Page 1

Assist Årsberetning for 2007 Året 2007 var et travlt år i Assist. Vandprojekt i Tharaka Det planlagte vandprojekt i Tharaka, Kenya, blev af Projektrådgivningen godkendt med visse betingelser, som gjorde et besøg fra Danmark nødvendigt. Assist’s formand besøgte derfor Marimanti i marts måned. Der skulle ske opmåling af de enkelte bønders jordlodder, indgås skriftlige aftaler med de officielle myndigheder og skabes klarhed om projektets bæredygtighed i forbindelse med brugerbetaling fra den enkelte bonde. Desuden blev der indhentet tilbud på rør, installationer og bygning af ”intake” - den konstruktion, der leder vandet til vandingssystemet ind fra floden. Der skulle laves stillingsopslag og jobbeskrivelser for projektleder og ingeniør, som skulle bygge ”intake”. Der skulle også etableres kontakt til partnere andre steder i Kenya, både hvad angik træning af bønderne og i forhold til erfaringsudveksling med andre, som tidligere har prøvet lignende projekter. I september besøgte formanden igen vand- og landbrugsprojektet i Tharaka, for at følge op på det, som allerede var sat i gang. En del procedurer skulle gennemgås med MFSG (Marimanti Farmer´s Selfhelp Group) - vores partner i Tharaka. Nogle delmål, som skulle have været opfyldt, var ikke blevet nået. Et samfund, som ikke tidligere har haft tradition for at formulere alting på skrift, kommunikere, bogføre og rapportere etc., kan have vanskeligt ved at omstille sig til nye krav for at opfylde betingelser fra donors side. Men det skred fremad, og selvom vi ikke nåede 100 % af det ønskede, så fik vi flyttet nogle milepæle i Marimanti, Tharaka. I november måned blev der gennemført en uges kursus for 30 ledere blandt bønderne på Anglican Church Training Center i Mitungoo. Dette center er optimalt for projektets uddannelseselement, fordi de har erfaring med undervisning af fattige bønder i hele Kenya. De gør det ikke først og fremmest for pengenes skyld, da de på forhånd er lønnet af den Anglikanske kirke. Desuden blev der opstartet et lignende vandingsprojekt i Mitungoo for ca. 20 år siden, og de erfaringer, som de har gjort der, kan vi lære meget af. Der er ikke så meget vand i floden i Mitungoo, som i floden ved vort projektområde. Alligevel er hele området under Mitungoo-projektet opdyrket især med bananplantager. Mitungoo ligger nær Tharaka – ca. en times kørsel fra Marimanti, og der er nu etableret et samarbejde mellem MFSG og Anglican Church Training Centre / Mitungoo Waterproject. Der blev således i december måned gennemført et træningskursus med 30 deltagere, som alle er tilsluttet projektet i Marimanti. Tørkeramt Tharaka I november måned fik vi melding om, at der ville opstå hungersnød i Tharaka december 2007 januar 2008. Manglende nedbør ville forårsage en dårlig høst og efterfølgende sult. Det gjorde det ikke bedre, at urolighederne i forbindelse med valget i december forårsagede flygtningestrømme til Tharaka, - folk, som er født der; - men draget til storbyen for at finde arbejde.. Set i bakspejlet er det fantastisk, at vi fik købt mad ind og sendt den ud til området lige inden urolighederne brød ud. Var maden blevet købt nogle få dage senere, ville det have været for sent. Ingen ville køre på landevejene i de dage på grund af uroen. Det var en vældig god hjælp for vores venner i Tharaka. Penge til nødhjælpen kr. 250.000,- modtog Assist fra Dansk Missionsråd. Assist bidrog med et mindre beløb.Vor samarbejdspartner IAS i Nairobi var i stand til hurtigt at købe fødevarer ind og sørge for transport til og uddeling i Tharaka. Ifølge rapport fra IAS fik 1974 voksne og 5.196 børn – i alt 7.170 mennesker del i hjælpen. Der er grund til at sige tak til Dansk Missionsråd og IAS, der begge handlede hurtigt. Container til Tharaka Mellemfolkeligt Samvirke betalte for en container og Assist for transport af den til Tharaka. Den blev sendt i august og indeholdt bl.a. spader, grebe, hakkejern og skovle - 100 stk. af


