Page 1

QUE É UN LIBRO ?


1. Conxunto de follas escritas ou impresas, cosidas ou pegadas entre si e encadernadas. Antes de inventarse a imprenta, os libros eran todos manuscritos. 2. Obra impresa cient铆fica ou literaria, ou sobre outras materias. 3. Terceira parte do est贸mago dous ruminantes. www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html


Etimología: de latín liber, libri, membrana, cortiza de árbore

Un libro é unha obra impresa, manuscrita ou pintada nunha serie de follas de papel, pergamiño, vitela ou outro material, unidas por unha banda (é dicir, encadernadas) e protexidas con tapas, tamén chamadas cubertas. Segundo a definición da Unesco, un libro debe posuír 50 ou máis follas. Se ten menos de 50 sería un folleto.


Hoxe en día, esta definición non queda circunscrita ao mundo impreso ou dos soportes físicos, dada a aparición e auxe dos novos formatos documentais e especialmente da World Wide Web. O libro dixital coñecido como e-book está irrompendo con forza cada vez maior no mundo do libro e na práctica profesional bibliotecaria e documental. Ademais, o libro tamén pode atoparse en formato audio, nese caso denomínase audiolibro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro


A R.A.E (Real Academia Española) di que un libro é: 1. m. Conxunto de moitas follas de papel ou outro material semellante que, encadernadas, forman un volume. 2. m. Obra científica, literaria ou de calquera outra índole con extensión suficiente para formar volume, que pode aparecer impresa ou noutro soporte. Vou escribir un libro. A editorial presentará o atlas en forma de libro electrónico. 3. m. Cada unha das partes principais en que adoitan dividirse as obras científicas ou literarias.


4. m. libreto ( obra dramática). 5. m. Contribución ou imposto. Non paguei os libros. Andan cobrando os libros. 6. m. Der. Para os efectos legais, en España, todo impreso non periódico que contén 49 páxinas ou máis, excluídas as cubertas. 7. m. Zool. Terceira das catro cavidades en que se divide o estómago dos rumiantes.


HAI MOITOS TIPOS DE LIBROS...


gran libro.

1. m. O que levan as oficinas da débeda pública para anotar as inscricións nominativas das rendas perpetuas a cargo do Estado, pertencentes a comunidades, corporacións, institucións ou persoas particulares.

libro antifonal, ou antifonario.

1. m. O de coro en que se conteñen as antífonas de todo o ano.


libro branco.

1. m. O que contén documentos diplomáticos e que publican en determinados casos os gobernos, para información dos órganos lexislativos ou da opinión pública.

libro de acordos.

1. m. O que recolle as resolucións que se toman nas sesións do concello ou doutras corporacións.

libro de asento.

1. m. O que serve para anotar ou escribir o que importa ter presente.


libro de cabalerías.

1. m. Xénero novelesco en que se contan as fazañas e feitos fabulosos de cabaleiros aventureiros ou andantes.

libro de cabeceira.

1. m. O que se ten á cabeceira da cama para frecuentar a súa lectura. 2. m. libro polo que se manifesta extraordinaria preferencia.

libro de caixa.

1. m. O que teñen os homes de negocios e comerciantes


para anotar a entrada e saída do diñeiro.

libro de coro.

1. m. libro grande, cuxas follas regularmente son de pergamiño, en que están escritos os salmos, antífonas, etc., que se cantan no coro, coas súas notas musicais.

libro de escolaridade.

1. m. O que recolle as cualificacións obtidas polo alumno en cada curso.

libro de estilo.

1. m. Conxunto de normas que regulan os usos expresivos


dun medio de comunicaci贸n.

libro de familia.

1. m. Aquel en que constan os datos dunha familia referentes ao estado civil dos esposos e ao nacemento dos fillos.

libro de horas.

1. m. libro en que se conte帽en as horas can贸nicas.

libro de inventarios.

