Page 1

CVA


Beste revalidant, Liesbeth en Hanneke

Foto

Colofon Eerste uitgave, juni 2012 ... is een uitgave van Vierstroom Redactie Vormgeving Fotografie Illustraties Druk Website www.vierstroom.nl


Persoonlijke informatie

Naam ____________________________________________________ Afdeling ____________________________________________________ Telefoonnummer afdeling ____________________________________________________ Verwachte ontslagdatum ____________________________________________________


Aanspreekpunt afdeling ____________________________________________________ Arts ____________________________________________________ Verpleegkundig specialist ____________________________________________________ Fysiotherapeut ____________________________________________________ Ergotherapeut ____________________________________________________ Logopedist ____________________________________________________ Psycholoog ____________________________________________________ Maatschappelijk werker ____________________________________________________ Revalidatiearts ____________________________________________________ Orthopeed ____________________________________________________ Klantcoordinator ____________________________________________________ Casemanager ____________________________________________________


Vivaldi Voor wonen en revalideren

Vivaldi

Plaza

Zitslaapkamer

Vivaldi Eind 2010 is de locatie Vivaldi, voor wonen en revalideren geopend. Het centraal gelegen centrum aan de Brechtzijde is om verschillende redenen heel bijzonder. De zorgformule, de architectuur en de doordachte landschappelijke inrichting en de ligging maken dat Vivaldi een trendsetter is op het gebied van ouderenzorg en revalidatie. Wonen, zorg en revalidatie komen in een nieuw licht te staan. Het thuisgevoel, het wooncomfort en de vele voorzieningen staan in een natuurlijke balans met zorg en ondersteuning. Revalideren in Vivaldi In Vivaldi kunnen mensen met een lichamelijke aandoening, met psychische klachten en mensen die lijden aan dementie tijdelijk verblijven tijdens hun revalidatie. Alle bewoners krijgen een eigen zitslaapkamer en er zijn gezamenlijke woonkamers voor 8 personen. Vivaldi is een groot complex maar toch onderscheiden de zorg en de begeleiding zich door maatwerk. Wij tijdelijk verblijft kan zoveel mogelijk zelf bepalen wanneer de dagelijkse vaste handelingen plaatsvinden. Opstaan, ontbijten, ontspannen; iedereen doet het op de tijd die het best past bij zijn of haar ritme.


Bij de behandelgroep werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere deskundigen die zich specifiek richten op het snel en verantwoord revalideren van mensen. Dat kan poliklinisch, maar ook gedurende een kort of langer verblijf. In Vivaldi staan revalidatiedeskundigen de cliĂŤnten met raad en daad ter zijde. De gespecialiseerde apparatuur kan ter ondersteuning worden ingezet. De ruime oefenzaal en de fitnesstuin bieden eveneens volop mogelijkheden om individueel of in groepsverband te trainen. Aanvullende diensten In Vivaldi worden verschillende aanvullende diensten aangeboden als; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, activiteitenbegeleiding, geestelijke verzorging, activiteitenbegeleiding, slikproblemen, diefstalpreventie, rolstoelbus en een clientenraad. Voor meer informatie over de aanvullende diensten kunt u per dienst een aparte folder aanvragen. Bezoektijden De bezoektijden lopen van 10.30 tot 21.00. Voor de reactiveringsafdeling hebben wij echter het verzoek rekening te houden met de tijden van therapie, maaltijden en rusten. Van 13.30 tot 15.15 krijgen clienten de mogelijkheid te gaan rusten. ‘S avonds worden de deuren vanwege veiligheidsredenen gesloten. Mocht er ‘s avonds bezoek komen, kunnen deze aanbellen bij de ingang en een medewerker zal de deur openen.


Faciliteiten Plaza De Plaza bevindt zich op de begane grond. U kunt bezoek in de Plaza ontvangen en hier gezellig een hapje eten en drinken. Bibliotheek De bibliotheek bevindt zich op de begrande grond. Winkel De winkel bevindt zich op de begane grond naast de ingang van het gebouw. Hier kunt u levensmiddelen en enkele persoonlijke verzorgings artikelen kopen. Kapper De kapper bevindt zich op de begane grond naast de receptie. Tegen een vergoeding kunt u naar de kapper gaan. Pedicure U kunt een pedicure krijgen tegen vergoeding. De pedicure vindt plaats bij u op de afdeling. Rookruimten Op elke verdieping bevindt zich een rookruimte. Het is niet toegestaan buiten de rookruimtes te roken. Computers In de bibliotheek op de begane grond bevinden zich twee computers die zijn voorzien van internet. Fitnesstuin Wanneer het weer het toe laat is het mogelijk uw behandeling bij de fysiotherapeut plaats te laten vinden in de fitnesstuin.


