Page 1

ASSIST

NYHEDSBREV

Adresse: Glenstrup Søvej 12 . Holmgaard . 8990 Faarup . Tlf. 8645 2307 . www.assist-denmark.dk

Stærke indtryk fra Tharaka Mens jeg skriver dette, sidder jeg i flyet på vej hjem fra Afrika. Også denne gang kommer jeg hjem med mange indtryk. Jeg er bevæget over al den nød, som jeg har set, og imponeret over lokale ledere, som på trods af manglende ressourcer forsøger at gøre en forskel midt i en trøstesløs nød. Julius Mungania er pastor i Tharaka, Kenya. Han samler gadebørn i byen Tunia. Det er det område i Tharaka hvor HIV/AIDS har ramt hårdest. Det er hovedsagelig forældreløse børn eller børn som går rundt i gaderne uden opsyn fra forældrene. Han er ved at bygge et hjem for disse børn. Et køkken så de kan få noget at spise, og en sovesal så de undgår at sove tilfældige steder i byen. På gaden risikerer børnene overgreb og må tigge sig til maden. Ingen vand i brønden Julius bygger hjemmet efterhånden som midlerne kommer ind. I øjeblikket står køkkenet med vægge og tag, men der mangler stadig vinduer. – Sådan vil det se ud indtil de får flere penge på hånden. En af de frivillige medarbejdere har brugt mange dage på at grave en brønd. At skønne efter dybden var han nået 10-15 meter ned, men der var ikke vand i bunden endnu, så han kan bare fortsætte sit arbejde, og håbe på et bedre resultat, for der er langt til nærmeste vandkilde. Børnene har brug for vores hjælp.

Gadebørn Tunia Børnene ifra Tunia

Vi købte brød og saftevand til dem og alle børnene blev hentet ind fra gaden. Det var anderledes end mange andre steder, hvor vi har været. Mere tavse og gjorde nøjagtigt det, de fik besked på. Under mangotræerne besluttede vi os for at slå os ned, hvor der i forvejen var bænke i form af træpinde. Ældre søskende tog sig af de mindre. De har kun hinanden. En lille pige var faldet i søvn hos storesøster, men blev vækket, da brødet blev delt ud. Vi så dem spise det tørre brød med glubende appetit. Det er en verden, som mange af os ikke kan forstå og det er svært at sætte sig i deres sted. Det kunne have været mine egne børn Men når jeg møder de små barneøjne, kan jeg ikke undgå at blive rørt. Det kunne have været mine egne børn. Den eneste forskel er hudfarve og geografi, - og fattigdommen. Tharaka er et af de områder i Afrika, hvor Assist har valgt at sætte fokus på vores hjælpearbejde. I kuverten, som du har i hånden, er en DVD som beskriver vores arbejde i Kenya. Jeg håber, at du har mulighed for enten at se den på en DVD afspiller eller på en computer. Tak for din hjælp. Med venlig hilsen Lars Frederiksen


Næste skridt Mozambique Workshop i Munguambes kirke Assist har fået en meget flot start i Tharaka, Kenya, med igangsætning af et vandings- og landbrugsprojekt. Og næste område Assist ønsker at koncentrere sin indsat om er Mozambique. Den 12. maj rejste 5 repræsentanter fra Assist til Mozambique for at forberede dette nye indsatsområde som baserer sig på hjælp til selvhjælp. I første omgang er det meningen at hjælpen skal koncentreres om et landbrugsprojekt i Chidengele/Endolene og et hjælpeprogram for Kanana, som er et ”værested” for forældreløse børn, man finder på gaden i hovedstaden Maputo. Men inden 1. januar 2008 er det opgaven for kirken i Mozambique at få etableret et kontor med internet og faxforbindelse. Desuden skal de have en aftale med nogen, som kan kommunikere på engelsk, så dialogen gøres lettere mellem Danmark og Mozambique. Ved vores besøg mødte vi 2 unge, som er mulige emner som medarbejdere på et kommende kontor.

