Page 1

Kenya, juni 2010. EPTF EPTF har startet iværksætterkurser i 5 regioner i Kenya. Nairobi, Machakos, Eldoret, Kisumu og Mombasa. Vi besøgte i løbet af ugen Machakos, Eldoret og Nairobi. EPTF succesrate er at 37 % af kursusdeltagerne starter business /small business og 38 % udvider den forretning som de allerede har i dag. De kursusdeltagere som kommer ind i programmet, har ikke kunnet få adgang til lån i bankerne i Kenya. Micro lån er kun en del af en større program pakke. Undervisningen er bare rigtig god. Jeg overværede en formiddag i Machakos en workshop inden Ove ankom. Jeg måtte notere noget til min egen opbyggelse. Jeg talte med en af underviserne, som har læst teologi i Norge i 2 år. Hun talte flydende norsk. Hun sagde, at den største glæde for hende var at se at lyset blev tændt i elevernes øjne efter 3-4 dage. Eleverne oplever at de ikke bare et nul, men kan noget, og er beregnet til at gøre en forskel i samfundet.

En hel del af kursusdeltagerne starter business efter kurserne uden lån fra EPTF. EPTF fokusere ikke på kapital som kun penge alene, men kapital defineres som: ideer, arbejdskraft, netværk etc. Der findes ingen undskyldning for ikke at bruge det som ”allerede er i hånden”. EPTF’s trænings model er grundlagt på: 1) Integreret træning som dækker både opstart og tekniske færdigheder. 2) mentorordning af forretningen/opfølgning. 3) Direkte besøg på projektstedet, hvor aktiviteterne foregå, og at faciliterer iværksætterne rent praktisk. 4) Netværk og forum for iværksætterne. 5) Undervisning i de bibelske principper og/om etisk forretningsførelse. Et kursus indeholder 30-60 undervisningstimer. Omkostningerne for kurserne afhænger af målgruppen, men de fleste elever kommer fra fattige kår, men skal have bestået high school (form Four) Iblandt denne gruppe er der mange arbejdsløse og fattige. Eleverne skal have en forretnings ide og basale computerfærdigheder.


EPTF’s monitoreringsprogram er forholdsvis ny. De unge som starter en forretning op, bliver koblet sammen med en erfaren forretningsmand/kvinde. – Det er et etårig program og der er aktiviteter 6 gange om året. Programmet indeholder monitering af den opstartede forretning. Alle iværksættere skal have opfølgning og en mentor, som har været i samme situation som dem selv og kan videregive grundlæggende erfaringer. Denne ordning forøger chancerne for succes. Desuden indeholder programmet undervisning i ”lives skills” EPTF har hovedkontor i Nairobi, men planen er at udvide, således at der i alle 5 byer bliver oprettet ressourcecentre. Her skal der bl.a. være træning, monitorering, kontor for micro lån, et business Develoment Services center, ligesom man i Danmark har erhvervscentre. Her kan opstartede Small business firmaer have fælles faciliteter, såsom bibliotek, sekretær, computer, fax, og rådgiver. En af udfordringerne i EPTF er i øjeblikket at udvide kapaciteten i organisationen. De har en godt produkt/vision, men ønsker at udvide deres kapacitet. EPTF havde et kursus i Eldoret kørende mens vi var der som var sponsoreret af US Aid. Der blev kun brugt Kenyanske undervisere. EPTF vil i fremtiden fokuserer på konsulenttjenesten inden for business området. På grund af deres historiske baggrund som en kirkelig organisation, er en af udfordringerne at ændre fokus fra tjeneste model til business model. Fra kirkelig organisation til NGO/business organisation. EPTF er en del af Navigatørerne som er en kirkelig organisation.

EPTF eksempler fra Nairobi George Kinuthia

George Kinuthia er egentlig uddannet på universitetet i fransk, startede for 6 år siden med produktion af træ produkter (soft wood) Fx nøgleringe med navne på, skilte, figurer etc. Han har en hel del ansatte nu, jeg tror at det var 1o ansatte. Han har fundet frem til at træsorten Jacaranda træ er det bedste at bruge, da det ikke krakelerer når det tørres. Det er heller ikke tungt under transporten fx til Europa. Har tidligere haft problemer med fluer som lægger æg i træet og æder det. Han har derfor lagret træet i et rum som er dækket af net. Har en omsætning på ca. 3.000.000 KES/250.000 kr. pr år og en profit som svinger lidt, men måske 200,000 KES/17.000 kr. Han betaler lånet tilbage over 18 måneder.


