multiart silk Palautteet: marketing@chemigate.fi

Saat The Bridge -lehden, koska kuulut Chemigaten sidosryhmärekisteriin. Jos jostain syystä et halua meiltä postia, ilmoita siitä ystävällisesti: marketing@chemigate.fi. Saman sähköpostiosoitteen kautta voit myös tilata lehden tai antaa meille muuta palautetta.


TEKSTI: TIMO KANKAANPÄÄ & MAISA KANTOLA

|

KUVAT: HAASTATELTAVAT / JENGA

Hyviä tyyppejä, hyvää työtä!

Kumppanuus on yksi tässäkin lehdessä esille tuoduista Chemigaten kantavista arvoista. Kun luottamus vahvistuu ja intressit ja tavoitteet muuttuvat yhteisiksi, voi yhteistyö jalostua kumppanuudeksi. Juhlavuotemme kunniaksi halusimme nostaa esiin muutamia meille tärkeitä henkilöitä. Niitä, jotka ovat ymmärtäneet tarpeemme ja tavoitteemme ja tehneet usein työnsä, niin kuin tavoite olisi yhteinen. Nämä yhteistyökumppanit ovat tarvittaessa joustaneet, auttaneet pulasta tai olleet luomassa toiminnan kannalta tärkeitä hankkeita. He ovat osaavia ja luotettavia ja ovat joskus tehneet töitä ehkä vähän senkin yli, mitä olisi tarvinnut. Nämä ns. hyvät tyypit ovat omalla henkilökohtaisella panoksellaan auttaneet meitä eteenpäin. Heidän roolinsa ei välttämättä ole aina ollut kovin näkyvä, mutta ilman heidän henkilökohtaista työpanostaan me emme olisi niin hyviä kuin olemme tänään. Nämä kriteerit täyttäviä yhteistyökumppaneita löytyy matkan varrelta useita. Alla esittelemme heistä kuusi.

Investointiprojektien luottomies Työpaikat ovat vaihtuneet, mutta Chemigate on kulkenut Arto Haapasen matkassa mukana. – Arto on sellainen luottomies. Olemme tehneet pitkään hedelmällistä yhteistyötä, joka jatkuu edelleen. Chemigaten tuotantojohtaja Harri Heikkisen kiteytys Arto Haapasesta on lyhyt ja ytimekäs. Se myös kuvaa hyvin miehen roolia yrityksen historiassa, joka ulottuu aina Raisio Chemicalsin, Ciban ja BASF:n aikoihin saakka. Haapanen oli myös isossa roolissa Chemigaten syntyvuosina, kun Lapualle investoitiin tärkkelyksen kuivamodifiointilaitos 2010. – Toimin kuivamodifiointihankkeen projektipäällikkönä. Olin ollut laitoksen kartoituksessa ja suunnittelussa mukana jo useita vuosia, joten olin aika hyvin perillä siitä, mitä ollaan tekemässä. Silloinen toimitusjohtaja Seppo Lamminmäki pyysi minut mukaan, ja Chemigaten palveluksessa vierähtikin sitten pari vuotta. 4

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Tämä yksi yrityksen historian merkittävimmistä hankkeista jäi mieleen monellakin tapaa. – Projekti oli haastava ja iso sekä budjetti- että aikataulupaineineen. Myös suhdannevaihtelut toivat omat mausteensa eri työvaiheissa. Välillä tulikin olo, että teki mieli pudottaa rukkaset maahan. Toimitusjohtajalta sai kuitenkin hyvää tukea, ja meillä oli muutenkin hyvä porukka viemässä projektia maaliin, Haapanen muistaa. Chemigatelta Haapasen polku kulki Finnamylille ja sieltä turkulaisen suunnittelutoimisto Focusplanin palvelukseen, jossa mies työskentelee tänäkin päivänä. Chemigatea mies ei ole kuitenkaan jättänyt sydämestään. – Olen ollut vuosittain auttamassa Chemigatea erilaisissa investointiprojekteissa. Olen tarjonnut heille suunnittelua, valvontaa ja koordinointia Focusplanin kautta. Yhteistyö toimii puolin ja toisin, Haapanen kehuu.


Patentti-insinööri suodattaa ja kiteyttää Esko Lalli on toiminut pitkään Chemigaten konsultoivana patentti-insinöörinä. Esko Lallin työhistoria nivoutuu Chemigateen aina Raisio-konsernin ajoilta saakka. Lalli on tehnyt pitkän uran patentti-insinöörinä tärkkelyksiin ja muihin paperikemikaaleihin liittyvien patenttiasioiden parissa. – Esko tarjoaa meille patenttiasioissa konsulttityylistä tukitoimintaa. Siihen kuuluu kuukausittainen seuranta, eli kartoitetaan, mitä kilpailijat ja asiakkaat tekevät patenttikentällä. Esko pystyy erinomaisesti suodattamaan tuhansista patenttijulkaisuista oleellisimmat ja tiivistämään usein kymmensivuisista patenttiteksteistä meille tärkeät ydinasiat helposti sisäistettävään muotoon. Seurannan lisäksi Esko on mukana tekemässä kohdennettuja patenttihakuja ja toimintavapausselvityksiä tuotekehityksen tueksi. Puhutaan siis tämän alan todellisesta asiantuntijasta, Chemigaten teknologiajohtaja Aki Laine kertoo.

Lalli tiivistää oman roolinsa kahteen päätehtävään: – Pyrin kiteyttämään ja suodattamaan patenttijulkaisuista sen olennaisen tiedon, mikä hyödyttää Chemigatea. Tämä seurantatyö ja kilpailijoiden patentointien kuukausittainen raportoiminen on edelleen päätehtäväni. Meillä on pitkä yhteinen historia aina Chemigaten syntyajoilta asti, joten keskusteluyhteys ja vuorovaikutus toimivat saumattomasti, Lalli kiittelee. Lallin mukaan patenttijulkaisuista pystyy hyvin seuraamaan, mitä ”kentällä” tapahtuu. – Patenttijulkaisuja on maailmassa jo reilusti yli 100 miljoonaa. Niitä voidaan pitää maailman suurimpana teknisen tietouden lähteenä, sillä suurin osa teknisestä tiedosta julkaistaan vain patenteissa. Tätä tietoutta hyödyntämällä voi välttää monta sudenkuoppaa ja poimia tärkeitä asioita omaan tuotekehitykseen.

Täyden palvelun kumppanuutta

SNcargon vientikoordinaattori Kai Aunesluoma on ollut Chemigaten Kiinan erikoisliiketoiminnan tuki ja turva. Kansainvälisen logistiikan asiantuntija ja huolintaliike SNcargon vientikoordinaattori Kai Aunesluoma on alusta asti ollut keskeisessä roolissa Chemigaten Kiinan erikoisliiketoimintaan liittyvien laivausten järjestelyissä. Chemigaten controllerin ja Aasian erikoisliiketoiminnan tilaus-toimitusketjusta vastaavan Jaana Karvosen mukaan Aunesluoman tietotaito on ollut usein kullanarvoista.

– Laivausten suhteen tuli varsinkin liiketoiminnan alkumetreillä paljon uutta asiaa, mutta Kai jaksoi kärsivällisesti vastata kaikkiin kysymyksiin, myös niihin omasta mielestä vähän tyhmiin. Hänen kanssaan on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Lisäksi hänen panoksensa on ollut erittäin arvokasta – sekä ajallisesti että jopa rahallisestikin, Karvonen kehuu. Karvosen mukaan Aunesluoman osaaminen ja kokonaisvaltainen palveluasenne on korostunut erityisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. – Vaikka kuljetusajat Aasiaan ovat pitkiä, on muutosten tullessa reagoitava hyvinkin nopeasti. Näissäkin tilanteissa on Kailta löytynyt joustoa ja palvelualttiutta, tarvittaessa

jopa toimistotyöajan ulkopuolella. – Välillä tukea on saanut myös asioissa, jotka eivät virallisesti edes kuulu varsinaisen palvelun piiriin. Esimerkkinä vaikka laivausyhtiöltä tulleiden ammattitermistöä ja lyhenteitä sisältäneiden sähköpostiviestien tulkitseminen. – Erittäin kokonaisvaltaista ja osaavaa palvelua. Kai ymmärtää hienosti sekä meidän ja asiakkaidemme tarpeet ja on omalla osaamisellaan ollut tukemassa Aasian liiketoimintojemme kasvua. Todellista kumppanuutta, Karvonen korostaa.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

5


Tietokantojen erikoismies Pitkä yhteistyö on juurruttanut Esko Hagrenin syvälle Chemigaten yrityskulttuuriin. Hyvin laaja joukko chemigatelaisia törmää arkisessa työssään päivittäin Esko Hagrenin kädenjälkeen. Hagren on tuttu osalle yrityksen väestä jo Raisio-yhtymän ajoilta pitämistään Excelin käytön kursseista, jotka synnyttivät kipinän pitkäaikaiselle yhteistyökumppanuudelle. – Pian kurssien jälkeen sain puhelun Lapualta, josta kyseltiin halukkuuttani tulla auttamaan yritystä tietokantapohjaisten järjestelmien rakentamisessa. Sillä tiellä on oltu jo yli 20 vuotta, freelancerina Chemigatelle palveluksiaan tarjoava Hagren kertoo. Chemigaten tuotantojohtajan Harri Heikkisen mukaan Hagren on suunnitellut yritykselle vähintään parikymmentä erilaista käyttösovellusta niin talouteen, tuotantoon kuin jäteveden käsittelyynkin. – Pitkä yhteistyö on upealla tavalla juurruttanut Eskon kiinni Chemigaten yrityskulttuuriin ja toiminta-ajatukseen.

Näin hän tuntee talon tavat ja odotukset. Usein kun mietitään jotain uutta sovellusta, Esko ottaa jo puolesta virkkeestä kiinni siitä, millaista työkalua tai järjestelmää oltaisiin vailla. Tällaisen kumppanin kanssa on helppo toimia, Heikkinen kehuu. Myös Hagren allekirjoittaa väitteen vahvasta yritystuntemuksesta. – Yhteistyö on jatkunut niin pitkään, että välillä tunnen itsenikin chemigatelaiseksi enkä toimittajaksi, jolta ostetaan palveluja. Erilaisten toimintojen, prosessien ja sovellusten kautta on ollut pakko perehtyä tarkasti aina käsillä olevaan asiaan, ja se on opettanut myös yrityksestä paljon. Onpa joskus käynyt niinkin, että saatan muistaa jonkun asian paremmin kuin talon oma väki itsekään, Hagren naurahtaa.

Pelisilmää ja reagointikykyä Ajojärjestelijä Pirjo Hietamäki pitää kuljetusten langat käsissään rautaisella otteella. Logistiikkayhtiön ajojärjestelijän rooli on usein näkymätön, mutta toimintaketjun sekä myyjä-ostaja-asiakassuhteen osalta työtehtävä saattaa olla jopa kriittinen. Asiakas ei erottele yritystä tai logistiikkapalvelun tarjoajaa toisistaan, vaan näkee kokonaisuuden, jossa kaikkien osasten tulee olla kohdallaan. Kuljetusliike E. Laurilan ajojärjestelijänä toimiva Pirjo Hietamäki on palvellut pitkään Chemigatea huolehtien siitä, että tuotteet lähtevät oikeaan aikaan oikeisiin paikkoihin. Tehtävän vaatimukset ovat vuosien varrella vain korostuneet, sillä autot ovat käytännössä koko ajan ajossa, ja vaihdot tapahtuvat ”lennosta”. – Etenkin alkuaikoina oli stressaavaa, kun kokonaisuudessa oli niin monta liikkuvaa osaa. Ajokelin vaikutukset, kalusto-ongelmat tai asiakkaan aikataulumuutokset vaativat ajojärjestelijältä pelisilmää ja reagointikykyä. Työ edellyttää hyvää keskittymistä

6

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

ja tarkkaavaisuutta, eikä ajojärjestelyitä tehdessä ehdi juuri muuta ajatella. Vaikka olemme logistiikkayritys, edustamme aina samalla myös kuljetuksen tilannutta firmaa. Sillä periaatteella tässä toimitaan, Hietamäki kiteyttää. Ajojärjestelijän työnkuvassa korostuvat nopeasti vaihtuvat olosuhteet, eikä kiperiltä tilanteiltakaan aina vältytä. Näilläkään hetkillä sormi ei saa mennä suuhun. – Pirjo on osoittanut tämän paletin pyörittämisessä piinkovaa ammattitaitoa ja varmistanut hienosti asiakasvaatimustemme toteutumisen, Chemigaten logistiikkapäällikkö Yrjö Lundell kehuu. – Vaatii kokemusta ja näkemystä sovittaa yhteen kaluston liikkuminen, tiukat aikataulut sekä muut vaikeasti ennakoitavat tekijät kuten säänvaihtelut. Tässä ketjussa pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys.


