Page 1

Socialite Charlotte Krul

Uitgave januari 2011 prijs â‚Ź4,95

https://twitter.com/#!/Chartjuhhh Creative.indd 3

09-01-12 16:22


EDitOrial

O

p dit moment zit ik in mijn vierde jaar op hogeschool INHolland Diemen waar ik de opleiding Vrijetijdsmanagement volg. Zelf ben ik en hoor ik dat ik erg creatief ben, daarom had ik voor de minor Creative Industry gekozen. Dit creatieve element had ik erg gemist in mijn stage en daarom wilde ik graag deze minor volgen.

Het creatieve element kwam vooral tot zijn recht in periode 1 waar het ging over de opbouw van films en de manier waarop een film in elkaar gezet wordt. Dit vond ik erg interessant. Naar aanleiding hiervan moest ik een stripverhaal maken. Dit vond ik erg leuk omdat ik het geleerde nu in de praktijk kon brengen. Het bewerken van foto’s sloot ook aan bij mijn interesse.

De technieken die aan bod kwamen tijdens de minor kunnen goed toegepast worden bij het ontwerpen van affiches, en dat is nuttig bij de PR van bijvoorbeeld een dance event, of bij het werkzaam zijn bij een reclamebureau. Al deze elementen dragen bij tot het bedenken van concepten, en die zou ik centraal willen stellen bij mijn toekomstige baan.

Het lijkt erop dat social media effectief ingezet kan worden in de marketing van bedrijven. De pogingen die hiertoe worden ondernomen worden aan de hand van een aantal voorbeelden in dit tijdschrift toegelicht.

2 Creative.indd 4

09-01-12 16:22


iNHOUD

Voorpagina Editorial (2) Inhoudsopgave (3) Twitter, linkedin en blog (4) Social Media Case study (6) Bezoek semina (7) Social media, web 1.0,2.0 en 3.0, online community en word of mouth marketing (8) Crossmedia (9) Community building (10) Transmediale storytelling (11) Play PliĂŠe (12) Persona (13) Droomcoach (gastcollege) (14) De kracht van social media (gastcollege) (15) Bronnenlijst (16) Bewijsmateriaal (17) 3 Creative.indd 5

09-01-12 16:23


tWittEr, liNKEDiN EN BlOG liNKs

http://www.linkedin.com/pub/charlotte-krul/33/328/1b5 http://charlottekrul.wordpress.com/ https://twitter.com/#!/Chartjuhhh 4 Creative.indd 6

09-01-12 16:23


Creative.indd 7

09-01-12 16:23


sOCial mEDia CasE stUDY

Nike store Nike is op verschillende social networks actief. Om te beginnen op NikeStore op Twitter. Daar valt op hoeveel vragen van klanten er beantwoord worden, en dit ook vrij snel. Er komen veelal vragen naar voren over de leverbaarheid van producten, maar ook over betalingen en dichtstbijzijnde Nike Stores in de buurt. Dagelijks worden er vele vragen gesteld en beantwoord. Nike is op dit sociale medium zeer actief. Een ander sociaal netwerk waar Nike actief op is, is Facebook. Daar worden door Nike allerlei filmpjes gepost van sportwedstrijden, atleten, en trailers van bijvoorbeeld films over snowboarden. Uit de reacties van fans blijkt dat hier veel naar gekeken wordt. Verder worden nieuwe collecties getoond en toegelicht op de Facebook Wall. Ten slotte heeft Nike haar eigen website waarop de nieuwste collectie kleding en schoenen te zien is. Deze collectie is via de website te bestellen. Daarnaast worden ook aanbiedingen geplaatst. Commentaar van klanten wordt bij de producten getoond en de meest favoriete producten van de klanten staat bovenaan. Op de website wordt niet alleen eenzijdige informatie gegeven door Nike zelf, maar de klant informeert ook de klant.

