Chemigate bridge 1/2013 fi

Page 1

the

Bridge.

Chemigaten asiakas- ja sidosryhm채lehti.

2013

The only source of knowledge is experience. - Albert Einstein -


Bridge.

Chemigaten asiakas- ja sidosryhmälehti.

■■ Seppo Lamminmäki, toimitusjohtaja, seppo.lamminmaki@chemigate.fi

the

2013

Hiljainen tieto..................................................................................3 Joustavasti kohti ekologisempaa tulevaisuutta...................... 4 Rohkea ote työhön.........................................................................5 PrimeSIZE – monipuolisen osaamisen tulos............................. 6 Chemigaten Mietoisten laitoksella 20 vuotta edellisestä tapaturmasta. . ................................................................................ 9 Biopohjaisia tuotteita moneen käyttöön................................ 10 Sinnikkyyttä ja hurttia huumoria............................................. 12 Yhdessä teemme parempaa....................................................... 14 Toimivaa yhteistyötä läpi vuosien.. ........................................... 16 Fingerpori........................................................................................ 18

W W W. C H E M I G AT E . F I

The Bridge on Chemigate Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti | Painos: 1 000 kpl Päätoimittaja: Tom Schauman, tom.schauman@chemigate.fi Painotalo: Tammerprint Oy | Paperi: LumiSilk, StoraEnso Kannen kuva: Gettyimages.com | Tekstit: Anna-Kaisa Kivikoski, sivu 9: Jarno Keskinen, Vakka-Suomen Sanomat Käännökset: Sakura Lingua Taitto ja Layout: Mainostoimisto ArtMocca Oy

2

the

Bridge

Hiljainen tieto

P

ianonvirittäjä saapui kotiimme saattamaan arvokkaan soittimemme taas vireeseen. Hän teki työnsä nopeasti, ja jäin pohtimaan työn luonnetta. Totesin, että työn arvo ei ole viritystappien kääntelemisessä. Arvo on siinä, että hän tietotaitonsa ja kokemuksensa kautta tietää tarkalleen, mitä tappeja käännetään, mihin suuntaan ja kuinka paljon. Kukin meistä kerää kokemusperäistä tietoa niin työstä kuin muilta elämänaloilta. Osa tiedosta on yleistä ja laajasti tunnettua. Osa taas on jotain erityistä, yhden yksilön tai ryhmän kokemuksen kautta kokoamaa ja ennen julkaisematonta, hiljaista tietoa. Erilaiset roolit saman liiketoiminnan ympärillä luovat erilaisia tarkastelunäkökulmia ja arvokkaita ahaa-elämyksiä kartuttaen hiljaista tietoa. Vähäisellä henkilöstön vaihtuvuudella on suuri merkitys siihen, pysyykö hiljainen tieto yrityksen käytettävissä. Henkilöstön tyytyväisyys ja sitä kautta pysyvyys ovat selkeitä menestystekijöitä.

organisaatiomme keskimääräinen tärkkelysliiketoiminnan kokemusvuosien määrä on 22 työvuotta. Hiljaisen tiedon jakaminen on merkittävä haaste. Meillä Chemigatessa suunnitelmallinen varamiesorganisaation rakentaminen ja ylläpitäminen sekä mentoritoiminta ovat työkaluja hiljaisen tiedon jakamiseen. Rakennamme tietoisesti vastaavan asetelman kuin mestari-oppipoika oli aikoinaan. Laatujärjestelmä auttaa myös tiedon dokumentoinnissa. Meille on tärkeää, että käytettävissämme on tarvittava tieto, jotta voimme tuotteillamme ja toiminnallamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Kun asiakkaamme tehostavat toimintojaan ja keskittyvät ydinosaamiseensa, tarvitaan Chemigaten kaltaisia yrityksiä. Yrityksiä, jotka ovat sekä omien tuotteidensa että niiden toimintaympäristöjen erikoisasiantuntijoita.

