Page 1

Calendarium Liturgicum OSM

CALENDARIUM LITURGICUM ordinis fratrum servorum beatae mariae virginis

2008 — 2009

1


Calendarium Liturgicum OSM

ORDO CELEBRANDI OFFICIUM DIVINUM ET MISSAM SECUNDUM CALENDARIUM ROMANUM GENERALE ET PROPRIUM

ORDINIS FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS PRO ANNO LITURGICO

2008 — 2009

FRATRIS ANGELI M. RUIZ GARNICA PRIORIS GENERALIS IUSSU EDITUS

ROMAE CURIA GENERALIS O.S.M. — S. MARCELLO AL CORSO, 5 2008

2


Calendarium Liturgicum OSM

Omnia quae ad hoc Calendarium spectant mittantur ad: CLIOS Casa generalizia OSM Piazza San Marcello, 5 00187 Roma RM, Italia e-mail: cliosm@gmail.com

3


Calendarium Liturgicum OSM PRO CALENDARIO ANNI LITURGICI 2008 — 2009

Celebrationes mobiles Dominica I Adventus.............................. Sanctae Familiae...................................... Epiphania Domini...................................... Baptisma Domini..................................... Dies Cinerum............................................ Dominica Resurrectionis........................ Ascensio Domini...................................... - ubi in dominicam transfertur............. Dominica Pentecostes........................... Ss.mae Trinitatis....................................... Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi...... - ubi in dominicam transfertur............. Ss.mi Cordis Iesu.................................... D.N.I.C. universorum Regis....................

30 28 6 11 25 12 21 24 31 7 11 14 19 22

nov. dec. ian. ian. febr. apr. maii maii maii iunii iunii iunii iunii nov.

Iuxta traditum morem, hae celebrationes mobiles fidelibus annuntiari possunt in sollemnitate Epiphaniae, intra Missarum sollemnia, post Evangelium. De lectionario adhibendo Lectionarium dominicale-festivum: cyclus B. Lectionarium feriale «per annum»: prima lectio sumitur e serie I.

4


Calendarium Liturgicum OSM Tempus «per annum» Anno 2009 tempus «per annum» complectitur 33 hebdomadas, quarum 7 celebrantur ante Quadragesimam, a die 12 ianuarii, feria II post festum Baptismatis Domini, usque ad diem 24 februarii, feriam III ante Cineres. Post Pentecosten tempus «per annum» resumitur ab hebdomada IX, omissa VIII, die 1 iunii, feria II post dominicam Pentecostes. De diebus festis huic Calendario adiciendis Secundum Instructionem «De Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis» a S. Congregatione pro Cultu Divino die 24 iunii 1970 evulgatam, sodales familiarum religiosarum cum Ecclesia locali iunguntur in celebrandis: a) sollemnitate Patroni principalis oppidi vel civitatis; b) festo Patroni principalis dioecesis, regionis aut provinciae, nationis vel amplioris territorii; c) festo anniversarii Dedicationis ecclesiae cathedralis. Praeterea in omnibus ecclesiis et oratoriis celebrandae sunt: a) sollemnitas anniversarii Dedicationis (si templum consecratum sit); b) sollemnitas Tituli; c) memoria Sancti vel Beati (in Martyrologio vel eius Appendice inscripti) cuius corpus in ecclesia vel oratorio asservatur. Curent igitur illi, ad quos spectat liturgiam conventualem ordinare, ut celebratio horum festorum huic Ordini inseratur. Omnes autem meminerint in Missae celebratione: a) in sollemnitatibus semper Gloria et Credo dicenda esse; b) in festis Gloria tantum dicendum esse; c) in memoriis Gloria et Credo non esse dicenda. Attamen Gloria et Credo dici possunt si Missa cum peculiari sollemnitate celebretur. Quibus Calendarium Ordinis adhibendum sit Instructio de qua supra diximus praecepti ut Calendarium religiosum adhibeant: a) fratres Ordinis; b) moniales et sorores eiusdem Ordinis; c) sodales OSSM aggregati in communi viventes et vota simplica emittentes. Quibus omnibus vehementer suadetur ut hanc normam studiose observent, quippe eam quae unitatem totius Servorum familiae valde foveat et dum sensu art. 309 novarum Constitutionum O. N. mire consentiat.

5


Calendarium Liturgicum OSM TABULA DIERUM LITURGICORUM secundum ordinem praecedentiae disposita (AC, 59) I 1.

Triduum paschale Passionis et Resurrectionis Domini.

2.

Nativitas Domini, Epiphania, Ascensio et Pentecostes. Dominicae Adventus, Quadragesimae et Paschae. Feria IV Cinerum. Feriae Hebdomadae sanctae, a feria II ad feriam V inclusive. Dies infra octavam Paschae.

3.

Sollemnitates Domini, Beatae Mariae Virginis et Sanctorum in Calendario generali inscriptae. Commemoratio omnium fidelium defunctorum.

4.

Sollemnitates propriae, nempe: a) Sollemnitas patroni principalis loci seu oppidi aut civitatis.(a) b) Sollemnitas Dedicationis et anniversarii Dedicationis ecclesiae propriae. c) Sollemnitas Tituli ecclesiae propriae. d) Sollemnitas aut Tituli, aut Fundatoris, aut Patroni principalis Ordinis seu Congregationis. II

5.

Festa Domini in Calendario generali inscripta.

6.

Dominicae temporis Nativitatis et dominicae ÂŤper annumÂť.

7.

Festa Beatae Mariae Virginis et Sanctorum Calendarii generalis.

8.

Festa propria, nempe: a) Festum Patroni principalis dioecesis.1(a) b) Festum anniversarii Dedicationis ecclesiae cathedralis.(a) c) Festum Patroni principalis regionis aut provinciae, nationis, amplioris territorii.(a) d) Festum Tituli, Fundatoris, Patroni principalis Ordinis seu Congregationis et provinciae religiosae, salvis praescriptis sub n. 4 d. e) Alia festa alicui ecclesiae propria. f) Alia festa inscripta in Calendario cuiusque dioecesis vel Ordinis seu Congregationis.

9.

(a) 1 (a) (a) (a)

Feriae Adventus a die 17 ad 24 decembris inclusive. Dies infra octavam Nativitatis. Feriae Quadragesimae.

Celebratio peragenda etiam a Religiosis. Rationibus pastoralibus suadentibus, fieri potest sollemnitas (CP, 8, 9). Celebratio peragenda etiam a Religiosis. Celebratio peragenda etiam a Religiosis. Celebratio peragenda etiam a Religiosis.

6


Calendarium Liturgicum OSM III 10. Memoriae obligatoriae Calendarii generalis. 11. Memoriae obligatoriae propriae, nempe: a) Memoriae Patroni secundarii loci, dioecesis, regionis aut provinciae, nationis, amplioris territorii, Ordinis seu Congregationis et provinciae religiosae. b) Aliae memoriae obligatoriae alicui ecclesiae propriae. c) Aliae memoriae obligatoriae inscriptae in calendario cuiusque dioecesis, vel Ordinis seu Congregationis.(b) 12. Memoriae ad libitum,2 quae tamen, modo quidem peculiari in Institutionibus de Missa et de Officio descripto, fieri possunt etiam diebus de quibus sub n. 9. Hac eadem ratione, ut memoriae ad libitum celebrari possunt memoriae obligatoriae, quae accidentaliter occurrunt in feriis Quadragesimae. 13. Feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive. Feriae temporis Nativitatis a die 2 ianuarii ad sabbatum post Epiphaniam. Feriae temporis paschalis a feria II post octavam Paschae ad sabbatum ante Pentecosten inclusive. Feriae per annum.

(b) 2

In qualibet ecclesia vel oratorio, celebranda est memoria Sancti vel Beati (in Martyrologio vel eius appendice inscripti) cuius corpus ibidem asservatur (CP, 11). Memoria propria praeferenda est memoriae generali non obligatoriae (CP, 23 c).

7


Calendarium Liturgicum OSM DE ANNO LITURGICO ET DE CALENDARIO Occurrentia celebrationum liturgicarum Si eodem die plures celebrationes occurrunt, fit de ea quae in tabula dierum liturgicorum, supra relata, superiorem obtinet locum (AC, 60). Si quodam anno sollemnitas impediatur, ad proximiorem diem transferatur qui liber sit a diebus sub nn. 1-8 in tabula praecedentiae recensitis (AC, 60). Attamen si sollemnitas a dominica Adventus vel Quadragesimae vel Paschae impediatur, sabbato praecedenti anticipatur (AC, 5). Si sabbato impediatur, transferatur ad proximiorem diem liberum, secundum normam generalem. Si vero agatur de occurrentia in dominica in Palmis aut in dominica Risurrectionis, transfertur ad primum diem liberum, post dominicam in octava Paschae (Cong. pro Cultu Divino, 22 apr. 1990, in Notitiae 26 [1990] 160). Reliquae celebrationes impeditae eo anno omittuntur (AC, 60). Si vero eodem die celebrandae sint Vesperae Officii occurrentis et I Vesperae diei sequentis, praevalent Vesperae celebrationis quae in tabula dierum liturgicorum superiorem obtinet locum; in casu autem paritatis, Vesperae diei currentis (AC, 61). «Celebratio externa» Ad bonum pastorale fidelium procurandum, in dominicis «per annum», licet eas celebrationes agere, quae infra hebdomadam occurrunt, quaeque ipsorum fidelium pietati sint acceptae, dummodo hae in tabula praecedentiae ipsi dominicae praeponantur. De his celebrationibus dici possunt omnes Missae, quae concurrente populo celebrantur (AC, 58).

8


Calendarium Liturgicum OSM DE CELEBRATIONE EUCHARISTICA De diversis formis Missam celebrandi De Missa cui praeest Episcopus In Ecclesia particulari primus locus tribuatur Missae cui praeest Episcopus a suo presbyterio et ministris circumdatus et in qua plebs sancta Dei plene et actuose participat. Ibi enim habetur praecipua manifestatio Ecclesiae (IM, 112). De Missa paroeciali Magni etiam habeatur Missa quae cum aliqua communitate, praesertim vero paroeciali, celebratur, utpote quae Ecclesiam universalem repraesentet tempore et loco statutis, praecipue in celebratione dominicali (IM, 113). De Missa conventuali vel communitatis Inter Missas quae ab aliquibus communitatibus celebrantur, peculiarem locum obtinet Missa conventualis, quae pars est Officii cotidiani, aut Missa, quae «Communitatis» dicitur. Et quamvis hae Missae nullam specialem formam celebrationis prae se ferant, maxime tamen decet eas cum cantu fieri, praecipue cum plena participatione omnium sodalium communitatis sive religiosorum sive canonicorum. In iis proinde munus suum exerceant singuli iuxta ordinem vel ministerium receptum. Expedit ideo ut omnes sacerdotes qui pro utilitate pastorali fidelium singulariter celebrare non tenentur, in iis, quantum fieri potest, concelebrent. Omnes insuper ad eam communitatem pertinentes sacerdotes, qui officio in bonum pastorale fidelium singulariter celebrandi tenentur, Missam quoque conventualem aut «Communitatis» eadem die concelebrare possunt (IM, 114). De Missis concelebratis Per Eucharistiae concelebrationem unitas sacrificii et sacerdotii opportune manifestatur, atque quoties fideles actuose participant, unitas populi Dei singulari modo apparet, praesertim si praeest Episcopus. Concelebratio insuper fraterna presbyterorum vincula significat et firmat, quia vi communis sacrae ordinationis et missionis presbyteri omnes inter se intima fraternitate nectuntur. Quare, nisi utilitas fidelium (quae sedula pastorali sollicitudine semper consideranda est) hoc impediat, et integra manente cuique sacerdoti facultate Missam singularem celebrandi, praestat sacerdotes illo praeclaro modo Eucharistiam celebrare tum in communitatibus sacerdotum tum in coetibus qui statutis temporibus congregantur aliisque similibus adiunctis. Qui in communi vivunt vel eidem ecclesiae deserviunt, peregrinos sacerdotes ad concelebrationem suam libenti animo invitent. Hinc superiores faciliorem reddant, immo foveant concelebrationem, quoties necessitas pastoralis vel alia rationabilis causa aliud non exigit (Instr. Eucharisticum mysterium, 47).

De Missa pro populo Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet.

9


Calendarium Liturgicum OSM Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus supra, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur (CIC, can. 534). N.B. Haec obligatio in hoc Ordine per crucem + in margine appositam indicatur. De Missa festiva vespere diei praecedentis celebranda Praecepto Missae festivae participandae satisfieri potest, iuxta praescriptum can. 1284, 1 CIC, Missam participando «vel ipso die festo vel vespere diei praecedentis». Proinde Missa vespertina diei qui diem festum de praecepto praecedit ordinanda erit cum omnibus elementis quae in Missa diei festi praecipiuntur (homilia, oratio fidelium) aut commendantur (amplior populi participatio per cantum, etc.: IM, 115-116). Ad formularium autem Missae eligendum, principium generale servetur, iuxta quod «praecedentia semper danda est celebrationi quae est de praecepto servanda, independenter a gradu liturgico duarum celebrationum occurrentium» (Congr. pro Cultu Divino: Notitiae 20 [1984] 603). Eadem ratione, in celebrandis Vesperis cum populo, derogari potest normae generali, ita ut Vesperae concordent cum Missa vespertina quae celebratur (Ibidem).

TABULA MISSIS RITUALIBUS, PRO VARIIS NECESSITATIBUS, VOTIVIS ET DEFUNCTORUM Sigla V1 =

Missae rituales (Missale Romanum, Institutio generalis, n. 330). Missae pro variis necessitatibus et votivae, de mandato vel licentia Ordinarii loci, occurrente graviore necessitate vel utilitate pastorali (Ibidem, n. 332).

V2 =

Missae pro variis necessitatibus et votivae de iudicio rectoris ecclesiae vel ipsius celebrantis, si vera necessitas vel utilitas pastoralis id postulet (Ibidem, n. 333).

V3 =

Missae pro variis necessitatibus et votivae pro pietate fidelium eligendae a sacerdote celebrante (Ibidem, n. 329 b et c).

D1 =

Missa exsequialis (Ibidem, n. 336).

D2 =

Missae post acceptum mortis nuntium, in ultima sepultura defuncti et in primo anniversario (Ibidem, n. 381).

D3 =

Missa «cotidiana» (Ibidem, n. 337). Quando prohibentur D1 et D2, etiam D3 evidenter prohibetur.

+=

permittuntur

—=

prohibentur

1.

Sollemnitates de praecepto

V1–

10


Calendarium Liturgicum OSM 2.

Dominicae Adventus, Quadragesimae et Paschae

3.

Triduum paschale et Feria V Hebd. S. Sollemnitates non de praecepto Comm. omnium fidelium defunctorum Feria IV Cinerum, Feriae II, III, IV Hebd. S Dies infra octavam Paschae

4. 5. 6. 7.

Dominicae temporis Nativitatis et «per annum»

8.

Festa

9.

Feriae Adventus a 17 ad 24 decembris

10.

Dies infra octavam Nativitatis

11.

Feriae Quadragesimae

12.

Memoriae obligatoriae

13.

Feriae Adventus usque ad 16 decembris

14.

Feriae temporis Nativitatis a 2 ianuarii

15.

Feriae temporis paschalis

16.

Feriae «per annum»

D1– V1– D1– V1– D1– V1– D1+ V1 – D1+ V1– D1+ V1+ / V2– D1+ / D2– V1+ / V2– D1+ / D2– V1+ / V2– D1+ / D2+ V1+ / V2– D1+ / D2+ V1+ / V2– D1+ / D2+ V1+ / V2– D1+ / D2+ V1+ / V2+ D1+ / D2 + V1+ / V2+ D1+ / D2+ V1+ / V2+ D1+ / D2+ V1+ / V2+ / V3+ D1+ / D2+ / D3+

11


Calendarium Liturgicum OSM De Missa eligenda (IM, 352-355, 363) 1. In sollemnitatibus: iuxta calendarium ecclesiae in qua celebratur. 2. In dominicis, in feriis Adventus, Nativitatis, Quadragesimae et Paschae, in festis et memoriis obligatoriis: a) si Missa celebratur cum populo, sacerdos sequatur calendarium ecclesiae in qua celebrat; b) si Missa celebratur sine populo, sacerdos sequi potest aut calendarium ecclesiae aut calendarium proprium. 3. In memoriis obligatoriis de S. Maria in sabbato: dici potest, pro qualitate temporis liturgici, vel una ex sex Missis, quae in Communi B.M.V. Missalis romani proponuntur (1-3, Tempore per annum; 4, Tempore Adventus; 5, Tempore Nativitatis; 6, Tempore paschali), vel una ex decem Missis, quae in Proprio Missarum O.S.M. inveniuntur (1, Tempore Adventus; 2, Tempore Nativitatis; 3, Quadragesimae; 4, Tempore paschali; 510, Tempore per annum), vel una ex 46 Missis, quae in Collectione Missarum B. Mariae Virginis proponuntur. 4. In memoriis ad libitum: a) In feriis Adventus a die 17 ad 24 decembris, infra octavam Nativitatis et in feriis Quadragesimae, exceptis feriis IV Cinerum et Hebdomadae sanctae, sacerdos dicit Missam de die liturgico occurrente; de memoria autem in calendario generali eo die forte inscripta sumere potest collectam, dummodo non occurrat feria IV Cinerum aut feria Hebdomadae sanctae. b) In feriis Adventus ante diem 17 decembris, in feriis temporis Nativitatis et Paschae, sacerdos eligere potest aut Missam de feria, aut Missam de Sancto, vel de uno e Sanctis quorum fiat memoria, aut Missam de aliquo Sancto eo die in Martyrologio inscripto. 5. In feriis «per annum», seligi potest: a) aut una ex 34 Missis dominicarum «per annum»; in ea tamen orationes (vel collecta tantum) sumi possunt ex alia dominica «per annum» vel ex orationibus ad diversa; b) aut Missa de aliquo Sancto eo die in Martyrologio inscripto; c) aut Missa ad diversa vel votiva; d) aut quaevis Missa defunctorum; Missa tamen cotidiana tunc solummodo dici potest si pro defunctis applicanda est. Notanda: Si celebrat cum populo, sacerdos imprimis bono spirituali fidelium studebit, et cavebit ne iis summam propensionem imponat. Curabit praecipue ne frequentius et sine sufficienti causa lectiones omittat singulis diebus assignatas in lectionario feriali: Ecclesia enim cupit ut ditior mensa verbi Dei paretur fidelibus. Ob eandem causam moderate sumet Missas defunctorum: quaelibet enim Missa tam pro vivis quam pro defunctis offertur, et in omni Prece eucharistica memoria defunctorum habetur. Ubi autem fidelibus cordi sunt memoriae ad libitum Beatae Mariae Virginis vel Sanctorum, una saltem Missa de his celebretur, ut satisfiat legitimae eorum pietati.

12


Calendarium Liturgicum OSM DE LITURGIA HORARUM De Liturgiae Horarum obligatione Episcopi et presbyteri, aliique ministri sacri, qui mandatum ab Ecclesia acceperunt Liturgiam Horarum celebrandi, integrum eius cursum cotidie persolvant, Horarum veritate, quantum fieri potest, servata. Debitum in primis momentum tribuant Horis, quae huiusmodi Liturgiae sunt veluti cardo, id est Laudibus matutinis et Vesperis, caveantque ne has Horas omittant, nisi gravi de causa. Officium quoque lectionis, quod est potissimum celebratio liturgica verbi Dei, fideliter peragant; ita, munus peculiari ratione sibi proprium, verbum Dei in seipsos recipiendi, cotidie adimplent, quo perfectiores fiant Domini discipuli et profundius sapiant investigabiles divitias Christi. Quo melius totum diem sanctificent, cordi insuper ipsis erit recitatio Horae mediae et Completorii, quo ante cubitum integrum Opus Dei perficiant seseque Deo commendent (IH, 29). Communitates religiosae Liturgiae Horarum non adscrictae, earumque singuli sodales, Horas celebrent ad normam iuris sui particularis, salvo praescripto circa eos qui Ordinem sacrum acceperunt. Communitates vero choro adstrictae integrum cursum Horarum cotidie in choro persolvant; extra chorum autem sodales Horas recitent ad normam iuris sui particularis, salvis semper iis quae respiciunt eos qui Ordinem sacrum acceperunt (IH, 31 b). De celebratione communi Liturgiae Horarum in Ordine nostro Omnibus fratribus communitatum Servorum Beatae Mariae Virginis Liturgia Horarum, secundum Constitutiones, forma typica orandi exsistit: «Ogni giorno ci riuniamo tutti per la Lode del Signore con la celebrazione della Liturgia delle Ore, secondo il modo e l'orario stabiliti comunitariamente» (art. 49). Cum novae Constitutiones vigere ceperint (6 aprilis 1969), ex consulto S. Congregationis pro Religiosis et Institutis saecularibus (31 maii 1969) quae Ordinibus qui Mendicantes nuncupantur facultatem concedit Divinum Officium «in communi» recitandi, si hoc a Capitulo Generali uniuscuiusque Ordinis statuatur (cf. Acta O.S.M., 29, 1969, pp. 25-26), in nostris communitatibus Officium non amplius celebratur «in choro», sed «in communi». Praeterea, ad mentem Constitutionum, si fieri potest, Officium una cum populo est celebrandum (cf. art. 24). De memoriis quae celebratione plena privantur (IH, 237-239; IM, 355 a) Memoriae quae diebus a 17 ad 31 decembris et feriis Quadragesimae occurrunt (exclusis feria IV Cinerum et Hebdomada Sancta), hoc modo celebrari possunt: 1. In OFFICIO LECTIONIS, post lectionem e Patribus in Proprio de Tempore cum eius responsorio, addi potest lectio hagiografica propria cum eius responsorio et oratione de Sancto. 2. Ad LAUDES MATUTINAS et VESPERAS, post orationem, omissa conclusione, addi possunt antiphona et oratio de Sancto. 3. Ad MISSAM dici potest collecta de Sancto.

13


Calendarium Liturgicum OSM EXPLICATIO ABBREVIATIONUM Abb. AC ant. Ap. App. Ben. CMBMV Co. Comm. CP. Cp. D. Diac. dic. dom. E. Epp. Ev hebd. H. m. IH IM Ld. lect. Magn. M. Mm. Off. Off. lect. om. or. Ord. Pp. P. PE. pf. Pr. pr. ps. pss. Psalt. Rel. rel. R. RR. Scr. seq. Vp. V.

Abbas Normae de anno liturgico et calendario Antiphona, ae Apostolus, i canticum Benedictus in Laudibus Collectio Missarum de b. Maria V. Commune Sanctorum Communicantes in Canone Romano Instructio de calendariis propriis Completorium Doctor Diaconus dicitur, dicuntur dominica Episcopus, Episcopi evangelium hebdomada Hora media (i.e. Tertia, Sexta, Nona) Institutio generalis de Liturgia Horarum Institutio generalis Missalis Romani Laudes matutinae Lectio, lectiones canticum Magnificat ad Vesperas Martyr, Martyres Officium Officium lectionis omittitur, omittuntur oratio Ordinarium divini Officii Papa Presbyter Prex eucharistica praefatio` Proprium de Tempore vel Sanctorum proprius psalmus, psalmi Psalterium Religiosus, Religiosa reliqua responsorium, responsoria Scriptura sequens Vesperae Virgo

14


Calendarium Liturgicum OSM ABBREVIATIONS A AC ant. Ap. App. Ben. CMBMV Co. Comm. CP. Cp. D. Diac. dic. dom. E. Epp. Ev hebd. H. m. IH IM Ld. lect. Magn. M. Mm. Off. Off. lect. om. or. Ord. Pp. P. PE. pf. Pr. pr. ps. pss. Psalt. Rel. rel. R. RR. Scr. seq. Vp. V.

Abbot Norms for the liturgical year and calendar Antiphon [s] Apostles [s] Benedictus or Canticle of Zecchariah at Laudsor Morning Prayer Collection of masses of the Blessed Virgin Mary Common of Saints Communicantes ( in union with the whole Church) in the Roman Canon Instruction on proper calendars Compline or Night Prayer Doctor Deacon is [are] said Sundays Bishop [s] Gospel Week Daytime Prayer (Midmorning, Midday, Midafternoon) General Instruction on the Liturgy of the Hours General Instruction on the Roman-Missal Lauds or Morning Prayer Reading [s] Magnificat or Canticle of Mary Martyr [s] Office Office of Readings is [are] omitted prayer Ordinary of the Office Pope Presbyter Eucharistic Prayer Preface Proper of the Seasons or the Saints Proper Psalm [s] Psalter Religious Remainder Responsory, responsories Scriptures Sequence Vespers or Evening Prayer Virgin

15


Calendarium Liturgicum OSM

16


November TEMPUS ADVENTUS Tempus Adventus duplicem habet indolem: est enim tempus praeparationis ad sollemnia Nativitatis, in quibus primus Dei Filii adventus ad homines recolitur, ac simul tempus quo per hanc recordationem mentes diriguntur ad exspectationem secundi Christi adventus in fine temporum. His duabus rationibus, tempus Adventus se praebet ut tempus devotae ac iucundae exspectationis (AC, 39). In Officio Divino, incipitur vol. I Liturgiae Horarum In Missa, incipitur Lectionarium festivum, cyclo B. Quaedam animadvertenda pro tempore Adventus: 1. Sonus organi aliorumque instrumentorum permittuntur ad cantum sustentandum; prohibetur si solus peragitur (Instr. de musica sacra, 5-3-1967, n. 66). 2. In celebratione Matrimonii, sive intra Missam sive extra Missam, benedictio nuptialis semper impertienda est. Moneantur tamen sponsi ut rationem habeant peculiaris naturae huius temporis liturgici (Ordo Matrimonii, 11). Pro Officio et Missa usque ad diem 16 decembris: 1. Non permittuntur Missae ad diversa vel votivae aut cotidianae defunctorum, nisi utilitas pastoralis id requirat (IM, 376). Permittuntur tamen Missae de memoriis his diebus occurrentibus, aut de Sanctis his diebus in Martyrologio inscriptis (IM, 355 b). 2. In Off.: a) ad Invit. ant. Regem; b) ad Off. lect. Ld. Vp. hymni pr., qui un I parte Ord. huius temporis exstant; c) ad H. m. et Cp. hymni in eodem Ord. positi.

17


November NOVEMBER 2008 29. Viol. Sabb. I VESPERAE dom. I Adventus. — Cp. post I Vp. dom. Incipitur vol. I Liturgiae Horarum. ANNIVERSARIA 1985. Poschiavo. Fr. Giuseppe M. Ferin, presb., a. 77, r. 59.

30. Viol. DOM. I ADVENTUS (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. I Adv. E LECTIONARIO FESTIVO, hoc anno legitur cyclus B. L1 L2 Ev

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7. Ps 79, 2ac et 3b. 15-16. 18-19. 1 Cor 1, 3-9. Mc 13, 33-37.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. S. Andreae Ap. festum omittitur.

II VESPERAE dom. I Adventus — Cp. post II Vp. dom. ANNIVERSARIA 1968. Langegg. Fr. Ignaz M. Millik, presb., a. 91, r. 72. 1970. Saviano. Fr. Girolamo M. Russo, presb., a. 85, r. 67. 1992. Montréal. Fr. Armand M. Gaudreau, presb., a. 65, r. 43. 2001. Gelsenkirchen-Buer. Fr. Gabriel M. Kurzenhäuser, presb., a. 62, r. 38.

18


Dicembre DECEMBER 2008 1. Viol. Feria II hebd. I Adv. (I Psalt.). De ea. MISSA memoriae, pf. I Adv. L1 Ev 1976. 2001.

Is 2, 1-5; Ps 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7) 8-9. Mt 8, 5-11. ANNIVERSARIA El Paso. Fr. Tarcisio M. Bressan, a. 62, r. 43. México. Fr. Giovannangelo M. Gasperini Tomasel, presb., a. 85, r. 64.

2. Viol. Feria III hebd. I Adv. (I Psalt.). De ea. MISSA feriae vel memoriae, pf. I Adv. L1 Ev 1962. 1973. 1983. 2000.

Is 11, 1-10; Ps 71, 2. 7-8. 12-13. 17. Lc 10, 21-24. ANNIVERSARIA Kötschach. Fr. Alfons M. Veith, presb., a. 81, r. 62. Denia. Fr. Antonio M. Caballero, presb., a. 54, r. 16. Ironton. Fr. Hugh M. Bryers, presb., a. 84, r. 63. Ronzano. Fr. Graziano M. Bartolini, presb., a. 63, r. 45.

3. Alb. Feria IV hebd. I Adv. (I Psalt.). S. Francisci Xavier P., memoria. MISSA memoriae, pf. I Adv. vel de sancto. L1 Ev 1979. 1982. 2004.

Is 25, 6-10a; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Mt 15, 29-37. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Pietro M. Baroni, a. 64, r. 31. Pietralba. Fr. Isidoro M. Todero, a. 81, r. 51. Fullerton. Fr. Peregrine M. Graffius, presb., a. 73, r. 51.

4. Viol. Feria V hebd. I Adv. (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioannis Damasceni P. D. MISSA feriae vel memoriae, pf. I Adv. vel de sancto. L1 Ev 1972. 1986.

Is 26, 1-6; Ps 117, 1 et 8-9. 19-21. 25-27a. Mt 7, 21. 24-27. ANNIVERSARIA Poschiavo. Fr. Anselmo M. Zordan, presb., a. 77, r. 58. Chicago. Fr. Joakim M. Martorano, presb., a. 49, r. 29.

5. Viol. Feria VI hebd. I Adv. (I Psalt.). De ea. L1 Ev 1978. 1985.

Is 29, 17-24; Ps 26, 1. 4. 13-14. Mt 9, 27-31. ANNIVERSARIA Isola Vicentina. Fr. Costantino M. Meneghello, presb., a. 85, r. 64. Castellerio. Fr. Lorenzo M. Plotzer, presb., a. 83, r. 36.

19


Dicembre 1986. 2007.

Bolzano. Fr. Alberto M. Dalla Valle, presb., a. 75, r. 57. Reggio Emilia. Fr. Giuseppe M. Benassi, presb., a. 76, r. 60.

6. Alb. Sabb. hebd. I Adv. (I Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA feriæ vel memoriæ, pf. I Adv.. L1 Ev

Is 30, 19-21. 23-26; Ps 146, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. Adv., praesertim form. n. 1: Beata Maria Virgo excelsa Filia Israel. S. Nicolai E. memoria omittitur.

I VESPERAE seq. — Cp. Post I Vp. dom. 1972. 1999.

ANNIVERSARIA Pistoia. Fr. Giustino M. Vitali, presb., a. 86, r. 69. Avellaneda. Fr. Adolfo Norberto M. Carrizo, presb., a. 41, r. 13.

7. Viol. DOM. II ADVENTUS (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. I Adv. L1 L2 Ev

Is 40, 1-5. 9-11; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. 2 Petr 3, 8-14. Mc 1, 1-8.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. S. Ambrosii E.D. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. II Adventus — Cp. post II Vp. dom. 1973. 1983. 1986.

ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Innocenzo M. Rovetti, presb., a. 80, r. 62. Fullerton. Fr. Bonfilius M. Paré, presb., a. 81, r. 62. Verona. Fr. Luigi M. Trolio, presb., a. 66, r. 48.

8. Alb. Feria II. IN CONCEPTIONE IMMACULATA B. MARIAE V., sollemnitas. Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Gen 3, 9-15. 20; Ps 97, 1. 2-3ab. 3bc-4. Eph 1, 3-6. 11-12. Lc 1, 26-38.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes et, ubi sollemnitas est de praecepto servanda, etiam Missa exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post I vel II Vp. dom. In Statibus Foederatis Americae (U.S.A.) et in Insulis Philippinis: Sollemnitas IMMACULATAE CONCEPTIONIS B. MARIAE V. celebratur quoque ut Patronae principalis totius Nationis.

ANNIVERSARIA

20


Dicembre 1999. 2006.

Roma. Fr. Raffaele M. Preite, presb., a. 76, r. 59. Prestwich. Fr. Michael M. Rogers, presb., a. 80, r. 63.

9. Viol. Feria III hebd. II Adv. (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioannis Didaci Cuahtlatoatzin. MISSA feriæ vel memoriæ, pf. I Adv. vel de sancto. L1 Ev

1985. 1989.

Is 40, 1-11; Ps 95, 1-2. 3 et 10ac. 11-12. 13. Mt 18, 12-14. ANNIVERSARIA Budapest. Fr. Manettus M. Sehr, a. 75, r. 50. Vicenza. Fr. Innocenzo M. Bernardi, presb., a. 75, r. 56.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 10. Viol. Feria IV hebd. II Adv. (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Hieronymi de Sancto Angelo in Vado, presbyteri O.N. MISSA feriæ vel memoriæ, pf. I Adv. vel de beato. L1 Ev 2006.

Is 40, 25-31; Ps 102, 1-2. 3-4. 8 et 10. Mt 11, 28-30. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Luciano M. Castellan, presb., a. 78, r. 61.

11. Viol. Feria V hebd. II Adv. (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Damasi I Pp. MISSA feriæ vel memoriæ, pf. I Adv. vel de sancto. L1 Ev 1963. 1988. 2006.

Is 41, 13-20; Ps 144, 1 et 9. 10-11. 12-13ab. Mt 11, 11-15. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Giacinto M. Striolo, presb., a. 65, r. 47. Montréal. Fr. Gérard M. Léveillé, presb., a. 74, r. 53. Francavilla al Mare. Fr. Alessio M. Rotili, presb., a. 94, r. 78.

12. Viol. Feria VI hebd. II Adv. (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Mariae Virg. de Guadalupe. MISSA feriae vel memoriae, pf. I Adv. vel de B. Maria Virg. L1 Ev

Is 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 et 6. Mt 11, 16-19.

Vel (in Missa B. Mariae Virg. de Guadalupe) E Lectionario Sanctorum: L 1 Is 7, 10-14; 8, 10c; Ps 66, 2-3. 5. 7-8. Ev Lc 1, 39-48.

In Mexico: 11. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 12. Alb. Feria VI. B. MARIAE VIRGINIS DE GUADALUPE, REIPUBLICAE MEXICANAE PATRONAE PRINCIPALIS, sollemnitas.

21


Dicembre Ad. H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. +

MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. II VESPERAE soll. — Cp. post. II Vp. dom.

In aliis Americae Nationibus: 12. Alb. Feria VI. B. MARIAE VIRGINIS DE GUADALUPE, TOTIUS AMERICAE PATRONAE ATQUE REGINAE, festum. Ad H. m. ant. et pss. feria VI hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

Is 7, 10-14; 8, 10c; Ps 66, 2-3. 5. 7-8. Lc 1, 39-48.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1975. 1980. 2000. 2004.

ANNIVERSARIA Ancona. Fr. Mariano M. Santinelli, a. 88, r. 61. Vicenza. Fr. Antonino M. Balasso, a. 71, r. 24. Chicago. Fr. Jerome M. Hurley, presb., a. 86, r. 68. São Paulo. Fr. Francesco M. Carnimeo, presb., a. 71, r. 54.

13. Rub. Sabb. hebd. II Adv. (II Psalt.). S. Luciae V. M., memoria. MISSA memoriae, pf. I Adv. vel de sancta. L1 Ev

Sir 48, 1-4. 9-11; Ps 79, 2ac et 3b. 15-16. 18-19. Mt 17, 10-13.

I VESPERAE seq. — Cp. Post I Vp. dom. Hodie ad Vp. et cras (dom. Gaudete), organa aliaque instrumenta pulsari possunt.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Suore Compassioniste Serve di Maria, hanc diem, qua anno 1921 Serva Dei Maria Magdalena Starace, Congegrationis Fundatrix, in pace obdormivit, tamquam Diem Congregationis celebrat. Fratres et sorores totius Ordinis grates debitas Deo et beatae Virgini reddant et pro bono atque incremento Instituti ferventes adhibeant preces.

1967. 1969. 1970.

ANNIVERSARIA Breganze. Fr. Manetto M. Salbego, presb., a. 73, r. 53. Avellaneda. Fr. Celso M. Milanesio, presb., a. 77, r. 60. Firenze. Fr. Saverio M. Pucci, presb., a. 57, r. 37.

14. Viol. vel Ros. DOM. III ADVENTUS (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. II Adv. L1 L2 Ev

Is 61, 1-2a. 10-11; Ps Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54. 1 Thes 5, 16-24. Io 1, 6-8. 19-28.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

22


Dicembre S. Ioannis a Cruce P.D. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. III Adventus — Cp. post II Vp. dom. Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 15. Viol. Feria II hebd. III Adv. (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Bonaventurae de Pistorio, presbyteri O.N. MISSA feriae vel memoriae, pf. I Adv. vel de beato. L1 Ev 1980. 1985. 1988.