Af Kurt Munch Svendsen

Svendsen, var en repræsentant fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Bjarne Olesen, med på noget af turen. Bjarne Olesens medvirken var i øvrigt meget givende og var til meget stor hjælp for os fra Assist. De første to dage blev der afholdt en workshop i Munguambes kirke i Maputo og her var der repræsentanter fra flere af menighederne i Mozambique, som vil blive berørt af projektet. En landmand fra Chidengele området, som efter deres forhold er meget velstående, havde givet et stykke jord til fælles ejendom for flere bønder i området ved Chidengele. Området er Munguambes hjemegn og ledes i dag af hans bror Ernesto. Afslutningen på workshoppen var en fælles opsamling og en målsætning for de første skridt til landbrugsprojektet i Chidengele. Her var Bjarne Olesen fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling til meget stor hjælp, da han havde erfaring fra andre lignende projekter, han havde haft med at gøre. Vand til markerne pumpes op med trædepumper Landbrugsområdet ligger i ca. en times gåafstand fra bo-

Workshop i den pyntede kirke

Workshop i Munguambes kirke Efter den succesfulde begyndelse på projektet i Tharaka, Kenya, var det derfor med begejstring og iver at gruppen fra Danmark præsenterede det kommende projekt for vores venner i menighederne i Mozambique. Foruden gruppen fra Assist, Lars Frederiksen, Bente og Gunnar Jørgensen, Verner Lundbak og Kurt Munch

området. Der er her mulighed for at vande arealerne, så man kan få et godt udbytte af markerne. Det kræver dog, at man pumper vand op til markerne. Det kan ske med simple pumper, hvor man træder næsten som på en cykel. Så det er hårdt arbejde, for temperaturen ligger ofte på

Koncentreret gruppearbejde

Orientering om landbrugsprojektet i kirken i Chidengele

Vand bliver bragt til landsbyen ved landbrugsprojektet


mellem 30 og 40 grader, og der er ingen skygge. Pumperne kan købes i Mozambique og er ikke dyre efter danske forhold. De kristne i Mozambique er igang Motivationen for Assist for at gå ind i forskellige hjælpeprojekter er, at de indfødte selv har taget nogle initiativer.

Når dagen er omme, er der flere ”mammaer”, som på frivillig basis deltager i det daglige arbejde, der hver tager flere af børnene med hjem. Her overnatter de så til næste dag. Nogle af disse ”mammaer” er ramt af AIDS, men giver sig alligevel 100% til børnene. Der er også enkelte af børnene, der er ramt af AIDS og en var død for nylig, da vi besøgte stedet. Flere unge fra menighederne er aktive i arbejdet med at give disse forældreløse børn en så god opvækst som muligt. Madskåle og skeer til børnene Til dette hjem, Kanana, havde vi en del tøj med fra Futhi. Desuden havde vi også penge med fra overskuddet i Futhi, så vi kunne købe madskåle og skeer til alle børnene.

Der skal også være tid til hygge

Det har man gjort i Chidengele, hvor dette landbrugs projekt allerede er i gang og man blot har brug for hjælp til at komme videre og hjælp til at udvikle det bestående. Det er på samme måde i Kanana, Maputo, med hjælpen til de forældreløse børn. Det er et arbejde, der er startet af en pastorfrue, som fik nød for disse børn. Historien er den, at da hun mødte sin mand, var hun i gang med en uddannelse til nonne. Den blev afbrudt, da hun giftede sig. Men ønsket om at være til hjælp for andre var stadig en del af hendes liv.

Gryder på vej til Kanana

Og gryder til at koge maden i. Man havde ellers måttet låne gryder hver dag forskellige steder for at lave mad til børnene. Der var også penge til at købe stilehefter til de børn, der kunne modtage undervisning. Fra Kristelig Fagbevægelse var der givet mange T-shirts og kuglepenne og andet, som kunne bruges i undervisningen. Den kommende tid vil for nogle af gruppen fra Assist gå med at beskrive projektet i Mozambique nærmere. I december vil der så komme nogle af hovedpersonerne

Børnene og værestedet i Kanana

Deres arbejde består i at samle børnene et sted, hvor de kan være om dagen. Her får de ældste skoleundervisning af en ulønnet lærer, Munguambes søster, og de får alle noget at spise. Arbejdet får ikke tilskud af nogen art og lederens mand, som er præst i en af menighederne, der er tilsluttet Munguambes menigheder, arbejder som nattevagt for at få penge til det mest nødvendige.

