Page 1

Chemia ogólna 2. Atom i układ okresowy

1

www.chemia-fizyczna.pl


Atom Najmniejszą i niepodzielną cząstką materii jest atom.

2

www.chemia-fizyczna.pl


Podstawowe definicje Atom – to najmniejsza część pierwiastka zachowująca wszystkie jego właściwości, biorąca udział w reakcjach chemicznych. Pierwiastek chemiczny – to zbiór jednakowych atomów

3

www.chemia-fizyczna.pl


Struktura atomu Jądro atomowe znajduje się w centrum atomu. Składa się z nukleonów, do których zaliczamy protony i neutrony.

Elektrony, które krążą wokół jądra z prędkością 300 000 km/s, przez co tworzą rozmytą wokół jądra chmurę elektronową.

4

www.chemia-fizyczna.pl


Cząstki elementarne wchodzące w skład atomu

nukleony

5

masa

ładunek elementarny

proton

1u

+1

neutron

1u

0

elektron

1/1840 masy atomu

-1

www.chemia-fizyczna.pl


Jak wyznaczyć liczbę cząstek elementarnych tworzących atom danego pierwiastka? liczba protonów = Z liczba neutronów = A-Z liczba nukleonów = A liczba elektronów = liczba protonów = Z

Atom jest elektrycznie obojętny, to znaczy że liczba ładunków dodatnich (protonów) musi być równa licznie ładunków ujemnych (elektronów).

6

www.chemia-fizyczna.pl


7

www.chemia-fizyczna.pl


Atomy tego samego pierwiastka mogą się różnić między sobą liczbą neutronów w jądrze (liczbą masową). Mówimy wtedy o izotopach.

8

www.chemia-fizyczna.pl


Atomy a układ okresowy pierwistków Grupy – numer grypy określa ilość elektronów znajdujących się na ostatniej powłoce (tzw. elektrony walencyjne). Pierwiastki znajdujące się w tej samej grupie mają podobne właściwości fizyczne i chemiczne.

Okres – określa liczbę powłok elektron owych. Maksymalna liczba elektronów, która znajdować się na powłoce elektronowej wynosi 2n2, gdzie n to numer okresu. 9

www.chemia-fizyczna.pl


Rozpad promieniotw贸rczy pierwiastk贸w rozpad alfa

rozpad beta plus rozpad beta minus

10

www.chemia-fizyczna.pl


Zastosowanie pierwiastk贸w promieniotw贸rczych: energia atomowa medycyna archeologia biologia

11

www.chemia-fizyczna.pl


Podsumowanie Pojęcia do zapamiętania atom pierwiastek liczba atomowa liczba masowa nukleony proton neutron elektrony wartościowość 12

izotop masa atomowa masa cząsteczkowa

www.chemia-fizyczna.pl

Podstawy chemii ogólnej: 2. Atom i układ okresowy pierwistków chemicznych  

struktura atomu, promieniotwórczość, układ okresowy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you