Chemigaten organisaatiossa hiljaista tietoa on valtavan paljon. Johtoryhmän yhteen laskettu kokemusvuosien määrä tärkkelysten parissa on 170 työvuotta. Vastaavasti koko

the

Bridge

Seppo Lamminmäki toimitusjohtaja

3


kuva: Chemigate

■■ Maisa Kantola, tuotepäällikkö, maisa.kantola@chemigate.fi

Joustavasti kohti ekologisempaa tulevaisuutta —— Työni liittyy kiinteästi tulevaisuuden tuotteisiin, markkinoihin, strategiaan ja toimintafilosofiaan. Koen työni merkityksellisenä.

näkyy pitkälle ja opastaa tulijoita jo matkan päästä kohti oikeaa osoitetta.

Rohkea ote työhön

—— Vastuullani ovat päällystystärkkelysten myynti, tekninen asiakaspalvelu ja sovelluskehitys. Tämän lisäksi hoidan osittain yrityksen markkinointia sekä uusien markkina-alueiden kehittämistä.

Osa Chemigaten aiemmin ulkoistetuista taloushallinnon palveluista on siirtynyt oman katon alle.

Paperitekniikan diplomi-insinöörin työtausta on paperikemikaaleissa ja niiden myynnissä.

– Tämä osa-alue on mielestämme strategisesti tärkeä liiketoiminnalle, jolla on pk-yritykseksi huomattavan suuri liikevaihto, liiketoimintajohtaja Tom Schauman sanoo.

—— Suurin ero entisiin työnantajiini on yrityksen koko. Pk-yrityksessä täytyy miettiä päivittäin, miten oma työ liittyy yrityksen strategiaan ja tulokseen. Jokaisen työntekijän rooli ja panos korostuu.

Lokakuussa Chemigatella kirjanpitäjänä aloittanut taloushallinnon konkari Pia Malmi huolehtii vastedes muun muassa chemigatelaisten palkkojen paikkansapitävyydestä. Malmin vastuulla on kirjanpitoa, palkanlaskentaa, talouden raportointia ja muita taloushallinnon töitä.

Tuotepäällikön työtään Kantola kuvaa mukavana, asiakasläheisenä sillisalaattina. — — Chemigaten kotimaisuus ja toiminnan ekologisuus ovat minulle tärkeitä. Pidän Chemigaten reilusta, avoimesta ja innovatiivisesta ilmapiiristä. Päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa. Vastuunottoa ei pelätä – tästä hyvänä osoituksena on uusi Scirocco-tuotantolinja, jonka arvo suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon kertoo myös johdon omasta sitoutumisesta toiminnan jatkamiseen ja kasvuun, Kantola kehuu.

Seinäjoelta, pienemmästä yrityksestä Chemigateen siirtynyt tradenomi kertoo kotiutuneensa taloon hyvin. – Olen viihtynyt juuri niin hyvin kuin ajattelinkin. Ihmiset ovat todella mukavia. Kaiken lisäksi Chemigate on taloushallinnon hoitamisessa kuin oppikirjaesimerkki, Malmi kehuu.

Kantola kertoo viihtyneensä talossa erinomaisesti. — — Loppujen lopuksi ihmiset ja työilmapiiri ovat minulle työssäni ne kaikkein tärkeimmät tekijät. Chemigatelaiset, kanssanne on ilo työskennellä. the

Uusi 40 m korkea Scirocco -tuotantolinja

Motto työssäni: Mitä lisäarvoa voin tänään tuottaa Chemigatelle? Miten voin myötävaikuttaa positiivisesti yrityksen tulevaisuuteen? ■

Alun perin markkinointipäälliköksi Chemigatelle viime huhtikuussa tullut Maisa Kantola siirtyi nykyiseen tuotepäällikön työhönsä syyskuussa.

4

■■ Lapualaiset ovat saaneet uuden maamerkin.