1. m. Com. Aquel en que periodicamente se han de facer constar todos os bens e dereitos do activo e todas as


dĂŠbedas e obrigaciĂłns do pasivo de cada comerciante, persoa natural ou xurĂ­dica, e balance xeral do seu xiro.

libro das corenta follas.

1. m. coloq. Baralla de naipes.

libro de misa.

1. m. libro con que os fieis van seguindo o texto e orde da misa.

libro de texto.

1. m. O que serve nas aulas para que estuden por el os escolares.


2. m. Mil. O que contén as filiaciones e tamén as partidas que recibe o soldado, e se confrontan cos cadernos.

libro penador.

1. m. Nalgúns pobos, o que ten a xustiza para sentar as penas a que condena a quen rompen co gando os cotos e límites das heredades e sitios vedados.

libro procesionario.

1. m. O que leva nas procesións, e onde están as preces e


oracións que se deben cantar.

libro ritual.

1. m. O que ensina a orde das sacras cerimonias e administración dos sacramentos.

libro sagrado.

1. m. Cada un dos da Sacra Escritura recibidos pola Igrexa.

libro talonario.

1. m. O que só contén libranzas, recibos, cédulas, billetes ou outros documentos, dos cales, cando se cortan, queda


unha parte encadernada para comprobar a súa lexitimidade ou falsidade e para outros varios efectos.

libro verde.

1. m. coloq. libro ou caderno en que se escriben noticias particulares e curiosas dalgúns países e persoas, e en especial das liñaxes, e do que teñen de bo ou de malo. 2. m. coloq. Persoa dedicada a semellantes investigacións. cantar a aberto.


XA VES QUE HAI MOITOS TIPOS DE LIBROS, ATA HAI LIBROS PROIBIDOS, RAROS, IMAXINARIOS... ESTÁ O Libro MÁIS VENDIDO E O WIKILIBRO É SE AINDA QUERES SABER MÁIS...


http://www.libroraro.es/clasificacion.pdf

UN LIBRO TEN Mテ!S QUE FOLLAS:


Sobrecuberta. Non todos os libros a téñen, pero é relativamente frecuente.


Cuberta

Lombo. É o fío ou canto que cobre a costura ou pegamento do libro, onde se imprimen os datos de título, número ou tomo dunha colección, o autor, logotipo da editorial, etc.

Gardas.

Páxinas de cortesía. As que preceden á portadilla.

Chámanse así porque cando un libro regálase ou ten unha dedicatoria manuscrita, escríbese nesas páxinas,


xeralmente na primeira. Na práctica utilízase a primeira delas para indicar o prezo do libro, pór unha etiqueta da librería, etc.

Anteportada ou Portadilla

Contraportada. É a páxina ou folla de propiedade literaria ou copyright, editor, datas das edicións do libro, reimpresiones, depósito legal, título en orixinal se é unha tradución, créditos de deseño, etc.


Portada Corpo da Obra Follas Páxina. Cada unha das follas con anverso e reverso numerados.

Prólogo ou introdución. É o texto previo ao corpo literario


da obra. O prólogo pode estar escrito polo autor, editor ou por unha terceira persoa de recoñecida solvencia no tema que ocupa á obra. O prólogo pode denominarse prefacio ou introdución. Na introdución pódese expor brevemente o motivo polo cal se escribiu o libro, o xeito no que foi escrito ou se adoitan expor as ideoloxías do autor así como tamén o contexto en que foi escrito.

Índice. Palabra ou frase con que se dá a coñecer o nome ou asunto dunha obra ou de cada unha das partes ou divisións dun escrito.


Presentación Capítulo Bibliografía Colofón Funda externa

Biografía. Nalgúns libros adóitase agregar unha páxina coa biografía do autor ou ilustrador da obra.


