Page 1

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Š 2012 RelaX! Software november 2012


2

1

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Introductie Met de RelaX! Hotel kunt u de hotel afdeling van uw bedrijf runnen.

Daarnaast zijn er koppelingen met: - RelaX! Back-Office voor de inrichting van de RelaX! Hotel module. - RelaX! Receptie voor het boeken van arrangementen, activiteiten en aanvullingen - RelaX! POS voor het boeken van horeca artikelen

De inrichting van Hotel in de Back-Office wordt in deze handleiding beschreven.

In de RelaX! POS handleiding kunt u uitleg vinden over de module POS, inclusief het boeken van horecaartikelen. In de RelaX! Receptie handleiding kunt u uitleg vinden over de werking van de module Receptie, inclusief het boeken van arrangementen, activiteiten en aanvullingen voor daggasten.

Let op! Omdat RelaX! Hotel aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker kunnen de plaatjes in deze handleiding afwijken van wat u ziet op het scherm.

Š 2012 RelaX! Software


Introductie

1.1

3

Bediening touchscreen De module Receptie kan grotendeels worden bediend door gebruik te maken van een touch-screen. Men bestuurt het programma door de elementen op het scherm met de vinger op het scherm aan te raken.

Elementen kunnen van alles zijn: knoppen, zoekvelden, kolomtitels, legenda-buttons, cellen in een rooster. Door het aanraken wordt de functie geactiveerd zoals het openen van een vervolgscherm, het starten van een zoekactie, het doorvoeren van een sortering, het filteren van gegevens of het verplaatsen van een bijvoorbeeld een behandeling.

Het is mogelijk bij iedere aanraking een piepje te laten horen, dit kan zo worden ingesteld in het stuurprogramma dat met het touch-screen is meegeleverd. Van tijd tot tijd dient een touch-screen te worden gecalibreerd. Het kalibreren moet men zien als een soort ‘ijken’. Door 4 of 5 punten op het scherm aan te raken wordt de positie -die men aanraakt op het scherm- opnieuw bepaald. De kalibratie-functie maakt eveneens deel uit van de programmatuur die met het touch-screen is meegeleverd.

Het touch-screen is spatwaterdicht wat zoveel wil zeggen dat het met een beetje schoonmaakmiddel (niet bijtend) op een doekje kan worden schoongewreven.

© 2012 RelaX! Software


4

1.2

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Inloggen Zodra de module Receptie wordt opgestart, verschijnt het inlogscherm in beeld:

Om te kunnen inloggen dienen deze drie gegevens correct te worden ingevuld:

-

Loginnaam: hier kan een iemand zijn naam invullen, zoals die in de stamgegevens van RelaX! Wellness staat (de module Receptie maakt dus van dezelfde inloggegevens gebruik als RelaX! Wellness)

-

Wachtwoord: dit gegeven wordt in RelaX! Wellness onderhouden, door de beheerder.

-

Locatie: dit is één van de balies waar de gast(en) zich aanmelden.

Inloggen kan zowel met het toetsenbord of de muis, als met het touchscreen, door op Inloggen te drukken. Indien men gebruikt maakt van identificatie via mifare pasjes of bandjes kan men op de knop Mifare drukken. U dient dan het bandje of pasje aan te bieden aan de mifare reader.

© 2012 RelaX! Software


Introductie

Met de knop

5

kan – overal in de module Receptie het touchscreen-toetsenbord worden aangezet,

dat met het touchscreen kan worden bediend.

1.3

Achtergrond Ongeacht in welk scherm of menu u zit is de rand van de module receptie en de werkbalk onderin het scherm altijd zichtbaar.

De rand van de module Receptie heeft een van de volgende kleuren:

- Oranje: De verbinding met de hoofdkassa is weggevallen, de stekker van de kassa is mogelijk niet goed aangesloten. - Rood: De verbinding met de kassa is weggevallen, de netwerkkabel is mogelijk niet goed aangesloten.

De werkbalk onderin het scherm is ook altijd zichtbaar. Hier kunt u altijd het volgende aan aflezen:

-

De knop waarmee u terug kunt gaan naar het vorige scherm

-

De huidige datum en tijd

-

De medewerker die momenteel is ingelogd

Š 2012 RelaX! Software


6

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

-

De maximale capaciteit van deze dag

-

Het aantal gasten dat momenteel binnen is (en het bijbehorende percentage van het totale aantal dat binnen is geweest)

-

Het aantal gasten dat binnen is geweest over de gehele dag

-

De mogelijkheid om direct terug te aan naar het inlogscherm

.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel

2

7

Gebruik van RelaX! Hotel In het beginscherm van RelaX! Hotel ziet een mooi overzicht, verduidelijkt met kleuren.

Aan de linkerkant van het scherm ziet u een overzicht van de kamers. Per kamer kunt u kleur en tekst zien wat de status van elke kamer is. De status van de kamer kunt u gemakkelijk wijzigen. Verder ziet u van links naar rechts de weekdagen vanaf de gekozen datum. Weekenden zijn weergegeven in een afwijkende kleur, de dag van vandaag heeft een nog meer afwijkende kleur zodat deze snel te herkennen is. Verder kunt u in ĂŠĂŠn oogopslag in de regel kamertype de bezetting zien per type kamer per dag.

2.1

Selectie beginscherm Bovenin het beginscherm ziet u een selectiebalk. In deze balk kunt u aangeven wat u in het overzicht zichtbara wilt hebben. Standaard staat dit op de datum van vandaag, alle kamertypes en alle statussen.

Wanneer u een overzicht wilt hebben van een bapaald kamertype of bepaalde status kunt u simpelweg die status selecteren. De selectie kunt u weer wissen door op het gummetje

te drukken.

U kunt de planner van een andere dag bekijken door te drukken op de kalender Onder dit icoontje verschijnt een kalender.

Š 2012 RelaX! Software

.


8

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Hier kunt u de datum selecteren waarvan u de planning wilt zien.

Er zijn twee manieren om naar de dag van vandaag te gaan.

2.2

-

U kunt de kalender openen en vervolgens onderaan op de knop Vandaag

-

U kunt op het klokje

drukken.

drukken.

Sortering meegeven Het is mogelijk om te filteren op kamertype en/of status. U krijgt alleen de kamers te zien die voldoen aan uw opgegeven filter.

De verschillende opties zullen elk een eigen kleur hebben.

U kunt een filter wissen door te drukken op het gummetje

2.3

Nieuwe hotelreseververing U kunt een nieuwe hotelreservering ingeven door te drukken op de knop boeking maken

.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel

9

Er veschijnt een pop-up waarbij u de details van de boeking kunt opgeven.

-

Bij 'Relatie' dient u de hoofdboeker op te gegeven.

-

De aankomstdatum staat standaard op de datum zoals die geselecteerd is in het overzichtsscherm. U kunt de planner van een andere dag bekijken door te drukken op de kalender

.

Onder dit icoontje verschijnt een kalender. Hier kunt u de datum selecteren waarvan u de planning wilt zien. Ook kunt u versneld naar de datum van vandaag door op het klokje Het verwijderen van de datum kan door op het gummetje

drukken.

te drukken.

-

Vervolgens kunt u de aankomsttijd, het aantal nachten en het aantal kamers ingeven.

-

Het type kamer bepaalt welke keuzemogelijkheden er voor type overnachting er mogelijk zijn.

-

Tot slot kunt u de prijs opvragen door op de knop BAR (Best Available Rate)

te drukken.

De BAR tarief wordt bepaald aan de hand van de instellingen in de Back-Office.

Daarna wilt u in het tweede tabblad gasten ingeven. Wanneer er nog geen gast is ingegeven begint u standaard met een toetsenbord, zodat u direct de naam kunt ingeven. Voor alle gasten daarna kunt u door midel van

een gast toevoegen. Een gast verwijderen kan door de gast te selecteren en

vervolgens te drukken op

.