6 Creative.indd 8

09-01-12 16:23


BEZOEK sEmiNar

Resources DeBattle Op 25 en 26 november vond het Resources DeBattle event in de Fabrique te Utrecht plaats. De economische situatie werd tijdens dit evenement vergeleken met een bokswedstrijd. Immers, alleen de onderneming die het beste presteert maakt kans in de ring volgens Resources. De bokswedstrijd was opgezet in de vorm van een debat waar topmanagers van toonaangevende organisaties aan deelnamen. De duels vonden plaats tussen o.a. Jaap Koelewijn (hoogleraar Nijenrode Business University), Jan Nooitgedacht (CFO Aegon) en Arjen van Berkum (voormalig head of Resources Allocation Management ING). De verschillende rondes gingen over de volgende thema’s: Ronde Ronde Ronde Ronde

1: 2: 3: 4:

flexibiliteit VS absorptie deregulering VS toezicht focus op klant VS focus op aandeelhouder best debaters final

Het debat werd vooraf gegaan met een buffet en een borrel. Tijdens de borrel raakte ik met verschillende CFO’s in gesprek en enkelen boden mij zelfs een stageplek aan. Het was erg druk. DeBattle was een afsluiting van een soort ministage voor mij waarin ik betrokken werd bij de organisatie van het evenement en de opbouw ervan. Het was voor mij erg leerzaam omdat dit de eerste keer was dat ik bij een evenement achter de schermen kon kijken, en een indruk kreeg van wat er allemaal bij kwam kijken. De zaal was ingericht met een echte boxring waar er 2 professionele boksers met elkaar aan het sparren waren. Dit bracht de mensen in de sfeer van de avond. De wedstrijd begon met het laten horen van het nummer Eye of The Tiger en een in rook gehulde opkomst van de wedstrijd leider, de twee kandidaten en met mij als sluitstuk. De wedstrijdleider poneerde vervolgens de stelling waarop iedere kandi-

daat een aantal minuten zijn argumenten in de ring mocht gooien. Nadat over en weer argumenten en tegenargumenten waren gegeven werd de winnaar door de scheidsrechter bekend gemaakt. Tijdens DeBattle zelf was er een speciale rol voor mij weggelegd, namelijk die van boxring miss. Zo kondigde ik door middel van borden de rondes in de ring aan. Ik stond dus dicht bij het vuur en volgde het debat op de voet! Het viel mij op dat tijdens het debat vrij veel begrippen voorbij kwamen die ik in colleges op school had gehoord. De onderwerpen waren allemaal erg interessant en ik vond het leuk om de kandidaten met harde argumenten tegen elkaar te zien battelen.

7 Creative.indd 9

09-01-12 16:23


WEB

Web 1.0 Web 1.0 is de eerste fase van het internet die gekenmerkt wordt door eenrichtingsverkeer. De eigenaar van de website bepaald de inhoud. Dit is te vergelijken met ander media als print, radio, televisie en film. Hier wordt namelijk via één kanaal gecommuniceerd. Een andere benaming voor web 1.0 en de vergelijkbare media is ook wel bekend als de “controlled media”omdat de beheerder precies bepaald wat er gecommuniceerd wordt. Web 2.0 De tweede fase op het web is web 2.0 waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe flexibelere technieken. Het is in tegenstelling tot web 1.0 veel interactiever. De inhoud wordt nu ook door de gebruiker bepaald. Het is een uitwisseling van gegevens tussen content aanbieders. In deze fase kwamen de sociale media op. Er wordt nu meer gevraagd naar de mening van de klant cq gebruiker en hun ervaringen die op het web worden geplaatst. Web 3.0 Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase van het internet waar wij ons nu in bevinden en is gerelateerd aan het semantisch web. Dit houdt in dat niet alleen teksten maar ook andere media met elkaar verbonden worden. Uit de enorme beschikbaarheid aan informatie moet vervolgens een selectie worden gemaakt wat relevant is voor de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is Google. Social Media Ofwel de sociale media zijn online platformen waarbij mensen kennis, ervaring, foto’s, video’s en verhalen met elkaar delen. Zij doen dit door middel van weblogs, forums, en kanalen als Hyves, Twitter, LinekedIn en Facebook. Het gaat vooral om de dialoog onder gebruikers onderling. Online Community “Een online community is een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke kenmerken op vaste basis bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap.” Citaat: Robert Jan Droogleever, http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/03/ hoe-start-ik-een-online-community/ op 27-12-11 Word of mouth marketing Word of mouth marketing is een marketingstrategie die gekenmerkt wordt door de volgende basisprincipes om daarmee te bereiken dat mensen over het merk met elkaar in gesprek raken: geloofwaardigheid, respect, sociaal, meetbaar en consistent.