Num 24, 2-7. 15-17a; Ps 24, 4bc-5ac. 6-7bc. 8-9. Mt 21, 23-27. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Corrado M. Berti, presb., a. 69, r. 52. Detroit. Fr. Joseph M. Srill, presb., a. 85, r. 65. Avellaneda. Fr. Reginaldo M. Chies, presb., a. 66, r. 46.

23


Dicembre una pagina

XXV ANNIVERSARIUS A MONASTERIO SERVARUM SANCTAE MARIAE IN OPPIDO NAMPULA (AFRICA) CANONICE ERECTO Anno 1983, die 15 Dicembris, dioceseos episcopus in oppido Nampula monasterio servarum sanctae Marie Dei Matri dicatum (Amé Awe A Muluku) canonice erexit. Cum in illa regione bellum civile saeverit tamen tota dioecesis magnum cum gaudio illum eventum festive celebravit. Il 15 dicembre 1983 il vescovo di Nampula, Mozambico, eresse canonicamente il monastero delle Serve di santa Maria, dedicato alla Madre di Dio (Mater Dei - Amé Awe A Muluku). Pur nel furore della guerra civile, tutta la diocesi celebrò festante quel avvenimento. ??? english

24


Dicembre 16. Viol. Feria III hebd. III Adv. (III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. L1 Ev

Soph 3, 1-2. 9-13; Ps 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 et 23. Mt 21, 28-32.

A die 17 ad diem 24 decembris: 1. Admittuntur solummodo memoriae Sanctorum in calendario generali inscriptae, celebrandae modo peculiari pp. XIX-XX indicato. 2. Missae ad diversa et votivae permittuntur solummodo ob graviorem aliquam necessitatem vel pastoralem utilitatem (IM 332). Missae cotidianae defunctorum non admittuntur (IM 337). 3. Pro Liturgia Horarum: a) partes habentur propriae in altera sectione Ordinarii temporis Adventus; b) antiphonae propriae proponuntur pro psalmis ferialibus Laudum et Vesperarum; c) partes exstant in Proprio quae dici debent diebus mensis ipsis assignatis, omissis iis quae feriis hebdomadae III Adventus tribuuntur. 1990. 2000.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Tarcisio M. Giallatini, presb., a. 79, r. 62. Todi. Fr. Riccardo M. Rossi, a. 90, r. 71.

17. Viol. Feria IV hebd. III Adv. (III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. Omissis lectionibus feriis hebd. III Adv. assignatis, sumuntur lectiones diebus mensis tributis. L1 Ev

1975.

Gen 49, 2. 8-10; Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17. Mt 1, 1-17. ANNIVERSARIA Todi. Fr. Agostino M. Fagiolo, presb., a. 84, r. 66.

18. Viol. Feria V hebd. III Adv. (III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. L1 Ev

Ier 23, 5-8; Ps 71, 2. 12-13. 18-19. Mt 1, 18-24.

19. Viol. Feria VI hebd. III Adv. (III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. L1 Ev 1961. 2001.

Iudic 13, 2-7. 24-25a; Ps 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17. Lc 1, 5-25. ANNIVERSARIA Belen. Fr. Jack M. McLennan, presb., a. 68, r. 41. Empageni. Fr. Robert M. Kucera, presb., a. 73, r. 54.

20. Viol. Sabb. hebd. III Adv. (III Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. II Adv. L1

Is 7, 10-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.

25


Dicembre Ev

Lc 1, 26-38.

I VESPERAE seq. — Cp. Post I Vp. dom. 1973. 1977. 1989.

ANNIVERSARIA Lienz. Fr. Agnell M. Neurauter, presb., a. 73, r. 53. Verona. Fr. Ferdinando M. Maroso, presb., a. 82, r. 63. Pesaro. Fr. Luca M. Simbeni, presb., a. 76, r. 57.

21. Viol. DOM. IV ADVENTUS (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. II Adv. L1 L2 Ev

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29. Rom 16, 25-27. Lc 1, 26-38.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. S. Petri Canisii P.D. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. IV Adventus — Cp. post II Vp. dom. 1968. 1979. 1984.

ANNIVERSARIA Marina di Massa. Fr. Gioacchino M. Calabresi, presb., a. 69, r. 42. Malo. Fr. Ignazio M. Faggin, presb., a. 56, r. 37. Roma. Fr. Luigi M. Benedetti, a. 87, r. 57.

22. Viol. Feria II hebd. IV Adv. (IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. L1 Ev 1963. 1990. 2000.

1 Sam 1, 24-28; Ps 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd. Lc 1, 46-56. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Lorenzo M. Ferri, presb., a. 75, r. 59. Chicago. Fr. John M. Mullane, presb., a. 78, r. 60. Firenze. Fr. Siro M. Edoni, presb., a. 81, r. 60.

23. Viol. Feria III hebd. IV Adv. (IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Adv. L1 Ev

Mal 3, 1-4. 23-24; Ps 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 et 14. Lc 1, 57-66.

Fieri potest memoria S. Ioannis de Kety P., ut pp. XIX-XX notatur. 1986. 1994. 2005.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Luigi M. Mazzei, a. 76, r. 57. Roma. Fr. Giuseppe M. Besutti, presb., a. 75, r. 57. Conegliano. Fr. Romano M. Primon, presb., a. 90, r. 72.

24. Viol. Feria IV hebd. IV Adv. (IV Psalt.). De ea. MISSA MATUTINA feriae, pf. II Adv. L1 Ev

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29. Lc 1, 67-79.

26


Dicembre Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. Post Nonam explicit tempus Adventus. 1989. 2004. 2005.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Nazareno M. Griffante, presb., a. 66, r. 49. Bologna. Fr. Pacifico M. Branchesi, presb., a. 68, r. 51. Vicenza. Fr. Carlo M. Berti, presb., a. 86, r. 66.

27


Dicembre TEMPUS NATIVITATIS Post annuam mysterii paschalis celebrationem, nihil antiquius habet Ecclesia quam memoriam Nativitatis Domini et primarum eius manifestationum recolere: quod fit tempore Nativitatis (AC, 32).

DECEMBER 2008 IN NATIVITATE DOMINI, sollemnitas cum oct. 24. Alb. Feria IV, vespere. — MISSA VIGILIAE pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. (noctem sacratissimam). L1 L2 Ev

Is 62, 1-5; Ps 88, 4-5. 16-17. 27 et 29. Act 13, 16-17. 22-25. Mt 1, 1-25 vel 18-25.

In Missis vigiliae et diei, ad verba symboli Et incarnatus est, etc. genua flectunt (IM, 137). In eiusdem Missis adhibeatur PE cum praefatione variabili.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. In nocte Nat. Domini, ante Missam convenit ut sollemnis vigilia celebretur per Off. lect. (IH, 98, 73). Cp. ab iis qui huic vigiliae intersunt non dicitur (IH, 215).

25. Alb. Feria V. Officium proprium. + MISSA pr. Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. In nocte: L 1 Is 9, 1-6; Ps 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13. L 2 Tit 2, 11-14. Ev Lc 2, 1-14. In aurora: L 1 Is 62, 11-12; Ps 96, 1 et 6. 11-12. L 2 Tit 3, 4-7. Ev Lc 2, 15-20. In die: L 1 Is 52, 7-10; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6. L 2 Hebr 1, 1-6. Ev Io 1, 1-18 vel 1-5. 9-14. Hodie: 1. Omnes sacerdotes tres Missas celebrare vel concelebrare possunt, dummodo hae suo tempore celebrentur. Qui unam tantum Missam celebrat, eam sumat que respondet horae diei. Sacerdos hodie ter celebrans potest tres eleemosynas percipere (C.I.C., can. 951 § 1). 2. Prohibentur omnes aliae celebrationes necnon Missae defunctorum, etiam exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. 1976. 1978. 2001.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Giuseppe M. De Tomasi, a. 63, r. 44. Reggio Emilia. Fr. Luigi M. Dondini, presb., a. 68, r. 50. Chicago. Fr. Nicholas M. Norusis, presb., a. 86, r. 65.

26. Rub. Feria VI. S. STEPHANI, PROTOMART., festum. — Ad H. m. ant. pr. et pss. feriae VI hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. (et Comm.) Nat. L1 Ev

Act 6, 8-10; 7, 54-59; Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. 16bc et 17. Mt 10, 17-22.

28


Dicembre Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

Vp. Nat., ut diebus 25 et 26 dec. — Cp. dom. (post I vel II Vp). 1989. 2004. 2005.

ANNIVERSARIA Montréal. Fr. Luc M. Lapalme, presb., a. 52, r. 33. Viareggio. Fr. Camillo M. Menchini, presb., a. 88, r. 71. Fullerton. Fr. Philip M. Eikmeyer, a. 84, r. 58.

27. Alb. Sabb. S. IOANNIS AP. ET EVANG., festum. — Ad H. m. ant. pr. et pss. sabbati hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. (et Comm.) Nat. L1 Ev

1 Io 1, 1-4; Ps 96, 1-2. 5-6. 11-12. Io 20, 2-8.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

I VESPERAE seq. festi — Cp. post I Vp. dom. 1965. 1966.

ANNIVERSARIA Dundee. Fr. Peregrine M. Baldwin, presb., a. 61, r. 43. Plasencia. Fr. Férenc M. Németh, a. 42, r. 3.

28. Alb. Dominica I post Nativitatem. S. FAMILIAE IESU, MARIAE ET IOSEPH, festum. — Ad H. m. ant. pr. et pss. dom. hebd. I. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) Nat. L1 L2 Ev

Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14); Ps 127, 1-2. 3. 4-5. Col 3, 12-21. Lc 2, 22-40 vel 2, 22. 39-40.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. SS. Innocentium Mart. festum omittitur.

II VESPERAE festi. — Cp. post II Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Suore dell'Addolorata Serve di Maria di Pisa, hanc diem, qua anno 1895 septem primae sorores in unum convenientes fundamenta Instituti iecerunt, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae cum in liturgicis tum in privatis orationibus dignas Deo et gloriosae Virgini grates referant et pro bono atque incremento Congregationis fraternas effundant preces.

1981. 2001. 2001.

ANNIVERSARIA Quilmes. Fr. Alessandro M. Belló, presb., a. 66, r. 47. Acton Vale. Fr. Robert M. Desloges, presb., a. 77, r. 55. Montréal. Fr. André M. Carrier, presb., a. 61, r. 40.

29. Alb. Feria II. De V DIE INFRA OCT. NAT. — Off. ut diebus 25 et 29 dec. — Ad H. m. ant. de temp. et pss. feriae II hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. (et Comm.) Nat. L1 Ev

1 Io 2, 3-11; Ps 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6. Lc 2, 22-35.

29


Dicembre Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali aut in primo anniversario (IM, 381). Fieri potest memoria S. Thomae Becket E.M., ut supra pp. XIX-XX notatur.

Vp. Nat., ut diebus 25 et 29 dec. — Cp. dom. (post I vel II Vp). 1965. 1967. 1983. 1984. 1996. 2003. 2004.

ANNIVERSARIA Withier. Fr. Policarpo M. Campo, presb., a. 48, r. 30. Santiago del Chile. Fr. Sergio M. Furegon, presb., a. 32, r. 12. Napoli. Fr. Cirillo M. Perucatti, presb., a. 66, r. 42. Medellín. Fr. Angelo M. Mancini, presb., a. 68, r. 52. Montréal. Fr. Luc M. Lévesque, presb., a. 65, r. 46. Vicenza. Fr. Mariano M. Martinello, presb., a. 59, r. 41. Montréal. Fr. Bertrand M. Saint-Laurent, presb., a. 83, r. 63.

30. Alb. Feria III. De VI DIE INFRA OCT. NAT. — Off. ut diebus 25 et 30 dec. — Ad H. m. ant. de temp. et pss. feriae III hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. (et Comm.) Nat. L1 Ev

1 Io 2, 12-17; Ps 95, 7-8a. 8b-9. 10. Lc 2, 36-40.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali aut in primo anniversario (IM, 381).

Vp. Nat., ut diebus 25 et 30 dec. — Cp. dom. (post I vel II Vp). 1960. 1968. 2001.

ANNIVERSARIA Torino. Fr. Carlo M. Pastor, a. 51, r. 29. Hillside. Fr. Philip M. Philbin, presb., a. 60, r. 39. Piedimonte Matese. Fr. Luigi M. Mercolino, presb., a. 79, r. 60.

31. Alb. Feria IV. De VII DIE INFRA OCT. NAT. — Off. ut diebus 25 et 31 dec. — Ad H. m. ant. de temp. et pss. feriae IV hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. (et Comm.) Nat. L1 Ev

1 Io 2, 18-21; Ps 95, 1-2. 11-12. 13. Io 1, 1-18.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali aut in primo anniversario (IM, 381). Fieri potest memoria S. Silvestri I Pp., ut supra pp. XIX-XX notatur (non autem ad Vp.).

I VESPERAE seq. soll. — Cp. post I Vp. dom. 1989. 2001. 2004.

ANNIVERSARIA Calumet Park. Fr. Lawrence M. Biskner, presb., a. 61, r. 38. México. Fr. Faustino M. Faustini, presb., a. 72, r. 55. Montefiascone (Viterbo). Fr. Salvatore M. Preite, presb., a. 84, r. 67.

Valde commendatur ut in omnibus ecclesiis Servorum Familiae hac nocte qua fit transitus ad annum 2009 celebretur.

SOLLEMNIS VIGILIA

30


Gennaio ANNO DOMINI 2009 Lectionarium festivum B Lectionarium feriale I

IANUARIUS 2009 1. Alb. Feria V. In octava Nativitatis Domini. SOLLEMNITAS SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. I B. Mariae V. Et te in Maternitate. In canone rom. Comm. Nat. L1 L2 Ev

Num 6, 22-27; Ps 66, 2-3. 5. 6 et 8. Gal 4, 4-7. Lc 2, 16-21.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili.

DIES PRO PACE Ubi peculiares fiunt celebrationes pro die paci fovendae dicato, dici potest, de iudicio Ordinarii loci, Missa pro pace, secundum schema a Sancta Sede singulis annis propositum et themati celebrationis respondens.

Non permittuntur aliae celebrationes neque Missa exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. In feriis temporis natalicii usque ad diem 11 ianuarii: a) In Officio: Ant. ad invitatorium, hymni, antiphona ad Horam mediam sumuntur e Proprio de Tempore, respective ante vel post Epiphaniam. b) Quoad Missam: Non permittuntur Missae ad diversa, votivae aut cotidianae defunctorum (IM, 381), nisi necessitas vel utilitas pastoralis id requirat (IM, 376). Permittuntur tamen Missae de memoriis forte occurrentibus, aut de Sanctis his diebus in Martyrologio inscriptis (IM, 355b). 1962. 1978.

ANNIVERSARIA Buer. Fr. Augustine M. Daly, presb., a. 40, r. 11. Budrio. Fr. Prospero M. Tubertini, presb., a. 78, r. 56.

2. Alb. Feria VI temp. Nat. (hebd. I Psalt.) Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni E. D., memoria. MISSA memoriae, pf. Nat. vel de sanctis. L1 Ev 1966.

1 Io 2, 22-28; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Io 1, 19-28. ANNIVERSARIA San Pierre. Fr. Sostene M. Doherty, presb., a. 66, r. 45.

COMMODITATIS CAUSA DUPLEX INTEGRA SERIES DIERUM 3-11 IANUARII PROPONITUR PROUT SOLLEMNITAS EPIPHANIAE DIE 6 IANUARII AUT PRIMA DOMINICA POST OCTAVAM NATIVITATIS CELEBRATUR. Ubi sollemnitas Epiphaniae die dominica celebratur: 3. Alb. Sabb. temp. Nat. (hebd. I Psalt.) De eo. Vel: Alb. Ss.mi Nominis Iesu. Vel: Alb. De S. Maria in sabb.

31


Gennaio MISSA matutina sabbati vel Missa Ss.mi Nominis Iesu, pf. Nat. vel Missa B. Mariae V. Temp. Nat., pf. Nat. vel de B. Maria V., pf. Nat. L1 Ev

1 Io 2, 29 – 3, 6; Ps 97, 1. 3cd-4. 5-6. Io 1, 29-34.

Vel, pro Missa Ss. Nominis Iesu: L 1 Phil 2, 1-11; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9. Ev Lc 2, 21-24. Vel: Una e missis CMBMV Temp. Nat., praesertim form. n. 5: Beata Maria Virgo, Mater Salvatoris. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 4. Alb. Dominica II post Nativitatem. IN EPIPHANIA DOMINI, sollemnitas. Omnia ut infra, die 6 ianuarii, p. ???.

1962. 1982. 2004.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Sostegno M. Dal Magro, a. 57, r. 32. Heidelberg. Fr. Francesco M. Trevisol, presb., a. 72, r. 52. Torino. Fr. Giovenale M. Zorniotti, presb., a. 75, r. 56.

5. Alb. Feria II post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev 1975. 1980. 1983.

1 Io 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11. Mt 4, 12-17. 23-25. ANNIVERSARIA Alessandria. Fr. Anselmo M. Péaquin, presb., a. 71, r. 46. Maria Waldrast. Fr. Adolfo M. Pojer, presb., a. 69, r. 51. Verona. Fr. Celio M. Marchesan, presb., a. 57, r. 38.

6. Alb. Feria III post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev

1 Io 4, 7-10; Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-44.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus African Servite Sisters (Swaziland), hanc diem, qua anno 1935 septem primae sorores religionis vota nuncuparunt, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

1963.

ANNIVERSARIA Udine. Fr. Giovannangelo M. Duso, a. 75, r. 51.

7. Alb. Feria IV post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Raymundi de Penyafort P. MISSA feriae vel memoriae, pf. Epiph. vel Nat. vel de sancto. L1 Ev

1 Io 4, 11-18; Ps 71, 2. 10-11. 12-13. Mc 6, 45-52.

32


Gennaio 1993. 2003.

ANNIVERSARIA Genova. Fr. Gabriele M. Marchesini, presb., a. 58, r. 38. Maddaloni (Caserta). Fr. Bonfiglio M. Mautone, presb., a. 81, r. 63.

8. Alb. Feria V post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev 1992. 2000. 2008.

1 Io 4, 19 – 5, 4; Ps 71, 2. 14 et 15bc. 17. Lc 4, 14-22a. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Mauro M. Todde, presb., a. 57, r. 37. Chicago. Fr. Francis M. Martin, presb., a. 82, r. 59. Negrar. Fr. Mario M. Masini, presb., a. 80, r. 63.

9. Alb. Feria VI post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev 1979. 1984. 1989. 1996.

1 Io 5, 5-13; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20. Lc 5, 12-16. ANNIVERSARIA Detroit. Fr. Paul M. Onderbeke, presb., a. 58, r. 37. Ciudad Juárez. Fr. Lorenzo M. Maggion, presb., a. 65, r. 44. Vicenza. Fr. Mario M. Dal Vecchio, presb., a. 66, r. 47. Negrar. Fr. Patrizio M. Antonutti, presb., a. 83, r. 61.

10. Alb. Sabb. post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De eo. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA matutina sabbati vel MISSA B. Mariae V., Temp. Nat., pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev

1 Io 5, 14-21; Ps 149, 1-2. 3-4. 5 et 6a et 9b. Io 3, 22-30.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. Nat., praesertim form. n. 6: Beata Maria Virgo, in Epiphania Domini. I VESPERAE seq. — Cp. post. 1 Vp. dom. 1983. 1998.

ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Mansueto M. Malva, presb., a. 63, r. 44. Cochabamba. Fr. Sergio M. Mesaglio Venuti, presb., a. 76, r. 58.

11. Alb. Dominica III post Nat. IN BAPTISMATE DOMINI, festum. Omnia ut alibi die 11 ianuarii, p. ???.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria Addolorata (Nocera), hanc diem, qua anno 1900 Maria Consilia a Spiritu Sancto, Congregationis Fundatrix, in Domino quievit, tamquam Diem Congregationis festive commemorat. Fratres et sorores totius Ordinis grates debitas Deo reddant et pro bono atque incremento Instituti ferventes adhibeant preces.

1980. 1980. 1985.

ANNIVERSARIA Arco. Fr. Giorgio M. Posenato, presb., a. 61, r. 42. Montréal. Fr. Amédée M. Lavigueur, presb., a. 83, r. 48. Mezökövesd. Fr. Cyprian M. Kovács, presb., a. 69, r. 49.

33


Gennaio 1997. 1999.

Siracusa. Fr. Eugenio M. Pantano, presb., a. 72, r. 53. Wheeling. Fr. Frank M. Calkins, presb., a. 92, r. 73.

Ubi sollemnitas Epiphaniae die 6 ianuarii celebratur: 3. Alb. Sabb. temp. Nat. (hebd. I Psalt.)

De eo. Vel: Alb. Ss.mi Nominis Iesu. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA matutina sabbati vel Missa Ss.mi Nominis Iesu, pf. Nat. vel Missa B. Mariae V. Temp. Nat., pf. Nat. vel de B. Maria V., pf. Nat. L1 Ev

1 Io 2, 29 – 3, 6; Ps 97, 1. 3cd-4. 5-6. Io 1, 29-34.

Vel, pro Missa Ss. Nominis Iesu: L 1 Col 3, 12-17; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. Ev Mt 1, 18-25.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. Nat., praesertim form. n. 5: Beata Maria Virgo, Mater Salvatoris. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 4. Alb. DOM. II POST NATIVITATEM. De ea. + MISSA dominicae, Gloria, Credo, pf. Nat. L1 L2 Ev

Sir 24, 1-4. 12-16 (gr. 1-2. 8-12); Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20. Eph 1, 3-6. 15-18. Io 1, 1-18 vel 1, 1-5. 9-14.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1962. 1982. 2004.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Sostegno M. Dal Magro, a. 57, r. 32. Heidelberg. Fr. Francesco M. Trevisol, presb., a. 72, r. 52. Torino. Fr. Giovenale M. Zorniotti, presb., a. 75, r. 56.

5. Alb. Feria II temp. Nat. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Nat. L1 Ev

Io 3, 11-21; Ps 99, 2. 3. 4. 5. Io 1, 43-51.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1975. 1980. 1983.

ANNIVERSARIA Alessandria. Fr. Anselmo M. Péaquin, presb., a. 71, r. 46. Maria Waldrast. Fr. Adolfo M. Pojer, presb., a. 69, r. 51. Verona. Fr. Celio M. Marchesan, presb., a. 57, r. 38.

IN EPIPHANIA DOMINI, sollemnitas.

34


Gennaio 5. Alb. Feria II temp. Nat., vespere — IN VIGILIA: MISSA VIGILIAE, Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. Lectiones sumuntur e Missa in die sollemnitatis.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 6. Alb. Feria III. IN DIE SOLLEMNITATIS. — Off. proprium. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. L1 L2 Ev

Is 60, 1-6; Ps 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13. Eph 3, 2-3a. 5-6. Mt 2, 1-12.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. In Missa huius diei, post evangelium, annuntiantur festa mobilia iuxta formulam Pontificalis Romani: cf. p. III* huius calendarii. Feriis temporis natalicii post Epiphaniam in Liturgia Horarum habentur hymni proprii; item in Missa habetur collecta propria.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus African Servite Sisters (Swaziland), hanc diem, qua anno 1935 septem primae sorores religionis vota nuncuparunt, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

1963.

ANNIVERSARIA Udine. Fr. Giovannangelo M. Duso, a. 75, r. 51.

7. Alb. Feria IV post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Raymundi de Penyafort P. MISSA feriae vel memoriae, pf. Epiph. vel Nat. vel de sancto. L1 Ev 1993. 2003.

1 Io 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11. Mt 4, 12-17. 23-25. ANNIVERSARIA Genova. Fr. Gabriele M. Marchesini, presb., a. 58, r. 38. Maddaloni (Caserta). Fr. Bonfiglio M. Mautone, presb., a. 81, r. 63.

8. Alb. Feria V post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev

1992. 2000. 2008.

1 Io 4, 7-10; Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-44. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Mauro M. Todde, presb., a. 57, r. 37. Chicago. Fr. Francis M. Martin, presb., a. 82, r. 59. Negrar. Fr. Mario M. Masini, presb., a. 80, r. 63. TRIDUUM S. ANTONII MARIÆ PUCCI

35


Gennaio Diebus 9-10-11 ianuarii in omnibus ecclesiis Servorum Familiæ dicantur oportet preces ut fratres omnesque sodales ad festum S. Antonii Mariæ Pucci celebrandum apte disponantur. Ad hoc opportune adhibebitur subsidium cui est titulus In lode di sant'Antonio Maria Pucci vel In praise of saint Anthony Pucci vel À la louange de saint Antoine-Marie Pucci vel En honor de san Antonio María Pucci.

9. Alb. Feria VI post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev

1979. 1984. 1989. 1996.

1 Io 4, 11-18; Ps 71, 2. 10-11. 12-13. Mc 6, 45-52. ANNIVERSARIA Detroit. Fr. Paul M. Onderbeke, presb., a. 58, r. 37. Ciudad Juárez. Fr. Lorenzo M. Maggion, presb., a. 65, r. 44. Vicenza. Fr. Mario M. Dal Vecchio, presb., a. 66, r. 47. Negrar. Fr. Patrizio M. Antonutti, presb., a. 83, r. 61.

10. Alb. Sabb. post. Epiphaniam (hebd. II Psalt.). De eo. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA feriae vel MISSA B. Mariae V., Temp. Nat., pf. Epiph. vel Nat. L1 Ev

1 Io 4, 19 – 5, 4; Ps 71, 2. 14 et 15bc. 17. Lc 4, 14-22a.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. Nat., praesertim form. n. 6: Beata Maria Virgo, in Epiphania Domini. I VESPERAE seq. — Cp. post. I Vp. dom. 1983. 1998.

ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Mansueto M. Malva, presb., a. 63, r. 44. Cochabamba. Fr. Sergio M. Mesaglio Venuti, presb., a. 76, r. 58.

11. Alb. Dom. III post Nat. IN BAPTISMATE DOMINI, festum. — Ad H. m. ant. pr. et pss. dom. hebd. III Psalt. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Is 55, 1-11; Ps Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 1 Io 5, 1-9. Mc 1, 7-11.

Vel: L1 L2 Ev

Is 42, 1-4. 6-7; Ps 28, 1a et 2. 3ac-4. 3b et 9b-10. Act 10, 34-38. Mc 1, 7-11.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE festi. — Cp. post II Vp. dom. Post Completorium explicit Tempus Nativitatis.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria Addolorata (Nocera), hanc diem, qua anno 1900 Maria Consilia a Spiritu Sancto, Congregationis Fundatrix, in Domino quievit, tamquam Diem Congregationis festive commemorat.

36


Gennaio Fratres et sorores totius Ordinis grates debitas Deo reddant et pro bono atque incremento Instituti ferventes adhibeant preces.

1980. 1980. 1985. 1997. 1999.

ANNIVERSARIA Arco. Fr. Giorgio M. Posenato, presb., a. 61, r. 42. Montréal. Fr. Amédée M. Lavigueur, presb., a. 83, r. 48. Mezökövesd. Fr. Cyprian M. Kovács, presb., a. 69, r. 49. Siracusa. Fr. Eugenio M. Pantano, presb., a. 72, r. 53. Wheeling. Fr. Frank M. Calkins, presb., a. 92, r. 73.

37


Gennaio TEMPUS PER ANNUM ante Quadragesimam Tempore per annum non celebratur peculiaris mysterii Christi aspectus: sed potius ipsum mysterium Christi in sua plenitudine recolitur, praesertim diebus dominicis (AC, 43).

Pro Officio divino sumitur vol. III Liturgiae Horarum. In Missa, Lectionarium feriale, Anno I.

IANUARIUS 2009 Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 12. Alb. Feria II. S. ANTONII MARIAE PUCCI, PRESBYTERI O. N., festum. - Ad H. m. ant. et pss. feriae II, hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

Ez 34, 11-16. 31; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Io 10, 11-16.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1963. 2000.

ANNIVERSARIA Dublin. Fr. Conleth M. Doherty, presb., a. 35, r. 10. Dundee. Fr. Anselm M. Richardson, presb., a. 78, r. 57.

13. Vir. Feria III hebd. I per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Hilarii E. D. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Hebr 2, 5-12; Ps 8, 2a et 5. 6-7. 8-9. Mc 1, 21b-28.

In Missis votivis adhiberi potest color sive proprius Missae, sive diei, sive temporis (IM, 347). 1958. 1976.

ANNIVERSARIA Milano. Fr. Bonaventura M. Valentini, a. 48, r. 29. Todi. Fr. Adriano M. Lucchetti, a. 83, r. 48.

14. Vir. Feria IV hebd. I per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1978. 1981. 1992.

Hebr 2, 14-18; Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Mc 1, 29-39. ANNIVERSARIA Bruxelles. Fr. Alexis M. Vanderstraeten, presb., a. 82, r. 55. Follina. Fr. Pietro M. Belia, presb., a. 65, r. 46. Massa. Fr. Antonio M. Montà, presb., a. 73, r. 52.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 15. Vir. Feria V hebd. I per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Iacobi de Villa, Eleemosynarii nuncupati. MISSA ad libitum (cf. p. XVI).

38


Gennaio L1 Ev 1960. 1973. 1979.

Hebr 3, 7-14; Ps 94, 6-7. 8-9. 10-11. Mc 1, 40-45. ANNIVERSARIA Kotschach. Fr. Leonard M. Steidl, a. 72, r. 37. Reggio Emilia. Fr. Paolo M. Bagnacani, presb., a. 47, r. 30. Vicenza. Fr. Mariano M. Tognetti, presb., a. 57, r. 39.

16. Vir. Feria VI hebd. I per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1964. 1990. 1995.

Hebr 4, 1-5. 11; Ps 77, 3 et 4bc. 6c-7. 8. Mc 2, 1-12. ANNIVERSARIA Ronzano. Fr. Anacleto M. Brasa, presb., a. 74, r. 57. Napoli. Fr. Angelo M. Di Giuseppe, presb., a. 66, r. 49. Anaheim. Fr. Gregory M. O'Brien, presb., a. 79, r. 60.

17. Alb. Sabb. hebd. I per annum (I Psalt.). S. Antonii Abb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 4, 12-16; Ps 18, 8. 9. 10. 15. Mc 2, 13-17.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. PRO UNITATE CHRISTIANORUM A die 18 ad diem 25 ianuarii fit octiduum supplicationum pro unitate christianorum.

1958. 1964. 1975. 2003.

ANNIVERSARIA Borgo Sansepolcro. Fr. Tommaso M. Convalle, presb., a. 73, r. 57. Vicenza. Fr. Gabriele M. Giacomozzi, presb., a. 54, r. 37. Hillside. Fr. Luigi M. Giambastiani, presb., a. 89, r. 73. Civita Castellana (Viterbo). Fr. Pietro M. Tollo, presb., a. 83, r. 66.

18. Vir. DOM II PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

I Sam 3, 3b-10. 19; Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-9. 10. 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20. Io 1, 35-42.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1991. 1992. 1996. 2002.

ANNIVERSARIA Irún. Fr. Raffaele M. Trotti, presb., a. 71, r. 52. Vicenza. Fr. Graziano M. Bandiera, a. 53, r. 36. Plasencia. Fr. Julio M. Muñoz Prieto, a. 76, r. 38. Nyíregyháza. Fr. Elek M. Póka, presb., a. 87, r. 69.

19. Vir. Feria II hebd. II per annum (II Psalt.). De ea.

39


Gennaio MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1995. 2000.

Hebr 5, 1-10; Ps 109, 1. 2. 3. 4. Mc 2, 18-22. ANNIVERSARIA Livorno. Fr. Giacomo Filippo M. Tognocchi, presb., a. 93, r. 74. Hall. Fr. Narzissus M. Obermeier, presb., a. 89, r. 67.

20. Vir. Feria III hebd. II per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Fabiani Pp. M. Vel: Alb. S. Sebastiani M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1979. 1989. 1999. 2005.

Hebr 6, 10-20; Ps 110, 1-2. 4-5. 9 et 10c. Mc 2, 23-28. ANNIVERSARIA Montecchio Precalcino. Fr. Pietro M. Berton, a. 79, r. 57. Begbroke. Fr. Vincent M. Naughton, presb., a. 80, r. 59. Quilmes. Fr. Buenaventura M. Signori, a. 81, r. 62. Reggio Emilia. Fr. Francesco M. Moioli, presb., a. 63, r. 42.

21. Rub. Feria IV hebd. II per annum (II Psalt.). S. Agnetis V. M., memoria. Ad Laudes ant. propriae cum psalmis dom. hebd. I. Ad Vesperas ant. propriae cum psalmis de Comm. Mart. MISSA memoriae. L1 Ev 1959. 1975. 1984. 1987.

Hebr 7, 1-3. 15-17; Ps 109, 1. 2. 3. 4. Mc 3, 1-6. ANNIVERSARIA London. Fr. Hugh M. Stokes, presb., a. 52, r. 33. Udine. Fr. Martino M. Dario, a. 65, r. 34. Ciudad de México. Fr. Silvestro M. Caron, presb., a. 68, r. 49. Regensburg. Fr. Wolfgang M. Riser, presb., a. 50, r. 30.

22. Vir. Feria V hebd. II per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Vincentii Diac. M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1994. 2007.

Hebr 7, 25 – 8, 6; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17. Mc 3, 7-12. ANNIVERSARIA Napoli. Fr. Pio M. D'Alessandro, presb., a. 80, r. 63 Plasencia. Fr. Joaquín M. Cruz Hierro, presb., a. 68, r. 50.

23. Vir. Feria VI hebd. II per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Hebr 8, 6-13; Ps 84, 8 et 10. 11-12. 13-14. Mc 3, 13-19.

40


Gennaio 1979.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Luigi M. Alba, presb., a. 85, r. 69.

24. Alb. Sabb. hebd. II per annum (II Psalt.). S. Francisci de Sales E. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 9, 2-3. 11-14; Ps 46, 2-3. 6-7. 8-9. Mc 3, 20-21.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1958. 1965. 1972. 1985.

ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Thomas M. Croke, a. 73, r. 48. Chicago. Fr. Martin M. White, presb., a. 61, r. 40. Vicenza. Fr. Antonino M. Basso, presb., a. 77, r. 57. Denia. Fr. Giacinto M. Triulzi, presb., a. 71, r. 55.

25. Vir. DOM. III PER ANNUM (Hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ion 3, 1-5. 10; Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. 1 Cor 7, 29-31. Mc 1, 14-20.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. Conversionis S. Pauli Ap. festum omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. Occurente hodie initio anni iubilaris «paulini», quo bismillesimum anniversarium ortus S. Pauli Apostoli recolitur, hodie una tantum Missa In conversione Sancti Pauli apostoli, prouti in Missali Romano exstat, celebrari potest. Quo in casu, lectio altera Missae sumitur e dominica III per annum. Symbolum, seu profesio fidei, occurrente dominica, de more dicitur (CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decretum, Prot. N. 268/08/L).

2008.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Angelico M. Sgarbossa, a. 85, r. 66.

26. Alb. Feria II hebd. III per annum (III Psalt.). Ss. Timothei et Titi E., memoria. MISSA memoriae, lect. pr. L1 Ev 1965. 1970.

2 Tim 1, 1-8 vel Tit 1, 1-5; Ps 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10. Lc 10, 1-9. ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Vittorino M. Benvenuti, a. 66, r. 42. Caxambu. Fr. Giacomo Filippo M. Mattioli, presb., a. 82, r. 66.

27. Vir. Feria III hebd. III per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Angelae Merici V. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Hebr 10, 1-10; Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 10. 11. Mc 3, 31-35. ANNIVERSARIA

41


Gennaio 1965. 1977. 1978. 1982. 1989.

Vicenza. Fr. Biagio M. Frattin, a. 80, r. 53. Saint-Ortaire. Fr. Vincent M. Bansard, presb., a. 72, r. 48. Roma. Fr. Daniele M. Santoro, a. 26, r. 4 mensium. Verona. Fr. Adriano M. Agosteo, presb., a. 65, r. 46. Calumet Park. Fr. Norberto M. Balasso, presb., a. 66, r. 46.

28. Alb. Feria IV hebd. III per annum (III Psalt.). S. Thomae de Aquino P. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1975. 1978. 1980. 1990. 1996. 2001.