Dedicatoria. É o texto co cal o autor dedica a obra,

adóitase colocar no anverso da folla que segue á portada. Non confundir con dedicatoria autógrafa do autor que é cando o autor, da súa propia man, dedica a obra a unha persoa concreta.

LIBROS ESPECIAIS?


O Libro MÁIS PEQUENO O bibliotecario Mark Palkovic da Universidade de Cincinnati afirma posuir o libro máis pequeno do mundo. O documento ten unhas dimensións de 9 x 9 mm cun total de 30 páxinas e con tres ilustracións a cor. Pero se nos atemos á definición da UNESCO de libro, Mark non posuiría un, xa que debería ter polo menos 49 páxinas, polo que se trataría máis ben dun folleto. É dicir, que porque algo posúa forma de libro non deberiamos aceptalo como tal ou tal vez si? Doutra banda, se existise o libro máis pequeno do mundo,


non sería probablemente único, xa que os libros dispoñen de tiradas de X exemplares. Así sucede con este exemplar número 16 do Chamaleon de Chekhov que tivo unha tirada de 100 exemplares, 50 en inglés e 50 en ruso, polo que a procura do libro máis pequeno quedaría na procura dos libros máis pequenos do mundo. Se existen realmente os libros máis pequenos do mundo, é posible que tivésemos a posibilidade de adquirir algún deles. Se acudimos á librería virtual Amazon, e dispoñemos de 110 dólares e de ganas de adquirir un libro que non imos poder ler poderemos comprar un libro do editor alemán Josua Reichert cunhas dimensións de 2,4 x 2,9


mm, máis pequeno que o diminuto libro do bibliotecario Palkovic, e que inclúe 26 letras do alfabeto impresas en catro cores. Pero, se o libro máis pequeno atópase á venda en Internet, por que non debería suceder o mesmo co máis grande? O Libro MÁIS GRANDE Efectivamente, se non temos falta de espazo na nosa vivenda e gústanos ler ao grande, tamén podemos intentar adquirir o libro máis grande do mundo, aínda que neste caso teremos que rascarnos un pouco máis o peto. O libro


en cuestión está dedicado ao reino de Bután, país situado no Himalaya, e leva o título de “A Visual Odyssey Across the Last Himalayan Kingdom”. O seu autor, Michael Hawley, deseñou un libro cuxas dimensións son 15 x 275 metros cando está aberto e cuxo peso é de 60 quilogramos (coidado bibliotecarios pouco adestrados). O seu prezo é de 15.000 dólares, aínda que o seu custo sitúase arredor dos 2.000, a diferenza entrégase á ONG Friendly Planet que constrúe colexios en Camboia e Bután. De tódalas formas, o libro máis grande non ten por que ser o máis caro.


O libro MÁIS CARO O libro 'máis caro do mundo' viaxa á Gran Mazá Un exemplar de Michelangelo, A dotta man, 24 quilos de peso e valorado en máis de 100.000 euros, aterra na Biblioteca Pública de Nova York. (EFE - Nova York 26/11/2008) Un dos 99 exemplares únicos de Michelangelo, A dotta man, que pesa 24 quilogramos e está valorado en máis de 100.000 euros, expúxose na Biblioteca Pública de Nova


York do 2 ao 8 de decembro de 2008. A publicación, considerada por moitos como unha obra de arte, un dos libros máis caros do mundo, reproduce na súa portada, en mármore e a tamaño natural, o bajorrelieve “A virxe da escaleira”, do artista renacentista italiano Miguel Angel (1475-1564). Tras a súa exposición pública o exemplar será doado á institución neoiorquina por Marilena Ferrari, presidenta e administradora xeneral do grupo editorial FMR, que xa regalou outra copia ao Museo do Prado de Madrid o pasado mes de xuño. Milán. A reprodución está feita con mármore de Polvaccio e mide 56,7 por 40,1 centímetros, o mesmo material e


mesmas medidas que o orixinal, realizado por Miguel Anxo na sĂşa adolescencia e que se atopa na Casa Buonarotti de Florencia (Italia).