8 Creative.indd 10

09-01-12 16:23


CrOssmEDia

-dance is een van de grootste organisaties die dance events organiseert binnen de hardere stylen. Q-dance is de dochteronderneming van organisatie ID&T die samen gevestigd zijn in Amsterdam. In 1999 is Q-dance ontstaan onder de naam Qlass Elite die na veel uitverkochte evenementen overging in Q-dance. Q-dance organiseert zowel binnen- als buitenfeesten in binnen- en buitenland, en elk evenement is vrijwel altijd uitverkocht zoals DefQon.1 en Qlimax. Als je kijkt naar de concurrenten van Q-dance dan valt op dat Q-dance heel veel gebruik maakt van crossmedia. Zij gebruiken niet alleen Facebook, Twitter en Hyves maar ook YouTube, Google+, Flickr, SoundCloud, Itunes, en WeTransfer. Bovendien zijn zij erg actief op deze media. Met allerlei acties en updates over evenementen proberen zij voortdurend de aandacht van het publiek te trekken. Q-dance heeft een sterk concept omdat zij goed gebruikt maakt van storytelling. Opvallend hierbij is het belevingsaspect wat opgeroepen wordt doormiddel van de diverse trailers en websites van komende events. Het publiek wat op deze evenementen af komt zijn voornamelijk jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar. Zij zijn vooral acties op internet en gebruiken minder de oude media als tv. Daarom worden de social media op internet het meest gebruikt om deze doelgroep te bereiken. Q-dance mag zich verheugen in een grote populariteit: de meeste evenementen zijn uitverkocht. Kennelijk zijn de klanten dus tevreden. De tevredenheid wordt vooral bereikt doordat er altijd bekende DJ’s draaien tijdens evenementen, de spectaculaire shows en door de aankleding. De motivatie om deel te nemen aan de events en acties rondom Q-dance is om mensen te ontmoeten en samen te zijn met vrienden die net zoveel van deze muziekstijl houden als jij. Daarom willen mensen erbij horen en blijven zij naar de evenementen komen doordat er voor een goede formule is gezorgd waardoor fans steeds weer terug komen. En dat zijn dus goede DJ’s, aankleding en shows. Doormiddel van enquêtes zorgt Q-dance ervoor dat ze die elementen aan blijven bieden die door de klant gewaardeerd worden. Dit is een vorm van co-creatie.

9 Creative.indd 11

09-01-12 16:23


COmmUNitY BUilDiNG & COCrEatiE

Community Een online community is een groep op een sociaal netwerk van mensen die dezelfde interesse delen. Zo’n community bestaat voor 20% uit Mavens. Dat zijn mensen die heel actief informatie posten. De andere 80% bestaat uit Networked Opinion Formers die vooral de informatie lezen. Daarnaast is er ook nog een groep mensen die bevriend zijn met de mensen die lid zijn van een community en op die manier op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Om een online community succesvol in te kunnen zetten voor een merk moet het volgende gedaan worden: -Discussies op gang brengen en er aan meedoen door te luisteren en in te gaan op de gegeven feedback van klanten. Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat er verschillende motieven zijn waarom men van zo’n community deel uit maakt. Sommigen willen graag waardering voor een gegeven mening, anderen willen graag mede standers vinden voor hun mening en juist anderen zijn weer blij dat zij een plek hebben gevonden waar zij hun mening kunnen uiten. Mensen willen graag dat in deze behoefte wordt voorzien en jij kunt met jouw merk op die behoeftes inspelen. -Mensen op de hoogte houden van trends en ontwikkelingen wat betreft jouw merk.

van NikeStore waar zij klanten elke dag te woord staan over vragen omtrent de producten van Nike. Daarnaast post Nike foto’s van de nieuwste ontwerpen van haar sneakers of kleding op o.a. Facebook. -Er zeker van zijn dat mensen over jouw merk praten en het kennen. De reputatie van jouw merk wordt mede bepaald door wat er wordt besproken op de social media. Hoe meer mensen er over jouw merk praten des te hoger wordt het interactieniveau, en daarmee komt er ook meer informatie waardoor de site nuttiger wordt en je merk een belangrijkere positie gaat innemen. -Mensen enthousiasmeren om over jouw merk te praten Een voorbeeld hiervan is Q-dance die met zijn winacties voor elkaar krijgt dat mensen op Twitter reacties plaatsen waarom zij graag zouden willen winnen. Hier lees je enthousiaste berichten door op Q-dance en dat kan andere lezers ook weer enthousiasmeren ook naar een evenement van Q-dance te gaan of te kijken op hun website. Doordat mensen enthousiaste berichten plaatsen op Facebook of Twitter worden anderen ook enthousiast. Tevens heb je met deze actie bereikt dat mensen over je praten en omdat ze over jouw raten kan je mogelijk weer anderen voor jouw merk interesseren.