Het wijzigen van de sexe van de gast kan door de gast te selecteren en daarna op het icoontje voor de

Š 2012 RelaX! Software


10

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

naam te drukken. Het icoontje veranderd direct. Van

naar

en andersom.

Wanneer het niet meer mogelijk is om meer gasten op te geven (bepaald door het type kamer) is de knop

2.4

niet meer zichtbaar.

Verversen scherm Om er zeker van te zijn dat u de meest up-to-date gegevens zien kunt u drukken op de knop 'verversen'

. De gegevens voor de hotelplanner worden dan opnieuw opgehaald. En eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

2.5

Wijzigen status kamer Het wijzigen van de status van een kamer kunt u doen door links op de kamer te drukken. U krijgt een pop-up in beeld waar u de gewenste status kunt selecteren. Wanneer u een andere status kiest zal de knop van de kamer veranderen van status en kleur.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel

2.6

11

Kamer wisselen Het is mogelijk om een hotelboeking over te zetten naar een andere kamer. Daarvoor selecteert u eerst

een gast, vervolgens drukt u op 'Kamer wisselen'

. U krijgt een overzicht van de kamers die

beschikbaar zijn voor een kamer wissel.

Een kamer met de status 'bezet', 'niet schoon' of 'niet geïnspecteerd' zal niet tot één van de

mogelijkheden behoren.

© 2012 RelaX! Software


12

2.7

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Boeking annuleren Wanneer een gast een boeking om een of andere reden niet wil laten plaatsvinden, dan kan deze worden verwijderd.

Druk op 'boeking annuleren'

.

Om te voorkomen dat een boeking per ongeluk wordt verwijderd wordt een pop-up gevraagd met een bevestiging van de annulering.

Kiest u hier voor 'Ja' wordt de VOLLEDIGE boeking geannuleerd. Dus wanneer een boeking uit twee kamers bestaat worden beide kamers geannuleerd.

2.8

Kamerlijst U kunt eenvoudig een overzicht opvragen van de hotelboekingen op een bepaalde dag door de kamerlijst

op te vragen. In de kamerlijst ziet u: -

De aanwezige kamers;

-

De folionummers van de hotelreserveringen;

-

De relaties waarop de hotelreserveringen zijn geboekt;

-

De geboekte periode, en;

-

De huidige status van de kamer.

U kunt de sortering veranderen door op de betreffende kolom te drukken. Nogmaals op de kolom drukken zorgt ervoor dat de sortering wordt omgedraaid.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel

Š 2012 RelaX! Software

13


14

3

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Gebruik van RelaX! Hotel in de Back-Office Een groot aantal handelingen kunt u ook in de Back-Office verrichten.

3.1

Bepaal de prijs van een kamer Om het tarief van de kamer te bepalen wordt gekeken naar de BAR-waarde (Best Available Rate).

1.

Wat is het standaard BAR tarief voor een bepaalde periode? Dat tarief wordt overgenomen als standaard BAR tarief.

2.

Is er een BAR op dagbasis opgegeven (ALT-K)? Dan wordt het tarief (van 1) overschreven met de dagwaarde van BAR.

Bepaal het standaard BAR tarief (onderhoud tarieftypes) Bij menu: Hotel/bungalow | Onderhoud tarieftypes, tabblad 'Tarieven' kunt u per kamertype en per periode het standaard BAR tarief vastleggen door op INS-insert te drukken. Omdat het tarief wordt bepaald aan de hand van de datum kunt u meerdere tarieven vastleggen voor verschillende periodes.

Bepaal het BAR tarief op dagbasis (ALT-K) U kunt de dagprijs laten afwijken van de eerder vastgestelde prijs door op enig moment in de Back-Office ALT-K in te drukken. Dit kunt u overal doen. Met ALT-K roept u de kalender op. Wanneer u daar op F6RECRate drukt kunt u de dagprijs van de kamers instellen. Als de prijs op 0,00 staat wordt het vastgestelde standaard BAR tarief gehanteerd.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel in de Back-Office

3.2

Invoeren/wijzigen hotelboeking Open: Menu: Hotel & Bungalow | Invoeren/wijzigen hotelreservering

U kunt kiezen uit:

3.3

-

Een nieuwe hotelreservering maken

-

Opzoeken van een hotelreservering, en deze wijzigen

Nieuwe hotelboeking maken Het aanmaken van een nieuwe hotelreservering bestaat uit drie stappen:

1.

Aanmaken van het kopdeel van de hotelreserveringboeking: van tenminste één gast worden de NAW-gegevens vastgelegd (de juridische hoofdrelatie)

2.

Samenstellen gastenlijst: Vanuit het kopdeel reservering F8.

3.

Toewijzgen van de kamer(s).

© 2012 RelaX! Software

15


16

3.3.1

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Aanmaken kopdeel hotelboeking Vanuit het menu: Hotel & Bungalow | Invoeren/Muteren hotelboeking | Nieuwe hotelreservering.

Wanneer u een nieuwe hotelreservering aanmaakt krijgt u het volgende te zien:

Dit noemen wij het kopdeel van de hotelboeking. Het kopdeel van een hotelboeking is ook wel dat deel van een hotelreservering waarin de belangrijkste gegevens worden genoteerd. Dit zijn de gegevens die slechts éénmalig dienen te worden vastgelegd. In het kopdeel kunt u lezen / noteren welke relatie er heeft geboekt, de verbliijfsduur van de gasten en het totaalbedrag.

Maak het kopdeel aan:

1.

Selecteer tenminste een hoofdrelatie (op naam: F2 of via het menu (andere zoekopties): F3 ) of maak een nieuwe aan (INS), zie 'NAW gegevens vastleggen'. © 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel in de Back-Office

2.

17

Geef eventueel aan wie de contactpersoon is (als dit dezelfde persoon is als de hoofdrelatie mag dit leeg worden gelaten)

3.

Vul een datum in waarop de boeking overeen is gekomen. Dit zal meestal de dag zelf zijn, maar kan ook een dag in het verleden zijn.

3.3.2

4.

Geef de periode op dat de gasten verblijven.

5.

Sla het kopdeel op: gegevens akkoord F1.

Samenstellen gastenlijst Na het aanmaken van het kopdeel van de reservering kunnen de gasten aan de reservering worden gekoppeld.

Druk vanuit het kopdeel van de reservering op F8 - F8: de gastenlijst wordt geopend. Hier kunt u per dag opgeven welke gasten er zijn. U kunt een nieuwe gast aanmaken door op INS-insert te drukken en de gegevens van de gast in te vullen. Een gast verwijderen kan door middel van DEL-delete.

De gasten die aangemaakt worden op de eerste dagreservering zullen worden gekopieerd naar de overige dagen zodat u de hoofdgasten niet voor elke dag opnieuw hoeft op te geven.

De gastenlijst van de hotelreserveringen wordt gesynchroniseerd met de gastenlijst van de dagreserveringen, zodat u ook bij een dagreservering de gasten niet opnieuw hoeft in te geven, maar direct kunt beginnen met het boeken van eventuele activiteiten of producten.

U kunt het scherm uit door middel van ESC-Escape.

Š 2012 RelaX! Software


18

3.4

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Opzoeken bestaande hotelboeking Het komt vaak genoeg voor dat een gast zijn hotelreservering nog wil wijzigen. In dat geval kunt u de hotelreservering er als volgt bij zoeken.

Het opzoeken van een bestaande hotelreservering kan op basis van:

-

reserveringsnummer,

-

datum,

-

type reservering,

-

relatie, of

-

folionummer.

Š 2012 RelaX! Software


Gebruik van RelaX! Hotel in de Back-Office

19

Selecteer de gewenste manier en zoek de reservering op. Bijvoorbeeld op datum:

Kies F6 om de gewenste datum zelf te kunnen invoeren, druk daarna op ENTER. U kunt ook bladeren met de knoppen <--, -->, PgUp, PgDn, + en -.