Omassa työssään Malmi pitää tärkeänä itsenäistä ja tarkkaa työskentelyä. Hän pitää arvossa myös tietynlaista rohkeutta ja luottamusta omaan tekemiseen. Malmi muistuttaa, että jos taloushallinnon asioista tulee mitä tahansa kysyttävää, hänen puoleensa voi aina kääntyä. – Saa ja pitää kysyä! Oveni on aina auki. ■

Bridge

the

Bridge

5


kuva: Henri Ilanen, Halogeeni

Chemigaten hydrofobiliimatuotteilla on lähes 30-vuotinen historia, johon mahtuu paljon tietotaitoa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

— — Seuraamme aktiivisesti markkinoita, teemme tiivistä asiakasyhteistyötä ja panostamme tuotekehitykseen. Vankka ja laaja-alainen tietämys on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä. Onnistunut liimaustulos edellyttää asiakkaan prosessin ja muiden käytössä olevien kemikaalien toiminnan ja vairimeSIZE-hydrofobiliimat ovat yksi Chemigaten kutusten ymmärtämistä – juuri laajan osaamisen taidontässä on meidän vahvuutemme. näytteistä. Niiden tuotanCase PrimeSIZE AL20 Osaaminen luo luottamusta. to keskittyy Kaipiaisiin, logistisesti optimaaliseen sijaintiin. ■■ Paperilaatu: sanomalehti

P

■■

Massakoostumus: sellu (75 %),

Hyvin säilyvä ja helppokäyttöinen

—— Onnistunut hydrofobointi kierrätyskuitu (25 %) konsepti on monen osatekijän ■■ Tavoite: pölyämisen ja painatussumma. Yksinomaan oikean kertymien vähentäminen ilman tuotteen löytäminen ei riitä. PrimeSIZEn eduiksi Nurminen lisäkustannuksia On tärkeää olla tietämystä koko mainitsee erittäin hyvän stabili■■ Annostelu: 3 kg/tn sakeaan massaan kentältä. Kattava kokonaistieteetin, säilyvyyden ja erinomaisen ■ ■ Tulokset: parempi laatu tämyksemme perustuu siihen, retention, jolloin saadaan kustan alhaisemmilla kustannuksilla että kaikki hydrofobiliimat, nustehokkaasti hyvä ajettavuus ja • pölyämisen ja painatuskertymien kuten AKD, ASA ja hartsi, ovat tavoiteltu liimaustaso. (linting) vähentyminen historian saatossa olleet osa • sekä retetentioaineen (-35 %), että konseptiamme. Sen lisäksi hal—— On tärkeää, ettei tuote pi massatärkkelyksen annosmäärien lussamme on sekä tärkkelyksen laannu, vaikka se seisoisikin (-20 %) huomattava lasku. modifiointi että synteettinen pidempään asiakkaan säiliössä. polymeerikemia. Meillä on tiePrimeSIZE soveltuukin hyvän tämys siitä, miten kaikki saadaan toimimaan hyvin säilyvyytensä takia erinomaisesti myös jaksottaiseen yhdessä, tuotepäällikkö Markku Nurminen summaa. käyttöön. Valmis tuote on helppo ottaa käyttöön, koska kuten esimerkiksi ASA-liimauksessa, erillisiä disHydrofobiliimaus on Nurmisen mukaan hi-tech -sovelluspergointilaitteita ei tarvita. alue, jonka tietotaito voidaan hankkia vain vuosien koke (Jatkuu seuraavalla aukeamalla.) muksen ja tuotekehityksen myötä.

Raisio 1984

polymeerikemia

+

PrimeSIZE

– monipuolisen osaamisen tulos 6

the

Bridge

Ciba 2004

Laaja-alainen asiantuntemus

+

kattaen paitsi kaikki eri liimauskemiat (kuten ASA,

BASF 2009

AKD ja hartsi) niin myös tietotaidon sekä luonnon, että synteettisen polymeerikemian osalta

+ Chemigate 2010

VAHAKEMIA

the

Bridge

PrimeSIZE

7


PrimeSIZE

Chemigaten Mietoisten laitoksella 20 vuotta edellisestä tapaturmasta

– monipuolisen osaamisen tulos

Tuotteilla on laaja käyttöalue aina paino-ja kopiopapereista pakkauskartonkeihin sekä vaativiin nestepakkauskartonkeihin ja erikoispapereihin.

T

ämän viikon tiistaina Chemigaten Mietoisten laitoksella oli kasassa 7374 päivää ilman ainoatakaan työtapaturmaa. 7374 päivää sitten eräs työntekijä loukkasi jalkansa ja joutui sairaslomalle. Ennen sitä oli ehtinyt vierähtää 5207 päivää ilman työtapaturmia. Eli toisin sanoen Chemigatella on menty 35 vuotta yhdellä työtapaturmalla. Jos ei Suomen turvallisin työpaikka, niin luultavasti ainakin hyvin lähellä sitä.