Nike is geeft een goed voorbeeld hoe ingespeeld kan worden op de behoeftes van de gebruikers c.q. klanten. Dit is goed te zien op de Twitter account

10 Creative.indd 12

09-01-12 16:23


traNsmEDialE stOrYtElliNG

So You Think You Can Dance Het transmediale verhaal ontstaat eigenlijk door de inbreng van verschillende media die ieder iets toevoegen aan het geheel. Het potentieel van deze manier van storytelling kan worden vergroot door de efficiency van de communicatie en door de waarde van je merk voor de klant duidelijk te maken. Transmediale storytelling is het proces waarbij boodschappen of thema’s worden overgebracht aan een groot publiek door middel van meerdere media platformen. Toekomst Omdat steeds meer social media platformen ontstaan is het voor een merk noodzakelijk om hierop actief te worden om zo, zo dicht mogelijk in contact met de klant te staan. Het is dus een must voor een bedrijf om zijn verhaal of reclameboodschap via deze platformen te verspreiden.

Een voorbeeld van transmediale storytelling is het programma So You Think You Can Dance. Hierin strijden 18 dansers met elkaar in de achtereenvolgende liveshows die te zien zijn op TV. De kandidaten die meedoen aan de liveshows kunnen op internet worden gevolgd op de So You Think You Can Dance waarin fans informatie kunnen vinden over de dansers, hun acties, filmpjes en ervaringen. Daarnaast is So You Think You Can Dance te volgen op Twitter en Facebook. De Juryleden posten ook via de hashtag van So You Think You Can Dance op Twitter hun mening waarop je dan weer kan reageren. De meeste dansers hebben zelf ook een Twitter account die zij gebruiken om met hun fans te communiceren.

11 Creative.indd 13

09-01-12 16:23


WOrD OF mOUtH aCtiE PliÉE

Pliée Pliée is een flexibel beeldscherm wat de uitstraling moet geven van een digitale banner in de vorm van een vlag. Het is de bedoeling van Plíee om haar product in te zetten tijdens voetbalwedstrijden omdat hiermee een groot publiek bereikt kan worden. Om een word of mouth actie voor Pliée op gang te brengen wordt gebruik gemaakt van het volgende idee. Er wordt een samenwerking aangegaan met Eredivisielive. Eredivisielive heeft iedere week een wedstrijd van de week. Door een samenwerking met hen aan te gaan is er de mogelijkheid om wekelijks in de stad van de uit of thuisspelende partij de wedstrijd live op een plein in de stad of bij het stadion te laten zien. Als wetgeving of vergunningen hierbij tegen werken kan het ook in het stadion van de uitspelende partij geplaatst worden. De eigenschappen van de Pliée maken het mogelijk om hier echt iets speciaals van te maken. In plaats van een normaal beeldscherm kan door middel van de Pliée echt een beleving gemaakt worden van dit evenement. Door een grote voetbal op een

plein in de stad te plaatsen waarbij de Pliée de rondingen van de voetbal volgt trekt het veel meer aandacht dan een normaal beeldscherm. Hierbij geeft het zowel voordelen voor Eredivisielive als de Pliée. Eredivisielive maakt promotie voor haar product en tegelijkertijd worden ook de unieke eigenschappen van Pliée gepromoot. Om het publiek in contact te laten komen met de Pliée is hiervoor het idee bedacht om de Pliée al in de week voorafgaand aan de wedstrijd van de week op te hangen. Mensen kunnen in die week Twitter berichtjes sturen aan Eredivisielive en de Pliée, die dan op het scherm zichtbaar zijn. Daarmee worden zij actief betrokken bij het product. Daarnaast kunnen Tweets van bekende voetballers of andere sporters uit Nederland op het scherm getoond worden. Wanneer de Pliée op een opvallende plaats getoond wordt waar veel mensen langskomen, wordt er nieuwsgierigheid gewekt en raken mensen hier met elkaar over in gesprek. Zeker omdat Twitter wordt ingeschakeld zal dit betekenen dat mensen over het product gaan praten. Ook omdat de voetbal met Pliée een blikvanger is, zal er nadien ook nog over gesproken worden.