Vi fik også tid til et bryllup med Obete og hans yndige hustru Gunnar Jørgensen viede dem

fra Mozambique til Danmark for endeligt at underskrive projektet, som derefter skal godkendes af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Først derefter kan der blive tale om at søge om midler fra Danida til selve projektet.


Containeren kom godt frem Den 12. -23. september besøg i Tharaka, Kenya For at tilse vandprojektet besøgte jeg Tharaka i september måned. Besøget var planlagt for at få sat skub i projektet, og der var mange ting som skulle besluttes og beregnes på denne tur. En af de ting, som jeg var meget spændt på, var vores container, som vi havde sendt af sted til Kenya. Var den nået frem og var alt i god behold?

Af Lars Frederiksen

Vandprojektet er nu i gang Konstruktionen af ”intake” er i gang, og gravearbejdet er startet. Løsningen, mht. hvilket system som skal bruges, er nu afgjort. Den eneste løsning for at fordele vandet er et drypvandingssystem på grund af vandtrykket. Det er også

Containeren stod på kirkens grund Det var den, og den stod oven i købet på kirkens grund.

”Intake” konstruktionen i opstart

Containeren ”næsten” tømt

den mest miljørigtige løsning, men også den dyreste. Men det er godt, at vi nu har fundet en løsning, og vi har fået et totalt tilbud på al indkøb.

En af de ting som skulle ordnes var fordelingen af indholdet. Så i aftenens muld og mørke kørte jeg bilen op til containeren for at oplyse det sted, hvor containeren står. Den blev tømt i nattens mulm og mørke for ikke at vække for meget tumult. 20-30 personer var med til at tømme

De 30 leder som skal på kursus i vandings- og landbrugsprojektet

30 ledere på kursus i en uge I oktober måned sendes 30 ledere i en uge på kursus i Mitungoo for at dygtiggøre sig til det kommende vand-

Landbrugsredskaber og trillebøre blev optalt og fordelt

den. Det er faktisk fantastisk at containeren nu befinder sig i projektområdet. At køre op til området er forbundet ”trafikale udfordringer”. Men vores projekt lykkedes. Vores venner i Tharaka er nu i besiddelse af en masse håndredskaber, trillebøre og kontorudstyr, sådan at de er udrustet til de kommende arbejdsopgaver.

Julius Mungania igang med at undervise


og landbrugsprojekt. Vi samarbejder med Anglican Church training center, som hvert år underviser mange fattige bønder i landbrugsdrift. Vi tror på, at denne uge kan blive afgørende for projektet.

NavPartners under Assist Ove Tinggaard NavPartners er blevet lagt sammen med Assist for at spare administration og øge medlemsantallet. NavPartners vil hjælpe det arbejde, der fungerer fint under indfødte Navigatører i 22 lande i Afrika. Mens der er stor kirkelig vækst, så bremses mange initiativer af økonomiske behov og arbejdsløshed. Navigatørerne i Kenya har f.eks. sendt kenyanske missionærer til syv andre lande i Afrika. De støttes overvejende af kenyanere. Men tanken om, at der bliver penge nok til husleje og

Kontoret i Tharaka

Kontoret i Tharaka er nu etableret De unge, som i sommers var i Tharaka i en længere periode, sørgede for at computer og internet fungerede. På turen i september var det så min opgave at få kontorfolkene til at bruge kontoret. Jeg underviste dem mange timer for at lære, hvordan man gemmer filer, kopierer e-mails osv. osv. At kontoret kommer i funktion er afgørende for at samarbejdet mellem Tharaka og Danmark kan fungere optimalt i de kommende år.

Maseno University Staff Team

skolepenge, fylder meget hos alle fuldtidsarbejderne. Derfor har Navigatørerne startet EPTF, (Economic Project Trust Fund), der koncentrerer sig om at forbedre kontakternes økonomiske situation gennem mikrolån og iværksætterkursus (se hjemmesiden www.eptf.org.) De første 200 små lån har skaffet arbejde til 1100 mennesker. Samtidig arrangerer EPTF iværksætterkursus i fem byer i Kenya. 48% af dem, der har taget et iværksætterkursus, har et år senere deres egen lille virksomhed.