hver – sponsoreret af medlemmer af Assist og erhvervet til favørpris hos et lokalt byggemarked. Desuden et antal trillebører sponseret af den lokale trillebørfabrik. Containeren blev fyldt op med værktøj, håndredskaber og udstyr til gavn for projektet.. Mozambique - Partnerskab med CECAM (Church Evangelical Chest of Alliance in Mozambique). I maj/juni måned fik vi bevilget 75.000 kr. fra DMR-U til en partnerskabsaktivitet i Mozambique. Til indledning besøgte medlemmer af Assist CECAM i Maputo og lokaliteter for mulige projekter både i selve Maputo og nordpå ved Zai Zai. Aktiviteten afsluttedes i december måned med besøg af CECAM her i Randers, hvor en aftale blev underskrevet. Den indeholder bl.a. hensigtserklæring om samarbejde for, a) at søge de fattiges kår forbedret, b) at styrke CECAM’s kapacitetsopbygning, c) at styrke relationerne de to organisationer imellem d) at søge informationsudveksling om tværkulturelle forhold i Mozambique og Danmark. De primære målgrupper er fattige i lokalsamfund, hvor CECAM er til stede, og især forældreløse, gamle, enlige mødre og HIV/AIDS-berørte mennesker. I første omgang etableres et kontor med mulighed for kommunikation med Assist. Det søges efterfulgt af to projekter (a: landbrug/uddannelse og b: forældreløse). Assist Children-Project Ved årets begyndelse blev 41 børn i Tharaka sponsoreret gennem Assist Children-Project. Ved årets udgang var tallet på 82 børn - en fordobling i antallet af børn i 2007. Det, at projektet er vokset så meget siden den spæde start i 2005, betyder, at vi i 2007 har måttet tænke meget i strukturering og administration her i Danmark og især i Kenya, hvor hjælpen skal uddeles. Da projektlederne var i Kenya i årets løb, var én af hovedopgaverne derfor at ansætte nogle lokale til at tage hånd om administration og distribuering af sponsoraterne. Til at løfte den administrative opgave har vi ansat Millium Karangu, der er uddannet sekretær og var en stor hjælp allerede inden hun blev ansat i august måned, og hun har virkelig klaret opgaven godt. Til at stå for distribueringen af sponsoraterne, og de mere praktiske opgaver, så som vejledning af sponsorbørnene og deres familier, har vi ansat tre socialarbejdere; Julius Kirema, Jerusha Munywe og Mary John, som står for hver deres område i Tharaka. De indberetter til Millium, som er vores kontaktperson. Ud over de fire ansatte, gør vi selv meget for at have føling med projektet. F.eks. besøger vi alle børnene, når vi er dernede om sommeren. Her i Danmark har vi også måttet foretage nogle ændringer i det administrative arbejde. Fra den 1/1 2008 overfører vi penge til Kenya hver måned, i stedet for en gang i kvartalet. Det letter arbejdet både her og i Kenya. I forbindelse med denne ændring, har vi valgt at erstatte muligheden for at give ekstra gaver til det enkelte barn med muligheden for at give til en pulje. Denne vil f.eks. blive brugt i akutte situationer, til undersøgelse af alle børnenes helbred på én gang eller til medicin. Denne ændring sker, fordi vi efter flere samtaler med vore kenyanske samarbejdspartnere har fundet ud af, at de ekstra gaver i nogle situationer kunne være årsag til jalousi og stridigheder. I den forbindelse skal det understreges, at de ekstra gaver har hjulpet mange indtil nu. Vi er også overbevist om, at en fælles pulje vil kunne gøre mere gavn på længere sigt. Organisationer, som Assist er tilsluttet. Assist er medlem af Projektrådgivningen og er i 2007 indmeldt i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Medlemmer Assist havde ved årets udgang 142 medlemmer. Ud over dette er der en del børnesponsorer, som ikke er medlemmer; men som støtter dette projekt. Medlemsskaren har på flere måder bakket op om Assists aktiviteter med frivilligt arbejde, gaver og sponsorering af børnene og containerprojektet. Assists bestyrelse vil gerne her give udtryk for taknemmelighed til alle. Godkendt på foreningens årsmøde d. 7. april 2008

Aarsrapport 2007  

NGO, Kenya, Mozambique