Hebr 10, 11-18; Ps 109, 1. 2. 3. 4. Mc 4, 1-20. ANNIVERSARIA Garbagnate. Fr. Gabriele M. Crespi, presb., a. 55, r. 21. Hochzirl. Fr. Stanislaus M. Faschinger, a. 74, r. 40. Bologna. Fr. Domenico M. Nascetti, presb., a. 73, r. 55. Bologna. Fr. Amadio M. Brighetti, presb., a. 82, r. 65. Mestre. Fr. Eugenio M. Zucco, a. 67, r. 47. Vicenza. Fr. Giocondo M. Todescato, presb., a. 87, r. 68.

29. Vir. Feria V hebd. III per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1986. 2002.

Hebr 10, 19-25; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Mc 4, 21-25. ANNIVERSARIA Mouila (Gabon). Fr. Robert M. Berthelet, presb., a. 56, r. 35. Vicenza. Fr. Igino M. Urbani, presb., a. 82, r. 65.

30. Vir. Feria VI hebd. III per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1959. 1974. 1995.

Hebr 10, 32-39; Ps 36, 3-4. 5-6. 23-34. 39-40. Mc 4, 26-34. ANNIVERSARIA Hillside. Fr. Matthew M. Brown, a. 48, r. 2. Follina. Fr. Felice M. Brazzale, presb., a. 46, r. 28. Firenze. Fr. Angiolo M. Attanasio, a. 70, r. 23.

31. Alb. Sabb. hebd. III per annum (III Psalt.). S. Ioannis Bosco P., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 11, 1-2. 8-19; Ps Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75. Mc 4, 35-41.

I VESPERAE dom. — Cp. post I Vp. dom. 1965. 2007.

ANNIVERSARIA La Plata. Fr. Giuseppe M. Giuriato, presb., a. 47, r. 29. Trieste. Fr. Giorgio M. Trivellin, presb., a. 75, r. 58.

42


Febbraio FEBRUARIUS 2009 1. Vir. DOM. IV PER ANNUM (Hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Deut 18, 15-20; Ps 94, 1-2. 6-7. 8-9. 1 Cor 7, 32-35. Mc 1, 21-28.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. Cras: 1) Candelae benedici possunt cum processione vel introitu sollemni, ut in Missali. Ecclesiam vel presbyterium ingrediendo canitur ant. ad introitum, quam statim sequitur Gloria, collecta, etc. 2) Initio fideles in manibus tenent candelas, quae acceduntur dum canitur ant. Ecce Dominus. 3) In processione sacerdos casulam vel pluviale induit. 1958. 1968. 1994. 2001. 2007.

ANNIVERSARIA Pisa. Fr. Bonfiglio M. Alfonsi, presb., a. 49, r. 32. Reggio Emilia. Fr. Benedetto M. Marconi, presb., a. 80, r. 64. Negrar. Fr. Amadio M. Gasperini, a. 85, r. 61. Napoli. Fr. Andrea M. D’Andrea, presb., a. 79, r. 59. Firenze. Fr. Nicolò M. Manzi, presb., a. 86, r. 58.

2. Alb. Feria II. IN PRAESENTATIONE DOMINI, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

Mal 3, 1-4 vel Hebr 2, 14-18; Ps 23, 7. 8. 9. 10. Lc 2, 22-40 vel 2, 22-32.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

VESPERAE de festo. Cras: Fieri poterit benedictio gutturis, cum candelis eadem die (3 febr.) benedictis (exstinctis), secundum formulam Rit. Rom. et adhibitis verbis: «Per intercessionem sancti Blasii, Episcopi et Martyris, liberet te Deus a malo gutturis et a quolibet alio malo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen».

DIES INSTITUTI Institutum saeculare cui est titulus Regnum Mariae, hodie Diem Instituti festive celebrat. Fratres et sorores totius Ordinis pro bono atque incremento Instituti Dominum et beatam Virginem enixe exorent.

1968. 1978. 1984. 1987.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Lorenzo M. Lucatelli, presb., a. 69, r. 46. Budapest. Fr. Gellért M. Lepkó, presb., a. 65, r. 42. Carrara. Fr. Giulio M. Moretti, a. 69, r. 52. Bognor Regis. Fr. Bernard M. O'Hanlon, presb., a. 75, r. 57.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 3. Alb. Feria III hebd. IV per annum (IV Psalt.). B. Ioachimi Senensis religiosi O.N., memoria MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 12, 1-4; Ps 21, 26b-27. 28 et 30. 31-32. Mc 5, 21-43.

43


Febbraio De Ss. Blasio E. M. et Ansgario E. nihil fit. 1958. 1995.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Alphonso M. Benetti, presb., a. 77, r. 60. Ottawa. Fr. Grégoire M. Saint-Germain, presb., a. 74, r. 55.

4. Vir. Feria IV hebd. IV per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2003. 2007.

Hebr 12, 4-7. 11-15; Ps 102, 1-2. 13-14. 17-18a. Mc 6, 1-6. ANNIVERSARIA Montréal. Fr. Antoine M. Dupuis, presb., a. 73, r. 55. Chicago. Fr. James M. Dore, presb., a. 74, r. 54.

5. Rub. Feria V hebd. IV per annum (IV Psalt.). S. Agathae V. M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1992. 1997.

Hebr 12, 18-19. 21-24; Ps 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11. Mc 6, 7-13. ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Dionisio M. Gaspari, a. 75, r. 53. Reggio Emilia. Fr. Bernardo M. Tomassetti, a. 63, r. 42.

6. Rub. Feria VI hebd. IV per annum (IV Psalt.). Ss. Pauli Miki et soc. Mm., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1975. 1982. 1983. 1984. 1992. 2004. 2005.

Hebr 13, 1-8; Ps 26, 1. 3. 5. 8b-9abc. Mc 6, 14-29. ANNIVERSARIA Siena. Fr. Giovanni M. Rossi, a. 69, r. 27. Firenze. Fr. Raffaele M. Paoletti, a. 66, r. 43. Albuquerque. Fr. Paul M. Theado, presb., a. 70, r. 46. Albuquerque. Fr. Edward M. Calkins, presb., a. 88, r. 66. Milano. Fr. David M. Turoldo, presb., a. 75, r. 56. Negrar. Fr. Stefano M. Praticelli, presb., a. 78, r. 59. Roma. Fr. Ignacio M. Calabuig Adán, presb., a. 73, r. 53.

7. Alb. Sabb. hebd. IV per annum (IV Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 13, 15-17. 20-21; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Mc 6, 30-34.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 7: Sancta Maria in Praesentatione Domini. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1961. 1978.

ANNIVERSARIA Kainbach. Fr. Ildephons M. Panzner, presb., a. 81, r. 60. Vicenza. Fr. Angelico M. Nicolodi, presb., a. 71, r. 48.

44


Febbraio 8. Vir. DOM. V PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Iob 7, 1-4. 6-7; Ps 146, 1-2. 3-4. 5-6. 1 Cor 9, 16-19. 22-23. Mc 1, 29-39.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. De Ss. Hieronymo Emiliano Rel. et Iosephina Bakhita V. nihil fit. 1982. 1999.

ANNIVERSARIA Brockville. Fr. Léo M. Joanisse, presb., a. 71, r. 50. Pesaro. Fr. Antonio M. Musatti, a. 78, r. 60.

9. Vir. Feria II hebd. V per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1979. 1995.

Gen 1, 1-19; Ps 103, 1-2a. 5-6. 10 et 12. 24 et 35c. Mc 6, 53-56. ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Carlo M. Dal Prá, presb., a. 63, r. 44. Johannesburg. Fr. Benedict M. Carden, presb., a. 35, r. 8.

10. Alb. Feria III hebd. V per annum (I Psalt.). S. Scholasticae V., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1978. 1979. 2001.

Gen 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9. Mc 7, 1-13. ANNIVERSARIA Montréal. Fr. Alessandro M. Carmignani, presb., a. 56, r. 37. Siteki. Fr. Laszló M. Orbán a. 75, r. 48. Richard’s Bay. Fr. Sibusiso Paulus M. Mngomezulu, presb., a. 43, r. 20.

11. Vir. Feria IV hebd. V per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Mariae Virginis de Lourdes. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 2, 4b-9. 15-17; Ps 103, 1-2a. 27-28. 29bc-30. Mc 7, 14-23.

Vel, in Missa de B. Mariae V. de Lourdes: L 1 Is 66, 10-14c; Ps Iudt 13, 18bcde. 19. Ev Io 2, 1-11.

1964. 1968. 1984. 1989. 1998.

ANNIVERSARIA Portland. Fr. Alfonse M. Cortney, presb., a. 79, r. 58. Firenze. Fr. Giovanni M. Fecondi, presb., a. 61, r. 42. Madrid. Fr. Felice M. Maletto, presb., a. 89, r. 68. Rio de Janeiro. Fr. Egidio M. Bernardi, presb., a. 62, r. 43. Firenze. Fr. Paolo M. Michelucci, a. 80, r. 27.

12. Vir. Feria V hebd. V per annum (I Psalt.).

45


Febbraio De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1987. 1988.

Gen 2, 18-25; Ps 127, 1-2. 3. 4-5. Mc 7, 24-30. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Emerico M. Gagliarducci, presb., a. 71, r. 55. Nigel. Fr. Urbano M. Cavedon, presb., a. 55, r. 36.

13. Vir. Feria VI hebd. V per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1993. 1995. 1998. 1999.

Gen 3, 1-8; Ps 31, 1-2. 5. 6. 7. Mc 7, 31-37. ANNIVERSARIA Milano. Fr. Domenico M. Polo, presb., a. 81, r. 64. Scottsdale. Fr. Anthony M. Petraglia, presb., a. 58, r. 37. Johannesburg. Fr. Patrick M. Nolan, presb., a. 95, r. 71. Dublin. Fr. Francis M. Mallon, a. 66, r. 34. TRIDUUM SEPTEM SANCTORUM PATRUM FUNDATORUM O. N.

Diebus 14-15-16 februarii in omnibus ecclesiis Servorum Familiæ dicantur oportet preces ut fratres omnesque sodales ad sollemnitatem Sanctorum Septem Patrum Fundatorum O. N. celebrandam apte disponantur. Ad hoc opportune adhibebitur subsidium cui est titulus In lode dei nostri sette Primi Padri vel In praise of our seven First Fathers vel À la louange de nos sept Premiers Pères vel En honor de los siete primeros Padres.

14. Alb. Sabb. hebd. V per annum (I Psalt.). Ss. Cyrilli monachi et Methodii E., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Gen 3, 9-24; Ps 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. Mc 8, 1-10.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. In Europa: 14. Alb. Sabb.. SS. CYRILLI M. ET METHODII E., Europae Patronum, festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. I. MISSA festi, Gloria, pf. Ss. Pastorum. Lectiones propriae L 1 Act 13, 46-49; Ps 116, 1. 2. Ev Lc 10, 1-9. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. I VESPERAE seq. – Cp. post. I Vp. dom.

1985. 1986. 1987.

ANNIVERSARIA Saviano. Fr. Giuseppe M. Portesine, presb., a. 81, r. 49. Marina di Carrara. Fr. Carlo M. Pianini, presb., a. 72, r. 54. Budapest. Fr. Jeromos M. Sebestién, presb., a. 74, r. 54.

46


Febbraio 15. Vir. DOM. VI PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Lev 13, 1-2. 44-46; Ps 31, 1-2. 5. 11. 1 Cor 10, 31 – 11, 1. Mc 1, 40-45.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. Ubi celebratio externa sollemnitatis Ss. Septem Patrum Fundatorum O.N. (17 febr.), ob rationes pastorales, transfertur in hanc dominicam, omnes Missae, quae concurrente populo celebrantur, dici possunt de Ss. Septem Patribus.

1972. 1973.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Richard M. Riccabona, presb., a. 61, r. 40. Ancona. Fr. Luigi M. Bulgarelli, a. 55, r. 35.

16. Vir. Feria II hebd. VI per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 4, 1-15. 25; Ps 49, 1 et 8. 16bc-17. 20-21. Mc 8, 11-13.

I VESPERAE seq. – Cp. post. I Vp. dom. 1970. 1978.

ANNIVERSARIA Siracusa. Fr. Gioacchino M. Romano, a. 60, r. 30. Piedimonte Matese. Fr. Felice M. Cavallaro, presb., a. 64, r. 46.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 17. Alb. Feria III. SS. SEPTEM PATRUM FUNDATORUM O.N., sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Sir 44, 1-2. 10-15; Ps 36, 3-4. 11 et 18. 39-40. Eph 4, 1-6. 15-16. Io 17, 20-24.

Vel: L1 L2 Ev

Is 2, 2-5; Ps 23, 1-2. 3-4. 5-6. Act 2, 42. 44-48. Mt 20, 25-28.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. DIES MISSIONIS Missio in regione Aysén (Chilia) in Praefecturam apostolicam anno 1940, die 17 februarii, erecta hanc diem tanquam Diem Missionis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Liturgiae Horarum necnon Sacrificii eucharistici Dominum enixe exorent pro bono atque incremento Missionis.

47


Febbraio 2001.

ANNIVERSARIA Manila. Fr. Tarcisio M. Roffi, presb., a. 65, r. 47.

18. Vir. Feria IV hebd. VI per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1972. 1976. 1999.

Gen 8, 6-13. 20-22; Ps 115, 12-13. 14-15. 18-19. Mc 8, 22-26. ANNIVERSARIA Manzini. Fr. Gerardo M. Galandi, presb., a. 64, r. 47. Lucca. Fr. Sostegno M. Kieffer, presb., a. 71, r. 49. Montréal. Fr. Alexis M. Brault, presb., a. 80, r. 63.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 19. Alb. Feria V hebd. VI per annum (II Psalt.). B. Elisabeth Picenardi Virg. O.N., memoria MISSA memoriae. L1 Ev

Gen 9, 1-13; Ps 101, 16-18. 19-21. 29 et 22-23. Mc 8, 27-33.

20. Vir. Feria VI hebd. VI per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 11, 1-9; Ps 32, 10-11. 12-13. 14-15. Mc 8, 34 – 9, 1.

21. Alb. Sabb. hebd. VI per annum (II Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Hebr 11, 1-7; Ps 144, 2-3. 4-5. 10-11. Mc 9, 2-13.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. per annum. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. De S. Petro Damiani E. D. nihil fit.

1984. 2003. 2005.

ANNIVERSARIA Pietralba. Fr. Bonfilius M. Spitaler, presb., a. 78, r. 49. Torino. Fr. Vincenzo M. Capella, presb., a. 77, r. 61. Genova. Fr. Giulio M. De Martini, a. 80, r. 51.

22. Vir. DOM. VII PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25; Ps 40, 2-3. 4-5. 13-14. 2 Cor 1, 18-22. Mc 2, 1-12.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

48


Febbraio II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. De Cathedra S. Petri Ap. nihil fit. 1980. 1984. 2000.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Rudolf M. Hofer, a. 74, r. 48. Portland. Fr. Leonard M. Mazurk, presb., a. 64, r. 44. Udine. Fr. Federico M. Caldognetto, presb., a. 65, r. 48.

23. Rub. Feria II hebd. VII per annum (III Psalt.). S. Polycarpi E. M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

2002.

Sir 1, 1-10; Ps 92, 1ab. 1c-2. 5. Mc 9, 14-29. ANNIVERSARIA Gratzen - Nové Hrady. Fr. Vittorio M. Antollovich, presb., a. 76, r. 55.

24. Vir. Feria III hebd. VII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1961. 1970. 1993. 1995.

Sir 2, 1-13 (gr. 1-11); Ps 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40. Mc 9, 30-37. ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Bonaventure M. Maguire, presb., a. 83, r. 66. Langegg. Fr. Bonaventura M. Grogger, a. 81, r. 49. Salford. Fr. Bernard M. Deegan, presb., a. 65, r. 43. Monte Senario. Fr. Celestino M. Marsili, a. 91, r. 25.

49


Febbraio TEMPUS QUADRAGESIMAE Tempus Quadragesimae ordinatur ad praeparationem celebrationis Paschae: liturgia enim quadragesimalis tam catechumenos, per diversos initiationis christianae gradus, quam fideles memoriam Baptismi recolentes et paenitentiam agentes, componit ad celebrandum paschale mysterium (AC, 27).

Intermittitur tempus per annum; reposito vol. III, assumitur vol. II Liturgiae Horarum. Tempore Quadragesimae: 1. In omnibus Officiis, tam de Tempore quam de Sanctis, in principio Horarum, omittitur Alleluia. 2. In omnibus Missis et Officiis, si reperiatur, Alleluia omittitur. 3. In sollemnitatibus et festis, necnon in peculiaribus celebrationibus, dicitur Te Deum et Gloria in excelsis. 4. Sonus organi aliorumque instrumentum permittitur ad cantum sustentandum; prohibetur si solus peragitur (Instr. de musica sacra, 5-3-1967, n. 66). 5. In celebratione Matrimonii, sive intra Missam sive extra Missam, benedictio nuptialis semper impertienda est. Moneantur tamen sponsi ut rationem habeant peculiaris naturae huius temporis liturgici (Ordo Matrimonii, 32). Feria IV Cinerum: 1. Ieiunium cum abstinentia. 2. Ad Missam, post evangelium et homiliam, benedicuntur et imponuntur cineres, facti de ramis olivarum vel aliarum arborum anno praecedente benedictis. Actus paenitentialis omittitur. 3. Benedictio et impositio cinerum fieri potest etiam sine Missa quo in casu opportune praemittitur liturgia verbi, adhibendo cantum ad introitum, collectam et lectiones cum suis cantibus ut in Missa; post homiliam cineres benedicuntur et imponuntur et celebratio oratione universali clauditur.

50


Febbraio FEBRUARIUS 2009 25. Viol. Feria IV. CINERUM (hebd. IV Psalt.). De ea. — Ad Ld. dici possunt pss. et canticum feriae VI hebd. III (ob indolem paenitentialem). MISSA pr., pf. Quadr. L1 L2 Ev

Ioel 2, 12-18; Ps 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 et 17. 2 Cor 5, 20 – 6, 2. Mt 6, 1-6. 16-18.

Dies ieiunii et abstinentiae. Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1970. 1998. 2001.

ANNIVERSARIA Saluzzo. Fr. Bonaventura M. Piras, presb., a. 91, r. 74. Matola. Fr. David M. Vaquer Cirujeda, presb., a. 51, r. 33. Negrar. Fr. Giuseppe M. Trentin, presb., a. 74, r. 57.

26. Viol. Feria V post Cineres (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 2008.

Deut 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 et 6. Lc 9, 22-25. ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Carlo M. Rocchi, presb., a. 91, r. 74.

27. Viol. Feria VI post Cineres (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1976. 1997.

Is 58, 1-9a; Ps 50, 3-4. 5-6a. 18-19. Mt 9, 14-15. ANNIVERSARIA Dunaszeg. Fr. Pius M. Thun, presb., a. 61, r. 45. Plasencia. Fr. Luis M. González Arellano, a. 57, r. 36.

28. Viol. Sabb. post Cineres (hebd. IV Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Is 58, 9b-14; Ps 85, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 5, 27-32.

I VESPERAE dom. I Quadr. — Cp. post I Vp. dom. 1966. 1984. 1999. 2004. 2008.

ANNIVERSARIA Torino. Fr. Bartolomeo M. Botta, presb., a. 57, r. 38. Ciudad Juárez. Fr. Bernardo M. Cabral Lamas, a. 72, r. 25. Vicenza. Fr. Giacinto M. Evarelli, presb., a. 86, r. 69. Gelsenkirchen-Buer. Fr. Amideus M. Wickers, presb., a. 87, r. 60. Siteki. Fr. Aaron M. Ginindza, presb., a. 54, r. 31.

51


Marzo MARTIUS 2009 1. Viol. DOM. I IN QUADRAGESIMA (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. pr. huius dom. L1 L2 Ev

Gen 9, 8-15; Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. 1 Petr 3, 18-22. Mc 1, 12-15.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes neque Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. I Quadr. — Cp. post II Vp. dom. 1976. 2004.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Mario M. Pomponi, a. 41, r. 23. Lemont. Fr. Mark M. Dennehy, a. 85, r. 66.

2. Viol. Feria II post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1964. 1981. 1983. 1986. 2006.

Lev 19, 1-2. 11-18; Ps 18, 8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-46. ANNIVERSARIA Volders. Fr. Romedius M. Hackl, presb., a. 64, r. 46. Milano. Fr. Giacinto M. Castello, presb., a. 56, r. 38. Oak Park. Fr. John M. Boland, presb., a. 69, r. 50. Rivoli. Fr. Anselmo M. Arneodo, presb., a. 58, r. 36. Chicago. Fr. John M. Dowd, presb., a. 63, r. 43.

3. Viol. Feria III post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1968. 1973. 1980. 1992. 1999. 2007.

Is 55, 10-11; Ps 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 6, 7-15. ANNIVERSARIA Udine. Fr. Virginio M. Sabbadin, presb., a. 52, r. 33. Roma. Fr. Paolo M. Poscolieri, presb., a. 59, r. 42. Berwyn. Fr. Paul M. Sullivan, a. 78, r. 39. Milano. Fr. Bernardino M. De Tomasi, presb., a. 82, r. 64. Budapest. Fr. Bonajunkta M. Váry, presb., a. 86, r. 65. Bologna. Fr. Attilio M. Repele, presb., a. 67, r. 49.

4. Viol. Feria IV post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Ion 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-32.

Fieri potest memoria S. Casimiri, ut pp. XIX-XX notatur. 1977. 1982.

ANNIVERSARIA Pesaro. Fr. Edoardo M. Goffo, presb., a. 48, r. 30. Figline Valdarno. Fr. Giuseppe M. Venturi, a. 84, r. 53.

52


Marzo 1992. 1994. 1996.

Chicago. Fr. Daniel M. O'Malley, presb., a. 70, r. 50. Sondrio. Fr. Eugenio M. Mottes, a. 73, r. 54. Negrar. Fr. Pellegrino M. Schirato, presb., a. 82, r. 66.

5. Viol. Feria V post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1976. 1987.

Est 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh (Vulg. 14, 1. 3-5. 12-14); Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8. Mt 7, 7-12. ANNIVERSARIA Foligno. Fr. Paolino M. Righi, a. 90, r. 62. Winnipeg. Fr. Ignatius M. O'Sullivan, presb., a. 97, r. 80.

6. Viol. Feria VI post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1958. 2007. 2008.

Ez 18, 21-28; Ps 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8. Mt 5, 20-26. ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Daniele M. Cocco, presb., a. 43, r. 26. Fullerton. Fr. Jude M. Herlihy, presb., a. 76, r. 56. Todi. Fr. Emilio M. Bianchi, presb., a. 90, r. 74.

7. Viol. Sabb. post dom. I Quadr. (hebd. I Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Deut 26, 16-19; Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48.

Fieri potest memoria Ss. Perpetuae et Felicitatis Mm., ut pp. XIX-XX notatur.

I VESPERAE dom. II Quadr. — Cp. post I Vp. dom. 1981. 1993.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Bonaventura M. Quieti, a. 84, r. 59. Negrar. Fr. Filippo M. De Pretto, a. 76, r. 56.

8. Viol. DOM. II IN QUADRAGESIMA (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. pr. huius dom. L1 L2 Ev

Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Ps 115, 10 et 15. 16-17. 18-19. Rom 8, 31b-34. Mc 9, 2-10.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. S. Ioannis a Deo Rel. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. II Quadr. — Cp. post II Vp. dom. 1972.

ANNIVERSARIA Wien. Fr. Basil M. Wartbichler, presb., a. 87, r. 68.

53


Marzo 1986. 2001. 2008.

Torino. Fr. Alessandro M. Baglione, presb., a. 76, r. 56. Chicago. Fr. Walter M. Brennan, presb., a. 65, r. 45. Celaya. Fr. José Francisco M. Pérez Macías, a. 65, r. 5.

9. Viol. Feria II post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Dan 9, 4b-10; Ps 78, 8. 9. 11 et 13. Lc 6, 36-38.

Fieri potest memoria S. Franciscae Romanae Rel., ut pp. XIX-XX notatur. 1976. 1981. 1988. 1990.

ANNIVERSARIA Melk. Fr. Cherubin M. Haas, presb., a. 75, r. 58. Verona. Fr. Alberto M. Toniolo, presb., a. 78, r. 59. Chicago. Fr. Raymond M. Coughlin, presb., a. 81, r. 62. Santiago de Chile. Fr. Roberto M. Zanoni, a. 77, r. 53.

10. Viol. Feria III post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1985. 1991.

Is 1, 10. 16-20; Ps 49, 8-9. 16bc-17. 21 et 23. Mt 23, 1-12. ANNIVERSARIA Albuquerque. Fr. Luigi M. Flores, presb., a. 52, r. 26. Roma. Fr. Marco M. Aldrovandi, presb., a. 64, r. 44.

11. Viol. Feria IV post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1970. 2008.

Ier 18, 18-20; Ps 30, 5-6. 14. 15-16. Mt 20, 17-28. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Gabriele M. Cola, presb., a. 55, r. 37. Firenze. Fr. Tarcisio M. Caterini, presb., a. 84, r. 67.

12. Viol. Feria V post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1975. 1984. 2001. 2004.

Ier 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 et 6. Lc 16, 19-31. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Stefano M. Soliman, a. 65, r. 43. San Diego. Fr. Alexis M. Gauthier, presb., a. 58, r. 37. Nola. Fr. Pio M. Casciello, presb., a. 66, r. 45. Taurano (Avellino). Fr. Giovanni M. Colello, presb., a. 74, r. 51.

13. Viol. Feria VI post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1

Gen 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 104, 16-17. 18-19. 20-21.

54


Marzo Ev 1972. 1995.

Mt 21, 33-43. 45-46. ANNIVERSARIA Stegi. Fr. Luigi M. Ruggeri, presb., a. 64, r. 47. Chicago. Fr. Bonaventure M. Verwiel, presb., a. 84, r. 64.

14. Viol. Sabb. post dom. II Quadr. (hebd. II Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Mic 7, 14-15. 18-20; Ps 102, 1-3. 3-4. 9-10. 11-12. Lc 15, 1-3. 11-32.

I VESPERAE dom. III Quadr. — Cp. post I Vp. dom. 1959. 1974. 1994. 2000. 2005.

ANNIVERSARIA Hillside. Fr. Francis Patrick M. Tafoya, a. 52, r. 27. Roma. Fr. György M. Szücs, a. 65, r. 43. Anaheim. Fr. Alexis M. Olguín, a. 81, r. 60. Anaheim. Fr. Mel M. Corcoran, presb., a. 82, r. 63. Turvo. Fr. Giovanni M. Palmieri, presb., a. 86, r. 67.

15. Viol. DOM. III IN QUADRAGESIMA (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. pr. Quadr. L1 L2 Ev

Ex 20, 1-17 vel 20, 1-3. 7-8. 12-17; Ps 18, 8. 9. 10. 11. 1 Cor 1, 22-25. Io 2, 13-25.

Adhiberi possunt, loco praecedentium, lectiones cycli A; quo in casu dicitur etiam praefatio propria. L 1 Ex 17, 3-7; Ps 94, 1-2. 6-7. 8-9. L 2 Rom 5, 1-2. 5-8. Ev Io 4, 5-42 vel 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. III Quadr. — Cp. post II Vp. dom. 1958. 1979. 1983. 1994. 2003. 2007.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Joseph Kalasanz M. Nigg, presb., a. 74, r. 52. Venezia. Fr. Bonfiglio M. Rizzardini, a. 69, r. 50. Firenze. Fr. Basilio M. Meoni, presb., a. 68, r. 51. Torino. Fr. Carlo M. Zanetta, presb., a. 75, r. 59. Magog. Fr. Raphaël M. De Luca, a. 88, r. 65. Peralta. Fr. Albert M. Gallegos, presb., a. 70, r. 49.

16. Viol. Feria II post dom. III Quadr. (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

2 Reg 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3; 42, 3. 4. Lc 4, 24-30.

In feria opportuniore huius hebdomadae, ad catechesim baptismalem fovendam, legi potest Evangelium de Samaritana, hac ratione: L 1 Ex 17, 1-7; Ps 94, 1-2. 6-7. 8-9. Ev Io 4, 5-42. Et dicitur praef. dom. Evangelio respondens.

DIES ORDINIS SAECULARIS SERVORUM SANCTAE MARIAE (OSSM)

55


Marzo Die 16 martii 1424, Summus Pontifex Martinus V, bulla Sedis apostolicae, Regulam Tertii Ordinis Servorum Mariae omnibus servandam sodalibus Consortii seu Societatis, tum appellabatur coetus laicorum qui propositum profitebantur Servorum spiritualitatem servandi in statu laicali. Nostris temporibus sodalium laicorum coetui datus est titulus Ordo Saecularis Servorum sanctae Mariae. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae Dominum beatamque Virginem exorent pro perseverantia et spiritali profectu Ordinis Saecularis.

1958. 1993.

ANNIVERSARIA Mestre. Fr. Raffaele M. Leita, presb., a. 47, r. 29. Chicago. Fr. Anselm M. Dennehy, presb., a. 73, r. 52.

17. Viol. Feria III post dom. III Quadr. (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9. Mt 18, 21-35.

Fieri potest memoria S. Patricii E., ut pp. XIX-XX notatur.

In Hibernia: 16. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 17. Alb. Feria III. S. PATRICII E., HIBERNIAE PATRONI PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1985. 2001.

ANNIVERSARIA Portland. Fr. Augustine M. Holloway, presb., a. 75, r. 51. Ottawa. Fr. Daniel M. Cruickshank, presb., a. 52, r. 32.

18. Viol. Feria IV post dom. III Quadr. (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Deut 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20. Mt 5, 17-19.

Fieri potest memoria S. Cyrilli Hierosolymitani E.D., ut pp. XIX-XX notatur.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 19. Alb. Feria VI. S. IOSEPH, SPONSI B. MARIAE V. ET COMPATRONI O. N., sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Et te in sollemnitate. L1 L2 Ev

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29. Rom 4, 13. 16-18. 22. Mt 1, 16. 18-21. 24a vel Lc 2, 41-51a.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Non permittuntur aliae celebrationes, item prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

56


Marzo II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. In Belgio, in Canada et in Provincia Tirolensi: Sollemnitas S. JOSEPH celebratur quoque ut Patroni principalis totius Nationis.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria Addolorata (Chioggia), hanc diem qua anno 1873, p. Aemilius Venturini, e Congregatione Oratorii, una cum matre Elisa Sambo, Instituti iecit fundamenta, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

1962. 1969. 1975. 1977. 1987. 1988.

ANNIVERSARIA Alessandria. Fr. Giuseppe M. Olivero, presb., a. 75, r. 59. London. Fr. Joseph M. Tucker, presb., a. 70, r. 52. Vicenza. Fr. Pellegrino M. Contessa, presb., a. 88, r. 68. Torino. Fr. Alessio M. Cattilino, presb., a. 60, r. 29. Valencia. Fr. Miguel M. Martínez Escribano, a. 66, r. 31. Puerto Aysén. Fr. Marcello M. Frasson, presb., a. 61, r. 43.

20. Viol. Feria VI. post dom. III Quadr. (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1966. 1975. 1984. 1984. 2005.

Os 6, 1-6; Ps 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 et 17. Mc 12, 28b-34. ANNIVERSARIA Denver. Fr. Stanislao M. Giambastiani, presb., a. 78, r. 62. Milano. Fr. Giuliano M. Cossettini, presb., a. 60, r. 37. Siteki. Fr. Bonifaz M. Schneider, a. 84, r. 60. Vicenza. Fr. Pietro M. Sella, presb., a. 83, r. 63. Negrar. Fr. Ildebrando M. Pellanda, a. 86, r. 68.

21. Viol. Sabb. post dom. III Quadr. (hebd. III Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Os 6, 1-6; Ps 50, 3-4. 18-19. 20-21ab. Lc 18, 9-14.

I VESPERAE dom. IV Quadr. — Cp. post I Vp. dom. Hodie ad Vp. et crastina die (dom. Laetare) organa aliaque instrumenta pulsari possunt. 1986.

ANNIVERSARIA São José dos Campos. Fr. Dionisio M. Testi, presb., a. 70, r. 54.

22. Viol. vel Ros. DOM. IV IN QUADRAGESIMA (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Credo, pf. pr. Quadr. L1 L2

2 Chron 36, 14-16. 19-23; Ps 136, 1-2. 3. 4-5. 6. Eph 2, 4-10.

57


Marzo Ev

Io 3, 14-21.

Adhiberi possunt, loco praecedentium, lectiones cycli A; quo in casu dicitur etiam praefatio propria. L 1 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. L 2 Eph 5, 8-14. Ev Io 9, 1-41 vel 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. IV Quadr. — Cp. post II Vp. dom. 1961. 1973. 1992.

ANNIVERSARIA Ladysmith. Fr. Philip M. Lewis, presb., a. 72, r. 52. Rochester. Fr. Jérôme M. De Pencier, presb., a. 86, r. 69. La Ferté Macé. Fr. Joseph M. Lefebvre, presb., a. 86, r. 45.

23. Viol. Feria II post dom. IV Quadr. (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Is 65, 17-21; Ps 29, 2 et 4. 5-6. 11-12a et 13b. Io 4, 43-54.

In feria opportuniore huius hebdomadae, ad catechesim baptismalem fovendam, legi potest Evangelium de caeco nato, hac ratione: L 1 Mic 7, 7-9; Ps 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14. Ev Io 9, 1-41. Et dicitur praef. dom. Evangelio respondens. Fieri potest memoria S. Turibii de Mogrovejo E., ut pp. XIX-XX notatur. 1981. 1998.

ANNIVERSARIA Bognor Regis. Fr. Anselm M. Hislop, presb., a. 88, r. 67. Dinazzano. Fr. Alberto M. Morini, presb., a. 75, r. 57.

24. Viol. Feria III post dom. IV Quadr. (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9. Io 5, 1-16.

I VESPERAE seq. soll. — Cp. post I Vp. dom. 1974.

ANNIVERSARIA Ladysmith. Fr. Charles M. Feeney, presb., a. 84, r. 65.

25. Alb. Feria IV. IN ANNUNCIATIONE DOMINI, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Is 7, 10-14; 8, 10; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11. Hebr 10, 4-10. Lc 1, 26-38.

Ad verba symboli Et incarnatus ... factus est genuflectendum est, uno genu si recitentur, utroque si canantur (IM, 137). Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

58


Marzo DIES INSTITUTI Institutum saeculare cui est titulus Servite Secular Institute, a fratre Gerard M. Corr (+2000) et Joan Bartlett (+2002), pia iuvene, fundatum et die 25 martii 1979 ab Apostolica Sede probatum, hodiernam diem, qua anno 1964 Ordini nostro est aggregatum, tamquam Diem Instituti festive celebrat. Omnes fratres et sorores Servorum Ordinis cum in matutinis tum in vespertinis precibus necnon in Sacrificio eucharistico Deo et beatae Virgini gratias referant et pro bono et incremento Instituti enixe supplicent.

1966. 1968. 1975. 1982. 1993. 2003.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Pius M. Kreuzer, presb., a. 53, r. 35. Arezzo. Fr. Manetto M. Caiani, presb., a. 62, r. 43. San Francisco. Fr. Andrew M. Colletti, presb., a. 50, r. 30. Vicenza. Fr. Ignazio M. Faccin, presb., a. 83, r. 65. Dublin. Fr. Joseph M. Madden, presb., a. 63, r. 42. Ubombo. Fr. Thomas M. Carroll, presb., a. 78, r. 52.

26. Viol. Feria V post dom. IV Quadr. (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1975. 1979. 1980. 2001. 2003. 2005.

Ex 32, 7-14; Ps 105, 19-20. 21-22. 23. Io 5, 31-47. ANNIVERSARIA London. Fr. Alexis M. Halle, a. 91, r. 65. Montréal. Fr. Ignazio M. Patriarchi, presb., a. 86, r. 70. Albuquerque. Fr. Gabriel M. Reisdorff, presb., a. 69, r. 44. Verona. Fr. Flaviano M. Tabbia, presb., a. 77, r. 60. Hochrum. Fr. Othmar M. Reitz, presb., a. 86, r. 48. Monte Senario. Fr. Antonio M. Monaco, a. 79, r. 53.

27. Viol. Feria VI post dom. IV Quadr. (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev 1996.

Sap 2, 1a. 12-22; Ps 33, 17-18. 19-20. 21 et 23. Io 7, 1-2. 10. 25-30. ANNIVERSARIA Saint-Jean sur Richelieu. Fr. Laurent M. Lussier, presb., a. 78, r. 58.