Asiakas on graafisen suunnittelijan tärkein työkalu Juhana Peltomaa loi aikanaan Chemigaten ulkoisen ilmeen perinteitä kunnioittaen mutta tuoreella otteella. Juhana Peltomaa on tarjonnut Chemigatelle graafiseen suunnitteluun ja ulkoiseen brändinrakennukseen liittyviä palveluita aina yrityksen ensimetreistä saakka. Peltomaa päätyi osin sattuman kautta suunnittelemaan Chemigaten logoa ja graafista ilmettä, kun silloinen toimisto ei pitänyt heinäkuussa oviaan kiinni. Yhteistyö on jatkunut aina näihin päiviin saakka. – Paperi- ja kemianala ovat perinteisiä teollisuutemme tukijalkoja, joten halusin suunnitella ulkoasun klassisella lähestymistavalla, unohtamatta kuitenkaan tuoreutta ja raikkautta, Peltomaa muistelee. Chemigaten toimitusjohtaja Tom Schauman kehuu Peltomaan visuaalista ammattitaitoa ja kykyä sisäistää asiakkaan toiveet. – Juhana saa kiinni ideoistamme yleensä jo puolen lauseen jälkeen, ja lopputulos on usein parempi, kuin osasimme kuvitellakaan. Lisäksi hän puhuu yrittäjien kieltä,

jossa liiallisen pilvissä leijumisen sijaan asiat käydään konkreettisesti läpi. Hän tuntee meidät ja pystyy tekemään uskottavaa jälkeä rennolla otteella, Schauman korostaa. Peltomaan mukaan vahva asiakasymmärrys onkin suunnittelijan tärkeimpiä työkaluja. – Minulla on ollut aina vahva yhdessä tekemisen filosofia ja se on varmasti vahvuuteni. Toimiva vuorovaikutus ja toisen osapuolen kuunteleminen nousevat tässäkin työssä keskeiseen rooliin, kun halutaan päästä laadukkaaseen lopputulokseen. Myös pitkäjänteisyys kuuluu toimivan asiakassuhteen perusarvoihin. – En usko pikavoittoihin vaan pitkäjänteisyyteen. Ennakointi on välillä vaikeaa, mutta nopea reagointikin helpottuu hätätilanteissa, kun asiakkaan ja yrityksen kanssa rakennettu suhde on sellainen, jossa molemmat osapuolet tuntevat toisensa. Tähän perustuu myös sujuva yhteistyö Chemigaten kanssa, Peltomaa kehuu.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

7


TEKSTI: TOM SCHAUMAN

|

KUVAT: JENGA

Oodi ihmiskunnan mahdollisesti aliarvostetuimmalle keksinnölle. Ihmiskunnan virallinen historia muistaa aina mainita Gutenbergin, kun puhutaan lukutaidon, kulttuurin ja yleissivistyksen leviämisestä. Kaikki kunnia tälle 1400-luvun disruptiolle, mutta oikeasti tämän idean pihvi oli yhdistää jo olemassa olevia keksintöjä. Niistä tärkein on mielestäni paperi, jonka juuret ulottuvatkin jo paljon syvemmälle historian sedimentteihin. Sana paperi on itsessään hieman harhaanjohtava. Se tulee sanasta papyrus, jonka käyttökohde oli sama ja jonka tuottaminenkin perustui samoihin fundamentteihin kuin paperin, mutta jonka raaka-aine oli muuta. Papyrusta käytettiin roomalaisen poliitikon Flavius Magnus Aurelius Cassiodoruksen (n. 500 jKr) sanojen mukaan ”ihmiskunnan tekojen luotettavana todistajana” tehden siitä ”unholan vihollisen”. Muutama sata vuotta ennen Cassiodoruksen sanasäilän sivallusta oli hänen maanmiehensä, akateemikko Plinius Vanhempi (n. 50 jKr) jo samaisesta monikäyttöisestä kaislasta sanonut, että ”ihmiskunta luottaa siihen säilyttääkseen henkensä tai ainakin muistinsa”. Pidän velvollisuutenani mainita Pliniuksen siitä yksinkertaisesta syystä, että hän tutki myös tärkkelyksen käyttöä liimana. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt... 8

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Puun kuorta, hamppua, vanhoja lumppuja sekä kalaverkkoja Mikäli haluamme tutkiskella paperin alkuperää sen nykyisessä merkityksessä, voimme pysyä suurin piirtein samassa ajanjaksossa, mutta siirtyä maailman turvallisimman lentoyhtiön operoiman AY 097:n mukana eteläiseen Kiinaan, Guangzhouhin. Historioitsijat antavat perustellusti paperille syntymävuoden 105 jKr. Perustellusti, koska sen syntymä on dokumentoitu, toisin kuin aikaisemmat historialliset keksinnöt, paperille. Cai Lun oli keisari Ho Tinin aseseppä ja nykyään hyvinkin arvostettu propellipää. Cai Lunin prosessiin annosteltiin puun kuorta, hamppua, vanhoja lumppuja sekä kalaverkkoja. Paikan päällä käyneenä ja paikalliseen kierrätyskuitupohjaiseen pakkauskartonkiin tutustuneena voin vakuuttaa, ettei resepti ole tästä paljoakaan muuttunut. Yhdessä PrimeBONDin® kanssa siitä tosin saa nykyään ihan priimaa pakkausmateriaalia.

Pakkauskartongin siivellä voimmekin loikata myötäpäivään Tyynen valtameren yli, missä skotti Robert Gair huhki painotalossa Brooklynissä vuonna 1890. Jo tuolloin jenkit olivat tottuneet kaatamaan Kellogg’s-aamumurot lautaselleen värikkäästä pahvipaketista, ja kartonkisen laatikon suosio kätevänä pakkauksena oli ennenkuulumattomassa nosteessa. Kiirettä piti. Todennäköisesti Bob oli siis hieman myöhässä ja hötkyili. Ja ehkä Bobbyn kiristämättä jättämät ruuvit feilasivat, tarina ei kerro. Faktaa on joka tapauksessa, että kun laitteen sinä kohtalokkaana päivänä piti taittaa, niin se rupesikin leikkaamaan. Tuloksena oli läpimurto, taivekartonkiin perustuva esileikattu pakkausmuoto, joka nykyään myös pahvilaatikkona tunnetaan. Aaltopahvi oli jo aikaisemmin patentoitu vanhassa maailmassa, mutta keksintöjä yhdistelemällä (aaltopahvi + molemmin puolin lineri) pystyttiin kehittämään kevyt, kestävä ja helppokäyttöinen pakkausmuoto. Ensimmäinen aaltopahvipohjainen pahvilaatikko tuotettiin virallisesti vuonna 1895.


Suomen ensimmäinen ja alkuperäinen PK1 Missä vaiheessa Suomi sitten tuli mukaan kuvioihin? Tuhansien paperi-insinöörien maassahan on tunnetusti paperiteollisuudessa tarvittavaa metsää, energiaa ja vettä. Vesistöt korvasivat alussa myös puuttuvat nelikaistaiset autobahnit, koska puut liikkuivat lähes itsestään jokiamme ja järviämme pitkin. Kun Suomi alkoi osoittaa teollistumisen merkkejä, käytettiin metsiämme aluksi tervan polttamiseen, energialähteenä ja rakennusmateriaalina. 1500-luvulla joku oman aikansa ekonomi päätteli, että jos puut saataisiin oikeaan mittaan voisi tästä rakennusmateriaaliliiketoiminnasta saada kannattavaa, ja näin syntyi sahateollisuus. Sahoille tulevaa ja sieltä lähtevää käyttötarkoitukseen sopimatonta puuta katseltiin pitkälle 1800-luvulle saakka, kunnes paljon ennen kiertotalous-sanan keksimistä päätettiin Suomessakin ruveta hyödyntämään tuokin puumateriaali. Vaikka paperinvalmistamista oltiin harjoitettu pienemmässä mittakaavassa jo 1600-luvulla Tammisaaressa, rakennettiin J.C. Frenckellin tehtaalle Tampereelle vuonna 1842 kone, jota pidetään suomen ensimmäisenä alkuperäisenä PK1:nä. Mahtoiko Frenckellin johtoryhmä tietämättään määritellä paperitehtaan tuotantopäällikön perusprofiilin, johon pohjautuen kaikki rekrytointi nykypäivään saakka on suoritettu? Pitkää päivää pakertava, ylpeä, oman arvonsa tunnistava, vähäsanainen kovanaama, jonka uskonto ja perusarvot kiteytyvät aatteeseen ”aja konetta, aja lujaa”. Oli miten oli, kai tuota investointia voitaneen pitää eräänlaisena lähtölaukauksena. Puu, paperi ja painotuotteet ovat pysyneet viennin palkintosijoilla joka vuosikymmenellä aina 1900-luvun alusta saakka. Nyt puukuitu on kokemassa uutta nostetta,

eikä noste perustu kuidun positiiviseen työllistämisvaikutukseen eikä sen suvereeniin kykyyn pitää munat ehjinä, vaan johonkin ihan muuhun.

Single-use plastics directive Muistatteko ajan, kun Big Mac tuli styroksilaatikkoon pakattuna? Ennen luopumistaan näistä kieltämättä käyttökelpoisista pakkauksista oli McDonald’s pitkään puolustanut muovisen styroksin käyttöä viitaten siihen, ettei yhtäkään puuta ollut kaadettu pakkauksen valmistuksessa (Los Angeles Times, 2.11.1990). Yhdistettynä

keskusteluun metsän riittämättömyydestä hiilinieluna tämä on oiva esimerkki tietämättömyyteen perustuvasta kannanotosta, joka hämärtää aihetta ja saa fossiilisten aineiden tuottajat ja heidän edunvalvontaryhmänsä nauramaan partaansa vielä monta vuotta. (Professori Robert J. Brullen mukaan ainoastaan Yhdysvalloissa käytettiin 2 miljardia dollaria edunvalvontaan vuosina 2000–2016). Vuonna 2019 kuitenkin tapahtui jotain, joka sai varmasti paatuneimmankin kyynikon havahtumaan tulevasta muutoksen tuulesta. En puhu ruotsalaisteinin risteilystä Solsidanilta Nykiin, vaan niinkin

banaalista asiasta kuin EU-direktiivistä. ”Single-use-plastic directive”, jonka EU hyväksyi kesällä 2019, pyrkii vähentämään ns. turhan muovin käyttöä. Muovin looginen korvaaja monessa käyttökohteessa on ja tulee olemaan uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu paperi tai kartonki.

Painetulla sanalla ylivoimaisia etuja Olen vannoutunut bibliofiili, ja se vaikuttaa tapaani käsitellä tätä aihetta. Haluan palata artikkelin alun teemaan, jossa mainitsin paperin tärkeyden unholan vihollisena. Mielestäni tämän tärkeys on nykypäivänä korostunut. Painetussa mediassa on vielä joitain huomattavia etuja, jos sitä vertaa sen moderneihin kilpailijoihin. Ensimmäisenä tulee mieleen ne ihmisruumiiseen integroidut käyttöliittymät, jota lääketieteilijät myös silmiksi kutsuvat. Toiseksi haluan muistuttaa, että kun painettu sana on saatettu maailmaan, on sitä vaikea jälkeenpäin kiistää. Painetun sanan uskottavuus verrattuna interwebiin on vielä ainakin toistaiseksi ylivoimainen. Kolmantena etuna nostaisin omistuksen. Kun ostat teoksen digitalisessa muodossa, on omistuksesi kiistanalainen. Muun muassa Forbes nosti John Archerin vuonna 2018 kirjoittamissa artikkeleissa esille digimateriaalin omistajaoikeuksien heikkouden. Painetussa materiaalissa on se hyvä puoli, että kun sen ärrältä kiikutat kotiisi ja heität kahvipöydällesi, ei sitä kukaan pois sinulta vie, ellei maailma ota aimo harppausta kohti bradburymaista dystopiaa. Olen tässä artikkelissa vapaasti käyttänyt materiaalia, ideoita ja aasinsiltoja, joita Nicholas A. Basbanes on epäilemättä pitkällisen tutkimuksen pohjalta pystynyt tuomaan kaikkien nautittavaksi kirjassaan ”On Paper – The Everything of Its Two-Thousand-Year History” (Alfred A. Knopf, New York 2013). Raapusteluni ei missään nimessä tee kunniaa tälle loistavalle kirjalle, vaan suosittelen kaikkia paperintekijöitä tai kyseisen median kanssa puuhastelevia, hankkimaan sen omaan kirjastoonsa.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

9


TEKSTI: MAISA KANTOLA

|

KUVAT: KUVATOIMISTOKUVA / HAASTATELTAVAT

Beyond Paper – näkijöitä ja tekijöitä Kymmenen vuotta takana ja useampi vuosikymmen edessä. Chemigate on myös vastikään päivitetyssä strategiassaan hyvin vahvasti mukana paperi- ja kartonkisektorin kehityksessä. Mutta miltä asiakkaidemme ja sitä kautta myös meidän tulevaisuutemme näyttää? Onko tulevaisuuteen mahdollista kurkistaa, ja mitä keinoja meillä on vaikuttaa kohtaloomme? Entä onko jotain jo näkyvissä?