—— Jos on käytössä pintaliimaus, PrimeSIZE kannattaa yhdistää pintaliimaustuote PrimePRINTiin. Annostelemalla pintaan PrimePRINTiä, saadaan haluttu liimaustaso pienemmällä liimamäärällä. Liimausasteen säätö helpottuu ja märänpään ongelmat vähenevät, Nurminen suosittaa.

Ainutlaatuista osaamista Pakkausala kasvaa jatkuvasti. Tehtaiden omat resurssit ovat usein rajalliset, jolloin kemikaalitoimittajien osaaminen korostuu.

Applikaatiosovellus

Suojapolymeeri

Vahakemia

8

• massa

kuva: Chemigate

—— Meillä on luontevasti juuri sitä kemianalan tietotaitoa, jota asiakkaamme tarvitsevat. Uuteen tuotepalettiimme kuuluu niin osaamista, tuotekehitystä, tuotantoa kuin uusia innovaatiota. Olemme toimineet alalla jo kauan, mutta tuotteemme eivät ole samoja kuin 20 vuotta sitten. Laajan osaamisen ja uniikin tuotepalettimme kaltaista yhdistelmää ei muilta löydy. ■

toimivuus

• pinta

• uusiutuva • synteettinen

• C16/C18 • C18

the

—— Työvoiman vaihtuvuus on hyvin vähäistä. Työntekijät ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ymmärtävät olevansa tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Lisäksi olemme kartoittaneet työvaiheet ja tiedämme, missä riskit ovat. Suurimmat riskit meillä liittyvät säänvaihteluihin eli toisin sanoen liukkauteen, Lundell kertoo. Vakavampien tapaturmien riski liittyy kuitenkin kemikaalien vaarallisuuteen. Pienikin pisara väärää kemikaalia voi iholle joutuessaan passittaa työntekijän sairaslomalle. Tehtaalla on ollut käytössä ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä jo vuodesta 1997. Siinä työturvallisuusasiat ovat isossa osassa.

kustannus

—— Tarkkaavaisuuteen työn tekemissä on kiinnitetty huomiota ja painotettu, että työssä on oltava huolellinen. Nämä varotoimenpiteet ovat johtaneet hyvään tulokseen, Lundell sanoo.

Bridge

Monelle yritykselle hyvä työturvallisuus on avainmittari, hyvä arvo, jota käytetään myös uusien asiakkaiden tai työvoiman hankinnassa. Chemigaten myynnissä työturvallisuutta ei erikseen painoteta.

Chemigaten Mietoisissa sijaitseva laitos on kemiantehdas, jossa käsiteltävistä kemikaaleista suolahappo on sieltä vaarattomimmasta päästä. Vakavankin työtapaturman mahdollisuus olisi siis olemassa. Silti edellinenkään tapaturma ei liittynyt mitenkään kemikaaleihin. Myyntipäällikkö Yrjö Lundell löytää ainakin kaksi selitystä tapaturmien vähäisyydelle.

ajettavuus stabiliteetti hydrofobiteetti mikrobialttius kuituretentio sulamispiste vahapitoisuus jne.

PrimeSIZE

Chemigaten tuotanto on hyvin pitkälle automatisoitua ja melko vähän työvoimaa vaativaa. Tämä vähentää onnettomuuden riskiä. Lopputuote on paperinvalmistuksessa käytettävä tärkkelysjaloste, jonka tarkoitus on lisätä paperin pintalujuutta. Tuote ei varsinaisesti ole ihmiselle vaarallinen, mikä myös osaltaan vähentää riskejä.

