Page 341

Transport van het systeem

7 Transport van het systeem Als uw SCALEO EV over een grotere afstand moet worden getransporteerd, d.w.z. ook met een voertuig, dan moet u erop letten dat de gegevensdragers geen gevaar lopen door het transport. Bij vervoer met een voertuig moet in ieder geval een complete back-up van de harde schijf op externe gegevensdragers worden gemaakt. Als u de SCALEO EV slechts over een korte afstand, d.w.z. naar een andere kamer of naar een andere werkplek verplaatst, hoeft u niet beslist een back-up te maken. U moet er in ieder geval op letten dat het apparaat voorzichtig wordt vervoerd. Gebruik voor retournering en overig transport de originele verpakking of een andere geschikte verpakking waardoor bescherming tegen stoten en schokken is gegarandeerd. Haal de kabelverbindingen van alle externe apparaten los en vervoer alle apparaten apart en alleen in de originele verpakking of in een andere geschikte verpakking waardoor bescherming tegen stoten en schokken is gegarandeerd. Laat de SCALEO EV niet vallen en stel de SCALEO EV niet bloot aan hevige schokken. LET OP!

Het vervoer moet bij voorkeur in de originele verpakking plaatsvinden, omdat deze speciaal daarvoor werd ontwikkeld.

8 Garantievergoedingen Voor onze systemen is in het algemeen de wettelijke aanspraak op garantie verzekerd, evenals uitgebreide garantie volgens afspraak (zie hiervoor ook de betreffende servicedocumentatie). Het door u aangeschafte systeem werd in onze volgens DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 14001 gecertificeerde onderneming volgens de milieu- en kwaliteitseisen geproduceerd. Op al onze producten verlenen wij de wettelijk voorgeschreven garantie resp. een garantieverlenging volgens afspraak.

9 Terugname van oude apparaten Informatie over deze onderwerpen vindt u op de meegeleverde Drivers & Utilities DVD of op uw SCALEO EV onder "Start – "Alle programma's" – "Manuals" (Handbücher) in de map "SYSTEM – RETURNING".

61

.nl

scaleo  

The greatest computers on earth

scaleo  

The greatest computers on earth

Advertisement