Hans stærke sider er design og innovation. Svage sider er bogføring og salg. Sidste år ansatte han derfor en administrator. Hans udfordring i firmaet er at få hans ansatte sat op på et højere kvalitetsniveau. De fleste ansatte er uden uddannelse. Én gang om dagen holder hele firmaet andagt og undervisning, så som han siger ” får folkene op på Guds kvalitetsniveau og tjenerskab.” George har lært meget igennem Navigatørerne/EPTF, og er et eksempel som bliver brugt af EPTF. Han har startet et kursus for unge hver torsdag, hvor han giver dem undervisning i kunsthåndværk, og hvordan man bedst kan målrette produktionen, så at det kan sælges. Han hjælper dem med til at finde ud af hvordan det kan gøres til en levevej. Han har i øjeblikket 12 elever.

Timothy Mahinda

Timothy er et af de ”store” eksempler i EPTF. Han mistede sit job i 1991 som assurandør. Han fik et lån af EPTF på kun 18.000 KES/1.500 kr., så at han kunne købe et har sko, en forretningsmappe og startede så sit eget forsikringsselskab. Forretningen voksede hurtigt og har i dag store firmaer som kunder, bl.a. missionsselskaber, Ngo’er. Hans kone, Ann, kom ind i firmaet i 1997, og startede siden hen sit eget firma, hvor hun arrangerer større parties, udlejning af telte etc. I år 2000 startede Timothy hotellet LuKenya, hvor der i dag er 74 værelser, 5 konference rum, facilities. Hotellet har ingen stjernemærkning, men er at betragte som 4 stjernet hotel. Hotellet har ikke været særlig berørt af krisen (under valget). Timothy er i gang med at bygge et nyt større hotel med 150 værelser. Ann og Timothy har i dag ca. 70 ansatte og en omsætning på 115.000.000 KES/12.000.000 kr. Det er meget i Kenya. Ægteparret giver fødsel til andre firmaer og er en stor opmuntring for andre små firmaer som starter op under EPTF. 1) Patrick Mistimda. Computer center

Han lånte 30.000 KES og betalte 3250 KES ind pr måned i 10 måneder. Indkomst pr dag gennemsnit 3000 KES/dag. Nu er der 3 medarbejdere i firmaet. Det er en computerchop, hvor folk kan komme og få internetadgang, kopiere, eller lave computerarbejde. Sæsonbetonet på stedet, da der er skoler omkring


forretningen. I weekenden en større omsætning en i hverdagene. Det som EPTF lagde mærke til var at da de første gang besøgte stedet med meget mindre, var der kun lidt udstyr. Dvs. det udstyr som EPTF finansierede. Efter de 10 måneder er gået – da vi besøgte dem, havde de mere udstyr. Dvs. de havde investeret i mere udstyr gennem den indtægt som de har haft i retningen. – En sund forretning. Baggrunden er også, at hans mor sparede lidt om til Patrick i sin tid, og med EPTF’s lån har de nu også institutioner som kunder i form af skoler mm

2) Masingira – Miljøgruppen.

Det er en tree nursery gruppe på 17, som har dannet et kooperativ. De har fuld gang i produktionen, og sælger ikke kun i Machakos, men ud over hele distriktet. Der har været problemer med betalingen af vandregningen. Derfor råder EPTF nu til at der er færre ansvarlige for alle deres aktiviteter. – Gruppen vil igen blive fuldt op af EPTF. Men et af deres større problemer er faktisk positivt. Der er større efterspørgsel end det som de kan leverer. De køber jord, da de kun har et areal på måske 100x 100 m. Hovedansvarlig er Siphas Mutua, da han har vist ansvarlighed. Derfor vil EPTF nu give ham yderlig lån, og den øvrige gruppe vil gøre ham ansvarlig for forvaltningen af lånet. Da vi besøgte forretningen/stedet, gjorde EPTF et stort nummer ud af at understreget at de skulle betale deres vandregning for at få et yderligere lån fra EPTF. Masingira gruppen fik lån for 4 år siden på 50.000 KES og betaler 5000 KES tilbage pr måned. Lånet er ikke betalt tilbage endnu, så de halte bagefter. De har ca. en indkomst pr måned på 200.000 KES pr måned for seedlings som skal fordeles på 17 personer. Altså i alt indkomst pr person på ca. 11.000 KES, ca. 800 kr. /måned. Udgifterne skal jo så trækkes fra dette beløb. Vand, jord etc. Gruppen arbejde også med kunstmaling, landscaping (på begynderstadiet)

3) Daniel Maundu, 24 år.

