Page 1

Charlotte og Caroline

24/9-2013

Geografi Aflevering – Vand 1. Hvad viser figuren nedenfor? Forklar så godt du kan vha. de

nødvendige begreber.

Figuren viser en fotosyntese, hvor man skal bruge noget vand (h 2o), energi fra solen, og ilt (co2). Træet indtager co2 og det kommer så ud som o2.

2. Forklar så godt du kan, hvad det er der sker på

rensningsanlægget. Hvordan kommer vandet f.eks. fra hus til hav?

Først kommer vandet ned i kloarken og vider til rist og sandfang som fjerner alle de grove ting fx papir, plastik, sand grus, fedt og andre større ting. Vandet løber videre til klaringstank, her flader slam til bunden og videre til rådnetanken. Biologisk rensning, det renser vandet for organiske stoffer så som kvælstoffer Filtrering, vandet renses i et sandfilter og tilsættes forskellige kemikalier.


Charlotte og Caroline

24/9-2013

Iltning, vandet er nu renset og et iltes lige en sidste gang inden det kommer ud i naturen.

3. Beskriv vandets vej fra regndråbe til vandhane, med

udgangspunkt i nedenstående figur

Regnvandet ryger ned til grundvandt langt nede i jorden ,der bliver det pumpet op af nogle maskiner og der fra bliver det transporteret op i et vandtårn, og der fra bliver det så transporteret ud til husene. Fra husene ryger det så udi havet. 4. Vandforbrug:

Diagrammet nedenfor viser udviklingen i vandforbrug og pris.

Hvad kan du aflæse af diagrammet med hensyn til udviklingen?

I slutning af 90 ´erne var vandforbruget meget højt på grund af de ikke gik særlig højt op i hvor meget vand de brugte og vandet var billigere. Men i dag er vi begyndt at gå mere op i hvor meget vand vi bruger og prinsen på vandet er også bliver dyre.


Charlotte og Caroline

24/9-2013

På hvilke forskellige måder kan man skaffe rent drikkevand og hvordan fungerer de forskellige teknikker? En måde man kan skaffe rent drikkevand på er ved at destillere det. Det gør man ved at man koger noget saltvand, så optager dampen i fx et rør der føre over til en anden beholder, og Salten falder til bunden.

5. Hvad menes der med at vand bliver fremtidens vigtigste vare, og

hvorfor er det nogle steder blevet så svært at skaffe sig rent drikkevand i dag?

Det er ikke alle steder at man kan få rent drikke vand. Fx i fattige land som Afrika er det svært at få rent drikke fordi der er meget tørt og så fordamper, vandt hurtigt. Det regner heller ikke så tit.

Aflevering vand caroline og charlotte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you