Wanneer u de gewenste hotelboeking heeft gevonden drukt u op enter. Het kopdeel van de hotelboeking wordt nu geopend.

3.5

Wijzigen gegevens kopdeel Ook achteraf kunt u de hotelreservering nog aanpassen. Middels F6-Wijzigen kunt u aangeven welke gegevens u wilt veranderen. Deze invulschermen die voor de wijziging van toepassing zijn zullen een grijze achtergrond krijgen.

Wanneer de verblijfsperiode wordt gewijzigd zal er achter de data "Change" komen te staan.

Š 2012 RelaX! Software


20

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

4

21

Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office De inrichting van de module Receptie wordt gedaan in de RelaX! Back-Office.

De meeste instellingen zijn eenmalig, maar kunnen ook achteraf nog gewijzigd worden.

4.1

Onderhoud accomodaties Via het menu: Reserveringen | Stamgegevens | Accomodaties en dag/maand instellingen | Onderhoud accommodaties kunt u accommodaties toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Per accommodatie kan worden ingesteld: 1. Wat de accommodatiecode is. Vaak een makkelijk logische lettercombinatie 2. De omschrijving van de accommodatie 3. Van welk type de accomodatie is. Er zijn acht verschillende type accomodaties. Deze types liggen vast en kunnen niet gewijzigd worden. 1. Rooster / gelijkmatige intervallen 2. Vergaderzaal 3. Restaurant 4. Lunchroom 5. Hotel 6. Bungalowpark 7. Veld in een sportzaal 8. Zwembad Wanneer u wilt dat een accomodatie in de RelaX! Receptie of in RelaX! Hotel zichtbaar is als rooster, dient u hier aan te gaven dat de accomaodatie van het type 'Rooster (gelijkmatige intervallen) is. 4. Wat de boekingswijze is, per gast of per object. 'Per object' wordt meestal gebruikt in de Leisure of Hotel wereld. Objecten kunnen zijn een baan, zaal of hotelkamer.

Indien u een accomodatie aan het invullen bent, mag de rest op 'Nee', voor overige accomodaties volgt hieronder de uitleg van andere keuzemogelijkheden.

5. Het aantal segmenten is niet meer van toepassing 6. Of er gebruik mag worden gemaakt van blokreserveringen. Let op: indien er een blokreservering gemaakt wordt, zal de capaciteit van bestaande Š 2012 RelaX! Software


22

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

reserveringen worden â&#x20AC;&#x153;overschrevenâ&#x20AC;? door die van de blokreservering. In de accommodatie kan er geen capaciteit meer door andere relaties worden geboekt). De bestaande reserveringen die door de blokreservering worden geraakt, krijgen de status Urgent! Door de urgentielijst af te drukken ziet u wie er gebeld moeten worden om hun reservering te verplaatsen. 7. Of het mogelijk is dat er een besloten reservering wordt gemaak. Bij 'Ja' kan de gehele accomodatie worden afgehuurd door 1 relatie. Dit kan soms gewenst zijn voor besloten feesten en partijen. 8. Of vaste gasten op vaste tijden mogen reserveren. Deze optie maakt het mogelijk dat uw gasten niet alleen door een vaste medewerker worden behandeld, maar tevens op een vaste tijd. Deze dient dan uiteraard ook nog aan de gast zelf te worden gekoppeld. 9. Kies Publiceren = Ja (-1) of Nee (0) indien de accommodatie ook beschikbaar moet zijn op uw website. Gasten kunnen dan zelf online boeken en betalen zonder tussenkomst van een reserveringsmedewerker.

4.2

Onderhoud tijdsindelingen Na het aanmaken van een accommodatie dient het systeem ook nog te weten wanneer de accomodatie open is. Bij menu: Reserveringen | Stamgegevens | Accommodaties en dag/maand-indelingen | Tijdsidelingen kunt u aangeven welke tijdsindelingen er beschikbaar zijn voor een accomodatie. Vervolgens dient u deze indeling(en) nog te koppelen aan de dagen bij Kalenderindelingen.

De belangrijkste keuze bij het aanmaken van de tijdsindeling is het type indeling. Daarom worden deze eerst uitgelegd. Er zijn drie verschillende types: 1: Gelijkmatige interval Wanneer een accommodatie gereserveerd gaat worden via de RelaX! Receptie, dient binnen de tijdsindeling dit type geselecteerd te worden. 2: Verschillende zits

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

23

Dit is het standaard-type tijdsindeling voor restaurants. De verschillende zits zijn noodzakelijk om pieken te voorkomen. Door te kiezen voor het type ‘verschillende zits’ wordt er bij het reserveren rekening gehouden met de doorlooptijd van de keuken. Er vindt alleen een capaciteitsverlies plaats, aan begin- en eindpunt.

Hierbij moet men denken aan een keuken, waarbij het niet mogelijk is om tegelijkertijd 200 personen van eten te voorzien. Door hier een overlap aan brengen, is spreiding van pieken mogelijk. In onderstaand voorbeeld staat “RST” voor de accommodatie Restaurant:

Indelingscode 1: RST, begintijd 17:00, eindtijd 19:00, capaciteit 100, type 2 Indelingscode 1: RST, begintijd 17:15, eindtijd 19:15, capaciteit 100, type 2 Indelingscode 1: RST, begintijd 19:00, eindtijd 21:00, capaciteit 100, type 2 Indelingscode 1: RST, begintijd 19:15, eindtijd 21:15, capaciteit 100, type 2

Omdat deze tijdsindelingen allemaal dezelfde indelingscode hebben horen ze bij elkaar. Zo – en alleen zo – zal het mogelijk zijn om van een accommodatie aan te geven dat deze op bijvoorbeeld de maandag verschillende openingstijden worden gehanteerd. Het is belangrijk om goed na te denken over hoe de openings- en sluitingstijden en de capaciteit van een accommodatie moeten worden ingesteld. In dat geval is het een kwestie van één keer goed instellen.

3: Hele dag/dagdelen Binnen de dagdelen vindt geen overlapping plaats, maar wordt de capaciteit opgedeeld in blokken. Capaciteit wordt alleen binnen zo’n blok afgeboekt. Een boeking op een dagdeel brengt een splitsing teweeg. Accommodaties die gebruik maken van het principe hele dag/dagdelen zijn feest- en vergaderzalen.

Stel, tussen 19:00 en 23:00 is de accommodatie VRG (vergaderruimte) te boeken met een maximale capaciteit van 40 personen. Nu komt er een boeking van 21:00 tot 22:30, van 30 personen, besloten boeking. Er ontstaan de volgende capaciteitsregels: Van

Tot

Capaciteit

19:0

21:0

40

0

0

21:0

22:3

© 2012 RelaX! Software

0


24

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

0

0

22:3

23:0

0

0

40

Er kunnen maximaal maar 40 mensen tegelijk vergaderen. Er kan alleen worden geboekt tussen 19:00 en 23:00 uur. Er wordt besloten geboekt tussen 21.00 en 22.30. Dat betekent dus dat de capaciteit van de vergaderruimte tussen 21:00 en 23:00 precies 0 is. Hoeveel vergaderingen er dus maximaal op één avond kunnen plaatsvinden zal afhangen van de duur van één vergadering, oftewel: de duur van één reservering. De zaal kan in dit geval dus nog verhuurd worden voor 21.00 en na 22.30.

Met betrekking tot de openingstijden zijn er drie mogelijkheden: 1.

De accommodatie heeft elke dag dezelfde openingstijden (en sluitingstijden)

2.

De accommodatie heeft op verschillende dagen andere openingstijden (en sluitingstijden)

3.

De accommodatie heeft op één dag verschillende openingstijden (en sluitingstijden)

Hieronder wordt de indeling van elk van deze drie mogelijkheden beschreven.

