__MAIN_TEXT__

Page 1

09 | VOORJAAR 2018 | NIEUWSBRIEF UNIVERSITEITSFONDS LIMBURG | SWOL

WETENSWA ARDIG Het Universiteitsfonds Limburg werft fondsen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderwijs en het hoogwaardige onderzoek aan de Universiteit Maastricht (UM). Het fonds opent de deuren naar de universiteit en wil de UM en haar omgeving met elkaar verbinden. Via deze nieuwsbrief willen wij u periodiek een beeld geven van de projecten die, dankzij onze donateurs en sponsoren, op steun konden rekenen.

Onze steun aan onderzoek en onderwijs

€ 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 0,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Van overleven naar optimaal herstel na ernstig hersenletsel

Op het gebied van het minimaliseren van blijvend hersenletsel na een ongeluk, beroerte of zuurstoftekort na hartstilstand is er in de afgelopen 25 jaar weinig tot geen vooruitgang geboekt. Samen met de universiteiten in Cambridge en Leuven is men in Maastricht onlangs begonnen met het testen van een nieuwe methode, de eerste resultaten zijn hoopgevend. Marcel Ariës, als neuroloog-intensivist verbonden aan het MUMC+, legt samen met zijn team artsen de focus in de eerste uren en dagen na een trauma van de hersenen op verbetering van de hersendoorbloedingsdruk. Zodoende wordt er gepersonaliseerde zorg toegepast op deze

kritisch zieke patienten. Hierbij kan rekening gehouden worden met de leeftijd, geslacht en de algemene conditie van de patiënt naast de ernst van het hersentrauma. Hersencellen direct al laten herstellen is bepalend voor het uiteindelijke herstel van de patient. Simpel gezegd: “Met een wiskundig model kan men binnen enkele uren na het trauma zien in welke mate het beschermings-mechanisme van de hersenen verstoord is en kan een interventie plaatsvinden die het beschermingsmechanisme hersteld (door bijvoorbeeld de bloedruk bij te stellen)” aldus Marcel Ariës. Ariës: “Hoewel er al flinke stappen zijn gemaakt op de intensive care wat betreft algemene zorg om de schade van hersenletsel e minimaliseren, raken nog steeds te veel patiënten ernstig gehandicapt. Dit kan en moet anders, zeker gezien de toename van het aantal hartstilstanden en ernstige ongelukken. Waar andere fondsen hun middelen moeten verdelen over alle hersenaandoeningen kan het onlangs onder het Universiteitsfonds Limburg opgerichte HersenStrijd Fonds alle aandacht vestigen op het beperken van ernstige hersen-beschadiging in de acute fase. Op 29 september organiseren sympathisanten van dit fonds een kunstveiling in Meerssen. Meer dan 22 Limburgse kunstenaars stellen hun werken beschikbaar en alle opbrengsten komen ten goede aan HersenStrijd. U bent welkom. Mail voor meer informatie naar marcel.aries@mumc.nl of www.hersenstrijd.org.


WETENSWAARDIG 08 | Voorjaar 2018

Big data heeft de toekomst Big data; gigantische hoeveelheden gegevens met een enorm potentieel. Als we ze goed weten te gebruiken kunnen we enorme maatschappelijke veranderingen teweeg brengen in de gezondheidszorg, grote stappen maken qua wetenschappelijke ontdekkingen en bedrijfsmatig effectiever en efficiënter zijn.

Dit interdisciplinaire thema is bij de Universiteit Maastricht ondergebracht bij Institute for Data Science. Hier werken studenten, onderzoekers en ondernemers samen aan toepasbare data science technologiën. In de steun aan de jaarlijkse competitie van dit instituut weerspiegelt de wens van het Universiteitsfonds Limburg bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en innovatieve wetenschap te willen stimuleren.

Studenten vormen support netwerk voor oorlogsvluchtelingen Het Refugee Project Maastricht (RPM), dat op vrijwillige basis wordt geleid door UM studenten, is opgezet om bruggen te slaan tussen enerzijds de vluchtelingen uit door oorlog bedreigde landen en anderzijds studenten en de lokale bevolking. Door de vluchtelingen actief in contact te brengen met Maastrichtenaren en studenten wil RPM hun weerbaarheid en het gevoel van veiligheid vergroten. Door taalonderwijs, huiswerkbege-

leiding, sport,- en sociale activiteiten aan te bieden, samen muziek te maken en te werken met buddy’s voelen de nieuwkomers zich snel onderdeel van de Nederlandse en Maastrichtse gemeenschap. Het klinkt zo vanzelfsprekend en toch kost het opbouwen van een nieuw leven veel tijd. Het samenzijn tijdens diverse activiteiten en gesprekken, is het begin van nieuwe mogelijkheden. Het Universiteitsfonds Limburg steunt dit nobele project, wat studenten waardevolle werk-en levenservaring oplevert, middels deelname aan het lokale goede doelen evenement, de Duckrace Maastricht.

Afscheid

Sinds 2009 was Jos Kievits directeur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. In mei vertrekt hij wegens het bereiken van de “tot pensioen verplichtende leeftijd”. Zelf zegt hij over de afgelopen jaren: het was een prachtige periode waarin we met een klein team van sterk gemotiveerde mensen veel konden bereiken; het waren jaren van fundamenten leggen, van bouwen aan een structuur, van op het netvlies van mensen komen. De daardoor substantieel gegroeide inkomsten van het fonds maakten in de afgelopen periode ook groeiende ondersteuning aan de UM en de daar bedreven wetenschap mogelijk. De bijdragen van onze donateurs gingen - helemaal - naar zo’n 700 onderzoeksprojecten. Kievits: “Het was fantastisch om wetenschap te verbinden aan de gulheid van mensen en instellingen die de wereld beter willen maken. Het fonds is nu toekomstbestendig en goed in staat om zijn rol naast en voor de UM verder uit te bouwen”.

Universiteitsfonds Limburg | SWOL Postbus 616, 6200 MD Maastricht, T +31 (0) 43 38 82 556, E info@ufl-swol.nl, www.ufl-swol.nl

Profile for Charlotte Gryseels-Groven

Nieuwsbrief April 2018  

Nieuwsbrief April 2018  

Advertisement