28. Viol. Sabb. post dom. IV Quadr. (hebd. IV Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. Quadr. L1 Ev

Ier 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12. Io 7, 40-53.

I VESPERAE dom. V Quadr. — Cp. post I Vp. dom. Usus cooperiendi cruces et imagines per ecclesiam servari potest, de iudicio Conferentiae Episcoporum. Cruces velatae manent usque ad expletam celebrationem Passionis Domini, feria VI Hebdomadae Sanctae, imagines vero usque ad initium Vigiliae paschalis. 1987. 1993.

ANNIVERSARIA Milano. Fr. Basilio M. Cecchin, presb., a. 75, r. 57. Negrar. Fr. Amadio M. Serafini, a. 75, r. 55.

29. Viol. DOM. V IN QUADRAGESIMA (hebd. I Psalt.).

59


Marzo De ea. + MISSA pr., Credo, pf. pr. Quadr. L1 L2 Ev

Ier 31, 31-34; Ps 50, 3-4. 12-13. 14-15. Hebr 5, 7-9. Io 12, 20-33.

Adhiberi possunt, loco praecedentium, lectiones cycli A; quo in casu dicitur etiam praefatio propria. L 1 Ez 37, 12-14; Ps 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8. L 2 Rom 8, 8-11. Ev Io 11, 1-45 vel 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. V Quadr. — Cp. post II Vp. dom. 1983. 1985.

ANNIVERSARIA Udine. Fr. Giustino M. Gugole, presb., a. 86, r. 67. Santiago de Chile. Fr. Eduardo M. Ulriksen Mendía, a. 33, r. 7.

30. Viol. Feria II post dom. V Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. I Pass. L1 Ev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 vel 13, 41c-62; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Io 8, 12-20.

In feria opportuniore huius hebdomadae, ad catechesim baptismalem fovendam, legi potest Evangelium de Lazaro, hac ratione: L 1 2 Reg 4, 18b-21. 32-37; Ps 16, 1. 6-7. 8b et 15. Ev Io 11, 1-45. Et dicitur praef. dom. Evangelio respondens. 1989.

ANNIVERSARIA Chicago. Fr. James M. Doyle, presb., a. 78, r. 58.

31. Viol. Feria III post dom. V Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. I Pass. L1 Ev

1970. 1977.

Num 21, 4-9; Ps 101, 2-3. 16-18. 19-21. Io 8, 21-30. ANNIVERSARIA London. Fr. Cyril M. Tucker, presb., a. 67, r. 48. Düsseldorf. Fr. Martin M. Rose, presb., a. 67, r. 42.

60


Aprile APRILIS 2009 1. Viol. Feria IV post dom. V Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. I Pass. L1 Ev

Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Ps Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. Io 8, 31-42.

Crastina die anniversarium recurret piae mortis Ioannis Pauli Pp. II (2005). 1967. 2005.

ANNIVERSARIA Napoli. Fr. Tommaso M. Bartolomei, presb., a. 77, r. 61. Chicago. Fr. Bernard M. Barnes, presb., a. 84, r. 63.

2. Viol. Feria V post dom. V Quadr. (hebd. I Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. I Pass. L1 Ev

Gen 17, 3-9; Ps 104, 4-5. 6-7. 8-9. Io 8, 51-59.

Fieri potest memoria S. Franscisci de Paola Er., ut pp. XIX-XX notatur. 1986. 1993. 1997. 2005.

ANNIVERSARIA Nagyszakácsi. Fr. Alois M. Németh, presb., a. 73, r. 52. Siracusa. Fr. Angelo M. Pantano, presb., a. 72, r. 53. Bologna. Fr. Aldo M. Sartoni, a. 84, r. 47. Città del Vaticano. Pp. Ioannes Paulus II, a. 84, p. 26.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 3. Rub. vel Alb. Feria VI post dom. V Quadr. B. MARIAE VIRGINIS IUXTA CRUCEM, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae VI hebd. I. MISSA pr., Gloria, sequentia ad libitum, pf. pr. L1 Ev

Rom 8, 31b-39 vel Gen 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 17, 2-3. 5-7. 19-20. Io 19, 25-27.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1967.

ANNIVERSARIA Bologna. Fr. Pellegrino M. Quarenghi, presb., a. 57, r. 39.

4. Viol. Sabb. post dom. V Quadr. (hebd. I Psalt.). De eo. MISSA pr., pf. I Pass. L1 Ev

Ez 37, 21-28; Ps Ier 31, 10. 11-12ab. 13. Io 11, 45-56.

Fieri potest memoria S. Isidori E.D., ut pp. XIX-XX notatur.

61


Aprile HEBDOMADA SANCTA Notanda pro Hebdomada sancta Ritus Hebdomadae sanctae, idest benedictio et processio palmarum, repositio Ss.mi Sacramenti post Missam in Cena Domini, Actio liturgica feriae VI in Passione Domini et Vigilia paschalis, celebrari possunt in omnibus ecclesiis et oratoriis publicis et semipublicis. Expedit tamen ut in ecclesiis quae non sunt paroeciales et in oratoriis celebrentur tantummodo si digne peragi possunt, idest cum congruo numero ministrorum, cum facultate exsequendi saltem aliquas partes cum cantu, et cum sufficienti frequentia fidelium. Secus, expedit ut huiusmodi celebrationes in ecclesiis tantum paroecialibus aliisque ecclesiis maioribus persolvantur. Expedit quoque ut de hac re normae peculiares a competenti auctoritate ecclesiastica tradantur. Notanda pro dominica in palmis de Passione Domini 1. In Officio divino, ad benedictionem et processionem palmarum, et in omnibus Missis huius dominicae adhibentur sacrae vestes coloris rubri. 2. In omnibus Missis huius dominicae fit memoria ingressus Domini in Ierusalem, et quidem per processionem vel introitum sollemnem ante Missam principalem, per introitum simplicem ante alias Missas. Introitus tamen sollemnis, non vero processio, iterari potest ante unam alteramve Missam, quae cum magno populi concursu celebrari solet. 3. Expedit processionem haberi ab ecclesia minore, vel alio loco apto, ad ecclesiam in qua Missa celebrabitur. In processione sacerdos induit casulam vel pluviale. 4. Post processionem vel introitum sollemnem, omittuntur signum crucis et actus paenitentialis vel aspersio aquae benedictae initio Missae, et dicitur statim collecta. Missa deinde prosequitur more solito. 5. Solam autem benedictionem palmarum, absque subsequenti processione et Missa celebrare non licet. 6. Historia Passionis Domini legitur absque luminaribus et absque incenso sine salutatione et signatione libri. Legitur autem a diacono vel, ipso deficiente, a sacerdote. Legi potest etiam a laicis lectoribus, parte Christi, si fieri potest, sacerdoti reservata. Diaconi, non autem alii, ante lectionem Passionis, dicunt Munda cor meum, petunt benedictionem sacerdotis, ut alias ante Evangelium. In fine dicitur: Verbum Domini, sed osculum libri omittitur.

62


Aprile APRILIS 2009 4. Rub. Sabb. I VESPERAE dom. in palmis. — Cp. post I Vp. dom. 5. Rub. DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI (hebd. II Psalt.). De ea. Ante processionem: Ev Mc 11, 1-10.

+ MISSA pr., Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Is 50, 4-7; Ps 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24. Phil 2, 6-11. Mc 14, 1 – 15, 47 vel 15, 1-39.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. S. Vincentii Ferrer P. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. in palmis. — Cp. post II Vp. dom. 1985. 1998.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Silverio M. Ercoli, presb., a. 63, r. 45. Ancona. Fr. Alfonso M. Baccarani, presb., a. 75, r. 57.

6. Viol. FERIA II HEBDOMADAE SANCTAE (II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Pass. L1 Ev

Is 42, 1-7; Ps 26, 1. 2. 3. 13-14. Io 12, 1-11.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1959. 2002.

ANNIVERSARIA Monte Senario. Fr. Nicola M. Gallorini, presb., a. 72, r. 55. Montréal. Fr. Francesco M. Maddalena, a. 86, r. 57.

7. Viol. FERIA III HEBDOMADAE SANCTAE (II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Pass. L1 Ev

Is 49, 1-6; Ps 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 et 17. Io 13, 21-33. 36-38.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. S. Ioannis Baptistae de la Salle P. memoria omittitur. 1992. 1997. 2001.

ANNIVERSARIA Ciriè. Fr. Alessandro M. Ongaro, presb., a. 68, r. 51. Denver. Fr. Benedetto M. Rori, presb., a. 82, r. 66. Curitiba. Fr. Agostino M. Poli, presb., a. 91, r. 73.

8. Viol. FERIA IV HEBDOMADAE SANCTAE (II Psalt.). De ea. MISSA pr., pf. II Pass.

63


Aprile L1 Ev

Is 50, 4-9a; Ps 68, 8-10. 21bcd-22. 31 et 33-34. Mt 26, 14-25.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

9. Viol. FERIA V HEBDOMADAE SANCTAE (II Psalt.). De ea. — Ad. Off. lect. dici potest ps. 68 Salvum me fac, Deus (e feria VI hebd. III) cum suis ant., cum de Passione Domini loquatur. Advertenda. 1. Hodie permittuntur tantum Missa chrismatis et Missa in Cena Domini, secundum ea quae infra dicentur. Prohibentur Missae exsequiales. 2. Missa chrismatis, quam episcopus cum suo presbyterio concelebrat, et in qua olea sacra benedicuntur, est velut manifestatio communionis presbyterorum cum proprio episcopo. Ad hanc vero Missam congregantur et in ea concelebrant presbyteri, quippe in conficiendo chrismate testes et cooperatores sui Episcopi, cuius sacri muneris in populo Dei exstruendo, sanctificando et regendo sunt participes, sicque nitide manifestatur unitas sacerdotii et sacrificii Christi in Ecclesia perseverantis. Quo melius autem significetur unitas presbyteri, adsint e diversis regionibus dioecesis presbyteri concelebrantes. Qui vero forte non concelebrant, in hac Missa chrismatis sub utraque specie communicare possunt. 3. Missa chrismatis celebratur cum vestibus coloris albi atque in ea dic. Gloria et pf. pr. L 1 Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Ps 88, 21-22. 25 et 27. L 2 Apoc 1, 5-8. Ev Lc 4, 16-21. 4. Sumantur et ad ecclesias dioecesis deferantur nova olea benedicta; vetera comburantur vel in lampadem SS. Sacramenti iniciantur. 5. Infirmis hodie Communio quamvis diei hora deferri potest. Ceteri fideles communicare possunt tantum ad Missam chrismatis et ad Missam in Cena Domini. Qui mane communicaverunt, iterum SS. Eucharistiam ad Missam vespertinam sumere possunt. 6. In triduo paschali prohibentur omnes aliae celebrationes necnon Missae defunctorum, etiam exsequiales.

64


Aprile TRIDUUM PASCHALE Cum humanae redemptionis et perfectae Dei glorificationis opus adimpleverit Christus praecipue per suum paschale mysterium, quo mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit, sacrum paschale triduum Passionis et Resurrectionis Domini uti totius anni liturgici culmen effulget (AC, 18).

APRILIS 2009 9. Alb. FERIA V HEBDOMADAE SANCTAE. — Vespere MISSA (Alb.) vespertina IN CENA DOMINI pr., Gloria, pf. Euch., in Canone romano Comm., Hanc igitur et Qui pridie pr. L1 L2 Ev

Ex 12, 1-8. 11-14; Ps 115, 12-13. 15-16bc. 17-18. 1 Cor 11, 23-26. Io 13, 1-15.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Animadvertenda. 1. Missa in Cena Domini celebranda est vespere, hora magis opportuna, cum plena participatione totius communitatis localis, sacerdotibus et ministris officium suum implentibus. 2. Ubi ratio pastoralis id postulet, loci Ordinarius alteram Missam in ecclesiis et oratoriis permittere poterit, horis vespertinis celebrandam, et, in casu verae necessitatis, etiam horis matutinis, sed tantummodo pro fidelibus qui nullo modo Missam vespertinam participare valent. Caveatur tamen ne huiusmodi celebrationes in bonum privatorum fiant et ne praeiudicio sint Missae vespertinae principali. 3. Sacerdotes qui in Missa chrismatis aut ad utilitatem fidelium iam celebraverint, denuo concelebrare valent in Missa vespertina. Item fideles qui in Missa chrismatis iam communicaverint, iterum communicare possunt in Missa in Cena Domini. 4. Tabernaculum vacuum sit; pro communione cleri et populi hodie et crastina die particulae consecrentur in hac Missa. 5. Dum cantatur Gloria pulsantur campanae, eoque expleto, silent usque ad Vigiliam paschalem, nisi Conferentia Episcoporum vel Episcopus dioecesis, pro opportunitate, aliud statuerit. 6. Expleta celebratione huius diei, altare privatim denudatur et auferuntur, si fieri potest, cruces ab ecclesia. Expedit ut cruces, quae forte in ecclesia remanent, velentur, nisi iam velatae sint ex praescripto Conferentiae Episcoporum. 7. Moneantur fideles, ut per congruum noctis tempus, secundum locorum et rerum adiuncta, adorationem peragant coram Ss.mo Sacramento asservato, ita tamen ut post mediam noctem haec adoratio absque sollemnitate fiat. 8. Ubi, post Missa in Cena Domini, facta est repositio Ss.mi Sacramenti, celebranda est quoque Actio liturgica propria feriae VI in Passione Domini.

Vesperae omittuntur ab iis, qui Missae vespertinae intersunt. Cp. post II Vp. dom. Cras: Ieiunium et abstinentia. 1965. 2000.

ANNIVERSARIA Ferrara. Fr. Angelo M. Barsella, presb., a. 52, r. 34. Recanati. Fr. Donato M. Senigagliesi, a. 87, r. 60.

10. Rub. FERIA VI IN PASSIONE DOMINI. De ea. Officium divinum cum peculiaritatibus in Proprio indicatis.

65


Aprile Valde convenit ut hodie et cras Off. lect. et Ld. sollemniter cum populo celebrentur (IH, 210). CELEBRATIO PASSIONIS DOMINI, ut in Missali. L1 L2 Ev

Is 52, 13 – 53, 12; Ps 30, 2 et 6. 12-13. 15-16. 17 et 25. Hebr 4, 14-16; 5, 7-9. Io 18, 1 – 19, 42.

In ecclesiis Ordinis nostri, expleta Crucis adoratione, convenienter fit Celebratio memoriae Compassionis beatae Mariae Virginis, secundum ritum in novissima editione Proprii Missarum O.S.M. (anno 1998) describitur.

Advertenda. 1. Celebratio Passionis Domini agenda est horis postmeridianis, et quidem circam horam nonam; si vero ratio pastoralis id suadeat, tardiore hora inchoari potest. 2. Sacerdos et diaconus vestes coloris rubri, sicut ad Missae celebrationem, induunt, iam ab initio actionis liturgicae. 3. Altare omnino nudum sit: sine cruce, sine candelabris, sine tobaleis; nullum tapetum et ornamentum adsit. 4. Iuxta antiquissimam traditionem, Ecclesia hac die Eucharistiam non celebrat. Sacra Communio fidelibus distribuitur unice inter celebrationem Passionis Domini; infirmis autem, qui hanc celebrationem participare nequeunt, quacumque diei hora deferri potest. 5. Hodie post crucis detectionem et cras usque ad Vigiliam paschalem exclusive, cruci genuflectitur. 6. Pro lectione Passionis Domini, cf. ea quae in dominica palmarum dicta sunt (p. ???, n. 6). 7. Crux quae populo ostenditur et adoranda praebetur sat magna sit et eleganti manu sculpta. Formula autem ad crucem ostendendam et responsio populi cantu proferatur. Unica tantum crux, ratione veritatis signi, adorationi praebeatur; provideatur tamen ut singuli fideles crucem adorare possint: quod magni momenti est in celebratione huius diei. Ritus proinde in quo crux ab omnibus una simul silentio adoratur, adhibeatur tantummodo si fideles vere numerosiores celebrationem participant. 8. Post celebrationem Passionis Domini Ss.ma Eucharistia reportatur, forma simplici, ad locum asservationis, et ibidem custoditur, lampade de more accensa. Et privatim denudatur altare, relictis tamen cruce et candelabris. Praestat locum aptum parari (v. gr. sacellum in quo respositio et adoratio Sacramenti die praecedenti facta est) et orationi et meditationi congruum, in quo crux deponatur a fidelibus adoranda. 9. Magni fiant etiam pia populi pietatis exercitia, quae momentum pastorale prae se ferunt, v. gr. Via crucis, processiones de passione Domini, memoria dolorum B. Mariae V. Eorum textus et cantus cum liturgia congruant, immo ad ipsam participandam fideles inducant.

VESPERAE ab iis, qui celebrationi Passionis Domini interfuerunt, non dicuntur. Cp. post II Vp. dom. 1990. 2004.

ANNIVERSARIA Nigel. Fr. Giulio M. Zini, presb., a. 86, r. 68. Negrar. Fr. Angelo M. Vedelago, presb., a. 81, r. 62.

11. Viol. SABBATUM SANCTUM. De eo. Officium proprium. Hodie, ante Vigiliam pasch., sacra Communio deferri potest tantum ut Viaticum. Cp. dic. tantum ab iis qui Vig. pasch. non intersunt: Cp. post II Vp. dom.; loco R. br. dicitur ant. Christus. S. Stanislai E.M. memoria omittitur. Animadvertenda.

66


Aprile 1. Sabbato Sancto Ecclesia ad sepulcrum Domini immoratur, passionem eius et mortem necnon descensum ad inferos meditando, eius resurrectionem ieiunio et oratione expectando. 2. Valde commendatur celebratio Officii lectionis et Laudum cum populi participatione. Quod si fieri non potest, sacra habeatur verbi Dei celebratio aut aliud pium exercitium mysterio huius diei respondens, praesertim in honorem B. Mariae V. Filii sui passioni sociatae. 3. Fidelium venerationi in ecclesia proponi potest imago Christi crucifixi aut in sepulcro depositi, aut imago eius descensus ad inferos, quae mysterium Sabbati sancti illustret, aut demum imago B. Virginis perdolentis. 4. Hac die Ecclesia ab Eucharistiae celebratione omnino abstinet. Sacra Communio solummodo ad modum Viatici dari potest. Matrimonii aliorumque sacramentorum, praeter quam Paenitentiae et Unctionis infirmorum, celebratio ne habeatur. 5. Fideles de peculiari natura huius diei erudiantur. Celebritates vero festivae, quae cum Paschae celebratione sabbato sancto olim anticipatae conectebantur, nocti et diei Paschalis reserventur. 1967. 1983.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Joseph M. Valentin, a. 80, r. 39. Siteki. Fr. Pietro M. Coser, a. 71, r. 41.

67


Aprile TEMPUS PASCHALE Quinquaginta die a dominica Resurrectionis ad dominicam Pentecostes in laetitia et exsultatione celebrantur sicut unus dies festus, immo «magna dominica». Hi sunt dies in quibus praecipue cantatur Alleluia (AC, 22).

APRILIS 2009 Animadvertenda pro tempore paschali: 1. Cereus paschalis servatur apud altare vel apud ambonem usque ad dom. Pentecostes inclusive. 2. In fine Cp. et loco Angelus Domini, dic. Regina caeli, usque ad dom. Pentecostes inclusive.

12. Alb. DOMINICA PASCHAE IN RESURRECTIONE DOMINI, sollemnitas cum oct. Hodie Off. lect. omittitur ab iis qui Vig. pasch. interfuerunt. Animadvertenda de Vigilia paschali: 1. Ex antiquissima traditione, ista nox est observabilis Domino, et Vigilia quae in ea celebratur, noctem sanctam commemorando qua Dominus resurrexit, habetur ut «mater omnium sanctarum vigiliarum». In ea enim Ecclesia resurrectionem Domini vigilando exspectat, eamque sacramentis initiationis christianae celebrat. Ipsi autem Vigiliae indolem exspectationis adventus Domini eschatologici traditio christiana semper agnovit. 2. Tota celebratio Vigiliae paschalis peragitur nocte, ita ut vel incipiatur post initium noctis, vel finiatur ante diluculum diei dominicae. Usus agendi Vigiliam paschalem horis vespertinis in quibus Missae dominicae sabbato anticipari solent, reprobandus est. Ita insuper tota celebratio ordinanda est ut eius natura vigiliae protractae servetur. 3. Celebratio solius Missae sine ritibus Vigiliae paschalis non permittitur. 4. Vigilia paschalis celebrari potest etiam in ecclesiis et oratoriis ubi actiones liturgicae feriae V et feriae VI locum non habuerunt, et omitti ubi praefatae actiones sacrae celebratae sunt. At de praecepto est celebranda ubi fons baptismalis adest. 5. Per totam actionem liturgicam sacri ministri induuntur, sicut ad Missam, vestibus liturgicis albi coloris. 6. Vigilia huius noctis ita ordinatur, ut post breve lucernarium (quod est prima pars huius Vigiliae) sancta Ecclesia meditetur mirabilia, quae fecit Dominus Deus populo suo ab initio, confisa verbo eius et promisso (pars secunda seu liturgia verbi), usque dum, appropinquante die resurrectionis, cum novis membris in baptismate renatis (pars tertia), vocatur ad mensam, quam Dominus populo suo praeparavit per mortem et resurrectionem suam (quarta pars). Tota Vigilia paschalis symbolis et ritibus perficitur, quae amplitudine et dignitate ipsis consona peragi debent, ita ut fideles eorum sensum attingere possint, monitionibus et orationibus etiam insinuatum. Praestat praesertim fideles brevi monitione introducere ad intelligendum sensum typologicum lectionum Veteris Testamenti quae in Vigilia proponuntur. 7. Ad ignem benedicendum quantum fieri potest, loco apto extra ecclesiam rogus paretur, cuius flamma revera tenebras valeat dissipare et noctem illuminare. 8. Cereus paschalis, ad signi veritatem servandam, ex cera sit confectus, integer, sat notabilis magnitudinis, singulis annis renovandus: figuram enim Christi exprimere debet qui, vera lux, mundum illuminat. Signis autem et verbis benedicatur in libris liturgicis relatis, vel ab Episcoporum conferentia statutis. 9. Praeconium pasch. annuntiari potest, ex necessitate, etiam a cantore qui non sit diaconus; qui tamen benedictionem a celebrante non accipit et omittit alteram partem invitationis (Quapropter...) necnon salutationem Dominus vobiscum. Cani potest forma longiore vel forma breviore. 10. Legendae sunt saltem tres lectiones Veteris Testamenti, et in casibus urgentioribus saltem duae; numquam omittenda est lectio libri Exodi. En series lectionum huius Vigiliae: L 1 Gen 1, 1 – 2, 2 vel 1, 1. 26-31a; Ps 103, 1-2a. 5-6. 10 et 12. 13-14. 24 et 35c vel Ps 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 et 22. L 2 Gen 22, 1-18 vel 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 15, 5 et 8. 9-10. 11.

68


Aprile L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ev

Ex 14, 15 – 15, 1; Ps Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18. Is 54, 5-14; Ps 29, 2 et 4. 5-6. 11 et 12a et 13b. Is 55, 1-11; Ps Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6. Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 18, 8. 9. 10. 11. Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4 vel, quando celebratur Baptisma, Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 vel Ps 50, 12-13. 14-15. 18-19. Rom 6, 3-11; Ps 117, 1-2. 16ab-17. 22-23. Mc 16, 1-8.

11. Liturgia baptismalis Vigiliae paschalis plenitudinem attingit cum adultorum, vel saltem parvulorum, baptismus celebratur. Attamen, etsi baptismus non est celebrandus, in ecclesiis paroecialibus aqua baptismalis benedicatur; ubi vero neque fons est benedicendus, memoria baptismi fiat benedictione aquae, qua post renovatas promissiones baptismales populus aspergitur. 12. Ad Missae evangelium proclamandum thus adhiberi potest, sed luminaria non portantur. 13. Praestat plenitudinem signi eucharistici in Vigilia paschali communione attingi, quae sub speciebus panis et vini distribuatur. Ordinarii locorum opportunitatem et circumstantias huius concessionis perpendant et de iis normas praebeant. 14. Missa Vigiliae est Missa paschalis dominicae Resurrectionis. Qui celebrat vel concelebrat Missam noctis, potest etiam Missam diei Paschalis celebrare vel concelebrare.

In ecclesiis Ordinis nostri, in fine Vigiliae paschalis, convenienter fit Sollemnis salutatio Dominae nostrae, secundum ritum in novissima editione Proprii Missarum O.S.M. (anno 1998) descriptum.

Alb. In MISSA VIGILIAE PASCHALIS, pf. I pasch. (in hac positissimum nocte). In Can. rom. Comm. (noctem sacratissimam) et Hanc igitur pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili.

+ MISSA IN DIE pr., Gloria, sequentia, Credo, pf. I pasch. (in hac potissimum die) et Hanc igitur pr. L1 L2 Ev

Act 10, 34a. 37-43; Ps 117, 1-2. 16ab-17. 22-23. Col 3, 1-4 vel 1 Cor 5, 6b-8. Io 20, 1-9 vel Mc 16, 1-8.

In Missa vespertina legi potest Lc 24, 13-35. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur omnes aliae celebrationes, et Missa exsequialis. 1. Missa diei Paschalis magna cum sollemnitate celebretur. In ea, loco actus paenitentialis, aspersio fiat aquae (in nocte) benedictae, ut baptismi memoria revocetur. 2. Cereus paschalis, apud ambonem vel apud altare collocandus, ibique toto tempore paschali servandus, in celebrationibus liturgici sollemnioribus huius temporis, idest in Missa, in Laudibus et in Vesperis, accendatur, usque ad dominicam Pentecostes. 3. Ubi viget, diligentissime servetur aut, si fieri potest, inducatur usus celebrandi, die Paschae, Vesperas baptismales, in quibus, dum cantantur psalmi, fit processio ad fontes (IH, 213).

Hodie et per totam oct. Cp. dom. (post I vel II Vp.), ant. Haec dies, cum or. de Resurrectione, loco Resp. br. 13. Alb. FERIA II INFRA OCT. PASCHAE. MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 2, 14. 22-33; Ps 15, 1-2a et 5. 7-8. 9-10. 11. Mt 28, 8-15.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

69


Aprile S. Martini I Pp. M. memoria omittitur. 1962. 1974. 1977. 1991. 1993.

ANNIVERSARIA Rio de Janeiro. Ep. Antonio Giulio M. Mattioli, a. 59, r. 42. Pesaro. Fr. Giovanni M. Nanni, presb., a. 62, r. 45. Chicago. Fr. David M. Motzny, presb., a. 51, r. 30. Bologna. Fr. Giovanni M. Ibatici, a. 68, r. 54. Vicenza. Fr. Giovannangelo M. Mazzocato, presb., a. 86, r. 66.

14. Alb. FERIA III INFRA OCT. PASCHAE. MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 2, 36-41; Ps 32, 4-5. 18-19. 20 et 22. Io 20, 11-18.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

15. Alb. FERIA IV INFRA OCT. PASCHAE. MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 3, 1-10; Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Lc 24, 13-35.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1984.

ANNIVERSARIA Livorno. Fr. Giorgio M. Franci, presb., a. 71, r. 52.

16. Alb. FERIA V INFRA OCT. PASCHAE. MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 3, 11-26; Ps 8, 2a et 5. 6-7. 8-9. Lc 24, 35-48.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1963. 1971. 1976. 2000. 2000.

ANNIVERSARIA Turvo. Fr. Gregorio M. Dal Monte, presb., a. 72, r. 56. Figline Valdarno. Fr. Aurelio M. Prosperi, presb., a. 85, r. 68. Montréal. Fr. Bruno M. Dely, presb., a. 62, r. 41. Ancona. Fr. Enrico M. Battistella, diac., a. 85, r. 65. Firenze. Fr. Michele M. Bari, presb., a. 86, r. 68.

17. Alb. FERIA VI INFRA OCT. PASCHAE. MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 4, 1-12; Ps 117, 1-2 et 4. 22-24. 25-27a. Io 21, 1-14.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1989. 2008.

ANNIVERSARIA Nepean. Fr. Eric M. Renhas de Pouzet, presb., a. 80, r. 25. Chicago. Fr. Vincent M. O’Shea, presb., a. 95, r. 73.

18. Alb. SABBATUM INFRA OCT. PASCHAE.

70


Aprile MISSA pr., cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia est ad libitum et Credo om. L1 Ev

Act 4, 13-21; Ps 117, 1 et 14-15. 16ab-18. 19-21. Mc 16, 9-15.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

I VESPERAE dom. II Paschae. Cras recurret anniversarium electionis Benedicti Pp. XVI (2005). Oremus pro eo et pro universa Ecclesia.

1962. 1987. 1993.

ANNIVERSARIA Wien. Fr. Leopold M. Mungenast, presb., a. 75, r. 56. Albuquerque. Fr. Caspar M. Yost, presb., a. 87, r. 64. Chicago. Fr. Patrick M. Roche, presb., a. 89, r. 70.

19. Alb. In oct. Paschae. DOMINICA II PASCHAE seu DE DIVINA MISERICORDIA. De ea. + MISSA pr. cum omnibus peculiaritatibus dom. Resurrect. assignatis; attamen sequentia omitti potest. Credo. L1 L2 Ev

Act 4, 32-35; Ps 117, 2-4. 16ab-18. 22-24. 1 Io 5, 1-6. Io 20, 19-31.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

II VESPERAE dom. II Paschae. — Cp. post I vel II Vp. dom. Per totum tempus paschale peculiaris ratio habeatur de institutione mystagogica neophytorum (OICA, 235239). Tempore paschali haec serventur: 1. In feriis non permittuntur Missae ad diversa, votivae aut cotidianae defunctorum (IM, 337), nisi utilitas pastoralis id requirat (IM, 333). Permittuntur tamen Missae de memoriis his diebus in Martyrologio inscriptis (IM, 316b). 2. In Missa unum Alleluia ant. ad introitum et ad communionem addatur, nisi iam adsit vel cum sensu verborum repugnet. 3. In Off. Sanctorum (praesertim in Co. App. et Mm.) partes huic tempori propriae exstant. 4. In Off. Alleluia additur tantum ubi et quomodo indicatur. Partes propriae habentur in Ordinario.

DIES MISSIONIS Missio in regione Swaziland anno 1923, die 19 aprilis, in Praefecturam apostolicam erecta, hodie Diem Missionis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici Deum enixe exorent ut in illa regione Ecclesia in dies floreat.

1965. 1999. 2002. 2006.

ANNIVERSARIA Wien. Fr. Anselm M. Wimmer, presb., a. 65, r. 48. Portland. Fr. Philip M. Brennan, presb., a. 84, r. 63. Benburb. Fr. Gabriel M. Bracken, a. 75, r. 51. Negrar. Fr. Matteo M. Novello, presb., a. 86, r. 66.

71


Aprile 20. Alb. Feria II post dom. II Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1963. 1963. 1963. 1964. 1999.

Act 4, 23-31; Ps 2, 1-3. 4-6. 7-9. Io 3, 1-8. ANNIVERSARIA Reggio Emilia. Fr. Bernardo M. Savi, presb., a. 77, r. 61. Bologna. Fr. Amadio M. Piccinelli, presb., a. 66, r. 41. Frohnleiten. Fr. Simeon M. Oberleitner, a. 84, r. 54. Workingham. Fr. Joachim M. McCarthy, presb., a. 81, r. 63. Manduria. Fr. Carmelo M. Padalino, presb., a. 75, r. 56.

21. Alb. Feria III post dom. II Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Anselmi E. D. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA memoriae, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev 1985.

Act 4, 32-37; Ps 92, 1ab. 1c-2. 5. Io 3, 7b-15. ANNIVERSARIA Pisa. Fr. Agostino M. Del Cesta, presb., a. 82, r. 57.

22. Alb. Feria IV post dom. II Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1963. 1969. 1973. 1978. 1984.

Act 5, 17-26; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Io 3, 16-21. ANNIVERSARIA Siena. Fr. Bartolomeo M. Giorgi, presb., a. 82, r. 65. Tirano. Fr. Guido M. Dalle Carbonare, presb., a. 45, r. 25. Hillside. Fr. Hyacinth M. Breski, presb., a. 80, r. 60. Vicenza. Fr. Gerardo M. Borsato, a. 63, r. 42. Portland. Fr. Peregrine M. Pillarella, a. 84, r. 41.

23. Alb. Feria V post dom. II Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Georgii M. Vel: Rub. S. Adalberti E. M. MISSA feriae, pf. pasch. vel MISSA unius e memoriis, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev

Act 5, 27-33; Ps 33, 2 et 9. 17-18. 19-20. Io 3, 31-36.

In Anglia: 23. Rub. Feria V. S. GEORGII M., ANGLIAE PATRONI, festum. Ad H. m. ant. et pss. feriae V hebd. II. Missa pr., Gloria, pf. Ss. Martyrum. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

Cras recurret anniversarium sollemnis inaugurationis Pontificatus Benedicti Pp. XVI (2005), quem Dominus in omnibus prosperet et diu conservet.

72


Aprile Ubi peculiares fiunt celebrationes, dici potest Missa in anniversario Electionis Papae. In omnibus Missis habeatur peculiaris intentio pro Papa in oratione universali.

1998. 2003.

ANNIVERSARIA Eger. Fr. Agostón M. Csete, presb., a. 85, r. 65. KwaNgwanase. Fr. Alphonse M. Mooney, presb., a. 69, r. 50.

24. Alb. Feria VI post dom. II Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Fidelis de Sigmaringen P. M. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA memoriae, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev 1972. 1979. 1980. 1992.

Act 5, 34-42; Ps 26, 1. 4. 13-14. Io 6, 1-15. ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Paolo M. Giannelli, presb., a. 86, r. 68. Superga. Fr. Tarcisio M. Pons, a. 79, r. 43. Vicenza. Fr. Giacomo M. Tonellotto, a. 67, r. 44. Portland. Fr. Donald M. Morgan, presb., a. 76, r. 51.

25. Rub. Sabb. S. MARCI, EVANGELISTAE, festum. — Ad H. m. ant. de temp. et pss. sabbati hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. App. II. L1 Ev

1 Petr 5, 5b-14; Ps 88, 2-3. 6-7. 16-17. Mc 16, 15-20.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

I VESPERAE dom. III Paschae. — Cp. post I Vp. dom. 1985. 1988. 1998.

ANNIVERSARIA Venezia. Fr. Amadio M. Righele, presb., a. 88, r. 69. Roma. Fr. Agostino M. Rossi, presb., a. 70, r. 51. Dublin. Fr. Vincent M. McGlue, a. 72, r. 42.

26. Alb. DOMINICA III PASCHAE (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. Pasch. L1 L2 Ev

Act 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4. 7. 9. 1 Io 2, 1-5a. Lc 24, 35-48.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1958. 1987. 1995.

ANNIVERSARIA Langegg. Fr. Alex M. Schalhaas, a. 73, r. 34. Marina di Carrara. Fr. Lorenzo M. Giannelli, presb., a. 78, r. 59. Manchester. Fr. James M. O'Connell, presb., a. 73, r. 53.

27. Alb. Feria II post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev

Act 6, 8-15; Ps 118, 23-24. 26-27. 29-30. Io 6, 22-29.

73


Aprile 1986. 1995.

ANNIVERSARIA Fullerton. Fr. Manettus M. Ortmann, presb., a. 75, r. 55. Saint Louis. Fr. Joseph M. Byrne, diac., a. 73, r. 43.

28. Alb. Feria III. post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Petri Chanel P. M. Vel: Alb. S. Ludovici Mariae Grignion de Monfort P. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA unius e memoriis, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev 1976. 2004.

Act 7, 51 – 8, 1a; Ps 30, 3cd-4. 6ab et 7b et 8a. 17 et 21ab. Io 6, 30-35. ANNIVERSARIA Bruxelles. Fr. Leonard M. Walters, a. 65, r. 45. Vicenza. Fr. Filippo M. Zanin, presb., a. 77, r. 55.

29. Alb. Feria IV post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). S. Catharinae Senensis V. D., memoria. MISSA memoriae, pf. pasch. vel de sancta. L1 Ev

Act 8, 1b-8; Ps 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. Io 6, 35-40.

In Italia et in Europa: 29. Alb. Feria IV. S. CATHARINAE SENENSIS V.D., ITALIAE ET EUROPAE PATRON., festum. Ad H. m. ant. et pss. feriae IV hebd. III. Missa festi, Gloria, pf. de sancta. Lectiones propriae. L 1 1 Io 1, 5 – 2, 2; Ps 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a. Ev Mt 11, 25-30. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1996. 2002. 2004.