Daniel forarbejder millet. Millet er en tropisk landbrugsprodukt (frø), som bl.a. i Afrika bliver brugt som drink/måltid. Det er meget sundt. Kan måske minde lidt om majs, dog meget mindre frø. Daniel sortere sten og skaller fra i maskinerne som han har fået lån til fra EPTF. Derefter maler han millet til mel, som bl.a. bliver brugt til føde til spædbørn. Forretningen er meget sund – sagt på godt jysk. Daniel har nu, efter at


have fået lånet fra EPTF 4 ansatte. Han importerer Millet fra Uganda igennem netværksgruppe. Han sælger Millet melet til små butikker og har en indkomst pr dag på 14.000 KES (1200 kr.) Ca. 300.000 KES pr måned som er ca. 25.000 kr. pr måned. De ansatte får 7.000 KES/måned/500-600 kr./måned, som er over gennemsnittet i Kenya. Hans profit er ca. 70.000 KES/måned. Han ønsker nu at udvide markedet og sælge til Supermarkeder. Dette kræver en autorisation, som han lige har søgt. Han lånte 189.400 KES af EPTF for 3o måneder siden og har lige tilbagebetalt beløbet med i alt 210.000 KES. Dette er en succes historie. Daniel har planer om at flytte til større lokaler.

4) Ian Mbithi.

Har i øjeblikket 5 køer og 3 acre som han dyrker med 2 ansatte. Han er meget initiativrig, og gjorde stort indtryk på underviserne. Han var ingen ” ja siger” på kurset, og stillede en del spørgsmål. Vi så hans farm, som var veldrevet. Han ønsker at starte en frugtbar op, og har allerede lavet en forretningsplan. En frugtbar er et sted hvor mælk bliver mikset med frugt mv. og solgt. Populært i Nairobi. Han ønsker et lån på 70.000 KES (5.000 Kr.) og for dette beløb kan han indkøbe udstyr og leje et sted som han allerede har udset. Han vil fra starten ansætte 2 personer som kender noget til maskinerne og forretningsgangen, og så vil han selv flekse mellem landbruget og forretningen. Hans landbrug skal levere mælk til forretningen.

Besøg I Eldoret Vi besøgte EPTF’s afdeling/folk i Eldoret 24/6, hvor vi bl.a. var med i en workshop. Der var 50 elever til denne entreprenør program. Den time hvor vi deltog, blev der undervist i bogføring. De fleste kom fra Eldoret, én fra Mombasa og 2 fra Nakuru , og der var en spredning bl.a. eleverne fra alle samfundslag. Der var også en muslim blandt eleverne. Desuden var der 2 fra Uganda(observatører), som ønsker at opstarte samme program i Uganda.


Der er i Eldoret under EPTF startet 2 selvhjælpsgrupper. Medlemmerne giver penge ind i en fælleskasse, og på den måde sponsorer de egne mikrolån. Mentorerne til dette er forretningsfolk. Grupperne har møde én gang om måneden. Efter besøget på kursusstedet, besøgte vi forskellige opstartede small business. Her nogle eksempler:

Peter Kigo

Peter Kigo er 35 år og startede sin forretning(Reign in Life) sidste år med et lån på 200.000 KES/17.000 kr., og har i øjeblikket en omsætning på ca. 300.000 KES/måned. Han betaler 27.000 KES på lånet pr måned. Han køber teen på 3 the fabrikker. Forretningen er præget af sæson, da det ofte er sådan, at han ikke kan købe så meget, da størstedelen af produktionen vil gå til udlandet. Han har en profit på ca. 10 %, ca. 12.000 KES/1.000 kr. Han har en drøm om at udvide ved at købe større kvantum op, blande teen og hyre folk fra nærliggende slum, som ikke har arbejde nu. Det vil således ikke kun blive en forretning, men også et socialt projekt. Men licensen til dette koster alene 1.000.000 KES./70.000 kr.

Sarah Watijiru.

