Page 1

Leiderschapstraining

´4 Argentijnse gemeenschappen in ontwikkeling´


Che amigo is een Nederlandse stichting die zich inzet voor beter onderwijs in ArgentiniĂŤ


Triodos foundation en Che Amigo zijn allebei gericht op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Beiden vinden wij het belangrijk om onderwijs te verbeteren zodat medemensen uit arme landen uit de spiraal van honger en armoede kunnen komen


Wij hopen op een mooie samenwerking!


Leiderschapstraining voor jongeren


Jongeren uit arme gebieden leren om zelfstandig projecten op te zetten.


Een jaar lang krijgen jongeren training en coaching en zetten ze een sociaal project op dat ze zelf bedenken


Voorbeelden van projecten zijn o.a.;

• Vuilnisbakken en workshops over afval op een middelbare school • Coöperatie voor inheemse honingproducenten • Communicatie workshops voor verlegen kinderen • Dans- en muziekworkshops in de sloppenwijken


Che Amigo heeft het trainingsprogramma samen met de doelgroep ontwikkeld en gaat het nu zelfredzaam maken door lokale trainers op te leiden en financiĂŤle partners te vinden


Wij reisden duizenden kilometers….

…en spraken tientallen mensen….


‌en zo vonden we 4 toporganisaties om mee samen te werken! 4 organisaties die‌ - opvallen door hun motivatie en professionaliteit - al iets doen met opleiding en jongeren - een eigen trainingslocatie hebben


Binnen elk van de 4 organisaties leiden we 5 trainers op.

Deze trainers worden 2 jaar door ons begeleid en kunnen dan het programma zelfstandig aanbieden.


Lokale toporganisaties worden versterkt met didactische vaardigheden en coaching.

Ieder jaar worden 80 lokale jongeren opgeleid in leiderschap en projectmanagement.

DE HELE GEMEENSCHAP KOMT IN ONTWIKKELING! Ieder jaar zetten deelnemers 40 sociale projecten op in de gemeenschap.

Deelnemers tonen ondernemerschap en zijn zo een voorbeeld voor anderen.


De lopende kosten per locatie zijn ongeveer 13.000 Euro per jaar. Iedere locatie financieren we op een andere manier.

Financiering vier locaties: 1. 100 vaste particuliere donoren (tien euro per maand) 2. Opbrengsten van Go Beyond MBA seminars (4 per jaar) 3. Nederlands bedrijfsleven 4. Argentijns bedrijfsleven


De eerste twee jaar maken we extra kosten voor het opleiden van trainers. Hiervoor vragen wij hulp van


Waarom zou Triodos Foundation ons project steunen? Che Amigo… ….is vernieuwend en richt zich op Internationale Samenwerking. …. heeft een goed doordacht projectplan en dekkingsplan waarin gedacht is aan de financiering op de korte- en de lange termijn. …. gaat bewust en op een verantwoorde manier met geld om; wij werken voornamelijk met vrijwilligers. Medewerkers die voltijd met het project bezig zijn ontvangen hiervoor een bescheiden lokaal salaris. … is gericht op een duurzame samenleving waarin lokale mensen worden opgeleid zodat ze vervolgens zichzelf en elkaar kunnen verder helpen. … heeft activiteiten ontplooid die zich gemakkelijk verder kunnen verspreiden; het model is heel eenvoudig te repliceren.


Waarom zou Triodos Foundation ons project steunen? Che Amigo… … werkt nauw samen met de lokale bevolking waardoor dit project breed gedragen wordt … geeft onderwijs aan lokale leiders en bereikt daardoor direct én indirect veel mensen … is inspirerend en staat regelmatig in de media … opereert in een goed netwerk en maakt effectief gebruik van beschikbare expertise … werkt op een professioneel hoogstaand niveau door de inzet van heel ervaren trainers en de samenwerking met partners van hoog niveau. … heeft realistische plannen en streeft concrete resultaten na. … beschikt over een onafhankelijk bestuur.


Wij hopen op een mooie samenwerking!


BEZOEK ONZE SITE: WWW.CHEAMIGO.NL OF BEKIJK HET PROJECTFILMPJE (2MIN)

www.youtube.com/watch?v=PcmW18I5TgE

Leiderschapstraining  

Che Amigo leert jonge talenten in Argentinie om een project op te zetten

Advertisement