Kun omat tarot-kortit oli käännelty, päätimme kysyä aiheesta lisää muutamalta alan asiantuntijalta. Saimmekin hyvin mielenkiintoisia ja asiantuntevia kommentteja. Yhteenvetona voisi sanoa, että keinoja on ja hyvältä näyttää. Mahdollisuuksista tämä ei ainakaan jää kiinni. Kymmenen vuoden päästä voimmekin sitten palata tähän juttuun ja kertoa, miten kävi.

Miten vauhditamme innovaatioita? Metsä Groupiin kuuluva Metsä Spring on innovaatio- ja pääomasijoitusyhtiö, jonka visiona on olla arvostetuin kumppani metsään pohjautuvien bio- ja kiertotalouden uusien liiketoiminta-avausten kehittämisessä. Jarkko Tuominen toimii Metsä Springissä projektijohtajana. Tällä hetkellä hän vetää Metsä Springin ja Valmetin yhteistyöprojektia, jossa tavoitteena on tuoda markkinoille uusia kuitupohjaisia vaihtoehtoja fossiilisille kuluttajapakkauksille.

Mikä on sinulle henkilökohtaisesti ollut merkittävin muutos alalla viimeisen 20 vuoden sisällä? Kaikista merkittävin muutos on parhaillaan menossa, kun muoville haetaan vaihtoehtoja.

Mihin suuntaan näet kotimaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden kehittyvän seuraavan 10 vuoden sisällä? Suomalaisella metsäsektorilla on hyvät kehitysmahdollisuudet myös tulevan 10 vuoden sisällä. Meillä on hyvä raaka-aine ja tehokas logistinen koneisto sekä paljon 10

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Jarkko Tuominen b Puunjalostuksen DI, pitkä ura useissa eri yrityksissä mm. pakkaus- ja erikoispaperialalla sekä johdon konsultoinnissa b Erikoisosaaminen: pakkausliiketoiminta b Positio: Metsä Spring, Project lead. Aiemmin; VP/ Director Business Development at Metsä Board

osaamista. Kysymys onkin, miten vauhditamme innovaatiota entisestään. Nykyisen kehitystyön lisäksi voimme alana laajentaa innovaatiotoimintaamme ja lisätä harkittuja investointeja myös uudentyyppisiin, korkeamman riskin projekteihin. Tämä vaatii vahvaa johtoa ja sisäistä luottamusta. Organisaatioiden muutokset vievät aikaa, mutta olemme menossa vauhdilla oikeaan suuntaan. Myös monia start-up-yrityksiä on jo noussut vastaamaan markkinoiden tarpeeseen ja ne ovat nopeita liikkeissään. Mikäli isommat firmat pystyvät tukemaan start-upeja oikealla tavalla, pystymme nopeuttamaan heidän innovaatioidensa vaikuttavuutta myös laajemmin.

Mitkä ovat alan trendit ja mikä ohjaa muutosta? Mikä hidastaa sitä? Mitkä ovat alan suurimmat haasteet? Kiistatta ajurit ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, muovin korvaaminen ja ruokahävikin vähentäminen. Sitä kautta uusiutuvien, kevyiden ja kierrätettävien materiaalien suosio kasvaa. Hidasteena on vielä melkoinen kaaos käytettyjen termien määrittelyssä sekä käytössä. Moni asia saadaan kuulostamaan hyvältä, vaikka kokonaisvaikutus ei välttämättä ole aina positiivinen. Standardien sekä tärkeän kierrätysinfran puute on myös ongelmallista. Oikean tiedon tarjoaminen, kokonaisuuden hahmottaminen ja kuluttajien rooli vastuullisten valintojen tekijöinä korostuu


entisestään. Isoilla yrityksillä haasteena nykyään onkin brändin arvon säilyttäminen; pienilläkin kupruilla tai disinformaatiolla voi olla nopeat ja kauaskantoisen vaikutukset.

sin uusia kuitupohjaisia pakkausratkaisuja. Kunnianhimoisena päämääränämme on luoda uutta kestävää kasvupohjaa tulevaisuuden metsäteollisuudelle.

Miten näet muovin ja kuidun erot ja mahdollisuudet, entä tulevaisuuden?

Mikä tai millainen olisi mielestäsi täydellinen kuitutuote?

Muovi on hyvä materiaali, ongelmana on ihminen. Ihminen ei ole tehnyt muovipakkauksia helposti kierrätettäviksi, eikä niille ole tehokkaita kierrätysjärjestelmiä, joten muovi ei kierrä tarpeeksi. Ihmisten huolimattomuuden vuoksi osa siitä päätyy myös luontoon, esimerkiksi meriin. Ja koska muovi ei hajoa, se jää sinne. Kuitupohjaiset materiaalit ovat uusiutuvia ja niille on jo olemassa hyviä kierrätysjärjestelmiä. Nettikauppa jatkaa kasvuaan, ja logistiikka kehittyy, joten fiksuille ja vastuullisille pakkausratkaisuille löytyy käyttöä tulevaisuudessakin. Kierron ylläpitämiseksi tarvitaan koko ajan uutta kuitua. Lisäksi puhdasta ja hygieenistä ensikuitua tarvitaan vaativissa loppukäytöissä kuten esimerkiksi ruokapakkauksissa, joissa kuluttajien turvallisuus on tärkeää. Metsä Group onkin investoinneillaan hyvin varmistanut vastuullisen ja laadukkaan raaka-aineen saannin. Puukuitu, joka on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, on ympäristöystävällinen pakkausmateriaali.

Täydellinen kuitutuote on sellainen, joka täyttää loppukäytön vaatimukset minimoiden kokonaisympäristövaikutuksen ja on silti mahdollisimman kustannustehokas. Kokonaisvaikutus voi tosin olla haastavaa määrittää. Pelkästään kuitutuotteen elinkaari ei välttämättä kerro ympäristöystävällisyydestä. Esimerkiksi pakkauksen vas-

Mitkä työtehtävistäsi ja menossa olevista projekteistasi liittyvät alan tulevaisuuteen?

tuullisuutta arvioitaessa on usein oleellista huomioida myös pakattava materiaali kuten elintarvike, ja tätä kautta myös pakkauksen vaikutukset sen säilyvyyteen (ruokahävikki). Ja tässäkin korostaisin taas kierrätettävyyttä energian ja resurssien säästämiseksi. Mikäli tehokas kierrättäminen kuitenkaan ei jostain syystä ei ole mahdollista, olisi hyvä, että materiaali olisi vähintään biohajoava.

Miten Chemigate voisi mielestäsi omalta osaltaan vaikuttaa alan kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen? Kemikaaleilla on tärkeä rooli tuotteen toimivuuden saavuttamiseksi. Kun luodaan uudentyyppisiä ratkaisuja vaikkapa pakkaamiseen, tarvitaan usein myös uudentyyppiä ominaisuuksia. Tässä nopea toiminta ja saumaton yhteistyö kemikaalitoimittajien kanssa on tärkeää.

Oma villi näkemyksesi siitä, missä ko. teollisuus on 20 vuoden päästä? Uskon vahvasti, että metsäteollisuus on positiivisten muutosten edessä, ja yritykset pystyvät laittamaan uutta vaihdetta päälle ja tarjoamaan uusia puupohjaisia innovaatioita monille aloille kuten esimerkiksi pakkaamiseen, rakentamiseen ja vaateteollisuuteen. Firmat kasvavat, ja kierrätyksen rooli tulee kasvamaan resurssien säästössä.

Oikeastaan aivan kaikki. Juuri haastattelun sopimisen aikoihin lähetimme tiedotteen uudesta yhteistyöprojektista Valmetin kanssa, jossa tavoitteenamme on useita eri osaamisaloja hyödyntämällä kehittää täy-

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

11


Teknologioiden menestysmahdollisuutta voidaan ennustaa Suomalaisen prosessiteollisuuden menestyksen takana on useita tekijöitä, joista esiin voidaan nostaa vaikkapa korkea tuotekehitysosaaminen, kotimaisten raaka-aine vahvuuksien – kuten selluloosan –onnistunut hyödyntäminen, tehokkaat tuotantoprosessit, sekä tuotannon korkea automaatioaste. Näiden pohjalta on syntynyt alansa johtavia yrityksiä, joiden liiketoiminta on luonut talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia laajalti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Mutta riittävätkö vanhat keinot myös jatkossa? Luultavimmin ei, mutta toisaalta hyvän pohjan päälle on helppo rakentaa, kunhan tietää mitä tulevaisuus vaatii. VTT:n Tulevaisuuden liiketoimintastrategiat -yksikköä johtava Kalle Kantola raottaa hieman esirippua tulevaisuuteen: – Teimme viime vuonna haastattelututkimuksen Teknologiateollisuuden suurimpien yritysten strategia- ja innovaatiojohdolle, ja sen perusteella yrityksillä on yllättävänkin samanlaisia haasteita liiketoimintansa kasvattamisessa ja uudistamisessa. Markkinaosuudesta kilpailemisen tilalle on tullut tarve luoda uutta liiketoimintaa. Kakun jakamisen sijaan kakkua pitäisi siis saada kasvatettua, mutta se ei ole helppoa. Toisaalta juuri nyt olisi hyvä aika, sillä mm. teknologian kehitys sekä markkinoiden muutosvauhti ovat nopeampia kuin koskaan, mikä luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Ja tuskin tahti tästä hidastuu. Elämme siis ainutlaatuista aikaa – kunhan pysymme hereillä.

Tulevaisuuslähtöinen liiketoimintastrategia Moni yritys on kuitenkin kvartaalitalouden pakkopaidassa kykenemätön ottamaan tarpeeksi riskiä tai liiaksi aiemman menestyksensä vanki uudistuakseen. Haaste on kansainvälinen. Puhutaan siis ambidexteritystä eli kaksikätisyydestä: miten optimoida nykyisen liiketoiminnan kehitys ja samalla rakentaa menestyksekkäästi täysin uutta liiketoimintaa. Tilannetta eivät helpota kannustimet, joissa johdon kykyä mitataan lyhyen tähtäimen suoritusten mukaisesti ja vain ani harvoissa tapauksissa sillä, että yrityksellä on vaikkapa viiden vuoden päästä huipputuotteita myynnissä. Lisäksi

12

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Kalle Kantola, D.Sc. (Tech.)

b Vice President, Foresight-Driven Business Strategies VTT Technical Research Centre of Finland ltd. b Erikoisosaaminen: Teollisuuden digitalisaatio ja innovaatiostrategiat

tulevaisuustieto jää turhan usein liian yleiselle tasolle, jotta sitä voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa. Haasteita siis riittää. Yksi ratkaisu uudistumisen dilemmaan on tulevaisuuslähtöinen liiketoimintastrategia. Oikeiden työkalujen ja asiantuntijoiden avulla megatrendit ja muut saatavilla oleva tieto voidaan konkretisoida skenaarioiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi, joiden todennäköisyys ja vaikutukset voidaan mitata suoraan numeroina ja euroina. Tässä strategiamallissa tulevaisuus tuodaan osaksi nykypäivää, jolloin tarvittavat askeleet ja investoinnit voidaan tehdä ajoissa. Näin rakentuu tulevaisuuden kilpailuetu ja kasvu, jossa yritys pääsee itse vaikuttamaan pelin sääntöihin. Konkreettisena esimerkkinä näistä mahdollisuuksista Kantola mainitsee VTT:llä kehitetyt työkalut – kuten Future radar -sovelluksen – joiden avulla luodaan globaaleja tilannekuvia eri teknologioista. – Hyödyntämällä eri tietolähteitä kuten markkinatietoa sekä tutkimusja patenttitietokantoja voimme ennustaa eri teknologioiden kypsyyden, johtavat kehittäjät, kehitysvauhdin ja todennäköiset sovellusalueet. Erityisesti silloin, kun tiedetään, mihin teknologiaa sovelletaan, miten sen hyödyntämistä suojataan ja millaisia start-upeja tai muuta liiketoimintaa sen ympärille syntyy, on tämä tieto jo niin konk-


reetista ja arvokasta, että siitä tulee osa edelläkävijäyritysten strategiaprosessia.