Opstartede Mpesa forretning, som er en form for center, hvor folk kan indbetale eller få udbetalt penge via mobiltelefonen. Dette system er blevet meget udbredt i Afrika. Et nemt system for folk som ikke har en bankkonto(de fleste), og som har brug for at overføre/betale pengebeløb vedr. fx betaling for en vare. (Jeg fik smidt notaterne væk) Hun fik nogle brugte mobiltelefoner som jeg havde fået af KRIFA. Dem vil hun sælge. Hun får 15 % af fortjenesten, og resten vil hun overføre til EPTF’s arbejde. (Via Mpesa)

Samuel Mbugua


Samuel Mbugua er 32 år gammel, og køber brugte sko i Nairobi (fra Europa), og sælger dem på markedet i Eldoret. Fik sidste år et lån på 100.000 KES/8.000 kr. fra EPTF, og har betalt 9.140 KES tilbage pr måned. Hans lån er for 2 måneder siden tilbagebetalt til EPTF. Han har 3 ansatte. Ca. 2 gange om måneden rejser han til Nairobi for at købe skoene, og transportere dem tilbage via bus. Han har en profit på 15.-20.000 KES/ 1.500 kr. pr måned når lønningerne er betalt. Disse historier handler ikke kun om iværksætteren, men alle de personer som er blevet ansat, og som ellers ville fortsætte med at være arbejdsløse hvis ikke EPTF programmet eksisterede. Micro lånene koblet sammen med undervisningsprogrammet har været katalysator og fødselshjælper til disse arbejdspladser. Dette var ikke sket uden, da bankerne i Kenya vil ikke låne ud til sådanne personer. De ikke vil identificere de mindre bæredygtige forretninger. Det er svært at få adgang til bank resurser og de fleste Kenyanere har ingen bankkonti. Efter min mening er det bedste bæredygtige projekter i Kenya projekter som skaber arbejdspladser, så at den enkelte afrikaner ikke behøver at stå med ”hatten i hånden” mere, men oplever det som han allermest ønsker – at være selvunderholdende.

Ugen i Kenya indeholdt blandt andet også underskrivelse af partnerskabsaftale og forhandling/underskrivelse af kontrakten for den midlertidige hjælp til børneprojektet.

Jeg havde foreslået at vi skulle gøre det lidt festligt, og havde forventet det ville blive arrangeret på kontoret sammen med personalet. I stedet havde de lejet et lokaler på et ”business center” med stor konferencebord med lidt mad og en fin kage med vores logoer på, og kun 2 fra kontoret.


I løbet af ugen havde jeg møder med lederen af EPTF, Esther Muthoni, hvor vi talte om mulighederne for fremtidigt samarbejde. Dette møde fandt sted inden Ove ankom til Nairobi. Vi talte om mulighederne for projekter udover det kapacitetsprojekt som vi allerede har en projektformulering og ansøgning på (DMR-U’s andel er ca. 50.000 kr.). Et projekt i Mombasa med et ressource center – som tidligere nævnt - blev diskuteret og muligheden for et pilotprojekt på 200.000 kr. vil blive undersøgt. Desuden havde jeg 2 møder med Mary Kamore, som er programme manager i EPTF. Når jeg kommer hjem til Danmark læse ansøgningen nærmere igennem, og derefter sende den til DMR-U.

Børneprojektet i Tharaka – Mitungoo Et af de allervigtigste formål i Kenya denne gang var at finde en løsning for overførsel af penge til børneprojektet. Dette vil ske igennem EPTF de næste 3 måneder – for mig at se som en god midlertidig løsning. Min ”fejl” var desværre at blive syg i Norge under møderne med ABK og SONShine, så jeg (fandt jeg ud af) var ikke opdateret. Det er min egen fejl, da jeg ellers har fået tilsendt rapporterne fra David og Dina. Der er sket gode fremskridt i børneprojektet. Både Ove og jeg var positivt overrasket over det system som David Gourley har sat i gang. Selvom der ikke er underskrevet et partnerskab mellem WHYUnited (WU) endnu, så fungere det ret praktisk allerede. CCS (Community Christian Service) – som er en afdeling under Anglican Church, har stillet WU et kontor og arbejdskraft til rådighed for os. En ung mand som arbejder for CCS arbejde nu fuldtids for WU. Han hedder Mugo, og vil på et tidspunkt – så vidt vi kan se – være kandidat til at lede børneprojektet.