the

— Tarvittaessa tuomme kyllä työturvallisuusasiatkin esille, mutta yleensä olemme niistä vain hiljaisesti ylpeitä. Työnantajan suurin hyöty on siinä, että työntekijät pärjäävät eikä tapaturmista johtuvia sairaslomia ole. Työntekijät voivat myös kokea työympäristönsä turvalliseksi. Chemigaten Mietoisten laitos työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä, joista 10 työskentelee tuotannossa. Näin pienessä työyhteisössä yksikin tapaturma saa työympäristön näyttämään suhteellisesti paljon huonommalta kuin itse tapaturmien määrän perusteella olisi aihetta. —— Tapaturmien määrä jaetaan tehtyjen työtuntien määrällä. Niitä pienessä laitoksessa kertyy vähän, joten yksikin tapaturma romauttaisi meidät suhteellisesti keskikastiin. Pysymme koko ajan ajan tasalla työhön liittyvistä riskeistä järjestämällä systemaattisesti työsuojelutoimikunnan kokouksia ja työsuojelukierroksia, Lundell kertoo. ■

Bridge

Jarno Keskinen Vakka-Suomen Sanomat 27.03.2013

9


PrimeSIZE

hydrofobiliimat

Raisamyl

PrimePRINT

painettavuuspolymeerit

Raifix

pintaliimatärkkelykset

Raisamyl

fixatiiivit

spray–tärkkelykset

PrimeRUN

Raisamyl&Tarantula

retentioaineet

päällystyssideaineet

Mechanical pulp

Broke

Blend chest

Machine chest

Chemical pulp

PrimeBOND

lujuuspolymeerit

Raisamyl&Classic massatärkkelykset

ASA

Biopohjaisia tuotteita moneen käyttöön Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja uudet uniikit tuotteet muodostavat vahvan kokonaisuuden.

K

uluneet kaksi vuotta Chemigaten historiassa ovat olleet tuottoisia. Uusi tuotantoteknologia yhdistettynä laajaan osaamiseen ja vanhoihin, hyväksi havaittuihin ratkaisuihin ovat luoneet pohjaa uusille innovaatioille. Tästä esimerkkeinä mm. omilla tuotealueillaan uniikit PrimeSIZE, PrimePRINT, PrimeRUN ja PrimeBOND -tuoteperheet sekä lukuisat Scirocco-pohjaisten massatärkkelysten hyväksyntäajot asiakastehtailla. Tuotepäällikkö Maisa Kantola kertoo nopean muutostahdin luoneen tarpeen päivittää ja selkeyttää tarjontaa.

—— Uusitun applikaatiolähtöisen tuotejaottelumme tavoitteena on helpottaa asiakkaittemme valintoja. Vanhojen hyväksi havaittujen perustuotteidemme lisäksi olemme halunneet tuoda paremmin esille sekä osaamistamme että uusia tuotteita ja tuotealueita. Kuten onnea tuottavassa morsiuspuvussa, on uudistetussa tuotevalikoimassamme jotain uutta ja jotain vanhaa – sekä paljon vihreää.

10

the

Chemigaten tuotteiden hiilijalanjälki on ylivoimaisen pieni. Lisäksi useat tuoteperheet kilpailevat samalla sektorilla perinteisesti raakaöljyyn pohjautuvien tuotteiden kanssa.

Avainasemassa kokonaisvaltainen osaaminen Chemigaten tuotetarjontaa täydentää vankka applikaatio-osaaminen ja pitkä kokemus myös muiden tuoteryhmien osalta. — — Tämä on tärkeä osa palvelukonseptiamme. Vasta oikea määrä oikeaa tuotetta oikein käsiteltynä ja oikeaan kohtaan annosteltuna mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen, Kantola muistuttaa. Chemigate haluaa jatkossakin panostaa vahvasti uusien innovaatioiden ja applikaatiosovellusten luomiseen. — — Aktiivinen kehitystyömme jatkuu. Tarvittaessa hallitsemme myös tuotteiden modifioinnin ja räätälöinnin joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. ■

Bridge

Chemigate in Paper


kuvat: Kai Rantanen

Sinnikkyyttä ja hurttia

huumoria Kahdeksankertainen naisten pesäpallon Suomen mestari, perinteikäs lapualainen Virkiä Pesis on naispesäpalloilun eliittiä.

H

■■ Suomen kansallislaji pesäpallo on amerikkalaisesta baseballista ja suomalaisesta kuningaspallosta 1900-luvun alussa kehitetty pallopeli.

istoriatilaston ykkösenä komeileva Virkiä Pesis vei vuoden 2012 SM-voiton. Miten he sen taas tekivät?