1. De accommodatie heeft elke dag dezelfde openingstijden (en sluitingstijden) Deze bevat maar één regel, omdat het voor alle dagen gelijk is. Deze regel kan worden aangemaakt door te drukken op INS-Insert, de openingstijden kunnen worden ingevoerd. Vervolgens dient de capaciteit te worden opgegeven. Wanneer de accomodatie een baan is mag de capaciteit op 1 worden gezet, de capaciteit wordt dan berekend wanneer er een indelingsschema gekoppeld wordt aan de accomodatie. Voor andere accomodaties dient wel een capaciteit te worden opgegeven.

2. De accommodatie heeft op verschillende dagen andere openingstijden (en sluitingstijden)

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

25

Het is niet ongebruikelijk dat een accommodatie op vrijdag en zaterdag langer is geopend dan op zondagavond. Daarom kunnen er verschillende indelingscodes worden gekoppeld aan een accomodatie. In onderstaand voorbeeld is het restaurant op sommige dagen open tot 22:00 terwijl er ook dagen zijn waarop het restaurant open is tot 23:00. Indelingscode 1: RST, begintijd 17:00, eindtijd 22:00, capaciteit 100, type 2 Indelingscode 2: RST, begintijd 17:00, eindtijd 23:00, capaciteit 100, type 2

3. De accommodatie heeft op ĂŠĂŠn dag verschillende openingstijden (en sluitingstijden) Andersom is het ook mogelijk dat een accommodatie tussen bepaalde tijden gesloten is. Door twee of meer verschillende tijdsindelingen aan 1 tijdsindelingcode te koppelen herkent het systeem dat de tijden bij elkaar horen en dat dit de openingstijden zijn voor een dag.

4.2.1

Waarschuwing geven Bij elke accommodatie kunt u aangeven dat er een waarschuwing dient te worden gegeven indien de gereserveerde capaciteit boven een ingesteld aantal of percentage uitkomt. Dit vindt u in menu: Reserveringen | Stamgegevens | Accommodaties en dag/maand-indelingen | Tijdsidelingen . Drukt men daar op F7 dan kan men een aantal of een percentage instellen waarbij men wil worden gewaarschuwd.

Š 2012 RelaX! Software


26

4.3

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Onderhoud kalender-indelingen De kalender-indeling bepaalt de daadwerkelijke openingstijden en capaciteit van een accomodatie.

De openingstijden en capaciteit van een bepaalde datum wordt als volgt bepaald. -

Er wordt gekeken op welke weekdag de datum valt.

-

Bij die weekdag wordt gekeken welke tijdsindeling op dat moment geldt. Een tijdsindeling geldt totdat er een nieuwe tijdsindeling bekend is op die weekdag. In onderstaand voorbeeld geldt elke weekdag een openingstijd van 6:00 tot 6:00 (dus 24-7 open), met uitzondering van vrijdag 10 februari, er zijn dan beperkte openingstijden en er is een beperkte capaciteit.

4.4

Onderhoud schema's Via menu: Reserveringen | Stamgegevens | Schema’s | Onderhoud Schema’s kunt u de accomodatie inrichten zodat de capaciteit goed kan worden berekend, er wordt een koppeling gelegd tussen de accommodatie en de planner.

Voor het toevoegen van een nieuw schema: 1.

Druk op F5-Nieuw voor het eerst beschikbare schemanummer

2.

Geef het schema een omschrijving, bijvoorbeeld 'Hotel' of de naam van uw hotel

3.

Kies aantal entiteiten (kamers, stoelen etc.) in uw accommodatie

4.

Kies het aantal personen dat maximaal op één entiteit kan

5.

Geef aan of de 2e relatie ook in het rooster dient te worden getoond

6.

Geef aan of de Voornaam of Achternaam in het banenboek dient te worden getoond

7.

Geef aan hoe u door het banenboek wilt lopen: bijvoorbeeld 4 entiteiten in beeld, en 4 entiteiten verspringen

8.

Tweelingen (bowlen): Dit is alleen van toepassing voor het bowlen.

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

9.

27

Automatische optimalisatie: bepaald of het schema automatisch wordt geoptimaliseerd

10. Telefoonnummer verplicht: zet u deze optie op JA, dan zal bij het aanmaken van een reservering een telefoonnummer ingevoerd dienen te worden.

Is het kopdeel van het schema ingevuld, dan dienen de koppelingen met het banenboek nog te worden gelegd. Met Page Down (PgDn) en Page Up (PgUp) kunt u langs de instellingen bladeren. In totaal zijn er 7 bladzijden. Alleen blz. 1 en blz. 2 zijn wezenlijk van belang voor de koppeling naar het banenboek.

Blz. 1: Koppeling met de accommodatiemodule [1 van 7] 1.

Kies bij accommodatiecode de accommodatie waarvoor het schema geldt

2.

Kies de activiteitengroep waar de standaardactiviteit van deze accommodatie in zit

3.

Kies de standaard activiteit.

Druk op PgDn om naar de volgende pagina te gaan.

Bladzijde 2: instellingen van het banenboek of accommodatierooster [2 van 7] 1.

Kies ‘Wijzigen’. En vul de volgende gegevens in:

Tijdsinterval: het interval dat u in het rooster wilt zien. Vult u één uur in, dan zullen in het overzicht de hele uren worden getoond. Vult u 00:15 in, dan wordt de bezettingsgraad per kwartier getoond.

© 2012 RelaX! Software


28

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

BELANGRIJK: zodra er één boeking is gemaakt in een rooster, kan de tijdsinterval niet meer worden gewijzigd. 00:10 is het kleinste tijdsinterval dat mogelijk is (ook voor zonnebanken geldt over het algemeen dat die een cooling down van 5 minuten hebben: voor 5 min. zonnebanken zal dus toch 10 min. deze ruimte moeten worden gereserveerd). Bedenk van te voren dus goed of de behandelingen op 10 of 15 minuten afgerond dienen te worden. (Natuurlijk is 30 min. ook mogelijk).

Een voorbeeld met intervallen per uur:

Behandelduur: geeft aan hoe lang één activiteit duurt.

4.5

Onderhoud onderverdeling per schema Bij menu: Reserveringen | Stamgegevens | Schema's | Onderverdelingen per schema kunt u de verschillende entiteiten van een schema opgeven. Daarvoor dient u eerst het type entiteit op te geven (de onderverdeling).

Voor het toevoegen een onderverdeling: 1.

Zoek het schema op door gebruik te maken van F2/F3

2.

Geef aan waar u het schema wilt wijzigen, de standaard keuze is Planner (Front-Office)

3.

Kies een omschrijving voor het type entiteit in het schema. Voorbeelden voor een hotel: 'single bedrooms', 'luxe suite', 'bruidssuite' etc.

4.

Geef aan hoeveel personen er gebruik kunnen maken van 1 entiteit

5.

Bepaal waar dit type schema wordt getoont in de Front-Office Het schema met het laagste volgorde-getal (1) staat links, het schema met het hoogste volgordegetal (99) staat rechts.

6.

Geef aan of de starttijden zichtbaar zijn

7.

Bepaal de starttijd van het type entiteit.

8.

Gekoppeld aan mag u op 0 laten staan.

Vervolgens kunt u via 'Reeks' aangeven welke entiteiten onderdeel uitmaken van dit type entiteit, dus de specificatie van de kamers, stoelen of bedden.

Het toevoegen van een entiteit aan een onderverdeling: 1.

Bij nummer kunt u de volgorde aangeven waarin de entiteiten komen te staan, hoe lager het nummer (1) hoe hoger de entiteit in de lijst komt te staan.

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

2.

Kies een omschrijving voor deze entiteit

3.

Geef bij 'Open' aan of de entiteit beschikbaar/boekbaar is

4.

Vervolgens kunt u aangeven of u de entiteit zichtbaar is in de Front-Office

5.

