Page 1


1ª PARTE: 26 e 27 de Febreiro de 2014 Destinada a alumnado de 1º e 2º de Bacharelato.

MÉRCORES 26 DE FEBREIRO Mesa 1: 1: 9.30 a 11.00 hPresentación das 3 universidades galegas: servizos estudiantís, becas, titulacións,... -Universidade de Vigo -Universidade da Coruña -Universidade de Santiago de CompostelaAs Probas de Acceso Á Universidade

Descanso de 11.00 a 11.30

11.30 a 13:15 h.: Mesas Redondas simultáneas Mesa 2: Ensinanzas Especiais:    

Ensinanzas Artísticas Ensinanzas Deportivas Estudos de Música Estudos de Idiomas

Mesa 3: A Formación Profesional de Grao Superior.   

Acceso. Estrutura. Saídas académicas


XOVES 27 DE FEBREIRO

9.3 9.30 a 11.0 11.00 .00 h.: Mesas Redondas simultáneas Mesa 4: Rama de Enxeñerías   

Grao en Enxeñería Informática (U. Vigo – Ourense) Grao en Enxeñerías Industriais (U. Vigo) Grao en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación (U. Vigo)

Mesa 5: Rama de Artes e Humanidades    

Grao en Tradución e Interpretación (U. Vigo) Grao en Belas Artes (U. Vigo – Pontevedra) Grao en Linguas Estranxeiras (U. Vigo) Grao en Linguas Modernas (U. Santiago)

11.00 – 11.30 h. descanso

11.30 a 13:15 h.: Mesas Redondas simultáneas

Mesa 6: Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas    

Grao en Actividades Físicas e Deportivas (U. Vigo - Pontevedra) Grao en Publicidade e Relacións Públicas(U. Vigo - Pontevedra) Grao en Comunicación Audiovisual (U. Vigo - Pontevedra) Grao en Educación Infantil e Primaria (U. Vigo - Pontevedra)

Mesa 7: Rama de Ciencias da Saúde    

Grao en Fisioterapia (U. Vigo - Pontevedra) Grao en Bioloxía (U. Vigo) Grao en Psicoloxía (U. Santiago) Grao en Farmacia (U. Santiago)

DÍA 6 MARZO, pola tarde, visita ao Campus da Universidade de Vigo, para o alumnado de 2º de bacharelato.


2ª PARTE: 28, 29 e 30 de Abril 2014 Destinada a alumnado alumnado de 4º de ESO e PCPI. PCPI. Nesta 2ª parte o alumnado dos centros implicados visitarán os IES A Paralaia, Rodeira e Johan Carballeira, para coñecer a súa oferta de Formación Profesional.

CPI do Toural (Vilaboa)

IES de Rodeira (Cangas)

IES Monte Carrasco (Cangas)

IES María Soliño (Cangas)

IES Johan Carballeira (Bueu)

IES Illa de Ons (Bueu)

IES As Barxas (Moaña)

IES A Paralaia (Moaña)


DIRIXIDO A: 

Alumnado de 4º de ESOAlumnado de PCPIAlumnado de BacharelatoAlumnado de Ciclos Formativos de Grao SuperiorAlumnado de Educación de AdultosFamiliasProfesionais da Educación

CENTROS PARTICIPANTES 

IES As Barxas (Moaña)

http://centros.edu.xunta.es/iesasbarxas/embarxas 

IES A Paralaia (Moaña)

http://www.paralaia.net 

IES Illa de Ons (Bueu)

http://centros.edu.xunta.es/iesilladeons 

IES Johan Carballeira (Bueu)

http://www.edu.xunta.es/centros/iesjohancarballeira 

IES María Soliño (Cangas)

http://centros.edu.xunta.es/iesmariasolino 

IES Monte Carrasco (Cangas)

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmontecarrascocangas 

IES de Rodeira (Cangas)

http://iesrodeira.com 

CPI do Toural (Vilaboa)

http://centros.edu.xunta.es/cpidotoural


ANPA DO IES DE RODEIRA

Tríptico xornadas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you