http://www.documentalistaenredado.net/340/el-libro-mas-pequenoy-el-mas-grande/ http://www.elpais.com/articulo/cultura/libro/caro/mundo/viaja/Gra n/Manzana/elpepucul/20081126elpepucul_1/Tes


Os Wikilibros

Clase de sitio: Libros de texto wiki Rexistro: Opcional Propietario: Fundaci贸n Wikimedia Creador: Jimmy Wales e a Comunidade Wikimedia Lanzamento 10 de Xullo de 2003

O proxecto 茅 unha colecci贸n de libros, manuais, e outros textos, de contido libre, que se escribe colaborativamente


como Wikipedia. O sitio traballa con tecnoloxía wiki, o que significa que cada usuario pode colaborar na escritura de calquera libro, facendo clic nun enlace "editar" que existe en cada páxina. Algúns dos primeiros libros foron orixinais e outros empezaron a ser copiados doutras fontes de libros de contido aberto na Internet. Todo o contido do sitio está baixo a GNU Free Documentation License. O sitio está traballando en facer dispoñibles para Internet moitos libros en diferentes linguas; os fundadores esperan que sexa un sitio útil e que axude a moitas persoas. Wikilibros ten un subproyecto: Wikijunior, que se dedica a


crear libros educativos para nenos de 8 a 12 anos de idade.


O DIA DO LIBRO

"Considerando que o libro foi, historicamente, o elemento máis poderoso de difusión do coñecemento e o medio máis eficaz para a súa conservación. Considerando, por


conseguinte, que toda iniciativa que promova a súa divulgación redundará oportunamente non só no enriquecemento cultural de cantos teñan acceso a el, senón no máximo desenvolvemento das sensibilidades colectivas respecto dos acervos culturais mundiais e a inspiración de comportamentos de entendemento, tolerancia e diálogo. Considerando que unha dos xeitos máis eficaces para a promoción e difusión do libro -como o demostra a experiencia de varios países membros da UNESCO- é o establecemento dun "Día do libro", coa correspondente organización de feiras e exposicións. E observando que non se adoptou unha medida similar a nivel mundial, Esta


Organización subscribe a idea e proclama "Día Mundial do Libro e o Dereito de Autor" o 23 de abril de cada ano, por ser a data en que coincidiron, en 1616, os decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e o Inca Garcilaso de la Vega." (Resolución DA CONFERENCIA XERAL DA UNESCO aprobada o 15 de novembro de 1995)

Koichiro Matsuura, Director Xeral da UNESCO, referiuse recentemente á importancia desta celebración, nos seguintes termos: "En máis de oitenta países, millóns de


seres humanos uníronse, ata as poboacións afectadas pola pobreza e a violencia, para manifestar a súa adhesión ao libro, símbolo de esperanza e de vida. Unha das misións esenciais do libro é estar ao servizo da educación. Por iso, é necesario dispor de materiais suplementarios que permitan a todos os estudantes iniciar e manter unha amizade íntima e permanente coa palabra escrita. A doazón de libros pertinentes e de calidade ás poboacións, especialmente aos nenos e mozos máis desfavorecidos, promoverá o xesto de compartir o saber e o coñecemento ao mesmo tempo que a comprensión e o respecto mutuo entre os pobos."


www.educared.org.ar/CAL_EDU/04/04_23.ASP Para a realizaci贸n deste traballi帽o investiguei na rede, e por certo, aprendin unha manchea de cousas gracias a:


http://www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html http://www.educared.org.ar/CAL_EDU/04/04_23.ASP http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=libro http://es.wikipedia.org/wiki/Libro http://www.elpais.com http://www.libroraro.es/clasificacion.pdf http://es.wikibooks.org/wiki/Portada http://webs.uvigo.es

Charo Fernรกndez

Qué é un libro?  

Traballo libro