Vervolgens kunt u de huidige status van de entiteit opgeven. Dit is alleen van belang bij het

29

aanmaken van een hotelkamer of hotelreservering. Daarom dient u de module 'Hotel&Bungalow' op te geven. Vervolgens kunt u de gewenste status kiezen.

Onderverdelingen per schema heeft een 1 op 1 relatie met 'onderhoud type kamers'. Dat wil zeggen, als u hier iets aanpast wordt dat ook aangepast in onderhoud type kamers en visa versa.

4.6

Onderhoud type kamers Bij menu: Hotel/bungalow | Onderhoud type kamers kunt u aangeven welke soort kamers uw hotel heeft, hoeveel bedden een kamer heeft en hoeveel personen er op 1 kamer geboekt kunnen worden.

De type kamers hebben een 1 op 1 relatie met 'onderhoud onderverdelingen per schema'. Dat wil zeggen, als u hier iets aanpast wordt dat ook aangepast in onderhoud onderverdelingen per schema en visa versa. Het toewijzen van kamers aan een kamertype kan momenteel worden gedaan bij 'onderhoud onderverdelingen per schema'.

Š 2012 RelaX! Software


30

4.7

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Onderhoud tarieftypes Bij menu: Hotel/bungalow | Onderhoud tarieftypes kunt u de standaard BAR (Best Available Rate) tarieven opgeven per kamertype. Dit tarief wordt gekoppeld aan een periode waardoor het mogelijk is om meerdere tarieven te hanteren, afhankelijk van data van bezoek.

Het toevoegen van tarieven: -

Zoek via F2/F3 de accomodatie voor het hotel op

-

Zoek via F2/F3 het tarieftype BAR op

-

Laat de bestaande tarieven zien door op het tabblad 'Tarieven te drukken'

-

Druk op INS-Insert voor het toevoegen van een nieuw tarief

-

Selecteer het kamertype waarvoor u een tarief wilt vastleggen

-

Geef op wat de begindatum is voor dit tarief

-

Geef de einddatum op voor dit tarief

-

Bepaal het tarief voor de gekozen periode.

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

4.8

31

Wijzigen kleur status De statuskleur kunt u naar eigen wens aanpassen.

Hiervoor gaat u eerst naar menu: Applicaties | Programmatuur per module | Kies module | Module Hotel/Bungalow. Vervolgens naar onderhoud status, menu: Applicaties | Programmatuur per module | Onderhoud Status.

Het veranderen van de statuskleur: 1.

U heeft bij fase de keuze uit 1) status hotelkamer status of 2) status hotelreservering

2.

Vervolgens kunt u via F2/F3 kiezen welke status u van kleur wilt veranderen

3.

Geef aan of deze status beschikbaar is in de Front-Office

4.

Bij kleurstelling kunt u de kleurencombinatie ingeven. Bij overzicht RGB waardes vindt u een uitgebreid overzicht van beschikbare kleuren en de bijbehorende combinaties.

Š 2012 RelaX! Software


32

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

4.8.1

Overzicht RGB waardes Kleur

© 2012 RelaX! Software

Rood

Groen

Blauw

Heximale waarde (niet in RelaX!)

