Page 1

Gruppe 7 - Reflektioner over dimse-sketching Vi oplevede i gruppen at vi brugte uforholdsmæssig meget tid på at arbejde med det tekniske. Det var kun ca. halvdelen af gruppen der via tidligere arbejde havde den tekniske indsigt der skulle til for at bruge arduino platformen. Det at der var nogen der havde en teknisk indsigt gjorde desuden også at der var mindre incitament til at lære det for de andre i gruppen. Selv dem der havde den tekniske indsigt havde svært ved hurtigt at lave sketches, i hvertfald sammenlignet med andre sketching former. Derimod var det det velegnet til at videreudvikle sketches når vi var kommet igang. Når vi f.eks. havde lavet vores symbolske “strømoverfører” var det nemt at tilføje mere til den. I forhold til Buxtons “Dialogue with a sketch” er der en god dynamik mellem sketchen og sketcheren, hvor man bygger noget og derefter genfortolker det. Det skal dog siges at dette primært kommer af at der er et bestemt antal sensorer og tekniske muligheder og denne naturlige begrænsning gør det nemmere at forestille sig andre muligheder. Derved er det muligt at videreudvikle på sketchen selvom den egentligt er ganske detalje tung og ikke specielt åben. Ud af de sketch former som vi har beskæftiget os med så er dimse-sketching den der zoomer helt ind på detaljen, hvorimod f.eks. videosketching viser det store hele og siger noget om kontekst, tid og rum. I forhold til 2d sketching giver Dimse-sketching, et meget bedre indblik i brugeroplevelsen, da Arduinoen findes fysisk med dertilhørende affordances. Man kan bruge dimse sketching til at understøtte videosketching og brugertest i øvrigt ved hjælp af “The Wizard of Oz” taktikker, hvor man bruger sin arduino til at simulere brugeroplevelsen og i øvrigt faker hvad man ikke kan lave med den. På denne måde indgår Arduinonen i et samspil med andre sketch typer for at simulere bruger oplevelsen. Arduinoen store fordel er også de kropslige erfaringer man og tiltænkte bruger kan gøre sig i sådanne sketching situationer. Når man arbejder med sketching i et fysisk rum, giver det en potentiel bruger en bedre forståelse af brugeroplevelsen. I denne tilstræbte interaktion mellem bruger og dims, giver det os som designere igen mulighed for at se hvordan udformningen


af produktet, (på)virker i brugssituationen. Dette kan være en stor hjælp til at optimere designet.

Lucille S. Whitney (lstr) Esben Thomsen (efre) Sara E Jensen (selj) Martin Høgild (miwh) Thomas Rohleder ( tcha ) Jakob Wrist (jwri)

Dimse sketching (obligatorisk gruppeaflevering) (aflevering d. 18. April)  

reflektion om video skething

Dimse sketching (obligatorisk gruppeaflevering) (aflevering d. 18. April)  

reflektion om video skething