Page 1

Il-knisja tal-Imqabba armata għall-festa tal-Madonna tal-Ġilju (c. 1916)

Sicut Lilium Devozzjoni u Ritwal tul Sekli

Editur

Charles J. Farrugia Ktieb li juża metodi moderni ta’ analiżi u li jħares mhux biss lejn dati u kronoloġija iżda lejn it-taħlita ta’ devozzjoni, ritwal, politika u poter fuq livell internazzjonali, nazzjonali u lokali.


SICUT LILIUM: Devozzjoni u Ritwal tul Sekli

Editur: Charles J. Farrugia Pubblikatur: Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, Mqabba - Malta ISBN: 978-99957-0-166-6 (qoxra iebsa) ISBN: 978-99957-0-165-9 (qoxra ratba) Paġni: qrib 500

Il-ktieb jittratta d-devozzjoni, kult u konflitti marbuta mal-festi tal-Madonna talĠilju kemm barra minn Malta kif ukoll f ’Malta u b’mod partikolari fl-Imqabba. Jadotta metodi xjentifiċi u innovattivi kif issir ir-riċerka u l-analiżi. Jiżvela diversi dokumenti ġodda, rabtiet bejn twemmin u politika u jagħti kontribut għallistudju tal-festi u l-politika fuq medda ta’ sekli.

Kontenut:

Preżentazzjoni mill-President tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju TEDDY FARRUGIA Messaġġ mir-Rettur tas-Santwarju tal-Madonna tal-Ġilju fi Prato, l-Italja RENZO FRANCALANCHI Introduzzjoni mill-Editur CHARLES J. FARRUGIA Daħla – Our Lady of the Lilies in its social context JON P. MITCHELL 1. Il-Kult lejn l-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Marija mill-bidu sas-sena 1854 JOSEPH BEZZINA 2. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ġilju barra minn xtutna CHARLES J. FARRUGIA 3. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ġilju f ’Malta CHARLES J. FARRUGIA 4. Il-Festa tal-Imqaddsa Verġni tal-Ġilju fil-Knisja tal-Patrijiet Minuri Konventwali f ’Għawdex ANTHONY FARRUGIA

5. L-Altar u l-Konfraternità tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa l-Imqabba: L-ewwel tliet mitt sena ta’ storja SIMON MERCIECA 6. Mill-Arkivju Parrokkjali tal-Imqabba dwar il-Konfraternità talImmakulata Kunċizzjoni u l-Prokuraturi tagħha HORATIO CAESAR ROGER VELLA 7. Tfittxija għall‑Identità Lokali fl‑Imqabba NOEL BUTTIGIEG 8. Sigismondo Savona: personalità ta’ statura nazzjonali u l-konnessjonijiet tal-politika tiegħu mal-Imqabba GEORGE CASSAR 9. L-Imqabba fis-sekli dsatax u għoxrin u t-twaqqif tal-partiti CHARLES J. FARRUGIA 10. L-Imqabba fil-bidu tas-seklu għoxrin (1902-1927). Xi aspetti tal-ħajja soċjali fi żmien it-twaqqif tal-każini NOEL BUTTIGIEG Appendiċi: Ġenejoloġija “tan-Naxxari” u “tal-Ave Marija” 11. Iċ-Circolo Pio X u l-kult lejn il-Madonna tal-Ġilju CHARLES J. FARRUGIA Appendiċi: Studju dwar datazzjoni u ħin ta’ żewġ ritratti tal-epoka ANTHONY BONELLO 12. L-Arti u l-ħtieġa għaliha: Il-Kult tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba u l-opri tal-arti li jixhdu għalih SANDRO DEBONO Appendiċi: Bijografiji ta’ Francesco Saverio Oliva u Francesco Camilleri STEPHEN CAMILLERI 13. L-attività mużikali fil-parroċċa Marjana tal-Imqabba NOEL D’ANASTAS Appendiċi Ġenerali – dokumenti varji u listi

Sicut lilium pre-publication form  

The form issued for pre-bookings of the book Sicut Lilium: Devozzjoni u Ritwal tul is-Sekli

Sicut lilium pre-publication form  

The form issued for pre-bookings of the book Sicut Lilium: Devozzjoni u Ritwal tul is-Sekli