Energiasektori murroksessa Tarkasteltaessa ilmiöitä, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti paperi- ja kartonkiteollisuudelle, Kantola nostaa esiin mm. liiketoiminnan digitalisaation, kiertotalouden, uusitu-

vat (bio)materiaalit sekä energian murroksen: – Vaikka jo nyt teknologioiden kuten tekoälyn soveltaminen on luonut merkittävää kilpailuetua, voimistuu digitalisaation vaikutus edelleen. Oleellista tässä on ymmärtää eri teknologioiden konkreettiset hyödyt ja osata soveltaa digiteknologioita liiketoimintaa tukien. Algoritmi ei tuota hyötyä, jos se ei pääse töihin, eikä yksi teknologia useinkaan riitä, vaan tarvitaan useamman teknologian soveltamista. Esimerkkinä tekoälyn hyödyistä Kantola mainitsee VTT:n taannoin tekemän optimointialgoritmin, jonka avulla sellutehtaan tuottavuutta parannettiin niin, että samaan vuosituotantoon päästiin noin 700 rekallista pienemmällä raaka-ainemäärällä. Tuotannon lisäksi Kantola näkee jälkimarkkinoinnin yhtenä merkittävänä digitalisaation sovelluskohteena. Tässä prosessiteollisuudella on vielä paljon mahdollisuuksia, etenkin kun kiertotalous tarvitsee uudenlaisia palveluita, joiden toteuttamisessa digitaaliset ratkaisut ovat kriittisiä. Sekä kiertotalous että muovin korvaaminen ovat alueita, jotka luovat tarpeita uusille biomateriaaleille. Näissä kohteissa sellupohjaiset ratkaisut ovatkin erittäin mielenkiintoisia. Viimeisenä ilmiönä Kantola mainitsee energiasektorin murroksen, joka luo mahdollisuuksia erityisesti prosessiteollisuudelle: – Uusiutuvien energialähteiden yleistyessä energian tuotanto hajaantuu ja tuotantomäärien epätasaisuus kasvaa. Tätä ta-

saamaan tarvitaan erilaisia energiavarastoja, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun energian hinta vaihtelee yhä voimakkaammin ja voi olla jopa negatiivinen. Prosessiteollisuuden laitokset, joihin on sitoutunut merkittäviä energia- ja lämpövarantoja, toimivat yhä merkittävämmässä roolissa tuoden inertiaa koko energiajärjestelmään. Tällä on yhä suurempi liiketaloudellinen arvo. Lisäksi myös uudet teknologiat kuten power-to-X -ratkaisut ovat mielenkiintoisia. Näiden avulla ylijäämäenergia voidaan muuttaa erilaisiksi tuotteiksi kuten teollisuuden kemikaaleiksi, proteiineiksi jne. Tämä on järkevää erityisesti silloin, kun energian hinta on alhainen tai jopa negatiivinen. Elämme siis erittäin mielenkiintoista ajanjaksoa, jossa jokaisen kannattaa pysyä hereillä ja herätellä myös omat innovaationystyränsä.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

13


Pitää auttaa asia pysymään kilpail Mikä on sinulle henkilökohtaisesti ollut merkittävin muutos alalla viimeisen 20 vuoden sisällä? Fokuksen siirtyminen vuosien 1975–2010 aikana mekaanisista ja päällystetyistä (LWC/SC) lajeista wood free (WF/WFC) -lajeihin. Nyt pinnalla on raaka-aineiden siirtyminen non-wood-pohjaisiksi. Pohjois-Amerikasta löytynee riskisijoittajia tähän trenditeknologiaan. Kiinassa non-wood on tärkeä, mutta rohkeus investoida uuteen teknologiaan puuttuu.

Mihin suuntaan näet kotimaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden kehittyvän seuraavan 10 vuoden sisällä? Toimialalla olevat kolme suurinta ovat voimissaan ja vahvistaneet asemaansa. Metsä Group on pakkauskartonkien selkeä ykkönen ja tekee yritysostoja. Esimerkiksi Huhtamäen tapainen yhtiö täydentäisi hyvin portfoliota. Sellu pidetään kilpailukykyisenä ja lobbaus puunhankinnan puolella jatkuu. Rahoittaakseen yritysostoja Metsä Group voisi ulkoistaa puuhun perustuvan tekstiilikuidun IPR:n japanilaiselle kumppanilleen Itochulle, joka hoitaa kuidut markkinoille omien kanaviensa kautta. Stora Enso joutunee valitsemaan mihin keskittyy ja saattaa jopa luopua bulkkikartongeista. Tällöin jäljelle jäävät tekniset kartongit ja varsinkin ne, joissa nanosellusta saa lisäarvoa. Yhtiö profiloitunee hiilinieluyhtiönä. Ruotsalaisesta taustasta on etua, sillä ruotsalaiset ovat hyviä tarinankertojia.

14

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Markku Korpela b Itsenäinen paperialan konsultti

b M.Sc. Chem. Helsinki University. Post-graduate studies at the University of Washington b Pitkän linjan paperimies, jonka 40-vuotinen ura on sisältänyt kansainvälisiä kehitys-, tuotanto- ja johtotehtäviä

UPM jatkaa hankkeitaan tulla merkittäväksi lääke- ja kemianteollisuuden raaka-ainetoimittajaksi. Se voi vetäytyä vähitellen polttoaineista ja jatkaa niin ikään profiloitumistaan hiilinieluyhtiöksi. UPM saattaa jopa myydä energiantuotantonsa, mutta pitää vähemmistöosuuden. Uruguay on suuri satsaus ja näin ollen myös riskialtis. Voi vaikuttaa yhtiön johdon liikkumisvapauteen?

Mitkä ovat alan trendit, ja mikä ohjaa muutosta? Mikä hidastaa sitä? Missä innovaatioissa näet potentiaalia? Paino- ja kopiopaperit jatkavat lypsylehminä. Vaikka niiden rooli pienenee, teettää lajien sopeuttaminen kysyntään ja tarjontaan silti töitä. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä enemmän on resursseja luoda uutta. Uusia ideoita kartoitetaan koko ajan, mutta jo nyt on olemassa paljon selvityksiä, joista joku varmasti onnistuu. Suurimmat

mahdollisuudet näen sellulla puuvillan ja synteettisten tekstiilikuitujen korvaajana sekä ligniinillä hiilikuitujen tai fenolihartsien raaka-aineena.

Mitkä ovat alan suurimmat haasteet? Nyt pitää osata lyödä vetoa oikeiden hevosten puolesta ja uskaltaa olla ykkönen eikä vain seurata muita. Tämä edellyttää yhtiöiden onnistuvan brändäyksessään siten, että käytettävissä on niin riittävä rahoitus kuin parhaat resurssit ja oikeat yhteistyökumppanit. Haaste on strateginen ja vaatii vahvaa johtoa.

Miten näet muovin ja kuidun erot ja mahdollisuudet, entä tulevaisuuden? Katson asiaa luonnon vs. synteettisten polymeerien kannalta.


akkaita lukykyisinä

Molemmilla on erilaisia, kestävää kehitystä ajatellen pitkälle kehitettyjä sovelluksia. Jatkossa valinta raaka-ainepohjan välillä tehdään kokonaisuuden kannalta eikä pelkästään CO2-pohjalta. Globaalisti ei ole varaa jättää mitään raaka-aineresurssia käyttämättä.

Mitkä menossa olevista projekteistasi liittyvät alan tulevaisuuteen? Nyt menossa oleva projektini liittyy non-wood-teknologiaan. Uskon, että LEEBIO-konsepti (www.bioeb.fr) tulee olemaan yksi hyvä vaihtoehto non-wood-raaka-aineiden hyötykäyttöön siellä, missä ne nyt käsitetään enemmän ongelmaksi.

Mikä tai millainen olisi mielestäsi täydellinen kuitutuote? Puupohjainen tekstiilikuitu, missä sekä prosessit että kemia on optimoitu

laadun ja kustannusten osalta. Tässä laitevalmistajan osaaminen on yhtä tärkeä kuin kemian osaaminen, sillä kuituja täytyy pystyä myös kierrättämään. Onko sellupohjainen kuitu tässä suhteessa parempi kuin vaikka puuvillakuitu? Näin vaativaan hankkeeseen täytyy päästä mukaan kaikki selluloosamolekyylin sukulaisetkin kuten tärkkelys.

Miten Chemigate voisi mielestäsi omalta osaltaan vaikuttaa alan kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen? Chemigaten pitää kyetä auttamaan asiakkaitaan pysymään kilpailukykyisinä. Tärkeää on välttää ylilaatu ja keskittyä kokonaistehokkuuden optimoiviin win-win-projekteihin. Tämä koskee sekä tuotteita että logistiikkaa. Lisäksi on löydettävä ne projektit, joista synnytetään tulevaisuuden lypsylehmät kuten esimerkiksi

tekstiili- ja hiilikuituihin liittyvät hankkeet. On ihme, jos tärkkelykselle ei löydy näissä tai muissa projekteissa käyttöä. Vaaditaan myös kykyä yllättää ala tuomalla keskusteluun ja kokeiltavaksi tärkkelyksestä muokattuja funktionaalisia kemikaaleja. Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudestaan. Onko tutkimusportfoliossa sellaista, mikä ’keksittiin liian aikaisin’? Olisiko sille kysyntää nyt? Kaiken kaikkiaan imago täytyy rakentaa investoijia kiinnostavaksi. Rahaa ei kassavirrasta kerry tarpeeksi tarvittavien suurten investointien tekemiseksi. Chemigate on jo nyt osoittanut olevansa innovatiivinen. Mitä kilpailu non-wood-raaka-aineiden kanssa edellyttää?

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

15


Miten yhdistää digitaalinen ja materiaalinen vallankumous? Petri Vasara, D.Sc. (Tech.)

Mikä on sinulle henkilökohtaisesti ollut merkittävin muutos alalla viimeisen 20 vuoden sisällä?

b Vice President, AFRY Management Consulting (Pöyryn ja ÅF:n yhteisyritys)

Merkittävin muutos, jonka olen henkilökohtaisesti kohdannut, on kenties yllättävä; paljon asioita, joita nykypäivänä on esitetty “uusina”, on ennustettu jo kauan sitten. Hyvä esimerkki: ensimmäinen Pöyryn tietokannasta tehty ”data mining” mainitaan artikkelissa vuodelta 1998. Joten merkityksellistä lienee, miten ihmeessä kesti näin kauan, ennen kuin jo ennustettu muutos tapahtui, ja miksi juuri nyt asiat ovat muuttumassa.

Mihin suuntaan näet kotimaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden kehittyvän seuraavan 10 vuoden sisällä? Nyt tehtyjen oikeiden päätösten myötä on suomalaisella sellu- ja kartonkiteollisuudella huomattavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Muovishokki luo tilaa korvaaville tuotteille. Raaka-aineet ovat olleet kierrätettäviä niin kauan, kuin muistamme. Design ja uudet materiaalit tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia. Mutta strategiset valinnat on tehtävä nyt. Valittaminen jälkeenpäin ei auta ketään.

Mitkä ovat alan trendit, ja mikä ohjaa muutosta? Mikä hidastaa sitä? Missä innovaatioissa näet potentiaalia? Menossa on kaksi samanaikaista vallankumousta: enemmän hypetystä saanut digitaalinen ja vähemmälle huomiolle jäänyt – mutta vähintään yhtä vaikuttava – materiaalinen. Todellinen voittaja on se, joka pystyy taidoillaan ja päättäväisyydellään yhdistämään digitaaliset palvelut ja analyysit sekä uudet vastuulliset materiaalit. Tällä hetkellä näillä markkinoilla ei näy vielä ketään. Paikalleen jähmettyminen ja toive siitä, että kaikki vielä palaa ennalleen, on pahin hidaste. Meidän täytyy hyväksyä, että elämme kaiken hajottavaa muutosaikaa, minne tahansa katsomme. Turvallista piilopaikkaa ei ole, mutta paljon hyviä paikkoja, jonne mennä.

16

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

b Erikoisosaaminen: tekoäly, biotuotteet, pakkaus, vastuullisuus b Ikä: nuori kunnes toisin todistetaan

Mitkä ovat alan suurimmat haasteet? Lyhyen tähtäimen kustannushaasteet ja esimerkiksi laitteistojen muutostarpeet voivat olla kohtalokkaita hidasteita. Kuitu ei ole yhtä ”hot” kuin tuulivoima, bioteknologia tai kvanttitietoteknologia – miten siis saada tarvittava rahoitus?

Miten näet muovin ja kuidun erot ja mahdollisuudet, entä tulevaisuuden? Fossiiliset kertakäyttömuovit ovat toivottavasti kuolemassa. Mutta muovi on fantastinen materiaali, jolla on monta uniikkia käyttökohdetta ilman korvaavia vaihtoehtoja. Riittävällä määrällä biomuovia ja kierrätettyä muovia muovin ja kuidun sivistynyt yhteiselo on kuitenkin mahdollista.

Oma villi näkemyksesi siitä missä ko. teollisuus on 20 vuoden päästä? Tehtaiden seuraava sukupolvi, esim. koneina 3D-tulostuksen tulevat jälkeläiset, käsittelytapana japanilaistyylinen origamitaitto ja prosessina solua matkiva tuotanto, sylkee samanaikaisesti vinhaa vauhtia ulos kysyntään pohjautuvia, räätälöityjä ja monimutkaisia, itseään muuntavia komposiittituotteita, kvanttitietotekniikan ohjatessa kokonaisuutta. Tai ehkä ei…

Mitkä työtehtävistäsi tai menossa olevista projekteistasi liittyvät alan tulevaisuuteen? Sanoisin, että kaikki työn alla olevat projektini liittyvät tavalla tai toisella tulevaisuuden liiketoimintoihin. Mutta koska tulevaisuus oli jo eilen, puuhaamme myös asioiden parissa, jotka ovat meille ”vanhoja”, mutta vaikuttavat futuristisilta, vaikka ovatkin jo kaupallisia.