12 Creative.indd 14

09-01-12 16:23


PErsONa PliEE

Zakelijke persona Naam:

Bob

Leeftijd:

45 jaar

Woonplaats:

Eindhoven

Beroep:

Sportmarketeer

Bedrijf:

Triple Double

Status:

Getrouwd en 3 kinderen

Social networks:

LinkedIn & Twitter

Merken:

Jupiler bier, VVV Venlo, Vodafone

Bob is een marketeer die erg creatief en enthousiast is op het gebied van sport. Hij vind netwerken erg belangrijk en besteed veel aandacht aan zijn klanten. Bob is de directeur en oprichter van zijn bedrijf Triple Double Sportmarketing dat al 14 jaar draait en ieder jaar groei vertoond. Daarvoor was hij bijna 4 jaar algemeen Manager bij de Eerste Bossche Basketbal Club, EBBC Den Bosch.

Naast het netwerken is Bob in zijn vrije tijd ook veel bezig met sport. Hij volgt veel wedstrijden zoals van voetval, schaatsen, en basketbal. Het liefst woont hij deze wedstrijden ook bij met collega’s. Daarnaast vind hij het ook erg belangrijk om goede doelen te steunen en staat MVO bij hem voorop. Het milieu moet volgens hem meer aandacht krijgen.

13 Creative.indd 15

09-01-12 16:24


DrOOmCOaCH

Denken in je slaap - Dromen is denken in je slaap Gastcollege van Nicoline Douwes Isema

Mijn verwachting vooraf: Antwoord te krijgen op de vraag wat dromen kunnen bijdragen aan mijn creatieve denkproces overdag. De volgende vragen staan centraal: Wat droom je eigenlijk? Wat kun je daarmee in het dagelijks leven? Hoe kom je erachter wat een droom betekent? Hoe haal je meer uit denken in je slaap?

De slaapcyclus Slapen is een cyclisch proces, waarin stadia van lichte slaap en diepe slaap elkaar afwisselen.Tijdens de diepe slaap hebben we vaak vage, emotionele en niet-logische dromen. Het brein is dan niet erg actief en we vergeten deze dromen dan ook vaak. Maar tijdens de REMslaap is het brein heel actief en produceert het een levendige, meest verhalende eigen werkelijkheid. De voorste delen van de hersenen, de prefrontale cortex waar de rede zetelt, is dan uitgeschakeld. Op een fMRIscan kun je zien dat de gebieden waar waarnemingen verwerkt worden heel actief zijn. Het zijn delen die met het creatieve en associatieve denken hebben te maken. Met die ideeën kun je wakker worden. Het periodiek systeem is op deze wijze tot stand gekomen en zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Maar de functie van de slaap kan ook zijn even afstand nemen , zodat je er overdag weer objectiever naar kunt kijken. Hoe kunnen we daarvan profiteren als we weer wakker zijn? Als je wakker wordt met een Eureka-gevoel hoef je niets meer te doen dan het te gaan realiseren. Maar gebeurt dat niet dan moet je volgens de spreekster gedachten in je slaap gaan omzetten in woorden, of dromen tekenen of er met iemand over praten. Dit zijn drie manieren om het denken in je slaap

concreet te maken, zodat je er vervolgens praktisch mee aan de gang kunt gaan. Het vertellen heeft volgens Nicoline de voorkeur omdat de andere persoon(de interviewer) jou vragen kan stellen, die tot verdere uitdieping van de droom kunnen leiden, en doordat lichaamtaal tijdens het vertellen aanvullende informatie geeft over je slaapgedachten. Het vertalen van slaapgedachten naar taal d.m.v. een interview kent 3 fasen: 1.luisteren en kijken 2.doorvragen en kijken 3.teruggeven en actie De actie komt neer op het bedenken van oplossingen.De oplossing die binnen de metafoor van de droom is gevonden kan gebruikt worden in het dagelijks leven. Is mijn verwachting uitgekomen? Het lijkt erop dat je succesvol dromen kunt benutten als je de interviewtechniek goed onder de knie hebt. Coaches zijn daarin wel getraind, maar het lijkt me niet iets voor leken. Ik geloof wel dat dromen je verder kunnen helpen met het vinden van oplossingen, maar dan zit daarin het creatieve van het denkproces. Maar daarvoor moet je dan overdag moeite doen terwijl je dromen je ook creatieve ideeën kunnen aanreiken. Alleen is dat lang niet altijd het geval.