ANNIVERSARIA Quilmes. Fr. Attilio M. Pizzolato, presb., a. 71, r. 51. Plasencia. Fr. Juan Ángel M. Bracesco, presb., a. 83, r. 60. Hall bei Innsbruck. Fr. Laudislaus M. Maurer, presb., a. 90, r. 73.

30. Alb. Feria V post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Pii V Pp. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA memoriae, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev

1988.

Act 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20. Io 6, 44-51. ANNIVERSARIA Torino. Fr. Guido M. Mattioli, presb., a. 54, r. 35.

74


Maggio MAIUS 2009 1. Alb. Feria VI post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioseph Opificis. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA memoriae, pf. pr. L1 Ev

Act 9, 1-20; Ps 116, 1. 2. Io 6, 52-59.

Vel, in Missis S. Ioseph: L 1 Gen 1, 26 – 2, 3 vel Col 3, 14-15. 17. 23-24; Ps 89, 2. 3-4. 12-13. 14 et 16. Ev Mt 13, 54-58. In Missa S. Ioseph adhibeatur PE cum praefatione variabili.

1977. 1982. 1989. 1994.

ANNIVERSARIA Udine. Fr. Virginio M. Rigo, a. 68, r. 49. Reggio Emilia. Fr. Alfonso M. Montà, presb., a. 75, r. 56. Vicenza. Fr. Nazareno M. Milani, presb., a. 75, r. 59. Bend (Oregon). Fr. Maurice M. Gillespie, presb., a. 76, r. 56.

2. Alb. Sabb. post dom. III Paschae (hebd. III Psalt.). S. Athanasii E. D., memoria. MISSA memoriae, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev

Act 9, 31-42; Ps 115, 12-13. 14-15. 16-17. Io 6, 60-69.

I VESPERAE dom. IV Paschae. — Cp. post I Vp. dom. 1972. 1995. 1996.

ANNIVERSARIA Terni. Fr. Luciano M. De Luca, presb., a. 46, r. 22. Francavilla al Mare. Fr. Luigi M. Rufini, presb., a. 72, r. 53. Montréal. Fr. Mario M. De Santis, presb., a. 78, r. 59.

3. Alb. DOMINICA IV PASCHAE (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pasch. L1 L2 Ev

Act 4, 8-12; Ps 117, 1 et 8-9. 21-23. 26 et 28cd et 29. 1 Io 3, 1-2. Io 10, 11-18.

DIES PRO FOVENDIS VOCATIONIBUS Hac dominica peculiare supplicationes fiunt pro fovendis vocationibus sacerdotalibus et religiosis. Haec intentio, fidelibus explicanda in homilia, preces informet in oratione universali.

Prohibentur Missae defunctorum, necnon Missa exsequiali. SS. Philippi et Iacobi App. festum omittitur.

II VESPERAE dom. IV Paschae. — Cp. post II Vp. dom. 1963. 1994.

ANNIVERSARIA S. Paulo. Fr. Giovanni M. Cardinale, presb., a. 33, r. 16. Moncalieri. Fr. Romeo M. Rizzo, a. 46, r. 16.

75


Maggio Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 4. Alb. Feria II. S. PEREGRINI LAZIOSI, RELIGIOSI O.N., festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

2 Cor 4, 10-18; Ps 87, 2-3. 4-5. 10. 14. Mt 7, 7-14.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1968. 1977.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Alessio M. Rossi, presb., a. 80, r. 62. Pannonhalma. Fr. Bertalan M. Süle, a. 73, r. 36.

5. Alb. Feria III post dom. IV Paschae (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1981.

Act 11, 19-26; Ps 86, 1-3. 4-5. 6-7. Io 10, 22-30. ANNIVERSARIA Budapest. Fr. Benedek M. Pataki, presb., a. 63, r. 41.

6. Alb. Feria IV post dom. IV Paschae (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1966. 1979. 1981. 1988. 1989. 1997.

Act 12, 24 – 13, 5a; Ps 66, 2-3. 5. 6 et 8. Io 12, 44-50. ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Andrea M. Nesi, presb., a. 85, r. 68. Chicago. Fr. Joseph M. Grabrian, presb., a. 74, r. 52. Pesaro. Fr. Stefano M. Cherubini, presb., a. 56, r. 38. Arco. Fr. Vincenzo M. Campesato, presb., a. 72, r. 52. Gnas. Fr. Otho M. Trummer, presb., a. 68, r. 33. Wheeling. Fr. Thomas M. Lo Cascio, presb., a. 83, r. 63.

7. Alb. Feria V post dom. IV Paschae (hebd. IV Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1976. 1993. 2007.

Act 13, 13-25; Ps 88, 2-3. 21-22. 25 et 27. Io 13, 16-20. ANNIVERSARIA Siteki. Fr. Giuseppe M. Vitelli, presb., a. 66, r. 48. Nigel. Fr. Alessio M. Treppo, a. 70, r. 46. Sainte-Foy. Fr. Gérard M. Therrien, presb., a. 57, r. 36.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 8. Alb. Feria VI post dom. IV Paschae (hebd. IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Mariae V. gratiarum Matris ac Mediatricis. MISSA feriae, pf. pasch., vel MISSA memoriae, pf. B. Mariae V. L1

Act 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11.

76


Maggio Ev

Io 14, 1-6.

In Argentina: 7. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 8. Alb. Feria VI. «NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN», PATRONAE PRINCIPALIS REI PUBLICAE ARGENTINAE, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Non permittuntur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Suore di Maria Ss. Addolorata (Napoli), hanc diem, qua anno 1840 Institutum initium cepit, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes fratres et sorores Ordinis nostri in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici, grates Deo et beatae Mariae Virgini rependentes, enixas effundant preces pro Instituti bono atque incremento.

1968. 1975. 2001. 2008.

ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Giovanni M. Todesco, presb., a. 51, r. 29. Saluzzo. Fr. Giovanni M. Ballerini, presb., a. 66, r. 34. Bruxelles. Fr. Pérégrin M. Desaever, a. 79, r. 62. Torino. Fr. Adriano M. Canavoso, a. 88, r. 69.

9. Alb. Sabb. post dom. IV Paschae (hebd. IV Psalt.). De eo. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA sabb., pf. pasch., vel MISSA B. Mariae V., Temp. Pasch. L1 Ev

Act 13, 44-52; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Io 14, 7-14.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. Pasch. I VESPERAE dom. V Paschae. — Cp. post I Vp. dom. 1979. 1985.

ANNIVERSARIA Gelsenkirchen-Buer. Fr. Theophil M. Wanderti, presb., a. 50, r. 29. Phoenix. Fr. Gilbert M. Hayden, presb., a. 70, r. 49.

10. Alb. DOMINICA V PASCHAE (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pasch. L1 L2 Ev

Act 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19. 1 Petr 2, 4-9. Io 14, 1-12.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. V Paschae. — Cp. post I Vp. dom. 1960.

ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Joseph M. Vosburgh, presb., a. 67, r. 44.

77


Maggio Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 11. Alb. Feria II post dom. V Paschae (hebd. I Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Benincasa, religiosi O.N. MISSA feriae vel memoriae, pf. pasch. vel de beato. L1 Ev 1960. 1974. 1978.

Act 14, 5-18; Ps 113B, 1-2. 3-4. 15-16. Io 14, 21-26. ANNIVERSARIA Osimo. Fr. Lorenzo M. Cangini, presb., a. 69, r. 49. Elmhurst. Fr. Francis M. Fitzgerald, presb., a. 69, r. 30. Rosznó. Fr. Ferenc M. Repási, a. 79, r. 31.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 12. Alb. Feria III post dom. V Paschae (hebd. I Psalt.). B. Francisci Senensis, presbyteri O.N., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Act 14, 19-28; Ps 144, 10-11. 12-13ab. 21. Io 14, 27-31a.

De Ss. Nereo et Achilleo Mm. et de S. Pancratio M. nihil fit.

1997. 1997.

ANNIVERSARIA Wien. Fr. Joachim M. Nagy, a. 92, r. 68. Viareggio. Fr. Alfonso M. Marinucci, a. 70, r. 47.

13. Alb. Feria IV post dom. V Paschae (hebd. I Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Mariae Virginis de Fatima. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Act 15, 1-6; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. Io 15, 1-8.

Vel, in Missa de B. Mariae V. de Fatima: L 1 Is 61, 9-11; Ps 44, 11-12. 14-15. 16-17. Ev Lc 11, 27-28. 1965. 1971. 2000.

ANNIVERSARIA Detroit. Fr. Alexis M. Croke, presb., a. 75, r. 59. Montréal. Fr. Henri M. Paradis, presb., a. 71, r. 38. Portland. Fr. Mark M. Holmes, a. 93, r. 54.

14. Rub. Feria V. S. MATTHIAE, AP., festum. — Ad H. m. ant. de temp. et pss. feriae V hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

Act 1, 15-17. 20-26; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Io 15, 9-17.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1964. 1967.

ANNIVERSARIA Tiszanagyfalu. Fr. Janos-Angyal M. Kováts, presb., a. 49, r. 32. Firenze. Fr. Anton M. Keulemans, a. 64, r. 2.

15. Alb. Feria VI post dom. V Paschae (hebd. I Psalt.). De ea.

78


Maggio MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1983. 1984.

Act 15, 22-31; Ps 56, 8-9. 10-12. Io 15, 12-17. ANNIVERSARIA Cittadella. Fr. Domenico M. Corna, a. 78, r. 53. Chichester. Fr. Francis M. Mildner, presb., a. 73, r. 54.

16. Alb. Sabb. post dom. V Paschae (hebd. I Psalt.). De eo. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA sabb., pf. pasch., vel MISSA B. Mariae V., Temp. pasch. L1 Ev

Act 16, 1-10; Ps. 99, 2. 3. 5. Io 15, 18-21.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. pasch. I VESPERAE dom. VI Paschae. — Cp. post I Vp. dom. In Provincia Tirolensi: 16. Rub. Sabb. S. IOANNIS NEPOMUCENI P. M., PROVINCIAE TIROLENSIS PATRONI, festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. Ss. Martyrum. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1982.

ANNIVERSARIA Portland. Fr. Philip M. Willy, a. 87, r. 56.

17. Alb. DOMINICA VI PASCHAE (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pasch. L1 L2 Ev

Act 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 1 Io 4, 7-10. Io 15, 9-17.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE dom. VI Paschae. — Cp. post II Vp. dom. 1987. 2005.

ANNIVERSARIA Midhurst. Fr. Augustine M. Cadd, presb., a. 83, r. 64. Montréal. Fr. Gaston M. Venne, presb., a. 90, r. 70.

18. Alb. Feria II post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Ioannis I Pp. M. MISSA feriae vel memoriae, pf. pasch. vel de sancto. L1 Ev

Act 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a et 9b. Io 15, 26 – 16, 4a.

79


Maggio 1998. 2000. 2008.

ANNIVERSARIA Trento. Fr. Bruno M. Sartori, presb., a. 70, r. 52. Pietrasanta. Fr. Davide M. Montagna, presb., a. 63, r. 46. Marina di Carrara. Fr. Federico M. Aliborni, presb., a. 86, r. 69.

19. Alb. Feria III post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev

Act 16, 22-34; Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8. Io 16, 5-11.

20. Alb. Feria IV post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Bernardini Senensis P. MISSA feriae, pf. pasch. L1 Ev 1962. 1967.

Act 17, 15. 22 – 18, 1; Ps 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd. Io 16, 12-15. ANNIVERSARIA Torino. Fr. Giacomo M. Tivano, presb., a. 77, r. 59. Portland. Fr. Michael M. Miller, presb., a. 84, r. 64.

IN ASCENSIONE DOMINI, sollemnitas. 20. Alb. Feria IV, vespere. — IN VIGILIA: MISSA VIGILIAE, Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. Lectiones sumuntur e Missa in die sollemnitatis.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 21. Alb. Feria V. — IN DIE SOLLEMNITATIS. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. L1 L2 Ev

Act 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-7. 8-9. Eph 1, 17-23 vel Eph 4, 1-13 vel 4, 1-7. 11-13. Mc 16, 15-20.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. Ss. Christophori Magallanes P. et soc. Mm. memoria omittitur.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. Cras incipiet novendialis supplicatio ad Spiritum Sanctum.

Ubi sollemnitas Ascensionis transfertur in dominicam sequentem:

20. VESPERAE de feria curr. 21. Alb. Feria V post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Christophori Magallanes P. et soc., Mm. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc.

80


Maggio L1 Ev

1965.

Act 18, 1-8; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Io 16, 16-20.

ANNIVERSARIA Manzini. Ep. Costantino M. Barneschi, a. 72, r. 56.

22. Alb. Feria VI post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ritae de Cascia, Rel. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc., vel MISSA memoriae, pf. pr. L1 Ev 1968. 1971. 1971. 1992. 1996.

Act 18, 9-18; Ps 46, 2-3. 4-5. 6-7. Io 16, 20-23a. ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Paul M. Grace, presb., a. 57, r. 35. Roma. Fr. Giovanni M. Pioppi, presb., a. 94, r. 78. São Paolo. Fr. Andrew M. Van Halder, presb., a. 81, r. 63. Negrar. Fr. Clemente M. Alba, presb., a. 92, r. 74. Brescia. Fr. Contardo M. Dal Bianco, presb., a. 82, r. 64.

23. Alb. Sabb. post dom. VI Paschae (hebd. II Psalt.). De eo. Vel: Alb. De S. Maria in sabb. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc., vel MISSA B. Mariae V., Temp. Pasch. L1 Ev

Act 18, 23-28; Ps 46, 2-3. 8-9. 10. Io 16, 23b-28.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. pasch., praesertim form. n. 18: Beata Maria Virgo, Regina Apostolorum. I VESPERAE dom. VII Paschae. — Cp. post I Vp. dom. 1980. 1986. 1986. 2001.

ANNIVERSARIA Pannonhalma. Fr. Imre M. Góra, a. 80, r. 31. Mtubataba. Fr. Giovanni M. Bardini, a. 79, r. 56. Santiago de Chile. Fr. Tommaso M. Sgualdino, presb., a. 75, r. 56. Sainte-Foy. Fr. Roland M. Corbeil, diac., a. 77, r. 31.

24. Alb. DOMINICA VII PASCHAE (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pasch. vel Asc. L1 L2 Ev

Act 1, 15-17. 20a. 20c-26; Ps 102, 1-2. 11-12. 19-20ab. 1 Io 4, 11-16. Io 17, 11b-19.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequiali.

II VESPERAE dom. VII Paschae. Ubi sollemnitas Ascensionis non est de praecepto servanda, assignatur huic dominicae tamquam diei proprio, hac ratione: 23. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 24. Alb. Dom. IN ASCENSIONE DOMINI, sollemnitas.

81


Maggio + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. L1 L2 Ev

Act 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-7. 8-9. Eph 1, 17-23 vel Eph 4, 1-13 vel 4, 1-7. 11-13. Mc 16, 15-20.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

In Australia: ??? 23. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 24. Alb. Dom. B. MARIAE V. AUXILIATRICIS CHRISTIANORUM, AUSTRALIAE PATRONAE PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1996.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Pellegrino M. Buracchi, presb., a. 87, r. 67.

25. Alb. Feria II post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Bedae Venerabilis P. D. Vel: Alb. S. Gregorii VII Pp. Vel: Alb. S. Mariae Magdalenae de’ Pazzi V. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc., vel MISSA unius e memoriis, pf. pasch. vel Asc. vel de sancto. L1 Ev 1968.

Act 19, 1-8; Ps 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab. Io 16, 29-33. ANNIVERSARIA Trieste. Fr. Agostino M. Perin, a. 66, r. 16.

26. Alb. Feria III post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). S. Philippi Neri P., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1995. 2003.

Act 20, 17-27; Ps 67, 10-11. 20-21. Io 17, 1-11a. ANNIVERSARIA Beaverton. Fr. Eugene M. Walsh, presb., a. 76, r. 56. Richard’s Bay (KwaZulu-Natal). Fr. Edwin M. Kinch, presb., a. 84, r. 65.

27. Alb. Feria IV post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Augustini Cantuariensis E. MISSA feriae vel memoriae, pf. pasch. vel Asc. vel de sancto. L1

Act 20, 28-38; Ps 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c.

82


Maggio Ev 1985. 2003.

Io 17, 11b-19. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Ernesto M. Giovanazzi, presb., a. 69, r. 51. Fullerton. Fr. David M. Kondik, presb., a. 84, r. 62.

28. Alb. Feria V post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc. L1 Ev 1969. 1981. 2002.

Act 22, 30; 23, 6-11; Ps 15, 1-2a et 5. 7-8. 9-10. 11. Io 17, 20-26. ANNIVERSARIA Manzini. Fr. Martin M. Nagy, a. 75, r. 38. Rio de Janeiro. Fr. Tommaso M. Maronati, a. 73, r. 44. Medellín. Fr. Tarcisio M. Milani Spagnoli, presb., a. 73, r. 55.

29. Alb. Feria VI post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). De ea. MISSA feriae, pf. pasch. vel Asc. L1 Ev 1983. 1994. 1999.

Act 25, 13b-21; Ps 102, 1-2. 11-12. 19-20ab. Io 21, 15-19. ANNIVERSARIA San Pierre. Fr. William M. Walsh, presb., a. 70, r. 50. Orvieto. Fr. Giuseppe M. Lupardini, presb., a. 75, r. 58. Negrar. Fr. Paolo M. Ferronato, presb., a. 75, r. 55.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 30. Alb. Sabb. post dom. VII Paschae (hebd. III Psalt.). B. Iacobi Philippi Bertoni, presbyteri O.N., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1978. 2006. 2006. 2007.

Act 28, 16-20. 30-31; Ps 10, 4. 5 et 7. Io 21, 20-25. ANNIVERSARIA Torino. Fr. Benizio M. Botta, presb., a. 82, r. 63. Siracusa. Fr. Enrico M. Gibilisco, presb., a. 87, r. 70. Empangeni. Ep. Michael M. O’Shea, a. 75, r. 55. Dundee. Fr. Peter M. Broadhurst, a. 61, r. 34.

DOMINICA PENTECOSTES, sollemnitas Sacrum quinquaginta dierum tempus paschale concluditur dominica Pentecostes, qua commemorantur donum Spiritus Sancti in Apostolos, primordia Ecclesiae atque initia eius missionis ad omnes linguas et populos et nationes. Praestat ampliore forma Missam in vigilia celebrare, cum lectionibus et orationibus in libris liturgicis propositis. Haec tamen Missa characterem baptismalem, ut in Vigilia paschali, non habet, sed intensioris orationis exemplo Apostolorum, qui erant, cum Maria Matre Iesu, unanimes in oratione perseverantes, Spiritus effusionem exspectando.

30. Rub. Sabbato, vespere. — MISSA VIGILIAE pr., Gloria, Credo, pf. (et Comm.) pr. L1

L2 Ev

Gen 11, 1-9; Ps 32, 10-11. 12-13. 14-15 vel Ex 19, 3-8a. 16-20b; Ps 102, 1-2. 3-4. 6-7. 17-18 vel Ez 37, 1-14; Ps 50, 1-2. 8-9. 12-13. 14 et 17 vel Ioel 3, 1-5; Ps 103, 1-2a. 24 et 35c. 27-28. 29bc-30. Rom 8, 22-27. Io 7, 37-39.

83


Maggio Ad Missam vigiliae et diei adhibeatur PE cum praefatione variabili.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 31. Rub. Dominica. Officium proprium. + MISSA IN DIE pr., Gloria, Sequentia, Credo, pf. (et Comm.) pr. L1 L2 Ev

Act 2, 1-11; Ps 103, 1ab et 24ac. 29bc-30. 31 et 34. 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 vel Gal 5, 16-25. Io 20, 19-23 vel Io 15, 26-27; 16, 12-15.

Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. Visitationis B. Mariae V. festum omittitur.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. Post dominicam Pentecostes cereus paschalis honorifice in baptisterio servetur, ut ex eius flamma, in celebratione baptismi, cerei baptizatorum illuminentur. In exequiis autem cereus paschalis apud feretrum collocetur, ad insinuandum mortem christiano esse ipsius verum pascha. Extra tempus paschale cereus paschalis in presbyterio nec servetur nec accendatur.

Cras resumetur oratio Angelus Domini. 1972. 1976.

ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Samuele M. Giuriato, presb., a. 50, r. 31. Perth Amboy. Fr. Charles M. Lyons, presb., a. 87, r. 70.

84


Giugno TEMPUS PER ANNUM post Tempus Paschale Tempore per annum non celebratur peculiaris mysterii Christi aspectus; sed potius ipsum mysterium Christi in sua plenitudine recolitur, praesertim diebus dominicis (AC, 43).

Resumitur tempus per annum ab hebdomada IX, omissa VIII, cum vol. III Liturgiae Horarum et, in Missa, cum Lectionario feriali, Anno I.

IUNIUS 2009 1. Rub. Feria II hebd. IX per annum (I Psalt.). S. Iustini M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1985. 1988.

Tob 1, 3; 2, 1a-8; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6. Mc 12, 1-12. ANNIVERSARIA Dungannon. Fr. Manettus M. Brady, a. 69, r. 27. Senigallia. Fr. Filippo M. Gervasi, presb., a. 75, r. 58.

2. Vir. Feria III hebd. IX per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Marcellini et Petri Mm. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 2000.

Tob 2, 9-14; Ps 111, 1-2. 7bc-8. 9. Mc 12, 13-17. ANNIVERSARIA London. Fr. Gerard M. Corr, presb., a. 89, r. 70.

3. Rub. Feria IV hebd. IX per annum (I Psalt.). Ss. Caroli Lwanga et soc. Mm., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1976. 1992.

Tob 3, 1-11a. 16-17a; Ps 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9. Mc 12, 18-27. ANNIVERSARIA Fiesole. Fr. Alberto M. Cagnoni, presb., a. 68, r. 48. Vicenza. Fr. Adriano M. Zini, presb., a. 72, r. 54.

4. Vir. Feria V hebd. IX per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9a; Ps 127, 1-2. 3. 4-5. Mc 12, 28b-34.

85


Giugno 1993. 1998.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Paolo M. Cianferoni, a. 84, r. 45. Roma. Fr. Jean-M. Delepouve, presb., a. 75, r. 51.

5. Rub. Feria VI hebd. IX per annum (I Psalt.). S. Bonifatii E. M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1997. 2001. 2007.

Tob 11, 5-17; Ps 145, 2abc. 7. 8-9a. 9bc-10. Mc 12, 35-37. ANNIVERSARIA Portland. Fr. Kevin M. Fitzpatrick, presb., a. 69, r. 48. Firenze. Fr. Edoardo M. Balloni, presb., a. 80, r. 60. São Paulo. Fr. Mario M. Scuppa, presb., a. 76, r. 59.

6. Alb. Sabb. hebd. IX per annum (I Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Tob 12, 1. 5-15. 20; Ps Tob 13, 2. 6. 7. 8. Mc 12, 38-44.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 22: Sancta Maria, ancilla Domini. S. Norberti E. memoria omittitur.

I VESPERAE SS. Trinitatis — Cp. post I Vp. dom. 1987.

ANNIVERSARIA Bolzano. Fr. Angelo M. Pedot, presb., a. 76, r. 58.

7. Alb. Dominica. SS. TRINITATIS, sollemnitas. Missa et Off. exstant in fine Proprii de Tempore. Ad H. m. ant. pr. cum pss. dom. hebd. I. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Deut 4, 32-34. 39-40; Ps 32, 4-5. 6 et 9, 18-19. 20 et 22. Rom 8, 14-17. Mt 28, 16-20.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. 1990.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Salvatore M. Meo, presb., a. 62, r. 46.

8. Vir. Feria II hebd. X per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1983.

2 Cor 1, 1-7; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 5, 1-12. ANNIVERSARIA Torino. Fr. Alfonso M. Rossi, presb., a. 65, r. 46.

86


Giugno 9. Vir. Feria III hebd. X per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ephraem Diac. D. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2 Cor 1, 18-22; Ps 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135. Mt 5, 13-16.

In Provincia Insularum: 9. Alb. Feria III. S. COLUMBANI A., PROVINCIAE INSULARUM PATRONI, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae III hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. de sancto. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1962. 1964. 1968. 1983.

ANNIVERSARIA Forlì. Fr. Cleto M. Zamboni, presb., a. 59, r. 34. Forchtenau. Fr. Heinrich M. Pielenhofer, presb., a. 89, r. 54. Roma. Ep. Antonio M. Michelato, a. 59, r. 40. Genova. Fr. Amadio M. Landucci, a. 71, r. 50.

10. Vir. Feria V hebd. X per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2 Cor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. Mt 5, 20-26.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Servants of Mary (London) tamquam Diem Congregationis hanc diem celebrat, qua anno 1845, in pago Cuves (Gallia), Maria Guyot, pia iuvenis, cum duobus sociis «habitum religiosum» sumendo, Congregationis fundamenta iecerunt. Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Liturgiae Horarum necnon Sacrificii eucharistici fraternas Deo effundant preces pro bono et incremento Congregationis.

1971. 1974. 1988. 2006.

ANNIVERSARIA Monte Senario. Fr. Raffaello M. Taucci, presb., a. 88, r. 70. Nepi. Fr. Giovanni M. Minnucci, a. 81, r. 51. Alvignano. Fr. Salvatore M. Mazzocca, presb., a. 55, r. 37. Monte Senario. Fr. Roberto M. Salvetti, a. 85, r. 66.

11. Alb. Feria V. SS. CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI, sollemnitas. Missa et Off. in fine Pr. de Tempore exstant. Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, sequentia ad libitum, Credo, pf. Euch. L1 L2 Ev

Ex 24, 3-8; Ps 115, 12-13. 15 et 16bc. 17-18. Hebr 9, 11-15. Mc 14, 12-16. 22-26.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali.

87


Giugno II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. Ubi sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi transfertur in dominicam sequentem: 10. Vir. VESPERAE de feria curr. 11. Rub. Feria V hebd. X per annum (II Psalt.). S. Barnabae Ap., memoria. MISSA memoriae; lect. pr. L1 Ev

1961. 1982. 1999.

Act 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4. 5. 6. Mt 10, 7-13.

ANNIVERSARIA Cuneo. Fr. Michelangelo M. Enrici, presb., a. 75, r. 59. Vecs. Fr. Jenö M. Tóth, presb., a. 65, r. 44. Negrar. Fr. Antonio M. Rizzi, presb., a. 93, r. 72.

12. Vir. Feria VI hebd. X per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1994. 1996.

2 Cor 4, 7-15; Ps 115, 10-11. 15-16. 17-18. Mt 5, 27-32. ANNIVERSARIA Negrar. Fr. Paolo M. Brunello, presb., a. 72, r. 54. Firenze. Fr. Leonardo M. Valdisserra, presb., a. 81, r. 63.

13. Alb. Sabb. hebd. X per annum (II Psalt.). S. Antonii de Padova P. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

2 Cor 5, 14-21; Ps 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12. Mt 5, 33-37.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1961. 1987.

ANNIVERSARIA Venezia. Fr. Luigi M. Crippa, presb., a. 73, r. 56. Chicago. Fr. Joseph M. Loftus, presb., a. 65, r. 45.

14. Vir. DOM. XI PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ez 17, 22-24; Ps 91, 2-3. 13-14. 15-16. 2 Cor 5, 6-10. Mc 4, 26-34.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. Ubi sollemnitas Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi non est de praecepto servanda, assignatur huic dominicae tamquam diei proprio: 13. Alb. I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom.

88


Giugno 14. Alb. Dom. SS. CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI, sollemnitas. Missa et Off. in fine Pr. de Tempore exstant. Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, sequentia ad libitum, Credo, pf. Euch. L1 L2 Ev

Ex 24, 3-8; Ps 115, 12-13. 15 et 16bc. 17-18. Hebr 9, 11-15. Mc 14, 12-16. 22-26.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1959. 1973. 1981.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Nikolaus M. Kögl, a. 64, r. 38. Monte Senario. Fr. Filippo M. Bugnini, a. 64, r. 45. Venezia. Fr. Michele M. Selmo, presb., a. 76, r. 54.

15. Vir. Feria II hebd. XI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1987. 2008.

2 Cor 6, 1-10; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Mt 5, 38-42. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Gesualdo M. D'Errico, presb., a. 64, r. 39. Morelia (Michoacán). Fr. Cristián M. Monjaraz Navarrete, presb., a. 36, r. 16. TRIDUUM S. IULIANÆ FALCONIERI

Diebus 16-17-18 iunii in omnibus ecclesiis Servorum Familiæ dicantur oportet preces ut fratres omnesque sodales disponantur ad festum S. Iulianæ Falconieri digne celebrandum. Ad hoc opportune adhibebitur subsidium cui est titulus In lode di santa Giuliana di Firenze vel In praise of saint Juliana of Florence vel À la louange de sainte Julienne de Florence vel En honor de Santa Juliana de Florencia.

16. Vir. Feria III hebd. XI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2 Cor 8, 1-9; Ps 145, 2. 5-6. 7. 8-9a. Mt 5, 43-48.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Soeurs de Notre-Dame de la Compassion tamquam Diem Congregationis hanc diem celebrat qua, anno 1845, primae sorores a sancto Eugenio de Mazenod, episcopo Massiliensi, habitum religionis ceperunt. Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici grates Deo et Beatae Mariae Virgini rependant et fraternas effundant preces pro Congregationis bono atque incremento.

1963.

ANNIVERSARIA Aysén. Ep. Gerardo M. Vielmo, a. 49, r. 30.

17. Vir. Feria IV hebd. XI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI).

89


Giugno L1 Ev

2 Cor 9, 6-11; Ps 111, 1-2. 3-4. 9. Mt 6, 1-6. 16-18.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio sororum cui est titulus Servas de Maria do Brasil, hanc diem qua, anno 1917, «Madre Cecilia» Instituti fundamenta iecit, tamquam Diem Congregationis celebrat. Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici grates Deo et Beatae Mariae Virgini rependant et fraternas effundant preces pro Congregationis bono atque incremento.

1958. 1982. 1987.

ANNIVERSARIA S. José dos Campos. Fr. Bernardo M. Debbia, presb., a. 34, r. 17. Firenze. Fr. Ludovico M. Langianni, presb., a. 89, r. 72. Marshfield. Fr. Matthew M. Shekleton, presb., a. 71, r. 52.

18. Vir. Feria V hebd. XI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2 Cor 11, 1-11; Ps 110, 1-2. 3-4. 7-8. Mt 6, 7-15.

I VESPERAE soll. Ss.mi Cordis Iesu — Cp. post I Vp. dom. Pro Monialibus et Sororibus O.N.: 17. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 18. Alb. Feria V. S. M. IULIANAE FALCONIERI VIRG. O. N., sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Cant 3, 1-4a; 8, 6-7; Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 7-9. 1 Cor 7, 25-28. 32-35 vel Apoc 21, 1-5a. Mt 25, 1-13 vel Mt 13, 44-46.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. I VESPERAE soll. Ss.mi Cordis Iesu — Cp. post I Vp. dom.

1964. 1984.

ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Bonifaz M. Efferenn, presb., a. 85, r. 65. Firenze. Fr. Giovanni M. Vannucci, presb., a. 70, r. 53.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 19. Alb. Feria VI. SS. CORDI IESU, sollemnitas. Missa et Off. in fine Pr. de Tempore exstant. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, sequentia ad libitum, Credo, pf. Euch. L1 L2 Ev

Ez 34, 11-16; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Rom 5, 5b-11. Lc 15, 3-7.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis.

90


Giugno De S. Romualdo A. et S. Iuliane Falconieri Virg. O.N. nihil fit.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. Pro Monialibus et Sororibus O.N.: Sollemnitas S. M. Iulianae Falconieri Virg. O.N. transfertur in diem 18 iunii.

1959. 1963. 1986. 1987. 1997. 2004.

ANNIVERSARIA Rio de Janeiro. Fr. Pellegrino M. Ribeiro, presb., a. 34, r. 17. Nové Hrady. Fr. Raymund M. Chalupa, presb., a. 66, r. 48. Kötschach. Fr. Erhard M. Hohenwarter, presb., a. 75, r. 57. Ottawa. Fr. Paul M. Desrochers, presb., a. 61, r. 40. Dorsten. Fr. Bernhard M. Alpers, presb., a. 60, r. 33. Chicago. Fr. Andrew M. Motsko, a. 80, r. 51.

20. Alb. Sabb. hebd. XI per annum (III Psalt.). Immaculati Cordis B. Mariae V., memoria. MISSA matutina memoriae, lect. pr., pf. B. Mariae V. L1 Ev

Is 61, 9-11; Ps 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd. Lc 2, 41-51.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 28: Cor immaculatum beatae Mariae Virginis. I VESPERAE seq. – Cp. post I Vp. dom. 1958. 1977. 1984. 1986. 1987.

ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Giovannangelo M. Francini, a. 63, r. 37. Innsbruck. Fr. Ubald M. Ihrenberger, a. 96, r. 71. Vicenza. Fr. Venanzio M. Milani, presb., a. 62, r. 42. Montréal. Fr. Gabriel M. Lussier, presb., a. 79, r. 61. Fullerton. Fr. Bonfilius M. Zens, a. 74, r. 44.

21. Vir. DOM. XII PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Iob 38, 1. 8-11; Ps 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31. 2 Cor 5, 14-17. Mc 4, 35-41.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Aloisii Gonzaga Rel. memoria omittitur.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. 1985. 1993. 2000. 2002. 2005.

ANNIVERSARIA Montréal. Fr. Philippe M. Forgues, presb., a. 78, r. 60. Jesi. Fr. Carlo M. Zucchini, presb., a. 81, r. 64. Orange. Fr. Gerard M. Calkins, presb., a. 81, r. 61. Forlì. Fr. Girolamo M. Bellagamba, a. 82, r. 62. Saviano. Fr. Raffaele M. Montanino, presb., a. 81, r. 63.

22. Vir. Feria II hebd. XII per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Paulini Nolani E. Vel: Rub. Ss. Ioannis Fisher E. et Thomae More Mm.

91


Giugno MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1958. 1997.

Gen 12, 1-9; Ps 32, 12-13. 18-19. 20 et 22. Mt 7, 1-5. ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Giulio M. Santini, presb., a. 88, r. 71. Roma. Fr. Paolo M. Valente, a. 89, r. 60.

23. Vir. Feria III hebd. XII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 13, 2. 5-18; Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. Mt 7, 6. 12-14.

IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPT., sollemnitas. 23. Alb. Feria III, vespere. — IN VIGILIA: MISSA VIGILIAE., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Ier 1, 4-10; Ps 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab et 17. 1 Petr 1, 8-12. Lc 1, 5-17.

Ad Missam vigiliae et soll. adhibeatur PE cum praefatione variabili.

I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 24. Alb. Feria IV. - Officium proprium. - Ad H. m. ant. pr. cum psalm. complementari. MISSA IN DIE pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Is 49, 1-6; Ps 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15. Act 13, 22-26. Lc 1, 57-66. 80.

Prohibentur aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria di Galeazza, hanc diem qua, anno 1862, a beato Ferdinando Baccilieri (1821-1893) est condita, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes fratres et sorores Ordinis nostri in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici, grates Deo et beatae Mariae Virgini rependentes, enixas effundant preces pro Instituti bono atque incremento.

1960. 1973. 1976. 1997.

ANNIVERSARIA Langegg. Fr. Lambert M. Vetter, presb., a. 71, r. 52. Luggau. Fr. Gabriel M. Weisskopf, presb., a. 87, r. 69. Santiago de Chile. Fr. Luis M. Villalobos Román, a. 24, r. 2. Anaheim. Fr. Timothy M. Culhane, a. 86, r. 60.

25. Vir. Feria V hebd. XII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1

Gen 16, 1-12. 15-16 vel 16, 6b-12. 15-16; Ps 105, 1-2. 3-4a. 4b-5.

92


Giugno Ev

1981. 1986.

Mt 7, 21-29. ANNIVERSARIA Palermo. Fr. Gerardo M. Caligiore, presb., a. 68, r. 50. Conegliano. Fr. Clemente M. Francescon, presb., a. 73, r. 57.

26. Vir. Feria VI hebd. XII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1993.

Gen 17, 1. 9-10. 15-22; Ps 127, 1-2. 3. 4-5. Mt 8, 1-4. ANNIVERSARIA Madrid. Fr. Lorenzo M. Maeso Avila, a. 80, r. 39.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 27. Alb. Sabb. hebd. XII per annum (IV Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Gen 18, 1-15; Ps Lc 1, 46-47. 48-49. 50 et 53. 54-55. Mt 8, 5-17.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. per annum. De S. Cyrillo Alexandrino E. D. et de B. Thoma de Urbe Vetere Rel. O.N. nihil fit.