243

237

134

#F3ED86

245

236

98

#F5EC62

250

230

0

#FAE600

202

173

0

#CAAD00

172

150

0

#AC9600

129

114

20

#817214

246

231

97

#F6E761

250

226

47

#FAE22F

254

219

0

#FEDB00

255

209

0

#FFD100

219

174

0

#DBAE00

175

143

0

#AF8F00

153

128

0

#998000

250

225

90

#FAE15A

250

224

81

#FAE051

251

222

74

#FBDE4A

255

206

0

#FFCE00

206

157

0

#CE9D00

179

138

0

#B38A00

138

118

26

#8A761A

249

223

121

#F9DF79

243

226

167

#F3E2A7

251

219

110

#FBDB6E

245

221

146

#F5DD92

253

212

79

#FDD44F

253

199

69

#FDC745

255

199

38

#FFC726

255

179

0

#FFB300

235

171

0

#EBAB00

198

146

0

#C69200

33


34

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

187

137

0

#BB8900

170

128

14

#AA800E

161

124

0

#A17C00

131

101

20

#836514

239

223

133

#EFDF85

242

214

94

#F2D65E

241

205

68

#F1CD44

241

171

0

#F1AB00

212

145

0

#D49100

166

122

0

#A67A00

133

89

19

#715913

248

213

131

#F8D583

251

207

141

#FBCF8D

254

200

90

#FEC85A

253

200

125

#FDC87D

255

188

58

#FFBC3A

255

183

84

#FFB754

255

159

0

#FF9F00

255

154

0

#FF9A00

228

127

0

#E47F00

214

117

0

#D67500

182

113

0

#B67100

158

96

9

#9E6209

122

86

15

#7A560F

108

71

19

#6C4713

239

200

104

#EFC868

241

187

70

#F1BB46

239

170

35

#EFAA23

237

128

0

#ED8000

207

118

0

#CF7600

159

96

0

#9F6000

113

88

33

#715821

251

208

157

#FBD09D

255

181

123

#FFB57B

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

254

198

136

#FEC688

255

150

59

#FF963B

255

169

79

#FFA94F

255

114

0

#FF7200

255

115

0

#FF7300

231

111

0

#E76F00

202

78

0

#CA4E00

192

102

0

#C06600

147

63

0

#933F00

153

84

9

#995409

81

38

11

#51260B

236

214

175

#ECD6AF

255

191

160

#FFBFA0

239

193

138

#EFC18A

255

169

125

#FFA97D

237

155

79

#ED9B4F

255

134

66

#FF8642

233

107

16

#E96B10

255

105

0

#FF6900

205

88

6

#CD5806

218

92

5

#DA5C05

162

78

18

#A24E12

162

74

19

#A24A13

97

53

23

#613517

133

60

16

#853C10

253

195

170

#FDC3AA

255

162

139

#FFA28B

255

156

113

#FF9C71

255

142

112

#FF8E70

255

126

67

#FF7E43

255

108

59

#FF6C3B

255

95

0

#FF5F00

255

82

0

#FF5200

229

83

0

#E55300

35


36

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

229

72

0

#E54800

194

81

15

#C2510F

168

60

15

#A83C0F

111

48

20

#6F3014

134

53

20

#863514

255

182

177

#FFB6B1

255

137

123

#FF897B

255

97

65

#FF6141

253

71

3

#FD4703

216

69

25

#D84519

154

52

22

#9A3416

112

50

34

#703222

255

172

185

#FFACB9

254

157

176

#FE9DB0

250

175

194

#FAAFC2

255

129

140

#FF818C

255

133

154

#FF859A

251

101

129

#FB6581

255

91

96

#FF5B60

249

69

91

#F9455B

249

66

95

#F9425F

240

34

51

#F02233

226

56

40

#E23828

216

31

42

#D81F2A

208

36

51

#D02433

192

54

44

#C0362C

176

35

42

#B0232A

161

40

48

#A12830

121

39

32

#792720

124

33

30

#7C211E

94

39

40

#5E2728

248

184

203

#F8B8CB

252

141

169

#FC8DA9

248

93

129

#F85D7E

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

234

4

55

#EA0437

210

16

52

#D21034

179

27

52

#B31B34

124

34

48

#7C2230

248

161

190

#F8A1BE

243

188

212

#F3BCD4

248

119

158

#F8779E

245

155

189

#F59BBD

242

63

114

#F23F72

242

85

138

#F2558A

233

6

73

#E90649

228

0

80

#E40050

195

12

62

#C30C3E

203

4

71

#CB0447

156

30

61

#9C1E3D

170

17

63

#AA113F

147

23

59

#93173B

235

198

211

#EBC6D3

235

155

178

#EB9BB2

228

77

11

#E44D6F

219

12

65

#DB0C41

193

4

53

#C10435

158

27

52

#9E1B34

137

32

52

#892034

235

173

205

#EBADCD

232

123

172

#E87BAC

227

69

133

#E34585

215

0

77

#D7004D

177

0

66

#B10042

144

33

71

#902147

117

38

65

#752641

250

159

204

#FA9FCC

249

125

184

#F97DB8

243

78

154

#F34E9A

37


38

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

230

21

119

#E61577

208

0

99

#D00063

170

16

84

#AA1054

122

29

66

#7A1D42

236

187

221

#ECBBDD

232

111

184

#E86FB8

224

33

138

#E0218A

174

0

85

#AE0055

150

0

75

#96004B

108

25

63

#6C193F

242

147

209

#F293D1

239

106

191

#EF6ABF

229

35

157

#E5239D

214

0

119

#D60077

174

0

95

#AE005F

138

7

83

#8A0753

106

29

68

#6A1D44

247

167

219

#F7A7DB

245

117

201

#F575C9

239

64

176

#EF40B0

201

0

129

#C90081

166

0

107

#A6006B

137

8

87

#890857

242

176

223

#F2B0DF

239

195

228

#EFC3E4

238

134

211

#EE86D3

226

112

205

#E270CD

230

83

188

#E653BC

215

51

180

#D733B4

224

50

175

#E032AF

196

0

152

#C40098

196

30

153

#C41E99

167

0

132

#A70084

172

4

129

#AC0481

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

151

0

118

#970076

122

26

87

#7A1A57

130

0

99

#820063

232

183

229

#E8B7E5

230

162

224

#E6A2E0

223

129

214

#DF81D6

199

11

172

#C70BAC

183

0

157

#B3009D

158

3

137

#9E0389

123

34

102

#7B2266

227

192

230

#E3C0E6

217

156

225

#D99CE1

202

101

209

#CA65D1

169

27

176

#A91BB0

150

35

153

#962399

112

38

108

#70266C

217

191

224

#D9BFE0

207

165

228

#CFA5E4

199

157

216

#C79DD8

187

153

218

#BB99DA

203

164

212

#CBA4D4

192

132

220

#C084DC

178

121

200

#B279C8

162

118

204

#A276CC

146

73

158

#92499E

162

76

200

#A24CC8

153

80

178

#9950B2

131

72

181

#8348B5

108

27

114

#6C1B72

144

22

178

#9016B2

126

43

151

#7E2B97

89

5

141

#59058D

95

29

95

#5F1D5F

125

9

150

#7D0996

39


40

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

104

23

127

#68177F

79

2

124

#4F027C

89

30

85

#591E55

106

26

122

#6A1A7A

97

23

116

#611774

75

11

113

#4B0B71

79

34

72

#4F2248

87

36

88

#572458

88

25

99

#581963

67

18

95

#43125F

216

203

235

#D8CBEB

191

175

228

#BFAFE4

188

168

230

#BCA8E6

170

148

222

#AA94DE

141

101

210

#8D65D2

145

115

211

#9173D3

103

50

186

#6732BA

122

82

199

#7A52C7

79

31

145

#4F1F91

74

33

126

#4A217E

59

0

132

#3B0084

69

38

99

#452663

59

29

89

#381D59

173

172

220

#ADACDC

162

159

224

#A29FE0

196

203

234

#C4CBEA

186

208

238

#BDD0EE

177

197

234

#B1C5EA

148

144

210

#9490D2

133

128

216

#8580D8

148

161

226

#94A1E2

161

189

234

#A1BDEA

84

126

217

#547ED9

121

115

194

#7973C2

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

94

83

199

#5E53C7

69

85

199

#4555C7

56

120

219

#3878DB

0

71

190

#0047BE

37

23

122

#25177A

40

0

146

#280092

30

34

174

#1E22AE

0

18

157

#00129D

33

18

101

#211265

34

0

122

#22007A

26

28

150

#1A1C96

0

35

126

#00237E

0

26

123

#001A7B

29

17

87

#1D1157

27

0

105

#1B0069

21

29

113

#151D71

0

32

101

#002065

0

29

104

#001D68

36

26

68

#241A44

27

12

85

#1B0C55

21

28

85

#151C55

11

35

69

#0B2345

3

30

81

031E51

169

199

236

A9C7EC

140

180

232

#8CB4E8

65

137

221

#4189DD

0

38

127

#00267F

0

37

105

#002569

0

32

78

#00204E

147

191

235

#93BFEB

108

171

231

#6CABE7

0

119

212

#0077D4

0

53

173

#0035AD

0

53

152

#003798

41


42

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

0

48

130

#003082

0

35

76

#00234C

190

217

373

#BED9ED

146

201

235

#92C9EB