14 Creative.indd 16

09-01-12 16:24


GastCOllEGE

Gastcollege drs. Henk van der Duin Onderwerp: de kracht van social media (algemeen)

Verwachting; In het adviesplan dat wij in periode 3.4 hebben opgesteld voor onze opdrachtgever, hebben we ook social media opgenomen. Zelf had ik twijfels over de mate waarin dit de verkoop van een product bevordert. Ik was dus benieuwd of mijn twijfels weggenomen zouden worden door dit gastcollege. Samenvatting: De kracht van social media zit in de volgende aspecten: -persoonlijke relaties met klanten worden ontwikkeld -er wordt een verbinding gelegd met de markt en met experts -kennis en nieuws wordt gedeeld -service aan klanten kan worden geboden en feedback kan door hen worden gegeven. De volgende social media worden getoond aan de hand van voorbeelden: -Linked-in -Hyves -twitter -facebook -Foursquare Een commercial van Old Spice wordt genomen als voorbeeld van feitelijk een verkoopstrategie waarbij youtube werd ingeschakeld. De volgende stappen worden genoemd, waarvan de meeste impliciet in het filmpje aan bod komen: 1.ontdek 2.luister en ervaar 3.doelen 4.doelgroep en gedrag 5.strategie 6.go en no go 7.integratiestrategie 8.media en platformen 9.projectmanagemnet 10.meten=weten=verbeteren

Het filmpje laat zien hoe Old Spice erin is geslaagd om mensen aan de praat te krijgen over een commercial en hoe de inzet ervan op youtube leidde tot verbetering van de verkoopcijfers. Zijn mijn verwachtingen uitgekomen? Hoewel hier met een voorbeeld is aangetoond dat inzet van een social medium voor verkoopstijging heeft gezorgd, ben ik niet overtuigd door één voorbeeld.Graag had ik algemenere cijfers gezien over de verkoopstijging en ook ontbreekt informatie over hoe lang die verkoopstijging van kracht bleef.

15 Creative.indd 17

09-01-12 16:24


BrONNEN

www.q-dance.com 6-01-11 https://twitter.com/#!/NikeStore 6-01-11 http://www.resourcesglobal.com/ 28-12-11 http://nl.wikipedia.org/wiki/Web_3.0 27-12-2011 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_media 27-12-11 6-01-11 http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/17/word-of-mouth-marketingcontentmarketing-fascinatie-infographic/ 27-12-11 http://nl.wikipedia.org/wiki/Q-dance 28-12-11 www.q-dance.nl/ 28-12-11 https://partyflock.nl/ 28-12-11 https://twitter.com/#!/official_sytycd http://www.buddytv.com/tvshow/page/so-you-think-you-can-dance-games-1.aspx 6-01-11 http://so-you-think-you-can-dance.maxupdates.tv/same-sex-dancing-in-so-you-think-you-can-dance/ 6-01-11 http://www.droomcoach.com/nieuws.html 6-01-11 http://www.boekschrijven.nl/je-eigen-boek-schrijven/ 6-01-11 http://www.ithacamarketing.nl/social-media/ 6-01-11 http://www.ikki.nl/groepen/Online_Marketing/2832-social_media_is_marketing_waarom_is_het_moeilijk 6-01-11 http://www.jtl-theater.nl/wp/?page_id=1445 6-01-11 Colleges creatieve communicatie van de minor Creative Industry op BlackBoard. Citaat: Robert Jan Droogleever op http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/03/hoe-start-ik-een-online-community/ 27-12-11

16 Creative.indd 18

09-01-12 16:24


Bewijsmateriaal

17 Creative.indd 19

09-01-12 16:24

BOK 2  
BOK 2  

Body of Knowledge van Charlotte Krul 462497 van de minor Creative indusrty

Advertisement