Ikke alt kan planlægges, når man arbejder i Afrika

Peer Education on ICL Day

Tæt på floden, hvor vandet kommer fra

Fordi Navigatørerne har arbejdet på de højere læreanstalter, er der i dag mange veluddannede og ressourcestærke kontakter, der måske kan blive til hjælp i Assists projekter. F.eks. har en honningsælger lovet at opkøbe al den honning, bønderne i Tharaka kan producere. Samtidig har Navigatørerne også udtrykt ønsker om at udvide deres tjeneste til også at omfatte landets mest fattige og udsatte. Her kan Assist åbne nogle døre.


Sommerferie i Tharaka

Af Annika Bach Petersen

Endnu en sommerferie blev brugt i Tharaka for at hjælpe fattige børn Igen i år tilbragte Dina V. Frederiksen og Annika Bach Petersen sommeren i det røde støvede Kenya. Formålet med turen var at organisere Assist Children Project på en måde, så projektet får kapacitet til at omfatte mange flere sponsorbørn. Samtidig rejste vi til Kenya med henblik på at følge op på sponsorbørnene og øge vores kendskab til den tilværelse som børnene befinder sig i. Sponsorprojektet skaber håb i børnenes liv Endnu en gang blev vi ramt i hjerterne, da vi stod ansigt til ansigt med de vilkår, som børnene lever under. Børnene

En lille jæger med noget i sigte

er dog vigtigt at være realistisk og påpege, at sponsorprojektet ikke gør ende på alle børnenes lidelser.

Fattige børn foran deres hjem

vokser op i meget fattige familier. Det giver sig fx udslag i vold i hjemmet, og børnene får mange daglige opgaver og er ofte beskidte og går i beskidt og hullet tøj. Vi så mange eksempler på forældre, der ikke havde overskud eller evne til at tage sig af deres børn. Og konsekvensen heraf er helt urimelige levevilkår for børnene. Sponsorprojektet er med til at skabe håb i disse familier og i børnenes liv, men det

Før sov de uden tæppe om natten og frøs Men hvilken forskel gør projektet så? Vi benyttede anledningerne, hvor vi besøgte børnene til at interviewe dem om hvilken forandring, det har gjort i deres liv at blive sponsoreret. Det var rørende at høre børnene selv fortælle, hvordan de fx før havde sovet uden tæppe og frosset om natten, men nu havde modtaget et tæppe. Vi så mange eksempler på børn, der efter at blive sponsoreret, var blevet betydelig bedre i skolen, fordi de nu havde fået mulighed for at følge med i undervisningen, da projektet betaler barnets skoleudgifter. Samtidig hjælper projektet børnene til at overleve en nuværende hungersnød, fordi de modtager et måltid mad på skolen hver dag. Ovenstående er blot nogle eksempler ud af mange. Start på et langsigtet projekt For at gøre projektet til en virkelig forskel i børnenes og familiernes liv, er tre socialarbejdere med i opgaven at skabe en forandring i de nævnte problemer. Socialarbejderne kan gøre en forskel ved at vejlede forældrene om opdragelse, renlighed, omsorg og tid til lektier. Socialarbejderne har et stort hjerte for børnene og de vil samtidig skrive de årlige tilstandsrapporter, som sponsorerne i Assist Children Project modtager. Socialarbejdernes medvirken kan være grundlag for at udvikle projektet, så vi kan hjælpe mange flere børn.

Med vanddunk på vej efter vand

Mistet værdigheden og lever med mindreværd De fattigste familier i Tharaka bliver i samfundet ikke regnet for noget. Nogle føler de har mistet deres værdighed og lever med følelsen af mindreværd på grund af konsekvenserne af fattigdom. Assist er med til at give disse mennesker deres værdighed igen. Tilsammen ærer vi dem, der er blevet diskvalificeret af samfundet og bringer håb ind i deres tilværelse.

Nyhedsbrev 2007aug  

kenya, ngo, childrenproject, mozambique

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you