— — Ehkä se on sitä pohjalaista periksiantamattomuutta ja taistelutahtoa. Pelataan tosissaan, mutta pitää silti olla pilkettä silmäkulmassa. Positiivista naisenergiaa, valmentaja Timo Kankaanpää luettelee.

■■ Pesäpalloa pelataan myös jonkin verran Ruotsissa, Saksassa, Virossa, Japanissa, Australiassa, Sveitsissä, Englannissa ja Kanadassa. Ulkomailla joukkueet ovat usein ulkosuomalaisista koottuja sekajoukkueita.

Energia tosiaan oli kohdallaan, sillä viime kaudella Virkiä Pesis pelasi kaikki pudotuspelisarjat pitkän kaavan mukaan.

■■ Esimerkiksi Ruotsin långboll ja Saksan Schlagball ovat pesäpallon sukulaisia. Pelatuimpia sukulaispelejä ovat kuitenkin englantilainen kriketti ja amerikkalainen baseball.

12

on hajallaan ympäri Suomea, joten järjestämme aina kuukaudessa pari leiriviikonloppua, jolloin harjoitellaan 6-9 tuntia kolmen vuorokauden aikana.

Miesten pesäpalloa värikkäämpää

Kaupunki on iso tukijamme monessakin mielessä, täällä arvostetaan pesäpalloa. Jopa kaupungin johtoa näkyy katsomossa.

Mikä pesäpallossa suomalaisia sitten kiehtoo? — — Tämä on monipuolinen laji. Se sopii hyvin lapsille ja nuorille, ja kynnys aloittamiseen on matala. Kaikki ovat pelanneet joskus koulussa pesäpalloa. ■

Kankaanpää kiittelee Lapuan kaupunkia toimivasta yhteistyöstä. —— Kaupunki on iso tukijamme monessakin mielessä. Kaksi vuotta sitten valmistunut Patruuna-Areena on erinomainen talviharjoitushalli. Täällä arvostetaan pesäpalloa. Jopa kaupungin johtoa näkyy katsomossa. Naispesäpalloon kannattaa tulla tutustumaan kauempaakin.

—— Naiset harjoittelevat ja pelaavat puoliammattilaisina, eli kukaan ei tee tätä työkseen. Marraskuussa alkava ja reilusti yli puoli vuotta kestävä harjoittelu vie kuitenkin aikaa. Joukkue the

Bridge

— — Huippupesäpalloa, mutta miesten pesäpalloa värikkäämpää ja tapahtumarikkaampaa, Kankaanpää naurahtaa. the

Bridge

13


kuvat: Chemigate

Yhdessä

teemme parempaa Vuonna 2012 Chemigatelle myönnetty ISO 9001 laadunhallinnan sertifikaatti ajaa yrityksen jokaista työntekijää kohti parempaa ja laadukkaampaa tulosta.

V

astuullinen ympäristökäyttäytyminen on yksi Chemigaten tärkeimmistä arvoista. Sertifikaatin käyttöönotto ei juuri vaatinut muutoksia toimintaan, koska Chemigaten toimintamalli on alusta lähtien ollut laadukasta. Yrityksen henkilöstöä opastetaan ja kannustetaan ottamaan työssään huomioon laadun lisäksi myös ympäristöasiat sekä ehkäisemään ennalta turvallisuusriskit ja terveysongelmat. Laatujärjestelmä tukee entisestään näitä arvoja.

■■ ISO 9001 on kaikille toimialoille soveltuva kansainvälinen laadunhallintastandardi. ■■ Laadunhallintajärjestelmä perustuu hyvän liiketoimintatavan perusasioihin, kuten esimerkiksi asiakassuuntautuneisuus, johtajuus, työntekijöiden sitoutuminen ja jatkuva toiminnan parantaminen.