164

206

236

#A4CEEC

98

180

232

#62B4E8

106

178

231

#6AB2E7

0

146

221

#0092DD

0

71

182

#0047B6

0

91

195

#005BC3

0

53

128

#003580

0

83

165

#0053A5

0

45

98

#002D62

0

59

111

#003B6F

0

39

64

#002740

0

49

81

#003151

120

199

235

#78C7EB

165

217

236

#A5D9EC

66

180

230

#42B4E6

64

189

232

#40BDE8

0

160

226

#00A0E2

0

162

225

#00A2E1

0

103

198

#0067C6

0

118

204

#0076CC

0

82

155

#00529B

0

96

161

#0060A1

0

67

110

#00436E

0

73

110

#00496E

0

52

77

#00344D

0

58

79

#003A4F

162

219

235

#A2DBEB

83

202

235

#53CAEB

0

181

230

#00B5E6

0

112

178

#0070B2

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

0

88

131

#005883

0

57

71

#003947

102

207

230

#66CFE6

111

210

228

#6FD2E4

0

194

227

#00C2E3

0

196

220

#00C4DC

0

167

212

#00A7D4

0

174

206

#00AECE

0

146

199

#0092C7

0

146

189

#0092BA

0

127

172

#007FAC

0

122

151

#007A97

0

102

133

#006685

0

102

124

#00667C

0

70

80

#004650

0

79

93

#004F5D

191

229

234

#BFE5EA

142

219

229

#8EDBE5

54

204

218

#36CCDA

0

151

172

#0097AC

0

129

147

#008193

0

111

122

#006F7A

0

96

104

#006068

152

217

219

#98D9DB

117

217

216

#75D9D8

123

221

216

#7BDDD8

123

210

200

#7BD2C8

71

199

199

#47C7C7

65

210

210

#41D2D2

50

212

203

#32D4CB

67

196

183

#43C4B7

0

175

173

#00AFAD

0

186

185

#00BAB9

0

194

182

#00C2B6

43


44

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

0

169

148

#00A994

0

133

121

#008579

0

161

156

#00A19C

0

176

157

#00B09D

0

153

122

#00997A

0

113

104

#007168

0

132

128

#008480

0

147

132

#009384

0

126

100

#007E64

0

98

90

#00625A

0

90

83

#005A53

0

124

111

#007C6F

0

103

82

#006752

0

82

77

#00524D

0

66

60

#00423C

0

74

65

#004A41

0

66

54

#004236

178

231

223

#B2E7DF

159

228

219

#9FE4DB

67

217

199

#43D9C7

0

152

120

#009878

0

123

99

#007B63

0

102

81

#006651

148

216

200

#94D8C8

129

224

199

#81E0C7

118

209

189

#76D1BD

59

214

178

#3BD6B2

0

176

139

#00B08B

0

197

144

#00C590

0

148

96

#009460

0

174

104

#00AE68

0

120

86

#007856

0

119

75

#00774B

0

106

78

#006A4E

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

0

102

68

#006644

0

83

62

#00533E

0

71

49

#004731

166

222

193

#A6DEC1

137

213

175

#89D5AF

94

201

152

#5EC998

0

149

67

#009543

0

126

58

#007E3A

0

98

51

#006233

24

71

44

#18472C

167

230

196

#A7E6C4

135

224

176

#87E0B0

106

220

162

#6ADCA2

0

171

57

#00AB39

0

149

48

#009530

0

114

41

#007229

15

77

42

#0F4D2A

165

219

146

#A5DB92

159

217

139

#9FD98B

85

190

71

#55BE47

18

173

43

#12AD2B

40

151

40

#289728

47

137

39

#2F8927

49

112

35

#317023

204

229

162

#CCE5A2

188

225

141

#BCE18D

164

216

103

#A4D867

98

189

25

#62BD19

79

166

0

#4FA600

79

138

16

#4F8A10

74

96

28

#4A601C

215

233

161

#D7E9A1

205

233

133

#CDE985

186

229

95

#BAE55F

45


46

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

135

211

0

#87D300

118

185

0

#76B900

103

144

0

#679000

77

90

18

#4D5A12

221

229

108

#DDE56C

211

225

60

#D3E13C

200

219

0

#C8DB00

182

211

0

#B9D300

159

170

0

#9FAA00

139

144

0

#8B9000

110

106

18

#6E6A12

229

233

110

#E5E96E

222

230

58

#DEE63A

215

227

0

#D7E300

198

219

0

#C6DB00

178

188

0

#B2BC00

149

146

0

#959200

127

120

0

#7F7800

237

235

143

#EDEB8F

240

235

122

#F0EB7A

233

231

63

#E9E73F

239

230

0

#EFE600

228

228

0

#E4E400

236

225

0

#ECE100

221

223

0

#DDDF00

233

220

0

#E9DC00

190

184

0

#BEB800

187

168

0

#BBA800

171

162

0

#ABA200

155

137

0

#9B8900

153

141

0

#998D00

106

91

7

#6A5B07

205

201

196

#CDC9C4

189

184

177

#BDB8B1

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

173

165

157

#ADA59D

152

143

134

#988F86

124

115

105

#7C7369

100

90

80

#645A50

202

196

194

#CAC4C2

165

153

151

#A59997

148

134

131

#948683

123

110

106

#7B6E6A

98

82

72

#62524E

55

43

39

#372B27

200

201

195

#C8C9C3

181

182

176

#B5B6B0

157

157

150

#9D9D96

135

136

127

#87887F

110

111

100

#6E6F64

90

91

81

#5A5B51

31

33

28

#1F211C

204

204

204

#CCCCCC

186

187

188

#BABBBC

169

170

171

#A9AAAB

147

148

149

#939495

118

122

125

#767A7D

86

89

92

#56595C

33

36

36

#212424

210

214

217

#D2D6D9

195

200

205

#C3C8CD

168

173

180

#A8ADB4

134

143

152

#868F98

97

106

116

#616A74

65

75

86

#414B56

33

41

48

#212930

211

201

206

#D3C9CE

200

186

192

#C8BAC0

183

166

173

#B7A6AD

47


48

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

132

110

116

#846E74

81

62

62

#513E3E

68

53

53

#443535

57

46

44

#392E2C

203

209

212

#CBD1D4

179

188

192

#B3BCC0

153

163

166

#99A3A6

123

133

138

#7B858A

79

85

89

#4F5559

61

66

66

#3D4242

50

53

50

#323532

71

62

38

#473E26

93

71

24

#5D4718

77

67

37

#4D4325

131

110

44

#836E2C

81

72

38

#514826

155

137

72

#9B8948

159

155

116

#9F9B74

181

165

112

#B5A570

181

178

146

#B5B292

197

186

142

#C5BA8E

200

197

172

#C8C5AC

212

204

170

#D4CCAA

213

211

191

#D5D3BF

222

217

194

#DED9C2

101

84

21

#655415

151

127

9

#977F09

178

146

0

#B29200

219

202

103

#DBCA67

223

210

124

#DFD27C

229

219

151

#E5DB97

231

227

181

#E7E3B5

86

63

35

#563F23

78

38

20

#4E2614

Š 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

109

73

33

#6D4921

144

90

51

#905A33

133

87

35

#855723

177

127

92

#B17F5C

185

156

107

#B99C6B

192

148

119

#C09477

202

179

136

#CAB388

209

174

151

#D1AE97

213

196

161

#D5C4A1

221

194

176

#DDC2B0

224

212

187

#E0D4BB

228

210

197

#E4D2C5

97

52

24

#613418

83

40

33

#532821

155

77

27

#9B4D1B

127

76

62

#7F4C3E

183

83

18

#B75312

155

110

95

#9B6E5F

228

153

105

#E49969

178

141

127

#B28D7F

237

185

150

#EDB996

197

170

160

#C5AAA0

238

197

169

#EEC5A9

212

190

182

#D4BEB6

240

208

187

#F0D0BB

221

205

199

#DDCDC7

81

49

39

#513127

94

47

36

#5E2F24

114

54

41

#723629

173

128

108

#AD806C

200

169

154

#C8A99A

213

189

176

#D5BDB0

221

206

196

#DDCEC4

106

46

34

#6A2E22

49


50

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

159

45

32

#9F2D20

220

36

31

#DC241F

236

147

132

#EC9384

236

171

157

#ECAB9D

236

187

175

#ECBBAF

235

205

195

#EBCDC3

90

39

42

#5A272A

119

43

47

#772B2F

145

53

59

#91353B

231

167

182

#E7A7B6

237

184

197

#EDB8C5

239

196

206

#EFC4CE

78

42

40

#4E2A28

68

30

31

#441E1F

104

50

46

#68322E

133

74

80

#854A50

118

57

49

#763931

161

105

113

#A16971

200

134

145

#C88691

183

132

140

#B7848C

222

172

183

#DEACB7

209

169

176

#D1A9B0

229

191

199

#E5BFC7

219

188

193

#DBBCC1

233

204

210

#E9CCD2

227

203

208

#E3CBD0

78

32

41

#4E2029

110

38

57

#6E2639

126

43

66

#7E2B42

211

141

166

#D38DA6

226

171

191

#E2ABBF

231

185

202

#E7B9CA

233

194

209

#E9C2D1

96

36

78

#60244E

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

75

37

62

#4B253E

126

34

113

#7E2271

112

65

101

#704165

149

40

143

#95288F