Plattegrond Begane grond Vivaldi

1

6

2

7

3

8

4

9 10

11 5

1 2 3 4 5 6

Anemoon Dahliahof Narcishof 2 Narcishof 1 Primulahof (1 t/m 6) Bibliotheek

7 8 9 10 11

Winkel Kapsalon Serre De Vier Jaargetijden Behandelcentrum


Plattegrond tweede verdieping Vivaldi

1

7

2

8

3 9

4

10

5 6

1 2 3 4 5

Clematishof 1 Clematishof 2 Zonnebloemhof 2 Zonnebloemhof 1 Prunushof 2

6 7 8 9 10

Prunushof 1 Lindehof 2 Lindehof 1 Orangerie (vergaderen) Waterlelie (snoezelruimte)


Huisregels Vivaldi Om prettig met elkaar te kunnen samenleven heeft Vivaldi een aantal huisregels samengesteld waar bewoners zich aan dienen te houden. Omgangsvormen Cliënten, bezoekers en medewerkers benaderen elkaar met respect voor ieders eigenheid, zelfstandigheid, persoonlijke levenssfeer, omstandigheden, en ongeacht religie, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, en nationaliteit. Bezoekers worden verzocht rekening te houden met het feit dat in het pand overwegend kwetsbare mensen verblijven. Dagindeling Waar mogelijk zullen wij rekening houden met uw wensen t.a.v. opstaan en naar bed gaan. De maaltijden worden geserveerd op de volgende tijden: • Ontbijt tussen 7.30 en 9.30 • Broodmaaltijd ± 12.30 • Warme maaltijd ± 18.00 In de middag wordt u tussen 13.30 en 15.15 de mogelijkheid gegeven om te rusten. Bezoek Het is niet toegestaan bezoek te ontvangen op de afdeling maar u kunt gezellig wat drinken en een hapje eten bij de Plaza op de begane grond.


Eigendommen en persoonlijke informatie Er wordt respectvol en integer omgegaan met ieders eigendommen en met privacy-gevoelige informatie. Eigendommen van bewoners dienen op het eigen appartement/ de zitslaapkamer te staan. Gangen dienen om reden van brandveiligheid vrij te worden gehouden. Wij raden u aan om zo min mogelijk waardevolle voorwerpen mee te nemen naar het verpleeghuis en zekerniet te veel geld bij u te hebben. Spreekuur Dagelijks is er gelegenheid om telefonisch inlichtingen te krijgen van de verzorging. Het telefonisch spreekuur is van 11.00 tot 12.00. Mocht u vragen hebben op medisch gebied, dan kunt u terecht bij de arts van uw woning. Deze kunt u telefonisch bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00. Medicijngebruik Wij verzorgen de medicijn verstrekking via een baxter systeem. Verstrekking gaat op recept van de arts. Het is niet toegestaan eigen medicatie mee te brengen om verkeerde dosering te voorkomen. Ziekenhuisbezoek Voor begeleiding naar het ziekenhuis bent u zelf verantwoordelijk. Het is niet mogelijk om personeel mee te laten gaan als u naar het ziekenhuis moet. Als er echt geen mogelijkheid om dit in familie- of kenniskring te regelen bestaat de mogelijkheid een vrijwilliger aan te vragen. Dit moet echter minimaal twee weken van tevoren gebeuren.


Weekendverlof en dagjes uit U mag, indien u toestemming heeft van de arts en in overleg met de ergotherapeut en fysiotherapeut in het weekend naar huis. Het weekendverlof gaat in op vrijdag om 17.00 en eindigt op zondag 22.00. Een daagje uit op een doordeweekse dag kan alleen met toestemming van de arts en wanneer de therapie hierdoor niet wordt belemmerd. Telefoneren Telefoneren is toegestaan mits de client of bezoeker geen overlast bezorgt aan de medebewoners. Geluidsoverlast Geluidsoverlast (o.a. harde muziek) is niet toegestaan. Roken Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimten. Roken is niet toegestaan als dit gevaar oplevert voor de client/ en of zijn omgeving. Alcohol Overmatig drankgebruik, dat leidt tot overlast voor de medewerkers of clienten is niet toegestaan. Uit therapeutische of veiligheidsoverwegingen kan in het behandeltraject worden opgenomen dat alcoholgebruik beperkt of niet is toegestaan. Drugs, verdovende middelen en gevaarlijke voorwerpen Indien Vierstroom gegronde redenen heeft om te vrezen dat via bezoekers drugs of wapens op de afdeling komen, kan Vierstroom vragen of zij de inhoud van de tas(sen) mag controleren. Als het bezoek dit weigert, kan de toegang worden ontzegd. Indien bij controle blijkt dat er ongeoorloofde zaken zijn meegenomen, wordt de politie ingeschakeld. Het bezitten, handelen en gebruiken van harddrugs en andere verdovende middelen is verboden. Het bezit en gebruik van softdrugs is toegestaan binnen de wettelijke grenzen.