I VESPERAE seq. dominicae. — Cp. post I Vp. dom. 1969. 1971. 1980. 1982.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Justin M. Walser, presb., a. 80, r. 35. London. Fr. Ambrose M. Castleton, presb., a. 54, r. 34. Pistoia. Fr. Filippo M. Parretti, presb., a. 63, r. 42. Montréal. Fr. Alessandro M. Pini, presb., a. 66, r. 48.

28. Vir. DOM. XIII PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

1 Reg 19, 16b. 19-21; Ps 15, 1-2a et 5. 7-8. 9-10. 11. Gal 5, 1. 13-18. Lc 9, 51-62.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Irenaei E. M. memoria omittitur.

SS. PETRI ET PAULI APP., sollemnitas. 28. Rub. Dominica, vespere. — Ubi soll. Apostolorum est de praecepto servanda, dicitur MISSA VIGILIAE pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Act 3, 1-10; Ps 18, 2-3. 4-5. Gal 1, 11-20. Io 21, 15-19.

Ad Missam vigiliae et diei adhibeatur PE cum praefatione variabili.

93


Giugno I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 1985. 1996. 1999. 2002.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Ildefonso M. Bartolini, presb., a. 69, r. 53. Rovato. Fr. Angelo M. Dal Maso, a. 69, r. 44. Siracusa. Fr. Paolo M. Pasqua, presb., a. 75, r. 56. Firenze. Fr. Angelo M. Conti, presb., a. 77, r. 57.

29. Rub. Feria II. — Officium proprium — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA IN DIE pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Act 12, 1-11; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 2 Tim 4, 6-8. 17-18. Mt 16, 13-19.

Prohibentur aliae celebrationes et, ubi sollemnitas est de praecepto servanda, etiam Missa exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. 1962. 1990. 2007.

ANNIVERSARIA Budrio. Fr. Amadio M. Tinti, presb., a. 80, r. 63. Reggio Emilia. Fr. Raffaele M. Baldi, presb., a. 69, r. 51. Siracusa. Fr. Carlo M. Ramondetta, presb., a. 77, r. 55.

30. Vir. Feria III hebd. XIII per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Protomartyrum S. Romanae Ecclesiae.

MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1971. 1976. 1978.

Gen 19, 15-29; Ps 25, 2-3. 9-10. 11-12. Mt 8, 23-27. ANNIVERSARIA Ancona. Fr. Anselmo M. Voltolina, presb., a. 31, r. 12. Reggio Emilia. Fr. Giovanni M. Zamboni, presb., a. 61, r. 4. Mboluzi (Manzini). Fr. Gabriele M. Signori, a. 83, r. 58.

94


Luglio IULIUS 2009 Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 1. Vir. Feria IV hebd. XIII per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Ferdinando M. Baccilieri, presbyteri OSSM, Fundatore Servarum Mariae a Galeazza. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 21, 5. 8-20; Ps 33, 7-8. 10-11. 12-13. Mt 8, 28-34.

Pro sororibus vulgo nuncupatis «Serve di Maria di Galeazza» : 1. Alb. Feria IV. B. FERDINANDI M. BACCILIERI, PRESBYTERI OSSM, FUNDATORIS CONGREGATIONIS SERVARUM MARIAE A GALEAZZA, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae IV hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. de beato. L1 Ev

1 Thess 2, 2b-8; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Mt 23, 8-12 vel Io 10, 11-16.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. VESPERAE festi.

1972. 1974. 1987. 1995.

ANNIVERSARIA Mátraháza. Fr. Rafael M. Jáger, presb., a. 71, r. 50. Roma. Fr. Francesco M. Agostini, presb., a. 70, r. 52. Chicago. Fr. John M. Wondrasek, presb., a. 74, r. 53. Chicago. Fr. Thomas M. Calkins, presb., a. 72, r. 51.

2. Vir. Feria V hebd. XIII per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1966. 1968. 1983. 1992.

Gen 22, 1-19; Ps 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9. Mt 9, 1-8. ANNIVERSARIA Manzini. Fr. Antonino M. Agostinelli, a. 83, r. 55. Saint-Ortaire. Fr. Hildebrand M. Grannec, presb., a. 80, r. 58. Denver. Fr. Julius M. Porcellini, presb., a. 83, r. 63. Roma. Fr. Giacinto M. Verna, presb., a. 78, r. 58.

3. Rub. Feria VI. S. THOMAE AP., festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae VI hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

Eph 2, 19-22; Ps 116, 1. 2. Io 20, 24-29.

In India: 2. I VESPERAE seq. soll. — Cp. post I Vp. dom. 3. Rub. Feria VI. S. THOMAE AP., PATRONI PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr.

95


Luglio Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1963. 2000.

ANNIVERSARIA Spa. Fr. Augustin M. Lépicier, presb., a. 82, r. 66. Carrara. Fr. Carlo M. Dell’Unto, a. 88, r. 70.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 4. Alb. Sabb. hebd. XIII per annum (I Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Gen 27, 1-5. 15-29; Ps 134, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 14-17.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 34: Beata Maria Virgo, causa nostrae laetitiae.

De S. Elisabeth Lusitaniae et de B. Ubaldo de Burgo Sancti Sepulcri P. O.N. nihil fit. I VESPERAE seq. dominicae. — Cp. post I Vp. dom. 1977. 1990. 2002.

ANNIVERSARIA Kiralyhegyes. Fr. Gábor M. Takács, presb., a. 64, r. 40. London. Fr. Alexis M. Mullens, presb., a. 71, r. 53. Verona. Fr. Giuseppe M. Epis, presb., a. 67, r. 40.

5. Vir. DOM. XIV PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ez 2, 2-5; Ps 122, 1-2a. 2bcd. 3-4. 2 Cor 12, 7-10. Mc 6, 1-6.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. De S. Antonio Maria Zaccaria P. nihil fit.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1981. 1983. 1991.

ANNIVERSARIA Santiago de Chile. Fr. Severino M. Bernardis, presb., a. 68, r. 47. Todi. Fr. Pacifico M. Felici, presb., a. 64, r. 46. Kersal. Fr. John Angel M. Fletcher, presb., a. 87, r. 68.

6. Vir. Feria II hebd. XIV per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Mariae Goretti V. M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 28, 10-22a; Ps 90, 1-2. 3-4. 14-15ab. Mt 9, 18-26. ANNIVERSARIA

1958.

Nepi. Fr. Benizio M. Ricci, a. 75, r. 20.

96


Luglio 1969. 1974.

Ponhalma. Fr. Amideus M. Alyusik, a. 74, r. 36. Milano. Fr. Pio M. Della Pietra, presb., a. 84, r. 48.

7. Vir. Feria III hebd. XIV per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1980. 1986. 1986.

Gen 32, 22-32 (hebr. 23-33); Ps 16, 1. 2-3. 6-7. 8b et 15. Mt 9, 32-38. ANNIVERSARIA Torino. Fr. Alberto M. Ferrero, presb., a. 68, r. 51. Firenze. Fr. Tommaso M. Banci, presb., a. 74, r. 55. Vicenza. Fr. Alfredo M. Segafredo, presb., a. 74, r. 57.

8. Vir. Feria IV hebd. XIV per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1980. 1980. 2003.

Gen 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Ps 32, 2-3. 10-11. 18-19. Mt 10, 1-7. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Angelo M. Menon, a. 70, r. 52. Mbabane. Fr. Joseph M. Perkins, presb., a. 68, r. 15. Massa Carrara. Fr. Eliseo M. Ferraretto, a. 70, r. 50.

9. Vir. Feria V hebd. XIV per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Augustini Zhao Rong P. et soc. Mm. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Ps 104, 16-17. 18-19. 20-21. Mt 10, 7-15.

In Columbia: 9. Alb. Feria V. B. MARIAE V. A ROSARIO DE CHIQUINQUIRĂ , COLUMBIAE PATRONAE, festum. - Ad H. m. ant. et pss. feriae V hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. B. Mariae V. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1998.

ANNIVERSARIA Benoni. Fr. Michele M. Signori, presb., a. 72, r. 52.

10. Vir. Feria VI hebd. XIV per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Gen 46, 1-7. 28-30; Ps 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40. Mt 10, 16-23. ANNIVERSARIA

97


Luglio 1970. 1979. 1983. 1984. 1995. 2004.

Roma. Fr. Lorenzo M. Orlandi, presb., a. 67, r. 38. Verona. Fr. Stanislao M. Zanetti, presb., a. 64, r. 46. Avellaneda. Fr. Girolamo M. Meneghini, presb., a. 69, r. 50. Portland. Fr. Victor M. Grabrian, presb., a. 76, r. 50. Perugia. Fr. Antonio M. Contardi, presb., a. 83, r. 66. El Paso. Fr. Francesco M. De Tomasi, presb., a. 76, r. 58.

11. Alb. Sabb. hebd. XIV per annum (II Psalt.). S. Benedicti A., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Gen 49, 29-32; 50, 15-26a; Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. Mt 10, 24-33.

I VESPERAE seq. – Cp. post I Vp. dom. In Europa: 11. Alb. Sabb. S. BENEDICTI A. ET EUROPAE PATRONI, festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. II. MISSA festi, Gloria, pf. de sancto. L1 Ev

Prov 2, 1-9; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Mt 19, 27-29.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom.

1958. 1959. 1967. 1967.

ANNIVERSARIA Rajka. Fr. Bruno M. Dengg, presb., a. 66, r. 43. Vicenza. Fr. Elia M. Volebole, presb., a. 43, r. 23. Montevideo. Fr. Augusto M. Pierasco, a. 48, r. 29. Firenze. Fr. Sergio M. Cerroni, presb., a. 34, r. 15.

12. Vir. DOM. XV PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Am 7, 12-15; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14. Eph 1, 3-14 vel 1, 3-10. Mc 6, 7-13.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria Riparatrici hanc diem qua, anno 1900, Serva dei M. Elisa Andreoli una cum Matre ac duobus sociis Instituti fundamenta iecit, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae cum in liturgicis tum in privatis orationibus dignas Deo et gloriosae Virgini grates referant et pro bono atque incremento Congregationis fraternas effundant preces.

1987. 1999.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Pellegrino M. Rocchi, a. 74, r. 54. Negrar. Fr. Carlo M. Calvillo, presb., a. 82, r. 64.

13. Alb. Feria II hebd. XV per annum (III Psalt.).

98


Luglio S. Cleliae Barbieri V., Fundatricis Minimarum B. Mariae V. Perdolentis, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Ex 1, 8-14. 22; Ps 123, 1-3. 4-6. 7-8. Mt 10, 34 – 11, 1.

De S. Henrico nihil fit.

Pro sororibus Minimis B. Mariae V. Perdolentis: 12. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 13. Alb. Feria II. S. CLELIAE BARBIERI VIRG., FUNDATRICIS SORORUM MINIMARUM B. MARIAE V. PERDOLENTIS, sollemnitas. — Ad H. m. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Ct 8, 6-7; Ps 32, 12-13. 18-19. 20-21. 1 Cor 1, 26-31. Mt 11, 25-30.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1966. 1975.

ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Giuliano M. Bernardi, presb., a. 55, r. 33. Innsbruck. Fr. Hermann M. Auer, presb., a. 93, r. 72.

14. Vir. Feria III hebd. XV per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Camilli de Lellis P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Ex 2, 1-15a; Ps 68, 3. 14. 30-31. 33-34. Mt 11, 20-24.

15. Alb. Feria IV hebd. XV per annum (III Psalt.). S. Bonaventurae E. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 2006.

Ex 3, 1-6. 9-12; Ps 102, 1-2. 3-4. 6-7. Mt 11, 25-27. ANNIVERSARIA Orange. Fr. George M. Luznicky, presb., a. 77, r. 56.

16. Vir. Feria V hebd. XV per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Mariae V. de Monte Carmelo. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Ex 3, 13-20; Ps 104, 1 et 5. 8-9. 24-25. 26-27. Mt 11, 28-30.

Vel, in Missa de B. Maria V.: L 1 Zac 2, 14-17; Ps Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. Ev Mt 12, 46-50.

99


Luglio In Chilia: 15. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 16. Alb. Feria V. B. MARIAE V. DE MONTE CARMELO, CHILIAE MATRIS ATQUE REGINAE, sollemnitas. — Ad H. m. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1985.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Paolino M. Pezzini, a. 87, r. 62.

17. Vir. Feria VI hebd. XV per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1967. 1995. 2002.

Ex 11, 10 – 12, 14; Ps 115, 12-13. 15-16bc. 17-18. Mt 12, 1-8. ANNIVERSARIA Stegi. Fr. Agostino M. Botta, presb., a. 65, r. 47. Firenze. Fr. Lorenzo M. Perri, presb., a. 70, r. 50. Verona. Fr. Antonio M. Crevattin, a. 87, r. 62.

18. Alb. Sabb. hebd. XV per annum (III Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Ex 12, 37-42; Ps 135, 1 et 23-24. 10-12. 13-15. Mt 12, 14-21.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 32: Beata Maria Virgo, mater et magistra spiritalis. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1982. 2004.

ANNIVERSARIA Valmontone. Fr. Gaetano M. Del Brusco, presb., a. 82, r. 62. Verona. Fr. Gabriele M. Rocca, presb., a. 83, r. 65.

19. Vir. DOM. XVI PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ier 23, 1-6; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. Eph 2, 13-18. Mc 6, 30-34.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. ANNIVERSARIA

100


Luglio 1982. 1994. 1996. 1999.

Firenze. Firenze. Hillside. Firenze.

Fr. Alfonso M. Bottai, presb., a. 63, r. 46. Fr. Francesco M. Banci, presb., a. 84, r. 66. Fr. Martin M. Jenco, presb., a. 61, r. 42. Fr. Giorgio M. Francini, presb., a. 78, r. 60.

20. Vir. Feria II hebd. XVI per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Apollinaris E. M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1970. 1970. 1977. 1982. 1982. 1985.

Ex 14, 5-18; Ps Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 12, 38-42. ANNIVERSARIA Johannesburg. Fr. Michael M. Ramsey, presb., a. 88, r. 45. Calgary. Fr. Tarcisio M. Hajdusik, presb., a. 56, r. 36. Volders. Fr. Plazidus M. Schulz, presb., a. 83, r. 61. Vicenza. Fr. Giuseppe M. Lovato, a. 70, r. 46. Vicenza. Fr. Gabriele M. Pigato, a. 68, r. 37. Albuquerque. Fr. John M. Castillo, presb., a. 72, r. 50.

21. Vir. Feria III hebd. XVI per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Laurentii de Brindisi P. D. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1965. 1992. 1998. 2004. 2006.

Ex 14, 21 – 15, 1; Ps Ex 15, 8-9. 10 et 12. 17. Mt 12, 46-50. ANNIVERSARIA Graz. Fr. Karl M. Zangerle, presb., a. 72, r. 49. Massa. Fr. Pellegrino M. Pieretti, presb., a. 72, r. 53. Roma. Fr. Antonio M. Vinciguerra, presb., a. 72, r. 55. Montréal. Ep. André M. Cimichella, a. 83, r. 64. Maria Luggau. Fr. Franz M. Weiss, a. 72, r. 42.

22. Alb. Feria IV hebd. XVI per annum (IV Psalt.). S. Mariae Magdalenae, memoria. Ad Laudes ant. propriae cum psalmis dom. hebd. I. Ad Vesperas ant. propriae cum psalmis de Comm. Sanct. MISSA memoriae, lect. pr. L1 Ev 1968. 1987.

Cant 3, 1-4a vel 2 Cor 5, 14-17; Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9. Io 20, 1-2. 11-18. ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Bonfiglio M. Mascioni, presb., a. 47, r. 29. Buenos Aires. Fr. Giuseppe M. Fogliatto, presb., a. 50, r. 30.

23. Vir. Feria V hebd. XVI per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Birgittae Rel. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Ps Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. Mt 13, 10-17.

In Europa:

101


Luglio 23. Alb. Feria V. S. BIRGITTAE REL., EUROPAE PATRONAE, festum. - Ad H. m. ant. et pss. feriae V hebd. IV. MISSA festi, Gloria, pf. de sancta. L1 Ev

Gal 2, 19-20; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Io 15, 1-8.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1980.

ANNIVERSARIA Alessandria. Fr. Leone M. Botta, presb., a. 80, r. 62.

24. Vir. Feria VI hebd. XVI per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Sarbelli Makhlüf P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1961. 2004.

Ex 20, 1-17; Ps 18, 8. 9. 10. 11. Mt 13, 18-23. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Pietro M. Tuninetti, a. 45, r. 19. Santiago del Cile. Fr. Faustino M. Gazziero De Stefani, presb., a. 69, r. 50.

25. Rub. Sabb. S. IACOBI AP., festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

2 Cor 4, 7-15; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Mt 20, 20-28.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. In Hispania: 24. I VESPERAE seq. soll. — Cp. post I Vp. dom. 25. Rub. Sabb. S. IACOBI AP., PATRONI PRINCIPALIS HISPANIAE, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1962.

ANNIVERSARIA Foligno. Fr. Anselmo M. Torelli, presb., a. 79, r. 63.

26. Vir. DOM. XVII PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2

2 Reg 4, 42-44; Ps 144, 10-11. 15-16. 17-18. Eph 4, 1-6.

102


Luglio Ev

Io 6, 1-15.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. Ss. Ioachim et Annae, Parentum B. Mariae V., memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1971. 1990. 1996.

ANNIVERSARIA Graz. Fr. Blasius M. Walcher, a. 71, r. 39. Prata Sannita. Fr. Amadio M. Arcopinto, presb., a. 72, r. 53. Ottawa. Fr. Henri M. Gamache, presb., a. 75, r. 54.

27. Vir. Feria II hebd. XVII per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1958. 1961.

Ex 32, 15-24. 30-34; Ps 105, 19-20. 21-22. 23. Mt 13, 31-35. ANNIVERSARIA Todi. Fr. Serafino M. Manciocco, presb., a. 67, r. 50. Stegi. Fr. Luigi M. Da Meda, a. 79, r. 49.

28. Vir. Feria III hebd. XVII per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1962. 1972. 2002.

Ex 33. 7-11; 34, 5b-9. 28; Ps 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13. Mt 13, 36-43. ANNIVERSARIA Saluzzo. Fr. Luigi M. Triulzi, presb., a. 49, r. 32. Genova. Fr. Luigi M. Pazzaglia, presb., a. 66, r. 46. Denia. Fr. Clemente M. Payá Martí, presb., a. 71, r. 49.

29. Alb. Feria V hebd. XVII per annum (I Psalt.). S. Marthae, memoria. MISSA memoriae, lect. pr. L1 Ev 1965. 1977. 2001.

1 Io 4, 7-16; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11. Io 11, 19-27 vel Lc 10, 38-42. ANNIVERSARIA S. José dos Campos. Fr. Filippo M. Gallerani, presb., a. 86, r. 70. Siteki. Fr. Elia M. Dal Magro, a. 72, r. 49. Denia. Fr. José M. Fernández Calvo, presb., a. 66, r. 46.

30. Vir. Feria V hebd. XVII per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Petri Chrysologi E. D. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1984.

Ex 40, 16-21. 34-38; Ps 83, 3. 4. 5-6a et 8a. 11. Mt 13, 47-53. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Luigi M. Bertini, presb., a. 61, r. 44.

31. Alb. Feria VI hebd. XVII per annum (I Psalt.).

103


Luglio S. Ignatii de Loyola P., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1987. 1988. 1988.

Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Ps 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab. Mt 13, 54-58. ANNIVERSARIA Pisa. Fr. Pio M. Signorini, presb., a. 76, r. 57. Negrar. Fr. Ildefonso M. Graziotto, presb., a. 75, r. 57. Roma. Fr. Tommaso M. Cimaroli, presb., a. 72, r. 56.

104


Agosto AUGUSTUS 2009 1. Alb. Sabb. hebd. XVII per annum (I Psalt.). S. Alfonsi M. de' Liguori E. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Lev 25, 1. 8-17; Ps 66, 2-3. 5. 7-8. Mt 14, 1-12.

Reposito vol. III, incip. vol. IV Liturgiae Horarum. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. Die 2 Augusti, vel alio die ab Ordinario statuendo in fidelium utilitatem, in basilicis minoribus, in sanctuariis et in ecclesiis paroecialibus acquiri potest indulgentia plenaria «Portiunculae». Opus praescriptum ad acquirendam huiusmodi indulgentiam est pia ecclesiae visitatio, in qua recitantur oratio dominica et fidei symbolum (Pater et Credo), additis sacramentali confessione, communione eucharistica et oratione ad mentem Summi Pontificis. Huiusmodi indulgentia semel tantum acquiri potest. Visitatio fieri potest a meridie diei praecedentis usque ad mediam noctem quae statutum diem claudit (Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, concessio 33).

1963. 1970. 1998.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Vincenzo M. Mancini, a. 85, r. 59. Todmorden. Fr. John Angel M. Fitzpatrick, a. 79, r. 7. Colorado Springs. Fr. Ralph Otto M. Jensen, presb., a. 79, r. 58.

2. Vir. DOM. XVIII PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ex 16, 2-4. 12-15; Ps 77, 3 et 4bc. 23-24. 25 et 54. Eph 4, 17. 20-24. Io 6, 24-35.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Eusebii Vercellensis E. et S. Petri Iuliani Eymard P. memoria omittitur.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. 1968. 2000. 2004.

ANNIVERSARIA Detroit. Fr. Joseph M. Markey, presb., a. 76, r. 59. Marina di Carrara. Fr. Venanzio M. Giamperini, presb., a. 81, r. 62. Negrar. Fr. Filippo M. Mondin, presb., a. 87, r. 69.

3. Vir. Feria II hebd. XVIII per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1971. 1977.

Num 11, 4b-15; Ps 80, 12-13. 14-15. 16-17. Mt 14, 13-21. ANNIVERSARIA Ronzano. Fr. Lorenzo M. Falconi, presb., a. 59, r. 43. Pieve di Soligo. Fr. Gaetano M. Crivello, a. 69, r. 47.

4. Alb. Feria III hebd. XVIII per annum (II Psalt.). S. Ioannis Mariae Vianney P., memoria.

105


Agosto MISSA memoriae. L1 Ev 1966. 1969. 1991. 1996. 1998. 1999.

Num 12, 1-13; Ps 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13. Mt 14, 22-36. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Pio M. Sartor, a. 61, r. 40. Langegg. Fr. Alex M. Fahrnholz, presb., a. 88, r. 67. Negrar. Fr. Anastasio Nunzio M. Bertossi, presb., a. 79, r. 60. Rio Branco. Fr. José M. Carneiro de Lima, presb., a. 84, r. 65. Chieri. Fr. Pietro M. Frua, presb., a. 70, r. 52. Saviano. Fr. Antonino M. Mautone, presb., a. 67, r. 49.

5. Vir. Feria IV hebd. XVIII per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. In Dedicatione basilicae S. Mariae. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Num 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29; Ps 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23. Mt 15, 21-28.

Vel, in Missa B. Mariae V.: L 1 Apoc 21, 1-5a; Ps Iud 13, 18bcde. 19. Ev Lc 11, 27-28. Crastina die anniversarium recurret piae mortis Pauli Pp. VI (1978). 1960. 1962. 1965. 1966. 1971. 1972. 1974. 2006.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Tarcisio M. Bozzo, presb., a. 53, r. 35. Vicenza. Fr. Alfonso M. Sansigolo, presb., a. 71, r. 52. Pannonhalma. Fr. Bonfilius M. Laluk, presb., a. 67, r. 47. Trieste. Fr. Alessio M. Piva, presb., a. 53, r. 33. Viareggio. Fr. Alessio M. Pezzini, presb., a. 55, r. 36. Oruro. Fr. Pablo M. Guarino, a. 39, r. 9. Napoli. Fr. Filippo M. Micillo, presb., a. 91, r. 74. Firenze. Fr. Filippo M. Tessari, a. 90, r. 71.

6. Alb. Feria V. IN TRANSFIGURATIONE DOMINI, festum. - Ad H. m. ant et pss. feriae V hebd. II. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 Ev

Dan 7, 9-10. 13-14 vel 2 Petr 1, 16-19; Ps 96, 1-2. 5-6. 9. Mc 9, 2-10.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

VESPERAE festi. 1975. 1978. 1978. 1992.

ANNIVERSARIA Detroit. Fr. Vincent M. Healy, presb., a. 86, r. 65. Firenze. Fr. Antonio M. Cervelli, a. 83, r. 40. Castelgandolfo. Pp. Paulus VI, a. 80. p. 15. Wien. Fr. Theodor M. Mann, presb., a. 78, r. 60.

7. Vir. Feria VI hebd. XVIII per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Xysti II Pp. et Soc. Mm. Vel: Alb. S. Caietani P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1

Deut 4, 32-40; Ps 76, 12-13. 14-15. 16 et 21.

106


Agosto Ev 1965. 1973. 1988.

Mt 16, 24-28. ANNIVERSARIA Weihenlinden. Fr. Franzicus Salesius M. Saier, presb., a. 82, r. 61. Csatka. Fr. Károly M. Laták, a. 77, r. 35. Alençon. Fr. Augustin M. Brunon, presb., a. 74, r. 53.

8. Alb. Sabb. hebd. XVIII per annum (hebd. II Psalt.). S. Dominici P., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Deut 6, 4-13; Ps 17, 2-3a. 3bc-4. 47 et 51ab. Mt 17, 14-20.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1980. 1982. 2000.

ANNIVERSARIA Rovato. Fr. Giuseppe M. Tosoni, a. 84, r. 57. São Paolo. Fr. Ugo M. Poli, presb., a. 74, r. 57. Manchester. Fr. Paul M. Knowles, presb., a. 83, r. 58.

9. Vir. DOM. XIX PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

1 Reg 19, 4-8; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Eph 4, 30 – 5, 2. Io 6, 41-51.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. De S. Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein) V. M. nihil fit.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. In Europa: ??? 9. Rub. Dom. S. TERESIAE BENEDICTAE A CRUCE (Edith Stein) V. M., EUROPAE PATRONAE, festum. — Ad H. m. ant. et pss. dom. hebd. III. MISSA festi, Gloria, lect. pr., pf. de sancta. L1 Ev

Est 4, 17k. l-m. r. t.; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Io 4, 19-24.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

10. Rub. Feria II. S. LAURENTII DIAC. M., festum. - Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. Martyrum. L1 Ev

2 Cor 9, 6-10; Ps 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9. Io 12, 24-26.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1959.

ANNIVERSARIA Budapest. Fr. Cirillo M. Marchi, presb., a. 73, r. 57.

107


Agosto 11. Alb. Feria III hebd. XIX per annum (III Psalt.). S. Clarae V., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1971. 1999.

Deut 31, 1-8; Ps Deut 32, 3-4a. 7. 8. 9 et 12. Mt 18, 1-5. 10. 12-14. ANNIVERSARIA Portland. Fr. Ambrose M. Mayer, presb., a. 88, r. 69. Figline Valdarno. Fr. Enrico M. Gori, presb., a. 77, r. 61.

12. Vir. Feria IV hebd. XIX per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioannae Franciscae de Chantal Rel. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1972. 1977. 1981. 1985. 2005.

Deut 34, 1-12; Ps 65, 1-3a. 5 et 16-17. Mt 18, 15-20. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Romedio M. Zuecco, a. 50, r. 17. Avellaneda. Fr. Gioacchino M. Bonaldo, presb., a. 67, r. 49. Pómaz. Fr. Pal M. Szabó, a. 66, r. 46. Firenze. Fr. Zanobi M. Luisi, a. 85, r. 51. Vicenza. Fr. Egidio M. Merlo, presb., a. 75, r. 57.

13. Vir. Feria V hebd. XIX per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Pontiani Pp. et Hippolyti P. Mm. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1994.

Ios 3, 7-10a. 11. 13-17; Ps 113A, 1-2. 3-4. 5-6. Mt 18, 21 – 19, 1. ANNIVERSARIA Saint-Vaast (Belgique). Fr. Josef M. Commandeur, presb., a. 71, r. 51.

14. Rub. Feria VI hebd. XIX per annum (III Psalt.). S. Maximiliani M. Kolbe P. M., memoria. MISSA MATUTINA memoriae. L1 Ev

1970. 1973. 1986.

Ios 24, 1-13; Ps 135, 1-3. 16-18. 21-22 et 24. Mt 19, 3-12. ANNIVERSARIA Ronzano. Fr. Michele M. Boni, a. 81, r. 31. Firenze. Fr. Amadio M. Serpi, presb., a. 73, r. 51. Orvieto. Fr. Vincenzo M. De Paolis, presb., a. 63, r. 45.

IN ASSUMPTIONE B. MARIAE V., sollemnitas. 14. Alb. Feria VI, vespere. — IN VIGILIA: MISSA VIGILIAE, Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

1 Chron 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Ps 131, 6-7. 9-10. 13-14. 1 Cor 15, 54b-57. Lc 11, 27-28.

Ad Missam vigiliae et soll. adhibeatur PE cum praefatione variabili.

108


Agosto I VESPERAE soll. — Cp. post I Vp. dom. 15. Alb. Sabb. — Officium proprium soll. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA IN DIE pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Apoc 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Ps 44, 10bc. 11. 12ab. 16. 1 Cor 15, 20-27. Lc 1, 39-56.

Prohibentur aliae celebrationes et, ubi sollemnitas est de praecepto servanda, etiam Missa exsequialis.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. In Gallia et in Africa Australi: Sollemnitas ASSUMPTIONIS B. MARIAE V. celebratur quoque ut patronae principalis totius Regionis.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria (Ravenna), hanc diem qua, anno 1852, venerabilis presbyter Georgius Ghiselli una cum Margarita Zamara, pia iuvene, Instituti fundamenta iecit, tamquam Diem Congregationis festive celebrat. Fratres et sorores totius Ordinis grates debitas Deo et gloriosae Virgini reddant atque pro fidelitate Congregationis erga Spiritus Sancti donum ferventes effundant preces.

1965. 1966. 1991. 2000.

ANNIVERSARIA Meyerton. Fr. Cristoforo M. Tapparello, presb., a. 34, r. 15. Torino. Fr. Luigi M. Zanetta, presb., a. 65, r. 47. Alessandria. Fr. Tommaso M. Dente, a. 82, r. 57. Napoli. Fr. Antonio M. Fedele, presb., a. 79, r. 46.

16. Vir. DOM. XX PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Prov 9, 1-6; Ps 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15. Eph 5, 15-20. Io 6, 51-58.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Stephani Hungariae memoria omittitur.

II VESPERAE dominicae. — Cp. post II Vp. dom. 1965. 1982. 1986. 1992.

ANNIVERSARIA Arco. Fr. Tommaso M. Campagnolo, a. 84, r. 54. Roma. Fr. Hilaire M. Morris, presb., a. 90, r. 72. Milano. Fr. Mario M. Manganelli, presb., a. 65, r. 46. Udine. Fr. Albino M. Candido, presb., a. 76, r. 57.

17. Vir. Feria II hebd. XX per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1

Iudic 2, 11-19; Ps 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab et 44.

109


Agosto Ev 1982. 1994. 1998.

Mt 19, 16-22. ANNIVERSARIA Olympia Fields. Fr. Frank M. Marron, presb., a. 75, r. 55. Rum (Innsbruck). Fr. Nivard M. Fuchs, presb., a. 81, r. 62. Montréal. Fr. Rosaire M. Latraverse, presb., a. 73, r. 54.

18. Vir. Feria III hebd. XX per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1961. 2007.

Iudic 6, 11-24a; Ps 84, 9. 11-12. 13-14. Mt 19, 23-30. ANNIVERSARIA S. José dos Campos. Fr. Pellegrino M. Bellezze, presb., a. 77, r. 61. Isola Vicentina. Fr. Giorgio M. Sasso, presb., a. 78, r. 51.

19. Vir. Feria IV hebd. XX per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioannis Eudes P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1974.

Iudic 9, 6-15; Ps 20, 2-3. 4-5. 6-7. Mt 20, 1-16a. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Luigi M. Artusi, presb., a. 74, r. 57. TRIDUUM S. PHILIPPI BENIZI

Diebus 20-21-22 augusti in omnibus ecclesiis Servorum Familiæ dicantur oportet preces ut fratres omnesque sodales ad festum S. Philippi Benizi celebrandum apte disponantur. Ad hoc opportune adhibebuntur subsidia, quibus sunt tituli In lode di san Filippo Benizi vel In praise of saint Philip Benizi vel À la louange de saint Philippe Benizi vel En honor de san Felipe Benizi et Benedizionale di san Filippo Benizi vel Livre des bénédictions de saint Philippe Benizi.

20. Alb. Feria V hebd. XX per annum (IV Psalt.). S. Bernardi A. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Iudic 11, 29-39a; Ps 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10. Mt 22, 1-14.

In Hungaria: 19. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 20. Alb. Feria V. S. STEPHANI HUNGARIAE, PATRONI PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1962.

ANNIVERSARIA Luggau. Fr. Emmeran M. Schicker, presb., a. 50, r. 30.

110


Agosto 1972. 1973. 1992.

Rio Branco. Fr. Carlo M. Casavecchia, presb., a. 31, r. 14. Budapest. Fr. József M. Herhoffer, a. 63, r. 37. Nigel. Fr. Norberto M. Signori, presb., a. 81, r. 62.

21. Alb. Feria VI hebd. XX per annum (IV Psalt.). S. Pii X Pp., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1968. 1969. 1993. 1994.

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bc-10. Mt 22, 34-40. ANNIVERSARIA Pointe-Navarre. Fr. Jean-M. Watier, presb., a. 70, r. 42. Montefano. Fr. Tommaso M. Del Lungo, a. 72, r. 36. Saviano. Fr. Carmelo M. Abbate, presb., a. 80, r. 61. Bolzano. Fr. Enrico M. Zanotto, presb., a. 83, r. 62.

22. Alb. Sabb. hebd. XX per annum (IV Psalt.). B. Mariae Virg. Reginae, memoria. MISSA memoriae, lect. pr., pf. B. Mariae V. L1 Ev

Is 9, 1-6; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Lc 1, 26-38.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1978. 2000. 2006. 2007.

ANNIVERSARIA Rottanova. Fr. Emanuele M. Alba, presb., a. 50, r. 32. Roma. Fr. Emilio M. Gallini, a. 81, r. 63. Firenze. Fr. Martino M. Santini, presb., a. 91, r. 54. Québec. Fr. Marcel M. Dégarie, presb., a. 81, r. 60.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 23. Vir. Dom. XXI PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ios 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ps 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23. Eph 5, 21-32. Io 6, 60-69.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. De S. Philippo Benizi et S. Rosa de Lima V. nihil fit. «Benedictio panis et aquae in honorem S. Philippi» fieri debet secundum ritum in novissima editione Proprii Missarum O.S.M. (anno 1998) descriptum, vel secundum unum e ritibus in Benedizionale di S. Filippo Benizi (anno 1987) vel Livre des bénédictions de saint Philippe Benizi describuntur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. In Americae Latinae Nationibus: De S. Rosa de Lima V., totius Americae Latinae Patronae, nihil fit. In Chilia et in Rei Publica Argentina festum S. Rosae de Lima V. die 30 augusti celebratur.

ANNIVERSARIA

111


Agosto 1973. 1983. 1985.

Chieti. Fr. Antonio M. Firmani, a. 56, r. 22. Verona. Fr. Mariano M. Todero, a. 82, r. 60. Trapani. Fr. Camillo M. Fioretti, presb., a. 74, r. 58.

24. Rub. Feria II. S. BARTHOLOMEI AP., festum. – Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

Apoc 21, 9b-14; Ps 144, 10-11. 12-13ab. 17-18. Io 1, 45-51.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali.

1959. 1998. 1999.

ANNIVERSARIA Montréal. Fr. Guglielmo M. Vangelisti, presb., a. 76, r. 58. Negrar. Fr. Marino M. Moro, presb., a. 76, r. 56. Melbourne (USA). Fr. John M. Martin, presb., a. 72, r. 52.

25. Vir. Feria III hebd. XXI per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ludovici. Vel: Alb. S. Ioseph de Calasanz P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1972. 1976. 1977. 1985. 1998.