Mikä tai millainen olisi mielestäsi täydellinen kuitutuote? Meillä on sisäinen projekti menossa tämän asian tiimoilta. Käytämme edistyneitä algoritmejä kehittämään nykytuotteita kohti jotain täysin uutta – tehokkaasti, käytössä olevaa teknologiaa hyödyntäen. Joten lisää aiheesta myöhemmin… Miten Chemigate voisi mielestäsi omalta osaltaan vaikuttaa alan kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen? Tärkkelys on luonnon taidonnäyte! On hyvin helppoa kuvitella uusia modifioituja tuotteita, ehkäpä jollain lisäkomponentilla höystettyjä, useiden eri materiaaliratkaisujen rakennuspalikkana. Joitain asioita ei tarvitse muuttaa, vain kehittää eteenpäin.


TEKSTI: TIMO KANKAANPÄÄ

|

KUVA: LANTMÄNNEN REPPE / KUVATOIMISTOKUVA

Rajat ylittävää kumppanuutta Ruotsalainen Lantmännen Reppe on Chemigaten pitkäaikainen ja luotettava vehnätärkkelystoimittaja – Joustava, luotettava ja vastuullinen kumppani. Näin Chemigaten tuotantojohtaja Harri Heikkinen kiteyttää noin kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön ruotsalaisen vehnätärkkelystuottaja Lantmännen Reppen kanssa. Chemigate ostaa Reppeltä Ruotsista natiivia vehnätärkkelystä. – Yhteistyö Lantmännen Reppen kanssa on ollut hyvää ja avointa. Olemme päässeet aina joustavasti sopimuksiin, ja he ovat pystyneet reagoimaan muuttuneisiin tarpeisiimme. Raaka-ainetta on saatu tarvittaessa nopeastikin, Harri Heikkinen kehuu. Heikkisen mukaan hyvä yhteistyö on aina useamman asian summa. – Joustavuus ja hyvä keskusteluyhteys ovat tärkeitä lähtökohtia. Olemme myös tyytyväisiä ostamamme tärkkelyksen laatuun, ja logistiikka-asiatkin on saatu hoidettua suhteellisen pitkästä välimatkasta huolimatta. Myös Lantmännen Reppe on tyytyväinen kumppanuuteen.

Toimialajohtaja Mattias Gustafssonin mukaan yhteistyö on tiivistä ja molemmin puolin palkitsevaa. – Chemigate on meille tärkeä kumppani. Pyrimme auttamaan toisiamme hankalissakin tilanteissa. Vaikka toimimme osin sa-

moilla markkinoilla, emme näe toisiamme kilpailijoina, vaan toisiinsa luottavina kumppaneina. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu vähintäänkin tällä tasolla myös tulevaisuudessa, Gustafsson kommentoi. Gustafssonin mukaan kumppanuus Chemigaten kanssa on auttanut molempia osapuolia pääsemään markkinoille, joille ilman yhteistyötä ei kenties olisi ollut asiaa. Myös yhteistyön joustavuus saa ruotsalaisilta kiitosta. – Autamme puolin ja toisin vaikeissa tilanteissa, emmekä vain jätä toista osapuolta ratkomaan ongelmaa yksin. Tällainen lisää luottamusta ja ennen pitkää molemmat osapuolet hyötyvät, Gustafsson kiittelee.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

17


TEKSTI: KATI HAAPANIEMI

|

KUVA: JENGA

Millainen on paperin käytön tulevaisuus? Digitalisaatio on muuttanut monia paperisia asioita sähköiseksi, mikä on vauhdittanut uusien käyttömahdollisuuksien keksimistä puukuiduille. Haastoimme chemigatelaiset pohtimaan paperin ja kartongin tulevaisuutta niin omassa käytössä kuin laajemminkin.

Paperilehdet ovat katoavaa kansanperinnettä, mutta paperilla voisi korvata muovia esimerkiksi ruokapakkauksissa. Muovikassin voisi syrjäyttää biohajoavalla paperikassilla, joka on ominaisuuksiltaan kuin muovikassi – joustava ja notkea. Kuitupohjaisia tuotteita voisi hyödyntää muun muassa tekstilli-, polttoaine- ja lääketeollisuudessa.

”Mikko”

Jatkan paperin käyttöä todennäköisesti työhön liittyvissä ostolaskuissa, mutta omat laskut ja töissä kuljetusdokumentit vaihtuvat elektronisiksi. Kartonkia käytän tulevaisuudessakin pakkausmateriaalina sekä kertakäyttöastioissa. Kartongista voisi kehitellä korvaajaa erilaisille muoviastioille ja -pakkauksille.

”Janne”

Tulen käyttämään paperia kirjoitustarkoituksiin sekä pakkausmateriaalina, ja pehmopaperia tarvitaan tulevaisuudessakin. Kaikenlainen dokumentointi siirtynee yhä enemmän sähköiseksi. Puukuiduista tehdään jo tekstiilituotteita, mikä on mielestäni valtavan hyvä asia. Kuiduista voisi kehitellä esimerkiksi kevyitä materiaaleja rakentamiseen ja huonekaluihin.

”Raija”

18

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020


Käytän paperia tulevaisuudessa lehdissä ja pehmopaperina. Joskus tuntuu, että monista nykyisistä eri materiaalivaihtoehdoista paperi olisi kaikkein käytännöllisin, joten ei sen käyttö varmaan paljon vähenny. Luulen, että tulevaisuudessa kuitupohjaisten tuotteiden käyttö jatkuu ainakin nykyisissä tuotteissa.

”Prosessimies”

Tulen jatkossakin käyttämään paperia kirjeissä, arkistoinnissa, lehdissä ja pakkauksissa, mutta laskut ja kirjat muuttuvat sähköiseen muotoon. Kuitupohjaisia tuotteita voisi tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi purkeissa, pulloissa, vaatetuksessa ja auton sisustusmateriaaleissa.

”Hiihtäjä”

Luulen, että paperin ja kartongin käyttö jatkuu aika samanlaisena kuin mitä se on nytkin, erityisesti kotitalouksissa. Pakkaustarvikkeissa voisi käyttää kartonkia ja paperia muovin korvaajana. Muovin korvaaminen olisi hyvä ajatus varsinkin sellaisissa pakkauksissa, joissa nykyään on monta kerrosta muovia päällekkäin.

”Katja”

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

19


TEKSTI: TIMO KANKAANPÄÄ

|

KUVA: KUVATOIMISTOKUVA

Kyberuhka on otettava vakavasti Varautuminen, riskien tunnistaminen ja ajan hermolla pysyminen ovat parhaat aseet kyberhyökkäyksiä vastaan. Yhteiskunta on muuttunut yhä digitaalisemmaksi, ja myös pk-yritysten on reagoitava tähän kehitykseen erilaisin suojauskeinoin. Kyberuhat ovat todellisia ja ne voivat pahimmassa tapauksessa lamauttaa jopa yrityksen koko liiketoiminnan. Talousjohtaja Mika Vuokilan mukaan Chemigatella kyberturvallisuuteen kiinnitetään runsaasti huomiota. – Olemme viime vuodesta saakka tehneet paljon töitä tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Näemme, että merkittävimmät uhat liittyvät henkilöriskeihin eli lähinnä henkilökohtaisiin työasemiin sekä niistä annettuihin ohjeistuksiin. Olemme muun muassa ottaneet käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen. Jos käyttäjä kirjautuu kotikoneeltaan Office 365 -ympäristöön, kännykkään napsahtaa varmistusviesti, jolla kirjautuja varmistetaan tilin oikeaksi haltijaksi, Vuokila kertoo.

Pisteytys todennäköisyyden ja seurausten mukaan Vuokilan mukaan IT-riskit ovat yksi osakokonaisuus Chemigaten riskienhallintadokumentaatiota, joka on hyvällä tasolla. – Olemme tunnistaneet ja pisteyttäneet

20

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

riskit niiden todennäköisyyden sekä vakavuusasteen perusteella. Eli on tehty myös arvio esimerkiksi siitä, millaisia taloudellisia seurauksia on tietyn uhan konkretisoitumisesta. Keskeinen tekijä on kuitenkin ennaltaehkäisy ja mahdollisimman huolellinen varautuminen. Chemigate on hyödyntänyt jo kahden vuoden ajan tietoturvapalveluita tarjoavan Opsecin asiantuntemusta. Yhteistyöhön kuuluu Opsecin tietohallintopäällikkö Petri Perämäen toimiminen Chemigaten ulkoistettuna IT-päällikkönä. – Rooliini kuuluu olla asiantuntijahenkilö, joka seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja pyrkii tuomaan yritykselle järkevät ratkaisut käytäntöön. Viemme yhdessä läpi kehityshankkeita, mutta tehtäviini kuuluu myös kouluttaminen ja valistaminen mahdollisten riskien varalta, Perämäki esittelee. Asiantuntijan mukaan yritysten suhtautuminen kyberuhkiin on kaksijakoista.

Kyberuhkavakuutuksia jo markkinoilla – Osa yrityksistä on varautunut erittäin huolellisesti, mutta vielä löytyy paljon niitäkin, jotka reagoivat vasta sitten, kun on jo

myöhäistä. Ajatellaan ylimalkaisesti, ettei meidän asiamme kiinnosta ketään. On kuitenkin esimerkkejä hyvinkin pieniin yrityksiin kohdistuneista kustomoiduista hyökkäyksistä. Kyberuhat ovat pakottaneet myös vakuutusyhtiöt uudistamaan toimintaansa ja tarjoamaan ilmiöön liittyviä vakuutuksia. Vakuutusmeklari Howdenin kybervakuutusasiantuntija Niko Vornasen mukaan avainasemassa on riskien tunnistaminen. – Mitä tapahtuu, jos yrityksen toiminta lamaantuu hyökkäyksen seurauksena? Tämä on keskeisin kysymys myös vakuutusten näkökulmasta. Miten toimitaan, jos järjestelmät ovat jumissa, millaisia kuluja siitä tulee, ja kenen on vastuu? Kybervakuutus on toimintamalliltaan poikkeuksellinen tuote markkinoilla. Vakuutus ei yksin maksa korvauksia maksuja vastaan, vaan se myös huolehtii, että organisaatio ei lamaannu, kun kybervahinko havaitaan, ja auttaa palauttamaan yrityksen mahdollisimman nopeasti toimintakykyiseksi, Vornanen esittelee. Vuokilan mukaan Chemigatella ei ole vielä kybervakuutusta, mutta asia on selvittelyssä.


TEKSTI: TIMO KANKAANPÄÄ

|

KUVAT: KUVATOIMISTOKUVA

Tutkitusti ilmastoystävällisempää teknologiaa Uudella kuivamodifiointiprosessilla on voitu merkittävästi vähentää tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia. Kotimaisen tärkkelyksen hiilijalanjälki vaihtelee 500 grammasta 1 500 grammaan tuotekiloa kohti, mikä on tyypillinen taso kasviperäisille biotuotteille ja vähäinen useisiin vertailutuotteisiin nähden. Luvut selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, joka kattoi tuotteiden koko elinkaaren aina raaka-aineen viljelystä lopputuotteisiin. Tavoitteena oli mitata, miten pitkälle ala on edennyt ponnisteluissaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja mihin toimiin sen kannattaa seuraavaksi ryhtyä. Tutkimusta koordinoi elintarviketeollisuusliitossa toimiva tärkkelysteollisuusyhdistys, ja selvityksessä olivat mukana Altian ohratärkkelys sekä Finnamylin ja Evijärven Perunan perunatärkkelykset. Näiden ns. natiivitärkkelysten lisäksi selvitettiin Chemigaten kuiva- ja märkämodifioitujen tärkkelysten hiilijalanjälkeä. – Selvitetyt tärkkelyspohjaisten sideaineiden ilmastovaikutukset ovat merkittävästi alhaisempia kuin yleisimpien paperinvalmistuksessa käytettyjen synteettisten polymeerien vaikutukset, kertoo Chemigaten teknologiajohtaja Aki Laine.