ISO 9001 on kansainvälinen, kaikille toimialoille soveltuva laadunhallintastandardi, joka perustuu hyvän liiketoimintatavan perusasioihin. Chemigaten kaikki toiminnot kuuluvat laatujärjestelmän piiriin. Laatujärjestelmän ylläpito ja toiminnan kehittäminen ovat yrityksen koko henkilöstön vastuulla. Jokainen työntekijä sitoutuu

■■ Laadunhallinta auttaa organisaatiota ohjaamaan toimintaansa tehokkaasti ja tuottamaan asiakkaille tasalaatuisia lopputuotteita.

14

the

Bridge

työssään huolehtiman, että vaatimukset täyttyvät. —— Tämä on yhteinen projekti. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus tuoda julki asioita, joilla toimintaa voidaan entuudestaan parantaa ja viedä eteenpäin, tuotepäällikkö Maisa Kantola sanoo.

Ajatustenvaihtoa ja arviointeja Tuotantopäällikkö Harri Heikkisen mukaan laatujärjestelmässä keskeistä on yhtenäistetty toiminta ja se, että laatua seurataan ja tarkkaillaan säännöllisesti. —— Kaikki toimivat tiettyjen ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti, jolloin keskeiset asiat tehdään aina samalla tavalla, Heikkinen sanoo.

Tämä on yhteinen projekti. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus tuoda julki asioita joilla toimintaa voidaan parantaa.

toryhmäkokouksissa käydään läpi laatujärjestelmää ja koko yrityksen toimintaa ohjaavat asiat. Myös johdon ja henkilöstön päivittäinen ajatustenvaihto, ahkera tiedottaminen ja säännölliset palaverit ovat laadunhallinnan kannalta tärkeitä keinoja. Laadunhallintaan liittyvät sisäiset auditoinnit eli kehitysarvioinnit, joiden avulla pyritään kehittämään yrityksen toimintaa entistä paremmaksi. Arviointien yhteenveto käsitellään johtoryhmässä kerran vuodessa. Asiakkailta ja ulkoisilta sidosryhmiltä saatava palaute on myös tärkeä laadun mittari. Maisa Kantolan mukaan Chemigatessa arvostetaan erityisesti ulkoisilta sidosryhmiltä saatua palautetta.

— — Se kertoo kiinnostuksesta toimintaamme kohtaan. Tarjoamme mielellämme myös asiakkaillemme mahdollisuuden auditoida toimintaamme, Kantola kertoo. ■

— — Kokonaispalvelu toimii ja on tasapainossa, Kantola lisää. Chemigaten toiminnan ja tuotteiden laatua seurataan tarkasti. Johthe

Bridge

15


—— Meillä on kilpailukykyinen tuote, suorituskykyinen tuotantoprosessi ja äärimmäisen ammattitaitoinen henkilökunta. Paketti on hyvin kasassa

Mitä asiakas todella tarvitsee Metsä Board Simpeleen tuottamaan taivekartonkiin voi törmätä esimerkiksi erilaisissa elintarvikepakkauksissa ja suklaiden kartonkikääreissä.

” yhteistyötä

Toimivaa

läpi vuosien Taivekartonkia muun muassa elintarvikepakkauksiin tuottava Metsä Board Simpele on kokenut Chemigaten kanssa yritysmuutokset ja alan suuntaukset.

Y

ritysmyllerrykset, kilpailu tai taloustilanteen heittely eivät ole vaikuttaneet Chemigaten ja pitkän linjan kumppani Metsä Board Simpeleen väliseen yhteistyöhön.

Kartonkitehtaan toiminta on hyvässä vireessä. Simpeleellä on maailman tehokkain taivekartonkikone ja oma integroitu arkittamo. Viime vuosien aikana tehdas on investoinut voimakkaasti koneen uusimiseen. Vuoden 2005 jälkeen tuotantotehokkuuteen ja virtaviivaistamiseen on panostettu noin 100 miljoonaa euroa. Tehtaan kapasiteetti on noussut 170 000 tonnista jopa 300 000 tonniin. —— Teemme tällä hetkellä kovasti työtä tehtyjen investointien koko potentiaalin hyödyntämiseksi. Kehitämme edelleen tuotantokonseptiamme ja opimme jatkuvasti uutta, kehitysinsinööri Aripekka Rytkönen kertoo.

16

the

Bridge

Olemme kehittäneet suorituskyvyltään ja kustannustehokkuudeltaan erittäin kilpailukykyisen tuotteen.