Huisdieren Huisdieren die met bezoek meekomen, dan wel huisdieren van clienten, zijn welkom mits aangelijnd en niet voor overlast zorgen. Fotograferen en filmen U wordt gevraagd zorgvuldig met fotograferen en filmen om te gaan. De intramurale voorzieningen hebben weliswaar een aantal openbare ruimten, maar gezien de kwetsbaarheid van een deel van de clienten dient ten alle tijde toestemming te worden gevraagd aan betrokkenen. Vierstroom behoudt zich het recht voor camera’s te plaatsen daar waar dit voor de veiligheid van bewoners en bezoekers noodzakelijk wordt geacht. Klachten Voor klachten of uitingen van onvrede kunt u zich respectievelijk wenden tot de betreffende medewerkers en/of de manager van de locatie. Mocht u er niet uitkomen met de instelling dan kunt u zich richten tot de Klachtencommissie van Vierstroom Vierstroom T.a.v. de klachtencommissie p/a Nassaukade 35 2281XC Rijswijk Klachtenfunctionaris Vierstroom Vaartdreef 15 2724GE Zoetermeer Tel 06-25067956 (maandag t/m donderdag)


Werkwijze revalideren in Vivaldi Wanneer u ter revalidatie opgenomen wordt in Vivaldi, komt u terecht op de Kamperfoelihoef, Zonnebloemhof of Clematishof. Speciaal voor de revalidanten met een nieuwe heup of knie is er een woning ingericht op de Primulahof. U wordt u deze woningen opgenomen als u een revalidatie indicatie heeft. Dit is een zorgzwaartepakket 9. In dit pakket zit meer behandeling (gemiddeld 4 uur per week inclusief besprekingen) opgenomen dan in andere zorgzwaartepakketen. De eerste twee weken van uw opname worden gebruikt om observerend te behandelen, zodat wij na twee weken een revalidatieplan en ontslag prognose kunnen bepalen. De individuele therapeuten zullen hun revalidatiedoelen met u bespreken. Ongeveer drie weken na opname zal dit revalidatieplan en de prognose met u besproken worden. Dit plan moet door u en de zorg ondertekend worden. Wekelijks heeft het multidisciplinaire team overleg over de voortgang van de revalidatie van alle revalidanten. Als wij signaleren dat uw revalidatietraject afwijkt van de prognose, zullen wij dit met u bespreken en bekijken hoe we het traject bij kunnen stellen. Betrokken bij bespreken revalidatieplan: • Verpleeghuisarts of revalidatiearts • Zorg • Fysiotherapeut • Ergotherapeut Mogelijk betrokken bij de behandeling: • Maatschappelijk werker • Logopediste • Psycholoog • Dietiste


Kleding In principe gaan wij er vanuit dat kleding thuis gewassen wordt. U moet zelf een wasmand verzorgen waarin u uw was kan verzamelen. Indien u ervoor kiest om uw was te laten wassen, vragen wij hiervoor een vergoeding en dient alle kleding gemerkt te worden door de linnenkamer om te voorkomen dat kleding zoek raakt. Toiletbenodigheden Het is aan te raden om een toilettas te gebruiken zodat u uw toiletartikelen makkelijk mee te kunnen nemen naar de badkamer. In principe zorgt u of uw familie voor toiletartikelen. In het winkeltje op de begane grond is er de mogelijkheid om toiletartikelen te kopen.