1 Thes 2, 1-8; Ps 138, 1-3. 4-6. Mt 23, 23-26. ANNIVERSARIA Pisa. Fr. Sostegno M. Benedetti, presb., a. 84, r. 66. Turvo. Fr. Egidio M. Muscini, a. 92, r. 66. Rovato. Fr. Vincenzo M. Tessarolo, a. 69, r. 45. Elmhurst. Fr. Clarence M. Brissette, presb., a. 85, r. 62. Chicago. Fr. Kevin M. O'Byrne, a. 77, r. 46.

26. Vir. Feria IV hebd. XXI per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1977. 1988. 1997. 1997. 2003.

1 Thes 2, 9-13; Ps 138, 7-8. 9-10. 11-12ab. Mt 23, 27-32. ANNIVERSARIA Portland. Fr. Bartholomew M. Wright, presb., a. 67, r. 34. Negrar. Fr. Lorenzo M. Boratto, presb., a. 86, r. 69. Montréal. Fr. Julien M. Brodeur, presb., a. 80, r. 61. Reggio Emilia. Fr. Pietro M. Rizzi, presb., a. 82, r. 63. Roma. Fr. Mario M. Castelli, presb., a. 83, r. 66.

27. Alb. Feria V hebd. XXI per annum (I Psalt.). S. Monicae, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1958. 1967. 1974. 1989.

1 Thes 3, 7-13; Ps 89, 3-4. 12-13. 14 et 17. Mt 24, 42-51. ANNIVERSARIA Pietralba. Fr. Gilberto M. Guidi, a. 22, r. 3. S. José dos Campos. Fr. Michele M. Lorenzini, presb., a. 79, r. 63. La Plata. Fr. Augusto M. Incao, presb., a. 59, r. 40. Oruro. Fr. Agostino M. Gobbo, presb., a. 81, r. 59.

112


Agosto Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 28. Alb. Feria VI. S. AUGUSTINI E. D. ATQUE LEGISLATORIS ORDINIS NOSTRI, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae VI hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

1 Io 4, 7-16 vel 1 Cor 12, 31 — 13, 8a. 13; Ps 36, 3-4. 5-6. 30-31. Mt 23, 8-12.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

1982. 1987. 1993.

ANNIVERSARIA Firenze. Ep. Girolamo M. Casalini, a. 66, r. 50. Pietralba. Fr. Sostegno M. Parise, a. 67, r. 47. Firenze. Fr. Stefano M. Galeotti, a. 77, r. 56.

29. Rub. Sabb. hebd. XXI per annum (I Psalt.). In Passione S. Ioannis Baptistae, memoria. Ad Ld. ant. pr. cum psalmis dom. hebd. I. MISSA memoriae, lect. pr., pf. pr. L1 Ev

Ier 1, 17-19; Ps 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab et 17. Mc 6, 17-19.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili.

I VESPERAE dom. — Cp. post I Vp. dom. 1975. 1988. 2007.

ANNIVERSARIA Siracusa. Fr. Agostino M. Pappalardo, presb., a. 63, r. 47. Milano. Fr. Giorgio M. Cavasin, a. 66, r. 46. Léon. Fr. José Alejandro M. Medina Frausto, presb., a. 39, r. 18.

30. Vir. DOM. XXII PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Deut 4, 1-2. 6-8; Ps 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5. Iac 1, 17-18. 21b-22. 27. Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1981. 2007.

ANNIVERSARIA Melbourne. Fr. Vincent M. Harkins, presb., a. 47, r. 28. Vincenza. Fr. Prospero M. Bobbato, diac., a. 80, r. 60.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 31. Vir. Feria II hebd. XXII per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Andreae de Burgo Sancti Sepulcri Rel. O.N. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1976.

1 Thes 4, 13-18; Ps 95, 1 et 3. 4-5. 11-12. 13. Lc 4, 16-30. ANNIVERSARIA Gaspé. Fr. Percival M. Sainte-Croix, presb., a. 57, r. 34.

113


Agosto 1991.

Vicenza. Fr. Ilario M. Marchesan, presb., a. 64, r. 46.

114


Settembre SEPTEMBER 2009 Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 1. Vir. Feria III hebd. XXII per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. B. Ioannae de Florentia, Virg. O.N. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1 Thes 5, 1-6. 9-11; Ps 26, 1. 4. 13-14. Lc 4, 31-37.

Pro Monialibus et Sororibus O.N.: 1. Alb. B. Ioannae de Florentia, Virg. O.N., memoria. MISSA memoriae.

1970. 2003.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Emilio M. Toffano, a. 83, r. 58. Des Plaines (Illinois). Fr. Michael M. Scanlon, presb., a. 95, r. 77.

2. Vir. Feria IV hebd. XXII per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1968. 1995.

Col 1, 1-8; Ps 51, 10. 11. Lc 4, 38-44. ANNIVERSARIA Bruxelles. Fr. Joseph M. Brown, presb., a. 81, r. 62. Mbabane. Fr. Albert M. Mndzebele, presb., a. 69, r. 43.

3. Alb. Feria V hebd. XXII per annum (II Psalt.). S. Gregorii Magni Pp. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1995.

Col 1, 9-14; Ps 97, 2-3ab. 3cd-4. 5-6. Lc 5, 1-11. ANNIVERSARIA Salerno. Fr. Tarcisio M. Mascagni, presb., a. 74, r. 56.

4. Vir. Feria VI hebd. XXII per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1967. 2003.

Col 1, 15-20; Ps 99, 2. 3. 4. 5. Lc 5, 33-39. ANNIVERSARIA München. Fr. Paul M. Schifflers, presb., a. 66, r. 44. Roma. Fr. Giuseppe M. Bortone, presb., a. 77, r. 55.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 5. Alb. Sabb. hebd. XXII per annum (II Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria.

115


Settembre MISSA memoriae. L1 Ev

1 Thes 4, 9-11; Ps 97, 1. 7-8. 9. Mt 25, 14-30.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 41: Beata Virgo, mater consolationis. B. Mariae Magdalenae Starace, Virg. O.S.S.M., Fundatricis Congregationis Sororum Servarum Mariae a Compassione, memoria omittitur.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. Pro sororibus Servis Mariae a Compassione: 5. Alb. Sabb. B. MARIAE MAGDALENAE STARACE, VIRG. O.N., FUNDATRICIS CONGREGATIONIS SORORUM SERVARUM MARIAE A COMPASSIONE, festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. de beata. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. VESPERAE festi.

1976. 1980. 1994.

ANNIVERSARIA Siteki. Fr. Alfonso M. Borelli, presb., a. 73, r. 56. Firenze. Fr. Ubaldo M. Forconi, presb., a. 73, r. 55. Venezia. Fr. Mario M. Turato, a. 84, r. 60.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 6. Vir. DOM. XXIII PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Is 35, 4-7a; Ps 145, 7. 8-9a. 9bc-10. Iac 2, 1-5. Mc 7, 31-37.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. B. Bonaventurae de Foro Livii P. O.N. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1993.

ANNIVERSARIA Cattolica. Fr. Francesco M. Di Blasio, presb., a. 50, r. 32.

7. Vir. Feria II hebd. XXIII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1958. 1962.

Col 1, 24 – 2, 3; Ps 61, 6-7. 9. Lc 6, 6-11. ANNIVERSARIA Volders. Fr. Albuin M. Klinger, presb., a. 62, r. 44. Sublimity. Fr. Francis M. Wiehl, presb., a. 74, r. 55.

8. Alb. Feria III. IN NATIVITATE B. MARIAE V., festum. - Ad H. m. ant. cum pss. feriae III hebd. III.

116


Settembre MISSA pr., Gloria, pf. B. Mariae V. L1 Ev

Mic 5, 1-4a vel Rom 8, 28-30; Ps 12, 6ab. 6cd. Mt 1, 1-16. 18-23 vel 1, 18-23.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

DIES DIACONIARUM LAICARUM SERVORUM SANCTAE MARIAE Motus Diaconiae laicae OSM Diem Consociationis celebrant. Orta die 8 septembris 1982 ex felici consilio fratris David M. Montagna (+2000), Consociatio probata et sociata est Ordini Servorum die 1 ianuarii 1999 a fratre Hubert M. Moons, Priore generali. Omnis diaconia domi suae lectioni divinae assidue vacat, Nazaretanam Familiam ut exemplar colit et tamquam festum proprium unam ex festivitatibus marianis celebrant. Fratres et sorores Ordinis nostri preces effundant ut Consociatio diaconiarum laicarum in die augeatur Evangelii testimonium et operum alacritatem.

1988. 1989.

ANNIVERSARIA Siteki. Fr. Raimondo M. Dal Magro, a. 85, r. 64. Vicenza. Fr. Paolino M. Montagna, presb., a. 72, r. 55.

9. Vir. Feria IV hebd. XXIII per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Petri Claver P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1968. 1985. 1992.

Col 3, 1-11; Ps 144, 2-3. 10-11. 12-13ab. Lc 6, 20-26. ANNIVERSARIA Milano. Fr. Giovanni M. Trevisan, a. 72, r. 47. Maroslele. Fr. Venáncz M. Bezdán, a. 63, r. 35. Massa. Fr. Fedele M. Bonini, presb., a. 78, r. 59.

10. Vir. Feria V hebd. XXIII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Col 3, 12-17; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 6, 27-38.

11. Vir. Feria VI hebd. XXIII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1975. 1986. 1993.

1 Tim 1, 1-2. 12-14; Ps 15, 1-2a et 5. 7-8. 11. Lc 6, 39-42. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Giovanni M. Poscolieri, presb., a. 63, r. 47. Arezzo. Fr. Bonagiunta M. Manetti, presb., a. 75, r. 55. Vicenza. Fr. Felice M. Filippi, a. 67, r. 25. TRIDUUM B. MARIÆ VIRGINIS PERDOLENTIS, O.N. PATRONÆ PRINCIPALIS

Diebus 12-13-14 septembris in omnibus ecclesiis Servorum Familiæ dicantur oportet preces ut fratres omnesque sodales disponantur ad sollemnitatem B. Mariæ Virginis Perdolentis, O.N. Patronæ Principalis, celebrandam apte disponantur. Ad hoc opportune adhibebuntur subsidia, quibus sunt tituli Corona dell'Addolorata vel Rosary of our Lady of sorrows vel Chapelet de notre Dame des douleurs et Via Matris.

117


Settembre 12. Alb. Sabb. hebd. XXIII per annum (III Psalt.). De S. Maria in sabbato, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1 Cor 9, 16-19. 22b-27; Ps 83, 3. 4. 5-6. 12. Lc 6, 39-42.

Ss.mi Nominis Mariae memoria omittitur.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 21: Sanctum Nomen beatae Mariae Virginis. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1977. 1979. 1988.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Gabriele M. Roschini, presb., a. 76, r. 57. Palma Campania. Fr. Fortunato M. Frattin, a. 83, r. 49. Montréal. Fr. Gilles M. Beaulac, presb., a. 61, r. 42.

13. Vir. DOM. XXIV PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Is 50, 5-9a; Ps 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9. Iac 2, 14-18. Mc 8, 27-35.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Ioannis Chrysostomi E.D. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 2002.

ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Thomas M. Duff, presb., a. 80, r. 59.

14. Rub. Feria II. IN EXALTATIONE S. CRUCIS, festum. — Ad H. m. ant. pr. cum pss. feriae II hebd. IV. MISSA pr., Gloria, pf. pr. vel I Pass. L1 L2 Ev

Num 21, 4b-9; Ps 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38. Phil 2, 6-11. Io 3, 13-17.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1961. 1961. 1981. 1992.

ANNIVERSARIA Bologna. Fr. Giuseppe M. Gherardi, presb., a. 52, r. 34. Montréal. Fr. Luigi M. Leonelli, a. 79, r. 55. S. Colombano. Fr. Bernardo M. Michelato, presb., a. 70, r. 53. Rio Branco. Fr. Peregrino M. Carneiro de Lima, presb., a. 79, r. 61.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 15. Alb. Feria III. B. MARIAE VIRGINIS PERDOLENTIS, O.N. PATRONAE PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari.

118


Settembre MISSA pr., Gloria, sequentia ad libitum, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Iudith 13, 22-25 (gr. 17b-20); Ps 144, 1-2. 4-6. 8-9. Col 1, 18-24. Lc 2, 33-35 vel Io 19, 25-27.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Sisters of the Mother of Sorrows Servants of Mary (India) hanc diem qua beatam Virginem Perdolentem Patronam Instituti venerantur, celebrat quoque tanquam Diem Congregationis. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Liturgiae Horarum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

DIES CONGREGATIONIS Sorores quae Misioneras de María Dolorosa (Ciudad Juárez, México) vocantur, hunc diem quo earum Institutum, anno 1947, canonice est erectum, tamquam Diem Congregationis celebrant. Omnes fratres et sorores Ordinis nostri cum in matutinis tum in vespertinis precibus necnon in Sacrificio eucharistico Deo et beatae Virgini laudes agant et pro bono atque incremento Congregationis enixe supplicent.

1974. 1994. 1995. 1997. 2000.

ANNIVERSARIA Trieste. Fr. Leandro M. Zanussi, a. 70, r. 46. St. Petersburg Beach. Fr. Dominic M. Manzo, presb., a. 78, r. 59. Vicenza. Fr. Andrea M. Cecchin, presb., a. 80, r. 62. Chieti. Fr. Michele M. Garofalo, presb., a. 77, r. 24. Napoli. Fr. Tommaso M. Chianese, presb., a. 79, r. 61.

16. Rub. Feria IV hebd. XXIV per annum (IV Psalt.). Ss. Cornelii P. et Cypriani E. Mm., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1972. 1981.

1 Tim 3, 14-16; Ps 110, 1-2. 3-4. 5-6. Lc 7, 31-35. ANNIVERSARIA Monte Senario. Fr. Filippo M. Ferrini, presb., a. 91, r. 75. Vicenza. Fr. Giuseppe M. Micottis, a. 64, r. 43.

17. Vir. Feria V hebd. XXIV per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Roberti Bellarmino E. D. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1999.

1 Tim 4, 12-16; Ps 110, 7-8. 9. 10. Lc 7, 36-50. ANNIVERSARIA Bologna. Fr. Tiago M. Coccolini, presb., a. 84, r. 68.

18. Vir. Feria VI hebd. XXIV per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI).

119


Settembre L1 Ev 1964. 1974. 1976. 1983.

1 Tim 6, 2c-12; Ps 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20. Lc 8, 1-3. ANNIVERSARIA Stegi. Fr. Anselmo M. Marsigli, presb., a. 74, r. 55. Begbroke. Fr. Joachim M. King, presb., a. 66, r. 48. Chicago. Fr. Gregor M. Ford, presb., a. 70, r. 51. Firenze. Fr. Celestino M. Bresci, presb., a. 68, r. 48.

19. Alb. Sabb. hebd. XXIV per annum (IV Psalt.). De S. Maria in sabbato, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

1 Tim 6, 13-16; Ps 99, 2. 3. 4. 5. Lc 8, 4-15.

S. Ianuarii E.M. memoria omittitur.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 39: Sancta Maria, regina et mater misericordiae. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Servants of Mary (Ladysmith) hanc diem qua, anno 1912, primae Sorores ad civitatem Ladysmith pervenerunt, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

1975. 2000. 2001.

ANNIVERSARIA Ladysmith. Fr. James M. Keane, presb., a. 74, r. 54. Santiago de Chile. Fr. Paolo M. Venezian, presb., a. 89, r. 71. Nepi. Fr. Giuseppe M. Zamin, presb., a. 75, r. 54.

20. Vir. DOM. XXV PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf., dom. per annum. L1 L2 Ev

Sap 2, 12. 17-20; Ps 53, 3-4. 5. 6 et 8. Iac 3, 16 – 4, 3. Mc 9, 30-37.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. Ss. Andreae Kim Taegon, Pauli Chong et Soc. Mm., memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 2003.

ANNIVERSARIA Negrar. Fr. Gioacchino M. Pizzolato, a. 90, r. 71.

21. Rub. Feria II. S. MATTHAEI AP. ET EV., festum. – Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd I. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

Eph 4, 1-7. 11-13; Ps 18, 2-3. 4-5. Mt 9, 9-13.

120


Settembre Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1991. 2000.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Giovanni M. Catocci, presb., a. 84, r. 63. Wien. Fr. Amideus M. Schuhmaier, presb., a. 83, r. 65.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 22. Alb. Feria III hebd. XXV per annum (I Psalt.). In Dedicatione Basilicae sacri conventus Montis Senarii, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. Lc 8, 19-21.

In Monte Senario: 21. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 22. Alb. Feria III. IN DEDICATIONE BASILICAE SACRI CONVENTUS MONTIS SENARII, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Is 56, 1. 6-7; Ps 83, 3. 4. 5-6a et 8a. 11. 1 Petr 2, 4-9. Io 4, 19-24.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1972. 1990. 1991. 1992. 1995. 2000. 2005.

ANNIVERSARIA Tirano. Fr. Francesco M. Paolazzi, presb., a. 69, r. 45. Wheeling. Fr. George M. Wheeler, presb., a. 84, r. 64. Milano. Fr. Maurizio M. Gamba, a. 84, r. 60. Bologna. Fr. Luigi M. Barbieri, presb., a. 81, r. 65. Jolimont (Belgique). Fr. Gérard M. Biron, presb., a. 50, r. 30. Detroit. Fr. Frederick M. Reiman, presb., a. 80, r. 63. Negrar. Fr. Alessio M. Eugelmi, a. 77, r. 59.

23. Alb. Feria IV hebd. XXV per annum (I Psalt.). S. Pii de Pietrelcina P., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1978. 1989. 1990.

Esd 9, 5-9; Ps Tob 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8. Lc 9, 1-6. ANNIVERSARIA Wien. Fr. Gotthard M. Kreuzer, presb., a. 71, r. 49. Torino. Fr. Giovanni M. Pollaroli, a. 94, r. 40. Pesaro. Fr. Vincenzo M. Gualtieri, presb., a. 52, r. 34.

24. Vir. Feria V hebd. XXV per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Agg 1, 1-8; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a et 9b. Lc 9, 7-9.

121


Settembre 1987.

ANNIVERSARIA Genova. Fr. Alessio M. Cerrato, presb., a. 81, r. 64.

25. Vir. Feria VI hebd. XXV per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1966. 2002.

Agg 1, 15b – 2, 9; Ps 42, 1. 2. 3. 4. Lc 9, 18-22. ANNIVERSARIA Chicago. Fr. Maurice M. Cronin, presb., a. 38, r. 19. Waterford. Fr. Aidan M. Kennedy, a. 87, r. 62.

26. Alb. Sabb. hebd. XXV per annum (I Psalt.). De S. Maria in sabbato, memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Zac 2, 5-9. 14-15a; Ps Ier 31. 10. 11-12ab. 13. Lc 9, 43b-45.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum. Ss. Cosmae et Damiani Mm. memoria omittitur.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 2002. 2003.

ANNIVERSARIA Firenze. Fr. Alessio M. Danti, a. 85, r. 53. Orléans. Fr. Patrice M. Pharand, presb., a. 84, r. 66.

27. Vir. DOM. XXVI PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Num 11, 25-29; Ps 18, 8. 10. 12-13. 14. Iac 5, 1-6. Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Vincentii de Paul P. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. Crastina die anniversarium recurret piae mortis Ioannis Pauli Pp. I (1978). 1982. 1991.

ANNIVERSARIA Perugia. Fr. Gregorio M. Logli, presb., a. 71, r. 53. San Diego. Fr. Raymond M. Geb, presb., a. 65, r. 47.

28. Vir. Feria II hebd. XXVI per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Venceslai M. Vel: Rub. Ss. Laurentii Ruiz et Soc. Mm. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Zac 8, 1-8; Ps 101, 16-18. 19-21. 29 et 22-23. Lc 9, 46-50.

122


Settembre 1965. 1971. 1977. 1978. 1992.

ANNIVERSARIA Monte Senario. Fr. Enrico M. Gargiani, presb., a. 75, r. 58. Sena Madureira. Ep. Giocondo M. Grotti, a. 43, r. 27. Furtwangen. Fr. Fridolin M. Müller, a. 69, r. 47. Città del Vaticano. Pp. Ioannes Paulus I, a. 65. p. 33 dierum. Denver. Fr. Hugh M. Moffett, presb., a. 78, r. 53.

29. Alb. Feriae III. SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS, ARCHANG., festum. — Ad H. m. ant. pr. et pss. de feriae III hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. Angelorum. L1 Ev

Dan 7, 9-10. 13-14 vel Apoc 12, 7-12a; Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. Io 1, 47-51.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1988. 2007.

ANNIVERSARIA Anaheim. Fr. Philip M. Grimes, presb., a. 81, r. 62. Firenze. Fr. Ermenegildo M. Biagini, presb., a. 88, r. 70.

30. Vir. Feria IV hebd. XXVI per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Hieronymi P. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1978. 1992. 1999.

Neh 2, 1-8; Ps 136, 1-2. 3. 4-5. 6. Lc 9, 57-62. ANNIVERSARIA Superga. Fr. Mauro M. Rapido, a. 49, r. 2. El Paso. Fr. Egidio M. Pasquon, presb., a. 54, r. 34. Ceské Budejovice. Fr. Kasimir M. Jindra, presb., a. 84, r. 61.

123


Ottobre OCTOBER 2009 Oratio per Mariale Rosarium fidelibus commendetur eiusque natura et momentum in luce ponantur. Indulgentia plenaria conceditur recitantibus mariale Rosarium in ecclesia aut oratorio, vel in familia, in religiosa communitate, in christifidelium consociatione et generatim cum plures ad aliquem honestum finem convenerint; indulgentia vero partialis in aliis rerum adiunctis (Enchiridion Indulgentiarum, ed. 1999, concessio n. 17). 1. Alb. Feria V hebd. XXVI per annum (II Psalt.). S. Theresiae a Iesu Infante V. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1974. 1982. 1984. 1991. 2003.

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 18, 8. 9. 10. 11. Lc 10, 1-12. ANNIVERSARIA Reggio Emilia. Fr. Giuseppe M. Milani, a. 70, r. 36. Treviso. Fr. Tarcisio M. Campagnolo, presb., a. 47, r. 27. Ancona. Ep. Bernardino M. Piccinelli, a. 79, r. 62. Chicago. Fr. Dominic M. Monforti, a. 58, r. 36. Dundee. Fr. Philip M. Walsh, presb., a. 76, r. 54.

2. Alb. Feria VI hebd. XXVI per annum (II Psalt.). Ss. Angelorum Custodum., memoria. Ad Ld. ant. pr. cum psalmis dom. hebd. I. MISSA pr., lect. pr., pf. de Angelis. L1 Ev

Ex 23, 20-23; Ps 90, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11. Mt 18, 1-5. 10.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili.

VESPERAE memoriae, in proprio. 1959. 1985. 2001. 2004.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Vincenz M. Gasser, presb., a. 84, r. 66. Viareggio. Fr. Luca M. Caramelli, presb., a. 65, r. 49. Las Toscas. Fr. Eligio M. Giacomozzi, presb., a. 90, r. 72. Derry. Fr. Seamus M. Heffernan, a. 65, r. 42.

3. Rub. Sabb. hebd. XXVI per annum (II Psalt.). B. Maria Guadalupe Ricart Olmos Virg. M. O.N., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Bar 4, 5-12. 27-29; Ps 68, 33-35. 36-37. Lc 10, 17-24.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. Pro Monialibus O.N.: 3. Rub. Sabb. B. Mariae Guadalupe Ricart Olmos, Virg. M. O.N., festum. — Ad H. m. ant. et pss. sabbati hebd. II. MISSA festi, Gloria, pf. de martyr. vel de virg.

124


Ottobre L1 Ev

Rom 8, 31b-39; Ps 114-115, 1-2. 3-4. 14-15. Mt 10, 28-33.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom.

1971. 1988. 1989.

ANNIVERSARIA Viareggio. Fr. Benedetto M. Maltempi, presb., a. 83, r. 66. Saint-Augustin (Québec). Fr. Jean M. Gervais, presb., a. 43, r. 22. Dundee. Fr. Joseph M. Hynd, a. 58, r. 27.

4. Vir. DOM. XXVII PER ANNUM (hebd. III Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Gen 2, 18-24; Ps 127, 1-2. 3. 4-5. 6. Hebr 2, 9-11. Mc 10, 2-16 vel 10, 2-12.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Francisci Assisiensis memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. In Italia: S. Francisci Assisiensis, Italiae Patroni, festum omittitur.

DIES MISSIONIS Missio in regione Acre (Brasilia), die 4 octobris 1919 in Praefecturam apostolicam erecta, hodie Diem Missionis celebrat. Omnes fratres et sorores Ordinis nostri in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucaristici fraternas Deo effundant preces pro propagatione Evangelii in illa regione.

2003. 2004.

ANNIVERSARIA Pesaro. Fr. Pietro M. Giogoli, presb., a. 85, r. 66. London. Fr. Joseph M. Colella, presb., a. 73, r. 53.

5. Vir. Feria II hebd. XXVII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Ion 1, 1 – 2, 1. 11; Ps Ion 2, 2. 3. 4. 5. 8. Lc 10, 25-37.

6. Vir. Feria III hebd. XXVII per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Brunonis P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1

Ion 3, 1-10; Ps 129, 1-2. 3-4ab. 7-8.

125


Ottobre Ev

Lc 10, 38-42.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Mantellate Serve di Maria di Pistoia, hanc diem qua, anno 1861, in pago Treppio (Pistorii) Philomena Rossi et Ioanna Ferrari initium Instituti fecerunt, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes fratres et sorores Ordinis nostri cum in matitutinis tum in vespertinis precibus necnon in Sacrificio eucharistico Deo et beatae Virgini laudes agant et pro bono atque incremento Congregationis enixe supplicent.

1971. 1987.

ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Anton M. Mosandl, a. 78, r. 48. Negrar. Fr. Cirillo M. Diquigiovanni, presb., a. 77, r. 55.

7. Alb. Feria IV hebd. XXVII per annum (III Psalt.). B. Mariae Virg. a Rosario, memoria. Ad Laudes ant. propriae cum psalmis dom. hebd. I. Ad Vesperas ant. propriae cum psalmis de Comm. B. Mariae V. MISSA memoriae. L1 Ev

Ion 4, 1-11; Ps 85, 3-4. 5-6. 9-10. Lc 11, 1-4.

Vel de B. Maria V.: L 1 Act 1, 12-14; Ps Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. Ev Lc 1, 26-38. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. 1969. 1988. 2005.

ANNIVERSARIA Gutenstein. Fr. Angelicus M. Schwarzenbach, presb., a. 57, r. 40. Fullerton. Fr. Bernard M. Paul, presb., a. 62, r. 39. Montréal. Fr. Gabriel M. Saint-Germain, presb., a. 77, r. 58.

8. Vir. Feria V hebd. XXVII per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Mal 3, 13-20a; Ps 1, 1-2. 3. 4 et 6. Lc 11, 5-13.

In Hungaria: 7. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 8. Alb. Feria V. B. MARIAE V. MAGNAE DOMINAE HUNGARORUM, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. MISSA pr., Gloria, Credo, pr. B. Mariae V. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1989.

ANNIVERSARIA Orvieto. Fr. Giuseppe M. Conti, presb., a. 61, r. 45.

126


Ottobre 9. Vir. Feria VI hebd. XXVII per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Dionysii E. et Soc. Mm. Vel: Alb. S. Ioannis Leonardi P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1984. 2006.

Ioel 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9, 2-3. 6 et 16. 8-9. Lc 11, 15-26. ANNIVERSARIA Monte Senario. Fr. Gioacchino M. Bottaro, a. 80, r. 50. Innsbruck. Fr. Gregor M. Heine, presb., a. 75, r. 48.

10. Alb. Sabb. hebd. XXVII per annum (III Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Ioel 4, 12-21; Ps 96, 1-2. 5-6. 11-12. Lc 11, 27-28.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 35: Beata Maria Virgo, praesidium fidei. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1981. 1982. 1991. 2004. 2005.

ANNIVERSARIA Sherbrooke. Fr. Paulin M. Roger, a. 68, r. 28. Maria Luggau. Fr. Lásló M. Héder, presb., a. 74, r. 54. Negrar. Fr. Agostino M. Vasina, presb., a. 77, r. 57. Chicago. Fr. George M. O’Connell, presb., a. 91, r. 72. Ottawa. Fr. Hervé M. Rochon, a. 74, r. 35.

11. Vir. DOM. XXVIII PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Sap 7, 7-11; Ps 89, 12-13. 14-15. 16-17. Hebr 4, 12-13. Mc 10, 17-30 vel 10, 17-27.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1980. 1983. 1987. 1996. 2004. 2005.

ANNIVERSARIA Arpadföld. Fr. Bonaventura M. Rácz, presb., a. 67, r. 48. Abbadia Lariana. Fr. Augusto M. Bottazzi, presb., a. 70, r. 51. Chicago. Fr. Ralph M. O'Brien, presb., a. 52, r. 32. Saviano. Fr. Carlo M. Ruocco, presb., a. 70, r. 53. Francavilla al Mare. Fr. Mario M. Mariani, presb., a. 82, r. 63. Nové Hrady. Fr. Bonfilius M. Wagner, presb., a. 79, r. 55.

12. Vir. Feria II hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Rom 1, 1-7; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 11, 29-32.

127


Ottobre In Brasilia: 11. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 12. Alb. Feria II. B. MARIAE VIRGINIS «NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA, PADROEIRA PRINCIPAL DO BRASIL», BRASILIAE PATRONAE PRINCIPALIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Est 5, 1b-2; 7, 2b-3; Ps 44, 11-12a. 12b-13. 14-15a. 15b-16. Apoc 12, 1- 5. 13a. 15-16a. Io 2, 1-11.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1978. 1990. 1997. 2004.

ANNIVERSARIA Portland. Fr. Lawrence M. Quigley, presb., a. 85, r. 64. Firenze. Fr. Stanislao M. Cogo, presb., a. 54, r. 35. São Paolo. Fr. Antonio M. Venturoli, presb., a. 70, r. 53. Saviano. Fr. Filippo M. Arianna, presb., a. 81, r. 62.

13. Vir. Feria III hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1968. 1975. 1983. 2003. 2004.

Rom 1, 16-25; Ps 18, 2-3. 4-5. Lc 11, 37-41. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Pellegrino M. Righele, a. 69, r. 45. Portland. Fr. Stanislaus M. Trojanowski, a. 65, r. 19. Roma. Fr. Paolino M. Lirussi, a. 75, r. 55. Downers Grove (Illinois). Fr. Robert M. Lee, a. 63, r. 40. Torino. Fr. Salvatore M. Mulas, a. 77, r. 43.

14. Vir. Feria IV hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Callisti I Pp. M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1975. 1996.

Rom 2, 1-11; Ps 61, 2-3. 6-7. 9. Lc 11, 42-46. ANNIVERSARIA Udine. Fr. Lorenzo M. Cazzola, presb., a. 81, r. 60. Cuneo. Fr. Giuseppe M. Garelli, presb., a. 74, r. 57.

15. Alb. Feria V hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). S. Teresiae a Iesu V. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Rom 3, 21-30; Ps 129, 1-2. 3-4b. 4c-6. Lc 11, 47-54. ANNIVERSARIA

128


Ottobre 1982. 1985.

Chicago. Fr. Aurelius M. Capra, presb., a. 90, r. 51. Blue Island. Fr. Terence M. O'Connor, presb., a. 67, r. 47.

16. Vir. Feria VI hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Hedvigis Rel. Vel: Alb. S. Margaritae M. Alacoque V. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1962. 1975. 1979. 1984.

Rom 4, 1-8; Ps 31, 1-2. 5. 11. Lc 12, 1-7. ANNIVERSARIA Ala (Trento). Fr. Clemens M. Gleinzer, presb., a. 47, r. 30. Bologna. Fr. Paolo M. Gabrielli, presb., a. 87, r. 71. Roma. Fr. Alessio M. Cuttano, a. 77, r. 34. Orvieto. Fr. Michele M. Feudo, presb., a. 68, r. 51.

17. Rub. Sabb. hebd. XXVIII per annum (IV Psalt.). S. Ignatii Antiocheni E. M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Rom 4, 13. 16-18; Ps 104, 6-7. 8-9. 42-43. Lc 12, 8-12.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1976. 1988. 1988.

ANNIVERSARIA Klagenfurt. Fr. Magnus M. Herbst, presb., a. 69, r. 50. Ottawa. Fr. Denis M. Fortin, presb., a. 56, r. 35. Bologna. Fr. Marco M. Brunori, a. 86, r. 66.

18. Vir. DOM. XXIX PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Is 53, 10-11; Ps 32, 4-5. 18-19. 20 et 22. Hebr 4, 14-16. Mc 10, 35-45 vel 10, 42-45.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Lucae Evang. festum omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. DIES MISSIONUM Recurrente, hac die, dominica ad commemorandum opus missionum dicata, dici potest Missa «Pro evangelizatione populorum», prouti in Missali Romano indicatur.

1959. 1974. 1981.

ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Tommaso M. Zanotto, presb., a. 87, r. 70. Wien. Fr. Martin M. Schulz, a. 83, r. 58. Budapest. Fr. Peregrin M. Quikker, presb., a. 67, r. 44.

19. Vir. Feria II hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Rub. Ss. Ioannis de Brébeuf P. et Isaac Jogues P. et Soc. Mm. Vel: Alb. S. Pauli a Cruce P.

129


Ottobre MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Rom 4, 20-25; Ps Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75. Lc 12, 13-21.

Hodie dies anniversaria electionis fratris ÁNGEL M. RUIZ GARNICA ad Prioris generalis munus recurrit. Impensas Deo effundamus preces ut, Domina nostra intercedente, eum, qui universae Servorum Familiae praeest eiusdemque exsistit unitatis signum, custodiat atque caelestibus repleat muneribus.

1997.

ANNIVERSARIA Siteki. Fr. Michael M. Tsabedze, presb., a. 59, r. 33.

20. Vir. Feria III hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1959. 1967. 1980. 1983. 1988. 1996.

Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17. Lc 12, 35-38. ANNIVERSARIA Rocca di Papa. Fr. Ubaldo M. Polidori, a. 47, r. 29. Knightsville. Fr. Matthew M. Steiger, a. 23, r. 4. Saluzzo. Fr. Pio M. Mussi, presb., a. 72, r. 53. Napoli. Fr. Luigi M. Coluzzi, presb., a. 73, r. 56. Fullerton. Fr. Joseph Steven M. Gibbons, presb., a. 68, r. 48. Moretta (Cuneo). Fr. Fedele M. Banchio, presb., a. 83, r. 66.

21. Vir. Feria IV hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1972. 1995. 1997. 2000.

Rom 6, 12-18; Ps 123, 1-3. 4-6. 7-8. Lc 12, 39-48. ANNIVERSARIA Ottawa. Fr. Jérôme M. Ferraro, presb., a. 53, r. 35. Chicago. Fr. Tommaso M. Ferrazzi, presb., a. 83, r. 67. Portland. Fr. Lawrence M. Calkins, presb., a. 86, r. 68. Wheeling. Fr. Louis M. Cortney, presb., a. 86, r. 67.

22. Vir. Feria V hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1987. 1988. 2005.

Rom 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 et 6. Lc 12, 49-53. ANNIVERSARIA Kersal. Fr. Charles M. Cunningham, presb., a. 76, r. 53. Bologna. Fr. Tommaso M. Santi, presb., a. 76, r. 59. Chicago. Fr. Matthew M. Ford, presb., a. 83, r. 63.

23. Vir. Feria VI hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Ioannis de Capestrano P. MISSA ad libitum (cf. p. XVI).

130


Ottobre L1 Ev 1984. 1985. 2007.

Rom 7, 18-25a; Ps 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94. Lc 12, 54-59. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Camillo M. Bartolomei, presb., a. 86, r. 68. Wheeling. Fr. Tibor M. Furák, presb., a. 59, r. 38. Portland. Fr. Louis M. Breton, presb., a. 85, r. 64.

24. Alb. Sabb. hebd. XXIX per annum (I Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Rom 8, 1-11; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 13, 1-9.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum. S. Antonii M. Claret E. memoria omittitur.

I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1997.

ANNIVERSARIA Mtubatuba. Fr. Malachy M. Skelton, presb., a. 63, r. 44.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 25. Alb. DOM. XXX PER ANNUM (hebd. II Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Ier 31, 7-9; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Hebr 5, 1-6. Mc 10, 46-52.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. B. Ioannis Angeli Porro P. O.N. memoria omittitur.

II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 2007.

ANNIVERSARIA Francavilla al Mare???. Fr. Mauro M. De Sanctis, presb., a. 71, r. 50.