Viljelyn ilmastovaikutus vähentynyt olennaisesti Elintarvikkeiden ainesosana toimimisen lisäksi tärkkelys on tärkeä raaka-aine paperi- ja pakkausteollisuudelle, jossa sillä voidaan korvata myös fossiilisia raaka-aineita. Suurin osa eli noin puolet tärkkelystuotteiden ilmastokuormasta syntyy ohran ja perunan viljelystä. Viljelyn aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähentyneet olennaisesti erityisesti lannoitteiden valmistuksen kehittymisen myötä. Ilmastovaikutus on pienin perunan viljelyssä, koska sen tärkkelyssato on suuri, eikä perunaa tarvitse kalkita yhtä paljon kuin muita kasveja. Laineen mukaan viljelyn jälkeiseen ilmastokuormitukseen vaikuttavat tärkkelyksen prosessointiaste, prosessoinnissa käytettävät energianlähteet ja kemikaalit sekä kuljetukset.

– Uudella kuivamodifiointiprosessilla on voitu merkittävästi vähentää tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia. Chemigaten kuivamodifioitujen tuotteiden valmistuksen hiilijalanjälki on pienempi kuin märkämodifioitujen, mutta märkämodifioituja tuotteita tarvitaan edelleen erityissovelluksiin. Paperin ja kartongin valmistuksessa käytettävien yleisimpien synteettisten polymeerien hiilijalanjälki on moninkertainen verrattuna modifioitujen tärkkelysten hiilijalanjälkeen, Laine korostaa.

Kationisointikemikaalin CO2jälkeen kolmanneksen vähennys Tärkkelyksen hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää edelleen esimerkiksi parantamalla viljelyn satotasoa, kehittämällä teollisia prosesseja ja hyödyntämällä uusia energiaratkaisuja. Näihin toimiin suomalainen tärkkelysteollisuus on jo sitoutunut. – Tärkkelyksen modifioinnissa käytettävien kemikaalien ilmastovaikutukset ovat merkittävämpiä kuin Chemigaten märkä- ja kuivamodifiointiprosessien suorat ilmastovaikutukset. Chemigaten Mietoisten tehtaalla valmistettavan kationisointikemikaalin ilmastovaikutuksia pyritään vähentämään vuoden 2020 aikana toteutettavilla investoinneilla. Tämän LeaseGreenin kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella, valottaa Laine tulevaisuutta.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

21


TEKSTI: TIMO KANKAANPÄÄ

|

KUVA: MAISA KANTOLA

Energiaa säästyy ja luonto kiittää Chemigate toteuttaa yhdessä LeaseGreenin kanssa Mietoisten tehtaalla energiatehokkuushankkeen, jonka hiilijalanjälkivaikutukset ovat mittavat.

Chemigaten Mietoisten tehdas on erikoistunut valmistamaan kationisointi-reagensseja. Tuotenimiltään Raisacat 151 ja Raisacat 188 olevia reagansseja käytetään tärkkelyksen ja muiden polysakkaridien kationisointiin, jonka tavoitteena on parantaa polymeerien adheesioita negatiivisesti varautuneeseen materiaan kuten esimerkiksi kuituihin. Chemigate käynnisti vuoden 2019 aikana energiatehokkuushankkeen, jonka tuloksena Mietoisten tehtaalle valmistuu kuluvan vuoden aikana lämpöpumpputekniikalla toimiva prosessilämmön talteenottojärjestelmä. Mietoisten tehtaan käyttöpäällikön Toni Kosken mukaan hanke on merkittävä niin energiatehokkuus- kuin hiilijalanjälkinäkökulmastakin ja tukee siten erinomaisesti Chemigaten vastuullisuusohjelmaa. – Uusi järjestelmä mahdollistaa reaktiolämmön hyödyntämisen sen sijaan, että puhaltaisimme sitä vain lauhturilta taivaalle. Lämpöpumpputekniikan ansioista voimme tuottaa kuumaa vettä, jota pystymme hyötykäyttämään tislaimella niin tuotantoprosessissa kuin kiinteistöjen lämmityksessäkin.

2400 meno-paluulentoa vähemmän Projektin energia- ja hiilijalanjälkisäästöt ovat mittavat. Lämmönsäästön eli öljynkulutuksen vähenemisen arvioidaan olevan lähes 60 prosenttia ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisen noin 35 prosenttia. Lukuna hiilijalanjälki pienenee siis vuodessa noin 300 tCO2. Tämän suuruinen leikkaus vastaa yli 1200 aurinkosähköpaneelin tuotantoa tai noin 2400 meno-paluulentoa Tukholmaan. – Kyseessä on siis aidosti konkreettinen toimi niin energiatehokkuuden kuin vihreämmän ajattelunkin näkökulmasta, Koski painottaa. Mietoisten hankkeen kumppani sekä teknologian toimittaja on suurten kiinteistöjen energiatehokkuuteen erikoistunut cleantech-palveluyhtiö LeaseGreen. Yrityksen toimitusjohtaja Thomas Luther kiittelee Chemigaten valintaa, joka sekä auttaa luontoa että palvelee energiataloutta. – Olemme erittäin mielellämme mukana tässä projektissa, jonka hiilidioksidipäästövähenemä vastaa yhteensä noin 30 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä, Luther kiittelee.

Hanke maaliin onnistumistakuulla Ilmastonmuutos on ollut tapetilla jo pitkään, mutta Lutherin mukaan teollisuuden osalta todellinen herääminen kohti vastuullisempaa toimintaa on tapahtunut vasta viimeisen vuoden aikana. – Chemigate on upea esimerkki edelläkävijyydestä vastuullisen ja luontoa sääs-

22

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

tävämmän ajattelun osalta. Mietoisten hanke on tästä oiva todiste, Luther kertoo. Lutherin mukaan LeaseGreenin sitoutumista ja uskoa Mietoisten energiatehokkuushankkeeseen kuvaa sen lupaama onnistumistakuu. Lisäksi digitalisoinnin avulla voidaan todentaa faktapohjaisesti saavutetut tulokset. – Tällaisissa projekteissa on mielestämme tärkeää, ettei pelkästään luvata, vaan myös kannetaan vastuu siitä, että hanke menee tavoitellusti maaliin. Pystymme todentamaan tulokset digitaalisen mallinnuksen avulla etänä ja näin varmistamaan yhdessä Chemigaten väen kanssa sen, että luvut näyttävät toivotuilta.

Mietoisten energiatehokkuushanke 2020 
 b Lämpöpumpulla tuotetulla energialla korvataan höyrytuotannossa käytettyä kevyttä polttoöljyä (prosessi ja kiinteistön lämmitys) b Investoinnin kokonaiskustannus n. 500 000 euroa b Arvioitu öljynkulutuksen väheneminen n. 60 % (n 1400 MWh) b Arvioitu säästö n. 90 000 euroa/vuosi b Hiilidioksidivähenemä n. 300 tCO2/vuosi b LeaseGreen toteuttaa yhdessä Chemigaten kanssa


TEKSTI: KATI HAAPANIEMI

|

KUVAT: LAURI MÄKINEN, JARI IMMONEN

Hyvä yhteishenki toi polymeerikemistin Chemigatelle Chemigaten Kaipiaisten toimipisteessä Kouvolassa työskentelee vähän aikaa sitten käyttöinsinööriksi palkattu tuore filosofian maisteri, Lauri Mäkinen. Laurin matka yritykseen alkoi jo joitakin vuosia sitten. Aloitteentekijänä oli hänen opiskelutoverinsa, jolta Kaipiaisten toimipisteen käyttöpäällikkö Jari Immonen oli kysynyt, olisiko tällä tiedossa ketään, joka olisi kiinnostunut työnjohdon kesälomasijaisuudesta Kaipiaisissa. Lauri innostui tarjouksesta heti: – Jarin tarjoama kesätyöpesti työnjohdossa vaikutti silloin mielestäni erittäin mielenkiintoiselta ja työnkuva mukavan haastavalta. Lauri viihtyi hyvin ja tuon kesän jälkeen hän työskenteli Kaipiaisissa useana kesänä. Myös tuleva työnantaja noteerasi pätevän kaverin. Syyskuussa 2019 Laurin kesätyöt vaihtuivat kokopäiväiseen työskentelyyn hänen aloittaessaan vakituisena, käyttöinsinöörin tehtävässä. Nykyinen toimenkuva koostuu tehtaan toimintaan ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä kuten koeajotoiminnan ohjaamisesta, tuotantoprosessien kehittämisestä ja seurannasta sekä yhteistyöstä ulkoisten tutkimus- ja analyysipalvelutuottajien kanssa. Lisäksi Lauri osallistuu myös muun muassa laatujärjestelmän ohjeiden ylläpitoon ja tuotannon raportointijärjestelmien kehittämiseen sekä sijaistaa tarvittaessa työnjohtoa, jolloin tehtävät painottuvat enemmän tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkimusavustajana ennen Chemigatea

mieleistä päästä hyödyntämään polymeerikemian asiantuntemustaan nimenomaan kemianteollisuuden tuotantoon liittyvissä tehtävissä. Chemigaten valmistamia tärkkelyspohjaisia polymeerituotteita käytetään muun muassa paperin ja kartongin valmistukseen sekä veden puhdistukseen. Kun Laurilta kysyy, mikä Chemigatella on parasta, tulee vastaus empimättä: – Tiivis työyhteisö, jossa on hyvä yhteishenki. Laurin mukaan hyvä yhteishenki on ehdoton edellytys työnteon onnistumiselle. Kaipiaisissa tämä näkyy ”tekemisen meininkinä”, toisin sanoen aktiivisena, vuorovaikutteisena ja sujuvana asioiden eteenpäinviemisenä.

Puu- ja metallitöitä, joille on tarve Laurin tyypillisessä työpäivässä vaihtelevat yhteistyö ja itsenäinen työskentely. Pääosin päivät kuluvat palavereissa tai erilaisten kehitystehtävien ja projektien parissa. Lounastauko vietetään Kaipiaisten toimistolla viihtyisästi yhdessä työpaikan kahvihuoneessa, ja silloin päivitetään kuulumiset muiden kuin työasioiden suhteen. Iltapäivisin Lauri on usein paikalla vuoronvaihdossa antaen lisäohjeita tuotantoon tai laadunvalvontaan. Jos Laurin työpäivään kuuluu työnjohdon sijaistamista, sisältyy työtehtäviin myös tuotannon suunnittelua ja ajo-ohjelman laatimista. Lauri on kotoisin Vammalasta, joka nykyään on osa Sastamalaa Pirkanmaalla. Hänen vapaa-aikansa kuluu puu- ja metallikäsitöiden parissa, kuntosalilla, kalastaessa tai polkupyöriä kunnostaen. Puu- ja metallitöissä Laurille on tärkeää, että valmistuvalle esineelle on jokin selkeä tarve tai käyttökohde. Viimeisin luomus on iso puinen, pystysyinen leikkuulauta, ja seuraavaksi suunnitteilla on avainhylly. Tulevana kesänä Lauri haluaa ehdottomasti viettää enemmän aikaa polkupyörien parissa. Hänen sanojensa mukaan valmistautuminen on tosin aloitettava hyvissä ajoin kevättalvella, jotta kesken olevat projektit valmistuvat ennen ajokautta. Laurin tuntien pyörät kuin pyörät saadaan kyllä pyörimään suunnitellusti ja aikataulussa.

Lauri on opiskellut polymeerikemiaa Helsingin yliopistossa, jonka kemian osasto on johtava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa. Siellä hän myös työskenteli tutkimusavustajana ennen Chemigatelle tuloaan. Alan työkokemusta Lauri on ehtinyt opintojensa aikana hankkia myös muissa erilaisissa kemianteollisuuden työtehtävissä. Nykyisessä työssään Laurille onkin erityisen

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

23


TEKSTI / KUVA: TOM SCHAUMAN

Propellipään päivään kuuluu muutakin kuin lennokkaat lähdöt Chemigaten tuotekehitystiimistä tulee mieleen Likainen Tusina (1967). Ei siksi, että he olisivat erityisen likaisia eivätkä numerotkaan oikein täsmää. Mutta kyseessä on kyllä melkoisen rosoinen jengi, jolla on näennäisesti mahdoton tehtävä käsissään. Majuri Reisman, alias Aki Laine, Jussi Syrjä ja Tarmo Korpela kehittävät uusia biopohjaisia tuotteitta maailmassa, jota hallitsevat öljypohjaista kemiaa suosivat globaalit jätit. Akin vetämää tiimiä täydentää eritoten tuoteturvallisuus- ja rekisteröintiasioista vastaava Raija Savolainen. Tämä onkin tarpeen, sillä työtään he tekevät maanosassa, jota koskevat maailman kovimmat kemian alan säädökset. Ja kuten elokuvassakin, monipuolisuus ja epätavananomaisuus käännetään vahvuuksiksi ja tehtävä suoritetaan. Tämä ”tusina” on jo jonkin aikaa työskennellyt uuden sukupolven päällystystärkkelysten kanssa ja selkeää edistymistä on havaittavissa. Keskustelu mikromuoveista on herättänyt asiakkaat tavoittelemaan uutta päällystyskonseptia, joka mahdollistaisi sen, että keskustelua joidenkin tuotteiden haitallisuudesta ei tarvitsisi edes käydä. Lupaavimpia kehitysversiota tullaan testaamaan pilot-mittakaavassa vuoden loppuun mennessä.