WU har udarbejdet logframe/aktivitetsplan for resten af dette år. Jeg forstår det sådan at det allerede blev udarbejdet i Norge. Aktivitetsplanen er opdelt i 3 faser, hvor den første allerede er implementeret vedr. gederne til 550 børn. For at gøre de næste 2 faser mulige, skal WU bruge de næste 2 måneder på at få lavet aftaler med myndighederne i Tharaka. Dette er et større arbejde for David og Mugo, da alle distrikterne er inkluderet. Assist har børnene spredt over hele Tharaka, og det inkluderer at alle myndigheder skal været informeret om WU og godkende WU som NGO. Ingen af os 3 organisationer har tidligere gjort dette ”lovligt”, og det skal derfor gøres nu. Vi må fx ikke dele mad ud uden tilladelse. CCS har meget arbejde i Tharaka, og er – som jeg ser det – vores hjælp til Assist Children Projekt. Det vil give børnene den bedste og mest effektive hjælp at vi arbejder igennem CCS. Vi har brug for en base i Tharaka – vi har brug for faciliteter som CCS har. – Derfor vil det efter min/vores mening være CCS som vil være den bedste partner for Assist i Tharaka fremover. Det skal hurtigst muligt gøres formelt og efter gældende forskrifter. WU har allerede nu igangsat registreringen af WU i Belfast som organisation. Herefter kan vi blive registreret i Kenya som organisation. Herefter kan vi indgå i partnerskab med CCS skriftligt og ikke kun mundtligt. Deadline for registrering af WU i Belfast og Kenya er 3 måneder. – Vi må se om det holder. WU ønsker at blive registreret i Kenya, fordi vi da har muligheden for selv at tage over fra CCS, hvis det skulle vise sig på et tidspunkt at samarbejdet ikke fungere, og der er også er muligheder for at lave andre projekter end børneprojektet i Tharaka. SONShine’s midler er i øjeblikket små, da de har finansieret David og alt arbejdet indtil nu. Jeg vil spørge ABK om hvor de er i processen. De må have en del midler som de kan overføre til arbejdet. Assist har ikke indtil nu kunnet overføre penge direkte til Kenya da vi har højere krav til dette end SONShine. – Det kan vi nu igennem EPTF, og senere forhåbentligt igennem CCS. For at kunne overholde WU’s aktivitetsplan i indeværende år, kan Assist hjælpe på følgende måde: 1) Vi kan give alle børnene et helsetjek igennem CCS’s kørende klinikker. David vil i den kommende uge give et budget for det, og vil spørge CCS om at implementere det. Det handler både om Malaria, HIV, medicin etc. CCS har personel og faciliteter til alt dette. 2) Indtil nu har WU lejet en bil oppe i byen Mitungoo. Uden en bil er det ikke muligt at bringe hjælp til børnene. Det er en bekostelig affære at leje. I stedet for at leje, vil vi kunne købe en bil til samme pris som det koster at leje en bil i et ½ år. Derfor skal WU have egen bil. David har set på biler og prisen for et godt køretøj ligger på et sted mellem 800.000 og 900.000 KES/60.000-80.000 kr. Hvis Assist Children project kan lægge pengene ud for bilen nu, vil udgiften senere i år kunne udlignes mellem de 3 organisation. Udgifterne til reparation og drift etc. skal deles ligeligt mellem alle parter. De øvrige aktiviteter som ABK og SONShine finansiere, vil vi jo så også være en del af. Disse 2 udgifter/aktiviteter vil kunne klares med 2 udgiftsbilag til EPTF. En faktura til CCS og en faktura fra bilforhandleren. Jan har sagt at det ville være ønskeligt med så få udgiftsposter som muligt, og det kan klares på denne måde.


En anden praktisk udfordring er bolig til David Gorley. CCS har lovet at stille en grund til rådighed for WU, hvis vi vil bygge et hus. Der skal så udfærdiges en kontrakt mellem WU og CCS. Jeg forestiller mig ikke at Assist kan være behjælpelig med det, men SONShine kan bidrage med 2.000 pund og ABK vil sikker også være med. Det er en nødvendighed at David får noget bedre at bo i. I øjeblikket bor han på et værelse på måske 4x4 meter. – Det holder ikke i det lange løb. – Det vil også være alle tiders med et sådant hus, da besøgende fra Nordirland, Norge og Danmark kan bo her. Huset vil også kunne finansieres ved udlejning af et par værelser som questhouse.

Rapport jenky juni 2010  

Kenya, juni 2010

Rapport jenky juni 2010  

Kenya, juni 2010

Advertisement