136

94

128

#885E80

211

133

200

#D385C8

161

126

154

#A17E9A

223

165

214

#DFA5D6

192

166

189

#C0A6BD

231

186

223

#E7BADF

214

197

211

#D6C5D3

235

202

227

#EBCAE3

225

213

222

#E0D5DE

75

42

70

#4B2A46

69

41

59

#45293B

90

45

95

#5A2D5F

94

58

81

#5E3A51

104

47

115

#682F73

139

104

125

#8B687D

173

133

186

#AD85BA

177

149

166

#B195A6

189

158

202

#BD9ECA

198

176

190

#C6B0BE

203

178

213

#CBB2D5

212

196

206

#D4C4CE

218

204

225

#DACCE1

223

212

219

#DFD4DB

81

38

90

#51265A

42

37

75

#2A254B

97

32

127

#61207F

67

59

103

#433B67

110

32

160

#6E20A0

87

82

126

#57527E

167

116

205

#A774CD

51


52

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

133

129

164

#8581A4

198

164

225

#C6A4E1

170

167

193

#AAA7C1

207

177

227

#CFB1E3

193

190

209

#C1BED1

215

196

231

#D7C4E7

212

212

224

#D4D4E0

38

42

57

#262A39

37

51

85

#253355

41

63

111

#293F6F

149

161

195

#95A1C3

164

177

205

#A4B1CD

189

198

218

#BDC6DA

210

215

228

#D2D7E4

0

42

70

#002A46

2

37

58

#02253A

0

47

93

#002F5D

62

100

126

#3E647E

0

60

121

#003C79

88

121

147

#587993

89

152

201

#5998C9

124

152

174

#7C98AE

147

185

220

#93B9DC

165

184

201

#A5B8C9

177

203

229

#B1CBE5

188

202

214

#BCCAD6

191

211

230

#BFD3E6

204

214

224

#CCD6E0

0

52

64

#003440

0

40

48

#002830

24

53

51

#183533

0

62

81

#003E51

0

98

110

#00626E

60

91

89

#3C5B59

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

0

65

89

#004159

79

141

151

#4F8D97

98

125

124

#627D7C

91

151

177

#5B97B1

129

173

181

#81ADB5

141

160

159

#8DA09F

133

176

198

#85B0C6

161

195

201

#A1C3C9

170

184

185

#AAB8B9

159

193

211

#9FC1D3

190

213

217

#BED5D9

191

203

204

#BFCBCC

185

208

220

#B9D0DC

207

222

225

#CFDEE1

204

212

212

#CCD4D4

33

66

50

#214232

27

57

48

#1B3930

36

96

74

#24604A

74

109

98

#4A6D62

19

105

78

#13694E

110

141

130

#6E8D82

116

161

142

#74A18E

143

168

160

#8FA8A0

152

186

172

#98BAAC

169

189

182

#A9BDB6

172

199

189

#ACC7BD

192

207

203

#C0CFCB

192

212

205

#C0D4CD

211

222

219

#D3DEDB

34

72

63

#22483F

25

48

37

#193025

15

98

89

#0F6259

90

112

96

#5A7060

0

119

112

#007770

53


54

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

108

128

114

#6C8072

114

184

180

#72B8B4

151

166

155

#97A69B

152

204

201

#98CCC9

177

188

181

#B1BCB5

185

220

218

#B9DCDA

189

197

191

#BDC5BF

205

227

226

#CDE3E2

205

211

205

#CDD3CD

24

69

59

#18453B

0

132

120

#008478

118

193

190

#76C6BE

157

214

207

#9DD6CF

180

222

219

#B4DEDB

193

226

222

#C1E2DE

64

79

36

#404F24

62

71

35

#3E4723

64

70

22

#404616

86

115

46

#56732E

94

102

57

#5E6639

111

115

45

#6F732D

102

142

60

#668E3C

110

118

73

#6E7649

141

145

80

#8D9150

178

200

145

#B2C891

147

152

113

#939871

167

171

116

#A7AB74

189

208

160

#BDD0A0

173

178

145

#ADB291

193

196

154

#C1C49A

197

213

169

#C5D5A9

189

194

169

#BDC2A9

206

209

179

#CED1B3

207

221

187

#CFDDBB

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

206

210

191

#CED2BF

217

220

197

#D9DCC5

96

90

18

#605A12

75

69

22

#4B4516

136

134

0

#888600

125

118

47

#7D762F

171

180

0

#ABB400

157

151

84

#9D9754

203

211

76

#CBD34C

173

168

107

#ADA86B

216

219

111

#D8DB6F

199

195

151

#C7C397

221

225

138

#DDE18A

211

207

172

#D3CFAC

226

229

157

#E2E59F

217

215

185

#D9D7B9

238

235

182

#EEEBB6

238

234

165

#EEEAA5

238

232

141

#EEE88D

237

226

94

#EDE25E

234

219

27

#EADB1B

224

202

0

#E0CA00

216

189

0

#D8BD00

235

233

195

#EBE9C3

223

230

180

#E9E6B4

231

226

154

#E7E29A

226

217

115

#E2D973

216

204

70

#D8CC46

196

179

0

#C4B300

179

157

0

#B39D00

227

225

193

#E3E1C1

221

219

177

#DDDBB1

215

210

157

#D7D29D

201

195

127

#C9C37F

55


56

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

180

168

81

#B4A851

156

142

42

#9C8E2A

136

120

17

#887811

210

223

220

#D2DFDC

189

210

204

#BDD2CC

158

188

179

#9EBCB3

120

160

149

#78A095

81

130

116

#518274

31

86

71

#1F5647

3

45

35

#032D23

200

226

232

#C8E2E8

170

218

229

#AADAE5

130

203

221

#82CBDD

72

184

210

#48B8D2

0

158

192

#009EC0

0

124

164

#007CA4

0

98

140

#00628C

173

221

235

#ADDDEB

141

212

233

#8DD4E9

91

200

231

#5BC8E7

0

178

222

#00B2DE

0

154

207

#009ACF

0

133

194

#0085C2

0

112

178

#0070B2

206

217

231

#CED9E7

197

210

227

#C5D2E3

151

177

208

#97B1D0

116

152

192

#7498C0

87

129

174

#5781AE

17

86

140

#11568C

0

43

95

#002B5F

212

220

232

#D4DCE8

194

205

224

#C2CDE0

153

174

206

#99AECE

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

111

141

185

#6F8DB9

42

86

143

#2A568F

0

48

102

#003066

0

34

82

#002252

212

221

237

#D4DDED

191

208

234

#BFD0EA

161

187

228

#A1BBE4

110

150

213

#6E96D5

41

109

193

#296DC1

0

53

150

#003596

0

34

128

#002280

222

216

230

#DED8E6

215

208

224

#D7D0E0

197

187

211

#C5BBD3

163

146

183

#A392B7

124

100

149

#7C6495

98

74

126

#624A7E

67

44

95

#432C5F

234

212

228

#EAD4E4

230

193

219

#E6C1DB

225

167

207

#E1A7CF

218

137

190

#DA89BE

206

98

164

#CE62A4

182

42

121

#B62A79

163

0

89

#A30059

229

209

223

#E5D1DF

226

201

218

#E2C9DA

222

189

212

#DEBDD4

203

151

183

#CB97B7

184

116

158

#B8749E

156

72

120

#9C4878

124

34

80

#7C2250

229

202

217

#E5CAD9

225

188

208

#E1BCD0

57


58

RelaX! Hotel gebruikershandleiding

219

174

198

#DBAEC6

198

134

169

#C686A9

180

107

147

#B46B93

149

64

111

#95416F

109

35

72

#6D2348

231

205

210

#E7CDD2

226

193

200

#E2C1C8

217

167

177

#D9A7B1

202

144

156

#CA909C

176

104

118

#B06876

148

69

84

#944554

129

51

61

#81333D

237

207

215

#EDCFD7

240

194

205

#F0C2CD

236

169

185

#ECA9B9

229

141

162

#E58DA2

213

100

124

#D5647C

186

57

78

#BA394E

162

38

48

#A22630

242

214

222

#F2D6DE

245

199

212

#F5C7D4

245

176

193

#F5B0C1

245

144

166

#F590A6

239

103

130

#EF6782

229

70

97

#E54661

211

41

57

#D32939

250

205

174

#FACDAE

251

195

153

#FBC399

253

177

121

#FDB179

249

150

74

#F9964A

241

124

14

#F17C0E

222

97

0

#DE6100

207

82

0

#CF5200

239

207

184

#EFCFB8

© 2012 RelaX! Software


Inrichting van RelaX! Hotel in de Back-Office

© 2012 RelaX! Software

236

195

165

#ECC3A5

229

174

134

#E5AE86

213

143

89

#D58F59

192

114

47

#C0722F

154

75

0

#9A4B00

132

59

0

#843B00

232

206

187

#E8CEBB

225

190

164

#E1BEA4

213

170

136

#D5AA88

195

142

99

#C38E63

172

112

61

#AC703D

121

63

13

#793F0D

100

48

10

#64300A

0

167

216

#00A7D8

91

221

69

#5BDD45

225

232

5

#FFE805

255

162

67

#FFA243

255

88

94

#FF585E

255

28

172

#FF1CAC

215

8

178

#D708B2

0

174

151

#00AE97

225

228

0

#E1E400

225

206

9

#FFCE09

255

119

80

#FF7750

255

52

133

#FF3485

234

18

175

#EA12AF

126

96

206

#7E60CE

59


RelaX! Hotel  

Handleiding van de module Hotel van het RelaX! Framework

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you