24

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Fokus on tärkkelyspohjaisissa sideaineissa – Aiempi tavoitteemme tällä sovellusalueella oli kuivamodifioitujen päällystystärkkelysten kehittäminen. Nyt kun Tarantula-tuoteperhe on lanseerattu, on fokus siirtynyt lateksit täysin korvaaviin tärkkelyspohjaisiin sideaineisiin, sanoo Aki. Strategiassammekin mainittu joustavuus on saanut tiimin myös aktiivisesti hakemaan uusia raaka-aineita, joita ei perinteisessä tärkkelysmodifioinnissa ole totuttu näkemään. Tarmo ja Aki tekevät tätä työtä yhteistyössä monikansallis- ten yritysten kanssa, mutta työ on vielä niin huippusalaista, ettei edes kumppanien nimiä voi mainita. – Kaikki biopohjaiset jakeet ovat nykyisessä kiertotaloudes-

sa mahdollisia uusia raaka-aineen lähteitä, toteaa Tarmo lyhyesti purkkien ja purnukoiden täyttämän pöydän takaa. Jussin työpiste ei taas ole pöytää nähnytkään. Hänet löytää laboratoriosta testaamassa tärkkelyspohjaisia polymeerejä. Jussin erityisalaa on vedenkäsittely. Tätä liiketoimintaa Chemigate hoitaa nykyaikaisesti verkostoitumalla. Alue onkin selvässä nosteessa. Jakelijat raportoivat ympäristötietoisuuden ja muuttuvan lainsäädännön ajamasta lisääntyvästä kiinnostuksesta ympäri Eurooppaa. – Asiakkaiden kiinnostus tärkkelyspohjaisia vedenkäsittelytuotteita kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, kommentoi Jussi siirtäessään turvalasinsa otsalle. Vaikka heitä välillä propellipäiksi kutsutaankin, kuuluu heidän toimenkuvaansa paljon muutakin. Kehitystyön lisäksi tiimin aika kuluu myös myynnin teknisen tuen parissa, mikä jatkuu erityisen vilkkaana kationisten ja amfoteeristen lujuuspolymeerien saralla. Samoin uusien tuotteiden saattaminen pilotin kautta tuotantoon ja niiden dokumentoinnin saaminen asiakkaiden vaatimalle tasolle lepää tämän ryhmän harteilla. Näissä asioissa apuna on myös Raija. Hänen työstään vielä hieman enemmän artikkelissa ”Jatkuvaa laatua”, ks. lehden Makupala-sivut.


KUVAT: FOCUSPLAN | TEKSTI: KYÖSTI MERILÄINEN

Kuvassa vasemmalta suunnittelujohtaja Kyösti Meriläinen, toimitusjohtaja Vesa Ranta ja projektipäällikkö Arto Haapanen.

Focusplan on tarjonnut teollisuudelle palveluita yli 30 vuotta – Nyt yritys on kasvattanut palvelutarjontaansa virtuaalitilalla. – Laitahan nämä 3D-lasit päähän, opastaa Insinööritoimisto Focusplan Oy:n toimitusjohtaja Vesa Ranta projektipäällikkö Arto Haapasta. Edessä oleva virtuaalitila muuttuu kolmiulotteiseksi ja sen sisällä pääsee liikkumaan. Suunnittelua ymmärtämätönkin pystyy helposti hahmottamaan ja kommentoimaan. Luonnollista kokoa oleva virtuaalimalli tulevasta on aina yhtä vaikuttava kokemus. Vuonna 1988 perustettu turkulainen insinööritoimisto Focusplan on tehnyt töitä teollisuuden eri aloille yli 30 vuotta. Asiakkaita on muun muassa lääke-, elintarvike-, kemian-, metalli-, metsä- sekä voimalaitosteollisuudessa. Nyt yritys hyödyntää virtuaalitodellisuutta kolmiulotteisten mallien visualisoinnissa. Tätä tekniikkaa, joka on vasta nyt lyömässä itseään läpi, on jo käytetty muun muassa lääkeyhtiö Orionin toimitiloja suunniteltaessa. Focusplanin rakentamassa Cavessa eli virtuaalihuoneessa suunnittelukohteena olevan tietokonemallin voi siirtää esitettäväksi ja tulkittavaksi korkearesoluutioiseen keinotodellisuustilaan. Kuva striimataan Caven seinille ja lattialle, jolloin 3D-lasien läpi

katsottuna maailma muuttuu kolmiulotteiseksi. – Kolmiulotteisen visualisoinnin kohteena voi olla mikä tahansa kohde ympäristöineen: sillat, koulut, sairaalat, rakennukset, tekniset laitteet tai vaikka kokonainen tehdas. Tekniikan etu on se, että virtuaalitilassa kaikki osallistujat näkevät toisensa ja voivat kommunikoida keskenään, suunnittelujohtaja Kyösti Meriläinen kuvailee. – Virtuaalitilassa keinotodellisuus avautuu katsojille luonnollisessa koossa. Kohteen sisällä voidaan vapaasti liikkua ja tutkia sitä eri kulmista. Tämä helpottaa mittasuhteiden hahmottamista, jolloin mallin toimivuus ja turvallisuus voidaan jo suunnittelussa huomioida paremmin. Myös asioista sopiminen ja päätösten teko helpottuu. Samalla voikin syntyä uusia ideoita siihen, miten työn alla olevassa koh-

teessa mahdollisesti olevia puutteita voitaisiin parantaa, Meriläinen sanoo. Virtuaalimaailmassa kohteeseen voivat tutustua myös suunnittelun alla olevan kohteen tulevat loppukäyttäjät. Näin toteutuksesta saadaan varmemmin toimiva, ja suunnittelussa voidaan näin tehdä kustannustehokkaita ratkaisuja. Kaikki muutokset ja erilaiset vaihtoehdot voidaan niin ikään tallentaa järjestelmään ja niitä voidaan reaaliaikaisesti vertailla. Virtuaalitilassa laserkeilatut pistepilvet näkyvät selkeästi rinnan aitojen 3D-objektien kanssa, ja monesti asiakkaan olemassa oleva kohde koostetaan tällaisena hybridimallina. – Voimme tarjota virtuaalitilan palvelua kaupunkien ja valtion laitoksille, yhteistyökumppaneillemme sekä arkkitehti-, insinööri ja rakennusyritysten käyttöön, Ranta listaa.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

25


TEKSTI: TOM SCHAUMAN

CASE PrimeBOND – lujuutta kierrätyspohjaiseen kartonkiin Pakkauskartongin valmistajat etsivät jatkuvasti uusia tapoja parantaa lujuutta. Erityisesti puhkaisu- ja vetolujuus ovat aina ajankohtaisia kehityskohteita. Haasteita lisää valmistuksessa käytettävä heikkolaatuinen, aaltopahvipohjainen kierrätyskuitu, (Old Corrugated Cardboard, OCC). Kokemus on osoittanut, että OCC-kuidut eivät reagoi kationisiin lujuusaineisiin, kuten polyakryyliamidiin. Tästä huolimatta tai juuri siksi,

monet valmistajat yliannostelevat synteettisiä lujuusaineita kasvattaakseen lujuutta edes hieman. Seurauksena voi kuitenkin olla kehno formaatio ja sitä kautta taas itse lujuuden heikkeneminen. Tämän epäsuotuisan kierteen katkaisemiseksi on Chemigate lanseerannut PrimeBOND-nimellä kulkevan valikoiman amfoteerisia biopohjaisia polymeerejä.

Amfoteerisen PrimeBOND-polymeerin etuina on b Hyvä tarttuvuus kierrätyskuituihin (OCC) b Lujuuden parannus ilman heikennystä vedenpoistossa tai formaatiossa b Mahdollisuus vähentää kationisten lujuusaineiden annostelua, jopa 50 prosentilla

Case 1

26

Tulokset:

Laji:

3-kerroksinen OCC

Neliöpainoalue:

120-140 g/m2

Massa:

Kierrätyskuitu

Kemiallinen ympäristö:

Kuivalujuusaine, retentioaine, pintaliimatärkkelys

Tavoite:

Vähentää kuivalujuusaineen annostelua (kustannuksia), puhkaisulujuuden kärsimättä

b Kuivalujuusaineen annosmäärän lasku, 16–18 kg/t

Koeajokonsepti:

PrimeBOND A1505 annostelu 2 kg/t kauppatuotteena keski-/ala kerroksen perän syöttöpumpun imupuolelle

b Parantunut jäykkyys

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

b Selkeä vedenpoiston parantuminen b Selkeä lyhyen kierron kiintoainepitoisuuden lasku


OCC-kuitujen yleinen laatutaso heikkenee koko ajan. Tämän lisäksi on tietyissä osissa Aasiaa myös jatkuvaa puutetta ulkomailta tuodusta, korkeampilaatuisesta OCC-kuidusta. Myös tämä korostaa tarvetta löytää uusia keinoja lujuuden parantamiseksi.

Case 2 Laji:

Hylsykartonki

Neliöpainoalue:

220 g/m2

Massa:

Paikallinen ja tuotu OCC

Kemiallinen ympäristö:

Kuivalujuusaine (PVAm ja PAM), PAC, aluna, retentioaine

Tavoite:

Kustannusten lasku puhkaisulujuuden kärsimättä

Koeajokonsepti:

PrimeBOND A1505 annostelu 1,5 kg/t kauppatuotteena konekyyppiin

Tulokset: b 14% vähennys maahantuodun OCC-kuidun määrässä, puhkaisulujuuden kärsimättä b Kuivalujuusaineen annosmäärän lasku 5 kg/t b Parantunut RCT (ring crush test) ja z-lujuus b Höyryn kulutuksen lasku

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

27


28

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020


PrimePHASE – Your Natural Solution for Water Treatment The new liquid PrimePHASE products are strach based natural polymers, used in the separation of water from solids. Due to their renewable raw material base, all PrimePHASE products provide an extremely low carbon footprint. As a SVHC free PrimePHASE is also an ecological and safe choice, containing no acrylamide. Our PrimePHASE products provides you an excellent alternative in cases where e.g. bio based alternative is preddered, turbidity, reduction is an issue or powder form flocculants are not an option.

To find out more, visit us as at chemigate.fi


TEKSTI: MAISA KANTOLA

Hyvä me!

Elämä on sekalainen soppa ylä- ja alamäkeä. Aina ei kaikki mene putkeen, mutta kyllä niitäkin hetkiä onneksi löytyy. Ja niin mukavaa kuin suora palaute onkin, pelkästään sen varaan ei itsetuntoaan voi rakentaa. Etenkin kun pääosa hyvästä palautteesta ei koskaan löydä perille, vaan onnistumisen merkit on osattava lukea rivien välistä. Yrityselämässä tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuus ja kannattavuus pidemmällä sihdillä. Sanonta ”no news is good news” pätee siis täälläkin.

Voisimmekin vaatimattomasti jättää aiheen käsittelyn tähän ja antaa 10-vuotisen taipaleemme puhua puolestaan. Mutta koska nyt on juhlavuotemme, olemme omahyväisiä ja otamme hetkellisen vapauden keskittyä yksinomaan, vain ja pelkästään saamaamme positiiviseen palautteeseen. Kas pieni itsekehu on sekin joskus paikallaan. Alla muutamia asiakkaidemme kommentteja siitä, missä me Chemigatessa olemme onnistuneet tai olleet hyviä. Löydätkö sinä itsesi täältä? Jos et, palautetta otetaan kyllä vastaan: marketing@chemigate.fi.

Osaaminen ja yhteistyö. Kiitokset hyvästä ja nopeasta toiminnasta, joka mahdollisti tuotantomme jatkumisen keskeytyksettä! Aika lailla kaikki on erinomaista, erityisesti nopea reagointikyky ja hyvä tavoitettavuus. Toiminta on kokonaisuutena ollut hyvällä tasolla. Laadukkaat tuotteet, toimitusvarmuus. Asiakaspalvelu, toimitusten sujuvuus, tekninen tuki. Suomalainen tuote ja palvelu, toimitusvarmuus. Koeajojärjestelyjen joustavuus ja toimitukset huippua. Asiantuntemus tärkkeihin liittyen. Raportointi ja kommunikointi koeajoissa.

The discharge went fine and the transporter had an excellent performance in safety aspects. Many thanks, once more!

Avoimuus.

Hyvä ja luotettava toimittaja, jonka kanssa yhteistyötä on mahdollisuus syventää edelleen. Asiakkaan liiketoiminnan syvempi ymmärtäminen sekä teknisesti että liiketoiminnallisesti.

Asiakaspalvelu, toimitustarkkuus

30

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020


Tärkissä olette hyviä!

Joustavia ja halukkaita etsimään vaihtoehtoja asiakkaalle.

Hienoa palvelua olen aina saanut, kun sitä olen tarvinnut molemmilta osastoilta (toimituspalvelu, tekninen asiakaspalvelu).

