Page 282

Aanwijzingen voor veiligheid, voorsog en inachtneming

2 Aanwijzingen voor veiligheid, voorzorg en inachtneming Uw SCALEO EV voldoet aan de betreffende veiligheidsbepalingen voor inrichtingen van de informatietechnologie. Indien u wilt informeren of u de SCALEO EV in de beoogde omgeving kunt gebruiken, neem dan contact op met het verkooppunt of met onze service. In het kader van de voortgaande technische ontwikkeling kunnen bij de installatie afwijkingen ten opzichte van de Microsoft® Installatiehandleiding voor Windows Vista Home Premium optreden. Gevaar van een elektrische schok • • • • •

Voor het apparaat is een veiligheidsgekeurde netvoedingskabel vereist conform de voorschriften van het land waarin dit wordt gebruikt. Controleer de kabels en netstekkers regelmatig op beschadigingen. De SCALEO EV mag alleen worden aangesloten op een geaarde veiligheidscontactdoos. U mag de SCALEO EV alleen gebruiken als de nominale spanning van het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning. Een veilige ontkoppeling van de voeding is slechts gegarandeerd als u de netstekker eruit trekt. Wanneer de Aan-/Uit-schakelaar niet brandt, kan er toch nog spanning aanwezig zijn. Het is niet voldoende de SCALEO EV en extra apparatuur slechts uit te schakelen.

Ontploffingsgevaar •

Algemene waarschuwing: Uw systeem is voorzien van een verwisselbare lithiumbatterij. De batterij mag alleen door geschoold servicepersoneel worden vervangen. Neem contact op met onze service. Elektromagnetische compatibiliteit De aansluiting van externe apparaten, bijv. LCD-televisies, moet met afgeschermde kabels plaatsvinden om aan de voorwaarden van de geharmoniseerde normen volgens EMC (wet over de elektromagnetische compatibiliteit van apparaten) te voldoen.

Uitbreiden van de computer Gebruik voor het uitbreiden van de SCALEO EV geen andere componenten en modules dan die welke door de fabrikant worden geadviseerd. De onderdelen van de SCALEO EV zijn functioneel en warmtetechnisch zodanig op elkaar afgestemd dat een probleemloze werking door de fabrikant kan worden gegarandeerd. Bij vragen kunt u zich tot uw speciaalzaak of de hotline wenden. •

Reparaties aan de SCALEO EV mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde en geschoolde personen. Door onbevoegd openen en ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan (gevaar van een elektrische schok, brandgevaar). Voor het vervangen, in- of uitbouwen van componenten netstekker eruit trekken en een eventueel aangesloten telefoonleiding van de SCALEO EV scheiden (stekker eruit trekken).

2

scaleo  

The greatest computers on earth

scaleo  

The greatest computers on earth

Advertisement