26. Vir. Feria II hebd. XXX per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1974. 1976.

Rom 8, 12-17; Ps 67, 2 et 4. 6-7ab. 20-21. Lc 13, 10-17. ANNIVERSARIA Winfield. Fr. Clement M. Hanley, presb., a. 61, r. 42. Rovato. Fr. Giuseppe M. Gallo, a. 67, r. 38.

27. Vir. Feria III hebd. XXX per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Rom 8, 18-25; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. Lc 13, 18-21.

131


Ottobre 1974. 1989.

ANNIVERSARIA Siracusa. Fr. Ambrogio M. Rugginenti, presb., a. 68, r. 44. Goma (Zaïre). Fr. Camille M. Homan, presb., a. 66, r. 47.

28. Rub. Feria IV. SS. SIMONIS ET IUDAE APP., festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae IV hebd. II. MISSA pr., Gloria, pf. App. L1 Ev

Eph 2, 19-22; Ps 18, 2-3. 4-5. Lc 6, 12-19.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1977. 1990. 2002.

ANNIVERSARIA Milano. Fr. Luigi M. Biotto, a. 61, r. 42. Turvo. Fr. Girolamo M. Amigoni, presb., a. 73, r. 53. Negrar. Fr. Valentino M. Ravagnolo, a. 90, r. 64.

29. Vir. Feria V hebd. XXX per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1964. 1967. 1975. 1983. 1999.

Rom 8, 31b-39; Ps 108, 21-22. 26-27. 30-31. Lc 13, 31-35. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Angelo M. Saggin, presb., a. 72, r. 43. Montréal. Fr. Bonfilius M. Dubois, presb., a. 56, r. 37. Spello. Fr. Urbano M. Bataloni, presb., a. 60, r. 44. London. Fr. Francis M. McEnerney, presb., a. 87, r. 68. Wien. Fr. Hugo M. Körbel, presb., a. 76, r. 58.

30. Vir. Feria VI hebd. XXX per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1962. 1978. 2007.

Rom 9, 1-5; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20. Lc 14, 1-6. ANNIVERSARIA Arco. Fr. Tarcisio M. Sgarabotto, presb., a. 65, r. 46. Ottawa. Fr. Pérégrin M. Chénier, a. 68, r. 44. Marina di Massa. Fr. Sebastiano M. Ferrari, presb., a. 92, r. 76.

31. Alb. Sabb. hebd. XXX per annum (II Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 93, 12-13a. 14-15. 17-18. Lc 14, 1. 7-11.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum. I VESPERAE soll. Omnium Sanctorum — Cp. post I Vp. dom. 1976.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Alfonso M. Gallina, a. 67, r. 46.

132


Novembre NOVEMBER 2009 1. Alb. Dom. OMNIUM SANCTORUM, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr. L1 L2 Ev

Apoc 7, 2-4. 9-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6. 1 Io 3, 1-3. Mt 5, 1-12a.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. Celebratio Vesperarum defunctorum post II Vesperas diei 1 nov., quae pro pietate fidelium peragi consuevit, continuari potest, una cum aliis piis exercitiis forsitan consuetudine traditis, tamquam peculiare pietatis obsequium. Plenaria indulgentia, animabus in Purgatorio detentis tantummodo applicabilis, conceditur christifideli qui 1) singulis diebus, a primo usque ad octavum novembris, coemeterium devote visitaverit et, vel mente tantum, pro defunctis exoraverit; 2) die Commemorationis omnium fidelium defunctorum (vel, de consensu Ordinarii, die Dominico antecedenti aut subsequenti aut die sollemnitatis Omnium Sanctorum) ecclesiam aut oratorium pie visitaverit ibique recitaverit Pater et Credo. Partialis indulgentia, animabus in Purgatorio detentis tantummodo applicabilis, conceditur christifideli qui, 1) coemeterium devote visitaverit et, vel mente tantum, pro defunctis exoraverit; 2) Laudes vel Vesperas Officii defunctorum, vel invocationem Requiem aeternam devote recitaverit (Enchiridion Indulgentiarum, ed. 1999, concessio n. 29).

1992. 1993.

ANNIVERSARIA Montréal. Fr. François M. Bertrand, presb., a. 81, r. 58. Chicago. Fr. Thomas M. Keenan, presb., a. 82, r. 63.

2. Viol. vel Nig. Feria II. IN COMM. OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM. Off. ut in Com. et Pr. MISSA pr., pf. def. Lectiones seligendae sunt ex iis quae in lectionario defunctorum proponuntur. Ex Constitutione Apostolica Benedicti Pp. XV (10 aug. 1915), hodie licet omnibus sacerdotibus tres Missas celebrare aut concelebrare, dummodo celebrationes diversis temporibus fiant; ea tamen lege, ut unam e tribus cuicumque maluerint applicare et pro ea stipem percipere queant; teneantur vero, nulla stipe percepta, applicare alteram Missam in suffragium omnium fidelium defunctorum, tertiam ad mentem Summi Pontificis. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur omnes aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. 1964. 1966. 1996.

ANNIVERSARIA Avellaneda. Fr. Victorio M. Cordero, a. 72, r. 30. Arco. Fr. Alessio M. Zanotto, a. 53, r. 18. Pesaro. Fr. Tarcisio M. Ceciliani, presb., a. 81, r. 63.

3. Vir. Feria III hebd. XXXI per annum (III Psalt.). De ea. Vel: Alb. S. Martini de Porres Rel. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Rom 12, 5-16a; Ps 130, 1. 2. 3. Lc 14, 15-24. ANNIVERSARIA

133


Novembre 1985.

Firenze. Fr. Roberto M. Mancuso, presb., a. 28, r. 8.

4. Alb. Feria IV hebd. XXXI per annum (III Psalt.). S. Caroli Borromeo E., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1974. 1982. 1987. 2006.

Rom 13, 8-10; Ps 111, 1-2. 4-5. 9. Lc 14, 25-33. ANNIVERSARIA Trapani. Fr. Giuseppe M. Mazziotta, a. 60, r. 32. Ancona. Fr. Ivano M. Fabbri, a. 30, r. 9. São Paolo. Fr. Denis M. McSwiney, presb., a. 35, r. 13. Negrar. Fr. Vincenzo M. Zanotto, presb., a. 84, r. 65.

5. Vir. Feria V hebd. XXXI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1975.

Rom 14, 7-12; Ps 26, 1. 4. 13-14. Lc 15, 1-10. ANNIVERSARIA Roma. Fr. Vincenzo M. Buffon, presb., a. 61, r. 45.

6. Vir. Feria VI hebd. XXXI per annum (III Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1968.

Rom 15, 14-21; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. Lc 16, 1-8. ANNIVERSARIA Portland. Fr. Augustine M. Riesenmy, presb., a. 88, r. 59.

7. Alb. Sabb. hebd. XXXI per annum (III Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 144, 2-3. 4-5. 10-11. Lc 16, 9-15.

Vel: Una e Missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 31: Beata Maria Virgo, fons salutis. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1996.

ANNIVERSARIA Pesaro. Fr. Domenico M. Nicolai, presb., a. 60, r. 41.

8. Vir. DOM. XXXII PER ANNUM (hebd. IV Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

1 Reg 17, 10-16; Ps 145, 7. 8-9a. 9bc-10. Hebr 9, 24-28. Mc 12, 38-44 vel 12, 41-44.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali.

134


Novembre II VESPERAE dominicae. – Cp. post II Vp. dom. In Uruguay: 7. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 8. Alb. Dominica. «PURISIMA VIRGEN DE LOS TREINTA Y TRES, PATRONA PRINCIPAL DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY», sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia complementari. Missa pr., Gloria, Credo, pf. pr. Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes, excepta exsequiali. II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom.

1971. 1999.

ANNIVERSARIA Nepi. Fr. Nazareno M. Mecarocci, a. 80, r. 39. Siteki. Fr. Augustine M. Magongo, presb., a. 45, r. 23.

9. Alb. Feria II. IN DEDICATIONE BASILICAE LATERANENSIS, festum. — Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. IV. MISSA de festo, Gloria, pf. pr. L1 L2 Ev

Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9. 1 Cor 3, 9c-11. 16-17. Io 2, 13-22.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. 1958. 1958. 1971. 1987. 1988. 1994. 1996. 2003.

ANNIVERSARIA Saluzzo. Fr. Antonio M. Sgarbossa, a. 84, r. 55. La Poggerina. Fr. Giacomo M. Bartolini, presb., a. 66, r. 50. Joliet. Fr. Vincent M. Scheltinga, presb., a. 71, r. 51. Pesaro. Fr. Bruno M. Torelli, presb., a. 66, r. 49. Nola. Fr. Mariano M. Casoria, presb., a. 73, r. 55. Avellaneda. Fr. Ruggero M. Scortegagna, a. 79, r. 58. Roma. Fr. Alberto M. Tuccimei, presb., a. 66, r. 6. Montréal. Fr. Étienne M. Gagnon, presb., a. 83, r. 62.

10. Alb. Feria III hebd. XXXII per annum (IV Psalt.). S. Leonis Magnis Pp. D., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1974. 2000. 2006.

Sap 2, 23 – 3, 9; Ps 33, 2-3. 16-17. 18-19. Lc 17, 7-10. ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Bonajunkta M. Schönauer, a. 66, r. 46. Nepi. Fr. Tommaso M. Brigotti, presb., a. 79, r. 63. Ronzano. Fr. Bruno M. Quercetti, presb., a. 71, r. 50.

11. Alb. Feria IV hebd. XXXII per annum (IV Psalt.). S. Martini Turonensis E., memoria. Ad Laudes ant. propriae cum psalmis dom. hebd. I. Ad Vesperas ant. propriae cum psalmis de Comm. Past. MISSA memoriae.

135


Novembre L1 Ev

Sap 6, 1-11; Ps 81, 3-4. 6-7. Lc 17, 11-19.

12. Rub. Feria V hebd. XXXII per annum (IV Psalt.). S. Iosaphat E. M., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Sap 7, 22 – 8, 1; Ps 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175. Lc 17, 20-25.

DIES MISSIONIS Missio Ingwavuma in regione Zululand, die 12 novembris 1963 in Praefecturam apostolicam erecta, hodie Diem Missionis celebrat. Fratres et sorores Ordinis nostri in celebratione Liturgiae Horarum necnon Sacrificii eucharistici Deum enixe exorent ut operam missionariorum confirmet et Ecclesiae, quae est in illa regione, foveat incrementum.

1966. 2002.

ANNIVERSARIA Mestre. Fr. Lino M. Pedot, presb., a. 54, r. 38. Pestrino-Verona. Fr. Davino M. Trento, presb., a. 70, r. 50.

13. Vir. Feria VI hebd. XXXII per annum (IV Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

Sap 13, 1-9; Ps 18, 2-3. 4-5. Lc 17, 26-37.

14. Alb. Sabb. hebd. XXXII per annum (IV Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Sap 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 104, 2-3. 36-37. 42-43. Lc 18, 1-8.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 37: Beata Maria Virgo, mater sanctae spei. I VESPERAE seq. — Cp. post I Vp. dom. 1972. 1994. 2003.

ANNIVERSARIA Saluzzo. Fr. Giorgio M. Capello, presb., a. 67, r. 51. Wien. Fr. Philipp M. Thaler, presb., a. 66, r. 45. Genova. Fr. Lorenzo M. Borio, presb., a. 87, r. 69.

15. Vir. DOM. XXXIII PER ANNUM (hebd. I Psalt.). De ea. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. dom. per annum. L1 L2 Ev

Dan 12, 1-3; Ps 15, 5 et 8. 9-10. 11. Hebr 10, 11-14. 18. Mc 13, 24-32.

Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. S. Alberti Magni E.D. memoria omittitur.

136


Novembre II VESPERAE dom. — Cp. post II Vp. dom. 1976. 1987. 1988.

ANNIVERSARIA Caracas. Fr. Enrico M. Filippin, presb., a. 67, r. 48. Saluzzo. Fr. Gioacchino M. Pappini, a. 75, r. 48. Córdoba. Fr. Rafael M. Nadales Bonilla, presb., a. 61, r. 38.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 16. Alb. Feria II. OMNIUM SANCTORUM O.N., festum. – Ad H. m. ant. et pss. feriae II hebd. I. MISSA pr., Gloria, pf. pr. L1 Ev

1 Cor 12, 4-13 vel Apoc 7, 13-17; Ps 99, 2. 3. 4. 5. Lc 12, 22-32.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur Missae defunctorum, excepta exsequiali. De Ss. Margarita Scotiae et Gertrude V. nihil fit.

1979. 2002.

ANNIVERSARIA Orense. Fr. Gioacchino M. Montà, presb., a. 55, r. 38. Sainte-Foy. Fr. Anselme M. Desjardins, presb., a. 85, r. 67.

Mettere un piccolo stemma dell’Ordine. 17. Viol. vel Nig. Feria III. IN COMMEMORATIONE OMNIUM FRATRUM, SORORUM, PROPINQUORUM BENEFACTORUMQUE O.N. DEFUNCTORUM. Officium pr. MISSA pr., pf. pr. L1 Ev

Rom 14, 7-9; Ps 114, 3-4. 5-6; 115, 15-16. Mt 25, 31-46.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur omnes aliae celebrationes, excepta Missa exsequiali. De S. Elisabeth Hungariae nihil fit.

Ubi debita facultate impetrata, haec Commemoratio in aliam diem transfertur. 17. Alb. Feria III hebd. XXXIII per annum (I Psalt.). S. Elisabeth Hungariae Rel., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

2002.

2 Mac 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7. Lc 19, 1-10.

ANNIVERSARIA Gutenstein. Fr. Albert M. Guggenberger, presb., a. 92, r. 74.

18. Vir. Feria IV hebd. XXXIII per annum (I Psalt.). De ea. Vel: Alb. In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli App. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

2 Mac 7, 1. 20-31; Ps 16, 1. 5-6. 8b et 15. Lc 19, 11-28. ANNIVERSARIA

137


Novembre 1992. 1993. 2006.

Roma. Fr. Giovanni M. Catena, presb., a. 73, r. 57. Avellino. Fr. Alessio M. Crispo, presb., a. 79, r. 63. Manchester. Fr. Kevin M. Donaghey, preb., a. 72, r. 53.

19. Vir. Feria V hebd. XXXIII per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1 Mac 2, 15-29; Ps 49, 1-2. 5-6. 14-15. Lc 19, 41-44.

20. Vir. Feria VI hebd. XXXIII per annum (I Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev

1 Mac 4, 36-37. 52-59; Ps 1 Chron 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd. Lc 19, 45-48.

DIES CONGREGATIONIS Congregatio Sororum cui est titulus Serve di Maria Ss. Addolorata (Firenze), hanc diem, qua, anno 1873, M. Iuliana Signorini, Congregationis Fundatrix, ad caelestem patriam migravit, tamquam Diem Congregationis celebrat. Omnes Servi et Servae sanctae Mariae in celebratione Laudum et Vesperarum necnon Sacrificii eucharistici Deo gratias agant et pro bono atque incremento Instituti fraternas effundant preces.

1963. 1963. 1986. 1996. 2000.

ANNIVERSARIA Ottawa. Fr. Ubald M. Furlan, presb., a. 41, r. 16. Ottawa. Fr. André M. Lalancette, presb., a. 35, r. 17. Bologna. Fr. Gerardo M. Maestrami, presb., a. 58, r. 42. Guadalajara. Fr. Marcos M. Romero Díaz, presb., a. 60, r. 37. Oruro. Fr. Alfonso M. Massignani, presb., a. 79, r. 61.

21. Alb. Sabb. hebd. XXXIII per annum (I Psalt.). In Praesentatione B. Mariae V., memoria. MISSA memoriae, lect. pr. pf. B. Mariae V. L1 Ev

Zac 2, 14-17; Ps Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55. Mt 12, 46-50.

DIES MONIALUM O.S.M. Ex constituto Ecclesiae, quod antiquam respicit traditionem tum Orientis tum Occidentis, memoria Praesentationis B. Mariae Virginis celebratur ut dies «Pro orantibus». Hac die ergo pro Monialibus Ordinis nostri (Madrid, Mislata, Sagunto [Hispania], Arco, Carpenedo di Mestre, Montecchio, Pesaro, Roma, Sant'Angelo in Vado, Verona [Italia], München [Germania], Celaya [México], Nampula, Lichinga, Chokwe [Moçambique]) quae cotidie pro tota Servorum Familia Deum exorant, supplices effundamus preces.

1959. 2003.

ANNIVERSARIA Ottawa. Fr. Camille M. Saint-Germain, presb., a. 43, r. 22. Dundee. Fr. Nicholas M. Martin, presb., a. 59, r. 41.

22. Alb. Dom. D. N. IESU CHRISTI UNIVERSORUM REGIS, sollemnitas. — Ad H. m. ant. pr. cum psalmodia dom. hebd. I. + MISSA pr., Gloria, Credo, pf. pr.

138


Novembre L1 L2 Ev

Dan 7, 13-14; Ps 92, 1ab. 1c-2. 5. Apoc 1, 5-8. Io 18, 33b-37.

Adhibeatur PE cum praefatione variabili. Prohibentur aliae celebrationes necnon Missa exsequialis. S. Caeciliae V.M. memoria omittitur.

II VESPERAE soll. — Cp. post II Vp. dom. 1984. 1985. 2001.

ANNIVERSARIA Roma. Fr. Gabriele M. Berardi, presb., a. 72, r. 54. Berkeley. Fr. Neal M. Flanagan, presb., a. 65, r. 47. Siteki. Fr. Thomas Mdolomba M. Zwane, presb., a. 36, r. 12.

23. Vir. Feria II hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Clementis I Pp. M. Vel : Alb. S. Columbani A. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1983. 1988. 1996.

Dan 1, 1-6. 8-20; Ps Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. Lc 21, 1-4. ANNIVERSARIA Wien. Fr. Innozenz M. Krub, presb., a. 83, r. 63. Milano. Fr. Matteo M. Beretta, a. 73, r. 50. Tirano. Fr. Ferdinando M. Malva, presb., a. 84, r. 65.

24. Rub. Feria III hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). Ss. Andreae Dung-Lac P. et Soc. Mm., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev 1972. 1973. 1996.

Dan 2, 31-45; Ps Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61. Lc 21, 5-11. ANNIVERSARIA Vicenza. Fr. Fulvio M. Mondin, presb., a. 59, r. 39. Innsbruck. Fr. Ambros M. Dangel, presb., a. 82, r. 64. Livorno. Fr. Filippo M. Grigioni, presb., a. 75, r. 49.

25. Vir. Feria IV hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). De ea. Vel: Rub. S. Catharinae de Alexandria V. M. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 1965. 1969. 2000.

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Ps Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67. Lc 21, 12-19. ANNIVERSARIA Padova. Fr. Alfonso M. Galarce Ayala, a. 28, r. 1. Oderzo. Fr. Mariano M. Mattiussi, a. 62, r. 38. Denver. Fr. Roger M. Manning, presb., a. 81, r. 61.

26. Vir. Feria V hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI).

139


Novembre L1 Ev

Dan 6, 12-28; Ps Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Lc 21, 20-28.

27. Vir. Feria VI hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). De ea. MISSA ad libitum (cf. p. XVI). L1 Ev 2005.

Dan 7, 2-14; Ps Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Lc 21, 29-33. ANNIVERSARIA Innsbruck. Fr. Lukas M. Huber, presb., a. 63, r. 43.

28. Alb. Sabb. hebd. XXXIV per annum (II Psalt.). De S. Maria in sabb., memoria. MISSA memoriae. L1 Ev

Dan 7, 15-27; Ps Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87. Lc 21, 34-36.

Vel: Una e missis CMBMV Temp. per annum, praesertim form. n. 46: Beata Maria Virgo, ianua caeli. Explicit tempus per annum.

A sequenti dominica prima Adventus sumitur Lectionarium festivum, Anno C.

1958. 1974.

ANNIVERSARIA Kersal. Fr. Paul M. Johnson, presb., a. 55, r. 37. Montevideo. Fr. Giovanni M. Gonzo, presb., a. 60, r. 41.

N.B. — Utilitatis causa praebentur, paginis sequentibus, indicationes fundamentales pro celebrationibus usque ad diem 31 decembris 2009 occurrentibus.

140


Novembre TEMPUS ADVENTUS NOVEMBER 2009 29. 30.

Dominica Feria II

De Dominica I Adventus. S. Andreae Ap., festum.

141


Dicembre DECEMBER 2009 01. 02. 03. 04.

Feria III Feria IV Feria V Feria VI

05. 06. 07. 08. 09.

Sabbato Dominica Feria II Feria III Feria IV

10.

Feria V

11.

Feria VI

12.

Sabbato

13. 14. 15.

Dominica Feria II Feria III

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Feria IV Feria V Feria VI Sabbato Dominica Feria II

22. 23.

Feria III Feria IV

24.

Feria V

De feria Adventus. De feria Adventus. S. Francisci Xavier P., memoria. De feria Adventus. Vel: S. Ioannis Damasceni P.D. De S. Maria in sabb., memoria. De Dominica II Adventus. S. Ambrosii E.D., memoria. In Conceptione Immaculata B. Mariae V., sollemnitas. De feria Adventus. Vel: S. Ioannis Didaci Cuahtlatoatzin. De feria Adventus. Vel: B. Hieronymi de Sancto Angelo in Vado Presb. O.N. De feria Adventus. Vel: S. Damasi I Pp. De feria Adventus. Vel: B. Mariae Virg. de Guadalupe. De Dominica III Adventus. S. Ioannis a Cruce, P.D., memoria. De feria Adventus. Vel: B. Bonaventurae de Pistorio P. O.N. De feria Adventus. De feria Adventus. De feria Adventus. De feria Adventus. De Dominica IV Adventus. De feria Adventus. Vel: Comm. S. Petri Canisii P.D. De feria Adventus. De feria Adventus. Comm. S. Ioannis de Kety P. De feria Adventus.

TEMPUS NATIVITATIS DECEMBER 2009 24.

Feria V

25. 26. 27. 28. 29.

Feria VI Sabbato Dominica Feria II Feria III

30. 31.

Feria IV Feria V

Vespere: Missa Vigiliaris de Nativitate Domini. In Nativitate Domini, sollemnitas. S. Stephani Protomart., festum. S. Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, festum. Ss. Innocentium Mm., festum. De V die infra octavam Nativ. Comm. S. Thomae Becket. De VI die infra octavam Nativ. De VII die infra octavam Nativ. Comm. S. Silvestri Pp.

142


Indice INDEX

Pro Calendario anni liturgici 2007-2008 . . . . Tabula dierum liturgicorum . . . . . . . . . . . . . . . . De Anno Liturgico et de Calendario . . . . . . . . . . . De Celebratione Eucharistica . . . . . . . . . . . . . . . Tabula missis ritualibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Liturgia Horarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explicatio abbreviationum . . . . . . . . . . . . . . . . Tempus Adventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempus Nativitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempus per annum (ante Quadragesimam) . . . Tempus Quadragesimae . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebdomada Sancta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triduum Paschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempus Paschale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempus per annum (post Tempus Paschale) . .

143


Indice N.B. I patroni d'Europa sono 6 (3 maschi e 3 femmine — aggiunte il 1˚ ottobre 1999 —), tutte feste, per l'Europa: - SS. Cirillo e Metodio (14 febbraio) - S. Benedetto Abate (11 luglio) - S. Caterina da Siena (29 aprile) - S. Brigida di Svezia (23 luglio) - S. Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein (9 agosto) S. Rosa da Lima è patrona di alcuni paesi di America latina (solennità: Gloria, Credo, Prefazio delle vergini). In Cile e in Argentina (ove è festa), ella viene celebrata il 30 agosto (e non il 23 agosto). Notizia da controllare. La Madonna di Guadalupe fu nominata da Pio X nel 1910 patrona dell'America latina, da Pio XI, patrona delle Isole Filippine (però dal 1975 è l’Immacolata Concezione che è patrona delle Filippine), e da Giovanni Paolo II, patrona delle Americhe («madre e evangelizzatrice dell’America»; Ecclesia in America, 22 gennaio 1999). Per il Messico è celebrata come solennità; per gli altri paesi dell'America latina, come festa (secondo il suggerimento del Papa Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica Ecclesia in America ... e il decreto del 25 marzo 1999 della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti). Angelo M. Dal Maso è morto il 28 giugno 1996, e non il 3 luglio 1996. Le memorie obbligatorie di sant’Agnese (21 gennaio), santa Maria Magdalena (22 luglio) e la passione di Giovanni Battista (29 agosto) hanno testi propri per la Liturgia delle Ore. Nuove memorie obbligatorie: 14 agosto: S. Maximiliani Mariae Kolbe P. M. 20 settembre: Ss. Andreae Kim Taegon P. et Pauli Chong Hasang et Soc. Mm. 23 settembre: S. Pii de Pietrelcina P. 24 novembre: Ss. Andreae Dung-Lac P. et Soc. Mm. Nuove memorie facoltative: 3 gennaio: Ss.mi Nominis Iesu 8 febbraio: S. Iosephina Bakhita V. 23 aprile: S. Adalberti E. M. 28 aprile: S. Ludovici Mariae Grignion de Montfort P. 13 maggio: Beatae Mariae Virginis de Fatima 21 maggio: Ss. Christophori Magallanes P. et Soc. Mm. 22 maggio: S. Ritae de Cascia Rel. 9 luglio: Ss. Augustini Zhao Rong P. et Soc. Mm. 20 luglio: S. Apollinaris E. M. 24 luglio: S. Sarbelii Makhluf P. 2 agosto: S. Petri Iuliani Eymard P. 9 agosto: S. Teresiae Benedictae a Cruce V. M. 12 agosto : S. Ioannae Franciscae de Chantal Rel. 9 settembre: S. Petri Claver P. 12 settembre: SS.mi Nominis Mariae 28 settembre: Ss. Laurentii Ruiz et Soc. Mm. 25 novembre: S. Catharinae Alexandrinae V. M. 9 dicembre : S. Juan Diego Cuahtlatoatzin 12 dicembre : B. Vergine Maria di Guadalupe Per le sigle dei libri biblici si usano quelle dell’Ordo Lectionum Missae; visto che esso usa due tipi di sigle per tre libri, si sceglie di usare «Thes» (e non «Th») per le lettere di san Paolo ai Tessalonicesi, «Apoc» (e non «Ap») per il libro dell’Apocalisse, «Philem» (e non «Phm») per la lettera a Filemone.

144


Anniversari ANNIVERSARI NEL CALENDARIO LITURGICO ANNUALE 2007-2008

CCCL annus a transitu fratris Archangeli M. Benivieni Die 30 decembris 1657 Oeniponte (Innsbruck) obiit frater Archangelus M. Benivieni, servus sanctae Mariae, presbyter, morum sanctitate, pietate doctrinaque insignis. Cum multos annos vitam eremiticam egisset in Monte Senario, anno 1617, adhortante venerabili Maria Iuliana Gonzaga, Austriae magna dux, una cum quinque sodalibus, Oenipontem ad conventum Sancto Iosepho dicatum se contulit ibique cultum et pietatem erga Deiparam provexit multosque iuvenes ad Dei Virginisque famulatum attraxit. Vicarius generalis provinciae Germanicae anno 1624 creatus nonnulla coenobia fundavit. Ubi vita austera et aspera primorum Patrum Senarii servabatur, quare tota Provincia brevi nuncupata est Provincia Observantiae Germanicae; eius statuta mentem et spiritualitatem fratris Archangeli M. Benivieni quodammodo repetunt. Fratris Archangelis corpus Oeniponte, in aede beatae Virginis ab Angelo salutatae, pie colitur. 350 anni il 350˚ anniversario della morte di fra Arcangelo M. Benivieni Il 30 dicembre 1657, morì a Innsbruck (Austria), fra Arcangelo M. Benivieni, presbitero, servo di santa Maria, insigne per santità di costumi, pietà e dottrina. Dopo esser vissuto per molti anni a Monte Senario, nel 1617, su invito della venerabile Anna Giuliana Gonzaga, arciduchessa d’Autria, si recò a Innsbruck con cinque compagni presso il convento di San Giuseppe ove promosse il culto e la pietà verso santa Maria e attrasse molti giovani al servizio di Dio e della beata Vergine. Eletto vicario generale della Provincia germanica nel 1624, fondò vari conventi; in essi si osservava la vita austera e penitente dei primi Padri del Senario, per cui tutta la Provincia venne chiamata «Provincia dell’Osservanza germanica »; i suoi statuti riflettono la spiritualità e il pensiero di fra Arcangelo M. Benivieni. Il corpo di fra Arcangelo è venerato nella cappella della SS. Annunziata della chiesa di San Giuseppe a Innsbruck. 350 years The 350th anniversary of the death of fra Arcangelo M. Benivieni. Fra Arcangelo M. Benivieni, priest and Servite friar, famed for his holiness of life, piety and learning, died December 30, 1657 in Innsbruck (Austria). After living for many years at Monte Senario, in 1617 he was invited to St. Joseph’s Priory in Innsbruck, along with five other companions by Ven. Anna Giuliana Gonzaga, Archduchess of Austria. There he promoted devotion to Our Lady and attracted many young men to the service of God and the Blessed Virgin. Elected Vicar General of the German Province in 1642, he founded various priories where the austere penitential life of the First Fathers of Senario was observed. Thus the whole Province came to be known as the “Province of the Germanic Observance” and its statutes reflect the spirituality and thinking of fra Arcangelo M. Benivieni. His body is venerated in the Chapel of the Annunciation in St. Joseph’s Church in Innsbruck.

CD annus ab obitu fratris Cristóbal Sánchez de Borja Hodie (Die 31 decembris 1607) recurrit quadringentesimus dies anniversarius obitus fratris Cristóbal Sánchez de Borja, presbyteri, servis sanctae Mariae, qui una cum nunnullis monalibus monasteri oppidi Sagunti novum monasterium Valentiae anno 1598 fundavit decavitque Sanctae Mariae ab Crucem, vulgo nuncupatum Monasterium «Pie de la Cruz». Ivi vixit M. Guadalupe Ricart Olmos, monialis Ordinis nostri, martyr, quam Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 11 martii 2001 in beatorum album rettulit. 400 anni il quarto centenario della morte di fra Cristóbal Sánchez de Borja

145


Anniversari Oggi ricorre il quarto centenario della morte di fra Cristóbal Sánchez de Borja, presbitero, servo di santa Maria. Egli, nel 1598, con cinque monache serve di Maria, provenienti dal monastero di Sagunto (Spagna), fondò a Valenza il monastero «Pie de la Cruz» (santa Maria presso la Croce), ove visse M. Guadalupe Ricart Olmos, monaca martire beatificata da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001. 400 years The fourth centenary of the death of fra Cristóbal Sáncehz de Borja. Today marks the fourth centenary of the death of fra Cristóbal Sánchez de Borja, priest and Servite friar. In 1598, he, along with five cloistered Servite nuns from the Monastery in Sagunto (Spain), founded the “Foot of the Cross” (Our Lady at the Cross) Monastery in Valencia where Maria Guadalupe Ricart Olmos, the Servite nun and martyr beatified by John Paul II on March 11, 2001.

L annus a transitu Nini Minelli, presbyteri Die 2 ianuarii 1958, rediit ad Patrem Ninus Minelli, presbyter, qui consilio et opere sororem Mariam Candidam De Castro adiuvit in fundanda Congregatione Sororum quae Servas de Maria do Brasil vulgo nuncupantur. 50 anni il 50˚ anniversario della morte di don Nino Minelli, sacerdote Il 2 gennaio 1958, morì don Nino Minelli, sacerdote diocesano, che guidò suor Maria Cândida de Castro (+1945) nella fondazione della Congregazione delle suore Servas de Maria do Brasil. 50 years The 50th anniversary of the death of Don Nino Minelli Don Nino Minelli, a Brazilian diocesan priest, died January 2, 1958. He had guided Sister Maria Cândida de Castro (+ 1945) in the foundation of the Congregation of the Servite Sisters of Brazil.

CCL annus a transitu episcopi Callisti Palombella, o.s.m. Die 27 aprilis 1758, in Domino quievit frater Callistus M. Palombella, servus sanctae Mariae, episcopus Tarracinensis Setinus Privernius (Tarracinae Setiae Privernique), pastor gregis amantissimus, studiosus ac sollers indagator rerum Ordinis nostri, auctor operis cui est titulus De viris illustribus O.S.M. 250 anni il 250˚ anniversario della morte di mons. Callisto Palombella, o.s.m. Il 27 aprile 1758, morì fra Callisto M. Palombella, servo di santa Maria, vescovo di Terracina Sezze e Priverno (1749), solerte pastore del suo gregge, appassionato ricercatore delle memorie del nostro Ordine, autore dell’opera De viris illustribus O.S.M. 250 years The 250th anniversary of the death of Mgr. Callisto Palombella, o.s.m., Fra Callisto M. Palombella, died April 27, 1758. He was a Servite friar, bishop of Terracina Sezze and Priverno (1749), a caring pastor of his flock, who also nourished a passion for researching the historical memories of our Order and author of De viris illustribus O.S.M.

C annus ab ecclesia senensi Sancti Clementis

146


Anniversari ad dignitatem «basilicae minoris» provecta Die 8 augusti 1908, S. Pius X Romanus Pontifex ecclesiam senensem «a Sancto Clemente Servorum» nuncupata ad dignitatem «basilicae minoris» provexit. Quae ecclesia olim Sanctae Mariae Servorum appellata, prima toto orbe terrarum immaculatae Conceptioni beatae Mariae Virginis dicata est. 100 anni il primo centenario dell’elevazione della chiesa S. Clemente ai Servi a Siena alla dignità di «basilica minore» L’8 agosto 1908, san Pio X elevò la chiesa senese di S. Clemente ai Servi alla dignità di «basilica minore». La chiesa di San Clemente, chiamata un tempo «chiesa di Santa Maria dei Servi», fu la prima chiesa del mondo dedicata all’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria. 100 years The first centenary of the conferral of the title of “Minor Basilica” on the Church of S. Clemente ai Servi in Siena Pope St. Pius X elevated the Church of «S. Clemente ai Servi» in Siena to the rank of “Minor Basilica” on August 8, 1908. The church of San Clemente, formerly known as the church of “Santa Maria dei Servi” was the first church in the world to be dedicated to the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.

CD annus a monasterio Servarum Mariae Madriti fundato Die 15 septembris 1955 Madriti ecclesia monasterii denuo aedificati servarum sanctae Mariae Virgini Perdolenti dicata est. Hoc monasterium cui titulus fuit Las Arepentidas conditum est anno 1608. Anno autem 1643, monasterium agregatum est Ordinis Servorum monialibusque datum est nomen Servarum Mariae. In eadem sede mansit usque ad annum 1936, cum bello civili saeviente, moniales coactae sunt at paternas domus redire et monasterium funditus deletum est. Cum demum in Hispania pax inter cives facta esset, monasterium, denuo aedificatum, sollemni ritu apertum est die 24 octobris 1948. 400 anni il quarto centenario della fondazione del monastero delle monache Serve di Maria a Madrid, Spagna Il 15 settembre 1955 a Madrid fu inaugurata la chiesa del monastero delle serve di Maria dedicata alla beata Vergine addolorata. Il monastero, chiamato Las Arepentidas, era stato fondato nel 1608. Nel 1643 era stato aggregato al nostro Ordine e alle monache era stato dato il nome di Serve di Maria. Il monastero rimase nella stessa sede fino al 1936 quando, nell’infuriare della guerra civile, fu demolito e le monache furono costrette a fare ritorno nelle proprie case. Ritornata la pace il monastero fu ricostruito e inaugurato il 24 ottobre 1948. 400 years The fourth centenary of the foundation of the Monastery of the Cloistered Servite Nuns in Madrid, Spain. The church and monastery dedicated to Our Lady of Sorrows in Madrid was inaugurated on September 15, 1955. The monastery called Las Arepentidas was founded in 1608. It was aggregated to our Order in 1643 and the nuns were given the name of Servants of Mary. The monastery remained on the same site until 1936, when it was demolished during the Civil War and the nuns forced to return to live in their family homes. When peace was restored, the monastery was rebuilt and inaugurated on October 24, 1948.

147

Profile for charlie leitao

CALENDARIUM LITURGICUM OSM 2008-2009  

SECUNDUM CELENDARIUM ROMANUM GENERALE ET PROPRIUM ORDINIS FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS PRO ANNO LITURGICO 2008-2009

CALENDARIUM LITURGICUM OSM 2008-2009  

SECUNDUM CELENDARIUM ROMANUM GENERALE ET PROPRIUM ORDINIS FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS PRO ANNO LITURGICO 2008-2009

Advertisement