Teidän vahvuuksianne ovat tekninen osaaminen ja toimitukset.

Kotimaiset raaka-aineet ja tuotanto. Läheinen sijainti on myös ympäristötekijä, ja tietysti toimitusvarmuus. Uusi tehokas tuotantolinja.

Toimiva tuote ok-hintaan.

Your company has obtained a score higher than 46/100, and for this reason has been awarded a silver recognition level. This good result places your company among the top 30% performers evaluated by EcoVadis. Congratulations!

Laatu, osaaminen ja logistiikka ovat aina toimineet moitteetta.

Laadun tasaisuus.

Logistiikasta ei ole ollut mitään huonoa sanottavaa.

Kokonaisuus hyvin hallussa.

Osaaminen on hyvällä tasolla. A-toimittaja Chemigate!

Joustavuus, kotimaisuus, nopea reagointi. Asiakaspalvelussa olette hyviä.

Käyttämiemme tuotteiden osalta on kaikki toiminut moitteettomasti.

Chemigaten kommunikointi on avointa ja selkeää.

Good impression on the Audit at Chemigate Oy, Lapua. The supplier showed a high level of safety culture in the company: constantly works to improve and control the basic safety requirements, conducts safety audits and 5S, monitors the quality of raw materials and finished products.

We are very satisfied by the quality of the new blended product.

Joustavuus tuotteissa ja toiminnassa.

Nopea reagointi ongelmatilanteissa.

Nopea reaktiokyky ja riittävä läsnäolo.

s.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

31


TEKSTIT: MAISA KANTOLA / TOM SCHAUMAN

Makupalat Monipuolista opiskelijayhteistyötä

KUVA: TOM SCHAUMAN

Viimeisen vuoden aikana Chemigatella on ollut ilo isännöidä tai sponsoroida myös useita alan opiskelijatapahtumia. Tässä muutamia otoksia tilaisuuksista.

KUVA: KALLE KAINU

Aalto-yliopiston Kemistikillan ekskursio Lapualle 26.9.2019

Aalto-yliopiston Prosessiteekkareiden ekskursio Mietoisiin 10.3.2020

KUVA: TOM SCHAUMAN

Kiitos asiakasauditoinneista

Vaikka pitkät asiakassuhteet jo usein kertovatkin omaa tarinaansa toiminnan laadusta, niin paikalleen ei voi jäädä. Muutos on jatkuvaa ja mukana on pysyttävä, mieluiten tietysti jo tulevaa ennakoiden. Koska käytännössä olemme täällä asiakkaitamme varten, on asiakkaidemme mielipiteillä väliä. Saatu palaute viestii: välitämme teistä ja haluamme tehdä kanssanne töitä jatkossakin. Erityisen arvokasta palaute on silloin kun saamme sen suoraan, tarkasti kohdennettuna ja vielä ”kotiin” tuotuna. Kiitokset vierailustanne, ajastanne ja antamastanne palautteesta, IP Svetogorsk (kuvassa) ja Billerud Pietarsaari.

KUVA: PROSSITEEKKARIT RY

KUVA: TOM SCHAUMAN

KUVA: HENRIK SMULTER

Prosessiteekkarit ry:n vuosijuhla Lämmönsiirto VII 20.9.2019

Pohjanmaalaisen Petolahden koulun Apollo-projektin loppuhuipennus, opintomatka Cape Canaveraliin, Floridaan. 32

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Monenlaista kemiaa

Kotisivuiltamme löytyvässä sarjassa olemme päässeet jo tutustumaan Harriin, Jariin ja Toniin. Kiertävää journalistia on sekä hemmoteltu hyvällä ruualla ja musiikilla että rääkätty aamutuimaan salilla. Juttuja on kirjoitettu puhtaaksi sekä vatsa täynnä että perskannikat hellänä. Sarja on tähän asti ollut valitettavan ”all-white-male-panel”, mutta onneksi siihen tulee muutos, kun pääsemme Tarjan kanssa käsityötä harrastamaan ja Maisan kanssa sienimetsään. Käykää tutustumassa chemigate.fi/fi/category/ henkilokemiaa-fi/


KUVA: LINUS LINDHOLM

Kuntoilija voittaa aina

Nyt jos koskaan korostuu kuntoilun merkitys. Mielikuva suuresta valkoisesta haista, joka menehtyy, jos ei pysy liikkeessä, putkahtaa päähän. Kun sosiaalista kanssakäymistä rajoitetaan ja seinät kaatuvat päälle, voi pikku lenkistä tai makkarin lattialla suoritetusta hikijumpasta tulla hengenpelastaja. Jo pitkälti toistakymmentä vuotta järjestetyn kuntokampanjan sääntöjä on vuosien varrella rukattu vain hieman. Sama 30 minuuttia, joka riitti 2000-luvun alussa, piisaa myös tänä vuonna täysin ilman inflaatiota yhden päivän suoritukseksi. Viime vuodesta portaalia on hieman paranneltu, mutta muuten tämän leikkimielisen kisan suurin muutos on se, että olosuhteitten takia kisaa saa halutessaan jatkaa aina toukokuun loppuun asti. Ja jos et tänä vuonna ehtinyt mukaan, voit silti urheiluruudun laihan tarjonnan sijaan käydä kotisivuillamme ja jännittää, voittaako kamppailun Lepojähmeät, Jenga-jengi, HikonoroT, Finnamyl vai joku toinen vajaasta kahdestakymmenestä joukkueesta. Maailmanloppu ei tule toukokuussakaan, joten ensi vuonna on taas uusi mahdollisuus osallistua. kuntokampanja.chemigate.fi/

KUVA: KUVATOIMISTOKUVA

Sujuvammin ja sukkelammin

Jos olette kuluneen vuoden aikana käyneet Jaanan tai Mikan huoneessa ja löytäneet seinältä taulun, joka on täynnä kryptisiä liimalappuja, niin kyseessä ei ole ollut orastava Alzheimer vaan projekti nimeltä Sujuva. Sujuva on Chemigaten lean-managementin oppeja hyödyntävä projekti, jonka tehtävänä on ollut selventää ja suoraviivaistaa toimintamalleja Chemigaten eri funktioissa. Sujuvoittaminen alkaa nykytilan kartoituksella. Kyllä, juuri näin. Kaikki, mitä esimerkiksi asiakastilauksen tullessa tapahtuu, kirjoitetaan liimalapuille. Kun tämä on tehty, sujuvoittaminen jatkuu liimalappuja yhdistämällä tai kyseenalaistamalla. Chemigatessa on tilauspalvelun lisäksi sujuvoitettu laadunseuranta ja inventaarion tekeminen. Noin yksi henkilötyövuosi on toistaiseksi pystytty kohdistamaan fiksumpaan ja mielekkäämpään tekemiseen. Se on reilun 60 henkilön yrityksessä kunnioitettava luku. Jos lukijaa kiinnostaa sujuvoittaminen, voitte kääntyä Zujuva Managementin puoleen zujuva.com.

Paljon onnea vaan Chemigaten juhlavuonna juhlitaan myös pyöreitä palvelusvuosia. Sekä Maarit Kylänpäällä Mietoisissa, että Jari Immosella Kaipiaisissa tulee 40 vuotta täyteen siitä, kun työpaikan ovi avautui ensimmäisen kerran. Näihin lukuihin pystyvät vain huipputyypit. Paljon onnea vaan: Jari Immonen, 40 vuotta 9.4.1920 Maarit Kylänpää, 40 vuotta 9.6.2020 Chemigate onnittelee myös Solveig Fredrikssonia, jonka uskollinen matkakumppani, VW Passat Variant, 1.9 TDI, vm. 2004, saavutti 13.2.2020 kuudentoista vuoden iän ja matkamittarissa ylittyi 500 000 km.

KUVA: SOLVEIG FREDRIKSSON

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

33


KUVA: MAISA KANTOLA

Taas yksi auditionti takana. Vaikka seinällä oleva sertifikaatti voi monesta tuntuakin jo melko lailla itsestään selvyydeltä, on sen takana kuitenkin melkoinen määrä työtä. Hyvä Raija! Hyvä me!

And the silver medal goes to…

Chemigate Oy:lle on myönnetty hopeamitali tunnustuksena yrityksen EcoVadis CSR (Yrityksen yhteiskuntavastuu) -luokituksesta heinäkuussa 2019. Se nostaa meidät EcoVadisin arvioimien, muiden kemiallisten tuotteiden valmistukseen keskittyvien yritysten parhaaseen 23 prosenttiin. C Työvoima ja ihmisoikeudet: parhaan 26 prosentin joukossa C Kestävä hankinta: parhaan 24 prosentin joukossa C Etiikka: parhaan 18 prosentin joukossa Keskimääräinen pistesaldomme: 55/100 EcoVadis-metodologia perustuu kansainvälisiin kestävyysstandardeihin (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000), ja sitä valvovat yritysten yhteiskuntavastuun tiedekomitea ja toimitusketjujen asiantuntijat, joiden avulla taataan luotettavat kolmannen osapuolen yritysten yhteiskuntavastuun arviot.

34

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

Laatu on jatkuvaa työtä

Chemigate Oy:n laatujärjestelmä perustuu ISO 9001 -johtamisstandardiin ja ISO 9001:2015 -sertifiointiin. Sertifikaatin ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä, mutta auttaa meitä samalla myös varmentamaan ja kehittämään tuotteidemme ja toimintamme laatutasoa. Ohjeistamalla ja yhtenäistämällä toimintatapoja sekä luomalla puitteita toiminnan kehittämiselle jatkuvan parantamisen keinoin pyrimme ylläpitämään kilpailukykyä ja ennen kaikkea vastaamaan asiakkaidemme laatuvaatimuksiin. Vaikka laatuasioista Chemigatessa virkansa puolesta vastaakin Turvallisuus- ja laatupäällikkö Raija Savolainen, niin käytännössä standardin ylläpito ja kehittäminen on koko henkilöstömme vastuulla. Tavoitteenamme onkin kannustaa jokaista yrityksen työntekijää tuomaan esille kehitysideoita, poikkeamia ja muita toimintaan oleellisesti vaikuttavia asioita. ISO 9001 -johtamisstandardin vuosittaisissa Kiwa-auditoinneissa painotetaan eri vuosina toimintojemme eri osa-alueita Lapualla, Kaipiaisissa tai Mietoisissa. Virallisten auditointien lisäksi meille tehdään asiakasauditointeja sekä oman kehitysarviointisuunnitelman mukaisia sisäisiä kehitysarviointeja.


Kadonneiden säkkien arvoitus Aki on ihmeissään. Varastosta on yön aikana kadonnut kolme asiakkaalle lähdössä ollutta tonnin tärkkelyssäkkiä. Onko joku yli-innokas siivoillut taas varastoa, vai mistä oikein on kyse? Tilanne on perin ikävä, sillä tämä tärkkelys oli pilotilla varta vasten asiakaskoeajoon valmistettua erikoistuotetta. Lisäksi Chemigate on aina ollut kovin ylpeä hyvästä toimitusvarmuudestaan. Jotta jo sovittua koeajopäivää ei tarvitsisi siirtää, autathan Akia paikantamaan kadonneet pussit. Vinkkinä kerrottakoon, että lehden tarkasta lukemisesta voi olla apua.

Etsi ja voita

Chemigaten 10-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tarjoamme kaikille tärkkelyssäkit löytäneille kakkukahvit. Fazerin kahvilalahjakortti lähetetään jokaiselle oikean vastauksen 30.6. mennessä osoitteeseen marketing@chemigate.fi lähettäneelle. Liitäthän vastaukseesi mukaan myös yhteystietosi, jotta palkinto varmasti saadaan perille asti.

CHEMIGATE THE BRIDGE 2020

35


Chemigaten arvot

ENEMMÄN KUIN VAIN YHDESSÄ TEKEMISTÄ.

YHDISTÄÄ OSAAMISEN, ILON JA ROHKEUDEN.

• Arvostus

• Asiakkaan kuunteleminen

• Yhteistyö • Yhteiset päämäärät • Työkuorman jakaminen • Avoimuus

JATKUVA AVOIN TIEDONKULKU.

• Aloitteellisuus ja ennakointi • Ammattimaisuus • Uudet prosessit ja tuotteet • Jatkuva parantaminen OSAAMISEN JAKAMINEN, ARVOSTUS SEKÄ ROHKEUS KOKEILLA.

ASIAKKAIDEN VAATIMUSTEN MUKAISTA TOIMINTAA.

ALKAA JOKAISESTA ITSESTÄ.

• Ekologisuus

• Nopea reagointi muutoksiin

• Turvallisuus

• Moniosaaminen

• Lupauksien pitäminen

• Työaikajoustot

• Mukautuminen asiakastarpeisiin

• Lakien ja ohjeistusten noudattaminen • Laatu ja toimitusvarmuus VASTUULLISIA, ENNAKOIVIA PÄÄTÖKSIÄ.

TYÖNKIERRÄTYS.