—— Tuotteemme soveltuu erityisen hyvin juuri elintarvikepakkaamiseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotetta on kehitetty tasaisesti. Olemme keskittyneet olennaiseen ja saavuttaneet suorituskyvyltään ja kustannustehokkuudeltaan erittäin kilpailukykyisen tuotteen, kehityspäällikkö Antti Aronen sanoo. Rytkösen ja Arosen mukaan Metsä Board Simpeleen tuotekehityksen tärkein päämäärä on löytää asiakasta eniten hyödyttävät ominaisuudet. Tuoteturvallisuus on elintarvikekontaktiin tulevaa kartonkia tuotettaessa erityisen tärkeässä asemassa.

—— Tuoteturvallisuuden suhteen emme ota minkäänlaisia riskejä. Uudet tuotteet käyvät tiukan hyväksyttämismenetelmämme läpi ennen kuin otamme niitä edes koeajoon.

Ripeää ongelmanratkaisua ■■ Metsä Board Simpele valmistaa taivekar- tonkia mm. elintarvikepakkauksiin. ■■ Tehdas on perustettu vuonna 1896. ■■ Tehtaan kapasiteetti on 300 000 tonnia vuodessa. ■■ Arkittamon kapasiteetti on 240 000 tonnia. ■■ Henkilökuntaa tehtaassa on noin 300. ■■ Yli 95 % tuotteista menee vientiin.

Metsä Board Simpeleellä ja Chemigatella on pitkä yhteinen historia. Rytkönen ja Aronen mainitsevat pitkän toimittajasuhteen tärkeiksi elementeiksi erityisesti luottamuksen, kokonaisvaltaisen osaamisen ja hyvän henkilökemian.

Kun tuntee ja tietää ihmiset, on aina helppo kysyä apua. Chemigaten ongelmanratkaisu on kiitettävää. (Jatkuu seuraavalla aukeamalla.)


Toimivaa

Suotuisia näkymiä

yhteistyötä

Metsä Board Simpeleen tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset.

läpi vuosien

— — Meillä on huipputuote, nykyaikaiset laitteet ja todella osaava henkilökunta. Tällä yhdistelmällä teemme kartonkia myös tulevaisuudessa, Aronen toteaa.

—— Tuote on toki tärkeä, mutta niin ovat myös toimittajan osaaminen ja toimintatavat. Chemigatella tietotaito on peruja jo Raisio Chemicalsin ajalta. Chemigaten väellä on pitkä kokemus tärkkialalta, kattava applikaatiotuntemus ja hyvät kontaktiverkostot. He ovat aina valmiina auttamaan myös oman tuotevalikoimansa ulkopuolella olevien tuotteiden käytössä, Rytkönen kehuu.

Yhteistyö Chemigaten kanssa näyttää valoisalta. —— Toivomme, että Chemigaten väki ylläpitää ja kehittää tietotaitoaan myös jatkossa. Odotamme mielenkiinnolla myös täysin uusia, innovatiivisia ideoita ja tuotteita, Rytkönen haastaa. ■

— — Kun tuntee ja tietää ihmiset, on aina helppo kysyä apua. Chemigaten ongelmanratkaisu on kiitettävää. Tuotepäällikkö Markku Nurminen kiirehtii aina nopeasti paikalle ratkomaan ongelmaa. Vuosien varrella asioita on pohdittu monta kertaa yhdessä, tutustuttu ja joskus vähän iltaakin vietetty, Aronen naurahtaa. Rytkönen muistuttaa myös pienen yrityksen ketteryyden ja kotimaisuuden merkityksestä. — — Isoissa yrityksissä toiminta voi olla hidasta ja jäykkää. Päätöksenteko voi karata aika kauas organisaatiossa. Chemigaten myötä on ikään kuin palattu vanhaan hyvään aikaan. Joustavuus on taas entisellään. Ja asioista on tietysti myös mukavampi puhua suomeksi.

Fingerpori – Wet End

18

the

Bridge

Perunatärkkelystä jo vuodesta 1952


441 878 Painotuote

the

Link.

the

Bridge.

the of

Future.

Starch.

W W W.C H E M I G AT E . F I


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.