Behandeltraject CVA • Opname ziekenhuis • Verblijf ziekenhuis • Transfer Vivaldi

• Verblijf Vivaldi • Transfer thuissituatie • Thuissituatie

Opname ziekenhuis Bij opname in het Lange Land ziekenhuis, waarbij het vermoeden is van een CVA/TIA, geldt dat de huisarts de client na telefonisch overleg met de neuroloog naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) stuurt. Verblijf ziekenhuis De diagnose wordt vastgesteld door specialist in het Lange Land ziekenhuis en het behandeltraject wordt met de client afgesproken. Na het vaststellen van de diagnose en het behandeltraject worden de paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie) ingeschakeld, afhankelijk van de noodzaak van inzet. • De casemanager wordt op de hoogte gebracht van de opname van de CVA client, bezoekt de client in het ziekenhuis, volgt het behandeltraject en is het aanspreekpunt voor client, familie en mantelzorger. Transfer Vivaldi Zodra de client overgeplaatst kan worden naar Vivaldi regelen de medewerkers van het Lange Land ziekenhuis dit met de klantcoordinator van Vivaldi. Indien er een bed beschikbaar is wordt opnamedatum vastgesteld. Wanneer er geen bed beschikbaar is, wordt de client op de wachtlijst van Vivaldi geplaatst. De medewerkers zorgen voor de overdracht. De casemanager onderhoudt contact met de afdeling van het Lange Land ziekenhuis en licht tijdens de RPB (revalidatieplanbespreking) in Vivaldi de disciplines in over de te verwachte opname van de client.


De behandelend specialist stemt zijn bevindingen af met de arts. De arts onderhoudt contact met de afdeling van het Lange Land ziekenhuis. De behandelend paramedische therapeut stemt waar nodig zijn bevindingen af met de behandelgroep.


Verblijf Vivaldi Medewerkers afdeling: • De medewerkers van de revalidatieafdelingen leveren zorg volgens de verpleegkundige revalidatierichtlijn beroerte. • De revalidatie-afdelingen in Vivaldi gaan, onder leiding van mw. L. Knotter en mw. S. Meurer, de gemaakte werkafspraken (o.a. m.b.t. RPB, Barthel en MRS) bundelen en indelen. Dit nog ontbrekende deel van het zorgprogramma wordt geleverd aan Wim. Wim plaatst dit onderdeel in het zorgprogramma keten CVA Zoetermeer. Het inmiddels geactualiseerde zorgprogramma zal in 2012 gepresenteerd gaan worden aan alle ketenpartners en medewerkers en zal de leidraad van de ketenzorg/behandeling gaan worden. (Afgesproken 18-11-11). Casemanager: • De casemanager is aanwezig tijdens het RPB en verricht de afgesproken interventies. • De casemanager is aanwezig tijdens het familiegesprek. • De casemanager bezoekt regelmatig de cliënt en onderhoudt contact met de mantelzorger Zie 5.2. Behandelaars behandeldienst: Zie 5.7 en hoofdstuk 7 • De huisarts wordt geïnformeerd over het revalidatieplan, hierin is opgenomen wie de aanspreekpersoon is voor de huisarts.


Transfer thuissituatie RPB: • Zodra de cliënt naar de thuissituatie kan terugkeren wordt in het RPB de noodzakelijke interventies afgesproken en de personen benoemd die dat gaan uitvoeren. Casemanager: • De casemanager verricht de interventies zoals afgesproken in het RPB. • De casemanager onderhoudt contact met cliënt en mantel zorg. • De casemanager zorgt voor overdracht naar hulpverleners in de thuissituatie. Specialist/specialist ouderengeneeskunde/revalidatiearts: • De huisarts wordt op dag van ontslag ingelicht door de specialist ouderengeneeskunde middels een ontslagbrief. Thuissituatie Casemanager: • De casemanager heeft in overleg met cliënt en mantelzorg de zorginzet geregeld • De betrokken hulpverleners zijn op de hoogte van inzet casemanagement. • De casemanager biedt ondersteuning en begeleiding in overleg met cliënt en mantelzorg in de thuissituatie. Betrokken hulpverleners: • De betrokken hulpverleners bieden de benodigde behandeling, zorg en ondersteuning.


Multidisciplinair team Wanneer u verschillende soorten therapie nodig heeft voor uw revalidatie is dat mogelijk bij Vivaldi. Er is een groot team van specialisten beschikbaar die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen behandeling. Hieronder een overzicht van de diensten binnen Vivaldi. Psycholoog De psychologen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van mensen met stemmingsstoornissen, psychischeof gedragsproblemen en neurologische problematiek. Dietist De dietist heeft antwoord op al uw vragen over voeding en kan u ondersteuning vinden bij de juiste balans. Revalidatiearts De revalidatiearts behandelt in samenwerking met het team en adviseert bepaald het revalidatietraject van de revalidant. Orthopeed Orthopedisch instrumentenmaker Orthopedisch schoenmaker Arts ouderengeneeskunde Klantcoordinator Casemanager Bij CVA revalidanten woonachtig in Zoetermeer is een casemanager betrokken. De casemanager is uw contactpersoon en begeleidt u en uw naasten tijdens het revalidatietraject. Hij/ zij werkt nauw samen met de neuroloog, revalidatiearts, huisarts, behandelaars en onderhoudt gedurende het hele traject contact met u.


MAANDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ DINSDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ WOENSDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


DONDERDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ VRIJDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ZATERDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ZONDAG ..... / ..... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


MAANDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ DINSDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ WOENSDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


DONDERDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ VRIJDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ZATERDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ ZONDAG ..... / ..... / .......... _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


Vierstroom Wie thuis of in een woonvoorziening zorg nodig heeft, kan altijd bij Vierstroom terecht. Wij bieden thuiszorg, huishoudelijke zorg, een beschermde woonomgeving, voedingsadviezen en evele andere zorgdiensten. Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in om u de zorg te geven die u nodig heeft. Samen regelen we dat u verder kunt. Nu en in de toekomst.


Thuiszorg Wat is thuiszorg? Thuiszorg wil zeggen dat u in uw eigen huis hulp, zorg en ondersteuning ontvangt. Bijvoorbeeld als u herstelt na een ziekenhuisopname, u ouder wordt of te maken krijgt met een ziekte of handicap. Met thuiszorg op maat is het mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis te blijven wonen. Naast huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging of verpleging kan dat ook alarmering, voedingsadvies, thuisbegeleiding, dagvoorzieningen, tijdelijk verblijf of het lenen, kopen of huren van hulpmiddelen. Thuiszorg aanvragen Als u thuiszorg nodig heeft, dan is de eerste stap een telefoontje naar de Zorglijn, 0900-9300 (lokaal tarief). De medewerkers van de Zorglijn informeren u graag over de mogelijkheden en brengen u in contact met onze klantcoordinator in uw buurt. Indicatie Voor thuiszorg is een indicatie nodig op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De indicatie geeeft aan welke hulp u kunt krijgen. Een AWBZ-indicatie wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen van een WMO-indicatie. Hulp bij het huishouden Wat is hulp bij het huishouden? Een huishoudelijke hulp van Vierstroom Hulp Thuis kan huishoudelijke taken (gedeelteijk) overnemen en helpen het huishouden draaiende te houden. Bijvoorbeeld als u daartoe niet meer zelf in staat bent door leeftijd, ziekte, handicap of een ongeval. Denk aan ramen wassen, strijken, stofzuigen en schoonmaken van keuken, badkamer en toilet. Onze hulpen voelen zich


verantwoordelijk voor uw welzijn. Zij zijn opgeleid tot professionele huishoudelijke hulpen. Zij maken op een veilige, gezonde en efficiente manier schoon. Zo weet u zeker dat de huishoudelijke werkzaamheden goed en vakkundig worden uitgevoerd. Hulp bij het huishouden aanvragen Wanneer u hulp bij het huishouden nodig heeft, heeft u een indicatie nodig. Heeft u een indicatie, dan kunt u contact op nemen met Vierstroom Hulp Thuis 079-3719304. Indicatie Om een beroep te kunnen doen op hulp bij het huishouden heeft u een indicatie nodig. Deze vraagt u aan bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente in uw woonplaats. Wonen met zorg Wat is wonen met zorg? Indien zelfstandig wonen niet meer mogelijk is kunt u terecht in een van onze woonvoorzieningen. Wonen met zorg aanvragen Als u in een woonvoorziening van Vierstroom wilt wonnen, dan is de eerste stap een telefoontje naar de Zorglijn, 0900-9300 (lokaal tarief). De medewerkers van de Zorglijn inforeren u graag over de mogelijkheden en brengen u in contact met onze klantcoordinator in uw buurt. Indicatie Voor wonen in zorg is een indicatie nodig op grond van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). De inciatie geeft aan welke hulp u kunt krijgen. Een AWBZ-indicatie wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Dagboek _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


Contact Vivaldi Behandelcentrum 079-7122150 Fysiotherapie 079-7122190 Ergotherapie 079-7122190 Logopedie 079-7122190 Dietist 0900-9300 Zorgbemiddeling 0182-540140 Dagbehandeling 079-7122049 Klantcoordinator 079-7122078/ 06-52573498 Medisch secretariaat ...................... Zorglijn

0900-9300

Lange Land Ziekenhuis Thuiszorgwinkel Vegro Gemeente WMO Loket

079-3462626 0800-2887766 14079


Revalidatieboekje CVA  

Revalidatieboekje voor CVA clienten bij Vivaldi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you